Sunteți pe pagina 1din 4

Structura programului de intervenție personalizat

Obiective Conținuturi Metode și Perioada Criterii Metode și instrumente de evaluare


mijloace de de minimale
realizare intervenție
1. Dezvoltarea 1.a) Antrenarea Demonstrația 3.04 – 3.07 Executarea corectă • umflarea alternativă a obrajilor, umflarea şi
motricității aparatului motricitații faciale Exercitiul a măcar 3 exerciții retragerea simultană a obrajilor; încreţirea, descreţirea
(3 luni) feţei; imitarea râsului;
fono-articulator din fiecare
categorie.
1.b) Antrenarea • mişcări de ţuguiere a buzelor; mişcări de
motricitații labiale întindere a buzelor (zâmbetul); mişcări de rotunjire
a buzelor; vibrarea buzelor etc.;

1.c) Antrenarea • mişcări rapide şi ritmice de scoatere


motricitații linguale şi retragere a limbii; mişcări spre dreapta şi spre
stânga; imitarea plescăitului; ştergerea dinţilor
înafară şi înăuntru cu limba; tropăitul calului etc;
1.d) Antrenarea
mişcărilor • ridicarea şi coborârea ritmică a
mandibulare mandibulei; mişcări spre dreapta şi spre stânga
ale mandibulei; mişcări înainte şi înapoi ale
mandibulei; imitarea rumegatului animalelor etc.;
1.e) Antrenarea
mişcărilor • imitarea tusei; imitarea căscatului; mişcări de
velopalatine deglutiţie;

2. Educarea respiratiei 2.a) Respirația Demonstrația Efectuarea corectă Exerciţii pentru expiraţie: suflă nasul în batistă!;
verbale si nonverbale. nonverbală Exercitiul a cel puțin 3 ţine un fulg în aer!; umflă balonul!; suflă în apă cu
exerciții pentru paiul!
Exerciţii pentru inspiraţie: miroase florile;
respirație din
miroase parfumul; etc.
fiecare categorie. Inspiraţia diferenţiată: 3 timpi inspiraţie şi 5 timpi
expiraţie cu faţa la oglindă; inspiraţia alternativă pe o
nară şi pe cealaltă; inspiraţia pe gură; inspiraţia pe gură şi
expiraţia pe nas; inspiraţia pe nas şi expiraţia
pe gură; inspiraţia lungă;
2.b) Respirația Exerciţii de pronunţie a
verbală vocalelor, prelung, rar, fără efort în timpul unei
expiraţii. Exerciţii de pronunţie într-o
expiraţie, a unei consoane. Exerciţii de pronunţie a
unor grupe de vocale pe durata unei expiraţii (ex.: ai,
ei, oi, ua, ue etc.). Exerciţii de pronunţie a
unor consoane însoţite de vocale, pe durata unei
expiraţii (ex.: ba, be, bi, bo... ale, ele, ile...). Exerciţii
ritmice de respiraţie însoţite de mişcare şi cântec
(ex.: mersul numărat, cu cântec, cu poezie, ghicitori,
proverbe etc.).

3. Antrenarea auzului 3.a) Formarea Imitarea sunetelor din natură şi pronunţarea de


Imitația Diferenţierea a
fonematic. capacităţii de onomatopee, când în şoaptă, când tare, în ritm
diferenţiere Exercițiul cel puţin două stacatto şi prelungit, după indicaţii. Diferenţierea
fonematică perechi de sunetului cu punct de articulare apropiat: s – ş
Analiza
3. b) Formarea cuvinte paronime (soc-șoc, sold-șold, las- laș, peste-pește,
percepţiei fonematică pentru fiecare muscă-mușcă); z-j (zob-job, zor-jor);
fonematice corecte ţ-ce-ci (țel-cel, înțeapă-înceapă, țeapă-ceapă, ațe-ace).
dintre categoriile
3.c) Analiza fonetică Analiza auditivă a fiecărui sunet afectat; se fac exerciţii
prezentate. de separare a sunetelor de la sfârşitul cuvântului;
Identificarea să ridice mâna ori de câte ori aude printre cuvintele
structurii pronunţate, cuvinte cu sunetul indicat, precizându-i
fonetice pentru locul în structura fonetică (la început, mijloc sau la
măcar 50% din sfârşit). Separarea în propoziţii a cuvântului care
conţine sunetul deficitar. Analiza fonetică a cuvântului
cuvintele cu
care conţine sunetul de corectat, apoi sinteza lui.
sunetele afectate.
Ajut-o pe doamna Iepure să își găsească copilașii!
(Anexa 1).

4. Obținerea si 4.a) Pregătirea Demonstratie Imitarea sunetelor din natură (onomatopee): pentru „s":
exersarea sunetelor impostării Reproducerea -facem ca şarpele: sss; pentru „z": - cum face albina:
Exercitiu corectă a tuturor
deficitare 4.b) Emiterea bâzzz; pentru, j" - cum face vântul; vâjjj; pentru „ţ" –
sunetelor prin Imitație la sunetelor afectate şoricelul: chiţ-chiţ; pentru „ci" - vrăbiuţa: cip-cirip.
demonstraţie şi oglinda în emiterea Se va arăta copililui modelul corect de articulare a
imitaţie concomitentă. sunetelor de corectat: demonstrarea emiterii sonore a
4.c) Emiterea Reproducerea sunetelor foarte încet, urmărind mişcările
concomitentă articulatorii corecte. Exerciții de pronunţare
corectă în măcar
(simultană) independentă a sunetului cu voce crescând în
4.d) Emiterea 50% din cazuri a intensitate: copilul va imita modul de articulare corect,
independentă sunetelor deficitare mai întâi fără emitere sonoră, apoi cu emiterea
în emiterea sunetelor. Emitearea sunetelor se va face în șoaptă iar
independentă. apoi cu voce din ce în ce mai puternică.

Pronunțarea corectă Silabe directe şi inverse (ex. la sunetul „z": za, ze, zi, zo,
5. Consolidarea 5.a) Introducerea Analiza a cel puțin 50% din zu, za, za, az, ez, iz, oz, uz, ăz, îz); Structuri reversibile ( pentru
sunetelor sunetelor în silabe suntele afectate în ex. sunetul „z": za-az; ez-ze; iz-zi; oz-zo), Logatomi
fonematica
5.b) Introducerea silabe. (silabe cu şi fără sens; ex.: pentru sunetul „s": soc, sac,
deficitare
sunetelor în cuvinte Exercițiu Pronunțarea corectă vas etc.); Structuri silabice cu ritm (ex.: sa-sa,
sa-sa-sa etc.); Structuri silabice consonantice sau cu
a cel puțin 50% din
diftongi (ex.: stra, stro, stri, stre, soa, şea, sia etc.); (Ex.
suntele afectate în Se vor exersa cuvinte cu sunetele afectate în poziţie:
cuvinte. iniţială, mediană, finală cu vocale sau cu consoane (ex.
Identificarea pentru „s”: stele, stat, stai, statuie, pisica, pasare, casa,
corectă a poziției ceas, urs) (Ex. Exerciții Anexa 2)
lor în structura
cuvântului.

Exerciții de pronunţie a unor propoziţii simple în care


6.a) Exersarea Exerciții de Pronunțarea corectă este prezent în cuvinte sunetul deficitar, la
6. Automatizarea sunetelor deficitare a sunetelor afectate început, mijloc şi final.
sunetelor pronunție
în în enunțuri orale în Sintagme cu partea finală constantă. Exemplu:
enunțuri orale Conversația cel puțin 60% din „jucării.” (El are jucării). Sintagme cu partea iniţială
constantă, Exemplu: „Fata este" : la piaţă; la şcoală;
Jocuri – citire cazuri.
Sintagme cu frecvenţa mare a
de imagini fonemului deficitar. De exemplu: la „s":
Sanda se suie sus pe scară. Ia „z":
Pronunțarea corectă Zăpada cade în zori de zi.
a sunetelor Alcătuire de propoziţii după imagini.
6.b) Exersarea Povestiri şi repovestiri după imagini,
deficitare corectate
sunetelor deficitare seturi de imagini (urmărind succesiunea
corectate în poezii, în convorbirea secvenţelor povestirii). Relatarea unor povești
povestiri, liberă. cunoscute cu și fară ajutorul imaginilor.
memorizări Memorarea de scurte poezii care
conţin sunetele deficitare.
6.c) Vorbire Rostirea şi memorarea unor scurte
independentă ghicitori.
corectă. Dialoguri (convorbire libera cu temă -
folosind materiale didactice sau teme
propuse de copil). De exemplu: copilul
să povestească cum şi-a petrecut
timpul liber. Activitati de convorbire libera:
,,Ce stii despre?”;