Sunteți pe pagina 1din 27

1

CFVL_CIG_zi_Anul_I_Sem_1_Matematici_apl_economie_A
TRUE/FALSE
1.
Matricea sistemului de restrictii atasat programului liniar:
| |
1 2
m i n 3 2 f x x = +
1 2 3
1 2 4
1 2 3
2 10
2 20
, , 0
x x x
x x x
x x x
+ =

+ + =

este:
2 - 1 1 0 10
1 2 0 1 20
A
(
=
(


2. Fie operatorul liniar
2 2
: T R R

( )
1 2
, T x x
= .Atunci valorile proprii
asociate sunt:
1 2
1, 3 = =
3.
Fie vectorii
) ( ) (
1 2 3 1
1 , 2 , 0 , a 1 , 1 , 2 , a 2 a a a = = =
2
din spatiul vectorial . Atunci :
vectorii
1
a , , sunt liniari independenti.
4. Fie
2
: f R R
,
( ) ( )
2 2
,
xy
f x y x y e

= +
. Atunci diferentiala de ordinul nti n punctul
( ) 1 , 1
este
( ) 1 , 1 0 d f =
5.
Fie operatorul liniar
2 2
: T R R

( )
1 2
, T x x
= .Atunci
( ) , v =

R
este vector propriu asociat valorii propriu
1 =
6.
Fie vectorii . Pentru
sau vectorii sunt liniar dependenti.
2
7.
Fie programul (S) :
1 2 3
1 2 4
2 8
2 10
0 i=1,4
i
x x x
x x x
x

+ =

+ =

Atunci,vectorul
( )
1
5 , 1 , 1 , 1 X =
este o solutie posibila deoarece verifica ecuatiile
sistemului (S)
8.
Fie vectorii din spatiul vectorial . Atunci vectorii
formeaza o baza a spatiului
9.
1
1 0
2
0 1 1
1
1 0
2
A
| |

|
|
=
|
|
|
\
reprezinta matricea asociata formei patratice
3
: g R R
( )
2 2
1 1 3 2 3 2
2 g x x x x x x x = + , n raport cu baza canonica a spatiului
3
R .
10.
Vectorii si definiti pe sunt liniari
dependenti.
11.
Functia
2 2
( , ) 2 f x y x xy y x y = + + + , definita pe
2
R admite doua puncte stationare.
12.
Operatorul
2 3
: W R R
definit prin:
( ) ( )
1 2 1 2 1
, , W x x x x x = +
nu admite valori proprii reale.
13.
Se considera vectorii
) ( ) (
1 2 3 1
1 , 1 , 2 , a 1 , 1 , 0 , a a a a = = =
2
din spatiul
3
R .Atunci multimea
{ }
1 2 3
, , B a a a =
formeaza o baza a lui
3
R .
14.
Functia
2 2
( , ) 2 f x y x xy y x y = + + , definita pe admite un singur punct de extrem local.
3
15.
Operatorul
2 3
: W R R
definit prin:
( ) ( )
1 2 2 1 1 2 1
, , 2 , 2 W x x x x x x x =
are n raport cu baza
canonica matricea asociata:
1 1
2 1
2 0
A
| |
|
=
|
|
\
16.
Fie ( )
2 2
2
: , ,
x y
f R R f x y xye
+
= Atunci diferentiala de ordinul nti n punctul
( ) 1 , 1
este
( ) 1 , 1 ( ) d f e d x d y =
17.
Fie aplicatia liniara
( ) ( )
2 2
1 2 1 2 1 2
: , , , 2 2 T R R T x x x x x x = + +
.Atunci suma valorilor proprii
asociate acestui operator este egala cu 3
18.
Tabloul simplex atasat programului liniar
| |
1 2 3
m a x 5 4 3 f x x x = + +
1 2 3
1 2
2 3
1 2 3
2 2 10
2 8
2 8
, , 0
x x x
x x
x x
x x x
+ +

la iteratia initiala este:


B
C
B
B
X
5 4 3 0 0 0
1
a
2
a
3
a
4
a
5
a
6
a
0
0
0
10
8
8
1
2
0
2
1
2
2
0
-1
1
0
0
0
1
0
0
0
1

j
f 0 0 0 0 0 0 0
j j
c f 5 4 3 0 0 0
19.
Fie
} {
1 2 3
, , B e e e =
baza canonica a spatiului si
} {
1 2 3
, , B f f f =
unde
1 1 2 3
2 f e e e = + + ,
2 1 2 3
f e e e = + + ,
3 1 2 3
2 f e e e = + + . Atunci multimea B nu formeaza baza n spatiul .
4
20.
Matricea sistemului de restrictii atasata programului liniar:

| |
( )
1 2
1 2 3
1 2 3
min 5 20
6 4 5
2 5 2 20
0 i 1, 2, 3
i
g y y
x x x
x x x
x
= +
+ +

+ +


este:
6 4 1 1 0 5
2 5 2 0 1 20
A
(
=
(

21. Fie operatorul liniar
2
: T R R
definit prin:
( )
1 2
, T x x
=
( )
1 2 1 2
2 , 2 x x x x + +
.Atunci valorile
proprii asociate sunt:
1 2
1, 2 = =
22.
Fie functia: ( ) , ln
x
f x y xy
y
| |
=
|
\
definita pe multimea ( ) { }
2
, 0, 0 A x y R x y = > >
.
Atunci:
( )
2
l n
,
l n
f x
x y
x y y

=

23.
Fie operatorul liniar
2 2
: T R R
( )
1 2
, T x x
=
( )
1 2 1 2
2 , 2 x x x x + +
.Atunci
( ) , v =
cu
R

este vector propriu corespunzator valorii proprii
1 =
.
24.
n raport cu baza canonica
{ }
1 2
, e e
a lui
2
R vectorii
1 1 2
2 f e e = + ,
2 1 2
2 f e e = + formeaza o baza n
spatiul vectorial
2
R in care vectorul
1 2
x e e = + admite descompunerea
1 2
x f f = .
25.
n raport cu baza canonica
{ }
1 2
, e e
a lui vectorii
1 1 2
2 f e e = + ,
2 1 2
2 f e e = + formeaza o baza n
spatiul vectorial n care vectorul
1 2
x e e = + admite descompunerea
1 2
x f f = .
5
26.
Aplicnd metoda costului minim din tabel,
15
10
0
25
12
0
20
15
13
5
40
3
17
0
18
30
5
10
se obtine solutia de baza
0
410 f =
27.
Fie ( , ) ( 3) f x y xy x y = + ,
( )
2
, x y R
.Punctul (1,1) este punct stationar pentru functia f
28.
Fie programul liniar caruia i corespunde tabelul simplex de mai jos :
B
C
B
B
X
6 10 7 0 0 0

1
a
2
a
3
a
4
a
5
a
6
a
0
0
0
200
600
800
1
2
0
1
1
2
2
0
-1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
200
600
400

j
f 0 0 0 0 0 0 0
j j
c f 6
10

7 0 0 0
Aplicnd criteriul de iesire din baza, vectorul
6
a iese din baza, ntruct i corespunde cel
mai mare raport

=600.
29.
1
1 0
2
0 1 1
1
1 0
2
A
| |

|
|
=
|
|
|
\
reprezinta matricea asociata formei patratice
3
: g R R
( )
2 2
1 1 3 2 3 2
2 g x x x x x x x =
, in raport cu baza canonica a spatiului .
30.
Fie
2
( , ) 3 15 9 2 f x y x xy x y = + + ,
( )
2
, x y R . Atunci,
( ) 3 , 3 A
este punct de extrem pentru
functia .
6
31. Seria este convergenta
32. Seria este divergenta .
33.
Seria este divergenta .
34.
1. Seria este divergenta .
35.
Seria este convergenta .
36.
Seria este divergenta .
37.
Seria numerica este divergenta daca si numai daca sirul sumelor partiale
este divergent.
38.
Daca este o serie cu proprietatea ca 0 , atunci seria
data este divergenta.
7
39.
Duala unei probleme de programare liniara in FORMA STANDARD este de
asemenea in FORMA STANDARD.
40.
Duala unei probleme de programare liniara in FORMA CANONICA este de asemenea
in FORMA CANONICA.
41.
Daca vectorii , sunt LINIAR INDEPENDENTI, atunci vectorii
sunt de asemenea vectori LINIAR
INDEPENDENTI.
42.
O solutie a unei probleme de TRANSPORT cu m furnizori si n consumatori se
zice nedegenerata daca are exact m+n-1componente diferite de zero.
43.
La optim solutia primalei este egala cu cea a dualei.
44.
Aducerea la forma standard a problemei de programare liniara necesita
introducerea unor variabile de ecart sau de compensare.
45.
Daca in testarea optimalitatii problemei de transport atunci putem
afirma ca solutia obtinuta este optima.
46. Elementele unui spatiu vectorial V se numesc scalari, iar elementele corpului K se zic vectori.
8
47. Daca intre cei n vectori liniari independenti cel putin unul se scrie ca o combinatie liniara a
celorlalti , se spune ca ei sunt liniar dependenti.
48. Baza unui spatiu vectorial este formata dintr-un numar minim de vectori liniar independenti.
49. Dimensiunea spatiului vectorial este data de numarul vectorilor din baza.
50. Orice vector dintr-un spatiu vectorial se poate scrie ca o combinatie liniara in functie de vectorii
bazei, dar scrierea NU este unica.
51. Matricea unei baze canonice este matrice unitate.
52. Fie vectorul v=(3 5 8 ). Atunci 3, 5, 8 se numesc coordonatele lui v in baza canonica.
53. In spatiul vectorial R
n
putem construi n baze.
54. Un numar de n vectori este liniar independent daca matricea coordonatelor are exact rangul n.
55. Un numar de 5 vectori sunt liniar dependenti daca matricea lor are rangul mai mic ca 5.
56. Un numar de 5 vectori sunt liniar dependenti daca matricea lor are rangul exact 5.
57. Daca matricea de trecere de la baza A la baza B este M, atunci matricea de trecere de la baza B la
A ESTE INVERSA LUI M
58. Vectorii (1,1,0), (-1,2,1), (1,2,4) formeaza o baza, in spatiul real cu trei dimensiuni.
59. Vectorii (1,1,0), (-1,2,1), (2,2,0) formeaza o baza, in spatiul real cu trei dimensiuni.
60. Vectorii (1,1,0), (-1,2,1), (-1,2,1) formeaza o baza, in spatiul real cu trei dimensiuni.
61. Urmatoarea matrice
2 1
4 2

nu poate fi o matrice de trecere intre doua baze


9
62. Urmatoarea matrice
2 1
10 5

poate fi o matrice de trecere intre doua baze


63. Daca A=
1 2
2 1

este matricea unei aplicatii liniare, atunci ea are valorile proprii {-1;3}
64. Daca A=
7 2
2 1

este matricea unei aplicatii liniare, atunci ea are valorile proprii {-1;3}
65. Daca matricea unei transformari liniare este A=
4 1 1
1 3 1
0 1 1

atunci valorile proprii sunt date de


{-2, 3, 3}
66. Daca matricea unei transformari liniare este A=
4 1 1
1 3 1
0 1 1

atunci valorile proprii sunt date de


{-3, 3, 3}
67. O forma patratica este pozitiv definita daca toti minorii matricei simetrice A sunt > 0.
68. O forma patratica este semi pozitiv definita daca toti minorii matricei simetrice A sunt < 0.
69. Forma patratica a carei matrice este A=
8 3 0
3 4 1
0 1 1

este pozitiv definita.


70. Forma patratica a carei matrice este A=
8 3 0
3 4 1
0 1 1

este negativ definita.


71. O problema de programare liniara se spune ca este in forma standard daca toate restrictiile ei sunt
in forma de egalitate.
10
72. O problema de programare liniara se spune ca este in forma canonica daca toate restrictiile ei
sunt in forma de egalitate.
73. O PPL in forma canonica de minimizare are toate restrictiile de tip
74. O PPL in forma canonica de maximizare are toate restrictiile de tip
75. Metoda Simplex conduce la solutia optima a problemei intr-un numar infinit de pasi sau iteratii.
76. Algoritmul Simplex cerceteaza iterativ solutiile admisibile de baza ale PPL.
77. Multimea solutiilor admisibile ale unei PPL este o multime convexa.
78. Multimea solutiilor admisibile ale unei PPL este o multime neconvexa.
79. In problema programului optim de fabricatie al firmei , variabilele de ecart nenule din solutia
optima arata cantitatile de resurse care depasesc necesarul.
80. In problema programului optim de fabricatie al firmei , variabilele de ecart nenule din solutia
optima arata cantitatile de resurse ramase nefolosite.
81. Echilibrarea (aducerea la forma standard ) a unor restrictii de tip INEGALITATI se face
introducind variabile de ecart(de abatere).
82. Echilibrarea (aducerea la forma standard ) a unor restrictii de tip INEGALITATI se face
introducind variabile artificiale.
83. Duala dualei unei probleme P este problema P.
84. Daca primala este in forma canonica, atunci duala este in forma standard.
85. Fiecarei variabile nenegative din problema primala, ii corespunde in duala o restrictie avind forma
de egalitate, adica =.
86. Unei variabile fara semn din primala , i se asociaza in duala o restrictie de tip egalitate.
87. Daca obiectivul functiei f din primala este MAX, atunci functia g din duala va fi de MIN.
11
88. Metoda coltului de Nord-Vest da totdeauna solutia optima a problemei transportului.
89. Daca in problema de transport suma DISP =sumaNEC , problema se numeste ECHILIBRATA.
90. Daca problema de transport nu are optim UNIC , valorile functiei obiectiv vor fi diferite intre ele.
91. Valoarea optima a functie obiectiv a primalei este mai mare decit valoarea optima a functiei
obiectiv a dualei.
92. Valoarea optima a functie obiectiv a primalei este mai mica decit valoarea optima a functiei
obiectiv a dualei.
93. O functie de doua variabile continua este totdeauna derivabila.
94. Daca o functie f are derivate partiale intr-un punct de extrem P(a,b) , atunci ele nu se anuleaza in
acel punct.
95. Daca o functie f are derivate partiale intr-un punct de extrem P(a,b) , atunci ele se anuleaza in acel
punct.
96. Un punct P(a,b) se numeste STATIONAR al functiei f daca f este diferentiabila in P si daca
diferentiala sa este df(a,b)=0.
97. Un punct P(a,b) se numeste STATIONAR al functiei f daca f este diferentiabila in P si daca
diferentiala sa este df(a,b)>0.
98. Un punct P(a,b) se numeste STATIONAR al functiei f daca f este diferentiabila in P si daca
diferentiala sa este df(a,b)<0.
99. Punctul de extrem P(a,b) local al functiei f(x,y) in care derivata a doua este <0 este punct de
MAXIM.
100. Punctul de extrem P(a,b) local al functiei f(x,y) in care derivata a doua este <0 este punct de
MINIM.
1
CFVL_CIG_zi_Anul_I_Sem_1_Matematici_apl_economie_B
MULTIPLE CHOICE
1. Fie vectorii
) ( ) ( ) (
1 2 3
, 1 , 2 , 2 , 1 , , 1 , 1 , , a a a R = = =
.Atunci valorile parametrului
real

pentru care vectorii


1 2 3
, , a a a sunt liniari dependenti sunt:
a.
{ } 2 , 1
b.
{ } 1 , 1
c.
2 =
d.

e.
R
2. S se scrie polinomul caracteristic asociat aplicaiei liniare a crei matrice n baza canonic este:
0 0 1
1 0 1
1 1 0
A
| |
|
=
|
|
\
a.
( ) P =
3
3 2 + +
b.
3
( ) 2 1 P = +
c.
3
( ) 2 1 P = +
d.
3
( ) 2 2 P =
e.
3
( ) 2 3 P = +
3. Fie functia . S se determine punctele staionare
a. funcia nu admite puncte staionare
b.
c.
d.
2
4. Sa se scrie matricea extinsa atasata programului liniar adus la forma standard
a.
b.
c.
d.
5. Valorile proprii reale ale operatorului liniar:
sunt:
a.
b.
c.
d. opratorul T nu are valori proprii reale
e.
3
6. Fie functia . Sa se stabileasca care dintre punctele
nu sunt puncte stationare pentru f
a. A si B
b. A si D
c. D
d. B si C
e. B si D
7. Fie
2 2
: T R R un operator liniar definit prin:
( ) ( )
1 2 1 2 1 2
, 2 , 3 2 T x x x x x x =
.Atunci
vectoii proprii asociati operatorului T n baza canonica este:
a. ( ) ( )
1 2
1 , , , , , v a a b b a b R = =
b. ( ) ( )
1 2
, , 3 , , , v a a b b a b R = =
c.
( ) ( )
1 2
, , , , , v a a b b a b R = =
d. ( ) ( )
1 2
, , 3 , , , v a a b b a b R = =
e. ( ) ( )
1 2
, , , 2 , , v a a b b a b R = =
8. Fie si punctul A(1,1), B(1,1). Atunci
a. B nu este punct de extrem local
b. A punct de maxim local
c. A nu este punct de extrem local
d. A punct de minim local
e. B punct de minim local
9. Sa se integreze ecuatia diferentiala cu variabile separabile:

2 2
1 1 0 x y dx y x dy =
a.
2
2
1
, C
1
y
C R
x

=
+
b.
2 3 2 3
( 1 ) ( 1 ) , C y x C R = +
c.
2 2
1 1 , C y x C R + =
d.
2 2
1 1 , C y x C R =
e.
2 3 2 3
( 1 ) ( 1 ) , C y x C R =
4
10. Fie functia . Sa se determine extremele locale ale
functiei:
a. este punct de maxim
b. este punct de minim
c. este punct de maxim
d. functia nu admite puncte stationare
e. este punct de minim
11. Aplicnd metoda costului minim din tabel sa se determine o solutie initiala de baza pentru
programul de transport avnd tabloul alaturat.1
B
2
B
Disponibil
1
A
20
11
x
25
12
x
35
2
A
9
21
x
15
22
x
15
N e c e s a r
25 25
a.
11 12 21 22
10 , 25 , 15 , 0 , 970 x x x x f = = = = =
b. 11 12 21 22
15 , 20 , 10 , 5 , 915 x x x x f = = = = =
c.
11 12 21 22
15 , 0 , 5 , 20 , 480 x x x x f = = = = =
d. 11 12 21 22
0 , 15 , 20 , 5 , 570 x x x x f = = = = =
e. 11 12 21 22
0 , 20 , 15 , 5 , 465 x x x x f = = = = =
12. Sa se determine valorile proprii ale operatorului liniar
2 2
: T R R ,
a.
b.
c.
d.
5
13. Folosind metoda lui Gauss sa se reduca functionala patratica
3
: g R R
( )
2 2
1 1 2 2 3 3
2 2 3 g x x x x x x x = +
la forma canonica.
a.
( )
2 2 2
1 2 3
4 g y y y y = +
b. ( )
2 2 2
1 2 3
4 g y y y y = +
c.
( )
2 2 2
1 2 3
4 g y y y y = +
d. ( )
2 2 2
1 2 3
4 g y y y y = + +
e. ( )
2 2 2
1 2 3
4 g y y y y = + +
14. Fie
( ) ( )
2
: , , 2
x y
f R R f x y e x y

= +
. Sa se calculeze numerele:
( ) 1 , 1
x
a f =
si
( ) 1 , 1
y
b f =
a.
1 1
, a b
e e
= =
b.
2 3
, a b
e e
= =
c.
3 , 2 a e b e = =

d.
3 2
, a b
e e
= =
e. 2 , 3 a e b e = =
15. Sa se determine valorile proprii reale ale operatorului liniar
2 2
: T R R
,
( ) ( )
2 2
1 2 1 2 1 2
: , , 3 5 T R R T x x x x x x = +
a.
1 2
4, 2 = =
b.
1, 2
R
c.
1 2
4 = =
d.
1 2
2 = =
e.
2, 4 = =
16. Fie vectorii
) (
1
1 , 1 , 2 a =
,
) (
2
, 1 , 2 a =
,
) (
3
1 , 1 , , a R =
.Atunci valorile
parametrului real

pentru care vectorii


1 2 3
, , a a a sunt liniari dependenti sunt:
a.
1 =
sau
2 =
b.
1 =
sau
2 =
6
17. Folosind metoda costului minim pe linie sa se determine o solutie initiala de baza a
problemei de transport a carui tablou este:
1
B
2
B
3
B
Disponibil
1
A
11
x
15

12
x
35

13
x
0

50
2
A
21
x
15

22
x
0

23
x
15
30
N e c e s a r
30 35 15
a.
1 1 1 2 1 3
2 1 2 2 2 3
0 x 1 5 x 3 5
3 0 x 2 0 x 0
x
x
= = =

= = =


0
1095 f =
b.
1 1 1 2 1 3
2 1 2 2 2 3
0 x 3 5 x 1 5
1 5 x 0 x 1 5
x
x
= = =

= = =


0
1675 f =
c.
1 1 1 2 1 3
2 1 2 2 2 3
3 0 x 0 x 2 0
0 x 3 5 x 0
x
x
= = =

= = =


0
450 f =
18. Utiliznd metoda lui Jacobi sa se reduca la forma canonica urmatoarea functionala
patratica:
3
: g R R ,
( )
2 2 2
1 1 3 2 3 2 3
2 2 2 3 g x x x x x x x x = + +
a. ( )
2 2 2
1 2 3
1 2
2 3
g y y y y = + +
b. ( )
2 2 2
1 2 3
1 1
8
2 15
g y y y y =
c. ( )
2 2 2
1 2 3
4 g y y y y = +
d.
( )
2 2 2
1 2 3
3 2 g y y y y = +
e.
( )
2 2 2
1 2 3
1 2 1
2 3 5
g y y y y = +
19. Fie
2 2
( , ) 2 f x y x xy y x y = + + ,
( )
2
, x y R
. Sa se gaseasca punctele de maxim ale
acestei functii.
a.
( ) 1 , 1
b.
( ) 1 , 0
c. functia nu admite puncte de maxim
d.
( ) 0 , 1
e.
7
20. Folosind metoda lui Jacobi sa se reduca la forma canonica functionala patratica:
3 2 2 2
1 1 2 2 2 3 3
: , ( ) 2 2 2 3 g R R g x x x x x x x x = + +
a.
2 2 2
1 2 3
1 10
( )
3 3
g y y y y = +
b.
2 2 2
1 2 3
10
( )
3
g y y y y = +
c.
2 2 2
1 2 3
1 2
( )
3 3
g y y y y = +
d.
2 2 2
1 2 3
1 10
( )
3 3
g y y y y =
e.
2 2 2
1 2 3
1 1 2
( )
3 3 3
g y y y y = +
21. Sa se scrie valorile proprii asociate aplicatiei liniare a carei matrice n baza canonica este
1 1 1
0 2 0
3 0 3
A
| |
|
=
|
|
\
a.
1 2 3
0, 2, 3 = = =
b.
1 2 3
2, 0 = = =
c. 1 2 3
3, 2 = = =
d. 1 2 3
2, 3 = = =
e. 1 2 3
3, 0 = = =
8
22. Aplicnd metoda coltului N-V sa se determine o solutie initiala de baza a problemei de
transport
1
B
2
B
3
B
Disponibil
1
A
50
11
x
10

12
x
40
13
x

100
2
A
30
21
x
20
22
x
50
23
x 100
3
A
0
31
x
40
32
x
10
33
x
50
N e c e s a r

80

70 100
a.
: X

11 12 13
21 22 23
31 32 33
20 x 20 x 0
50 x 30 x 20
10 x 40 x 80
x
x
x
= = =

= = =

= = =


0
9500 f =
b.
: X

11 12 13
21 22 23
31 32 33
10 x 20 x 0
30 x 10 x 50
30 x 60 x 20
x
x
x
= = =

= = =

= = =

0
6900 f =
c.
: X

11 12 13
21 22 23
31 32 33
80 x 20 x 0
0 x 50 x 50
0 x 0 x 50
x
x
x
= = =

= = =

= = =


0
8200 f =
d.
: X

11 12 13
21 22 23
31 32 33
0 x 80 x 20
0 x 50 x 50
80 x 0 x 20
x
x
x
= = =

= = =

= = =


0
5300 f =
e.
: X

11 12 13
21 22 23
31 32 33
80 x 20 x 0
0 x 50 x 50
0 x 0 x 50
x
x
x
= = =

= = =

= = =


0
5900 f =
23. Utiliznd metoda lui Jacobi sa se reduca la forma canonica urmatoarea functionala
patratica :
( )
3 2 2 2
1 1 2 1 3 2 3
: , 2 3 4 g R R g x x x x x x x x = + +
a. ( )
2 2 2
1 2 3
1 1
8
2 15
g y y y y = +
b. ( )
2 2 2
1 2 3
1 1
8
2 15
g y y y y =
c.
( )
2 2 2
1 2 3
1 1
8
2 17
g y y y y =
d.
( )
2 2 2
1 2 3
1 1
8
2 17
g y y y y = +
e.
( )
2 2 2
1 2 3
1 4
8
2 15
g y y y y = +
9
24. Fie
( ) ( )
2 2
1 2 1 2 1 2
: , , , T R R T x x x x x x = + +
un operator liniar. Atunci vectorii proprii
asociati operatorului T n baza canonica sunt:
a.
( ) ( )
1 1
2 , 1 , , , , v v R = =
b.
( ) ( )
1 1
2 , , , 1 2 , , v v R = =
c.
( ) ( )
1 1
, , , , , v v R = =
d. Operatorul T nu admite vectori proprii
e.
( ) ( )
1 1
2 , , , 2 , , v v R = =
25. Fie
2 2
: T R R
un operator liniar definit prin:
( ) ( )
1 2 1 2 1 2
, 2 , 2 T x x x x x x = + +
unde
vectorul
1 1 2 2
x x e x e = + este exprimat n baza canonica a lui
2
R .Sa se determine
( ) T v
,
unde,
( ) 1 , 1 v =
.
a.
( ) ( ) 1 , 1 T v =
b.
( ) ( ) 1 , 1 T v =
c. ( ) ( ) 1 , 0 T v =
d. ( ) ( ) 0 , 1 T v =
e.
( ) ( ) 1 , 1 T v =
26. Fie
2 2
xy
z
x y
=
+
. Atunci diferentiala functiei
d z
este:
a.
( )
3 3
3
2 2
y dx x dy
dz
x y
+
=
+
b.
( )
3 3
3
2 2
x dx y dy
dz
x y

=
+
c.
( )
3 3
3
2 2
y dx x dy
dz
x y

=
+
d.
( )
2 2
3
2 2
y dx x dy
dz
x y
+
=
+
e.
( )
3 3
3
2 2
y dx x dy
dz
x y
+
=
+
10
27. Sa se reduca la forma canonica functionala patratica
3
: g R R
( )
2 2
1 1 3 2 3 2
2 g x x x x x x x =
a. ( )
2 2 2
1 2 3
1 4
2 3
g y y y y = +
b. ( )
2 2 2
1 2 3
1 3
2 4
g y y y y =
c. ( )
2 2 2
1 2 3
1 2 3
2 3 4
g y y y y =
d.
( )
2 2 2
1 2 3
3
3
4
g y y y y = +
e.
( )
2 2 2
1 2 3
1 2 3
2 3 4
g y y y y = +
28. Sa se determine vectorii proprii asociati operatorului liniar
2 2
: T R R
,
( ) ( )
1 2 1 2 1 2
, 3 , 5 T x x x x x x = + +
a. ( ) ( )
1 1
3 , , , , , v v R = =
b. ( ) ( )
1 1
, , , , , v v R = =
c. ( ) ( )
1 1
2 , , , 2 , , v v R = =
d.
( ) ( )
1 1
, , 2 , , , v v R = =
e.
( ) ( )
1 1
2 , , , , , v v R = =
29. Sa se rezolve ecuatia diferentiala cu variabile separabile 0 xdy ydx =
a. , yx C C R =
b.
c.
, C , 0
x
C R y
y
=
d.
, y Cx C R =
e.
, C y x C R =
30. Fie ( , ) ( 3) f x y xy x y = + ,
( )
2
, xy
si fie punctele
( ) 0, 0 A
,
( ) 1 , 1 B
,
( ) 0, 3 C
,

( ) 3 , 0 D
,
( ) 0 , 1 E
,
( ) 3, 3 F
.Atunci:
a. Esi F sunt puncte stationare
b.
( ) 1 , 1 B
este punct de minim local
c. , , A B C sunt puncte de extrem local
d. si B sunt puncte de extrem local
e. C este punct de minim local
11
31. Punctul de extrem conditionat al functiei f = + + cu restrictia
x+y+z=1 este:
a.
b.
c.
d.
32. Punctul de extrem al functiei f(x,y,z)=x+ + + , x,y,z este:
a. (1,1,1)
b. (0,1,-1)
c. (1/2,1,1)
d. (1,1/2,1)
33. Fie problema de programare liniara cu variabile nenegative, data de
+4 , 2 + 8 , + , Max f=7 +4 . Atunci,
valoarea optima a functiei obiectiv este:
a. 15
b. 0
c. 29
d. 30
34. Fie problema de programare liniara cu variabile nenegative, data de
-3 +4 12, -2 + 2, -2 2, Max f=3 +4 .
Atunci, valoarea optima a functiei obiectiv este:
a. infinit
b. 1000
c. 0
d. 12
12
35. Fie problema de programare liniara cu variabile nenegative, data de
3 +4 + 25 , +3 +3 50, Max f=8 +19 +7
cu solutia optima (0, , ). Aplicind Teorema Ecarturilor Complementare se
obtine solutia problemei duale de forma :
a. ( 4,0,5,1,0 )
b. ( 1,4,0,5,0 )
c. (5,4,1,0,0 )
d. (4,1,5,0,0 )
36. Fie problema de programare liniara cu variabile nenegative, data de
2 + 40 , +3 30 , + 30 , Max f=2 +3 Atunci, valoarea
optima a functiei obiectiv este:
a. 50
b. 60
c. 70
d. 80
37. Fie problema de programare liniara cu variabile nenegative, data de
3 + 3 , 4 +3 6 , +2 3 , MIN f =2 + , avind solutia optima
( , ) Atunci, solutia optima a problemei duale este:
a. infinit
b. nu exista
c. ( , ,0)
d. (0, , )
38. Problema de programare liniara in forma CANONICA de maximizare, cu structura data
de matricile:
A = , b = , c = are solutia
optima data de vectorul urmator (0, 200,150,0 ) .Atunci, solutia optima a dualei este:
a. ( , , )
b. nu exista
c. infinit
d. (1,11,2 )
13
39. Problema de programare liniara in forma CANONICA de minimizare, cu structura data
de matricile:
A = , b = c = are solutia optima
data de vectorul urmator
Atunci, solutia optima a dualei este:
a. (200,0,0 500)
b. (0,200,150,0 )
c. (0, 0, 100, 200)
d. (150, 200, 500, 0)
40. Solutia de start a problemei deTRANSPORT prin metoda coltului de Nord-Vest atunci
cind se cunosc:
Matricea costurilor unitare:
Disponibilul : si Necesarul:
conduce la un COST TOTAL egal cu:
a. 810
b. 820
c. 830
d. 850
14
41. Solutia de start a problemei deTRANSPORT prin metoda costului minim din tabel
atunci cind se cunosc:
Matricea costurilor unitare:
Disponibilul : si Necesarul:
conduce la un COST TOTAL egal cu:
a. 810
b. 820
c. 830
d. 900
42. Solutia de start a problemei deTRANSPORT prin metoda coltului de Nord-Vest atunci
cind se cunosc:
Matricea costurilor unitare:
Disponibilul : si Necesarul:
conduce la un COST TOTAL egal cu:
a. 470
b. 440
c. 430
d. 450
15
43. Solutia de start a problemei deTRANSPORT prin metoda costului minim din tabel
atunci cind se cunosc:
Matricea costurilor unitare:
Disponibilul : si Necesarul:
conduce la un COST TOTAL egal cu:
a. 450
b. 460
c. 440
d. 470
44. Solutia de start a problemei deTRANSPORT prin metoda coltului de Nord-Vest atunci
cind se cunosc:
Matricea costurilor unitare:
Disponibilul : si Necesarul:
conduce la un COST TOTAL egal cu:
a. 410
b. 440
c. 430
d. 450
16
45. Solutia de start a problemei deTRANSPORT prin metoda costului minim din tabel
atunci cind se cunosc:
Matricea costurilor unitare:
Disponibilul : si Necesarul:
conduce la un COST TOTAL egal cu:
a. 410
b. 400
c. 330
d. 310
46. Suma valorilor proprii ale aplicatiei liniare caracterizata de matricea A=
1 2
2 1

este :
a. 5 c. 2
b. 0 d. -1
47. Suma valorilor proprii ale matricei A=
4 1 1
1 3 1
0 1 1

este:
a. 4 c. 5
b. 6 d. 7
48. O problema in forma canonica de MINIMIZARE are restrictiile de tip:
a. = c. >
b. < d. alt raspuns
49. O problema in forma canonica de MAXIMIZARE are restrictiile de tip:
a. = c. >
b. < d. alt raspuns
50. Daca problema primala nu are solutie admisibila, atunci duala sa :
a. are optim infinit c. nu are solutie admisibila
b. are optim finit d. alt raspuns