Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT PE ECHIPE

IDENTITATE ȘI DIVERSITATE CULTURALĂ

Prezentare powerpoint care să conțină:

- prezentarea unei anumite culturi;

- obiceiuri și tradiții;

- vestimentație și gastronomie;

- stereotipuri culturale;

- religie;

- istorie și geografie;

- experiența personală (dacă există).

Prezentarea va dura o oră. Fiecare membru din echipă va vorbi liber în fața clasei (nu va citi de pe
slide-uri, dar se poate ajuta de ele sau de notițe).

Se punctează:

- atât procesul (cum ați lucrat) cât și produsul final;

- calitatea muncii în echipă, colaborarea, împărțirea sarcinilor;

- calitatea documentării (conținutul powerpoint-ului);

- calitatea discursului în public (contact vizual, poziție dreaptă, ton tare și clar, menținerea interesului
publicului, cunoașterea subiectului abordat).

GRUPA 1 Identitate culturală islamică GRUPA 3 Identitate culturală românească


1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
GRUPA 2 Identitate culturală rromă GRUPA 4 Alte tradiții și culturi
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.