Sunteți pe pagina 1din 39

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA FACULTATEA DE ECONOMIE I DE ADMINISTRARE A AFACERILOR SPECIALIZAREA: CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE

PROIECT INFORMATIC

STUDENTI BODIN IULIA GEORGIANA BOESCU SONIA AN: 3 GRUPA: 6

- TIMIOARA 2013 UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIOARA FACULTATEA DE ECONOMIE I DE ADMINISTRARE A AFACERILOR SPECIALIZAREA: CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE

TEMA NR. 24 APSI privind acordarea si rambursarea creditelor pentru peroane juridice ( la SC BRD SA)

STUDENTI BODIN IULIA GEORGIANA BOESCU SONIA AN: 3 GRUPA: 6 CUPRINS

CAPITOLUL 1. Analiza si modelarea sistemului informational existent 1.1. Prezentarea generala a organizatiei 1.2. Analiza structurii organizatorice
1.2.1. Prezentarea organigramei 1.2.2. Descrierea critica a organigramei

1.3. 1.4.
1.5.

Analiza legislatiei Analiza sistemului informatic


1.4.1. Aplicatiile informatice utilizate 1.4.2. Configuratia staiilor de lucru si arhitectura retelei

Analiza documentelor si a altor surse informationale


1.5.1. Inventarul documentelor 1.5.2. Evaluarea documentelor

1.6. 1.7.

Flowchart-ul Modelarea prelucrarilor


1.7.1. 1.7.2. 1.7.3. 1.7.4. Diagrama de decompozitie Continutul diagramei fluxului de date Diagrama de context Diagrama fluxului de date

1.8.

Modelarea datelor
1.8.1. Matricea dependentelor functionale 1.8.2. Continutul entitatilor 1.8.3. Diagrama entitate-relatie

CAPITOLUL 2. Proiectarea sistemului informatic 2.1. Obiectivele proiectarii sistemului 2.2. Proiectarea iesirilor 2.3. Proiectarea bazei de date 2.4. Proiectarea intrarilor 2.5. Proiectarea codurilor 2.6. Proiectarea interfetei cu utilizatorul CAPITOLUL 3. Implementarea sistemului informatic 3.1. Prezentarea interfetei functionale 3.2. Prezentarea iesirilor Anexa 1- Interviu Anexa 2- Documentele utilizate si analiza acestora

Capitolul 1. Analiza si modelarea sistemului informational existent 1.1 Prezentarea generala a organizatiei BRD-GRUP Socit Gnrale
In anul 1923 se infiinteaza Societatea Nationala de Credit Industrial, prima banca moderna din Romania. Statul detinea, la acest moment, 20% din capitalul social, Banca Nationala a Romaniei detinea 30% , iar restul era detinut de particulari. In 1948, Societatea Nationala de Credit Industrial este nationalizata, devenind Banca de Credit pentru Investitii. Abia in 1990 Banca Romana pentru Dezvoltare se constituie ca si banca comerciala, sub forma de societate pe actiuni si preia activele si pasivele Bancii de Investitii, primind autorizatie de functionare generala. In decembrie 1998, se semneaza contractual de vanzare-cumparare de actiuni intre Socit Gnrale (SG) si Fondul Proprietatii de Stat, autoritate romaneasca care se ocupa de participatiile statului, Socit Gnrale devenind proprietara a 51% din capitalul majorat al BRD. In 2003, Banca Romana pentru Dezvoltare devine in urma unei campanii de rebranding BRD - Groupe Socit Gnrale. Noua identitate a bancii consolideaza astfel pozitia sa, facand mai vizibila identitatea Grupului-mama. BRD GSG are sediul central in B-dul Ion Mihalache, nr.1-7, Sector 1, Bucuresti. Punctul de lucru pe care il analizam este reprezentat de Sucursala Timisoara aflata pe str. Socrates, nr.1, judetul Timis, este inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J35/4269/1993 si are Codul unic 2483084. BRD GSG este o societate comerciala pe actiuni. Potrivit clasificarii CAEN 6419 entitatea desfasoara alte activitati- activitati de intermedieri monetare. Banca ofera o gama de produse si servicii variate adresate atat persoanelor fizice ( credite imobiliare/ipotecare, pachete personalizate pentru carduri, internet banking, phone banking), cat si persoanelor fizice autorizate si persoanelor juridice, cum ar fi: operatiuni bancare, acordare de credite, operatiuni de leasing. Brd GSG- Sucursala Timisoara are un numar de 151 angajati. Cei mai importanti clienti ai grupului sunt: Dedeman, Vodafone, Real Hypermachet Romania, Umanitas, Coca-Cola, Dorna-lactate, Mega Image, Lidl, Distrigaz, Kaufland, Manpower, Farmexim si altii. Furnizorii se aleg prin licitatie de catre grupul central. In ceea ce priveste perspectivele de dezvoltare, BRD are ca si prioritati o dezvoltare constanta, profitabila si sanatoasa, rentabilizarea punctelor de lucru deschise recent si cresterea marjei de intermediere.

1.2. Analiza structurii organizatorice 1.2.1. Prezentarea organigramei

1.2.2 Descrierea critica a organigramei


Sucursala BRD GSG Timisoara este condusa de un Director General Executiv. Acesta are in subordinea sa directa Secretariatul General, Directorii de Finante/Trezorerie, Comercial si Administrativ, precum si Departamentul de Control al Riscurilor Directia Control Permanent este coordonata administrativ si functional de Secretariatul General in baza unui mandat emis cu respectarea prevederilor de functionare interna. In mod normal, Directia de Control raporta direct structurii de conducere. In ceea ce priveste strict activitatea de acordare si rambursare a creditelor la PJ putem alcatui o organigrama partiala, care ar arata in felul urmator:

Directorul General Executiv are in subordinea sa Directorul Comercial si Departamentul de Control al Riscurilor. Celulele Front si Back Office au in subordinea lor consilierii de clientela pentru persoane juridice, precum si seful departamentului de analiza credite si analistii de credite acordate persoanelor juridice, dar la randul lor acestia raporteaza Directorului Comercial. Privita in ansamblul ei, in organigrama entitatii sunt prezentate toate functiunile principale, precum si subunitatile lor care permit o buna desfasurare a activitatii, o inlantuire orizontala a sarcinilor si o delegare verticala a responsabilitatilor. Toate acestea sunt armonizate prin existenta mecanismelor de corelare date de existenta diferitelor tipuri de control : control permanent, control al riscurilor, control de gestiune.

1.3 Analiza legislatiei In ceea ce priveste legislatia care reglementeaza activitatea BRD, aceasta este in cea mai mare masura reprezentata de Legea bancara nr. 58/1998 care vizeaza dispozitiile generale de functionare, activitatile premise bancilor, autorizarea bancilor, precum si retragerea autorizatiilor, fuziunea si divizarea bancilor, organizarea si conducerea acestora, conflictul de interese, secretul professional, cerinte operationale, transferul de fonduri, supravegherea prudentiala a bancilor, masuri de remediere si sanctiuni, masuri de supraveghere si administrare speciala a bancilor, cai de contestare, dispozitii tranzitorii si finale. Un alt act legislativ important este Regulamentul nr.11 din 6 sept. 2011 al BNR privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si determinarea si utilizarea ajustarilor prudentiale de valoare. Acesta se refera la performanta financiara a debitorilor, diminuarea expunerilor pe baza garantiilor, clasificarea creditelor si plasamentelor, sanctiuni si dispozitii tranzitorii. Ordonanta nr. 13 din 24.aug.2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar este un alt act legislativ important in activitatea bancara. Regulament nr. 1 din 9.ian.2012 privind organizarea si functionarea Centralei Incidentelor de Plati si Regulament nr. 2 din 9.ian.2012 privind organizarea si functionarea Centralei Riscului de Credit notifica si reglementeaza domeniul de aplicare, structura bazelor de date, regimul informatiei de risc de credit si fraude cu carduri, corectarea informatiilor transmise eronat, raspunde si sanctuni, precum si alte dispozitii. In afara acestor reglementari, Banca Romana pentru Dezvoltare are impuse o serie de reglementari interne si prevederi de functionare interna care au caracter confidential.

1.4 Analiza sistemului informatic 1.4.1 Aplicatiile informatice utilizate


Diviziunea organizatorica Statia de lucru 1 Conectare retea Intranet Configuratie PC Sistem de operare Antivirus Aplicatii de lucru

Management executiv

da

da

Intel Pentium 4 3,6 GHz

Windows 7 Ultimate Service Pack 1 Windows 7 Ultimate Service Pack 1 Windows 7 Ultimate Service Pack 1 Windows 7 Ultimate Service Pack 1 Windows 7 Ultimate Service Pack 1

AVG 2013

Directia comerciala

da

da

Intel Pentium 4 3,6 GHz

AVG 2013

Directia Front Office PJ

da

da

Intel Pentium 4 3,6 GHz

AVG 2013

Directia Back Office PJ

da

da

Intel Pentium 4 3,6 GHz

AVG 2013

Directia Control Riscuri

da

da

Intel Pentium 4 3,6 GHz

AVG 2013

MS Office 2007, SmatFinn, Xicom MS Office 2007, SmatFinn, Xicom MS Office 2007, SmatFinn, Xicom MS Office 2007, SmatFinn, Xicom MS Office 2007, SmatFinn, Xicom

1.4.2. Configuratia statiilor de lucru si arhitectura retelei

1.5.1 Inventarul documentelor


Nr. Crt 1. Denumire document Cerere credit Simbol Cod document clasificare CC II-5 Format Nr. Intrare exemplare (I) / Iesire(E) A4 1 I Observatii

2.

3.

Situatia SAB angajamentelor la alte banci Acord CRB CRB

A4

Se completeaza de catre client Se primeste de la client Se completeaza de catre client Se completeaza de catre client Se primeste de la client Se primeste de la client

F5

A4

4.

Acord CIP

CIP

A4

5. 6.

Aprobarea AGA Dosar juridic 1-Certificat constatator Registrul Comertului 2-Certificat de atestare fiscal 3-Autorizatie de functionare 4-Act constitutiv 5-Situatia garantiilor 6- Extrase CF 7-Certificat fiscal 8-Act de dobandire a bunurilor 9-Lista mijloacelor fixe 10-Raport de evaluare

AAGA

A4

CRC

A4

CAF AF AC SG ECF CF

A4 A4 A4 A4 A4 A4

1 1 1 1 1 1

I I I I I I

ADB LMF

A4 A4

1 1

I I

RE

A4

10

7.

8.

9.

11-Polite de asigurare Dosar financiar 1-Bilant 2-Balanta 3-Cont de rezultate 4-Situatia creantelor 5-Situatia datoriilor 6-Decont de TVA 7-Decl impozit/venit 8-Decl impozit/profit Dosar investitie 1-Plan de afaceri 2-Deviz aferent planului de afaceri 3-Lista bunurilor ce fac obiectul investitiei 4-BVC pe perioada de creditare 5-Flux proiect/ total activitati perioada de creditare 6-Contracte de aprovizionare Situatia CRB

PA

A4

I Se primesc de la client

B BA CPP SC SD D300

A4 A4 A4 A4 A4 14.13.01.02 A4

1 1 1 1 1 1

I I I I I I

D200 D101

14.13.01.13 A4 14.13.01.04 A4

1 1

I I Se primesc de la client

PA DPA

A4 A4

1 1

I I

LBI

A4

BVC

A4

FPPC

A4

CAPR SCRB

A4 A4

1 1

I I/E Se obtin de pe platforma CRB Se obtin de pe platforma CIP Se

10.

Situatia CIP

SCIP

A4

I/E

11.

Fisa sintetica

FA

A4

I/E

11

12.

Contract de credit

CCRD

A4

13.

Contract ipoteca

CI

A4

14.

Contract de gaj asupra stocurilor Grafic rambursare Ordin de plata

CST

A4

15 16

GR OP

A4 A6

1 2

E I

17. 18.

Chitanta Aprobare

CH AP

A6 A4

2 1

E E

prelucreaza de analist Se intocmeste de catre analist Se intocmeste de catre analist Se intocmeste de catre analist Se opereaza in sistem Se primeste de la client/ Se vizeaza de catre banca Se emite de catre banca Se da de catre banca

12

13

1.7.2 Continutul diagramei fluxului de date Element DFD


Clienti PJ Consilieri PJ Analisti credite PJ Entitati externe

Tip element

Cerere credit Acord CRB si CIP Aprobare AGA Dosar financiar Dosar juridic Dosar investitie Fisa de analiza Aprobare credit Contracte Grafic de rambursare Ordin de plata Chitanta Fluxuri de date

Extras de cont Ordin de plata Locuri de stocare

Intocmire si depunere dosar Analiza dosar Aprobare/Respingere dosar Intocmire contract si grafic de rambursare Ramburesare credit Lichidare credit Prelucrari

14

15

16

1.8. Modelarea datelor 1.8.1. Matricea dependentelor functionale

Nr.crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Denumire atribut CUI Nume client Adresa client Telefon Cont IBAN Statut Nr. crt CA Venituri din exploatare Cheltuieli de exploatare Rezultat din exploatare Active curente Datorii curente Lichiditate curenta Capital propriu Datorii totale Grad de indatorare Performanta financiara Natura creditului Valoarea creditului Durata de creditare Garantii

Tip (L) X (10) X (25) X (50) 9 (10) X (24) X (30) 9 (5) 9 (10,2) 9 (10,2) 9 (10,2)

19

24

29

1* 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 1 1 1

9 (10,2) 9 (10,2) 9 (10,2) 9 (3,2) 9 (10,2) 9 (10,2) 9 ( 10,2) X (1) X (30) 9 (8,2) 9 (3) X (1000)

17

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Nr. contract Data acordare Rata dobanzii Comision de gestiune Rata credit Total plata Nr. OP Suma de incasat Data OP Sold final Active totale

X (8) D 9 (6,2) 9 (6,2) 9 (6,2) 9 (10,2) 9 (5) 9 (8,2) D 9 (8,2) 9 (8,2)

1* 1 1 1 1 1 1* 1 1 1 1

1.8.2 Continutul entitatilor

Nr.crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Simbol CCRD CRC GR AP OP CI CST

Denumire Contract de credit Certificat constatator Registrul Comertului Grafic de rambursare Aprobare Ordin de plata Contract de ipoteca Contract de gaj asupra stocurilor

Atribut determinant Nr. contract CUI IBAN Denumire, valoare credit IBAN Nr. contract Nr. contract

18

19

Capitolul 2 . Proiectarea sistemului informatic 2.1 Obiectivele proiectarii sistemului

Acest proiect are ca si finalitate atingerea mai multor obiective. Obiectivul principal al sistemului consta in furnizarea de informatii corecte, relevante si in timp real in scopul cresterii performantelor gestiunii finaciar-bancare. Totodata, acesta trebuie sa asigure si o baza credibila in luarea deciziilor corecte in ceea ce priveste acordarea creditelor persoanelor juridice. Un alt obiectiv urmarit de acest proiect il reprezita si crearea unui sistem de plata care sa faciliteze atat munca personalului cat si timpul si efortul clientilor BRD. Acesta este creat pentru a reduce erorile care pot aparea in completare, prin validarea numarului de caractere. Prin implementarea acestui proiect ne propunem de asemenea si un control eficient asupra intrarilor si iesirilor sistemului si prelucrarea in cele mai bune conditii a datelor. Avand in vedere fluxul destul de mare de date de intrare se vrea o optimizare a procesului de transmitere a acestora, fara a se pierde informatii. Un alt obiectiv foarte important il reprezinta securitatea datelor. Acestea trebuie sa ofere un comfort si o siguranta atat angajatilor care trebuie protejati, cat si clientilor care se pot baza pe confidentialitatea datelor personale din partea bancii. Pentru ca obiectivele stabilite sa fie indeplinite, este necesar ca definirea in sistem a prelucrarii datelor de intrare sa aiba ca effect iesirea informatiilor necesare.

20

2.2 Proiectarea iesirilor


Grafic rambursare

Loc obtinere: Analiza credite Destinatie : Client Numar de exemplare: 1 Frecventa: La cererea clientului

Dispozitiv sau periferic de iesire:

Situatie incasari client

21

Loc obtinere: Casierie Destinatie : Client Numar de exemplare: 1 Frecventa: La cererea clientului

Dispozitiv sau periferic de iesire:

22

Ordin de plata

Loc obtinere: Casierie Destinatie : Client Numar de exemplare: 2 Frecventa: La cererea clientului

Dispozitiv sau periferic de iesire:

23

2.3 Proiectarea bazei de date

24

25

26

27

28

29

2.4 Proiectarea intrarilor


Cerere credit

Nr.crt 1 2 3 4 5

Denumire camp Denumire client Adresa client CUI

Tip (lungime) X(25) X(25) X(10)

Nr.inreg.Reg.Comert X(15) Valoare credit 9(7)

Test de validare Verificarea introducerii complete a datelor Verificarea introducerii complete a datelor Verificarea introducerii complete a datelor,verificarea tipului de date Verificarea introducerii complete a datelor Verificarea tipului de date

Balanta de verificare

30

Nr.crt 1 2 3

Denumire camp Simbol cont Denumire cont Sume precedente Debitoare Creditoare Rulaje perioada Debitoare Creditoare Solduri finale Debitoare creditoare

Tip (lungime) 9(4) X(50) 9(10,2)

Test de verificare Verificarea introducerii corecte a datelor Verificarea introducerii corecte a datelor Verificarea introducerii corecte a datelor Verificarea tipului de date Verificarea introducerii corecte a datelor Verificarea tipului de date Verificarea introducerii corecte a datelor Verificarea tipului de date

9(10,2)

9(10,2)

Bilant

31

Nr.crt 1 2 3 4

Denumire camp Total capital propriu Datorii Creante Total active

Tip(lungime) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2)

Test de verificare Verificarea introducerii corecte a datelor Verificarea tipului de date Verificarea introducerii corecte a datelor Verificarea tipului de date Verificarea introducerii corecte a datelor Verificarea tipului de date Verificarea introducerii corecte a datelor Verificarea tipului de date

2.5 Proiectarea codurilor CIF - Cod de Identificare Fiscala


CIF - codul de identificare fiscala este un cod numeric constituind codul unic de identificare a unui comerciant.Acesta se mai numeste si cod fiscal sau cod unic de identificare. Pana la 1 ianuarie 2007 s-a numit Cod Unic de Inregistrare (CUI).

32

Conform legii nr. 359 din 8 septembrie 2004, privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice: Solicitarea inregistrarii fiscale a unui comerciant se face prin depunerea cererii de inregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, iar atribuirea codului unic de inregistrare de catre Ministerul Finantelor Publice este conditionata de admiterea cererii de inregistrare in registrul comertului de catre judecatorul-delegat. 1. Pentru asociatiile familiale, precum si pentru persoanele juridice prevazute la art. 2 structura codului unic de inregistrare se stabileste de Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Sanatatii, Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Justitiei. 2. Pentru persoanele fizice codul unic de inregistrare coincide cu codul numeric personal atribuit de Ministerul Administratiei si Internelor sau, dupa caz, cu numarul de identificare fiscala atribuit de Ministerul Finantelor Publice. Atributul fiscal atasat codului unic de inregistrare este un cod alfanumeric avand semnificatia categoriei de platitor de taxe si impozite la bugetul de stat.Daca atributul fiscal are valoarea "RO", acesta atesta ca persoana juridica a fost luata in evidenta organului fiscal ca platitor de T.V.A. Un CIF este alcatuit astfel : [ |ZZZZZZZZZ| ] |C| |_________| |_| : : : --> Cifra ce control : --> Numarul de ordine (maxim 9 caractere)

Algoritmul de validare al unui cod CIF


Pas preliminar: Se testeaza daca codul respecta formatul unui cod CIF. Adica lungimea maxima sa fie de 10 cifre si sa contina doar caractere numerice. Pas 1: Se foloseste cheia de testare "753217532". Se inverseaza ordinea cifrelor codului CIF precum si a cheii de testare. Pas 2: Se ignora prima cifra din codul CIF inversat (aceasta este cifra de control) si se inmulteste fiecare cifra cu cifra corespunzatoare din cheia de testare inversata.

33

Pas 3: Se aduna toate produsele obtinute. Suma rezultata se inmulteste cu 10 si produsul este impartit la 11. Cifra obtinuta, in urma operatiei MODULO 11 reprezita cifra de verificare. Daca in urma impartirii s-a obtinut restul 10 atunci cifra de verificare va fi 0. Pas 4: Pentru un CIF valid cifra de verificare va trebui sa corespunda cu cifra de control a codului CIF initial.

Cod:22543130

Pas 1: 03134522 235712357 Pas 2: 9+5+21+4+10+6+10+0=65

Pas 3: 65*10=650 650/11=5 rest 10

Pas 4: Restul obtinut este 10 atunci cifra de verificare este 0 corespunzand cifrei de control din codul CIF initial

34

2.6 Proiectarea interfetei cu utilizatorul

35

Capitol 3 Implementarea sistemului informatics 3.1 Prezentarea interfetei functionale

3.2 Prezentarea iesirilor


Calculul indicatorilor financiari

36

Situatie incasari client

37

38

Total plata client

39