Sunteți pe pagina 1din 112

Dr.

Aurel Diamandescu
ANALIZ

A MATEMATIC

A
PROBLEME REZOLVATE
Pentru studentii anului I,
cursuri cu frecvent a redus a,
Facultatea de Electromecanic a.
2006
1
Prefat a
Aceast a lucrare trateaz a teme referitoare la capitole importante
din Analiza matematic a
Spatii normate (problemele 1 - 5),
Functii continue (problemele 6 - 11)
Functii diferentiabile (problemele 12 - 22)
Functii integrabile (problemele 23 - 41)
Teoria cmpurilor (problemele 42 - 46)
Metoda folosit a: ecare problem a este complet rezolvat a, indicndu-
se aspectele teoretice folosite. Unele rezolv ari sunt nsotite de comen-
tarii.
Dorinta autorului este ca lucrarea s a e de un real ajutor stu-
dentilor Facult atii de electromecanic a, anul I (F.R) n str aduintele
lor de ntelegere si nsusire a unor cunostinte de Analiz a matema-
tic a. Trimiterile de forma vezi Teorema 7.2.5 se refer a la Cursul de
Analiz a matematic a, vol. I, II, Ed. Universitaria, Craiova, 2005, al
autorului. Aceast a teorem a este Teorema 5 din capitolul 7, paragraful
2. Volumul I al acestui Curs contine capitolele 1 - 6, iar volumul II,
capitolele 7 - 12. Consultarea acestei c arti apare astfel absolut nece-
sar a.
Mention am c a sfrsitul rezolv arii unei probleme este marcat cu sem-
nul .
Autorul precizeaz a faptul c a aceast a lucrare este o parte dintr-o lu-
crare mai ampl a ce va apare n curnd la Editura Universitaria din
Craiova.
Craiova, Februarie 2006 Dr. Aurel Diamandescu
2
Problema 1
S a se arate c a pe spatiul vectorial real R
2
, ecare din aplicatiile
a). | |
e
: R
2
R, |(x
l
,x
2
)|
e
=
_
x
2
l
+ x
2
2
(norma euclidian a),
b). | |
s
: R
2
R, |(x
l
,x
2
)|
s
= [ x
l
[ + [ x
2
[
(sum norma),
c). | | : R
2
R, |(x
l
,x
2
)| = max {[ x
l
[,[ x
2
[}
(sup norma),
este o norm a. S a se arate c a aceste norme sunt echivalente dou a cte
dou a. S a se arate c a numai una dintre ele este indus a de un pro-
dus scalar. S a se precizeze sferele corespunz atoare. S a se precizeze
topologiile acestor norme. S a se dea exemple concrete de multimi
deschise, nchise, compacte, necompacte, conexe, neconexe, m argi-
nite, nem arginite, convexe, neconvexe, n topologia indus a de aceste
norme.
Rezolvare. Veric am c a ecare aplicatie satisface axiomele
normei din Denitia 2.3.2.
a). 1. Pentru orice x = (x
l
,x
2
) R
2
, avem |x|
e
=
_
x
2
l
+ x
2
2
_ 0;
apoi, |x|
e
= 0 ==
_
x
2
l
+ x
2
2
= 0 == x
l
= x
2
= 0 == x = 0;
2. Pentru orice x = (x
l
,x
2
) R
2
si c R avem (Propozitia 2.3.2)
cx = (cx
l
,cx
2
) si atunci,
| cx|
e
=
_
(cx
l
)
2
+ (cx
2
)
2
=
_
c
2
(x
2
l
+ x
2
2
) = [ c [|x|
e
;
3. Pentru orice x = (x
l
,x
2
) si y = (y
l
,y
2
) din R
2
, avem (Propozitia
2.3.2) x + y = (x
l
+ y
l
,x
2
+ y
2
) si ca urmare,
|x + y|
2
e
= (x
l
+ y
l
)
2
+ (x
2
+ y
2
)
2
=
= x
2
l
+ x
2
2
+ y
2
l
+ y
2
2
+ 2(x
l
y
l
+ x
2
y
2
) _
_ x
2
l
+ x
2
2
+ y
2
l
+ y
2
2
+ 2
_
x
2
l
+ x
2
2
_
y
2
l
+ y
2
2
=
= (| x |
e
+ | y |
e
)
2
.
De aici rezult a
|x + y|
e
_ |x|
e
+ |y|
e
.
Asadar, aplicatia de la pc. a) este o norm a pe R
2
.
b). 1. Pentru x = (x
l
,x
2
) R
2
, avem |x|
s
= [ x
l
[ + [ x
2
[ _ 0; apoi,
|x|
s
= 0 == [ x
l
[ + [ x
2
[ = 0 == x
l
= x
2
= 0 == x = (0,0) = 0;
2. Pentru orice x = (x
l
,x
2
) R
2
si c R avem
| cx|
s
= [ cx
l
[+[ cx
2
[ = [ c [ ([ r
l
[ + [ r
2
[) = [ c [|x|
s
3. Pentru orice x = (x
l
,x
2
) si y = (y
l
,y
2
) din R
2
, avem
|x + y|
s
= [ x
l
+ y
l
[ + [ x
2
+ y
2
[ _
3
_ [ x
l
[ + [ y
l
[ + [ x
2
[ + [ y
2
[ = |x|
s
+ |y|
s
.
Asadar, aplicatia de la pc. b) este o norm a pe R
2
.
c). 1. Pentru orice x = (x
l
,x
2
) R
2
, avem n mod evident, | x | =
max {[ x
l
[,[ x
2
[} _ 0; apoi, | x | = 0 ==
[ x
l
[ = [ x
2
[ = 0 == x
l
= x
2
= 0 == x = (0,0) = 0;
2. Pentru orice x = (x
l
,x
2
) R
2
si c R, avem
| cx | = max {[ cx
l
[,[ cx
2
[} =
=[ c [ max {[ x
l
[,[ x
2
[} = [ c [| x |;
3. Pentru orice x = (x
l
,x
2
) si y = (y
l
,y
2
) din R
2
, avem
| x + y | = max {[ x
l
+ y
l
[,[ x
2
+ y
2
[} _
_ max {[ x
l
[ + [ y
l
[,[ x
2
[ + [ y
2
[} _ | x | + | y |,
pentru c a, n mod evident,
[ x
l
[ + [ y
l
[ _ | x | + | y | si [ x
2
[ + [ y
2
[ _ | x | + | y | .
Asadar, aplicatia de la pc. c) este o norm a pe R
2
.
Se constat a cu usurint a c a pentru ecare x R
2
au loc inegalit atile
| x | _ | x |
e
_ | x |
s
_
_
2 | x |
e
_ 2| x |,
ceea ce arat a c a cele trei norme sunt echivalente dou a cte dou a.
Aplicnd Teorema 2.3.6, se constat a cu usurint a c a norma euclidian a
| |
e
este indus a de un produs scalar, si anume de produsul scalar
euclidian (sau canonic) denit prin x,y = x
l
y
l
+ x
2
y
2
. Aceasta
nseamn a c a | x |
e
=
_
x,x.
Celelalte dou a norme de mai sus nu satisfac conditia din Teorema
2.3.6 (se pot avea n vedere vectorii x = (1,2) si y = (2,1)) si ca
urmare, ele nu sunt induse de un produs scalar
Avnd n vedere Teorema 2.3.1, sfera deschis a cu centrul n punctul
a = (a
l
,a
2
) R
2
si de raz a r 0, corespunz atoare unei norme | |
este S(a,r) = {x R
2
[ | x a | < r}. Concret,
corespunz ator normei euclidiene, avem
S(a,r) = {x = (x
l
,x
2
) R
2
[(x
l
a
l
)
2
+ (x
2
a
2
)
2
< r
2
}
si este format a din toate punctele planului situate n interiorul cer-
cului de de raz a r cu centrul n punctul A(a
l
,a
2
);
corespunz ator sum normei, avem
S(a,r) = {x = (x
l
,x
2
) R
2
[ [ x
l
a
l
[ + [ x
2
a
2
[ < r}
si este format a din toate punctele planului situate n interiorul p a-
tratului cu centrul n punctul A(a
l
,a
2
) si care are diagonalele paralele
cu axele de coordonate, lungimea lor ind 2r;
corespunz ator sup normei, avem
S(a,r) = {x = (x
l
,x
2
) R
2
[ [ x
l
- a
l
[ < r, [ x
2
- a
2
[ < r}
4
si este format a din toate punctele planului situate n interiorul p a-
tratului cu centrul n punctul A(a
l
,a
2
) si care are laturile paralele cu
axele de coordonate, lungimea lor ind 2r; cu alte cuvinte,
S(a,r) = (a
l
r,a
l
+ r) (a
2
r,a
2
+ r).
Conform cu Teorema 2.3.1, Denitia 2.3.3 si Teorema 2.3.2, cele trei
norme de mai sus denesc topologia euclidian a a spatiului R
2
.
Se poate demonstra c a orice dou a norme pe R
2
sunt echivalente (Teo-
rema 2.3.7). Ca urmare, orice norm a pe R
2
genereaz a topologia
euclidian a a spatiului R
2
.
Avnd n vedere Denitiile 2.1.1, 2.1.6, 2.1.8, 2.2.6 si 3.1.11, d am
urm atoarele exemple:
multimi deschise: sfere deschise, (a,b) (c,d), (0,) (0,),
(0,) (c,d), (a,b) (0,);
multimi nchise: orice sfer a nchis a, [a,b] [c,d], (, c] [d,),
orice dreapt a, orice segment nchis [AB];
multimi compacte : orice sfer a nchis a, [a,b] [c,d], [1,3] [2,4] '
[5,7] [1,2], orice poligon (plin sau gol);
multimi necompacte: (a,b] [c,d], [d,) [a,b];
multimi conexe: orice sfer a, orice poligon (plin);
multimi neconexe: (1,3) [2,4) ' [5,7] (1,2); {(1,2), (3,1)}; {2}
[1,3] ' [4,10] (0,8);
multimi compacte si conexe: orice sfer a nchis a, orice segment nchis
[AB]; [a,b] [c,d];
multimi compacte si neconexe: ([1,3] [2,4]) ' ([5,7] [1,2]);
({2} [1,3]) ' ([4,10] [0,8]);
multimi necompacte si conexe: orice sfer a deschis a; orice dreapt a;
(0,3] [0,); (0,3) (2,5); (0,2) {5};
multimi necompacte si neconexe: dou a drepte paralele; (0,2)
{5,7}; (2,3) (5,7] ' {(1,1)}, R ([1,2] ' [5,7])
multimi m arginite: orice sfer a, orice segment sau poligon;
multimi nem arginite: orice semiplan; orice dreapt a; R
2
; (0,)
(0,); [0,3] [0,);
multimi convexe: orice sfer a, orice poligon (plin) convex;
multimi neconvexe: orice poligon (plin) concav, orice contur poli-
gonal simplu, {(1,2), (3,5), (2,4)}, dou a drepte paralele.
Observatie. Interpretarea geometric a a normelor echivalente: dou a
norme sunt echivalente dac a si numai dac a n ecare sfer a corespun-
z atoare ec areia dintre norme se poate introduce o sfer a de acelasi
centru si eventual alt a raz a corespunz atoare celeilalte norme.
5
Problema 2
S a se arate c a n R
2
avem
1). lim
_
2n 1
n + 1
,
n + 1
n
_
= (2,1);
2). lim
_
5n + 2
n
,
n
2
+ n + 1
n
2
+ 2
_
= (5,1);
3). lim
_
n + 1, 3
n
_
nu exist a;
Rezolvare. 1. Conform Propozitiei 3.1.6, pentru a ar ata c a
lim
_
2n 1
n + 1
,
n + 1
n
_
= (2,1), este necesar si sucient s a ar at am c a se
veric a conditia
\- 0, n
:
N :\n N, n _ n
:
== |
_
2n 1
n + 1
,
n + 1
n
_
(2, 1) | < -.
Alegem drept norm a n R
2
sup-norma. Ca urmare, avem
|
_
2n 1
n+1
,
n + 1
n
_
(2, 1) | = |
_
2n 1
n+1
2,
n + 1
n
1
_
| =
= |
_
3
n+1
,
1
n
_
| = max
3
n+1
,
1
n
=
3
n+1
.
Punem conditia
3
n+1
< - si rezolv am aceast a inecuatie cu necunoscuta
n N. Avem
3
n+1
< - == n + 1
3
:
== n
3
:
1.
Fie acum n
:
un num ar natural mai mare dec at
3
:
1. De exemplu,
folosind functia parte ntreag a, putem alege n
:
= [
3
:
1] + 1 = [
3
:
].
Ca urmare, pentru ecare n N, n _ n
:
avem n _ [
3
:
]
3
:
1 si ca
urmare,
3
n+1
< -, adic a |
_
2n 1
n+1
,
n + 1
n
_
(2, 1) | < -.
Asadar, conditia de mai sus se veric a, ceea ce arat a c a n R
2
avem
lim
_
2n 1
n + 1
,
n + 1
n
_
= (2,1).
2. Se poate proceda ca mai sus. Altfel, conform Teoremei 3.1.7,
pentru a ar ata c a lim
_
5n + 2
n
,
n
2
+ n + 1
n
2
+ 2
_
= (5,1), este necesar si
sucient s a ar at am c a se veric a conditiile
lim
5n + 2
n
= 5, lim
n
2
+ n + 1
n
2
+ 2
= 1.
Ori, aceste egalit ati sunt adev arate, conform regulilor uzuale de calcul
a limitelor de siruri de numere reale.
Asadar, n R
2
avem lim
_
5n + 2
n
,
n
2
+ n + 1
n
2
+ 2
_
= (5,1).
3. Ration am prin reducere la absurd. Presupunem c a n R
2
exist a
limita lim
_
n + 1, 3
n
_
= (c, ,) R
2
. Conform Teoremei 3.1.7, vom
avea lim (n + 1) = c R, ceea ce este contradictoriu. Aceast a
contradictie arat a c a presupunerea f acut a este fals a. Asadar, limita
lim
_
n + 1, 3
n
_
nu exist a.
6
Observatie. Dac a n rezolvarea punctului 1 se alege alt a norm a, se
constat a c a conditia se veric a. Deosebirea care apare este aceea c a
rangul n
:
se modic a odat a cu norma. Acest fapt nu este esential
n conditia mentionat a. Sirul dat este convergent la vectorul (2,1)
indiferent de norma considerat a n R
2
deoarece orice dou a norme pe
R
2
sunt echivalente (si deci genereaz a aceeasi topologie - topologia
euclidian a a spatiului R
2
).
Problema 3
S a se determine punctele de acumulare pentru sirurile cu ter-
menii generali
1). x
n
=
_
2 + (1)
n
, sin
2nt
3
_
;
2). y
n
=
_
n
(1)
n
1
, 1 + 2(1)
n
,
n
n + 1
tg
nt
3
_
.
Rezolvare. 1. Prezenta lui (1)
n
n expresia lui x
n
sugereaz a
s a consider am pe n par si apoi impar. Pe de alt a parte, functia
f(n) = sin
2nt
3
este periodic a de perioad a principal a T =
2t
2
3
= 3.
Combinnd, avem
x
6k
=
_
2 + (1)
6k
, sin
12kt
3
_
= (3, 0) ,
x
6k+1
=
_
2 + (1)
6k+1
, sin
(12k+2)t
3
_
=
_
1,
p
3
2
_
,
x
6k+2
=
_
2 + (1)
6k+2
, sin
(12k+4)t
3
_
=
_
3,
p
3
2
_
,
x
6k+3
=
_
2 + (1)
6k+3
, sin
(12k+6)t
3
_
= (1, 0) ,
x
6k+4
=
_
2 + (1)
6k+4
, sin
(12k+8)t
3
_
=
_
3,
p
3
2
_
,
x
6k+5
=
_
2 + (1)
6k+5
, sin
(12k+10)t
3
_
=
_
1,
p
3
2
_
,
pentru ecare k N. Se constat a c a sirul (x
n
) este periodic de pe-
rioad a T = 6. De aici rezult a c a sirul (x
n
) are sase subsiruri constante,
convergente la unul din vectorii
(3, 0) ,
_
1,
p
3
2
_
,
_
3,
p
3
2
_
, (1, 0) ,
_
3,
p
3
2
_
,
_
1,
p
3
2
_
.
Se mai constat a c a orice alt subsir al sirului (x
n
) ori este convergent
la unul din acesti vectori, ori contine subsiruri convergente la unul
din acesti vectori.
Din toate acestea si din Propozitia 3.1.5, rezult a c a multimea punctelor
de acumulare a sirului (x
n
) este
format a din cei sase vectori de mai sus.
7
2. Procednd ca mai sus, avem, dup a usoare calcule,
y
6k
= (1, 3, 0) , y
6k+1
=
_
l
(6k+1)
2
, 1,
6k+1
6k + 2
_
3
_
,
y
6k+2
=
_
1, 3,
6k+2
6k + 3
_
3
_
, y
6k+3
=
_
l
(6k+3)
2
, 1, 0
_
,
y
6k+4
=
_
1, 3,
6k+4
6k + 5
_
3
_
, y
6k+5
=
_
l
(6k+5)
2
, 1,
6k+5
6k + 6
_
3
_
,
pentru ecare k N. De aici rezult a c a sirul (x
n
) are sase subsiruri
convergente la unul din vectorii
(1, 3, 0) ,
_
0, 1,
_
3
_
,
_
1, 3,
_
3
_
, (0, 1, 0) .
Se mai constat a c a orice alt subsir al sirului (x
n
) ori este convergent
la unul din acesti vectori, ori contine subsiruri convergente la unul
din acesti vectori.
Din toate acestea si din Propozitia 3.1.5, rezult a c a multimea punctelor
de acumulare a sirului (x
n
) este format a din cei sase vectori de mai
sus.
Problema 4
Folosind Criteriul lui Cauchy, s a se arate c a sirul (x
n
) de vectori
din R
2
cu termenul general
x
n
=
n

k=1
_
sIn k!
k(k + 1)
,
(l)
k
k
2
_
este convergent.
Rezolvare. Criteriul lui Cauchy (vezi Teorema 3.1.6) spune c a
un sir de vectori din R
2
este convergent dac a si numai dac a el este
sir fundamental. Conform Denitiei 3.1.7, sirul de vectori (x
n
) este
sir fundamental dac a veric a conditia
\- 0, n
:
N :\m, n N, m, n _ n
:
== | x
n
x
m
| < -.
Alegem drept norm a n R
2
sup-norma. Ca urmare, pentru n m
avem
| x
n
x
m
| = |
n

k=1
_
sIn k!
k(k + 1)
,
(l)
k
k
2
_

k=1
_
sIn k!
k(k + 1)
,
(l)
k
2
k
_
| =
= |
n

k=m+1
_
sIn k!
k(k + 1)
,
(l)
k
2
k
_
| =
= |
_
n

k=m+1
sIn k!
k(k + 1)
,
n

k=m+1
(l)
k
2
k
_
| =
= max
_

k=m+1
sIn k!
k(k + 1)

k=m+1
(l)
k
2
k

_
_
8
_ max
_
n

k=m+1

sIn k!
k(k + 1)

,
n

k=m+1

(l)
k
2
k

_
_
_ max
_
n

k=m+1
l
k(k + 1)
,
n

k=m+1
l
2
k
_
=
= max
_
n

k=m+1
_
l
k

l
k+1
_
,
l
2
m
(1 2
mn
)
_
=
_ max
__
l
m+1

l
n
_
,
l
2
m
(1 2
mn
)
_
_
l
m+1
Punem conditia
1
m+1
< - si rezolv am aceast a inecuatie cu necunos-
cuta m N. Obtinem m
l
:
1.
Fie acum n
:
un num ar natural mai mare dec at
l
:
1. De exemplu,
putem alege n
:
= [
l
:
1] + 1 = [
l
:
]. Ca urmare, pentru ecare m, n
N, n m _ n
:
avem n _ [
l
:
]
l
:
1 si ca urmare,
1
m+1
< -, adic a
| x
n
x
m
| < -.
Asadar, sirul cu termenul general x
n
=
n

k=1
_
sIn k!
k(k + 1)
,
(l)
k
k
2
_
este sir
fundamental si deci convergent n R
2
.
Observatie. Dac a se alege alt a norm a, se constat a c a conditia se
veric a. Deosebirea care apare este aceea c a rangul n
:
se modic a
odat a cu norma. Acest fapt nu este esential n conditia mentionat a.
Sirul dat este fundamental indiferent de norma considerat a n R
2
deoarece orice dou a norme pe R
2
sunt echivalente (si deci genereaz a
aceeasi topologie - topologia euclidian a a spatiului R
2
).
Problema 5
S a se arate c a pe spatiul vectorial real R
2
, aplicatia
(x,y) x,y = 3x
l
y
l
x
l
y
2
x
2
y
l
+ 2x
2
y
2
,
unde x = (x
l
,x
2
), y = (y
l
,y
2
), este un produs scalar.
S a se precizeze norma indus a precum si topologia corespunz atoare.
Rezolvare. Veric am c a aplicatia satisface axiomele produsului
scalar (vezi Denitia 2.3.5):
1. Pentru orice x = (x
l
,x
2
) R
2
, avem
x,x = 3x
2
l
2x
l
x
2
+ 2x
2
2
= 2x
2
l
+ (x
l
x
2
)
2
+ x
2
2
_ 0.
Apoi, x,x = 0 == x
l
= 0, x
l
x
2
= 0, x
2
= 0 == x = (0,0) = 0;
2. Pentru orice x = (x
l
,x
2
) si y = (y
l
,y
2
) din R
2
, avem
9
x,y = y,x = 3x
l
y
l
x
l
y
2
x
2
y
l
+ 2x
2
y
2
;
3. Pentru orice x = (x
l
,x
2
) si y = (y
l
,y
2
) din R
2
si c R avem cx
= (cx
l
,cx
2
) si ca urmare,
cx,y = 3cx
l
y
l
cx
l
y
2
cx
2
y
l
+ 2cx
2
y
2
=
= c(3x
l
y
l
x
l
y
2
x
2
y
l
+ 2x
2
y
2
) = cx,y;
4. Pentru orice x = (x
l
,x
2
), y = (y
l
,y
2
) si z = (z
l
,z
2
) din R
2
, avem
x + y = (x
l
+ y
l
,x
2
+ y
2
) si ca urmare,
x + y,z = 3(x
l
+ y
l
)z
l
(x
l
+ y
l
)z
2
(x
2
+ y
2
)z
l
+
+ 2(x
2
+ y
2
)z
2
= (3x
l
z
l
x
l
z
2
x
2
z
l
+ 2x
2
z
2
) +
+ (3y
l
z
l
y
l
z
2
y
2
z
l
+ 2y
2
z
2
) = x,z + y,z.
Asadar, aplicatia dat a este un produs scalar pe R
2
. Ca urmare,
| | : R
2
R, | x | =
_
x,x =
_
3x
2
l
2x
l
x
2
+ 2x
2
2
este norma indus a de produsul scalar (Teorema 2.3.4, Remarca 2.3.3).
Conform cu Teorema 2.3.7, aceast a norm a este echivalent a cu norma
euclidian a pe R
2
. Ca urmare, norma de mai sus genereaz a pe R
2
topologia euclidian a.
Ca un am anunt, sfera S(0,r) corespunz atoare este discul eliptic
3x
2
l
2x
l
x
2
+ 2x
2
2
< r
2
.
Adus la forma canonic a, acesta este (vezi [D.A.2])
X
2
(Xr)
2
+
Y
2
(r)
2
< 1,
unde ` =
_
5
p
5
10
si j =
_
5 +
p
5
10
.
Problema 6
Folosind denitia - c a limitei unei functii ntr-un punct, s a se
arate c a
1. lim
x !2
y !3
(3x + 2y 5) = 7; 2. lim
x !1
y !2
z !3
(2x + 3y z) = 5;
3. lim
x !0
y !1
x y
x
2
= ; 4. lim
x !0
y !1
z !3
x y
(z 3)
2
= ;
5. lim
x !0
y !1
x + y
(y 1)
2
= ; 6. lim
x !0
y !1
z !3
x + y
(z 3)
2
= ;
Rezolvare. Denitia - c a limitei unei functii reale de mai
multe variabile reale ntr-un punct este Denitia 4.1.4.
1. Limita lim
x !2
y !3
(3x + 2y 5) = 7 se ncadreaz a n cazul particular b)
al Denitiei 4.1.4. Ca urmare, avem c a lim
x !2
y !3
(3x + 2y 5) = 7 dac a si
numai dac a se veric a conditia
10
\- 0, c(-) 0 : \(x,y) R
2
, (x,y) ,= (2,3),
_
[ x 2 [ < c
[ y 3 [ < c
== [ (3x + 2y 5) 7 [ < -.
Fie un c 0 si e un punct oarecare (x,y) R
2
astfel nct (x,y) ,=
(2,3) si [x 2[ < c, [y 3[ < c. Atunci, [ (3x + 2y 5) 7 [ =
= [ 3(x 2) + 2(y 3) [ _ 3[x 2[ + 2[y 3[ < 5c.
Pentru a se verica conditia de mai sus, este sucient s a lu am, pentru
- 0 dat, c(-) =
:
5
(sau, orice c(-) (0,
:
5
) )
2. Limita lim
x !1
y !2
z !3
(2x + 3y z) = 5 se ncadreaz a n cazul particular c)
al Denitiei 4.1.4. Ca urmare, avem c a lim
x !1
y !2
z !3
(2x + 3y z) = 5 dac a
si numai dac a
\- 0, c(-) 0 : \(x,y,z) R
2
, (x,y,z) ,= (1,2,3),
_
_
_
[ x 1 [ < c
[ y 2 [ < c
[ z 3 [ < c
== [ (2x + 3y z) 5 [ < -.
Fie un c 0 si e un punct oarecare (x,y,z) R
2
astfel nct (x,y,z)
,= (1,2,3), [x 1[ < c, [y 2[ < c, [z 3[ < c Atunci,
[ (2x + 3y z) 5 [ = [ 2(x 1) + 3(y 2) (z 3) [ _
_ 2[ x 1 [ + 3[ y 2 [ + [ z 3 [ < 2c + 3c + c = 6c.
Pentru a se verica conditia de mai sus, este sucient s a lu am, pentru
- 0 dat, c(-) =
:
6
(sau, orice c(-) (0,
:
6
) )
3. Limita innit a lim
x !0
y !1
x y
x
2
= se ncadreaz a n cazul similar al
Denitiei 4.1.5. Ca urmare, avem lim
x !0
y !1
x y
x
2
= dac a si numai
dac a se veric a conditia
\- 0, c(-) 0 : \(x,y) R
2
, x ,= 0, (x,y) ,= (0,1),
_
[ x [ < c
[ y 1 [ < c
==
x y
x
2
< -.
Fie un c (0,
l
2
) si e un punct oarecare (x,y) R
2
astfel nct x ,=
0, (x,y) ,= (0,1) si [x[ < c, [y 1[ < c. Atunci, x
2
< c
2
si 0 < 1 c
< y < 1 + c si ca urmare,
x y
x
2
<
2o l
o
2
. Conditia
2o l
o
2
< - se
veric a pentru orice c
_
0,
l +
_
l + 4o
2
o
2
_
.
11
Pentru a se verica conditia de mai sus, este sucient s a lu am, pentru
- 0 dat, c(-)
_
0, min
l
2
,
l +
_
l + 4o
2
o
2

_
.
4. Se procedeaz a exact asem an ator ca mai sus. Limita innit a
lim
x !0
y !1
z !3
x y
(z 3)
2
= se ncadreaz a n cazul similar al Denitiei 4.1.5.
Ca urmare, avem lim
x !0
y !1
z !3
x y
(z 3)
2
= dac a si numai dac a se veric a
conditia
\- 0, c(-) 0 : \(x,y,z) R
3
, z ,= 3, (x,y,z) ,= (0,1,3),
_
_
_
[ x [ < c
[ y 1 [ < c
[ z 3 [ < c
==
x y
(z 3)
2
< -.
Fie un c (0,
l
2
) si e un punct oarecare (x,y,z) R
2
astfel nct z ,=
3, (x,y,z) ,= (0,1,3) si [x[ < c, [y 1[ < c, [z 3[ < c. Atunci, (z 3)
2
< c
2
, 0 < 1 c < y < 1 + c si ca urmare,
x y
x
2
<
2o l
o
2
. Conditia
2o l
o
2
< - se veric a pentru orice c
_
0,
l +
_
l + 4o
2
o
2
_
.
Pentru a se verica conditia de mai sus, este sucient s a lu am, pentru
- 0 dat, c(-)
_
0, min
l
2
,
l +
_
l + 4o
2
o
2

_
.
5. Limita innit a lim
x !0
y !1
x + y
(y 1)
2
= se ncadreaz a n Denitia 4.1.5.
Ca urmare, avem lim
x !0
y !1
x + y
(y 1)
2
= dac a si numai dac a se veric a
conditia
\- 0, c(-) 0 : \(x,y) R
2
, y ,= 1, (x,y) ,= (0,1),
_
[ x [ < c
[ y 1 [ < c
==
x + y
x
2
-.
Fie un c (0,
l
2
) si e un punct oarecare (x,y) R
2
astfel nct y ,=
1, (x,y) ,= (0,1) si [x[ < c, [y 1[ < c. Atunci, x
2
< c
2
si 0 < 1
c < y < 1 + c si ca urmare,
x + y
x
2

l 2o
o
2
. Conditia
l 2o
o
2
- se
veric a pentru orice c
_
0,
l +
_
l + 4o
2
o
2
_
.
Pentru a se verica conditia de mai sus, este sucient s a lu am, pentru
- 0 dat, c(-)
_
0, min
l
2
,
l +
_
l + 4o
2
o
2

_
.
6. Se procedeaz a exact asem an ator ca mai sus.
12
Observatie. 1. Pentru o functie f : D R, unde D R
2
(sau R
3
sau, n general, R
p
), limita lim
x !a
y !b
f(x,y) = / prezint a 3 cazuri diferite,
dup a cum / este nit sau . Acestea au fost ilustrate mai sus.
2. Din cele de mai sus se poate deduce urm atoarea schem a de aplicare
a denitiei - c a limitei unei functii ntr-un punct. Ne situ am n
cazul / nit. Pentru un c 0 si (x,y) D astfel nct (x,y) ,=
(a,b) si [ x a [ < c, [ y b [ < c, n expresia [ f(x,y) / [ punem
n evident a pe [ x a [ si [ y b [ si facem majorarea [ f(x) / [
_ F(c). Punem conditia F(c) < - si rezolv am aceast a inecuatie cu
necunoscuta c, obtinnd solutia c < g(-). Lund c(-) n intervalul
(0,g(-)), conditia din denitie se veric a si ca urmare am demonstrat
c a lim
x !a
y !b
f(x,y) = /.
n cazul n care / = , se procedeaz a asem an ator, cu modicarea
c a n expresia f(x,y) / punem n evident a pe [ x a [ si [ y b [
si facem minorarea f(x,y) / _ F(c). Punem conditia F(c) -
si rezolv am aceast a inecuatie cu necunoscuta c, obtinnd solutia c
< g(-). Lund c(-) n intervalul (0,g(-)), conditia din denitie se
veric a si ca urmare am demonstrat c a lim
x !a
y !b
f(x,y) = .
n cazul n care / = , se procedeaz a asem an ator, cu modicarea
c a n expresia f(x,y) / punem n evident a pe [ x a [ si [ y b [
si facem majorarea f(x,y) / _ F(c). Punem conditia F(c) < -
si rezolv am aceast a inecuatie cu necunoscuta c, obtinnd solutia c
< g(-). Lund c(-) n intervalul (0,g(-)), conditia din denitie se
veric a si ca urmare am demonstrat c a lim
x !a
y !b
f(x,y) = /.
Problema 7
Folosind Criteriul lui Heine, s a se arate c a
1. lim
x !1
y !0
sin
l
x
2
+ y
2
exist a; s a se determine limita;
2. lim
x !0
y !0
sin
l
x
2
+ y
2
nu exist a.
Rezolvare. 1. Fie ((x
n
,y
n
))
n
un sir oarecare de vectori din R
2
,
(x
n
,y
n
) ,= (1,0) \ n N si astfel nct lim (x
n
,y
n
) = (1,0). Aceasta
nseamn a c a lim x
n
= 1 si lim y
n
= 0. Ca urmare, lim (x
2
n
+ y
2
n
)
= 1 si atunci, lim sin
l
x
2
n
+ y
2
n
= sin1. Conform Criteriului lui Heine
13
(Teorema 4.1.1), lim
x !1
y !0
sin
l
x
2
+ y
2
exist a si este egal a cu sin1.
2. Prin reducere la absurd. Presupunem c a lim
x !0
y !0
sin
l
x
2
+ y
2
exist a. Fie
/ = lim
x !0
y !0
sin
l
x
2
+ y
2
(care este nit a, pentru c a functia sin
l
x
2
+ y
2
este
m arginit a). Conform Criteriului lui Heine, ar trebui ca pentru orice
sir ((x
n
,y
n
))
n
de vectori din R
2
, (x
n
,y
n
) ,= (0,0), \ n Nsi astfel nct
lim (x
n
,y
n
) = (0,0) s a avem lim sin
l
x
2
n
+ y
2
n
= /. Fie sirul de vectori
din R
2
cu termenul general (x
n
,y
n
) = (
l
p
nt
, 0). Se vede c a (x
n
,y
n
) ,=
(0,0) \ n N si lim (x
n
,y
n
) = (0,0) si, n plus, lim sin
l
x
2
n
+ y
2
n
= lim
sin n = 0. Deci, / = 0. Fie acum sirul de vectori din R
2
cu termenul
general (x
0
n
,y
0
n
) = (
l
_
2nt

2
, 0). Se vede c a (x
0
n
,y
0
n
) ,= (0,0) \ n N si
lim (x
0
n
,y
0
n
) = (0,0) si, n plus, lim sin
l
(x
0
n
)
2
+ (y
0
n
)
2
= lim sin (2n +
t
2
) = 1. Deci, / = 1, ceea ce contrazice rezultatul obtinut anterior.
Contradictia arat a c a limita lim
x !0
y !0
sin
l
x
2
+ y
2
nu exist a.
Observatie. Folosirea Criteriului lui Heine n probleme privind exis-
tenta limitei unei functii ntr-un punct se face dup a modelul urm ator:
O functie f : D R, unde D R
2
(sau R
3
sau, n general, R
p
) are
limita / n punctul (a,b) D
0
dac a se veric a conditia: oricare ar
sirul ((x
n
,y
n
))
n
de elemente din D, diferite de (a,b) si astfel nct lim
(x
n
,y
n
) = (a,b), avem / = lim f(x
n
,y
n
).
Folosirea Criteriului lui Heine n probleme privind inexistenta limitei
unei functii ntr-un punct se face dup a modelul urm ator: O functie
f : D R nu are limit a (nu are limita /) n punctul (a,b) D
0
dac a se veric a conditia: exist a un sir ((x
n
,y
n
))
n
de elemente din
D, diferite de (a,b) si cu limita (a,b) si astfel nct lim f(x
n
, j
n
)
nu exist a (respectiv, nu are limita /). Practic, se determin a dou a
siruri ((x
0
n
,y
0
n
))
n
, ((x
00
n
,y
00
n
))
n
din D, convergente la (a,b) astfel nct
lim f(x
0
n
,y
0
n
) si lim f(x
00
n
,y
00
n
) sunt diferite ntre ele (respectiv, una
dintre ele diferit a de /) (acum, sirul ((x
n
,y
n
))
n
este sirul intercalat
(x
0
1
,y
0
l
),(x
00
1
,y
00
l
),(x
0
2
,y
0
2
),(x
00
2
,y
00
2
),...).
Problema 8
1). Pentru functia f : [0,2] R
2
, f(t) = (cos t, sint), s a se
calculeze lim
t!0
f(t) si lim
t!t
f(t).
14
2). Pentru functia
f : R
2
{(0,0)} R
2
, f(x,y) =
_
xy
2
x
2
+ y
2
, x sin
xy
x
2
+ y
2
_
,
s a se calculeze lim
x !0
y !0
f(x,y) si lim
x !1
y !2
f(x,y).
3). Pentru functia
f : R
3
{(0,0)} R
2
, f(x,y,z) =
_
1 cos (1 cos r)
x
2
+ y
2
+ z
2
, e
z
_
,
s a se calculeze lim
x !0
y !0
z !0
f(x,y,z) si lim
x !0
y !1
z !0
f(x,y,z).
Rezolvare. Conform Corolarului 4.1.1, limita unei functii vec-
toriale se face pe componente. Asadar,
1. lim
t!0
f(t) = lim
t!0
(cos t, sint) =
_
lim
t!0
cos t, lim
t!0
sint
_
= (1,0),
lim
t!t
f(t) = lim
t!t
(cos t, sint) =
_
lim
t!t
cos t, lim
t!t
sint
_
= (1,0).
2. Avem lim
x !0
y !0
f(x,y) = lim
x !0
y !0
_
xy
2
x
2
+ y
2
, x sin
xy
x
2
+ y
2
_
= (0,0), pentru c a

xy
2
x
2
+ y
2

= [y[

xy
x
2
+ y
2

_
l
2
[ j [
x !0
y !0
0 si la fel,

x sin
xy
x
2
+ y
2

= [x[

sin
xy
x
2
+ y
2

_ [x[
x !0
y !0
0.
La fel, lim
x !1
y !2
f(x,y) = lim
x !1
y !2
_
xy
2
x
2
+ y
2
, x sin
xy
x
2
+ y
2
_
= (
d
5
, sin
2
5
), pentru
c a lim
x !1
y !2
xy
2
x
2
+ y
2
=
d
5
si lim
x !1
y !2
xsin
xy
x
2
+ y
2
= sin
2
5
.
3. Avem lim
x !0
y !0
z !0
f(x,y,z) = lim
x !0
y !0
z !0
_
1 cos (1 cos r)
x
2
+ y
2
+ z
2
, e
z
_
= (0,1), pentru
c a lim
x !0
y !0
z !0
1 cos (1 cos r)
x
2
+ y
2
+ z
2
= lim
x !0
y !0
z !0
1 cos (1 cos r)
(1 cos r)
2

(1 cos r)
2
x
2
+ y
2
+ z
2
=
=
l
2
lim
x !0
y !0
z !0
(2 sIn
2 x
2
)
2
x
2
+ y
2
+ z
2
= 2 lim
x!0
_
sIn
x
2
x
_
d
x
4
x
2
+ y
2
+ z
2
= 0
si, evident, lim
x !0
y !0
z !0
e
z
= 1.
S-au folosit limitele fundamentale lim
t!0
1 cos |
t
2
=
l
2
, lim
x!0
sIn ox
x
= c,
limita functiei compuse precum si faptul c a lim
x !0
y !0
z !0
x
4
x
2
+ y
2
+ z
2
= 0,
15
pentru c a 0 _
x
4
x
2
+ y
2
+ z
2
_ x
2

x
2
x
2
+ y
2
+ z
2
_ x
2

x !0
y !0
z !0
0.
Observatie. n calculul limitelor functiilor de mai multe variabile, se
folosesc, adaptate corespunz ator, regulile de calcul a limitelor functii-
lor de o variabil a real a.
Problema 9
Se consider a functia f : R
2
R denit a prin
f(x,y) =
_
(x + y)
_
cos
l
x
+ sin
l
y
_
, x ,= 0 si y ,= 0
0, x = 0 sau y = 0
.
S a se determine multimea punctelor de continuitate ale functiei.
Rezolvare. Studiem continuitatea functiei f ntr-un punct (a,b)
R
2
. Vom folosi Criteriul lui Heine (Teorema 4.2.1) privind continu-
itatea unei functii ntr-un punct. Deosebim patru cazuri, dup a cum
a si b sunt nule sau nenule.
Cazul a ,= 0 si b ,= 0. Atunci, f(a,b) = (a + b)
_
cos
l
a
+sin
l
b
_
Fie
(x
n
,y
n
) un sir arbitrar din R
2
, convergent la (a,b). Fie r =
_
a
2
+ b
2
si sfera S((a,b),r) = S. Exist a rangul n
0
N astfel nct (x
n
,y
n
) S
pentru n _ n
0
. Pentru un astfel de n, avem
f(x
n
,y
n
) = (x
n
+ y
n
)
_
cos
l
x
n
+ sin
l
y
n
_
.
Ca urmare, lim f(x
n
,y
n
) = f(a,b). Acum, Criteriul amintit arat a c a
functia f este continu a n punctul (a,b).
Cazul a ,= 0 si b = 0. Atunci, f(a,b) = 0. Fie sirul (y
n
), convergent
la 0, denit prin y
n
=
l
2nt + (1)
n
2
. Deoarece
lim f(a,y
2n
) = a(cos
l
a
+ 1) si lim f(a,y
2n+1
) = a(cos
l
a
1),
rezult a c a lim f(x
n
,y
n
) nu exist a. Acum, Criteriul amintit arat a c a
functia f nu este continu a n punctul (a,b).
Cazul a = 0 si b ,= 0 este similar cu cel anterior.
Cazul a = 0 si b = 0. Atunci, f(a,b) = 0. Fie (x
n
,y
n
) un sir arbitrar
din R
2
, convergent la (0,0). Avem
f(x
n
,y
n
) =
_
(x
n
+y
n
)( cos
l
x
n
+sin
l
y
n
), x
n
,= 0, y
n
,= 0
0, x
n
= 0 sau y
n
= 0
Se constat a cu usurint a c a pentru orice n N are loc inegalitatea [
f(x
n
,y
n
) [ _ 2[ x
n
+ y
n
[. De aici rezult a imediat c a lim f(x
n
,y
n
) = 0
= f(a,b). Criteriul amintit arat a c a functia f este continu a n (a,b).
n concluzie, multimea punctelor de continuitate ale functiei f este
16
D = R
2
{(x,0) [ x ,= 0} ' {(0,y) [ y ,= 0}.
Observatie. Criteriul lui Heine si diverse variante ale lui sunt des
utilizate n probleme privind continuitatea unei functii ntr-un punct.
Este indicat a folosit n probleme privind discontinuitatea unei
functii ntrun punct, dup a modelul urm ator:
O functie f : D Y este discontinu a ntrun punct a D dac a se
veric a conditia: exist a un sir (x
n
) din D, convergent la a si astfel
nct lim f(x
n
) ori nu exist a ori, dac a exist a, este diferit a de f(a).
Practic, se determin a dou a siruri (x
0
n
) (x
00
n
) din D, convergente la a
astfel nct lim f(x
0
n
) si lim f(x
00
n
) sunt diferite ori ntre ele, ori de f(a).
(acum, sirul (x
n
) este sirul intercalat x
0
1
,x
00
1
,x
0
2
,x
00
2
,...).
Stabilirea continuit atii unei functii ntrun punct se poate face si cu
denitia (n diversele ei variante cu vecin at ati sau -c) sau folosind
propriet atile functiilor continue.
Astfel, continuitatea functiei f n (0,0) nseamn a vericarea conditiei
din Denitia 4.2.5:
\- 0, c 0, \(x,y) R
2
_
[ x [ < c
[ y [ < c
== [ f(x,y) f(0,0) [< -
Pentru aceasta, e un c 0 si e un punct oarecare (x,y) R
2
astfel
nct [x[ < c si [y[ < c. Atunci,
[ f(x,y) f(0,0) [ _ 2[ x + y [ _ 2([ x [ + [ y [) < 4c.
De aici se vede c a conditia din Denitia 4.2.5 se veric a dac a pentru
- 0 dat se ia c =
:
d
.
n sfrsit, n cazul a ,= 0 si b ,= 0, pentru a ar ata c a functia f este con-
tinu a n punctul (a,b), proced am astfel: pe vecin atatea S a punctului
(a,b), functia f este denit a prin
f(x,y) = (x + y)
_
cos
l
x
+ sin
l
y
_
.
Astfel, f apare ca un produs de dou a functii continue: o functie poli-
nomial a si o functie sum a de functii trigonometrice compuse cu functii
rationale. Cum produsul a dou a functii continue este o functie con-
tinu a, functia f este continu a pe S si cu att mai mult n (a,b).
Problema 10
Se consider a functia
f : R
2
R, f(x,y) =
_
jyj
x
2
e

jy j
x
2
, dac a x ,= 0, y R
0, dac a x = 0, y R
.
i). S a se studieze continuitatea partial a;
17
ii). S a se studieze continuitatea dup a o directie n origine;
iii). Dac a A = {(x,y) R
2
[ y = x
2
}, s a se studieze continuitatea
relativ la multimea A n origine.
iv). S a se studieze continuitatea functiei.
v). Se poate prelungi f prin continuitate n origine?
vi). S a se studieze continuitatea uniform a a functiei.
vii). S a se studieze existenta limitelor iterate ale functiei ntr-un
punct (a,b).
Rezolvare. i). Conform cu Denitia 4.2.11, functia f este
continu a partial n raport cu variabila x (sau y) n punctul (a,b)
dac a f este continu a dup a directia axei Ox (respectiv Oy) n punctul
(a,b). Avnd n vedere Denitiile 4.2.8 si 4.2.10, e
1
(respectiv

2
) dreapta ce trece prin (a,b) si este paralel a cu Ox (respectiv Oy).
Ecuatia ei este y = b (respectiv x = a). Restrictia functiei f la dreapta

1
este f
.
1
: R R, f
.
1
(x) =
_
jbj
x
2
e

jb j
x
2
, dac a x ,= 0
0, dac a x = 0
,
iar restrictia la dreapta
2
este f
.
2
: R R, f
.
2
(y) = 0 cnd a = 0
si f
.
2
: R R, f
.
2
(y) =
jyj
a
2
e

jy j
a
2
cnd a ,= 0.
Din lim
x!a
f
.
1
(x) = f
.
1
(a) pentru ecare a R, rezult a c a functia f
este continu a partial n raport cu variabila x n punctul (a,b).
Pentru a = 0, avem lim
y!b
f
.
2
(y) = f
.
2
(b) = 0, pentru ecare b R;
rezult a c a functia f este continu a partial n raport cu variabila y n
punctul (0,b).
Pentru a ,= 0, avem lim
y!b
f
.
2
(y) = f
.
2
(b), pentru ecare b R; rezult a
c a functia f este continu a partial n raport cu variabila y n (a,b).
Asadar, functia f este continu a partial n raport cu variabila y n
punctul (a,b).
Concluzia este c a functia f este continu a partial n ecare punct (a,b)
din R
2
.
ii). Avem n vedere Denitia 4.2.10 privind continuitatea dup a o
directie n origine. Din cele spuse mai sus, functia f este continu a
dup a directia axelor Ox si Oy n origine. Fie acum : y = mx, m
,= 0, o dreapt a oarecare care trece prin origine, diferit a de axele de
coordonate. Restrictia functiei f la dreapta este
f
.
: R R, f
.
(x) =
_
jmj
jxj
e

jm j
jx j
, dac a x ,= 0
0, dac a x = 0
.
18
Acum, avem lim
x!0
f
.
(x) = lim
t!1
te
t
= 0 = f
.
(0), adic a restrictia
functiei f la dreapta este continu a n 0. Conform cu Denitia
4.2.10, functia f este continu a dup a orice directie n origine.
iii). Avem n vedere Denitia 4.2.8 privind continuitatea relativ la o
multime a unei functii. Restrictia functiei f la multimea A este
f
A
: A R, f
A
(x,y) =
_
e
l
, dac a (x,y) ,= (0,0)
0, dac a (x,y) = (0,0)
.
Este clar c a lim
x!0
y!0
f
A
(x,y) = e
l
, ceea ce arat a c a restrictia functiei f
la A nu este continu a n (0,0).
Concluzia este c a functia f nu este continu a relativ la multi-mea A n
origine.
iv). Din cele spuse imediat deasupra, rezult a c a functia f nu este
continu a n (0,0) (vezi Remarca 4.2.4). De altfel, din lim f(
l
p
n
,
l
n
) =
e
1
si Criteriul lui Heine (Teorema 4.2.1), avem aceeasi concluzie.
Fie acum un punct (0,b) din R
2
, b ,= 0. Fie (x
n
,y
n
) un sir de puncte
din R
2
, convergent la (0,b). Aceasta nseamn a, conform Teoremei
3.1.7, c a lim x
n
= 0 si lim y
n
= b. De aici, lim
jy
n
j
x
2
n
= si, tinnd
cont nc a o dat a c a lim
t!1
te
t
= 0, avem lim f(x
n
,y
n
) = 0 = f(0,b).
Asadar, functia f este continu a n punctul (0,b) din R
2
, b ,= 0.
Fie acum un punct (a,b) din R
2
, a ,= 0. Pe o vecin atate sferic a a
acestui punct, cu raza sucient de mic a, functia f este o compunere
de functii continue: functia u(x,y) =
jyj
x
2
si functia v(t) = te
t
. Ca
urmare, f este continu a pe ntreaga aceast a vecin atate.
Concluzia este c a functia f este continu a pe R
2
{(0,0)}.
v). Avnd n vedere cele spuse mai sus la pc. ii) si iii) si tinnd
cont de Propozitiile 4.1.1 si 4.1.2, rezult a c a functia f nu are limit a
n origine. Ca urmare, (vezi Denitia 4.2.7), functia f nu se poate
prelungi prin continuitate n origine.
vi). Am tras mai sus concluzia c a functia f este continu a pe R
2

{(0,0)}. Conform cu Teorema lui Cantor (Teorema 4.2.10), functia f


este continu a uniform pe orice multime compact a din R
2
{(0,0)}.
Mai mult, se poate ar ata c a functia f este continu a uniform pe orice
multime m arginit a din R
2
{(0,0)}.
Ar at am c a functia f este continu a uniform pe R
2
[r,r] [r,r],
pentru ecare r 0.
(Schit a). Prin calcul direct, se constat a c a functia f este derivabil a
19
partial pe [0,) [0,) {(0,0)} si (vezi Remarca 5.1.1)
Jf
Jx
(x,y) =
_

2y
x
3
e

jy j
x
2
+
y
x
2
2y
x
3
e

y
x
2
, x ,= 0, y _ 0
0, x = 0, y 0
,
Jf
Jy
(x,y) =
_
1
x
2
e

jy j
x
2

y
x
4
e

y
x
2
, x ,= 0, y _ 0
0, x = 0, y 0
.
Avnd n vedere inegalitatea t
k
e
t
_ M = const. pentru t _ 0 si k =
1, 2, se constat a c a aceste derivate partiale sunt m arginite pe ecare
din multimile [r,) [r,), [0,r] [r,), [r,) [0,r].
Folosind acest rezultat si Teorema lui Lagrange privind functiile reale
derivabile (vezi si Remarca 5.4.3), se constat a c a functia f este lip-
schitzian a pe ecare din aceste multimi. Ca urmare (vezi Propozitia
4.2.2), functia f este continu a uniform pe ecare din aceste multimi si
deci si pe reuniunea lor. Din simetria functiei fat a de axele de coor-
donate, la fel este functia si pe celelalte cadrane. Din toate acestea,
avem c a functia f este continu a uniform pe R
2
[r,r] [r,r], pentru
ecare r 0.
vii). Avem n vedere Denitia 4.1.13 privind limitele iterate ale unei
functii ntr-un punct si obtinem:
limita partial a n raport cu x a functiei f n punctul (a,b) este
lim
x!a
f(x,y) =
_
jyj
a
2
e

jy j
a
2
, dac a a ,= 0
0, dac a a = 0
= f(a,y), y R,
limita partial a n raport cu y a functiei f n punctul (a,b) este
lim
y!b
f(x,y) =
_
jbj
x
2
e

jb j
x
2
, dac a x ,= 0
0, dac a x = 0
= f(x,b), x R.
De aici,
lim
x!a
_
lim
y!b
f(x,y)
_
=
_
jbj
a
2
e

jb j
a
2
, dac a a ,= 0
0, dac a a = 0
= f(a,b),
lim
y!b
_
lim
x!a
f(x,y)
_
=
_
jbj
a
2
e

jb j
a
2
, dac a a ,= 0
0, dac a a = 0
= f(a,b),
ceea ce arat a c a f are limite iterate n ecare punct (a,b) din R
2
.
Observatie. Functia f este un exemplu de functie care are limite
iterate n origine, este continu a partial n origine dar nu este continu a
n origine (nu are nici m acar limit a n origine).
Observatie. Mai trebuie demonstrat c a dac a f este continu a uniform
pe dou a multimi, atunci ea este continu a uniform si pe reuniunea lor.
20
Problema 11
Dat ind - 0, s a se determine un c(-) 0 satisf acnd conditia
de continuitate uniform a pentru functia
f : (0,1) R (1,1) R
2
, f(x,y,z) =
_
e
x
cos y, ze
sIn y
_
.
Rezolvare. Avem n vedere Denitia 4.2.14, adaptat a tipului de
functie din enunt. n Denitie, consider am d
l
si d
2
ca ind metricile
induse de supnormele pe spatiile R
3
si respectiv R
2
. Asadar, functia
f este continu a uniform pe multimea D = (0,1) R (1,1) R
3
dac a, pentru orice - 0, exist a c(-) 0 astfel nct, pentru orice
(x
l
,y
l
,z
l
) si (x
2
,y
2
,z
2
) D cu [ x
l
x
2
[ < c(-), [ y
l
y
2
[ < c(-),
[ z
l
z
2
[ < c(-), s a avem
[ e
x
1
cosy
l
e
x
2
cosy
2
[ < -, [ z
l
e
sIn y
1
z
2
e
sIn y
2
[ < -.
Fie f
l
(x,y,z) = e
x
cosy prima functie component a a lui f. Avnd n
vedere Formula lui Lagrange pentru functii de mai multe variabile
reale (vezi Remarca 5.4.3), pentru (x,y,z) si (a,b,c) din D, avem
f
l
(x,y,z) f
l
(a,b,c) = e

cos j (x a) e

sinj(y b),
cu a,x si j b,y.
Analog, pentru f
2
(x,y,z) = ze
sIn y
, a doua functie component a a lui f,
avem
f
2
(x,y,z) f
2
(a,b,c) = , cos ce
sIn o
(y b) + e
sIn o
(z c),
cu c b,y si , c,z.
Observnd acum c a cele patru derivate partiale de mai sus sunt m argi-
nite n modul pe D de num arul M = e, avem
[ e
x
1
cosy
l
e
x
2
cosy
2
[ _ M([ x
l
x
2
[ + [ y
l
y
2
[)
[ z
l
e
sIn y
1
z
2
e
sIn y
2
[ _ M([ y
l
y
2
[ + [ z
l
z
2
[) .
Se vede de aici c a dac a se alege c(-) =
:
2e
, atunci conditia de conti-
nuitate uniform a pentru functia f pe domeniul s au de denitie D se
veric a.
Observatie. n fapt, sa ar atat c a ecare functie component a a
lui f este continu a uniform pe multimea D, iar c(-) cerut este min-
imul dintre cei doi c(-), cei corespunz atori celor dou a componente ale
functiei.
n general, o functie f = (f
l
,f
2
,...f
q
) : D R
p
R
q
este continu a uni-
form pe multimea D dac a si numai dac a ecare component a f
l
,f
2
,...f
q
este continu a uniform pe D.
21
Observatie. Teorema lui Cantor (Teorema 4.2.10) arat a c a ntro
situatie special a pentru domeniul de denitie D, o functie continu a
f : D R
p
R
q
poate chiar continu a uniform pe D.
Alte situatii speciale sunt prezentate mai jos:
a). Fie I R un interval necompact. O functie continu a f : I R
care are limite nite n capetele intervalului I este continu a uniform.
b). Orice functie continu a f : R
p
R
q
care este periodic a n raport
cu ecare variabil a, este continu a uniform pe R
p
.
Observatie. Se poate demonstra c a functia f este continu a uniform
pe multimea D si altfel:
Varianta 1. Fie mai nti f
0
restrictia functiei f la multimea (0,1)
[0,2] (1,1) si apoi f
1
prelungirea prin continuitate a lui f
0
pe
multimea = [0,1] [0,2] [1,1]. n sfrsit, e f
2
prelungirea
prin 2 periodicitate n raport cu variabila y a lui f
1
la multimea
D = [0,1] R [1,1]. Deoarece multimea este compact a, con-
form Teoremei lui Cantor (Teorema 4.2.10), functia continu a f
1
este
continu a uniform pe multimea . Avnd n vedere cele de mai sus,
functia f
2
este continu a uniform pe multimea D. Ca urmare, restrictia
sa la D, adic a functia f, are aceeasi proprietate.
Varianta 2. (Schit a). Functia exponential a si functia de gradul nti
ce apar n expresia lui f sunt continue uniform pe intervalele deschise
corespunz atoare pentru c a se pot prelungi prin continuitate pe in-
tervalele compacte corespunz atoare. Celelalte dou a functii sunt con-
tinue uniform pe R deoarece sunt continue si 2 periodice pe R.
Mai folosim proprietatea c a produsul a dou a functii continue uniform
si m arginite este o functie continu a uniform pe multimea respectiv a.
Ca urmare, componentele lui f, deci si f, sunt functii continue uniform
pe D.
Problema 12
Pentru functia f : R
2
R
2
, denit a prin
f(x,y) =
_
_
_
_
xy
2
_
x
2
+ y
2
,
xy
x
2
+ y
2
_
, (x,y) ,= (0, 0)
(0, 0), (x,y) = (0, 0)
,
s a se determine multimea punctelor de continuitate C, multimea
punctelor de derivabilitate partial a D precum si multimea punctelor
de diferentiabilitate E.
Rezolvare. a). Studiem continuitatea functiei. Fie (a,b) ,=
(0,0) un punct din R
2
. Pe o vecin atate sferic a S de raz a r <
_
a
2
+ b
2
22
a acestui punct, cele dou a componente ale functiei, f
l
(x,y) =
xy
2
_
x
2
+ y
2
si f
2
(x,y) =
xy
x
2
+ y
2
, sunt functii continue, ind compuneri de astfel
de functii: functii polinomiale, functia rational a
u
v
, functia radical.
Ca urmare, functia f este continu a pe S. Studiem acum continuitatea
functiei n origine. Pentru prima component a, avem
0 _

xy
2
_
x
2
+ y
2

_ max[ y
2
[,[ xy [
x !0
y !0
0
ceea ce arat a c a f
l
este continu a n (0,0).
Pentru a doua component a, avem c a lim f
2
(
l
n
,
(l)
n
n
) nu exist a, ceea
ce arat a c a f
2
nu este continu a n (0,0) (de fapt, nu are nici m acar
limit a n acest punct).
n concluzie, multimea punctelor de continuitate a functiei f este
C = R
2
{(0,0)}.
b). Studiem derivabilitatea partial a a functiei. Fie (a,b) ,= (0,0) un
punct din R
2
. Pe o vecin atate sferic a S de raz a r <
_
a
2
+ b
2
a aces-
tui punct, cele dou a componente ale functiei, f
l
(x,y) =
xy
2
_
x
2
+ y
2
si
f
2
(x,y) =
xy
x
2
+ y
2
, sunt functii derivabile partial (vezi Denitia 5.1.2),
ind compuneri de astfel de functii: functii polinomiale, functia ration-
al a
u
v
, functia radical. Ca urmare, functia f este derivabil a partial pe
S (vezi Denitia 5.1.5). Avnd n vedere regulile de derivare partial a
(vezi Remarca 5.1.2), avem derivatele partiale n raport cu variabilele
x si y ale functiilor f
l
si f
2
pe multimea D
0
= R
2
{(0,0)}:
Jf
1
Jx
=
y
2
_
x
2
+ y
2
xy
2 x
p
x
2
+ y
2
x
2
+ y
2
=
y
4
(x
2
+ y
2
)
_
x
2
+ y
2
,
Jf
1
Jy
=
2xy
_
x
2
+ y
2
xy
2 y
p
x
2
+ y
2
x
2
+ y
2
=
xy(2x
2
+ y
2
)
(x
2
+ y
2
)
_
x
2
+ y
2
,
Jf
2
Jx
=
y(x
2
+ y
2
) 2x
2
y
(x
2
+ y
2
)
2
=
y(y
2
x
2
)
(x
2
+ y
2
)
2
,
Jf
2
Jy
=
x(x
2
+ y
2
) 2xy
2
(x
2
+ y
2
)
2
=
x(x
2
y
2
)
(x
2
+ y
2
)
2
.
Avnd n vedere Denitiile 5.1.4 si 5.1.5, avem, pe D
0
,
derivata partial a a functiei f n raport cu variabila x,
Jf
Jx
(x,y) =
_
y
4
(x
2
+ y
2
)
_
x
2
+ y
2
,
y(y
2
x
2
)
(x
2
+ y
2
)
2
_
;
derivata partial a a functiei f n raport cu variabila y,
Jf
Jy
(x,y) =
_
xy(2x
2
+ y
2
)
(x
2
+ y
2
)
_
x
2
+ y
2
,
x(x
2
y
2
)
(x
2
+ y
2
)
2
_
;
derivata functiei f (sau matricea lui Jacobi a functiei f),
23
f
0
(x,y) =
_
_
y
4
(x
2
+ y
2
)
_
x
2
+ y
2
xy(2x
2
+ y
2
)
(x
2
+ y
2
)
_
x
2
+ y
2
y(y
2
x
2
)
(x
2
+ y
2
)
2
x(x
2
y
2
)
(x
2
+ y
2
)
2
_
_
.
Studiem acum derivabilitatea partial a a functiei n origine. ncepem
cu componentele functiei. Urmnd Denitia 5.1.1 si Remarca 5.1.1,
Jf
1
Jx
(0,0) = lim
x!0
f
1
(x,0) f
1
(0,0)
x
= lim
x!0
0
x
= 0,
Jf
1
Jy
(0,0) = lim
y!0
f
1
(0,y) f
1
(0,0)
y
= lim
y!0
0
y
= 0,
Jf
2
Jx
(0,0) = lim
x!0
f
2
(x,0) f
2
(0,0)
x
= lim
x!0
0
x
= 0,
Jf
2
Jy
(0,0) = lim
y!0
f
2
(0,y) f
2
(0,0)
y
= lim
y!0
0
y
= 0.
Avnd n vedere Denitiile 5.1.4 si 5.1.5, functia f este derivabil a
partial n origine si derivata ei n acest punct este f
0
(0,0) =
_
0 0
0 0
_
.
n concluzie, multimea punctelor de derivabilitatea partial a a functiei
f este D = R
2
.
c). Studiem diferentiabilitatea functiei. Deoarece functia nu este
continu a n origine, ea nu este diferentiabil a n acest punct, conform
Teoremei 5.1.1. Fie acum (a,b) ,= (0,0) un punct din R
2
. Pe o vecin a-
tate sferic a S de raz a r <
_
a
2
+ b
2
a acestui punct, derivata partial a
f
0
(x,y) este continu a pe S deoarece cele patru derivate partiale
Jf
1
Jx
,
Jf
1
Jy
,
Jf
2
Jx
,
Jf
2
Jy
sunt continue pe S, ind compuneri de astfel de functii
(vezi Corolarul 4.2.1). Ca urmare, conform cu conditia sucient a de
diferentiabilitate din Teorema 5.1.3, functia f este diferentiabil a pe S
si deci pe D
0
.
n concluzie, multimea punctelor de diferentiabilitate a functiei f este
E = D
0
.
Observatie. De retinut:
continuitatea este o conditie necesar a pentru diferentiabilitatea unei
functii ntr-un punct;
derivabilitatea partial a este o conditie necesar a pentru diferentia-
bilitatea unei functii ntr-un punct;
Sensul exact al acestor armatii trebuie nteles ca n Teoremele 5.1.1
si 5.1.2.
Observatie. Conform cu Denitia 5.1.7, Propozitia 5.1.5 si Teorema
5.1.2, diferentiala functiei f ntrun punct (a,b) E este aplicatia
liniar a df(a,b) : R
2
R
2
a c arei matrice n baza canonic a a lui R
2
este f
0
(a,b).
24
Asadar, df(a,b) : R
2
R
2
este denit a prin
df(a,b)(u,v) =
_
Jf
1
Jx
(a,b)u+
Jf
1
Jy
(a,b)v,
Jf
2
Jx
(a,b)u+
Jf
2
Jy
(a,b)v
_
pentru ecare (u,v) R
2
.
n functie de diferentialele elementare dx, dy, se poate scrie
df(a,b) =
_
Jf
1
Jx
(a,b)dx+
Jf
1
Jy
(a,b)dy,
Jf
2
Jx
(a,b)dx+
Jf
2
Jy
(a,b)dy
_
.
Reamintim c a, de fapt, diferentialele elementare dx, dy sunt difer-
entialele functiilor proiectie dx = dpr
l
si dy = dpr
2
si coincid cu
acestea (vezi Remarca 5.1.9):
dx : R
2
R, dx(u,v) = u si dy : R
2
R, dy(u,v) = v.
Concret, n punctul (3,4) avem c a df(3,4) : R
2
R
2
este
df(3,4) =
_
256
125
dx +
408
125
dy,
28
625
dx
21
625
dy
_
.
Problema 13
S a se arate c a functia f : R
2
R denit a prin
f(x,y) =
_
xy
x
2
y
2
x
2
+ y
2
, (x,y) ,= (0,0)
0, (x,y) = (0,0)
este diferentiabil a pe R
2
. S a se arate apoi c a functia f admite derivate
partiale mixte de ordinul doi pe R
2
si s a se deduc a faptul c a cel putin
una dintre aceste derivate nu este continu a n origine. n ce puncte
din R
2
functia f este diferentiabil a de dou a ori?
Rezolvare. a). ncepem prin a studia diferentiabilitatea functiei
n origine. Din
0 _

xy
x
2
y
2
x
2
+ y
2

= [ xy [

x
2
y
2
x
2
+ y
2

_ [ xy [
x !o
y !o
0,
rezult a c a functia este continu a n origine.
Urmnd din nou Denitia 5.1.1 si Remarca 5.1.1, avem
Jf
Jx
(0,0) = lim
x!0
f(x,0) f(0,0)
x
= 0,
Jf
Jy
(0,0) = lim
y!0
f(0,y) f(0,0)
y
= 0,
ceea ce arat a c a functia f este derivabil a partial n origine.
Asadar, cele dou a conditii necesare de diferentiabilitate a unei functii
ntrun punct (vezi Teoremele 5.1.1 si 5.1.2) sunt ndeplinite. Con-
sidernd acum aplicatia liniar a nul a L : R
2
R, L(x,y) = 0, avem
lim
x !0
y !0
f(x,y) f(0,0) L(x,y)
_
x
2
+ y
2
= lim
x !0
y !0
xy
x
2
y
2
(x
2
+ y
2
)
_
x
2
+ y
2
= 0
pentru c a
0 _

xy
x
2
y
2
(x
2
+ y
2
)
_
x
2
+ y
2

xy
_
x
2
+ y
2
x
2
y
2
(x
2
+ y
2
)

_ max[ x [,[ y [.
Conform Denitiei 5.1.6, f este diferentiabil a n origine.
25
Studiem acum diferentiabilitatea functiei ntr-un punct (a,b) diferit
de origine. Pe o vecin atate sferic a S de raz a r <
_
a
2
+ b
2
a acestui
punct, functia f este o functie rational a si ca urmare, este deriv-
abil a partial pe S (vezi Denitia 5.1.1). Avnd n vedere regulile
de derivare partial a (Remarca 5.1.2) si cele spuse mai sus, avem
derivatele partiale n raport cu x si y ale functiei f:
Jf
Jx
(x,y) =
_
x
4
y + 4x
2
y
3
y
5
(x
2
+ y
2
)
2
, dac a (x,y) ,= (0,0)
0, dac a (x,y) = (0,0)
,
Jf
Jy
(x,y) =
_
x
5
4x
3
y
2
xy
4
(x
2
+ y
2
)
2
, dac a (x,y) ,= (0,0)
0, dac a (x,y) = (0,0)
.
Deoarece aceste derivate partiale sunt functii rationale pe S, ele sunt
functii continue pe S. Conform unei conditii suciente de diferentia-
bilitate (Teorema 5.1.3), functia f este diferentiabil a pe S si deci pe
R
2
{(0,0)}.
Mai facem observatia c a pentru (x,y) ,= (0,0) avem
0 _

x
4
y + 4x
2
y
3
y
5
(x
2
+ y
2
)
2

_ 3[y[
x !0
y !0
0, 0 _

x
5
4x
3
y
2
xy
4
(x
2
+ y
2
)
2

_ 3[x[
x !0
y !0
0,
ceea ce arat a c a derivatele partiale
Jf
Jx
si
Jf
Jy
sunt continue pe R
2
.
Tragem concluzia c a functia f este diferentiabil a pe R
2
si chiar mai
mult, este de clas a C
l
pe R
2
(vezi Denitia 5.1.9 si Propozitia 5.1.6).
b). ncepem prin a studia existenta derivatelor partiale mixte de
ordinul doi ale functiei f n origine. Conform cu Denitia 5.2.1, avem
J
2
f
JxJy
(0,0) =
J
Jx
_
Jf
Jy
_
(0,0) = lim
x!0
@f
@y
(x,0)
@f
@y
(0,0)
x
= lim
x!0
x
x
= 1,
J
2
f
JyJx
(0,0) =
J
Jy
_
Jf
Jx
_
(0,0) = lim
y!0
@f
@x
(0,y)
@f
@x
(0,0)
y
= lim
y!0
y
y
= 1
ceea ce arat a c a f are derivate partiale mixte de ordinul doi n (0,0).
Studiem acum existenta derivatelor partiale mixte de ordinul doi ale
functiei f ntr-un punct (a,b) ,= (0,0). Pe o vecin atate sferic a S de raz a
r <
_
a
2
+ b
2
a acestui punct, derivatele partiale
Jf
Jx
si
Jf
Jy
sunt functii
rationale si ca urmare, sunt derivabile partial pe S (vezi Denitia
5.1.1). Ca urmare, functia f admite derivate partiale mixte de ordinul
doi pe R
2
. Dac a amdou a derivatele partiale mixte de ordinul doi
J
2
f
JxJy
si
J
2
f
JyJx
ar continue n origine, atunci, conform cu Teorema
lui Schwarz (Teorema 5.2.1), derivatele partiale mixte de ordinul doi
J
2
f
JxJy
si
J
2
f
JyJx
ar egale n ori-gine, ceea ce contrazice rezultatele de
mai sus. Asadar, cel putin una dintre derivatele partiale mixte de
26
ordinul doi
J
2
f
JxJy
si
J
2
f
JyJx
nu este continu a n origine. De altfel, calcule
simple ne conduc la
J
2
f
JxJy
(x,y) =
J
2
f
JyJx
(x,y) =
x
6
+ 9x
4
y
2
9x
2
y
4
y
6
(x
2
+ y
2
)
3
pentru (x,y) ,= (0,0), fapt normal, pentru c a functia f este de clas a
C
2
pe R
2
{(0,0)} (vezi Denitia 5.2.9 si Corolarul 5.2.1). Acum,
din lim
J
2
f
JyJx
(
l
n
,0) = 1 si lim
J
2
f
JxJy
(0,
l
n
) = 1, rezult a c a nici una din
derivatele partiale mixte
J
2
f
JxJy
si
J
2
f
JyJx
nu este continu a n origine.
c). Deoarece functia f este de clas a C
2
pe R
2
{(0,0)}, din Denitia
5.2.11 si din Teorema 5.2.2 a lui Young rezult a c a ea este de dou a ori
diferentiabil a pe R
2
{(0,0)}.
Observatie. Conform cu Denitia 5.2.12, diferentiala de ordin doi a
functiei f n punctul (a,b) R
2
{(0,0)} este aplicatia
d
2
f(a,b) : R
2
R denit a prin
d
2
f(a,b) =
J
2
f
Jx
2
(a,b)dx
2
+ 2
J
2
f
JxJy
(a,b)dxdy +
J
2
f
Jy
2
(a,b)dy
2
.
Problema 14
Fie functia f : R
3
R, de clas a C
2
si e functia compus a
F : (0,) (0,2) (0,) R
denit a prin
F(j, 0, ,) = f(j cos 0 sin,, j sin0 sin,, j cos ,).
S a se arate c a F este de clas a C
2
si veric a identitatea
J
2
f
Jx
2
+
J
2
f
Jy
2
+
J
2
f
Jz
2
=
J
2
F
J
2
+
l

2
sIn
2
,
J
2
F
J0
2
+
l

2
J
2
F
J,
2
+
2

JF
J
+
ctg,

2
JF
J,
.
(expresia laplaceianului n coordonate sferice (polare n spatiu)).
Rezolvare. Not am variabilele functiei f prin x, y, z. Consider am
functiile x, y, z : D = (0,) (0,2) (0,) R, denite prin
x(j, 0, ,) = j cos 0 sin,, y(j, 0, ,) = j sin0 sin,, z(j, 0, ,) = j cos ,.
Mai consider am functia vectorial a u care are drept componente aceste
trei functii: u : D R
3
, u = (x,y,z). Functia u este de clas a C
2
pe
multimea D pentru c a componentele ei, functiile x, y, z, au derivate
partiale de ordinul nti si doi continue pe D. Cum si functia f este
de clas a C
2
pe multimea R
3
, rezult a, conform Teoremei de diferenti-
abilitate a functiilor compuse (Teorema 5.3.2), c a functia compus a
f u = F este de clas a C
2
pe multimea D. Tot Teorema amintit a ne
d a si formulele de calcul pentru derivatele partiale de ordinul doi ale
functiei compuse F. Preciz am c a formulele de calcul pentru derivatele
partiale de ordinul nti ale functiei compuse F sunt date de Teorema
5.3.1. Asadar, avem
27
JF
J
(j, 0, ,) =
Jf
Jx
(j cos 0 sin,, j sin0 sin,, j cos ,)
Jx
J
(j, 0, ,) +
+
Jf
Jy
(j cos 0 sin,, j sin0 sin,, j cos ,)
Jy
J
(j, 0, ,) +
+
Jf
Jz
(j cos 0 sin,, j sin0 sin,, j cos ,)
Jz
J
(j, 0, ,).
Calcul am derivatele partiale ale functiilor x, y, z:
Jx
J
(j, 0, ,) = cos 0 sin,,
Jy
J
(j, 0, ,) = sin0 sin,,
Jz
J
(j, 0, ,) = cos ,.
Facem urm atoarea precizare: de obicei, n formulele anterioare, nu
se scriu punctele n care se calculeaz a derivatele, pentru a nu se
supranc arca scrierea. ns a, ele trebuie s a e prezente tacit. Cu
aceasta, formula de mai sus se scrie
JF
J
=
Jf
Jx
Jx
J
+
Jf
Jy
Jy
J
+
Jf
Jz
Jz
J
,
si ca urmare,
JF
J
=
Jf
Jx
cos 0 sin, +
Jf
Jy
sin0 sin, +
Jf
Jz
cos ,,
adic a mult mai convenabil.
n mod asem an ator, avem
JF
J0
=
Jf
Jx
Jx
J0
+
Jf
Jy
Jy
J0
+
Jf
Jz
Jz
J0
,
JF
J,
=
Jf
Jx
Jx
J,
+
Jf
Jy
Jy
J,
+
Jf
Jz
Jz
J,
.
Calcul am celelalte derivate partiale ale functiilor x, y, z
Jx
J0
= j sin0 sin,,
Jy
J0
= j cos 0 sin,,
Jz
J0
= 0,
Jx
J,
= j cos 0 cos ,,
Jy
J,
= j sin0 cos ,,
Jz
J,
= j sin,,
si cu acestea,
JF
J0
=
Jf
Jx
j sin0 sin, +
Jf
Jy
j cos 0 sin,,
JF
J,
=
Jf
Jx
j cos 0 cos , +
Jf
Jy
j sin0 cos ,
Jf
Jz
j sin,.
Trecem acum la calculul derivatelor partiale de ordinul doi ale functiei
compuse F. Aplicnd regulile de derivare a sumei si a produsului
precum si a unei functii compuse, avem
J
2
F
J
2
=
J
J
_
JF
J
_
=
J
J
_
Jf
Jx
cos 0 sin, +
Jf
Jy
sin0 sin, +
Jf
Jz
cos ,
_
=
=
J
J
_
Jf
Jx
_
cos 0 sin, +
J
J
_
Jf
Jy
_
sin0 sin, +
J
J
_
Jf
Jz
_
cos , =
=
_
J
2
f
Jx
2
cos 0 sin, +
J
2
f
JyJx
sin0 sin, +
J
2
f
JzJx
cos ,
_
cos 0 sin, +
+
_
J
2
f
JxJy
cos 0 sin, +
J
2
f
Jy
2
sin0 sin, +
J
2
f
JzJy
cos ,
_
sin0 sin, +
+
_
J
2
f
JxJz
cos 0 sin, +
J
2
f
JyJz
sin0 sin, +
J
2
f
Jz
2
cos ,
_
cos ,.
n mod asem an ator, avem
28
J
2
F
J0
2
=
J
J0
_
JF
J0
_
=
J
J0
_

Jf
Jx
j sin0 sin, +
Jf
Jy
j cos 0 sin,
_
=
=
J
J0
_
Jf
Jx
_
j sin0 sin, +
J
J0
_
Jf
Jy
_
j cos 0 sin,

Jf
Jx
j cos 0 sin,
Jf
Jy
j sin0 sin, =
=
_

J
2
f
Jx
2
j sin0 sin, +
J
2
f
JyJx
j cos 0 sin,
_
j sin0 sin, +
+
_

J
2
f
JxJy
j sin0 sin, +
J
2
f
Jy
2
j cos 0 sin,
_
j cos 0 sin,

Jf
Jx
j cos 0 sin,
Jf
Jy
j sin0 sin,
si, n sfrsit,
J
2
F
J,
2
=
J
J,
_
JF
J,
_
=
J
J,
_
Jf
Jx
j cos 0 cos , +
Jf
Jy
j sin0 cos ,
Jf
Jz
j sin,
_
=
=
J
J,
_
Jf
Jx
_
j cos 0 cos , +
J
J,
_
Jf
Jy
_
j sin0 cos ,
J
J,
_
Jf
Jz
_
j sin,

Jf
Jx
j cos 0 sin,
Jf
Jy
j sin0 sin,
Jf
Jz
j cos , =
=
_
J
2
f
Jx
2
j cos 0 cos , +
J
2
f
JyJx
j sin0 cos ,
J
2
f
JzJx
j sin,
_
j cos 0 cos , +
+
_
J
2
f
JxJy
j cos 0 cos , +
J
2
f
Jy
2
j sin0 cos ,
J
2
f
JzJy
j sin,
_
j sin0 cos ,

_
J
2
f
JxJz
j cos 0 cos , +
J
2
f
JyJz
j sin0 cos ,
J
2
f
Jz
2
j sin,
_
j sin,

Jf
Jx
j cos 0 sin,
Jf
Jy
j sin0 sin,
Jf
Jz
j cos ,.
Introducnd derivatele
J
2
F
J
2
,
J
2
F
J0
2
,
J
2
F
J,
2
,
JF
J
,
JF
J,
n membrul drept al
identit atii din enunt, se constat a c a acesta este egal cu membrul stng
J
2
f
Jx
2
+
J
2
f
Jy
2
+
J
2
f
Jz
2
al identit atii.
Identitatea din enunt este demonstrat a.
Observatie. Formulele care dau derivatele partiale ale functiei com-
puse F = f u n functie de derivatele partiale ale functiilor ce se com-
pun provin din egalitatea matriceal a F
0
(a) = f
0
(u(a))u
0
(a) (Teorema
5.3.1 de diferentiabilitate a functiilor compuse). n cazul functiilor
din Problem a, aceast a egalitate devine
_
JF
J
,
JF
J0
,
JF
J,
_
=
=
_
Jf
Jx
,
Jf
Jy
,
Jf
Jz
_
_
_
cos 0 sin, j sin0 sin, j cos 0 cos ,
sin0 sin, j cos 0 sin, j sin0 cos ,
cos , 0 j sin,
_
_
Aici, derivatele lui F sunt calculate n punctul a = (j, 0, ,) iar deriva-
tele lui f sunt calculate n punctul
u(a) = (j cos 0 sin,, j sin0 sin,, j cos ,).
Preciz am nc a odat a c a, de obicei, n formulele anterioare, nu se scriu
punctele n care se calculeaz a derivatele, pentru a nu se supranc arca
29
scrierea. ns a, ele trebuie s a e prezente tacit.
n sfrsit, se observ a faptul c a n formula general a
JF
J
=
Jf
Jx
Jx
J
+
Jf
Jy
Jy
J
+
Jf
Jz
Jz
J
se a a numai termenii de forma
Jf
Jx
Jx
J
corespunz atori variabilelor x
(sau y sau z) ale lui f prin intermediul c arora functia compus a
F(j, 0, ,) = f(j cos 0 sin,
. .
x
, j sin0 sin,
. .
y
, j cos ,
. .
z
)
depinde de variabila j. Acesti termeni amintesc de regula de derivare
a functiilor compuse de o variabil a real a (g(u(t)))
0
= g
0
(u(t))u
0
(t).
Observatie. Formulele care dau derivatele partiale de ordin superior
ale functiei compuse F = f u n functie de derivatele partiale ale
functiilor ce se compun se obtin derivnd derivatele partiale de ordinul
nti, avnd n vedere regulile de derivare ale operatiilor ce apar,
inclusiv a operatiei de compunere a functiilor. Facem cteva preciz ari
generale, plecnd de la una din derivatele de mai sus.
Am avut de calculat
J
J
_
Jf
Jx
_
. Aici,
Jf
Jx
=
Jf
Jx
(j cos 0 sin,, j sin0 sin,, j cos ,).
Not am g =
Jf
Jx
si atunci, derivata
J
J
_
Jf
Jx
_
nseamn a derivata
J
J
g(j cos 0 sin,, j sin0 sin,, j cos ,).
Ori, aceasta este deja calculat a,
Jg
Jx
Jx
J
+
Jg
Jy
Jy
J
+
Jg
Jz
Jz
J
, r amnnd s a
nlocuim g =
Jf
Jx
pentru formula general a (si derivatele
Jx
J
,
Jy
J
,
Jz
J
,
pentru formula particular a din Problem a):
J
J
_
Jf
Jx
_
=
J
2
f
Jx
2
cos 0 sin, +
J
2
f
JyJx
sin0 sin, +
J
2
f
JzJx
cos ,.
Mai facem precizarea c a Teorema 5.3.2 privind diferentiabilitatea
functiilor compuse d a formulele de calcul pentru derivatele partiale
de ordin doi ale unei functii compuse. n demonstratia Teoremei sunt
deduse aceste formule, la modul general.
Este recomandat ca aceste formule s a e deduse de ecare dat a,
plecnd de la derivatele partiale de ordinul nti.
Observatie. Pentru o functie f de clas a C
2
si de dou a sau trei
variabile reale, expresia f =
J
2
f
Jx
2
+
J
2
f
Jy
2
respectiv f =
J
2
f
Jx
2
+
J
2
f
Jy
2
+
J
2
f
Jz
2
se numeste laplaceianul lui f.
Expresia
J
2
F
J
2
+
l

2
sIn
2
,
J
2
F
J0
2
+
l

2
J
2
F
J,
2
+
2

JF
J
+
ctg,

2
JF
J,
se numeste
laplaceianul lui f n coordonate sferice (polare n spatiu). Problema
arat a c a laplaceianul unei functii de clas a C
2
nu se schimb a (este
invariant) la trecerea la coordonate sferice (polare n spatiu).
30
Problema 15
S a se calculeze lim
x !0
y !0
y
2
2

x
4
1 2
+ cos y cos (1 cos x)
x
4
+ y
4
.
Rezolvare. Folosim Formula lui Taylor de ordinul patru pentru
functia de dou a variabile f : R
2
R, denit a prin
f(x,y) =
y
2
2

x
4
12
+ cosy cos(1 cosx)
(vezi Teorema 5.4.5). Pentru aceasta, calcul am, pentru nceput,
derivatele partiale pn a la ordinul patru inclusiv:
a). derivatele partiale de ordinul nti:
Jf
Jx
= sin(1 cosx) sinx
x
3
3
,
Jf
Jy
= y siny;
b). derivatele partiale de ordinul doi:
J
2
f
Jx
2
= cos(1 cosx) sin
2
x + sin(1 cosx) cosx x
2
,
J
2
f
JxJy
= 0,
J
2
f
Jy
2
= 1 cosy;
c). derivatele partiale de ordinul trei:
J
3
f
Jx
3
= sin(1 cosx) sin
3
x + cos(1 cosx)sin2x +
+
l
2
cos(1 cosx)sin2x sin(1 cosx)sinx 2x,
J
3
f
Jx
2
Jy
= 0,
J
3
f
JxJy
2
= 0,
J
3
f
Jy
3
= siny;
d). derivatele partiale de ordinul patru:
J
4
f
Jx
4
= cos(1 cosx)
_
sin
d
x + 3 cos 2x sin
2
x
_
+
+ sin(1 cosx)
_
4 sin
2
x cos x sinx sin2x cos x
_
2,
J
4
f
Jx
3
Jy
= 0,
J
4
f
Jx
2
Jy
2
= 0,
J
4
f
JxJy
3
= 0,
J
4
f
Jy
4
= cosy.
Calcul am valoarea lui f si a derivatelor partiale de mai sus n punctul
(0,0) si scriem Formula lui Taylor amintit a:
f(x,y) =
l
d!
_
x
4
+ y
4
_
+ .(x,y)
_
x
2
+ y
2
_
2
,
unde . este o functie continu a si nul a n (0,0).
Acum, calcul am limita:
lim
x !0
y !0
y
2
2

x
4
1 2
+ cos y cos (1 cos x)
x
4
+ y
4
= lim
x !0
y !0
f(x,y)
x
4
+ y
4
=
= lim
x !o
y !o
1
4!
(x
4
+ y
4
) + .(x,y)(x
2
+ y
2
)
2
x
4
+ y
4
=
= lim
x !0
y !0
_
l
d!
+ .(x,y)
(x
2
+ y
2
)
2
x
4
+ y
4
_
=
l
d!
,
31
pentru c a

.(x,y)
(x
2
+ y
2
)
2
x
4
+ y
4

_ 2[.(x,y)[
x !0
y !0
0.
n concluzie, limita cerut a este
l
2d
.
Observatie. Pentru calculul limitelor functiilor de mai multe vari-
abile, nu exist a o Teorem a de tip lHpital.
Metoda de mai sus suplineste aceast a lips a.
Problema 16
S a se determine punctele de extrem local ale functiei
f : R
2
R, f(x,y) = (x + y)e
(x
2
+ y
2
)
.
Rezolvare. Functia f este de clas a C
l
pe multimea deschis a
R
2
. Conform Teoremei 5.4.6 (Fermat), punctele de extrem local ale
functiei f se a a printre punctele stationare ale sale, adic a printre
solutiile sistemului (S) :
Jf
Jx
(x,y) = 0,
Jf
Jy
(x,y) = 0.
Calcul am derivatele partiale:
Jf
Jx
(x,y) =
_
1 2xy 2x
2
_
e
(x
2
+ y
2
)
,
Jf
Jy
(x,y) =
_
1 2xy 2y
2
_
e
(x
2
+ y
2
)
.
Sistemul (S) devine
(S) :
_
2xy + 2x
2
= 1
2xy + 2y
2
= 1
,
pentru c a exponentiala nu se anuleaz a.
Sc aznd ecuatiile sistemului, rezult a c a y = x si ca urmare, solutiile
sistemului sunt : a = (
l
2
,
l
2
) si b = (
l
2
,
l
2
).
Pentru a stabili dac a aceste puncte stationare ale functiei sunt puncte
de extrem local, folosim conditia sucient a de extrem dat a de Teo-
rema 5.4.7, conditie care pentru functii de dou a variabile este pre-
cizat a exact n Remarca 5.4.6. Pentru aceasta, calcul am mai nti
derivatele partiale de ordinul doi ale functiei:
J
2
f
Jx
2
(x,y) = e
(x
2
+ y
2
)
_
4x
2
y + 4x
3
2y 6x
_
,
J
2
f
Jy
2
(x,y) = e
(x
2
+ y
2
)
_
4xy
2
+ 4y
3
2x 6y
_
,
J
2
f
JxJy
(x,y) = e
(x
2
+ y
2
)
_
4x
2
y + 4xy
2
2y 2x
_
si apoi valorile lor n punctele stationare a si b ale functiei:
A =
J
2
f
Jx
2
(
l
2
,
l
2
) =
3
p
e
, A
0
=
J
2
f
Jx
2
(
l
2
,
l
2
) =
3
p
e
,
B =
J
2
f
JxJy
(
l
2
,
l
2
) =
l
p
e
, B
0
=
J
2
f
JxJy
(
l
2
,
l
2
) =
l
p
e
,
C =
J
2
f
Jy
2
(
l
2
,
l
2
) =
3
p
e
, C
0
=
J
2
f
Jy
2
(
l
2
,
l
2
) =
3
p
e
.
32
n punctul a avem = B
2
AC =
S
e
< 0, ceea ce arat a c a a
este punct de extrem local pentru f si anume, punct de maxim local,
pentru c a A < 0. Valoarea maxim a local a a functiei este
f
nax loc
= f(
l
2
,
l
2
) =
l
p
e
.
n punctul b avem = B
2
AC =
S
e
< 0, ceea ce arat a c a b
este punct de extrem local pentru f si anume, punct de minim local,
pentru c a A
0
0. Valoarea minim a local a a functiei este
f
nIn loc
= f(
l
2
,
l
2
) =
l
p
e
.
Observatie. Conditia sucient a de extrem din Teorema 5.4.7 este
dat a n termeni de diferentiala a doua sau n termeni privind ma-
tricea hessian a f
00
a functiei n punctul stationar supus studiului (vezi
Remarca 5.4.5).
Problema 17
S a se determine extremele functiei implicite z = z(x,y) denit a
de ecuatia z
3
+ z + 20(x
2
+ y
2
) 8(xy + x + y) = 0.
Rezolvare. Fie (x
0
,y
0
) un punct de extrem local pentru functia
implicit a z = z(x,y) denit a de ecuatia din enunt. Atunci, (x
0
,y
0
) este
punct stationar pentru functia z (Teorema 5.4.6 a lui Fermat), adic a
Jz
Jx
= 0,
Jz
Jy
= 0. Cum functia z este denit a de ecuatia F(x,y,z) = 0,
din TFI (Teorema 5.5.1) rezult a c a
JF
Jx
= 0,
JF
Jy
= 0. Asadar, x
0
, y
0
si z
0
= z(x
0
,y
0
) sunt solutii ale sistemului
(S) : F(x,y,z) = 0,
JF
Jx
= 0,
JF
Jy
= 0,
JF
Jz
,= 0.
Concret, n Problem a, acest sistem este (se subntelege, F este mem-
brul stng el ecuatiei din enunt)
(S) :
_
_
_
z
3
+ z + 20(x
2
+ y
2
) 8(xy + x + y) = 0
40x 8y 8 = 0
40y 8x 8 = 0
si are o singur a solutie: x =
l
d
, y =
l
d
, z = 1.
Observ am c a pentru orice (x,y,z) R
3
,
JF
Jz
(x,y,z) = 3z
2
+ 1 ,= 0.
Din cele spuse mai sus se constat a cu usurint a (Teorema 5.5.1 TFI)
c a ecuatia dat a admite o singur a solutie z = z(x,y) pe o vecin atate
U
0
a punctului (
l
d
,
l
d
) astfel ca z(
l
d
,
l
d
) = 1 si este de clas a C
2
. n
plus, punctul (
l
d
,
l
d
) este punct stationar pentru aceast a functie. Tot
din TFI avem
Jz
Jx
(x,y) =
@F
@x
(x,y,z(x,y))
@F
@z
(x,y,z(x,y))
=
40x 8y 8
3z
2
(x,y) + 1
,
33
Jz
Jy
(x,y) =
@F
@y
(x,y,z(x,y))
@F
@z
(x,y,z(x,y))
=
40y 8x 8
3z
2
(x,y) + 1
,
pentru ecare (x,y) U
0
,
Folosind formulele de derivare ale functiilor compuse (vezi Teorema
5.3.1), se obtin derivatele partiale de ordinul doi ale functiei z:
J
2
z
Jx
2
(x,y) =
d0(3z
2
(x,y) + 1) (40x 8y 8)6z(x,y)
@z
@x
(x,y)
(3z
2
(x,y) + 1)
2
,
J
2
z
Jy
2
(x,y) =
d0(3z
2
(x,y) + 1) (40y 8x 8)6z(x,y)
@z
@y
(x,y)
(3z
2
(x,y) + 1)
2
,
J
2
z
JxJy
(x,y) =
8(3z
2
(x,y) + 1) (40y 8x 8)6z(x,y)
@z
@x
(x,y)
(3z
2
(x,y) + 1)
2
si ca urmare,
J
2
z
Jx
2
(
l
d
,
l
d
) = 10,
J
2
z
Jy
2
(
l
d
,
l
d
) = 10,
J
2
z
JxJy
(
l
d
,
l
d
) = 2.
De aici si din Teorema 5.4.7 (si Remarca 5.4.6) tragem concluzia c a
punctul (
l
d
,
l
d
) este punct de extrem local pentru functia z si anume
punct de maxim. Valoarea maxim a local a a lui z este
z
nax loc
= z(
l
d
,
l
d
) = 1.
Facem urm atoarea observatie: din identitatea
z
3
(x,y) + z(x,y) + 20(x
2
+ y
2
) 8(xy + x + y) = 0,
valabil a pentru ecare (x,y) U
0
, rezult a c a
(1z(x,y))
_
z
2
(x,y)+z(x,y)+2
_
= (4x1)
2
+ (4y1)
2
+ 4(xy)
2
,
ceea ce arat a c a z(x,y) _ 1, \ z(x,y) U
0
.
Aceasta arat a c a punctul (
l
d
,
l
d
) este punct de maxim absolut pentru
functia implicit a z = z(x,y).
Observatie. Se poate ntmpla ca sistemul (S) de mai sus s a aib a
mai multe solutii (x
0
,y
0
,z
0
). n acest caz, se studiaz a dac a functia
implicit a z = z(x,y) denit a de ecuatie si de ecare conditie initial a
z(x
0
,y
0
) = z
0
, z de clas a C
2
, are un extrem local n (x
0
,y
0
).
Problema 18
S a se arate c a sistemul
_
x
2
+ y
2
+ z
2
+ t
2
4x 6 = 0
x
3
y
3
+ z
3
t
3
3z = 0
deneste pe o vecin atate a punctului (0,1) functiile z = z(x,y), t =
t(x,y) care veric a conditiile z(0,1) = 2, t(0,1) = 1 si care sunt de
clas a C
1
. Este punctul (0,1) punct de extrem local pentru functia
z? S a se scrie ecuatia planului tangent la suprafata de ecuatie t =
t(x,y) n punctul (0,1,1).
Rezolvare. Enuntul sugereaz a s a aplic am Teorema sistemelor
de functii implicite (Teorema 5.5.2). Pentru aceasta, consider am
functiile F, G : R
d
: R, denite prin
34
F(x,y,z,t) = x
2
+ y
2
+ z
2
+ t
2
4x 6,
G(x,y,z,t) = x
3
y
3
+ z
3
t
3
3z,
(n rolul functiilor F
l
respectiv F
2
din Teorem a). Fie nc a punctele
(0,1) si (2,1) din R
2
(n rolul punctelor a respectiv b din Teorem a).
Se constat a c a se veric a ipotezele din Teorem a:
1). F(0,1,2,1) = 0, G(0,1,2,1) = 0;
2). functiile F si G sunt de clas a C
1
pe R
d
, ind functii polinomiale;
3). determinantul functional
D(F,G)
D(z,t)
este nenul n (0,1,2,1) pentru c a
D(F,G)
D(z,t)
=

JF
Jz
JF
Jt
JG
Jz
JG
Jt

2z 2t
3z
2
3 3t
2

=
= 6zt
2
6t(z
2
1)

(0,1,2,1)
= 30.
Conform teoremei, exist a o vecin atate U
0
a punctului (0,1) si o vecin a-
tate V
0
a punctului (2,1) si o functie vectorial a (z,t) : U
0
V
0
astfel
nct, pentru (x,y) U
0
,
_
x
2
+ y
2
+ z
2
(x,y) + t
2
(x,y) 4x 6 = 0
x
3
y
3
+ z
3
(x,y) t
3
(x,y) 3z(x,y) = 0
(adic a functiile z si t sunt solutii n raport cu z si t ale sistemului dat
pe multimea U
0
).
n plus, z(0,1) = 2, v(0,1) = 1, functiile z si t sunt de clas a C
1
pe U
0
si sunt unice cu aceste propriet ati. Din cele spuse mai sus, rezult a c a
sistemul dat deneste pe vecin atatea U
0
a punctului (0,1) pe z si t
ca functii de x si y (vezi Denitia 5.5.4).
Prima parte a problemei este rezolvat a.
TSFI d a expresiile derivatelor partiale ale functiilor z si t:
Jz
Jx
(x,y) =
D ( F , G )
D ( x , t )
D ( F , G )
D ( z , t )
,
Jz
Jy
(x,y) =
D ( F , G )
D ( y, t )
D ( F , G )
D ( z , t )
Jt
Jx
(x,y) =
D ( F , G )
D ( z , x )
D ( F , G )
D ( z , t )
,
Jt
Jy
(x,y) =
D ( F , G )
D ( z , y )
D ( F , G )
D ( z , t )
pentru (x,y) U
0
, cei cinci determinanti functionali calculndu-se n
punctul (x,y,z(x,y),t(x,y)).
Calcul am acesti determinanti functionali:
D(F,G)
D(x,t)
=

JF
Jx
JF
Jt
JG
Jx
JG
Jt

2x 4 2t
3x
2
3t
2

=
= 6t
2
(x,y)(x 2) 6x
2
t(x,y),
35
D(F,G)
D(y,t)
=

JF
Jy
JF
Jt
JG
Jy
JG
Jt

2y 2t
3y
2
3t
2

=
= 6yt
2
(x,y) + 6y
2
t(x,y),
D(F,G)
D(z,x)
=

JF
Jz
JF
Jx
JG
Jz
JG
Jx

2z 2x 4
3z
2
3 3x
2

=
= 6x
2
z(x,y) (3z
2
(x,y) 3)(2x 4),
D(F,G)
D(z,y)
=

JF
Jz
JF
Jy
JG
Jz
JG
Jy

2z 2y
3z
2
3 3y
2

=
= 6y
2
z(x,y) 2y(3z
2
(x,y) 3)
si atunci,
Jz
Jx
(0,1) =
2
5
,
Jz
Jy
(x,y) = 0,
Jt
Jx
(x,y) =
6
5
,
Jt
Jy
(x,y) = 1.
Deoarece derivatele partiale
Jz
Jx
si
Jz
Jy
nu sunt nule n punctul (0,1),
acesta nu este punct de extrem local pentru functia z (vezi Teorema
5.4.6 a lui Fermat).
Avnd n vedere cele spuse n 5.9.2, ecuatia planului tangent la
suprafata de ecuatie t = t(x,y) n punctul (0,1,1) este
6x + 5y + 5t 10 = 0.
Observatie. Pentru a determina extremele functiilor implicite z =
z(x,y) si t = t(x,y) denite de sistemul dat se poate proceda ca n
problema anterioar a.
Problema 19
S a se arate c a functia
f : (0,) (0,) (0,) (0,), f(x,y) = (xy,
y
x
)
este regulat a si bijectiv a. S a se constate c a functia invers a f
l
este
regulat a. S a se determine imaginea f(K) a domeniului compact K
limitat de curbele de ecuatii y =
l
x
, y =
2
x
, y =
x
2
, y = 5x.
Rezolvare. Pe domeniul D = (0,) (0,) din R
2
, compo-
nentele f
l
(x,y) = xy si f
2
(x,y) =
y
x
sunt de clas a C
l
, ind functii
elementare. Apoi, jacobianul J
f
al lui f este
J
f
=
D(f
1
,f
2
)
D(x,y)
(x,y) =

Jf
1
Jx
Jf
1
Jy
Jf
2
Jx
Jf
2
Jy

y x

y
x
2
1
x

=
2y
x
,= 0.
36
Conform cu Denitia 5.6.1, functia f este regulat a pe D.
Fie acum un punct oarecare (u,v) (0,) (0,). Egalitatea f(x,y)
= (u,v), v azut a ca o ecuatie, nseamn a sistemul xy = u,
y
x
= v, care
are solutia unic a x =
_
u
v
, y =
_
uv.
Aceasta arat a c a functia f este bijectiv a (vezi Remarca 1.2.3), iar
functia invers a a sa este f
l
: (0,) (0,) (0,) (0,),
denit a prin f
l
(u,v) =
__
u
v
,
_
uv
_
.
(vezi Remarca 1.2.4). Ca si mai sus, componentele lui f
l
sunt de
clas a C
l
pe D, iar jacobianul J
f
1 al lui f
l
este
J
f
1(u,v) =

Jf
1
Jx
Jf
1
Jy
Jf
2
Jx
Jf
2
Jy

l
2
p
uv

l
2
_
u
v
3
l
2
_
v
u
l
2
_
u
v

=
l
2v
.
Conform cu Denitia 5.6.1, functia f
l
este regulat a pe D.
Deoarece f este continu a pe D (direct sau din Propozitia 5.6.2), avem
c a ea transform a multimea compact a K (vezi mai jos) tot ntro
multime compact a = f(K). Conform cu Corolarul 5.6.1, transfor-
marea regulat a f duce interiorul lui K ntro multime deschis a, evident
inclus a n f(K) si exteriorul lui K ntro multime deschis a, evident in-
clus a n f((K). Ca urmare, transformarea regulat a f duce frontiera
lui K, adic a patrulaterul curbiliniu P n frontiera lui f(K), pe care
o not am . Asadar, multimea compact a = f(K) este limitat a de
curba .
Determin am acum imaginile prin f ale ec areia din curbele din enunt.
Fie C
l
curba de ecuatie y =
l
x
. Aceasta nseamn a c a (vezi Denitia
5.9.7) C
l
= {(x,y) D [ y =
l
x
}. Ca urmare, f(C
l
) = f(x,
l
x
) = (1,
1
x
2
),
x 0, ceea ce arat a c a f(C
l
) este dreapta u = 1 din planul (u,v) =
R
2
(mai exact, este semidreapta u = 1, v 0).
La fel, f transform a curba y =
2
x
n semidreapta u = 2, v 0, curba
y =
x
2
n semidreapta v =
l
2
, u 0 si curba y = 5x n semidreapta
v = 5, u 0.
Din cele spuse mai sus, rezult a c a curba este este dreptunghiul
A
0
B
0
C
0
D
0
din planul (u,v) = R
2
(v azut ca linie poligonal a nchis a),
unde A
0
(1,
l
2
), B
0
(2,
l
2
), C
0
(2,5), D
0
(1,5).
n concluzie, imaginea f(K) este = dreptunghiul plin A
0
B
0
C
0
D
0
,
adic a = [1,2] [
l
2
,5].
Observatie. Se observ a c a ntre jacobienii lui f si f
l
are loc re-
latia (care aminteste de formula ce d a derivata functiei inverse a unei
functii reale de o variabil a real a) J
f
1(u,v) =
l
J
f
(x,y)
, cu f(x,y) = (u,v).
37
De altfel, transform arile regulate generalizeaz a functiile reale de o
variabil a real a, derivabile; derivata f
0
(x) devine jacobianul J
f
(x) n un-
ele situatii dar si matricea jacobian a n alte situatii (Teorema 5.6.1).
Observatie. Multimea K este limitat a de hiperbolele de ecuatii y =
l
x
, y =
2
x
si de dreptele de ecuatii y =
x
2
, y = 5x. Cele patru curbe
formeaz a n D un patrulater curbiliniu (notat P). Multimea K este
domeniul compact limitat de acest patrulater curbiliniu.
Problema 20
S a se determine punctele de extrem ale functiei
f : R
3
R, f(x,y,z) = x
2
+ y
2
+ z
2
,
conditionate de ecuatia
x
2
25
+
y
2
9
+
z
2
d
= 1.
Rezolvare. n general, punctele de extrem ale unei functii de
clas a C
l
, conditionate de o ecuatie, se determin a prin metoda (multi-
plicatorilor) lui Lagrange (vezi cele spuse n 5.7). Parcurgem etapele
acestei metode.
1). Functia ajut atoare a lui Lagrange este
(x,y,z) = x
2
+ y
2
+ z
2
+ `
_
x
2
25
+
y
2
9
+
z
2
d
1
_
.
2).
J+
Jx
= 2x +
2Xx
25
,
J+
Jy
= 2y +
2Xy
9
,
J+
Jz
= 2z +
2Xz
d
si avem de rezolvat sistemul
(S) : 2x +
2Xx
25
= 0, 2y +
2Xy
9
= 0, 2z +
2Xz
d
= 0,
x
2
25
+
y
2
9
+
z
2
d
= 1
Se constat a cu usurint a c a solutiile (x,y,z,`) ale sistemului sunt
( 5,0,0,25), (0, 3,0,9), (0,0, 2,4).
Asadar, punctele (5,0,0), (0,3,0), (0,0,2) sunt puncte stationare
conditionate pentru functia f.
3 4 5). Pentru ` = 25, avem
(x,y,z) = x
2
+ y
2
+ z
2
25
_
x
2
25
+
y
2
9
+
z
2
d
1
_
.
Ca urmare, n punctele ( 5,0,0) avem (vezi Exemplul 5.2.4)
d
2
( 5,0,0) =
32
9
dy
2

2l
2
dz
2
.
Se vede de aici c a forma p atratic a d
2
( 5,0,0) este negativ denit a,
ceea ce arat a c a punctele ( 5,0,0) sunt puncte de maxim conditionat
pentru functia f (vezi Teorema 5.4.7).
Pentru ` = 9, avem
(x,y,z) = x
2
+ y
2
+ z
2
9
_
x
2
25
+
y
2
9
+
z
2
d
1
_
.
Ca urmare, n punctele (0, 3,0) avem d
2
(0, 3,0) =
32
25
dx
2

5
2
dz
2
.
38
Este evident c a aceast a form a p atratic a nu este denit a ca semn.
Aceasta arat a c a punctele (0, 3,0) nu sunt puncte de extrem conditi-
onat pentru functia f (vezi Teorema 5.4.7).
n sfrsit, pentru ` = 4, avem
(x,y,z) = x
2
+ y
2
+ z
2
4
_
x
2
25
+
y
2
9
+
z
2
d
1
_
.
Ca urmare, n (0,0, 2) avem d
2
(0,0, 2) =
d2
25
dx
2
+
l0
9
dy
2
.
Se vede de aici c a forma p atratic a d
2
(0,0, 2) este pozitiv denit a,
ceea ce arat a c a punctele (0,0, 2) sunt puncte de minim conditionat
pentru functia f. (Teorema 5.4.7).
Observatie. Cnd se spune c a forma p atratic a
d
2
( 5,0,0) =
32
9
dy
2

2l
2
dz
2
este negativ denit a,trebuie nteles c a functia real a de trei variabile
reale (n fapt de dou a, pentru c a dx lipseste)
32
9
u
2

2l
2
v
2
ia numai
valori _ 0 atunci cnd u, v R.
Cnd se spune c a forma p atratic a
d
2
(0,0, 2) =
d2
25
dx
2
+
l0
9
dy
2
este pozitiv denit a, trebuie nteles c a functia real a de trei variabile
reale (n fapt de dou a, pentru c a dz lipseste)
d2
25
u
2
+
l0
9
v
2
ia numai
valori _ 0 atunci cnd u, v R.
Cnd se spune c a forma p atratic a
d
2
(0, 3,0) =
32
25
dx
2

5
2
dz
2
nu este denit a ca semn, trebuie nteles c a functia real a de trei vari-
abile reale (n fapt de dou a, pentru c a dy lipseste)
32
25
u
2

5
2
v
2
ia att
valori pozitive ct si valori negative atunci cnd u, v R.
Observatie. n derularea celor cinci etape ale Metodei lui La-
grange, etapa a patra a fost omis a pentru c a sa putut stabili c a
forma p atratic a d
2
este denit a ca semn sau nu. Etapa a patra
nu aduce nimic nou n studiul semnului formei p atratice d
2
. ntr
adev ar, diferentiind ecuatia
x
2
25
+
y
2
9
+
z
2
d
= 1 n ecare din punctele
( 5,0,0) obtinem sistemul liniar dx = 0, cu solutia dx = 0. Ca ur-
mare, nlocuim n forma p atratic a d
2
( 5,0,0) pe dx cu 0 si obtinem
ca form a p atratic a redus a tot pe d
2
( 5,0,0).
Observatie. Avnd n vedere faptul c a f(x,y,z) = x
2
+ y
2
+ z
2
reprezint a p atratul distantei de la origine la punctul curent al spati-
ului, iar ecuatia
x
2
25
+
y
2
9
+
z
2
d
= 1 este ecuatia unui elipsoid E,
problema poate , geometric vorbind, formulat a astfel:
S a se determine distanta minim a si distanta maxim a de la origine
la un punct al elipsoidului E.
39
Se poate da si o rezolvare geometric a. Fie P(x,y,z) un punct de pe E.
Atunci, OP =
_
x
2
+ y
2
+ z
2
_ 5
_
x
2
25
+
y
2
9
+
z
2
d
= 5, ceea ce arat a
c a elipsoidul E este situat n interiorul sferei x
2
+ y
2
+ z
2
= 25
Vedem elipsoidul E ca o sfer a turtit a si mai tinem seama de faptul
c a cele trei semiaxe ale elipsoidului sunt distincte dou a cte dou a
(adic a elipsoidul nu este un elipsoid de rotatie). Avnd n vedere
axa mare a elipsoidului, acesta este tangent la sfera x
2
+ y
2
+ z
2
=
25 si nscris n aceasta. De aici, distanta maxim a c autat a este 5,
punctele de maxim conditionat corespunz atoare ind ( 5,0,0). La
fel, avnd n vedere axa mic a a elipsoidului, acesta este circumscris
sferei x
2
+ y
2
+ z
2
= 4. De aici, distanta minim a c autat a este 2,
punctele de minim conditionat ind (0,0, 2). n sfrsit, pentru orice
alt punct P
0
al elipsoidului diferit de cele patru puncte considerate,
sfera cu centrul n origine si raz a OP
0
contine, n jurul lui P
0
, att
puncte interioare ct si puncte exterioare elipsoidului. Ca urmare,
acest punct nu este punct de extrem conditionat pentru f. Mention am
c a o pozitie aparte a lui P
0
este (0, 3,0). Acum, elipsoidul este
tangent sferei x
2
+ y
2
+ z
2
= 9, dar nu este nici nscris si nici
circumscris sferei (dou a dintre sectiunile elipsoidului cu planele de
coordonate sunt nscrise respectiv circumscrise n cte un cerc
mare al acestei sfere). De aici, avem c a n orice vecin atate a ec aruia
din punctele (0, 3,0), avem puncte pe elipsoid cu distanta la origine
< 3 dar si 3. Aceste puncte nu sunt puncte de extrem conditionat
pentru functia f.
Observatie. Uneori, se caut a punctele de extrem ale unei functii
conditionate de mai multe ecuatii. Acum, functia ajut atoare a lui
Lagrange are mai multi multiplicatori, cte unul pentru ecare astfel
de ecuatie (vezi cele spuse n 5.7).
Problema 21
S a se determine cea mai mic a si cea mai mare valoare a functiei
f : D R f(x,y) = x(x + y), unde D = {(x,y) R
2
[ x
2
+ y
2
_ 1}.
Rezolvare. Domeniul de denitie D al functiei f este o multime
compact a (Teorema 2.3.9 a lui Heine Borel Lebesgue n R
p
) iar
f este o functie continu a, ind polinomial a. Conform Teoremei lui
Weierstrass (Corolarul 4.2.4), functia f este m arginit a si si atinge
marginile, adic a exist a x
l
si x
2
D astfel nct
40
f(x
l
) = inf
x2D
f(x) _ f(x) _ sup
x2D
f(x) = f(x
2
), \xD.
Conform Denitiei 5.4.3, punctele x
l
si x
2
sunt puncte de extrem
absolut pentru functia f. Pe de alt a parte, functia f este derivabil a
partial, ind polinomial a (chiar mai mult, este functie de clas a C
1
).
Conform Teoremei 5.4.6 a lui Fermat, acela dintre punctele x
l
si x
2
care este punct interior lui D este punct stationar pentru f, adic a
anuleaz a derivatele partiale
Jf
Jx
si
Jf
Jy
ale lui f. Din
Jf
Jx
= 2x + y,
Jf
Jy
= x, avem c a sistemul
Jf
Jx
= 0,
Jf
Jy
= 0 are o singur a solutie:x = 0,
y = 0. Aplicnd Teorema 5.4.7 (sau Remarca 5.4.6), se constat a cu
usurint a c a punctul stationar (0,0) al lui f nu este punct de extrem
local. Asadar, ambele puncte x
l
si x
2
nu sunt interioare lui D si ca
urmare, ele sunt situate pe frontiera domeniului D, adic a pe cercul
de ecuatie x
2
+ y
2
= 1.
De aici rezult a c a pentru determinarea lui x
l
si x
2
trebuie s a deter-
min am extremele lui f conditionate de ecuatia x
2
+ y
2
= 1. Pentru
aceasta, aplic am metoda (multiplicatorilor) lui Lagrange (vezi cele
spuse n 5.7). Parcurgem etapele acestei metode.
1). Functia ajut atoare a lui Lagrange este
(x,y) = x(x + y) + `(x
2
+ y
2
1).
2).
J+
Jx
= 2x + y + 2`x,
J+
Jy
= x + 2`y si avem de rezolvat sistemul
2x + y + 2`x = 0, x + 2`y = 0, x
2
+ y
2
= 1.
Se constat a cu usurint a c a solutiile (x,y,`) ale sistemului sunt
_
(
_
2
p
2
2
,
_
2 +
p
2
2
,
1 +
p
2
2
_
,
_

_
2 +
p
2
2
,
_
2
p
2
2
,
1
p
2
2
_
.
Asadar, punctele
a =
_
(
_
2
p
2
2
,
_
2 +
p
2
2
_
, b =
_

_
2 +
p
2
2
,
_
2
p
2
2
_
sunt puncte stationare conditionate pentru functia f.
3 4 5). Se constat a c a n ecare punct (x
0
,y
0
) din R
2
. avem
d
2
(x
0
,y
0
) = (2 + 2`)dx
2
+ 2dxdy + 2`dy
2
,
de unde tragem urm atoarele concluzii:
i). pentru ` =
1 +
p
2
2
, n cele dou a puncte a avem
d
2
(a) = (1 +
_
2)dx
2
+ 2dxdy + ( 1 +
_
2)dy
2
=
(1 +
_
2)
_
dx + (
_
2 1)dy

2
_ 0,
ceea ce arat a c a punctele a sunt puncte de minim conditionat pentru
functia f. (vezi Teorema 5.4.7).
ii). pentru ` =
1
p
2
2
, n cele dou a puncte b avem
41
d
2
(b) = (1
_
2)dx
2
+ 2dxdy (1 +
_
2)dy
2
=
= (1
_
2)
_
dx (1 +
_
2)dy

2
_ 0,
ceea ce arat a c a punctele b sunt puncte de maxim conditionat pentru
functia f. (vezi Teorema 5.4.7).
n concluzie, cea mai mic a valoare a lui f este f(a) =
1
p
2
2
, iar cea
mai mare valoare a lui f este f(b) =
1 +
p
2
2
.
Observatie. Nu a fost nevoie de determinarea formei p atratice re-
duse pentru studiul formei p atratice d
2
deoarece acest studiu sa
putut face cu trinomul de gradul doi.
Problema 22
n ecuatia a
J
2
z
Jx
2
+ 2b
J
2
z
JxJy
+ c
J
2
z
Jy
2
= 0, a, b, c ind constante
reale, c ,= 0, se face schimbarea de variabile u = x + py, v = mx
+ qy, cu m, p si q constante reale. Atunci, z(x,y) devine o functie
w(u,v). S a se arate c a dac a b
2
ac 0 sau b
2
ac = 0, respectiv
b
2
ac < 0, atunci se pot alege m, p si q astfel nct
J
2
w
JuJv
= 0,
J
2
w
Jv
2
= 0 respectiv
J
2
w
Ju
2
+
J
2
w
Jv
2
= 0.
Ca aplicatie, s a se determine toate functiile z(x,y) de clas a C
2
pe R
2
care veric a ecuatiile
a).
J
2
z
Jx
2
3
J
2
z
JxJy
4
J
2
z
Jy
2
= 0,
b).
J
2
z
Jx
2
+ 4
J
2
z
JxJy
+ 4
J
2
z
Jy
2
= 0.
Rezolvare. Avem n vedere cele spuse n 5.8 / 5.8.2 n leg atur a
cu schimb arile de variabile n expresii ce contin derivate partiale. Din
relatiile u = x + py, v = mx + qy, putem exprima pe x si y ca functii
de u si v, x = x(u,v) si y = y(u,v) si atunci,
z = z(x,y) = z(x(u,v),y(u,v)) = w(u,v) = w(x + py,mx + qy).
Folosind formulele de derivare a functiilor compuse date de Teorema
5.3.2, obtinem
J
2
z
Jx
2
=
J
2
w
Ju
2
+ 2
J
2
w
JuJv
m +
J
2
w
Jv
2
m
2
,
J
2
z
JxJy
=
J
2
w
Ju
2
p +
J
2
w
JuJv
(q + pm) +
J
2
w
Jv
2
mq,
J
2
z
Jy
2
=
J
2
w
Ju
2
p
2
+ 2
J
2
w
JuJv
pq+
J
2
w
Jv
2
q
2
,
pentru c a
Ju
Jx
= 1,
Ju
Jy
= p,
Jv
Jx
= m,
Jv
Jy
= q, iar derivatele de ordin doi
sunt evident nule. n aceste formule, derivatele partiale ale functiei
z sunt calculate n punctul (x,y) iar cele ale functiei w n punctul (x
42
+ py,mx + qy). Introducnd aceste derivate n ecuatia dat a, aceasta
devine
(a + 2bp + cp
2
)
J
2
w
Ju
2
+(2am + 2b(q + pm) + 2cpq)
J
2
w
JuJv
+
+ (am
2
+ 2bmq + cq
2
)
J
2
w
Jv
2
= 0
Ne situ am acum n ecare din cele trei situatii din enunt:
i). dac a b
2
ac 0, ecuatia de gradul al doilea ct
2
+ 2bt + a = 0
are dou a r ad acini reale si distincte t
l
si t
2
. Alegnd pe p si q drept
t
l
si respectiv t
2
si m = 1, ecuatia anterioar a devine
J
2
w
JuJv
= 0.
ii). dac a b
2
ac = 0, ecuatia de gradul al doilea ct
2
+ 2bt + a = 0
are dou a r ad acini reale si egale: t
l
= t
2
=
b
c
. Alegnd p =
b
c
, q
= 0 si m = 1, ecuatia anterioar a devine
J
2
w
Jv
2
= 0.
iii). dac a b
2
ac < 0, ecuatia de gradul al doilea ct
2
+ 2bt + a = 0
are dou a r ad acini complexe t
l
= c + i, si t
2
= c i,. Alegnd p =
c, q = , si m = 0, ecuatia anterioar a devine
J
2
w
Ju
2
+
J
2
w
Jv
2
= 0.
Trecem la cazurile concrete.
a). Suntem n cazul a = 1, b =
3
2
, c = 4. Ecuatia n t are dou a
r ad acini reale si distincte: t
l
= 1 si t
2
=
l
d
. Cu schimbarea de
variabil a u = x y, v = x +
l
d
y, ecuatia devine
J
2
w
JuJv
= 0. Scriem
aceast a ecuatie sub forma
J
Ju
_
Jw
Jv
_
= 0, de unde rezult a c a
Jw
Jv
nu
depinde de u. Ca urmare,
Jw
Jv
este de forma
Jw
Jv
= f(v). Integrnd
acum aceast a ecuatie, obtinem w =
_
f(v)dv + G(u), G ind o functie
arbitrar a. Notnd cu F o primitiv a a lui f, solutia general a a ecuatiei
J
2
w
JuJv
= 0 este w = F(v) + G(u).
Revenind la vechile variabile, solutia general a a ecuatiei n z de la
punctul a) este z(x,y) = F(x +
l
d
y) + G(x y), cu F si G functii
arbitrare de clas a C
2
pe R
2
.
b). Suntem n cazul a = 1, b = 2, c = 4. Ecuatia n t are dou a
r ad acini reale si egale t
l
= t
2
=
l
2
. Cu schimbarea de variabil a u
= x
l
2
y, v = x, ecuatia devine
J
2
w
Jv
2
= 0. Scriem aceast a ecuatie
sub forma
J
Jv
_
Jw
Jv
_
= 0, de unde rezult a c a
Jw
Jv
nu depinde de v. Ca
urmare,
Jw
Jv
este de forma
Jw
Jv
= G(u), G ind o functie arbitrar a.
Integrnd acum aceast a ecuatie, obtinem w = vG(u) + F(u).
Revenind la vechile variabile, solutia general a a ecuatiei n z de la
punctul b) este z(x,y) = xG(x
l
2
y) + F(x
l
2
y), cu F si G functii
arbitrare de clas a C
2
pe R
2
.
Observatie. Se spune c a ecuatia dat a este de tip
43
hiperbolic, atunci cnd b
2
ac 0,
parabolic, atunci cnd b
2
ac = 0,
eliptic, atunci cnd b
2
ac < 0.
Observatie. Ecuatia
J
2
w
JuJv
= 0 se numeste forma canonic a a ecuatiei
de tip hiperbolic. Uneori, aceast a form a cano-nic a se nlocuieste cu
ecuatia
J
2
w
J
2

J
2
w
Jq
2
= 0. La aceasta din urm a se ajunge dac a n ecuatia
J
2
w
JuJv
= 0 se face schimbarea de variabil a = u + v, j = u v.
Ecuatia
J
2
w
Jv
2
= 0 se numeste forma canonic a a ecuatiei de tip par-
abolic.
Ecuatia
J
2
w
Ju
2
+
J
2
w
Jv
2
= 0 se numeste forma canonic a a ecuatiei de tip
eliptic.
Observatie. O ecuatie de forma
J
2
z
Jx
2
+
J
2
z
Jy
2
= 0 se numeste ecuatia
lui Laplace. Solutiile ei se numesc functii armonice.
Problema 23
Folosind teorema de derivare sau teorema de integrare sub sem-
nul integral, s a se calculeze integrala cu parametru

2
_
0
l
sIn t
ln
_
1 + x sIn t
1 x sIn t
_
dt, [x[ < 1.
Rezolvare. Functia de sub semnul integral,
f : (1,1) (0,
t
2
] R, f(x,t) =
l
sIn t
ln
_
1 + x sIn t
1 x sIn t
_
,
este continu a, ind o compunere de astfel de functii (vezi Teoremele
4.2.5, 4.2.6). Aparent, integrala dat a este improprie n punctul 0.
Aplicnd regula lui lHpital, avem
lim
t&0
l
sIn t
ln
_
1 + x sIn t
1 x sIn t
_
= lim
t&0
l
cos t
_
x cos t
1 + x sIn t
+
x cos t
1 x sIn t
_
= 2x,
ceea ce arat a c a, de fapt, integrala dat a este proprie n punctul 0,
n sensul c a f se poate prelungi n punctele (x,0), chiar prin continui-
tate, astfel nct integrala

2
_
0
f(x,t)dt este o integral a Riemann (adic a
proprie). Notnd tot cu f(x,t) aceast a prelungire, adic a
f(x,t) =
_
_
_
l
sIn t
ln
_
1 + x sIn t
1 x sIn t
_
, (x,t) (1,1) (0,
t
2
]
2x, (x,t) (1,1) {0}
,
44
integrala din enunt trebuie v azut a ca ind F(x) =

2
_
0
f(x,t)dt.
Pentru calculul acestei integrale cu parametru, avem n vedere Teo-
rema 7.5.2 de derivare a unei integrale cu parametru. Functia f de mai
sus este continu a pe multimea (1,1) [0,
t
2
], este derivabil a partial
n raport cu x,
Jf
Jx
(x,t) =
_
_
_
2
1 x
2
sIn
2
t
, (x,t) (1,1) (0,
t
2
]
2, (x,t) (1,1) {0}
,
(vezi Denitia 5.1.1 si Remarca 5.1.1), iar aceast a derivat a este con-
tinu a pe domeniul s au de denitie (1,1) [0,
t
2
] (vezi Denitia 4.2.5
si Teorema 4.2.1 Criteriul lui Heine).
Conform Teoremei amintite mai sus, functia F este derivabil a si cu
derivata continu a pe intervalul (1,1); derivata lui F este dat a de
formula
F
0
(x) =

2
_
0
Jf
Jx
(x,t)dt =

2
_
0
2
1 x
2
sIn
2
t
dt.
Cu substitutia tg t = v, (si cu a doua formul a de schimbare de vari-
abil a vezi Remarca 7.1.11), avem n continuare
F
0
(x) =

2
_
0
2
1 x
2
sIn
2
t
dt =
1
_
0
2
1 x
2 v
2
1 + v
2
l
1 + v
2
dv =
=
1
_
0
2
1 + (1 x
2
)v
2
dv =
2
p
1 x
2
arctg v
_
1 x
2

0
=
t
p
1 x
2
.
De aici, rezult a c a F(x) =
_
t
p
1 x
2
dx = arcsin x + c, unde con-
stanta c r amne s a e determinat a.
Cum din denitia lui F avem F(0) = 0, rezult a c = 0.
n concluzie, F(x) = arcsin x, pentru x (1,1).
Observatie. Integrala cu parametru dat a se poate calcula si cu
Teorema de integrare sub semnul integral (vezi Teorema 7.5.4).
Pentru aceasta, avem n vedere identitatea
l
_
0
l
a
2
u
2
du =
l
2a
ln
a + 1
a 1
, pentru a 1,
45
care rezult a usor din Formula lui LeibnizNewton (vezi 7.2/7.2.2 si
Teorema 7.1.8). nlocuim aici a =
l
x sIn t
pentru (x,t) (1,1)(0,
t
2
]
si dup a usoare calcule, avem
l
_
0
2x
1 x
2
u
2
sIn
2
t
du = f(x,t).
Se constat a c a aceast a egalitate are loc si pentru t = 0.
Asadar, se poate scrie egalitatea
F(x) =

2
_
0
f(x,t)dt =

2
_
0
_
_
l
_
0
2x
1 x
2
u
2
sIn
2
t
du
_
_
dt.
Aici, aplic am Teorema amintit a functiei, evident continu a,
g : [0,1] [0,
t
2
] R, g(u,t) =
2x
1 x
2
u
2
sIn
2
t
.
Avem deci
F(x)=

2
_
0
_
_
l
_
0
2x
1 x
2
u
2
sIn
2
t
du
_
_
dt=
l
_
0
_
_
_

2
_
0
2x
1 x
2
u
2
sIn
2
t
dt
_
_
_
du.
Integrala interioar a o calcul am cu substitutia tg t = v, (si cu a doua
formul a de schimbare de variabil a vezi Remarca 7.1.11):

2
_
0
2x
1 x
2
u
2
sIn
2
t
dt =
1
_
0
2x
1 x
2
u
2 v
2
1 + v
2
l
1 + v
2
dv =
=
1
_
0
2x
l + v
2
(1 x
2
u
2
)
dv =
2x
p
1 x
2
u
2
arctg v
_
1 x
2
u
2

0
=
tx
p
1 x
2
u
2
.
Integrala exterioar a ne conduce, pentru x (1,1), la F:
F(x) =
l
_
0
tx
p
1 x
2
u
2
du = arcsin xu

1
0
= arcsin x.
Observatie. Din cele dou a teoreme amintite si folosite n rezolvarea
problemei, se deduc asa numitele metoda deriv arii sub semnul integral
si metoda integr arii sub semnul integral pentru calculul unei integrale
(cu parametru).
Metoda deriv arii sub semnul integral pentru calculul unei integrale
cu parametru F(x) const a n urm atoarele:
se calculeaz a cu teorema amintit a derivata F
0
(x),
se calculeaz a F(x) =
_
F
0
(x)dx + c
se determin a constanta c
46
Metoda integr arii sub semnul integral pentru calculul unei integrale
(proprie sau improprie) I =
_
b
a
g(x)dx const a n urm atoarele:
se scrie g sub forma g(x) =
o
_
o
f(x,t)dt,
n I =
_
b
a
_
_
o
_
o
f(x,t)dt
_
_
dx se schimb a ordinea de integrare (cu una
din Teoremele 7.5.4, 7.5.10 7.5.13),
se calculeaz a integrala interioar a
_
b
a
f(x,t)dx,
se calculeaz a integrala exterioar a
o
_
o
_
_
b
a
f(x,t)dx
_
dt, obtinndu-se
integrala I.
Problema 24
Folosind metoda deriv arii sau metoda integr arii sub semnul in-
tegral, s a se calculeze integralele improprii cu parametru
a).
1 0
_
1 + 0
arctg tx
t
p
1 t
2
dt, x R;
b).
1
_
0
cos bx cos cx
x
e
ax
dx, a 0, b, c R.
Rezolvare. a). Functia f(x,t) =
arctg tx
t
p
1 t
2
este denit a si con-
tinu a pe multimea R (1,1) {0}, ind o compunere de astfel
de functii (vezi Teoremele 4.2.5, 4.2.6). Aparent, integrala dat a este
improprie si n punctul 0. Aplicnd ns a regula lui lHpital, avem
lim
t!0
arctg tx
t
p
1 t
2
= lim
t!0
arctg tx
t
= lim
t!0
x
l + t
2
x
2
= x,
ceea ce arat a c a, de fapt, integrala dat a este proprie n punctul 0, n
sensul c a f se poate prelungi n punctul (x,0), chiar prin continuitate,
astfel nct integrala
1 0
_
1 + 0
f(x,t)dt este o integral a improprie pe (1,1)
cu parametru. Notnd tot cu f(x,t) aceast a prelungire, adic a
47
f(x,t) =
_
arctg tx
t
p
1 t
2
, dac a (x,t) R (1,1) 0
x, dac a (x,t) R {0}
,
integrala din enunt trebuie v azut a ca ind
1 0
_
1 + 0
f(x,t)dt.
Pentru calculul acestei integrale improprii cu parametru, aplic am
Teorema 7.5.10 de derivare a unei integrale improprii cu parametru.
Veric am conditiile din Teorem a:
1). functia f este continu a pe R (1,1), dup a cum rezult a din cele
spuse mai sus;
2). prin calcul direct se constat a c a
Jf
Jx
(x,t) =
l
(l + t
2
x
2
)
p
1 t
2
, (x,t) R (1,1)
si c a este continu a pe R (1,1);
3). pentru ecare x R, integrala improprie F(x) =
1 0
_
1 + 0
f(x,t)dt
este convergent a, conform cu Denitia 7.4.4 a unei astfel de integrale
si a Criteriului de comparatie (Teorema 7.4.2), prin Corolarul 7.4.1 si
7.4.3, deoarece functia g(t) = f(x,t) este continu a pe (1,1) si limitele
laterale lim
t&l
(t + 1)
1
2
g(t), lim
t%l
(t 1)
1
2
g(t) sunt nite.
4). integrala improprie
1 0
_
1 + 0
Jf
Jx
(x,t)dt converge uniform n raport cu
parametrul x R, conform Teoremei 7.5.6, pentru c a
i). functia t
Jf
Jx
(x,t) este continu a pe (1,1), pentru ecare x R;
ii). [
Jf
Jx
(x,t) [ _
l
p
1 t
2
, \(x,t) R (1,1);
iii).
1 0
_
1 + 0
l
p
1 t
2
dt este convergent a, conform Teoremei 7.4.6 (Leibniz
Newton) si are valoarea arcsin x

l
l
= .
Conform Teoremei amintite, functia F este de clas a C
l
pe Rsi pentru
ecare x R, are loc formula
F
0
(x) =
1 0
_
1 + 0
Jf
Jx
(x,t)dt =
1 0
_
1 + 0
l
(l + t
2
x
2
)
p
1 t
2
dt.
48
Calcul am aceast a intrgral a improprie ncepnd cu schimbarea de vari-
abil a t = sin u, u (
t
2
,
t
2
) vezi Teorema 7.4.8
1 0
_
1 + 0
l
(l + t
2
x
2
)
p
1 t
2
dt =

2
0
_

2
+ 0
l
l + x
2
sIn
2
u
du
si continund cu substitutia tg u = v ,adic a cu schimbarea de variabil a
u = arctg v, tinnd cont c a sin u =
tg u

_
1 + tg
2
u
:

2
0
_

2
+ 0
l
l + x
2
sIn
2
u
du =
1
_
1
l
l + x
2 v
2
1 + v
2
l
1 + v
2
dv =
=
1
_
1
l
1 + (l + x
2
)v
2
dv =
l
p
l + x
2
arctg v
_
1 + x
2

=
t
p
l + x
2
.
Asadar, F
0
(x) =
t
p
l + x
2
pentru x R si ca urmare,
F(x) =
_
t
p
l + x
2
dx = ln
_
x +
_
1 + x
2
_
+ c,
conform unui tablou de primitive imediate (vezi 7.2/7.2.2).
R amne s a determin am constanta c. Deoarece F(0) =
1 0
_
1 + 0
f(0,t)dt
= 0, din egalitatea anterioar a rezult a c = 0.
n concluzie, F(x) = ln
_
x +
_
1 + x
2
_
, x R.
b). Functia de sub semnul integral, f(x) =
cos bx cos cx
x
e
ax
, este
denit a si continu a pe multimea (0,), ind o compunere de astfel
de functii (vezi Teoremele 4.2.5, 4.2.6). Aparent, integrala dat a este
improprie n punctul 0. Aplicnd ns a regula lui lHpital, avem
lim
x!0
cos bx cos cx
x
e
ax
= lim
x!0
cos bx cos cx
x
=
= lim
x!0
( b sin bx + c sin cx) = 0,
ceea ce arat a c a, de fapt, integrala dat a este proprie n punctul 0,
n sensul c a f se poate prelungi n punctul x = 0, chiar prin continu-
itate, astfel nct integrala improprie dat a este o integral a improprie
de speta nti, ca n Denitia 7.4.2. Notnd tot cu f(x) aceast a pre-
lungire, adic a
f(x) =
_
cos bx cos cx
x
e
ax
, dac a x 0,
0, dac a x = 0
,
49
integrala din enunt trebuie v azut a ca ind I =
1
_
0
f(x)dx.
Se observ a c a pentru x 0, putem scrie
f(x) =
cos bx cos cx
x
e
ax
= e
ax cos tx
x

c
b
=
c
_
b
e
ax
sin tx dt,
egalitate care de altfel, se veric a si pentru x = 0.
Ca urmare, se poate scrie,
I =
1
_
0
f(x)dx =
1
_
0
_
_
c
_
b
e
ax
sintxdt
_
_
dx.
Avem aici o integral a improprie a unei integrale proprii cu parametru.
Pentru calculul acestei integrale, vom schimba ordinea de integrare,
folosind Teorema 7.5.10. Fie deci integrala improprie cu parametru
I(t) =
1
_
0
e
ax
sin tx dx, care veric a conditiile din Teorema amintit a:
i). functia f(x,t) = e
ax
sintx este continu a pe multimea [0,) [b,c];
ii). integrala improprie cu parametru I(t) converge uniform n raport
cu parametrul t [b,c], conform Teoremei 7.5.6, pentru c a:
j). [ e
ax
sintx [ _ e
ax
, \(x,t) [0,) [b,c];
jj).
1
_
0
e
ax
dx este convergent a, conform Teoremei 7.4.6 (Leibniz
Newton) si egal a cu
l
a
e
ax

0
=
l
a
.
Conform Teoremei amintite mai sus, are loc egalitatea
c
_
b
_
_
1
_
0
e
ax
sintx dx
_
_
dt =
1
_
0
_
_
c
_
b
e
ax
sintx dt
_
_
dx.
Acum calcul am integrala din stnga. Integrnd de dou a ori prin p arti,
se constat a cu usurint a c a
1
_
0
e
ax
sin tx dx =
t
a
2
+ t
2
si ca urmare,
c
_
b
_
_
1
_
0
e
ax
sintx dx
_
_
dt =
c
_
b
t
a
2
+ t
2
dt =
l
2
ln
a
2
+ c
2
a
2
+ b
2
,
dup a cum usor se poate constata (Teorema 7.1.8, LeibnizNewton).
50
n consecint a, I =
l
2
ln
a
2
+ c
2
a
2
+ b
2
.
Observatie. Metoda deriv arii sub semnul integral si metoda inte-
gr arii sub semnul integral r amn valabile si pentru integralele impro-
prii cu parametru.
Observatie. A doua integral a se poate calcula si prin metoda de-
riv arii sub semnul integral; concret, putem vedea f(x) = f(x,b,c) si
atunci I = I(b,c) =
1
_
0
f(x,b,c)dx; deriv am n raport cu b (sau c) si
proced am ca la punctul a)
Problema 25
Folosind functiile lui Euler, s a se calculeze integralele
a).
1
_
l
x
p
(ln x)
q
dx, p < 1, q 1,
Caz particular p = m, q = n, m, n N, m 1.
b).

2
_
0
sin
p
x cos
q
x dx, p, q 1.
Caz particular p = 2m + 1, q = 2n + 1, m, n N.
Rezolvare. a). Facem substitutia ln x = t, adic a facem schim-
barea de variabil a x = e
t
: [0,) [1,). Cu Teorema 7.4.8 de
schimbare de variabil a ntro integral a improprie, avem
1
_
l
x
p
(ln x)
q
dx =
1
_
0
e
pt
t
q
e
t
dt =
1
_
0
e
(p + 1)t
t
q
dt,
care, cu substitutia (p + 1)t = u, u [0,), devine
1
_
0
e
(p + 1)t
t
q
dt =
1
_
0
e
u
_
u
(p+1)
_
q
l
(p+1)
du =
l
((p + 1))
q + 1
1
_
0
u
q
e
u
du.
Ca urmare,
1
_
l
x
p
(ln x)
q
dx =
l
((p + 1))
q + 1
(q + 1).
n cazul particular dat, avem, tinnd cont de Teorema 7.5.14,
1
_
l
x
p
(ln x)
q
dx =
l
(m 1)
n + 1
(n + 1) =
n!
(m 1)
n + 1
,
51
b). Facem substitutia sin x = t, adic a facem schimbarea de variabil a
x = arcsin t : [0,1] [0,
t
2
]. Cu aceeasi Teorem a ca mai sus, avem

2
_
0
sin
p
x cos
q
x dx =
l
_
0
t
p
_
_
1 t
2
_
q
l
p
1 t
2
dt =
l
_
0
t
p
_
1 t
2
_
q 1
2
dt,
care, cu substitutia t
2
= u, u [0,1], devine
l
_
0
t
p
_
1t
2
_
q 1
2
dt =
l
_
0
u
p
2
(1u)
q 1
2
l
2
p
u
du =
l
2
l
_
0
u
p 1
2
(1u)
q 1
2
du.
Ca urmare,

2
_
0
sin
p
x cos
q
x dx =
l
2
B(
p + 1
2
,
q + 1
2
).
n cazul particular dat, avem, tinnd cont de Teorema 7.5.15,

2
_
0
sin
2m + 1
x cos
2n + 1
x dx =
l
2
B(m+1,n+1) =
m!n!
(m + n + 1)!
.
Observatie. Functiile lui Euler se pot g asi n 7.5/7.5.3. Teoremele
7.5.14 si 7.5.15 dau propriet ati ale functiilor si B ale lui Euler.
Problema 26
S a se calculeze urm atoarele integrale curbilinii:
a).
_
C
(x y + z)ds, C :
_
_
_
x = cos t
y = sint
z = t
, t [0,4];
b).
_
C
ye
2y
ds, C : y = lncos x, x [
t
d
,
t
d
];
c).
_
C
(x + y)ds, C : x
2
+ y
2
4 = 0, y _ 0;
d).
_
C
(2x + 2y + z)ds, C ind segmentul AB sau linia poligonal a
OBA, unde A(1,2,3), B(1,1,2);
e).
_
C
[ xyz [ds, C :
_
x
2
+ y
2
= R
2
z = h
, R 0, h 0.
Rezolvare. Integralele sunt integrale curbilinii de speta nti.
52
a). Determin am mai nti elementul de arc al curbei C, curb a dat a
printr-o reprezentare parametric a:
ds =
_
(f
0
(t))
2
+ (g
0
(t))
2
+ (h
0
(t))
2
dt =
=
_
( sint)
2
+ ( cos t)
2
+ 1
2
dt =
_
2dt.
Acum, conform formulei de calcul a unei integrale curbilinii de speta
nti (dat a n Teorema 8.1.2 si precizat a exact n Remarca 8.1.2),
_
C
(x y + z)ds =
4t
_
0
(cos t sint + t)
_
2dt =
=
_
2
_
sint + cos t +
t
2
2
_

4
0
= 8
_
2
2
.
b). Determin am mai nti elementul de arc al curbei C, curb a dat a
prin ecuatie explicit a y = f(x), unde f(x) = lncos x:
ds =
_
1 + (f
0
(x))
2
dx =
_
1 +
_

sIn x
cos x
_
2
dx =
l
j cos x j
dx.
Acum, conform formulei de calcul a unei integrale curbilinii de speta
nti (dat a n Teorema 8.1.2 si precizat a exact n Remarca 8.1.2),
avem, cu metoda integr arii prin p arti (vezi Remarca 7.1.8) si metoda
schimb arii de variabil a (vezi Remarca 7.1.10 si Remarca 7.1.11).
_
C
ye
2y
ds =

4
_

4
In cos r(e
2 ln cos x
)
j cos x j
dx =

4
_

4
cos x lncos x dx =
= 2

4
_
0
(sin x)
0
lncos x dx = 2sin x lncos x

t
d
0

2

4
_
0
sin x
_

sIn x
cos x
_
dx =
_
2 ln
p
2
2
+ 2

4
_
0
_
l
cos x
cos x
_
dx =
=
_
2 ln
p
2
2
2sin x

t
d
0
+ 2

4
_
0
cos x
1 sIn
2
x
dx =
_
2 ln
p
2
2

_
2 +
+ ln
1 + u
1 u

p
2
2
0
=
_
2 ln
p
2
2

_
2 + ln
(2 +
p
2)
2
2
.
c). Curba C este dat a printr-o ecuatie cartezian a (vezi Denitia
5.9.7). Conform cu Propozitia 5.9.1 si cu cele spuse dup a ea, curba C
poate dat a si prin ecuatii parametrice, dar si prin ecuatie polar a C :
53
r = 2, 0 [0,]. Conform cu Remarca 8.1.2, elementul de arc al curbei
C este ds =
_
(r(0))
2
+ (r
0
(0))
2
d0 = 2d0. Acum, conform formulei
de calcul a unei integrale curbilinii de speta nti (dat a n Teorema
8.1.2 si precizat a exact n Remarca 8.1.2) si formulei LeibnizNewton
din Teorema 7.1.8, avem:
_
C
(x + y)ds =
2t
_
0
(2cos 0 + 2sin 0)2d0 =
= 4(sin 0 cos 0)

2
0
= 0.
d). Pentru calculul integralei, avem nevoie de ecuatiile parametrice
ale segmentului AB si apoi de ecuatiile parametrice ale segmentului
OB. Acestea se obtin din ecuatiile dreptelor suport corespunz atoare.
Astfel,
ecuatia dreptei AB este AB :
x 1
1 1
=
y 2
1 2
=
z + 3
2 + 3
si ne conduce
la ecuatiile parametrice ale segmentului AB:
[AB] :
_
_
_
x = 2t + 1
y = t + 2
z = 5t 3
, t [0,1].
ecuatia dreptei OB este OB :
x
1
=
y
1
=
z
2
si ne conduce la ecuatiile
parametrice ale segmentului OB:
[OB] :
_
_
_
x = t
y = t
z = 2t
, t [0,1].
Ca si mai sus,
elementul de arc al segmentului [AB] este ds =
_
30dt,
elementul de arc al segmentului [OB] este ds =
_
6dt.
Acestea ind zise, avem
_
[AB]
(2x + 2y + z)ds =
l
_
0
(t + 3)
_
30dt =
5
p
30
2
.
Pentru calculul celei de a doua integrale, folosim proprietatea de adi-
tivitate fat a de domeniul de integrare si independenta fat a de ori-
entarea pe curb a a integralei curbilinii de speta nti (vezi Teorema
8.1.4):
_
[OBA]
(2x + 2y + z)ds =
_
[OB]
(2x + 2y + z)ds +
_
[BA]
(2x+2y+z)ds =
54
=
l
_
0
2t
_
6dt +
5
p
30
2
= t
2
_
6

1
0
+
5
p
30
2
=
_
6 +
5
p
30
2
.
e). Curba C este dat a ca intersectie a dou a suprafete (vezi Denitia
5.9.14): prima este o suprafat a cilindric a cu cercul director x
2
+ y
2
=
R
2
din planul xOy si cu generatoarele paralele cu axa Oz iar a doua
este planul z = h, perpendicular pe Oz. Ca urmare, C este un cerc,
si anume cercul din planul z = h cu centrul n punctul (0,0,h) si de
raz a R. Ecuatiile parametrice ale cercului C sunt
C :
_
_
_
x = Rcos t,
y = Rsint,
z = h
, t [0,2].
Elementul de arc al cercului C este:
ds =
_
(f
0
(t))
2
+ (g
0
(t))
2
+ (h
0
(t))
2
dt =
=
_
(Rsint)
2
+ (Rcos t)
2
dt = Rdt.
Acum, conform formulei de calcul a unei integrale curbilinii de speta
nti, dat a n Teorema 8.1.2 (si precizat a exact n Remarca 8.1.2),
avem
_
C
[ xyz [ds = hR
3
2t
_
0
[ sin t cos t [dt =
=
l
2
hR
3
t
_
t
[ sin 2u [du = hR
3
t
_
0
[ sin 2u [du =
= 2hR
3

2
_
0
[ sin 2v [dv = 2hR
3

2
_
0
sin 2v dv = 2hR
3
.
Observatie. Pentru calculul unei integrale curbilinii de speta nti,
se procedeaz a astfel:
se determin a elementul de arc ds, corespunz ator formei sub care
este cunoscut a curba pe care se calculeaz a integrala: parametric a,
explicit a, polar a (vezi 5.9/5.9.1, Remarca 8.1.2 si Remarca 8.1.4);
se aplic a formula de calcul corespunz atoare, folosind eventual si
unele propriet ati ale integralei curbilinii de speta nti (vezi Teorema
8.1.2, Remarca 8.1.2, Remarca 8.1.4, Denitia 8.1.4).
55
Problema 27
S a se calculeze urm atoarele integrale curbilinii:
a).
_
C
xydx + ydy, C :
_
x = a cos t
y = b sin t
, t [0,2], a,b 0;
b).
_
C
(x 2y)dx + (2x + y)dy, C : y = x
2
, x [1,2];
c).
_
C
xdx + (x + y)dy + (x + y z)dz, unde C :
_
x
2
+ y
2
= 1
z = x + y
,
este parcurs a n sensul invers acelor de ceasornic cnd se priveste
dinspre Oz pozitiv.
Rezolvare. Integralele sunt integrale curbilinii de speta a doua.
a). Conform cu formula de calcul a unei integrale curbilinii de speta
a doua dat a n Teorema 8.2.1 si precizat a exact n Remarca 8.2.4,
avem
_
C
xydx + ydy =
2t
_
0
[ab sint cos t(a sin t) + bsint(bcos t)] dt =
=
2t
_
0
_
a
2
b sin
2
t cos t + b
2
sin t cos t

dt =
= a
2
b
sIn
3
t
3

2
0
+ b
2 sIn
2
t
2

2
0
= 0.
b). Curba C : y = x
2
, x [1,2] este dat a printr-o ecuatie explicit a si
ca urmare, avnd n vedere formula de calcul a unei integrale curbilinii
de speta a doua (vezi Remarca 8.2.4 si Observatia de mai jos),
_
C
(x 2y)dx + (2x + y)dy =
2
_
1
_
(x 2x
2
) + (2x + x
2
)2x
_
dx =
=
2
_
1
_
2x
3
+ 2x
2
+ x

dx =
_
l
2
x
d
+
2
3
x
3
+
l
2
x
2
_

2
1
= 15.
c). Curba C :
_
x
2
+ y
2
= 1
z = x + y
este curba de intersectie a dou a
suprafete: suprafata de ecuatie x
2
+ y
2
= 1, care este o suprafat a
cilindric a si suprafata de ecuatie z = x + y, care este un plan. Avnd
56
n vedere reprezentarea parametric a a cercului director al cilindrului,
x = cos t, y = sin t, t [0,2], o reprezentare parametric a a curbei
C este C : x = cost, y = sint, z = cost + sint, t [0,2]. Se constat a
c a aceast a curb a este exact curba dat a n enunt (si n ceea ce priveste
orientarea).
Acestea ind zise, conform cu formula de calcul a unei integrale
curbilinii de speta a doua dat a n Teorema 8.2.1 si precizat a exact n
Remarca 8.2.4, avem
_
C
xdx + (x + y)dy + (x + y z)dz =
=
2t
_
0
[cos t( sint) + ( cos t + sint)( cos t)]dt =
=
2t
_
0
cos
2
tdt =
2t
_
0
1 + cos 2t
2
dt =
_
2t + sIn 2t
d
_

2
0
= .
Observatie. Pentru calculul unei integrale curbilinii de speta a
doua, se procedeaz a astfel:
se determin a o reprezentare parametric a a curbei pe care se cal-
culeaz a integrala (vezi 5.9/5.9.1);
se aplic a formula de calcul corespunz atoare, folosind eventual si
propriet ati ale integralei curbilinii de speta a doua (vezi Teorema
8.2.1, Remarca 8.2.4, Denitia 8.2.5).
Observatie. Uneori, curba pe care se calculeaz a integrala se poate
da printr-o ecuatie explicit a C : y = f(x), x [a,b]. Ca urmare, o
reprezentare parametric a a curbei C este C :
_
x = t
y = f(t)
, t [a,b].
Problema 28
Se d a curba (numit a cicloid a)
C :
_
x = a(t sin t)
y = a(1 cos t)
, t [0,2],
a 0 ind dat.
a). S a se calculeze lungimea curbei;
b). S a se calculeze aria domeniului plan limitat de curb a si axa Ox.
57
Rezolvare. a). Conform cu Teorema 5.9.1 (si Remarca 5.9.1),
sau cu Teorema 8.1.4, lungimea curbei C este dat a de formula
/
C
=
_
c
ds, unde ds =
_
(x
0
(t))
2
+ (y
0
(t))
2
dt este elementul de arc al
curbei C (vezi Remarca 8.1.2).
Concret, avem
/
C
=
2t
_
0
_
a
2
_
(1 cos t)
2
+ ( sin t)
2
_
dt =
= a
2t
_
0
_
2(1 cos t)dt = 2a
2t
_
0

sin
t
2

dt =
= 2a
2t
_
0
sin
t
2
dt = 4acos
t
2

2
0
= 8a.
Asadar, lungimea curbei C este /
C
= 8a.
b). S a presupunem c a C are ecuatia cartezian a (explicit a) y = f(x),
x [0,2a]. Atunci, aria domeniului plan limitat de curb a si axa Ox
este dat a de binecunoscuta formul a / =
2ta
_
0
f(x)dx.
Concret, calcul am aceast a integral a cu schimbarea de variabil a
x = a(t sint), t [0,2].
Ca urmare, f(x) = f(a(t sint)) = y(t) = a(1 cos t) si
x
0
(t) = a(1 cos t).
Asadar,
/ =
2ta
_
0
f(x)dx =
2t
_
0
f(a(t sint)) a(1 cos t)dt =
= a
2
2t
_
0
(1 cos t)
2
dt = a
2
2t
_
0
(1 2cos t +
1 + cos 2t
2
)dt =
= a
2
_
t + 2 sin t +
l
2
t +
l
d
sin2t
_

2
0
= 3a
2
.
Asadar, aria domeniului plan limitat de curb a si axa Ox este
/ = 3a
2
.
Altfel, aria domeniului plan limitat de curb a si axa Ox se poate cal-
58
cula cu formula / =
l
2
_
I
ydx + xdy, unde este curba obtinut a prin
juxtapunerea curbei C si a segmentului de dreapt a OA de pe axa Ox
pe care curba C se sprijin a (evident, O(0,0), A(2a,0)), orientat a
pozitiv fat a de domeniul compact pe care l limiteaz a.
Avnd n vedere propriet atile integralei curbilinii, avem
/ =
l
2
_
I
ydx + xdy =
l
2
_
O.
ydx + xdy
l
2
_
c
ydx + xdy =
= 0
l
2
2t
_
0
[a(1 cos t)a(1 cos t) + a(t sint)asint]dt = 3a
2
,
dup a cum usor se poate constata.
Problema 29
Fie c elipsa cu centrul n originea sistemului ortogonal de coor-
donate carteziene xOy, de semiaxe 5 si 2. Se cere:
i). S a se scrie ecuatiile parametrice ale elipsei c dac a aceasta este
parcurs a o singur a dat a:
a). n sens trigonometric,
b). n sens invers trigonometric.
ii). S a se scrie ecuatiile tangentei si normalei la elipsa c n punctul ei
de intersectie cu dreapta de ecuatie y = x, situat n primul cadran.
iii). Fie (c) domeniul din planul R
2
limitat de elipsa c si e S seg-
mentul nchis [OA], unde A(5,0). S a se determine o transformare
regulat a surjectiv a astfel nct
T : (a,b) (c,d) (c) S
Rezolvare. Ecuatia cartezian a a elipsei c de semiaxe 5 si 2 este
x
2
25
+
y
2
4
= 1.
i). ecuatiile parametrice ale elipsei c dac a aceasta este parcurs a o
singur a dat a:
a). n sens trigonometric, sunt c :
_
x = 5 cos t
y = 2 sint
, t [0,2]
b). n sens invers trigonometric, sunt (nlocuind n reprezentarea
anterioar a pe t cu 2 t) c :
_
x = 5 cos t
y = 2 sint
, t [0,2]
(vezi Denitia 5.9.6 a unei curbe orientate si Denitia 5.9.1 a opusului
unui drum).
59
ii). n general, coordonatele punctelor de intersectie a dou a curbe
se a a rezolvnd sistemul format din ecuatiile celor dou a curbe; aici,
sistemul este
_
x
2
25
+
y
2
4
= 1
y = x
si are solutia A(
10
p
29
,
10
p
29
).
De aici si cu Remarca 5.9.4,
ecuatia tangentei n A la elips a este
x
25
+
y
4

p
29
10
= 0;
ecuatia normalei n A la elips a este 25x 4y
210
p
29
= 0.
iii). Avnd n vedere cele spuse n 5.6 privind Transform arile regu-
late (vezi si Exemplul 5.6.1), transformarea regulat a surjectiv a cerut a
este T : (0,1) (0,2) (c) S, denit a prin
T(j, 0) = (x,y) ==
_
x = 5j cos 0
y = 2j sin0
.
Observatie. Reamintim c a elipsa este multimea punctelor din plan
care au proprietatea c a suma distantelor la dou a puncte xe este
constant a.
Alegem sistemul de coordonate astfel: cele dou a puncte xe (nu-
mite focare, notate F
l
, F
2
) determin a axa absciselor iar mediatoarea
segmentului F
l
F
2
este axa ordonatelor. Sistemul se alege direct ori-
entat. Scriind c a punctul curent M(x,y) al elipsei veric a conditia
MF
l
+ MF
2
= 10 (axa mare a elipsei) se obtine ecuatia cartezian a
a elipsei c de semiaxe 5 si 2:
x
2
25
+
y
2
4
= 1. Acum, focarele sunt
F
l
(
_
21,0) si F
2
(
_
21,0).
Observatie. n general, pentru elipsa
x
2
a
2
+
y
2
b
2
= 1 si punctul
P
0
(x
0
,y
0
) al s au, avem
ecuatia tangentei n P
0
la elips a este
xx
0
a
2
+
yy
0
b
2
= 1;
ecuatia normalei n P
0
la elips a este a
2
y
0
(xx
0
) b
2
x
0
(yy
0
) = 0.
Problema 30
S a se calculeze urm atoarele integrale duble:
a).
__
D
x
_
(1 + x
2
+ y
2
)
3
dxdy, unde D = [1,1] [0,4];
b).
__
D
y
2
x
2
dxdy, D ind domeniul compact plan limitat de curbele:
i). y = x, xy = 1, x = 2 sau ii). y = x, xy = 1, x = 3, y = 2.
c).
__
D
(x 1)dxdy, D = {(x,y) R
2
[ (x 1)
2
+ y
2
_ 1, x _ y}.
60
Rezolvare. a). Domeniul D este un interval bidimensional iar
functia f(x,y) =
x
_
(1 + x
2
+ y
2
)
3
este continu a pe acest domeniu, ca o
compunere de astfel de functii (vezi Teorema 4.2.6, Exemplul 4.2.10)
Conform Corolarului 9.4.1, n calculul integralei duble din enunt nu
conteaz a ordinea de iterare:
__
D
x
_
(1 + x
2
+ y
2
)
3
dxdy =
l
_
1
dx
d
_
0
x
_
(1 + x
2
+ y
2
)
3
dy
sau
__
D
x
_
(1 + x
2
+ y
2
)
3
dxdy =
d
_
0
dy
l
_
1
x
_
(1 + x
2
+ y
2
)
3
dx,
dup a dorint a.
n prima variant a, se constat a c a n calculul integralei interioare
d
_
0
x
_
(1 + x
2
+ y
2
)
3
dy apar unele probleme.
n a doua variant a, avem
l
_
1
x
_
(1 + x
2
+ y
2
)
3
dx =0, pentru c a functia
de sub integral a este impar a n x.
Acum, este clar c a
__
D
x
_
(1 + x
2
+ y
2
)
3
dxdy = 0.
b). n cazul i) se constat a cu usurint a c a
D =
_
(x,y) R
2
[ 1 _ x _ 2,
l
x
_ y _ x
_
.
Conform cu Propozitia 9.4.1, D este un domeniu compact m asurabil
Jordan din R
2
, simplu n raport cu axa Oy. Cum functia f(x,y) =
y
2
x
2
este continu a pe D, din Teorema 9.4.3 (mpreun a cu Remarca 7.5.3)
rezult a c a are loc egalitatea
__
D
y
2
x
2
dxdy =
2
_
1
dx
x
_
1
x
y
2
x
2
dy.
Calcul am integrala interioar a: F(x) =
x
_
1
x
y
2
x
2
dy =
y
3
3x
2

x
l
x
=
x
3

1
3x
5
.
Integrala exterioar a este
2
_
1
_
x
3

1
3x
5
_
dx =
_
x
2
6
+
1
12x
4
_

2
1
=
27
6d
.
61
n concluzie,
__
D
y
2
x
2
dxdy =
27
6d
.
n cazul ii) se constat a cu usurint a c a D = D
l
' D
2
, unde
D
l
=
_
(x,y) R
2
[ 1 _ x _ 2,
l
x
_ y _ x
_
,
D
2
=
_
(x,y) R
2
[ 2 _ x _ 3,
l
x
_ y _ 2
_
,
cele dou a multimi avnd interioarele disjuncte.
Conform cu Propozitia 9.4.1, D
l
si D
2
sunt domenii compacte m a-
surabile Jordan din R
2
, simple n raport cu axa Oy. Cum functia
f(x,y) =
y
2
x
2
este continu a pe D, din Teorema 9.4.3 (mpreun a cu Re-
marca 7.5.3) combinat a cu Proprietatea de aditivitate de domeniu
a integralei duble (vezi Teorema 9.3.4) rezult a c a are loc egalitatea
__
D
y
2
x
2
dxdy =
__
D
1
y
2
x
2
dxdy +
__
D
2
y
2
x
2
dxdy
si ca urmare,
__
D
y
2
x
2
dxdy =
27
6d
+
3
_
2
dx
2
_
1
x
y
2
x
2
dy =
27
6d
+
3
_
2
_
y
3
3x
2

2
l
x
_
dx =
=
27
6d
+
3
_
2
_
8
3x
2

1
3x
5
_
dx =
27
6d
+
_

8
3x
+
1
12x
4
_

3
2
=
dl9
dS6
.
c). Domeniul de integrat D este un segment de cerc, limitat de semi-
cercul de ecuatie x = 1
_
1y
2
si dreapta de ecuatie y = x. Acest
domeniu este simplu n raport cu ecare din axele de coordonate (vezi
mai jos). Retinem pe D simplu n raport cu axa Ox:
D = {(x,y) R
2
[ 0 _ y _ 1, 1
_
1 y
2
_ x _ y}
Conform cu Propozitia 9.4.2, D este un domeniu compact m asurabil
Jordan din R
2
, simplu n raport cu axa Ox. Cum functia f(x,y) =
x 1 este continu a pe D, din Teorema 9.4.4 (mpreun a cu Remarca
7.5.3) rezult a c a are loc egalitatea
__
D
(x 1)dxdy =
1
_
0
dy
y
_
l
_
1 y
2
(x 1)dx.
Ca urmare,
62
__
D
(x 1)dxdy =
1
_
0
_
(x 1)
2
2

y
1
_
1 y
2
_
dy =
=
1
_
0
_
(y 1)
2
2

1 y
2
2
_
dy =
1
_
0
_
y
2
y
_
dy =
l
6
.
Observatie. n calculul unei integrale duble pe un domeniu drept-
unghiular a unei functii continue, nu conteaz a ordinea de integrare.
Aceasta are important a n ceea ce priveste complexitatea calculului
(vezi Corolarul 9.4.1 si Remarca 9.4.3).
Observatie. n calculul unei integrale duble pe un domeniu care nu
este dreptunghiular, se recomand a reprezentarea grac a a domeni-
ului. Aceast a reprezentare permite stabilirea cu usurint a dac a dome-
niul de integrat este simplu n raport cu una din axele de coordonate
si reprezentarea sa ca n una din Propozitiile 9.4.1 sau 9.4.2. Se aplic a
apoi formula de calcul corespunz atoare pentru calculul integralei du-
ble (din Teorema 9.4.3 respectiv Teorema 9.4.4).
Dac a domeniul D pe care se cere s a se calculeze integrala dubl a
__
D
f(x,y)dxdy nu este simplu n raport cu nici una din axele de coor-
donate, atunci, prin paralele la axele de coordonate, se descompune
D ntrun num ar nit de subdomenii compacte m asurabile Jordan
D
l
, D
2
, ...,D
m
, avnd interioarele disjuncte dou a cte dou a, ecare
ind simplu n raport cu una din axele de coordonate: D =
m

i=1
D
i
.
Folosind apoi proprietatea de ereditate si aditivitate de domeniu a
integralei duble (vezi Teorema 9.3.4), avem
__
D
f(x,y)dxdy =
m

i=1
__
D
i
f(x,y)dxdy.
Aici, este clar c a ecare din integralele
__
D
i
f(x,y)dxdy se calculeaz a
asa cum am spus mai sus. Preciz am c a chiar dac a domeniul D este
simplu n raport cu una din axele de coordonate dar frontiera sa este
mai complicat a, se prefer a o descompunere ca mai sus, asa cum sa
procedat n rezolvarea de la pc. b) / ii).
63
Problema 31
Folosind metoda schimb arii de variabil a, s a se calculeze urm a-
toarele integrale duble:
a).
__
D
(x y)dxdy, D = {(x,y) R
2
[ x
2
+ y
2
_ 2, y _ max{x,0}};
b).
__
D
3
_
_
5
x
2
9

y
2
d
_
l
dxdy, D = {(x,y) R
2
[1 _
x
2
9
+
y
2
d
_ 4};
c).
__
D
(1 + xy)dxdy, D ind compactul plan limitat de curbele de
ecuatii y = x
2
, 2y = x
2
, y
2
= x, y
2
= 2x
Rezolvare. a). Domeniul D este limitat de semicercul de
ecuatie y =
_
1 x
2
, de segmentul de dreapt a AO de pe axa Ox,
A(
_
2, 0) si de segmentul de dreapt a OB de pe bisectoarea y = x,
unde B(1,1). Se constat a cu usurint a c a domeniul D este simplu n
raport cu ecare din axele de coordonate. Iterarea integralei duble
necesit a ns a descompunerea lui D n dou a subdomenii convenabil
alese, ceea ce complic a lucrurile. Se evit a toate aceste inconveniente
folosind metoda schimb arii de variabil a. Faptul c a D este limitat de
un arc de cerc si de semidrepte ce trec prin origine, sugereaz a trecerea
la coordonate polare.
Pentru aceasta, consider am transformarea
T : D, T(j, 0) = (x,y) ==
_
x = j cos 0
y = j sin0
si determin am pe astfel nct T () = D, adic a T s a e surjectiv a.
Pentru aceasta, nlocuim expresiile lui x si y n inecuatiile ce denesc
domeniul D, j
2
cos
2
0 + j
2
sin
2
0 _ 2, j sin0 _ max{j cos 0, 0}
si rezolv am sistemul de inecuatii obtinut, necunoscutele ind j si 0.
De aici rezult a j [0,
_
2] si 0 [
t
d
,].
Exact vorbind, transformarea punctual a
T : D, T(j, 0) = (x,y) ==
_
x = j cos 0
y = j sin0
,
este regulat a pe = [0,
_
2] [
t
d
,] si surjectiv a. Reamintim c a
D(x,y)
D(,0)
= j (vezi Exemplul 5.6.1). Conform formulei de schimbare de
variabil a n integrala dubl a (vezi Teorema 9.4.5), avem
64
__
D
(x y)dxdy =
__
.
(j cos 0 j sin0)jdjd0 =
=
p
2
_
0
dj
t
_

4
dj(cos 0 sin0)j
2
d0 =
p
2
_
0
j
2
(sin0 + cos 0)


t
d
dj =
=
p
2
_
0
j
2
_
1 +
_
2
_
dj =
_
1 +
_
2
_
2
p
2
3
.
b). Domeniul D este limitat la interior de elipsa de ecuatie
x
2
9
+
y
2
d
=
1 iar la exterior de elipsa de ecuatie
x
2
9
+
y
2
d
= 4. O reprezentare a sa
ne arat a c a el nu este simplu n raport cu nici una din din axele de
coordonate. Iterarea integralei duble necesit a descompunerea lui D
n patru subdomenii convenabil alese, ceea ce complic a calculele. Se
evit a toate aceste inconveniente folosind metoda schimb arii de vari-
abil a. Faptul c a D este limitat de elipse, sugereaz a trecerea la coordo-
nate polare generalizate. Pentru aceasta, consider am transformarea
punctual a
T : D, T(j, 0) = (x,y) ==
_
x = 3j cos 0
y = 2j sin0
,
care este regulat a pe = [1,2] [0,2] si surjectiv a. Reamintim c a
D(x,y)
D(,0)
= 6j (vezi Exemplul 5.6.1). Conform formulei de schimbare
de variabil a n integrala dubl a (vezi Teorema 9.4.5), avem
__
D
3
_
_
5
x
2
9

y
2
d
_
l
dxdy =
__
.
3
_
_
5
9
2
cos
2
0
9

4
2
sIn
2
0
d
_
l
6jdjd0 =
= 6
__
.
3
_
(5 j
2
)
l
jdjd0 = 6
2
_
l
dj
2t
_
0
3
_
(5 j
2
)
l
jd0 =
= 12
2
_
l
3
_
(5 j
2
)
l
jdj
Aceasta este o integral a binomial a, astfel c a se impune substitutia
5 j
2
= t
3
(vezi 7.2/7.2.3/VI). Aceasta nseamn a c a n calculul
acestei intagrale aplic am a doua formul a de schimbare de variabil a
(vezi Teorema 7.1.10 si Remarca 7.1.11) folosind functia (schimbarea
de variabil a) j =
_
5 t
3
: [1,
3
_
4] [1,2].
65
Asadar,
2
_
l
3
_
(5 j
2
)
l
jdj =
l
_
3
p
d
3
_
t
3
_
5 t
3 3t
2
2
p
5 t
3
dt =
3
2
3
p
d
_
l
tdt =
3
d
t
2

3
_
4
1
=
3
d
_
2
3
_
2 1
_
.
Cu aceasta,
__
D
3
_
_
5
x
2
9

y
2
d
_
l
dxdy = 9
_
2
3
_
2 1
_
.
c). Domeniul D limitat de cele patru curbe parabole este un
patrulater curbiliniu. O reprezentare a sa ne arat a c a el este simplu
n raport cu ecare din din axele de coordonate. Iterarea integralei
duble necesit a descompunerea lui D n trei subdomenii convenabil
alese, ceea ce complic a lucrurile. Se evit a toate aceste inconveniente
folosind metoda schimb arii de variabil a.
Ecuatiile parabolelor care m arginesc domeniul D sugereaz a schim-
barea de variabil a dat a de transformarea punctual a
T : D , T(x,y) = (u,v) ==
_
u =
y
x
2
v =
y
2
x
.
Se constat a cu usurint a c a T este injectiv a (vezi Denitia 1.2.9) si c a
T(D) = [
l
2
, 1] [1,2]. Transformarea invers a
T
1
: = [
l
2
, 1] [1,2] D,
T
1
(u,v) = (x,y) ==
_
x =
3
_
v
u
2
y =
3
_
v
2
u
este regulat a pe si surjectiv a.
n plus, avem c a
D(x,y)
D(u,v)
=
l
3u
2
(vezi Denitia 5.6.1).
Conform formulei de schimbare de variabil a n integrala dubl a (vezi
Teorema 9.4.5), avem
__
D
(1 + xy)dxdy =
__
.
_
1 +
3
_
v
u
2
3
_
v
2
u
_

l
3u
2

dudv =
=
l
3
__
.
_
l
u
2
+
v
u
3
_
dudv =
l
3
l
_
1
2
du
2
_
l
_
l
u
2
+
v
u
3
_
dv =
=
l
3
l
_
1
2
_
v
u
2
+
v
2
2u
3
_

2
1
du =
l
3
l
_
1
2
_
l
u
2
+
3
2u
3
_
du =
66
=
l
3
_
l
u
+
3
du
2
_

1
l
2
=
l3
l2
.
Observatie. n calculul unei integrale duble cu formula de schim-
bare de variabil a, g asirea lui T constituie problema esential a. G asirea
transform arii T urm areste ca integrala dubl a pe s a poat a calcu-
lat a ct mai usor, adic a trebuie s a e simplu n raport cu una din
axele de coordonate. Ca urmare, g asirea lui T este dictat a n general
de ecuatiile curbelor care formeaz a frontiera lui D.
Problema 32
S a se calculeze urm atoarele integrale triple:
a).
___
:
sin(x + y + z)dxdydz, = [0,
t
d
] [0,
t
d
] [0,
t
d
];
b).
___
:
(x + y + z)dxdydz, ind domeniul compact din spatiu
limitat de suprafetele de ecuatii x = z
2
, z = x
2
, y = xz, y = 0;
c).
___
:
(y
2
+ z
2
)xdxdydz, ind domeniul compact din spatiu
limitat de suprafetele de ecuatii x
2
= y
2
+ z
2
, x=1
Rezolvare. a). Domeniul este un interval tridimensional iar
functia f(x,y,z) = sin(x + y + z) este continu a pe acest domeniu,
ind o compunere de astfel de functii (functia trigonometric a sinus
si o functie polinomial a vezi Teorema 4.2.6, Exemplul 4.2.10) .
Conform Corolarului 9.5.1, n calculul integralei duble din enunt nu
conteaz a ordinea de iterare. De exemplu, putem scrie
___
:
sin(x+y+z)dxdydz =

4
_
0
dx

4
_
0
dy

4
_
0
sin(x+y+z)dz.
Calcul am prima integral a interioar a:

4
_
0
sin(x + y + z)dz =
= [ cos (x + y + z)]

t
d
0
= cos(x + y) cos(x + y +
t
d
).
Calcul am a doua integral a interioar a:

4
_
0
[cos(x+y)cos(x+y+
t
d
)]dy
67
= [sin(x + y) sin(x + y +
t
d
)]

t
d
0
= 2sin(x+
t
d
)sin(x+
t
2
)sinx.
n sfrsit, calcul am integrala exterioar a:

4
_
0
_
2 sin(x +
t
d
) sin(x +
t
2
) sinx

dx =
=
_
2 cos (x +
t
d
) + cos (x +
t
2
) + cos x

t
d
0
=
= cos(3
t
d
) + 3cos
t
d
1 =
_
2 1.
Asadar,
___
:
sin(x + y + z)dxdydz =
_
2 1.
b). Se constat a c a este un domeniu din spatiul R
3
limitat de
suprafetele cilindrice de ecuatii x = z
2
, z = x
2
(cu generatoarele
paralele cu axa Oy), de paraboloidul de ecuatie y = xz si de planul
de ecuatie y = 0 (planul xOz).
Fie D proiectia domeniului pe planul xOz:
D =
_
(x,z) R
2
[ 0 _ x _ 1, x
2
_ z _
_
x
_
Se constat a c a =
_
(x,y,z) R
3
[ (x,z) D, 0 _ y _ xz
_
.
Se vede de aici c a veric a conditiile din Propozitia 9.5.1 iar functia
f(x,y,z) = x + y + z este continu a pe , ca functie polinomial a vezi
Exemplul 4.2.10. Ca urmare, sunt vericate conditiile din Teorema
9.5.2 (vezi si Remarca 7.5.3) si atunci
___
:
(x + y + z)dxdydz =
__
D
dxdz
xz
_
0
(x + y + z)dy =
=
__
D
_
_
(x + z)y +
y
2
2
_

xz
0
_
dxdz =
__
D
_
(x + z)xz +
x
2
z
2
2
_
dxdz.
Deoarece D este simplu n raport cu axa Oz, avem
__
D
_
(x + z)xz +
x
2
z
2
2
_
dxdz =
l
_
0
dx
p
x
_
x
2
_
x
2
z + xz
2
+
x
2
z
2
2
_
dz =
=
l
_
0
_
_
x
2
z
2
2
+
xz
3
3
+
x
2
z
3
6
_

_
x
x
2
_
dx =
68
=
l
_
0
_
x
2
2
(x x
d
) +
x
3
(x
_
x x
6
) +
x
2
6
(x
_
x x
6
)
_
dx =
95
756
.
Asadar,
___
:
(x + y + z)dxdydz =
95
756
.
c). Se constat a c a este un domeniu din spatiul R
3
limitat de
suprafata conic a de ecuatie x
2
= y
2
+ z
2
si de planul de ecuatie
x = 1. Cele dou a suprafete se intersecteaz a dup a cercul
C :
_
y
2
+ z
2
= 1
x = 1
si ca urmare, domeniul se proiecteaz a pe planul yOz n discul
D = {(y,z) R
2
[ y
2
+ z
2
_ 1}.
Acum, vedem pe ca ind
=
_
(x,y,z) R
3
[ (y,z) D,
_
y
2
+ z
2
_ x _ 1
_
Se vede de aici c a veric a conditiile din Propozitia 9.5.1 iar functia
f(x,y,z) = (y
2
+ z
2
)x este continu a pe , ca functie polinomial a vezi
Exemplul 4.2.10. Ca urmare, sunt vericate conditiile din Teorema
9.5.2 (vezi si Remarca 7.5.3) si atunci
___
:
(y
2
+ z
2
)xdxdydz =
__
D
dydz
1
_
_
y
2
+ z
2
(y
2
+ z
2
)xdx =
=
l
2
__
D
_
_
(y
2
+ z
2
)x
2
_

1
_
y
2
+ z
2
_
dydz =
=
l
2
__
D
_
(y
2
+ z
2
)(1 (y
2
+ z
2
)
_
dydz.
Deoarece D este, n planul yOz, un disc cu centrul n origine iar
functia de sub integral a contine grupul y
2
+ z
2
, este indicat ca n
calculul integralei duble s a se treac a la coordonate polare, prin for-
mulele
_
y = j cos 0
z = j sin0
, (j, 0) = [0,1] [0,2] (vezi Exemplul
5.6.1 si Teorema 9.4.5):
__
D
_
(y
2
+ z
2
)(1 (y
2
+ z
2
)
_
dydz =
__
.
j
3
(1 j
2
)djd0 =
69
=
l
_
0
dj
2t
_
0
j
3
(1 j
2
)d0 = 2
l
_
0
j
3
(1 j
2
)dj =
t
6
.
Asadar,
___
:
(y
2
+ z
2
)xdxdydz =
t
l2
.
Observatie. n calculul unei integrale triple pe un interval tridi-
mensional a unei functii continue, nu conteaz a ordinea de integrare.
Aceasta are important a n ceea ce priveste complexitatea calculului
(vezi Corolarul 9.5.2 si Remarca 9.5.4).
Observatie. n calculul unei integrale triple pe un domeniu care
nu este interval tridimensional, se recomand a reprezentarea grac a
a domeniului. Aceast a reprezentare permite stabilirea cu usurint a
dac a domeniul de integrat este simplu n raport cu una din axele de
coordonate si reprezentarea sa ca n una din Propozitiile 9.5.1 sau
analoa-gele ei. Se aplic a apoi formula de calcul corespunz atoare pen-
tru calculul integralei triple, conform cu Teorema 9.5.2 si analoagele
ei (vezi Remarca 9.5.4).
Dac a domeniul pe care se calculeaz a integrala tripl a
___
:
f(x,y)dxdy
nu este simplu n raport cu nici una din axele de coordonate, atunci
se descompune ntrun num ar nit de subdomenii compacte m a-
surabile Jordan
l
,
2
, ...,
m
, avnd interioarele disjuncte dou a cte
dou a, ecare ind simplu n raport cu una din axele de coordonate:
=
m

i=1

i
(de exemplu, ducnd plane paralele cu o ax a de coor-
donate sau suprafete cilindrice cu generatoarele paralele cu o ax a de
coordonate). Folosind apoi proprietatea de ereditate si aditivitate de
domeniu a integralei triple (vezi Teorema 9.3.4), avem
___
:
f(x,y,z)dxdydz =
m

i=1
___
:
i
f(x,y,z)dxdydz.
Fiecare din integralele
___
:
i
f(x,y,z)dxdydz se calculeaz a ca mai sus.
Preciz am c a chiar dac a domeniul este simplu n raport cu una din
axele de coordonate dar frontiera sa este mai complicat a, se prefer a
o descompunere ca mai sus.
70
Problema 33
Folosind metoda schimb arii de variabil a, s a se calculeze urm a-
toarele integrale triple:
a).
___
:
z
_
x
2
+ y
2
dxdydz, ind domeniul compact din spatiu
limitat de suprafetele de ecuatii x
2
+ y
2
= 2x, z = 0 si z = 3;
b).
___
:
_
1 + x
2
+ y
2
+ z
2
dxdydz, ind domeniul compact din
spatiu limitat de suprafetele x
2
+ y
2
+ z
2
= 1 si x
2
+ y
2
+ z
2
= 4;
c).
___
:
x
2
dxdydz, ind domeniul compact din spatiu limitat de
suprafata de ecuatie
x
2
25
+
y
2
l6
+
z
2
d
= 1;
Rezolvare. a). Domeniul este limitat de suprafata cilindric a
de ecuatie x
2
+ y
2
= 2x si de planele de ecuatii z = 0 si z = 3.
Se constat a c a are reprezentarea
=
_
(x,y,z) R
3
[ x
2
+ y
2
_ 2x, 0 _ z _ 3
_
.
Functia f(x,y,z) = z
_
x
2
+ y
2
este continu a .
Trecem la coordonate cilindrice, adic a consider am transformarea punc-
tual a
T : [0,) [0,2] R R
3
,
T(j, 0,z) = (x,y,z), unde
_
_
_
x = j cos 0
y = j sin0
z = z
.
Se stie c a
D(x,y,z)
D(,0,z)
= j (vezi Exemplul 5.6.2). Pentru a determina
domeniul
0
[0,) [0,2] R pentru care T(
0
) = , intro-
ducem expresiile lui x, y, z n inecuatiile ce denesc pe . Obtinem
j
2
_ 2j cos 0, 0 _ z _ 3, de unde rezult a 0 [
t
2
,
t
2
], 0 _ j _ 2cos 0 si
0 _ z _ 3 (periodicitatea functiei cosinus ne permite s a lu am pentru
0 intervalul de variatie [
t
2
,
t
2
], n loc de [0,
t
2
] ' [
3t
2
,2]). Lund

0
=
_
(j, 0, .) [ 0 [
t
2
,
t
2
], 0 _ j _ 2 cos 0, 0 _ . _ 3
_
,
se constat a c a T(
0
) = si c a T este transformare regulat a pe
0
(de fapt, pe interiorul lui
0
).
Conform formulei de schimbare de variabil a n integrala tripl a (vezi
Teorema 9.5.3), avem
71
___
:
z
_
x
2
+ y
2
dxdydz =
___
:
0
z
_
j
2
cos
2
0 + j
2
sin
2
0jdjd0dz =
=
___
:
0
zj
2
djd0dz =

2
_


2
d0
2 cos 0
_
0
dj
3
_
0
zj
2
dz =

2
_


2
d0
2 cos 0
_
0
z
2
2
j
2

3
0
dj =
=
3
2

2
_


2
_
j
3

2 cos 0
0
_
d0 =12

2
_


2
cos
3
0d0 =6

2
_
0
(cos 30 + 3 cos 0)d0=
=6
_
l
3
sin30 + 3 sin0
_

t
2
0
= 16.
b). Domeniul este limitat de sferele de ecuatii
x
2
+ y
2
+ z
2
= 1 si x
2
+ y
2
+ z
2
= 4;
asadar, este o coroan a sferic a a c arei reprezentare este
=
_
(x,y,z) R
3
[ 1 _ x
2
+ y
2
+ z
2
_ 4
_
si nu este simplu n raport cu nici una din axele de coordonate.
Functia f(x,y,z) =
_
1 + x
2
+ y
2
+ z
2
este continu a pe .
Faptul c a este limitat de sfere (dar si prezenta grupului x
2
+ y
2
+
z
2
sub integral a) sugereaz a s a trecem la coordonate sferice.
Asadar, consider am transformarea punctual a
T : [1,2] [0,2] [0,] ,
T(j, 0, ,) = (x,y,z), unde
_
_
_
x = j cos 0 sin,
y = j sin0 sin,
z = j cos ,
.
Se stie c a (vezi Exemplul 5.6.2)
D(x,y,z)
D(,0,,)
= j
2
sin,, T este transfor-
mare regulat a pe
0
= [1,2] [0,2] [0,] (de fapt, pe interiorul
lui
0
) si T(
0
) = .
Conform formulei de schimbare de variabil a n integrala tripl a (vezi
Teorema 9.5.3), avem, tinnd seama c a x
2
+ y
2
+ z
2
= j
2
,
___
:
_
1 + x
2
+ y
2
+ z
2
dxdydz =
___
:
0
_
1 + j
2
j
2
sin,djd0d, =
=
2
_
l
dj
2t
_
0
d0
t
_
0
_
1 + j
2
j
2
sin,d, =
72
=
2
_
l
dj
2t
_
0
_
_
1 + j
2
j
2
cos ,
_


0
d0 = 4
2
_
l
_
1 + j
2
j
2
dj.
Aceast a ultim a integral a se calculeaz a prin p arti:
2
_
l
_
1 + j
2
j
2
dj =
2
_
l
(l +
2
)
2
_
l +
2
dj =
2
_
l
j
_
1 + j
2
_
_
_
1 + j
2
_
0
dj =
= j
_
1 + j
2
_ _
1 + j
2

2
1

2
_
l
_
1 + j
2
_
1 + 3j
2
_
dj =
= 10
_
5 2
_
2
2
_
l
_
1 + j
2
dj 3
2
_
l
_
1 + j
2
j
2
dj
si de aici avem
2
_
l
_
1 + j
2
j
2
dj =
l
d
_
10
_
5 2
_
2
_

l
d
2
_
l
_
1 + j
2
dj.
La fel, aceast a ultim a integral a se calculeaz a tot prin p arti:
2
_
l
_
1 + j
2
dj =
2
_
l
l +
2
_
l +
2
dj =
2
_
l
l
_
l +
2
dj +
2
_
l
j
_
_
1 + j
2
_
0
dj=
= ln
_
j +
_
1 + j
2
_

2
1
+ j
_
1 + j
2

2
1

2
_
l
_
1 + j
2
dj =
=
l
2
_
ln
_
j +
_
1 + j
2
_
+ j
_
1 + j
2
_

2
1
=
l
2
ln
2 +
p
5
1 +
p
2
+
_
5
p
2
2
Asadar,
2
_
l
_
1 + j
2
j
2
dj =
9
d
_
5
3
S
_
2
l
S
ln
2 +
p
5
1 +
p
2
si ca urmare,
___
:
_
1 + x
2
+ y
2
+ z
2
dxdydz =
_
9
_
5
3
2
_
2
l
2
ln
2 +
p
5
1 +
p
2
_
.
c). Domeniul este limitat de elipsoidul de ecuatie
x
2
25
+
y
2
l6
+
z
2
d
= 1.
Asadar, =
_
(x,y,z) R
3
[
x
2
25
+
y
2
l6
+
z
2
d
_ 1
_
, iar functia
f(x,y,z) = x
2
este continu a .
Trecem la coordonate sferice generalizate, adic a consider am transfor-
marea punctual a T : [0,) [0,2] [0,] R
3
,
73
T(j, 0, ,) = (x,y,z), unde
_
_
_
x = 5j cos 0 sin,
y = 4j sin0 sin,
z = 2j cos ,
.
Se stie c a (vezi Exemplul 5.6.2)
D(x,y,z)
D(,0,,)
= 40j
2
sin,. Pentru a de-
termina domeniul
0
[0,) [0,2] [0,] pentru care T(
0
)
= , introducem expresiile lui x,y,z n inecuatia ce deneste pe .
Obtinem j
2
_ 1, de unde rezult a j [0,1], 0 [0,2], , [0,].
Lund
0
= [0,1] [0,2] [0,], se constat a c a T(
0
) = si c a T
este transformare regulat a pe
0
(de fapt, pe interiorul lui
0
).
Conform formulei de schimbare de variabil a n integrala tripl a (vezi
Teorema 9.5.3), avem
___
:
x
2
dxdydz = 1000
___
:
0
j
d
cos
2
0 sin
3
,djd0d, =
= 1000
1
_
0
dj
2t
_
0
d0
t
_
0
j
d
cos
2
0 sin
3
,d,.
Deoarece
t
_
0
sin
3
,d, =
l
d
t
_
0
(3 sin, sin3,)d, =
d
3
,
2t
_
0
cos
2
0d0 =
l
2
2t
_
0
(1 + cos 20)d0 = si
1
_
0
j
d
dj =
l
5
,
avem n nal
___
:
x
2
dxdydz =
S00
3
.
Observatie. n calculul unei integrale triple cu formula de schim-
bare de variabil a, g asirea lui T constituie problema esential a. G asirea
transform arii T urm areste ca integrala tripl a pe
0
s a poat a calcu-
lat a ct mai usor, adic a
0
trebuie s a e simplu n raport cu una din
axele de coordonate. Ca urmare, g asirea lui T este dictat a n general
de ecuatiile suprafetelor care formeaz a frontiera lui .
Problema 34
Fie suprafata cu ecuatia cartezian a z = x
2
+ y
2
. Se cere:
i). S a se precizeze denumirea sa.
ii). S a se dea o reprezentare parametric a a suprafetei.
iii). S a se dea o ecuatie vectorial a a suprafetei.
74
iv). S a se dea ecuatia planului tangent si a normalei la suprafata
n punctul P(0,2,4).
v). S a se determine distanta de la origine la acest plan tangent.
vi). S a se precizeze versorul normalei la ecare fat a a suprafetei.
Rezolvare. i). Suprafata : z = x
2
+ y
2
este un paraboloid
de rotatie.
ii). D am dou a reprezent ari parametrice ale suprafetei :

l
: x = u, y = v, z = u
2
+ v
2
, (u,v) R
2
,
respectiv

2
: x = ucosv, y = usinv, z = u
2
, (u,v) [0,) [0,2].
Se constat a usor c a cele dou a reprezent ari parametrice sunt echiva-
lente (vezi Denitia 5.9.10).
iii). Fiecare reprezentare parametric a conduce la o ecuatie vectorial a
a suprafetei (vezi cele spuse dup a Exemplul 5.9.7):
r = u

i + v

, + (u
2
+ v
2
)

/, (u,v) R
2
respectiv
r = ucosv

i + usinv

, + u
2

/, (u,v) [0,) [0,2].


iv). Planul tangent n punctul P
0
(x
0
,y
0
,z
0
) la suprafata are ecuatia
z z
0
= 2x
0
(x x
0
) + 2y
0
(y y
0
), (vezi mai jos). Concret, planul
tangent n punctul P(0,2,4) la are ecuatia 4y z 4 = 0 (un plan
paralel cu axa Ox).
Normala n punctul P
0
(x
0
,y
0
,z
0
) la : z = x
2
+ y
2
are ecuatia
x x
0
2x
0
=
y y
0
2y
0
=
z z
0
1
,
(vezi mai jos). Concret, normala n P(0,2,4) la are ecuatia
x
0
=
y 2
4
=
z 4
1
,
sau, altfel,
_
x = 0
y + 4z 18 = 0
, adic a o dreapt a din planul yOz.
v). Conform unei formule cunoscute (vezi mai jos), distanta de la
origine la planul tangent de mai sus este d =
j 4 j
p
17
=
4
p
17
.
vi). Versorul normalei la ecare fat a a suprafetei n punctul curent
(x,y,z), este
: =
2x

_
1 + 4(x
2
+ y
2
)

i+
2y

_
1 + 4(x
2
+ y
2
)

,+
1

_
1 + 4(x
2
+ y
2
)

/
semnul + n fata acestor radicali corespunde fetei superioare n ra-
port cu Oz (versorul normalei la aceast a fat a formeaz a un unghi as-
cutit cu versorul

/ al axei Oz), iar semnul n fata radicalilor core-
spunde fetei inferioare n raport cu Oz (versorul normalei la aceast a
fat a formeaz a un unghi obtuz cu versorul

/ al axei Oz).
75
Observatie. n general, planul tangent n P
0
(x
0
,y
0
,z
0
) la suprafata
: z = f(x,y) are ecuatia
z z
0
=
Jf
Jx
(x
0
,y
0
)(x x
0
) +
Jf
Jy
(x
0
,y
0
)(y y
0
).
Normala la suprafata : z = f(x,y) n punctul P
0
(x
0
,y
0
,z
0
) are
ecuatia
x x
0

@f
@x
(x
0
,y
0
)
=
y y
0

@f
@y
(x
0
,y
0
)
=
z z
0
1
.
Versorul normalei la ecare fat a a suprafetei : z = f(x,y), n punctul
curent (x,y,z), este
: =
p

_
1 + p
2
+ q
2

i +
q

_
1 + p
2
+ q
2

, +
1

_
1 + p
2
+ q
2

/,
unde p =
Jf
Jx
(x,y) si q =
Jf
Jy
(x,y) sunt notatiile lui Monge. Semnul +
n fata acestor radicali caracterizeaz a o fat a a suprafetei , numit a
fata superioar a n raport cu Oz (n acest caz, : si versorul

/ al axei
Oz formeaz a un unghi ascutit) si notat a

, iar semnul n fata


radicalilor caracterizeaz a cealalt a fat a a suprafetei , numit a fata
inferioar a n raport cu Oz (n acest caz, : si versorul

/ al axei Oz
formeaz a un unghi obtuz) si notat a

.
Distanta de la punctul P
0
(x
0
,y
0
,z
0
) la planul de ecuatie
ax + by + cz + d = 0
este dat a de formula
d =
j ax
0
+ by
0
+ cz
0
+ d j
_
a
2
+ b
2
+ c
2
.
Aceast a formul a se poate stabili astfel: se caut a extremele (mai exact
minimul) functiei f(x,y,z) = d
2
= (x x
0
)
2
+ (y y
0
)
2
+ (z z
0
)
2
,
conditionate de ecuatia ax + by + cz + d = 0. (vezi cele spuse n
5.9/5.9.2).
Problema 35
S a se calculeze ariile urm atoarelor suprafete:
a). S : x
2
+ y
2
+ z
2
= R
2
, x
2
+ y
2
_ Rx, z _ 0;
b). S : z = x
2
+ y
2
, z [0,R
2
];
c). S : x
2
+ y
2
z
2
1 = 0, 0 _ z _ 1;
Rezolvare. a). Suprafata S este dat a printr-o ecuatie cartezian a
(vezi 5.9/5.9.2 Pnze si suprafete). Suprafata S este portiunea din
emisfera x
2
+ y
2
+ z
2
= R
2
, z _ 0 situat a n interiorul cilindrului x
2
+
y
2
= Rx (care are cercul director cercul x
2
+ y
2
= Rx din planul xOy
si generatoarele paralele cu axa Oz). Pentru calculul ariei suprafetei
S, determin am mai nti o reprezentare parametric a a sa. Pentru
76
aceasta, trecem la coordonate sferice (Exemplul 5.6.2), plecnd de la
reprezentarea parametric a a emisferei x
2
+ y
2
+ z
2
= R
2
, z _ 0
_
_
_
x = Rcos 0 sin,
y = Rsin0 sin,
z = Rcos ,
, (0, ,) [0,2] [0,
t
2
].
Pentru a determina domeniul de variatie pentru 0 si , corespun-
z ator interiorului cilindrului, punem conditia
(Rcos 0 sin,)
2
+ (Rsin0 sin,)
2
_ R
2
cos 0 sin,,
de unde obtinem sin, _ cos 0 si ca urmare,
= {(0, ,) R
2
[ 0 [
t
2
,
t
2
], 0 _ , _
t
2
[ 0 [}.
Asadar, reprezentarea parametric a a suprafetei S este
S :
_
_
_
x = Rcos 0 sin,
y = Rsin0 sin,
z = Rcos ,
, (0, ,) .
Cu aceasta, aria suprafetei S este dat a de formula (Propozitia 10.1.1)
Aria (S) =
__
.
_
A
2
(0, ,) + B
2
(0, ,) + C
2
(0, ,)d0d,,
Calcule simple ne conduc la
A =
D(y,z)
D(0,,)
= R
2
cos 0 sin
2
,
B =
D(z,x)
D(0,,)
= R
2
sin0 sin
2
,
C =
D(x,y)
D(0,,)
= R
2
sin,cos ,.
Ca urmare, elementul de arie pentru emisfera considerat a, n coordo-
nate sferice, este
do =
_
A
2
(0, ,)+B
2
(0, ,)+C
2
(0, ,)d0d, = R
2
sin,d0d,
si atunci, Aria (S) =
__
.
R
2
sin,d0d, = R
2

2
_


2
_
_
_

2
j0j
_
0
sin,d,
_
_
_
d0=
= 2R
2

2
_
0
_
_
_

2
0
_
0
sin,d,
_
_
_
d0 = 2R
2

2
_
0
_
cos ,

t
2
0
0
_
d0 =
= 2R
2

2
_
0
(1 sin0)d0 = 2R
2
(0 + cos 0)

t
2
0
= R
2
( 2)
b). Suprafata S : z = x
2
+ y
2
, pentru care z [0,R
2
], este dat a
prin ecuatie cartezian a. Suprafata S este portiunea din paraboloidul
77
z = x
2
+ y
2
pentru care z [0,R
2
], adic a pentru care x
2
+ y
2
_
R
2
; cu alte cuvinte, suprafata S este portiunea din paraboloid situat a
n interiorul cilindrului de ecuatie x
2
+ y
2
= R
2
(cilindru care are
cercul director cercul x
2
+ y
2
= R
2
din planul xOy si generatoarele
paralele cu axa Oz). Pentru calculul ariei suprafetei S, determin am
mai nti o reprezentare parametric a a sa. Pentru aceasta, trecem la
coordonate cilindrice (vezi Exemplul 5.6.2):
S :
_
_
_
x = j cos 0
y = j sin0
z = j
2
, (j, 0) ,
unde [0,) [0,2] se determin a din conditia ca S s a e n
interiorul cilindrului x
2
+ y
2
= R
2
: (j cos 0)
2
+ (j sin0)
2
_ R
2
.
Rezult a 0 [0,2] si j [0,R]. Asadar, = [0,R] [0,2] si ca
urmare, reprezentarea parametric a a suprafetei S este
S :
_
_
_
x = j cos 0
y = j sin0
z = j
2
, (j, 0) [0,R] [0,2].
Calcule simple ne conduc la
A=
D(y,z)
D(,0)
= 2j
2
cos 0, B=
D(z,x)
D(,0)
= 2j
2
sin0, C=
D(x,y)
D(,0)
= j
Ca urmare, elementul de arie pentru paraboloidul de ecuatie
z = x
2
+ y
2
,n coordonate cilindrice, este
do =
_
A
2
(j,0)+B
2
(j,0)+C
2
(j,0)djd0 = j
_
1 + 4j
2
djd0.
si atunci, Aria (S) =
__
.
j
_
1 + 4j
2
djd0 =
R
_
0
dj
2t
_
0
j
_
1 + 4j
2
d0 =
= 2
R
_
0
j
_
1+4j
2
dj =
t
6
_
_
1+4j
2
_
3

R
0
=
t
6
_
_
_
1+4R
2
_
3
1
_
.
c). Suprafata S este dat a printr-o ecuatie cartezian a.
Suprafata S este portiunea din hiperboloidul cu o pnz a x
2
+ y
2
z
2
1 = 0 pentru care z [0,1], adic a pentru care 1 _ x
2
+ y
2
_ 2; cu
alte cuvinte, S este o suprafat a proiectabil a pe planul xOy:
S : z =
_
x
2
+ y
2
1, (x,y) D,
unde D =
_
(x,y) R
2
[ 1 _ x
2
+ y
2
_ 2
_
.
Cu aceasta, aria suprafetei S este dat a de formula
Aria (S) =
__
D
_
1 + p
2
(x,y) + q
2
(x,y)dxdy,
78
unde p =
Jz
Jx
, q =
Jz
Jy
sunt notatiile lui Monge (Propozitia 10.1.2).
Calcule simple ne dau p =
Jz
Jx
=
x
_
x
2
+ y
2
1
, q =
Jz
Jy
=
y
_
x
2
+ y
2
1
.
Ca urmare, Aria (S) =
__
D
_
2(x
2
+ y
2
) 1
x
2
+ y
2
1
dxdy.
Pentru calculul acestei integrale, trecem la coordonate polare prin
(vezi Teorema 9.4.5 si Exemplul 5.6.1)
_
x = j cos 0
y = j sin0
, (j, 0) [1,
_
2] [0,2],
Ca urmare,
__
D
_
2(x
2
+ y
2
) 1
x
2
+ y
2
1
dxdy =
_ _
|l,
p
2||0,2t|
_
2
2
1

2
1
jdjd0 =
=
p
2
_
l
dj
2t
_
0
_
2
2
1

2
1
jd0 = 2
p
2
_
l0
_
2
2
1

2
1
jdj.
Aici, se impune substitutia
_
2
2
1

2
1
= t, adic a schimbarea de vari-
abil a j =
_
t
2
1
t
2
2
: [
_
3, ) (1,
_
2] (vezi Teorema 7.4.8). Ca
urmare,
p
2
_
l
_
2
2
1

2
1
jdj =
1
_
p
3
t
2
(t
2
2)
2
dt =
1
_
p
3
_
l
t
2
2
+
2
(t
2
2)
2
_
dt =
=
1
_
p
3
_
p
2
S
_
l
t
p
2

l
t +
p
2
_
+
l
d
_
l
(t
p
2)
2
+
l
(t +
p
2)
2
__
dt =
=
_
p
2
S
ln
t
p
2
t +
p
2

l
d
_
l
t
p
2
+
l
t +
p
2
__


_
3
=
p
2
d
ln(
_
3 +
_
2)+
p
3
2
n concluzie, Aria (S) = 2
_
p
2
d
ln(
_
3 +
_
2) +
p
3
2
_
.
Observatie. La a) si b), se poate vedea S ca ind proiectabil a pe
planul xOy; ca urmare, aria lui S se poate determina ca la pct. c).
Similar, la pct. c), se poate da o reprezentare parametric a a hiper-
boloidului, de exemplu, folosind coordonatele polare; aria lui S se
poate determina ca la pct. b).
Se obtin aceleasi rezultate, conform cu Teorema 10.1.2.
Observatie. La pct. c), integrala dubl a ce d a aria lui S este o
integral a dubl a improprie. Se poate ar ata, ca n problemele ante-
79
rioare, c a ea este convergent a. De altfel, calculele de mai sus transfer a
convergenta acestei integrale la convergenta integralei
1
_
p
3
t
2
(t
2
2)
2
dt.
Teorema 7.4.6 a lui LeibnizNewton arat a c a aceast a integral a este
convergent a, dup a cum rezult a din cele spuse mai sus.
Observatie. Alte am anunte n leg atur a cu calculul ariei unei supra-
fete se g asesc n 10.1
Problema 36
S a se calculeze urm atoarele integrale de suprafat a:
a).
__
S
_
x
d
+ y
d
+ z
d
_
do, S este sfera de ecuatie x
2
+ y
2
+ z
2
= 1;
b).
__
S
1
1 + z
do, unde S este portiunea din suprafata paraboloidului
2z = x
2
+ y
2
cuprins a n interiorul cilindrului x
2
+ y
2
= 1;
c).
__
S
_
x
2
+ y
2
+ z
2
_
do, unde S :
_
x
2
+ y
2
+ z
2
_
2
= 2a
2
xy.
Rezolvare. Integralele sunt integrale de suprafat a de speta I-a
a). Suprafata S este dat a prin ecuatie cartezian a si este sfera cu
centrul n origine si de raz a 1. Avnd n vedere continuitatea functiei
polinomiale f(x,y,z) = x
d
+ y
d
+ z
d
si reprezentarea parametric a n
coordonate sferice a lui S,
_
_
_
x = cos 0 sin,
y = sin0 sin,
z = cos ,
, (0, ,) = [0,2] [0,],
integrala de suprafat a o vom calcula cu formula din Teorema 10.2.1.
Avnd n vedere faptul c a elementul de arie pentru sfera conside-
rat a, n coordonate sferice, este do = sin,d0d, (vezi problema an-
terioar a),formula amintit a ne d a
__
S
_
x
d
+ y
d
+ z
d
_
do =
=
__
.
_
cos
d
0 sin
d
, + sin
d
0 sin
d
, + cos
d
,
_
sin,d0d, =
80
=
2t
_
0
d0
t
_
0
_
cos
d
0 sin
d
, + sin
d
0 sin
d
, + cos
d
,
_
sin,d, =
=
2t
_
0
d0
t
_
0
__
1
l
2
sin
2
20
_
sin
5
, + cos
d
,sin,

d, =
=
2t
_
0
__
3
d
+
l
d
cos 40
_
l6
l5
+
2
5

d0=
l2t
5
, pentru c a
t
_
0
cos
d
,sin,d,=
2
5
si
t
_
0
sin
5
,d, =
l
l6
t
_
0
(10 sin, 5 sin3, + sin5,)d, =
l6
l5
.
b). Suprafata S este dat a prin ecuatie cartezian a explicit a,
S : z =
l
2
(x
2
+ y
2
), (x,y) D = {(x,y) R
2
[ x
2
+ y
2
_ 1}.
Deoarece functia rational a f(x,y,z) =
1
1 + z
este continu a pe domeniul
D, vom calcula integrala de suprafat a cu formula din Teorema 10.2.3.
Elementul de arie pentru paraboloidul considerat, n coordonate
carteziene, este dat de do =
_
1 + p
2
(x,y) + q
2
(x,y)dxdy, unde
p =
Jz
Jx
, q =
Jz
Jy
sunt notatiile lui Monge (Propozitia 10.1.2).
Calcule simple ne conduc la p =
Jz
Jx
= x si q =
Jz
Jy
= y. Ca urmare,
elementul de arie este do =
_
1 + x
2
+ y
2
dxdy si atunci,
__
S
1
1 + z
do =
__
D
1
1 +
1
2
(x
2
+ y
2
)
_
1 + x
2
+ y
2
dxdy.
Pentru calculul acestei integrale, trecem la coordonate polare prin
(vezi Teorema 9.4.5 si Exemplul 5.6.1)
_
x = j cos 0
y = j sin0
, (j, 0) [0,1] [0,2].
Ca urmare,
__
D
_
1 + x
2
+ y
2
1 +
1
2
(x
2
+ y
2
)
dxdy = 2
_ _
|0,l||0,2t|
_
1 +
2
2 +
2
jdjd0 =
= 2
l
_
0
dj
2t
_
0
_
1 +
2
2 +
2
jd0 = 4
l
_
0
_
1 +
2
2 +
2
jdj =
=4
l
_
0
1 +
2
2 +
2
_
_
1+j
2
_
0
dj=4
p
2
_
l
t
1
1 + t
2
dt = 4 (tarctg t)

_
2
1
=
81
= 4
__
2 arctg
_
2 1 +
t
d
_
Asadar,
__
S
1
1 + z
do = 4
__
2 arctg
_
2 1 +
t
d
_
.
c). Suprafata S este dat a prin ecuatie cartezian a. Folosind coordo-
natele polare, reprezentarea parametric a a suprafetei S este
S :
_
_
_
x = r(0, ,) cos 0 sin,
y = r(0, ,) sin0 sin,
z = r(0, ,) cos ,
, (0, ,) [0,2] [0,],
unde r(0, ,) se determin a din conditia
_
x
2
+ y
2
+ z
2
_
2
= 2a
2
xy (vezi
Propozitia 5.9.2). Rezult a r(0, ,) = asin,
_
sin20.
Avnd n vedere si simetria suprafetei, rezult a c a ecuatia polar a a
suprafetei este
S : r = asin,
_
sin20, (0, ,) =
_
[0,
t
2
] ' [,
3t
2
]
_
[0,].
Deoarece f(x,y,z) = x
2
+ y
2
+ z
2
este continu a, integrala de suprafat a
se calculeaz a cu formula din Teorema 10.2.1.
Elementul de arie pentru suprafata S dat a prin ecuatie polar a, este
(Denitia 10.1.5) do = r
_
_
Jr
J0
_
2
+
_
r
2
+
_
Jr
J,
_
2
_
sin
2
,d0d,.
Calcule simple ne conduc la do = a
2
sin
2
,d0d, si ca urmare,
__
S
_
x
2
+ y
2
+ z
2
_
do = a
2
__
.
r
2
(0, ,) sin
2
,d0d, =
= a
d
__
.
sin20 sin
d
,d0d, = a
d
_
|0,

2
| [ |t,
3
2
|
d0
t
_
0
sin20 sin
d
,d, =
=
3t
S
a
d
_

2
_
0
sin20d0 +
3
2
_
t
sin20d0
_

_
=
3t
d
a
d
,
pentru c a
t
_
0
sin
d
,d, =
l
d
t
_
0
(1 cos 2,)
2
d, =
3t
S
.
Observatie. La pct. a) si c), prezenta grupului x
2
+ y
2
+ z
2
n ecuatia cartezian a a suprafetei sugereaz a folosirea coordonatelor
sferice pentru a determina ecuatia polar a a suprafetei si cu ajutorul
ei, o reprezentare parametric a a suprafetei. Urmeaz a determinarea
elementului de arie do, n forma corespunz atoare si retinerea lui
82
pentru alte probleme si aplicarea formulei de calcul pentru integrala
de suprafat a (formul a care o transform a ntro integral a dubl a).
La pct. b), suprafata este dat a prin ecuatie cartezian a explicit a
(proiectabil a pe unul din planele de coordonate). Se determin a ele-
mentul de arie do, n forma corespunz atoare si retinerea lui pentru
alte probleme si aplicarea formulei de calcul pentru integrala de
suprafat a (formul a care o transform a ntr-o integral a dubl a).
Observatie. La ecare din pct. a) si c), se poate descompune S ntr-
o reuniune de dou a suprafete, ecare proiectabil a pe unul din planele
de coordonate. Avnd n vedere Propriet atile integralei de suprafat a,
ecare integral a se poate scrie ca o sum a de dou a integrale, acestea
calculndu-se ca la pct. b).
Asem an ator, la pct. b), se poate determina o reprezentare para-
metric a a suprafetei S, folosind coordonatele cilindrice. Apoi, se
pracedeaz a ca la pct. a).
n aceste consideratii, se are n vedere Teorema 10.2.2.
Problema 37
S a se calculeze integralele de suprafat a n raport cu coordonatele:
a).
__
S
xdydz ydzdx zdxdy unde S este fata superioar a n ra-
port cu Oz a suprafetei limitat a de triunghiul ABC, unde A(1,0,0),
B(0,2,0), C(0,0,3);
b).
__
S
x
2
dydz + xydzdx + xzdxdy, unde S este fata interioar a a
suprafetei y
2
+ z
2
= 4 cuprins a ntre planele x = 2 si x = 3;
c).
__
S
x
3
y
2
zdydz + x
2
y
3
zdzdx + x
2
y
2
z
2
dxdy, unde S este fata exte-
rioar a a compactului limitat de suprafetele z = x
2
+ y
2
, z = 4.
Rezolvare. a). Ecuatia cartezian a a suprafetei S se obtine
scriind ecuatia planului determinat de trei puncte, sau, mai simplu,
ecuatia planului prin t aieturi:
x
l
+
y
2
+
z
3
= 1.
De aici rezult a ecuatia explicit a a suprafetei S,
S : z = 3
_
1
x
l

y
2
_
, (x,y) D,
unde D este proiectia lui S pe planul xOy,
D = {(x,y) R
2
[ x _ 0, y _ 0,
x
l
+
y
2
_ 1}.
83
Avnd n vedere Remarca 5.9.8, versorul normalei la fata superioar a
n raport cu axa Oz a suprafetei S este
: =
p
_
1 + p
2
+ q
2

i +
q
_
1 + p
2
+ q
2

, +
1
_
1 + p
2
+ q
2

/,
unde p =
Jz
Jx
, q =
Jz
Jy
sunt notatiile lui Monge.
Concret, p = 3, q =
3
2
si avem : =
6
7

i +
3
7

, +
2
7

/.
Acestea ind zise, pentru calculul integralei aplic am Denitia 10.3.1
__
S
xdydz ydzdx zdxdy =
__
S
_
6
7
x
3
7
y
2
7
z
_
do,
urmat a de Teorema 10.2.3,
__
S
_
6
7
x
3
7
y
2
7
z
_
do =
__
D
_
6
7
x
3
7
y
2
7
3
_
1
x
l

y
2
_
7
2
dxdy,
pentru c a elementul de arie pentru S este do =
7
2
dxdy.
Direct, integrala se poate calcula cu Teorema 10.3.2:
__
S
xdydz ydzdx zdxdy =
__
D
_
3x
3
2
y 3
_
1
x
l

y
2
_
dxdy =
=
__
D
3 (2x 1)dxdy.
Pentru calculul integralei duble, observ am c a domeniul D este simplu
n raport cu axa Oy D = {(x,y) R
2
[ x [0,1], 0 _ y _ 2(1 x)}
(vezi Propozitia 9.4.1) si aplic am Teorema 9.4.3:
__
D
3 (2x 1)dxdy = 3
l
_
0
dx
2(1 x)
_
0
(2x 1)dy =
= 6
l
_
0
_
2x
2
+ 3x 1
_
dx =
_
4x
3
+ 9x
2
6x
_

1
0
= 1.
Asadar,
__
S
xdydz ydzdx zdxdy = 1.
b). Deoarece S este o portiune dintr-o suprafat a cilindric a cu cer-
cul director y
2
+ z
2
= 4 situat n planul yOz si cu generatoarele
para-lele cu axa Ox, folosim coordonatele cilindrice pentru a obtine
o reprezentare parametric a a sa:
S : x = x, y = cos 0, z = sin0, (0,x) [0,2] [2,3] = .
84
Avnd n vedere Remarca 5.9.7, versorul normalei la fata interioar a
a suprafetei S este : =
_
cos 0

, + sin0

/
_
.
Acum, pentru calculul integralei date aplic am Teorema 10.3.1:
__
S
x
2
dydz + xydzdx + xzdxdy =
=
__
.
_
x cos
2
0 + x sin
2
0
_
d0dx =
3
_
2
dx
2t
_
0
xd0 = 2
3
_
2
xdx = 5.
c). Suprafata S este format a din dou a portiuni se suprafat a:
o portiune din suprafata paraboloidului de ecuatie z = x
2
+ y
2
,
dat a prin S
l
: z = x
2
+ y
2
, (x,y) D = {(x,y) R
2
[ x
2
+ y
2
_ 4},
orientat a dup a normala la fata inferioar a n raport cu Oz;
o portiune din suprafata planului de ecuatie z = 4, precizat a prin
S
2
: z = 4, (x,y) D, orientat a dup a normala la fata superioar a n
raport cu Oz (vezi Remarca 5.9.8 si dup a).
Avnd n vedere propriet atile integralei de suprafat a de speta a doua
(vezi Remarca 10.3.3), are loc egalitatea
__
S
xdydz + ydzdx + zdxdy =
=
__
S
1
xdydz + ydzdx + zdxdy +
__
S
2
xdydz + ydzdx + zdxdy
si ramne s a calcul am aceste ultime dou a integrale.
Vom folosi Teorema 10.3.2. Pentru suprafata S
l
avem p(x,y) = 2x si
q(x,y) = 2y si ca urmare, prima integral a devine
__
S
1
xdydz + ydzdx + zdxdy =
=
__
D
_
2x
2
2y
2
+
_
x
2
+ y
2
_
dxdy =
__
D
_
x
2
+ y
2
_
dxdy.
Trecnd la coordonate polare, avem
__
D
_
x
2
+ y
2
_
dxdy =
_ _
[0,2][0,2t]
j
3
djd0 =
2
_
0
dj
2t
_
0
j
3
d0 = 8
85
si ca urmare,
__
S
1
xdydz + ydzdx + zdxdy = 8.
La fel, pentru suprafata S
2
avem p(x,y) = q(x,y) = 0 si ca urmare, a
doua integral a devine
__
S
2
xdydz + ydzdx + zdxdy =
__
D
4dxdy = 4aria(D) = 16.
Asadar,
__
S
xdydz + ydzdx + zdxdy = 24.
Observatie. La pct. a), suprafata S este proiectabil a si pe celelalte
plane de coordonate.
La pct. c), rezultatul obtinut reprezint a triplul volumului corpului
compact limitat de suprafetele z = x
2
+ y
2
, z = 4 (vezi 10.3/10.3.3).
Observatie. n general, o integral a de suprafat a n raport cu coor-
donatele se calculeaz a e transformnd-o ntr-o integral a de suprafat a
n raport cu aria, conform denitiei, e transformnd-o direct ntr-o
integral a dubl a, prin Teoremele 10.3.1, 10.3.2.
Problema 38
S a se calculeze uxul cmpului vectorial F = (y,x,z) prin fata
exterioar a a corpului compact
K = {(x,y,z) R
3
[ 1 _ x
2
+ y
2
+ z
2
_ 4}.
Rezolvare. a). Conform cu Denitia (vezi 10.3/10.3.3 sau
Denitia 12.5.4), uxul cmpului vectorial F = (y,x,z) prin fata ex-
terioar a S a corpului K este
F
=
__
S
ydydz + xdzdx + zdxdy.
Fata exterioar a S a corpului compact K este format a din dou a sfere:
Sfera S
e
, de ecuatie x
2
+ y
2
+ z
2
= 4, care limitez a la exterior
corpul K si care trebuie orientat a dup a normala exterioar a, care n
punctul curent are versorul :
e
=
x
2

i +
y
2

, +
z
2

/,
Sfera S
i
, de ecuatie x
2
+ y
2
+ z
2
= 1, care limitez a la interior corpul
K si care trebuie orientat a dup a normala interioar a, care n punctul
curent are versorul :
e
= (x

i + y

, + z

/).
Avnd n vedere propriet atile integralei de suprafat a de speta a doua
(vezi Remarca 10.3.3), are loc egalitatea
__
S
ydydz + xdzdx + zdxdy
86
=
__
S
e
ydydz + xdzdx + zdxdy +
__
S
i
ydydz + xdzdx + zdxdy
si ramne s a calcul am aceste ultime dou a integrale.
Avnd n vedere Denitia 10.3.1 si cele de mai sus,
__
S
e
ydydz + xdzdx + zdxdy =
l
2
__
S
e
(2xy + z
2
)do.
Integrala de suprafat a n raport cu aria o calcul am cu Teorema 10.2.1,
folosind pentru S
e
reprezentarea parametric a n coordonate sferice
(vezi Exemplul 5.6.2): S
e
: x = 2cos 0 sin,, y = 2sin0 sin,,
z = 2cos ,, (0, ,) [0,2] [0,] = .
Aplicnd formula din Teorem a si tinnd cont c a do = 4sin,d0d,,
__
S
e
(2xy + z
2
)do = 16
__
.
_
2 sin0 cos 0 sin
2
, + cos
2
,
_
sin,d0d, =
= 16
t
_
0
d,
2t
_
0
_
2 sin0 cos 0 sin
2
, + cos
2
,
_
sin,d0 =
=16
t
_
0
_
sin
2
0 sin
3
,+0 cos
2
,sin,
_

2
0
d,=32
cos
3
,
3


0
=
6dt
3
,
si ca urmare,
__
S
e
ydydz + xdzdx + zdxdy =
32t
3
.
La fel,
__
S
i
ydydz + xdzdx + zdxdy =
__
S
i
(2xy + z
2
)do =
dt
3
.
Asadar,
__
S
ydydz + xdzdx + zdxdy =
2St
3
.
Problema 39
Folosind formula lui Green Riemann, s a se calculeze urm a-
toarele integrale curbilinii:
a).
_
C
x
2
ydx (y + x
d
)dy, unde C : x
2
+ y
2
= R
2
;
87
b).
_
C
ye
x
2
+ 4y
2
dx xe
x
2
+ 4y
2
dy, unde C :
x
2
d
+ y
2
= 1;
c).
_
C
2(x
2
+ y
2
)dx + (x + y)
2
dy, unde C este frontiera domeniului
D = {(x,y) R
2
[ 0 _ y x _ 1,
l
x
_ y _
2
x
, x 0};
d).
_
C
(x
d
- 3xy
2
)dx + (3x
2
y - y
d
)dy, unde C : x
2
3
+ y
2
3
=1
e).
_
C
y(x 1)dx + x(y + 1)dy, C :
x
2
d
+
y
2
9
= 1, y _ 0, ind parcurs a
n sensul acelor de ceasornic.
Rezolvare. a). Curba C este cercul cu centrul n origine si
de raz a R, orientat pozitiv fat a de domeniul compact D pe care l
limiteaz a: D = {(x,y) R
2
[ x
2
+ y
2
_ R
2
}. Functiile P(x,y) =
x
2
y si Q(x,y) = (y + x
d
) sunt continue mpreun a cu derivatele lor
partiale
JP
Jy
= x
2
si
JQ
Jx
= 4x
3
, ind functii polinomiale. Formula
lui Green Riemann (vezi Teorema 11.1.1) ne d a
_
C
x
2
ydx (y + x
d
)dy =
__
D
_
4x
3
x
2
_
dxdy
si trecnd la coordonate polare (vezi Teorema 9.4.5 si Exemplul 5.6.1),
__
D
_
4x
3
x
2
_
dxdy =
_ _
[0,R][0,2t]
_
4j
3
cos
3
0 j
2
cos
2
0
_
jdjd0 =
=
R
_
0
dj
2t
_
0
_
4j
d
cos
3
0 j
3
cos
2
0
_
d0 =
tR
4
d
, pentru c a
2t
_
0
cos
2
0d0 =
l
2
2t
_
0
(1 + cos20)d0 = ,
2t
_
0
cos
3
0d0 =
l
d
2t
_
0
(cos 30 + 3cos0)d0 = 0.
Asadar,
_
C
x
2
ydx (y + x
d
)dy =
tR
4
d
.
88
b). Curba C este elipsa cu centrul n origine si de semiaxe 2 si 1,
orientat a pozitiv fat a de domeniul compact D pe care l limiteaz a:
D = {(x,y) R
2
[
x
2
d
+ y
2
_ 1}.
Functiile P(x,y) = ye
x
2
+ 4y
2
si Q(x,y) = xe
x
2
+ 4y
2
sunt continue
mpreun a cu derivatele lor partiale
JP
Jy
= e
x
2
+ 4y
2
_
8y
2
+ 1
_
si
JQ
Jx
= e
x
2
+ 4y
2
_
2x
2
+ 1
_
ca functii compuse de functii polinomiale si exponentiale. Formula
lui Green Riemann (vezi Teorema 11.1.1) ne d a
_
C
ye
x
2
+ 4y
2
dx xe
x
2
+ 4y
2
dy =
__
D
e
x
2
+ 4y
2
_
2x
2
+ 8y
2
+ 2
_
dxdy
si trecnd la coordonate polare generalizate prin formulele
x = 2j cos 0, y = j sin0, (j, 0) = [0,1] [0,2], J = 2j,
(vezi Teorema 9.4.5 si Exemplul 5.6.1), avem n continuare,
__
D
e
x
2
+ 4y
2
_
2x
2
+ 8y
2
+ 2
_
dxdy =
= 2
__
.
e
d
2
_
8j
2
+ 2
_
jdjd0 = 4
l
_
0
dj
2t
_
0
e
d
2
_
4j
2
+ 1
_
jd0 =
=8
l
_
0
e
d
2
_
4j
2
+1
_
jdj=
l
_
0
(e
d
2
)
0
(4j
2
+1)dj=4e
d
2
j
2

1
0
=4e
d
Asadar,
_
C
ye
x
2
+ 4y
2
dx xe
x
2
+ 4y
2
dy = 4e
d
.
c). Curba C este un patrulater curbiliniu, orientat pozitiv fat a de
domeniul compact D pe care l limiteaz a:
D = {(x,y) R
2
[ 0 _ y x _ 1,
l
x
_ y _
2
x
, x 0}.
Functiile P(x,y) = 2(x
2
+ y
2
) si Q(x,y) = (x + y)
2
sunt continue
mpreun a cu derivatele lor partiale
JP
Jy
= 4y si
JQ
Jx
= 2(x + y), -
ind functii polinomiale. Formula lui Green Riemann (vezi Teorema
11.1.1) ne d a
_
C
2(x
2
+ y
2
)dx + (x + y)
2
dy =
__
D
2(x y)dxdy si
aceast a integral a dubl a o calcul am prin Metoda schimb arii de vari-
abil a (vezi Teorema 9.4.5). Pentru aceasta, consider am transformarea
punctual a T : D =[0,1][1,2], T(x,y) = (u,v)==
_
u = y x
v = xy
89
Avem c a T este bijectiv a, de clas a C
l
si transformare regulat a pe D
deoarece
D(u,v)
D(x,y)
=

1 1
y x

= (x + y) ,= 0.
Ca urmare, transformarea invers a satisface conditiile din Teorema
amintit a si
__
D
2(x y)dxdy =
__
.
2u

D(x,y)
D(u,v)

dudv =
=
__
.
2u
p
u
2
+ 2v
dudv =
2
_
l
dv
1
_
0
2u
p
u
2
+ 2v
du=2
2
_
l
_
_
u
2
+2v

1
0
_
dv=
= 2
2
_
l
__
1 + 2v -
_
2v
_
dv =
2
3
_
5
_
5 3
_
3 + 2
_
2 8

.
Asadar,
_
C
2(x
2
+ y
2
)dx + (x + y)
2
dy =
2
3
_
5
_
5 3
_
3 + 2
_
2 8

.
d). Curba C este un patrulater curbiliniu (astroida), orientat pozitiv
fat a de domeniul compact D pe care l limiteaz a:
D = {(x,y) R
2
[ x
2
3
+ y
2
3
_ 1}.
Functiile P(x,y) = x
d
3xy
2
si Q(x,y) = 3x
2
y y
d
sunt continue
mpreun a cu derivatele lor partiale
JP
Jy
= 6xy si
JQ
Jx
= 6xy, ind
functii polinomiale. Formula lui Green Riemann (vezi Teorema
11.1.1) ne d a
_
C
(x
d
3xy
2
)dx + (3x
2
y y
d
)dy =
__
D
12xydxdy.
Integrala dubl a se calculeaz a prin Metoda schimb arii de variabil a
(vezi Teorema 9.4.5). Pentru aceasta, consider am transformarea punc-
tual a T : = [0,1] [0,2] D denit a prin T(j, 0) = (x,y) ==
_
x = j
3
cos
3
0
y = j
3
sin
3
0
. Aplicatia T este surjectiv a, de clas a C
l
si are ja-
cobianul J = 9j
5
cos
2
0 sin
2
0, dup a cum usor se poate constat a. Se
vede usor c a sunt vericate toate conditiile din Teorema amintit a,
astfel c a avem
__
D
12xydxdy = 108
__
.
j
ll
cos
5
0 sin
5
0djd0 =
= 108
l
_
0
dj
2t
_
0
j
ll
cos
5
0 sin
5
0d0 = 0, dup a cum usor se poate constata
f acnd schimbarea de variabil a 0 = u + , u [, ].
90
Asadar,
_
C
(x
d
3xy
2
)dx + (3x
2
y y
d
)dy = 0.
e). Fie punctele A(2,0), B(2,0). Complet am curba C cu segmentul
AB, parcurs de la A la B, obtinnd astfel curba nchis a , orientat a
negativ fat a de domeniul compact D pe care l limiteaz a. Are loc
egalitatea
_
I
y(x1)dx + x(y + 1)dy =
=
_
C
y(x1)dx + x(y + 1)dy +
_
AB
y(x 1)dx + x(y + 1)dy.
Prima integral a o calcul am cu formula lui Green Riemann (si apoi
prin trecere la coordonate polare generalizate)
_
I
y(x 1)dx + x(y + 1)dy =
__
D
(2 x + y)dxdy =
= 6
_ _
[0,1][t,2t]
(2 2j cos 0 + 3j sin0)jdjd0 =
= 6
l
_
0
dj
2t
_
t
(2j 2j
2
cos 0 + 3j
2
sin0)d0 = 6( 2).
Ultima integral a o calcul am direct, folosind reprezentarea paramet-
ric a a segmentului AB: x = t, y = 0, t [2,2].
_
AB
y(x 1)dx + x(y + 1)dy = 0.
Ca urmare,
_
C
y(x 1)dx + x(y + 1)dy = 6( 2).
Observatie. Formula lui Green Riemann transform a, n anumite
conditii, o integral a curbilinie n raport cu coordonatele pe o curb a
nchis a ntr-o integral a dubl a pe domeniul compact limitat de curb a.
Uneori, formula se poate aplica si dac a curba este deschis a - vezi e).
Problema 40
Folosind formula lui Gauss Ostrogradski, s a se calculeze urm a-
toarele integrale de suprafat a:
91
a).
__
S
x
3
dydz + y
3
dzdx + z
3
dxdy, unde S este fata exterioar a a
corpului = {(x,y,z) R
3
[ x
2
+ y
2
_ 4, 0 _ z _ 1};
b).
__
S
x
2
dydz + y
2
dzdx + z
2
dxdy, unde S este fata exterioar a a
corpului = {(x,y,z) R
3
[ x
2
+ y
2
+ z
2
_ R
2
, z _ 0};
c).
__
S
x
2
dydz y
2
dzdx z
2
dxdy, unde S este fata exterioar a a
corpului compact limitat de planele de ecuatii 6x + 4y + 3z = 12,
x = 0, y = 0, z = 0.
Rezolvare. a). Sunt vericate conditiile din Teorema 11.2.1 a
lui Gauss Ostrogradski si ca urmare,
__
S
x
3
dydz + y
3
dzdx + z
3
dxdy = 3
___
:
_
x
2
+ y
2
+ z
2
_
dxdydz.
Pentru calculul integralei triple, se trece la coordonate cilindrice, prin
formulele (vezi Exemplul 5.6.2)
_
_
_
x = j cos 0
y = j sin0
z = z
, unde (j, 0,z) =
[0,2] [0,2] [0,1], iar
D(x,y,z)
D(,0,z)
= j.
Ca urmare,
___
:
_
x
2
+y
2
+z
2
_
dxdydz =
___
.
_
j
2
+z
2
_
jdjd0dz =
=
2
_
0
dj
1
_
0
dz
2t
_
0
_
j
2
+ z
2
_
jd0 = 2
2
_
0
dj
1
_
0
_
j
3
+ jz
2
_
dz =
2St
3
.
n concluzie,
__
S
x
3
dydz + y
3
dzdx + z
3
dxdy = 28.
b). Conditiile din Teorema 11.2.1 a lui Gauss-Ostrogradski se veric a
si ca urmare,
__
S
x
2
dydz+y
2
dzdx+z
2
dxdy = 2
___
:
(x+y+z)dxdydz.
Pentru calculul integralei triple, se trece la coordonate sferice, prin
formulele (vezi Exemplul 5.6.2)
_
_
_
x = j cos 0 sin,
y = j sin0 sin,
z = j cos ,
, unde
92
(j, 0, ,) = [0,R][0,2][0,
t
2
], iar
D(x,y,z)
D(,0,,)
= j
2
sin,.
Ca urmare,
___
:
(x + y + z)dxdydz =
=
___
.
(cos 0 sin,+sin0 sin,+cos ,) j
3
sin,djd0d, =
=
R
_
0
dj

2
_
0
d,
2t
_
0
(cos 0 sin,+sin0 sin,+cos ,) j
3
sin,d0 =
=
R
_
0
dj

2
_
0
j
3
sin2,d, =
tR
4
d
.
n concluzie,
__
S
x
2
dydz + y
2
dzdx + z
2
dxdy =
tR
4
2
.
c). Planul de ecuatie 6x + 4y + 3z = 12 intersecteaz a axele de
coordonate n punctele A(2,0,0), B(0,3,0), C(0,0,4). Corpul limitat
de cele patru plane este tetraedrul OABC. Conditiile din Teorema
11.2.1 a lui Gauss - Ostrogradski se veric a si ca urmare,
__
S
x
2
dydz - y
2
dzdx - z
2
dxdy = 2
___
:
(x - y - z)dxdydz.
Pentru calculul integralei triple, se observ a c a este simplu n raport
cu axa Oz (n fapt, si cu celelalte axe vezi Propozitia 9.4.1):
= {(x,y,z) R
3
[ (x,y) D, 0 _ z _ 4 2x
d
3
y},
unde D este proiectia lui pe planul xOy:
D = {(x,y) R
2
[ x [0,2], 0 _ y _ 3
3
2
x}.
Conform cu Teorema 9.4.3, avem
___
:
(x - y - z)dxdydz =
__
D
dxdy
4 2x
4
3
y
_
0
(x - y - z)dz.
Calcul am integrala interioar a:
4 2x
4
3
y
_
0
(x y z)dz = 12x 4x
2
2xy 8 +
d
9
y
2
+
d
3
y
93
si avem n continuare
___
:
(x y z)dxdydz =
=
__
D
_
12x 4x
2
2xy 8 +
d
9
y
2
+
d
3
y
_
dxdy =
=
2
_
0
dx
3
3
2
x
_
0
_
12x 4x
2
2xy 8 +
d
9
y
2
+
d
3
y
_
dy,
pentru c a domeniul D este simplu n raport cu Oy.
Calcul am integrala interioar a:
3
3
2
x
_
0
_
12x4x
2
2xy8+
d
9
y
2
+
d
3
y
_
dy = 27x14
33
2
x
2
+
l3
d
x
3
si avem n nal
___
:
(x y z)dxdydz =
= 2
2
_
0
_
27x 14
33
2
x
2
+
l3
d
x
3
_
dx = 10.
Observatie. Formula lui Gauss Ostrogradski transform a, n anu-
mite conditii, o integral a de suprafat a n raport cu coordonatele pe o
suprafat a nchis a ntr-o integral a tripl a pe domeniul compact limitat
de suprafat a. Uneori, formula se poate aplica si dac a suprafata este
deschis a, asem an ator ca n problema anterioar a.
Problema 41
Folosind formula lui Stokes, s a se calculeze urm atoarele integrale
curbilinii:
a).
_
C
xdx + (x + y)dy + (x + y + z)dz, unde curba C este dat a prin
C :
_
_
_
x = 2 cos t
y = 5 sint
z = 2 cos t + 5 sint
, t [0,2];
S a se verice rezultatul prin calcul direct.
b).
_
C
z
2
dx + x
2
dy + y
2
dz, unde curba C :
_
z = x
2
+ y
2
x + y + z = 1
este ori-
94
entat a astfel nct proiectia sa pe planul xOy, cu orientarea indus a,
este orientat a pozitiv fat a de domeniul compact pe care l limiteaz a.
c).
_
C
y
2
dx + z
2
dy + x
2
dz, unde curba C :
_
x
2
+y
2
+z
2
= R
2
, z _ 0
x
2
+ y
2
= Rx
este orientat a astfel nct proiectia sa pe planul xOy, cu orientarea
indus a, este orientat a pozitiv fat a de domeniul compact pe care l
limiteaz a.
Rezolvare. a). Deoarece ecuatiile carteziene ale curbei C sunt
C :
_
x
2
d
+
y
4
25
= 1
z = x + y
, C este intersectia cilindrului eliptic de ecuatie
x
2
d
+
y
4
25
= 1 cu planul de ecuatie z = x + y.
n aplicarea Formulei lui Stokes (vezi Teorema 11.3.1), lu am drept
suprafat a S ce are pe C ca bordur a orientat a portiunea din planul
de ecuatie z = x + y situat a n interiorul cilindrului
x
2
d
+
y
4
25
= 1,
orientat a dup a normala la fata superioar a n raport cu Oz.
Conform formulei, avem
_
C
xdx + (x + y)dy + (x + y + z)dz =
__
S
dydz dzdx + dxdy.
Pentru calculul integralei de suprafat a, apel am la formula din Teo-
rema 10.3.2, pentru c a S este proiectabil a pe planul xOy:
S : z = x + y, (x,y) D = {(x,y) R
2
[
x
2
d
+
y
4
25
_ 1}.
Avem p(x,y) = 1, q(x,y) = 1 si atunci,
__
S
dydz dzdx + dxdy =
__
D
dxdy = aria (D) = 10.
Asadar,
_
C
xdx + (x + y)dy + (x + y + z)dz = 10.
Calculul direct se face cu formula din Teorema 8.2.1 (si cu preciz arile
din Remarca 8.2.4):
_
C
xdx + (x + y)dy + (x + y + z)dz =
=
2t
_
0
_
63 sint cos t + 30 cos
2
t 20 sin
2
t

dt =
95
=
2t
_
0
_
63
2
sin2t + 25 cos 2t + 5

dt = 10.
b). Curba C este intersectia paraboloidului de ecuatie z = x
2
+ y
2
cu planul de ecuatie x + y + z = 1 sau, echivalent, este intersectia
cilindrului de ecuatie x
2
+ y
2
+ x + y = 1 cu planul de ecuatie
x + y + z = 1. Proiectia curbei C pe planul xOy este curba de
ecuatie : x
2
+ y
2
+ x + y 1 = 0, orientat a pozitiv fat a de
domeniul compact D pe care l limiteaz a.
n aplicarea Formulei lui Stokes (vezi Teorema 11.3.1), lu am drept
suprafat a S ce are pe C ca bordur a orientat a portiunea din planul
de ecuatie x + y + z = 1 situat a n interiorul cilindrului de ecuatie
x
2
+ y
2
+ x + y 1 = 0, orientat a dup a normala la fata superioar a
n raport cu Oz.
Conform formulei, avem
_
C
z
2
dx + x
2
dy + y
2
dz = 2
__
S
ydydz +zdzdx + xdxdy.
Pentru calculul integralei de suprafat a, apel am la formula din Teo-
rema 10.3.2, pentru c a S este proiectabil a pe planul xOy:
S : z = 1 x y, (x,y) D
unde D = {(x,y) R
2
[ (x
l
2
)
2
+ (y
l
2
)
2
_
3
2
}.
Avem p(x,y) = 1, q(x,y) = 1 si atunci,
2
__
S
ydydz +zdzdx + xdxdy = 2
__
D
(2x 1)dxdy.
Pentru calculul acestei integrale duble, se trece la coordonate polare
generalizate
_
_
_
x =
l
2
+ j cos 0
y =
l
2
+ j sin0
, unde (j,0) = [0,
_
3
2
] [0,2],
iar
D(x,y)
D(,0)
= j. Asadar,
2
__
D
(2x 1)dxdy = 4
__
.
j
2
cos 0djd0 = 4
_
3
2
_
0
dj
2t
_
0
j
2
cos 0d0 = 0.
c). Curba C este intersectia emisferei de ecuatie x
2
+ y
2
+ z
2
= R
2
,
z _ 0 cu cilindrul de ecuatie x
2
+ y
2
= Rx (curba lui Viviani).
n aplicarea Formulei lui Stokes (vezi Teorema 11.3.1), lu am drept
suprafat a S ce are pe C ca bordur a orientat a portiunea din emisfera
96
z =
_
R
2
x
2
y
2
, cuprins a n interiorul cilindrului x
2
+ y
2
= Rx
(numit a fereastra lui Viviani). Asadar, S se poate preciza prin
S : z =
_
R
2
x
2
y
2
, (x,y) D
unde D = {(x,y) R
2
[ x
2
+ y
2
_ Rx}.
Sensul pe C induce o anume orientare pe S, si anume orientarea dup a
normala la fata superioar a n raport cu Oz. Conform formulei, avem
_
C
y
2
dx + z
2
dy + x
2
dz = 2
__
S
zdydz + xdzdx + ydxdy.
Pentru calculul integralei de suprafat a, apel am la formula din Teo-
rema 10.3.2, pentru c a S este proiectabil a pe planul xOy. Avem p(x,y)
=
x
_
R
2
x
2
y
2
, q(x,y) =
y
_
R
2
x
2
y
2
si atunci,
__
S
zdydz + xdzdx + ydxdy =
__
D
_
x +
xy
_
R
2
x
2
y
2
+ y
_
dxdy.
Pentru calculul acestei integrale duble, se trece la coordonate polare
prin formulele x = j cos 0, y = j sin0. Deoarece discul D este tangent
n origine la axa Oy, avem, evident, 0 [
t
2
,
t
2
] si atunci, inegalitatea
x
2
+ y
2
_ Rx ne conduce la 0 _ j _ Rcos 0. Ca urmare,
= {(j, 0) [ 0 [
t
2
,
t
2
], 0 _ j _ Rcos 0}
si atunci, integrala dubl a devine
__
D
_
x+y+
xy
_
R
2
x
2
y
2
_
dxdy =
=
__
D
_
j( cos 0 + sin0) +

2
cos 0 sIn 0
_
R
2

2
_
jdjd0 =
=

2
_

2
d0
R cos 0
_
0
_
j
2
( cos 0 + sin0) +

3
cos 0 sIn 0
_
R
2

2
_
dj =
=
R
3
3

2
_

2
_
cos
3
0( cos 0 + sin0)
_
d0

R
3
3

2
_

2
cos 0 sin0
_
(2 + cos
2
0) [ sin0 [ 2
_
d0 =
97
=
2R
3
3

2
_
0
cos
d
0d0 =
R
3
6

2
_
0
_
1 + 2 cos 20 +
1 + cos d0
2
_
d0 =
tR
3
S
.
n concluzie,
_
C
y
2
dx + z
2
dy + x
2
dz =
tR
3
d
.
Observatie. Formula lui Stokes transform a, n anumite conditii, o
integral a curbilinie n raport cu coordonatele pe o curb a din spatiu
ntr-o integral a de suprafat a n raport cu coordonatele pe o suprafat a
ce se sprijin a pe curba respectiv a. Deoarece ecare din cele dou a
integrale depinde de orientarea pe curb a respectiv pe suprafat a, este
necesar a o compatibilitate ntre cele dou a orient ari (vezi Teorema
11.3.1 si Denitia 5.9.16).
Observatie. Formula lui Stokes generalizeaz a (de la plan la spatiu)
formula lui Green-Riemann.
Observatie. Orientarea unei curbe n spatiu dat a ca intersectie a
dou a suprafete (adic a precizarea sensului de parcurs pe curb a) se
face prin context. Uneori formul arile sunt greoaie. Nu acelasi lucru
se ntmpl a cnd curba este dat a parametric (vezi 5.9/5.9.2).
Problema 42
Se dau cmpurile
,(x,y,z) = x
2
+ y
2
+ z
2
(x,y,z) = (xyz + x
3
)

i + (y
2
+ y
3
)

, + (xz
2
+ z
3
)

/,
n(x,y,z) = (yz + xy
2
)

i + (xyz + yz
2
)

, + (3xy + x
2
z)

/.
a). S a se calculeze grad , si ,;
b). S a se calculeze derivata cmpului scalar , dup a directia vectorului
: =

I +

+

|
p
3
n punctul (1,2,3);
c). S a se calculeze grad div si rot rot n.
Rezolvare. Avem n vedere denitiile derivatei dup a o directie,
gradientului, divergentei si rotorului date n 12.3.
a). Conform cu Denitia 12.3.2,
grad , =
J,
Jx

i +
J,
Jy

, +
J,
Jz

/ = 2x

i + 2y

, + 2z

/.
Conform cu Denitia 12.3.6, , =
J
2
,
Jx
2
+
J
2
,
Jy
2
+
J
2
,
Jz
2
= 6.
b). Conform cu Denitia 12.3.1 si Propozitia 12.3.1,
J,
Js
(1,2,3) = : grad
(1,2,3)
, =
l
p
3
(

i +

, +

/) (2

i +4

, +6

/)) = 4
_
3.
c). Conform cu Denitia 12.3.3,
98
div =
J
Jx
(xyz + x
3
) +
J
Jy
(y
2
+ y
3
) +
J
Jz
(xz
2
+ z
3
) =
= yz + 3x
2
+ 2y + 3y
2
+ 2xz + 3z
2
=
= 3x
2
+ 3y
2
+ 3z
2
+ yz + 2xz + 2y
si ca urmare,
grad div =
J
Jx
(3x
2
+ 3y
2
+ 3z
2
+ yz + 2xz + 2y)

i +
+
J
Jy
(3x
2
+ 3y
2
+ 3z
2
+ yz + 2xz + 2y)

, +
+
J
Jz
(3x
2
+ 3y
2
+ 3z
2
+ yz + 2xz + 2y)

/ =
= (6x + 2z)

i + (6y + z + 2)

, + (6z + y + 2x)

/.
Apoi, cu Denitia 12.3.4, avem
rot n =

i

,

/
J
Jx
J
Jy
J
Jz
yz + xy
2
xyz + yz
2
3xy + x
2
z

=
= (3x xy 2yz)

i + ( 2y 2xz)

, + (yz z 2xy)

/
si ca urmare,
rot rot n =

i

,

/
J
Jx
J
Jy
J
Jz
3x - xy - 2yz - 2y - 2xz yz - z - 2xy

= z

i + x

/.
Problema 43
Se dau cmpurile vectoriale
n(x,y) = y
2

i + x
2

,
(x,y,z) = (2x x
2
y + 5y)

i + (5x y)

,

/.
a). S a se calculeze circulatia cmpului vectorial n(x,y) pe frontiera
domeniului D =
_
(x,y) R
2
[ x
2
+ 4y
2
_ 4, y _ 0
_
, parcurs a n
sens trigonometric si apoi s a se verice rezultatul folosind formula lui
Green Riemann.
b). S a se verice formula integral a a rotorului pentru cmpul vectorial
(x,y,z) si corpul compact = {(x,y,z) R
3
[ x
2
+ 4y
2
_ z _ 4}.
Rezolvare. a). Fie C frontiera domeniului D, parcurs a n sens
trigonometric. Circulatia cmpului vectorial n(x,y) pe curba C este
(vezi Denitia 12.5.2) integrala curbilinie
_
C
y
2
dx + x
2
dy.
Curba C este jum atatea superioar a E a elipsei de ecuatie x
2
+ 4y
2
= 4, completat a cu diametrul mare al s au [AB] pe care ea se spri-
jin a (evident, A(2,0), B(2,0)) si este parcurs a n sens trigonometric.
Denitia 8.2.5 ne permite s a scriem
99
_
C
y
2
dx + x
2
dy =
_
[AB]
y
2
dx + x
2
dy +
_
E
y
2
dx + x
2
dy
Cu Teorema 8.2.1 si cu reprezent arile parametrice ale celor dou a
curbe, [AB] :
_
x = t
y = 0
, t [2,2], E :
_
x = 2 cos 0
y = sin0
, 0 [0,],
avem
_
[AB]
y
2
dx + x
2
dy = 0 respectiv
_
E
y
2
dx + x
2
dy =
t
_
0
_
2 sin
3
0 + 4 cos
3
0
_
d0 =
=
t
_
0
_
3
2
sin0
l
2
sin30 + cos 30 + 3 cos 0
_
d0 =
S
3
.
Ca urmare,
_
C
y
2
dx + x
2
dy =
S
3
.
Calcul am acum integrala curbilinie cu formula lui Green Riemann
(vezi Teorema 11.1.1):
_
C
y
2
dx + x
2
dy =
__
D
2(x + y)dxdy.
Integrala dubl a se calculeaz a folosind Metoda schimb arii de variabil a
(vezi Teorema 9.4.5), trecnd la coordonate polare generalizate (vezi
Exemplul 5.6.1):
_
x = 2j cos 0
y = j sin0
, (j, 0) [0,1] [0,].
Ca urmare,
__
D
2(x + y)dxdy =
_ _
[0,1][0,t]
4 (2j cos 0 + j sin0) jdjd0 =
=
l
_
0
dj
t
_
0
4 (2j cos 0 + j sin0) jd0 = 8
l
_
0
j
2
dj =
S
3
,
ceea ce conrm a rezultatul obtinut mai sus.
b). Formula integral a a rotorului pentru cmpul vectorial (x,y,z) si
corpul compact este (vezi Teorema 12.5.2)
__
S
: (x,y,z)do =
___
:
rot dxdydz,
100
unde S este suprafata nchis a care limiteaz a corpul , orientat a dup a
normala exterioar a : (vezi Teorema 11.2.1).
Suprafata S (frontiera lui ) este format a din dou a portiuni de supra-
fat a elementar a:
S
l
: z = x
2
+ 4y
2
, (x,y) D si S
2
: z = 4, (x,y) D,
unde D = {(x,y) R
2
[ x
2
+ 4y
2
_ 4}, care au n comun doar bordura
lor, o elips a.
Deoarece S este orientat a dup a normala exterioar a, S
l
trebuie ori-
entat a dup a normala la fata inferioar a n raport cu Oz iar S
2
dup a
normala la fata superioar a n raport cu Oz. Ca urmare, pe S
l
avem
: =
2x

I + 8y|
_
1 + 4x
2
+ 64y
2
, iar pe S
2
, : =

/ (vezi Remarca 5.9.8).
Avnd n vedere propriet atile integralei de suprafat a n raport cu
coordonatele (vezi Remarca 10.3.3) precum si formula de calcul a
unei astfel de integrale (vezi Teorema 10.3.2), membrul stng din
formula integral a a rotorului de mai sus devine succesiv
__
S
(: (r, j, .))do =
__
S
1
(: (r, j, .))do +
+
__
S
2
(: (r, j, .))do =
_
_
__
D
(8y - 10x)dxdy
_
_
i +
+
_
_
__
D
2xdxdy
_
_
, +
_
_
__
D
(10x
2
- 18xy + 8x
2
y
2
- 40y
2
)dxdy
_
_
/.
Integralele duble se calculeaz a folosind Metoda schimb arii de variabil a
(vezi Teorema 9.4.5), trecnd la coordonate polare generalizate (vezi
Exemplul 5.6.1):
_
x = 2j cos 0
y = j sin0
, (j, 0) = [0,1] [0,2].
Asadar,
__
D
(8y 10x)dxdy = 8
__
.
j
2
(2sin0 5cos 0)djd0 = 0,
__
D
2xdxdy = 8
__
.
j
2
cos 0djd0 = 0,
__
D
(10x
2
18xy + 8x
2
y
2
40y
2
)dxdy =
101
=
__
.
2j
3
_
40 cos 2018 sin20 + 32j
2
cos
2
0 sin
2
0
_
djd0 =
St
3
si ca urmare,
__
S
(: (r, j, .))do =
St
3

/.
Deoarece rot = x
2

/, membrul drept din formula integral a a rotorului


de mai sus devine succesiv
___
:
(\(r, j, .))dxdydz =
___
:
_
x
2

/
_
dxdydz =
=

/
__
D
dxdy
4
_
x
2
+ 4y
2
x
2
dz =

/
__
D
x
2
_
4 x
2
4y
2
_
dxdy.
Integrala dubl a se calculeaz a ca mai sus:
__
D
x
2
_
4 x
2
4y
2
_
dxdy = 32
__
.
_
1 j
2
_
j
3
cos
2
0djd0 =
St
3
si ca urmare,
___
:
(\(r, j, .))dxdydz =
St
3

/.
Formula integral a a rotorului pentru cmpul vectorial (x,y,z) si cor-
pul compact date se veric a.
Observatie. Vericarea uneia sau alteia dintre formulele integrale
cunoscute presupune calculul integralelor din cei doi membri din for-
mul a si constatarea faptului c a ele sunt egale.
Problema 44
a). n expresia cmpului scalar , =
2xyz + x
2
y
2
_
x
2
+ y
2
, s a se treac a
la coordonate cilindrice si apoi s a se calculeze grad , si ,.
b). n expresia cmpului vectorial =
y

I x

_
x
2
+ y
2
+ z
2
s a se treac a
la coordonate sferice si apoi s a se calculeze rot si div si un potential
vector pentru .
Rezolvare. a). Formulele de trecere la coordonatele cilindrice
sunt
_
_
_
x = j cos 0
y = j sin0
z = z
, j 0, 0 [0,2), z R.
Ca urmare,
102
, = ,(x,y,z) =
2xyz + x
2
y
2
_
x
2
+ y
2
=
=
2z
2
cos 0 sIn 0 +
2
cos
2
0
2
sIn
2
0
_

2
cos
2
0 +
2
sIn
2
0
= j (z sin20 + cos 20) ,
care reprezint a expresia cmpului scalar , n coordonate cilindrice.
Avnd n vedere expresia gradientului unui cmp scalar n coordonate
cilindrice dat a n Exemplul 12.4.4, avem
grad , =
J,
J
c

+
l

J,
J0
c
0
+
J,
Jz
c
z
=
= (z sin20 + cos 20) c

+ (2z cos 20 2 sin20) c


0
+ j sin20c
z
.
Avnd n vedere expresia laplaceianului unui cmp scalar n coordo-
nate cilindrice dat a n Exemplul 12.4.10, avem
, =
l

J
J
_
j
J,
J
_
+
l

2
J
2
,
J0
2
+
J
2
,
Jz
2
=
=
l

J
J
(j (z sin20 + cos 20)) +
+
l

2
J
J0
(j (2z cos 20 2 sin20)) +
J
Jz
(j sin20) =
=
l

(z sin20 + cos 20)


d

(z sin20 + cos 20) =


=
3

(z sin20 + cos 20) =


3,

2
b). Formulele de trecere la coordonatele sferice sunt
_
_
_
x = j cos 0 sin,
y = j sin0 sin,
z = j cos ,
, j 0, 0 [0,2), , (0,).
Ca urmare, (vezi Propozitia 12.4.1)
=
y

I x

_
x
2
+ y
2
+ z
2
=
sIn 0 sIn ,

I cos 0 sIn ,

=
= sin0 sin,

i j cos 0 sin,

, = sin,c
0
,
reprezint a expresia cmpului vectorial n coordonate sferice.
Avnd n vedere expresiile rotorului si divergentei unui cmp vectorial
n coordonate sferice date n Exemplele 12.4.5, 12.4.7, avem
rot =
l

2
sIn ,

jc
,
j sin,c
0
J
J
J
J,
J
J0
0 0 j sin
2
,

=
=
sIn 2,t

+ sIn
2
,t
'

2
sIn ,
=
2 cos ,

+
sIn ,

c
,
si apoi, div =
l
sIn ,
J
J0
(sin,) = 0.
Deci, conform cu Denitia 12.6.3, cmpul vectorial este solenoidal.
Ca urmare, el admite un potential vector, adic a exist a un cmp vec-
torial n astfel nct rot n = . Urmnd ideile din demonstratia
103
Teoremei 12.6.2, c aut am pe n sub forma n = w
l
c

+ w
2
c
,
; se sub-
ntelege c a w
l
= w
l
(j, ,, 0) si la fel w
2
. Conditia rot n = se scrie
acum
l

2
sIn ,

jc
,
j sin,c
0
J
J
J
J,
J
J0
w
l
w
2
0

= sin,c
0
.
Calculnd determinantul dup a regulile cunoscute, egalitatea devine
_
_
_
Jw
2
J0
= 0
Jw
1
J0
= 0
Jw
2
J

Jw
1
J,
= j sin,
Rezolv am acest sistem de ecuatii diferentiale cu derivate partiale;
mai exact, c aut am o solu tie a acestui sistem. Primele dou a ecuatii
ne dau w
l
= w
l
(j, ,) si w
2
= w
2
(j, ,). A treia ecuatie se veric a, de
exemplu, de w
l
= j cos , si w
2
= 0.
n concluzie, un potential vector pentru cmpul vectorial este
n = j cos ,c

.
Observatie. Pentru a absolut corecti, ar trebuit s a scriem astfel:
, = ,(x,y,z) = ,(j cos 0, j sin0,z) = . . . =
= j (z sin20 + cos 20) = (j, 0,z)
si = (j, 0,z) este expresia cmpului scalar , n coordonate cilin-
drice.
Apoi, expresia gradientului lui , n coordonate cilindrice este
grad =
J+
J
c

+
l

J+
J0
c
0
+
J+
Jz
c
z
=
= (z sin20 + cos 20) c

+ (2z cos 20 2 sin20) c


0
+ j sin20c
z
.
Dac a n aceast a expresie se nlocuiesc versorii c

, c
0
si c
z
cu expresiile
lor (din Propozitia 12.4.2)
_
_
_
c

= cos 0

i + sin0

,,
c
0
= sin0

i + cos 0

,,
c
z
=

/.
si se reordoneaz a termenii, obtinem
grad = (z sin20 + cos 20)
_
cos 0

i + sin0

,
_
+
+ (2z cos 20 2 sin20)
_
sin0

i + cos 0

,
_
+ j sin20

/ =
=
_
2z sin
3
0 + cos 0 + 2 cos 0 sin
2
0
_

i +
+
_
2z cos
3
0 sin0 2 cos
2
0 sin0
_

, + (2j sin0 cos 0)

/.
nlocuind aici coordonatele cilindrice n functie de cele carteziene (n
fond, nlocuind pe j, cos 0 si sin0 n functie de x, y, z), avem n
104
continuare, dup a cum usor se constat a, calculnd si derivatele partiale
ale lui ,
grad =
x
3
+ 3xy
2
+ 2y
3
z
_
x
2
+ y
2

3

i +
2x
3
z 3x
2
y y
3
_
x
2
+ y
2

3

, +
2xy
_
x
2
+ y
2

/ =
=
J,
Jx

i +
J,
Jy

, +
J,
Jz

/ = grad ,
egalitate ce trebuie nteleas a ca
grad
(,0,z)
=
=
J,
Jx
(j cos 0, j sin0, .)

i +
J,
Jy
(j cos 0, j sin0, .)

, +
+
J,
Jz
(j cos 0, j sin0, .)

/ =
= grad
( cos 0, sIn 0,:)
,.
Tocmai aceast a egalitate a fost folosit a n rezolvarea de mai sus. Ea
ilustreaz a un fapt general valabil, si anume acela c a gradientul unui
cmp scalar este invariant fat a de sistemul de coordonate considerat.
Rezultate similare sunt pentru divergent a si rotor.
Egalitatea anterioar a poate stabilit a si folosind formulele de derivare
ale functiilor compuse (vezi 5.3, Teoremele 5.3.1 si 5.3.2).
Este clar c a si pentru laplaceianului unui cmp scalar avem un rezul-
tat similar
J
2
,
Jx
2
+
J
2
,
Jy
2
+
J
2
,
Jz
2
=
J
2
+
J
2
+
l

2
J
2
+
J0
2
+
J
2
+
Jz
2
+
l

J+
J
.
(vezi o Problem a anterioar a).
Problema 45
a). S a se arate c a ecare din cmpurile vectoriale de mai jos este
armonic pe un domeniu ce se cere a precizat si apoi s a se determine
cte un potential scalar si un potential vector al lor:
i). = (4y + 7z)

, + (7y 4z)

/,
ii). =
l

,
b). S a se arate c a = 2x

i + 2y

,
x
2
+ y
2
z

/ este un cmp vectorial
biscalar pe un domeniu ce se cere a precizat si apoi s a se scrie sub
forma = , grad c.
Rezolvare. a). Conform cu Denitia 12.6.5, cmpul vectorial
este armonic pe o multime deschis a G R
3
(sau R
2
) dac a el este:
irotational pe G (adic a rot = 0 pe G vezi Denitia 12.6.1)
solenoidal pe G (adic a div = 0 pe G vezi Denitia 12.6.3).
i). Avnd n vedere Denitiile 12.3.4 si 12.3.3 ale rotorului respectiv
divergentei n coordonate carteziene, se constat a cu usurint a c a au
loc relatiile rot = 0 si div = 0 pe R
3
.
105
Conform cu Denitia 12.6.2, Teorema 12.6.1 si Remarca 12.6.1, cm-
pul vectorial irotational are potentialul scalar
,(x,y,z) =
(x,y,z)
_
(0,0,0)
(x,y,z) dr + c =
=
y
_
0
(4t + 7z)dt +
z
_
0
4tdt + c = 2y
2
+ 7yz 2z
2
+ c.
Cnd c parcurge multimea numerelor reale R, multimea de functii
,(x,y,z) = 2y
2
+ 7yz 2z
2
+ c este multimea tuturor potentialelor
scalare pe multimea R pentru cmpul vectorial irotational .
Conform cu Denitia 12.6.4 si Teorema 12.6.2, cmpul vectorial sole-
noidal are potentialul vector n = w
l
(x,y,z)

i + w
2
(x,y,z)

, cu compo-
nentele w
l
si w
2
solutii ale sistemului de ecuatii cu derivate partiale
_
_
_
Jw
2
Jz
= 0
Jw
1
Jz
= 4y + 7z
Jw
2
Jx

Jw
1
Jy
= 7y 4z
.
Din primele dou a ecuatii ale sistemului rezult a w
2
= w
2
(x,y) si re-
spectiv w
l
= 4yz +
7
2
z
2
+ A(x,y). Punnd conditia ca aceste functii
s a verice si a treia ecuatie a sistemului, se obtine conditia
Jw
2
Jx

JA
Jy
= 7y.
Exist a o innitate de functii w
2
si A care veric a aceast a ecuatie.
Lu am, de exemplu, w
2
= 7xy, A = 0 si atunci,
n =
_
4yz +
7
2
z
2
_

i + 7xy

,
este un potentialul vector pe multimea R pentru cmpul vectorial
solenoidal .
Conform cu Remarca 12.6.3, multimea potentialelor vectoare ale lui
pe multimea R este
n =
_
4yz +
7
2
z
2
_

i + 7xy

, + grad ,,
unde , este un cmp scalar de clas a C
2
pe R, arbitrar.
ii). Consider am c a este dat n coordonate cilindrice, pe domeniul
: j 0, 0 [0,2), z R.
Avnd n vedere expresiile rotorului si divergentei n coordonate cilin-
drice (vezi Exemplele 12.4.6, 12.4.8),
rot =
l

jc
0
c
z
J
J
J
J0
J
Jz
l

0 0

= 0, div =
l

J(1)
J
= 0.
Ca urmare, cmpul vectorial este armonic pe domeniul considerat.
106
Un potential scalar = (j,0,z) pentru presupune egalitatea
grad = , adic a
J+
J
c

+
l

J+
J0
c
0
+
J+
Jz
c
z
=
l

, ceea ce conduce la
sistemul de ecuatii diferentiale
_
_
_
J+
J
=
l

J+
J0
= 0
J+
Jz
= 0
(vezi n Exemplul 12.4.4 expresia gradientului n coordonate cilin-
drice).
Ultimele dou a ecuatii arat a c a nu depinde de 0 si z; r amne deci
= (j) si atunci, din prima ecuatie avem = lnj + c.
Asadar, multimea potentialelor scalare pentru pe domeniul este
= lnj + c, c R.
Un potential vector n pentru presupune egalitatea rot n = ;
c autnd n de forma n = w
l
(j,0,z)c

+ w
2
(j,0,z)c
0
, aceast a egali-
tate devine
l

jc
0
c
z
J
J
J
J0
J
Jz
w
l
w
2
0

=
l

si conduce la sistemul de ecuatii diferentiale


_
_
_

Jw
2
Jz
= 1
Jw
1
Jz
= 0
Jw
2
J

Jw
1
J0
= 0
.
Din primele dou a ecuatii rezult a w
l
= w
l
(j,0), w
2
= z + B(j,0);
acum, a treia ecuatie devine
JB
J

Jw
1
J0
= 0. Lu am w
l
= 0, B = 0 si
aceast a conditie se veric a.
Am obtinut c a n = zc
0
este un potential vector pentru cmpul
vectorial pe domeniul .
Ca si mai sus, multimea potentialelor vectoare pentru cmpul vecto-
rial este n = zc
0
+ grad , unde este un cmp scalar arbitrar
de clas a C
2
pe domeniul .
Consider am acum c a este dat n coordonate sferice, pe domeniul
: j 0, 0 [0,2), , (0, ). Avnd n vedere expresiile rotorului
si divergentei n coordonate sferice (vezi Exemplele 12.4.5, 12.4.7),
rot =
l

2
sIn ,

jc
,
j sin,c
0
J
J
J
J,
J
J0
l

0 0

= 0,
div =
l

2
J()
J
=
l

2
,
107
ceea ce arat a c a =
l

este doar cmp irotational pe .


Un potential scalar = (j,,, 0) pentru presupune egalitatea
grad = , adic a
J+
J
c

+
l

J+
J,
c
,
+
l
sIn ,
J+
J0
c
0
=
l

, ceea ce con-
duce la sistemul de ecuatii diferentiale
_
_
_
J+
J
=
l

J+
J,
= 0
J+
J0
= 0
(vezi n Exemplul 12.4.3 expresia gradientului n coordonate sferice).
Ultimele dou a ecuatii arat a c a nu depinde de , si 0; r amne deci
= (j) si atunci, din prima ecuatie avem = lnj + c.
Asadar, multimea potentialelor scalare pentru cmpul vectorial pe
domeniul este = lnj + c, c R.
b). Pentru cmpul vectorial = 2x

i + 2y

,
x
2
+ y
2
z

/ care este de
clas a C
l
pe domeniul D = (0,)
3
, avem
rot =

i

,

/
J
Jx
J
Jy
J
Jz
2x 2y
x
2
+ y
2
z

=
2y
z

i +
2x
z

,.
Se constat a cu usurint a c a rot = 0. Conform Teoremei 12.6.4,
cmpul vectorial este biscalar. Conform cu Denitia 12.6.6, exist a
dou a cmpuri scalare , si c astfel nct = , grad c.
Se observ a c a
l
x
2
+ y
2
=
2x
x
2
+ y
2

i +
2y
x
2
+ y
2

,
l
z

/ =
=
J
Jx
_
ln(x
2
+ y
2
)
_

i +
J
Jy
_
ln(x
2
+ y
2
)
_

,
J
Jz
(lnz)

/ =
= grad
_
ln
x
2
+ y
2
z
_
,
de unde rezult a =
_
x
2
+ y
2
_
grad
_
ln
x
2
+ y
2
z
_
.
Observatie. Am anunte n leg atur a cu cmpurile vectoriale particu-
lare amintite mai sus dar si despre alte cmpuri, se a a n 12.6.
Problema 46
a). S a se determine un cmp scalar cunoscnd gradientul s au
pe un domeniu simplu conex D ce se cere a precizat:
i). grad = 2xy

i + (y
2
x
2
)

,

/,
ii). grad = e
z
c
z
.
b). S a se determine un cmp vectorial irotational stiind diver-
genta sa pe un domeniu simplu conex ce se cere a precizat:
108
i). div = xy + yz + xz,
ii). div =
cos 0

4
.
c). S a se determine un cmp vectorial solenoidal stiind rotorul
s au pe un domeniu simplu conex ce se cere a precizat:
i). rot = y(1 2x)

i + (z x
2
+ y
2
)

, + (x 1)

/,
ii). rot = c
0
.
d). S a se determine un cmp vectorial cunoscnd divergenta si
rotorul s au pe un domeniu simplu conex D ce se cere a precizat:
i). div = xy, rot = x

i + y

, 2z

/,
ii). div =
2
_

2
+ z
2
, rot = jc

2zc
z
,
Rezolvare. a). Avem n vedere cele spuse n 12.7/12.7.1.
i). Deoarece cmpul vectorial = 2xy

i + (y
2
x
2
)

,

/ este
irotational pe R
3
(adic a rot = 0 pe R
3
vezi Denitia 12.6.1),
Teorema 12.7.1 ne asigur a c a exist a un cmp scalar astfel nct
grad = 2xy

i + (y
2
x
2
)

,

/ pe R
3
.
Apoi, Remarca 12.6.1 ne d a (x,y,z) =
(x,y,z)
_
(0,0,0)
(x,y,z) dr + c =
=
x
_
0
2tydt +
y
_
0
t
2
dt +
z
_
0
dt + c = x
2
y +
l
3
y
3
z + c.
Cnd c parcurge multimea numerelor reale R, multimea de functii
(x,y,z) = x
2
y +
l
3
y
3
z + c este multimea cmpurilor scalare
cerute.
ii). Acum, cmpul vectorial = e
z
c
z
este dat n coordonate cilindrice.
Avnd n vedere expresia rotorului n astfel de coordonate dat a n Ex-
emplul 12.4.6, se constat a c a rot = 0. Asadar, exist a un cmp scalar
= (j, 0,z) astfel nct grad = e
z
c
z
. Avnd n vedere expresia
gradientului n coordonate cilindrice dat a n Exemplul 12.4.4, aceast a
egalitate devine
J+
J
c

+
l

J+
J0
c
0
+
J+
Jz
c
z
= e
z
c
z
si conduce la sistemul
de ecuatii diferentiale
_

_
J+
J
= 0
J+
J0
= 0
J+
Jz
= c
z
.
Din primele dou a ecuatii rezult a c a = (z), iar din ultima,
109
= e
z
+ c, c R.
Aceast a multime de functii este multimea cmpurilor scalare cerute.
b). Avem n vedere cele spuse n 12.7/12.7.2/1. Ca urmare, solutia
sistemului
_
rot = 0
div =
este = grad c, cu c = .
i). Concret, ecuatia lui Poisson c = devine
J
2
r
Jx
2
+
J
2
r
Jy
2
+
J
2
r
Jz
2
= xy + yz + xz.
C aut am o solutie c de forma unei functii polinomiale de gradul trei
n x, y, z. Se constat a cu usurint a c a c =
l
6
_
x
3
y + y
3
z + xz
3
_
este
o solutie a acestei ecuatii.
Ca urmare,
= grad c =
l
6
_
3x
2
y + z
3
_

i +
l
6
_
x
3
+ 3y
2
z
_

, +
l
6
_
y
3
+ 3xz
2
_

/
este un cmp vectorial irotational cu div = xy + yz + xz.
ii). Cmpul scalar =
cos 0

4
este dat n coordonate cilindrice. n
astfel de coordonate, ecuatia lui Poisson c = devine (vezi expresia
laplaceianului n coordonate cilindrice n Exemplul 12.4.10)
l

J
J
_
j
Jr
J
_
+
l

2
J
2
r
J0
2
+
J
2
r
Jz
2
=
cos 0

4
.
C aut am o solutie c de forma c = c(j, 0) =
f(0)

2
. Ecuatia devine (dup a
eliminarea numitorului j
d
) f
00
+ 4f = cos 0.
O solutie a acestei ecuatii este f(0) =
l
3
cos 0 si deci, c =
l
3
2
cos 0
este o solutie a ecuatiei lui Poisson de mai sus.
Acum, = grad c =
2
3
3
cos 0c

+
l
3
3
sin0c
0
este un cmp vectorial
irotational ce are divergenta div =
cos 0

4
.
c). Avem n vedere cele spuse n 12.7/12.7.2/2. Ca urmare, solutia
sistemului
_
rot =

\
div = 0
(n care div

\ = 0) este = n + grad c
cu c = div n, n ind un potential vector pe R
3
pentru

\ .
i). Concret, pentru

\ = y(1 2x)

i + (z x
2
+ y
2
)

, + (x 1)

/,
avem div

\ = 0, dup a cum usor se poate constata. Ca urmare (vezi
Denitia 12.6.3 si Teorema 12.6.2), exist a un potential vector (vezi
Denitia 12.6.4) pe R
3
pentru

\ . C aut am acest potential vector sub
forma n = w
l
(x,y,z)

i + w
2
(x,y,z)

,.
Conditia rot n =

\ se transform a n sistemul de ecuatii cu derivate
partiale
110
_

_
Jw
2
Jz
= y(1 2x)
Jw
1
Jz
= z x
2
+ y
2
Jw
2
Jx

Jw
1
Jy
= x 1
.
Din primele dou a ecuatii ale sistemului rezult a
_
w
l
=
l
2
z
2
+ (y
2
x
2
)z + A(x,y)
w
2
= (2x 1)yz + B(x,y)
,
care duse n a treia ne d a conditia pentru A si B:
JB
Jx

JA
Jy
= x 1.
Lu am A = yx si B = x si aceast a conditie se veric a.
n consecint a, n =
_
l
2
z
2
+ (y
2
x
2
)z yx
_

i + ((2x 1)yz x)

, este
un potential vector pe R
3
pentru

\ .
Deoarece div n = y z, rezult a c a ecuatia c = div n devine
(vezi Denitia 12.3.6)
J
2
r
Jx
2
+
J
2
r
Jy
2
+
J
2
r
Jz
2
= y + z.
O solutie a acestei ecuatii este c =
l
6
_
y
3
+ z
3
_
.
Acum avem grad c =
l
2
y
2

, +
l
2
z
2

/ si atunci, solutia c autat a este


=
_
l
2
z
2
+ (y
2
x
2
)z yx
_

i +
+
_
(2x 1)yz x +
l
2
y
2
_

, +
l
2
z
2

/.
ii). Consider am c a cerinta rot = c
0
este dat a n coordonate cilin-
drice. Proced am ca mai sus, lucrnd n astfel de coordonate.
Concret, pentru

\ = c
0
, avem (vezi Exemplul 12.4.8) div

\ = 0,
dup a cum usor se poate constata. Ca urmare (vezi Denitia 12.6.3 si
Teorema 12.6.2), exist a un potential vector (vezi Denitia 12.6.4) pe
R
3
pentru

\ . C aut am acest potential vector sub forma
n = w
l
(j, 0,z)c

+ w
3
(j, 0,z)c
z
.
Conditia rot n =

\ se scrie (vezi expresia rotorului n coordonate
cilindrice n Exemplul 12.4.6)
l

jc
0
c
z
J
J
J
J0
J
Jz
w
l
0 w
3

= c
0
si se transform a n sistemul de ecuatii cu derivate partiale
_
_
_
Jw
3
J0
= 0
Jw
1
Jz

Jw
3
J
= 1
Jw
1
J0
= 0
.
Se constat a c a o solutie a acestui sistem este w
l
= 0 si w
3
= j. Ca
urmare, n = jc
z
este un potential vector pe domeniul : j 0,
111
0 [0,2), z R pentru cmpul solenoidal

\ . Deoarece div n = 0,
rezult a c a ecuatia c = div n devine (vezi Denitia 12.4.10)
J
2
r
J
2
+
l

2
J
2
r
J0
2
+
J
2
r
Jz
2
+
l

Jr
J
= 0.
Putem lua c = 0. Solutia este = n + grad c = jc
z
.
Dac a cerinta rot = c
0
este dat a n coordonate sferice, se procedeaz a
asem an ator.
d). i). Conform cu Teorema 12.7.2, o solutie a sistemului
_
rot = x

i + y

, 2z

/
div = xy
se poate determina sub forma =
l
+
2
, unde
l
si
2
sunt solutii
ale sistemelor
(S
l
) :
_
rot = 0
div = xy
, (S
2
) :
_
rot = x

i + y

, 2z

/
div = 0
.
Determinarea unei solutii
l
pe R
3
a sistemului (S
l
) se face asem an a-
tor ca la pct. b). Se obtine, de exemplu,
l
=
l
2
x
2
y

i
l
6
x
3

,.
Analog, determinarea unei solutii
2
pe R
3
a sistemului (S
2
) se face
asem an ator ca la pct. c). Se obtine, de exemplu,
2
= yz

i xz

,.
Ca urmare, o solutie pe R
3
a sistemului dat este
=
_
yz
l
2
x
2
y
_

i
_
l
6
x
3
+ xz
_

,.
ii). Proced am ca mai sus, lucrnd n coordonate cilindrice. Se obtine,
de exemplu,
l
=

_

2
+ z
2
c

+
z
_

2
+ z
2
c
z
, ca solutie a sistemului
_
rot = 0
div =
2
_

2
+ z
2
si
2
= 20jzc


2
3
z
3

c
0
+
_
0j
2
20z
2
_
c
z
, ca solutie a sistemului
_
rot = jc

2zc
z
div = 0
.
Ca urmare, o solutie pe domeniul : j 0, 0 [0,2), z R a
sistemului dat este
=
_
20jz +

_

2
+ z
2
_
c


2
3
z
3

c
0
+
+
_
0j
2
20z
2
+
z
_

2
+ z
2
_
c
z
.
Observatie. Toate problemele de mai sus au o innitate de solutii.
Determinarea tuturor acestor solutii necesit a cunostinte avansate de
Ecuatii diferentiale.
Am anunte n leg atur a cu astfel de probleme se pot g asi n 12.7.
112