Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza SWOT

Banca Română de Dezvoltare

PUNCTE TARI

• Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după activele bancare şi
detine a doua capitalizare la Bursa de Valori Bucureşti.
• Groupe Société Générale este prezentă în toate judeţele României printr-o reţea de 930
de agenţii.
• La 31 decembrie 2008, BRD număra 2,6 milioane clienţi activi individuali şi
corporativi şi peste 2,3 millioane de carduri.
• BRD oferă servicii de calitate prin intermediul a 9500 de angajați profesioniști.
• Acţionarul principal al BRD este Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri
bancare din zona euro, ale cărui servicii sunt utilizate de 27 milioane clienţi din întreaga lume.
• Rețeaua de bancomate BRD acopera intreg teritoriul țării.
• Oferta de produse și servicii ale bancii este foarte diversificată (produse de finanțare.
produse de economisire, servicii de investiții financiare, servicii de brokeraj, sevicii custodie,
depozitare s.a.)
• BRD dezvoltă o politică de responsabilitatea socială prin care se dorește contribuirea
la dezvoltarea unei societăți romanești durabile si performante.

PUNCTE SLABE

• Vulnerabilitatea datelor la atacurile informatice.


• Eficiența muncii angajaților in anumite cazuri.
• Limitarea libertății de acțune prin politica Băncii Naționale și a organelor legislative.
• Vulnerabilitate la acțiunile concurenței

1
OPORTUNITĂȚI

• Deschiderea de noi sucursale, bancomate.


• Colaborarea și sponsorizarea anumitor evenimente pentru promovarea imaginii băncii.
(evenimente sportive, campanii sociale)
• Îmbunătățirea serviciilor oferite.
• Specularea anumitor situații favorabile aparute în piață.
• Abordarea unor noi segmente de piață sau a unor noi piețe (creșterea numărului de
clienți)
• Dezvoltarea unor produe și programe inovatoare , alternative ale operațiunilor bancare
clasice (internet banking, dezvoltarea rețelei EPOS)

AMENINȚĂRI

• Vulnerabilitatea sistemului informatic la eventualele atacuri cibernetice.


• Anumite acțiuni venite din partea concurenților.
• Politică restricivă a organelor abilitate in domeniu (BNR)
• Amenințări venite din partea Statului (marirea cotelor de impozitare s.a.)
• Amenințări rezultate din contextul economic (criză economică)

Bibliografie:

http://www.brd.ro/banca/profil accesat la data de 13.04.2010

Cucolaș Mihai Ciprian


Marketing, grupa 332