Sunteți pe pagina 1din 1

FACULTATEA DE FINANTE, BANCI SI CONTABILITATE

AN UNIVERSITAR 2017-2018

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR

PENTRU A PARTICIPA LA SESIUNEA DE EXAMENE (INCLUSIV PROBELE DE


VERIFICARE), TREBUIE SĂ AVEŢI:
 ACHITATĂ CEL PUŢIN ½ DIN TAXA DE ŞCOLARIZARE!!!
 COMPLETAT CONTRACTUL DE SCOLARIZARE/
CONTRACTUL ANUAL DE STUDII PENTRU ANUL
UNIVERSITAR 2017-2018!!!
 CARNETUL VIZAT PENTRU ACEST AN UNIVERSITAR
 DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL LA DOSAR

CINE NU ÎNDEPLINEŞTE ACESTE CONDIŢII NU VA FI PRIMIT ÎN


EXAMENE!!!