Sunteți pe pagina 1din 33

UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA” BRAŞOV

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE

-Groupe Société Générale-

Student:
Specializarea : Marketing
Grupa: 8173, anul II
Anul 2009
CUPRINS

CAP 1. PREZENTAREA FIRMEI BRD S.A...........................3


1.1. Denumirea, localizarea.................................................3
1.2. Scurt istoric...................................................................5
1.3. Forma juridică de constituire.........................................6
1.4. Conducerea şi personalul firmei....................................6

CAP 2. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE....................8


2.1. Oferta societăţii................................................................9
2.2. Principalii furnizori............................................................9
2.3. Dotarea tehnico-materială a firmei………………………10

CAP 3. PIAŢA ACTUALĂ......................................................11


3.1. Clienţii.............................................................................11
3.2. Segmentarea pieţei........................................................12
3.3. Concurenţii.....................................................................15
3.4. Piaţa efectivă şi piaţa potenţială.....................................16
3.5. Cota de piaţă şi cota relativă de piaţă ale firmei.............17

CAP 4. ANALIZA SWOT........................................................20


CONCLUZII............................................................................21
ANEXE...................................................................................22
BIBLIGRAFIE.........................................................................33

2
CAP 1. Prezentarea firmei BRD S.A.
Grupul Société Générale este unul din primele grupuri de servicii
financiare din zona euro şi una din franceze, după capitalizarea sa bursieră.
La finele anului trecut, Grupul, care numără peste 151.000 de angajaţi, a
realizat un venit net bancar de 21,8 miliarde euro şi un profit net de 2
miliarde de euro.

1.1. Denumirea şi localizarea firmei

BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după


activele bancare şi detine a doua capitalizare la Bursa de Valori
Bucureşti.Aceasta este prezentă în toate judeţele României printr-o reţea de
930 de agenţii .
La 31 decembrie 2008, BRD număra 2,6 milioane clienţi activi
individuali şi corporativi şi peste 2,3 millioane de carduri.
Calitatea servicilor noastre este garantată de cei peste 9500 de profesionişti
care formează echipa BRD.
Acţionarul principal al BRD este Société Générale, unul dintre cele
mai mari grupuri bancare din zona euro, ale cărui servicii sunt utilizate de
27 milioane clienţi din intreaga lume.

Portofoliul său de activităţi se axează pe trei mari domenii:

 REŢEAUA DE RETAIL ŞI SERVICII FINANCIARE


 Prima bancă de retail nemutualizată din Franţa, după cifra de
afaceri şi numărul de agenţii.
 27 milioane de clienţi persoane fizice în Franţa şi în străinătate
 Pe plan internaţional Banca de retail are 8,8 milioane de
clienţi, în 37 de filiale. Modelul său este cel al unei bănci
universale, care oferă o gamă completă de servicii clienţilor
particulari şi societăţilor.

În ultimii ani, Grupul şi-a construit, prin creştere externă sau internă,
o reţea de bancă de retail în Europa Centrală şi de Sud-Est: în România,
Bulgaria, Grecia, Slovenia, Slovacia, Cehia, Serbia, Rusia, Muntenegru,
Moldova şi Albania.

3
 BANCA DE FINANŢARE ŞI INVESTIŢII
 SG Corporate & Investment Banking (SG CIB) cuprinde
activităţile bancare de finanţare şi de bancă de investiţii. Este
în serviciul companiilor, instituţiilor financiare şi a
investitorilor în 45 de ţări din Europa, Asia şi continentul
american.
 A 3-a bancă de finanţare din zona euro, după Produsul Net
Bancar
 Bancă de referinţă în cele 3 domenii ţintă: piaţa de capital din
zona euro, produsele derivative şi finanţările structurate

 ADMINISTRAREA DE ACTIVE ŞI SERVICII PENTRU


INVESTITORI
 Grupul Société Générale este al patrulea administrator de
active din zona euro, cu 435 miliarde de euro în gestiune şi
peste 2.733 miliarde de euro în custodie.
Administrarea de active şi servicii pentru investitori cuprinde
următoarele activitãţi:
-Gestiunea mobiliară, prin SG Asset Management
-Gestiunea privată, prin SG Private Banking
-Intermedierea tranzacţiilor cu valori mobiliare, prin SG Global
Securities Services for Investors
-Boursorama - tranzacţii directe pe piaţa de capital

FILIALELE BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

• BRD Sogelease: leasing


• BRD Corporate Finance: consiliere în domeniul privatizărilor, fuziunilor
şi achiziţiilor
• BRD Finance : credite de consum
• ALD Automotive: gestiunea flotelor de vehicule
• BRD Asset Management: gestiunea activelor
• BRD Pensii: pensii private
• ECS Romania: leasing si managementul echipamentelor IT
• SOGEPROM: dezvoltare si promovare imobiliara

4
1.2. Scurt istoric

In anul 1923 se înfiinţează Societatea Naţională de Credit


Industrial, ca instituţie publică. Statul deţinea 20% din capitalul social,
Banca Naţională a României 30%, iar restul era deţinut de particulari, dintre
care un grup de foşti directori ai Marmorosch Blank & Co., prima bancă
modernă din România. Scopul noii instiţutii era finanţarea primelor etape
ale dezvoltării sectorului industrial din România.
După al doilea război mondial, conform Legii naţionalizării din iunie
1948, Societatea Naţională de Credit Industrial este naţionalizată, devenind
Banca de Credit pentru Investiţii.
După reorganizarea sistemului financiar, Banca de Credit pentru
Investiţii obţine monopolul în România pentru finanţarea pe termen mediu
şi lung a tuturor sectoarelor industriale, cu excepţia agriculturii şi industriei
alimentare, şi ia numele de Banca de Investiţii. În 1957, cea mai mare
parte a finanţărilor provenind de la Banca Mondială sunt derulate prin
Banca de Investiţii.
Monopolul de care beneficiau băncile specializate în domeniul lor de
activitate este suprimat. Banca Română pentru Dezvoltare se constituie
ca bancă comercială, sub formă de societate pe acţiuni, si preia activele si
pasivele Băncii de Investiţii, primind o autorizatie de funcţionare generală.
În decembrie 1998 se semnează contractul de vânzare - cumpărare de
acţiuni între Société Générale şi Fondul Proprietăţii de Stat, autoritea
românească care se ocupa de participaţiile statului, contract prin care SG
subscrie o majorare de capital de 20% şi cumpără un pachet de acţiuni care-
i permite să devină proprietară a 51% din capitalul majorat al BRD.
In anul urmator Fondul Proprietăţii de Stat vinde Băncii Europene de
Dezvoltare (BERD) 4,99% din capitalul social al BRD.
In anul 2001 BRD este listată la Bursa de Valori Bucureşti, în prima
categorie, devenind în scurt timp una din cele mai tranzacţionate societăţi.
În urma unei campanii de rebranding, Banca Română pentru
Dezvoltare devine BRD - Groupe Société Générale. Noua identitate a
băncii consolidează astfel poziţia sa, făcând mai vizibilă identitatea
Grupului - mamă.
Société Générale cumpără pachetul rezidual de acţiuni deţinut de
statul român în capitalul BRD, participaţia sa, pana in 2004, crescând astfel
de la 51% la 58,32%.

5
BRD - Groupe Société Générale a primit premiul pentru "Cea mai
bună bancă din România" din partea "Euromoney Magazine" în 2008, în
ciuda încetinirii apetitului pentru creditare şi a creşterii riscului de credit.

1.3. Forma juridica de constituire

BRD - Groupe Société Générale este o societate pe acţiuni. Ea


funcţionează conform Legii nr. 31/1990 cu privire la societãţile comerciale
si Ordonantei de Urgenta nr. 99/2006 privind institutiile de credit si
adecvarea capitalului, precum şi conform altor reglementãri specifice.
Intrarea Băncii la categoria I a Bursei de Valori Bucureşti, la
începutul anului 2001, a determinat creşterea exigenţelor în materie de
management bancar, în condiţiile unei mai mari transparenţe cerute de
regulile bursiere. În calitate de societate listată, BRD se supune legislaţiei în
vigoare cu privire la pieţele de capital, reglementărilor Comisiei Naţionale a
Valorilor Mobiliare şi ale Bursei de Valori Bucuresti.

BRD Groupe Société Générale SA

Sediu: Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sectorul 1, Bucuresti


Capital Social în RON: 696.901.518 Lei
Nr. Registrul Comerţului: J40/608/1991
Cod fiscal: R361579/1992
Simbol bursier: BRD

1.5. Conducerea si personalul firmei

BRD - Groupe Société Générale se poziţionează ca o bancă solidă,


deschisă către toate segmentele de clientelă, o bancă aflată în plină creştere,
o echipă de peste 9.000 de persoane care oferă servicii de calitate în peste
700 de unităţi. BRD este leader pe piaţa creditelor de consum, este
principalul finanţator al IMM-urilor şi partenerul majorităţii marilor
corporaţii, româneşti sau multinaţionale.
BRD a dezvoltat în ultimii ani un grup financiar care integrează
filiale de leasing, consumer finance, leasing operaţional, brokeraj, asset
management, consultanţă în fuziuni-achiziţii şi pensii private, adică tot
atâtea oportunităţi de carieră.
Consiliul de Administraţie determină orientările activităţii Băncii şi
supraveghează punerea lor în practică. Membrii Consiliului sunt aleşi de
Adunarea Generală a Acţionarilor, mandatul lor are o durată de 4 ani şi
poate fi reînnoit.

6
Componenţa Consiliului de Administraţie:
• Patrick GELIN- Preşedinte Director General al BRD din data de 12
octombrie 2004
• Petre BUNESCU- Director General Adjunct al BRD, Vicepreşedinte
al Asociaţiei Române a Băncilor
• Sorin-Mihai POPA- Director General Adjunct al BRD
• Didier ALIX Director General Adjunct al Grupului Société Générale
• Bogdan BALTAZAR- Preşedinte al BRD până în data de 12
octombrie 2004
• Aurelian DOCHIA- Director General al BRD/SG Corporate
Finance
• Anne FOSSEMALLE- Director regional pentru Europa de Est,
BERD
• Jean-Louis MATTEI- Director Banca de Retail din afara Franţei -
Groupe Société Générale
• Dumitru Popescu- Membru al Consiliului de Administraţie
• Sorin Marian Coclitu- Membru al Consiliului de Administraţie
• Ioan Cuzman- Preşedinte al SIF Banat - Crişana, Membru al
Consiliului de Administraţie

Sub autoritatea Preşedintelui Director General, Comitetul de


Direcţie asigurã conducerea strategicã a Bãncii, cu asistenţa a patru
Directori Generali Adjuncti.
Membrii sãi au mandat pentru a conduce şi coordona activitatea de zi
cu zi a bãncii, cu excepţia operaţiunilor care sunt, în mod expres, de
resortul Consiliului de Administraţie sau al Adunãrii Generale. Comitetul
de Direcţie se reuneşte săptămânal.
Componenţa Comitetului de Direcţie :
• Patrick GELIN- Preşedinte Director General
• Petre BUNESCU- Director General Adjunct
• Sorin-Mihai POPA- Director General Adjunct
• Hervé BARBAZANGE- Director General Adjunct
• Claudiu CERCEL -Director General Adjunct
• Ximena Toma- Director Agenţia “Florilor”

BRD are în prezent peste 8.500 angajaţi. Dintre aceştia:


• 72% sunt femei,
• 28% sunt bărbaţi.
Vârsta medie a angajaţilor BRD este de 36 de ani.

7
Ne preocupă accesul femeilor la funcţiile de conducere, drept urmare
70% dintre managerii băncii sunt femei.
BRD este cel mai mare angajator din sistemul bancar. În ultimii 4
ani am recrutat peste 6.000 de angajaţi, cifra care a dus la dublarea
numarului de salariaţi.
Cele mai importante rezultate ale departamentului de resurse umane
în anul 2007 sunt:

• 1500 noi angajaţi;


• peste 380.000 de ore de formare profesională;
• peste 5.700 de angajaţi care au beneficiat de formare;
• un buget de 15.380.000 RON

« Nici gama de produse şi servicii, nici numărul de agenţii, nici măcar


nivelul dobânzilor nu pot face, singure, diferenţa între bănci
concurente. Între acestea există o singură variabilă care poate influenţa
opinia publicului despre o bancă sau alta: calitatea relaţiei directe între
bancă şi client, care nu poate fi asigurată decât de un personal
competent, dinamic şi atent »
Patrick GELIN
Preşedinte - Director General al
BRD - Groupe Société Générale

Cap 2. Descrierea activităţii curente


Strategia BRD - Groupe Société Générale se integrează în strategia
globală a Grupului Société Générale: păstrarea echilibrului între portofoliul
de servicii şi profilul de risc, pentru asigurarea dezvoltării şi rentabilităţii pe
termen lung, în paralel cu menţinerea eforturilor pentru asigurarea unei
eficacităţi operaţionale.
Reuşita acestei strategii de dezvoltare se bazează şi pe eforturile
colaboratorilor BRD din România, care împărtăşesc valorile Grupului
Société Générale.
BRD - Groupe Société Générale doreşte să fie banca de referinţă a
României prin profesionalism, inovaţie, calitatea dezvoltării şi rentabilitate.
În acest sens, BRD-Groupe Société Générale îşi va urmări politica
de investiţii susţinute în vederea adaptării dispozitivului său comercial la
specificul pieţei româneşti, realizării la scară largă a procesărilor şi
diversificării gamei sale de produse şi servicii.

8
2.1. Oferta societăţii

Oferta se adresează persoanelor fizice şi celor autorizate, juridice,


pieţelor financiare. Mai mult sunt create special oferte pentru tineri, străini,
agricultori şi nu in ultimul rând pentru fonduri europene post-aderare.
Produsele oferite persoanelor fizice sunt numeroase cum ar fi :
programul prima casă, cardul de credit special pentru cumpărături,
ATUCONT , carduri echipate cu CIP, Visa Electron, Maestro, Visa Clasic
Lei sau USD, Mastercard Standard Lei/ USD sau BRD Epayment
EXPRESSO, pachete, credite imobiliare etc.
BRD se adresează deasemenea persoanelor juridice oferind
numeroase beneficii şi avantaje printre care :Pachetul BRD PROFIT, Card
Business, BRD@ffice, Convenţia BENEFICII PLUS.

2.2. Principalii furnizori

BRD are putini furnizori deoarece se bazează pe sursele proprii de a


oferi clienţiilor săi calitatea maxima a produselor şi serviciilor oferite, dar
şi angajaţilor un mediu de lucru profesionist incluzând tehnologia adecvată
acestui mediu bancar.
Unul dintre aceştia este TotalSoft, furnizorul român de software cu
cele mai ample competenţe în domeniu şi producător al celui mai utilizat
sistem de management al resurselor umane şi salarizării din România –
Charisma HR.
Anul trecut, BRD - Groupe Société Générale a demarat o amplă
acţiune de cercetare de piaţă în vederea alegerii furnizorului căruia să-i
încredinţeze externalizarea activităţii de salarizare.
Proiectul beneficiază de o infrastructură hardware complexă bazată
pe o arhitectură de patru servere, care asigură o comunicare directă între
TotalSoft şi BRD - Groupe Société Générale, securitatea şi
confidenţialitatea datelor fiind garantate. TotalSoft este principalul
furnizor de soluţii de management al activităţii de resurse umane şi
salarizare din România.
Un alt furnizor important este VISA, cea mai mare organizaţie de
plăţi deţinând 57% din piaţa cardurilor. Ea unifică mai mult de 21.000 de
instituţii bancare. Cardurile VISA sunt emise şi sunt primite spre plată în
300 de ţări şi teritorii. În total în lume sunt emise mai mult de un miliard de

9
carduri, care se primesc în peste 22 milioane de puncte comerciale.
Numarul de ATM, ce eliberază bani în numerar prin intermediul cardurilor
VISA, compun mai mult de 718.000. Numărul tranzacţiilor prin cardurile
VISA dupa datele din 31.12.99 depăşeşte 21 miliarde. Volumul
tranzacţiilor este mai mare de 1.59 trilioane de dolari.
Principalii furnizori de forţă de muncă pentru BRD sunt facultăţile
cu profil economic, în special Academia de Studii Economice Bucureşti şi
Institutele de Studii Economice Iaşi, Cluj si Braşov.
Activitatea bancară comercială foloseşte mai mulţi oameni decât
orice alt sector din industria de servicii financiare. Cu toate că fuziunile
cauzează reduceri, există totuşi o mulţime de posturi libere. Expansiunea
globală şi serviciile curente sunt două puncte evidente în continuă creştere
şi profitabilitate. Băncile participă, de asemenea, la diferite afaceri
profitabile ca să-şi continue dezvoltarea, cum ar fi managementul
împrumuturilor, procese tranzacţionale, ipoteci şi alte linii comerciale de
produse.
Băncile se transformă în mari furnizori de servicii financiare.
Introduc noi produse hibrid pentru clientii lor. Băncile occidentale tocmai
îşi încep expansiunea comercială în România. Cu noua tehnologie
existentă, băncile au nevoie de agenţi comerciali şi vânzători de piaţă cu
experientă. Aceştia trebuie să fie familiarizaţi cu munca şi adoptarea noii
tehnologii în munca lor.

Alţi furnizori sunt Mobile Banking, .

Rolul lor este foarte important, deoarece aceştia asigură necesarul


pentru a produce şi oferi bunuri pe piaţă. Orice blocaj apărut pe piaţă în
amonte poate avea consecinţe grave, care se răsfrâng asupra organizaţiei.
Acesta este şi motivul pentru care firma trebuie să acorde o atenţie
deosebită alegerii şi selectării furnizorilor. Printre criteriile de alegere a
furnizorilor se numără: puterea economică, imaginea furnizorului pe
piaţă, seriozitatea, localizarea geografică, facilităţi de plată, condiţii de
livrare, calitatea produselor şi serviciilor oferite etc.

2.3. Dotarea tehnico-materială a firmei

Firma are la bază o tehnologie modernă adecvată mediului bancar


cum ar fi: calculatoare, IT, imprimante, fax, telefonie fixă, ATM, un sistem
informatic propriu.

10
Recent, BRD a pus în funcţiune în fiecare filială un automat bancar,
cu un software specializat, sub formă de robot. Acesta facilitează transferul
rapid de bani, fără ca un consumator să mai aştepte minute în şir la ghişeu.
De asemenea, clienţii băncii pot plăti ratele la creditele contractate pe
cardul BRD Finance. Robo BRD a câştigat, în 2008, premiul e-
products/services, decernat de revista e-Finance.
În 2008, BRD a continuat dezvoltarea reţelei sale, prin deschiderea a
peste 120 de agenţii. Astfel a continuat acoperirea oraşelor mari şi medii,
dar şi a zonelor rurale cu potenţial ridicat. BRD a obţinut în 2008 premiul
pentru dezvoltarea cea mai spectaculoasă, decernat de Săptămâna
financiară, pentru programul de extindere a reţelei sale.
Pe lânga extinderea rapidă a reţelei de agenţii, BRD dezvoltă şi
ameliorează în permanenţă canale alternative de bancă la distanţă, rapide şi
practice: Centrul relaţii clienţi Vocalis, serviciile de Mobile Banking,
Internet Banking şi E-Commerce.
La sfârşitul anului, BRD şi Gecad ePayment au lansat cardul BRD
ePayment în lei (cu cip electronic), creat special pentru clienţii comerţului
on-line.
Totul este bine pus la punct pana la cel mai mic detaliu astfel încât
activitatea de zi cu zi să decurgă în condiţii optime, pentru ca la finalul
acestui proces clientul să fie pe deplin mulţumit.

CAP 3. PIAŢA ACTUALĂ

În cursul anului 2008, BRD şi-a consolidat prezenţa pe pieţele


financiare. BRD a promovat activ produsele de acoperire a riscurilor de
dobândă şi valutar, creşterea volumului tranzacţionărilor cu aceste produse
fiind semnificativă faţă de anul trecut, în timp ce pieţele valutare şi
monetare erau foarte volatile.

3.1. Clienţii
În fiecare zi, noi clienţi şi noi colaboratori se alatură echipei BRD.
Reuşita acestei strategii de dezvoltare durabilă se bazează în principal pe
valorile împărtăşite la nivelul întregului Grup Société Générale:
profesionalismul, spiritul de echipă şi inovaţia. BRD şi-a îmbogăţit fondul
comercial cu 180 000 de clienţi noi, reţeaua de agenţii a continuat să se
diversifice, iar creşterea atât a creditelor, cât şi a depozitelor în sold a fost
susţinută; au fost de asemenea începute investiţii importante, pentru a
îmbunătăti productivitatea şi a reduce riscurile operaţionale ale băncii.
Grupul are peste 30 de milioane de clienţi persoane fizice atât în

11
Franţa, cât şi în alte ţări.

BRD oferă servicii de bancă universală structurate pe următoarele


linii de business:
• Banca persoanelor fizice : 2.430.000 de clienţi persoane fizice
• Banca persoanelor juridice: 162.000 clienţi persoane juridice
Banca se adresează tinerilor cu vârstele cuprinsă între 19 şi 30 de ani,
pensionarilor, românilor din străinătate oferind astfel o gamă variată de
produse.
BRD a încheiat anul 2008 cu 2.430.000 clienţi active (persoane
fizice), cu 172.000 clienţi mai mult decât în decembrie 2007.
Acţiunile comerciale şi parteneriatele cu universităţile ne-au permis
să avem 350.000 de clienţi tineri în 2008, în creştere cu 20% faţă de 2007,
şi să ne consolidăm poziţia pe această piaţă.
BRD continuă să vină în întâmpinarea acestei clientele, propunându-i
o gamă completă de produse şi servicii accesibile la distanţă.
Acesta a continuat demersul care vizează să le permită pensionarilor
să aibă acces, în condiţii preferenţiale, la produsele şi serviciile BRD.
BRD şi-a continuat politica de susţinere a principalilor actori din
sectorul economic, ca de exemplu marea distribuţie, energia, construcţiile şi
infrastructura, industriile auto, alimentară, hotelieră şi investitiorii
instituţionali.

3.2. Segmentarea pieţei

Segmentarea în domeniul bancar poate să meargă pe mai multe căi:


pe criteriul valorii clientului, dar şi pe seriozitatea comportamentului,
responsabilitatea acestuia faţă de produsele bancare, care se dovedeşte prin
istoricul bancar. Până nu demult, românii nu au avut un istoric bancar
pentru ca majoritatea mergeau la CEC, puţini erau clienţi ai băncilor.
Acum, când mulţi dintre noi avem un astfel de istoric - adică o banca poate
să vadă dacă ne plătim ratele şi facturile la timp, dacă privim cu seriozitate
rambursarea creditelor, aceasta câştigă încredere în noi şi poate să ne ofere
mai mult.
BRD se adresează diferitelor categorii de oameni în funcţie de vârsta
şi de cerinţele sau aşteptările acestora prin ofertele de produse create.
În continuarea politicii sale de segmentare a pieţei, două conturi de
economii destinate pieţei tinerilor, ATUSTART şi ATUSPRINT, au venit
în completarea gamei. Soldurile în lei ale acestor produse s-au ridicat la
aproximativ 1.032 miliarde lei, iar cele în valută au atins 2.445 miliarde

12
lei. BRD Sprint este un card internaţional de retragere de numerar, cu care
poate cheltui, dar poate şi economisi.
Segmentarea pieţei cardurilor este urmarea firească a trecerii
retailului bancar de la etapa cantitativă la una calitativă, când banca nu
mai poate vinde orice pentru toată lumea. Ca şi în alte domenii, banca a
ajuns în momentul în care trebuie să renunţe la producţia de masă şi să se
hotărasca ce şi cui să vândă.
În ultima vreme, pentru a supravieţui în zona retailului, banca va
trebui să înceapa procesul de segmentare, adică să-şi găsească nişe
specifice de piaţa. Acest lucru se şi întâmplă din ce în ce mai intens în
ultimele luni. Culminând cu începutul acestei veri cănd, pe lângă
segmentarea în funcţie de valoarea clientului, BRD a ţintit direct pe
targeturi bine delimitate, precum turiştii, fanii sportului, adolescenţii,
muncitorii români care lucrează în străinătate şi chiar susţinătorii diferitelor
cauze.
Adolescenţii şi turiştii sunt targeturile atacate cu preponderenţă de
banca în vara aceasta. Muncitorii din străinătate şi IMM-urile se află în
atenţia ei care vor să se orienteze spre tranzacţiile de business.
”Cardurile verii" sunt cele pentru juniori, care ating un dublu target: pe
adolescenţi, care astfel intră în relaţii cu banca şi ar putea rămâne cu
aceasta şi în continuare, când intră în propriul business. Al doilea target al
cardurilor Junior sunt părinţii, interesaţi să poată monitoriza cheltuielile
copiilor, dar şi să-i educe în gestionarea banilor.
BRD a lansat de curând cardurile de credit pentru vacanţă. Adică
face parteneriate cu agenţii de turism şi oferă vacanţe pe cardurile de
credit. Este vorba de creditul 45 de la BRD.
Segmentarea în ceea ce priveşte cardurile MasterCard începe de la
cardurile de debit, debit cu overdraft, cardurile de credit standard, premium
şi exclusive, în care există o limită rezonabilpă de credit revolving.
Cardurile premium - gold sau platinum - au o limită de creditare tot mai
mare şi oferă în plus o serie de servicii asociate, cum ar fi asigurări de
călătorie, acces în sălile de aşteptare clasa întâi în diferite aeroporturi
internationale, beneficii la marile restaurante şi hoteluri şi multe altele.
MasterCard a lansat cardul Black emis de BRD-GSG, pe platforma
World Signia. România fiind prima ţară din Europa de Est în care a fost
lansat cel mai exclusivist card de credit din lume.
MasterCard a emis, împreuna cu BRD, cinci carduri de credit
business pe parcursul acestui an. Pe acest segmentul se observă că
pachetele de servicii financiare, oferite clienţilor prin intermediul cardului,
devin tot mai complexe, oferind mobilitate şi flexibilitate utilizatorilor.

13
Clienţii au devenit mai sofisticaţi, cu aşteptări mai ridicate şi cu o
mobilitate mult mai mare, ceea ce determină băncile să aibă în considerare
o diversificare a portofoliului lor de produse. Tot sub sigla Visa, BRD-GSG
a lansat anul acesta cardul BRD Gold .
BRD-Finance, divizia de finanţări pentru consum a BRD-SocGen, a
emis un card de credit co-branded în colaborare cu Renault. Limita maximă
de credit este de 15.000 de lei, dobânda lunara este de 2,2% şi comisionul
lunar de administrare este de 0,5%.
BRD Finance şi Reader's Digest au lansat cardul de credit Reader’s
Digest, un produs financiar destinat în mod exclusiv clienţilor editurii.
Pentru orice achiziţie de produse Reader’s Digest, clienţii beneficiază de o
perioadă de graţie de până la 47 de zile, în care pot achita integral sumele
creditate, fără niciun cost suplimentar.
Cardul co-cobranded Say – BRD Finance, cu un buget disponibil de
până la 20.000 de lei, cardul Say poate fi folosit fie pentru achiziţionarea
produselor şi serviciilor din reteaua Say, fie la plata la alţi comercianţi sau
la retragerea de numerar de la ATM-urile care afisează sigla MasterCard.
Totodată, au mai fost lansate şi cardurile co-branded Royal Bank of
Scotland – AIG, dar şi cardul Gecad ePayment – BRD SocGen.
Un mare succes îl au cardurile speciale, cum este cazul cardurilor
Visa emise de BRD SG în campania "Preţuri unice în România, carduri
unice în lume", desfăşurată între 5 decembrie 2005 şi 20 aprilie 2006. Este
vorba de serie limitată de carduri reprezentând imaginile marilor campioni
români Nadia Comaneci, Gheorghe Hagi şi Ilie Năstase, cei mai cunoscuţi
în lume.
Designul cardurilor respective, şi el fiind o concepţie unicat, constă
dintr-o hologrampă ce permite vizualizarea tridimensională a unei mingi de
fotbal (în cazul lui Hagi), a unei rachete de tenis (în cazul lui Ilie Năstase)
sau a unei gimnaste, pentru Nadia.
Doar în doua luni de campanie banca a emis peste 500.000 de
carduri, un record mondial de emitere a cardurilor Visa în 60 de zile, ceea
ce a adus bancii BRD SG premiul "Cel mai bun emitent din zona Visa
CEMEA " acordat de compania Visa. Numărul cardurilor Visa a depăşit în
această primăvară pragul de patru milioane, în creştere cu 34%, comparativ
cu aceeaşi perioada a anului precedent.
Segmentarea pieţei cardurilor a devenit mai vizibilă comparativ cu
perioada anului fiscal precedent, cardurile Visa Electron reprezentând 77,4
la sută din numărul total de carduri Visa, cardurile Visa Classic - 20,1 la
sută, Visa Business - 2,2 la sută şi Visa Gold - 0,2 la sută: Cea mai

14
spectaculoasă creştere a fost înregistrată de produsele premium - numărul
de carduri Visa Gold în România ajungând la un total de 9.469 de carduri.

SEGMENTAREA PIETEI CARDURILOR


77.4%

20.1%

2.2%
0.2%
VISA GOLD
VISA BUSINESS
CARDURI

VISA CLASSIC
VISA

VISA ELECTRON

Creditele acordate clientelei au depăşit 6,9 miliarde euro, în creştere


cu 42% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2006. Creditele pentru persoane
fizice reprezentau, la 30 septembrie 2007, 50% din totalul creditelor
acordate de bancă. Depozitele au crescut cu 36% faţă de 30 septembrie
2006 şi se apropie de 7,1 miliarde euro, iar venitul net bancar a crescut cu
46%, ajungănd la 522 milioane de euro.

3.3. Concurenţii

Cu o profitabilitate per angajat mai bună şi cu profit superior, cel de-


al doilea jucător din piaţa bancară locală, BRD-Groupe Societe Generale,
ameninţă serios fotoliul de lider al celei mai mari bănci româneşti după
active, Banca Comercială Română.
La jumătatea anului, profitul net al grupului financiar BCR era de
139,5 milioane de euro, în vreme ce BRD obţinuse numai ca bancă 133
mil. euro, această evoluţie venind pe fondul unei strategii de piaţă mult
mai agresive a francezilor, care au speculat eforturile cu integrarea în
grupul Erste ale BCR, trecând pe primul loc la profitabilitate. Estimările
pentru următorii doi ani sunt favorabile francezilor, care pornesc de la o
reţea de 740 de unităţi, faţă de cele 528 ale BCR, pe fondul unor investiţii
sensibil diferite ale celor două entităţi financiare.

15
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE ocupă poziţia 2 din 3
companii analizate; cel mai înalt grad de indatorare îl are BANCA
TRANSILVANIA SA cu 92.77%, iar cel mai scăzut este al companiei
BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA cu 66.2%.
Bãnci mici, mai flexibile şi mai atente cu clientela, au reuşit să
câştige cotă de piaţă şi în trimestrul al treilea, impasibile la discursul unor
şefi de bănci mari care continuă să predice că nu vor rezista decât 5-6
jucători de calibru.
Volksbank a crescut în trei luni cu 0,6 puncte procentuale, urcând de
pe locul 15 pe 11 în clasamentul activelor. Şi OTP vine tare din urmã,
înghiţând 0,3 puncte şi avansând de pe locul 22 pe 16. Piraeus a urcat cu
0,1 puncte, ajungând pe poziţia a 18-a. În zona superioară a clasamentului
cea mai zgomotoasă mişcare a fost căderea ING Bank de pe locul 4 pe 9,
în condiţiile în care activele băncii olandeze au scăzut cu peste 70% faţă de
nivelul din iunie. Cea mai agresivă creştere a reuşit-o BRD, care şi-a
rotunjit cota de piaţă cu încă 1,2 puncte procentuale, ajungând la 16,7%.
După nouă luni din acest an, a doua mare bancă de pe piaţă înregistra active
de 7,1 miliarde de euro, în creştere cu 36,5% faţă de nivelul din 2005. BCR
a crescut cu 0,3 puncte, revenind la cota de piaţă din martie 2006, de
25,9%, cu active de 11 miliarde de euro la sfîrşitul lunii septembrie. De
asemenea, Raiffeisen a recuperat declinul din trimestrul al doilea, cota sa
urcând de la 7,9% la 8,3%, corespunzător unor active de 3,19 miliarde euro.
Începând din septembrie, locul patru pe piaţã este ocupat de HVB-Tiriac
Bank, banca rezultată în urma fuziunii dintre HVB şi Banca Ţiriac, cu o
cotă de piaţă de 5,7% şi active de 2,4 miliarde euro. Al cincilea jucător de
pe piaţă este Banca Transilvania, care şi-a adjudecat aceastã poziţie de la
jumătatea lui 2006. La sfîrşitul lui septembrie, cota sa de piaţă s-a rotunjit la
4,5%, activele depăşind uşor 1,9 miliarde euro. CEC, ultima bancă
comercială aflată în proprietatea statului, îşi continuă declinul la nivelul
cotei de piaţă, coborând la 4% după ce în martie reuşise se revină la 4,5%.
Deşi are de departe cea mai mare reţea de distribuţie, CEC şi-a majorat
activele cu doar 30 de milioane de euro în trei luni, respectiv cu 1,7%, în
condiţiile în care piaţa a crescut cu 6,2%, aşa că a coborât de pe locul şase
pe opt.

3.4. Piaţa efectivă şi piaţa potenţială

Dezvoltarea reţelei de unităţi este una dintre principalele axe


strategice de dezvoltare a BRD-Groupe Société Générale. Banca a demarat
în anul 2004 proiectul BRD Express, un program de densificare accelerată

16
a reţelei, bazat pe un nou concept de agenţie bancară, caracterizat de
proximitatea faţă de clientela potenţială, simplitatea şi rapiditatea
operaţiunilor.
Piaţa este în mare parte asezată şi nu se va mai putea lupta eficient
prin dumping pentru că preţul nu va mai fi decisiv în alegerea unei bănci,
iar atragerea câtorva clienţi de la BRD nu va schimba prea mult lucrurile
pentru ca în cele din urma problema va fi păstrarea acelor clienţi şi nu se
poate lucra în pierdere la nesfârşit. La jumătatea anului, BRD a ajuns la
9,8 miliarde de euro. Pentru banca sa nu mai este esenţiala viteza
creşterii, ci sănătatea afacerilor.
Primul semestru al anului 2009 s-a caracterizat printr-o încetinire
marcată a cererii de credite şi printr-o creştere accentuată a riscurilor atât în
ceea ce priveşte clientela persoane fizice, cât şi clientela IMM. Această
situaţie demonstrează amploarea recesiunii resimţită în primul semestru. În
acest context, BRD a reuşit să-şi menţină rezultatele la un nivel
satisfăcător. Datorită eficacităţii procedurilor sale interne, măsurilor de
reducere a cheltuielilor generale şi calităţii portofoliului său, BRD şi-a
demonstrat capacitatea de rezistenţă într-un mediu dificil.
BRD rămâne o bancă prezentă în toate zonele cu
potential, bazându-se pe o reacţie rapidă la schimbările
mediului bancar. BRD rămâne o bancă de referinţă pentru
clienţii persoane juridice, promovând o gamă variată de
produse şi servicii atât pe segmentul IMM-urilor şi a
profesiunilor liberale cât şi pe cel corporatist.
Banca îşi păstrează vocaţia de bancă universală,
menţinând un echilibru între produsele acordate
persoanelor fizice şi juridice, dar şi un raport echilibrat între
resursele atrase şi plasamente.
În concluzie banca ar trebui să facă o restructurare, astfel încât
calitatea serviciilor să fie maximă orientându-se în mod special asupra
clienţilor efectivi aplicând strategii de fidelizare a acestora chiar dacă asta
nu înseamnă implicit creşterea cotei de piaţă.

3.5. Cota de piaţă şi cota relativă de piaţă ale firmei

Cota de piaţă reprezintă ponderea pe care o deţine o firmă în piaţa


efectivă (reală) sau potenţială a unui produs, la un moment dat (numărul de
clienţi/procentul din numarul total al consumatorilor actuali sau potenţiali
ai unui produs, care revine firmei). Deseori, termenul "cota de piaţa" se
foloseşte cu sensul de cotă de vânzări.

17
BRD, al doilea jucatoă a pierdut 0,7 puncte procentuale din cota de
piaţă, până la 15%, dar a înregistrat cel mai mare profit net din sistem: 101
de milioane euro.
În acelaşi timp, BCR, care este în continuare lider, a raportat în RAS
un câştig de aproape 76 milioane de euro şi are o cotă de piaţă de circa
20,4%. Cifrele în RAS arată o situaţie mult mai sensibilă a băncilor mari
faţă de cele dupa IFRS.
BRD a pierdut anul trecut trei puncte procentuale din cota de piaţă la
creditul de retail în lei, de la 24% la 21%, însă a accelerat pe creditarea în
moneda naţională pentru companii câştigând două puncte din piaţa de la
16% la 18%, conform datelor publicate de Societe Generale.
În schimb, la creditul în valută cota de piaţă a BRD a scăzut atât pe
retail, cât şi pe corporate.
În cazul clienţilor persoane fizice, banca avea 13% din piaţa în
decembrie 2007, respectiv 12% în decembrie 2008, în timp ce pe segmentul
corporate cota de piaţă s-a ajustat de la 16% la 15%.
Astfel, raportul credite/depozite se situa la sfârşitul anului trecut la
aproape 120%, dupa ce la sfărşitul lui 2007 depozitele încă aveau un minim
avans faţă de credite. Situaţia s-a deteriorat mai ales în trimestrul al
patrulea, inclusiv din cauza retragerilor de depozite pe fondul episodului de
neîncredere în bănci sub efectul crizei internaţionale. La nouă luni, raportul
credite/depozite ajunsese deja la 108%.
Răsturnarea raportului credite/depozite comparativ cu anii trecuţi
reflecta însă o anumită dependenţă a băncii de liniile de credit de la Societe
Generale. Acestea însumează circa doua miliarde de euro.
Anul 2006 rămâne cel mai bun din punctul de vedere al cotelor de
piaţă atinse de BRD per ansamblul creditării, cu un varf de 28% la
creditarea de retail în lei şi 17% pe segmentul corporate, atât în lei, cât şi în
valută. 2007 a adus o creştere doar la creditarea în lei pentru companii, în
timp ce pe restul segmentelor BRD a început să piardă teren, în condiţiile
unei agresivităţi crescute a jucătorilor de talie mijlocie şi mică. Un fenomen
similar a înregistrat şi BCR, cea mai mare bancă de pe piaţă, dar care pe
finalul lui 2008 a început să recupereze pe retail, mai ales la creditul în
euro.
Potrivit băncii-mama, BRD a continuat în trimestrul IV să aplice o
politică selectivă la creditare. Ponderea creditelor neperformante s-a ridicat
la 3,68% la sfârşitul anului trecut, faţă de o medie de 6,52%.
Societe Generale şi-a inclus în bilanţul pe 2008 un câştig net de 180
mil. euro de pe urma participaţiei de 58,54% la BRD, faţă de 103 mil. euro
din afacerile din Rusia. În cursul anului trecut, cota SocGen a urcat usor, de

18
la 58,32% la 58,54% din capitalul BRD, în urma unor achiziţii de pe Bursa
de la Bucureşti realizate în toamna trecută în contextul scăderii abrupte a
preţului.

Cota relativă de piaţă reprezintă raportul neprocentual dintre cota


sa de piaţă şi cea a celui mai puternic concurent. Cu cât cota relativă de
piaţă este mai apropiată de 1 cu atât firma are o poziţie mai bună pe piaţă.
Cota relativă de piaţă a firmei BRD S.A. este de 0,73, ceea ce
înseamnă că banca este foarte apropiată de a atinge poziţia de lider pe piaţa
românească aplicând strategii de fidelizare a clienţiilor existenţi şi de
atragere de noi consumatori.

"Şi în 2009, băncile au continuat să


crediteze, dar numai pe cine merita. Am
creditat şi clienţi noi, cu situaţii financiare
bune. Ne-am ocupat şi de clienţii cu probleme
în rambursarea ratelor şi am facut restructurări
de împrumuturi în cazul celor solvabili. Am
aplicat tot felul de soluţii, pentru ca asta este
afacerea noastră", a declarat pentru Gândul Bogdan Baltazar,

19
fost preşedinte al BRD, actual membru în Consiliul de Administraţie al
băncii.

CAP 4. ANALIZA SWOT


Analiza SWOT este o metodă eficientă, utilizată în cazul planificării
strategice pentru identificarea potenţialelor, a priorităţilor şi pentru crearea
unei viziuni comune de realizare a strategiei de dezvoltare.
Punctele forte de la nivelul băncii sunt reprezentate de:

• Cota de piaţă ridicată


• O reţea compactă cu arie geografică de acoperire mare
• Experienţa acumulată în peste 10 ani de activitate în piaţa de capital din
România
• Know how din partea Société Générale (al 3-lea custode din Europa şi
numărul 7 în lume, cu o reţea de corespondenţi care acoperă 73 de ţări)
• Dezvoltare proceduri de lucru elaborate în mod profesionist
• Cele mai bune şi complete servicii din piaţă, cu comisioane optime
• Utilizarea unui soft specializat în activitatea de depozitare/cusodie
• Personal specializat şi instruit în mod profesionist

Oportunităţi

• Integrată într-un grup financiar, capabil să ofere soluţii variate


clienţilor
• Sanse mari de reuşită de a urca pe poziţia de lider
• Penetrarea unor noi pieţe
• Potentialul ridicat pe care il are sectorul bancar in Romania

Punctele slabe existente la nivelul acesteia sunt reprezentate de:


• Investiţiile efectuate reduc profitabilitatea (valoare ridicată a
raportului cost/venituri)
• Fluctuaţie ridicată a personalului la nivelul sistemului bancar
• O posibilitate mai limitată de finanţare a noilor credite şi necesitatea
unor noi împrumuturi de la BNR

Ameninţări

20
• Cresterea dobânzii de referinţă la BNR, conduce la încetinirea
ritmului de creştere a activelor bancare
• Concurenţa în creştere, în special pe partea de retail
• Recesiunea

Concluzii

BRD - Groupe Societe Generale este a doua banca a Romaniei, cu o


cota medie de piata de 20%. Cu o capitalizare de peste 5 miliarde de euro,
banca ocupa locul doi in topul companiilor listate la Bursa de Valori
Bucuresti. BRD apartine unuia dintre cele mai importante grupuri bancare
din Europa: Grupul Societe Generale. Banca are aproximativ 2.300.000
clienti si activeaza pe in principal pe trei piete: persoane fizice si IMM-uri
(banca de retail), banca marilor clienti corporate si banca de investitii. La
finele anului trecut, Grupul, care numără peste 151.000 de angajaţi, a
realizat un venit net bancar de 21,8 miliarde euro şi un profit net de 2
miliarde de euro.
Obiectivul BRD - Groupe Societe Generale este sa isi dezvolte intr-o
maniera durabila activitatea pe toate cele trei piete. In acest sens, banca
duce o politica de crestere durabila, bazata pe o imbunatatire continua a
calitatii serviciilor, pe o dezvoltare selectiva a produselor si serviciilor sale
si pe o extindere sustinuta a retelei sale de agentii.
Strategia de dezvoltare durabila a BRD se bazeaza pe cele 3 valori
comune tuturor entitatilor Grupului Societe Generale: profesionalismul,
inovatia si spiritul de echipa. Adaptand strategia Societe Generale
specificului romanesc, BRD a ales sa sustina acele sectoare ale vietii
culturale, sportive, sociale, completand imaginea de actor implicat activ in
dezvoltarea durabila a societatii romanesti.
Bugetul de sponsorizare al BRD este alocat in cea mai mare parte
parteneriatelor din domeniul:sport (rugby, tenis, ciclism); cultura
(festivaluri nationale/internationale si manifestari traditionale de renume,
concerte de muzica clasica, de chitara, de pian). Urmeaza proiectele de
sprijinire a educatiei (licee/liceeni, universitati/studenti) si proiectele
umanitare, care se adreseaza urmatoarelor categorii defavorizate:copiii fara
posibilitati materiale, abandonati, copii cu handicap fizic sau psihic.
In ultima instanta, compania care alege sa actioneze in mod etic,
responsabil si durabil va avea un succes mai mare pe termen lung. Pentru
ca ea va fi cea care va obtine increderea investitorilor, angajatilor,
clientilor si comunitatilor in care activeaza. Iar pentru o banca, cuvantul
incredere este esential pentru dezvoltarea ei.

21
Banca îşi păstrează vocaţia de bancă universală,
menţinând un echilibru între produsele acordate
persoanelor fizice şi juridice, dar şi un raport echilibrat între
resursele atrase şi plasamente.

ANEXE

Ofertele adresate persoanelor fizice si celor autorizate

Programul prima casa este un credit in Euro acordat pentru


achizitionarea unei locuinte construite sau care urmeaza a fi construite.
Se adreseaza persoanelor care nu detin in proprietate o locuinta,
individual sau in comun, impreuna cu sotii lor sau cu alte persoane,
indiferent de modul in care a fost dobandita, si nici nu au in derulare un
credit ipotecar. Pentru achizitionarea locuintei, BRD ofera un credit, a
carei valoare maxima este de 57.000 Euro, pe o perioada de pana la 30 de
ani.
Dobanda este diferentiata in functie de perioada de creditare avand
posibilitatea de a alege varianta care o avantajeaza mai mult pe persoana
interesata.
In acest caz BRD ofera o serie de avantaje :
 cea mai mica dobanda din piata
 fara comision de acordare si de rambursare anticipata (se
poate achita oricand integral sau partial)
 ratele lunare pot fi egale sau descrescatoare
 gama variata de venituri acceptate (venituri din salarii,
dividente, venituri din activitati independente, drepturi de autor, diurne,
rente viagere).

Cardul de credit special pentru cumparaturi este un mijloc de


plata sigur si comod, emis sub insemnele Master Card, cu utilizare
nationala si internationala. Se pot efectua o multime de operatiuni cum ar
fi plata facturilor, a cumparaturilor si pe Internet, deasemenea se mai pot
efectua retrageri de numerar in urma carora se obtin puncte de fidelitate.

BRD te rasplateste :

22
Cat mai multe cumparaturi = cat mai
multe puncte!

Foloseste cardul de credit si vei fi recompensat!

Alte caracteristici si avantaje:


• Comision 0 la emiterea cardului de credit
• Pachet de servicii GRATUITE
Clientii beneficiaza de un pachet de servicii gratuite AIG: asigurari si
asistenta pe parcursul calatoriilor .
• In plus:

Te poti asigura pe întreaga perioada de creditare prin incheierea unei


polite de deces si invaliditate permanenta.

Carduri echipate cu cip sunt carduri bancare ce incorporează un


microprocesor (cip) care stochează şi prelucrează mai multe informaţii
referitoare la posesorul cardului, contul acestuia şi banca emitentă. Noua
tehnologie adaugă la funcţionalităţile standard ale cardurilor BRD cel mai
înalt grad de securitate recunoscut la nivel internaţional. Cardurile BRD
devin astfel carduri duale, fiind prevăzute nu numai cu banda magnetică,
dar şi cu cip.

Care sunt avantajele cardurilor cu CIP?


• creşterea nivelului de securitate a tranzacţiilor
• eliminarea riscului de copiere sau contrafacere a cardului
• reducerea considerabilă a fraudelor
• tranzacţii mult mai rapide la comercianţi
• cardurile pot funcţiona independent de sistemele informatice
şi de comunicaţii (off line) în condiţii de maximă securitate

Pe langa acestea se gasesc o gama variata de carduri cum ar fi : Visa


Electron, Maestro, Visa Clasic Lei sau USD, Mastercard Standard Lei/
USD sau BRD Epayment etc.

Visa Electron

23
Cardul de debit Visa Electron in Lei este mijlocul ideal pentru a te
familiariza cu serviciile bancare. Acesta iti permite, atat pe teritoriul
Romaniei cat si in strainatate, efectuarea tuturor operatiunilor bancare
cotidiene.
In plus, prin prezenta tehnologiei CIP, cardul Visa Electron iti
garanteaza cel mai ridicat grad de securitate existent la nivel international.
Astfel, tranzactiile tale vor fi efectuate in deplina siguranta datorita
microprocesorului incorporat (CIP), care reduce semnificativ riscul de
copiere sau contrafacere a cardului.
Visa Electron se adapteaza perfect nevoilor tale putand fi utilizat in
orice moment, pentru:
• plati in magazinele clasice si virtuale (pe Internet) din Romania si
strainatate
• plata de servicii si utilitati catre un numar important de furnizori la
orice bancomat/ROBO BRD sau in magazinele partenere care afiseaza
sigla
• acces la disponibilul din cont prin retrageri de numerar, 24h/24 de la
orice bancomat BRD sau al oricarei alte banci comerciale care afiseaza
sigla si
• interogarea soldului, schimbarea codului PIN sau obtinerea listei
ultimelor 10 operatiuni efectuate la oricare din bancomatele BRD
• inrolarea gratuita in 3-D Secure, cel mai inalt standard de securizare
a platilor pe Internet, prin serviciul E-Commerce BRD

ATUCONT este un cont de economii în lei, EUR sau USD care


îmbină avantajele oferite de un cont curent cu cele ale unui
depozit la termen.
Cu ATUCONT poţi oricând să depui, să încasezi, să retragi
bani sau să efectuezi transferuri de bani în contul tău curent
deschis la BRD.
În plus, pentru a deþine un Atucont, nu este necesar sã fi împlinit 18
ani, deoarece este disponibil ºi pentru minorii de la 14 ani, în calitate de
titular sau împuternicit, dacã au încuviinþarea ocrotitorului legal (pãrinte,
tutore).
ATUCONT nu are termen, iar disponibilul minim trebuie sã fie în
orice moment de cel puþin 500 Lei, 400 EUR sau 700 USD, în functie de
moneda contului.

24
EXPRESSO oferă finanţare pentru orice cheltuieli, planificate sau
neprevăzute, ale tale sau ale celor dragi. Se acorda o finanţare în Lei sau
EUR cuprinsă între 600 şi 60.000 RON, respectiv 200 şi 15.000 EUR...
până la 100% din valoarea proiectelor tale

Pachete- sunt 6 pachete personalizate si anume : BRD Clasic,


BRD Preminum, BRD Select, pachetul SPRINT, STUDENT,
DRUM BUN fiecare avand avantajele si beneficiile
extrabancare.
Pachetul PREMIUM este primul pachet dedicat clienţilor VIP
de pe piaţa bancară. Include o gamă diversă de servicii bancare şi
extrabancare, precum şi posibilitatea de a alege unul dintre cardurile
GOLD. Oferă dobânda excepţională de 6,50% la PractiCont în Lei!
Pachetul Premium este o marcă a excelenţei, prestigiului şi succesului.

Credite imobiliare si cele ipotecare ofera dobânzi


excepţionale, fără avans. BRD acceptă o gamă largă de surse
de venit, ce merg de la salarii obţinute pe cartea de muncă şi
până la dividende sau venituri din activităţi independente.
Creditele Habitat, Habitat Plus şi Habitat Ipotecar vin să satisfacă
nevoile de finanţare ale clientilor. În plus, în cazul în care deţii un imobil şi
îţi doresti unul mai mare, împrumutul Habitat Extra te ajută să obţii banii
necesari fără a fi nevoit să vinzi imediat proprietatea deţinută.
BRD este alaturi de clientii sai, nu doar prin solutiile oferite pentru
realizarea proiectelor lor, ci si cu o multime de premii pentru a-le rasplati
punctualitatea.
Pe langa aceste oferte, persoanele fizice autorizate mai pot beneficia
de urmatoarele : Credit EXPERT, Credit IMOEXPERT, BRD-NET.

Credit EXPERT este o soluţie de finanţare rapidă şi flexibilă a cheltuielilor


curente şi a diverselor dotări materiale (mobilier, echipament
informatic, aparatura specifica, autovehicule etc.). In funcţie de
aportul clientului, creditul Expert poate fi garantat numai cu
bunul achiziţionat.

Credit IMOEXPERT este o ofertă cu adevărat adaptată


pentru finanţarea diverselor proiecte de investiţii imobiliare
beneficiind de:
 condiţii suple şi avantajoase de finanţare pentru proiectul profesional
 finanţare de până la 100% din valoarea investiţiei dorite

25
 uşor de obţinut, indiferent de dimensiunea afacerii.
Se poate împrumuta pâna la 400.000 EUR, pe o durată extinsă de
până la 25 de ani, putând beneficia şi de o perioada de graţie de până la 6
luni.

BRD-NET este serviciul de Internet Banking, prin intermediul


caruia se poate realiza operaţiuni bancare fără a mai cheltui
banii pe benzină până la bancă şi fără a mai pierde timpul
necesar deplasării la bancă sau la ghişeele furnizorilor de
utilităţi.
Simplu şi practic BRD-NET asigură o legătură permanentă cu banca
prin Internet.
Soluţia pe care BRD o propune este complet mobilă, accesul fiind
posibil de pe orice calculator, fără a fi nevoiţi doritorii să realizeze
instalarea unor programe suplimentare.
În plus, se beneficiaza de un control deplin al conturilor bancare în
condiţii de maximă securitate şi confidenţialitate a operaţiunilor.

Ofertele adresate persoanelor juridice

Gama completa de pachete Profit, destinata persoanelor


fizice autorizate, profesiunilor liberale, microintreprinderilor
si intreprinderilor mici aduce solutii adaptate specificului
afacerii clientiilor, atat pentru desfasurarea operatiunilor
bancare curente, cat si pentru acoperirea necesarului de finantare.
Produsele si serviciile incluse in pachet sunt urmatoarele :
• Operatiuni bancare (plati interbancare si intrabancare, prin ordin de
plata) permit diminuarea cheltuielilor operationale.
• Cardul business permite accesul permanent la conturile clientilor
• Asigurarea Confort Business le confera un plus de siguranta in
utilizarea cardurilor clientilor business
• Serviciul de INTERNET BANKING le ofera acces permanent la
conturile clientilor si reduceri la operatiunile efectuate.
• BRD pune la dispozitie un descoperit autorizat de cont, atasat
cardului business pentru a finanta lipsa temporara de fonduri pentru
desfasurarea activitatii curente.
• Solutia BRD de acceptare la plata a cardurilor (POS) permite
atragerea de noi clienti si fidelizarea celor existenti, diminuand riscul
operational de lucru cu numerar.

26
Card Business este un mijloc de plata comod in tara si
strainatate alegand unul dintre cardurile Visa sau MasterCard.
Indiferent de tipul de card business, compania clientului BRD
poate beneficia de recuperarea transfrontaliera de TVA printr-un
parteneriat extern cu firma Meridian VAT Processing Ltd. In
functie de preferintele posesorilor de carduri, acestia pot alege una din cele
trei game de produse si servicii oferite de BRD : gama Business, gama Silver
si gama Corporate.

BRD@ffice este un serviciu de internet banking cu functionalitati


complexe, in conditii de maxima securitate si mobilitate. Clientii
BRD beneficiaza de avantaje tarifare comparativ cu operatiunile
bancare realizate prin intermediul altor canale (la ghiseu sau prin
telefon) si de extrase de cont gratuite, indiferent de frecventa sau
momentul solicitarii acestora.

Conventia BENEFICII PLUS


Având la bază plata salariilor în conturi curente BRD cu card
ataşat, convenţia Beneficii Plus este soluţia prin care BRD ajută
persoanle juridice să:
- simplifice întregul proces de gestiune a plăţii drepturilor
băneşti către angajaţii lor, cu toate avantajele ce decurg de aici (evita
riscurile legate de transportul şi manipularea de numerar, fac economie de
timp şi bani etc.)
- ofera salariaţilor un mijloc de plată fidelizant, alături de celelalte servicii
de calitate la care aceştia au acces prin intermediul cardului.

Ofertele adresate special studentilor

BRD acorda o importanta deosebita studentilor care se afla la un


pas de cariera. Cu Pachetul STUDENT, BRD aduce "la
pachet" cele mai tari produse şi servicii de care are nevoie
pentru a fi un student cool, profitand în acelaşi timp de
avantajele unui angajat model :

• Cu este mai simplu ca acestia sa isi gestioneze banii,


fiind în contact permanent cu banca prin Internet sau telefon, graţie
serviciilor de bancă la distanţă (BRD-NET, Mobilis, Vocalis) - oferite
gratuit în pachet.

27
• Pot economisi inteligent, cu tarife "studenţeşti" la pachet: preţul
global al pachetului este mai mic decât cel al produselor achiziţionate
separat.
• Pot beneficia de un număr de operaţiuni gratuite/ lună la ATM-urile
BRD şi de o reducere de 20% la comisionul de gestiune anuală card.

Ca titular al unui Pachet Student, alaturi de cardul bancar studentul


poate primi si un card pe baza caruia poate obtine automat reduceri la
partenerii BRD din diverse domenii (turism, electronice, presa).
BRD si Asociatia pentru Sprijinirea Tinerilor, Studentilor si
Profesorilor , licenta nationala in Romania a ISTC (International Student
Travel Confederation) oferă acum cardul internaţional BRD - ISIC.

Cardul BRD - ISIC este, în primul rând, un card de debit în lei,


destinat exclusiv studenţilor la zi, pe care îl poţi utiliza atât în ţară cât şi în
străinătate.
Dar este totodată şi o legitimaţie internaţională de student
recunoscută în 120 ţări din toată lumea.

CREDITUL 10 este un produs flexibil şi inovator, adaptat


vieţii de student. Se ofera numeroase avantaje cum ar fi
sansa de alege valoarea creditului (maxim 12.000 lei) si
perioada de rambursare (de pana la 60 de luni), totodata
studentul beneficiaza de o perioada de gratie de pana la 12
luni, timp în care plăteşte doar dobânda care este
preferentiala si comisioanele.

Pachetul SPRINT se adresesaza adolescentilor care au implinit 14 ani si


pot astfel sa isi puna in practica toate ideile, dorinţele şi proiectele.

Ofertele adresate fondurilor europene post-aderare si agricultorilor

BRD ofera solutii de finantare tuturor beneficiarilor de


fonduri europene, adaptandu-se oricaror necesitati ale
clientilor sai, prin programul special EUROBRD si nu in
ultimul rand acorda in conditii flexibile si avantajoase
credite pentru finantarea culturilor agricole.

28
Beneficiind de aceasta oferta de finantare avantajoasa, potentialii
clienti au posibilitatea de a atrage noi parteneri agricultori, de a fideliza
furnizorii actuali si de a oferi noi perspective de dezvoltare a afacerii
acestora.

Ofertele adresate pietelor financiare

Pietele financiare despre care am mentionat mai sus sunt : piata


valutara si cea monetara, cea de capital si servicii de investitii financiare.

Piata valutara si monetara


BRD - Groupe Société Générale oferă o gamă completă de
produse de trezorerie menite să asiste în activitatea legată de
schimburile valutare curente, plasamentul lichiditătilor şi
managementul riscului.

Direcţia Pieţe Financiare stă la dispoziţiea clientilor pentru:


• Încheierea de tranzacţii la cotaţii personalizate
• Consultanţă privind adoptarea strategiilor optime de administrare a
riscurilor
• Analize de piaţă şi informaţii în timp real despre piaţa valutară şi
monetară
Gama de produse oferită include :
• tranzacţii valutare la vedere şi la termen
• plasamente la vedere şi la termen
• depozite cu randament indexat
• soluţii de management al riscului valutar şi al riscului de dobâ

Piata de capital
În scopul efectuării unor investiţii cât mai profitabile, BRD va
ofera acces atât pe piaţa la vedere prin Bursa de Valori
Bucureşti cât şi pe piaţa la termen prin Bursa Monetar
Financiară şi de Mărfuri Sibiu.
Beneficiind de suportul şi experienţa noastră veţi putea crea şi
gestiona un portofoliu diversificat care să corespundă nevoilor şi planurilor
dumneavoastră investiţionale.

29
Aveţi opţiunea de a stabili un preţ limită de vânzare/cumpărare sau
de a efectua tranzacţii la preţul pieţei. Vom executa ordinele
dumneavoastră la cel mai bun preţ posibil din piaţă şi în limitele stabilite
de dumneavoastră.
BRD oferă deasemenea asistenţă companiilor publice şi private în
desfăşurarea oricăror activităţi pe piaţa de capital, din care amintim
atragerea de capital prin intermediul unor instrumente specifice (emisiuni
de obligaţiuni sau de acţiuni), oferte iniţiale de vânzare, listare la bursă,
oferte de cumpărare şi activităţi de delistare. Putându-se adresa
investitorilor vest europeni, BRD are posibilitatea de a atrage capital străin
pentru clienţii care doresc să iniţieze proiecte importante de investiţii în
România şi de asemenea de a oferi pachete financiare inovative structurate
astfel încât să satisfacă cerinţele tuturor părţilor implicate.
Departamentul de Analiză al BRD furnizează clienţilor noştri idei
valoroase de investiţii, informaţii şi analize de calitate care să-i ajute să ia
deciziile privind propriul portofoliu în deplină cunoştinţă de cauză.
Analiştii departamentului se concentrează asupra valorii intrinseci a
acţiunilor înlăturând distorsiunile preţului create în piaţă de investitorii
care acţionează sub imperiul emoţiilor. Se emit în mod regulat rapoarte de
analiză despre 19 companii listate la Bursa de Valori Bucureşti care
împreună reprezintă peste 80% din valoarea capitalizării pieţei; sunt
acoperite cele mai dinamice sectoare economice: financiar, petrolier, de
construcţii, de utilităţi, farmaceutic. Pentru a stabili preţul estimat al unei
acţiuni şi recomandarea de investiţie analiştii noştri apelează la o
multitudine de surse de informare şi utilizează diverse metode şi tehnici de
evaluare. Echipa locală beneficiază de întregul sprijin al colegilor de la
Société Générale Cross Assets Research care sunt activi pe cele mai
importante pieţe europene.
Servicii de investiţii financiare
BRD Direcţia TITLURI oferă o varietate cuprinzătoare de
servicii de investiţii financiare cum ar fi :

• Depozitare pentru fonduri de investitii, fonduri de pensii, SIF-uri.


• Servicii custodie globală şi locală, instrumente financiare listate pe
pieţe internaţionale şi piaţa locală, decontare şi custodie produse
structurate SGSS.
• Servicii emitenţi : Servicii de decontare piaţa spot şi derivate pentru
intermediari, subscriere oferte publice, distribuire dividende pentru

30
emitenţi, distribuţie unităţi de fond inclusiv distribuţie fonduri
BRDAM

Asset Management
BRD ASSET MANAGEMENT SAI este compania specializata
in administrarea de investitii a BRD - Groupe Société Générale
BRD ASSET MANAGEMENT SAI a fost

infiintata in anul 2000 avand denumirea initiala SG Asset Management


BRD, si este inscrisa in Registrul Comisiei Nationala a Valorilor Mobiliare
cu numarul PJR05SAIR/400010

Ofertele adresate special agricultorilor

Pentru ca lipsa temporară de fonduri să nu mai constituie o problemă


pentru activităţile dumneavoastra curente, BRD vă oferă în condiţii
flexibile şi avantajoase credite pentru finanţarea culturilor agricole.

Destinatie :
 Finanţarea cheltuielilor de exploatare pentru înfiinţarea, întreţinerea
şi recoltarea culturilor agricole
 Finanţarea cheltuielilor de exploatare pentru întreţinerea şi recoltarea
plantaţiilor pomicole, precum şi a viţei de vie
BRD finanţează investiţii bazate pe contractul de vânzare lapte
încheiat între societăţile colectoare de lapte şi fermierii furnizori.
Acestia pot beneficia de caruri business, BRD-NET sau BRD@FFICE.

31
Concurentii
Banca Nr. de agentii
BRD 27
BCR 25
Banca Transilvania 16
Raiffeisen Bank 14
Banca Carpatica 11
Bancpost 8
Volksbank 6
ING 8
Unicredit Tiriac Bank 4
Banca Romaneasca 2
Alfa Bank 2
Europe Bank 2
OTP 6
Romexterra Bank 2
Pirreus Bank 1
Unicredit Romania 2
Sanpaolo Bank 1
Leumi Bank 1
ProCredit Bank 2
Romanian International Bank 0
City Bank 2
Libra Bank 0
ABN Amro 1
C.R. Firenze 1
Mindbank 1
Egnatia Bank 1
Emporikibank 0

Cota de piata a firmei BRD S.A.

32
cota de piata
Credite persoane juridice 17%
Credite persoane fizice 22,7%
Depozite persoane juridice 21,5%
Depozite persoane fizice 17%
Numar carduri 20%
Fond de investitii 28%
Sursa BRD

Bibliografie

 www.brd.ro

 www.primet.ro/capital_societate.php?ID=99#top

 www.ziare.com/articole/bcr+brd+top+banci

 www.contabilizat.ro/linkuri_utile~categoria-
institutii_bancare~sitebrd_groupe_societe_generale_s_a.html

 www.no-cash.ro/upload/editorialemitere.doc

 www.zf.ro/...si.../danila-bancile-ajung-sa-riste-prea-mult-
pentru-cota-de-piata-3072111

33

S-ar putea să vă placă și