Sunteți pe pagina 1din 3

CHESTIONAR

1. Considerati ca ati indeplinit obligatia contractuala referitor la exploatarea in regim de


continuitate si permanenta a pajistii ce face obiectul contractului?
a. Da [ ]
b. Nu [ ]
c. Nu stiu [ ]
2. Ati subinchiriat pajistea ce face obiectul contractului de inchiriere?
a. Da [ ]
b. Nu [ ]
c. Nu stiu [ ]
3. Ati platit chiria prevazuta in contractul de inchiriere, la termenul stabilit?
a. Da [ ]
b. Nu [ ]
c. Nu stiu [ ]
4. Ati comunicat in scris primariei in termen de 5 zile de la vanzarea animalelor sau unora
dintre acestea, efectivul de animale care pasuneaza pe suprafata de pasune inchiriata?
a. Da [ ]
b. Nu [ ]
c. Nu stiu [ ]
5. Ati respectat incarcatura minima, respectiv maxima, prevazuta la art. 3 lit. d) din
contractul de inchiriere?
a. Da [ ]
b. Nu [ ]
c. Nu stiu [ ]
6. Ati pasunat animalele exclusiv pe terenul inchiriat?
a. Da [ ]
b. Nu [ ]
c. Nu stiu [ ]
7. Ati practicat un pasunat rational, pe grupe de animale se pe tarlale?
a. Da [ ]
b. Nu [ ]
c. Nu stiu [ ]
8. Daca raspunsul la intrebarea anterioara este afirmativ, puteti dovedi sustinerile de mai
sus?
…………………………………………………………….
9. Care este perioada in care pasunati animelele pe pasunea inchiriata?
…………………………………………………………….
10. Ce lucrari de intretinere ati efectuat, pe ce suprafate, in ce perioada si cu ce le puteti
dovedi?
Suprafata pe
Nr. Perioada in care
care au fost Documente
crt Tipul lucrarii lucrarile au fost
efectuate doveditoare
. realizate
lucrarile
11. Ati efectuat lucrarile prevazute in contractul de inchiriere, respectiv:
1. Distrugerea musuroaielor;
2. Curatarea de pietre
3. Combaterea bucuienilor
4. Curatarea vegetatiei arbustifere nevaloroase
5. …………
a. Da, punctele………………;
b. Nu [ ].
12. Ati instiintat primaria pentru a participa la receptia lucrarilor executate de dvs pe pajiste
pentru a confirma, prin semnatura, executarea acestora?
a. Da [ ];
b. Nu [ ].
13. Ati solicitat acordul de principiu pentru lucrarile pe care urma sa le efectuati pe pajistea
inchiriata?
a. Da [ ];
b. Nu [ ];
c. Nu stiu [ ].
14. La APIA ati declarat acelasi efectiv de animale cu care ati participat la licitatia de
atribuire prin inchiriere a pasunii?
a. Da [ ];
b. Nu [ ];
c. Nu stiu [ ].
Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul in declaratii,
ca raspunsurile la intrebarile din chestionar corespund realitatii.

Data: ……………….
Locatar/chirias Locator/proprietar,
Comisia
1. Oceanu Adrian
2. Marin Gheorghe Claudel
3…………………………
4………………………….
5…………………………...