Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR“ – BUCUREŞTI

FACULTATEA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI CONTABILITATE

LUCRARE DE LICENŢĂ
ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII DE
CREDITARE LA NIVELUL BANCII BCR

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
Conf. Univ. Dr:CONSTANTINESCU LILIANA

ABSOLVENT:
Manolache Daniel

BUCUREŞTI
2018
CUPRINS
1.SISTEMUL BANCAR ............................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.1 STRUCTURA, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SISTEMULUI BANCAR DIN
ROMÂNIA, ÎNAINTE ȘI DUPĂ 1990 ................................ Error! Bookmark not defined.
1.1.1 Structura sistemului bancar românesc ...................... Error! Bookmark not defined.
1.1.2 Cadrul juridic şi instituţional de organizare şi funcţionarea sistemului bancar Error!
Bookmark not defined.
1.1.3 CADRUL JURIDIC ȘI INSTITUȚIONAL ............. Error! Bookmark not defined.
1.2 RELAȚIA DINTRE BANCĂ ȘI CLIENT ..................... Error! Bookmark not defined.
1.2.1 CLIENTUL .............................................................. Error! Bookmark not defined.
1.2.2 SERVICII OFERITE DE BĂNCI ............................ Error! Bookmark not defined.
2.1 SUBTILU CAPITOLUL 2 (HEADING 2)..................... Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3) ....................... Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3) ....................... Error! Bookmark not defined.
2.2 SUBTILU CAPITOLUL 2 (HEADING 2)..................... Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3) ....................... Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3) ....................... Error! Bookmark not defined.
3. TITLUL CAPITOLULUI 3 (HEADING 1) ............ ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
3.1 SUBTILU CAPITOLUL 3 (HEADING 2)..................... Error! Bookmark not defined.
3.1.1 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3) ....................... Error! Bookmark not defined.
3.1.2 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3) ....................... Error! Bookmark not defined.
3.2 SUBTILU CAPITOLUL 3 (HEADING 2)..................... Error! Bookmark not defined.
3.2.1 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3) ....................... Error! Bookmark not defined.
3.2.2 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3) ....................... Error! Bookmark not defined.
4. TITLUL CAPITOLULUI 4 (HEADING 1) ............ ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
4.1 SUBTILU CAPITOLUL 4 (HEADING 2)..................... Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3) ....................... Error! Bookmark not defined.
4.1.2 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3) ....................... Error! Bookmark not defined.
4.2 SUBTILU CAPITOLUL 4 (HEADING 2)..................... Error! Bookmark not defined.
4.2.1 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3) ....................... Error! Bookmark not defined.
4.2.2 Titlu subcapitol nivel 3 (Heading 3) ....................... Error! Bookmark not defined.
CONCLUZII ŞI PROPUNERI ................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
B I B L I O G R A F I E .............................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
A N E X E................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.