Sunteți pe pagina 1din 1

Solutie: Deoarece BD ⊥ AC si CE ⊥ AB rezulta ca patrulaterul EDCB

este inscriptibil. Fie Γ cercul circumscris acestui patrulater. Este clar ca M este
centrul sau, intrucat ∆EBC si ∆DBC sunt dreptunghice, deci EM = DM =
BM = M C.
Mai mult, stim, din constructia polarei unui punct fata de cerc, ca in-
tr-un patrulater inscriptibil, linia ce uneste unul dintre punctele de intersec-
tie a laturilor cu punctul de intersectie a diagonalelor este polara celuilalt punct
de intersectie a laturilor, fata de cercul circumscris patrulaterului (cand punctele
de intersectie a laturilor exista). Aplicand aceasta pentru patrulaterul EDCB,
avem din constructie {F } = ED ∩ BC si {H} = CE ∩ BD, deci obtinem ca
πA = F H, unde πA este polara lui A fata de Γ. Din definitia polarei, AM ⊥ πA ,
deci AM ⊥ F H, qed.