Sunteți pe pagina 1din 2

Din totalul primelor brute subscrise pentru asigurări de viață, cele mai mari ponderi le dețin clasele

C1 Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare și respectiv C3 Asigurări de viaţă şi


anuităţi, legate de fonduri de investiţii și care împreună cumulează 95% din totalul primelor brute
subscrise pentru activitatea de asigurări de viață. Din analiza în dinamică se desprind următoarele
concluzii: Clasa C1 - Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare, reprezintă 67%
din totalul subscrierilor pentru asigurări de viaţă, a înregistrat în anul 2016 o creştere cu 17% faţă de
aceeași perioadă a anului trecut; Clasa C3 - Asigurări de viaţă şi anuităţi, legate de fonduri de
investiţii, reprezintă 28% din totalul subscrierilor pentru asigurări de viaţ