Sunteți pe pagina 1din 7

Concursul naional de matematic Alexandru Myller

Ediia a III-a, martie 2005


Clasa a VII-a

1. S se determine n N astfel nct

4n 2 13n 4 Q.

2. Fie ABCD un paralelogram i punctul O situat n interiorul triunghiului ABD.


Considerm OQ || AD, Q [CD], {M} = OQ BD, OP || AB, P [BC],
OP BD = {N}. Artai c AOMN=AMQD+ABPN dac i numai dac segmentele
[MN], [MD] i [NB] sunt laturile unui triunghi dreptunghic cu ipotenuza [MN].

3. Fie ABC un triunghi ascuitunghic i H ortocentrul su. Notm cu M mijlocul


segmentului [BC] i cu N mijlocul segmentului [AH]. Demonstrai c MN=BC
dac i numai dac m A = 30o.
4. Fie a, n N*. Artai c exist o infinitate de valori b N astfel nct:
a / b; a + 1 / b + 1; ; a + n / b + n.

Organizatorii v doresc succes!

Concursul naional de matematic Alexandru Myller


Ediia a III-a, martie 2005
Clasa a VIII-a

1. Pentru n N*, considerm numrul N(n) = n(n +1)(n + 2)(n + 3)(n + 4) + 120.
a) Artai c N(n) se divide cu (n + 5), oricare ar fi n N*.
b) Artai c exist n N* astfel nct numrul

N ( n)
n

s fie ptrat perfect.

2. Fie a un numr real pozitiv, fixat. Considerm expresia

E ( x; y )

ax

ax

ay

a y

unde x i y sunt numere reale care verific relaia:


x2 + y2 = a2.
Determinai minimul i maximul expresiei E x; y n , pentru n {1, 2, 3}.
3. Fie unghiul diedru ( ; ) cu msura mai mica de 45o. In interiorul diedrului
considerm punctele fixe A i B. Fie C simetricul lui B fa de , iar D simetricul
lui C fa de . Notm {E} = AD i {F} = EC. S se arate c, oricare ar fi
punctele M i N, M , N , avem AE + EF + FB AM + MN + NB.
4. Artai c pentru orice n 2, n N exist a1, a2, , an R \ Q astfel nct
2
2
2
a1 a 2 ... a n a1 2a 2 ... na n 0 .

Organizatorii v doresc succes!

Concursul naional de matematic Alexandru Myller

Ediia a III-a, martie 2005


Clasa a IX-a

1. Se consider numerele reale a, b, c diferite de 1 cu abc = 1. S se arate c dac


1
1
1
3

,
a 1 b 1 c 1 2

atunci unul din numerele a, b, c este egal cu 1.

2. Fie ABC un triunghi de laturi a = BC, b = CA i c = AB. Un punct P interior


triunghiului are proprietatea c pentru orice dreapt d ce trece prin P i
intersecteaz dreptele AB i AC n punctele distincte E respectiv F avem
1
1
abc

.
AE AF
bc

S se arate c P este centrul cercului nscris n triunghiul ABC.


3. a) S se determine numrul de iruri (an)n1 avnd termeni ntregi cu proprietatea
anan+2an+3 = - 1, oricare ar fi n 1.
b) S se demonstreze c nu exist iruri (an)n1 avnd termeni ntregi astfel nct
anan+2an+3 = 2005 pentru orice n 1.
4. Fie p>2 un numr prim i q un numr natural nedivizibil cu p. S se arate c
p 1

q
p 1 q 1
.
1 k k 2 p
2
k 1

Organizatorii v doresc succes!

Concursul naional de matematic Alexandru Myller

Ediia a III-a, martie 2005


Clasa a X-a

1. i) Artai c, pentru orice n N*, exist numerele naturale a1, a2, , an n


progresie aritmetic astfel nct media aritmetic a oricror k dintre ele (1 k n)
s fie numr natural.
ii) Stabilii dac exist un ir strict cresctor de numere naturale, cu proprietatea c
media aritmetic a oricror n (n N*) termeni ai irului s fie numr natural.
< 90o. n exteriorul triunghiului ABC se consider
2. Fie ABC un triunghi cu m A
punctele D i E, astfel nct DA = DB, EA = EC i m AD B = m AE C = 2m A .
Demonstrai c simetricul punctului A fa de mijlocul segmentului DE este
centrul cercului circumscris lui ABC.

3. Fie a, b, c 0, , cu a+b+c = 1. Demonstrai inegalitatea:


loga (a2 + b2 + c2) + logb (a2 + b2 + c2) + logc (a2 + b2 + c2)
a loga abc + b logb abc + c logc abc.
4. ntr-o noapte, strzile unei localiti cu 2004 case au fost acoperite cu zpad.
Demonstrai c se pot face poteci ntre case astfel nct s existe cte dou case
din care pornesc n poteci, pentru fiecare n = 1, 2, , 1002.

Organizatorii v doresc succes!

Concursul naional de matematic Alexandru Myller

Ediia a III-a, martie 2005


Clasa a XI-a

1. Fie A, B M 2 (Z) cu proprietatea

nct D2005 = BA.

1 20 5
AB
0 1

. S se arate c exist D M 2 (Z) astfel

2. Fie A M 4 (R) o matrice nesingular cu proprietile det (A + tA) = 5 det A i det


(A tA) = det A. S se arate c pentru orice rdcin nereal de ordinul cinci a
unitii are loc relaia: det (A + tA) = 0.
3. Fie f:[0, )R o funcie continu pentru care lim
x
x

n
numere reale pozitive astfel nct n

lim
n

n 1

f ( x)
0 . Fie (xn)n1 un ir de
x

este un ir mrginit. S se arate c

f (xn )
0.
n

4. Fie (an)n1 un ir de numere iraionale strict pozitive.


a) S se arate c, pentru orice n N*, dezvoltarea binomial (1 + an)n admite un unic
termen maxim i s se determine rangul rn {1, 2, , n+1} al acestuia.
n N* i y n (1 a n ) n , n N*. S se arate c irul
(xn)n N* este convergent dac i numai dac irul (yn)n N* este convergent.

b) Considerm irurile

xn an n ,

Organizatorii v doresc succes!

Concursul naional de matematic Alexandru Myller


Ediia a III-a, martie 2005
Clasa a XII-a

1. Fie f:[a, b]R o funcie continu cu proprietatea c exist o constant real c,


astfel nct pentru oricare x [a, b] exist y [a, b] \ {x} cu

f (t ) dt c .

S se

arate c funcia f are cel puin dou rdcini n intervalul (a, b).
2. Fie
1

f:[0,

1]R

f ( x ) dx

f (t )dt

funcie

cresctoare.

Artai

c,

dac

dx 0 , atunci f(x) = 0, ( ) x (0, 1).

3. Determinai funciile continue f:[0, 1][0, 2], care au proprietatea:

1
n

x f ( x)dx

1
n 1

1
n

f ( x)dx , ()n N*.

1
n 1

4. Fie K un corp finit i f:KK*. S se arate c exist P K[X] reductibil, astfel


nct P(x) = f(x), ( ) x K.

Organizatorii v doresc succes!