Sunteți pe pagina 1din 10

Data: 24.01.2017, 26.01.

2017

Clasa: a XI-a

Obiectul: istorie

Titlul unitatii de invatare: STATUL ŞI POLITICA

Titlul lectiei: Forme de organizare statală; Idei şi regimuri politice.

Tipul lectiei: Recapitulare

Scopul: aprofundarea cunostintelor referitoare la

Imbogatirea limbajului istoric cu termeni specifici temei

Competente generale: utilizarea eficienta a limbajului de specialitate

Folosirea resurselor care sustin invatarea permanenta

Aplicarea principiilor si metodelor adecvate in abordarea surselor istorice (Clasele mai mari, elevii sa
isi gaseasca surse)

Competente specifice: Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor diferite asupra


evenimentelor şi proceselor istorice

Compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de istorie

Analizarea instituţiilor, normelor şi procedurilor de guvernare

Conditii initiale: Elevii poseda un vocabular corect si abilitatea de a comunica in propozitii

Elevii manifesta interes pentru cunoasterea evenimentelor istorice

Cunosc notiunile studiate pana acum

Strategii didactice:

Metode: prezentare, dialog, expunere, dezbatere, problematizare, dialog dirijat

Mijloace: harta istorica, tabla, calculator

Forma de organizare: frontala, pe grupe

Durata lectiei: 2 ore

Locul desfasurarii: Sala de clasa

Bibliografie: manual, programa 2017

Timp de pregatire: 2 saptamani

Tema pentru acasa: Identificarea caracteristicilor principale despre


Desfasurarea lectiei: identificarea punctelor comune si a diferentelor

Problematizare si dezbatere

Obiective operationale: Obiectivul 1: Elevii sa poata folosi corect termenii de :

Obiectivul 2: sa prezinte proiectele pe care le-au realizat

Evaluarea: Raport individual sau Jurnal de activitate pe grupe

file:///C:/Users/Cristina/Desktop/186531161-Manual-de-Istorie-Xi.pdf

Clasa a 11-a

STATUL ŞI POLITICA ƒ Statele în perioada contemporană Probleme de atins: Forme de organizare


statală; Idei şi regimuri politice. România – de la statul totalitar la statul de drept; *Teme şi dezbateri
politice în Parlamentul României la 1900; *Sistemul electoral din România între 1918-1938 şi
dinamica partidelor politice – (studii de caz).

Competente specifice:

2.2. Analizarea instituţiilor, normelor şi procedurilor de guvernare 2.3. Folosirea strategiilor de


negociere şi cooperare civică 3.3. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor diferite
asupra evenimentelor şi proceselor istorice 1.3. Compararea unor opinii şi argumente diferite
referitoare la o temă de istorie

1.1 Exprimarea de opinii în limbajul adecvat istoriei


1.2 Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric
2.1 Recunoaşterea şi acceptarea perspectivelor multiple asupra faptelor şi proceselor istorice
2.2 Alcătuirea planului unei investigaţii, a unui proiect personal sau de grup utilizând resurse diverse
2.3 Analizarea factorilor politici, sociali, economici, culturali care alcătuiesc imaginea unei societăţi
2.4 Recunoaşterea continuităţii, schimbării şi a cauzalităţii în evoluţia socială
2.5 Examinarea consecinţelor directe şi indirecte ale acţiunii umane
5.1 Construirea de afirmaţii pe baza surselor şi formularea de concluzii relative la sursele istorice
5.2 Încadrarea unui eveniment sau a unei serii de evenimente într-un context cronologic
5.3 Plasarea evenimentelor şi proceselor istorice într-un context istoric mai larg românesc, european
sau universal

Momentele Com Detalieri de continut Timpul Str


lectiei peten alocat
te Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode si
mijloace
1.Momentul Pregatirea materialelor 1 minut Conversatia
organizatoric necesare desfasurarii lectiei
si notarea absentelor
2.Reactualiza Pe grupe elevii primesc 1.Se bazeaza pe principiul
rea, sarcini de lucru diferentiat: severanitatii poporului; 10 Conversatia
sistematiza- Grupa I: evidentiati aplica principiul separatiei minute euristica
rea si trasaturile esentiale ale puterilor in stat; apara si Coli fipchart
esentializa- regimurilor politice respecta drepturile si
rea democratice libertatile cetatenilor; se
cunostintelor Grupa II: analizati contextul bazeaza pe pluripartidism.
in care se afirma regimurile 2.In Europa, Imperiile
democratice dupa Primul Austro-Ungar, German, si
Razboi Mondial Rus s-au prabusit, iar in
Grupa III: evidentiati locur lor s-au construit noi
trasaturile regimului state nationale, unele
democratic in Frante din dintre ele au adoptat
perioada interbelica regimuri politice
Grupa IV:evidentiati democratice: Polonia,
evolutia regimului Austria, Cehoslovacia,
democratic in perioada Finlanda – au fost adoptate
interbelica din Marea reforme democratice.
Britanie 3.In plan politic Franta era
Grupa V: identificati republica, avea un
principalele amenintari la presedinte ales si un guvern
adresa democratiei in care raspundea in fata
perioada interbelica. parlamentului
4.In plan politic Marea
Britanie era o monarhie
constitutional. Pe scena
politica s-au afirmat
partidele: Partidul Laburist,
Partidul Liberal, Partidul
Conservator.
5.Regimurile totalitare:
comunismul, fascismul,
nazismul.
3.Anuntarea Pornind de la intrebarea Elevii descopera pe baza
temei si a grupei nr.V solicit elevilor sa imaginilor simbolurile 1 minut
obiectivelor recunoasca simbolurile regimurilor totalitare:
regimurilor totalitare. secera si ciocanul, svastica
Prezint elevilor imagini cu si fasciile. Elevii asociaza pe
liderii regimurilor politice baza imaginilor liderii
totalitare. Solicit elevilor sa regimurilor totalitare cu
asociezii liderii regimurilor simbolurile acestora:
totalitare cu simbolurile Hitler – svastica,
regimurilor totalitare. Stalin – secera si ciocanul,
-Este anuntata tema lectiei, Mussolini – fasciile.
tipul lectiei si
competentele: “Regimuri
politice totalitare (1918-
1939)”.
Prezint elevilor principalele
etape ale lectiei:
1.Trasaturile regimurilor
totalitare
2.Comunismul.
3.Fascismul.
4.Nazismul.
4.Dobandire Se da drumul prezentarii Elevii identifica pe baza Conversatia
a noilor PPT. surselor si explicatiilor euristica
cunostiinte Profesorul solicita elevilor profesorului: 7 Invatarea
C1 sa consulte Fisa de lucru 1.Definitia si trasaturile minute prin
nr.1 care se refera la totalitarismului. descoperire
trasaturile totalitarismului. 2.Formele de manifestare
Profesorul defineste ale totalitarismului:
regimul totalitar – este bolsevism/comunism,
regimul care aplica fascism, Nazism.
dictatura unei minoritatim
majoritatea fiind lipsita de
drepturi si libertati.
C2 Profesorul impreuna cu
elevii prezinta principalele
trasaturi ale regimurilor 25
politice totalitare: minute
-exista unui singur partid in
conducerea societatii; Elevii noteaza
C3 -intreaga putere apartinea
unei singure persone;
-cultul personalitatii Elevii identifica pe baza
conducatorului; surselor si a explicatiilor
-eliminarea opozantilor profesorului.
politici;
-control asupra tuturor
sectoarelor statului.
Profesorul prezinta elevilor
formele de manifestare ale
regimurilor totalitare:
-Comunismul – regim politic Elevii sintetizeaza Conversatia
totalitar de extrema stanga. cunostintele dobandite. euristica
Instaura in Rusia in urma
loviturii de stat din 25
octombrie/7 noiembrie
1917 – prin care Partidul
Comunist condus de Lenin a
preluat puterea. (1917-
1924).
Profesorul explica elevilor Demonstra-
metodele prin care tia
bolsevicii au atras Invatarea
populatia: prin
-decretul asupra pacii – descoperire
Rusia iese din primul Razboi
Mondial
-decret asupra pamantului
– trecerea pamantului
mosierilor in folosinta
taranilor
-dreptul popoarelor la
autodeterminare.
Profesorul prezinta elevilor
masurile coercitive Problematiza
adoptate de Guvernul rea
Bolsevic:
-suspendarea libertatilor
democratice;
-arestarea opozantilor
politici;
-crearea politiei politice.
Profesorul explica elevilor
ca dupa moartea lui Lenin,
puterea este preluata de
catre Stalin. Elevii identifica pe baza Exercitiul
Profesorul solicita elevilor surselor si a explicatiilor
sa consulte Fisa de lucru profesorului trasaturile
nr.2 care se refera la regimului Stalinist: impactul
trasaturile regimului regimului Stalinist, Conversatia
Stalinist: formularea unei opinii euristica
-industrializare si despre regimul communist.
colectivizare fortata;
-economie planificata si
centralizata;
-cultul personalitatii lui
Stalin;
-eliminarea adversarilor
politici.
Profesorul solicita elevilor
sa consulte Fisa de lucru
nr.3 care se refera la
regimul totalitar fascist.
Fascismul – regim politic Elevii identifica pe baza
totalitar de extrema surselor si a explicatiilor
dreapta. profesorului cauzele
-a aparut in Italia, a fost instaurarii si trasaturile
instaurat de catre Benito fascismului.
Mussolini in 26 octobrie
1922, in urma unui “Mars
asupra Romei”.
Profesorul prezinta elevilor
trasaturile fascismului:
-corporatism
-violenta
-demagogie
-nationalism exacerbate. Exercitiul
Nazismul Elevii identifica pe baza Invatarea
Profesorul solicita elevilor surselor si a explicatiilor prin
C4 sa consulte Fisa de lucru profesorului caracteristicile descoperire
nr.4 care se refera la dictaturii naziste.
regimul totalitar nazist.
Profesorul explica elevilor
unde a aparut nazismul si
modul in care s-a impus:
-a aparut in Germania
-rasism
-violenta
-antisemitism
-nationalism exacerbate.
5.Realizarea Profesorul solicita elevilor Elevii identifica trasaturile 5 Diagram
feed-back- sa completeze fisa de regimurilor politice minute Venn
ului ( fixarea evaluare. totalitare, liderii regimurilor
cunostinte- politice totalitare.
lor)

Elevii au de pregatit
urmatoarea tema:
Comparati regimurile
totalitare, sesizand doua
asemanari si doua
deosebiri:
-comunist/fascist
-nazist/fascist

6.Tema Proseforul face aprecieri Elevii noteaza tema pentru 1 minut


pentru acasa asupra activitatii acasa.
desfasurate si asupra
contributiei elevilor la
lectiei. Noteaza elevii care
au raspuns la lectie.

Aprecieri cu
privire la
activitatea
desfasurata.

Aprecieri cu
privire la
activitatea
desfasurata
de elevi.
Notarea
acestora.

ETAPELE LECTIEI C ACTIVITATEA


S
PROFESORULUI ELEVILOR

1. PREGĂTIREA PENTRU Notează absenţele; Răspund cerinţelor profesorului.


ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE (2’)
Pregăteşte materialele necesare Îsi pregătesc materialele
desfăşurării lecţiei.

Realizează un climat
afectiv

2. CONSOLIDAREA
CUNOŞTINŢELOR (45’)
1.1 Formulează întrebări/cerințe care Răspund la solicitare, utilizând
fac apel la cunoștințele din clase informaţiile anterior dobândite.
2.3 a X-a și a XI,care au avut ca Conv
subiect tema Ideologii şi practici Studiază individual materialele euris
4.2 propuse.
politice.
4.4
Reactualizarea cunoștințelor .
Clasa este împărțită în cinci grupe de
elevi,fiecare grupă având sarcini
Enunţă subiectul lecţiei. Notează
pe tablă titlul, bine stabilite . Met

monitorizează elevii;

Organizează învățarea; La sfărșitul orei elevii vor fi în -pân


măsură să înțeleagă fenomenul
.Discuția premergătoare -met
totalitarismului și să aprecieze
dobândirii noilor cunoștințe . valorile democrației. chio

-diag
Organizează activitatea elevilor
pe următoarea structură: Gr.1 Va primi un set de surse
istorice având ca sarcină de învățare
să evidențieze trăsăturile
democrației. Elev
echi
S1-Alexis de Tocqueville,Despre
democrația în America

S2- Democrația -Internet

S5-Enciclopedie de istorie universală

Gr.2 Va primi un set de surse


Democrație și totalitarism în
istorice având ca sarcină de lucru să
secolul al XX-lea
evidențieze trăsăturile
totalitarismului.

a. Trăsăturile democrației S3-Lenin, Statul și revoluția


.Dirijarea învățării
S7-N.Hrusciov,Discurs la al XX lea Elev
Scrie pe tablă schema lecției b. Trăsăturile Congres al PCUS 1956 echi
1.1
totalitarismului;
2.3
Se impart fişele de lucru şi Gr. 3 Va primi un set de surse
sursele istorice elevilor; 4.24
c. Ideologii și practici istorice având ca sarcină de lucru să
.4
democratice în Europa și identifice principiile fundamentale
România. ale unei ideologii democratice ,
ex.cea liberală.
d. Ideologii și practici S4-Pierre Milza, Istoria secolului XX
totalitare în Europa și
România; S6-G.Sartori , Democraţia
reinterpretată,
Solicită elevilor prin întrebări
rezolvarea exerciţiilor din fişa de
Gr.4 Va primi un set de surse
lucru independent istorice având ca sarcină de lucru să
identifice ideiile de bază ale
ideologiei naziste.
Urmăreşte modul în care elevii
S8,S11, S12,S13
rezolvă sarcina de lucru propusă;

Oferă informaţii care să-i


ajute pe elevi în realizarea
sarcinilor de lucru.
Gr.5 Va primi un set de surse
istorice având ca sarcină de lucru să
identifice ideile de bază ale
ideologiei fasciste

S9,S10
prez
desc
surse

Cu ajutorul elevilor se vor realiza


două pânze de păianjen

Având în centru conceptele de

Democrație ,Totalitarism
3. APRECIERI CU Apreciază răspunsurile date de Apreciază modul în care au
PRIVIRE LA DESFĂŞURAREA elevi; răspuns şi în care s-a realizat lecţia
ACTIVITĂŢII (2’)
Solicită aprecierile elevilor legate
de modalitatea de desfăşurare a
lecţiei.

4. TEMA PENTRU Propune elevilor Solicită informaţii legate de


ACASĂ (1’) urmatoarea tema: realizarea unui rezolvarea temei.
interviú luat părinţilor despre
respectarea drepturilor omului în
comunism.

1. Elevii primesc sarcinile pe grupe


2. Vizionarea filmului
3. Elevii primesc fisa de lucru
4. Prezentarea proiectelor de echipa - placaje A3, jocuri de rol, exemple de practici
totalitare