Sunteți pe pagina 1din 121

TESTE DE MATEMATICA M1

PENTRU ADMITERE
2008

Conf. dr. Ariadna Lucia Pletea


Conf. dr. Narcisa Dumitriu
Asist. Silviu Cătălin Nistor
Asist. Gabriela Grosu

March 15, 2008


Cuprins

1 Algebră 3

2 Trigonometrie 51

3 Subiecte date la admitere 59


3.1 Subiecte 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.2 Subiecte 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.3 Indicaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

4 Indicaţii şi răspunsuri 67


4.1 Algebră . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.2 Trigonometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

5 Modele de teste 107


5.1 Indicaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
5.2 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

1
2 CUPRINS
Capitolul 1

Algebră

1. Fie
f : R → R, f (x) = ax2 + bx + c,
unde a, b, c ∈ R şi a 6= 0. Atunci funcţia este:
(a) injectivă ; (b) surjectivă ; (c) monotonă ; (d) mărginită ;
(e) nici injectivă, nici surjectivă.

2. Trinomul
x2 + 2ax + b, a, b ∈ R
are rădăcinile strict negative dacă:
a) a ≤ 0 şi a2 ≥ b; b) a ≥ 0 şi b ≥ 0; c) 0 < b ≤ a2 şi a > 0;
d) a ≤ 0 şi b ≤ a2 ; e) 0 ≤ b ≤ a2 şi a > 0.

3. Se consideră ecuaţia

mx2 + (2m − 1)x + m + 1 = 0, m ∈ R \ {−1, 0} .

Să se formeze ecuaţia de gradul doi (ı̂n variabila y), care are rădăcinile
1 1
y1 = x1 + , y2 = x2 + .
x2 x1
(a) (m + 2) y 2 + (4m − 1)y + (m + 1)2 = 0;
(b) m (m + 1) y 2 + (4m2 − 1)y + (2m + 1)2 = 0;
(c) (m + 2) y 2 + (2m + 1)y + m2 − 1 = 0;

3
4 CAPITOLUL 1. ALGEBRĂ

(d) m (m + 1) y 2 + (1 − 4m2 )y + (m + 1)2 = 0;


(e) m (m + 2) y 2 + (4m + 1)y − (m − 1)2 = 0.
4. Rădăcinile ecuaţiei
mx2 + 2(m + 1)x + (m − 2) = 0

au semne contrare dacă


£ ¢
(a) m ∈ (−∞, 0) ; (b) m ∈ − 14 , ∞ ; (c) m ∈ (0, 2) ;
¡ ¢
(d) m ∈ (0, ∞) ; (e) m ∈ − 14 , 2 .
5. Se dau ecuaţiile x2 + ax + b = 0 si y 2 + by + a = 0, ı̂n care a şi b
sunt constante (reale sau complexe). Să se scrie ecuaţia de gradul doi ı̂n
variabila z care admite rădăcinile
z1 = x1 y1 + x2 y2 , z2 = x1 y2 + x2 y1

unde x1 şi x2 , respectiv y1 şi y2 sunt rădăcinile ecuaţiilor date.


(a) z 2 − abz + a3 + b3 + 4ab = 0;
(b) z 2 + abz + a3 + b3 + 4ab = 0;
(c) z 2 + abz + a3 + b3 − 4ab = 0;
(d) z 2 − abz + a3 − b3 + 4ab = 0;
(e) z 2 − abz + a3 + b3 − 4ab = 0.
6. Se dau ecuaţiile x2 + ax + b = 0 si y 2 + by + a = 0, ı̂n care a şi b sunt
constante (reale sau complexe) şi a 6= 0. Să se scrie ecuaţia de gradul
doi ı̂n variabila z care admite rădăcinile
x1 x2 x1 x2
z1 = + , z2 = +
y1 y2 y2 y1

unde x1 şi x2 , respectiv y1 şi y2 sunt rădăcinile ecuaţiilor date.


(a) z 2 − abz + a3 + b3 = 0;
(b) az 2 − abz + a3 + b3 − 2ab = 0;
(c) bz 2 − abz + a3 + b3 − 4ab = 0;
(d) abz 2 − (a + b)z − a2 − b2 + 2ab = 0;
(e) a2 z 2 − a2 bz + a3 + b3 − 4ab = 0.
5

7. Să se determine parametrul real m astfel ı̂ncât ecuaţia

x2 + mx + m + 3 = 0

sa admită radacinile reale x1 şi x2 care să satisfacă relaţia x1 < 1 < x2 .
(a) m ∈ (−∞, −2)∪(6, ∞) ; (b) m ∈ (−∞, −1) ; (c) m ∈ (−∞, −2) ;
(d) m ∈ R; (e) m ∈ (−2, 6) .

8. Să se determine valorile parametrului real m astfel ı̂ncât ecuaţia

(m − 2) x2 − (m − 4) x + m − 3 = 0

să aibă rădăcini strict mai mici decât 1.


£ ¡ √ ¢ ¤
(a) m ∈ 2, 6 + 2 3 /3 ;
¡ √ ¢ ¡ √ ¢
(b) m ∈ [ 6 − 2 3 /3, 6 + 2 3 /3];
¡ √ ¢ ¡ √ ¢
(c) m ∈ [ 6 − 2 3 /3, 1) ∪ (2, 6 + 2 3 /3];
¡ √ ¢ ¡ √ ¢
(d) m ∈ (−∞, 6 − 2 3 /3] ∪ [ 6 + 2 3 /3, +∞);
¡ ¡ √ ¢ ¤
(e) m ∈ 2, 6 + 2 3 /3 .

9. Fie ecuaţia
4mx2 + 4(1 − 2m)x + 3(m − 1) = 0
Să se determine valorile parametrului real m astfel ı̂ncât ambele rădăcini
să fie reale şi strict mai mici ca 1.
(a) m > 0; (b) 1 < m < 2; (c) −1 < m < 0;

(d) 0 < m < 1; (e) 1 < m < 2.

10. Se consideră ecuaţia

(m − 1)x2 + 2mx + (m − 1) = 0,

ı̂n care m 6= 1 este un parametru real. să se determine m astfel ı̂ncât


rădăcinile să satisfacă condiţia x1 < 2 < x2 .
1 5
(a) 2
< m < 1; (b)
< m < 1; (c) 1 < m;
9

(d) 1 < m < 2; (e) 1 < m < 2.
6 CAPITOLUL 1. ALGEBRĂ

11. Se consideră ecuaţia:


(m − 2)x2 + 4x + m + 1 = 0,
ı̂n care m 6= 2 este un parametru real. Să se determine m astfel ı̂ncât
rădăcinile să fie reale, distincte şi cuprinse ı̂n (−1, 1) .
¡ ¢
(a) m ∈ −2, − 32 ; (b) m ∈ (−1, 2) ∪ (2, 3) ;
¡ ¢ ¡ ¢
(c) m ∈ 52 , ∞ ; (d) m ∈ − 32 , 52 ;
¡ ¢ ¡ ¢
(e) m ∈ − 32 , 2 ∪ 52 , 3 .
12. Se consideră ecuaţia
mx2 + (m − 1)x − 1 = 0,
ı̂n care m 6= 0 este un parametru real. Să se determine m astfel ı̂ncât
ecuaţia să aibă rădăcini reale, distincte şi mai mari ca 1.
(a) nu există m cu proprietatea cerută; (b) − 1 < m < 0;
1 1
(c) m > 0; (d) − 1 < m < − ; (d) < m < 1.
2 3
13. Fie ecuaţia
x2 + 2(m − a)x + 3am − 2 = 0,
ı̂n care a şi m sunt parametri reali.
i) Să se afle a astfel ı̂ncât ecuaţia să aibă rădăcini reale, oricare ar fi
m ∈ R.
ii) Să se afle m astfel ı̂ncât ecuaţia să aibă rădăcini reale, oricare ar fi
a ∈ R.
r r
8 8
(a) |a| < , |m| > ;
21 21
r r
8 8
(b) |a| ≤ , |m| ≤ ;
21 21
r r
8 8
(c) |a| ≥ , |m| ≥ ;
21 21
r r
8 8
(d) |a| > , |m| < ;
21 21
r r
8 8
(e) |a| > , |m| > .
21 21
7

14. Valorile parametrului real m determinat astfel ı̂ncât inegalitatea

mx2 + (m + 1)x + m − 1 > 0

să nu aibă soluţii sunt:


³ ´
(a) m ∈ (1 − √1 , 0); (b) m ∈ 1 − √2 , 0 ; (c) m ∈ (1 + √2 , ∞);
3 3 3
³ i ³ ´
(d) m ∈ −∞, 1 − √2 ; (e) m ∈ (−1, 0) ∪ 0, 1 + √2 .
3 3

15. Să se determine m ∈ R astfel ı̂ncât inecuaţia

mx2 + (m − 1) x − (m − 2) > 0

să nu aibă nici o soluţie reală.


h √ √ i
(a) m ∈ 5−25 5 , 5+25 5 ; (b) m ∈ (−∞, 0);
³ √ ´ ³ √ ´
(c) m ∈ −∞, 5−25 5 ; (d) m ∈ ∅; (e) m ∈ 5+25 5 , ∞ .

16. Valorile parametrului m pentru care inecuaţia

x2 + y 2 − 4x − 4y + m > 0

este adevărată pentru orice x, y ∈ R sunt:


(a) m ∈ (−∞, 0) ; (b) m ∈ [0, ∞] ; (c) m ∈ (8, ∞) ;
(d) m ∈ (4, ∞) ; (e) m ∈ (0, 4) .

17. Valorile parametrului m pentru care inecuaţia

(m − 1)x2 − (m + 1)x + m + 1 > 0

este adevărată pentru orice x ∈ R sunt:


µ ¶ ∙ ¸
5 5
(a) m ∈ (1, ∞) ; (b) m ∈ , ∞ ; (c) m ∈ 1, ;
3 3
µ ¶ µ ¶
5 5
(d) m ∈ −1, ; (e) m ∈ 1, .
3 3
8 CAPITOLUL 1. ALGEBRĂ

18. Să se determine valorile reale ale lui λ pentru care


λx2 − 2 (λ − 1) x + λ + 2 > 0, ∀x ∈ [0, 3] .

(a) λ > 0; (b) − 2 < λ ≤ 0; (c) λ ≥ 0; (d) λ > −2; (e) λ ∈ ∅.


19. Se consideră ecuaţia x2 + ax + a = 0, ı̂n care a ∈ R. Se notează cu x1 şi
x2 rădăcinile sale (reale sau complexe). Să se determine a astfel ı̂ncât
x31 + x32 < x21 + x22 .
¡ √ √ ¢ ¡ √ ¢
(a) a ∈ 1 − 3, 1 + 3 ; (b) a ∈ 1 − 3, ∞ ;
¡ √ ¢ ¡ √ ¢ ¡ √ ¢
(c) a ∈ (−∞, −1) ∪ 1, 1 + 3 ; (d) a ∈ 1 − 3, 0 ∪ 1 + 3, ∞ ;
¡ √ ¢ ¡ √ ¢
(e) a ∈ 1 − 3, 0 ∪ 0, 1 + 3 .
20. Pentru m ∈ R\ {1} se consideră ecuaţia de gradul al doilea ale cărei
rădăcini x1 şi x2 verifică relaţiile:
(
4x1 x2 − 5(x1 + x2 ) + 4 = 0
1 .
(x1 − 1)(x2 − 1) =
1−m
Atunci −1 < x1 < x2 < 1 pentru:
(a) m ∈ (−∞, −1) ∪ (1, +∞); (b) m ∈ (−∞, 3); (c) m ∈ (0, +∞);
(d) m ∈ (−∞, −3); (e) m ∈ (−3, −1) ∪ [0, 1).
21. Numărul soluţiilor sistemului
½ 2
x − 3xy + y 2 = −1
3x2 − xy + 3y 2 = 13
este:
(a) 0; (b) 1; (c) 2; (d) 4; (e) 8.
22. Soluţiile sistemului ½
xy + x + y = 11
x2 y + xy 2 = 30
sunt:
(a) (x, y) ∈ {(−2, 3), (−3, 2)}; (b) (x, y) ∈ {(1, −5), (−5, 1)};
(c) (x, y) ∈ {(2, 3), (1, 5)} (d) (x, y) ∈ {(3, 2), (5, 1)};
(e) (x, y) ∈ {(2, 3), (3, 2), (1, 5), (5, 1)}.
9

23. Mulţimea numerelor reale x ce verifică


¯ ¯
¯ x (1 − x2 ) ¯ 1
¯ ¯
¯ (1 + x2 )2 ¯ ≤ 4

este:
(a) R; (b) [0, +∞) ; (c) (−∞, 0] ; (d) [−1, 1] ;
(e) (−∞, −1] ∪ [1, ∞) .
24. Valorile lui x ∈ R pentru care are loc inegalitatea:
¯ 2 ¯
¯ 2x − 1 ¯
¯ ¯
¯ x2 − 1 ¯ < 1.

sunt
" r r # ∙ ¸ Ã r r !
2
2 2 2 2 2
(a) x ∈ − ; (b) x ∈ − √ , √ ; (c) x ∈ −
, , ;
3
3 3 3 3 3
à r ! à r r !
2 5 2 2
(d) x ∈ − √ , ; (e) x ∈ − , r {0} .
3 3 3 3

25. Valorile lui x ∈ R pentru care are loc inegalitatea:


¯ 2 ¯
¯ x + 3x + 2 ¯
¯ ¯
¯ x2 − 4x + 3 ¯ < 1.

sunt
µ ¶
1
(a) x ∈ (1, 3) ; (b) x ∈ (−∞, 1) ∪ (1, 3) ; (c) x ∈ ,3 ;
7
µ ¶ µ ¶
1 1
(d) x ∈ −∞, ∪ (1, 2) ; (e) x ∈ −∞, .
7 7
26. Mulţimea soluţiilor inecuaţiei

1− 1 − 4x2
<3
x
este:
£ ¢ ¡ ¤ £ ¤
(a) x ∈ R; (b) x ∈ − 12 , 0 ∪ 0, 12 ; (c) x ∈ − 12 , 12 ;
£ ¢ £ ¢ ¡ 6¤
(d) x ∈ − 13 , 13 ; (e) x ∈ − 12 , 0 ∪ 0, 13 .
10 CAPITOLUL 1. ALGEBRĂ

27. Se consideră relaţia xy = a2 ı̂n care x > 0 şi y > 0 sunt variabile, iar
a > 0 este o constantă reală. Valoarea minimă a expresiilor

E1 (x, y) = x2 + y 2 şi E2 (x, y) = x + y

este:

(a) min E1 = a2 , min E2 = a; (b) min E1 = a2 + a, min E2 = a 2;
(c) min E1 = a2 , min E2 = a2 ; (d) min E1 = 2a2 , min E2 = 2a;
(e) min E1 = 3a2 , min E2 = a.

28. Fie p numărul soluţiilor ecuaţiei4

97 − x + 9 + x = 8.

Atunci:
(a) p = 0; (b) p = 2; (c) p = 1; (d) p = 4; (e) p = 5.

29. Să se rezolve ı̂n R ecuaţia:


√ √ √
x − a + x − b + x − c + d = 0, a, b, c ∈ R, d > 0.
( r r )
n p p o |a + b| |a + b|
(a) ∅; (b) ± |a − c|, ± |b| ; (c) − , ;
2 2
( r r )
n p p o |a + b + c| |a + b + c|
(d) ± |a|, ± |c| ; (e) − , .
2 2

30. Să se rezolve inegalitatea


√ √ √
3
x − a + 3 x − b + 3 x − c > 0, a, b, c ∈ R.

(a) x > max {a, b, c} ; (b) x > min {a, b, c} ;


(a + b + c)3 − 27abc a+b+c
(c) x > ; (d) x > ;
9(a2 + b2 + c2 − ab − bc − ca) 3
a+b+c
(e) x > .
9
11

31. Mulţimea valorilor x pentru care


√ √
3x − 1 − 3x + 1 > −1

este:
¡5 ¢ ¡ ¢ ¡ ¢
(a) 12 , +∞ ; (b) − 13 , +∞ ; (c) 13 , +∞ ;
¡ ¢ ¡ ¢
(d) − 13 , 13 ; (e) −∞, 12
5
.
32. Să se rezolve inecuaţia: r
1 + 4x
< 1.
x
µ ¶ µ ¶
1 1
(a) x ∈ − , 0 ; (b) x ∈ −∞, − ∪ (0, ∞) ;
3 4
µ ¶ µ ¸
1 1 1
(c) x ∈ − , − ; (d) x ∈ −∞, − ∪ (0, ∞) ;
3 4 4
µ ¸
1 1
(e) x ∈ − , − .
3 4
33. Mulţimea soluţiilor inecuaţiei
p p
|x − 6| > |x2 − 12x + 36|

este:
(a) x ∈ R; (b) x ∈ (5, 6) ∪ (6, 7); (c) x ∈ [1, 2] ;
(d) x ∈ (−∞, 3) ; (e) x ∈ (−2, 1) .
34. Care este relaţia dintre numerele:
q q
3 √ √
a = 2 + 3, b = 1 + 2.

(a) numerele nu pot fi comparate; (b) a ≥ b; (c) a = b;


(d) a > b; (e) a < b.
p
3
√ p
3

35. Numărul a = 6 3 − 10 − 6 3 + 10 aparţine mulţimii
(a) N; (b) Z; (c) Q\Z; (d) R\Z; (e) R\Q.
12 CAPITOLUL 1. ALGEBRĂ

36. Se consideră funcţia


s
1 + (4 − a2 )x − x2
f : I ⊂ R → R, f(x) = 2
, a ∈ R∗ .
a(1 + x )

Să se determne a astfel ı̂ncât I să fie un interval de lungime minimă.


(a) a = 2; (b) a = −2; (c) a = 1; (d) a = 3; (d) a = 4.

37. Mulţimea soluţiilor sistemului de inecuaţii⎨ |x −¯|x − 1|¯ + 1| ≤ 2
¯x − 1¯
⎩ ¯ ¯
¯ 2x ¯ ≤ 1

este:
£ ¢
(a) (−∞, −1) ∪ 15 , +∞ ; (b) (−∞, −2); (c) (−1, 1];
£ ¢
(d) {−1} ∪ 13 , +∞ ; (e) (−1, 0).

38. Să se determine m ∈ R astfel ı̂ncât


½ 2
x + 2mx − 1, x ≤ 0
f : R → R,f(x) =
mx − 1, x > 0

să fie funcţie injectivă pe R.


(a) m ∈ (−∞, −1); (b) m ∈ (1, +∞); (c) m ∈ (−∞, 0);

(d) m ∈ (0, +∞); (e) m ∈ (2, +∞).

39. Să se determine m ∈ R astfel ı̂ncât


½
x + m, x ≤ 1
f : R → R, f(x) =
2mx − 1, x > 1

să fie funcţie surjectivă pe R.


(a) m ∈ (−2, 0); (b) m ∈ (0, 2]; (c) m ∈ (0, +∞);

(d) m ∈ (0, 3); (e) m ∈ (−∞, 0).


13

40. Fie
f : R → R,f : R → R,f(x) = max (2x − 1, x + 1) .
Atunci
(a) f e descrescătoare pe R; (b) f ◦ f e constantă pe [0, 2];
(c) f nu e injectivă pe R;
( x+1
,x ≥ 2
(d) g : R → R, g(x) = 2 e inversa funcţiei f ;
x − 1, x < 2
( x+1
,x ≥ 3
(e) g : R → R, g(x) = 2 e inversa funcţiei f .
x − 1, x < 3

41. Fie
q q
√ √
f : [1, ∞) → R,f (x) = x + 2 x − 1 + x − 2 x − 1

şi
½ ¾
A = {x ∈ R; f(x) = 2} şi B = x ∈ R;f (x) = log 1 (x − 1) .
2

Atunci:
©5ª ©3ª
(a) A = {1, 2} şi B = 4
; (b) A = {2} şi B = 4
;
© ª
(c) A = [1, 2] şi B = ∅; (d) A = {1}şi B = 54 ;
© ª
(e) A = [1, 2] şi B = 54 .

42. Se consideră funcţia

x2 + (m + 1)x + m + 2
f (x) = .
x2 + x + m

Să se determine parametrul real m, astfel ı̂ncât f să fie definită pe R şi
să avem f (x) ≤ 2 pe R.
(a) m ∈ (1, 3) ; (b) m ∈ (3, ∞) ; (c) m = 3;
¡ √ ¢
(d) m ∈ (0, 3) ; (e) m ∈ 1, 3 .
14 CAPITOLUL 1. ALGEBRĂ

43. Fie ecuaţia q1 − x4 − x = x − 1.
Numărul rădăcinilor ecuaţiei este:
(a) 0; (b) 1; (c) 2; (d) 3; (e) 4.
p
3
√ p3

44. Suma H = 20 + 14 2 + 20 − 14 2 este egală cu:

(a) H = 5; (b) H = 16; (c) H = 5 + 2;

(d) H = 5 − 2; (e) H = 4.

45. Se consideră funcţia f : Z→Z


½
k, pentru n = 3k + 1, k ∈ Z
f (n) =
n, pentru n = 3k sau n = 3k + 2, k ∈ Z,

(∀) n ∈ Z. Este f injectivă? Dar surjectivă?


(a) f este injectivă şi surjectivă;
(b) f este injectivă şi nesurjectivă;
(c) f nu este injectivă, dar este surjectivă;
(d) f nu este injectivă şi nici surjectivă;
(e) f nu este injectivă şi f este surjectivă dacă şi numai dacă numărul k
este par.

46. Mulţimea valorilor x pentru care

ex + 1 > 2e−x

este:
(a) R; (b) (−∞, −1) ; (c) (−∞, 0) ; (d) (1, +∞) ; (e) (0, +∞) .

47. Numărul de soluţii reale ale ecuaţiei

2x + 2x+1 + 2x+2 = 6x + 6x+1

este:
(a) 0; (b) 1; (c) 2; (d) 3; (e) 4.
15

48. Să se rezolve ecuaţia:


52x − 3 · 5x + 2 = 0.
(a) x = 0şi x = log5 3; (b) x = log5 2 şi x = 0; (c) x = 1 şi x = 0;
(d) x = 2 şi x = 0; (e) x = −1.
49. Sistemul de ecuaţii ½ √
x√ y = y x
y x = xy
are soluţiile reale:
(a) x = 1, y = 1; (b) x = 1, y = 1 sau x = 0, y = 0;
(c) x = 0, y = 0; (d) x = y = a ∈ (0, ∞) ; (e) x = y = a ∈ [0, ∞) .
50. Mulţimea soluţiilor reale ale sistemului de ecuaţii
½
|x + y| = 2x
|x + y| · 3x = 27 37
are un număr de elemente p egal cu:
(a) p = 0; (b) p = 2; (c) p = 1; (d) p = 4; (e) p = 5.
51. Mulţimea soluţiilor ecuaţiei
2|x+1| − |2x − 1| = 2x + 1
este:
(a) (−∞, −1) ; (b) [−1, 0] ; (c) (0, +∞) ;
(d) {−2} ; (e) [0, +∞) ∪ {−2} .
52. Soluţiile ecuaţiei
³√ ´x ³√ ´x ³√ ´x
3+1 + 3−1 =4 2
sunt:
© ¡ √ ¢ ¡ √ ¢ª
(a) x ∈ log√3+1 2 + 5 , log√3+1 −2 + 5 ;
© ¡ √ ¢ª
(b) x ∈ log√3+1 2 + 5 ;
© ¡ √ ¢ ¡ √ ¢ª
(c) x ∈ log√2 1 + 3 , log√2 −1 + 3 ;
© ¡ √ ¢ª
(d) x ∈ log2+√3 1 + 3 ;
© ¡ √ ¢ ¡ √ ¢ª
(e) x ∈ log√3+2 7 + 4 3 , log√3+2 7 − 4 3 .
16 CAPITOLUL 1. ALGEBRĂ

53. Dacă log12 2 = k, atunci log6 16 are valoarea:


k 1−k 4k 1−k 3k
(a) ; (b) ; (c) ; (d) ; (e) .
1−k k 1−k 4k 4
54. Să se determine valorile lui m ∈ R astfel ı̂ncât inegalitatea

(m − 2)4x + (2m − 3)2x+1 + m > 2

să fie adevărată pentru orice x ∈ R.


(a) m ∈ [2, ∞); (b) m ∈ (2, ∞); (c) m ∈ (−2, ∞);

(d) m ∈ ∅; (e) m ∈ (−∞, 0) ∪ (2, ∞) .

55. Să se rezolve inecuaţia

log2a x − 3 loga x + 2
> 0,
x2 − 4

unde a > 2 este o constantă.


(a) x ∈ (2, a2 ) ; (b) x ∈ (a, a2 ) ; (c) x ∈ (0, a2 ) ;

(d) x ∈ (2, ∞) ; (e) x ∈ (2, a) ∪ (a2 , ∞) .

56. Numărul soluţiilor ecuaţiei

x + 2x + log2 x = 7.

este:
(a) 0; (b) 1; (c) 2; (d) 3; (e) 4.

57. Expresia:
1 3 2n−1
lg a n + lg a n + · · · + lg a n
E= 2 4 2n , a > 0, a 6= 1
lg a n + lg a n + · · · + lg a n

este egală cu:


n+1 n
(a) n; (b) ; (c) n+1
; (d) n (n + 1); (e) 1.
n
17

58. Să se rezolve ecuaţia:


√ 21
loga x + loga2 x + log√a x2 = ,
2
unde a ∈ R∗+ \ {1} este un parametru real.
1 √ 1 a
(a) x = ; (b) x = a2 ; (c) x = a; (d) x = ; (e) x = .
2 4 2
59. Să se rezolve inecuaţia:

log3 x > log9 (5x − 4).


¡ ¢
(a) x ∈ 0, 45 ∪ (1, ∞) ; (b) x ∈ (0, 1) ∪ (4, ∞) ;
¡ ¢
(c) x ∈ 45 , 1 ∪ (4, ∞) ; (d) x ∈ R; (e) x ∈ ∅.

60. Valorile lui x ∈ R pentru care este adevărată inegalitatea


µ ¶
2x − 1
log x+4 log2 <0
2 x+3
sunt:
(a) x ∈ [−2, ∞); (b) x ∈ (−4, −3) ∪ (2, ∞); (c) x ∈ (−4, −2);
(d) x ∈ ∅; (e) x ∈ (−∞, 0) ∪ (2, ∞) .

61. Valorile lui a pentru care inegalitatea

log a−1 (x2 + 3) ≥ 1


a+1

este adevărată, oricare ar fi x ∈ R sunt:


(a) a ∈ (−∞, −1); (b) a ∈ (−∞, −1) ∪ (1, +∞);
(c) a ∈ (−∞, −2]; (d) a ∈ (−∞, −4]; (e) a ∈ ∅.

62. Să se rezolve inegalitatea


log2 x4
log x2 8 + log x4 8 < .
log2 x2 − 4
(a) x ∈ (0, 2) ∪ (4, ∞) ; (b) x ∈ (4, ∞) ; (c) x ∈ (2, 4) ∪ (4, ∞) ;
(d) x ∈ (0, 1) ∪ (2, 4) ; (e) x ∈ (0, 4) ∪ (16, ∞) .
18 CAPITOLUL 1. ALGEBRĂ

63. Mulţimea soluţiilor inecuaţiei:


µ µ¯ ¯ ¶ ¶
¯ x−1 ¯
log2 log 1 ¯ ¯ ¯ + 1 + 16 < 4
3 2x + 3 ¯

este
© ª © ª
(a) R\ − 32 ; (b) R\ − 32 , 1 ; (c) ∅;
¡ ¢ ¡ ¢
(d) − 32 , 1 ; (e) −∞, − 32 ∪ (1, ∞) .

64. Mulţimea soluţiilor inecuaţiei

log2a x − 4
> 0,
logb2 x + 1

unde b > a > 1 sunt constante, este:


µ ¶ µ ¶
1 1 1 1
(a) x ∈ , ; (b) x ∈ , ∪ (a, ∞) ;
b a b2 a2
µ ¶ µ ¶
1 1 2 1
(c) x ∈ , ∪ (a , ∞) ; (d) x ∈ 0, 2 ∪ (a, ∞) ;
b2 a2 b
³√ √ ´
(e) x ∈ a, b ∪ (b, ∞) .

65. Determinaţi valorile lui x pentru care


£ ¡ ¢¤
logx log36 2 · 92x − 3 · 42x ≤ 1.
¡ ¤ £ ¢
(a) (0, 1) ∪ (1, ∞) ; (b) 0, 12 ∪ [2, ∞) ; (c) 12 , 1 ;
£ ¤
(d) 12 , 2 \ {1} ; (e) (1, ∞) .

66. Mulţimea soluţiilor inecuaţiei:

loga x + logax x > 0

pentru a > 1, este:


(a) x ∈ (2, ∞) ; (b) x ∈ (1, 2) ; (c) x ∈ (1, a) ;
¡ ¢
(d) x ∈ R; (e) x ∈ a12 , a1 ∪ (1, ∞) .
19

67. Mulţimea soluţiilor inecuaţiei:


log5 x > log125 (3x − 2)
este:
¡ ¢
(a) x ∈ (−1, 0) ; (b) x ∈ 23 , 1 ; (c) x ∈ (−1, 1) ;
¡ ¢
(d) x ∈ R; (e) x ∈ 23 , 1 ∪ (1, ∞) .
68. Mulţimea soluţiilor inecuaţiei
log1−x (x + 1) ≥ 2
este:
(a) (−∞, 0) ∪ (3, ∞); (b) (0, 3); (c) ∅; (d) (0, 1); (e) (−1, 1) .
69. Mulţimea soluţiilor inecuaţiei
3
ln(1 + sin2 x) ln(1 + cos2 x) ≤ ln2
2
este:
(a) (0, π); (b) (0, π2 ); (c) ∅; (d) (0, 1); (e) R.
70. Să se precizeze mulţimea soluţiilor inecuaţiei:
µ µ ¶¶
1
logx log 1 1 + < 0.
x x
(a) (0, ∞) ; (b) (0, 1) ; (c) (1, ∞) ; (d) (0, ∞) \ {1} ; (e) ∅.
71. Să se rezolve inecuaţia
log2 (9 − 2x ) > 3 − x.
(a) x < 8; (b) 0 < x < 3; (c) 2 < x < 4; (d) x > 3;
(e) nu există soluţii.
72. Numărul rădăcinilor reale ale ecuaţiei
(1 + i)x4 − (3 + i)x3 + (5 + i)x2 − 4x + 2 + 2i = 0
este:
(a) 4; (b) 3; (c) 2; (d) 1; (e) 0.
20 CAPITOLUL 1. ALGEBRĂ

73. Se dă ecuaţia


3x3 + 2x2 + ax + b = 0,
ı̂n care a şi b sunt parametri reali. Se cer condiţiile pe care trebuie să
le ı̂ndeplinească a şi b astfel ı̂ncât ecuaţia să admită o rădăcină egală cu
−2, iar celelalte rădăcini să fie reale şi pozitive.
1 20
(a) a = 8, b = ; (b) −8 ≤ a ≤ − , b = 2a + 16;
3 3
(c) −8 ≤ a < 4, b = 1; (d) a ≥ 2, a + b > 0; (e) a = −8, b = 2a + 16.
74. Să se determine S = a + b + c + d, unde a, b, c, d ∈ R sunt coeficienţi ai
polinomului
x4 − x3 + ax2 + bx + c
astfel ca la ı̂mpărţirea acestuia prin x2 + d să obţinem restul x, iar la
ı̂mpărţirea prin x2 − d să obţinem restul −x.
(a) S = 2; (b) S = 1; (c) S = 0; (d) S = −1; (e) S = 3.
75. Cele patru rădăcini ale polinomului

x4 − αx3 − αx + 1 = 0, unde α ∈ (−1, 1) ,

au modulele
(a) două mai mici ca 1 şi două mai mari ca 1 ; (b) toate egale cu 1 ;
(c) toate mai mici ca 1 ; (d) toate mai mari ca 1 ;
(e) toate negative, deoarece rădăcinile sunt complexe.
76. Numărul 1 este pentru polinomul

x2n − nxn+1 + nxn−1 − 1, n ≥ 3,

rădăcină având ordinul de multiplicitate egal cu:


(a) 1; (b) 2; (c) 3; (d) 4; (e) n + 2.
77. Fie p ∈ N numărul tripletelor ordonate (a, b, c) ∈ R3 pentru care poli-
nomul
p(x) = x3 + ax2 + bx + c
admite atât rădăcinile x1 , x2 , x3 cât şi rădăcinile x21 , x22 , x23 . Atunci:
(a) p = 1; (b) p = 6; (c) p = 8; (d) p = 4; (e) p = 2.
21

78. Fie f ∈ Z [X], f = a0 + a1 X + a2 X 2 + a3 X 3 . Să se determine a0 , a1 , a2 , a3


astfel ı̂ncât
f (1) + f (2) + ... + f (n) = n4 , ∀n ∈ N, n > 0.
(a) a0 = −1, a1 = 4; a2 = −6, a3 = 4;
(b) a0 = 4, a1 = −6; a2 = 4, a3 = −6;
(c) a0 = −1, a1 = 6; a2 = −4, a3 = 6;
(d) a0 = a1 = a2 = a3 = 1;
(e) a0 = −a1 = a2 = −a3 = 1.
79. Să se determine S = a2 + b2 unde numerele reale a şi b sunt coeficienţii
polinomul
P (x) = x4 − 2x3 + x2 + ax + b
determinaţi astfel ı̂ncât acesta să se dividă cu x2 + 1.
(a) S = 2; (b) S = 5; (c) S = 1; (d) S = 4; (e) S = 10.
80. Dacă x1 = i este o rădăcină a ecuaţiei
x3 + (m − 1) x + m = 0, m ∈ C,
atunci S = x21 + x22 + x23 este:
(a) S = −2; (b) S = −1; (c) S = −2i + 1;
(d) S = −2i; (e) S = −i.
1 1 1
81. Fie x, y, z ∈ R∗ astfel ı̂ncât x+y +z = 0 şi + + = 0. Să se precizeze
x y z
valoarea lui a pentru care are loc relaţia x6 + y 6 + z 6 = ax2 y 2 z 2 .
(a) a = 3; (b) a = 1; (c) a = 0; (d) a = 2; (e) a = 4.
82. Fie α ∈ R∗ şi p ∈ N numărul tripletelor ordonate (x, y, z) ∈ (R∗ )3 care
satisfac relaţiile:


⎪ x+y+z =α
⎨ 1 1 1 1
+ + = , α2 6= 2.

⎪ x y z α
⎩ xy + yz + xz = −2.

Atunci:
(a) p = 6; (b) p = 3; (c) p = 1; (d) p = 4; (e) p = 2.
22 CAPITOLUL 1. ALGEBRĂ

83. Fie polinomul cu coeficienţi reali

p(x) = x3 + ax2 + bx + c.

Să se precizeze care din următoarele condiţii sunt necesare şi suficiente
ca rădăcinile polinomului p să aibă aceeaşi parte reală.
a2
(a) − b ≤ 0;
3
ab 2a3 a2
(b) c = − , − b ≥ 0;
3 27 3
ab 2a3 a2
(c) c = − , − b ≤ 0;
3 27 3
ab 2a3 a2
(d) c ≥ − , − b ≤ 0;
3 27 3
ab 2a3
(e) c = − .
3 27
84. Să se determine numărul al elementelor multimii tripletelor ordonate
(a, b, c) ∈ R3 ştiind că a, x1 , b, x2 , c formează o progresie aritmetică, unde
x1 , x2 sunt rădăcinile ecuatiei ax2 + bx + c = 0, a 6= 0.
(a) 0; (b) 2; (c) 1; (d) 4; (e) 5.

85. Fie S = m + n + p unde m, n, p sunt numere reale astfel ca polinomul

x4 + mx3 + nx2 + px + 8

să fie divizibil cu x3 + 5x2 + 2x − 8. Atunci valoarea lui S este:


(a) S = −7; (b) S = 0; (c) S = 6; (d) S = −9; (d) S = −8.

86. Se consideră polinomul

p(x) = x4 + x3 + ax + b.

Valorile parametrilor a şi b pentru care restul ı̂mpărţirii lui p(x + 2) la


x + 1 să fie egal cu −18, iar restul ı̂mpărţirii lui p(x − 2) la x − 1 să fie
egal cu −12 sunt:
(a) a = −3, b = −15; (b) a = 3, b = 15; (c) a = −4, b = −16;
(d) a = 4, b = 16; (e) a = −4, b = 16.
23

87. Precizaţi numărul valorilor lui λ ∈ R pentru care ecuaţiile următoare au


cel puţin o rădăcină comună
x3 − λx + 2 = 0
.
x2 + λx + 2 = 0
(a) 1; (b) 0; (c) 2; (d) 3; (e) 4.
88. Să se determine S = m2 + n2 , unde m şi n sunt coeficienţii polinomului
x2 − mx + n determinaţi astfel ı̂ncât polinomul x4 + 1 să fie divizibil cu
x2 − mx + n.
(a) S = 3; (b) S = 9; (c) S = 2; (d) S = 13; (e) S = 1.
89. Precizaţi mulţimea valorilor lui m pentru care toate rădăcinile polino-
mului
P (x) = x3 − (2m + 1)x2 − (4m + 5)x + 2
sunt reale, ştiind că polinomul admite o rădăcină care nu depinde de m.
µ ¸ ∙ ¶ µ ¶
5 1 5 1
(a) −∞, − ∪ − , ∞ ; (b) − , ;
2 2 2 2
µ ¶ µ ¶
3 1 5
(c) − , ; (d) ∅; (e) − , 0 .
2 2 2
90. Se consideră ecuaţia
2x3 + 3x2 − 1 = 0
şi fie x1 , x2 , x3 rădăcinile sale. Ecuaţia ı̂n necunoscuta y care are rădăcinile
x2 x3 x2 x3 x2 x1
y1 = , y2 = , y3 = este:
x1 x2 x3
(a) y 3 − 2y 2 + 3y − 1 = 0; (b) 2y 3 − 9y 2 − 6y − 1 = 0;
(c) y 3 + y 2 − 6y − 1 = 0; (d) y 3 + 5y 2 − 1 = 0;
(e) 2y 3 + 9y 2 − 6y − 1 = 0.
91. Fie polinomul
f = x4 + 6x3 + 8x2 + ax + b
cu rădăcinile x1 , x2 , x3 , x4 . Determinaţi a, b ∈ R astfel ı̂ncât x1 , x2 , x3 să
fie ı̂n progresie aritmetică şi x4 = x1 + x2 + x3 .
(a) a = 6, b = 9; (b) a = 9, b = 6; (c) a = −6, b = 9;
(d) a = −6, b = −9; (e) a = 6, b = 9 sau a = −6, b = 9.
24 CAPITOLUL 1. ALGEBRĂ

92. Fie ecuaţia


x3 − ax2 + bx − c = 0 (a, b, c numere reale nenule).
Să se precizeeze valorile lui a, b, c astfel ı̂ncât aceste numere să fie soluţii
ale ecuaţiei date.
(a) a = 1, b = 2, c = 3; (b) a = 2, b = −1, c = 52 ;
(c) a = 13 , b = 25 , c = 34 ; (d) a = −1, b = −1, c = 1;
(e) a = 1, b = 1, c = −1.
93. Ecuaţia
4x3 − 12ax2 + 11x − 3 = 0, a ∈ R,
are rădăcinile ı̂n progresie aritmetică pentru:
n √ o n √ o n √ o
−2± 10 2± 10 2± 10
(a) a ∈ 1, 4 ; (b) a ∈ −1, 4 ; (c) 1, 4 ;
(d) a ∈ {−2, 2} ; (e) a ∈ {−1, 1} .
94. Fie p(x) ∈ R [X] un polinom de grad ≥ 3 cu proprietatea
xp (x + 1) + (x + 2) p (x + 3) = 2x + 10, ∀x ∈ R.
Restul ı̂mpărţirii polinomului p(x) la x2 − 2x − 3 este
(a) 2x − 1; (b) x2 + 1; (c) 3x + 1; (d) x3 ; (e) x4 + 1.
95. Se consideră polinomul
f (x) = x3 − x2 + ax − 1, a ∈ R.
Pentru n ∈ N∗ definim Sn = xn1 + xn2 + xn3 , x1 , x2 , x3 ∈ C fiind rădăcinile
polinomului. Să se determine valoarea lui a ∈ R astfel ı̂ncât S3 = 1.
3 4 1
(a) a = 0; (b) a = ; (c) a = ; (d) a = 1; (e) a = .
4 3 2
96. Se consideră polinomul
f (x) = xn + px + q, p, q ∈ R.
Pentru n ∈ N, n ≥ 3 definim Sn = xn1 + xn2 + ... + xnn , x1 , x2 , ..., xn ∈ C
fiind rădăcinile polinomului. Valoarea lui Sn este:
(a) Sn = 0; (b) Sn = −p2 + nq; (c) Sn = p2 ;
(d) Sn = nq; (e) Sn = −nq.
25

97. Fie
P (x) = x2 − x loga m + 3 loga m − 8,
unde m ∈ R, m > 0, iar a > 1 este un număr fixat. Să se afle valorile
lui m pentru care P (x) > 0, oricare ar fi x ∈ R.

(a) ; m > a(a + 1) (b) m ∈ ( a, a); (c) m ∈ (a4 , a8 );
µ ¶
1 3
(d) m ∈ (a, 2a); (e) m ∈ ,a .
a
98. Valoarea sumei
k2 Cn1 k3 Cn2 kn+1 Cnn
Sn = k + + + ... + ,
2 3 n+1
pentru k ∈ N fixat este:
kn − 1 (k + 1)n+1 − 1
(a) Sn = ; (b) Sn = ;
n+1 n+1
kn+1 − 1 (k + 1)n − 1
(c) Sn = (k + 1) n; (d) Sn = ; (e) Sn = .
n+1 n
99. Valoarea numărului natural m pentru care al 10-lea termen al dezvoltării
binomului (5 + m)m este cel mai mare, este:.
(a) m = 12; (b) m = 5; (c) m = 6; (d) m = 8; (e) m = 11.
100. Se consideră dezvoltarea
1 n
(xm + ) .
x2m
Să se determine m şi n astfel ı̂ncât termenul de rang 12 să-l conţină pe
x, termenul de rang 24 să-l conţină pe x5 şi dezvoltarea să aibă termen
liber.
(a) m = 19 , n = 24; (b) m = − 19 , n = 26; (c) m = − 19 , n = 24;
(d) m = 19 , n = 25; (e) problema nu are soluţie.

101. În dezvoltarea Ãr !n


9 1 √
+ 4x
x
suma coeficienţilor
√ binomiali este 128. Să se precizeze termenul care ı̂l
3 2
conţine pe x .
(a) T4 ; (b) T5 ; (c) T6 ; (d) T7 ; (e) T3 .
26 CAPITOLUL 1. ALGEBRĂ

102. Să se determine m astfel ı̂ncât al 5-lea termen al dezvoltării binomului


(2 + m)m să fie cel mai mare.
(a) m = 3; (b) m = 5; (c) m = 4; (d) m = 7; (e) m = 8.

103. Numărul h al termenilor independenţi de x din dezvoltarea binomului:


µq ¶2000
4 √ 2
x x+ √
3
x

este egal cu:


(a) h = 1; (b) h = 0; (c) h = 2; (d) h = 3; (e) h = 4.

104. Să se determine numărul termenilor raţionali din dezvoltarea binomială:


³√ √ ´90
3
3+ 2 .

(a) 15; (b) 14; (c) 17; (d) 16; (e) 10.

105. Să se determine termenul care ı̂l conţine pe b2 din dezvoltarea


√ √ 3
( a − b)n ,

ştiind că n este cel mai mare număr natural care verifică inecuaţia:

log 1 n + log n3 n > 0.


3

(a) T6 ; (b) T7 ; (c) T8 ; (d) T5 ;


(e) nu există un termen care să-l conţină pe b2 .

106. Fie dezvoltarea binomială


Ãr s !n
a b
3 √ + √ ,
b 3
a

unde n satisface 22n−4 − 3 · 2n+1 − 256 = 0. Să se afle termenul dezvoltării


ı̂n care a şi b au puteri egale.
(a) T4 ; (b) T5 ; (c) T1 ; (d) T6 ; (e)T8 .
27

107. Se consideră binomul


³√ √
5
´n
2lg(10−3x ) + 2(x−2) lg 3 .

Ştiind că al şaselea termen al dezvoltării binomului este egal cu 21 şi


coeficienţii binomiali de rang 2, 3 şi 4 sunt respectiv primul, al treilea şi
al cincilea termen al unei progresii aritmetice, atunci:
(a) x = 3; (b) x = 1; (c) x ∈ {1, 2} ;
(d) x ∈ {0, 2} ; (e) x ∈ {−1, 2} .

108. Să se determine termenul care nu ı̂l conţine pe x ı̂n dezvoltarea:


µ ¶25
x−1 x−1
1 + 2 1 .
x − x2 x3 + x3 + 1

(a) T15 ; (b) T16 ; (c) T17 ; (d) T31 ; (e) T30 .

109. Să se determine n ∈ N∗ astfel ı̂ncât numărul:

(a + bi)n + (b + ai)n ,

să fie real oricare ar fi a, b ∈ R.


(a) n = 2k, k ∈ N∗ ; (b) n = 3k, k ∈ N∗ ;
(c) n = 4k, k ∈ N∗ ; (d) n = 3k + 1, k ∈ N∗ ;
(e) n = 3k − 1, k ∈ N∗ .

110. Modulul numărului complex

1 + ai
z= , cu a ∈ R,
1 − ai
este:
⎧ ¯ ¯
⎨ ¯¯ 1 + a ¯¯ √
(a) |z| = ¯ 1 − a ¯ , a 6= 1 ; (b) |z| = 1 + a2 ; (c) |z| = 1 + |a| ;

1, a = 1
|1 − a|
(d) |z| = ; (e) |z| = 1.
1 + a2
28 CAPITOLUL 1. ALGEBRĂ

111. Să se calculeze suma:


S = 1 + Cn1 cos x + Cn2 cos 2x + ... + Cnn cos nx, x ∈ R, n ∈ N.
(a) 2n cos nx; (b) (2 cos x2 )n cos nx; (c) (2 cos x2 )n cos nx
2
;

(d) (2 cos x2 cos nx


2
)n ; (e) 2n−1 (cos x2 + cos nx
2
).
112. Să se scrie sub formă
√ trigonometică numărul complex dat sub forma
algebrică: −5 − i5 3.
¡ ¢ ¡ ¢
(a) 10 cos 4π 3
+ i sin 4π
3
; (b) 10 cos π
3
+ i sin π
3
;
¡ ¢
(c) 10 cos(− π3 ) + i sin(− π3 ) ; (d) cos(− π6 ) + i sin(− π6 );
¡ ¢
(e) 5 cos 4π3
+ i sin 4π
3
.
113. Fie (an )n∈N∗ o progresie geometică cu termeni pozitivi. Ştiind că a7 =
Xm
2 4 2 6
(x + 1) şi a11 = (x + 1) , x ∈ R , atunci valoarea sumei loga1 ak
k=1
este:
m(m + 1) m(m + 3) m(m + 5)
(a) ; (b) ; (c) ;
4 2 4
m(m + 3) m(m + 5)
(d) ; (e) .
4 2
114. Fie ecuaţia:
ax = loga x, a > 0, a 6= 1.
Se cer valorile lui a pentru care ecuaţia admite soluţie unică.
¡ ¤ ¡ ¢
(a) (0, 1) ∪ (e, ∞) ; (b) 1e , 1 ∪ {e} ; (c) 0, 1e ∪ {e} ;
n 1o
(d)(0, 1) ∪ e e ; (e) (0, 1) .

115. Fie z1 , z2 , z3 rădăcinile ecuaţiei


z 3 + z 2 + z + 1 = 0.
Valorile lui n ∈ Z pentru care |z1n + z2n + z3n | = 3 sunt:
(a) n ∈ Z; (b) n = 4k + 1; (c) n = 4k + 2;
(d) n = 4k + 3; (e) n = 4k,
unde k ∈ Z.
29

116. Să se rezolve ecuaţia ı̂n x

logtg x a + logcos x (a + 1) = 0,

unde a > 0, a 6= 1 este dat.


π π 1
(a) + 2kπ; (b) ± + 2kπ; (c) ± arccos + 2kπ;
3 3 1+a
√ √
(d) arctg a + kπ; (e) arctg a + 2kπ. Pentru k ∈ Z.

117. Se consideră polinomul

b + 4.
f ∈ Z5 [x] , f = x3 + 3x b

Se cere câtul q şi restul r al ı̂mpărţirii lui f prin polinomul x + b


3.
(a) q = x2 − b 3x + b 1, r = b3; (b) q = x2 + b 2x + b
2, r = b
0;
(c) q = x2 − b
3x + b
2, r = b
3; (d) q = b
0, r = x3 + b
3x + b
4;
(e) q = x2 + b
2x + b
3, r = b
4x.

118. Valoarea determinantului


¯ ¯
¯ −2 5 0 −1 ¯¯
¯
¯ 1 0 3 7 ¯¯
¯
¯ 3 −1 0 5 ¯¯
¯
¯ 2 6 −4 1 ¯

este:
(a) 27; (b) 37; (c) 47; (d) 57; (e) 67.

119. Să se rezolve ecuaţia


¯ ¯
¯ x a a a ¯
¯ ¯
¯ a x a a ¯
¯ ¯ = 0, a ∈ R∗ .
¯ a a x a ¯
¯ ¯
¯ a a a x ¯

(a) x = a sau x = −3a; (b) x = a sau x = 0; (c) x = a;(d) x = a şi x = 0; (e) x = 3 a sau x = 0.
30 CAPITOLUL 1. ALGEBRĂ

120. Să se calculeze determinantul


¯ ¯
¯ x1 x2 x3 ¯
¯ ¯
¯ x2 x3 x1 ¯
¯ ¯
¯ x3 x1 x2 ¯

ştiind că x1 , x2 , x3 sunt rădăcinile ecuaţiei x3 − 2x2 + 2x + p = 0.


(a) 0; (b) 2; (c) 4; (d) 3p; (e) 3p + 4.

121. Fie p(x) = x + a, q(x) = x2 + bx + c două polinoame şi x1 6= x2 două


numere arbitrare. Să se calculeze D(x)/(x2 − x1 ), unde
¯ ¯
¯ 1 p(x1 ) q(x1 ) ¯
¯ ¯
D(x) = ¯¯ 1 p(x2 ) q(x2 ) ¯¯ .
¯ 1 p(x) q(x) ¯

(a) (x + x1 )(x + x2 ); (b) (x − x1 )(x + x2 );


(x − x1 )
(c) (x + x1 )(x − x2 ); (d) ; (e) (x − x1 )(x − x2 ).
(x − x2 )
122. Se consideră polinoamele:

P (x) = x5 + 3x4 + 7x − 1, Q(x) = x3 − x − 3.

Notăm cu x1 , x2 , x3 rădăcinile polinomului Q(x). Atunci valoarea lui


P (x1 ) + P (x2 ) + P (x3 ) este:
(a) 20; (b) −18; (c) 18; (d) −20; (e) 0.

123. Dacă a1 , a2 , ..., a20 sunt numere reale ı̂n progresie aritmetică, atunci val-
oarea determinantului
¯ ¯
¯ a1 + a2 a2 + a3 a3 + a4 a4 + a5 ¯
¯ ¯
¯ a6 + a7 a7 + a8 a8 + a9 a9 + a10 ¯
D = ¯¯ ¯
¯
a
¯ 11 + a12 a12 + a13 a13 + a14 a14 + a15 ¯
¯ a16 + a17 a17 + a18 a18 + a19 a19 + a20 ¯

este:
(a) a1 + a2 + ... + a20 ; (b) a1 + ... + a5 ; (c) (a1 + ... + a20 ) /20;
(d) 0; (e) (a9 + a10 + a11 ) /20.
31

124. Să se precizeze toate valorile a, b, c ∈ R astfel ı̂ncât ecuaţia


¯ ¯
¯ x−a b c ¯
¯ ¯
¯ c x−a b ¯=0
¯ ¯
¯ b c x−a ¯

să aibă numai rădăcini reale.


(a) b = c; (b) a = 1, b = c; (c) a = b; (d) a = c; (e) a = b = c.
125. Valorile lui x ∈ R pentru care este adevărată inegalitatea
¯ ¯
¯ 1 1 1 ¯
¯ ¯
¯ 2 x − 6x + 11 x
2 ¯≤0
¯ ¯
¯ 1 x2 − 4x + 5 x − 2 ¯

sunt:
(a) x ∈ [2, ∞); (b) x ∈ (−∞, 0) ∪ (2, ∞); (c) x ∈ (0, 2);
(d) x ∈ ∅; (e) x ∈ R.
126. Dacă matricea ⎛ ⎞
1 0 1
A=⎝ 0 1 0 ⎠
1 0 1
satisface A3 = aA2 + bA atunci S = a2 + b2 este:
(a) S = 10; (b) S = 18; (c) S = 8; (d) S = 13; (e) S = 5.
127. Se dă matricea ⎛ ⎞
1 4 0
A = ⎝ 0 3 1 ⎠.
2 0 1
Dacă matricea este inversabilă să se calculeze d = det(A−1 ).
1
(a) d = 1; (b) d = 0; (c) d = 11
;
(d) A nu este inversabilă; (e) d = 11.
128. Fie A ∈ M3 (R),
⎛ ⎞
0 a b
A = ⎝ −a 0 c ⎠ , a2 + b2 + c2 6= 0.
−b −c 0
32 CAPITOLUL 1. ALGEBRĂ

Se cere rangul matricei A.


(a) 0; (b) 1; (c) 2; (d) 3;
(e) nu este unic determinat, depinzând de valorile a, b, c.
129. Câte soluţii are ecuaţia:
¡ ¢ ¡ ¢
1 2 4 ·A= 3 1 2

unde A este o matrice pătratică de ordin 3 având elementele numere


naturale.
(a) 0; (b) 1; (c) 2; (d) 3; (e) 4.

130. Se consideră matricea:


⎛ ⎞
2 0 0
A = ⎝ 0 1 0 ⎠.
0 1 1

Relaţiile pentru A3 şi A−1 de forma:


A3 = aA2 + bA + cI3 şi A−1 = a1 A2 + b1 A + c1 I3 sunt:
(a) A3 = 4A2 − 5A + 2I3 , A−1 = 12 A2 − 2A + 52 I3 ;
(b) A3 = 4A2 + 5A + 2I3 , A−1 = 12 A2 − 2A + 52 I3 ;
(c) A3 = 4A2 − 5A + 2I3 , A−1 = A2 − 2A + 5I3 ;
(d) A3 = 4A2 − 5A + 2I3 , A−1 = 12 A2 + 2A + 52 I3 ;
(e) A3 = 4A2 + 5A + 2I3 , A−1 = 12 A2 − 2A + 52 I3 .

131. Să se calculeze An , n ∈ N, unde


µ √ √ ¶
1 2
A= √ √2 .
2 − 2 2
à ! à (n+1)π (n+1)π
!
cos nπ
6
sin nπ
6
cos 4
sin 4
(a) nπ nπ
; (b) (n+1)π (n+1)π
;
− sin 6 cos 6 − sin 4 cos 4
à ! à !
cos (n+1)π
6
sin (n+1)π
6
cos nπ
4
sin nπ
4
(c) ; (d) nπ nπ
;
− sin (n+1)π
6
cos (n+1)π
6
− sin 4
cos 4
33
à !
cos nπ
3
sin nπ
3
(e) .
− sin nπ
3
cos nπ
3

132. Fie matricea ⎛ ⎞


1 a+1 1
A=⎝ a 1 −1 ⎠
1 −2 −a
P
si M = {a ∈ R | rangul matricei a este egal cu 2} si S = |a| . Atunci:
a∈M

(a) S = 3; (b) S = 2; (c) S = 1; (d) S = 5; (e) S = 4.

133. Fie λ ∈ R, ⎞

λ1 1 1
⎜ 11 ⎟ λ 1
A(λ) = ⎜
⎝ 1

1 ⎠ 1 λ
1λ 1 1
P
şi M = {λ ∈ R; rang A(λ) < 4}. Atunci α = λ este:
λ∈M

(a) α = 3; (b) α = −2; (c) α = 0; (d) α = 2; (e) α = −3.

134. Să se afle S = p2 q 2 r unde p, q şi r sunt numerele reale care satisfac relaţia
A3 = pA2 + qA + rI, unde matricea A este
⎛ ⎞
2 0 1
A = ⎝ 1 1 0 ⎠.
1 0 1

(a) S = 1; (b) S = 36; (c) S = 256; (d) S = 16; (e) S = 512.

135. Soluţia ecuaţiei matriceale


⎛ ⎞ ⎛ ⎞
1 2 3 −1 5 3
X ⎝ 0 1 2 ⎠ = ⎝ 2 1 −1 ⎠ .
−1 2 3 −3 4 −5

este:
⎛ 1
⎞ ⎛ ⎞
2
0 − 12 1 1
2
4
(a) X = ⎝ 1 −3 1 ⎠; (b) X = ⎝ −10 6 1 ⎠;
− 12 2 − 12 6 − 52 −1
34 CAPITOLUL 1. ALGEBRĂ
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
3−9 4 2 1 8
(c) X = ⎝ 52 −5 12 ⎠; (d) X = ⎝ −6 19 −5 ⎠;
5 −22 8 −8 29 −8
⎛ ⎞
18 11 20
(e) X = ⎝ 1 −1 −3 ⎠.
−10 −6 −4

136. Valorile parametrului real m astfel ı̂ncât matricea


⎛ ⎞
2 x 3
A = ⎝ x −1 x ⎠
1 2 m

să fie inversabilă pentru orice x ∈ R sunt:


¡ ¢
(a) m = 1; (b) m ∈ 12 , 2 ; (c) m ∈ (1, 2);
¡ ¢
(d) m ∈ −∞, 12 ∪ (2, ∞); (e) m = 2.

137. Fie matricele µ ¶


2 0 X
n
A= şi B= Ak .
0 3
k=1

Atunci, pentru n ∈ N, n ≥ 1 :
µ ¶
1 2 0
(a) B este inversabilă şi B −1 = n ;
(2 + 1) (3n + 1) 0 3
µ ¶
−1 1 3n − 1 0
(b) B este inversabilă şi B = n ;
2 0 2n

(c) B nu este inversabilă;


µ ¶
−1 1 3n 0
(d) B este inversabilă şi B = ;
n
3 (2 − 1) 0 2n
⎛ ⎞
1
⎜ 2 (2n − 1) 0 ⎟
(e) B este inversabilă şi B −1
=⎜
⎝ 1
⎟.

0 3
2
(3n − 1)
35

138. Fie µ ¶
a −b
M=
b a
o matrice nenulă cu elemente reale. Să se calculeze M n (s-au folosit
√ a
notaţiile ρ = a2 + b2 şi ϕ determinat prin condiţiile cos ϕ = , sin ϕ =
ρ
b
).
ρ
µ ¶
n n sin nϕ − cos nϕ
(a) M = ρ ;
cos nϕ sin nϕ
µ ¶
n n cos nϕ sin nϕ
(b) M = ρ ;
− sin nϕ cos nϕ
µ ¶
n n cos nϕ sin nϕ
(c) M = ρ ;
sin nϕ cos nϕ
µ ¶
n n cos nϕ cos nϕ
(d) M = ρ ;
− sin nϕ sin nϕ
µ ¶
n n cos nϕ − sin nϕ
(e) M = ρ .
sin nϕ cos nϕ

139. Precizaţi matricele A ∈ M2 (R) care satisfac relaţia A2 + A + I = 0,


unde I ∈ M2 (R) este matricea unitate iar 0 ∈ M2 (R) este matricea
nulă. Stabiliţi dacă o astfel de matrice este inversabilă. În caz afirmativ
precizaţi inversa A−1 .
µ ¶
−d − 1 b
(a) A = ,
− 1b (d2 + d + 1) d
µ ¶
−1 d −b
există A = 1 .
b
(d + d2 + 1) −d − 1
µ ¶
−d − 1 − 1b (d2 + d + 1)
(a) A = , nu există A−1 .
b d
µ ¶
−d − 1 b
(a) A = , nu există A−1 .
− 1b (d2 + d + 1) d
µ ¶
−d − 1 −b
(a) A = ,
− 1b (d2 + d + 1) −d
36 CAPITOLUL 1. ALGEBRĂ
µ ¶
−1 d −b
există A = 1 .
b
(d + d2 + 1) −d − 1
µ ¶
d+1 b
(a) A = ,
− 1b (d2 + d + 1) d
µ ¶
−1 d −b
există A = 1 .
b
(d + d2 + 1) −d − 1

140. Fie ⎛ ⎞
1 1 1
A = ⎝ 1 ε ε2 ⎠ ,
1 ε2 ε
unde ε este o rădăcină a ecuaţiei x2 + x + 1 = 0. Să se calculeze A2003 .
⎛ ⎞
1 1 1
(a) 31000 · I3 ; (b) 31001 · ⎝ 1 ε2 ε ⎠ ;
1 ε ε2
⎛ ⎞
1 1 1
(c) 31000 · ⎝ 1 ε2 ε2 ⎠ ; (d) 31002 · A; (e) I3 .
1 ε2 ε2

141. Fie λ ∈ R \ {0} şi ⎛ ⎞


λ 1 0
A = ⎝ 0 λ 1 ⎠.
0 0 λ

Atunci, ∀n ∈ N,
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
1 λn 0 λn 1 0
(a) An = ⎝ 0 1 λn ⎠ ; (b) An = ⎝ 0 λn 1 ⎠ ;
0 0 1 0 0 λn
⎛ ⎞
nλn λn−1 0
(c) An = ⎝ 0 nλn λn−1 ⎠ ;
0 0 nλn
⎛ ⎞
λn nλn−1 n(n−1)
2
λn−2

(d) An = ⎝ 0 λn nλn−1 ⎠; (e) An = I3 .


n
0 0 λ
37

142. Fie matricea A ∈ Mn (R), n ≥ 2, A = (aij )i=1,...,nj=1,...,n unde


½
0, i = j
aij = .
1, i 6= j
Să se calculeze det(A), A−1 şi det(A−1 + In ).
⎛ 2−n 1

n−1
... n−1
⎜ ⎟
(a) det(A) = n − 1, A−1 = ⎝ ... . . . ..
. ⎠ şi det(A−1 + In ) = 0;
1 2−n
n−1
... n−1
⎛ 2−n 1

n−1
... n−1
n−1 −1 ⎜ .. ... .. ⎟
(b) det(A) = (−1) (n − 1), A = ⎝ . . ⎠ şi
1 2−n
n−1
... n−1

det(A−1 + In ) = 0;
⎛ n−2 1

1−n
... − 1−n
⎜ ⎟
(c) det(A) = (−1)n (n − 1), A−1 = ⎝ ... ... ..
. ⎠ şi
1 n−2
− 1−n ... 1−n

det(A−1 + In ) = 0;
⎛ 2−n n

n−1
... n−1
⎜ ⎟
(d) det(A) = n − 1, A−1 = ⎝ ... . . . ..
. ⎠ şi det(A−1 + In ) = 0;
n
n−1
... 2−nn−1
⎛ 2−n 1

1−n
... 1−n
⎜ ⎟
(e) det(A) = 1 − n, A−1 = ⎝ ... . . . ..
. ⎠ şi det(A−1 + In ) = 0.
1
1−n
... 2−n1−n

143. Pentru ce valori ale lui λ ∈ R, matricea


⎛ ⎞
λ 1 1
A=⎝ 1 λ 1 ⎠
1 1 λ

este nesingulară? În acest caz, să se determine inversa A−1 .


⎛ ⎞
1/3 1/3 1/3
−1
(a) λ = 1, A = ⎝ 1/3 1/3 1/3 ⎠ ;
1/3 1/3 1/3
38 CAPITOLUL 1. ALGEBRĂ
⎛ ⎞
α β β
−1
(b) λ 6= 1, A = ⎝ β α β ⎠ , unde α = (λ−1)(λ
λ+1 1
2 +2) , β = − (λ−1)(λ2 +2) ;

β β α
⎛ ⎞
α β β
−1
(c) λ 6= 1, −2, A = ⎝ β α β ⎠ , unde α = (λ−1)λ+1 2 ,
(λ+2)
β β α
β = − (λ−1)12 (λ+2) ;
⎛ ⎞
α β β
(d) λ 6= 1, −2, A−1 = ⎝ β α β ⎠ , unde α = (λ+1)(λ−2)
(λ−1)2 (λ+2)
,
β β α
λ+1
β= (λ−1)2 (λ+2)
;
⎛ ⎞
α β β
(e) λ 6= 1, −2, A−1 = ⎝ β α β ⎠ , unde α = λ+1
(λ−1)(λ+2)
,
β β α
1
β = − (λ−1)(λ+2) .

144. Fie sistemul: ⎧


⎨ 2x + y + mz = 1
x − y + m2 z = m .

2x + (m + 1)z = m2
X
şi M = {m ∈ R | sistemul este incompatibil} , S = m. Atunci:
m∈M

(a) S = ∅; (b) S = 12 ; (c) S = −1; (d) S = 0; (e) S = 32 .

145. Toate soluţiile sistemului
⎪ x + 2y + 4z − 3v = 0

3x + 5y + 6z − 4v = 0

⎪ 4x + 5y − 2z + 3v = 0

3x + 8y + 24z − 19v = 0

sunt:
(a) x = y = z = v = 0 ; (b) x = 1, y = −6, z = 1, v = 0 ;
(c) x = 8α − 7β, y = −6α + 5β, z = α, v = β cu α, β ∈ R;
39

(d) x = −7λ, y = 5λ, z = 0, v = λ cu λ ∈ R;


(e) sistemul nu are soluţii.
146. Determinaţi valorile parametrului real α pentru care sistemul de ecuaţii
este incompatibil: ⎧
⎨ 2x + y − z = α
x − y + 2z = 1 .

4x − y + 3z = 2 + α
(a) α ∈ (−∞, 1] ; (b) α = 1; (c) α ∈ (−2, ∞) ;
(d) α ∈ R; (e) ∅.
147. Fie sistemul: ⎧
⎨ −2x + 4y + 2z = 2 + b
2x − ay + z = −3 .

−x + 2y + z = b
şi multimile: A = {a ∈ R, sistemul este compatibil nedeterminat} ,
B = {b ∈ R, sistemul este compatibil nedeterminat} , atunci numărul
elementelor mulţimii A ∩ B este egal cu:
(a) 1; (b) 4; (c) 2; (d) 3; (e) nici un element.
148. Să se rezolve sistemul

⎨ αx + (α + 1) y + (α + 2) z = α + 3
βx + (β + 1) y + (β + 2) z = β + 3 , α, β, γ ∈ R, α 6= β, γ 6= 1,

x + γy + γ 2 z = γ 3
ı̂n ipoteza că acesta are soluţie unică.
(a) x = α, y = β, z = γ; (b) x = β, y = α, z = γ;
(c) x = 0, y = −1, z = 2; (d) x = γ, y = − (2γ + 1) , z = γ + 2;
(e) x = −1, y = 1, z = 1.
149. Se consideră sistemul:

⎨ x1 + x2 + 1 = 0
mx1 + 2x2 + 3 = 0
⎩ 2
m x1 + 4x2 + 9 = 0
P
şi fie M = {m ∈ R | sistemul este compatibil} . Atunci S = m este:
m∈M

(a) S = 5; (b) S = −1; (c) S = −2; (d) S = 0; (e) S = 3.


40 CAPITOLUL 1. ALGEBRĂ

150. Se consideră sistemul:⎨ x1 − mx2 + 1 = 0
2x1 + x2 − m = 0

3x1 + (m − 1) x2 + m − 1 = 0

P
Fie M = {m ∈ R | sistemul este compatibil } atunci S = m este:
m∈M

(a) S = 0; (b) S = 5; (c) S = 4; (d) S = −2; (e) S = −1.

151. Să se calculeze rangul matricei sistemului, rangul matricei extinse şi să
se precizeze natura sistemului:

⎨ x−y+z =3
2x + y − 3z = 10 .

8x + 5y − 9z = 11

(a) rs = re = 3 sistem compatibil determinat;


(b) rs = 2, re = 3 sistem incompatibil;
(c) rs = re = 2 sistem compatibil 1-nedeterminat;
(d) rs = re = 1 sistem compatibil 2-nedeterminat;
(e) rs = 3, re = 3 sistem incompatibil.

152. Să se calculeze rangul matricei sistemului, rangul matricei extinse şi să
se precizeze natura sistemului:

⎨ x−y+z =3
2x + y − 3z = 10 .

8x + 5y − 9z = 8

(a) rs = re = 3 sistem compatibil determinat;


(b) rs = 2, re = 3 sistem incompatibil;
(c) rs = re = 2 sistem compatibil 1-nedeterminat;
(d) rs = re = 1 sistem compatibil 2-nedeterminat;
(e) rs = 3, re = 3 sistem incompatibil.
41

153. Fie ε = − 12 + i 23 . Precizaţi tripletele de numere complexe (x, y, z) care
satisfac simultan relaţiile:

⎨ x + εy + ε2 z = 0
ε2 x + y + εz = 0

εx + ε2 y + z = 0

(a) x = 1, y = 1, z = 1; (b) x = 0, y = 0, z = 0;
(c) {(−εy − ε2 z, y, z)|y, z ∈ C} ; (d) x ∈ C, y ∈ C, z ∈ C;
(e) x = y = z.

154. Se consideră sistemul ⎧


⎨ x + yz = 2
zx + y = 6 .

3x + y = 6
⎛ ⎞
x1 y1 z1
Fie A = ⎝ .. .. .. ⎠ unde (xi , yi , zi ) , i = 1, ..., s sunt soluţiilor reale
xs ys zs
ale sistemului. Atunci rangul matricei A este:
(a) 1; (b) 3; (c) 0; (d) 2; (e) 4.

155. Fie sistemul ⎧


⎨ ax + ay + z = 1
x + ay + az = 1

x + y + az = a

şi A = {a ∈ R| sistemul este compatibil nedeterminat} . Atunci:


(a) A = {1, 2} ; (b) A = {0, 1} ; (c) A = {1} ;
(d) A = {−1, 1} ; (e) A = {−1} .
156. Se consideră sistemul:

⎪ 6x − my + 3z = 0


−mx + 6y + 3z = 0
.

⎪ mx − y + 2z = 0
⎩ 2
x + y 2 + 4z = 70

Să se precizeze numărul p de valori ale lui m ∈ R pentru care sistemul


admite soluţii reale şi numărul q de soluţii reale ale sistemului.
42 CAPITOLUL 1. ALGEBRĂ

(a) p = 0, q = 4; (b) p = 2, q = 4; (c) p = 3, q = 2;


(d) p = 1, q = 2; (e) p = 2, q = 3.

157. Fie p numărul soluţiilor sistemului ı̂n⎨ 2̂x + 3̂y + 3̂z = 2̂
Z12 6̂x + 4̂y + 2̂z = 6̂

3̂x + 2̂y + 4̂z = 3̂

Atunci valoarea lui p este:


(a) p = 1; (b) p = 16; (c) p = 0;
(d) p = 6; (e) p = 12.

158. Fie ı̂n (Z12 , ⊕, ⊗) sistemul:


½ ¡ ¢ ¡ ¢
¡3̂ ⊗ x¢ ⊕ ¡4̂ ⊗ y ¢ = 7̂ .
6̂ ⊗ x ⊕ 2̂ ⊗ y = 8̂

Numărul soluţiilor sistemului este:


(a) 0; (b) 2; (c) 4; (d) 6; (e) 9.

159. Se consideră ecuaţia a cos x + b sin x + c = 0, a, b, c ∈ R. Ştiind că


mulţimea G a soluţiilor acestei ecuaţii este un subgrup al grupului (R, +)
se cer a, b, c.
(a) a = b = c = 1; (b) a = b = 1, c = −1;
(c) a2 + b2 = c2 ; (d) a = c = 0 sau b = 0 şi a + c = 0;
(e) a + b + c = 0.

160. Pe R se defineşte legea de compoziţie prin relaţia:

x ∗ y = xy + ax + 2by + 1, ∀x, y ∈ R.

Să se determine a, b ∈ R astfel ı̂ncât legea să fie comutativă şi asociativă.
(a) a = 1, b = 12 ; (b) a = 0, b = 0 sau a = 1, b = 1
2
;
√ √ √ √
1+ 5 1+ 5 1− 5 1− 5
(c) a = 2
,b = 4
sau a = 2
,b = 4
;
(d) a = 4, b = 2 ; (e) nu există soluţie.
43

161. Pe mulţimea R a numerelor reale se consideră legea de compoziţie


definită prin
x y = mx + ny − 1, ∀x, y ∈ R,
ı̂n care m şi n sunt constante reale. Să se afle m şi n astfel ı̂ncât (M, )
să fie grup comutativ.
(a) m = 1, n = 2; (b) m = 1, n = −1; (c) m = 2, n = 2;
(d) m = 1, n = 1; (e) m = 0, n ∈ R.

162. Fie M = {x; x ∈ R, x 6= −1} şi operaţia “ ” definită prin

x y = 2ax + by + xy, ∀x, y ∈ M.

Să se determine parametrii a şi b reali astfel ı̂ncât (M, ) să fie grup
comutativ. Să se precizeze elementul simetric x0 al elementului arbitrar
x.
x
(a) a = 12 , b = 1, x0 = − x+1 ; (b) a = 1, b = 1, x0 = x
x+1
;
(c) a = 12 , b = 1, x0 = x
x+1
; x
(d) a = 1, b = 12 , x0 = − x+1 ;
(e) a = 12 , b = 1, x0 = 1
x+1
.
2xy
163. Pe mulţimea G = (0, ∞) se defineşte legea x ∗ y = , ∀x, y ∈ G.
x+y
Precizaţi care din următoarele afirmaţii este adevărată:
(a) (G, ∗) este grup comutativ; (b) (G, ∗) este grup necomutativ;
(c) (G, ∗) este monoid; (d) G nu este parte stabilă;
(e) legea ∗ nu este asociativă.

164. Pe mulţimea R a numerelor reale se defineşte operaţia


p
x ⊥ y = 3 x3 + y 3 , ∀x, y ∈ R

unde pentru radical se ia valoarea reală. Să se scrie condiţia ca o bijecţie


f : R → R să stabilească un izomorfism ı̂ntre grupurile (R, ⊥) şi (R, +).
Să se indice bijecţia respectivă.
√ √
(a) f (x ⊥ y) = f ( 3 x) + f ( 3 y) şi f (x) = x3 ;
(b) f (x ⊥ y) = f (x) + f (y) şi f (x) = x3 ;
44 CAPITOLUL 1. ALGEBRĂ

(c) f (x ⊥ y) = f (x)f (y) şi f (x) = x3 ;


√ √
(d) f (x ⊥ y) = f ( 3 x) + f ( 3 y) şi f (x) = x;
p p √
(e) f (x ⊥ y) = 3 f (x) + 3 f (y) şi f (x) = 3 x.

165. Pe Z (mulţimea numerelor ı̂ntregi) se definesc operaţiile:

x ⊥ y = x + y + 1şi x | y = x + y − 1.

Să se afle o bijecţie f : Z→Z, care defineşte un izomorfism ı̂ntre grupurile


(Z,⊥) şi (Z, |).
(a) f (x) = x + a(a−ı̂ntreg fixat nenul); (b) f (x) = ax + a − 1;
(c) f (x) = x + 2a − 1; (d) f (x) = x + a − 1;
(e) f (x) = ax + a + 1.

166. Pe mulţimea R a numerelor reale se consideră legea de compoziţie ” “,


dată prin:
x y = ax + by − 1, x, y ∈ R
ı̂n care a şi b sunt constante reale. Să se determine a şi b astfel ı̂ncât
legea dată să definească pe R o structură de grup abelian.
(a) a = 1, b = 2; (b) a = 1, b = −1; (c) a = 2, b = 2;
(d) a = 1, b = 1; (e) a = −2, b = 1.

167. Fie M = {x ∈ R; x > 0} şi grupurile (M, ·) , (R, +) . Aflaţi m ∈ R astfel


ı̂ncât: ³ √ ´
f : M → R, f(x) = ln (m − 1) x + m2 − 4

să fie izomorfism ı̂ntre cele două grupuri.


(a) m = 1; (b) m = 4; (c) m = −2; (d) m = 2; (e) nu există m.

168. În mulţimea M = {x; x ∈ R, x ≥ 1} se defineşte operaţia internă


p
x ∗ y = xy − (x2 − 1)(y 2 − 1), ∀x, y ∈ M.

Să se afle elementul neutru şi mulţimea elementelor care au invers faţă
de această operaţie.
45

Să se calculeze |x ∗ x ∗{z· · · ∗ x}, unde x ∈ M este un element oarecare.


2n

| ∗ x ∗{z· · · ∗ x} = 1;
(a) elementul neutru este 1, fiecare element are invers,x
2n
(b) elementul neutru este 1, fiecare element are invers, |x ∗ x ∗{z· · · ∗ x} = x;
2n

(c) elementul neutru este 1, nici un element nu are invers şi


n
|x ∗ x ∗{z· · · ∗ x} = x ;
2n
(d) elementul neutru este 1, numai x = 1 are invers şi |x ∗ x ∗{z· · · ∗ x} = x
2n
(e) elementul neutru este 1, pentru x ≥ 2 nu există invers şi
|x ∗ x ∗{z· · · ∗ x} = x.
2n

169. Pe mulţimea M = {x; x ∈ R, x 6= 1} , considerăm legea de compoziţie


”◦” , dată prin
x ◦ y = 2xy − 2x − 2y + c
ı̂n care constanta reală c se va determina, astfel ı̂ncât (M, ◦) să fie grup.
Să se afle elementul unitate e şi inversul x∗ al unui element oarecare x.
3 x − 34
(a) c = 3, e = 2, x∗ = x − 1; (b) c = 3, e = , x∗ = ;
2 x−1
3 x−2
(c) c = 3, e = 3, x∗ = x + 2; (d) c = 2, e = , x∗ = ;
2 x−1
(e) c = 3, e = −1, x∗ = x + 2.

170. Pe C se defineşte legea de compoziţie ∗:

z1 ∗ z2 = z1 z2 + i(z1 + z2 ) − 1 − i, ∀z1 ∈ C, ∀z2 ∈ C.

Fie e elementul neutru şi z soluţia