Sunteți pe pagina 1din 1

Vocalele

Vocalele sunt acele sunete ale Vocalele pot alcătui singure


vorbirii care se pot rosti fără silabe.
ajutorul altor sunete.

Vocalele limbii romane sunt:

a, ă, â ,e, i, o, u
( plus varianta scrisă –î-).

SEMIVOCALELE sunt sunete care Vocale: umăr, acru, inimă


se aseamănă cu vocalele, dar nu
pot alcătui singure silabe. Semivocale: piata, ouă

HIATUL
Două vocale alăturate aflate in silabe diferite.
po-et, a-le-e, sti-in-tă, zo-o-lo-gi-e

DIFTONGUL TRIFTONGUL

Vocală + Semivocală Vocală + Două Semivocale

mergea, moară, macrou Lăcrămioare, spuneau