Sunteți pe pagina 1din 35

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA, BRAŞOV

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Lucrare de practică
‫ـ‬în domeniul bancar ‫ـ‬

STUDENT: ONUŢĂ CORINA


SPECIALIZARE: FINANŢE-BĂNCI
AN II

BRAŞOV, 2010
Intrucât practica de specialitate are scopul de a aprofunda aspectele concrete şi specifice
pregătirii în domeniul bancar, în corelaţie cu programa analitică a disciplinelor cuprinse în planul
de învăţământ, am optat pentru efectuarea practicii de specialitate în cadrul Băncii Transilvania.
Motivul principal pentru care am ales Banca Transilvania in vederea efectuării stagiului de
practică a fost determinat de faptul că este una din instituţiile bancare în care eu mi-aş dori să
profesez după terminarea studiilor, precum si pentru faptul ca este una dintre cele mai importante
instituţii financiar – bancare din România, aflată în top 10 şi una dintre cele mai atractive
companii listate la Bursa de Valori Bucureşti, devenind astfel o bancă recunoscută la nivel
naţional. La toate acestea s-a adăugat şi curiozitatea de a afla cum funcţionează cu adevărat o
bancă, care vor fi îndatoririle mele atunci când la rândul meu voi lucra în cadrul unei bănci, dar
şi dorinţa de a mă consulta cu profesioniştii din domeniu.

Ţin să specific că am fost întâmpinată cu entuziasm, angajaţii băncii m-au tratat ca pe o


persoană responsabilă, ca pe un viitor coleg şi că au fost încântaţi să-mi răspundă la întrebări.
Activitatea mea de practică s-a desfăşurat în cadrul Agenţiei Predeal a Băncii Transilvania, în
perioada 1 septembrie 2010 – 30 septembrie 2010, sub îndrumarea doamnei Corina Stanică, şef
de agenţie.

Pentru inceput, am ales prezentarea istoricului şi misiunii Băncii Transilvania, precum şi


locul şi rolul acesteia în cadrul sistemului bancar din România.

I. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare al


Băncii Transilvania
Istoric
Banca Transilvania este o societate bancară românească cu capital mixt român şi străin,
integral privat. A fost fondată la sfârşitul anului 1993 din iniţiativa unor oameni de afaceri
români şi străini iar activitatea băncii a început să se deruleze din luna februarie 1994, prin
deschiderea sucursalei din Cluj-Napoca, după obţinerea autorizaţiei definitive de funcţionare din
partea B.N.R.
Spiritul antreprenorial al fondatorilor săi a determinat consolidarea poziţiei Băncii
Transilvania, într-o primă etapă, în Cluj şi, ulterior, la nivel regional. Banca şi-a orientat la
început activitatea spre sectorul IMM şi datorită cererii pieţei, în scurt timp aceasta a început să
se dedice şi domeniului retail. În anul 1997 Banca Transilvania a devenit prima instituţie
bancară din România, care a fost cotată la Bursa de Valori Bucuresti, ceea ce a însemnat
recunoaşterea valorii sale pe piaţă şi a transparenţei acţiunilor băncii.
Din anul 2002, Banca Transilvania are un management modern, cu un know-how
international, care a imprimat bancii un stil diferit, caracterizat prin deschidere si flexibilitate. Un
alt moment important pentru banca a fost anul 2003, cand s-a schimbat identitatea de corporatie,
conform noii sale misiuni. Re-branding-ul a insemnat modificarea logo-ului bancii, precum si
implementarea unui concept nou, standard, privind unitatile sale.
Misiunea
Banca Transilvania este un grup financiar român integrat, înfiinţat în Transilvania, cu
activităţi dedicate distinct clienţilor de Corporate şi Retail Banking pentru a oferi servicii de
calitate, având o reţea teritorială naţională. Fiind partenerul care îşi ţine întotdeauna
promisiunile, misiunea Băncii Transilvania este să asigure randamente superioare acţionarilor, să
fie responsabili faţă de comunitate.
Echipa Băncii Transilvania este formată din peste 5000 de angajaţi care împărtăşesc
cultura organizaţională şi valorile BT, eforturile lor fiind canalizate în jurul aceluiaşi obiectiv:
calitatea muncii lor, pentru mulţumirea clienţilor.
Banca Transilvania susţine comunitatea şi sprijină dezvoltarea acesteia, printr-o serie de
sponsorizări şi implicări în proiecte locale. Dat fiind volumul mare al cererilor de sponsorizare,
Banca Transilvania face o selecţie iniţială, de interes major fiind cele legate de comunitate,
educaţie, dezvoltarea tinerilor.
"Tu alegi, Banca Transilvania se implică" este principiul care a marcat proiectul de
marketing comunitar iniţiat, în luna martie, de Banca Transilvania, proiect destinat locuitorilor
din Alba-Iulia, Bistriţa, Deva şi Sibiu. Ideea campaniei demarate de Banca Transilvania a fost
aceea de a veni tot mai aproape de comunitatea din care face parte, acesta fiind un aspect
prioritar al activităţii sale de implicare socială.

Identitate de corporaţie
Brand-ul Banca Transilvania este reprezentat de asocierile persoanelor care
interacţionează la un moment dat cu organizaţia, serviciile şi produsele sale, dar - bineînţeles - şi
cu reprezentanţii BT. Banca Transilvania are acum şi trei sub-brand-uri: BT Café™, BT Golf
Cup şi Academia BT. Dintre acestea, proiectul care s-a bucurat de cel mai mare succes este BT
Café™, prima cafenea bancară din România. Grupul financiar Banca Transilvania deţine astfel
de locaţii – în Bucureşti, Constanţa, Timişoara, respectiv Cluj Napoca. BT Cafe este cel mai
inedit proiect al Grupului Financiar Banca Transilvania. Conceput a fi un mediu informal, dar şi
de relaxare, BT Cafe este un loc de întalnire a oamenilor de afaceri. BT Golf Cup reprezintă un
turneu cu tradiţie, competiţie care reuneşte, o dată pe an, importanţi oameni de afaceri români şi
străini, pasionaţi de golf. Academia BT se adresează în exclusivitate angajaţilor băncii,
obiectivul fiind acela de a satisface nevoile de dezvoltare profesională a acestora.

Denumirea aleasă – Transilvania, este un nume cu rezonanţă, cu semnificaţii importante.


Dincolo de factorul istoric, elementele definitorii sunt: seriozitatea, stabilitatea şi păstrarea
tradiţiilor ceea ce, în cazul Băncii Transilvania, înseamnă respectarea angajamentelor faţă de
clienţi. Un motiv în plus pentru această denumire a fost, evident, faptul că Sediul Central al
Băncii Transilvania se află în Cluj-Napoca, în Transilvania.
Logo-ul reprezintă un scut şi sugerează apărare - Banca Transilvania are grijă de banii şi
de dorinţele clienţilor.

Elementele siglei sunt :


 denumirea băncii (scris cu corp de literă special creat)
 scutul (semnificaţii: siguranţă, protecţie şi grijă)
 acronimele BT (cresc potenţialul de diferenţiere a semnăturii grafice)
 cele două linii de la bază ale scutului - elementul recurent al identităţii corporative a Băncii
Transilvania

Culorile Băncii Transilvania sunt galben şi negru, combinaţie care formează unul dintre
cele mai puternice contraste. Mesajul psihologic al culorilor este: galben - disticţie, încredere,
căldură şi negru - credibilitate, loialitate, autoritate.

Banca se defineşte ca un grup financiar puternic, Grupul Financiar Banca Transilvania,


care oferă pieţei servicii integrate – banking, asigurări, administarea investiţiilor, finanţarea
consumatorilor, leasing şi tranzacţii mobiliare şi prin intermediul subsidiarelor sale: BT
Asigurări, BT Asset Management S.A.I. S.A., BT Direct, BT Leasing, BT Securities. Centrul
puterii în cadrul Grupului Financiar BT îl reprezintă desigur Banca Transilvania, care are cote
de participare de 100% sau poziţii majoritare în cadrul subsidiarelor.

Locul şi rolul Băncii Transilvania în cadrul sistemului bancar


din România
Banca Transilvania este structurată pe trei linii de afaceri: retail, IMM şi corporate.
Astfel, banca şi-a format echipe specializate şi un portofoliu complex de produse şi servicii,
pentru a susţine dezvoltarea acestor trei direcţii. Are peste 750.000 de clienţi, dintre care
aproximativ 100.000 sunt persoane juridice.
Banca Transilvania este azi una dintre cele mai importante instituţii financiar –
bancare din România, aflată în top 10 şi una dintre cele mai atractive companii listate la Bursa
de Valori Bucureşti.
Cu o cotă de piaţă de 4,7%, Banca Transilvania este un jucător activ pe piaţă, devenind,
datorită accelerării implementării strategiei de creştere, o bancă recunoscută la nivel naţional.

Capitalul social şi fondurile băncii


Capitalul iniţial, integral privat, a fost de 2,05 miliarde lei, constituit din 102.500 de
acţiuni cu o valoare nominală de 2.000 lei/acţiune şi a fost subscris în proporţie de 79% de
investitori români şi 21% de investitori străini. Din cele 102.500 acţiuni, 75.950 erau acţiuni
nominative (aparţinând membrilor fondatori) iar 26.500 acţiuni la purtător. Ulterior, prin
Normele 14/1994 a BNR şi Actul adiţional nr 15/1998 la Statutul şi Contractul de societate,
acestea s-au transformat în acţiuni nominative, dematerializate fiind evidenţiate prin înscrisuri în
cont.
Necesitatea alinierii la cerinţele minime de capital social impuse de Banca Naţională a
României societăţilor bancare, au determinat efectuarea primei majorări de capital social în 1994,
de la 2,050 mil lei la 4,292 mil lei.
Până la listarea băncii la BVB, în octombrie 1997, banca a operat trei majorări de capital
prin oferta publică, membrii fondatori având dreptul de a subscrie acţiunile la valoarea nominală.
În total, în decursul celor 14 ani de la înfiinţare a avut loc o creştere a capitalului social de peste
1000 de ori cel iniţial, în prezent acesta fiind de 393.354.862,2 RON = 3.933.548.622 acţiuni *
valoarea nominală pe acţiune de 0,10 lei.
Deţinerea maximă a unui acţionar în capitalul băncii este limitată prin statut la 5% din
numărul total de acţiuni. Singura excepţie admisă până în prezent este deţinerea de 15% a
BERD. Astfel, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), se regăseşte ca
acţionar semnificativ în capitalul social, un partener care oferă un plus de siguranţă şi o garanţie
pentru evoluţia viitoare a băncii. Banca Transilvania a avut avantajul locaţiei, Transilvania fiind
recunoscută drept una dintre cele mai dezvoltate zone ale ţării.

Structura acţionariatului la 31.03.2007

Fig 1

Structura acţionariatului după tipul capitalului:

Român - 58.71 %

Străin - 41.99 %
Fig 2

1. Persoane Fizice cu cetăţenia română - 39.12 %

2. Persoane juridice cu capital român - 19.59 %

3. din care SIF'S - 14.42 %

4. Persoane Fizice cetăţeni ai altor ţări - 6.08 %

5. Persoane Juridice cu capital străin - 35.21 %

Conducerea Centralei Băncii Transilvania


Centrala Băncii reprezintă nucleul instituţiei, având ca principale atribuţii: orientarea
băncii ca sistem activ în structurile pieţei, definirea şi implementarea strategiilor de piaţă, a
planurilor şi programelor de activitate, îndrumarea, coordonarea şi controlul corporativ al întregii
activităţi pe ansamblul instituţiei bancare, elaborarea de metodologii, norme şi regulamente şi
aplicarea lor unitară în instituţia bancară.
Ea are în vedere prevederile din Statutul băncii, precum şi posibilităţile de grupare a
activităţilor pe fluxuri şi funcţiuni şi control al riscului bancar.
Reţeaua unităţilor operative este formată din: sucursale regionale, sucursale locale,
agenţii, puncte de lucru şi puncte de schimb valutar. Unităţile operative sunt organizate pentru
activitatea bancară destinată clienţilor corporativi şi cea de retail şi le revine sarcina de a
organiza şi derula nemijlocit operaţiuni bancare cu clienţii.
Top Managementului băncii îi revine un rol activ în conducerea centralei şi îndeplinirea
acestor atribuţii.

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) este organul de conducere suprem al băncii,


care hotărăşte asupra celor mai importante aspecte cu privire la activitatea şi funcţionarea băncii,
în conformitate cu prevederile statutului şi cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.
Principala sarcină este aceea de a stabili obiective organizaţionale strategice şi de a aloca
resursele necesare înfăptuirii acestora. Atribuţiile adunărilor generale ordinare şi extraordinare
sunt cele menţionate expres în legislaţia specifică în vigoare şi statutul băncii.

Consiliul de administraţie se ocupă de administrarea băncii şi este ales de către AGA şi


răspunde pentru modul în care îi sunt transpuse în practică hotărârile. Principala sarcină a
Consiliului de Administraţie este de a îndruma şi coordona activitatea băncii între două adunări
generale. De asemenea întreprinde analize şi stabileşte programe pe subintervale ale anului de
gestiune, cu scopul de a asigura o evoluţie corespunzătoare a băncii pe piaţă. Este format din 21-
25 de membri, aleşi de AGA. Din Consiliul de Administraţie fac parte preşedintele,
vicepreşedinţii executivi ai băncii, reprezentanţi ai acţionarilor şi specialişti din diverse domenii
de activitate. Membrii Consiliului sunt obligaţi să depună înainte de intrarea în funcţie o garanţie
egală cu douăzeci de acţiuni. Garanţia rămâne spre păstrare băncii şi nu va putea fi restituită
administratorilor decât după ce AGA a aprobat bilanţul ultimului exerciţiu, în care
administratorul a funcţionat încă. Printre atribuţiile care-i revin, se numără şi următoarele :
analizează situaţiile financiar-contabile ale băncii, analizează hotărârile în privinţa plasamentelor
băncii, eficienţei cu care sunt gospodărite resursele, aprobă programul de investiţii etc.

Comitetul de Direcţie se constituie pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor


Consiliului de Administraţie. Membrii sunt numiţi de Consiliul de Administraţie. În componenţa
Comitetului de Direcţie intră obligatoriu preşedintele, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedintii
băncii. Membrii Comitetului acţionează în strânsă concordanţă cu împuternicirile date de
Consiliul de Administraţie. Comitetul de Direcţie se întruneşte în sedinţe săptămânale sau ori de
câte ori este nevoie. Deciziile se iau cu majoritate absolută a voturilor membrilor săi, votul
neputând fi dat prin delegaţie. Comitetul de Direcţie este obligat să prezinte la fiecare şedinţă a
Consiliului de Administraţie registrul său de deliberări. Prin ordinul preşedintelui Băncii
Transilvania SA s-a înfiinţat Comitetul de Administrare al Activelor şi Pasivelor Băncii (ALCO).

Comisia de Cenzori realizează supravegherea de ansamblu şi controlul gestiunii băncii


şi este formată din 3 membrii şi tot atâţia supleanţi, aleţi de AGA pe o durată de 3 ani, după care
pot fi realeşi. Cenzorii sunt obligaţi să supravegheze gestiunea băncii, să verifice dacă bilanţul şi
contul de profit şi pierdere sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea din
urmă sunt legal ţinute şi dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru
întocmirea bilanţului. Cenzorii au drept de control asupra tuturor operaţiunilor băncii şi să obţină
lunar de la Consiliul de Administraţie, situaţia privind numărul şi mersul operaţiunilor. Cenzorii
iau parte la şedintele Consiliului de Administraţie fară drept de vot.

Vicepreşedinţii îşi organizează şi coordonează activitatea direcţiilor subordonate vizând


atingerea obiectivelor organizaţionale de bază.

La nivel central, activitatea comerciala este structurată în două mari sectoare :


A. persoane fizice ;
B. persoane juridice.

A. Segmentul Persoane Fizice (Retail) este condus de un Director Retail Banking care
raportează Directorului general şi înglobează :
• Direcţia Credite Persoane Fizice
• Direcţia Marketing
• Direcţia Carduri
• Direcţia Internet Banking

B. Segmentul Persoane Juridice (Corporate, IMM) este condus de un Director


General Adjunct care este subordonat Directorului general şi înglobează :
• Direcţia Credite Persoane Juridice şi Management de
Portofoliu
• Direcţia Corporate Banking / Relationship
Management
• Departamentul Cash Management and Trade

Optimizarea fluxului muncii şi necesitatea de a rezolva în mod eficient problemele


curente ale activităţii bancare au determinat înfiinţarea mai multor direcţii :
- Direcţia Informatică şi Telecomunicaţii ;
- Direcţia Contabilitate Decontări ;
- Direcţia Decontări Externe ;
- Direcţia Contabilitate Valutară ;
- Direcţia Metodologie Organizare ;
- Direcţia Privatizare ;
- Direcţia Personal, Juridic, Administrativ.

Structura organizatorica a Agenţiei Predeal

Infiintata in data de 6 martie 2008, Agentia Predeal a Bancii Transilvania este


situata in Predeal, Bulevardul Mihail Saulescu, nr.36 si are urmatoarea structura organizatorica:

• Sef de agentie;
• Consilier banking retail;
• Front Office : decontari, plati valutare, Western Union,
depozite la termen, deschidere de conturi pentru persoane fizice si juridice;
• Caserie: incasari si plati de numerar pentru persoane fizice
si juridice, incasari facturi, incasari clienti speciali, schimburi valutare, incasari si plati
Western Union.
Şeful agentiei este subordonat direct directorului de sucursala şi are în subordine directă pe
administratorul de cont, consilierul bancar şi casier.

Şeful agenţiei are următoarele atributii :

 Păstrează legatura directă cu Serviciul decontări din cadrul sucursalei asigurând circuitul de
predare-preluare de documente;
 Rezolvă eficient şi rapid problemele curente ale clienţilor iar în cazul în care problema
depăşeste competenţa, solicită sprijinul Coordonatorului operaţiuni clientelă;
 Răspunde de conţinutul Jurnalului tranzacţiilor zilnice şi a documentelor justificative anexate
acestuia;
 Verifică, în sistem încrucişat, corelaţia dintre datele din Jurnalul tranzacţiilor zilnice şi
documentele anexate, semnează şi răspunde pentru corectitudinea operaţiunilor verificate;
 Efectuează corecţia erorilor (stornare şi reiniţiere) la operaţiunile sesizate în procesul de
înregistrare a tranzacţiilor în sistem şi solicită supervizarea operaţiunii de stornare persoanei
avizate;
 Preia documentaţia de deschidere de cont sau actele de modificare a conţinutului
documentaţiei de la client, verifică completitudinea acestora şi operează deschiderea de cont (în
cazul persoanelor fizice) sau remite documentaţia în back-office (în cazul persoanelor juridice);
 Oferă informaţii şi consultantă completă şi complexă Clienţilor referitoare la produsele şi
serviciile bancare oferite;
 Aplică normele şi procedurile Băncii Transilvania şi legislaţia în vigoare;
 Îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de către şeful ierarhic.

Consilierul bancar interacţionează în principal cu clienţii băncii şi se subordonează direct


şefului agenţiei. Consilierul bancar are următoarele atribuţii :

 Efectueaza analiza specifica si propunerea in vederea acordarii creditelor retail si IMM ;


 Investigheaza si cunoaste piata locala de retail si IMM, identifica clientii potentiali ;
 Administrare operaţiuni de cont, carduri persoane fizice (lei, valută), incidente de plăţi ;
 Reprezinta banca la diverse evenimente de promovare a produselor BT ;
 Convenţii de salarii ;
 Oferă informaţii şi consultanţă completă şi complexă Clienţilor referitoare la produsele şi
serviciile bancare oferite;
 Aplică normele şi procedurile Băncii Transilvania şi legislaţia în vigoare;
 Respecta confidentialitaea reglementarilor interne conform prevederilor legale privind
secretul bancar;
 Îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de către şeful ierarhic.

Casierul interacţionează în interiorul băncii cu serviciile : operaţiuni, corporate, retail din


sucursale şi trezorier şi în exteriorul băncii, cu clienţi ai acesteia. Se subordonează direct şefului
agenţiei. Obiectivul principal al postului îl reprezintă efectuarea operaţiunilor de încasări/plăţi cu
numerar.
Casierul îndeplineşte următoarele atribuţii :

 Efectuează depuneri în contul Clienţilor persoane fizice şi juridice ;


 Efectuează retrageri de numerar din contul Clienţilor persoane fizice şi juridice ;
 Gestionează operaţiunea de depunere de numerar în genţi sigilate prin sistemul de colectare
al băncii sau depunerea directă în genţi sigilate de către clienţi ;
 Încasează de la clienţii speciali serviciile achitate de către aceştia ;
 Gestionează casetele de valori şi păstrează relaţia cu Clienţii care sunt beneficiari ai acestora;
 Răscumpără cecuri de călătorie ;
 Încasează/achită sumele transmise/primite prin Western Union;
 Preia/schimbă bancnotele uzate de la clienţi ;
 Verifică Jurnalul tranzacţiilor zilnice cu disponibilităţile aflate în casierie şi le predă, la finele
programului ;
 Răspunde de controlul necesar a se efectua pentru identificarea persoanelor care solicită
operaţiuni prin casieria băncii;
 Aplică normele şi procedurile Băncii Transilvania şi legislaţia în vigoare;
 Îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de către şeful ierarhic.

II. Operaţiuni cu clientela şi documentele aferente


acestora

Clienţii Băncii Transilvania


Termenul de client include orice persoană care utilizează ori beneficiază de un serviciu
sau de un produs oferit de bancă, fie că operaţiunea implică sau nu, deschiderea unui cont. Banca
Transilvania clasifică clientela sa în mai multe categorii, astfel :

a) După tipul titularului de cont :

 Clienţi persoane fizice


• persoană fizică rezidentă ;
• persoană fizică nerezidentă.

 Clienţi persoane juridice :


• persoane juridice rezidente ;
• persoane juridice nerezidente ;
• societăţi de asigurare-reasigurare ;
• instituţii financiare ;
• asociaţii nonprofit ;
• asociaţii de proprietari ;
• regii autonome ;
• persoane fizice autorizate ;
• alte instituţii înfiinţate legal pe teritoriul României.

b) După tipul tranzacţiilor derulate prin diferitele tipuri de conturi :

• deponenţi : persoane fizice şi juridice care constituie depozite la BT ;


• persoane fizice şi juridice beneficiari de credite şi alte angajamente BT garantate cu
depozit colateral ;
• persoane fizice şi juridice beneficiari de credite şi alte angajamente BT garantate cu alte
garanţii altele decât depozitul colateral ;
• persoane fizice care transferă fonduri prin Western Union;
• persoane fizice şi juridice care efectuează încasări şi plăţi prin BT (fără a beneficia de
credite) ;
• clienţi participanţi la operaţiuni de piaţă valutară ;
• clienţi care activează pe piaţa financiară – utilizatori de titluri ;
• clienţi care beneficiază de servicii sau produse bancare oferite de BT fie că operaţiunile
implică sau nu deschiderea de cont curent.

c) După numărul şi volumul tranzacţiilor derulate prin cont : BT clasifică şi acordă


facilităţi clienţilor săi în funcţie de numărul şi volumul tranzacţiilor în cont în baza
competenţelor stabilite de CM.

d) După riscul unei activităţi ilicite asociat diferitelor tipuri de conturi şi de tranzacţii
derulate prin cont :

• clienţi care dispun plăţi prin documentele depuse la ghişeele băncii unde personalul
bancar verifică atât identitatea persoanei care depune documentele cât şi compararea
semnăturilor de pe documentele de plată cu specimenele de semnături ;
• clienţi plătitori care sunt identificaţi prin parole şi semnături electronice (BT NET, BT
ULTRA, carduri).

III. Infăptuirea operaţiunilor bancare


Documentele operative

Potrivit prevederilor Legii Contabilităţii, societăţile bancare consemnează operaţiunile


economice şi financiare în momentul efectuării lor, în documente, pe baza cărora se fac
înregistrări în jurnale, fişe şi alte documente contabile, după caz.
Documentele utilizate

A. Documentele aferente operaţiunilor în conturile persoanelor fizice sunt, în principal,


următoarele :

A.1. Pentru operaţiunile de încasări:


- în lei :
- în numerar : ordin de încasare numerar, foaie de vărsamânt cu chitanţă;
- prin virament : ordin de plată (însoţit după caz, de borderou, facturi, contracte,
alte acte justificative), notă contabilă, borderou însoţitor pentru : cec, bilet la ordin, cambie ;
- în valută :
- în numerar : ordin de încasare numerar/chitanţă;
- prin virament : mesaj SWIFT, notă contabilă, dispoziţie de transfer.
A.2. Pentru operaţiuni de plăţi :
- în lei :
- în numerar : ordin de plată numerar ;
- prin virament : ordin de plată (însoţit sau nu, după caz, de borderou, facturi,
contracte, alte acte justificative), cec, bilet la ordin, cambie, notă contabilă ;

- în valută :
- în numerar : ordin de plată numerar;
- prin virament : DPE/dispoziţie de transfer, notă contabilă, mesaj SWIFT.

B. Documentele aferente operaţiunilor în conturile persoanelor juridice sunt în


principal, următoarele :

B.1. Pentru operaţiuni de încasări:


- în lei :
- în numerar : foaie de vărsământ cu chitanţă, borderou însoţitor (depuneri în
numerar cu genţi sigilate), ordin de încasare numerar;
- prin virament : ordin de plată (însoţit sau nu după caz, de borderou, facturi,
contracte, alte acte justificative), notă contabilă, borderou însoţitor pentru : cec, bilet la ordin şi
cambie
- în valută :
- în numerar : ordin de încasare numerar/chitanţă;
- prin virament : dispoziţie de transfer, mesaj SWIFT, notă contabilă ;

B.2. Pentru operaţiunile de plăţi :


- în lei :
- în numerar : cec, ordin de plată în numerar (în cazul ridicării sumei aferente
contului inclus, ridicării garanţiei materiale de către persoanele fizice etc)
- prin virament : ordin de plată (însoţit sau nu după caz, de borderou, facturi,
contracte, alte acte justificative), cec, bilet la ordin, cambie, notă contabilă
- în valută :
- în numerar ; ordin de plată numerar, DPE /dispoziţie de transfer
- prin virament : DPE/dispoziţie de transfer, mesaj SWIFT, notă contabilă

Întocmirea şi semnarea documentelor

Documentele de casă întocmite de către titularul de


cont/subcont/împuterniciţii/reprezentanţii lui se prezintă de acesta la ghişeul unităţii bancare
teritoriale.
Documentele prezentate de către titularii de cont/subcont, împuterniciţii sau
reprezentanţii acestora trebuie să fie întocmite numai pe formulare tipizate şi completate cu toate
datele de care dispun la rubricile ce sunt prevăzute în formular.
Documentele care, potrivit reglementărilor interne ale băncii, trebuie întocmite în mai
multe exemplare, se prezintă în numărul de exemplare potrivit reglementărilor în vigoare,
salariaţii băncii având obligaţia să verifice ca textul să fie acelaşi pe toate exemplarele.
Toate documentele prezentate de către titularii de
cont/subcont/împuterniciţii/reprezentanţii acestora trebuie să poarte data emiterii. Pe foile de
vărsământ şi pe borderourile însoţitoare de genţi, odata întocmită trebuie să fie aceeaşi cu data
prezentării lor la bancă.
Pe documentele de casă (foi de vărsământ, ordin de încasare, etc) trebuie să se înscrie
codul statistic al operaţiunii respective.
Atât pe documentele de decontare, cât şi pe cele de casă trebuie să fie indicate conturile
în/din care se înregistrează sumele respective. Documentele de decontare şi cele de casă trebuie
să fie numerotate. Pe documentele de încasări şi plăţi în numerar, persoanele fizice care
depun/încasează numerarul respectiv trebuie să semneze cu cerneală sau pix de culoare albastră
sau neagră.
Documentele prezentate de titularii de conturi/subconturi/împuterniciţii/reprezentanţi ai
acestora, care nu sunt întocmite în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se primesc la
bancă.
Banca nu răspunde de exercitarea datelor cuprinse în documente, de eventualele greşeli
aritmetice, cu excepţia cazului în care se stabileşte vinovăţia salariaţilor băncii.
Salariaţii băncii care verifică şi semnează documentele operaţiunile în conturi răspund
pentru corecta lor întocmire şi completare şi pentru respectarea reglementărilor interne în vigoare
şi a dispoziţiilor legale.
De asemenea, dacă prin reglementările interne ale băncii se prevede ca unele operaţiuni
trebuie să fie verificate, în prealabil, de salariaţii din cadrul serviciului credite, documentele
respective trebuie să poarte viza persoanelor care au facut verificarea.
Salariaţii băncii nu vor elibera şi nu vor semna un număr mai mare de exemplare al
documentelor decât cel prevăzut de reglementările interne ale băncii. Documentele care trebuie
să fie verificate şi semnate de directorul unităţii bancare care coordonează activitatea respectivă
vor purta şi semnătura acestuia.
Fişele cu specimenele de semnături şi amprentele ştampilelor utilizate de salariaţii
unităţilor bancare teritoriale care, potrivit atribuţiilor de serviciu, semnează actele de casă, vor fi
depuse şi la ghişeele de casierie.
Evidenţa specimenelor de semnături ale salariaţilor băncii se actualizează anual şi ori de
câte ori este cazul. Exemplarele înlocuite se arhivează potrivit reglementărilor interne în vigoare.
Ştampila se foloseşte numai de către salariatul căruia i-a fost repartizată, conform
Registrului în care se ţine evidenţa ştampilelor.
Circuitul documentelor şi reguli de efectuare a operaţiunilor

Unităţile teritoriale şi direcţiile operative din Centrala băncii sunt obligate să asigure
înregistrarea corectă şi la timp a tuturor operaţiunilor. În acest sens, trebuie avute în vedere
următoarele reguli :

 documentele primite prin corespondenţă şi la ghişeul băncii, în timpul programului


normal de lucru, se înregistrează în aceeaşi zi; documentele primite după orele alocate
programului normal de lucru se înregistrează cu data următoarei zile lucrătoare ;
 disponibiltăţile create în conturile/subconturile titularilor de cont în cursul zilei de lucru
se utilizează, în aceeaşi zi, pentru efectuarea plăţilor ;
 soldurile subconturilor colectoare se virează la termenele fixate prin reglementările
interne ale băncii, sau la cele solicitate de titularii de cont, dacă nu se contravine reglementărilor
legale
 balanţa de verificare se întocmeşte zilnic, după prelucrarea automată a tuturor
operaţiunilor din ziua respectivă, potrivit procedurilor informatice.

Circuitul intern al documentelor reprezintă traseul acestora din momentul primirii lor la
ghişeu sau prin corespondenţă de la alte unităţi bancare, respectiv întocmirea lor de către
salariaţii băncii şi până în momentul expedierii sau arhivării lor.

Reguli de bază ale circuitului documentelor :


 la virările dintr-un cont în altul, înregistrările din evidenţa analitică se efectuează prin
debitarea contului plătitor şi numai după aceea creditarea contului beneficiarului ;
 la depunerile de numerar, înregistrarea sumelor în conturile clienţilor este generată după
confirmarea depunerii de numerar de către casier ;
 plăţile în numerar se fac numai după înregistrarea sumelor în conturile clienţilor.

Extrasele de cont
La solicitarea titularului de cont/subcont/împuterniciţilor/reprezentanţilor acestuia,
extrasele de cont după ce au fost verificate, ştampilate şi semnate de administratorul de
cont/client se vor înmâna solicitantului.

La sediul băncii sunt afişate informaţii la loc vizibil:


 informaţii privind produsele băncii ;
 informaţii privind moneda (lei, valută) în care se deschid conturile/subconturile ;
 nivelul dobânzilor practicate de BT ;
 cursurile valutare ;
 tariful de comisioane ale băncii, comisioanele aferente operaţiunilor se vor percepe
conform acestuia sau a unor înţelegeri bilaterale între părţi ;
 cotaţiile certificatelor de depozit cu discont ;
 informaţii referitoare la certificatele de depozit cu parolă ;
 precizări de la Fondul de garantare a depozitelor în sistem bancar ;
 limita minimă a soldului contului/subcontului sub care nu se calculează şi nu se plăteşte
dobânda ;
 limita minimă pentru deschiderea conturilor de depozit la termen ;
 termenele de constituire a depozitelor ;
 conditiile generale de afaceri ;
 alte informaţii pe care conducerea unităţii bancare teritoriale le considera necesare.

IV. Credite bancare

Întocmirea şi păstrarea dosarelor de acordare a creditelor

Conform politicii BT un client (PF sau PJ) poate beneficia de mai multe facilitaţi de
credit. Deoarece documentele care stau la baza analizei creditelor sunt aceleaşi, se consideră
necesar păstrarea dosarului de acordare credit separat, pentru fiecare acordare. Coperta dosarului
de acordare credit va conţine urmatoarele elemente de identificare:
- Sucursala
- Nume client
- Codul de identificare al clientului
- Tipul creditului
- Nr. Contract Credit
- Valoarea capitalului împrumutat şi valuta în care se acordă
- Scadenţa creditului
Acesta este întocmit de administratorul de credite (AdC) şi va conţine urmatoarele
documente, în ordinea menţionarii lor :
- Aprobarea CCR/CM privind condiţiile de acordare a creditului solicitat, în original;
- Acordul de consultare CRB (unde este cazul);
- Contractul de credit, în original ;
- Graficul de rambursare (dacă este cazul);
- Contractele de garanţie – în original, fiecare avînd ataşată dovada publicităţii lui – în copie ;
- B.I. (unde este cazul) – în copie ;
- Carţi de identitate auto – în copie (dacă este cazul) ;
- Poliţele de asigurăre – în copie ;
- Cererea de utilizare – în copie PJ (originalul se pastreaza la DAC);
- în original la PF ;
- Copii după documentele care atestă plăţile efectuate din sumele provenite din creditul
acordat;
- Ecranul care atestă încasarea comisioanelor privind acordarea;
Pe parcursul derulării creditului, în dosar se vor atasa următoarele documente:
- Ecranele care atestă încasarea sumelor datorate conform Contractului de credit (rate, dobânzi.
Comisioane, alte taxe);
- Ecranele care atestă trecerea la restanţă a capitalului împrumutat sau a veniturilor ataşate
(dacă este cazul);
- Copii ale noilor Poliţe de asigurăre, rezultate din reînnoirea celor vechi la scadenţă
- Eventualele acte adiţionale ;
- Eventuale alte contracte de garanţie, avînd ataşată dovada publicitaţii lor;
- Copii ale poliţelor de asigurăre aferente noilor garanţii constituite.
La maturitatea creditului, în dosar se ataşează urmatoarele documente :
- Ecranele care atestă rambursarea integrală a capitalului împrumutat şi a costurilor ataşate;
- Adresele de radiere garanţii – în copie – avînd semnătura clientului care certifică data de
primire a lor ;
- Dovada radierii garanţiei la AEGRM .

Norme interne BT de creditare a persoanelor fizice


– credite de consum -

Creditele de consum includ toate produsele pe termen scurt, mediu si lung, cu


sau fara destinatie precisa si cuprind orice credit contractat de o persoana fizica in
vederea satisfacerii nevoilor personale ale solicitantului ori pentru achizitionarea de
bunuri, altele decat cele care se circumscriu unei investitii imobiliare.
Tipuri de credite de consum: credite pentru cumparari de autoturisme noi de la
dealeri autorizati sau autoturisme second-hand si de la persoane fizice, credite pentru
nevoi curente, nenominalizate, credite pentru nevoi personale, nenominalizate, garantate
integral cu ipoteca, credite pentru nevoi personale, nenominalizate, garantate integral cu
polita individuala de risc de neplata, credite pentru cumparare de actiuni cotate la Bursa
de Valori Bucuresti, linii de credit acordate prin conturi curente pentru posesorii de
carduri de debit, credite pe carduri de credit, credite pentru activitati de turism, credite
pentru plata studiilor , credite pentru cumpararea de actiuni, parti sociale si alte active si
credite pentru alte destinatii care nu sunt interzise de lege: credite pentru plata ratelor de
leasing, credite pentru cumpararea de unelte si masini agricole, animale, seminte, credite
pentru tratamente medicale.
Modalitati de organizare a activitatii de acordare si derulare a creditelor de
consum destinate persoanelor fizice :
Cadrul legal:
• Legea 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru
consum, destinate persoanelor fizice;
• Regulamentul BNR nr.3/2007 privind limitarea riscului de creditare, la
creditele destinate persoanelor fizice;
• Normele BNR nr.17/2003 privind organizarea si controlul intern al
activitatii institutiilor de credit, precum si organizarea si desfasurarea
activitatii de audit intern a institutiilor de credit.
Aprobarea creditelor de consum este data de persoane individuale sau organisme
colective constituite conform normelor legale si regulamentare interne, aprobate in
Consiliul de Administratie:
- angajatii BT, avand competente individuale de creditare, mandate de Comitetul de
Management;
- Comitetul de Credit si Risc al Agentiei;
- Comitetul de Credit si Risc al Sucursalei;
- Comitetul de Credit al Centralei;
- Comitetul de Management;
- Consiliul de Administratie.
Dupa aprobarea creditului, potrivit competentelor, analistul de credite retail ( ACR ) sau
consilierul bancar va proceda la intocmirea contractului de credit si a contractului de
garantie. Contractul de credit se semneaza de catre reprezentantii autorizati ai bancii,
conform hotararilor Comitetului de Management. Dupa semnare, contractul de credit si
garantie se transimit Administratiei de credit din sucursala sau Centrala, pentru
inregistrarea in sistemul informatic. Creditul aprobat se pune la dispozitia clientului, dupa
indeplinirea tuturor conditiilor de acordare mentionate in contractul de credit.
Pe parcursul derularii creditului, analistul de credite retail sau consilierul bancar verifica
destinatia creditului si a conditiilor de creditare si intocmeste “ Raportul de revizie a
creditului”, care va fi supus spre avizare persoanei care coordoneaza activitate de retail
sau Sefului de Agentie.
Monitorizarea creditului se face zilnic/ saptamanal/ lunar, pe baza rapoartelor primite de
la Administratia de credit din sucursala. Rambursarea creditului se face pe baza graficului
de rambursare stabilit de comun acord cu imprumutatul. Acesta se obliga, in baza
clauzelor contractuale, sa alimenteze contul sau curent cu sume necesare care sa asigure
plata ratelor si a dobanzilor.

Garantiile creditelor acceptate de banca si constituite drepturi colaterale vor fi


inregistrate in contabilitate, la valoarea justa prevazuta in contractul de garantie. Pentru
bunurile aduse in garantie se vor incheia contracte de garantie in functie de tipul de
garantie si de prevederile interne ale bancii. Tipuri de garantii acceptate:
- cesiunea veniturilor nete lunare ale solicitantului;
- ipoteca asupra unor bunuri imobiliare din proprietatea solicitantului;
- garantie reala mobiliara;
- polita individuala de risc de neplata;
- garantii personale ale unor garanti;
- depozit colateral in lei sau valuta constituit si blocat pe perioada creditarii.

Scoringul pentru creditele de consum:


BT stabileste urmatoarele categorii de clientela in functie de scoring, categorie ce reflecta
riscul de nerambursare pe acest criteriu, in functie de numarul de puncte acumulate din
scoring:
Categorii de clienti in fct.de scoring Explicitarea categoriei
A Excelent-risc minor,stabilitate maxima
B F.bun-risc minor,stabilitate f.buna
C Bun-risc minor/mediu,stabilitate buna
D Satisfacator-risc mediu,stabilitate medie
E Acceptabil-risc mediu/major,stab.acceptab.
Scoringul este o reprezentare vizuala a ratingului acordat unui client, in vederea
maximizarii controlului portofoliului de credit. Scorul final este un numar ce indica
probabilitatea ca un aplicant de credit sa nu ramburseze creditul acordat si reprezinta
profilul de risc al acestuia, punctand doar stabilitatea estimata a acestui client. Cu cat
scorul final insumeaza un numar mai mare de puncte, cu atat riscul e mai mic, iar clientul
este mai stabil.

Intocmirea unui dosar de creditare presupune parcurgerea urmatoarelor


etape:

1. Analiza creditului: analistul de credite retail sau consilierul bancar procedeaza la


analiza bonitatii clientului, in care scop se informeaza aspupra aspectelor financiare si
nefinanciare prevazute de norme cu privire la solicitantul de credit, prin discutii directe
cu acesta si prin alte mijloace pe care le considera necesare: studierea documentelor
depuse, deplasari la domiciliul clientului, vizionarea garantiilor propuse.
Documente necesare pentru obtinerea creditului de consum:
- cererea de credit, ce include:
-bugetul de venituri si cheltuieli a familiei;
-declaratia pe proprie raspundere privind valoarea angajamentelor de plata ale
solicitantului, la data solicitarii creditului;
- declaratia privind apartenenta la grup a solicitantului si a familiei acestuia, a co-
debitorilor, la data solicitarii creditului;
- declaratia pe proprie raspundere privind valoarea obligatiilor devenite exigibile si
neonorate la scadenta ale solicitantului si ale familiei acestuia, ale co-debitorilor, la data
solicitarii creditului;
- declaratia pe proprie raspundere privind litigiile cu tertii, existente la data solicitarii
creditului, cu precizarea, dupa caz, a motivelor care au condus la situatia respectiva
pentru solicitant;
- Acordul de Consultare a Centralei Riscurilor Bancare pentru solicitant si sotia/sotul
acestuia, co-debitori;
- copii ale actului de identitate ( BI/CI) ale solicitantului ;
- copii ale unui alt document de identificare ale solicitantului : pasaport, permis de
conducere, certificat de nastere ;
- Acord de transmitere, prelucrare si consultare a informatiilor la Biroul de Credit-
garantat ( daca este cazul ) ;
- declaratia garantului privind valoarea angajamentelor de plata si a celor devenite
exigibile si neonorate la scadenta si litigiile cu tertii, la care se pot solicita copii ale unor
documente, precum contracte de credit, de leasing si declaratia privind apartenenta la
grup ;
- documente din care sa rezulte angajamentul de plata total lunar sau alte finantari
rambursabile ale solicitantului si ale familiei acestuia la alte institutii ;
- documente de proprietate si evaluare ale imobilului luat in garantia creditului(daca este
cazul) ;
- documente care sa ateste venituri lunare luate in considerare: adeverinta de venit pe
ultimele 3 luni si copie a cartii de munca ( primele 3 pagini ) si alte acte doveditoare de
venituri : pensii, chirii, dividende;
- fisa fiscala pentru anul anterior;
2. Aprobarea creditului: In functie de tipul creditului, se utilizeaza modelul de referat
specific creditului, referat generat automat de aplicatia informatica pentru persoanele
fizice.
3. Incheierea contractului de credit si a contractului de garantie: Contractul de credit este
actul incheiat intre Banca si Imprumutat , prin care se materializeaza acordul de vointa
intre cele doua parti.Modelul contractului de credit contine clauzele standard si specifice,
general valabile pentru orice imprumut acordat. Dupa semnare, contractul de credit si
garantie se transmit Administratiei de Credit din sucursala, pentru inregistrarea in
sistemul informatic.
4. Angajarea creditului. Respectarea destinatiei acestuia: Angajamentele la valoarea
totala din contract, precum si garantiile constituite se inregistreaza in evidenta
extrabilantiera a Bancii. Creditele acordate vor fi utilizate numai in conformitate cu
destinatia prevazuta in contractul de credit. In cazul creditelor nenominalizate, creditelor
pentru nevoi curente, creditelor personale si pe card nu se prezinta documente
justificative.

Circuitul si pastrarea documentelor de creditare:

Avand in vedere importanta deosebita pe care o prezinta documentele pe baza carora


Banca a imprumutat fonduri sau si-a asumat angajamente, indeosebi atunci cand sunt
necesare actiuni in instanta pentru recuperarea creantelor, administratia de credite din
sucursala trebuie sa acorde o atentie deosebita modului de pastrare, conservare si arhivare
a documentelor originale de creditare. Astfel, personalul compartimentului de credit al
Sucursalei BT S.A., va depune pentru pastrarea in fiset metalic sau dulap inchis si sigilat,
a unui dosar de credit care va cuprinde un exemplar din urmatoarele documente originale:
contractul de credit si documentele care atesta aprobarea solicitarii de credit, contractul
de garantie, actele aditionale la contractul de credit, politele de asigurare, cartile de
identitate ale autovehicolului. Dosarul de credit va fi inregistrat in “ Registrul de evidenta
a contractelor de credit”, din colectia de anexe si formulare utilizate in activitatea de
administrare a creditelor, care este un registru tip.Accesul la aceste dosare este permis
numai in cazuri deosebite, cu aprobarea scrisa a Directorului de Sucursala.

V. Decontări. Proceduri privind instrumentele şi


modalitaţile de plată şi încasare fără numerar
În Banca Transilvania transferul fondurilor din conturile clienţilor se face numai din
soldurile acoperitoare ale acestora, inclusiv a comisioanelor de transfer.

În cadrul decontărilor în lei, Banca Transilvania acceptă pentru clienţii săi urmatoarele
plaţi:

 Plăţi efectuate de bancă în baza consimţământului expres dat de clientul plătitor ;


 Plăţi dispuse de clientul plătitor prin depunerea la ghişeele băncii sau prin electronic
Banking a documentelor de decontare : ordine de plată (OPH, OPT,OPE), cecuri, bilete la ordin ;
 Plăţi dispuse de clientul plătitor, prin ordine de plată depuse la ghişeele BT, anticipat
termenului de plată cu cel mult 10 zile lucrătoare bancare, caz în care suma necesară plaţii
trebuie constituită în contul curent al clientului cu cel puţin o zi lucrătoare înaintea termenului de
plată ;
 Plăţi efectuate de bancă prin ordine de plată programate (standing order) în baza
convenţiilor încheiate între BT şi client ;
 Plăţi periodice efectuate de BT în contul clientului către beneficiarul acestuia în baza
mandatului primit de la client – plată prin debitare directă ;
 Plăţi (transferuri) efectuate de bancă în urma tranzacţiilor efectuate de client prin
operaţiunile cu carduri ;
 Plăţi efectuate de bancă din contul plătitorului în baza angajamentelor acestuia, în
condiţii contractuale încheiate cu partenerii lui (plată acreditivului, executarea scrisorilor de
garanţie).

Operaţiunile de decontare în lei ale clienţilor se efectuează exclusiv de către unitaţile BT


sau Centrală după caz, prin intermediul contului curent şi utilizănd instrumentele de decontare
legale.

La ghişeul Agenţiei Predeal sunt utilizare următoarele instrumente de decontare :

Ordinul de plată este documentul (pe suport hârtie sau electronic) prin care
emitentul acestuia dă o dispoziţie necondiţonată băncii de a pune la dispoziţia unui beneficiar o
anumita sumă de bani.
Caracteristici :
- relaţia de plată este declanşată ca urmare a unei obligaţii asumate sau datorii preexistente, ce
urmează să se stingă o dată cu ordonarea plăţii
- operaţiunea este declanşată la iniţiativa plătitorului
- revocabilitatea ordinului de plată
- este absolut obligatoriu ca, odată cu emiterea ordinului de plată, ordonatorul să creeze banii
şi sursa de fonduri necesare.

Parţile implicate în ordinul de plată :


- ordonatorul
- beneficiarul
- băncile : banca ordonatoare, cea care dă dispoziţia pentru efectuarea plaţii prin ordinul
de plată şi la care se constituie sursa de fonduri şi banca plătitoare, la ghişeele căreia se achită
suma în contul beneficiarului .

Clasificarea ordinului de plată :


1) După momentul efectuarii plăţii, în raport cu momentul livrării mărfii, prestării serviciului :
- ordin de plată în avans ;
- ordin de plată după livrare ;

2) După natura plăţii :


- ordin de plată necondiţionat ;
- ordin de plată documentat sau condiţionat.

Menţiuni obligatorii ale ordinului de plată în lei :


a) ordinul necondiţionat de a plăti o anumita sumă de bani, înscrisă în cifre şi litere ;
b) numele sau denumirea beneficiarului şi după caz, numărul contului acestuia deschis la
unitatea destinatară ;
c) numele sau denumirea plătitorului, codului fiscal/CUI (în cazul persoanelor juridice) şi
numărul contului acestuia deschis la unitatea iniţiatoare ;
d) denumirea unităţii iniţiatoare ;
e) denumirea unităţii receptoare ;
f) elementul sau elementele care să permită autentificarea emitentului de către unitatea
iniţiatoare ;
g) denumirea de « ORDIN DE PLATĂ »
h) data emiterii.

Menţiuni suplimentare :
- data plăţii care reprizintă ziua bancară viitoare în care emitentul doreşte ca fondurile să fie
puse la dispoziţia beneficiarului de către unitatea destinatară
- adresa beneficiarului în cazul în care emitentul cunoaşte că acesta nu are cont deschis la
banca destinatară

În cadrul plăţilor de mică valoare, în relaţia cu Trezoreria statului sunt utilizate:


a) ordinele de plată pentru Trezoreria statului pe suport hârtie (OPHT)
b) dispoziţiile de încasare pe suport hârtie
c) notele contabile
d) bilete la ordin

Obligaţiile plătitorului
Plătitorul este obligat pritnr-un ordin de plată numai dacă acesta a fost emis de el sau de
către o persoană care are mandatul de a-l reprezenta.

Obligaţiile unităţii bancare iniţiatoare


OPH sunt primite la unitatea bancară numai dacă sunt prezentate la bancă de persoana
desemnată.
Ordinele de plată pe suport hârtie prezentate la unitatea bancară iniţiatoare trebuie sa fie
completate de către emitent corect, cu toate datele solicitate, în minim 3 exemplare . Cele 3
exemplare, au următoarea destinaţie :
- exemplarul 1 (alb) serveşte la debitarea contului emitentului şi se arhivează la actele zilei ;
- exemplarul 2 (roz) serveşte pentru creditarea contului beneficiarului la banca destinatară ;
- exemplarul 3 (verde) se restituie plătitorului ca anexă la extrasul de cont, cu exceptia cazului
când se fac plăţi către vamă.
Executarea ordinelor de plată recepţionate, autentificate şi acceptate este procedura prin
care unitatea bancară iniţiatoare debitează contul plătitorului şi remite ordinul de plată pe suport
hârtie, în scopul transferării fondurilor băneşti la beneficiar.
Banca Transilvania acceptă depunerea anticipată a ordinelor de plată pe suport hârtie
(toate 3 exemplarele), caz în care la data depunerii documentelor datele din ordinele de plată sunt
introduse de către operatorul de ghişeu în aplicaţia informatică, iar contul curent al clientului va
fi debitat, în mod automat, la data prevazută pe ordinul de plată la rubrica « termen de plată », la
prima ora. La rubrica « termen de plată » al OP, clientul va înscrie obligatoriu menţiunea « P ».
Exemplarul verde al OP, purtând semnătura şi ştampila operatorului de ghişeu, va putea fi ridicat
de client numai după efectuarea operaţiunii de debitare a contului curent. În cazul întârzierii cu o
zi înaintea termenului de plată, a sumei integrale necesare plăţii, viramentul nu se va executa şi
se vor returna clientului toate cele 3 exemplare ale OP, cu menţiunea « refuz la plată, lipsă
disponibil ».

Obligaţiile <unităţilor prezentatoare> sau <unităţilor primitoare >


<Unitaţile prezentatoare> intervin numai în cazul decontărilor interbancare, caz în care
acestea efectuează operaţiuni prevazute în reglementările legale în vigoare privind compensarea
multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie.

Obligaţiile <unităţii destinatare>:


Administratorul de cont/client al beneficiarului verifică dacă:
- denumirea beneficiarului, care este înscrisă pe OP, corespunde cu titulatura (denumirea)
acestuia, respectiv cea existentă în baza de date a băncii
- dacă simbolul contului beneficiarului menţionat pe OP este corect
- dacă suma în cifre corespunde cu cea în litere
- există eventuale menţiuni suplimentare şi acestea sunt corecte.

Refuzul OP în cadrul unui transfer-credit


Refuzul la unitatea bancară receptoare alta decât banca iniţiatoare, poate interveni în
urmatoarele situaţii:
a) ordinul de plată al carui conţinut şi/sau forma sunt contrare reglementărilor în vigoare
şi/sau care nu are completate toate rubricile
b) unitatea bancară receptoare nu este banca intermediară menţionată de plăatitor sau
destinatara respectivului ordin de plată
c) titularul contului nu are cont deschis la acea unitate bancară destinatara
d) contul nu corespunde cu titulatura.

Finalizarea transferului credit


În cazul în care un OP a fost emis în scopul stingerii unei obligaţii a plătitorului faţă de
beneficiar, această obligaţie încetează în momentul în care instituţia de credit destinatară acceptă
ordinul de plată în favoarea beneficiarului. În cazul în care un transfer credit nu este finalizat,
instituţia de credit iniţiatoare este obligată să returneze plătitorului suma primită de la acesta în
baza ordinului de plată.

Plaţi externe

Plăţile în valută sunt efectuate de către clienţii rezidenţi şi nerezidenţi cu respectarea


prevederilor reglementarilor legale în vigoare privind efectuarea operaţiunilor valutare.
Prin plată externă se înţelege plata în valută convertibilă şi în lei efectuată de un rezident
în favoarea unui nerezident în conformitate cu prevederile reglementarilor legale în vigoare
privind efectuarea operaţiunilor valutare.

Dispozţtia de transfer se utilizează în cazul:


- operaţiunilor în valută efectuate pe teritoriul României
- plăţilor în valută efectuate de nerezidenţi
- plăţilor în valută efectivă (eliberare numerar pentru persoane fizice) în cazul eliberării
numerarului în valută la o altă unitate BT decât cea la care are deschis contul.
Dispoziţia de transfer (DT) este formularul prin care se transmit instrucţiunile de plată ,
date de către ordonator, clientul unităţii bancare teritoriale, de a pune la dispoziţia unui beneficiar
o anumită sumă de bani în valută.

Cecul reprezintă un ordin scris, dat de trăgator Băncii Transilvania în calitate de tras de a
plăţi unui beneficiar valoarea menţionată, din disponibilul aflat în contul tragătorului.

Menţiuni obligatorii. Menţiuni facultative


Cecul trebuie sa îndeplinească cerinţele prevazute de reglementarile legale în vigoare
referitoare la condiţiile de formă şi de fond. În toate redactările, cecul trebuie să
cuprindă următoarele menţiuni obligatorii :
a) denumirea de cec
b) ordinul necondiţionat de a plăti o anumită sumă de bani
c) numele celui care trebuie să platească (trasul=societatea bancară)
d) locul unde trebuie facută plata
e) locul emiterii
f) data emiterii
g) semnătura celui care emite cecul (tragătorul).
Pe cec se pot face şi alte menţiuni decât cele obligatorii care prin instrumentul respectiv
să stipuleze clauze facultative, raspunzând unor necesitaţi specifice raporturilor dintre cele 3
părţi : trăgător, tras şi beneficiar. Menţiunile facultative fac obiectul înţelegerii dintre cele 3 părţi.

Elemenetele care se tipăresc în momentul în care trăgătorul primeşte filele de cec de la


bancă, al carui client este
Conform prevederilor reglementarilor legale în vigoare, la eliberarea filelor de cec,
unitatea bancară teritorială este obligată să tipărească:
- denumirea unităţii bancare trase şi adresa acesteia
- numele sau denumirea trăgătorului şi adresa acestuia
- codul fiscal al trăgătorului
- numărul contului trăgătorului, din care urmează să se facă plată şi codul unităţii bancare
trase.

Termenele de prezentare la plată


Ca urmare a funcţiei sale principale de instrument de plată, cecul poate fi plătit numai la
vedere. Termenul de prezentare la plată a cecurilor emise şi plătibile în România sunt :
- 8 zile, în cazul cecului plătibil chiar în localitatea în care a fost emis
- 15 zile, în cazul cecului plătibil între localitaţi diferite
- 30 de zile, în cazul cecului circular.
Cecul emis într-o ţară străină şi plătibil în Romania trebuie să fie prezentat în termen de
30 de zile, iar dacă este emis în afara Europei, în termen de 70 de zile. Termenele prezentate mai
sus sunt exprimate în zile calendaristice şi se calculează începând cu ziua următoare datei
emiterii cecului de către trăgător.

Revocarea la plată a cecului


Un cec va putea fi onorat de către tras chiar şi în cazul în care termenul sau prezentarea a
expirat, cu condiţia ca trăgătorul să nu fi revocat OP privind cecul respectiv.

Obligaţiile administratorului de cont/client


AdC al beneficiarului, la primirea filei de cec de la beneficiar, însoţită de borderoul de
încasare, este obligat să verifice următoarele :
a) dacă destinatarul cecului este posesor legitim al acestuia
b) dacă persoana, care prezintă fila de cec însoţită de borderoul de încasare, este persoana
desemnată de titularul de cont să efectueze operaţiuni în relaţia cu banca
c) dacă semnătura autorizată şi, în cazul persoanelor juridice, ştampila, corespund cu cele
din Specimenul de semnătură
d) dacă fila de cec conţine elemenetele conform reglementărilor legale în vigoare
e) datele despre girare, în cazul în care cecul a fost girat
f) dacă borderoul de încasare este întocmit în 4 exemplare şi dacă elementele înscrise sunt
corecte şi complete
g) dacă instrumentul de plată poate ajunge la banca trasa în termenul legal de prezentare la
plată.

AdC al plătitorului la primirea filei de cec în vederea decontării, are ca obligaţii :


- sa verifice dacă cecul şi borderoul de încasare conţin elementele prevăzute
- să confirme semnătura şi amprenta ştampilei trăgătorului existente pe cec cu cele din
Specimenul de semnătură de la bancă
- să verifice existenţa în cont a disponibilului necesar pentru plata cecului

Plată. Refuzul la plată.


În cazul în care disponibilul din contul trăgătorului este suficient şi din verificările
efectuate rezultă că sunt respectate cerinţele legale, fila de cec se plăteşte. În caz contrar avem
refuz total sau parţial de plată.

Păstrarea, gestionarea şi evidenţa filelor de cec


Păstrarea, gestionarea şi evidenţa filelor de cec este realizată conform reglementărilor
interne ale băncii. Unitatea bancară teritorială are obligaţia să arhiveze cecurile care au facut
obiectul operaţiunilor lor pe o perioada de 5 ani de la data plăţii (decontare din cont) şi 15 ani –
cecurile achitate cash.

Biletul la ordin este un titlu de credit sub semnătură privată prin care emitentul în calitate
de debitor se obligă să plătească o sumă de bani fixată la un anumit termen sau la prezentare unei
alte persoane numită beneficiar, care are calitate de creditor.

Menţiuni obligatorii. Menţiuni facultative :


- denumirea de bilet la ordin
- promisiunea necondiţionată de a plati o suma determinată
- numele aceluia căruia sau la ordinul căruia trebuie facută plată (beneficiarul)
- data emiterii
- semnătura emitentului (subscriitorului) şi în cazul persoanlor juridice, ştampila.

Avizarea biletului la ordin


În cazul biletului la ordin plătibil la un anumit timp, de la vedere, acesta trebuie prezentat
emitentului spre avizare pentru a da posibilitate curgerii termenului de 1 an de la data emiterii
titlului.

Primirea în garanţie a biletului la ordin


Unitaţile teritoriale ale băncii pot primi drept garanţie pentru creditele pe care le acordă
clienţilor săi, bilete la ordin, în care este specificată calitatea de beneficiar a unităţii bancare
teritoriale.

Motive de refuz la plată în cazul biletului la ordin :


- bilet la ordin cu scadenţă la vedere
- bilet la ordin cu scadenţă la un anume timp de la vedere
- bilet la ordin refuzat din lipsă totală sau parţiala de disponibil
- bilet la ordin emis cu dată falsă
- înterzicerea plăţii de către subscriitor
- falimentul plătitorului.

Decontări intrabancare

Decontările intrabancare cuprind operaţiunile efectuate între Centrală şi unitaţile BT,


precum şi cele efectuate între unitaţile BT.
Dacă atât clientul plătitor cât şi beneficiarul au cont la aceeaşi sucursală BT decontarea se
face odată cu depunerea documentelor de plată. În cazul decontărilor între sucursale diferite
decontarea se realizează prin contul « Decontări intrabancare » între unitatea bancară care
iniţiază operaţiunea şi unitatea bancară care primeşte şi finalizează operaţiunea.
În baza documentelor primite de la client, unitatea iniţiatoare emite documentul intern
numit aviz inter-sediu (OIS), care poate fi de creditare sau debitare.
Avizul de creditare se emite pe baza documentelor întocmite din iniţiativa plătitorilor şi
conţin sumele pe baza cărora se vor credita conturile beneficiarilor.
Avizul de debitare se emite pe baza documentelor întocmite din iniţiativa beneficiarului,
care fac obiectul unei operaţii de încasare (cec, convenţie direct debit) şi conţin sumele pe baza
carora se vor debita conturile beneficiarilor.
Controlul decontărilor intrabancare în Banca Transilvania este descentralizat şi se
realizează prin verificarea (punctarea) zilnică a operaţiunilor de plaţi şi încasări reciproce între
unitaţile BT.
Decontările intrabancare în BT se execută electronic prin transmitere de fişiere între
sediile băncii.
Operaţiunile tehnice şi responsabilităţile aferente sunt prevazute în Procedura internă de
lucru privind decontările intrabancare şi interbancare în BT.

VI. Organizarea activităţii de tezaur-casierie


Banca Transilvania efectuează prin casieriile proprii operaţiuni cu numerar, de încasări şi
plaţi în lei şi valută pentru clienţii săi, titulari de cont. La casieriile Băncii Transilvania se
efectuează şi operaţiuni de schimb valutar, prin ghişee special amenajate în acest scop.
Operaţiunile de casă în Banca Transilvania se efectuează cu respectarea normelor emise de
B.N.R. Unitaţile Băncii Transilvania care îşi organizează casierii trebuie să solicite în scris
sucursalelor judeţene ale B.N.R., aprobarea de funcţionare.
Pentru primirea, numărarea, verificarea, păstrarea şi eliberarea numerarului şi a altor
valori în unitaţile Băncii Transilvania, se organizează compartimente de tezaur şi casierie.
Directorii de operaţiuni, şefii de agenţii şi casierii şefi ai sucursalelor Băncii Transilvania
raspund de organizarea şi controlul activităţii de casierie. Aceştia au datoria să asigure
conducerea corectă şi la zi a evidenţelor operative, contabile şi statistice, în scopul reflectarii în
orice moment a existenţei şi mişcării numerarului şi a celorlalte valori gestionate prin casieriile
băncii. De asemenea, sunt obligaţi să asigure respectarea tuturor dispoziţiilor în vigoare cu
privire la păstrarea, transportul şi paza numerarului şi a celorlalte valori, pentru asigurărea
integritaţii acestora.

Informaţii generale

Compartimentul Tezaur-Casierie se organizează în încăperi special amenajate, separate


de locul de muncă al celorlalte compartimente. Obligatoriu se asigură securitatea încăperii unde
funcţionează casieria, ferestrele fiind prevazute cu geamuri antiglonţ, iar uşile acesteia fiind
prevazute cu sisteme antiefracţie. În organizarea compartimentului se vor respecta prevederile
Regulamentului interior de securitate a băncii şi indicaţiile primite din partea Inspectoratelor
Judeţene de Poliţie.
Casieriile cuprind :
 casele operative ( de încasări, plăţi, schimb de bilete de bancă şi monede metalice,
inclusiv bilete deteriorate, vânzarea imprimatelor cu regim special, a certificatelor de depozit şi a
altor hârtii de valoare) ;
 casele speciale (primiri şi eliberări de metale preţioase, primirea de valori spre păstrare,
de la persoane fizice şi juridice) ;
 case de schimb valutar (amplasate în sau în afara sediului băncii) ;
 grupe de verificare a numerarului ;
 tezaurul.
Fiecare casier are locul de muncă într-o cabină separată, prevazută cu ghişeu. Uşile
cabinelor au încuietori cu chei şi sunt ţinute încuiate în cursul zilei de lucru. Numărătorii de bani
au mese de numărat compartimentate cu geamuri transparente, pentru a se asigura manipularea şi
păstrarea separată a valorilor de către fiecare în parte. Cabinele casierilor şi incinta în care
lucrează numărătorii de bani sunt dotate cu case de fier sau fişete pentru păstrarea numerarului în
timpul zilei. Este înterzis accesul în incinta casieriei a altor persoane în afara directorului,
deţinătorilor de chei şi a personalului autorizat sa efectueze controlul activităţii casieriei, fără
aprobarea scrisă a directorului sau şefului unităţii rspective.
În fiecare dimineaţă înainte de începerea programului de lucru, angajaţii casieriei,
inclusiv casierul şef, sunt obligaţi să predea spre păstrare unui angajat, desemnat de casierul şef,
tot numerarul propriu pe care-l au asupra lor. Aceste sume vor fi consemnate într-un caiet, în
care se va semna atât pentru predare, la începutul zilei, cât şi pentru primire, la sfârşitul zilei sau
în pauze. Eliberarea totală sau parţială a numerarului se face pe baza de evidenţă scrisă şi
semnătură în caietul menţionat.
Casierul şef va verifica zilnic, iar directorul sucursalei va controla prin sondaj cel puţin o
dată pe lună, modul în care sunt respectate prevederile de mai sus, consemnând în registrul de
control data efectuării acestuia. Sumele găsite în plus asupra unui angajat, în incinta casieriei, se
vor înregistra ca venituri ale băncii, iar cele în minus, se vor recupera de la persoana în gestiunea
căreia s-a constatat minusul. Recuperarea se face în lei sau valută, după caz. Pentru abaterea
constatată, directorul sucursalei va aplica o sancţiune disciplinară, în conformitate cu prevederile
Codului Muncii.
Pentru asigurarea securitaţii valorilor care se manipulează şi păstrează în timpul
programului de lucru în incinta casieriei, vor fi instalate sisteme tehnice de pază şi alarmare
sonoră, care să poată fi declanşate cu uşurinţă de către personalul casieriei. În caz de alarmare,
organele de pază vor acţiona conform consemnului din Planul de pază şi alarmare, avizat de
organele de poliţie. Casierul şef, respectiv şeful de agenţie este obligat să verifice de fiecare dată,
înainte de începerea programului de lucru, modul de funcţionare a sistemelor de alarmare din
incinta casieriei.

Numerarul

Numerarul se păstrează în pretezaur (casă de fier situată în antecamera de valori) sau


tezar (casă de fier situată în camera de valori), astfel :
Bancnotele se pastrează pe cupiuri, în pachete de 1000 sau 500 sau fracţii, separat cele
bune de cele uzate. Acestea vor fi împachetate conform normelor B.N.R.
Monedele metalice selectate după valoarea nominală se păstrează în săculeţi a 250, 500
sau 1000 de bucăţi împachetaţi conform normelor B.N.R. Monedele pot fi păstrate şi în pungi a
100 şi 200 de bucăţi şi în fişicuri a 50 de bucăţi sau în fracţii sub 50 de buciţi.
Valuta se păstrează în pachete de 100, 500, 1000 bancnote, pe cupiuri pentru fiecare fel
de valută, împachetată conform normelor B.N.R. Fracţiile sub 100 bancnote se păstrează pe
feluri de valută în plicuri separate. Valutele în monedă metalică se păstrează în saculeţi, fişicuri
şi plicuri pe feluri de valută.
Metalele preţioase se păstrează pe feluri de metale şi titluri în casete, săculeţi sau plicuri,
însoţite de inventar.
Bijuteriile, pietrele preţioase şi semipreţioase, hârtiile de valoare şi alte valori primite în
gaj se păstrează separat în casete, săculeţi sau plicuri, pe fiecare deponent, însoţite de un inventar
întocmit în 2 exemplare – unul pentru deponent şi unul însoţitor al valorii.
Formularele cu regim special destinate vânzării se grupează pe feluri de formulare.
Genţile sigilate cu numerar predate de client sau colectate de bancă după terminarea
programului normal de lucru, se păstrează în pretezaur. Numărarea ulterioară şi preluarea în
casierie a numerarului din genţile sigilate se va face în (fără) prezenta depunătorului, funcţie de
prevederile convenţiei încheiate între părti.

Casă de circulaţie

În casa de circulaţie a unei unităţi a Băncii Transilvania se înregistrează toate sumele


reprezentând primiri şi eliberări de numerar, în timpul programului de funcţionare a casieriei.
Plafonul casei de circulaţie se stabileşte la o sumă reprezentând media zilnică a plăţilor
efectuate prin casierie, într-o lună apreciată ca fiind reprezentativă, ţinându-se seama de
condiţiile specifice de securitate şi depozitare a numerarului. Plafonul casei de circulaţie se
aprobă de către Centrala Băncii (SOT) la propunerea sucursalei.
Revizuirea plafonului casei de circulaţie se poate face trimestrial la solicitarea sucursalei
adresată SOT, justificată de extinderea activităţii respectivei sucursale, astfel încât să se asigure
efectuarea în bune condiţii a plăţilor, evitându-se imobilizarea de numerar în casa de circulaţie.
Excedentul de numerar (diferenţa dintre soldul casei de circulaţie şi plafonul acesteia) va
fi utilizat astfel :
- cel în lei :
 va putea fi redistribuit către alte unităţi BT, cu informarea SOT ;
 va putea fi vândut altor societaţi bancare, pe baza unor convenţii încheiate în prealabil, cu
informarea SOT.
- cel în valută :
 va fi depus la una dintre băncile cu care BT are încheiate convenţii, după acceptul prealabil al
SOT
 va putea fi redistribuit către alte unităţi BT, cu informarea SOT ;
 va putea fi vândut altor societăţi bancare, pe baza unui deal încheiat între centralele băncilor,
cu acceptul SOT.
La sfârşitul fiecărei zile de lucru, sumele în lei sau valută reprezentând necesarul
prezumat pentru a doua zi se păstrează în casele de bani proprii ale sucursalelor/agenţiilor, în
limita plafonului aprobat de Centrala BT. În cazul în care necesarul prezumat depăşeşte soldul
existent se va anunţa SOT, care va decide modalitatea de acoperire a deficitului.
Excedentul în lei sau în valută de la agenţii va fi transportat la sucursala BT (pregatiţi
conform normelor BNR), care va proceda conform normelor.

Casă de încasări şi plăţi


Casă de încasări şi plăţi în lei

Încasări
Unitaţile Băncii Transilvania efectuează în timpul programului cu clienţii, prin
intermediul ghişeelor de casierie, vărsământe în numerar de la titularii de cont – agenţi
economici şi persoane fizice.
Pentru depunerea numerarului se folosesc urmatoarele documente :
a) Foaie de vărsământ, editată la ghişeul casieriei pe calculator
b) Borderou însoţitor

a) Depunerea numerarului cu foaie de vărsământ – chitanţa


Clientul se prezintă la ghişeul de încasări, unde depune banii. Casierul procedează la
identificarea persoanei care face depunerea (în contul agentului economic sau a persoanei fizice),
verifică banii preluaţi atât din punct de vedere al monetarului declarat de client, cât şi al bonitaţii
bancnotelor, completează monetarul afişat pe monitorul calculatorului şi editează foaia de
vărsământ. Un exemplar al acesteia semnat de către depunător, rămâne la casierie iar celalalt
exemplar ştampilat şi semnat de casier se înmânează depunătorului.
Se interzice eliberarea de către casier a Foii de vărsământ sub rezerva numărării
ulterioare a banilor.
Când sumele încasate sunt mari, în scopul evitarii aglomeraţiei la ghişeu, casierul poate
preda grupei de verificare pentru numărare şi împachetare, pachetele de 100, respectiv de 1000
bancnote. Trecerea pachetelor de la casierul încasator la numărătorul de bani se va evidenţia în
Registrul de evidenţa a numerarului manipulat condus de fiecare în parte. Aceste operaţiuni
precum şi completarea registrelor personale va fi supravegheată de către casierul şef.

b) Depunerea numerarului cu borderou însoţitor


Borderoul însoţitor se foloseste în cazul depunerii numerarului de către clienţi în genţi
sigilate direct la ghişeele băncii sau prin sistemele de colectare proprii sucursalelor.

Plaţi
Prin ghişeele de casierie ale unităţilor se efectuează plăţile în numerar titularilor de cont,
la cererea acestora. Toate sumele în numerar eliberate de bancă trebuie sa fie înregistrate în
aceeaşi zi în evidenţele casierei şi contabilitaţii.
Casierul platitor primeşte de la casierul şef, la începutul fiecărei zile de lucru, un avans în
numerar din casa de circulaţie cu care îşi face alimentarea iniţială a casei de plăţi şi editează un
document justificativ, cu suma alimentată pe cupiuri. Suma avansului ce se eliberează casierului
plătitor va fi apreciată de casierul şef ţinând seama de volumul plăţilor planificate pentru
începutul zilei respective.
Pentru plăţile în numerar clientul se prezintă la ghişeul de plăţi.
Casierul plătitor va identifica delegatul agentului economic pe baza C.I, I se va edita
Foaia de ridicare în 2 exemplare şi i se va onora plata. Un exemplar semnat de către client va
rămâne la ghişeul de plăţi, iar al doilea va fi înmânat odată cu suma, clientului. În cazul agenţilor
economici împuternicitul va ştampila obligatoriu foaia de ridicare, cu ştampila societăţii.
Pentru agenţii economici care operează cu cec de numerar (imprimat cu regim special),
împuternicitul acestuia (casierul) va prezenta fila cec semnată şi stampilată de cei în drept, în
acest caz nemaifiind nevoie a se aplica ştampila unităţii pe foaia de ridicare editată. Fila cecului
de numerar ştampilată şi semnată este reţinută de casierul băncii fiind considerată document de
casă.
Este interzisă eliberarea sumei de plată , altei persoane decât persoanei împuternicite în
acest scop, înscrisă pe documentul de plată şi care semnează pentru primire.
În situaţia în care casierul plătitor efectuează plăţi din fracţii care nu au fost verificate în
prealabil de el la alimentare, răspunderea în cazul unor eventuale diferenţe revine acestuia.
Casierul plătitor taie sigiliile şi îndepărtează cartoanele de protecţie de la pachetele pe care
urmează să le dea în plată.
La sfarşitul zilei operative, după ce au fost onorate toate plăţile solicitate, se tipăreşte
jurnalul de casă. Acesta are ca primă poziţie alimentarea iniţială, urmând toate ridicările de
numerar efectuate, iar ultima poziţie fiind numerarul rămas neutilizat, pe cupiuri. La jurnalul
semnat şi ştampilat de către casierul plătitor se atasează cecurile onorate în ziua respectivă.
Numerarul neutilizat precum şi documentele care au stat la baza efectuării plăţilor
împreună cu jurnalul de casă se predau casierului şef. Acesta la rândul lui, predă numerarul
numărătorilor , care vor împacheta conform normelor, numerarul primit de la casa de încasări şi
de la casa de plăţi, rezultând pachete a 1000 şi 100 bancnote şi fracţii.
În unitaţile Băncii Transilvania care au un volum apreciabil de operaţiuni ghişeele de
casierie se pot separa în ghişee de încasare şi ghişee de plăţi, în acest caz casieria de plăţi va fi
alimentată de dimineaţă cu necesarul preconizat a se plăti peste zi. Dacă pe parcursul zilei banii
din fondul de alimentare nu ajung, atunci se acordă casierului plătitor avansuri de numerar de la
casierii încasatori, aceştia făcând operaţia de depozitare în tezaur prin care se descarcă de sumele
respective, iar casierul plătitor efectuează o nouă alimentare.

Casa de încasări şi plăţi în valută

În cadrul serviciului de casierie se pot înfiinţa şi ghişee de încasări şi plăţi în valută, care
pot fi deservite de casierii caselor de schimb valutar. Toate sumele în devize convertibile
încasate şi plătite trebuie sa fie înregistrate în aceeaşi zi în evidenţele casieriei şi contabilităţii.
Operaţiunile în legătură cu gestionarea valutelor (încasări, plăţi, verificări, sortări,
manipulare bancnote şi monede) se realizează, în general, de către casierul desemnat special în
acest scop de conducerea unităţii băncii.
Evidenţa operaţiunilor de casierie pe devize convertibile este ţinută pe feluri de devize,
completându-se Registrul de evidenţă a valutelor efective.
Valutele efective se păstrează împachetate conform Normelor BNR, fiind păstrate într-o
cutie prevazută cu încuietoare, care va fi depozitată în tezaur împreună cu numerarul casei de
circulaţie.
Casierul care efectuează operaţiuni în valută la începerea zilei operative va prelua din
tezaur caseta în care se află valutele ce le are în gestiune.
La operaţiunile de încasare, casierul urmăreşte ca bancnotele şi monedele străine
prezentate de clienţi să corespundă din punct de vedere al autenticitaţii şi al valabilitaţii. Acest
lucru se realizează prin compararea bancnotelor prezentate la ghişeu, cu specimenele de
bancnote din albumul de valute sau cu descrierile din comunicările transmise pentru cele
necuprinse în album.
Casierul va efectua următoarele operaţiuni :
a) Examinează biletele de bancă prezentate, primirea celor uzate facându-se în
conformitate cu Procedura de lucru privind preschimbarea bancnotelor uzate.
b) Numără valuta în faţa clientului, întocmeşte monetarul pe cupiuri şi tipăreşte
foaia de vărsământ în două exemplare : un exemplar destinat depunătorului, iar celălalt casierului
care îl ataşează la registrul de casă al zilei respective.
La operaţiunile de plăţi, casierul are obligaţia să verifice ca persoana care face ridicarea
de valută să fie titularul de cont sau împuternicitul acestuia, iar semnalmentele acesteia să
corespundă cu datele din C.I. sau paşaport.
La încheierea programului de lucru, în cazul constatării de diferenţe, se vor verifica din
nou actele şi valutele efective, iar dacă diferenţa se menţine se va încheia proces verbal cu
precizarea că diferenţele în plus, dacă nu se poate identifică posesorul, se vor înregistra ca
venituri ale băncii, iar cele în minus se vor recupera de la persoana în sarcina căreia s-a constatat
minusul, recuperarea făcându-se în valută.
În situaţia constatării de valute false, sau scoase din circulaţie, în soldul casei, conducerea
unităţii va analiza situaţia, va stabili răspunderea salariatului şi va proceda la recuperare.
Dacă casierului i se prezintă bancnote suspecte de a fi false, acestea se vor reţine şi se va
întocmi un proces verbal în 3 (4) exemplare, (din care unul se va preda clientului), în care se vor
specifica : felul valutei, cupiura, seriile bancnotelor, provenienţa acestora, împrejurările în care s-
a constatat falsul şi datele personale ale posesorului (nume, prenume, adresă, act de identitate)
procesul verbal de casierul şef şi de directorul unităţii sau de înlocuitorul său. Valutele false se
vor preda de urgenţă organelor de poliţie din judeţul în care se află unitatea care a reţinut
falsurile, împreună cu un exemplar al procesului verbal. Pe exemplarul procesului verbal care
rămâne băncii, organul de poliţie semnează de primire a bancnotelor false. Totodată se va anunţa
centrala Băncii, specificându-se felul valutei şi caracteristicile falsurilor.
La solicitările clienţilor în ceea ce priveşte retragerile de numerar, în funcţie de cantitatea
solicitată şi disponibilitaţile sucursalei, se vor face programări de plată. Data onorarii plăţii va fi
comunicată clientului, cu precizarea obligativitaţii ridicării numerarului în ziua programată. În
caz contrar, banca îşi rezervă dreptul de a reprograma plata într-un interval de timp care va fi de
cel mult 3 zile lucrătoare bancare, reprogramarea făcându-se printr-o nouă cerere a clientului.

Biletele de bancă şi monedele metalice


Numerarul încasat se verifică, numără, triază şi împachetează în cadrul serviciului
casierie de către casieri şi numărători. Numerarul care se predă pentru verificare numărătorilor,
se evidenţiază în caietele pentru evidenţa numerarului manipulat al numărătorului şi al casierului,
în care semnează fiecare de predare sau primire. Se vor preda la verificat pachete a 1000
bancnote şi pachete a 100 bancnote.
Verificarea bancnotelor se face numărand conţinutul fiecarui pachet a 100 bucăţi, astfel
ca în timpul verificării să se observe întreaga suprafaţă a biletelor de bancă, asigurându-se
totodată şi sortarea biletelor, clasându-se în bilete de redat în circulaţie şi bilete uzate.
Fiecare pachet a 100 bancnote va fi prins în banderole tip Banca Transilvania, toate
bancnotele fiind aşezate cu seria în sus şi în acelaşi sens, iar banderolele de hârtie vor purta
urmatoarele semne de control :
a) ştampila triunghiulară a Băncii repartizată casierului sau numărătorului, respectiv
data ;
b) semnătura casierului sau a numărătorului de bani care a numărat şi clasat pachetul.
Banderolele străine vor fi înlăturate.
După verificare, moneda metalică se ambalează în săculeţi a 500 bucăţi şi 250 de bucăţi.
Săculeţii se cos sau se leagă, se sigilează de către persoana care i-a format, ataşându-li-se
etichete pe care vor fi înscrise urmatoarele date de identificare :
a) ştampila triunghiulară a unităţii
b) numărul de bucăţi monede pe care-l conţine
c) cupiura
d) valoarea monedelor
e) data formarii săculeţului
f) semnătura şi ştampila tip a numărătorului.
Verificarea, numărarea, sortarea şi împachetarea banilor cum s-a arătat mai sus, se
execută de personalul încadrat la casierie, astfel :
a) casier, la unitaţile unde casieria este deservită de această funcţie
b) casier ajutat de numărători, la unitaţile care au încadraţi casieri şi un număr restrâns
de numărători
c) grupa de verificare a numerarului, la unităţile cu mai mulţi numărători şi un controlor
numărător.
Evidenţa numerarului manipulat de către personalul casieriei se ţine de fiecare
manipulator în parte în Registrele proprii de manipulare a banilor.
În registre se evidenţiază la ieşire, pe cupiuri şi valoare numerarul încasat prin ghişeu şi
pe care-l predă grupei de verificare, sau casierului şef pentru depozitare în tezaur. În cazul
intrărilor de numerar se consemnează mărimea fondului de alimentare de la începutul şi din
timpul zilei.
La sfârşitul programului, casierul şef ia în primire numerarul, astfel :
- pachetele de 500 şi 1000 bancnote, verificând dacă sunt legate şi sigilate şi controlând pe
muchie dacă fiecare conţine 5 sau 10 pachetele ;
- pachetele incomplete (care conţin sub 500 bancnote) din fiecare cupiură, le va controla ca
număr de pachete a 100 bancnote şi va verifica bancnotă cu bancnotă, conţinutul unui pachet a
100 bucăţi, ales prin sondaj ;
- fracţiile sub 100 bancnote, din fiecare cupiură, le va verifica integral, bilet cu bilet ;
- monedele metalice ambalate în săculeţi, le va controla ca număr de săculeţi, verificând
existenţa etichetelor şi a sigiliilor, iar fracţiile neambalate le va număra bucată cu bucată.
Când în pchetele cu numerar se constată plusuri, acestea nu se restituie ci se trec în casa
de circulaţie şi se înregistrează în contabilitate potrivit normelor, pe baza unui proces verbal, care
se întocmeşte într-un exemplar în cazul în care persoana în sarcina căreia s-a constatat plusul este
din cadrul unităţii sau în 2 exemplare în cazul în care persoana este din altă unitate. Al doilea
exemplar al procesului verbal se remite unităţii din care face parte persoana, pentru evidenţierea
plusului în Registrul de plusuri şi minusuri.
Dacă în aceeaşi zi se constată plusuri şi minusuri egale ca valoare, la aceleaşi cupiuri în
pachetele cu bancnote sau în sacii cu monedă metalică verificate de aceeaşi persoană, conducerea
unităţii poate aproba să se facă compensarea.
În dimineaţa zilei următoare, pachetele sub 500 bancnote, pachetul conţinând fracţiile sub
100 bancnote din toate cupiurile şi fracţiile de monede metalice vor face parte din avansul predat
casierului plătitor ca alimentare iniţială.
Recuperarea pagubelor provocate de salariaţii băncii se face în condiţiile prevăzute de
dispoziţiile legale cu privire la angajare, drepturile, obligaţiile şi răspunderile gestionarilor.

Închiderea casei
Evidenţa numerarului existent în casă de circulaţie pe categorii şi cupiuri, mişcarea
numerarului din casă de circulaţie, precum şi a celorlalte valori aflate în tezaur, se ţine zilnic în
Registrul pentru evidenţa valorilor din casa de circulaţie (Anexa 1) – înregistrându-se încasările
prin ghişee, plăţile prin ghişee, stabilind soldul casei de circulaţie din ziua respectivă. Soldul
obţinut se evidenţiază în registru pe cupiuri. În registrul pentru evidenţa valorilor se ţine şi
evidenţa soldurilor altor valori care necesită păstrarea lor în tezaur.
Registrul pentru evidenţa valorilor din casa de circulaţie trebuie să fie obligatoriu
numerotat, şnuruit şi sigilat. La sfârşitul registrului pe partea interioară a copertei se menţionează
numărul filelor, certificându-se prin semnătura directorului de operaţiuni, a şefului de agenţie sau
a casierului şef.
Pentru operaţiunile în valută, evidenţa valutelor efective existente în tezaur se ţine în
Registrul de evidenţă a valutelor.
La sfârşitul zilei operative casierul totalizează sumele încasate şi plăţile efectuate
servindu-se în acest scop, de actele de casă după care situaţia încasărilor se confruntă cu rulajul
debitor al contului Casă în circulaţie.
Casierul şef verifică ca toate mesajele de încasare să fie operate, respectiv pe ecranele
monitoarelor de la ghişeele de încasări să nu mai apară nici un mesaj, după care se trece la
editarea jurnalelor de casă. Jurnalul va fi semnat şi ştampilat de către casierul încasator, pentru a
confirma totalul sumei încasate. La jurnal se vor ataşa foile de varsământ exemplarul 2, semnat
de către depunător, apoi se predau casierului şef, împreună cu pachetele a 1000 de bancnote,
pachetele a 100 de bancnote şi fracţiile sub 100 de bancnote aranjate pe cupiuri. Casierul şef
preia documentele de la toţi casierii încasatori şi totalizează sumele încasate de fiecare, iar
pachetele a 100 de bancnote şi fracţiile primite de la fiecare casier încasator în parte, le predă
numărătorului pentru a alcătui pachete a 1000 de bancnote după caz.
După înregistrarea valorilor în Registrul pentru evidenţa valorilor din casa de circulaţie
şi în Registrul de valute efective existente în tezaur şi luarea în primire a numerarului şi a
celorlalte valori de la personalul casieriei, casierul şef solicită prezenţa celorlalţi deţinători de
chei şi sigiliu pentru a proceda la verificarea valorilor ce se introduc în tezaur.
După această verificare casierul şef prezintă directorului de operaţiuni sau şefului de
agenţie, Registrul pentru evidenţa valorilor din casa de circulaţie şi Registrul de valute efective.
Directorul de operaţiuni verifică existenţa numerarului din casa de circulaţie, precum şi a
celorlalte valori, facând citirea lor după stocul faptic iar şeful de agenţie punctează în registrele
pentru evidenţa valorilor şi valutelor, controlând concordanţa dintre valorile existente şi soldurile
din aceste evidenţe.
În cazul în care se ivesc nepotriviri între soldurile de numerar aflate în casa de circulaţie
şi datele contabilitaţii, indiferent de sumă, se vor cerceta cauzele acestor nepotriviri. Pentru
diferenţe se va întocmi un proces verbal pe baza căruia se fac operaţiile contabile.
După terminarea operaţiunilor de mai sus casierul şef predă documentele de casă
persoanei însărcinate cu clasarea lor în dosar. Acesta clasează documentele de încasări şi plăţi. În
acelaşi mod se clasează şi documentele referitoare la conturile înafara bilanţului care evidenţiază
valorile administrate de casierie. Documentele clasate se broşază, în fiecare zi, într-un dosar în
ordinea următoare : documentele de încasări împreună cu situaţia încasărilor, documentele de
plăţi împreună cu situaţia plăţilor şi la sfârşit documentele de intrări şi ieşiri din conturile în afara
bilanţului.
Dosarul documentelor de casă se şnuruieşte şi se sigilează, după care se adună sumele
înscrise în documente, iar banda de control cu sumele încasărilor şi separat a plăţilor, a intrărilor
şi separat a ieşirilor din conturile înafara bilanţului se anexează în dosar înaintea documentelor
respective. În situaţia în care numărul documentelor unei zile este redus, se pot broşa într-un
dosar mai multe zile cumulate, iar după şnuruirea şi sigilarea dosarului se face o nouă
numerotare. Pe coperta din faţă se aplică o stampilă sau o etichetă.
Informaţii privind documentele de casă nu se dau decât cu apobarea scrisă a directorului
de operaţiuni. Dosarul va fi consultat în incinta casieriei de către personalul băncii, numai în
prezenţa şi sub supravegherea casierului şef sau a persoanei însărcinate cu păstrarea arhivei.
Aceasta trebuie să supravegheze să nu se sustragă sau să nu se facă vreo modificare a
documentelor.
Directorii de operaţiuni şi şefii de agenţii din unitaţile băncii, sunt obligaţi să asigure
ţinerea corectă şi la zi a evidenţelor şi vor efectua cu regularitate şi exigenţă controlul preventiv
asupra respectării cu stricteţe a normelor în vigoare care formează cadrul juridic obligatoriu
pentru desfaşurarea operaţiunilor de casă în unitaţile Băncii Transilvania.

Anexe
1) Cerere deschidere de cont – persoane fizice ;
2) Specimen de semnaturi – persoane fizice ;
3) Delegatie/Imputernicire - persoane fizice ;
4) Actualizare date identificare – persoane fizice ;
5) Actualizare date cont – persoane fizice ;
6) Cerere de inchidere a contului curent – persoane fizice ;
7) Cerere deschidere cont – persoane juridice ;
8) Specimen de semnaturi imputerniciti – persoane juridice ;
9) Delegatie/Imputernicire – persoane juridice ;
10) Formular pentru acordarea/actualizarea/revocarea dreptului de delegat –
persoane juridice;
11) Actualizare imputerniciti cont – persoane juridice ;
12) Cerere pentru actualizare date cont – persoane juridice ;
13) Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si
mijlocii ;
14) Declaratie a deponentului privind incadrarea depozitelor;
15) Declaratie privind functia publica;
16) Cursuri SPOT;
17) Ratele de schimb pentru operatiuni de conversie valutara;
18) Fonduri deschise de investitii;
19) Bilet la ordin;
20) CEC;
21) Borderou de cecuri si bilete la ordin;
22) Cerere de credit de consum pentru persoane fizice;
23) Cashlink depunere de numerar ( viza pentru SUA) ;
24) Ordin de plata ;
25) Conditiile generale de afaceri ale BT ;
26) Formular pentru trimis bani – Western Union;
27) Cerere ridicare numerar din cont;
28) Dispozitie de plata externa;
29) Dispozitie de transfer.