Sunteți pe pagina 1din 51

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE

MATEMATICĂ
RÂMNICU VÂLCEA, 2002
PROBLEME AVUTE ÎN ATENŢIA COMISIEI

CLASA A VII-A

1. Dacă 1 + 2 + . . . + n = abcabc (ı̂n baza 10), aflaţi numerele n şi abc.


Gheorghe Moraru, Bucureşti

2. Să se determine cifreleqx şi y astfel ı̂ncât x < y şi


0, xx(y) + 0, yy(x) ∈ Q.
Romeo Zamfir, Galaţi


3. Să se arate că numărul a = 52002 · n2002 + 32001 este iraţional oricare ar fi
n ∈ N.
Fogarassy Mihály, Gheorgheni

2 4 6 2000
4. Să se arate că numărul a = · · · . . . · satisface inegalitătile:
3 5 7 2001
1 1
√ <a< √ .
2001 1001
Virginia Tică şi Vasile Tică, Câmpulung

5. În triunghiul ABC punctul D este mijlocul segmentului (AC). Fie n ∈ N∗


şi Cn ∈ (BC cu C ∈ (BCn ) astfel ı̂ncât CCn = n · BC şi BD ∩ AC = {Dn }. Să se
arate că:
ACn
a) = n + 2 pentru orice n ∈ N∗ ;
ADn
b) BDn < 2 · BD pentru orice n ∈ N∗ .
(enunţ corectat)
Nicolae Viziroiu, Piteşti

6. Rezolvaţi ı̂n N inecuaţia ax + 3 < 4x + 2a, unde parametrul a ∈ Z \ {4}.


Pentru ce valori ale lui a inecuaţia are cele mai multe soluţii numere naturale?
Emilian Ionescu, Slobozia

7. Dacă pentru numerele reale distincte a, b, c > 0 are loc egalitatea:


a3 + b3 + ab(a − b) + bc(b − c) = ac(a + c) + b3 ,
√ √
să se arate că 2ab < c sau 2bc < a.
Ioan Radu şi C. Berceanu, Bacău

1
9. Să se rezolve ı̂n mulţimea numerelor reale ecuaţia:
√ √
4x2 + 6y 2 − 10 2 · x − 10 3y + 25 = 0.
Mariana Coadă, Galaţi

10. Considerăm triunghiul ABC şi punctele M ∈ (AB, N ∈ (BC, P ∈ (CA,


astfel ı̂ncât au loc relaţiile: AM = kAB, BN = kBC, CP = kCA, unde k este o
constantă > 1. Să se arate că centrele de greutate ale triunghiurilor ABC şi M N P
coincid.
Simon József, Miercurea Ciuc

11. Se consideră trapezul dreptunghic ABCD cu AB paralelă cu CD şi unghiul


din A drept. Arătaţi că AB 2 + CD2 = BC 2 + AD2 dacă şi numai dacă AC ⊥ BD.
Dorin Popa, Slatina

12. Să se arate că dintr-o foaie de hârtie ı̂n formă de pătrat cu latura de 10 cm
se poate decupa un triunghi echilateral cu latura de 10,3 cm, dar nu se poate decupa
un triunghi echilateral cu latura de 10,4 cm.
Laurenţiu Panaitopol, Bucureşti

13. Dacă x ∈ R şi x2002 = x2003 + 1, atunci să se arate că x ∈ R \ Q şi x < 1.
P. Simion şi S. Smarandache, Bucureşti

14. Într-un triunghi dreptunghic a este lungimea ipotenuzei, iar b, c sunt lungim-
ile catetelor. Arătatţi că: √
a bc 1+ 2
1< + ≤ .
b + c a2 2
Petre Stângescu, Bucureşti

15. Fie r un număr natural, r > 1 şi punctele raportate la reperul cartezian
XOY : A(−r, 0), B(r, 0), P (1−r, 0) şi M astfel ı̂ncât AM 2 = 2r şi M B 2 = 2r(2r−1).
Fie P1 şi P2 proiecţiile lui P pe dreptele AM respectiv BM . Determinaţi lungimea
segmentului [P1 P2 ] ı̂n funcţie de r.
Ion Cheşcă, Lehliu-Gară

16. Un elev are 10 bile numerotate cu numerele 1, 2, . . . , 9, 10. El trebuie să le


pună ı̂n trei urne identice astfel ı̂ncât ı̂n nici o urnă să nu fie două bile numerotate
cu numere consecutive. În câte moduri poate face acest lucru?
***

17. Să se determine numerele naturale a, b, c care verifică relaţiile:


a2 + 3 = bc, b2 + 14 = ca, c2 = ab + 30.
***

2
CLASA A VIII-A
2000 2002
1. Să se arate că numerele 55 + 1 şi 55 + 26 sunt prime ı̂ntre ele.
Daniel Stretcu, Turnu Severin

2. a) Fie a, b ∈ R, a < b. Să se arate că oricare ar fi c ∈ [a, b] există t ∈ [0, 1]


astfel ı̂ncât c = ta + (1 − t)b.
b) Dacă c, d ∈ (a, b) şi c + d = a + b, atunci ab < cd.
Dan Marinescu şi Viorel Cornea, Hunedoara

3. Se dă a ∈ R. Calculaţi ı̂n funcţie de a numerele reale x, y, z, ştiind că


ı̂ndeplinesc condiţiile:
x + y + z = 3a − 1, xy + xz + yz + x + y = 3a2 .
Gheorghe Molea, Curtea de Argeş

4. Fie a, b, c ∈ R astfel ı̂ncât a2 + b2 + c2 = x > 0. Să se arate că:a3 + b3 + c3 − 3abc ≤ x x.
Marcel Chiriţă, Curtea de Argeş

5. Să se arate că dacă a, b, c ∈ (0, ∞) şi abc = 1, atunci are loc inegalitatea:
µ ¶
a+b+c 6
(a + b)(b + c)(c + a) ≤ .
2
Valer Pop, Şanţ, Bistriţa-Năsăud


6. Demonstraţi că dacă a, b, c ∈ [1, ∞) astfel ı̂ncât abc = 2 2, atunci avem
inegalitatea:
(a + 1)(b + 1)(c + 1) > 8(a − 1)(b − 1)(c − 1).
Gheorghe Molea, Curtea de Argeş

7. Pentru orice număr natural notăm cu p(n) cel mai mare pătrat perfect cel
mult egal cu n.
¡ ¢ a+2
1) Determinaţi numerele naturale a pentru care p a+1 2 = 3 .
2) Arătaţi că nu există numere naturale b care să verifice egalitatea:
p(b2 ) + p(b2 + 1) + p(b2 + 2) + . . . + p((b + 1)2 ) = 2002.
***

8. Se dă un poligon convex cu n laturi şi fie a ∈ N∗ . Determinaţi poligonul


ştiind că numărul diagonalelor sale este egal cu raportul dintre n şi a.Find n.
Valer Pop, Şanţ, Bistriţa-Năsăud
9. Se consideră un paralelipiped dreptunghic cu diagonala egală cu 1 şi M
un punct arbitrar interior paralelipipedului. Se notează cu S(M ) suma pătratelor

3
distanţelor de la M la cele opt vârfuri ale sale. Să se afle cea mai mică şi cea mai
mare valoare a sumei S(M ).
Valentin Matrosenco, Bucureşti

10. Pe planul triunghiului ABC ı̂n punctele A şi B se ridică de o parte şi de
alta a lui perpendicularele AD şi BE, astfel ca m(^DV E) = 90◦ . Demonstraţi că:
1 p
Aria(ABC) = · AC 2 · BC 2 − AD2 · BE 2 .
2
Gheorghe Molea, Curtea de Argeş

11. În tetraedrul ABCD punctele E şi F sunt mijloacele medianelor AM şi AN
ale triunghiurilor ABC respectiv ACD. Dacă CE ∩ AB = {P }, CF ∩ AD = {Q},
DF ∩ AC = {R}, demonstraţi că:
a) 9Aria(P QR) = Aria(BDC);
b) 12(P Q + EF + M N ) = 13BD.
Virginia şi Vasile Tică, Câmpulung

12. Fie m, n numere naturale. Să se arate că există numerele naturale a şi b
astfel ı̂ncât:
(m4 − m2 + 1)(n4 − n2 + 1) = a2 + b2 .
Bogdan Enescu, Buzău
Soluţie. Folosind identitatea lui Lagrange, avem
(m4 − m2 + 1)(n4 − n2 + 1) = [(m2 − 1)2 + m2 ] · [(n2 − 1)2 + n2 ] =
= [(m2 − 1)(n2 − 1) + mn]2 + [(m2 − 1)n − m(n2 − 1)]2 = a2 + b2 ,
dacă luăm a = (m2 − 1)(n2 − 1) + mn, b = |(m2 − 1)n − m(n2 − 1)|.

CLASA A IX-A

1. Determinaţi prechile (x, y) de numere ı̂ntregi care satisfac:


2(x3 − xy + y 3 ) = 3(x2 + y 2 ).
Indicaţie. Se substituie x + y = s, xy = p.

3. Să se arate că


5(a2 + b2 + c2 ) ≤ 6(a3 + b3 + c3 ) + 1,
pentru orice numere reale nenegative a, b, c care satisfac relaţia a + b + c = 1.
Mihai Piticari, Câmpulung Moldovenesc şi Dan Popescu, Suceava

4. Să se demonstreze că, pentru orice numere naturale nrnule şi distincte două
câte două a1 , a2 , . . . , an , are loc inegalitatea:
(a1 + a2 + . . . + an )2 n3 − n
a21 + a22 + . . . + a2n ≥ + .
n 12
Mihai Piticare, Câmpulung Moldovenesc şi Dan Popescu, Suceava

4
5. Fie a, b, c numere reale pozitive astfel ı̂ncât a2 + b2 + c2 + 2abc = 1. Să se
arate că:
a+b+c
ab + bc + ca ≤ .
2
Octavian Purcaru, Ploieşti

7. Fie A, B, C, D puncte distincte ale unui cerc de centru O. Dacă există


x, y ∈ R∗ astfel ca:
−→ −−→ −−→ −−→ −−→ −−→ −−→ −→
|xOA + y OB| = |xOB + y OC| = |xOC + y OD| = |xOD + y OA|
să se arate că ABCD este pătrat.
Manuela Prajea, Drobeta Turnu Severin

8. Se consideră mulţimea parabolelor de forma y = ax2 +bx+c care intersectează


axele de coordonate ı̂n trei puncte distincte.
Dacă cele trei puncte determină un triunghi dreptunghic, numim parabola pitagorică,
iar dacă ele determină un triunghi echilateral, respectiva parabolă va fi numită echi-
lateră.
a) Determinaţi ecuaţiile generale ale acestor clase.
b) Fiind dată o parabolă echilateră, determinaţi toate parabolele pitagorice ce
au ı̂n comun cu aceasta două dintre cele trei puncte de intersecţie cu axele.
Adrian Ghioca, Sinaia

9. Arătaţi că dacă numerele strict pozitive a, b, c satisfac a + b + c = 1, atunci:


5 5 5 1
(ab) 4 + (bc) 4 + (ca) 4 < .
4
Dinu Teodorescu

CLASA A X-A

2. Fie n ∈ N, n ≥ 3. Determinaţi z ∈ C \ R astfel ı̂ncât z n şi (1 + z)n să fie


numere reale.
Gheorghe Iurea, Iaşi

3. Determinaţi n ∈ N∗ astfel ı̂ncât să existe x1 , x2 , . . . , xn ∈ (0, ∞) cu propri-


etatea:
(1 + x1 )(1 + x2 ) . . . (1 + xn )(x1 + x2 + . . . + xn ) = 2n2 x1 x2 . . . xn .
(enunţ corectat)
Dan Ştefan Marinescu şi V. Cornea, Hunedoara

5. Dacă A, B sunt submulţimi nevide arbitrare ale mulţimii C, notăm


AB = {xy|x ∈ A, y ∈ B}.
Fiind date numerele a ∈ C şi n ∈ N∗ , să se determine mulţimile X ⊆ C cu n

elemente care satisfac proprietatea:

5
XX ⊆ {a}X.
Marcel Ţena, Bucureşti

6. Dacă a, b, c ∈ C distincte şi |a| = |b| = |c| = R iar k > 0, arătaţi că:
| − a + kb + kc| + | − b + kc + ka| + | − c + ka + kb| ≤ 3(k + 1)R.
Călin Burduşel, Târgovişte

7. Fie a, b, c ∈ C cu |a| = |b| = |c| = 1. Se notează


Sm = |a + b|m + |b + c|m + |c + a|m .
Dacă există p ∈ N, p ≥ 1, astfel ı̂ncât S2p ≤ 3, atunci pentru orice n ∈ N avem
Sn = 3.
Marcel Chiriţă, Bucureşti

8. Fie tetraedrul ABCD, m, n, p, k > 0, iar M ∈ (AD), N ∈ (BD), P ∈ (CD),


AM BN CP GK
K ∈ (DG) cu = m, = n, = p, = k, unde G este centrul de
MD ND PD KD
greutate al triunghiului ABC.
Să se arate că:
K ∈ (M N P ) dacă şi numai dacă m + n + p = 3k.
(enunţ completat)
Vasile Popa, Galaţi

p
9. Să se arate că şirul de numere pozitive (an )n≥1 ce satisface relaţia an+1 = 6 − 2a2n ,
pentru orice n ≥ 1, este constant.
Laurenţiu Panaitopol, Bucureşti

10. Se consideră numerele complexe a, b, c distincte două câte două, astfel ı̂ncât
|a| = |b| = |c| = 1 şi |a − b|2 + |b − c|2 ||c − a|2 > 8. Să se arate că
|(a + b)(b + c)(c + a)| ≤ 1.
(enunţ corectat)
Dan Nedeianu, Drobeta Turnu Severin

11. Fie ABC un triunghi şi A1 ∈ (BC), B1 ∈ (CA), C1 ∈ (AB) astfel ı̂ncât:
AB + BA1 = AC + CA1
AB + AB1 = BC + CB1
AC + AC1 = BC + BC1 .
Să se arate că Aria(ABC) ≥ 4Aria(A1 B1 C1 ).
Marcel Chiriţă, Bucureşti

CLASA A XI-A

1. Să se rezolve ı̂n M2 (Q) ecuaţia:

6
µ ¶
−2 1
Xn − 2X n−2 = ,
−2 1
unde n ∈ N, n ≥ 3.
***

2. Fie A, B ∈ M3 (C). Arătaţi că:


det(AB − BA) = tr(AB(BA − AB)BA),
unde trX este suma elementelor de pe diagonala principală a matricei X.
Radu Gologan, Bucureşti

3. Fie A, B ∈ Mn (C), unde B este matricea obţinută din A printr-o permutare


a liniilor sale. Să se arate că: det(A + B) = 0 sau există un număr natural r ∈ N∗
astfel ı̂ncât det(A + B) = 2r det(A).
Cornel Berceanu, Bacău

4. Fie A ∈ M3 (C) astfel ı̂ncât există o constantă a ∈ C∗ , a 6= 1, pentru care


det(A + a · At ) = 0. Calculaţi det(A + At ) ı̂n funcţie de a şi det(A).
Marian Ionescu, Piteşti şi Rică Zamfir, Bucureşti

6. Fie (bn )n≥1 o progresie aritmetică de numere reale având raţia r > 0. Arătaţi
că dacă (an )n≥1 este un şir de numere pozitive astfel ı̂ncât lim bn (1 − an ) = ∞,
n→∞
atunci
lim (a1 a2 . . . an ) = 0.
n→∞
Marian Ionescu, Piteşti

7. Fie (xn )n≥1 un şir de numere strict pozitive. Dacă pentru orice n ∈ N∗
xn+1
avem (xn+1 − xn )(xn xn+1 − 1) ≤ 0 iar lim = 1, arătaţi că şirul (xn )n≥1 este
n→∞ xn
convergent.
Mihai Piticari, Câmpulung Moldovenesc

10. Fie (an )n∈N , (bn )n∈N şiruri de numere pozitive pentru care există α ∈ R,
|α| < 1, satisfăcând condiţiile:
a) lim bn = 0;
n→∞
b) an+1 ≤ αan + bn , pentru orice n ∈ N.
Să se arate că lim an = 0. Rămâne adevărat rezultatul pentru α = 1?
n→∞
V. Radu, Timişoara şi Dan Marinescu, Hunedoara

11. Fie a ∈ [1/3, ∞) şi (xn )n≥0 un şir de numere reale definit prin x0 > 0 şi
axn
xn+1 = 2 , pentru n ∈ N.
xn + axn + a2
Să se arate că şirul este convergent. Aflaţi limita sa.
Manuela Prajea, Drobeta Turnu-Severin

7
12. Fie (xn )n≥1 un şir ce satisface:
µ ¶
1 n+xn e
e≤ 1+ ≤ e + 2 , pentru orice n ∈ N∗ .
n n
Arătaţi că şirul este convergent şi calculaţi lim xn .
n→∞
Tiberiu Agnola, Sibiu

13. Determinaţi f : R → R continuă periodică, cu perioadă nenulă, astfel ı̂ncât


pentru orice x ∈ R avem |nf (x)f (nx)| ≤ 1 pentru orice n ∈ N.
Cristinel Mortici, Târgovişte

14. Fie f : [0, 1] → [0, 1] o funcţie continuă neconstantă. Arătatţi că există
x1 , x2 ∈ [0, 1], x1 6= x2 , astfel ı̂ncât:
|f (x1 ) − f (x2 )| = |x21 − x22 |.
Radu Gologan, Bucureşti

15. Determinaţi funcţiile continue f : R → R cu proprietatea


f (f (x)) + f (x) = 2x + a, pentru orice x ∈ R,
unde a ∈ R este o constantă dată.
Marcel Chiriţă, Bucureşti

16. Arătaţi că ln 3 · ln 7 < ln2 5 şi că ln(eπ − 2) · ln(eπ + 2) < π 2 .
Romeo Zamfir, Galaţi

17. Fie f, g : R → R funcţii ce satisfac condiţiile:


|g(x)|
1) |f (x + y) − f (x) − f (y)| ≤ pentru orice x, y ∈ R;
1 + |x|
2) f este derivabilă ı̂n origine şi f 0 (0) = a ∈ R.
Arătaţi că f (x) = ax, pentru orice x ∈ R.
Daniel Jinga şi Ionel Popescu

18. Să se determine condiţia necesară şi suficientă ce este verificată de o matrice
A ∈ Mn (C) pentru care există X ∈ Mn (C), X 6= On , cu AX = XA = On .
***

19. Se consideră un şir de numere pozitive (an )n≥1 pentru care an+1 ≤ an − a2n
pentru orice n ≥ 1.
n
X
a) Să se arate că dacă xn = ak , atunci şirul (xn )n≥1 este convergent.
k=1
b) Să se arate că pentru orice α > 0 avem lim nα an = 0.
n→∞
Laurenţiu Panaitopol, Bucureşti

20. Fie mulţimile din M2 (C) date de


M22 = {A ∈ M2 (C) : A = X 2 are soluţie X ∈ M2 (C)}

8
şi
M23 = {A ∈ M2 (C) : A = X 3 are soluţie X ∈ M2 (C)}.
Arătaţi că M22 = M23 .
Mihai Bălună, Bucureşti

CLASA A XII-A

1. Fie (A, +, ·, 0, 1) un inel integru astfel ı̂ncât există un unic element a ∈ A cu


proprietatea că a2 − a = 1 + 1. Arătaţi că 1 + 1 + 1 = 0.
Tiberiu Agnola, Sibiu

2. Fie A ∈ M2 (C), A 6= O2 , A 6= I2 , n ∈ N∗ şi Sn = {X ∈ M2 (C)|X n = A}.


Să se arate că următoarele afirmaţii sunt echivalente:
a) Sn cu operaţia de ı̂nmulţire a matricelor formează o structură de grup izomorf
cu Un .
b) A2 = A.
Marian Andronache

3. Fie (A, +, ·) un inel comutativ cu un singur divizor al lui zero.


a) Să se arate că inelul (A, +, ·) are un număr par de elemente.
b) Să se rezolve ecuaţiile x2 + x + 1 = 0 şi x2 + x + 2d = 0, unde d este singurul
divizor al lui zero din inel.
Constantin Ursu, Galaţi

4. Fie inelul (A, +, ·) cu 1 6= 0 şi fie n ∈ N. Dacă x ∈ A verifică x6n+2 = x, să


se arate că elementul 1 − x + x2 este inversabil.
Nicolae Papacu, Slobozia

5. Pe mulţimea numerelor raţionale se defineşte o lege de compoziţie notată ”∗”


cu proprietatea că:
(x ∗ y) + (z ∗ t) = (x + z) ∗ (y + t), pentru orice x, y, z, t ∈ Q.
Să se arate că există două numere raţionale α şi β astfel ı̂ncât:
x ∗ y = αx + βy, pentru orice x, y ∈ Q.
Cristinel Mortici, Târgovişte

6. Fie f : [0, ∞) → [0, ∞) o funcţie continuă astfel ı̂ncât f (f (x)) = x2 pentru


orice xZ≥ 0. Să se arate că:
1
1
a) f (x)dx ≤ .
0 2
1
b) Există c ∈ (0, 1) astfel ca f (c) = .
2
Tudorel Lupu

9
7. Fie a ∈ R şi f : (a − 1, a + 1) → R continuă şi derivabilă ı̂n a cu f 0 (a) 6= 0.
Pentru orice ε ∈ (0, 1), Z
conform teoremei de medie,
Z există punctele sε ∈ [a − 1, a] şi
a a
dε ∈ [a, a + 1] astfel ca f (x)dx = εf (sε ) şi f (x)dx = εf (dε ).
a−ε a+ε
Să se arate că
sε − dε
lim = 1.
ε→0 ε
Radu Miculescu, Bucureşti

8. Fie f : [0, 1] → R o funcţie indefinit derivabilă cu proprietatea f (n) (0) = 0,


Z 1¯ ¯
¯ (n) ¯
pentru orice n ≥ n0 , unde n0 ∈ N este fixat. Dacă lim ¯f (x)¯ dx = 0, arătaţi
n→∞ 0
că f este o funcţie polinomială.
Daniel Jinga şi Ionel Popescu

9. Fie f : [0, 1] → R o funcţie derivabilă pentru care există a, b ∈ (0, 1), a < b,
Z a Z 1
astfel ı̂ncât f (x)dx = 0 şi f (x)dx = 0. Fie M = sup |f 0 (x)|. Să se arate că:
0 b x∈[0,1]
¯Z 1 ¯
¯ ¯ 1−a+b
¯ f (x)dx¯¯ ≤ M.
¯ 4
0
Când are loc egalitatea?
Marcel Chiriţă, Bucureşti

10. Să se demonstreze că: Z π


8 2
< sin(sin x)dx < 1.
9 0
Rodica-Daniela Trif, Cluj-Napoca

11. Fie f, g : [0, 1] → R derivabile cu derivatele continue. Arătaţi că există


c ∈ (a, b) astfel¯ ı̂ncât să avem: ¯ ¯ ¯
¯ f (1)
¯R1 g(1) ¯¯ 1 ¯¯ f 0 (c) g 0 (c) ¯¯
¯ f (x)dx R 1 g(x)dx ¯ = 2 ¯ R 1 f (x)dx R 1 g(x)dx ¯.
0 0 0 0
Tudorel Lupu, Constanţa

12. Fie a ∈ R, a > 1. Se consideră funcţia f : [1, a] → R, de două ori derivabilă


astfel ı̂ncât f 0 (x) + xf 00 (x) ≥ 0 pentru oriceZ x ∈ [1, a]. Arătaţi că
√ a
f (x)
f ( a) ln a ≤ dx.
1 x
Marcel Chiriţă, Bucureşti
Z 1
13. Fie f : [0, 1] → R o funcţie continuă astfel ı̂ncât f (0) < 0 şi f (x)dx = 0.
Z λ 0

Demonstraţi că există λ ∈ [0, 1] cu proprietatea că f (x)dx = 0 şi f (λ) ≥ 0.


0

14. Fie f : [1, ∞) → [0, 1] o funcţie strict descrescătoare cu limita 0 la +∞. Să

10
se arate că: µZ Z Z ¶
2 3 n+1
n n−1
lim f (x)dx + f (x)dx + . . . + f (x)dx = 0.
n→∞ 1 2 n
(enunţ completat)
Cristinel Mortici, Târgovişte

15. Fie K şi L corpuri, iar F grupul (aditiv) al aplicaţiilor f : K → L. Numim


integrală (K, L) unn morfism de grupuri I : F → L care verifică
1) Pentru orice a ∈ K, f ∈ F: I(f ◦ ta ) = I(f ), unde ta (x) = x + a;
2) I(1) = 1L , unde 1(x) = 1L .
Să se arate că:
a) Dacă p ≥ 3 prim, I(f ) = f (b 0) + f (b d este o integrală (Zp , Z2 );
1) + . . . + f (p−1)
b) Dacă există o integrală (L, L), atunci ı̂ntre cele două corpuri nu sunt morfisme
(nenule).
(enunţ completat)
Barbu Berceanu, Bucureşti

11
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE
MATEMATICĂ
SIBIU, 2003
PROBLEME AVUTE ÎN ATENŢIA COMISIEI

CLASA A VII-A

1. Demonstraţi că dacă x şi y sunt numere ı̂ntregi, atunci numerele x3 + y 3 şi
x + y + 2x+y nu pot fi egale.
Valer Pop, Şanţ

2. Determinăti numerele naturale a, b, c diferite oricare două, dacă


a+1 b+2 c+3 2 3 4
= = şi + + ∈ N.
2 3 4 a+1 b+2 c+3
Valer Pop, Şanţ

3. Pe o dreaptă se consideră punctele A0 , A1 , A2 , . . . , A25 , ı̂n această ordine,


astfel ca A0 A1 = 1 cm, A1 A2 = 2 cm, A2 A3 = 3 cm, . . . , A24 A25 = 25 cm. Să se
determine segmentele de lungime 1 m, cu capetele ı̂n puncte dintre A0 , A1 , . . . , a25 .

4. Determinaţi a ∈ Z astfel ı̂ncât inecuaţia:


√ √
|x − 2| + |x − 3| < a
are exact două soluţii ı̂ntregi.
Marius Ghergu, Slatina

5. Determinaţi numerele naturale x, y, z, t ştiind că


xyzt(x + y + z) = xy + yz + zx.
Gheorghe Molea

6. Determinaţi a, b astfel ca numărul n = abab, scris ı̂n baza 7 să fie pătrat
perfect.
Viorel Cornea, Dan Marinescu, Hunedoara

b
7. Să se arate că dacă a, b, c sunt numere reale şi ax + + c este număr ı̂ntreg
x
oricare ar fi x real nenul, atunci a = b = 0, iar c este ı̂ntreg.
Mariana Coadă, Galaţi

8. Determinaţi numerele ı̂ntregi nenule x, y, z pentru care


1 1 1
+ +
x y z
este ı̂ntreg nenul.

12
Gheorghe Iurea, Iaşi

9. Arătaţi că, pentru orice număr natural nenul n, numărul real


p
A = 49n2 + 0, 35n
are primele trei zecimale aceleaşi.
Cecilia Deaconu, Piteşti

11. Determinaţi toate numerele abc scrise ı̂n baza 10, astfel ı̂ncât a este media
armonică a numerelor b şi c.
Daniel Cojocaru ,
Slatina

13. Fie Γ1 , Γ2 două cercuri de centre O1 şi respectiv O2 , care se intersectează ı̂n
A şi B. Fie CD o tangentă comună (CD este mai apropiată de A decât de B). Fie O
centru cercului circumscris triunghiului ACD. Demonstraţi că ∠CBD = ∠O1 OO2 .
Valentin Vornicu

14. Fie ABCD un pătrat şi M un punct pe segmentul (AB). Bisectoarea unghi-
ului ^M DC intersectează latura BC ı̂n N . Arătaţi că pentru orice punct M de pe
segmantul (AB) avem
M B + BN < AM + CN .
Cecilia Deaconu, Piteşti

15. În exteriorul triunghiului ABC considerăm triunghiurile dreptunghice isoscele


ABD şi ACE cu ipotenuzele AD respectiv AE. Să se demonstreze că ı̂nălţimea din
A a triunghiului ABC, dreptele DC şi BE sunt concurente.
Alexandru Zăgrăian, Cluj

16. Fie ABC un triunghi şi M un punct variabil pe latura BC. Paralelele din
B şi C la AM taie dreptele AC şi AB ı̂n punctele N şi P . Să se determine minimul
expresiei
BN + CP
.
AM
Mircea Lascu, Zalău

CLASA A VIII-A

1. Demonstraţi inegalitatea
(a + b)3 (b + c)3 (c + a)3
+ + ≥ 8(a2 + b2 + c2 ),
c a b
unde a, b, c sunt numere reale strict pozitive.
(enunţ completat)

13
Nicolae Papacu, Slobozia

3. Să se arate că numărul:


17 + 27 + 37 + . . . + 10007
este divizibil prin 500500.
Simona Stoicoiu şi Costin Zălog, Colibaşi

5. a) Să se demonstreze că pentru numere strict pozitive a, b, c avem:


X ³X ´2
3 a2003 ≥ abc a1000 .
b) Determinaţi cel mai mic număr nenul k astfel ca pentru orice numere strict
pozitive a, b, c să avem:
X ³X ´16
k a2003 ≥ abc a125 .
Doina şi Aurelian Ionescu, Topliţa

CLASA A IX-A

1. Fie a, b, c trei numere reale strict pozitive satisfăcând


1 1 1 a b c
+ + ≥ + + .
a b c b c a
Demonstraţi că:
a2 b2 c2
+ + ≥ ab + bc + ca.
c a b
Tudorel Lupu, Constanţa

2. Determinaţi numerele x, y, z ∈ [1/3, ∞) ştiind că:


√ √ √ √
x + y + z ≤ 4, 3x − 1 + 3y − 1 + 3z − 1 ≥ 3 3.
Gheorghe Molea

3. Să se rezolve ecuaţia: · ¸ · ¸


48x 16
= x+ .
x2 + 9 x
Romeo Zamfir

4. Dacă p este un număr prim fixat, să se rezolve ecuaţia


p{x} = x + [x].
Daniel Cojocaru, Slatina

6. Fie a, b, c numere reale strict pozitive şi n ∈ N∗ . Comparaţi numerele:


a b c 3
+ + şi .
na + b nb + c nc + a n+1
Marin Chirciu, Piteşti

7. Dacă x, y, z, m, n > 0 şi x + y + z = 1, demonstraţi că:


X x4 1
≥ .
(mx + ny)(my + nx) 3(m + n)2

14
Marin Chirciu
n
X n
X
8. Fie xi , yi ∈ (0, ∞), i = 1, 2, . . . , n, astfel ı̂ncât xi = yi . Demonstraţi
i=1 i=1
că:
n
X n
x2i 1X
≥ xi .
xi + yi 2
i=1 i=1
(enunţ corectat)
Gifel Buth, Satu Mare

9. Să serarate că pentru orice număr real pozitiv x:


q p √
x + x + x2 + x + x2 + x + . . . + x2 + x + 1 < x + 1,
2

unde numărul radicalilor este n.


D. M. Bătineţu-Giurgiu

10. Aflaţi soluţiile reale alesistemului de ecuaţii:


√ √

 x + 2√ yz = 13
3 6
√3 y + 2 6 xz = 13

 √ √
3
z + 2 6 xy = 13.
Marin Chirciu, Piteşti

11. Fie n ≥ 2 un număr natural. Calculaţi maximul expresiei:


ab + bc + cd
după toate scrierile n = a + b + c + d, cu a, b, c, d numere naturale nenule.
V. Zidaru

12. Determinaţi funcţiile f : Z → Z care satisfac relaţiile:


a) f (x + 2003) ≤ f (x) + 2003;
b) f (x + 1987) ≥ f (x) + 1987 pentru orice x ∈ Z.
Dan Popescu, Suceava

14. Fie a, b, c > 0, numere reale cu abc = 1. Să se arate că


a2 + b2 + c2 + 3 ≥ ab + bc + ca + a + b + c.
(enunţ corectat)
Mircea Lascu, Marian Tetiva

CLASA A X-A

1. Fie f ∈ ¸[X] polinomul f (X) = X 2003 + a2002 X 2002 + . . . + a1 X + a0 cu toate


rădăcinile de modul 1. Dacă a0 6= 1, atunci numărul
a2002 − a1
1 − a0
este real.

15
Valentin Vornicu

3. Rezolvaţi ecuaţia
2
5x + 3 x = 28.
Romeo Zamfir, Galaţi

4. Rezolvaţi ecuaţia:
[2x ] + [3x ] = [6x ].
Nicolae Papacu, Slobozia

5. Rezolvaţi ecuaţia:
(2x + 3x + 4x )(5x + 4x + 7x + 8x ) = (4x + 5x )(8x + 9x + 10x ).
Nicolae Papacu

6. Fie şirul de numere reale (an )n≥1 cu a1 = 1 astfel că pentru orice număr natu-
p(p + 1)
ral nenul p, notând m = , numerele am , am+1 , . . . , am+p+1 sunt ı̂n progresie
2
aritmetică cu raţia p.
a) Calculaţi a2003 .
b) Există n astfel ı̂ncât an = 2003?
Nicolae Papacu

7. Arătaţi că pentru orice n ≥ 2 natural, numerele:


xn = Cn0 − Cn3 + Cn6 − . . . ; yn = Cn2 − Cn5 + Cn8 − . . .
verifică x2n + yn2 ≥ 2 · 3n−2 .
Marian Ursărescu, Roman

8. Fie a, b, c numere strict pozitive, subunitare cu suma 1. Demonstraţi că


X log2 c 9
ab
≥ .
a+b 8
Tudorel Lupu, Constanţa

9. Rezolvaţi ecuaţia:
3 −1 1
3x + 3 x = 4.
Tudorel Lupu, Constanţa

10. Rezolvaţi ı̂n R sistemulde ecuaţii:


 7x + 7y + 7z = 21

3y − z 3 = 2


5x − z 5 = 4.
Daniel Jinga, Piteşti

11. Pentru o mulţime finită X notăm cu m(X) cel mai mare element al său.

16
Pentru M = {1, 2, . . . , n} calculaţi
X
(m(A) + m(B)).
A∪B=M
A∩B=∅

Vasile Zidaru

12. Fie a, b, c numere strict pozitive³satisfăcând


´ a3 + b3 + c3 = 1. Arătaţi că:
X √3
loga 3bc > 0.
I. V. Maftei, Bucureşti

P log z P
13. Determinaţi numerele x, y, z ∈ (1, ∞) pentru care x y = x.
Călin Burduşel, Târgovişte

14. Demonstraţi că pentru orice z1 , z2 , z3 ∈ C avem


|z1 |2 + |z2 |2 + |z3 |2 ≥ Re(z1 z2 + z2 z3 + z3 z1 ).
Determinaţi condiţiile ı̂n care avem egalitate.
Traian Tămâian, Carei

15. Rezolvaţi ecuaţia


2 2
5x + 5x = 4x + 6x .
Nicolae Dragomir

16. Se consideră şirul cu termenul general an , n ≥ 3, dat de


an + an−1 + 2an−2 = 0, a1 = 1, a2 = −1.
Determinăti formula termenului general.
b) Arătaţi că pentru orice n ∈ N ecuaţia x2 + 7y 2 = 2n are soluţii ı̂n mulţimea
numerelor ı̂ntregi.
Nicolae Dragomir

20. Pentru n natural nenul considerăm suma S a numerelor de 10n+1 cifre ce ı̂n
reprezentarea lor ı̂n baza 10 nu conţin cifra 0. Calculaţi restul ı̂mpărţirii numărului
S la ı̂mpărţirea prin 11.
V. Zidaru

22. În triunghiul ABC fie M un punct interior şi fie da , db , dc şi respectiv ta , tb , tc
distanţele de la M la laturile respectiv vârfurile triunghiului. Arătaţi că
X X A
da ≤ ta sin .
2
Nicolae Stăniloiu

23. Fie z1 , z2 , . . . , zn , n ≥ 4, numere complexe (nu neapărat diferite), pentru


care:
|z1 | + |z2 | + . . . + |zn | = 1.

17
Demonstraţi că se pot alege unele dintre acestea pentru care modulul sumei este
strict mai mare decât 1/4.
Valentin Vornicu

25. Demonstraţi că pentru orice numere reale x, y, avem:


| cos x| + | cos y| + | cos(x + y)| ≥ 1.
Stabiliţi condiţiile ı̂n care are loc egalitatea.
Dorin Arventiev, Constanţa

CLASA A XI-A
 
2 0 0
1. Fie A = 0 −1 0 . Pentru ce valori ale numărului natural n ecuaţia
1 0 3
X n = A are soluţii ı̂n Mn (R)?
Marius Ghergu, Slatina

2. Pentru o matrice A ∈ M2 (C) fie a(A) = det(A2 + I2 ) + det(A2 − I2 ). Arătaţi


ca
a) Dacă det A 6= 0, atunci a(A) > 2.
Există o infinitate de matrice A pentru care a(A) = 2.
(enunţ corectat)
Lucian Dragomir, Oţelul Roşu

3. Fie A ∈ M2 (R) astfel ca det A = −1. Arătaţi că


det(A2 + I2 ) ≥ 4.
Pentru ce matrice din M2 (R) are loc egalitatea?
(enunţ corectat)
Ştefan Tudosie, Câmpulung Muscel

5. Fie A ∈ M3 (C) astfel ca trA = trA2 = 0. Arătaţi că


det(A2 + I3 ) = (det A)2 + 1.
Radu Gologan

6. Spunem că o matrice are proprietatea P dacă şi numai dacă toate elementele
sale sunt nenule. Arătaţi că:
a) dacă A ∈ M2 (R+ ) şi A2003 are proprietatea P, atunci A + I2 are proprietatea
P;
b) dacă A ∈ M3 (R+ ) are proprietatea P, atunci A2 + A + I3 are proprietatea P;
c) pentru A ∈ M2 (R) mai rămâne adevărată afirmaţia de la punctul a)?
Valentin Vornicu

18
7. Pentru fiecare n ∈ N∗ notăm cu xn soluţia reală a ecuaţiei 2x + x = n.
Calculaţi, arătând că există şi este finită,
µ ¶
xn
lim n −1 .
n→∞ log2 n
Radu Gologan

8. Se consideră şirul (xn )n≥1 dat de


an+1 + an+1 + . . . + an+1
xn = 1 n 2 2003
,
a1 + an2 + . . . + an2003
unde a1 , a2 , . . . , a2003 sunt numere pozitive nenlule.
a) Arătaţi că şirul este momoton şi mărginit.
b) Dacă l = lim xn , calculaţi lim nk (xn − l), unde k ∈ N (ı̂n general cu
n→∞ n→∞
a1 , a2 , . . . , am ).
Dan Marinescu, Viorel Cornea

9. Fie x1 , x2 , x3 numere pozitive nenule date şi şirul (xn ) definit recursiv prin
x2 + 5x2n + x2n−1
xn+2 = n+1 .
xn+1 + 5xn + xn−1
Arătaţi că şirul este convergent.
Dan Marinescu, Viorel Cornea

14. Fie x0 , y0 numere reale date. Se consideră şirurile (xn )n≥1 , (yn )n≥1 definite
prin
p
xn+1 = yn2 + 1 − 1
p
yn+1 = x2n + 1 − 1
pentru n ∈ N. DEmonstraţi convergenţa acestor şiruri şi aflaţi limitele lor.
I. V. Maftei, M. A. Nicolae
µ¯ ¯¶
¯ 1 ¯
15. Fie (zn )n≥1 un şir de numere complexe nenule pentru care şirurile ¯¯zn + ¯¯
µ¯ ¯¶ zn n
¯ 1 ¯
şi ¯¯zn − ¯¯ sunt convergente. Arătaţi că şirul (|zn |)n este convergent.
zn n
Ştefan Tudosie, Câmpulung Muscel

17. Arătaţi că dacă un polinom de grad n, n > 3, are toate rădăcinile reale
şi distincte, atunci presupunându-le ordonate, media aritmetică a primelor două şi
media aritmetică a ultimelor două nu pot fi rădăcini ale derivatei polinomului.
Titu Andreescu

CLASA A XII-A

1. Fie G un grup cu 6009 de elemente. Arătaţi că:


a) G are un singur subgrup de ordin 2003.

19
b) G este ciclic.
Valentin Vornicu

2. Fie (A, +, ·) un inel ı̂n care elementul 1 + 1 este inversabil. Dacă a, b ∈ A


comută şi există două numere impare m, n astfel ca am = bn = 1, arătaţi că a + b
este inversabil.
D. M. Bătineţu-Giurgiu

3. Fie (A, +, ·) un inel ı̂n care 1+1 6= 0 şi există un morfism f ı̂ntre grupul (A, +)
şi monoidul (A, ·) astfel ı̂ncât pentru orice a ∈ A \ {0} există b ∈ A cu f (b) = a2 .
Arătaţi că inelul A este corp comutativ.
Daniel Jinga, Ionel Popescu

4. Fie (G, ·) un grup cu elementul neutru e şi fie a, b ∈ G astfel ı̂ncât aba−1 = b5
şi a3 = e. Calculaţi b1985 .
Ion Neghină, Ciacova, Timiş

5. Fie G un grup şi H un subgrup propriu al său cu proprietatea că există


a ∈ G \ H astfel ı̂ncât H ∪ {a, a−1 } este de asemenea subgrup ı̂n G. Determinaţi
ordinul elementului a.
Ovidiu Şontea, Bucureşti

6. Descompuneţi ı̂n factori ireductibili peste Z13 polinomul


b
f = X 13 + 4̂X + 10.
Ion Dumitru Pistrilă, Oraviţa

8. Fie n un număr natural nenul. Câte polinoame f ∈ Zn [X] cu grad f = 2 şi


f2 = 0 există?
Adrian P. Ghioca

9. Fie a, b ∈ R cu a < b, ∆ o diviziune a intervalului [a, b], iar P (∆) mulţimea sis-
temelor de puncte intermediare ataşate diviziunii ∆. Pentru o funcţie f : [a, b] → R
şi V ∈ P (∆), fie S(f, ∆, V ) suma Riemann corespunzătoare şi
I(f, ∆) = {S(f, ∆, V )|V ∈ P (∆)}.
Arătaţi că dacă f este continuă, I(f, ∆) este interval ı̂nchis şi intersecţia acestor
Rb
intervale după toate diviziunile ∆ este mulţimea formată din punctul a f (x)dx.
Dan Marinescu, Viorel Cornea

10. Fie I ⊂ R un interval nedegenerat, f, g : I → R funcţii ce admit primitive


şi astfel că g nu se anulează pe I.
Dacă F, G sunt primitive pentru f respectiv g, arătaţi că mulţimea

20
½ ¯ ¾
F (b) − F (a) ¯¯
J= a, b ∈ I, a < b
G(b) − G(a) ¯
este interval.
f
Demonstraţi că are proprietatea lui Darboux.
g
Dan Marinescu, Viorel Cornea

11. Fie f, g : [0, 1] → R funcţii continue astfel ı̂ncât f este continuă de semn
constant, iar g este derivabilă şi strict monotonă. Demonstraţi că există un punct
c ∈ (a, b) astfel ı̂ncât
Z 1 Z 1 Z 1
f (x)g(x)dx = 2g(c) f (x)dx − g(0) f (x)g(x)dx.
0 0 0
Tudorel Lupu, Constanţa

12. Arătaţi că funcţia


( f : [0, 1] → R dată prin formula
0, a2 a4 a6 . . . a2n . . . , dacă x = 0, a1 a2 a3 . . . ∈ Q
f (x) =
0, a3 a6 a6 . . . a3n . . . , dacă x = 0, a1 a2 a3 . . . ∈
/Q
nu este integrabilă (numerele sunt scrise ı̂n baza 10).
Dan Marinescu, Viorel Cornea

13. Fie f : [0, 1] → R o funcţie continuă. Arătaţi că şirul (an )n≥1 , definit prin
Z 1
an = {nx}2 f (x)dx
0
este convergent şi determinaţi limita ı̂n funcţie de f .
Octavian Purcaru

14. Fie n un număr impar strict mai mare ca 1. Determinaţi funcţiile continue
f : [0, 1] → R cu proprietatea
Z 1 ³ ³ ´´n−k
1 k
f xk dx = ,
0 n
pentru orice k = 1, 2, . . . , n − 1.
Titu Andreescu

15. Fie f : [0, 1] → R derivabilă, cu derivata continuă, astfel ı̂ncât f (1) = 0.


Arătaţi că pentru orice Znumăr natural par nZavem:
1³ ´n 1³ ´n
f (x) dx ≤ nn f 0 (x) dx.
0 0
Daniel Jinga

21
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE
MATEMATICĂ
DEVA, 2004
PROBLEME AVUTE ÎN ATENŢIA COMISIEI DE SELECŢIE

CLASA A VII-A

4. Considerăm numărul a = 999 . . . 9 cu 2003 de cifre şi numărul b natural cu


b ≤ a. Arătaţi că suma cifrelor numărului ab nu poate fi pătrat perfect.
Florin Nicoară

6. Fie a un număr natural cu 2004 de cifre pentru care 2003 cifre aparţin mulţimii
{0, 3, 6, 9}, iar o cifră aparţine mulţimii {2, 5, 8}.

Arătaţi că a este iraţional.
Romeo Zamfir

7. Să se determine cifrele a şi b, unde a ∈/ {0, 9}, pentru care numărul raţional
a, (ba) + b, (ab) + a, b(a)
se poate scrie ca fracţie zecimală finită.
Romeo Zamfir

8. Fie a, b, c numere naturale nenule astfel ı̂ncât


a + b + c + 2004 = [a, b] + [b, c] + [c, a].
Aflaţi cea mai mare valoare pe care o poate lua max{a, b, c}.
Marius Ghergu

15. Se consideră un punct P variabil pe conturul unui dreptunghi ABCD ı̂n


care AB = CD = a, BC = AD = b şi a > b. Să se determine poziţia lui P pentru
care suma
PA + PB + PC + PD
este minimă.
Mircea Becheanu

19. În paralelogramul BCDE avem CE = BE = CD = b şi BC = DE = c.


Construim triunghiul DEA astfel ca ∠ADE = ∠DCE şi E ∈ (AB). Arătaţi că:
a) ABCD este trapez isoscel.
b) dacă AB = a, rezultă ab = b2 + c2 .
Ion Morteanu

22
21. În patrulaterul convex ABCD diagonalele se intersectează ı̂n punctul O. Se

ştie că BC = CD, AO = OC = 2 3, BO = 3, OD = 4.
a) Să se demonstreze că (AC este bisectoarea unghiului ∠BAD.
b) Să se calculeze lungimile laturilor patrulaterului.
Constantin Apostol

CLASA A VIII-A
· ¸
n2
26. Se consideră n, p ∈ N∗ şi f (n, p) = .
p
a) Să se arate că f (n, 3) + f (n + 1, 3) + f (n + 2, 3) este pătrat perfect pentru
orice n număr natural nenul.
b) Să se arate că pentru oricare n număr natural nenul numărul f (n) = f (n, 2) + f (n + 1, 2)
nu este pătrat perfect.
c) Să se arate că dacă f (n) = f (n, p) + f (n + 1, p) + f (n + 2, p) este pătrat perfect
pentru oricare n număr natural nenul, atunci p = 3.
Marius Burtea

27. Se ştie că numerele reale pozitive a, b, c au proprietatea că a + b + c = abc + 2.


Demonstraţi că max{a, b, c} ≥ 1.
Valentin Vornicu

28. Determinaţi funcţiile f : R → R pentru care


f (2x − 5) ≤ 2x − 3 ≤ f (2x) − 5,
pentru orice x ∈ R.
Liliana Antonescu

CLASA A IX-A

36. Fie k, n1 , n2 , . . . , nk numere naturale impare, fie A = {(ni , nj )|1 ≤ i < j ≤


k} şi f : A → N definită prin (
n +n
1 dacă i 2 j este impar,
f (ni , nj ) =
0 altfel.
P
Să se arate că dacă S = f (x) este număr par, atunci 4 divide k − 1.
x∈A
Romeo Zamfir

37. Fie numerele strict pozitive a, b astfel ı̂ncât a + b = 1. Aflaţi minimul ex-
presiei
1 1
√ + √ .
1− a 1− b
Ioan V. Maftei

23
38. a) Determinaţi numerele
· ¸ naturale
· ¸ p pentru
· ¸care
n n+1 n+2
+ + =n
p p p
oricare ar fi numărul natural n.
b) Determinaţi numerele
· naturale
¸ · nenule
¸ ·p, q, r ¸
pentru care
n n+1 n+2
+ + =n
p q r
pentru orice n număr natural.
Marius Burtea

39. Numerele pozitive a, b, c verifică


µX abc = 1. Demonstraţi
¶ inegalitatea
Xa+b X1
≥2 a+ −3 .
c a
(a se vedea problema asemănătoare de la baraj 2003 juniori)
Gabriel Dospinescu

40. Fie a, b ∈ R şi f : R → R strict crescătoare. Determinaţi funcţiile


g : [a, b] → [f (a), f (b)] ştiind că g(x) − g(y) ≥ |f (x) − f (y)|, pentru orice x, y ∈ [a, b].
Călin Burduşel

41. Determinaţi funcţiile de gradul al doilea f (x) = ax2 + bx + c, cu f (0) ∈ Z


şi care au proprietatea
µ ¶ că µ ¶
1 2 n−1
f n+ > n − n + 1 şi f n + > n2 + n − 1,
n n
pentru o infinitate de numere naturale n.
Cristinel Mortici

1 1 1
42. Pentru orice număr natural n ≥ 2 notăm an = 2 + √ + √ + . . . + √ .
2 3 n
a2 a3 an
Demonstraţi că 1 + + + ... + < an−1 .
2 3 n
Cristinel Mortici

43. Fie f : N∗ → N∗ o funcţie monotonă astfel ı̂ncât pentru orice n ∈ N6∗


avem f (f (n)) = n + f (2).
a) Arătaţi că f este crescătoare.
b) Determinaţi funcţia f .
Nicolae Papacu

44. Determinaţi x, y ∈ N·pentru


¸ care
· ¸
hxi 2x 3x h xy i
+ + + ... + = 4.
π π π π
Marian Teler

46. Dacă a, b, c > 0 demonstraţi că


X a 27
≥ .
bc(c + a) 2(a + b + c)2

24
Petre Bătrâneţu

47. Determinaţi toate funcţiile de gradul al doilea f (x) = ax2 + bx + c, cu a, b, c


numere reale, a 6= 0, care transformă intervalele [0, 1] şi [4, 5] ı̂n două intervale care
au un singur punct comun şi a căror reuniune este intervalul [1, 9].
Cristinel Mortici

48. Dacă x, y, z, a, b, c, d sunt numere reale pozitive nenule, arătaţi că


xyz 1
≤ √ ,
(1 + ax)(x + by)(y + cz)(z + d) 4
(1 + abcd)4
unde se consideră că expresia are sens.
Marin Chirciu

49. Dacă a, b, c sunt numere pozitive, arătaţi că


X√ √
a(b3 + c3 ) ≥ 2 abc(a2 + b2 + c2 ).
Marin Chirciu

50. Găsiţi toate perechile (x, y) de numere reale, soluţii ale sistemului
√ 1 √ 1
x4 + 2x3 − y = 3 − , y 4 + 2y 3 − x = − 3 − .
4 4
Titu Andreescu

51. Fie a, b, c trei numere reale pozitive. Să se arate că


√ √ √ √ p
abc( a + b + c) + (a + b + c)2 ≥ 4 3abc(a + b + c).
Valentin Vornicu

53. Fie a, b, c numere reale strict pozitive pentru care


1 1 1 a b c
+ + ≥ + + .
a b c b c a
Să se demonstreze inegalitatea
a b c 3
+ + ≥ .
bc(b + c) ca(c + a) ab(a + b) 2
Tudorel şi Cezar Lupu

56. Determinaţi coordonatele vârfurilor triunghiului ABC ı̂nscris ı̂ntr-un cerc


de centru O(1/2, −1/2) ştiind că piciorul ı̂nălţimii din A este H(1, 4), iar piciorul
bisectoarei din A este D(−1, 2).
Gabriel Popa

63. Fie T = {∆ABC|2ha = a}. Arătaţi că


a) T 6= ∅.
b) T conţine triunghiuri neisoscele.
c) Dacă ı̂ntr-un triunghi ABC avem 2a2 = b2 + c2 , b2 − c2 = 2bc, atunci
∆ABC ∈ T .

25
Alexandru Blaga

64. Demonstraţi că:


1 3 9 27
+ + + =
ctg 9◦ − 3 tg 9◦ ctg 27◦ − 3 tg 27◦ ctg 81◦ − 3 tg 81◦ ctg 243◦ − 3 tg 243◦
= 10 tg 9◦ .
Titu Andreescu

67. Demonstraţi că un patrulater ABCD este romb dacă şi numai dacă pentru
orice punct M din plan avem
4(M A · M C + M B · M D) ≥ AC 2 + BD2 .
Laurenţiu Panaitopol

CLASA A X-A
1 1
71. Să se arate că ecuaţia 5x + 6 x + 7x+ x = 58 nu admite soluţii ı̂n mulţimea
numerelor reale.
Mariana Coadă

75. Fie a ∈ (0, ∞) \ {1}. Să se determine soluţiile reale ale sistemului
ax + loga y = a
ay + loga z = a
az + loga x = a.
***

77. Găsiţi toate perechile de numere complexe (z1 , z2 ) care satisfac simultan
condiţiile:
(a) |1 + z1 + z2 | = |1 + z1 | = 1;
(b) |z1 z2 (z1 + z2 )| = 2(|z1 | + |z2 |).
Valentin Vornicu

79. Să se determine z ∈ C ştiind că


|1 + z 2n+1 | ≤ 1, pentru orice n ∈ N.
Costel Chiteş

π
80. Fie x, y, z numere strict pozitive astfel ca x + y + z = . arătaţi că:
2
(1 − sin x)(1 − cos y)(1 − cos z) ≥ sin x sin y sin z.
În ce caz avem egalitate?
Gheorghe Szöllösy

84. Fie M un punct ı̂n interiorul tetraedrului ABCD şi fie A0 , B 0 , C 0 , D0 intersecţiile
dreptelor AM, BM, CM, DM cu planele opuse. Să se arate că

26
X X 1
AM 2 ≥ 9.
AA0 2
Andrei Chiteş

85. Demonstraţi că ı̂n orice triunghi r


are loc inegalitatea
X√ X A B C
sin A ≥ 2 cos sin sin .
2 2 2
Traian Tămâian

CLASA A XI-A

91. Determinaţi mulţimea valorilor x ∈ R pentru care există un şir strict


crescător de numere naturale (an )n≥1 astfel ı̂ncât şirul (bn )n≥1 dat de
ln(2a1 + 2a2 + . . . + 2an )
bn =
n
este convergent şi lim bn = x.
n→∞
***

100. Fie (xn )n un şir de numere reale astfel ı̂ncât şirurile definite prin yn = xn xn+1 xn+2
şi zn = xn+1 − xn sunt convergente.
Arătaţi că (xn )n este convergent
Mihai Piticari

106. Fie f : (0, ∞) → R o funcţie ce satisface condiţiile:


a) f (x) + 2x = f (3x) pentru orice x > 0;
b) lim (f (x) − x) = 0.
x→∞
Determinaţi f .
Gabriel Dospinescu

110. Se consideră matricea


 1 1 1 
1 2 3 ... n
 1 1 1
... 1 
 
A= 2 3 4 n+1
,
... ... ... ... ... 
1 1 1 1
n n+1 n+2 ... 2n−1
unde n este un număr natural nenul.
a) Arătaţi că A este nesingulară.
b) Arătaţi că suma elementelor matricei inverse este n2 .
Ioan Raşa, Mircea Dan Rus

CLASA A XII-A

122. Într-un triunghi ABC fie P un punct variabil pe latura BC astfel ı̂ncât
m(∠AP B) = t şi P B = x. Să se arate că

27
Z [BC]
cos t(x)dx = AC − AB.
0
***

127. Să se determine funcţiile continue f : R → R, ştiind că


Z x+ 1
2
2 1
n f (t)dt = nf (x) + , (∀)x ∈ R şi (∀)n ∈ N∗ .
x 2
Mihai Piticari

28
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE
MATEMATICĂ
BISTRIŢA, 2005
PROBLEME AVUTE ÎN ATENŢIA COMISIEI DE SELECŢIE

CLASA A VII-A

1. Să se afle suma tuturor numerelor de trei cifre, scrise ı̂n baza zece, ce au atât
cifre pare cât şi cifre impare.
Petre Bătrâneţu, Galaţi

2. Fie date ı̂n plan 2005 de puncte astfel ı̂nct̂ oricare trei sunt necoliniare.
Arătaţi că există un cerc ce conţine ı̂n interiorul lui 1002 de puncte şi ı̂n exterior tot
1002 de puncte.
Petre Bătrâneţu, Galaţi

4. Câte numere de patru cifre abcd, a 6= 5, au proprietatea că numărul N =


a + 4b + 3c − d se divide cu 13?
Nicolae Stăniloiu, Bocşa

5. Fie ABCD un paralelogram. Bisectoarea unghiului B intersectează diagonala


AC ı̂n AB 0 , iar paralela dusă prin B 0 la AB intersectează dreptele AD şi BD ı̂n P
respectiv Q. Demonstraţi că triunghiul P AQ este isoscel.
Ion Safta, Piteşti

6. În pătratul ABCD, M şi N sunt mijloacele laturilor AB respectiv AD,


{Q} = CM ∩ BN , {O} = AC ∩ BD, {P } = DE ∩ BC, E ∈ QC. Arătaţi că:
(a) CM ⊥ BN ;
b) DQ = AB;
c) P este mijlocul lui BC dacă şi numai dacă E este mijlocul lui QC;
d) punctele N, O, P sunt coliniare dacăşi numai dacă E este mijlocul segmentului
QC.
Ion Trandafir, Hunedoara

10. Să se determine cea mai mică şi cea mai mare valoare a expresiei
abc
E= ,
ab + bc + ca
unde a, b, c sunt cifre ı̂n sistemul zecimal.
Tuzson Zoltán, Odorheiu Secuiesc

29
11. Într-o urnă se află 50 de bile numerotate de la 1 la 50. Dacă se extrag două
bile, care este probabilitatea ca produsul numerelor bilelor să fie un număr divizibil
cu 12?
Stelian Ionescu, Piteşti

14. Fie M un punct interior triunghiului echilateral ABC. Demonstraţi că


următoarele două afirmaţii sunt echivalente:
(a) M A2 + M B 2 = M C 2 ;
(b) măsura unghiului ^AM B este 150◦ .
Gheorghe Niţoiu, Râmnicu Vâlcea

15. Să se arate că numărul


r
44 . . . 4} − 88
| {z . . . 8}
| {z
2k cifre k cifre
este natural şi divizibil cu 3 pentru orice natural k > 1.
Emilia Velcea, Lupeni, Hunedoara

19. Fie ABC un triunghi oarecare şi D un punct pe latura BC. Notăm cu
M şi N picioarele bisectoarele duse din A ı̂n triunghiurile ABD respectiv ADC.
Dacă există P un punct situat pe AD astfel ca M P k AB şi N P k AC, arătaţi că
triunghiul ABC este isoscel.
Cezar Lupu, Bucureşti

22. Fiind date numerele naturale a1 , a2 , . . . , a100 astfel ca ak ≤ k pentru k ≤ 100,


să se demonstreze că:
a1 · a2 . . . a100 + (1 − a1 )(2 − a2 ) . . . (100 − a100 ) ≤ 1 · 2 · 3 . . . 99 · 100.
Dorin Mărghidanu, Corabia

24. În triunghiul ABC se duc bisectoarea (AD), D ∈ BC şi fie DE k AC,
E ∈ AB şi DF k AB, F ∈ AC.
1
Să se arate că SAEDF ≤ AB · AC.
4
Constantin Apostol, Rm. Sărat

CLASA A VIII-A

29. Fie funcţia f : R → R astfel ca


f (2x − 1) − 5 ≤ 4x − 8 ≤ 2f (x + 2) − 14,
oricare ar fi x ∈ R.
Determinaţi valoarea minimă a expresiei (f (x − 1))2 + (f (3 + x))2 + 16x; arătaţi
că f (2005))2 + 4f (1005) − 17 este pătrat perfect.
Gianina Busuioc şi Niculai Solomon, Vaslui

30
32. Fie a, b, c ∈ (0, 1] şi x, y, z ≥ 1 astfel ı̂ncât
√ p √ 1 ³x y z ´
x − a2 + y − b2 + z − c2 = + + .
2 a b c
(a) Demonstraţi că x + y + z ≤ 6.
(b) În ce caz avem egalitate la (a)?
Cecilia Deaconescu, Piteşti

33. Să se arate că pentru fiecare număr natural n, n ≥ 2, ecuaţia


1 1 1 1
+ + ... + =
x1 x2 xn y
are o infinitate de soluţii x1 , x2 , . . . , xn , y ı̂n mulţimea numerelor naturale.
Traian Tămâian, Carei

37. Fie A = {1, 2, 3, . . . , 2005}. Se consideră funcţiile f, g : A → N date de


f (x) = cel mai mic număr de forma 2k cel puţin egal cu x şi g(x) = cel mai mare
număr de forma 2k cel mult egal cu x.
a) Determinaţi cardinalul mulţimii {x ∈ A|f (x) = g(x)}.
b) Demonstraţi că
1 1 1
+ + ... + ∈ (6, 25; 6, 5).
f (1) f (2) f (2005)
Petre Simion, Bucureşti

38. Se consideră un tetraedru OABC ı̂n care OA ⊥ OB ⊥ OC ⊥ OA. Arătaţi


că µ ¶
1 1 1 √ 1 1 1
+ + ≥ 2 + + .
OA OB OC AB BC CA
Cezar Lupu, Bucureşti

39. Arătaţi că există un număr natural nenul, par, astfel ı̂ncât pentru o infini-
tate de numere ı̂ntregi pare b, expresia a + b + ab să fie pătrat perfect.
Gheorghe Gherasim, Sighetul Marmaţiei

41. Fie a, b, c ∈µR∗ . Să¶se determine funcţia f :µR → R¶ pentru care


b a 2 2b b
f x− + 2x ≤ x + ≤f x+ − 2x,
a b a a
pentru orice x ∈ R.
Dorin Mărgidanu, Corabia

42. Fie numerele reale a, b, c astfel ı̂ncât a + b + c = abc.


(a) Dacă a, b, c ∈ R∗+ , determinaţi valoarea minimă a sumei a + b + c.
(b) Care sunt tripletele de numere ı̂ntregi (a, b, c) cu a, b, c nenule ce verifică
egalitatea dată?
Adrian Ghioca, Sinaia

2 −1
43. Fie a ∈ N, a ≥ 2. Arătaţi că numărul xa = a2a + 1 este produsul a două

31
numere naturale prime ı̂ntre ele, strict mai mari ca 1.
Dumitru Acu, Sibiu

44. Fie p un număr prim astfel ı̂ncât 2p − 1 este de asemenea prim. Determinaţi
toate perechile de numere naturale (x, y) pentru care
(xy − p)2 = x2 + y 2 .
Dumitru Acu, Sibiu

CLASA A IX-A

49. Arătaţi că ı̂ntr-un triunghi, cu notaţiile


P consacrate, avem
X a 2 a
≥ pP .
ma a2
Petre Bătrâneţu, Galaţi

50. Determinaţi numerele reale pozitive a, b, c dacă


a3 + b3 + c3 = 24 şi (a + b)(b + c)(c + a) = 64.
Nicolae Muşuroia, Baia Mare

51. În triunghiul ABC se consideră cevienele concurente AM , BN , CP cu


M ∈ BC, N ∈ AC, P ∈ AB. Demonstraţi că
BC · CA · AB ≥ 8AN · BP · CM .
Romanţa şi Ioan Ghiţă, Blaj

52. În triunghiurile dreptunghic A1 B1 C1 , A2 B2 C2 (A1 , A2 unghiurile drepte)


se notează cu a1 , b1 , c1 , a2 , b2 , c2 laturile corespunzătoare.
(a) Arătaţi că b1 b2 + c1 c2 ≤ a1 a2 .
(b) În ce condiţii are loc egalitatea?
Tuzson Zoltán, Odorheiu Secuiesc

53. Dacă a, b, c, d sunt numere reale, a 6= 0, să se arate că


|ax + b| ≤ |cx + d| oricare ar fi x ∈ R,
dacă şi numai dacă ad = bc şi |c| ≥ |a|.
Ovidiu Pop, Satu Mare

54. Fie a1 > a2 > . . . > an (n ≥ 3) numere naturale care dau acelaşi rest la
ı̂mpărţirea cu 2005, pentru care există n numere reale x1 , x2 , . . . , xn astfel ı̂ncât sunt
satisfăcute simultan următoarele proprietăţi:
(a) x1 ≥ 0, x1 + x2 ≥ 0, . . . , x1 + x2 + . . . + xn ≥ 0.
b) (n − 1)x1 + (n − 2)x2 + . . . + 2xn−2 + xn−1 = 1.
(c) a1 sx1 + a2 x2 + . . . + an xn = 2005.

32
Demonstraţi că a1 , a2 , . . . , an sunt ı̂n progresie aritmetică.
Cristinel Mortici, Târgovişte

a b c
55. Fie a, b, c trei numere strict pozitive astfel ı̂ncât a + b + c ≥ + + .
b c a
Demonstraţi inegalitatea
X a3 c 3
≥ .
b(c + a) 2
Cezar Lupu, Bucureşti

56. Fie a, b, c trei numere strict pozitive astfel ı̂ncât abc = 1. Să se arate că
X a 3
2
≥ .
b (c + 1) 2
Cezar Lupu, Bucureşti

57. Fie a, b, c trei numere strict pozitive astfel


r ı̂ncât a + b + c = 1. Să se arate că
X a 3
√ ≥ .
b+c 2
Cezar Lupu, Bucureşti

58. Pe un cerc se consideră punctele A, B, C, M şi fie A1 , B1 , C1 ortocentrele


triunghiurilor M BC, M CA, M AB.
(a) Să se arate că triunghiurile ABC şi A1 B1 C1 sunt congruente iar M este
ortocentrul triunghiului A1 B1 C1 .
(b) Să se demonstreze că dreptele AA1 , BB1 , CC1 , GG1 , HM şi OO1 sunt
concurente, unde G, H, O respectiv G1 , M, O1 sunt respectiv centrele de greutate,
ortocentrele şi centrele cercurilor circumscrise triunghiurilor ABC şi A1 B1 C1 .
Nicolae Papacu, Slobozia
½µ ¶¯ ¾
5 ¯¯ ∗
62. Se consideră mulţimea A = 1 − x, 2x − 6 + x∈R .
x ¯
a) Să se arate că există o funcţie f : R \ {1} → R, astfel ı̂ncât mulţimea A să fie
graficul funcţiei f .
b) Să se arate că mulţimea A nu are centru de simetrie.
c) Să se determine minimul lungimii segmentelor SM unde S(1, −6) iar M par-
curge mulţimea A.
Virgil Nicula, Bucureşti

64. Considerăm un triunghi dreptunghic ABC cu unghiul drept ı̂n A, AD ⊥


BC, D ∈ (BC). Prin mijlocul E al ı̂nălţimii AD se duce o dreaptă oarecare care
intersectează catetele (AB) şi (AC) ı̂n M respectiv N .
−−→ −−→ −→
a) Să se exprime AD ı̂n funcţie de vectorii AB şi AC.
AC AB
b) Să se arate că + = k, unde k ≥ 4 este o constantă.
AM AN
Nicolae Muşuroia, Sighetu Marmaţiei

33
65. Numerele reale pozitive a, b, c verifică relaţia 2abc + ab + bc + ca = 1. Să se
arate că
√ √ √ 3
ab + bc + ca ≤ .
2
(enunţ corectat)
Vasile Pop, Cluj

66. În triunghiul dreptunghic ABC, cu unghiul drept ı̂n A, fie D mijlocul la-
turii AB şi fie M un punct mobil pe CD. Notăm cu L intersecţia dreptei BM cu
simetrica dreptei AM faţă de AC. Să se determine locul geometric la punctului L.
Virgil Nicula, Bucureşti

69. Să se găsească ultimele trei cifre ale numărului 20052005 .


A. M. Ionescu, Bucureşti

70. Şirurile (an )n şi (bn )n sunt definite prin relaţiile


1 1
an+1 = an + , bn+1 = bn +
2bn 2an
cu a0 , b0 > 0 date.

Să se demonstreze că max{a2004 , b2004 } > 2005.
Dorin Mărghidanu, Corabia

72. Fie a, b, c, d numere reale pozitive astfel ı̂ncât a ≥ b + c + d. Să se arate că
(a + b)(b + c)(c + d)(d + a) ≥ 20abcd.
Dan Marinescu, Viorel Cornea, Hunedoara

74. Fie triunghiul ABC cu AB = AC. Dacă bisectoarea unghiului B inter-


sectează AC ı̂n D astfel ı̂ncât BC = AB + 2AD, determinaţi măsura unghiului A.
Marin Chirciu, Piteşti

75. Fie M , N , P puncte pe laturile BC, CA respectiv AB ale triunghiului


BM CN AP
ABC, astfel ı̂ncât = = = k, k ∈ (0, 1).
BC CA AB
Arătaţi că dacă cercurile circumscrise triunghiurilor AP N , BM P , CN M sunt
congruente, atunci şi cercurile ı̂nscrise ı̂n aceste triunghiuri sunt congruente.
Marin Chirciu, Piteşti

76. Dacă a, b, c > 0, să se arate că:


X a6 + b6
≥ 3a2 b2 c2 .
a+b
Marin Chirciu, Piteşti

CLASA A X-A

34
82. Se consideră şirurile (an )n şi (bn )n astfel ı̂ncât: an+1 an + 3 = an − an+1 ori-
care ar fi n ≥ 1 şi bn+1 bn + 1 = bn − bn+1 oricare ar fi n ≥ 1, a1 = b1 . Demonstraţi
că a3p+1 = b4q+1 pentru orice p.q ∈ N∗ .
Tamas Sándor, Ciucsângeorgiu

83. Fie n un număr natural. Rezolvaţi ecuaţia:


logn2 (2x2 + 2) + lognx2 +1 (2x2 + 2) = 8.
Meda şi Florin Bojor, Baia Mare

84. Fie a, b > 1. Rezolvaţi ecuaţia


a
abx + b x = ab + ba .
Marin Chirciu, Piteşti

CLASA A XI-A

93. Să se determine funcţiile f : R → R, continue pe R, care ı̂ndeplinesc


condiţiile
¡ ¢
(a) f 22x ≤ x + f (2x );
¡ ¢ 3x ³√ ´
(b) f 23x ≥ +f 23x ,
2
oricare ar fi x ∈ R.
Marcel Chiriţă, Bucureşti

95. Fie A ∈ M3 (R) astfel ı̂ncât A = t A şi det(A2 +I3 ) = 1. Arătaţi că A3 = O3 .
Marin Ionescu, Piteşti

101. Fie f : R → R astfel ı̂ncât f (x) + f (y) ≤ 2 − |x − y| pentru orice x, y ∈ R.


(a) Arătaţi că f (x) ≤ 1, pentru orice x ∈ R.
(b) Dacă f este continuă pe R şi sup{f (x)|x ∈ R} = 1, demonstraţi că există
unic a ∈ R astfel ı̂ncât f (a) = 1.
Dan Marinescu, Hunedoara

104. Fie A ∈ M2 (R) cu det A = d 6= 0 şi α ∈ R astfel ı̂ncât αd > 0. Să se arate
că dacă det(A + αA∗ ) = 0, atunci A∗ = −A, unde A∗ reprezintă adjuncta matricei
A.
Marin Ionescu, Piteşti

CLASA A XII-A

116. Fie f : [0, 1] → R o funcţie derivabilă cu prima derivată continuă astfel


ı̂ncât Z 1 Z 1
f (x)dx = xf (x)dx = 1.
0 0

35
Să se arate că Z 1³ ´2
f 0 (x) dx ≥ 30.
0
În ce situaţii are loc egalitatea?
Cezar şi Tudorel Lupu, Constanţa

117. Fie f : [0, 1] → R o funcţie continuă cu f (0) = f (1). Să se demonstreze că
există un punct c ∈ (0, 1) astfel ı̂ncât
Z c
f (t)dt = cf (c).
0
Cezar şi Tudorel Lupu, Constanţa

36
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE
MATEMATICĂ
IAŞI, 16-21 APRILIE 2006
PROBLEME AVUTE ÎN ATENŢIA COMISIEI DE SELECŢIE

CLASA A VII-A

1. Bisectoarele unghiurilor triunghiului ABC taie laturile BC, CA, AB ı̂n


punctele D, E respectiv F . Demonstraţi că:
1 1 1 1
+ + = .
AB · CE BC · AF CA · BD r·R
Traian Tămâian, Carei

3. Fie ABCDEF un hexagon convex. Triunghiurile ∆1 şi ∆2 vor fi numite


opuse dacă sunt formate de vârfuri consecutive care formează mulţimi disjuncte. Să
se demonstreze că dreptele care unesc centrele de greutate ale tuturor perechilor de
triunghiuri opuse sunt concurente.
Nicolae Stăniloiu

4. Fie punctele M şi N care aparţin laturilor AC şi AB respectiv, ale triunghi-
ului ABC, astfel ı̂ncât M A = m · M C, N A = n · N B, unde m + n = 2. Dacă P este
punctul de intersectie a dreptelor BM şi CN , să se arate că
mn
aria(AM P N ) ≥ aria(ABC).
3
Virgil Nicula, Bucureşti

5. Fie ABCDEF un pentagon convex. Numim dreaptă centrată o dreaptă care


trece prin centrul de greutate al unui triunghi format de trei vârfuri consecutive şi
prin mijlocul laturii determinate de celelalte două vârfuri.
Să se arate că cele cinci drepte centrate sunt concurente.
Nicolae Stăniloiu

6. Se consideră unghiul ascuţit XOY , bisectoarea OZ şi punctele A, B fixate, A


situat ı̂n interiorul unghiului XOZ iar B ı̂n interiorul unghiului Y OZ. Să se deter-
mine punctele M ∈ [Ox, N ∈ [OY astfel ca suma AM + M N + N B să fie minimă.
Dan Nedeianu, Turnu Severin

9. Fie numerele reale x, y, z de sumă nenulă. Să se arate că


x(y − z) y(z − x) z(x − y)
+ + = 0,
y+z z+x x+y
dacă şi numai dacă cel puţin două dintre numerele date sunt egale.
Virgil Nicula, Bucureşti

37
CLASA A VIII-A

2. Se consideră a, b, c trei numere reale strict pozitive. Să se arate că


Xb+c (a2 + b2 + c2 )(ab + bc + ca)
≥3+ .
a abc(a + b + c)
Cezar Lupu, Bucureşti

3. Fie a, b ∈ N∗ , a < b, a nu este divizor al lui b. Să se rezolve ecuaţia


a[x] − b{x} = 0.
Ioan Ucu Crişan, Arad
(r )
1 1 ∗
4. Fie A = + |a, b ∈ N , a 6= b şi
a b
½r ¾
1 1 1 ∗
B= + + |x, y, z ∈ N , x > y > z .
x y z
Demonstraţi că A ∩ B conţine o infinitate de numere raţionale şi o infinitate de
numere iraţionale.
Cristina şi Claudiu Andone, Cugir

5. Fie a, b, c numere strict pozitive. Demonstraţi inegalitatea


X a2 1
≤ .
3a + b2 + 2ac
2 2
Mircea Lascu, Zalău

6. Determinaţi numerele naturale n şi x1 , x2 , . . . , xn nenule, pentru care


1 1 1 1
x1 + x2 + . . . + xn = 3n şi + + ... + =1+ .
x1 x2 xn 4n
Lucian Dragomir, Oţelu-Roşu

8. Determinaţi numerele ı̂ntregi x, y, z, t are satisfac relaţiile x + y + z = t2 ,


x2 + y 2 + z 2 = t3 .
Lucian Dragomir, Oţelu-Roşu

CLASA A IX-A

1. Fie n ∈ N, n ≥ 2 şi a1 , a2 , . . . , a2n , numere reale strict pozitive astfel ı̂ncât


a1 + a2 + . . . + a2n = s. Demonstraţi inegalitatea:
a1 an an+1 a2n
+ ... + + + ... + ≥ 1.
s + an+1 − a1 s + a2n − an s + a1 − an+1 s + an − a2n
Stabiliţi cazurile de egalitate.
Traian Tămâian, Carei

2. Fie a, b, c numere reale strict pozitive astfel ı̂ncât a2 + b2 + c2 = 3. Să se arate


că pentru orice numere reale strict pozitive x, y, z, avem
x y z √ √ √
+ + ≥ xy + yz + zx.
a b c

38
Marius Damian, Brăila

3. Fie a, b, c numere pozitive astfel ı̂ncât abc = 1. Demonstraţi că


X 1 1
≤ .
a2 + 2b2 + 3 2
Mircea Lascu, Zalău

6. Rezolvaţi ı̂n numere ı̂ntregi x,qy ecuaţia


p
x = y 2 − y 2 + x.
Vasile Berinde, Baia Mare

7. Să se determine ½ ¾
1 √ 1
min n ∈ N| < { n} < .
100 10
Dorin Mărghidan, Corabia

1 1 1
8. Fie a, b, c trei numere reale strict pozitive astfel ı̂ncât a + b + c ≥ + + .
a b c
Să se arate că
3 2
a+b+c≥ + .
a + b + c abc
Cezar Lupu şi Valentin Vornicu, Bucureşti

10. Fie a, b, c ∈ R astfel ı̂ncât |ax2 + bx + c| ≤ 1, (∀)x ∈ [−1, 1]. Să se arate că
dacă α ∈ (0, 1), atunci
α(1 + α)|b| + (1 − α2 )|c| ≤ 1 + α2 .
Când are loc egalitatea?
(enunţ corectat)
Dumitru Barac, Sibiu

CLASA A X-A
n m−1
4. Demonstraţi că numărul (22n + 2n+m + 22m )! este divizibil cu (2n !)2 +2 ·
m 2m +2n−1 ∗
(2 !) , pentru orice n.m ∈ N .
Dana Heuberger, Baia Mare

5. Fie a ∈ N, a ≥ 2. Definim şirul (xn )n≥0 prin relaţiile:


a2 a
x0 = , x1 = (2a3 − 4a2 − a + 4) şi xn+1 − (4a2 − 2)xn + xn−1 = 0,
4 4
a2 − 2
pentru n ≥ 1. Să se arate că numărul 2xn − este pătrat perfect pentru orice
2
n ∈ N.
Ştefan Alexe, Piteşti

7. Pentru p, n ∈ N∗ se consideră numerele naturale nenule x1 , x2 , . . . , xn , dis-

39
tincte două câte două. Să se arate că:
à n !p n n n
X X X X
2 p−1
xi ≤ Cp1 x2p−1
i + C 3
p x2p−3
i + . . . + C 2m+1
p x2p−2m−1
i ,
i=1 i=1 i=1 i=1
·¸
p−1
unde m = .
2
(enunţ completat)
Dumitru Barac, Sibiu

13. Determinaţi numerele complexe a, b, c care verifică relaţiile


a3 + b3 + c3 = 24
(a + b)(b + c)(c + a) = 64
|a + b| = |b + c| = |c + a|.
Nicolae Muşuroia, Baia Mare

CLASA A XI-A

2. Să se arate că pentru orice matrice A, B ∈ M2 (R) şi pentru orice numere
reale complexe a, b, c, avem
det(aAB + bBA + cI2 ) = det(aBA + bAB + cI2 ).
Vasile Pop, Cluj

3. Fie n natural, n ≥ 2. Arătaţi că există matricele A1 , A2 , . . . , An ∈ Mn ({0, 1}),


astfel ı̂ncât Akk = In pentru orice k = 1, 2, . . . , n, iar Aik 6= In pentru k = 2, 3, . . . , n,
i = 1, 2, . . . , k − 1.
Gheorghe Iurea, Iaşi

6. Fie matricea A ∈ M3 (R3 ) astfel ı̂ncât det(A2 + I3 ) = 0. Arătaţi că:


a) det(A + I3 ) − det(A − I3 ) = 4;
b) tr(A3 ) = tr3 (A).
Cezar Lupu, Bucureşti

CLASA A XII-A

1. Fie G = (a, b) ⊂ R. Arătaţi că se poate construi pe G o structură de grup


comutativ izomorf cu (R∗+ , ·).
Ştefan Alexe, Piteşti

2. Fie A un inel cu unitatea 1 şi astfel ı̂ncât 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 0. Dacă


x4 y 3
= y 3 x4 pentru orice x, y ∈ A, atunci inelul este comutativ.
I. V. Maftei şi M. Rădulescu, Bucureşti

40
4. Fie şirul (an )n definit prin
Z 1
x2n
an = dx, n ≥ 1.
0 1+x
Arătaţi că şirul (nan )n este convergent şi calculaţi limita sa.
Nicolae Muşuroia, Baia Mare

5. Fie f : [0, 1] → R+ o funcţie continuă cu f (1) = 1 şi şirul (an )n definit prin
Z 1
f (x)
an = n
dx, n ≥ 1.
0 1+x
Arătaţi că µZ 1 ¶
lim n f (x)dx − an = ln 2.
n→∞ 0
***

6. Să se determine numerele naturale


Z n n pentru care valoarea integralei
x[x]{x}dx
0
este număr ı̂ntreg.
Dorin Mărghidan, Corabia

41
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE
MATEMATICĂ
PITEŞTI, 9-14 APRILIE 2007
PROBLEME AVUTE ÎN ATENŢIA COMISIEI DE SELECŢIE

CLASELE VII-VIII

1. Pentru care numere naturale N există un număr natural n astfel ı̂ncât suma
oricărui grup de n numere naturale consecutive să fie divizibilă cu N ?
Mihai Bălună, Bucureşti

2. Să se arate că 20007 nu poate fi scris ca suma pătratelor a patru numere
prime.
***

3. Fie ABCD un patrulater ı̂n care bisectoarele unghiurilor A şi C ı̂mpreună cu


diagonala BD sunt concurente ı̂n punctul I.
Să se arate că:
a) este verificată egalitatea AB · CD = AD · BC;
b) bisectoarele unghiurilor B̂ si D̂ se intersectează pe diagonala AC;
c) dacă distanţele de la I la laturile AB şi BC sunt egale, atunci diagonalele AC
şi BD sunt perpendiculare.
Vasile Pop, Cluj

6. Arătaţi că numărul


1 2 3 22007
1+ + + + . . . + 2007
2 3 4 2 +1
nu poate fi natural.
Petre Bătrâneţu, Galaţi

7. Să se rezolve ı̂n numere naturale ecuaţia 4x2 + 9y 2 = 31213.


Petre Bătrâneţu, Galaţi

8. Dacă n este un număr natural strict mai mic(?) decât 250875, aflaţi primele

3 zecimale ale numărului A = 16n2 + n + 2007.
Petre Bătrâneţu, Galaţi


9. Este numărul A = 44 . . . 44355 . . . 556, unde cifrele 4 şi 5 apar de câte 2007
ori, natural?
Petre Bătrâneţu, Galaţi

42
10. Se consideră un triunghi ABC ı̂n care AB = AC şi D ∈ (BC) astfel ı̂ncât
BD
m(^BAD) = 90◦ , m(^DAC) = 30◦ şi = 2.
DC
Să se arate că există un număr real k astfel ı̂ncât BC = k · AB şi BC = k 2 · AD
(sau să se arate că BC · AD = AB 2 ).
Adriana şi Lucian Dragomir

11. a) Arătaţi că nu există perechi de numere naturale nenule a, b, care să verifice
ecuaţia 3a2 + 223b2 = 20072007.
b) Determinaţi tripletele de numere naturale nenule a, b, k cu proprietăţile
i) 3a2 + 223b2 = 2007k 2 ;
ii) a are exact 4 divizori naturali.
Adrian Turcanu, Piteşti

13. Fie x, y, z ∈ Z şi numărul P = (x + y + z + 1)2 − 2(xy + xz + yz + 1) + 1.


a) Dacă x, y, z sunt numere consecutive, demonstraţi că numărul P nu este di-
vizibil cu 3.
b) Dacă numărul P nu este divizibil cu 3, demonstraţi că cel puţin unul dintre
numerele x, y, z nu este divizibil cu 3.
Petre Simion, Bucureşti

14. Fie trapezul ABCD cu AB k CD ı̂n care AB = 2CD, M ∈ (BC) astfel


ı̂ncât BM = CM şi DM ∩ AC = {P }. Să se demonstreze că:
a) DP = P M ;
b) AC, paralela prin D la BC şi paralela prin M la AB sunt concurente.
***

19. Să se arate că dacă ı̂ntr-un tetraedru cercurile ı̂nscrise ı̂n trei feţe sunt tan-
gente două câte două, atunci cele patru cercuri ı̂nscrise ı̂n feţe sunt tangente două
câte două.
***

20. Ştiind că x2 + y 2 ≤ 2x + 6y, aflaţi valoarea maximă a expresiei E = x + 3y,


unde x, y ∈ R.
***

22. Fie a, b numere naturale nenule cu (a, b) = d > 1.


a) Să se arate că există o partiţie a lui N∗ ı̂n două mulţimi nevide A, B cu
proprietatea
(P ) : x ∈ A ⇒ x + a ∈ A şi y ∈ B ⇒ y + b ∈ B.
b) Să se arate că dacă (A, B) este o partiţie a lui N∗ cu proprietatea (P ), atunci
pentru orice x ∈ N∗ numerele z şi z + d sunt ambele ı̂n A sau ambele ı̂n B.

43
Vasile Pop, Cluj

23. Fie a, b, c >√0 numere


√ reale cu
√ a + b +µc = 1. Demonstraţi
¶ că:
ab bc ca 1 1 1 1
+ + ≤ 3+ + + .
1−c 1−a 1−b 8 a b c
Laura Molea şi Gheorghe Molea

_
25. Fie V ABC o piramidă triunghiulară regulată şi M un punct pe arcul mic AB
al cercului C(O, R) circumscris triunghiului ABC. Dacă V D, V E, V F reprezintă
distanţele de la V la dreptele M C, M A, M B respectiv,
µ demonstraţi
¶ că
¡ ¢ R 2
max V D2 + V E 2 + V F 2 = 3 V O2 + .
2
Vasile Pop, Cluj

CLASELE IX-X

27. Fie ABCD un dreptunghi şi M, N două puncte situate ı̂n semiplane opuse
lui D faţă de AB, respectiv BC, astfel ı̂ncât M A = M B şi N B = N C. Demonstraţi
că triunghiul DM N este echilateral dacă şi numai dacă triunghiurile M AB şi N BC
sunt echilaterale.
***

29. Fie p ∈ N, p ≥ 2. Determinaţi funcţiile crescătoare f : Z → Z care au


proprietatea
1
f1 (n) + f2 (n) + . . . + fp (n) = pn + p(p + 1), ∀n ∈ Z,
2
unde fk = f ◦ f ◦ . . . ◦ f .
| {z }
k ori
Marin Ionescu, Piteşti

30. Demonstraţi
¯ n că dacă o funcţie f : R¯ → R are proprietatea
¯X ³ ´¯
¯ ¯
¯ 2k f (x + ky) − f (x − ky) ¯ ≤ 1, ∀n ∈ N∗ , ∀x, y ∈ R,
¯ ¯
k=1
atunci f este constantă.
Farcas Csaba, Cluj

31. Demonstraţi că pentru orice numere reale a, b, c > 0 are loc inegalitatea
a2 + 1 b2 + 1 c2 + 1
+ + ≥ 3.
b+c c+a a+b
Petre Bătrâneţu, Galaţi

32. Demonstraţi că dacă a, b, c ∈ [0, 1] atunci:


a b c 5
+ + + abc ≤ .
1 + bc 1 + ca 1 + ab 2

44
Vasile Pop, Cluj

33. Demonstraţi că dacă a1 , a2 , . . . , an > 0 şi a1 + a2 + . . . + an = 1, atunci:


(a2 + a3 + . . . + an )2 (a1 + a3 + . . . + an )2
+ + ...
1 + a1 1 + a2
a1 + a2 + . . . + an−1 )2 ) (n − 1)2
... + ≥ .
1 + an n+1
Traian Tămâian, Carei

34. Demonstraţi că ı̂n orice triunghi are loc inegalitatea:


a b c 2(a + b + c)
+ + ≥√ .
ma mb mc a2 + b2 + c2
Petre Bătrâneţu, Galaţi

1
35. Demonstraţi că pentru orice numere leale a, b, c > − are loc inegalitatea
2
a2 + 2 b2 + 2 c2 + 2
+ + ≥ 3.
b+c+1 a+c+1 a+b+1
Marin Ionescu, Piteşti

37. Rezolvaţi sistemul: 


 2 2
 x(3y + 1) = y(y + 3)
y(3z 2 + 1) = z(z 2 + 3)


z(3x2 + 1) = x(x2 + 3).
Marcel Chiriţă, Bucureşti

42. Demonstraţi că ı̂n orice triunghi


µ ¶
4R + r 2 9r
+ ≥ 4.
p 4R + r
Cosmin Pohoaţă, Bucureşti

43. Fie z un număr complex pentru care |z|, |z 2 − 2z + 2| şi |z 2 − 3z + 3| sunt


cel mult 1. Demonstraţi că z = 1.
Virgil Nicula, Bucureşti

44. Fie z1 , z2 , z3 numere complexe distincte. Demonstraţi că următoarele afirmaţii


sunt echivalente:
i) z1 , z2 , z3 sunt vârfurile unui triunghi echilateral;
ii) există λ ∈ C astfel ı̂ncât polinomul (X − z1 )(X − z2 )(X − z3 ) − λ să nu aibă
nici o rădăcină simplă.
Sever Moldoveanu, Constantin Buşe

CLASELE XI-XII

47. Fie p > 3 prim şi G un grup cu cel puţin un element de ordin p. Fie

45
H = {A ∈ M2 (Z)| det A = 1}. Să se arate că H este grup ı̂n raport cu ı̂nmulţirea
matricelor neizomorf cu G.
Marian Ionescu, Piteşti

54. Fie f : [0, 1] → R o funcţie concavă, cu f (0) = 1. Să se arate că


Z Z 1
3 1 1
xf (x)dx ≤ f (x)dx − .
2 0 0 4
Când are loc egalitatea?
Dan Marinescu, Viorel Cornea

55. Determinaţi funcţiile continue f : R → R cu proprietatea


Z b Z d Z b+d
f (t)dt + f (t)dt = f (t)dt,
a c a+c
pentru orice a, b, c, d ∈ R. Romanţa şi Ioan Ghiţă

46
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE
MATEMATICĂ
TIMIŞOARA, 29 APRILIE – 2 MAI 2008
PROBLEME AVUTE ÎN ATENŢIA COMISIEI DE SELECŢIE

CLASA A VII-A

1. În triunghiul ABC se consideră bisectoarea (AE a unghiului ∠BAC, E ∈


(BC) şi punctele D ∈ (AB), F = AE ∩ CD astfel ı̂ncât 2DB = AB, 3EC = BC şi
4F C = AB.
Determinaţi măsurile unghiurilor triunghiului ABC.
Lucian Dragomir, Oţelu Roşu

2. În triunghiul ABC, M ∈ (BC) şi P ∈ (M B). Prin punctul P construim


paralele P F la AB, respectiv P E la AC cu F, E ∈ AM .
Demonstraţi că punctul M este mijlocul segmentului (BC) dacă şi numai dacă
CE k BF .
Ion Diaconu, Piatra Neamţ

3. Fie triunghiul ABC şi (BD, (CE bisectoarele unghiurilor ∠ABC, respectiv
∠ACB, cu D ∈ (AC), E ∈ (AB).
Demonstraţi că
1 1 1 1
− = − .
AD AE AC AB
***

9. Fie ABC un triunghi isoscel cu m(∠BAC) = 120◦ . Semidreapta (CD este


bisectoarea ∠ACB, D ∈ AB, iar punctele A0 şi D0 sunt proiecţiile ortogonale ale
punctelor A, respectiv D pe BC. Demonstraţi că (DD0 ) ≡ (D0 A0 ).
V. Popa

11. Se dă un paralelogram de arie S. Folosind numai o riglă negradată, să se


S
construiască un paralelogram de arie .
6
Aurel Bârsan, Braşov
½ ¯ ¾
1 ¯¯ 2
17. Fie mulţimea S = abc = x + 3x + 2, x ∈ N . Calculaţi suma ele-
abc ¯
mentelor mulţimii S.
Nicolae Stănică, Brăila

47
19. În patrulaterul convex ABCD diagonalele sunt perpendiculare şi se inter-
sectează ı̂n punctul O. Fie P , Q, R, S proiecţiile punctului O respectiv pe AB, BC,
CD, DA. Arătaţi că:
1 1 1 1
+ = + .
P A · P B RC · RD QB · QC SA · SD

Mihaly Bencze, Braşov

21. Fie a, b ∈ R, astfel ı̂ncât a 6= b şi a(a − b) şi b(b − a) sunt raţionale.
Demonstraţi că ab este număr raţional.
Gheorghe F. Molea, Curtea de Argeş

23. Arătaţi că există o infinitate de numere naturale scrise ı̂n baza zece care au
suma şi produsul cifrelor egale.
Aurel Bârsan, Braşov

26. Arătaţi că ı̂nălţimea dusă pe latura cea mai mare a unui triunghi este mai
mică dcât suma lungimilor perpendicularelor duse dintr-un punct arbitrar al acestei
laturi pe celelalte două.
Florica Banu

29. Secvenţa a1 , a2 , . . . , a2001 este o permutare a numerelor 1, 2, . . . , 2001. Fiecare


număr ak se ı̂nmulţeşte cu locul pe care ı̂l ocupă ı̂n această secvenţă. Arătaţi că cel
mai mare dintre numerele astfel obţinute este mai mare sau egal cu 10012 .
Florica Banu

30. Se dau n ≥ 5 numere reale strict pozitive cu suma 1.


a) Arătaţi că, oricum am aşeza numerele pe un cerc, suma produselor numerelor
1
din perechile vecine este cel mult .
4
b) Arătaţi că există o aşezare a numerelor pe cerc astfel ı̂ncât suma produselor
1
numerelor din perechi vecine să fie cel mult .
5
Florica Banu

31. Un trapez are diagonalele perpendiculare, ı̂nălţimea de lungime 4 şi una


dintre diagonale are lungimea 5. Aflaţi aria trapezului.
Florica Banu

CLASA A VIII-A

4. Se consideră mulţimea cu patru elemente A = {4, 15, 24, m}, m ∈ N.


Să se artae că există n, p ∈ A, n 6= p, astfel ı̂ncât numărul n + p − 3 nu este
pătrat perfect.

48
Lucian Dragomir, Oţelu-Roşu

abcd
7. Determinaţi abcd, a, c 6= 0, pentru care √ √ ∈ Q.
ab + cd
Gheorghe Iurea, Iaşi

8. Fie p, q, x, y numere3 naturale nenule, cu p, q prime. Să se determine cele


patru numere ştiind că p% din x este egal cu q% din y, iar x + y este (p + q)% din
xy.
Gabriel Popa, Iaşi

11. Demonstraţi că pentru oricare trei numere reale strict pozitive a, b, c cu
abc = 1 avem inegalitatea:
a2 + b2 b2 + c2 c2 + a2
+ + ≤ a + b + c.
a4 + b4 b4 + c4 c4 + a4
Gheorghe Molea, Curtea de Argeş

CLASA A IX-A

3. Arătaţi că pentru orice triunghi ascuţitunghic ABC, este adevărată inegali-
tatea:
X a
≥ 2(a + b + c).
cos A
Mircea Becheanu

6. Se notează cu D, E şi F intersecţiile ı̂nălţimilor din A, B, respectiv C ale


unui triunghi ABC cu cercul circumscris acestuia.
Să se arate că dacă triunghiurile BD, CEA, AF B au ariile sau perimetrle egale,
atunci triunghiul ABC este echilateral.
Lucian Dragomir, Oţelu Roşu

12. Dacă a, b, c > 0, a2 + b2 + c2 = 3, atunci avem:


a2 b2 c2 3
+ + ≥ .
b+c c+a a+b 2
Cezar Lupu, student Bucureşti

1 1
14. i) Arătaţi că xn+1 + n+1 ≥ xn + n , ∀x > 0, ∀n ∈ N.
x x
ii) Folosind µeventual (i), arătaţi că¶dacă a, b, c > 0 atunci, pentru orice
µ n ∈ N, ¶
¡ n+1 n+1 n+1
¢ 1 1 1 n n n n n n 1 1 1
a +b +c + + ≥ (a + b + c ) (a + b + c ) + + .
an+1 bn+1 cn+1 an bn cn
Dan Ştefan Marinescu şi Viorel Cornea, Hunedoara

15. Se dau numerele reale x, y, z > 0. Să


s se demonstreze inegalitatea
x y z √ 7xyz
+ + ≥ 2· 2− .
y+z z+x x+y (x + y)(y + z)(z + x)

49
Când are loc egalitatea?
Andrei Ciupan

16. Fie a, b, c ≥ 0 cu proprietatea că a + b + c = 1. Să se arate că:


1 a b c 9
≤ 2 + + ≤ .
3 a + a + 1 b2 + b + 1 c2 + c + 1 13
Ion Nedelcu, Ploieşti

CLASA A X-A

3. Fie ABC un triunghi dreptunghic isoscel ı̂n care AB = AC. Să se arate că,
oricum am lua punctele M pe cateta AB şi N pe cateta AC, se poate construi un
triunghi cu segmentele CM , BN , M N .
Mircea Becheanu

5. a) Să se arate că dacă şirul (xn )n∈N verifică relaţia de recurenţă
xn+1 = −xn + 6xn−1 , ∀n ≥ 1,
atunci există A, B ∈ R astfel ca
xn = A · 2n + B · (−3)n , ∀n ∈ N.
b) Să se determine funcţiile
³ f : (0,
´ ∞) → (0, ∞) care verifică relaţia
f f (x) − x = 6x, ∀x ∈ (0, ∞).
Vasile Pop

8. Fie a1 , a2 , . . . , an , n ≥ 2, numere reale strict pozitive şi distincte cu suma lor


egală cu n. Să se arate că funcţia f : [1, ∞) → R definită prin f (x) = ax1 +ax2 +. . .+axn
este strict crescătoare.
Cezar Lupu, Bucureşti

10. Să se arate că dacă x, y, z ∈ (0, ∞), atunci:


xy yz zx
p +p +p > 1.
2 2 2
(x + z )(y + z ) 2 2 2 2
(y + x )(z + x ) 2 (z + y 2 )(x2 + y 2 )
2

Robert Szasz

CLASA A XI-A

5. Fie A o matrice de ordin 3 cu elemente reale şi cu proprietatea că există n


natural, nenul, par, astfel ı̂ncât tr(A − At )n = 0. Arătaţi că A = At .
Daniel Jinga

CLASA A XII-A

50
3. Fie f : [0, 1] → R o funcţie concavă şi continuă cu f (0) = 1. Să se arate că
Z Z 1
p+2 1 p
xf (x)dx ≤ f (x)dx − , ∀p ≥ 1.
2 0 0 2(p + 1)
Când are loc egalitatea?
Dan Ştefan Marinescu şi Viorel Cornea, Hunedoara

11. Dacă f : [0, 1] → (0, +∞) este o funcţie continuă şi xk ∈ [0; 1] (k =
1, 2, . . . , n), atunci ( n )
Xn Z 1 Z 1 X
min{xk , t}f (t)dt ≤ min xk , nt f (t)dt.
k=1 0 0 k=1
Mihaly Bencze, Braşov

51