Sunteți pe pagina 1din 39

Serii trigonometrice

Vom studia clasa particular de serii de funcii


( )
1
n
f x

cu
( ) ( ) ( ) ( )
0 0
0
, cos sin , 1 , cu
n n n n
n
f x a f x a nx b nx n x a

= = + R R,
numite serii trigonometrice. n acest scop vom prezenta
unele proprieti ale funciilor reale periodice.
( )
1
n
n
b

R
Definiia VI.6.
Fie f : A R R.
1] f se numete funcie periodic, dac exist T 0 a. . xA s avem
x + T A, x - T A i:
(VI.35) f (x + T ) = f (x), xA i T 0.
2] Numrul real T
0
> 0 cel mai mic posibil cu proprietatea f (x +T
0
) = f (x),
xA se numete perioada principal a funciei f (perioad
fundamental a lui f).
Observaii:
1) Dac T
0
> 0 este perioad principal, avem: f (x + pT
0
) = f (x), xA i
pZ.
2) Exemple:
1. f (x) = sin x, xR i g (x) = cos x, x R au perioada principal T
0
= 2.
2. f (x) = sin (x+ ) i g (x) = cos (x+ ), cu , R, 0 i x R au
perioada principal T
0
=
2

.
3. f (x) = sin
x
l

i g (x) = cos
x
l

, cu l > 0,fixat i x R au perioada


principal T
0
=2l.
478
3) Dac f : A R R are perioada principal (fundamental) T
0
= 2,
atunci
0
2
T x
f

are perioada principal T


0
= 2 i din acest motiv se vor
considera funcii reale periodice cu T = 2.
4) n problemele privind studiul funciilor trigonometrice vom considera
clasa funciilor reale f : R R continue pe orice interval compact din R
i cu limite laterale finite n orice punct (funcii local integrabile
Riemann pe R) periodice cu T = 2. Pentru aceast clas de funcii are
loc egalitatea:
(VI.36)
( ) ( )
2
,
a
a
f x dx f x dx a
+

=

R.
( )
2
2 2
i + = 0, - 2
a a a
a a a
x t
+
+ +

= + + =.
Exemple:
( ) ( )
; [0, )
sin cu i
0; [ , 0)
x
e x
f x x x g x
x

= =

R se pot prelungi prin


periodicitate pe R.
5) Dac f este o funcie periodic de perioad TR* i pentru aR, avem
[a, a + T] A (f : A R R) atunci construim graficul lui f pe segmentul
[a, a+ T] i prin periodicitate, cu o translaie pe Ox a graficului de pe
intervalul [a, a+ T] se obine graficul lui f pe A R.
6) Dac f, g: A R R sunt funcii periodice de perioad T R* comun,
atunci funciile f + g, f ( R*), f g, fg,
(
0 pe A
f
g
g

)
sunt periodice
pe A cu aceeai perioad T 0.
479
7) Dac f : A R este periodic de perioad TR* i integrabil Riemann
pe orice compact [a, a+ T] A (f este local integrabil pe A), atunci
b 0, f este integrabil Riemann pe compactul [b, b+ T] A i are loc
egalitatea: (VI.37)
( ) ( )
a T b T
a b
f x dx f x dx
+ +
=

.
Definiia VI.7.
Fie f :
[ ]
, a b R. Funcia f se numete funcie absolut integrabil pe
[ ]
, a b , dac i numai dac, |f | este integrabil pe
[ ]
, a b .
Observaii:
1. Dac exist
( )
b
a
f x dx

, atunci exist i
( )
b
a
f x dx

.
2. Dac exist
( )
b
a
f x dx

, nu exist totdeauna i
( )
b
a
f x dx

. De exemplu,
pentru b = + afirmaa este valabil (
( )
a
f x dx

convergent nu implic
totdeauna
( )
a
f x dx

convergent, n capitolul "Integrale improprii".)


Definiia VI.8.
Se numete sistem trigonometric fundamental, sistemul de funcii reale:
(VI.38)
1, cos , sin , cos 2 , sin 2 ,..., cos , sin ,... x x x x nx nx
x n

*
R, N

n care toate funciile sunt periodice de perioad principal (fundamental)
T
0
2, T
0
0 cu excepia funciei f(x) = 1, xR.
Teorema VI.34.
Pentru pe compactul [-, ] au loc egalitile: , n m Z
480
( )
2 2
2 2
(1) cos 0; sin 0, 1 .
; 1 ; 1
(2) cos ; sin ;
2 ; 0 0; 0
1 cos 2 1 cos 2
cos sin ;
2 2
(3) cos cos 0; sin sin 0;
,
1
cos cos cos
2
nxdx nxdx n
n n
nxdx nxdx
n n
nx mxdx nx mxdx
n m n m


= =


= =


= =

+

= =


= =

=N,
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
cos
,
1
sin sin cos cos
2
(4) cos sin 0;
,
1
sin cos sin sin
2
n m n m
nx mxdx
n m n m
+ +


= +


=
= + +

N,
N,

Demonstraie:
Formulele (1) (4) se obin prin calcul direct plecnd de la
i folosind formulele de calcul trigonometric
convenabile pentru fiecare caz n parte.
cos 0, sin 0 tdt tdt


=

=
Observaie: Funciile cos nx i sinnx cu xR i nN {0, 1}
admit o perioad principal (fundamental) T
0
<2 i anume T
0
=
2
n

(n 2)
2 2
cos cos i sin sin , 2 n x nx n x nx x n
n n


+ = + =R,

.
481
Definiia VI.9.
Fie
( ) ( )
0 0
n n
n n
a b

R, R dou iruri numerice oarecare.
1] Se numete serie trigonometric, seria de funcii reale
0
n
f

cu
f
n
: R R i
( )
( )
0
0
1
2
cos sin
n n n
n
a
f x
f x a nx b n

= +

x
deci:
(VI.39)
( )
0
1
cos sin
2
n n
n
a
a nx b nx

=
+ +


2. irul de sume pariale al seriei trigonometrice este:
(VI.40)
( ) ( )
0
1
cos sin
2
n
n k k
k
a
S x a kx b kx
=
= + +


care este un ir de polinoame trigonometrice.
Vom studia convergena seriei trigonometrice (VI.39) pe un
interval de lungime 2, de exemplu [-, ] i prin periodicitate vom obine
convergena pe R.
Teorema VI.35. (Teorema de convergen a seriei
trigonometrice).
Fie dat seria trigonometric (VI.39).
(i) Dac seria trigonometric (VI.39) este punctual cnvergent pe [-, ]
(deci pe tot R) i f : R R este suma sa, atunci f este periodic de
perioad T = 2.
(ii) Seria trigonometric (VI.39) este uniform i absolut convergent pe R,
dac seria numeric cu termeni pozitivi
(
1
n n
a b

)
este convergent.
482
(iii) Dac seria trigonometric (VI.39) este uniform convergent pe [-, ],
atunci f este continu i au loc relaiile:
(VI.41)
( ) ( )
1 1
cos ; sin ;
0 1
k k
a f x kxdx b f x kx
k k= =dx
.
Demonstraie: (i) Avem:
0 0
0
1
, cos
2 2
n
n k k
k
a a
S S a kx b
=
= = + +

sin kx
i seria
0
1
cos sin
2
n n
a
a nx b n

+ +

x
)
este punctual convergent pe [-, ] cu
suma f . Cum S
n
sunt funcii periodice cu T = 2, rezult c f (x + 2)=f(x),
xR i f este periodic
( ) (
( )
lim 2 lim
n
n n
S x S x

+ =
n
de perioad T = 2.
(ii) Aplicnd criteriul lui Weierstrass de la serii de funcii, avem:
( )
cos sin , i 1
n n n n n
f x a nx b nx a b x n = + + R i dac:

(
1
n n
a b

)
este convergent
( )
0
1
cos sin
2
n n
k
a
a nx b nx

=
+ +

este
uniform i absolut convergent pe R.
( ) [ ]
( )
0
1
Daca cos sin este uniform convergenta pe - ,
2
( )
cos sin cu i sunt funcii continue pe
n n
n n n
a
a nx b nx
iii
f x a nx b nx n x

+ +

= +

N R R

suma sa f este funcie continu i periodic cu T = 2, deci f este


continu pe poriuni pe orice compact din R de lungime 2 i avem:
(VI.42)
( ) ( )
0
1
cos sin ,
2
n n
a
f x a nx b nx x

= + +

R .
nmulind (VI.42) cu funciile mrginite coskx i respectiv sinkx,
convergena uniform se pstreaz pe [-, ] i obinem:
483
( )
( ) ( )
( ) ( )
0
1
0
1
cos cos cos cos sin cos
2
*
sin sin cos sin sin sin
2
n n
n n
a
f x kx kx a nx kx b nx kx
a
f x kx kx a nx kx b nx kx

= + +

= + +

.
Integrnd termen cu termen pe intervalul de uniform convergen [-, ]
din (*) obinem:
( ) ( )
0
1
0
0
1
cos sin
2
2 cos sin
2
n n
n n
a
f x dx dx a nx b nx dx
a
a nxdx b nxdx a
= + + =

= + + =( ) ( )
0
1
1
(2) (4)
, 1 0
cos cos cos cos sin cos
2
cos cos sin cos
n n
n n n
k n
a
f x kxdx kxdx a nx kx b nx kx dx
a nx kxdx b nx kxdx a
= + +


= + ==

( ) ( )
0
1
(1)
0
1
1
0
sin sin cos sin sin sin
2
cos cos sin cos
n n
n n n
k n
a
f x kxdx kxdx a nx kx b nx kx dx
a nx kxdx b nx kxdx b
= + +
= + ==

( )
( ) ( )
0
1 1
cos sin
1
(VI.41') ; ;
1 1
n n
a f x nxdx b f x nxdx
a f x dx
n n


= =

=


484
i s-au obinut formulele pentru calculul lui a
n
i b
n
.

Serii Fourier. Aplicaii.
Definiia VI.10.
Fie f : R R o funcie integrabil Riemann pe orice compact din R i care
are limite laterale finite n orice punct, n plus f periodic cu perioada
principal (fundamental) T = 2.
1] irurile de numere reale
( ) ( )
0
,
n n
n
a b
1 n
date prin formulele (VI.41) se
numesc coeficieni Fourier ai funciei f.
2] Seria trigonometric de forma (VI.42) n care a
n
(n 0) i b
n
(n 1) sunt
coeficienii Fourier ai lui f se numete serie Fourier asociat funciei f i
notm:
(VI.43)
( ) ( )
0
1
cos sin
2
n n
a
f x a nx b

+ +

nx cu:
(VI.41)
( )
( )
1
cos , ( 0)
1
sin , ( 1)
n
n
a f x nxdx n
b f x nxdx n

.
Observaii:
1. n relaia (VI.43) avem egalitate pentru xR dac s-a demonstrat c
seria Fourier asociat funciei generatoare f este convergent (punctual,
uniform) i are ca sum chiar funcia f.
2. Dac f : [- a, a]R este o funcie local integrabil (sau chiar continu pe
poriuni) i are proprietatea:
f funcie par (graficul lui f simetric fa de Oy)
( ) ( )
0
2
a a
a
f x dx f x dx

=


485
i f funcie impar (graficul lui f simetric fa de O(0,0)) .
( )
0
a
a
f x dx

3. Dac f este funcie local integrabil (sau continu pe poriuni i cu limite


laterale finite n orice punct) i periodic de perioad T= 2, n plus are
proprietatea:
( ) ( )
( )
( )
( ) ( )
0
0
2
cos funcie par cos ; ( 1)
funcie par
sin funcie impar 0; ( 1)
cos funcie impar 0; ( 0)
funcie impar
2
sin funcie par sin ; ( 1);
k
k
k
k
f x kx a f x kxdx k
f
f x kx b k
f x kx a k
f
f x kx b f x kxdx k


4. Legtura dintre funcia f: R R local integrabil Riemann (sau
continu pe orice compact din R cu limite laterale finite n orice punct) pe
R i periodic cu T = 2 i seria Fourier asociat exprimat n formula
(VI.43) este doar o "legtur de asociere". Seria Fourier asociat lui f
poate fi: divergent, punctual convergent cu suma f sau alt funcie,
uniform convergent.
5. Vom demonstra o teorem de reprezentare a unor clase speciale de
funcii reale ca sume de serii trigonometrice i n particular, de serii
Fourier. ([40], pag. 443-456).
Definiia VI.11.
Fie f, g : R R local integrabile pe R (sau continue pe orice interval
compact din R i cu limitele laterale finite n orice punct) periodice cu
perioada T = 2. Se numete produsul de convoluie al funciilor f i g
sau convoluia lui f cu g, notat f
*
g i definit prin:
486
(VI.44)
( )( ) ( ) ( )
f g x f t g x t dt


Observaie:
1. Se verific prin calcul direct urmtoarele proprieti ale convoluiei a
dou funcii:
(c
1
) f g g f = (c
2
)
( ) ( ) ( )
f g h f g f h + = +
pentru f, g, h:RR care satisfac condiiile din definiia VI.11.
Teorema VI.36.
Fie f : R R (local integrabil pe R) periodic cu perioada T = 2,
continu pe poriuni pe orice compact din R i cu limitele laterale
finite n orice punct i S
n
(x) suma parial a seriei Fourier asociat lui f
(VI.43). Pentru xR- 2Z i nN, notm nucleul lui Dirichlet:
(VI.45)
( )
sin
2
2 sin
2
n
x
nx
D x
x

+


=


i atunci avem:
(VI.46)
( ) ( )( )
, 0
n n
S x f D x n = .
Demonstraie: Pentru xR- 2Z, prin inducie dup n, folosind
formulele de calcul din trigonometrie, se arat c are loc egalitatea:
(**)
sin
2
1 2cos 2cos 2 ... 2cos
sin
2
x
nx
x x nx
x

+

+ + + + =

i atunci avem:
(VI.45')
( )
1
1
1 2cos
2
2
n
n
k
D x kx
x n
=


= +

R- Z, N
.
487
Seria Fourier asociat lui f, (VI.43), are sumele pariale:
( ) ( )
( )
( )
( )[ ]
( )
( )
( ) ( )
( )
( )( ) ( ) ( )( )
VI.41'
0
1
1
VI.45' VI.44
1
1
cos sin
2 2
1
cos cos sin sin
1
1 2 cos ( )
, 0, 2 , 0, 2
n
n k k
n
k
n
n
k
n n n
a
S x a kx b kx f t dt
f t kx kt kx kt dt
f t k x t dt f t D x t dt
f D x n x S x f D x n x

=


=

= + + = +

+ + =


= + = =


R- Z R- Z
Teorema VI.37 (Lema lui Riemann)
Fie f:
[ ]
, a b R o funcie continu pe poriuni pe compactul
[ ]
, a b , atunci
avem:
(VI.47)
( )
( )
lim cos 0
lim sin 0
b
k
a
b
k
a
f x kxdx
f x kxdx

.
Demonstraie: Presupunem c f:
[ ]
, a b R este o funcie n scar
(n particular f este o funcie simpl), deci exist o divizare D(
[ ]
, a b ) cu
= {a = x
0
< x
1
< ...< x
n
= b} a. . f(x) = c
i
(constant), x(x
i 1
, x
i
) cu
i = 1, 2, ..., n. n aceast ipotez, avem:
( )
( )
1
1
1
1 1
1
1 1
sin sin
cos cos
cos cos
sin sin
i
i
i
i
x
b
n n
i i
i i
i i
a x
x
b
n n
i i
i i
i i
a x
kx kx
f x kxdx c kxdx c
k
kx kx
f x kxdx c kxdx c
k

= =

= =


= =

= =


488
( )
( )
1
1
2
cos
2
sin
b
n
i
i
a
b
n
i
i
a
f x kxdx c
k
f x kxdx c
k
=
=

i prin trecerea la limit pentru k se obin


relaiile (VI.47). Dup teorema lui Cantor f:
[ ]
, a b R funcie continu pe
compactul
[ ]
, a b R este uniform continu pe
[ ]
, a b i se poate demonstra
afirmaia: "orice funcie continu f:
[ ]
, a b R este limita unui ir uniform
convergent de funcii n scar" ([42] pag. 169 - 170).
n aceste condiii, >0 fixat alegem o funcie n scar :
[ ]
, a b R a. .
( )
2
f
b a

<

i avem:
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
cos cos cos
sin sin sin
b b b
a a a
b b b
a a a
f x kxdx x kxdx f x x kxdx
f x kxdx x kxdx f x x kxdx

= +

= +
( ) ( ) ( ) ( )
( )
( ) ( ) ( ) ( )
( )
cos cos cos
2 2
sin sin sin
2 2
b b b
a a a
b
a
b b b
a a a
b
a
f x kxdx x kxdx f x x kx dx
dx
b a
f x kxdx x kxdx f x x kx dx
dx
b a

< + =

<
+


< + =

<

489
( )
( )
lim cos 0
lim sin 0
b
k
a
b
k
a
f x kxdx
f x kxdx

.
Consecina VI.10.
Pentru orice funcie f: R R (local integrabil pe R) f continu pe
poriuni pe orice compact din R i cu limite laterale finite n orice punct,
periodic cu T = 2, atunci irurile coeficienilor Fourier

( ) ( )
1
cos , 0
n
a f x nxdx n


i
( ) ( )
1
sin , 1
n
b f x nxdx n


converg
la zero n R, deci: lim 0, lim 0
n n
n n
a b

= = .
Demonstraia este o consecin direct din lema lui Riemann
(teorema VI.37).
Teorema VI.38. (Teorema lui Dirichlet de reprezentare a unei
funcii reale printr-o serie Fourier)
Fie f: R R o funcie (local integrabil Riemann) continu pe poriuni
pe orice compact din R i cu limite laterale finite n orice punct,
periodic cu perioada T = 2. Dac f este derivabil pe poriuni cu
derivatele laterale finite n orice punct, atunci seria Fourier, asociat lui f
(VI.43), este punctual convergent pe R i suma acestei serii este funcia:
(VI.48 )
( )
( ) ( )
0 0
,
2
f x f x
S x x
+ +
= R
Demonstraie: Vom preciza n cele ce urmeaz conceptele:
"funcie continu pe poriuni pe
[ ]
, a b R" i "funcie derivabil pe
poriuni pe
[ ]
, a b R ".

490
Definiia VI.12.
Fie f :
[ ]
, a b R R i D(
[ ]
, a b ) cu = {a = x
0
< x
1
< ...< x
n
= b} iar
I
k
=(x
i 1
, x
i
) intervale pariale deschise ale lui ( 1, k n = ).
1] Funcia f este o funcie continu pe poriuni pe
[ ]
, a b , dac f este
continu pe fiecare interval parial (x
i 1
, x
i
) ( 1, i = n) i are limitele laterale
finite n orice punct din
[ ]
, a b .
2] Funcia f este o funcie derivabil pe poriuni pe
[ ]
, a b dac f este
derivabil pe fiecare interval parial (x
i 1
, x
i
) ( 1, i = n) i are derivate
laterale finite n orice punct din
[ ]
, a b .
3] Funcia f este o funcie neted pe
[ ]
, a b dac fC
1
(
[ ]
, a b ) i f '(x) 0,
x
[ ]
, a b . Funcia f este o funcie neted pe poriuni pe
[ ]
, a b , dac f
este neted pe fiecare interval parial (x
i 1
, x
i
) ( 1, i = n) i are derivate
laterale finite n orice punct din
[ ]
, a b .
Observaii:
1. Dac f este continu pe poriuni
[ ]
, a b , atunci f are un numr finit de
puncte de discontinuitate numai de specia a I-a n
[ ]
, a b .
2. O funcie discontinu este funcie neted pe poriuni pe
[ ]
, a b , dac i
numai dac, funcia este neted pe poriuni pe
[ ]
, a b i are un numr finit
de puncte de discontinuitate numai de specia a I-a n
[ ]
, a b .491
Demonstraia teoremei lui Dirichlet (teorema VI.38)
Vom nota n demonstraie pentru xR fixat valoarea lui S(x) prin
( ) ( )
( ) (
0 0
2
f x f x
S x
+ +
= =
)
. Conform ipotezelor din teorem,

[ ]
, a b R un compact fixat, atunci exist D(
[ ]
, a b ) a. . funcia f este
derivabil pe fiecare interval parial
( )
( )
1
, 1,
i i
x x i n

= i n punctele lui n
numr finit are derivate laterale finite. Demonstraia se prezint pe etape.
Etapa 1 n care se va evalua produsul de convoluie:
( )
n
D f . Pentru
xR fixat, conform definiiei operaiei "
*
", avem:
( ) ( ) ( ) ( )
n n
D f x f x t D t dt


= = + +cu 0 < <
i notate . Cum f este derivabil pe poriuni i are
derivate laterale finite n orice punct, atunci exist c > 0 a. .
1 2 3
, , I I I


= = =

( ) ( ) ( ) ( )
0 ; 0 f y f x c y x f y f x c y x + unde y este
suficient de aproape de x. Evalum
2
I

=

astfel:
( )
2
sin
2
2 sin 2 sin
2 2
t
nt
c t
I f x t dt dt
t+


=


t
deoarece avem:
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0 0
2
1 1
0 0
2 2
f x f x
f x t f x t
f x t f x f x t f x c t c t c t
+ +
= =
= + + + =
.
492
Notm: sup
sin
2
t
t
M
t

= i avem:
2
2
sin
2
t
c c
I
t

.
Etapa 2 n care se va dovedi c
( ) ( )
lim 0,
n
n
D f x x

=

R fixat.
Vom arta c
1
lim 0 i lim 0
n n
I I

2
= = folosind relaiile (VI.47) din lema lui
Riemann. Avem:
( ) ( ) ( )
( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
1
1 2
1 2
sin
2
2 sin
2
sin cos cos sin
2 2
2 sin
2
cos sin
cu i tg
2 2 2
n
t
nt
I f x t D t dt f x t dt
t
f x t
t t
nt nt dt
t
g t nt g t nt dt
f x t f x t
t
g t g t


+


= == + =

= +


= =
=


funcii continue pe poriuni i dup (VI.47) rezult
1
lim 0
n
I

= . La fel,
( )
( ) ( )
3 1 2
sin cos cos sin cos sin
2 2
2 sin
2
f x t
t t
I nt nt dt g t nt g t nt dt
t
= + = +i dup (VI.47) rezult
3
lim 0
n
I

= . Pentru
2
I

=

nu se poate aplica
teorema lui Riemann deoarece t = 0 este punct singular pentru funcia
( )
sin
2
t
f x t

. Am artat c
2
cM
I

i alegem nN suficient de
mare i >0 suficient de mic, adic >0 alegem n

N a. . n n


1 3
,
3 3
I I

< < ; apoi alegem () >0 a. .
cM
<


493
( ) ( )
n
D f x <

pentru n n

, deci
( )
lim 0
n
n
D f

= pe R.
Etapa 3. Pentru xR, avem:
( ) ( ) ( )
( ) ( )( )
( )( ) ( )
(VI.45')
1
1,2,...
( )
1
( ) ( ) 1 2 cos
2
; cos 0 .
n n
n
n n n
k
n n
k n
D f x D t f x t dt
D t f x t dt D t dt D f x kx dx
D f x S x kxdx

=
= =


= = +
= = =


=
Cum am dovedit c
( )
lim 0
n
n
D f

= pe R
( )
( ) ( )
pc
0 0
lim 0
2
n n
n
f x f x
S x S

+ +
= =
R
.
Consecina VI.11.
Dac f : R R este o funcie periodic, continu, derivabil pe poriuni,
atunci seria Fourier (VI.43) asociat lui f este punctual convergent cu
suma f.
Demonstraia rezult direct din teorema lui Dirichlet (teorema
VI.38).
Consecina VI.12.
Dac f : R R este o funcie continu, periodic cu perioada T = 2,
derivabil pe poriuni avnd toi coeficienii Fourier nuli ( a
n
= 0 nN i
b
n
= 0, nN*), atunci f 0 pe R (f(x) = 0, xR).
Observaii:
1. Dac n definiia VI.12 a unei funcii periodice f, continu pe poriuni i
care are limite laterale finite n orice punct (f local integrabil), dar
presupunem c perioada principal (fundamental) este T
0
= 2l cu l > 0,
494
atunci rmn valabile toate rezultalele obinute pentru aceast clas de
funcii periodice.
2. n acest caz, coeficienii Fourier sunt dai prin:
(VI.49)
( )
1
cos
0
l
k
l
k x
a f x d
l l
k

x
i
( )
1
sin
1
l
k
l
k x
b f x dx
l l
k

.
3. n acest caz, teorema lui Dirichlet (teorema (VI.38)) afirm c avem:
(VI.50)
( )
( ) ( )
0
1
0 0
cos sin
2 2
n n
k
f x f x
a n x n x
S x a b
l l
x

=
+ +


= = + +

R
.
4. Vom compara, cele dou clase particulare de serii de funcii: seriile de
puteri i seriile trigonometrice.
Seriile de puteri sunt mai uor de folosit n aplicaii, deoarece sumele lor
pariale sunt polinoame algebrice i pe mulimea de convergen suma lor
este o functie de clas C

. Un aspect negativ este faptul c o funcie real


de o variabil real, n general, nu poate fi reprezentat de o serie de puteri
pe ntreg domeniul su de definiie.
Exemplu:
( ) ( )
2
1
, i C
1
f x x f
x

=
+
R R are o dezvoltare n serie de
puteri:
( ) ( )
2
2
0
1
1
1
n
n
f x x
x

= =
+

pe (-1, 1).
Seriile trigonometrice au sumele pariale polinoame trigonometrice i
reprezentarea funciilor prin serii Fourier are loc pe orice interval din R.
Seriile trigonometrice au aspecte negative, n ceea ce privete proprietile
de derivare termen cu termen i de integrare termen cu termen, care se pot
aplica numai n condiii suplimentare mult mai restrictive.
495
496
5. Dac f este integrabil pe [-, ] i se poate asocia seria Fourier (VI.43)
n legtur cu care se pun urmtoarele probleme:
I. O serie Fourier este totdeauna convergent pe [-, ] ? Dac seria
Fourier este divergent ce proprieti suplimentare ale funciei generatoare
f asigur convergena seriei Fourier asociat lui f ?
II. Ce proprieti ale funciei f implic convergena uniform a
seriei Fourier asociat ?
III. Dac seria Fourier asociat lui f este convergent pe [-, ] n
ce caz, are ca sum chiar suma f ? Dac suma nu este f, care sunt
proprietile suplimentare ale funciei generatoare f care asigur faptul c f
este suma seriei Fourier asociat ?
IV. Dat o serie trigonometric, exist o funcie integrabil pe
[-, ] care admite seria dat ca serie Fourier ?
V. Dou funcii distincte f i g integrabile pe [-, ] pot avea
aceeai serie Fourier ?
VI. n ce condiii o funcie definit pe [-, ] este suma unei serii
trigonometrice convergente ?
6. Rspunsul parial la aceste probleme a fost dat prin teorema lui Dirichlet
(teorema VI.38) i consecina VI.11. n cadrul "Teoriei Integralei
Lesesgue pe R
n
(n 1)" se vor da cele mai multe rezultate privind
problemele I VI enumerate mai sus.
7. Vom enuna fr demonstraie ([35], [38], [40], [42]) alte afirmaii care
precizeaz convergena seriei Fourier i legtura ei cu funcia generatoare.
Teorema VI.39.
Dac f : R R este integrabil Riemann pe orice compact din R i
periodic cu T 2 poate fi dezvoltat ntr-o serie trigonometric (VI.39)
uniform convergent pe R, atunci aceast serie trigonometric coincide cu
seria Fourier (VI.43) asociat lui f pe R.
Demonstraia se obine direct, aplicnd proprietatea c o serie
uniform convergent de funcii reale cu suma o funcie continu se poate
integra termen cu termen; vom deduce c
( )
1
cos ; ( 0)
n
a f x nxdx n


i
( ) ( )
1
sin ; 1
n
b f x nxdx n


i atunci (VI.41) coincide cu (VI.43).
Teorema VI.40.
Dac f : R R este absolut integrabil pe R, periodic cu T 2 i
admite o dezvoltare n serie trigonometric (VI.39) convergent cu suma f
pe orice interval de lungime 2, cu excepia eventual a unui numr finit de
puncte, atunci aceast serie trigonometric este seria Fourier (VI.43)
asociat lui f ([35], [38], [40], [42]).
Teorema VI.41.
Dac f : R R este funcie continu pe orice I R de lungime 2 i
periodic cu T 2, atunci seria Fourier (VI.43) asociat lui f este uniform
i absolut convergent pe I cu suma f ([35], [38], [40], [42]).
Exemple: 1)
(,0) (3,0)
(-,0) (-3,0)
0
y

( ) [ ]
2
, , f x x x = . f
este continu i neted
pe poriuni pe R, f este
funcie par, deci avem:
x

b
n
= 0 (n 1) i
( ) ( )
2
2 2
0
2
0 0
2 3 2 4
, cos 1 , 1
2
n
n
a x dx a x nxdx n
n

= = = =497
( ) [ ]
2
2
2 2 2
cos 2 cos3 cos
4 cos ... 1 ... , ,
2 2 3
n x x nx
x x x
n


+ + + +(Seria Fourier cu
( ) ( )
2 2
1
4 4
1 cos i
n
n
f x nx
n n

=
2
4
n

convergent, este
uniform i absolut convergent la f ).
2)
( ) [ ]
, , f x x x = f
este continu, neted pe
poriuni pe R, i funcie
par, deci avem:
x 0
y
(-,0) (,0) b
n
= 0 (n 1);


( )
0
2
0 0
0, 2
2 2
4 , cos
; 2
2 1
n
n k
a xdx a x nxdx
n k
k

=

= = = =

1 = +.
[ ]
2 2
4 cos3 cos(2 1)
cos ... ... , ,
2 3 (2 1)
x n x
x x x
n
+
+ + + +

+

.
(Seria Fourier cu:

( )
2 1
2 2
1
4cos(2 1) 4 1 4 1
i
(2 1) (2 1) (2 1)
n
n x
f x
n n

+
+
=
+ + +

2
n
convergent,
este uniform i absolut convergent). n x = 0
2
2
0
1
8 (2 1 n

=
+

)
.
498
3)
( ) (
, , f x x x
)
= f
este continu pe poriuni,
neted pe poriuni i
impar pe R, deci avem:
x
y
(-,0) (,0) 0

( )
1
0
2 1
2 2
0, 0, 1; sin
n
n n
a xdx a n b x nxdx
n
+

= = = = =


.
( )
( )
1
1
1
2 sin ,
n
x nx x
n
+

, .
4)
( )
x
f x e = este dezvoltabil n serie Fourier pe [-, ] . Vom asocia lui f
funcia:
( )
( )
1
; ( ,
;
f x x
f x
e x

=

=

i apoi o prelungim pe f
1
pe R prin
periodicitate. Funcia f
1
este continu pe [-, ] i chiar f
1
C
1
([-, ]) deci
este dezvoltabil n serie Fourier; n aceste condiii f este dezvoltabil n
serie Fourier pe (-, ) i n x = -, x = suma seriei Fourier este:
( ) ( )
0 0
2 2
f f
e e
e

+ +
+
= = . Coeficienii Fourier se calculeaz
direct:
( )
( )
( )
( )
( )
0
2
1
2
1 1
; cos 1 ,
1
1
sin 1 , 1
1
n
x x
n
n
x
n
e e e e
a e dx a e nxdx n
n
n e e
b e nxdx n
n
= = = =
+

= =
+

1

(Calculul integralelor lui a
n
i b
n
se face prin metoda integrrii prin pri).
Are loc egalitatea:
499
( )
( ) ( )
( )
2
1
2
1
1
1
cos sin ; ,
2 1
1 1 1
, ,
2 2 1
n
n
x
n
e e
nx n nx x
n
e
e e
e e x x
n


=


=

+
+= + = =

.
5)
( ) [ ]
sin , , f x x x =
f este continu, neted pe
poriuni i funcie par, deci
avem:
500


y
0
(-2,0) (-,0)
(,0) (2,0)
x
( )
( )
( )
[ ]
0
2
0 0
2
1
0
2
1 1
2 4 2
sin , sin cos 2 ; 2
1
4
, 2 , ( 1)
2
2 1 sin cos 0,
0; 2 1
0, ( 1)
2 4 cos 2 cos 4 cos 6 cos 2
sin ... ... , ,
3 15 35 (2 ) 1
n
n
n
n
a xdx a x nxdx n
n
n k k
k a x xdx a
n k
b n
x x x nx
x x
n

+
= = = =

=

= = =


= +


= + + + + +
6)
( ) [ ]
sin , , i f x ax x a = R- Z ; f este funcie continu i impar,
deci avem:
( )
( )
( )
2 2
0
2 2
1
1
2 2sin
0, ( 0), sin sin ;
1
2
sin sin sin , ,
n
n n
n
n
a
a n b ax nxdx
a n
n
ax a nx x
a n

= = =7)
( ) [ ]
cos , , i f x ax x a = R- Z; f este funcie continu i par,
deci avem:
( )
( )
( )
[ ]
0
0 0
2 2 2 2
1
2 2sin 2
0, ( 1); cos ; cos cos
4 1 sin 1
2 1
cos sin 2 cos , , .
2
n n
n n
a
b n a axdx a ax nxdx
a
a
ax a a nx x
a a n
a n

= = = = == = +


8)
( ) [ ]
, , ,
ax
f x e x a = 0 este funcie continu i derivabil, avem:

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
( )
0
2 2
1
2 2
2 2
1
1 1 1
; cos
1
1 1
, 1 ; sin
1
1
, 1
1
1
cos sin , ,
2
ax a a ax
n
n
a a ax
n
n
a a
n
a a
ax
n
a a
a e dx e e a e nxdx
a
a
e e n b e nxdx
a n
n
e e n
a n
e e
e a nx n nx
a a n
e e
S S


+=

= = = =

= = =
+

=
+

= +
+

= =

x


5. Aproximarea funciilor continue prin polinoame
trigonometrice

Fie dat un polinom trigonometric oarecare:
(VI.51)
( ) ( )
0
1
0
cos sin
2
, , 1, 2,...,
n
n k k
k
k k
c
T x c kx d kx
c c d k n
=

= + +

R,

501
i o funcie f:[-, ] R integrabil Riemann i cu f
2
integrabil Riemann
pe [-, ] (adic, f "o funcie de ptrat integrabil" pe [-, ]) atunci
asociem lui f o nou norm:
(VI.52)
( )
2
def
f f x dx

=


care verific axiomele:
(N
1
) ||f || 0 i ||f || = 0 f(x) = 0 x[-, ];
(N
2
) || f || = || ||f ||, (R);
(N
3
) ||f + g|| ||f || + ||g||.
S stabilim n ce mod pot aproxima cel mai bine polinoamele
trigonometrice T
n
din (VI.51) o funcie f pe [-, ]. n acest sens definim
"Abaterea medie ptratic" prin expresia:
(VI.53)
( ) ( ) ( ) ( )
2 2
n n n
f x T x dx f x T x

= =


i cerem ca aceasta s admit o valoare minim.
Se poate demonstra c valoarea minim pentru abaterea medie
ptratic are loc n cazul cnd
( ) ( )
n n
T x S x = unde
( )
n
S x este suma
parial a seriei Fourier asociat lui f:
(VI.54)
( )
0
1
cos sin
2
n
n k
k
a
S x a kx b kx
=
= + +
k
cu :
( )
( )
1
cos ; 0
1
sin ; 1
p
p
a f x pxdx p
b f x pxdx p

.
Atunci rezult din (VI.53):
502
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2
VI.55 valoarea minim
n
notat
n n n
f x S x dx f x S x

= = =

Prin calcul direct se obine:
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )
2
2 2 2
2
0 0
1 1
2
2 cos sin cos sin
2 2
n n n
n n
k k k k
k k
f x S x dx f x f x S x S x dx f x dx
a a
f x a kx b kx dx a kx b kx= =

= + =


+ + + + +

dx =

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
2
0
1
2
2
0
0
1 1
2 cos sin
cos sin cos sin
4
n
k k
k
n n
k k k k
k k
f x dx a f x dx a f x kxdx b f x kxdx
a
a a kx b kx a kx b kx dx

=

= =


= +
+ + + + +
+

folosind formulele deja demonstrate (1), (2), (3), (4) rezult:
(VI.55')
( ) ( ) ( ) ( )
2
2
2 2
0
1
0
2
n
n k
k
a
f x S x dx f x dx a b

=


k
= + +
i n final avem:
(VI.56)
( ) ( )
2
2 2 2
0
1
1
,
2
n
k k
k
a
a b f x dx n

=

+ +


*
N
numit "inegalitatea lui Bessel", care stabilete o legtur ntre o funcie f
integrabil pe [-, ] i primii (2n + 1) coeficieni Fourier: a
0
, a
1
, ..., a
n
, b
1
,
b
2
, ..., b
n
. Inegalitatea (VI.56) este valabil pentru orice numr natural n, n
consecin ea are loc i pentru n , deci avem:
(VI.57)
( ) ( )
2
2 2 2
0
1
1
2
k k
k
a
a b f x dx

=

+ +


.
n particular, rezult c dac seria cu termenul general
( )
2 2
k k
a b + este
convergent, atunci n mod necesar termenul su general
( )
2 2
0
n n
a b +
R

503
i deci a
n 0
R
, b
n 0
R
pentru n, o proprietate deja demonstrat
pentru irul coeficienilor Fourier
( ) ( )
0 1
,
n n
n n
a b

.
Observaii:
1) Relaiile (VI.56) i (VI.57) arat c irul de coeficieni Fourier ai unei
funcii f integrabil pe [-, ] nu este un ir arbitrar de numere reale, ci un
ir pentru care seria ptratelor termenilor este o serie numeric
convergent; n particular, irul de coeficieni Fourier tinde la zero n R.
2) Rspunsul este negativ la problema:
IV. Dat o serie trigonometric, exist o funcie integrabil pe
[-, ] care admite seria dat ca serie Fourier asociat ?
Din consideraiile de mai sus: dat un ir de numere reale a
0
, a
1
,b
1
, ..., a
n
,
b
n
... pentru care seria ptratelor termenilor este convergent nu exist
totdeauna o funcie integrabil pe [-, ] care s admit drept coeficieni
Fourier irul dat.
3) Noiunea de "coeficient Fourier" i cea de "serie Fourier" au fost
definite folosind integrala Riemann; rspunsurile negative la unele
ntrebri se datoreaz faptului c integrala Riemann cu care lucrm n
aceste cazuri, este o integral particular.
4) Vom introduce un concept mai general de integral "Integrala
Lebesgue" cu ajutorul creia se vor da rspunsuri la cele mai multe
probleme fundamentale din "Teoria seriilor trigonometrice" i n
particular, din "Teoria seriilor Fourier".
5) Vom indica teoreme de aproximare uniform a funciilor continue prin
polinoame trigonometrice.
Teorema VI.42.
Fie f : R R o funcie continu, periodic cu T = 2 i
504
( ) (
0
1
cos sin
2
n
n k k
k
a
S x a kx b kx
=
= + +

)
suma parial a seriei Fourier
asociat lui f, atunci irul de polinoame trigonometrice
( )
1
n
n
cu :
( ) ( ) ( )
0 1 1
...
n
n
S x S x S x
n

+ + +
= este uniform convergent pe R ctre f.
Demonstraie:
Fie xR fixat, avem:
( )
0
0
2
a
S x = i pentru:
( ) ( )
( ) ( )
0
1
1
cos sin
2
1 1
cos sin
2
p
p k k
k
x
p
k k
k
x
a
S x a kx b kx
f y a kx b kx
=
+
=

= + + =

= + +

dy =
( ) ( )
1
1 1
cos
2
x
p
k
x
f y k y x dy
+
=


= +

folosind:

( )
1
1
1 2cos , 2
2
n
n
k
D x kx x n
=

= +

R- Z, N unde nucleul Dirichlet


( )
sin
2
2 sin
2
def
n
x
nx
D x
x

+


, avem:
( ) ( )
( )
1
sin
1 2
2sin
2
x
p
x
p y x
S x f y dy
y x
+


+


=


.
Vom folosi proprietile integralei Riemann pentru a gsi o exprimare a lui
S
p
(x) cu p 1:
505
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
0
2
2 2
2 2
0 0
1 1 1 1 sin(2 1)
2
sin
1 sin(2 1) 1 sin(2 1)
2 2 2
sin sin
1 sin(2 1)
2 2
sin


x x x
p
x x x
x y t x y t
p
p t
S x f x t dt
t
p t p t
f x t dt f x t f x t dt
t t
p t
S x f x t f x t
+ += + = +

+
= = + = +

+ +
+ + = + +


+
= + +2
0
cu 0 dt p
t


Pentru xR i n 1, avem:
( ) ( ) ( )
0 1 1
1
...
n n
S x S x S x
n

= + + + =


( ) ( )
( ) ( ) ( )
2
0
2
2
0
1 sin sin3 ... sin(2 1)
2 2
sin
sin
sin sin3 ... sin(2 1)
sin
1 sin
(*) 2 2 cu 1
sin
n
t t n t
f x t f x t dt
n t
nt
t t n t
t
nt
x f x t f x t dt n
n t

+ + +
= + +


+ + + == + +


Pentru f(x) = 1, xR a
0
= 2, a
n
= 0 i b
n
= 0, n 1 deci:
0 1 1
...
1
n
n
S S S n
n n

+ + +
= = = i din relaia (*) avem:
2
2
0
1 sin
1
sin
nt
dt n
n t

, 1 din care prin nmulirea cu f(x) rezult:


(**)
( ) ( )
2
2
0
1 sin
2
sin
nt
f x f x
n t

dt .
Din (*) i (**) se obine pentru xR, n 1:
506
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
2
2
0
2 2
2 2
0 0
1 s
2 2 2
sin
1 sin 1 sin
, ,
sin sin
n
nt in
x f x f x t f x t f x dt
n t
nt nt
x t dt x t dt
n t n t= + +


=

unde
( ) ( ) ( ) ( )
, 2 2 2 x t f x t f x t f x = + + . Fixm x R i > 0 arbitrar
fixat. Cum f este funcie continu pe R f continu pe compactul
[x - , x + ], deci f uniform continu pe acest compact i conform
definiiei: > 0 (fixat), exist () cu 0 < () < a. . pentru:
, x x [x- , x + ] cu x x < ()
( ) ( )
2
f x f x

< . Pentru
t 0,
2

i , 2 , 2 x x t x t + [x- , x + ], avem:
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
, 2 2
2 2
x t f x t f x f x t f x

+ + < + = din care se
obine:
( ) ( ) ( ) ( )
( )
2 2
2 2
0 0
2
2
1 2
2
1 sin 1 sin
, ,
sin sin
1 sin
,
sin
n
nt nt
x f x x t dt x t dt
n t n t
nt
x t dt I I
n t


=
= +

+

Cum f continu pe R f mrginit i notm:
( )
sup
x
M f x f

= =
R
i
(
2
1 1
2
2
,
sin
dt
C C
t

*
R
)
. Avem:
507
( )
2 2
2 2
1
0 0
2 2
2 2
0 0
1 sin sin
,
sin sin
1 sin sin
1 2 2
sin sin
nt nt
I x t dt dt
n t n t
nt nt
dt n dt
n t t

= =


( )
2 2
2 2
1
0 0
2
2
2 1
2
sin sin
sin sin 2
1 sin 4
,
sin
nt nt
I dt
n t n t
nt M
I x t dt C
n t n<

dt


pentru orice n N suficient de mare avem:
1 2
,
2 2
I I

< < i atunci:
( ) ( )
1 2
,
2 2
n
x f x I I x

+ < + = R deci
uc
n
f
R
.
Teorema VI.43.(Teorema lui Weierstrass de aproximare prin
polinoame trigonometrice)
Orice funcie f : R R continu, periodic cu T = 2 se aproximeaz prin
polinoame trigonometrice (adic pentru >0 exist un polinom
trigonometric T

(x) astfel nct || f - T

|| < ) .
Demonstraie: Dup teorema VI.42 avem:
uc
n
f
R
i atunci
pentru >0 exist n

N a. . || f -
n
|| < pentru n n

i xR; se
consider polinomul trigonometric
( ) ( )
n
T x x

= i teorema este
demonstrat.508
Consecina VI.13.
Fie f : R R continu, periodic cu T = 2 (f() = f(-)) i a
0
, a
1
, ..., a
n
,
..., b
1
, b
2
, ..., b
n
... sau a
0
, a
1
, b
1
,..., a
n
, b
n
... irul coeficienilor Fourier ai
funciei f, atunci are loc egalitatea:
(VI.58)
( )
2
2 2 2 2 2
0
1 1
1
... ...
2
n n
a
a b a b f x dx

+ + + + + + =numit "egalitatea lui Parseval" (sau "egalitatea Parseval - Leapunov").
Demonstraie: Dup teorema lui Weierstrass (teorema VI.43)
exist un ir de polinoame trigonometrice
( ) ( )
1
n
n
T x

convergent uniform
pe R ctre f, deci: >0, n

N a. . n n

|f(x) T
n
(x)| < , xR.
Alegem < 1, atunci vom avea i inegalitatea: |f(x) T
n
(x)|
2
< , xR i
n n

, care prin integrare conduce la: (*)


( ) ( )
2
2
n
f x T x dx.
Dac F
n
este polinomul Fourier de grad n asociat lui f, folosind (VI.53),
avem:
(*) din (VI.55') rezult:
( ) ( ) ( ) ( )
2
2
n n
f x F x dx f x T x dx


<

2

( )
2
2 2 2 2 2
0
1 1
0 ... 2
2
n n
a
f x dx a b a b n


+ + + + +

N i se obine
(**)
( ) ( )
2
2 2
0
1
0 2
2
n n
a
f x dx a b


+ +

. Cum > 0 este arbitrar


de mic, i diferena din dubla inegalitate (**) nu depinde de , se obine:
( ) (
2
2 2
0
1
1
2
n n
a
)
2
f x dx a b


= + +

(VI.58).


509
Observaii:
1) Formula lui Parseval (VI.58) este o generalizare a teoremei lui Pitagora
ntr-un spaiu euclidian n dimensional (
( )
2
2
a b a b a b
2
+ = + , n
general,
( )
2
2 2
1 2 1 2
... ...
k k
a a a a a a
2
+ + + = + + + cu
1 2
, ,...,
k
a a a vectori
ortogonali doi cte doi dintr-un spaiu euclidian n dimensional).
2) Identitatea lui Parseval se mai numete "ecuaia nchiderii" (relaia
(VI.58)) care afirm c: sistemul trigonometric fundamental (VI.38) este pe
[-, ] un sistem ortogonal complet (nu exist nici o funcie identic nul f
care s fie ortogonal cu o funcie din sistemul trigonometric fundamental)
n raport cu familia funciilor continue i periodice cu T = 2 pe R.
3) Dac f i g sunt continue pe [-, ] cu irurile coeficienilor Fourier:
... i respectiv
0 1 1
, , ,..., ,
n n
a a b a b
0 1 1
, , ,..., ,
n n
a a b a b ... i avem:
n
a a
n
= pentru
n0, pentru n 1, atunci
n
b b =
n
f g pe [-, ].
4) Vom demonstra o teorem care d un rspuns parial la problemele I, II,
III din "Teoria seriilor Fourier".
Teorema VI.44.
Fie f: R R o funcie periodic cu T = 2. Dac f C
1
(R), atunci avem:
(i) Seria Fourier asociat lui f converge uniform i absolut pe R.
(ii) Suma seriei Fourier asociat lui f este egal cu f, deci f(x) = S(x),
xR.
Demonstraie:
Fie
( )
1
cos
n
a f x nx


dx cu n 0 i
( )
1
sin
n
b f x nx


dx cu n 1
coeficienii Fourier ai funciei f, iar
( )
1
cos
n
f x nxd


x cu n 0 i
510
( )
1
sin
n
f x nxd


x cu n 1 coeficienii Fourier ai funciei f '. Vom
calcula a
n
i b
n
folosind de la metoda integrrii prin pri, deci:
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) sin 1
cos sin
( ) cos 1
sin cos
n n
n n
f x nx
a f x nxdx f x nxdx
n n n
f f
f x nx
b f x nxdx f x nxdx
n n
f f


= = =

= = + =n

( )
( )
2
2
2
2
2
2 2 2
1 1
2
1 1
1 i (*)
2
2
,
n
n n
n
n n
n n
n n
a
n n
b
a n b
n n
n n
2
x y x y xy x y
x y


= += +
= =

+ = + + +

R

Dup inegalitatea Bessel aplicat lui f ', avem:
( ) ( ) (
2
2
2 2 2 2
0
1 1
1
seria
2
n n n n
f x dx

+ + +

)
este convergent
i cum
2
1
1
n

este convergent din (*) rezult:


(**)
2 2
2
1 1
,
2
n n n n
a b n
n

+ + +


1 deci seria
(
1
n n
a b

)
este
convergent. Pentru orice x R, avem:
511
cos sin cos sin , 1
n n n n n n
a nx b nx a nx b nx a b n + + +
dup criteriul lui Weierstrass seria de funcii:
( )
0
1
cos sin
2
n
n n
k
a
a nx b nx
=
+ +


este uniform i absolut convergent pe R.
Notm suma seriei cu g: R R: g(x) =
( )
0
1
cos sin
2
n n
n
a
a nx b nx

=
+ +

,
xR i cum seria este uniform convergent pe R, atunci
sunt coeficienii Fourier ai funciei g. Prin ipotez:
( )
0
, , 1
n n
a a b n
( )
0
, , 1
n n
a a b n sunt
coeficienii Fourier ai funcei f continu i periodic cu T = 2, atunci g
este o funcie continu i periodic cu T = 2 (suma unei serii uniform
convergent) i dup o teorem deja demonstrat, avem f g pe R.

Exerciii:
9) f(x) = x, x (0, 2)
nu este nici par nici
impar; graficul
-2
y
2
0
6 4
construit pe (0, 2) se
prelungete prin
x
periodicitate la R cu x
k
= 2k (k N) puncte de discontinuitate de specia I
i dup teorema VI.38 seria are n aceste puncte suma:
( )
( ) ( )
2 0 2 0
0 2
2 2
k
f k f k
S x
+ +
+
= = = . Coeficienii Fourier ai lui
f(x) = x, sunt:
2
2
2
0
0
0
1 1
2
2
x
a xdx

= = =


512
2
2 2
0 0 0
2
2 2
0 0 0
1 1
cos sin sin 0, 1, 2,...
1 1
sin cos cos , 1, 2,...
n
n
x
a x nxdx nx nxdx n
n n
x
b x nxdx nx nxdx n
n n n


= = = =

= = = =2

Avem:
( )
sin 2 sin3
2 sin ... , 0, 2
2 3
x x
x x x

= + + +


.
10) f(x) = x
2
, x (0, 2) nu este nici par nici impar; graficul construit pe
(0, 2) se prelungete prin periodicitate la R cu x
k
= 2k (k N) puncte de
discontinuitate de specia I i dup teorema VI.38 seria are n aceste puncte
suma:
( )
( ) ( )
2
2
2 0 2 0
0 4
2
2 2
k
f k f k
S x
+ +
+
= = = . Coeficienii
Fourier ai lui f(x) = x
2
,
sunt:
y
-2
0
2 4 6 x
2
2
2
0
0
1 8
3
a x dx

= =


[ ]
2
2 2
2 2
0 0 0
2
2
2 2 2
0 0
1 sin 2
cos sin
2 2 4
cos cos , 1, 2,...
n
nx
a x nxdx x x nxdx
n n
x nx nxdx n
n n n


= =

= = =

=

2
2 2
2
2
0 0
0
2
2
0
1 2
sin cos cos
2 4
sin , 1, 2,...
n
x
b x nxdx nx x nxdx
n n
nxdx n
n n

4
n

= = +


= =

=

513
Avem:
( )
2 2
2
2
1
2 2
4 cos sin 4
4
3 3
cos 2 sin 2 cos sin
4 cos sin ... ... , 0, 2
2 2
n
nx nx
x
n n
x x nx nx
x x x
n n

=


= + = +
+ + + + +

11) Fie f(x) = ax


2
+ bx + c, cu a, b, c R i a0 se cere:
I. Seria Fourier asociat lui f pe (-, );
II. Seria Fourier asociat lui f pe (0, 2).
I. n exemplele 1) i 3) am determinat seria Fourier:
( )
( )
2
2
2
1
1 cos
, ,
3
n
nx
x x
n

= +

i:

( )
(
1
1
1
2 sin ,
n
x nx x
n
+

)
, de unde rezult:
( )
( ) ( )
2
2
2
1 1
1 cos 1
4 2
3
n n
nx
sin , f x ax bx c a c a b nx
n n

= + + = + +


x(-, ).
II. Din exemplele 9) i 10) se obine:
( ) ( )
2
2
2
1 1
4 cos
4 4 2
3
nx 1
sin , f x ax bx c a b c a a b nx
n n

= + + = + + +


x(-, ).
12) S se dezvolte n serie Fourier de cosinusuri funcia:
( )
cos ; 0
2
0;
2
x l
x
l
f x
l
x l

< <

care are o prelungire par i periodic pe (- l, 0]


i atunci se obine o funcie de perioad 2l. Dup formulele (VI.49), avem:
514
( ) ( )
[ ]
2
0
0 0 0
2
0
2 2
0 0
2 2 2 2
cos ; cos
2
cos cos i notnd se obine :
2 1
cos cos cos( 1) cos( 1)
l
l l
n
l
n
x n
a f x dx dx a f x d
l l l l l
x
t
x nx
l
dx
l l l l
dx dt
a t ntdt n t n t dt


= = = =


= = + +


x
x =

cu:
( )
( )
( )
2
2
1
0 0
2
0 2
1 1 sin 2 1
cos 2 1
2 2
0; 2 1 i 1
1 sin( 1) sin( 1)
2 1
; 2 i 1 1 1
4 1
k
n
t
a t dt t
n k n
n t n t
a
n k k n n
k


= + = + == + >

+

= + =


= +( )
0 0
2 2
sin cos sin 0
l l
n
nx x nx
b f x dx dx
l l l l l

= =

= (dup 4 din teorema
VI.34); n = 1, 2, .... Avem:
( )
( )
[ )
2
1
cos ; 0
1
1 1 2 2
2
cos cos , 0,
2 4 1
0;
2
n
n
x l
x
x nx
l
f x x
l l n l
x l= = +

< <


l
.
13) S se dezvolte n serie Fourier de sinusuri funcia:
( )
; 0
2
;
2
l
x x
f x
l
l x x l

<

care are o prelungire impar i periodic pe (-l, 0]


i se obine o funcie de perioad 2l. Dup formulele (VI.49), avem:
515
( )
0
2
cos 0
l
n
nx
a f x dx
l l

=

= (prin calcul direct dup teorema VI.34) cu
n = 0, 1, ....;
( )
2
0 0
2
2 2 2
sin sin ( ) sin
l
l l
n
l
nx nx nx
b f x dx x dx l x dx
l l l l l

= = +

l

i prin
substituia: ; cu
x l
t dx d
l

= = t

se obine:
2 2
2
2 2 2 2
0 0 0
2
2 2 2 2
2
2
2 2 2 cos 2
sin ( ) sin cos
2 ( ) cos 2 4 sin
cos
2
n
l l l t nt l
b t ntdt t ntdt ntdt
n n
l t nt l l n
ntdt
n n n


= + = +

+ =+

cu
( )
0; 2
sin
2
1 ; 2 1
k
n k
n
n k
=


=

= +

. Avem:
( )
( )
( )
[ )
2 2 2
2 2
0
; 0
4 1 3 1 5
2
sin sin sin ...
3 5
;
2
1
4 (2 1)
sin , 0, .
2 1
n
n
l
x x
l x x x
f x
l l l l
l x x l
l n x
x l
l
n


= = +

+ =

< <

+
=516