Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Matematic

a si Informatic
a
Concursul de admitere iulie 2009, Domeniul de licenta - Informatic
a

0 1
1
1 1
1
I. Algebr
a 1. Fie matricele A = 0 0 1 si B = 0 1 1 din M3 (R).
0 0
0
0 0
1
2
3
a) Sa se calculeze A si A .
b) Sa se arate ca A nu este inversabil
a si B este inversabila. Sa se calculeze B 1 .
n

c) Sa se calculeze B , n N .
2. Fie A multimea numerelor complexe de forma a + bi, cu a, b Z.
a) Sa se arate ca A este inel n raport cu adunarea si nmultirea numerelor complexe.
b) Sa se determine elementele u A cu | u |= 1.
c) Sa se determine elementele u A pentru care exista v A cu uv = 1.
d) Aratati ca nu exist
a u A cu | u |2 = 100003.
lnx
.
x
a) Sa se studieze variatia si s
a se traseze graficul functiei precizand intervalele de convexitate.
Z 2
f (x)dx.
b) Sa se calculeze

II. Analiz
a 1. Se consider
a functia f : (0, ) R, f (x) =

2. Fie functia g : R R dat


a astfel:
(
g(x) =

3x 2

daca x 0

4x 2 + ln(x2 x + 1)

daca x > 0

a) Sa se studieze derivabilitatea functiei g pe R.


b) Sa se aplice teorema lui Lagrange functiei g pe intervalul [1, 1] si sa se gaseasca punctul intermediar din
teorema lui Lagrange.
III. Geometrie 1. Fie ABC un triunghi echilateral, M un punct oarecare n interiorul triunghiului si A0 , B0 ,
C0 proiectiile ortogonale ale lui M pe laturile [BC], [AC] respectiv [AB].
a) Demonstrati ca valoarea sumei M A0 + M B0 + M C0 este independenta de alegerea punctului M .
b) Demonstrati egalit
atile:
AB02 + BC02 + CA20 = AC02 + BA20 + CB02 ,
AB0 + BC0 + CA0 = AC0 + BA0 + CB0 .
2. Intr-un sistem cartezian xOy consider
am punctele A(1, 3), B(3, 4) si C(2, 9).
a) Demonstrati ca triunghiul ABC este dreptunghic.
b) Calculati coordonatele centrului Q al cercului circumscris triunghiului ABC.
c) Calculati coordonatele punctului D pentru care ABCD este paralelogram.
d) Pentru fiecare m R consider
am punctul Pm (2m + 3, 3m + 4). Determinati m astfel nct distanta Pm Q
s
a fie minima.
IV. Informatica Sa se rezolve urm
atoarele cerinte ntr-unul dintre limbajele de programare studiate n liceu
(Pascal/C/C++):
a) Dandu-se doua cuvinte reprezentate ca siruri de caractere peste alfabetul {a, . . . , z} (litere mici, f
ar
a diacritice), sa se verifice dac
a unul dintre cuvinte este anagrama a celuilalt.
Un cuvant este anagram
a a altui cuv
ant dac
a este format din exact aceleasi litere, aranjate ntr-o alt
a ordine.
Exemplu: caras si scara.
b) Dandu-se o multime de n cuvinte peste alfabetul {a, . . . , z}, sa se verifice daca printre elementele multimii
date exista anagrame.
c) Exista o solutie la punctul b) de complexitate timp O(n log n)? Daca da, dati o astfel de solutie.
Pentru fiecare solutie se va preciza argumentat complexitatea timp a algoritmilor folositi si se vor explica informal detaliile de implementare sub form
a de program: variabile, structuri de date, structuri iterative, instructiuni
conditionale.

Timp de lucru: 3 ore.

Universitatea din Bucuresti,


Facultatea de Matematic
a si Informatic
a

Concursul de admitere septembrie 2009,


Domeniul de licent
a - Informatic
a
I. Algebr
a
1. Sa se determine m R pentru care ecuatia x3 + x2 + mx 3 = 0 are radacina x1 = 1. Sa se arate c
a pentru
aceasta valoare a lui m celelalte dou
a r
ad
acini x2 si x3 ale ecuatiei nu sunt reale si ca xn1 + xn2 + xn3 R pentru
orice n N .
2. Fie sistemul

x + y + mz = 0
x y + (m 2)z = 2

x + 2y + 3z = n,

unde m si n sunt parametri reali.


a) Sa se calculeze determinantul matricei sistemului.
b) Sa se determine m si n pentru care sistemul este compatibil determinat.
c) Sa se rezolve sistemul dac
a m = 2 si n = 1.
II. Analiz
a
1. Fie functia f : (1, ) R cu
f (x) =

ex
.
x+1

a) Studiati monotonia functiei f si determinati punctul de extrem local.


2
b) Aratati ca ex x2 + 1 pentru orice x R.
c) Calculati x lim
f (x) ln |x|.
1
x > 1

2. Fie n

Z1
si In =

(xn + 1)ex dx.

a) Sa se calculeze I1 si I2 .
b) Sa se arate ca In+1 = (n + 3)e (n + 2) (n + 1)In , pentru orice numar natural n 1.
III. Geometrie
d = 300 .
1. Sa se calculeze aria unui paralelogram ABCD cu AB = 10, AD = 6 si m(BAD)
2. Sa se determine m R astfel nc
at punctele A(3, 3), B(2, 4) si C(2m, 1 m) sa fie coliniare.

3. Fie vectorii u = (2m 1) i +m j si v = 2 i +(m 3) j . Sa se calculeze u v . Sa se determine m R

pentru care vectorii u si v sunt perpendiculari.


4. Fie a, b R astfel nc
at sin a + sin b = 1 si cos a + cos b = 21 . Sa se calculeze cos(a b).
IV. Informatic
a
Se citesc urmatoarele date:
n numar natural n 1.
k numar natural k 1.
un vector de dimensiune n cu elemente numere ntregi.
Se elimina elementele vectorului din k n k ncepand cu pozitia 1 pana cand vectorul contine un singur element.
C
and numaratoarea ajunge la sf
arsitul vectorului, se continua cu primul element al sau. Sa se afiseze pozitia n
vectorul dat a unicului element r
amas dup
a eliminare.
Not
a: Cerinta va fi rezolvat
a ntr-unul dintre limbajele de programare studiate n liceu (Pascal/C/C++).
Se vor preciza informal complexitatea timp a solutiei date si detaliile de implementare sub forma de program:
variabile, structuri de date, structuri iterative, instructiuni conditionale.

Timp de lucru 3 ore.

Universitatea din Bucuresti,


Facultatea de Matematica si Informatica

Concursul de admitere iulie 2010,


Domeniul de licenta - Informatica
I. Algebra

acin
a a ecuatiei x4 2x2 + 9 = 0 si sa se determine si celelalte rad
acini

1. a) Sa se arate ca 2 + i este rad


complexe ale ecuatiei.

real pentru orice n N si ca Sn este numar


ntreg
b) Sa se arate ca Sn = ( 2 + i)n + ( 2 i)n este numar

pentru orice n N par.
x y
ntreg k consideram
multimea Ak =

2. Pentru fiecare numar


x, y Z . Sa se arate ca:
ky x

a) Ak este inel comutativ cu adunarea si nmultirea matricelor pentru orice k Z;


b) exista X, Y A1 nenule cu XY = 0 (unde 0 este matricea nula din M2 (Z));
c) daca X, Y A2 si XY = 0, atunci X = 0 sau Y = 0.
II. Analiza
1. Fie functia f : R R cu f (x) = x 1 + ex , x R.
f (x)
a) Calculati derivata functiei f si
lim 0
.
x f (x)
i caf
(x) 0, pentru orice x R.
b) Studiati monotonia functiei f si aratat
i ca sirul (xn )nN este convergent si aflati
c) Definim sirul (xn )nN cu x0 > 0 si xn+1 = f (xn ), n N. Aratat
limita sa.


p

1 p
si g(x) = 1 + x2 , x R.
x 1 + x2 + ln x + 1 + x2
2. Fie functiile f, g : R R cu f (x) =
2
a) Sa se arate ca functia f este o primitiva a functiei g.
Z
Z
p
p
2
b) Sa se calculeze I1 = sin x 1 + cos x dx si I2 = cos x 2 cos2 x dx.
0

III. Geometrie
1. Se da patrulaterul convex ABCD si M,N mijloacele diagonalelor AC si respectiv BD. Sa se arate ca

AB + AD + CB + CD= 4 M N .
2. Pe cercul C de centru O si raza R se considera doua puncte diametral opuse A si B si un punct M diferit de
A si de B. Fie N punctul de intersectie al dreptei AM cu tangenta n B la cercul C. Sa se exprime distantele NA,

NB si MN n functie de R si de masura
unghiului Md
AB.

3. Sa se determine m R pentru care punctele A(2 + m, m), B(0, 4) si C(5, 3) sunt varfurile
unui triunghi
dreptunghic cu ipotenuza BC.

4. Sa se rezolve n R ecuatia cos 2x 3 cos x + 1 = 0.


IV. Informatica

Fie multimea de numere H = {2x 3y 5z | x, y, z N}. Sa se rezolve urmatoarele


cerinte ntr-unul dintre
limbajele de programare studiate n liceu (Pascal/C/C++):
natural a 32000 decide daca a apartine multimii H. Sa se
a) Sa se scrie o procedura care pentru un numar
determine complexitatea timp a acestei proceduri n functie de a.

natural n 100, sa se afiseze primele n numere ale multimii H, n ordine crescatoare.

b) Dandu-se
un numar
De exemplu, pentru n = 8 trebuie afisate numerele: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.
c) Dati o solutie n timp O(n), liniar n functie de n, pentru cerinta de la punctul b). Justificati.
sub forma de
Pentru fiecare solutie se vor preciza detaliile algoritmului folosit si ale implementarii
Nota:
program: variabile, structuri de date, structuri iterative, instructiuni conditionale.

Timp de lucru 3 ore.

Universitatea din Bucuresti,


Facultatea de Matematic
a si Informatic
a

Concursul de admitere septembrie 2010,


Domeniul de licent
a - Informatic
a
I. Algebr
a
(I) Fie m si n numere reale si fie polinomul f = X 4 3X 3 + 3X 2 + mX + n.
(a) Sa se determine valorile lui m si n pentru care f se divide cu polinomul X 2 + 1.
(b) Pentru valorile lui m si n determinate la punctul precedent, sa se determine radacinile lui f .

1 1 1
(II) Fie matricea A = 1 1 1 M3 (R).
1 1 1
(a) Sa se arate ca det(A) = 0 si A2 = 3A.
(b) Sa se arate ca matricea I3 A este inversabila si (I3 A)1 = I3 12 A, unde I3 este matricea
identitate de ordin 3.
(c) Sa se calculeze An , unde n N .
II. Analiz
a
1. Fie functiile f : D1 R si g : D2 R, date prin
p
p
f (x) = 4x2 5 + 1; g(x) = 4x2 5 + 1,
unde D1 si D2 sunt domeniile maxime de definitie ale celor doua functii.
a) Sa se determine D1 si D2 si s
a se studieze derivabilitatea functiilor.
b) Sa se afle valorile lui x pentru care f 0 (x) = g 0 (x) si cele pentru care f 0 (x) + g 0 (x) = 0.
2. Fie functia f : R R dat
a prin: f (x) =

x2
.
1 + x2

a) Sa se reprezinte grafic functia.


b) Sa se calculeze primitivele lui f .
c) Sa se afle aria cuprins
a ntre graficul functiei, axa Ox si dreptele x = 0, x = 1.
III. Geometrie
1. Calculati aria si perimetrul trapezului dreptunghic ABCD (n care AB||CD, AB BC) stiind
ca DC = BC = 3, AD = 5.
2. Fie punctele P = (1, 1), Q = (1, 1) si dreapta d de ecuatie (d) : x + y 1 = 0. Determinati
un punct R pe dreapta d astfel nc
at triunghiul P QR sa fie dreptunghic. Cate astfel de puncte R
exista?
3. Rezolvati n R ecuatia
sin(x) + cos(2x) = 1.
IV. Informatic
a
Fie n 100 un num
ar natural nenul si x1 , . . . , xn un vector v de numere naturale cel mult egale
cu 32000.
a) Sa se scrie un program care s
a evalueze expresia
n

i=1

i=1

1X
1X 2
S=
(xi
xi )
n
n
. b) Exista un algoritm care s
a evalueze expresia S n timp O(n) n raport cu dimensiunea n a
vectorului v? Dac
a da, s
a se implementeze acest algoritm sub forma de program.
Programele vor fi scrise ntr-unul dintre limbajele studiate n liceu (Pascal,C,C++). Pentru fiecare
solutie se vor preciza detaliile algoritmului folosit si ale implementarii sub forma de program: variabile,
structuri de date, structuri iterative, instructiuni conditionale.
Timp de lucru 3 ore.

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Matematic


a si Informatic
a
Concursul de admitere, iulie 2011. Domeniul de licent
a - Informatic
a

I. Algebr
a 1. (a) Fie n 1 un num
ar natural. Sa se demonstreze ca suma cuburilor primelor n
n2 (n+1)2
numere naturale nenule este
.
4
(b) Sa se determine numerele naturale x1 < x2 < . . . < x10 pentru care x31 + x32 + . . . + x310 = 2025.


a b
2. Fie matricea X =
, cu a, b R.
1 1
(i) Sa se calculeze X 2 .
(ii) Sa se arate c
a X este inversabil
a n M2 (R) daca si numai daca a + b 6= 0.
(iii) Sa se determine a si b pentru care X 3 = O2 .


S
1
.
II. Analiz
a matematic
a 1. Fie functia f : (, 1) (0, ) R, f (x) = ln 1 +
x
a) Sa se calculeze f 0 (x) si s
a se studieze monotonia functiei f .
b) Sa se determine ecuatiile asimptotelor la graficul functiei f .
f (1) + f (2) + + f (n)
c) Fie sirul (an )nN cu an =
, n N. Sa se calculeze lim an .
n
n

Z
Z
2. Fie In = xn sin2 x dx si Jn = xn cos2 x dx, n N.
0

a) Sa se calculeze I0 si J0 .
b) Sa se arate c
a In + Jn =

n+1
, n N.
n+1

III. Geometrie 1. Se consider


a punctele A(2, 3), B(4, n), C(2, 2) si D(m, 5). Sa se determine
m, n R astfel nc
at patrulaterul ABCD sa fie paralelogram.
2. Fie a, b R astfel n c
at sin a + sin b = 1 si cos a + cos b = 21 . Sa se calculeze cos(a b).

3. Se consider
a vectorii u = i j si v = 2 i +4 j . Sa se calculeze modulul vectorului u + v .
IV. Informatic
a
Se da un vector v de n elemente egale cu 1. Prin partitie a vectorului v ntelegem o mpartire a vectorului n subvectori, astfel nc
at fiecare element al vectorului v apare exact o data ntr-unul dintre subvectori. Pentru fiecare partitie a vectorului v n k subvectori v11 , . . . , v1n1 , v21 . . . , v2n2 , . . . , vk1 , . . . , vknk ,
Q
se calculeaza produsul sumelor elementelor din fiecare subvector al partitiei, adica ki=1 ni .
a) Sa se scrie un program care determina cel mai mare produs calculat n acest fel pentru toate
partitiile posibile ale vectorului v.
b) Exista o solutie la punctul a) care sa nu calculeze toate produsele posibile? Justificati.
Not
a. Programele vor fi scrise ntr-unul dintre limbajele de programare studiate n liceu (Pascal,C,C++). Pentru fiecare solutie se vor descrie informal detaliile algoritmului folosit si ale implementarii sub form
a de program: semnificatia variabilelor, a structurilor de date, a structurilor
repetitive, a instructiunilor conditionale.

Timp de lucru - 3 ore.

Universitatea din Bucuresti,


Facultatea de Matematic
a si Informatic
a

Concursul de admitere iulie 2012,


Domeniul de licent
a - Informatic
a
I. Algebr
a
(I) Fie multimea G = {(a, b) | a, b R, a 6= 0}.
(i) Sa se arate ca mpreun
a cu operatia definita prin (a, b) (c, d) = (ac, ad + b), G este grup care nu
este abelian.
(ii) Sa se determine toate elementele (a, b) din G pentru care exista n 2 astfel ncat
(a, b) (a, b) . . . (a, b) = (1, 0), unde n membrul stang apar n de (a, b).
1
(II) Fie z R astfel nc
at z + = 3.
z
1
n
(i) Sa se calculeze z + n pentru n {2, 3, 4, 5}.
z
1
n
(ii) Sa se arate ca z + n Q pentru orice numar natural n 1.
z
II. Analiz
a
ln x
Fie functia f : (0, ) R, f (x) = .
x
1. Determinati ecuatiile asimptotelor graficului functiei f .
2. Studiati monotonia si determinati valoarea maxima a functiei f .
Ze
3. Sa se arate c
a

f (x) dx = 4 2 e.

4. Sa se arate c
a sirul (xn )nN definit prin x0 > 0 si xn+1 = f (exn ), n N, este convergent la 0.
III. Geometrie

1. Fie ABCD un paralelogram si fie P, Q puncte astfel ca P C=

1
3

AC, respectiv BQ= 2 QD. S


a

se determine , R cu proprietatea ca AP + BQ= AB + AD si sa se arate ca dreptele


P Q si BA sunt paralele.
2. Fie A(1, 3), B(1, 1), C(5, 1). S
a se determine ecuatia dreptei suport a bisectoarei din A a
triunghiului ABC.

3. Stiind ca tg 2 = 2, s
a se calculeze sin 2.
IV. Informatic
a
Se considera sirul de numere naturale x = 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, . . . (fiecare numar natural nenul
apare, n ordine, de un num
ar de ori egal cu el nsusi). a) Se da un numar natural nenul n. Sa se
scrie un program care afiseaz
a primii n termeni al sirului x. b) Se da un numar natural nenul n. S
a
se scrie un program care afiseaz
a n timp constant (care nu depinde de n) al n-lea termen al sirului
x. c) Se da un num
ar natural nenul n si n numere naturale nenule y1 , . . . , yn . Sa se scrie un program
care verifica (afisand DA, respectiv NU) daca exista o permutare a termenilor y1 , . . . , yn care s
a
fie identica cu primii n termeni ai sirului x. d) Dati o solutie n timp liniar (n functie de n) cerintei
de la punctul c).
Not
a: Programele vor fi scrise ntr-unul dintre limbajele de programare studiate n liceu (Pascal,C,C++). Pentru fiecare solutie se vor descrie informal detaliile algoritmului folosit si ale implementarii sub form
a de program: semnificatia variabilelor, a structurilor de date, a structurilor
repetitive, a instructiunilor conditionale.
Timp de lucru 3 ore.

Universitatea din Bucuresti

19.07.2013

Facultatea de Matematic
a si Informatic
a
Concursul de admitere iulie 2013
Domeniul de licent
a - Informatic
a
I. Algebr
a.
(a) Fie n 2 un num
ar natural. Consideram n numere reale cu proprietatea ca oricum am alege unul
dintre ele, suma celorlalte n 1 numere ramase este 0. Sa se arate ca toate cele n numere sunt egale
cu 0.

a b
(b) Cate elemente are multimea M =
a, b Z3 ?

b a
(c) Sa se arate c
a multimea M de la punctul precedent este parte stabila n raport cu adunarea si
nmultirea matricelor din M2 (Z3 ) si ca M este corp comutativ mpreuna cu aceste operatii.
x
si g : 2 , 2 \ {0} R, g(x) = xf (x).
II. Analiz
a. Fie functiile f : 2 , 2 \ {0} R, f (x) =
2
sin x
(a) Determinati limitele laterale ale functiei f n punctul 0.


(b) Aratati ca ecuatia sin x x cos x = 0 are o singura solutie n intervalul 2 , 2 .
(c) Aflati multimea valorilor functiei g.
Z /2
(d) Calculati I =
f (x)dx.
/6

III. Geometrie.
(a) Fie A(1, 2) si B(3, 1) dou
a puncte n plan. Determinati ecuatiile dreptelor care trec prin punctul A
si sunt situate la distanta 2 fat
a de punctul B.
(b) Determinati numerele naturale a pentru care a, a + 1 si a + 2 sunt lungimile laturilor unui triunghi
obtuzunghic.

(c) Fie ABCDEF un hexagon regulat de latura 2. Sa se calculeze norma vectorului AC + BD.
IV. Informatic
a. Fie n un num
ar natural nenul si m = 2n . Se da vectorul 0, 1, 2, 3, . . . , m, m + 1 si p, cu
1 p m. In acest vector, marc
am numerele 0, p si m + 1 ca fiind sterse. Exemplu: Pentru n = 3 si p = 5,
avem vectorul X, 1, 2, 3, 4, X, 6, 7, 8, X unde elementele 0, 5 si 9 sunt marcate cu X ca fiind sterse.
(a) Scrieti un program care s
a stearg
a toate elementele vectorului, n n pasi, n asa fel ncat la pasul k
sa se stearg
a 2k1 elemente, dintre cele nesterse pana la pasul respectiv. Programul va afisa m 1
perechi de forma (k, q) unde q este unul dintre elementele vectorului, diferit de p, iar k este pasul la
care a fost sters q. Programul scris trebuie sa aiba complexitatea timp liniara n functie de m, adic
a
numarul de instructiuni ale programului sa fie aproximativ egal cu dimensiunea vectorului.
(b) Scrieti un program similar cu cel de la punctul (a), dar cu urmatoarea conditie suplimentar
a: dup
a
nk
pasul k, ntre oricare dou
a elemente deja sterse consecutive sa nu fie o distanta mai mare de 2
,
unde prin distanta dintre i si j se ntelege |j i|. Calculati complexitatea timp n functie de n a programului pe care l-ati scris. Exemplu: Consideram vectorul X, 1, 2, 3, 4, X, 6, 7, 8, X. Printr-o posibil
a
strategie de stergere, continutul vectorului dupa fiecare pas k este: X, 1, X, 3, 4, X, 6, 7, 8, X (dup
a pasul 1), X, 1, X, 3, X, X, 6, X, 8, X (dupa pasul 2), respectiv X, X, X, X, X, X, X, X, X, X (dup
a pasul
3). Rezultatul afisat de program n acest caz este secventa (1,2),(2,4),(2,7),(3,1),(3,3),(3,6),(3,8).
Not
a: Programele vor fi scrise ntr-unul dintre limbajele de programare studiate n liceu (Pascal,C,C++).
Pentru fiecare solutie se vor descrie informal detaliile algoritmului folosit si ale implementarii sub form
a de program: semnificatia variabilelor, a structurilor de date, a structurilor repetitive, a instructiunilor conditionale.
Timp de lucru 3 ore.

Universitatea din Bucuresti

18.07.2014

Facultatea de Matematic
a si Informatic
a

Concursul de admitere iulie 2014


Domeniul de licent
a Informatic
a

I. Algebr
a. Fie matricea A =

1 2
1 1

!
M2 (R).

(a) Sa se determine matricele X M2 (R) pentru care AX = XA.


(b) Sa se arate c
a pentru orice n N exista doua numere ntregi xn si yn astfel ncat An =

xn 2yn
yn
xn

(c) Sa se arate c
a pentru orice n N numerele xn si yn de la (b) sunt nenule.
II. Analiz
a. Fie f : R \ {0} R, f (x) =

1
x2

ex .

(a) Determinati ecuatiile asimptotelor la graficul functiei f .


(b) Aratati ca f (x) e42 , x (, 0).
 

a sirul
(c) Consideram sirul (xn )nN dat de x0 0, 21 si xn+1 = f x1n , n N. Demonstrati c
(xn )nN este convergent si c
a lim xn = 0.
n
Z 2
(d) Calculati
f (x) dx.
1

III. Geometrie.
(a) Fie A(1, 1) si B(3, 2) dou
a puncte n plan. Sa se determine punctul M (x, 0) astfel ncat valoarea
sumei AM + M B s
a fie minim
a. S
a se
gaseasca minimul acestei sume.
3
.
(b) Sa se rezolve ecuatia cos4 x sin4 x =
2
(c) Fie ABC un triunghi cu laturile AB = c, BC = a si AC = b. Sa se exprime suma de produse scalare

AB AC + BC BA + CA CB n functie de a, b si c.
IV. Informatic
a. Se d
a operatia : {1, 2} {1, 2} astfel ncat 1 = 2 si 2 = 1. Operatia se extinde
asupra oricarei secvente formate cu cifre de 1 si 2, de exemplu 1211212121 = 2122121212. Se consider
a sirul
infinit s format cu cifre de 1 si 2, generat incremental prin extindere dupa urmatoarea regula de concatenare:
s1 = 1221, s2 = 1221211221121221, . . . , sk+1 = sk sk sk sk , . . ., pentru orice numar natural nenul k.
Fie n un numar natural nenul, n < 1000000.
(a) Sa se scrie un program care citeste n si afiseaza primele n cifre ale sirului s.
Exemplu: Pentru n = 18 programul va afisa 122121122112122121.
(b) Sa se scrie un program care citeste n si afiseaza a n-a cifra a sirului s, astfel ncat numarul de pasi ai
programului s
a fie proportional cu log2 n (complexitate timp logaritmica n functie de n).
Exemplu: Pentru n = 11 programul va afisa 1, iar pentru n = 20 programul va afisa 2.
Not
a: Programele vor fi scrise ntr-unul dintre limbajele de programare studiate n liceu (Pascal,C,C++).
Pentru fiecare solutie se vor descrie informal detaliile algoritmului folosit si ale implementarii sub form
a de program: semnificatia variabilelor, a structurilor de date, a structurilor repetitive, a instructiunilor conditionale.
Timp de lucru 3 ore.

Universitatea din Bucuresti


Facultatea de Matematic
a si Informatic
a

17.07.2015

Concursul de admitere iulie 2015


Domeniul de licent
a Informatic
a
I. Algebr
a. Fie num
arul complex z = 1 + 2i.
Sa se calculeze |1 + z| si |z 3 |.
Sa se arate c
a pentru orice n N numarul z n este de forma an + ibn cu an , bn Z.
Sa se arate c
a bn+2 2bn+1 + 5bn = 0 pentru orice n N .
Aratati ca z n
/ R pentru orice n N .
Z 1

II. Analiz
a. Fie f : R R, f (x) = 3 3x2 2x3 si In =
xn f (x) dx, n N.
(a)
(b)
(c)
(d)

(a) Studiati derivabilitatea functiei f si determinati punctele sale de extrem local.


(b) Fie m (0, 1). Determinati num
arul de solutii reale distincte ale ecuatiei f (x) = m.
(c) Fie x0 (0, 1) si xn+1 = f (xn ), n N. Aratati ca (xn )nN este convergent si determinati lim xn .
n

(d) Aratati ca I1 I2 = 81 .
(e) Aratati ca sirul (In )nN este descresc
ator si demonstrati ca lim In = 0.
n

\ = 30 , se
III. Geometrie. Pe laturile AB si AC ale triunghiului ABC cu AB = 1, AC = 2, m(BAC)
construiesc, spre exterior, triunghiurile echilaterale ABM si ACN .
(a) Calculati lungimile segmentelor BC si M N .
(b) Fie D, E, F mijloacele segmentelor AM , AN si BC. Aratati ca triunghiul DEF este echilateral.

(c) Calculati AB AM si AB AN , apoi determinati numerele x si y pentru care are loc relatia:

M N = x AB + y AC.
IV. Informatic
a. Se citesc numerele naturale nenule a, b, c, n, urmate de o secventa de n numere naturale
distincte, notata cu s.
(a) Sa se scrie un program care afiseaz
a toate perechile (x, y) cu proprietatea ca x si y sunt numere
diferite din secventa s, care verific
a ecuatia ax2 + by 2 = c.
Exemplu: Dac
a programul citeste la intrare 1 1 25 5 3 18 5 0 4, atunci afiseaza perechile (3,4) (4,3)
(0,5) (5,0), nu neap
arat n aceast
a ordine.
(b) Daca secventa s citit
a la intrare este formata din numere n ordine crescatoare, sa se scrie un program
cat mai eficient care afiseaz
a num
arul de perechi (x, y) cu proprietatea de la punctul (a). S
a se
calculeze complexitatea timp a solutiei prezentate.
Exemplu: Dac
a programul citeste la intrare 1 1 25 5 0 3 4 5 18, atunci afiseaza 4.
Not
a: Programele vor fi scrise ntr-unul dintre limbajele de programare studiate n liceu (Pascal,C,C++).
Pentru fiecare solutie se vor descrie informal detaliile algoritmului folosit si ale implementarii sub form
a de program: semnificatia variabilelor, a structurilor de date, a structurilor repetitive, a instructiunilor conditionale.
Timp de lucru 3 ore.

S-ar putea să vă placă și