Sunteți pe pagina 1din 196

Prof.univ.dr.

Argentina FILIP
Cuprinsul cr#ii:
Capitolul 1 ALGEBRA LINIARA
1. Spatii si subspatii liniare (vectoriale)
2. Sisteme de vectori liniari dependenti, independenti. Baza a unui spatiu vectorial. Metoda Gauss-Jordan
3. Sisteme de ecuatii si inecuatii liniare. Solutii de baza ale unui sistem de ecuatii liniare
4. Operatori liniari. Vectori proprii
5. Functionale liniare, biliniare, patratice
6. Probleme propuse
Capitolul 2 OPTIMIZARI LINIARE
1. Multimi convexe
2. Rezolvarea pe cale grafica a unei P.P.L. (problema de programare liniara)
3. Algoritmul simplex. Metoda penalizarii. Problema duala. Algoritmul dual-simplex
4. Reoptimizari
5. Probleme de transport (P.T.)
6. Probleme propuse
Capitolul 3 ELEMENTE DE ANALIZA MATEMATICA
1. Serii de numere
1.1-1.3 Probleme rezolvate
1.4 Probleme propuse
2. Serii de functii
2.1-2.5 Probleme rezolvate
2.6 Probleme propuse
3. Functii de mai multe variabile
3.1 Probleme rezolvate
3.2 Probleme propuse
4. Extremele functiilor de mai multe variabile
4.1 Probleme rezolvate
4.2 Probleme propuse
5. Metoda celor mai mici patrate
5.1 Probleme rezolvate
5.2 Probleme propuse
6. Calcul integral
6.1 Integrale generalizate (improprii)
6.2 Probleme propuse
6.3 Integrale duble
6.4 Probleme propuse
7. Ecuatii diferentiale
7.1 Ecuatii diferentiale de ordinul nti
7.2 Probleme propuse
7.3 Ecuatii diferentiale cu coeficienti constanti omogene
7.4 Ecuatii diferentiale cu coeficienti constanti neomogene
7.5 Probleme propuse
BIBLIOGRAFIE
Biblioteca digitala - detalii carte http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=19...
1 of 1 11.11.2011 06:17
1. Spaii i subspaii liniare (vectoriale)

1.1
S se arate c mulimea M
m,n
() a matricilor de ordinul (m,n) cu elemente reale
formeaz spaiul liniar peste .

Rezolvare
Fie ( )
n , 1 j
m , 1 i
j i
a A
=
=
= , ( )
n , 1 j
m , 1 i
j i
b B
=
=
= ,
j i
a ,
j i
b .
Definim cele dou operaii ale spaiului vectorial:
( )
n , 1 j
m , 1 i
j i j i
b a B A
=
=
+ = + i ( )
n , 1 j
m , 1 i
j i
a A
=
=
= .

Verificm nti proprietile de grup:

G
1
. Asociativitatea
Trebuie s artm c: (A + B) + C = A + (B + C) = A + B + C
( ) A,B,C M
m,n
().
Avem: (A + B) + C = ( ) ( ) ( )
n , 1 j
m , 1 i
j i j i j i
n , 1 j
m , 1 i
j i
n , 1 j
m , 1 i
j i j i
c b a c b a
=
=
=
=
=
=
+ + = + +
( ) ( ) ( )
n , 1 j
m , 1 i
j i j i j i
n , 1 j
m , 1 i
j i j i
n , 1 j
m , 1 i
j i
c b a c b a ) C B ( A
=
=
=
=
=
=
+ + = + + = + + .
G
2
. Elementul neutru este matricea nul ( )
n , 1 j
m , 1 i
0 O
=
=
=
ALGEBR LINIAR
1


G
3
. Elementul simetric
( ) ( ) =
=
=
n , 1 j
m , 1 i
j i
a A M
m,n
() ( ) ( ) =
=
=
n , 1 j
m , 1 i
j i
a A M
m,n
()
a.. A + (-A) = (-A) + A = O
G
4
. Comutativitatea
( ) B , A M
m,n
() avem: ( )
n , 1 j
m , 1 i
j i j i
b a B A
=
=
+ = +
( )
n , 1 j
m , 1 i
j i j i
a b A B
=
=
+ = +
deci: A + B = B + A ( ) B , A M
m,n
().

Verificm acum proprietile legii externe:

1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) A a a A
n , 1 j
m , 1 i
j i
n , 1 j
m , 1 i
j i
= = =
=
=
=
=
( ) ( ) =
=
=
n , 1 j
m , 1 i
j i
a A
M
m,n
() ( ) , .

2) ( ) A A A + = + ( ) A M
m,n
(), ( ) ,

Avem: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) = + = + = +
=
=
=
=
=
=
n , 1 j
m , 1 i
j i j i
n , 1 j
m , 1 i
j i
n , 1 j
m , 1 i
j i
a a a a
( ) ( ) ( ) ( ) A A a a a a
n , 1 j
m , 1 i
j i
n , 1 j
m , 1 i
j i
n , 1 j
m , 1 i
j i
n , 1 j
m , 1 i
j i
+ = + = + =
=
=
=
=
=
=
=
=
.

3) ( ) B A B A + = + , ( ) B , A M
m,n
(), ( ) .
Avem: ( ) ( ) ( ) ( ) . B A b a b a B A
n , 1 j
m , 1 i
j i
n . 1 j
m , 1 i
j i
n , 1 j
m , 1 i
j i j i
+ = + = + = +
=
=
=
=
=
=


4) ( ) = A A A 1 M
m,n
().
( ) ( ) A a a 1 A 1
n , 1 j
m , 1 i
j i
n , 1 j
m , 1 i
j i
= = =
=
=
=
=
.
Not
1 este scalarul cunoscut din .


1.2
S se arate c mulimea S a irurilor de numere reale convergente formeaz spaiu
vectorial peste .

Rezolvare
Fie { } { }

N n
n
N n
n
b , a dou iruri din S. Avem:
{ } { } { } S b a b a
n
n n n n n n
+ = +
{ } { } = , S a a
n n
n
n

deoarece i irurile { }
n
n n
b a + i { }
n
n
a sunt convergente.
Se verific uor proprietile spaiului vectorial, elementul neutru fiind {0}, iar
simetricul lui { }
n
n
a este irul { }
n
n
a .

1.3
S se arate c mulimea
0
S a irurilor de numere reale convergente ctre zero
formeaz un subspaiu al lui S (vezi 1.2).

Rezolvare
Faptul c S S
0
este evident.
Fie { } { }
n
n
n
n
y , x dou iruri din S
0
adic { } { } . 0 y , 0 x
n
n
n
n

Rezult: { } 0 y x
n n
+ i { } 0 x
n
, deci { }
0 n n
S y x + , { }
0
n
n
S x . Cum
0
S conine i
irul {0}, rezult c
0
S este subspaiu vectorial al lui S.

1.4
Fie C [a,b] mulimea funciilor reale de variabil real definite i continue pe [a,b]
. S se arate c C [a,b] formeaz spaiu vectorial peste .

Rezolvare
Definim cele dou operaii astfel:
(f + g)(x) = f(x) + g(x) () f,g C [a,b] i () x [a,b].

( ) ( ) ( ) x f x f = () f C [a,b], () x [a,b] i () .
Funciile f + g, f C [a,b] fiind i ele definite i continue pe [a,b]. Proprietile G
1
- G
4
se
verific uor. Elementul neutru este funcia O unde O(x) =0 () x [a,b], iar opusul lui f
este f, unde
(- f) (x) = - f(x) () x [a,b].
Vom verifica proprietile legii externe:

1) ( ) ( ) f f = () f C[a,b] i ( ) , .
Fie x [a,b]. Avem: ( ) | | ( ) ( ) | | ( ) ( ). x f x f x f = =

2) ( ) | | ( ) ( ) ( ) | | ( ) ( ) | | b , a x unde x g x f x g x f x g f + = + = + .
Deci: (f+g)=f + g () f,g C [a,b] i () x [a,b], () .

3). ( ) | | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x f x f x f x f + = + = + () x [a,b].
Deci: f f f ) ( + = + () f C [a,b] i ( ) , .

4). f f 1 = () f C [a,b].

1.5
S se arate c ( ) { =
i
t
1 n 2 1
x / 0 , x ,..., x , x X , } 1 n , 1 i = este un subspaiu liniar al lui
(
n
,).

Rezolvare
Este evident c X
n
. Avem:
( ) ( ) = + = +

t
1 n 2 1
t
1 n 2 1
0 , y ..., y , y o , x ,..., x , x y x ( )
t
1 n 1 n 2 2 1 1
0 , y x ,..., y x , y x

+ + + =
( ) ( )
t
1 n 2 1
t
1 n 2 1
0 , x ,..., x , x 0 , x ,..., x , x x

= =
Deci: x + y X, x X () x,y X i .
Elementul neutru O=(0,0,0,0)X deci X este subspaiu al lui (
n
,).2. Sisteme de vectori liniari dependeni, independeni. Baz a unui
spaiu vectorial. Metoda Gauss-Jordan

Metoda Gauss-Jordan sau regula dreptunghiului poate fi prezentat schematic
astfel:

unde am notat cu pivotul, adic elementul n locul cruia vrem s obinem 1 (desigur el
trebuie s fie 0). Linia pivotului se mparte la iar pe coloana pivotului punem zero
(n locul pivotului se obine 1).
S se studieze natura sistemului de vectori:
2.1

|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
1
2
v ,
0
2
v ,
2
1
v
3 2 1
.


Rezolvare
Fie
|
|
.
|

\
|
=
1 0 2
2 2 1
A . Deoarece r
A
=2< numrul vectorilor, re-zult c vectorii sunt
liniar dependeni (am notat r
A
rangul matricii A).
Fie : av
1
+ bv
2
+ cv
3
= 0
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|

0
0
1
2
c
0
2
b
2
1
a

= =

= +
= + +
c ,
4
c 5
b ,
2
c
a
0 c a 2
0 c 2 b 2 a

Relaia devine: 0 cv v
4
c 5
v
2
c
3 2 1
= +
Pentru c 0 obinem dependena liniar : 0 v 4 v 5 v 2
3 2 1
= +

2.2
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
2
2
v ,
1
1
v ,
1
3
v ,
0
3
v
4 3 2 1

. .
x
.
+

. x
-
.
+
.
x
-
.
+

x
-
.
+
, , ,


Rezolvare
Vectorii sunt liniar dependeni deoarece = < = 4 2 r
A
numrul vectorilor.
Fie relaia: av
1
+ bv
2
+ cv
3
+ dv
4
= 0

= +
= +

0 d 2 c b
0 d 2 c b 3 a 3

Varianta 1: Rezolvnd sistemul n mod obinuit obinem:
( ) = = = c , 2 b , 2
3
2
a , = d , adic:
( ) ( ) 0 v 3 v 3 v 2 3 v 2 2
4 3 2 1
= + + +
Varianta 2: Aplicm metoda Gauss-Jordan. Sistemul se scrie:

=
=
d 2 c b
c d 2 b 3 a 3-3 c d 2
0 1 c d 2 +
1 -1
3
c d 2

0 -2d+c
1 0

0

1
3
c 2 d 4 +

-2d+c

Considernd: c = , d = , obinem:
= = =

= d , c , 2 b ,
3
4 2
a

2.3

|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
1 1
2 1
v ,
1 0
1 1
v ,
1 2
0 2
v ,
0 3
1 1
v
4 3 2 1


Rezolvare
3
1

Avem patru vectori n M
2,2
(). Fie: av
1
+ bv
2
+ cv
3
+ dv
4
= 0
Rezult:

= +
= +
= + +
= +
0 d c b
0 d b 2 a 3
0 d 2 c a
0 d c b 2 a

Fie A matricea sistemului. Avem:
0 13
0 1 1
1 2 3
3 2 0
0 0 1 1
1 0 2 3
3 0 2 0
1 1 2 1
1 1 1 0
1 0 2 3
2 1 0 1
1 1 2 1
A =


=
Rezult c sistemul are doar soluia banal: a = b = c = d = 0, deci vectorii sunt liniar
independeni.
Deoarece dim M
2,2
() = 4 vectorii dai formeaz o baz n M
2,2
().

2.4
Fie n
n
vectorii a,b,c liniar independeni. S se stabileasc natura sistemului de
vectori {3a-2b+c, 2a+b, a+2b}.

Rezolvare
Fie scalarii , , din astfel nct:
( ) ( ) ( ) 0 b 2 a b a 2 c b 2 a 3 = + + + + +
Rezult: ( ) ( ) 0 c b 2 2 a 2 3 = + + + + + + .
Vectorii a,b,c fiind liniar independeni, trebuie s avem:

=
= + +
= + +
0
0 2 2
0 2 3
= = = 0 vectorii dai sunt liniar independeni.
2.5
Fie vectorii:
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|
=
0
1
1
v ,
1
1
0
v ,
2
2
1
v
3 2 1

Putem determina scalarii , astfel nct: v
1
= v
2
+ v
3
?Rezolvare
Varianta 1:
Fie
|
|
|
.
|

\
|

=
0 1 2
1 1 2
1 0 1
A . Avem: = = = 3 r . 0 1 A
A
numrul vectorilor.
Rezult c vectorii sunt liniar independeni deci , astfel nct s aib loc relaia
dat.
Varianta 2:

=
= +
=

|
|
|
.
|

\
|
+
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|
+ =
2
2
1
0
1
1
1
1
0
2
2
1
v v v
3 2 1

sistem incompatibil , a.. s aib relaia dat.

2.6
Fie vectorii :
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
3
2 4
3
2 3
3
2 2
3
2 1
d
d
d
1
v ,
c
c
c
1
v ,
b
b
b
1
v ,
a
a
a
1
v , a,b,c,d.
Ce condiii trebuie s ndeplineasc a,b,c,d astfel nct vectorii s fie liniar dependeni?

Rezolvare
Fie A matricea vectorilor.
Avem: = =
3 3 3 3
2 2 2 2
d c b a
d c b a
d c b a
1 1 1 1
A
) c d )( b d )( b c )( a d )( a c )( a b ( =
Pentru ca vectorii s fie liniar dependeni trebuie ca r
A
< 4 adic 0 A = . Aceasta are loc
dac: b a = sau c a = sau d a = sau c b = sau d b = sau c d = .

2.7
Fie vectorii:
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|
=
6
3
6
v ,
2
1
2
v ,
6
4
2
v ,
3
2
1
v
4 3 2 1


Formai toate bazele posibile n
3
cu aceti vectori.

Rezolvare
Putem forma cel mult 4 C
3
4
= baze n
3
cu vectorii dai.
Pentru { }
3 2 1
v , v , v avem: =

0
2 6 3
1 4 2
2 2 1
vectorii sunt liniar dependeni nu
formeaz baz n
3
.
Pentru { }
4 2 1
v , v , v avem: =

0
6 6 3
3 4 2
6 2 1
nu formeaz baz n
3
.
Pentru { }
4 3 1
v , v , v avem: =

0
6 2 3
3 1 2
6 2 1
nu formeaz baz n
3
.
Pentru { }
4 3 2
v , v , v avem: =

0
6 2 6
3 1 4
6 2 2
nu formeaz baz n
3
.
Rezult c nici un triplet din cei 4 vectori nu poate forma baz n
3
.

2.8
S se studieze natura sistemului de vectori:

|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
m
1
1
v ,
1
1
m
v ,
1
m
1
v
3 2 1
, m.

Rezolvare
Dac
|
|
|
.
|

\
|
=
m 1 1
1 1 m
1 m 1
A , avem ( ) ( ) 2 m 1 m A
2
+ = .

Discuie

I) Dac m\{-2,1} atunci 0 A deci vectorii sunt liniar independeni i formeaz baz
n
3
.
II) 1 m = < =
|
|
|
.
|

\
|
= 3 1 r
1 1 1
1 1 1
1 1 1
A
A
vectori liniar dependeni.
Avem: v
1
= v
2
= v
3

III) 2 m = =
|
|
|
.
|

\
|


= 2 r
2 1 1
1 1 2
1 2 1
A
A
vectori liniar dependeni.
Fie combinaia liniar:

= +
= + +
= +
= + +
0 c 2 b a
0 c b a 2
0 c b 2 a
0 cv bv av
3 2 1
a = b = c =
dependena vectorilor este 0 v v v
3 2 1
= + + .

2.9
Fie
|
|
|
.
|

\
|


=
2 2 1 3
0 2 1 1
1 1 0 2
A i fie 4 , 1 i , a
i
= vectorii coloan din A.
Care afirmaie este adevrat?
a) { }
4 3 2 1
a , a , a , a formeaz baz n
3
.
b) { }
4 3 2
a , a , a nu formeaz baz n
3
.
c) { }
4 3 1
a , a , a formeaz baz n
3
.
d) { }
3 2 1
a , a , a formeaz baz n
3
.
e) Vectorul a
2
se poate scrie ca combinaie liniar de a
1
, a
3
, a
4
.
f) Cu vectorii { }
4 3 2 1
a , a , a , a putem forma cel puin
3
4
c baze n
3
.

Rezolvare
a) O baz n
3
nu poate fi format din 4 vectori, deci afirmaia e fals.

b) Fie .
2 2 1
0 2 1
1 1 0
B
|
|
|
.
|

\
|
= Avem: = = = 3 r , 0 2 B
B
numrul vectorilor vectorii sunt
liniar independeni formeaz baz
n
3
afirmaie fals.
c) Fie
|
|
|
.
|

\
|


=
2 2 3
0 2 1
1 1 2
B cu = 0 2 B vectori liniar independeni afirmaie
adevrat.
d) Fie =
|
|
|
.
|

\
|


= 0 4 B
2 1 3
2 1 1
1 0 2
B afirmaie adevrat.
e) Fie A matricea vectorilor { }
4 3 2 1
a , a , a , a .
Avem: r
A
= 3 < numrul vectorilor { }
4 3 2 1
a , a , a , a liniar dependeni exist scalarii
, , , astfel nct: 0 a a a a
4 3 2 1
= + + +

= + + +
= + +
= +
0 2 2 3
0 2
0 2

= + +
= + +
=

2 2 3
0 2
2


2

= = , = 0, .
Obinem relaia: a
2
= 2a
4
a
1
afirmaie adevrat.
f) Cu vectorii { }
4 3 2 1
a , a , a , a se pot forma cel mult
3
4
C baze n
3
deci afirmaia dat este
fals.

2.10
Fie vectorii:
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
1
2
1
1
v ,
a
0
1
0
v ,
0
1
2
1
v ,
0
1
a
1
v
4 3 2 1
, a.
Pentru ce valori ale lui a vectorii nu formeaz baz n
4
.
Rezolvare
Fie =


+
=

=
1 a 1 1
2 0 3 3
1 1 1 1 a
1 0 0 0
1 a 0 0
2 0 1 1
1 1 2 a
1 0 1 1
A
( ). 2 a a 3
a 1 1
0 3 3
1 1 1 a
+ =


+
=
Pentru ca vectorii s nu formeze baz n
4
trebuie s fie liniar dependeni deci
0 A = adic { }. 0 , 2 a
2.11
S se exprime vectorul
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
0
1
2
1
v n baza unitar i apoi n baza B = {v
1
, v
2
, v
3
,
v
4
} unde:
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
1
2
1
1
v ,
0
1
2
1
v ,
0
1
3
1
v ,
3
0
1
0
v
4 3 2 1
.

Rezolvare
Avem:
|
|
|
|
|
.
|

\
|
+
|
|
|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
|
|
.
|

\
|
+
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
2
0
0
0
1
1
0
1
2
1

deci coordonatele lui v n baza unitar {e
1
, e
2
, e
3
, e
4
} sunt 1, 2, -1, 0.
Observm c vectorul v face parte din baza B i se poate scrie:
4 3 2 1
v 0 v 1 v 0 v 0 v + + + = deci are coordonatele 0, 0, 1, 0 n baza B.

2.12
Fie B = {v
1
, v
2
} baz n
2
unde:
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
4
3
v ,
2
1
v
2 1
.

S se exprime vectorii
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
1
1
b ,
1
3
a n aceast baz.
Rezolvare
Dac notm cu A matricea bazei avem: a
B b , a A
1
= B b A
1
= .

Aplicm metoda Gauss-Jordan:
A a b
3
2 4
3
1
-1
1
1 3

0
3

-5
-1

3
1 0
0 1
-9/2
5/2
7/2
-3/2

Deci: a
B
|
|
.
|

\
|
=
2 / 5
2 / 9
, b
B
|
|
.
|

\
|

=
2 / 3
2 / 7
.
Verificare: . a
1
3
4
3
2
5
2
1
2
9
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|

. b
1
1
4
3
2
3
2
1
2
7
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|


2.13
Fie n
3
baza B = {v
1
, v
2
, v
3
} unde:
.
1
5
3
v ,
3
1
0
v ,
1
1
2
v
3 2 1
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
Determinai vectorul v
3
care are n baza dat coordonatele
v
B
=
|
|
|
.
|

\
|
4
1
6
.

Rezolvare
Din v
B
v A
1
= rezult v = Av
B
unde A este matricea bazei.
1
-2

Rezult: .
13
15
24
4
1
6
1 3 1
5 1 1
3 0 2
v
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
.
|

\
|
=
Verificare: . v
13
15
24
1
5
3
4
3
1
0
1
1
1
2
6 =
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
+
|
|
|
.
|

\
|
+
|
|
|
.
|

\
|


2.14
Fie n
3
bazele: B { }
3 2 1
a , a , a = , B
1
{ }
3 2 1
b , b , b = unde:
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
5
1
3
b ,
0
2
1
b ,
2
4
1
b ,
2
0
2
a ,
0
1
1
a ,
5
4
2
a
3 2 1 3 2 1
.
a) S se verifice c B, B
1
sunt baze n
3
.
b) S se afle coordonatele lui
|
|
|
.
|

\
|
=
3
1
2
v n fiecare din aceste baze.
c) S se determine matricea de trecere C de la baza B
1

la baza B.
d) S se afle coordonatele vectorilor a
1
, a
2
, a
3
n baza B
1
.

Rezolvare
a) Fie A, respectiv B matricile bazelor B respectiv B
1
.
Avem: 0 16
5 0 2
1 2 4
3 1 1
B , 0 22
2 0 5
0 1 4
2 1 2
A =

= =

=
Rezult c ambele sisteme de vectori formeaz baze n
3
.
b) v A v
1
=
B
,
. v B v
1
1

=
B

aplicm metoda Gauss-Jordan:

A v

-1 -2
4 1 0
5 0 2

2
1
3
2

3
B v
1 -1 3
4 2 1
2 0 5
2
1
3
1 -1 3
0 -11
0 2 -1
2
-7
-1
1 0 7/6
0 1 -11/6
0 0
5/6
-7/6
4/3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
1/4
-1/4
1/2

Deci: v
B
|
|
|
.
|

\
|
=
2 / 3
13
6
11
1
, v
B1
|
|
|
.
|

\
|
=
2
1
1
4
1
.

Propunem cititorului s verifice c:

+
+
=
3 2 1
3 2 1
b
2
1
b
4
1
b
4
1
a
22
3
a
11
13
a
11
6
v .

c) Din:
v B v
v A v
1
1
1

=
=
B
B

1
B B
Bv A v
1
=

tim pe de alt parte c v
B
= C
-1
v
B1 unde C este matricea de trecere de la B
1
la B. Trebuie
s avem: C
-1
= A
-1
B, deci: C = B
-1
A. Avem:
B A

-1 3

4 2 1

2 0 5

2 -1 -2

4 1 0

5 0 2

1 -1 3

0 -11

0 2 -1

2 -1 -2

-4 5 8

1 2 6
1 -1/2 -1
0 4
0 5/2 7
1
-3
-2
1 0 -1/3
0 1 4/3
0 0
1/2
-1
1/2
1 0 0
0 1 0
0 0 1
6/11
-13/11
3/22
11/3
6
8/3
1
6
6


1 0 7/6

0 1 -11/6

0 0

4/3 -1/6 -2/3

-2/3 5/6 4/3

7/3 1/3 10/3

1 0 0

0 1 0

0 0 1

5/16 -5/16 -17/8

15/16 17/16 29/8

7/8 1/8 5/4
Deci:
|
|
|
.
|

\
|
=
20 2 14
58 17 15
34 5 5
16
1
C
d) Matricea de trecere C de la baza B
1
la B are prin definiie drept coloane, coordonatele
vectorilor
3 2 1
a , a , a din B n baza B
1
. Avem deci:
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
10
29
17
8
1
20
58
34
16
1
a ,
2
17
5
16
1
a ,
14
15
5
16
1
a
3 2 1
1 1 1
B B B

Propunem cititorului s verifice c: , b
16
14
b
16
15
b
16
5
a
3 2 1 1
+ + =
3 2 1 3 3 2 1 2
b
8
10
b
8
29
b
18
17
a , b
16
2
b
16
17
b
16
5
a + + = + +

= .

2.15
Fie n
4
baza B = {v
1
, v
2
, v
3
, v
4
} unde:
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
1
0
0
1
v ,
0
1
1
2
v ,
1
1
2
0
v ,
1
1
1
1
v
4 3 2 1
i fie
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
4
2
4
3
v
B
.
Determinai vectorul v
4
ale crui coordonate n baza B sunt v
B
.

Rezolvare
Din formula v A v
1
=
B
unde A este matricea bazei,
rezult
B
v A v = .
8/3

Avem:
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
+ +
+

+ +
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
|
|
.
|

\
|


=
11
1
13
11
4 4 3
2 4 3
2 8 3
4 4 3
4
2
4
3
1 0 1 1
0 1 1 1
0 1 2 1
1 2 0 1
v .

2.16
Fie n
2
baza B = {a,b}.
a) Dac: c = 3a b, d = 4a + b, s se arate c vectorii c,d formeaz de asemenea o baz
B
1
= {c,d} n
2
.
b) Fie x
2
astfel nct
|
|
.
|

\
|
=
3
5
x
B
. S se afle coordonatele vectorului x n baza B
1
.

Rezolvare
a) Trebuie s artm c vectorii c,d
2
sunt liniar independeni.
Fie = + , , 0 d c . Avem:
( ) ( ) ( ) ( ) 0 b a 4 3 0 b a 4 b a 3 = + + + = + + .
Deoarece vectorii a,b formeaz baz n
2
rezult c sunt liniar independeni,
deci:

= +
= +
0
0 4 3
de unde = = 0
b) Varianta 1
Fie C matricea de trecere de la B la B
1
, adic matricea care


are pe coloane coordonatele vectorilor c,d n baza B. Rezult c:

|
|
.
|

\
|

=
1 1
4 3
C . tim c
B B
1
x C x
1
= .
Aplicnd metoda Gauss-Jordan obinem:


C
B
x

4
-1 1

5
3
6

1 4/3
0
5/3
14/3

1 0
0 1
-1
2

Deci:
|
|
.
|

\
|
=
2
1
x
1
B
.
Varianta 2:
Fie , coordonatele vectorului x n baza B
1
.
Avem: ( ) ( ) ( ) ( )b a 4 3 b a 4 b a 3 d c x + + + = + + = + =
Dar:
|
|
.
|

\
|
=
3
5
x
B
. Rezult sistemul: 2 , 1
3
5 4 3
= =

= +
= +
.

2.17
Fie ( ) x
n
P spaiul vectorial al polinoamelor de grad cel mult n, cu coeficieni reali. Fie
vectorul ( ) ( ) x
n
n
n 1 0
x a ... x a a x P P + + + = .
a) Determinai coordonatele lui P(x) n baza B = {1,x,,x
n
}.
b) Determinai coordonatele lui P(x) n baza B
1
= {1,x-a,,(x-a)
n
}
a .

Rezolvare
a) Coordonatele lui P(x) n baza B sunt chiar coeficienii polinomului:
n 1 0
a ,..., a , a
.
b) Fie
n 1 0
b ,..., b , b
coordonatele lui P(x) n baza B
1
. Avem:
n
n 1 0
) a x ( b ... ) a x ( b b ) x ( P + + + =
1 n
n 2 1
) a x ( nb ... ) a x ( b 2 b ) x ( P

+ + + =
2 n
n 3 2
) a x ( b ) 1 n ( n ... ) a x ( b 2 3 b 2 ) x ( P

+ + + =
3 n
n
4 3
) a x ( b ) 2 n )( 1 n ( n
... ) a x ( b 2 3 4 b 2 3 ) x ( P

+
+ + + =


n
) n (
b 1 2 )... 2 n )( 1 n ( n ) x ( P = .
Fcnd n relaiile de mai sus x = a, obinem:
7/3

! n
) a ( P
b ,...,
! k
) a ( P
b
, ,
! 3
) a ( P
b ,
! 2
) a ( P
b ), a ( P b ), a ( P b
) n (
n
) k (
k
3 2 1 0
= =

=

= = =

Rezult c avem:
n
) n (
2
) a x (
! n
) a ( P
... ) a x (
! 2
) a ( P
) a x )( a ( P ) a ( P ) x ( P + +

+ + = .

3. Sisteme de ecuaii i inecuaii liniare.
Soluii de baz ale unui sistem de ecuaii liniare

Facem nti o scurt prezentare teoretic.

Fie sistemul de ecuaii liniare AX = b unde:

( ) =
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|
= =
=
=
n
2
1
m
2
1
n , 1 j
m , 1 i
j i
x
x
x
X ,
b
b
b
b , a A

matricea necunoscutelor.

Presupunem m r
A
= i n m < . Putem detaa deci din A o matrice B cu 0 B . Fie S
matricea rmas. Partajm i matricea X n
B
X i
S
X unde
B
X conine necunoscutele
principale, iar
S
X pe cele secundare.
Avem: AX = b ( ) = + =
|
|
.
|

\
|
b SX BX b
X
X
S / B
S B
S
B


s
1 1
B
SX B b B X

= .
Aceast formul d necunoscutele principale n funcie de cele secundare.
Pentru 0 X
S
= obinem b B X
1
B

= (formula care d soluia de
baz
B
X ).

Not
Sistemul are cel mult
m
n
C soluii de baz.

3.1

a) S se determine 3 soluii de baz ale sistemului:
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|

+
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
1
0
x
x
2 1
1 3
x
x
0 3
1 2
4
3
2
1
.
b) Aflai coordonatele vectorilor 4 , 1 i , a
i
= n baza B } a , a {
4 3
= unde
i
a reprezint
coloanele necunoscutelor
i
x din sistem.

Rezolvare
a) Sistemul de ecuaii liniare este:

= +
= + +
1 x 2 x x 3
0 x x 3 x x 2
4 3 1
4 3 2 1

Fie
|
|
.
|

\
|
=
0 3
1 2
B cu 0 3 B = i
|
|
.
|

\
|

=
2 1
1 3
S .
Sistemul are cel mult 6 C
2
4
= soluii de baz.

nec. pr. Baza
1
a
2
a
3
a
4
a
b

1
x

2
x

1
a

2
a

-1 3 1

3 0 -1 2

0

1
1 -1/2 3/2 1/2

0 -11/2 1/2
0

1

1 0 2/3

0 1 -11/3 1/3

1/3

2/3

3
x

2
x

3
a

2
a

-3 0 1 -2

-11 1 0

-1

-3

3
x

4
x

3
a

4
a

1/7 -2/7 1 0

11/7 -1/7 0 1

-1/7

3/7
Avem:

|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
7 / 3
7 / 1
0
0
X ,
0
1
3
0
X ,
0
0
3 / 2
3 / 1
X
3 2 1

Propunem cititorului s afle soluiile corespunztoare bazelor:
{ } { } { }
3 1 4 2 4 1
a , a , a , a , a , a
2
3/2
-1/3
-7b) Coordonatele vectorilor
i
a n baza { }
4 3
a , a = B sunt date de coloanele din ultima
iteraie, adic:

|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|
=
1
0
a ,
0
1
a ,
7 / 1
7 / 2
a ,
7 / 11
7 / 1
a
4 3 2 1 B B B B
.
Verificm doar pentru vectorii
1
a i
2
a :

1 4 3
a
3
2
2
1
7
11
1
3
7
1
a
7
11
a
7
1
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|

= +

2 4 3
a
0
1
2
1
7
1
1
3
7
2
a
7
1
a
7
2
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|

= .

3.2
Fie sistemul de inecuaii:

+ +
+
+
1 x 2 x 2 x
3 x x x
2 x x x 2
3 2 1
3 2 1
3 2 1
.
a) Scriei sistemul de ecuaii ataat, aflai trei soluii de baz ale lui i soluiile
corespunztoare sistemului de inecuaii.
b) Fie: : f
3
, ( )
3 2 1 3 2 1
x 4 x 3 x 5 x , x , x f + = .

Pentru ce soluie de baz de la a) f i atinge minimul?

Rezolvare
a) nmulim relaia a doua i a treia cu (-1) i adugm variabilele de compensare
. 0 y , 0 y , 0 y
3 2 1
Obinem:

= +
= + + +
= + +
1 y x 2 x 2 x
3 y x x x
2 y x x x 2
3 3 2 1
2 3 2 1
1 3 2 1
. 3 , 2 , 1 i 0 y
i
=


nec.
pr.
Baza
1
a
2
a
3
a
4
a
5
a
6
a b

1
y

2
y

3
y
4
a

5
a

6
a

2 -1 1 1 0 0


-1 +1 0 1 0


-1 -2 -2 0 0 1

2


3


1
|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|
= =
0
0
0
X ,
1
3
2
0
0
0
X
1
1

1
y

1
x

3
y
4
a

1
a

6
a

0 1 -1 1 -2 0


1 -1 1 0 1 0


0 -1 0 1 1

-4


3


4
|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=

=
0
0
3
X ,
4
0
4
0
0
3
X
2
2

1
y

1
x

2
x
4
a

1
a

2
a

0 0 -4/3 1 -5/3 1/3


1 0 4/3 0 2/3 -1/3


0 1 1/3 0 -1/3 -1/3

-8/3


5/3


-4/3
|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=

=
0
3 / 4
3 / 5
X ,
0
0
3 / 8
0
3 / 4
3 / 5
X
3
3

Soluiile de baz 3 2
X , X nu corespund deoarece au 0 y
1
< .
b) Avem de calculat doar valoarea lui f pentru soluia X
1
.
Avem: ( ) ( ) 0 0 , 0 , 0 f X f
1
= = .
3.2
Fie sistemul de inecuaii:


+
1 x x 2
3 x 2 x
2 1
2 1
.
a) S se scrie sistemul de ecuaii ataat, s se afle toate soluiile de baz ale sistemului
de ecuaii i soluiile corespunztoare sistemului de inecuaii.
b) Fie f:
2
, ( )
2 1 2 1
x x 5 x , x f + = . S se afle pentru ce soluie de baz f i atinge
maximul.
Rezolvare
a) Sistemul de ecuaii ataat este:

=
= + +
1 y x x 2
3 y x 2 x
2 2 1
1 2 1
, 0 y , 0 y
2 1
.
1
-3


nec.
pr.
Baza
1
a
2
a
3
a
4
a b

1
y
2
y
3
a
4
a

1 2 1 0
2 -1 0

3
1


2 1 0


-2 1 0 1

3


-1
1
X
|
|
.
|

\
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=

=
0
0
X ;
1
3
0
0
1

nu corespunde pentru c are
y
2
= -1 < 0
1
x


2
y
1
a


4
a

1 2 1 0


0 5 1

3


5
2
X
|
|
.
|

\
|
|
|
|
|
.
|

\
|
= =
0
3
X ;
5
0
0
3
2


1
x

1
y

1
a

3
a

1 0 -1/2


0 5/2 1 1/2


1/2


5/2
3
X
|
.
|

\
|
|
|
|
|
.
|

\
|
= =
0
2 / 1
X ;
0
2 / 5
0
2 / 1
3

2
x

1
y
2
a

3
a

-2 1 0 1


5 0 1

-1


5
4 X
|
|
.
|

\
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
1
0
X ;
0
5
1
0
4

2
x

2
y
2
a

4
a

1/2 1 1/2 0


0 -1/2 1

3/2


-5/2
5 X
|
.
|

\
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=

=
2 / 3
0
X ;
2 / 5
0
2 / 3
0
5

nu corespunde: y
2
= -5/2 < 0
2
x

1
x
2
a

1
a

0 1 2/5 1/5


1 0 1/5 -2/5

1


1
6 X
|
|
.
|

\
|
|
|
|
|
.
|

\
|
= =
1
1
X ;
0
6
0
1
1


b) Avem: ( ) ( ) ( ) ( ) 6 x f , 1 x f , 2 / 5 x f , 15 x f
6 4 3 2
= = = = .
Pentru
|
|
.
|

\
|
=
0
3
X
2
funcia f i atinge maximul. Soluia
2
X este degenerat deoarece
are o component nul.

4. Operatori liniari. Vectori proprii

4.1
Care dintre urmtorii operatori sunt liniari?
-1
-1
2
-1/2
-2
-5/2

a) U:
2

4
, U(x)
|
|
|
|
|
.
|

\
|
+

+
=
2 1
2 1
1
2 1
x 4 x
x x 3
x
x x 2
, unde
|
|
.
|

\
|
=
2
1
x
x
x
2

b) U:
2

2
, U(x)
|
|
.
|

\
|

+
=
2 1
2
2
1
x x
x 2 x
, unde
|
|
.
|

\
|
=
2
1
x
x
x
2

c) U:
3

3
, U(x)
|
|
|
.
|

\
|
+
+
=
2
3 1
3 2 1
x 3
x x 2
x 4 x x
, unde
|
|
|
.
|

\
|
=
3
2
1
x
x
x
x
3

d) U:
3

2
, U(x)
|
|
.
|

\
|

+ + +
=
3 2
3 2 1
x x
4 x 2 x 3 x
, unde
|
|
|
.
|

\
|
=
3
2
1
x
x
x
x
3


Rezolvare
Reamintim c dac X,Y sunt dou spaii vectoriale definite pe acelai corp de
scalari K, aplicaia U:XY este operator liniar dac:
( ) ( ) X y , x ) y ( U ) x ( U y x U + = +
( ) ( ) K , X x ) x ( U ) x ( U =
sau:
( ) ( ) ( ) K , , X y , x ), y ( U ) x ( U y x U + = + .
a) Fie:
|
|
.
|

\
|
=
2
1
x
x
x
2
,
|
|
.
|

\
|
=
2
1
y
y
y
2
.
Avem: ( ) =
|
|
|
|
|
.
|

\
|
+ + +
+
+
+ + +
=
|
|
.
|

\
|
+
+
= +
2 2 1 1
2 2 1 1
1 1
2 2 1 1
2 2
1 1
y 4 x 4 y x
y x y 3 x 3
y x
y x y 2 x 2
y x
y x
U y x U
, ) y ( U ) x ( U
y 4 y
y y 3
y
y y 2
x 4 x
x x 3
x
x x 2
2 1
2 1
1
2 1
2 1
2 1
1
2 1
+ =
|
|
|
|
|
.
|

\
|
+

+
+
|
|
|
|
|
.
|

\
|
+

+
=

( ) y , x
2
( ) , .
Rezult c U este operator liniar.

b)
( ) =
|
|
.
|

\
|
+
+
= +
2 2
1 1
y x
y x
U y x U

|
|
.
|

\
|
+
+ + + +
=
2 2 1 1
2 2 1 1
2
1
2 2
1
2
y x y x
y 2 x 2 y x 2 y x

|
|
.
|

\
|
+
+ + +
=
=
|
|
.
|

\
|

+
+
|
|
.
|

\
|

+
= +
2 1 2 1
2
2
1 2
2
1
2 1
2
2
1
2 1
2
2
1
y y x x
y 2 y x 2 x
y y
y 2 y
x x
x 2 x
) y ( U ) x ( U

Deoarece: ( ) U ) y ( U ) x ( U y x U + + nu este operator liniar.
c)
( )
=
|
|
|
.
|

\
|
+
+ + +
+ + +
=
=
|
|
|
.
|

\
|
+
+
+
= +
2 2
3 3 1 1
3 3 2 2 1 1
3 3
2 2
1 1
y 3 x 3
y x y 2 x 2
y 4 x 4 y x y x
y x
y x
y x
U y x U

) y ( U ) x ( U
y 3
y y 2
y 4 y y
x 3
x x 2
x 4 x x
2
3 1
3 2 1
2
3 1
3 2 1
+ =
|
|
|
.
|

\
|
+
+
+
|
|
|
.
|

\
|
+
+
= ,
( ) y , x
3
, ( ) , .
U este operator liniar.

d)
( )
|
|
.
|

\
|
+
+ + + + + +
=
=
|
|
|
.
|

\
|
+
+
+
= +
3 3 2 2
3 3 2 2 1 1
3 3
2 2
1 1
y x y x
4 y 2 x 2 y 3 x 3 y x
y x
y x
y x
U y x U


|
|
.
|

\
|
+
+ + + + + + +
=
=
|
|
.
|

\
|

+ + +
+
+
|
|
.
|

\
|

+ + +
= +
3 2 3 2
3 2 1 3 2 1
3 2
3 2 1
3 2
3 2 1
y y x x
4 y 2 y 3 y 4 x 2 x 3 x
y y
4 y 2 y 3 y
x x
4 x 2 x 3 x
) y ( U ) x ( U

Deoarece ( ) U ) y ( U ) x ( U y x U + + nu este operator liniar.

4.2

Fie operatorul liniar:
U:
3

2
,
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
+ +
+
=
3
2
1
3 2 1
3 2 1
x
x
x
x ,
x 2 x x
x 4 x x 3
) x ( U
3
.
a) Scriei matricea operatorului corespunztoare bazelor canonice.
b) Calculai U(x) pentru
|
|
|
.
|

\
|
=
6
2
5
x .
c) Calculai U(x) pentru
|
|
.
|

\
|

=
2
4
x .

Rezolvare
a) Fie B } e e , e {
3 , 2 1
= , B
1 } e , e {
2 1
=
bazele canonice (unitare) din
3
respectiv
2
.

Varianta1:
( )
2 1 3 3
2 1 2 2
2 1 1 1
e 2 e 4 ) e ( U
2
4
1
0
0
U ) e ( U
e e ) e ( U
1
1
0
1
0
U e U
e e 3 ) e ( U
1
3
0
0
1
U ) e ( U
+ =
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
+ =
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
=
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|
=

|
|
|
.
|

\
|

=
2 4
1 1
1 3
A


Varianta 2:
U(x) se mai poate scrie v sub forma:
|
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|


=
3
2
1
x
x
x
2 1 1
4 1 3
) x ( U .
tim c dac A este matricea corespunztoare bazelor canonice avem: x A ) x ( U
t
= .
Rezult c:
|
|
.
|

\
|


=
2 1 1
4 1 3
A
t
deci
|
|
|
.
|

\
|

=
2 4
1 1
1 3
A
b) Avem:
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
+ +
+
=
|
|
|
.
|

\
|
19
37
12 2 5
24 2 15
6
2
5
U .
c) U(x) nu are sens deoarece:
|
|
.
|

\
|

=
2
4
x
3
.

4.3
Operatorul U:
2

3
are matricea corespunztoare bazelor unitare
|
|
.
|

\
|

=
1 3 0
6 1 2
A . S se calculeze U(v) unde
|
|
.
|

\
|

=
4
5
v .

Rezolvare
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

|
|
|
.
|

\
|

= =
26
17
10
4
5
1 6
3 1
0 2
) v ( U v A ) v ( U
t
.

4.4
Fie operatorii liniari U, V:
3

2
,
|
|
.
|

\
|
+
+ +
=
|
|
.
|

\
|

+
=
3 1
3 2 1
2 1
3 2 1
x 3 x
x 4 x x 2
) x ( V ,
x x 2
x x x
) x ( U
a) Care este operatorul U + V ?
b) Dac A,B,C sunt matricile corespunztoare bazelor unitare din
3
respectiv
2
,
stabilii legtura dintre A,B,C.

Rezolvare
a) Prin definiie: (U + V)(x) = U(x) + V(x) () x
3
.
Deci:
|
|
.
|

\
|
+
+ +
=
=
|
|
.
|

\
|
+
+ +
+
|
|
.
|

\
|

+
= +
3 2 1
3 2 1
3 1
3 2 1
2 1
3 2 1
x 3 x x 3
x 3 x 2 x 3
x 3 x
x 4 x x 2
x x 2
x x x
) x )( V U (

b) U(X)
|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|


=
0 1
1 1
2 1
A
x
x
x
0 1 2
1 1 1
x A
3
2
1
t


|
|
|
.
|

\
|
=

|
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
=
3 4
0 1
1 2
B
x
x
x
3 0 1
4 1 2
x B
) x ( V
3
2
1
t


|
|
|
.
|

\
|
=

|
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|

= +
3 3
1 2
3 3
C
x
x
x
3 1 3
3 2 3
x C
) x )( V U (
3
2
1
t

Observm c: C = A + B.

4.5
Fie operatorii liniari U,V:
2

2
,

|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|
+

=
2 1
2 1
2 1
2 1
x 4 x 2
x 3 x
) x ( V ,
x 2 x
x 5 x 3
) x ( U
a) Calculai operatorul W = UV.
b) Fie A,B,C matricele lui U,V,W corespunztoare bazelor canonice.
Ce relaie exist ntre A,B,C?
c) Exist U
-1
, V
-1
? Dac da, care sunt?
d) Dac A
1
, B
1
, C
1
sunt matricele lui U
-1
, V
-1
, W
-1
corespunztoare bazelor canonice, ce
relaie exist ntre A
1
, B
1
, C
1
?Rezolvare
a) ( ) | | =
|
|
.
|

\
|

= = =
2 1
2 1
x 4 x 2
x 3 x
U x V U ) x ( V U ) x ( W
|
|
.
|

\
|

+
=
|
|
.
|

\
|
+ +
+
=
2 1
2 1
2 1 2 1
2 1 2 1
x 5 x 3
x 11 x 7
x 8 x 4 x 3 x
x 20 x 10 x 9 x 3

b)
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|


=
2 5
1 3
A
x
x
2 1
5 3
x A
) x ( U
2
1
t

|
|
.
|

\
|

=

|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|

=
4 3
2 1
B
x
x
4 2
3 1
x B
) x ( V
2
1
t


|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|

=
5 11
3 7
C
x
x
5 3
11 7
x C
) x ( W
2
1
t

Avem: | | x B A ] x B [ U ) x ( V U ) x ( W
t t t
= = = .
Rezult: A B C B A C
t t t
= = .

Verificare: C
5 11
3 7
2 5
1 3
4 3
2 1
A B =
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|


|
|
.
|

\
|

= .
c) Un operator liniar U se poate inversa dac i numai dac nucleul su:
Ker U { } 0 ) x ( U / x
n
= =
conine doar vectorul 0.
Pentru U avem: Ker U = {x
2
/ 0 x 2 x , 0 x 5 x 3
2 1 2 1
= + = .
Deoarece sistemul omogen:

= +
=
0 x 2 x
0 x 5 x 3
2 1
2 1
are determinantul 0 are doar soluia
banal, deci ( )
1
U } 0 { U Ker

= .
Fie U
-1
(y) = x unde
|
|
.
|

\
|
=
2
1
y
y
y
2
.
Rezult: U(x) = y adic:


( ) y A x y x A
y x 2 x
y x 5 x 3 1
t t
2 2 1
1 2 1

= =

= +
=
, unde A este matricea operatorului U
corespunztoare bazelor canonice.
Avem: ( )
|
|
.
|

\
|
=

3 1
5 2
A
1 t

Deci
|
|
.
|

\
|
+
+
=
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
=

2 1
2 1
2
1 1
x 3 x
x 5 x 2
x
x
3 1
5 2
) x ( U

Not
Dac A este matricea lui U atunci A
-1
este matricea lui U
-1
(considernd bazele
canonice).

Pentru operatorul V avem:
Ker V = {x
2
/ V(x) = 0} 0 x x
0 x 4 x 2
0 x 3 x
2 1
2 1
2 1
= =

=
=

Ker V = {0} ( )
1
V

.
Fie V
-1
(y) = x.
Atunci: ( ) ( ) . y B x y x B
y x 4 x 2
y x 3 x
y ) x ( V
1
t t
2 2 1
1 2 1

= =

=
=
=
Dar: ( )
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|

=

1 2
3 4
2
1
B
4 3
2 1
B
1
t

Rezult: ( )
|
|
.
|

\
|
+
+
=
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|

= =

2 1
2 1
2
1
1
t 1
x x 2
x 3 x 4
2
1
x
x
1 2
3 4
2
1
) x ( B ) x ( V .
d) Dac =
|
|
.
|

\
|


=
2 5
1 3
A matricea lui U, atunci
|
|
.
|

\
|
= =

3 5
1 2
A A
1
1
= = matricea lui U
-1
.
Dac =
|
|
.
|

\
|

=
4 3
2 1
B matricea lui V, atunci
=
|
|
.
|

\
|
= =

2 / 1 2 / 3
1 2
B B
1
1
matricea lui V
-1
.
Avem:
( ) =
|
|
.
|

\
|
+
+
= =

2 1
2 1 1 1 1
x 3 x
x 5 x 2
V ) x ( V U ) x ( W

|
|
.
|

\
|


=
|
|
.
|

\
|
+ +
+ +
=
2 1
2 1
2 1 2 1
2 1 2 1
x 7 x 3
x 11 x 5
2
1
x 3 x x 10 x 4
x 9 x 3 x 20 x 8
2
1

i are matricea
|
|
.
|

\
|


=
7 11
3 5
2
1
C
1
.
Dac operatorul W = UV are matricea C = BA atunci W
-1
are matricea
1 1 1
1
B A C C

= = .
Propunem cititorului s verifice aceast relaie

4.6
Fie operatorul U:
3

2
,
|
|
.
|

\
|
+
+
=
2 1
3 2 1
x x 2
x 2 x x 5
) x ( U . S se afle matricea
operatorului U corespunztoare bazelor B ={a
1
, a
2
, a
3
} din
3
i B
1
={e
1
, e
2
}, unde:
,
0
1
1
a ,
1
0
2
a ,
1
1
1
a
3 2 1
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
1
0
e ,
0
1
e
2 1
.

Rezolvare
Avem:
2 1 1
e e 8
1
8
1 2
2 1 5
1
1
1
U ) a ( U + =
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

+ +
=
|
|
|
.
|

\
|
= .
2 1 2
e 4 e 12
4
12
4
2 10
1
0
2
U ) a ( U + =
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
| +
=
|
|
|
.
|

\
|
= .
2 1 3
e e 6
1
6
1 2
1 5
0
1
1
U ) a ( U + =
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

+
=
|
|
|
.
|

\
|
= .
Rezult: =
|
|
|
.
|

\
|
=
1 6
4 12
1 8
A matricea lui U corespunztoare celor dou baze.

4.7
Fie U:
2

2
un operator liniar care are matricea corespunztoare bazelor
canonice
|
|
.
|

\
|
=
3 0
1 2
A . S se determine spectrul i vectorii proprii ai lui U. Exist o baz
n
2
n care matricea operatorului U s fie diagonal?

Rezolvare
Prin spectrul unui operator U nelegem mulimea valorilor proprii ale lui U. Valorile
proprii sunt rdcinile ecuaiei:
0 A = unde este matricea unitate. Avem:
= + =


= 0 6 5 0
3 0
1 2
0 A
2

3 , 2
2 1
= = .
Vectorii proprii se gsesc rezolvnd ecuaia x ) x ( U = .
Cazul I: x 2 ) x ( U 2 = = .
tiind c x A ) x ( U
t
= rezult:

= +
=

|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|

2 2 1
1 1
2
1
2
1
x 2 x 3 x
x 2 x 2
x 2
x 2
x
x
3 1
0 2

Dac x
1
= a atunci vectorii proprii sunt
)
`

|
|
.
|

\
|
} 0 { \ a ,
a
a
.
Cazul II:
a x
0 x
x 3
x 3
x
x
3 1
0 2
x 3 ) x ( U 3
2
1
2
1
2
1
=
=

|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|

= = .
Vectorii proprii sunt

|
|
.
|

\
|
a ,
a
0
, } 0 a .
Deoarece spectrul lui U este format din dou valori distincte 3 , 2
2 1
= = , rezult c
vectorii proprii sunt liniar independeni i formeaz o baz n
2
.
De exemplu pentru a = 1, vectorii:
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
1
0
,
1
1
formeaz baz n
2
.
Matricea diagonal a lui U este:
|
|
.
|

\
|
3 0
0 2
.


4.8
Fie operatorul liniar U:
3

3
,
|
|
|
.
|

\
|
+
+ +
+
=
2 1
3 2 1
3 2 1
x x
x x 2 x
x x x 2
) x ( U .
a) S se determine valorile i vectorii proprii ai lui U.
b) S se gseasc o baz n
3
n care matricea operatorului s fie diagonal.

Rezolvare
a) Avem: =
|
|
|
.
|

\
|


= 0 A ,
0 1 1
1 2 1
1 1 2
A
( )
( )( ) 3 , 1 , 0 0 3 1
0 2 0
1 1
1 2 1
1 1 2
3 2 1
2
= = = =
= + =valorile proprii.
Cazul I:

= +
= + +
= +
= =
0 x x
0 x x 2 x
0 x x x 2
0 ) x ( U 0
2 1
3 2 1
3 2 1


a x
a x x
3
2 1
=
= =
, a
Deci vectorii proprii corespunztori lui 0
1
= sunt

|
|
|
.
|

\
|

} 0 { \ a ,
a
a
a
.
Cazul II:

= +
= + +
= +
= =
3 2 1
2 3 2 1
1 3 2 1
x x x
x x x 2 x
x x x x 2
x ) x ( U 1

=
= =

= +
= + +
= +

0 x
a x x
0 x x x
0 x x x
0 x x x
3
2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1

mulimea vectorilor proprii este

|
|
|
.
|

\
|
} 0 { \ a ,
0
a
a
.


Cazul III:

= +
= + +
= +
= =
3 2 1
2 3 2 1
1 3 2 1
x 3 x x
x 3 x x 2 x
x 3 x x x 2
x 3 ) x ( U 3
a x
a , a 2 x
a x
0 x 3 x x
0 x x x
0 x x x
3
2
1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
=
=
=

= +
= +
= +
.
Mulimea vectorilor proprii este:

|
|
|
.
|

\
|
} 0 { \ a ,
a
a 2
a

Avnd
3 2 1
, vectorii proprii sunt liniar independeni i formeaz baz n
3
.
Rezult c vectorii:
|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
.
|

\
|
1
2
1
,
0
1
1
,
1
1
1
formeaz baz n
3
i matricea lui U corespunztoare
acestei baze e matricea diagonal:
|
|
|
.
|

\
|
3 0 0
0 1 0
0 0 0
.

4.9
S se determine o baz n care operatorul U:
4

4
,
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
4
1
1
x
x
0
x
) x ( U are matricea
diagonal.
Rezolvare
Vom cuta s gsim o baz format din vectorii proprii. Ecuaia caracteristic este:
( ) , 0 0 1 0
1 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 0 1
2 1
2 2
= = = =

1
4 3
= = .
Pentru 0 = din U(x) = 0 obinem: x
1
= x
4
= 0, x
2
= a, x
3
= b.


Vectorii proprii sunt:

+
|
|
|
|
|
.
|

\
|
0 b a , b , a ,
0
b
a
0
2 2
.
Pentru
=
= =
=

|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
b x
a x x
0 x
x
x
x
x
x
x
0
x
1
4
3 1
2
4
3
2
1
4
1
1
.
Vectorii proprii sunt

+
|
|
|
|
|
.
|

\
|
0 b a , b , a ,
b
a
0
a
2 2
.
Vectorii:
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
1
0
0
0
e ,
0
1
0
1
e ,
0
1
0
0
e ,
0
0
1
0
e
4 3 2 1
formeaz o baz n
4
i U(e
1
) = U(e
2
) =
0, U(e
3
) = e
3,
U(e
4
) = e
4
i matricea

corespunztoare acestei baze este:
|
|
|
|
|
.
|

\
|
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
.


5. Funcionale liniare, biliniare, ptratice

5.1
S se cerceteze dac urmtoarele funcionale sunt liniare:
a) f:
4
, f(x)
4 3 2 1
x x 4 x x 5 + + =
b) f:
3
, f(x)
3
2
2 1
x 4 x x 2 + =
c) f:
2
, f(x) 7 x x 6
2 1
+ = .Rezolvare
a) Verificm dac: ( ) + = + , , y , x ), y ( f ) x ( f ) y x ( f
4
.
Avem: ( ) =
|
|
|
|
|
.
|

\
|
+
+
+
+
= +
4 4
3 3
2 2
1 1
y x
y x
y x
y x
f y x f
( ) ( )
) y ( f ) x ( f
y y 4 y y 5 x x 4 x x 5
y x y 4 x 4 y x y 5 x 5
4 3 2 1 4 3 2 1
4 4 3 3 2 2 1 1
+ =
= + + + + + =
= + + + + + =

Rezult c f este funcional liniar.
b) ( ) + + + + =
|
|
|
.
|

\
|
+
+
+
= +
2 2
2
2
2
1 1
3 3
2 2
1 1
y x 2 x y 2 x 2
y x
y x
y x
f y x f
3 3
2
2
2
y 4 x 4 y +
( ) ( ) = + + + = +
3
2
2 1 3
2
2 1
y 4 y y 2 x 4 x x 2 ) y ( f ) x ( f
3
2
2 1 3
2
2 1
y 4 y y 2 x 4 x x 2 + + + =
Cum ( ) + + ) y ( f ) x ( f y x f f nu e funcional liniar.
c) ( ) 7 y x y 6 x 6
y x
y x
f y x f
2 2 1 1
2 2
1 1
+ + + =
|
|
.
|

\
|
+
+
= + .
( ) ( ) = + + + = + 7 y y 6 7 x x 6 ) y ( f ) x ( f
2 1 2 1

+ + + = 7 y y 6 7 x x 6
2 1 2 1
f nu e funcional liniar.

5.2
Fie f:
4
,
|
|
|
|
|
.
|

\
|
= + + =
4
3
2
1
4 3 2 1
x
x
x
x
x , x 3 x x 5 x 2 ) x ( f
4
.
a) S se arate c f este funcional liniar.
b) S se determine matricea A corespunztoare bazei canonice.Rezolvare
a) + + + + + = + ) y x ( ) y x ( 5 ) y x ( 2 ) y x ( f
3 3 2 2 1 1
) y ( f ) x ( f
) y 3 y y 5 y 2 ( ) x 3 x x 5 x 2 ( ) y x ( 3
4 3 2 1 4 3 2 1 4 4
+ =
= + + + + + = + +

b) Varianta 1:
Fie B = {e
1
,e
2
,e
3
,e
4
} baza canonic n
4
.
Avem: 1
0
1
0
0
f ) e ( f a 5
0
0
1
0
f ) e ( f a , 2
0
0
0
1
f ) e ( f
3 3 2 2 1
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
= = =
|
|
|
|
|
.
|

\
|
= = =
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
3
1
0
0
0
f ) e ( f a
4 4
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
= = .
Rezult c:
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
3
1
5
2
A .
Varianta 2:
( )
|
|
|
|
|
.
|

\
|

= =

|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
3
1
5
2
A 3 1 5 2 A
x
x
x
x
) 3 1 5 2 (
x A
) x ( f
t
4
3
2
1
t
.

5.3
Fie
3
,
|
|
|
.
|

\
|
= + =
3
2
1
3 2 1
x
x
x
x , x 2 x x 4 ) x ( f .
a) S se arate c f este funcional liniar.
b) S se afle matricea A corespunztoare bazei canonice
B = {e
1
, e
2
, e
3
}.

c) S se afle matricea B corespunztoare bazei B
1
= {v
1
, v
2
, v
3
} unde:
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
1
1
0
v ,
0
1
1
v ,
1
0
1
v
3 2 1
.

Rezolvare
a) = + + + + = + ) y x ( 2 ) y x ( ) y x ( 4 ) y x ( f
3 3 2 2 1 1

+ = + + + = y , x ) ( , ) y ( f ) x ( f ) y 2 y y 4 ( ) x 2 x x 4 (
3 2 1 3 2 1
.
b) Varianta 1:
( )
|
|
|
.
|

\
|
= =

|
|
|
.
|

\
|

=
2
1
4
A 2 1 4 A
x
x
x
) 2 1 4 (
x A
) x ( f
t
3
2
1
tVarianta 2:


c) Varianta 1:
Fie C matricea de trecere de la B la B
1
adic:
|
|
|
.
|

\
|
=
1 0 1
1 1 0
0 1 1
C
Matricea C are pe coloane coordonatele vectorilor din B
1
n baza B.
Atunci: A C B
t
= adic:
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
.
|

\
|
=
1
3
6
2
1
4
1 1 0
0 1 1
1 0 1
B .|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
= =
|
|
|
.
|

\
|
= =
=
|
|
|
.
|

\
|
= = =
|
|
|
.
|

\
|
= =
2
1
4
a
a
a
A 2
1
0
0
f ) e ( f a
, 1
0
1
0
f ) e ( f a , 4
0
0
1
f ) e ( f a
3
2
1
3 3
2 2 1 1

Varianta 2:
Avem:

|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
=
|
|
|
.
|

\
|
= =
=
|
|
|
.
|

\
|
= =
=
|
|
|
.
|

\
|
= =
1
3
6
b
b
b
B
1
1
1
0
f ) v ( f b
3
0
1
1
f ) v ( f b
6
1
0
1
f ) v ( f b
3
2
1
3 3
2 2
1 1


5.4
S se stabileasc natura sistemului de funcionale liniare:
3 2 1 3
3 2 1 2
3 2 1 1
x x 2 x ) x ( f
x x 2 x ) x ( f
x 2 x x 3 ) x ( f
+ + =
+ =
+ =
, f:
3
.

Rezolvare
Fie:

= +
= + +
= +
= + +
0 c b a 2
0 c 2 b 2 a
0 c b a 3
0 ) x ( cf ) x ( bf ) x ( af
3 2 1

Determinantul sistemului fiind 0 sistemul are doar soluia banal a = b = c = 0
funcionalele sunt liniar independente.

5.5
Fie: f:
2
x
2
,
2 2 1 2 2 1
y x 6 y x 2 y x 5 ) y , x ( f + = ,

|
|
.
|

\
|
=
2
1
x
x
x
2
,
|
|
.
|

\
|
=
2
1
y
y
y
2

a) Artai c f este o funional biliniar.
b) Scriei matricea A a lui f n baza canonic B = {e
1
, e
2
}
c) Scriei matricea B a lui f n baza B
1
= {a, b} unde:
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

=
2
1
b ,
1
3
a .


Rezolvare
a) Artm nti liniaritatea n raport cu primul argument:
+ = + z , y , x ) ( ). z , y ( f ) z , x ( f ) z , y x ( f
2
, , .
Avem: + =
|
|
.
|

\
|
+
+
= +
2 1 2 1
2
1
2 2
1 1
z y 5 z x 5
z
z
,
y x
y x
f ) z , y x ( f
+ + = + + ) z x 6 z x 2 z x 5 ( z y 6 z x 6 z y 2 z x 2
2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2

) z , y ( f ) z , x ( f ) z y 6 z y 2 z y 5 (
2 2 1 2 2 1
+ = + + .
Liniaritatea n raport cu al doilea argument:
+ = + z , y , x ) ( , ) z , x ( f ) y , x ( f ) z y , x ( f
2
, , .

Avem: + =
|
|
.
|

\
|
+
+
= +
2 1 2 1
2 2
1 1
2
1
z x 5 y x 5
z y
z y
,
x
x
f ) z y , x ( f
). z , x ( f ) y , x ( f ) z x 6 z x 2 z x 5 (
) y x 6 y x 2 y x 5 ( z x 6 y x 6 z x 2 y x 2
2 2 1 2 2 1
2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2
+ = + +
+ + = + +

b) Varianta 1:
Dac A este matricea corespunztoare bazei unitare, atunci: y A x ) y , x ( f
t
= .
Pe de alt parte putem scrie:
.
y
y
6 2
5 0
) x , x ( ) y , x ( f
2
1
2 1
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|

= Rezult:
|
|
.
|

\
|

=
6 2
5 0
A .
Varianta 2:

= + =
|
|
.
|

\
|
= =
= + =
|
|
.
|

\
|
= =
= + =
|
|
.
|

\
|
= =
= + =
|
|
.
|

\
|
= =
6 1 1 6 0 1 2 1 0 5
1
0
,
1
0
f ) e , e ( f a
2 0 1 6 1 1 2 0 0 5
0
1
,
1
0
f ) e , e ( f a
5 1 0 6 0 0 2 1 1 5
1
0
,
0
1
f ) e , e ( f a
0 0 0 6 1 0 2 0 1 5
0
1
,
0
1
f ) e , e ( f a
2 2 22
1 2 21
2 1 12
1 1 11

|
|
.
|

\
|

=
6 2
5 0
A
c) Varianta 1:
Fie
|
|
.
|

\
|
=
22 21
12 11
b b
b b
B matricea lui f corespunztoare bazei B
1
.
Avem:
30 2 2 6 1 2 2 2 1 5
2
1
,
2
1
f ) b , b ( f b
29 ) 1 ( 2 6 3 2 2 ) 1 ( 1 5
1
3
,
2
1
f ) a , b ( f b
20 2 ) 1 ( 6 1 ) 1 ( 2 2 3 5
2
1
,
1
3
f ) b , a ( f b
3 ) 1 )( 1 ( 6 3 ) 1 ( 2 ) 1 ( 3 5
1
3
,
1
3
f ) a , a ( f b
22
21
12
11
= + =
|
|
.
|

\
|
= =
= + =
|
|
.
|

\
|

= =
= + =
|
|
.
|

\
|

= =
= + =
|
|
.
|

\
|

= =
Rezult:
|
|
.
|

\
|

=
30 29
20 3
B .

Varianta 2:

Dac C este matricea de trecere de la B la B
1
, atunci: AC C B
t
= .
Rezult:
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|

+
=
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
=
30 29
20 3
2 1
1 3
17 4
9 2
2 1
1 3
6 2
5 0
2 1
1 3
B

5.6
Fie funcionala biliniar:
f:
3
x
3
,
3 3 3 2 2 1 3 1
y x 4 y x 6 y x 2 y x 5 ) y , x ( f + + =
a) Determinai matricea A corespunztoare bazei canonice
B = {e
1
, e
2
, e
3
}.
b) Determinai matricea B corespunztoare bazei B
1
= {v
1
, v
2
, v
3
} unde:
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
0
2
1
v ,
1
1
0
v ,
2
1
3
v
3 2 1
Rezolvare

a) Avem:
|
|
|
.
|

\
|
=

|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
.
|

\
|
=
4 0 0
6 0 0
5 2 0
A
y
y
y
4 0 0
6 0 0
5 2 0
) x , x , x (
y A x
) y , x ( f
3
2
1
3 2 1
t
.
b) Fie C matricea de trecere de la B la B
1
adic matricea care are pe coloane
coordonatele vectorilor v
1
, v
2
, v
3
n baza unitar B.
Avem:
|
|
|
.
|

\
|
=
0 1 2
2 1 1
1 0 3
C .
Din relaia: C A C B
t
= rezult:

|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
.
|

\
|
=
0 1 2
2 1 1
1 0 3
17 2 0
10 0 0
17 6 0
0 1 2
2 1 1
1 0 3
4 0 0
6 0 0
5 2 0
0 2 1
1 1 0
2 1 3
B
|
|
|
.
|

\
|

=
4 15 36
0 10 20
6 11 40
B
Verificm de exemplu elementele b
ii
, i = 1, 2, 3 lsnd cititorului celelalte elemente:
40 2 2 4 2 ) 1 ( 6 ) 1 ( 3 2 2 3 5
2
1
3
,
2
1
3
f ) v , v ( f b
1 1 11
= + + =
|
|
|
.
|

\
|
= =

10 1 1 4 1 1 6 1 0 2 1 0 5
1
1
0
,
1
1
0
f ) v , v ( f b
2 2 22
= + + =
|
|
|
.
|

\
|
= =
4 0 0 4 0 2 6 2 1 2 0 1 5
0
2
1
,
0
2
1
f ) v v ( f b
3 3 33
= + + =
|
|
|
.
|

\
|
= = S se aduc la
forma canonic urmtoarele funcionale ptratice i s se stabileasc natura lor.

5.7

|
|
|
.
|

\
|
= + =
3
2
1
2
3 3 2
2
2 2 1
2
1
x
x
x
x , x x x 6 x 3 x x 2 x ) x , x ( f
3
.

Rezolvare
Metoda Jacobi
Matricea funcionalei ptratice este:

|
|
|
.
|

\
|=
1 3 0
3 3 1
0 1 1
A .
Minorii principali sunt:
0 11 A , 0 2
3 1
1 1
, 0 1 , 0 1
3 2 1 0
= = =


= = = .
tiind c dac toi 3 , 2 , 1 i , 0
i
= avem:
2
3
3
2 2
2
2
1 2
1
1
0
y y y ) x , x ( f

= rezult:
2
3
2
2
2
1
y
11
2
y
2
1
y ) x , x ( f + =
Funcionala este nedefinit.
Metoda Gauss
2
3 3 2
2
2
2
2 1
x x x 6 x 2 ) x x ( ) x , x ( f + = .
Fcnd transformarea :

=
=
=
3 3
2 2
2 1 1
x y
x y
x x y
care este nedegenerat (are determinantul
0 1 = ), obinem:
2
3
2
3 2
2
1
2
3
2
3
2
3 2
2
1
2
3 3 2
2
2
2
1
2
3 3 2
2
2
2
1
y
2
11
y
2
3
y 2 y y y
4
9
y
2
3
y 2 y
y ) y y 3 y ( 2 y y y y 6 y 2 y ) x , x ( f
|
.
|

\
|
+ =
(
(

|
.
|

\
|
+ =
= + = + =
.
Facem transformarea nedegenerat:
3 3
3 2 2
1 1
y z
y
2
3
y z
y z
=
=
=

i obinem:
2
3
2
z
2
1
z
2
11
z 2 z ) x , x ( f + = .


Not
Observm c indiferent de calea pe care s-a ajuns la forma canonic, numrul
coeficienilor pozitivi (respectiv negativi) este constant (teorema ineriei).

5.7

|
|
|
.
|

\
|
= + =
3
2
1
3 1 3 2 2 1
x
x
x
x , x x 4 x x x x 3 ) x , x ( f
3
.


Rezolvare
Metoda Jacobi nu poate fi explicat deoarece:
|
|
|
.
|

\
|

=
0 2 / 1 2
2 / 1 0 2 / 3
2 2 / 3 0
A are minorul principal 0
1
= .
Metoda Gauss
Fie transformarea:

=
=
+ =
3 3
2 1 2
2 1 1
y x
y y x
y y x

Rezult: = + + + =
3 2 3 1 3 2 3 1
2
2
2
1
y y 4 y y 4 y y y y y 3 y 3 ) y , y ( f
= + + = + + =
3 2
2
2 3 1
2
1 3 2 3 1
2
2
2
1
y y 5 y 3 ) y y y ( 3 y y 5 y y 3 y 3 y 3
3 2
2
2
2
3
2
3 1
y y 5 y 3 y
4
1
y
2
1
y 3 +
(
(

|
.
|

\
|
+ =
Fcnd transformarea:

=
=
+ =
3 3
2 2
3 1 1
y z
y z
y
2
1
y z
rezult:
= |
.
|

\
|
= + =
2
3 3 2
2
2
2
1
2
3 3 2
2
2
2
1
z
4
3
z z
3
5
z 3 z 3 z
4
3
z z 5 z 3 z 3 ) z , z ( f
2
3
2
3
2
3 2
2
1
z
4
3
z
36
25
z
6
5
z 3 z 3
(
(

|
.
|

\
|
= .Fie:

3 3
3 2 2
1 1
z u
z
6
5
z u
z u
=
=
=

Rezult:
2
3
2
2
2
1
u
3
4
u 3 u 3 ) u , u ( f + = .
Matricea formei canonice este matricea diagonal:
|
|
|
|
.
|

\
|
=
3
4
0 0
0 3 0
0 0 3
A
i are minorii principali: 0 12 , 0 9 , 0 3
3 2 1
< = < = > = .
Rezult c f este nedefinit.

Not
Am vzut c
3 2 3 1
2
2
2
1
y y 5 y y 3 y 3 y 3 ) y , y ( f + + = .
Matricea acestei funcionale este:
|
|
|
.
|

\
|
=
0 2 / 5 2 / 3
2 / 5 3 0
2 / 3 0 3
B cu:
0 12 , 0 9 , 0 3 , 1
3 2 1 0
= = = = .
Aplicnd metoda Jacobi obinem forma canonic:
2
3
2
2
2
1
z
4
3
z
3
1
z
3
1
) z , z ( f + = .

5.9
Fie funcionala ptratic:
f:
3
,
2
3 3 1
2
2 2 1
2
1
x 3 x x 2 x x x 4 ax ) x , x ( f + + + + = .
S se determine valorile lui a astfel nct funcionala s fie pozitiv definit.


Rezolvare
Matricea formei ptratice este:
|
|
|
.
|

\
|
=
3 0 1
0 1 2
1 2 a
A .

Punem condiia:
0 A , 0 4 a
1 2
2 a
, 0 a
3 2 1
> = > = = > = .
Rezult:
3
13
a > .


6. Probleme propuse

Stabilii natura urmtoarelor sisteme de vectori i n caz de dependen s se determine
relaia respectiv:

6.1
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|
=
5
0
3
v ,
4
1
2
v
2 1
n
3
.

6.2
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|
=
4
0
v ,
2
3
v ,
1
4
v
3 2 1
n
2
.


6.3
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
1
1
1
v ,
2
1
3
v ,
1
2
0
v
3 2 1
n
3.

6.4
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

=
6
8
v ,
3
4
v
2 1
n
2
.
6.5
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|

=
1
3
m
v ,
1
0
2
v ,
1
m
1
3 2 v
1
n
3
, m

6.6
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
2
0
1
0
v ,
1
1
0
0
v ,
2
1
0
2
v ,
1
1
1
1
v
4 3 2 1
n
4
.

6.7
Fie vectorii:
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|
=
5
0
7
v ,
2
1
2
v ,
1
2
3
3 2 v
1
.
Determinai scalarii , astfel nct:
3 1 2
v v v + = .

6.8
Fie vectorii a, b, c, d liniar independeni . Care este natura sistemului de vectori
} d b 2 , d c b a , d 4 a , c 2 a 3 { + + + + ?

6.9
Fie vectorii
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
2
3
2
2
2
1
c
c
1
v ,
b
b
1
v ,
a
a
1
v , a, b,c .
Ce condiii trebuie s ndeplineasc a, b, c pentru ca vectorii s fomeze o baz n
3
?

6.10
Fie matricea:
|
|
|
.
|

\
|


=
3 1 2 0
2 0 1 2
2 4 3 1
A i fie 4 , 1 i , a
i
= vectorii coloan.
Care afirmaie este adevrat?:
a) Vectorii a
1
, a
2
, a
3
, a
4
formeaz o baz n
4
.

b) Vectorii a
1
, a
3
, a
4
nu formeaz o baz n
3
.
c) Vectorii a
1
, a
2
, a
3
, a
4
sunt liniar dependeni.
d) Vectorii a
1
, a
2
, a
3
sunt liniar independeni.
e) Vectorii a
2
, a
3
, a
4
formeaz o baz n
3
.

6.11
Fie b
i
, i = 1, ,2, 3 vectorii linie din A n exerciiul 6.10.
Care afirmaie este adevrat?:
a) } b , b {
3 1
sunt liniar dependeni.
b) } b , b , b {
3 2 1
sunt liniar independeni.
c) } b , b {
3 2
sunt liniar independeni.

6.12
Fie vectorii:
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
4
3
2
1
v ,
2
0
1
1
v ,
1
2
a
3
v ,
1
1
0
2
v
4 3 2 1
, a
Determinai parametrul real a astfel nct v
3
s fie dependent de v
1
, v
2
, v
4.

6.13
Pentru ce valori ale lui a , vectorii din 6.12 formeaz baz n
4
?

6.14
Fie B } v , v , v {
3 2 1
baz n
3
.
Este i B
1 } v v , v v , v v {
2 1 3 2 3 1
+ + =
baz n
3
?

6.15
Fie n M
2,2
() vectorii:
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|
=
5 1
2 1
v ,
2 1
0 3
v ,
1 1
1 2
v ,
3 0
2 1
v
4 3 2 1

|
|
.
|

\
|
=
4 3
2 1
v

Formeaz
} v , v , v , v {
4 3 2 1

baz n M
2,2
()? Dac da, aflai coordo-natele lui v n aceast
baz.

6.16
Fie B } , v , v {
2 1
= baz n
2
unde:
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
2
0
v ,
5
3
v
2 1
.
Aflai coordonatele lui
|
|
.
|

\
|
=
11
10
v n aceast baz.

6.17
Fie vectorii:
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
4
1
2
v ,
1
0
1
v ,
1
2
0
v ,
5
2
1
v
3 2 1
.
Aflai coordonatele lui v n baza B = } v , v , v {
3 2 1
.

6.18
Fie vectorii:
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|
=
0
1
3
v ,
1
1
1
v ,
1
0
2
v ,
c
b
a
v
3 2 1

Determinai a, b, c astfel nct coordonatele lui v n baza
B = } v , v , v {
3 2 1
s fie chiar a, b, c.

6.19
Fie:
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

=
2
2
1
1
v ,
1
2
1
0
v ,
2
2
0
3
v ,
1
0
2
1
v ,
2
1
1
1
v
4 3 2 1

a) Artai c } v , v , v , v {
4 3 2 1
formeaz baz n
4
.
b) Determinai coordonatele lui v n baza canonic.
c) Determinai coordonatele lui v n baza B = } v , v , v , v {
4 3 2 1
.
d) Care este matricea de trecere de la baza canonic la baza B?6.20
Fie vectorii:
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|
=
4
0
d ,
1
2
c ,
1
1
b ,
2
3
a .
a) Artai c B = {a, b}, B
1
={c, d} sunt baze n
2
.
b) Aflai coordonatele vectorului
|
|
.
|

\
|

=
1
4
v n bazele B, B
1
.
c) Aflai legtura dintre v
B
, v
B1 .
d) Care este matricea de trecere de la B la B
1
?
e) Care este matricea de trecere de la B
1
la B?

6.21
Care este baza unitar n M
2,3
()? Dar n M
3,2
()?

6.22
Fie
|
|
|
|
|
.
|

\
|


=
3 2 1 0
0 2 1 1
1 m 3 1
2 1 0 2
A , m .
a) Determinai parametrul m astfel nct vectorii coloan din A s formeze baz n
4
.
b) Aflai valorile lui m pentru care vectorii linie din A formeaz baz n
4
.
c) Pentru valorile lui m de la a), b) matricea A este inversabil?

6.23
Aflai soluiile de baz ale sistemului:

= + +
= +
0 x 2 x x 3 x
1 x x x x 2
4 3 2 1
4 3 2 1


6.24
Fie a
i
vectorii necunoscutelor x
i
din sistemul:

= + +
= +
= + +
1 x 2 x x 3
0 x x 3 x x
2 x x x 2 x
4 3 2
4 3 2 1
4 3 2 1


a) Artai c B = } a , a , a {
3 2 1
formeaz baz n
3
.

b) Gsii soluia de baz corespunztoare lui B.

6.25
Fie sistemul de ecuaii:

= + + +
= + +
1 x x 4 x x x
2 x x x 2 x x 3
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

Gsii soluia de baz care are x
1
= x
2
= x
3
= 0 .

6.26
Fie sistemul de inecuaii:

+ +
+
2 x 2 x x 2
0 x x 2 x
3 2 1
3 2 1

Scriei sistemul de ecuaii ataat. Aflai soluiile de baz ale acestuia i soluiile
corespunztoare sistemului de inecuaii.

6.27
Care dintre urmtorii operatori este liniar:
a) U:
2

3
,
|
|
|
.
|

\
|
+ +

=
3 x 4 x
9 x 2
x 3 x 5
) x ( U
2 1
1
2 1
, x
2

b) U:
2

2
,
|
|
.
|

\
|

+
=
2 1
2 1
x x 3
x 6 x 2
) x ( U , x
2

c) U:
3

2
,
|
|
.
|

\
|

+
=
3 1
3
2
2 1
x x 4
x x 2 x
) x ( U , x
3

d) U:
2

4
,
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|
+

=
2
2
1
1
2 1
x
x
x 2
x
x 5 x 4
) x ( U , x
2


6.28
Fie operatorii liniari U, V:
3

3
,
|
|
|
.
|

\
|

+
+ +
=
|
|
|
.
|

\
|
+ +

+
=
2 1
3 2
3 2 1
3 2
3 1
3 2 1
x 4 x
x x
x 7 x x 2
) x ( V ,
x x
x x 2
x 2 x x
) x ( U

a) Determinai matricile A, B ale lui U respectiv V n bazele canonice.
b) Calculai UV i matricea lui C n bazele canonice.
c) Calculai VU i matricea lui D n bazele canonice.
d) Ce legtur exist ntre A, B, C, D?

6.29
Fie operatorii liniari U, V de la 6.28 cu matricile A, B n bazele canonice. S se afle
operatorul U-V. Dac C este matricea lui U-V corespunztoare bazelor canonice, s se
afle legtura dintre A, B, C.

6.30
Fie operatorul U:
2

2
,
|
|
.
|

\
|
+
+
=
2 1
2 1
x 4 x
x 6 x 2
) x ( U
a) Este U operator liniar?
b) Exist U
-1
(x). Dac da, calculai-l.
c) Dac A, B sunt matricile lui U respectiv U
-1
, ce legtur exist ntre A i B?

6.31
a) S se afle valorile i vectorii proprii ai operatorului U de
la 6.30.
b) Exist o baz n
2
n care matricea lui U s fie diagonalizat?

6.32
Fie operatorul liniar U:
3

3
,
|
|
|
.
|

\
|
+
+
+
=
2 1
3 1
3 2 1
x x
x 3 x
x x x 2
) x ( U
a) Scriei ecuaia caracteristic a operatorului U.
b) Ce reprezint soluiile ei?

6.33
Care dintre urmtoarele funcionale sunt liniare:
a) f:
3
, 5 x 2 x 6 x 2 ) x ( f
3 2
2
1
+ = , x
3
.
b) f:
4
,
4 3 2 1
x 2 x x 9 x 12 ) x ( f + + = , x
4
.
c) f:
2
,
3
2 1
x x 6 ) x ( f = , x
2
.
d) f:
3
,
3 2 1
x 9 x x 5 ) x ( f + = , x
3
.


6.34
Fie f:
5
,
5 4 3 2 1
x 12 x x 6 x 3 x 2 ) x ( f + + + + = , x
5
.
a) Artai c f este funcional liniar.
b) Scriei matricea lui f n baza unitar.

6.35
Fie f:
3
,
3 2 1
x 9 x x 6 ) x ( f + = .
a) Artai c f este funcional liniar.
b) Scriei matricea lui f n baza canonic.
c) Scriei matricea lui f n baza B = } v , v , v {
3 2 1
unde:
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|

=
1
1
1
v ,
1
0
1
v ,
1
1
2
v
3 2 1
.

6.36
Determinai natura sistemului de funcionale liniare:
3 2 1 3
3 2 1 2
3 2 1 1
x x x 2 ) x ( f
x x x ) x ( f
x 6 x 2 x 3 ) x ( f
+ =
+ =
+ + =
, f
i
:
3
, i = 1, 2, 3.

6.37
Care este legtura dintre urmtoarele funcionale liniare:
2 1 4
2 1 3
2 1 2
2 1 1
x x ) x ( f
x 9 x 2 ) x ( f
x x 6 ) x ( f
x x 3 ) x ( f
=
+ =
=
+ =
, f
i
:
2
, 4 , 1 i = .

6.38
Care dintre urmtoarele funcionale sunt biliniare:
a) f:
3
x
2
,
2 1 3 2 1
x 6 y x y x 2 ) y , x ( f + =
b) f:
2
x
2
,
2 2 1 2 1 1
y x 14 y x 9 y x 3 ) y , x ( f + = .
c) f:
2
x
3
,
1 2 3 2 2
2
1
y x 4 y x y x ) y , x ( f + =

6.39
Fie funcionala biliniar:
f:
3
x
3
,
2 3 2 2 1 2 3 1
y x 2 y x 4 y x y x 3 ) y , x ( f + + = .
a) Aflai matricea ei A n baza canonic.
b) Aflai matricea ei B n baza B = } c , b , a { unde:
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|

=
1
1
0
c ,
0
1
1
b ,
1
0
1
a .
c) Care este legtura ntre A i B?

6.40
Fie funcionala biliniar:
f:
2
x
3
,
1 1 2 1 1 2 3 1
y x 2 y x 6 y x 5 y x 3 ) y , x ( f + + = , x
2
, y
3

a) S se afle matricea A corespunztoare bazelor canonice din
2
respectiv
3
.
b) S se afle matricea B corespunztoare bazelor B = } a , a {
2 1

din
2
i B
1
= } b , b , b {
3 2 1
din
3
unde:
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|
=
1
1
0
b ,
1
0
1
b ,
0
1
1
b ,
2
3
a ,
1
2
a
3 2 1 2 1

c) Care este legtura ntre A i B?
Indicaie
b) ( )
3 , 2 , 1 j
2 , 1 i j i
b B
=
=
= unde ), b , a ( f b
j i j i
= , i=1,2; j=1,2,3.
Se obine:
|
|
.
|

\
|
=
27 13 22
18 7 13
B .
c) Dac C este matricea de trecere de la baza canonic din
2
la
baza B iar C
1
este matricea de trecere de la baza canonic din
3
la B
1
, atunci: B = C
t

A C
1
.

6.41
Scriei matricea funcionalei ptratice:
f:
4
,
4 3
2
4
2
3 3 2
2
2 4 2 3 1
2
1
x x 5 x x x x 8 x 12 x x 9 x x 6 x 4 ) x , x ( f + + + + = , x
4
.


6.42
Fie funcionala ptratic:
f:
3
,
3 2
2
2
2
1 3 1
x x 6 x x x x 2 ) x , x ( f + = .
Stabilii natura ei aducnd-o la forma canonic.

6.43
Stabilii natura funcionalei ptratice:
f:
3
,
3 2 2 1 3 1
x x x x 2 x x 6 ) x , x ( f + = .

6.44
Aducei la forma canonic i stabilii natura urmtoarei funcionale ptratice:
f:
2
,
2 1
x x 4 ) x , x ( f =

6.45
Fie funcionala ptratic:
f:
3
,
3 2
2
3
2
2 2 1 3 1
2
1
x x 2 x x 3 x x 6 x x 4 ax ) x , x ( f + + = , a.
Pentru ce valori ale lui a funcionala este pozitiv definit? Dar negativ definit?


1. Mulimi convexe

1.1
S se demonstreze c intersecia unei familii de mulimi convexe este o mulime
convex.

Rezolvare
tim c mulimea
n
C se numete convex dac pentru orice dou puncte
C X , X
2 1
, segmentul care le unete este inclus n C. Altfel spus: dac X
1
,X
2
C atunci
C X ) 1 ( X X
2 1
+ = unde ] 1 , 0 [ .
Fie
I i i
} A {

o familie de mulimi convexe i fie
i
I i
A A

= .
Fie X
1
,X
2
A. Rezult c X
1
A
i
, X
2
A
i
() iI.

Cum A
i
este mulime convex, rezult c I i ) ( A X , X
i 2 1
am notat cu
2 1
X , X
segmentul ce unete pe X
1
cu X
2
). Rezult c A A X X
i
I i
2 1
=

deci A e o mulime
convex.

1.2
Care din mulimile de mai jos sunt convexe?
a) = ) y , x {( X
2
/ } 4 y x 1
2 2
+
b) = ) y , x {( X
2
/ } 9 y x
2 2
= +
c) = ) y , x {( X
2
/ } 0 y , 36 y 4 x 9
2 2
+
OPTIMIZRI LINIARE
2

( ) ( ) x f opt

= =
m
1 i
n
1 j
ij ij
x C


d) = ) y , x {( X
2
/ } 0 x , x y
2

e) = ) y , x {( X
2
/ } 0 y , 0 x , 1 xy

Rezolvare
a) X este coroana circular haurat n graficul de mai jos:
Se vede c dac am alege
punctele A,B X, segmentul
X AB deci mulimea X nu este
convex.
b) Mulimea X este format din punctele de pe circumferina
cercului cu centrul n origine i raz 3.
Unind punctele A, B de pe
circumferin, AB nu aparine lui X
deci muli mea nu este convex.

c) X este mulimea haurat de mai jos:
X este dat de intersecia a dou
mulimi convexe: interiorul elipsei


1
9
y
4
x
2 2
= + i semiplanul y 0 deci este o mulime convex.
Se vede de asemenea c () A,BX X AB .
d)
X este convex deoarece este intersecia a dou mulimi convexe: interiorul
parabolei y = x
2
i semiplanul x 0.
e) X nu este mulime convex dup
cum reiese din unirea punctelor
A i B.

y
x 0
A
B
A
B
0 3 x
3
y
y
x
3
A
B
0 2
y=x
2

x
y
0
1/2
y
x
A
B
1
2
0

1.3
S se arate c mulimea:
= ) y , x {( X
2
} 0 y , 0 x , 3 y x , 6 y 2 x 3 / +

este convex i s i se determine
vrfurile.

Rezolvare
X apare ca intersecia a 4 semiplane deci este o mulime convex.
Vrful A apare ca intersecia dreptei (d
1
): 3x 2y = 6 cu axa ox de ecuaie y = 0. Avem
deci A (2,0).
Coordonatele lui B sunt date de soluia sistemului:

= +
=
3 y x
6 y 2 x 3

Avem deci: |
.
|

\
|
5
3
,
5
12
B .
) 3 , 0 ( C
3 y x
0 x
) d ( ) oy (
2

= +
=
.
Mai avem evident: O (0,0).

1.4
S se arate c mulimea soluiilor unui sistem de inecuaii liniare este convex.

Rezolvare
Fie sistemul de inecuaii liniare scris sub form algebric
( )
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
= =
=
=
n
2
1
m
2
1
n , 1 j
m , 1 i
j i
x
x
x
X ,
b
b
b
b , a A , b AX

.
(d
2
)
A
B
C
0 x
y
(d
1
)

Not
O relaie cu se transform n prin nmulire cu (-1) iar o egalitate se transform
n dou inegaliti de sens contrar. Mulimea = X { T
n
} b AX / se mai numete
tronson.
Fie X
1
, X
2
T. Avem: AX
1
b, AX
2
b.
Fie ] 1 , 0 [ , X ) 1 ( X X
2 1
+ = .
Avem: b b ) 1 ( b X A ) 1 ( X A X A
2 1
= + + = deci XT.
Rezult c tronsonul (mulimea soluiilor sistemului de inecuaii liniare) este o mulime
convex.


2. Rezolvarea pe cale grafic a unei P.P.L.
(problem de programare liniar)

S se rezolve urmtoarele P.P.L prin metoda grafic:

2.1
(max) f(x) = 4x
1
+ 7x
2

0 x
4 x 4 x
12 x 3 x 2
3 x x
2 , 1
2 1
2 1
2 1


+


Rezolvare
Reprezentm nti grafic dreptele:
(d
1
) x
1
x
2
= -3, (d
2
) 2x
1
+ 3x
2
= 12, (d
3
) x
1
4x
2
= 4.
Poligonul convex al mulimii soluiilor posibile este mulimea haurat de mai jos:


;
11
4
,
11
60
B ) d ( ) d ( ); 0 , 4 ( A ) ox ( ) d (
3 2 1 3
|
.
|

\
|

X
1
X
2

(d
2
)
A
B
C
D
0
(d
1
)
(d
3
)

) 3 , 0 ( D ) x 0 ( ) d ( ;
5
18
,
5
3
C ) d ( ) d (
2 1 2 1

|
|
.
|

\
|
.
Maximul funciei de eficien f se afl ntr-unul din vrfurile poligonului. Avem:
,
11
268
11
4
,
11
60
f ) B ( f , 16 ) 0 , 4 ( f ) A ( f = |
.
|

\
|
= = =
0 ) 0 ( f , 21 ) 3 , 0 ( f ) D ( f ,
5
138
5
18
,
5
3
f ) C ( f = = = = |
.
|

\
|
=
rezult c (max) f
5
138
=

2.2
(min) f = 3x
1
+ 5x
2


+
2 x
6 x 3 x
4 x x 2
2
2 1
2 1

0 x
1

Rezolvare
Mulimea soluiilor posibile este haurat n graficul de mai jos obinut dup
reprezentarea dreptelor: (d
1
): -2x
1
+ x
2
= 4,
(d
2
): x
1
- 3x
2
= 6, (d
3
): x
2
= 2.
) 4 , 0 ( C ) x 0 ( ) d ( ); 2 , 12 ( B ) d ( ) d ( ; ) 2 , 0 ( A ) x 0 ( ) d (
2 1 3 2 1 3

Avem: f(A) = 10, f(B) = 46, f(C) = 20, deci: (min)f = 10.
2.3
(max) f = 4x
1
+ 10x
2


+
+
6 x 3 x
20 x 5 x 2
3 x x
2 1
2 1
2 1
0 x
2 , 1


X
2

A B
C
0
(d
1
)
(d
3
)
X
1
(d
2
)

Rezolvare
Fie (d
1
): -x
1
+ x
2
= 3, (d
2
): 2x
1
+ 5x
2
= 20, (d
3
): x
1
3x
2
= 6.

Mulimea soluiilor posibile este poligonul convex haurat de vrfuri:
o (0,0), A (6,0), ( ) 3 , 0 D ,
7
26
,
7
5
C ,
11
8
,
11
90
B |
.
|

\
|
|
.
|

\
|
.
Avem: f(0) = 0, f(A) = 24, f(B) = 40, f(C) = 40, f(D) = 30
Rezult: (max) f = 40 i este atins att n vrful B ct i n C.
Problema are optim multiplu i orice punct de pe segmentul BC este o soluie optim.

2.4
(min) f = -2x
1
+ 3x
2

+
+
24 x 4 x 3
4 x 2 x
2 1
2 1

0 x
2 , 1


Rezolvare


(d
1
): x
1
+ 2x
2
= 4, (d
2
): 3x
1
+ 4x
2
= 24.
Observm c mulimea soluiilor posibile este vid deci problema nu are soluie
(intersecia mulimilor haurate de mai sus este mulimea vid).

A
C
B
D
0
(d
3
)
y
x
X
2

X
1
(d
2
)
0
(d
2
)
(d
1
)
(d
1
)

3. Algoritmul simplex. Metoda penalizrii.
Problema dual. Algoritmul dual-simplex.

3.1
S se rezolve urmtoarea P.P.L.:
(max) f = 4x
1
+ 7x
2


+

4 x 4 x
12 x 3 x 2
3 x x
2 1
2 1
2 1

0 x
2 , 1


Rezolvare
Dup ce nmulim prima relaie cu (-1), aducem P.P.L. la forma standard prin
adugarea variabilelor de compensare y
1
, y
2
, y
3
.

3 2 1 2 1
y 0 y 0 y 0 x 7 x 4 f (max) + + + + = .

= +
= + +
= + +
4 y x 4 x
12 y x 3 x 2
3 y x x
3 2 1
2 2 1
1 2 1

0 y , 0 x
3 , 2 , 1 2 , 1
.
Observm c matricea sistemului conine matricea unitate de ordinul trei, deci putem
aplica algoritmul simplex (spunem c avem P.P.L. sub form standard de lucru).
4 7 0 0 0
Baza C
B
X
B
a
1
a
2
a
3
a
4
a
5

0


a
3
a
4

a
5


0
0
0

3
12
4

-1
2
1


3
- 4

1
0
0

0
1
0

0
0
1

3 : 1 = 3
12 : 3 = 4
-


j
=

f
j
C
j
-f
j


0
*

0
4


0
7

0
0

0
0

0
0a
2

a
4

a
5


7
0
0

3
3
16

-1

-3

1
0
0

1
-3
4

0
1
0

0
0
1

-
3/5
-f
j


21
*

-7
11

7
0

7
-7

0
0

0
0


1
5
ntruct toi 5 , 1 j , 0
j
= , am obinut soluia optim:
5
138
f (max) ,
5
89
y , 0 y y , 5 / 18 x , 5 / 3 x
3 2 1 2 1
= = = = = =
(vezi 2.1 )
Deoarece 0 y , 0 y y
3 2 1
= = rezult c primele dou relaii sunt egaliti iar a treia este
inegalitate strict.

3.2
(max) f = 4x
1
+ 10x
2


+
+
6 x 3 x
20 x 5 x 2
3 x x
2 1
2 1
2 1

0 x
2 , 1


Rezolvare
Forma standard este: (max) f = 4x
1
+ 10x
2

= +
= + +
= + +
6 y x 3 x
20 y x 5 x 2
3 y x x
3 2 1
2 2 1
1 2 1

0 y 0 x
3 , 2 , 1 2 , 1
.

Not
Variabilele de compensare 3 , 2 , 1 i , 0 y
i
= , capt n funcia de eficien f
coeficienii zero.


j


a
2

a
1

a
5


7
4
0

18/5
3/5
89/5

0
1
0

1
0
0

2/5
-3/5
11/5

1/5
1/5
3/5

0
0
1

f
j

j


138/5
*

4
0

7
0

2/5
-2/5

11/5
-11/5

0
0n iteraia a treia s-a obinut soluia optim:
|
|
.
|

\
|
=
=
7 / 26 x
7 / 5 x
: X
2
1
1
.
Deoarece am gsit 0
3
= , vectorul a
3
nefiind n baz, algoritmul s-a continuat i am
obinut nc o soluie optim:
|
|
|
.
|

\
|
=
=
11 / 8 x
11
90
x
: X
2
1
2
.
Problema are soluie multipl dat de relaia:
] 1 , 0 [ , X ) 1 ( X X
2 1
+ = .
i (max) f = 40. (vezi 2.3 )


4 10 0 0 0
Baza C
B
X
B
a
1
a
2
a
3
a
4
a
5

0


a
3
a
4

a
5


0
0
0

3
20
6

-1
2
1


5
-3

1
0
0

0
1
0

0
0
1

3
24
-


j
=

f
j
C
j
-f
j


0
*

0
4

0
10

0
0

0
0

0
0a
2

a
4

a
5


10
0
0

3
5
15

-1

-2

1
0
0

1
-5
3

0
1
0

0
0
1

-
5/7
-


j
=

f
j

C
j
-f
j


30
*

-10
14

10
0

10
-10

0
0

0
0a
2

a
1

a
5


10
4
0

26/7
5/7
115/7

0
1
0

1
0
0

2/7
-5/7


1/7
1/7
2/7

0
0
1

13
-
115/11f
j

j


40
*

4
0

10
0

0
0

2
-2

0
0a
2

a
1

a
3


10
4
0

8/11
90/11
115/11

0
1
0

1
0
0

0
0
1

1/11
3/11
2/11

-2/11
5/11
7/11

f
j

j


40
*

4
0

10
0

0
0

2
-2

0
0


1
7
11/7

3.3
(min) f = -2x
1
+ 3x
2

+
+
24 x 4 x 3
4 x 2 x
2 1
2 1

0 x
2 , 1


Rezolvare
Prin introducerea variabilelor de compensare 2 , 1 i , 0 y
i
= , restriciile devin:

= +
= + +
24 y x 4 x 3
4 y x 2 x
2 2 1
1 2 1
.
Deoarece lipsete al doilea vector unitar, la restricia a doua adugm o variabil artificial
(de penalizare) z
1
care n funcia f capt coeficientul .
Avem: (min) f =
1 2 1
z x 3 x 2 + + .

= + +
= + +
24 z y x 4 x 3
4 y x 2 x
1 2 2 1
1 2 1

0 z , 0 y , 0 x
1 2 , 1 2 , 1


-2 3 0 0
Baza C
B
X
B
a
1
a
2
a
3
a
4
a
5

0


a
3
a
5


0


4
24

1
3


4

1
0

0
-1

0
1

2
6


j


f
j
= f
j
- c
j


24
*

3
3+2

4
4-3

0

0

-
-


0a
2

a
5


3


2
16


1

1
0

1/2
-2

0
-1

0
1

4
16


f
j


j16+6*

+
2
3

+
2
73


0

-2+
2
3

-2+
2
3--


0a
1

a
5


-2


4
12

1
0

2
-2

1
-3

0
-1

0
1

f
j

j


12-8
*

-2
0

-2-4
-2-7

-3-2
-3-2

-
-


0


2
1/2

ntruct toi 5 , 1 j , 0
j
= am obinut iteraia optim.
Deoarece n ultima baz a rmas vectorul de penalizare a
5
cu valoarea 0 12 pe coloana
lui X
B
(adic z
1
= 12), P.P.L. nu are soluie (vezi 2.4 ).

3.4
O ntreprindere urmrete minimizarea cheltuielilor totale de producie la patru
produse P
1
, P
2
, P
3
, P
4
innd cont de consumurile specifice la dou materii prime
principale M
1
, M
2
.

Datele sunt furnizate de urmtorul tabel:
Produse
Materii prime
P
1
P
2
P
3
P
4
Disponibil
M
1

M
2

6 4 8 4
0 2 4 6
600
160
Cheltuieli unitare de
producie
10 8 4 8

Planul la cele patru produse este de 100 uniti. Datorit necesitilor interne ale
ntreprinderii, produsul P
3
trebuie s fie de cel puin 20 uniti. Cum trebuie organizat
producia ntreprinderii astfel nct planul s fie ndeplinit sau depit iar consumul total de
materii prime s fie conform disponibilului existent?

Rezolvare
Fie x
i
cantitatea care se produce din 4 , 1 i , P
i
= . Modelul matematic al P.P.L. este:
(min) f = 10x
1
+ 8x
2
+ 4x
3
+ 8x
4

+ + +
+ +
+ + +
20 x
100 x x x x
160 x 6 x 4 x 2
600 x 4 x 8 x 4 x 6
3
4 3 2 1
4 3 2
4 3 2 1

4 , 1 i 0 x
i
=
Primele dou restricii se refer la materiile prime iar ultimele dou sunt restricii de plan.
Pentru a micora numrul de restricii, putem face translaia: 20 x t
3 3
= adic
20 t x
3 3
+ = .

Observm de asemenea c putem simplifica cu 2 primele dou restricii. Obinem
urmtoarea P.P.L.:
(min) f = 10x
1
+ 8x
2
+4t
3
+8x
4
+80

+ + +
+ +
+ + +
80 x t x x
40 x 3 t 2 x
220 x 2 t 4 x 2 x 3
4 3 2 1
4 3 2
4 3 2 1

0 x , 0 t , 0 x , 0 x
4 3 2 1

Introducnd variabilele de compensare y
i
0, i = 1, 2, 3 i variabila de penalizare z
1
0
obinem:
(min) f = 10x
1
+ 8x
2
+ 4t
3
+ 8x
4
+
1
z

= + + + +
= + + +
= + + + +
80 z y x t x x
40 y x 3 t 2 x
220 y x 2 t 4 x 2 x 3
1 3 4 3 2 1
2 4 3 2
1 4 3 2 1

0 z , 3 , 2 , 1 i 0 y , 0 t , 0 x , 0 x , 0 x
1 i 3 4 2 1
=


10 8 4 8 0 0 0

Baza C
B
X
B

a
1
a
2
a
3
a
4
a
5
a
6
a
7
a
8

0


a
5

a
6

a
8


0
0


220
40
80

3
0
1

2

1

4
2
1
2
2
3
1

1
0
0

0
1
0

0
0
-1
0
0
0
1

110
40
80j
=

f
j

f
j
c
j


80

*


-10


-8


-4


-8

0

0

0

0

-
-0a
5

a
2

a
8


0
8


140
40
40

3
0


0
1
0

0
2
-1

-4
3
-2

1
0
0

-2
1
-1

0
0
-1

0
0
1

140/3
-
40f
j
j


40+320
*


-10

8

0

16-
12-

24-2
16-2

0

0

8-
8-

-
-


0a
5

a
2

a
1


0
8
10

20
40
40

0
0
1

0
1
0


2
-1

2
3
-2

1
0
0

1
1
-1

3
0
-1

-3
0
1

20/3
20
-f
j

j


720

*

10

0

8

0

6

2

4

-4

0

0

-2

-2

-10

-10

10

10-


1
1
3


a
3

a
2

a
1


4
8
10

20/3
80/3
140/3

0
0
1

0
1
0

1
0
0

2/3
5/3
-4/3

1/3
-2/3
1/3

1/3
1/3
-2/3

1
-2
0

-1
2
0

y
j

j


2120/3

*

10

0

8

0

4

0

8/3

-16/3

-2/3

-2/3

-8/3

-8/3

-12

-12

12

12-Soluia optim este:
,
3
80
20
3
20
20 t x ,
3
80
x ,
3
140
x
3 3 2 1
= + = + = = =
0 z y y y , 0 x
1 3 2 1 4
= = = = = i
3
2360
80
3
2120
f (min) = + =
3.5
Dou ntreprinderi A i B trebuie s primeasc un minim de investiii i anume:
60 u.m. ntreprinderea A
120 u.m. ntreprinderea B.
Se tie c:
fondul total de investiii este 220 u.m.
producia global la 1 u.m. investiii este 1,2 respectiv 1,4 u.m.
cheltuielile materiale la 1 u.m. producie global sunt
0,4 respectiv 0,5 u.m.
cele dou ntreprinderi trebuie s obin o producie global de cel puin 265
u.m.
Cum trebuie repartizat fondul de investiii pe cele dou ntreprinderi astfel nct cheltuielile
materiale totale s fie minime?

Rezolvare
Fie x
i
fondul de investiii ce trebuie repartizat ntreprinderii
i, i = 1,2. Modelul matematic al problemei este:

2 1
x 4 , 1 5 , 0 x 2 , 1 4 , 0 ) x ( f (min) + =

+
+
120 x
60 x
265 x 4 , 1 x 2 , 1
220 x x
2
1
2 1
2 1

0 x
2 , 1

Putem face transformrile: 0 120 x t , 0 60 x t
2 2 1 1
= = .

adic: 120 t x , 60 t x
2 2 1 1
+ = + = .
P.P.L. devine:

2 1
t 7 , 0 t 48 , 0 g (min) + =

+
+

+
+
125 t 7 t 6
40 t t
25 t 4 , 1 t 2 , 1
40 t t
2 1
2 1
2 1
2 1

0 t
2 , 1
0 t
2 , 1

Introducem variabilele de compensare i de penalizare:

1 2 1
z t 7 , 0 t 48 , 0 g (min) + + =

= + +
= + +
125 z y t 7 t 6
40 y t t
1 2 2 1
1 2 1

0 z , 0 y , 0 t
1 2 , 1 2 , 1


Soluia optim este:
0 t , 6 / 125 t
2 1
= = adic: . m . u 8 , 80 60
6
125
x
1
+ = x
2
= 120 u.m. i (min)g = 10.
Fondul de investiii se repartizeaz astfel: ntreprinderea A primete 80,8 u.m., iar B
primete 120 u.m. Cheltuielile materiale minime necesare realizrii produciei globale de
265 u.m. se ridic la:
0,48 0,7 0 0
Baza C
B
X
B
a
1
a
2
a
3
a
4
a
5

0


a
3
a
5


0


40
125

1
6

1


1
0

0
-1

0
1

40
125/7


j


=

f
j
f
j
- C
j


125
*

6
6-0,48

7
7-0,7

0

0;

-
-


0a
3

a
2


0
0,7

155/7
125/7

1/7


0
1

1
0

1/7
-1/7

-1/7
1/7

155
125/6


f
j

j12,5
*


0,6
0,12


0,7
0


0
0


-0,1
-0,1


0,1
0,1-a
3

a
1


0
0,48

115/6
125/6

0
1

-1/6
7/6

1
0

1/6
-1/6

-1/6
1/6

f
j

j


10
*

0,48
0;

0,56
-0,14

0
0

-0,08
-0,08

0,08
0,08-


7
6/7

80 , 122 10 120 7 , 0 60 48 , 0 = + + u.m.
3.6
a) S se rezolve urmtoarea P.P.L.
(min) f = x
1
+ 3x
2
-2x
3

= + +
+ +
2 x 4 x 3 x
3 x x x 2
3 2 1
3 2 1

3 , 2 , 1 i , 0 x
i
=
b) Aflai coordonatele vectorilor 3 , 2 , 1 i , a
i
= n baza optim.
Rezolvare
a)
2 1 2 2 1
z z x 2 x 3 x f (min) + + + =

= + + +
= + + +
2 z x 4 x 3 x
3 z y x x x 2
2 3 2 1
1 1 3 2 1

0 z ; 0 y ; 3 , 2 , 1 i , 0 x
2 , 1 1 i
=


1 3 -2 0
Baza C
B
X
B
a
1
a
2
a
3
a
4
a
5
a
6
0


a
5
a
63
2

2
-1

1
3

1


-1
0

1
0

0
1

3
1/2


j


= f
j

f
j
- C
j


5
*


-1;

4 ;
4 -3

5
5+2

- ;
-


0


0a
5

a
3-2

5/2
1/2


-1/4

1/4
3/4

0
1

-1
0

1
0

-1/4
1/4

10/9
-
f
j


j


2
2 5

*

4
2 9 +
4
2 9

4
6
4
18


-2

0

-

-0

4
2

4
2 5

a
1

a
3


1
-2

10/9
7/9

1
0

1/9
7/9

0
1

-4/9
-1/9

4/9
1/9

-1/9
2/9f
j


j
-4/9

*1

0;-13/9

9
40
-2

0-2/9

-2/92/9

9
2
-

3
5


3
54
9/4

Soluia optim: 0 z z ; 0 y ;
9
7
x , 0 x ,
9
10
x
2 1 1 3 2 1
= = = = = =
9
4
f (min) = .
Deoarece y
1
= 0 rezult c pentru soluia optim prima relaie este satisfcut cu egal.

b) Varianta 1:
Baza optim este B = {a
1
, a
3
}. Coordonatele vectorilor a
i
, i = 1,2,3 n B (reamintim c a
i

este vectorul coloan al necunoscutei x
i
din
sistemul de restricii) sunt coloanele lui a
i
din iteraia optim, adic:

|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
1
0
a ,
9 / 7
9 / 1
a ,
0
1
a
B 3 B 2 B 1
.

Varianta2:
Fie
|
|
.
|

\
|

=
4 1
1 2
B matricea bazei B = {a
1
, a
3
}.
tim c B
-1
se afl n iteraia optim sub vectorii unitari din baza iniial, adic sub a
5
, a
6
.
Avem deci:

|
|
.
|

\
|
=

2 1
1 4
9
1
B
1
.
Avem: a
1B

|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
= =

0
1
1
2
2 1
1 4
9
1
a B
1
1
.

a
2B
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
= =

7
1
9
1
3
1
2 1
1 4
9
1
a B
2
1
.


a
3B
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
= =

1
0
4
1
2 1
1 4
9
1
a B
3
1
.

3.7
S se rezolve urmtoarea P.P.L.:

3 2 1
x 4 x 2 x f (max) + =

+ +
= +
+
1 x x 2 x
3 x 2 x x
2 x x x 2
3 2 1
3 2 1
3 2 1

3 , 2 , 1 i 0 x
i
= .

Rezolvare
Transformm inegalitile n egaliti:

= + + +
= +
= +
1 y x x 2 x
3 x 2 x x
2 y x x x 2
2 3 2 1
3 2 1
1 3 2 1

Deoarece lipsesc primul i al doilea vectori unitari, adugm variabilele de penalizare z
1

respectiv z
2
; ele capt n f coeficientul . Problema devine:

2 1 3 2 1
z z x 4 x 2 x f (max) + =

= + + +
= + +
= + +
1 y x x 2 x
3 z x 2 x x
2 z y x x x 2
2 3 2 1
2 3 2 1
1 1 3 2 1

0 z , 0 y , 0 x
2 , 1 2 , 1 3 , 2 , 1
.

1 -2 4 0 0
- -
Baza CB XB
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7
0


a6

a7
a5

-
-
0

2

3

11

-1

1

-1

2

-1

2

1

-1

0

0

0
0

1

1
0

0

0
1

0

1
3

-


j
=Cj

fj

fj

-5

*

-3
3 +1

0

-2

-
+4


-

0

0

-

0

-

0a1
a7
a5

1
-
0

1
2
2

1
0
0

1/2
-3/2
5/2

-1/2
5/2
1/2

-1/2
1/2
-1/2

0
0
1

1/2
-1/2
1/2

0
1
0

-
4/5
4fj


j


1-2


*

1


0

2
3 1 +
2
3 5


2
5 1

2
5 9 +

2
1

2
1 +

0

0

2
1 +

2
1 3


-


0a1
a3
a5

1
4
0

7/5
4/5
8/5

1
0
0

1/5
-3/5
14/5

0
1
0

-2/5
1/5
-3/5

0
0
1

2/5
-1/5
3/5

1/5
2/5
-1/5

7
-
4/7
2
fj

j


23/5

*

1

0

-11/5

1/5

4

0

2/5

-2/5

0

0

-2/5
5
2
+

9/5
5
9
a1
a3
a2

1
4
-2

9/7
8/7
4/7

1
0
0

0
0
1

0
1
0

-5/14
1/14
-3/14

-1/14
3/14
5/14

5/14
-1/14
3/14

3/14
5/14
-1/14

fj

j


33/7

*

1

0

-2

0

4

0

5/14

-5/14

1/14

-1/14

-5/14
14
5
+


25/14
14
25

Soluia optim: ; 0 y y ; 7 / 8 x , 7 / 4 x , 7 / 9 x
2 1 3 2 1
= = = = =
7
33
f (max) ; 0 z z
2 1
= = = .

Not
Toate relaiile sunt satisfcute cu egal pentru soluia optim.

3.8
Se face un amestec din ingredientele I
1
, I
2
, I
3
, I
4
cu scopul obinerii unui produs finit
n cantitate de cel puin 1000t. Ingredientele conin substanele nutritive S
1
, S
2
, iar
amestecul trebuie s conin cel puin 20 000gr. din S
1
i 24 000gr. din S
2
.
Datele sunt prezentate n urmtorul tabel:

Ingrediente
Substane
Coninutul n grame pe ton
I
1
I
2
I
3
I
4

Necesar grame
S
1

S
2
30 20 10 20
10 30 20 10
20 000
24 000
Cost unitar 6 4 5 3

Cum trebuie fcut amestecul pentru a avea un cost total minim?

Rezolvare
Notnd cu x
i
cantitatea din ingredientul 4 , 1 i , I
i
= care intr n amestec, modelul
matematic este:
(min) f = 6x
1
+ 4x
2
+ 5x
3
+3x
4


+ + +
+ + +
+ + +
1000 x x x x
24000 x 10 x 20 x 30 x 10
20000 x 20 x 10 x 20 x 30
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1

4 , 1 i , 0 x
i
=

Rezolvare
mprind cu 10 primele dou relaii, restriciile devin:

+ + +
+ + +
+ + +
1000 x x x x
2400 x x 2 x 3 x
2000 x 2 x x 2 x 3
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1

4 , 1 i , 0 x
i
=

Dac am aplica algoritmul Dimplex primal, ar trebui s extindem problema cu 3 variabile
de compensare i nc 3 de penalizare.
Vom rezolva problema dual:
(max) g = 2000u
1
+ 2400u
2
+ 1000u
3

+ +
+ +
+ +
+ +
3 u u u 2
5 u u 2 u
4 u u 3 u 2
6 u u u 3
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1

3 , 2 , 1 i , 0 u
i
=

= + + +
= + + +
= + + +
= + + +

3 y u u u 2
5 y u u 2 u
4 y u u 3 u 2
6 y u u u 3
4 3 2 1
3 3 2 1
2 3 2 1
1 3 2 1

4 , 3 , 2 , 1 j , 0 y ; 3 , 1 i , 0 u
j i
= =

2000 2400 1000 0 0 0 0
Baza C
B
U
B

a
1
a
2
a
3
a
4
a
5
a
6
a
7

0


a
4

a
5

a
6

a
7


0
0
0
0

6
4
5
3

3
2
1
2

1

2
1

1
1
1
1
2
1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

0
0
0
1

6
4/3
5/2
3

j
=

C
j
g
j


0

2000

2400

1000

0

0

0

0


3


a
4

a
2

a
6

a
7


0
2400
0
0

14/3
4/3
7/3
5/3

7/3
2/3
-1/3
4/3

0
1
0
0

2/3
1/3
1/3
2/3

1
0
0
0

-1/3
1/3
-2/3
-1/3

0
0
1
0

0
0
0
1

2
2
-
5/4g
j
j


3200

*

1600

400

2400

0

800

200

0

0

800

-800

0

0

0

0a
4

a
2

a
6

a
1


0
2400
0
2000

7/4
1/2
11/4
5/4

0
0
0
1

0
1
0
0

-1/2
0
1/2


1
0
0
0

1/4
1/2
-3/4
-1/4

0
0
1
0

-7/4
-1/2
1/4
3/4

-
-
11/2
5/2g
j

j


3700
*

2000
0

2400
0

1000
0

0
0

700
-700

0
0

300
-300a
4

a
2

a
6

a
3


0
2400
0
1000

3
1/2
3/2
5/2

1
0
-1
2

0
1
0
0

0
0
0
1

1
0
0
0

0
1/2
-1/2
1/2

0
0
1
0

-1
-1/2
-1/2
3/2

g
j

j


3700
*

2000
0

2400
0

1000
0

0
0

700
-700

0
0

300
-300Problema dual are soluie multipl.

Citirea soluiilor
Problema dual are soluiile optime:

|
|
|
.
|

\
|
=
=
=
|
|
|
.
|

\
|
=
=
=
2 / 5 u
2 / 1 u
0 u
: U ,
0 u
2 / 1 u
4 / 5 u
: U
3
2
1
2
3
2
1
1
.
Soluia optim sub form general este: | | 1 , 0 , U ) 1 ( U U
2 1
+ =
Soluia optim a problemei primale se afl n iteraia optim pe linia lui g
j
n dreptul
vectorilor de compensare:
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
=
=
=
300 x
0 x
700 x
0 x
: X
4
3
2
1

Avem desigur (max) g = (min) f = 3700.1/2

3.9
S se arate c urmtoarea P.P.L.: nu are soluii posibile
(min) f = x
1
+ 3x
2
+5x
3

+ +

10 x 2 x x
20 x x x 2
3 2 1
3 2 1

3 , 2 , 1 i 0 x
i
=

Rezolvare

Varianta 1:
Din prima inecuaie a sistemului de restricii i din condiia 3 , 2 , 1 i , 0 x
i
= ar rezulta
0 20 deci sistemul este incompatibil.

Varianta 2:
nmulind prima relaie cu (-1) i adugnd variabilele de compensare 2 , 1 i , y
i
= , obinem
P.P.L.:
(min) f = x
1
+ 3x
2
+ 5x
3

= + + +
= + + +
10 y x 2 x x
20 y x x x 2
2 3 2 1
1 3 2 1

0 y , 0 x
2 , 1 3 , 2 , 1


Avnd toi 5 , 1 j , 0
j
= i o component negativ pe coloana soluiei X
B
, trebuie s
aplicm algoritmul dual-simplex. Trebuie s scoatem din baz vectorul a
4
. Pentru a gsi
vectorul care intr n baz, urmrim pe linia vectorului a
4
componentele negative, facem
rapoartele dintre
j
corespunztoare i aceste elemente i alegem raportul minim. Cum
pe linia lui a
4
nu exist elemente negative, rezult c P.P.L. nu are soluie.

1 3 5 0 0
Baza C
B
X
B
a
1
a
2
a
3
a
4
a
5

0


a
4
a
5


0
0

-20
10

2
1

1
1

1
2

1
0

0
1
j


=f
j


f
j
- C
j


0
*

0
-1

0
-3

0
-5

0
0

0
0Varianta 3:
Aducem P.P.L. la forma standard de lucru:

1 3 2 1
z x 5 x 3 x f (min) + + + =

= + + +
= +
10 y x 2 x x
20 z y x x x 2
2 3 2 1
1 1 3 2 1

0 z , 0 y , 0 x
1 2 , 1 3 , 2 , 1

ntruct toi 6 , 1 j , 0
j
= , algoritmul simplex nu se poate continua. Deoarece n baza
optim a rmas vectorul de penalizare a
6
cu 0 20 z
1
= , P.P.L. nu are soluie.

3.10
Pentru ntocmirea unei diete, se pot folosi alimentele A
1
,,A
5
care conin vitaminele
V
1
, V
2
, V
3
. S se alctuiasc dieta optim (cu cel mai mic pre de cost) care s conin 20
uniti din V
1
, cel puin 15 uniti din V
2
i cel puin 20 uniti din V
3
. Costul unitar al
alimentelor i coninuturile lor specifice n uniti de vitamine sunt date mai jos:

Alimente
Vitamine
A
1
A
2
A
3
A
4
A
5
V
1

V
2

V
3
1
0
1
2
1
1
1
0
0
3
3
2
0
1
2
Pre unitar 2 8 4 70 10

Rezolvare
Fie
i
x cantitatea din alimentul
i
A , 5 , 1 i = care intr n alctuirea dietei. Obinem
urmtorul model matematic:
(min) f = 2x
1
+ 8x
2
+4x
3
+70x
4
+ 10x
5

+ + +
+ +
= + + +
20 x 2 x 2 x x
15 x x 3 x
20 x 3 x x 2 x
5 4 2 1
5 4 2
4 3 2 1

1 3 5 0 0
Baza C
B
X
B
a
1
a
2
a
3
a
4
a
5
a
6

0


a
6
a
50

20
10

-2
1

-1
1

-1
2

-1
0

0
1

1
0
j


=f
j


f
j
- C
j


20
*

-2
-2-1

-
- -3

-
- -5

-
-

0
0


05 , 1 i , 0 x
i
=
Putem transforma egalitatea n dou relaii de sens contrar:

+ + +
+ +
+ + +
+ + +
20 x 2 x 2 x x
15 x x 3 x
20 x 3 x x 2 x
20 x 3 x x 2 x
5 4 2 1
5 4 2
4 3 2 1
4 3 2 1

5 , 1 i , 0 x
i
=
nmulim ultimele trei inecuaii cu (-1), introducem variabilele 0 y
i
, 4 , 1 i = i aplicm
algoritmul dual-simplex urmtoarei P.P.L.:
(min) f = 2x
1
+ 8x
2
+ 4x
3
+ 70x
4
+ 10x
5

= +
= +
= +
= + + + +
20 y x 2 x 2 x x
15 y x x 3 x
20 y x 3 x x 2 x
20 y x 3 x x 2 x
4 5 4 2 1
3 5 4 2
2 4 3 2 1
1 4 3 2 1
5 , 1 i , 0 x
i
= ;
4 , 1 j , 0 y
j
= .

2 8 4 70 10 0 0 0 0
Baza CB XB
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
0

a6
a7
a8
a9
0
0
0
0
20
-20
-15
-20
1
-1
0
-1
2
-2
-1
-1
1
-1
0
0
3
-3
-3
-2
0
0
-1
-2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1j


=fj-cj

0

-2

-8

-4

-70

-10

0

0

0

0

2
3
70
,
1
4
,
2
8
,
1
2
min =

)
`


a6
a1
a8
a9
0
2
0
0
0
20
-15
0
0
1
0
0
0
2
-1
1
0
1
0
1
0
3
-3
1
0
0
-1
-2
1
0
0
0
1
-1
0
-1
0
0
1
0
0
0
0
1


j

fj
= fj -cj
40
*
2
0
4
-4
2
-2
6
-64
0
-10
0
0
-2
-2
0
0
0
0
4
1
10
,
3
64
,
1
4
min =

)
`


a6
a1
a2
a9
0
2
8
0
0
-10
15
-15
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
-3
3
-2
0
-2
1
-3
1
0
0
0
1
-1
0
-1
0
2
-1
1
0
0
0
1


fj
j

100

*
2

0
8

0
2

-2
18

-52
4

-6
0

0
-2

-2
-4

-4
0

0
2
1
2
,
3
6
,
2
52
min =

)
`
2 8 4 70 10 0 0 0 0
Baza CB XB
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
0

a6
a1
a2
a7
0
2
8
0
-15
5
15
15
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
-1
-2
-1
3
2
-3
1
1
3
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
-1
-1
1
-1
0
-1


fj
j

130

*
2

0
8

0
0

-4
22

-48
10

0
0

0
0

0
-6

-6
-2

-2
0
3
0
,
2
48
min =

)
`a5
a1
a2
a7
0
2
8
0
5
0
10
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1/3
1/3
1/3
0
2/3
-5/3
7/3
0
1
0
0
0
1/3
1/3
1/3
1
0
0
0
1
1/3
4/3
2/3
0
1/3
2/3
1/3
0


fj
j

130

*
2

0
8

0
0

-4
22

-48
10

0
0

0
0

0
-6

-6
-2

-2
Soluia optim:
130 f (min) ; 4 , 1 i , 0 y , 5 x , 0 x x , 10 x , 0 x
i 5 4 3 2 1
= = = = = = = =
Rezult c dac se folosesc 10 uniti din alimentul A
2
i 5 uniti din A
5
, dieta se
realizeaz la un pre de cost minim n valoare de
130 u.m.

4. Reoptimizri

4.1
Fie P.P.L.:
(min) f = 10x
1
+ 5x
2
+ x
3

+

+ +
4 x 2 x 3 x
1 x x x 2
5 x x x
3 2 1
3 2 1
3 2 1

3 , 1 i , 0 x
i
=
a) Aflai soluia optim.
b) Cum se modific soluia optim pentru
|
|
|
.
|

\
|
=
3
6
1
b
~
?

c) Cum se modific soluia optim pentru ( ) 1 , 2 , 3 c
~
= ?
d) Cum se modific soluia optim pentru ( ) 4 , 2 , 1 c
~
= ?

Rezolvare
a) Pentru a aplica algoritmul simplex ar trebui s introducem 3 varia-bile de compensare
i 3 de penalizare deci problema s-ar extinde
cu 6 variabile. Este mai simplu s rezolvm problema dual:
(max) g = 5u
1
+ u
2
+ 4u
3


+
+ +
1 u 2 u u
5 u 3 u u
10 u u 2 u
3 2 1
3 2 1
3 2 1

3 , 2 , 1 i , 0 u
i
=

= +
= + +
= + + +

1 y u 2 u u
5 y u 3 u u
10 y u u 2 u
3 3 2 1
2 3 2 1
1 3 2 1

3 , 2 , 1 j , 0 y ; 3 , 2 , 1 i , 0 u
j i
= =


5 1 4 0 0 0
Baza C
B
U
B
a
1
a
2
a
3
a
4
a
5
a
6

0


a
4
a
5

a
6

0
0
0

10
5
1

1
1
1

2
-1
-1

1
3
-2

1
0
0

0
1
0

0
0
1

10
5
1

j


=C
j
-g
j
0

5

1

4

0

0

0a
4

a
5

a
1


0
0
5

9
4
1

0
0
1

3
0
-1

3
5
-2

1
0
0

0
1
0

-1
-1
1

3
4/5
-

g
j

j


5
*

5
0

-5
6

-10
14

0
0

0
0

5
-5
a
4

a
3

a
1


0
4
5

33/5
4/5
13/5

0
0
1

3
0
-1

0
1
0

1
0
0

-3/5
1/5
2/5

-2/5
-1/5
3/5

11/
5
-
-


g
j

j


81/5
*

5
0

-5
6

4
0

0
0

14/5
-14/5

11/5
-11/5


a
2

a
3

a
1


1
4
5

11/5
4/5
24/5

0
0
1

1
0
0

0
1
0

1/3
0
1/3

-1/5
1/5
1/5

-2/15
-1/5
7/15
g
j

j


147/5
*

5
0

1
0

4
0

2
-2

8/5
-8/5

7/5
-7/5Soluia optim a problemei duale: ,
5
4
u ,
5
11
u ,
5
24
u
3 2 1
= = = 0 y y y
3 2 1
= = = .
Soluia optim a problemei primale se afl n iteraia optim pe linia lui g
j
n dreptul
vectorilor de compensare:
x
1
= 2, x
2
= 8/5, x
3
=7/5. Desigur: (min) f = (max) g = 147/5.
b) Reoptimizarea lui b din problema primal, induce reoptimizarea lui C n problema
dual; vom copia iteraia optim a dualei unde modificm: coeficienii de deasupra
tabelului, coloana C
B
, g
j
,
j
.

Problema dual are soluie optim multipl.

Fie:
|
|
|
.
|

\
|
=
=
=
=
|
|
|
.
|

\
|
=
=
=
=
0 u
5 u
0 u
U ,
7 / 20 u
7 / 25 u
0 u
U
3
2
1
2
3
2
1
1
dou soluii optime.
Soluia optim sub form general este:
2 1
U ) 1 ( U U + = , ] 1 , 0 [ i (max) g = 30.
Soluia optim a problemei primale este
|
|
|
.
|

\
|
=
=
=
=
0 x
0 x
3 x
X
3
2
1

i (min) f = 30.
c) Modificarea vectorului C din problema primal este echivalent cu modificarea lui b din
problema dual.
1 6 3 0 0 0
Baza
B
C
~

U
B
a
1
a
2
a
3
a
4
a
5
a
6

0


a
2
a
2

a
1

6
3
1

11/5
4/5
24/5

0
0
1

1
0
0

0
1
0

1/3
0
1/3

-1/5
1/5
1/5

-2/15
-3/15
7/15

-
-
72/7
j
~


=
j
C
~

g
~

- g
~


102/5
*

1
0

6
0

4
0

7/3
-7/3

-2/5
2/5

-14/15
14/15a
2

a
3

a
6


6
3
0

25/7
20/7
72/7

2/7
3/7
15/7

1
0
0

0
1
0

3/7
1/7
5/7

-1/7
2/7
3/7

0
0
1

-
10
24

g
~

j
~


30


*

3


-2

6


0

3


0

3


-3

0


0

0


0
a
2

a
5

a
6


6
0
0

5
10
6

1/2
3/2
3/2

1
0
0

1/2
7/2
-3/2

1/2
1/2
1/2

0
1
0

0
0
1


g
~


j
~


30*

3


-2

6


0

3


0

3


-3

0

0

0
0


Fie B matricea bazei optime din problema dual. tim c B
-1
se afl n iteraia optim
sub vectorii care au format prima baz unitar.
Deci:
|
|
|
.
|

\
|

7 3 5
3 3 0
2 3 5
15
1
B
1
.
Din: b
~
B U
~
1
B

= rezult:
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
.
|

\
|


=
28
3
7
15
1
1
2
3
7 3 5
3 3 0
2 3 5
15
1
U
~
B
.
Cum toate componentele lui
B
U sunt pozitive, rezult c soluia optim a problemei duale
este:
5
1
u ,
15
7
u ,
15
28
u
3 2 1
= = = i
5
53
5
1
4
15
7
15
28
5 g (max) = + + = .
Soluia optim a primalei rmne:
5
7
x ,
5
8
x , 2 x
3 2 1
= = = i
5
53
g (max) f (min) = = .
d) Avem n problema dual:
|
|
|
.
|

\
|
=
4
2
1
b
~
deci
|
|
|
.
|

\
|

=
|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
.
|

\
|


= =

13
2
3
5
1
4
2
1
7 3 5
3 3 0
2 3 5
15
1
U
~
b
~
B U
~
B
1
B
.
ntruct atunci cnd avem o reoptimizare pentru b se modific doar soluia de baz iar
diferenele
j
rmn neschimbate, rezult c n acest caz avem soluie dual-realizabil i
aplicm algoritmul dual simplex. Vom copia ultima iteraie a algoritmului din cazul a) n
care nlocuim coloana lui
B B
U
~
cu U .
5 1 4 0 0 0
Baza C
B
U
B
a
1
a
2
a
3
a
4
a
5
a
6

0


a
2
a
3

a
1

1
4
5

-3/5
-2/5
13/5

0
0
1

1
0
0

0
1
0

1/3
0
1/3

-1/5
1/5
1/5

-2/15
-3/15
7/15
j


=C
j

g
j

-g
j

54/5
*
5
0
1
0
4
0
2
-2
8/5
-8/5
7/5
-7/5

8
15 / 2
5 / 7
,
5 / 1
5 / 8
min
=
=

)
`a
5

a
3

a
1


0
4
5

3
-1
2

0
0
1

-5
1
1

0
1
0

-5/3
1/3
2/3

1
0
0

2/3
-1/3
1/3
g
j

j


6
*

5
0

9
-8

4
0

14/3
-14/3

0
0

1/3
-1/3

Soluia optim a problemei duale: u
1
= 1, u
2
= u
3
= 0, (max) g = 5. Soluia optim a
problemei primale: x
1
= 5, x
2
= x
3
= 0, (min) f = 5.

4.2
O unitate economic fabric produsele P
1
, P
2
, P
3
, utiliznd resursele: fora de
munc (F.M.), mijloace de munc (M.M.) i materii prime (M.P.). n tabelul de mai jos se
dau consumurile specifice, cantitile disponibile i preurile unitare de vnzare ale
produselor:

Produse
Resurse
P
1
P
2
P
3
Disponibil
(uniti fizice)
F.M.
M.M.
M.P.
1 3 4
2 5 1
4 1 2
15
10
25
Pre vnzare
(u. m.)
3 2 6Se tie c fora de munc trebuie utilizat n ntregime i c volumul produciei planificate
al produsului P
2
trebuie s fie cel puin egal cu
o unitate fizic.

a) S se scrie modelul matematic al P.P.L. i s se aduc la forma standard de lucru.
b) S se determine soluia corespunztoare bazei
B = {a
3
, a
1
, a
5
, a
2
} i s se stabileasc natura ei.
c) Care este soluia optim pentru ) 3 , 1 , 5 ( C
~
= .
d) Care este soluia optim pentru
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
2
30
15
20
b
~


a
5

a
6

a
1

0
0
5
1
3
1
0
0
1
-3
-3
2
2
-3
1
-1
-1
1
1
0
0
0
1
0


g
j

j


5


*

5

0

10

-9

5

-1

5

-5

0

0

0
0


Rezolvare
a) (max) f = 3x
1
+ 2x
2
+ 6x
3

+ +
+ +
= + +
1 x
25 x 2 x x 4
10 x x 5 x 2
15 x 4 x 3 x
2
3 2 1
3 2 1
3 2 1

3 , 1 i , 0 x
i
=
A aduce P.P.L. la forma standard de lucru, nseamn s avem toate restriciile cu = i
matricea unitate de ordinul 4.
Avem:
2 1 3 2 1
z z x 6 x 2 x 3 f (max) + + = .

= +
= + + +
= + + +
= + + +
1 z y x
25 y x 2 x x 4
10 y x x 5 x 2
15 z x 4 x 3 x
2 3 2
2 3 2 1
1 3 2 1
1 3 2 1

0 z , z ; 3 , 2 , 1 j , 0 y ; 3 , 2 , 1 i , 0 x
2 1 j i
= =
b) Fie B matricea bazei B. Avem:

|
|
|
|
|
.
|

\
|=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=

7 0 0 0
63 1 14 0
17 0 4 1
1 0 1 2
7
1
B
1 0 0 0
1 1 4 2
5 0 2 1
3 0 1 4
B
1Soluia corespunztoare acestei baze este:
b B X
1
B

= adic:
|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|

|
|
|
|
|
.
|

\
|=
1
14
7 / 8
7 / 19
1
25
10
15
7 0 0 0
63 7 14 0
17 0 4 1
1 0 1 2
7
1
X
B

Soluia X
B
avnd toate componentele 0 este o soluie realizabil de baz. Pentru a
vedea dac este soluie optim trebuie s ntocmim tabelul simplex corespunztor. Pentru
aceasta aflm coordonatele tuturor vectorilor a
i
n baza B folosind formula
a
iB
= B
-1
a
i
, 8 , 1 i = .
Obinem tabelul simplex:
Baza C
B
X
B
3 2 6 0 0 0
0

ntruct toi 8 , 1 j , 0
j
= , am obinut chiar soluia optim:
x
1
= 8/7, x
2
= 1, x
3
= 19/7, y
1
= y
3
= 0, y
2
= 14, z
1
= z
2
= 0 i
7
152
f (max) =
c) Avem de fcut o reoptimizare n care vectorul C = (3, 2, 6) devine ) 3 , 1 , 5 ( C
~
= . Vom
copia iteraia optim a problemei iniiale n care modificm coeficienii C
j
de deasupra
tabelului, vectorul C
B
, cantitile f
j
i 8 , 1 j ,
j
= .
ntruct toi 8 , 1 j , 0
~
j
= , rezult c soluia optim a problemei iniiale este optim i
pentru noua problem. Se modific doar optimul funciei i anume
7
104
f (max) = .
d) Calculm: b
~
B X
~
1
B

= i obinem:

|
|
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
|
|
.
|

\
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|=
2
18
7 / 6
7 / 23
2
30
15
20
7 0 0 0
63 7 14 0
17 0 4 1
1 0 1 2
7
1
X
~
B

ntruct toate componentele lui
B
X
~
sunt 0 , am obinut soluia optim:
7
23
x , 2 x ,
7
6
x
3 2 1
= = = i
7
184
7
23
6 2 2
7
6
3 f (max) = + + = .
a
1
a
2
a
3
a
4
a
5
a
6
a
7
a
8

a
3
a
1

a
5

a
2


6
3
0
2

19/7
8/7
14
1

0
1
0
0

0
0
0
1

1
0
0
0

-1/7
4/7
-2
0

0
0
1
0

1/7
17/7
-9
-1

2/7
-1/7
0
0

-1/7
-17/7
9
1
j
=C
j

f
j


-f
j

152/7
*
3
0
2
0
6
0
6/7
-6/70
0
43/7
-43/7
9/7

7
9


7
43

7
43
+5 1 3 0 0 0
Baza
B
C
~
X
B
a
1
a
2
a
3
a
4
a
5
a
6
a
7
a
8

0a
3
a
1

a
5

a
2


3
5
0
1

19/7
8/7
14
1

0
1
0
0

0
0
0
1

1
0
0
0

-1/7
4/7
-2
0

0
0
1
0

1/7
17/7
-9
-1

2/7
-1/7
0
0

-1/7
-17/7
9
1j
~
=
j
C
~j
f
~-
j
f
~

104/7
*
5
0
1
0
3
0
17/7
-17/70
0
81/7
-81/7
1/7

7
1


7
81

7
81
+
4.3
a) S se arate c punctele A (12, 0), B (0, 4) sunt optimale pentru cuplul de probleme
duale:
(max) f = 4x
1
+ 3x
2
(max) g = 6u
1
+ 12u
2

+
+
12 x 3 x
6 x 2 x 3
2 1
2 1

+
+
3 u 3 u 2
4 u u 3
2 1
2 1

0 x
2 , 1
0 u
2 , 1

b) Care sunt soluiile optime dac n problema primal lum ( ) 7 , 2 C
~
= i n dual
|
|
.
|

\
|
=
7
2
b
~
.
c) S se afle soluia optim a dualei dac ) 4 , 2 ( C
~
= i
|
|
.
|

\
|
=
1
3
b
~
.
d) S se afle soluia optim a dualei pentru ) 9 , 4 ( C
~
= .

Rezolvare
a) Varianta 1: Propunem cititorului s rezolve cele dou probleme pe cale grafic.

Varianta 2:
Este suficient s rezolvm problema primal:
(max) f = 4x
1
+3x
2

= + +
= + +
12 y x 3 x
6 y x 2 x 3
2 2 1
1 2 1

0 y , 0 x
2 , 1 2 , 1


Soluia optim a problemei primale este: x
1
= 12, x
2
= 0 i
(max) f = 48.
4 3 0 0
Baza C
B
X
B
a
1
a
2
a
3
a
4

0


a
3
a
4


0
0

6
12

-3
1

2
3

1
0

0
1

-
12

j


=C
j


-f
j


0

4
3 0 0a
3

a
1


0
4

42
12

0
1

11
3

1
0

3
1
f
j

j


48
*

4
0

12
-9

0
0

4
-4
Soluia optim a problemei duale: u
1
= 0, u
2
= 4, (min) g = 48.
b) Este suficient s facem reoptimizarea problemei primale pentru ) 7 , 2 ( C
~
= .Soluia optim a problemei primale:
11
306
f (max) ,
11
42
x ,
11
6
x
2 1
= = =
Soluia optim a problemei duale:
11
306
g (min) ,
11
25
u ,
11
1
u
2 1
= = = .
c) Deoarece se modific simultan C i b, vom relua problema primal de la nceput:
(max) f = 3x
1
+ x
2

= + +
= + +

+
+
4 y x 3 x
2 y x 2 x 3
4 x 3 x
2 x 2 x 3
2 2 1
1 2 1
2 1
2 1

0 x
2 , 1
0 y , 0 x
2 , 1 2 , 1


Not
Am inut seama c modificarea lui C respectiv b din problema dual, implic
modificarea lui b respectiv C n problema primal.
Avem:
2 7 0 0
Baza
B
C
~
X
B
a
1
a
2
a
3
a
4

0


a
3
a
1


0
2

42
12

0
1

11
3

1
0

3
1

42/11
4

j
C
~
j
~
=j
f
~

-
j
f
~


24

*

2

0
6

1
0

0
2

-2a
2

a
1


7
2

42/11
6/11

0
1

1
0

1/11
-3/11

3/11
2/11


j
f
~


j
~


11
306

*
2


0
7


0
1/11


-1/11
25/11


-25/113 1 0 0
Baza C
B
X
B
a
1
a
2
a
3
a
4

0


a
3
a
4


0
0

2
4

-3
1

2
3

1
0

0
1

-
4
j
=C
j


-f
j

0

3

1

0

0a
3

a
1


0
3

14
4

0
1

11
3

1
0

3
1
f
j

j


12
*

3
0

9
-8

0
0

3
-3
Soluia optim a problemei primale: x
1
= 4, x
2
= 0, (max) f = 12.
Soluia optim a problemei duale: u
1
= 0, u
2
= 3, (min) g = 12.
d) Considerm c n problema primal termenul liber b devine
|
|
.
|

\
|
=
9
4
b
~
.
Dac B este matricea bazei optime B = {a
3
, a
1
}, atunci:
|
|
.
|

\
|
=

1 0
3 1
B
1
i
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
|
|
.
|

\
|
= =

9
31
9
4
1 0
3 1
X
~
b
~
B X
~
B
1
B
i
B
X
~

reprezint soluia optim a problemei primale, adic: x
1
= 9, x
2
= 0.
Avem: (max)f = 49 +30 = 36.
ntruct prin modificarea lui b n problema primal diferenele
j
nu se schimb, rezult c
soluia optim a problemei duale este tot:
u
1
= 0, u
2
= 4, dar (min) g = 36.


5. Probleme de transport (P.T.)

5.1
Trei orae O
1
, O
2
, O
3
se aprovizioneaz cu ulei vegetal din localitile L
1
, L
2
, L
3
, L
4
.
Costurile unitare de transport de la L
i
la O
j
, 4 , 1 i = , 3 , 1 j = , disponibilul localitilor i
necesarul oraelor, sunt date n tabelul de mai jos.

O
j

L
i

O
1
O
2
O
3
Disponibil (D)
L
1
2 1 3 200
L
2
1 4 2 150
L
3
5 2 1 250
L
4
3 1 1 100
Necesar (N) 400 175 125
700
700

Cum trebuie organizat transportul astfel nct s fie acoperit tot necesarul oraelor i
distribuit tot disponibilul cu un cost total minim?

Rezolvare

Vom nota cu x
i j
cantitatea ce se transport de la L
i
la O
j
iar cu C
i,j
costul unitar de
transport de la L
i
la O
j
, 4 , 1 i = , 3 , 1 j = . Vom aplica metoda potenialelor.
Etapa I
Observm c P.T. este echilibrat (N = D = 700).
Cutm o soluie iniial de baz folosind de exemplu metoda costului minime pe
linie.

O
j

L
i

O
1
O
2
O
3
(D)
L
1
2
25
1
175
3
200
L
2
1
150
4 2
150
L
3
5
125
2 1
125
250
L
4
3
100
1 1
100
(N) 400 175 125
700
700

Pe prima linie, costul minim este 1; transportm n csua respectiv min {175, 200} = 175.
Tot pe prima linie a rmas costul minim 2; transportm n csua respectiv min {200-175
= 25, 400} = 25. Prima linie fiind saturat, se trece la linia a doua cu acelai procedeu
.a.m.d.
Soluia iniial de baz este: x
11
= 25, x
12
= 175, x
21
= 150, x
31
= 125, x
33
= 125, x
41
= 100.
ea este nedegenerat deoarece are m + n 1 =
= 4 + 3 1 = 6 componente diferite de zero.
Costul iniial de transport este:
. m . u 1425 100 3 125 1 125 5 150 1 175 1 25 2 C
0
= + + + + + = Urmrim s gsim o
alt repartiie a transportului, astfel nct costul total s fie mai mic.
Etapa II
Introducem variabilele 3 , 1 j , 4 , 1 i v , u
, j i
= = care au proprietile: u
i
+ v
j
= C
ij
, unde
C
ij
sunt costurile din csuele bazice (unde avem x
i,j
0).
v
j
u
i

v
1
= 0 v
2
=-1 v
3
=-4
u
1
= 2 2 1
u
2
= 1 1


u
3
= 5 5 1
u
4
= 3 3

Alegem iniial un u
i
sau v
j
egal cu 0 ( vezi teoria!!). Am ales de exemplu v
1
= 0. Deoarece
u
1
+ v
1
= 2, rezult u
1
= 2. Din u
2
+ v
1
= 1 rezult u
2
= 1, .a.m.d.
Pentru csuele nebazice, vom determina cantitile
j i
C (au rolul lui f
j
de la P.PL.) care
verific de asemenea relaiile:
j i j i
v u C + = .
ntocmim tabelul pentru
j i
C (
j i
C coincid cu
j i
C n csuele bazice):
v
j
u
i

v
1
= 0 v
2
=-1 v
3
=-4
u
1
= 2 2 1 -2
u
2
= 1 1 0 -3
u
3
= 5 5 4 1
u
4
= 3 3 2 -1
Am haurat
j i
C din csuele bazice.
Etapa III
Facem un nou tabel cu diferenele
j i j i j i
C C = (la P.P.L., ntr-o problem de
minim, fceam diferenele
j j j
C f = i o alegeam pe cea mai mare pozitiv pentru a
gsi vectorul care intr n baz).
0 0 -5
0 -4 -5
0 2 0
0 1 -2


j i j i j i
C C =
Etapa IV
Alegem diferena
j i
cea mai mare pozitiv (n cazul nostru 2). ntocmim un tabel
cu soluia precedent i pe locul cu
j i
cea mai mare pozitiv punem o valoare care
deocamdat este nedeterminat. Anihilm apoi pe pe linii i coloane obinnd un anumit
ciclu:

25 + 175 -
150 50
150 150
125 -
125 125 125
100

100


Facem 125 } 175 , 125 { min = = i gsim o nou soluie de baz.
Notnd cu C
1
costul transportului pentru noua soluie, avem:
1175 2 125 1425 max . C C
j i 0 1
= = = u.m.

Etapa V
ncercm s vedem dac noua soluie de baz mai poate fi mbuntit, calculnd
pentru ea u
i
, v
j
,
j i
C etc.
Algoritmul se termin cnd toi 0 C C
j i j i j i
= (la P.P.L. toi 0 C f
j j j
= ).
Vom prezenta calculele mai departe considernd tabelele legate ntre ele:

v
j
u
i

v
1
= 0 v
2
=-1 v
3
=-2
u
1
= 2 2 1 0 0 0 -3
150+ 50-
200
u
2
= 1 1 0 -1 0 -4 -3 150 150
u
3
= 3 3 2 1 -2 0 0 125 125 125 125
u
4
= 3 3 2 1 0 1 0
100-
50 50


j i j i
v u C + =
j i j i j i
C C = 50 } 100 , 50 min{ = =
Costul de transport pentru noua soluie este:
1125 50 1 1175 max C C
j i 1 2
= = = u.m.

v
j

u
i

v
1
= 0 v
2
=-2 v
3
=-3
u
1
= 2 2 0 -1 0 -1 -4
u
2
= 1 1 -1 -2 0 -5 -4
u
3
= 4 4 2 1 -1 0 0
u
4
= 3 3 1 0 0 0 -1


j i j i
v u C + = 0 C C
j i j i j i
=

Rezult c ultima soluie de baz este soluia optim:
x
11
= 200, x
21
= 150, x
32
= 125, x
33
= 125, x
41
= 50, x
42
= 50 i costul minim este C
2
= 1125
u.m.5.2
Trei magazine de mobil M
1
, M
2
, M
3
achiziioneaz mobila de la dou fabrici F
1
i
F
2
. Costurile unitare de transport de la F
i
, i =1,2 la M
j
, j = 1,2,3, disponibilul fabricilor i
necesarul magazinelor sunt date n tabelul urmtor. Cum trebuie organizat transportul
pentru a obine un cost total minim?
M
j

F
i

M
1
M
2
M
3
D
F
1
3 5 2 20
F
2
4 1 3 20
N 10 15 25
40
50

Rezolvare
Varianta 1:
Problema fiind neechilibrat (D < N) extindem tabelul cu o fabric fictiv F
3
creia i
afectm costurile de transport O (la P.P.L. variabilele de compensare capt coeficienii 0
n f) i disponibilul egal cu N D = 10.
M
j

F
i

M
1
M
2
M
3
D
F
1

3 5 2
20
20
F
2

4 4
15
3
5
20
F
3

0
10
0 0
10
N 10 15 25
50
50
Am aflat soluia iniial de baz prin metoda costului minim pe linie. Observm c soluia
este degenerat deoarece are 5 1 n m 4 = + < componente diferite de zero. Pentru a
nltura degenerarea, adugm cte un 0 > la fiecare disponibil i 3 la ultimul
necesar. Cutm apoi soluia iniial de baz prin metoda costului minim pe linie. n final,
dup ce obinem soluia optim, facem 0 = .

M
j

F
i

M
1
M
2
M
3
D
F
1

3

5

2
+ 20
+ 20
F
2

4

1
15
3
+ 5
+ 20
F
3
0
10
0

0

+ 10
N 10 15 + 3 25 + 50Soluia iniial este:
= = = = + + =
33
31
23 22
13
x , 10 5 15 20 x x , x , x , i are 5 componente nenule.
Costul iniial de transport este:
+ = + + + + + + = 5 70 0 10 0 ) 5 ( 3 15 1 ) 20 ( 2 C
0
.
Aplicm n continuare metoda potenialelor.
v
j

u
i

v
1
= 0 v
2
=-2 v
3
=0
u
1
= 2 2 0 2 -1 -5 0
u
2
= 1 3 1 3 -1 0 0
u
3
= 4 0 -2 0 0 -2 0


j i j i
v u C + = 0 C C
j i j i j i
=
Soluia optim este: x
13
= 20, x
22
= 15, x
23
= 5, x
31
= 10 cu costul
C
0
= 70 u.m.
ntruct 0 x
31
rezult c magazinul M
1
trebuie s se aprovizioneze de la alt fabric cu
necesarul su de mobil.
Varianta 2:
Dup ce echilibrm problema, vom afla soluia iniial de baz prin metoda colului
N-V. Vom vedea c este necesar s parcurgem mai multe iteraii, n schimb soluia iniial
nu este degenerat.

M
j

F
i

M
1
M
2
M
3
D
F
1

3
10
5
10
2
20
F
2

4

1
5
3
15
20
F
3
0

0

0
10
10
N 10 15 25 50

Soluia iniial: x
11
= 10, x
12
= 10, x
22
= 5, x
23
= 15, x
33
= 10 care este nedegenerat d un
cost iniial C
0
= 30 + 50 + 5 + 45 = 130 u.m.
v
j
u
i

v
1
= 3 v
2
=5 v
3
=7
u
1
= 0 3 5 7 0 0 5 10
10-
10 10
u
2
= -4 -1 1 3 -5 0 0
5+ 15-
15 5
u
3
= 7 -4 -2 0 -4 -2 0 10 10

j i j i
v u C + =
j i j i j i
C C = 10 } 15 , 10 min{ = =

Costul transportului pentru noua soluie este:
80 5 10 130 max C C
j , i 0 1
= = = u.m.

v
j
u
i

v
1
= 3 v
2
=0 v
3
=2
u
1
= 0 3 0 2 0 -5 0
10-

10+
20
u
2
= 1 4 1 3 0 0 0 15 5 15 5
u
3
= -2 1 -2 0 1 -2 0


10-
10 0


j i j i
v u C + =
j i j i j i
C C = 10 } 10 , 10 min{ = =
Soluia obinut fiind degenerat am pus un zero ntr-una din csuele (1,1)sau (3,3) unde
au disprut simultan componente. Costul total de transport este:
70 1 10 80 max C C
j , i 1 2
= = = u.m.

v
j

u
i

v
1
= 3 v
2
=1 v
3
=3
u
1
= -1 2 0 2 -1 -5 0
u
2
= 0 3 1 3 -1 0 0
u
3
= -3 0 -2 0 0 -2 0


j i j i
v u C + =
j i j i j i
C C =
S-a obinut aceeai soluie optim cu acelai cost total minim de transport.

5.3
Patru antiere 4 , 1 j , A
j
= , se aprovizioneaz cu ciment de la trei depozite
3 , 1 i , D
i
= . Costurile unitare de transport, necesarul antierelor precum i disponibilul
depozitelor se dau n urmtorul tabel.

A
j

D
i

A
1
A
2
A
3
A
4
D
D
1
3 3 3 5 800
D
2
2 3 4 5 200
D
3
4 3 3 2 300
N 600 350 250 100 1300

S se determine planul optim de aprovizionare al antierelor.


Rezolvare
P.T: fiind echilibrat, determinm o soluie iniial de baz. Vom aplica metoda
costului minim pe coloan.
A
j

D
i

A
1
A
2
A
3
A
4
D
D
1

3
400
3
350
3
50
5
800
D
2

2
200
3 4 5
200
D
3
4

3

3
200
2
100
300
N 600 350 250 100 1300

Soluia iniial de baz este nedegenerat (are m + n -1 = 6 componente 0). Costul
iniial de transport este:
C
0
= 1200 + 1050 +150 +400 +600 +200 = 3600 u.m.

vj
ui
v1=3 v2=3 v3=3 v4=2

u1=0 3 3 3 2 0 0 0 -3 400 350- 50+ 400 150 250
u2=-1 2 2 2 1 0 -1 -2 -4 200 200
u3=0 3 3 3 2 -1 0 0 0 200- 100 200 100


j i j i
v u C + = 0 C C
j i j i j i
= 200 } 350 , 200 min{ = =
Pentru noua soluie de baz avem costul
3600 0 200 3600 max C C
j i 0 1
= = = u.m.

v
j
u
i

v
1
= 3 v
2
=3 v
3
=3 v
4
=2
u
1
= 0 3 3 3 2 0 0 0 -3
u
2
= -1 2 2 2 1 0 -1 -2 -4
u
3
= 0 3 3 3 2 -1 0 0 0


j i j i
v u C + = 0 C C
j i j i j i
=
Observm c pentru soluia iniial de baz am obinut toi 0
j i
ns n csua
nebazic (3,2) avem 0
32
= . La fel ca la P.P.L. conchidem c P.T. are soluie optim
multipl. Se obine nc o soluie optim punnd n tabelul soluiei pe locul (3,2). Avem
soluiile optime:

100 x , 200 x , 200 x , 50 x , 350 x , 400 x : X
34 33 21 13 12 11 1
= = = = = =
100 x , 200 x , 200 x , 250 x , 150 x , 400 x : X
34 32 21 13 12 11 2
= = = = = =
Ambele dau costul minim 3600 u.m.
Soluia optim sub form general este:
] 1 , 0 [ , X ) 1 ( X X
2 1
+ = i este dat de matricea:
|
|
|
.
|

\
|

+ +
100 200 200 ) 1 ( 0
0 0 0 200
0 250 ) 1 ( 50 150 ) 1 ( 350 400
: X .

Not
Pentru 1 = obinem X
1
i pentru 0 = obinem X
2
.

5.4
Dou fabrici de pine F
1
, F
2
se aprovizioneaz cu

fin de la trei depozite D
1
, D
2
,
D
3
. Cunoscnd disponibilul depozitelor, necesarul fabricilor i costurile unitare de
transport, s se determine planul optim de transport. Datele problemei sunt prezentate n
tabelul urmtor:

F
j

D
i

F
1
F
2
D
D
1
5 3 50
D
2
2 1 275
D
3
4 2 125
N 100 200
450
300

Rezolvare
Avem N < D. Echilibrm problema prin introducerea unei noi coloane cu costurile
de transport zero i necesarul D N = 150.
F
j

D
i

F
1
F
2
F
3
D
D
1

5

3 0
50
50
D
2

2

1
175
0
100
275
D
3
4
100
2
25
0
125
N 100 200 150 450


Am determinat soluia iniial de baz prin metoda costului minim pe linie. Soluia este
nedegenerat i avem:
C
0
= 175 + 400 +50 = 625 u.m. pentru soluia X
0
: x
13
= 50, x
22
= 175, x
23
= 100, x
31
= 100,
x
32
= 25.

v
j
u
i

v
1
= 4 v
2
=2 v
3
=1
u
1
= -1 3 1 0 -2 -2 0 50 50
u
2
= -1 3 1 0 1 0 0
175-
100 100 75 100
u
3
= 0 4 2 1 0 0 1
100- 25+
125


j i j i
v u C + =
j i j i j i
C C = 100 } 175 , 100 min{ = =
Avem: 525 1 100 625 C
1
= = u.m. pentru soluia X
1
: x
13
= 50,
x
21
= 100, x
22
= 75, x
23
=100, x
32
= 125.

v
j
u
i

v
1
= 2 v
2
=1 v
3
=0
u
1
= 0 2 1 0 -3 -2 0 50 50
u
2
= 0 2 1 0 0 0 0 100
75+ 100-
100 175
u
3
= 1 3 2 1 -1 0 1
125-
25 100j i j i
v u C + =
j i j i j i
C C = 100 } 100 , 125 min{ = =
Pentru soluia de baz X
2
: x
13
= 50, x
21
= 100, x
22
= 175, x
32
=25,
x
33
= 100 avem costul 425 1 100 525 max C C
j i 1 2
= = = u.m.

v
j
u
i

v
1
= 2 v
2
=1 v
3
=-1
u
1
= 1 3 2 0 -2 -1 0
u
2
= 0 2 1 -1 0 0 -1
u
3
= 1 3 2 0 -1 0 0


j i j i
v u C + = 0 C C
j i j i j i
=
Soluia optim este X
2
cu costul total de transport C
2
= 425 u.m.
Deoarece x
13
=50 0, x
23
= 100 0 rezult c depozitul D
1
nu-i poate transporta fina
nici la F
1
, nici la F
2
iar depozitul D
2
rmne cu o cantitate de 100 uniti fizice
netransportate. Trebuie deci ca D
1
i D
2
s-i mai caute o alt fabric unde s-i
transporte fina.


5.5
Trei staii de benzin P
1
, P
2
, P
3
se aprovizioneaz de la rafinriile R
1
, R
2
,R
3
.
Costurile unitare de transport, disponibilul rafinriilor precum i necesarul staiilor de
benzin se afl n tabelul:

P
j

R
i

P
1
P
2
P
3
D
R
1
5 4 2 90
R
2
2 6 3 70
R
3
3 1 6 140
N 50 60 40
300
150
Care este planul optim de transport n ipoteza c din cauza unor lucrri de reparaii,
drumurile de la R
2
la P
2
i de la R
2
la P
3
nu pot fi folosite?

Rezolvare
Avem o P.T. cu rute interzise. n csuele (2,2), (2,3) vom nlocui costurile unitare 6
u.m. respectiv 3 u.m. cu un cost notat cu M unde M este un numr foarte mare. Raiunea
acestei nlocuiri este evitarea celor dou rute interzise.
Observm de asemenea c P.T. este neechilibrat. Extindem tabelul cu o coloan cu
costuri nule i necesarul 150.

P
j

R
i

P
1
P
2
P
3
P
4
D
R
1

5

4 2 0
90
90
R
2

2
10
M M 0
60
70
R
3
3
40
1
60
6
40
0
125
N 50 60 40 150 300

Am aplicat metoda costului minim pe linie pentru obinerea soluiei iniiale de baz X
0
: x
14

= 90, x
21
= 10, x
24
= 60, x
31
=40, x
32
= 60,
x
33
= 40. Avem: C
0
= 20 +120 +60 + 240 = 440 u.m.

vj
ui
v1=3 v2=1 v3=6 v4=1

u1=0 2 0 5 0 -3 -4 3 0 90- 10 80
u2=-1 2 0 5 0 0 -M 5-M 0 10- 60+ 70
u3=0 3 1 6 1 0 0 0 1 40+ 60 40- 50 60 30

j i j i
v u C + =
j i j i j i
C C = 10 } 90 , 40 , 10 min{ = =
Costul acestei soluii este 410 3 10 440 C
1
= = .

vj
ui
v1=3 v2=1 v3=6 v4=4

u1=-4 -1 -3 2 0 -6 -7 0 0 10+ 80- 40 50
u2=-4 -1 -3 2 0 -3 -3-M 2-M 0 70 70
u3=0 3 1 6 4 0 0 0 4 50 60 30- 50 60 30


j i j i
v u C + =
j i j i j i
C C = 30 } 80 , 30 min{ = =
Costul acestei soluii de baz este:
290 4 30 410 max C C
j i 1 2
= = = u.m.

vj
ui
v1=3 v2=1 v3=2 v4=0

u1=0 3 1 2 0 -2 -3 0 0 40 50 40 50
u2=0 3 1 2 0 1 1-M 2-M 0 70- 50 20
u3=0 3

1 2 0 0 0 -4 0 50- 60 30+ 60 80


j i j i
v u C + =
j i j i j i
C C = 50 } 70 , 50 min{ = =
Costul de transport corespunztor acestei soluii este:
240 50 290 max C C
j i 2 3
= = = u.m.

v
j
u
i

v
1
= 2 v
2
=1 v
3
=2 v
4
=0
u
1
=0 2 1 2 0 -3 -3 0 0
u
2
=0 2 1 2 0 0 1-M 2-M 0
u
3
=0 2 1 2 0 -1 0 -4 0


j i j i
v u C + = 0 C C
j i j i j i
=

Soluia optim este: x
13
= 40, x
21
= 50, x
32
= 60, x
14
= 50, x
24
= 20,
x
34
= 80 i costul optim este 240 u.m. Observm c n aceste condiii rafinriile nu-i
epuizeaz cantitile de benzin deci pot distribui i altor beneficiari.
Propunem cititorului s constate c dac am fi ales soluia iniial de baz dup regula
costului minim pe coloan am fi obinut chiar soluia optim.


Not
Dac avem o P.T. de maxim atunci soluia iniial de baz se alege prin metoda
costului (beneficiului) maxim pe linie sau coloan iar diferenele
j i
sunt
j i j i
C C ;
algoritmul se termin cnd toi 0
j i
. n cazul rutelor interzise n problem de maxim
punem 0 drept cost (beneficiu) pe rutele interzise.

6. Probleme propuse

6.1
S se rezolve grafic urmtoarele P.P.L.:

6.1.1 (max) f(x) = 7x
1
3x
2

+
+
7 x 5 x 5
16 x 7 x 6
2 1
2 1

0 x
2 , 1


6.1.2 (min) f(x) = 9x
1
+ 11x
2


+
4 x x
17 x 8 x 7 11
2 1
2 1

0 x
2 , 1


6.1.3 (opt) f(x) = 3x
1
+ 4x
2


+

8 x x 2
12 x 3 x
4 x 2 x
2 1
2 1
2 1

0 x
2 , 1

Indicaie Trebuie aflat (min) f(x) i (max) f(x).

6.1.4 (max) f(x) = 9x
1
-7x
2

+
+
+
5 x 4 x 2
7 x 6 x 5
11 x 5 x 6
2 1
2 1
2 1

0 x
2 , 1


6.1.5 (min) f(x) = -4x
1
-6x
2

+
+

12 x 4 x 3
6 x 4 x 3
7 x 5 x 4
2 1
2 1
2 1

0 x
, 2 , 1

6.2
Aplicnd algoritmul simplex, s se rezolve urmtoarele P.P.L.:

6.2.1 (min) f(x) = 3x
1
+ 2x
2
x
3

+
= + +
4 x 3 x 2
8 x x x
2 1
3 2 1


0 x
3 , 2 , 16.2.2 (min) f(x) = 8x
1
+ 4x
2
+
1 x 0
2 x
0 x 2 x
5 x x
2
1
2 1
2 1


6.2.3 (opt) f(x) = 4x
1
+ 5x
2

+
+
+
12 x 4 x 3
6 x x 2
4 x 2 x
2 1
2 1
2 1


0 x
2 , 16.2.4 (min) f(x) = 2x
1
x
2
+ 4x
3
+3x
4

= +
= + +
1 x 4 x x 3
6 x x 2 x
3 2 1
4 2 1

4 , 1 i , 0 x
i
=

6.2.5 (max) f(x) = x
1
+2x
2
+3x
3
+ x
4

+ +
= + +
+
1 x x 4 x
2 x x 2 x
3 x x x x 3
3 2 1
4 2 1
4 3 2 1

3 , 1 i , 0 x
i
=

6.2.6 (min) f(x) = 3x
1
+ x
2
+ 2x
3

+ +
+
4 x 2 x 4 x 3
1 x x 2 x
3 2 1
3 2 1


0 x
3 , 2 , 16.2.7 (min) f(x) = 3x
1
x
2


+
+

12 x x 4
8 x 4 x
2 x x 2
3 x 3 x
2 1
2 1
2 1
2 1

0 x
2 , 1


6.2.8 (min) f(x) = - 3x
1
+ 4x
2
-2x
3

= +
= +
= + +
1 x 2 x 3
6 x x x 2
4 x x x
2 1
3 2 1
3 2 1

0 x
3 , 2 , 16.2.9 (max) f(x) = 2x
1
+ x
2
-2x
3

= + +

= + +
1 x 4 x x 2
4 x x
2 x 3 x 2 x
3 2 1
3 1
3 2 1

0 x
3 , 2 , 1


6.2.10 (min) f(x) = x
1
+ 3x
2
+ 4x
3+
12 x 4 x x 2
8 x x 2 x
4 x 2 x x
3 2 1
3 2 1
3 2 1

0 x
3 , 2 , 1

6.2.11 (min) f(x) = 3x
1
- 5x
2
- x
3
+ 4x
4
- 2x
5

= + +
+ + + +
2 x x 2 x x
3 x x x x 3 x
4 3 2 1
5 4 3 2 1

5 , 1 i , 0 x
i
=

6.2.12
a) (min) f(x) = 4x
1
+ x
2
+ 2x
3

+
+
2 x x x 3
3 x x 2 x
3 2 1
3 2 1

3 , 1 i , 0 x
i
=
b) Care este soluia optim pentru
|
|
.
|

\
|
=
1
4
b
~
?
c) Care este soluia optim pentru ( ) 5 , 1 , 2 c
~
= ?

6.2.13

a) (max) f(x) = 4x
1
+5x
2
+ x
3


+ +
+
1 x 2 x x
4 x x 2 x
6 x 3 x x
3 2 1
3 2 1
3 2 1

3 , 1 i , 0 x
i
=
Completai urmtorul tabel simplex i aflai soluia optim:

4 5 1 0 0 0
Baza C
B
X
B

a
1
a
2
a
3
a
4
a
5
a
6

0

a
4

a
2

a
1

0
5
4
0
0
1
0
1
0
1
0
0


b) Reoptimizai pentru ( ) 4 , 2 , 3 C
~
= .
c) Reoptimizai pentru
|
|
|
.
|

\
|
=
4
6
9
b
~
.


6.2.14
a) (min) f(x) = 2x
1
+ 6x
2
+x
3
+ x
4

= + +
= + +
= + +
10 x 4 x x
40 x x 2 x
20 x 2 x x
4 2 1
3 2 1
4 3 2

4 , 1 i , 0 x
i
=
b) Care este soluia optim pentru ( ) 2 , 1 , 3 , 4 C
~
= ? Dar pentru ( ) 1 , 2 , 4 , 6 C
~
= ?
c) Care este soluia optim pentru
|
|
|
.
|

\
|
=
1
6
12
b
~
? Dar pentru
|
|
|
.
|

\
|
=
20
10
40
b
~
?
6.2.15
a) (max) f(x) = 8x
1
+ 3x
2
+ 2x
3

= +
= +
= + +
200 x 2 x 3
50 x 4 x
100 x x x 2
3 1
3 1
3 2 1

3 , 1 i , 0 x
i
=
Completai urmtorul tabel simplex i determinai soluia optim a problemei.

8 3 2
Baza C
B
X
B

a
1
a
2
a
3
a
4
a
5
0

a
2

a
4

a
3

3

21
0
0
0
0
1
0
1
0


b) Reoptimizai pentru ( ) 8 , 2 , 3 C
~
= .
c) Reoptimizai pentru
|
|
|
.
|

\
|
=
20
30
10
b
~
.

6.2.16
a) (min) f(x) = 2x
1
+ 3x
2
+5x
3
+ 6x
4

+ +
+ + +
1 x 3 x x x
2 x x 3 x 2 x
4 3 2 1
4 3 2 1

4 , 1 i , 0 x
i
=

b) Care este soluia optim pentru
|
|
.
|

\
|
=
2
4
b
~
?
c) Care este soluia optim pentru ( ) 2 , 6 , 1 , 4 C
~
= ?

6.3
Rezolvai problemele de transport (de minim) corespunztoare urmtoarelor tabele:

6.3.1

B
j

A
i

B
1
B
2
D
A
1
3 1 10
A
2
2 4 15
A
3
6 2 45
N 20 30

6.3.2

B
j

A
i

B
1
B
2
B
3
D
A
1
2 1 3 30
A
2
4 2 6 20
N 15 25 35
6.3.3

B
j

A
i

B
1
B
2
B
3
D
A
1
5 2 1 10
A
2
1 4 3 20
A
3
6 2 2 60
N 20 10 40

6.3.4

B
j

A
i

B
1
B
2
B
3
B
4
D
A
1
4 1 3 2 400
A
2
6 4 2 4 300
N 100 300 200 100


6.3.5

B
j

A
i

B
1
B
2
B
3
D
A
1
3 5 2 25
A
2
2 4 1 35
A
3
6 3 4 10
N 15 5 50

Presupunem ruta (A
3
, B
2
) interzis.

1. Serii de numere

1.1
S se studieze natura seriilor de termen general u
n
i n caz de convergen s se
calculeze suma lor:

1.1.1 1 n ,
) 2 n ( ) 1 n ( n
1 n 3
u
n

+ +
+
=

Rezolvare
Putem stabili natura seriei aplicnd criteriul III de comparaie:
1 2 pentru ) , 0 (
) 2 n ( ) 1 n ( n
) 1 n 3 ( n
lim
n
1
u
lim L
n
n
n
> =
+ +
+
= =


.
Seria este convergent.
Fie
2 n
C
1 n
B
n
A
) 2 n ( ) 1 n ( n
1 n 3
u
n
+
+
+
+ =
+ +
+
=
Rezult: ,
2
5
C , 2 B ,
2
1
A = = = adic:
(

+
+ =
2 n
5
1 n
4
n
1
2
1
u
n

Avem:
(

+ =
3
5
2 1
2
1
u
1


(

+ =
4
5
3
4
2
1
2
1
u
2


(

+ =
5
5
4
4
3
1
2
1
u
3

ELEMENTE DE ANALIZ
MATEMATIC
#3
dxdy
D

=1 n
n
u
(

+
+

1 n
5
n
4
1 n
1
2
1
u
1 n


(

+
+ =
2 n
5
1 n
4
n
1
2
1
u
n(

+
=
2 n
5
1 n
1
2
7
2
1
S
n

seriei suma
4
7
S lim S
n
n
= = =

.

1.1.2 3 n ,
) 2 n ( ) 1 n ( n
1 n 3
u
n

+ +
+
=

Rezolvare
tim c natura unei serii nu se schimb prin nlturarea unui numr finit de termeni
deci seria este convergent (vezi 1.1.1 ).


Suma seriei va fi:

24
19
24
7
3
2
4
7
u u S S
2 1 1
= = = .

1.1.3 1 n ,
7
4 6 3
u
1 n
n n
n


=
+


Rezolvare

n
1 n
n
1 n 1 n
n
7
4
7
1
7
6
7
3
u


=

=
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
=
Seriile


=

=
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
1 n
n
n
1 n
7
4
,
7
6
sunt convergente (serii geometrice cu raiile
1
7
4
q 0 , 1
7
6
q 0
2 1
< = < < = < ) i au sumele:


3
4
7
4
1
1
7
4
S , 6
7
6
1
1
7
6
S
2 1
=

= =

= .
Suma seriei date va fi:
21
50
3
4
7
1
6
7
3
S = = .

1.1.4 1 n ,
n
1 n
ln u
3
n

+
=

Rezolvare
Avem: | |, n ln ) 1 n ln(
3
1
u
n
+ =

deci:
| | 0 2 ln
3
1
u
1
=
| | 2 ln 3 ln
3
1
u
2
=
| | 3 ln 4 ln
3
1
u
3
=

| | ) 1 n ln( n ln
3
1
u
1 n
=


| | n ln ) 1 n ln(
3
1
u
n
+ =

) 1 n ln(
3
1
S
n
+ =
= =
n
n
S lim S serie divergent.

1.2
S se stabileasc natura seriilor de termene general u
n
:

1.2.1 1 n ,
5
3
n
1
u
n
n
|
.
|

\
|
=

Rezolvare


Dac considerm ( ) 1 n ;
n
1
5
3
n
1
u
n
n
< |
.
|

\
|
= , cum seria majorant

=1 n
n
1
este
divergent, comparaia nu este concludent.
Fie: ( ) 1 n ,
5
3
5
3
n
1
u
n n
n
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
= . Seria majorant
n
1 n
5
3

=
|
.
|

\
|
fiind convergent rezult c
i

=1 n
n
u este convergent (criteriul I de comparaie).

1.2.2 1 n ,
n
1
sin u
5
n
=

Rezolvare
Deoarece ( ) =

, 0 1
n
1
n
1
sin
lim
5
5
n
, conform criteriului III de comparaie seria dat
are aceeai natur cu

=1 n
5
n
1
deci este convergent.

1.2.3 1 n ,
n
1
3
n
u
n
2
n

|
.
|

\
|
+
=

Rezolvare
Aplicnd criteriul rdcinii (Cauchy), obinem:
< =
+
= =

1
3
1
n
1
3
1
lim u lim L
n
n
n
n
serie convergent.
Not
tim c 1 n lim
n
n
=

.

1.2.4 1 n ,
n
a
! n u
n
n
|
.
|

\
|
=Rezolvare
Aplicm criteriul raportului (dAlembert):

e
a
1 n
n
a lim
u
u
lim L
n
n
n
1 n
n
= |
.
|

\
|
+
= =

+

.

Discuie
Dac < < e a 0 serie convergent.
Dac > e a serie divergent.
Dac
n
n
n
e
! n u e a |
.
|

\
|
= = . Avem: 1
n
1
1
e
n
1 n
e
u
u
n n
n
1 n
>
|
.
|

\
|
+
=
|
.
|

\
| +
=
+

irul termenilor fiind cresctor rezult c seria este divergent.

1.2.5 0 a , 1 n ,
n
1 n n
a u
n
2
2
n
n
>
|
|
.
|

\
|
+ +
=

Rezolvare
Aplicnd criteriul rdcinii rezult:
a
n
1 n n
lim a u lim L
2
2
n
n
n
n
=
+ +
= =Discuie
Dac < < 1 a 0 serie convergent.
Dac > 1 a serie divergent.
Dac
n
2
2
n
n
1 n n
u 1 a
|
|
.
|

\
|
+ +
= =
Avem: 0 e e
n
1 n n
lim u lim
1
n
1 n n
n lim
n
2
2
n
n
n
2
2
n
= =
|
|
.
|

\
|
+ +
=
|
|
.
|

\
|

+ +Deoarece

0 u lim
n
n
seria este divergent.1.2.6 c d , a b , 0 c , 0 a , 1 n ,
d cn
b an
u
n
n
> > > > |
.
|

\
|
+
+
=

Rezolvare
Aplicm criteriul rdcinii.

c
a
d cn
b an
lim u lim L
n
n
n
n
=
+
+
= =Discuie
Dac < < c a 0 serie convergent.
Dac > c a serie divergent.
Dac
n
n
c an
b an
u c a |
.
|

\
|
+
+
= = .
( )
= = =

+

|
.
|

\
|

+
+0 e e e u lim
a
c b
c an
c b n
lim
1
c an
b an
n lim
n
n
n
n
serie divergent.

1.2.7
( )
b a , 0 b , 0 a , 1 n ,
) n b ( ) 1 b ( b
) n a ( 1 a a
u
n
< > >
+ +
+ +
=Rezolvare
Deoarece:
1 n b
1 n a
u
u
n
1 n
+ +
+ +
=
+
aplicnd criteriul raportului rezult L = 1. Aplicm
criteriul Raabe-Duhamel:
a b
1 n a
n ) a b (
lim 1
u
u
n lim L
n
1 n
n
n
=
+

=
|
|
.
|

\
|
=

+

.

Discuie
Dac 1 a b > , seria este convergent.
Dac 1 a b 0 < < , seria este divergent.
Dac 1 a b = , criteriul este neconcludent. Avem n acest caz
1 a n
a
) n 1 a ( ) n a ( ) 2 a ( ) 1 a (
) n a ( ) 2 a ( ) 1 a ( a
u
n
+ +
=
+ + + + +
+ + +
=


.
Aplicm criteriul III de comparaie:


) , 0 (
1 a n
an
lim L
n

+ +
=


pentru = 1 deci seria este divergent.
1.2.8 0 a , 1 n ,
n
n ln a
u
n
n
> =

Rezolvare
Aplicm criteriul raportului:

( )
a
n ln a
n
1 n
1 n ln a
lim
u
u
lim L
n
1 n
n
n
1 n
n
=
+
+
= =
+

+Discuie
Dac < < 1 a 0 serie convergent.
Dac > 1 a serie divergent.
Dac > = =
n
1
n
n ln
u 1 a
n
serie divergent
(am majorat seria cu o serie divergent).

1.2.9 1 n ,
! )! n 2 (
! )! 1 n 2 (
u
n

=

Rezolvare
Se tie c: n ) 1 n ( 3 2 1 ! n =
( ) ) n 2 ( ) 2 n 2 ( 6 4 2 ! ! n 2 =
) 1 n 2 ( ) 3 n 2 ( 5 3 1 ! )! 1 n 2 ( =
Deoarece
! )! 1 n 2 (
! )! n 2 (
! )! 2 n 2 (
! )! 1 n 2 (
u
u
n
1 n

+
+
=
+
, nu putem aplica criteriul


raportului (obinem L = 1); vom aplica criteriul Raabe-Duhamel:
< =
+
= |
.
|

\
|

+
+
=
|
|
.
|

\
|
=

+

1
2
1
1 n 2
n
lim 1
1 n 2
2 n 2
n lim 1
u
u
n lim L
n n
1 n
n
n

seria este divergent.1.2.10 0 a , 1 n , a u
n ln
n
> =

Rezolvare
Criteriul raportului nu se poate aplica deoarece:
1 a lim
a
a
lim
u
u
lim L
n
1 n
ln
n
ln
) 1 n ( ln
n
n
1 n
n
= = = =
+

+

+

.
Aplicm criteriul Raabe-Duhamel:
=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
+

+

1 a n lim 1
u
u
n lim L
1 n
n
ln
n
1 n
n
n

a ln
e
1
ln a ln
1 n
n
ln lim a ln
1 n
n
ln n
1 n
n
ln
1 a
lim
n
n
1 n
n
ln
n
= = |
.
|

\
|
+
=
+

=

+


Discuie
Dac 1 a ln > adic
e
1
a < seria este convergent.
Dac 1 a ln < adic
e
1
a > seria este divergent.
Dac 1 a ln = adic
e
1
a = avem
n
1
e
1
u
n ln
n
= = deci seria este divergent.
1.2.11 1 n ,
) n 2 ( 6 4 2
) 1 n 2 ( 5 3 1
u
3
n

(Rezolvare
Observm c:

3
n
3
1 n
2 n 2
1 n 2
u
) 2 n 2 )( n 2 ( 6 4 2
) 1 n 2 )( 1 n 2 ( 5 3 1
u |
.
|

\
|
+
+
=
(

+
+
=
+

deci:
1
2 n 2
1 n 2
lim
u
u
lim L
3
n
n
1 n
n
= |
.
|

\
|
+
+
= =

+

.
Criteriul raportului nu este concludent; aplicm criteriul
Raabe-Duhamel:
=
(
(

|
.
|

\
|
+
+
=
|
|
.
|

\
|
=

+

1
1 n 2
2 n 2
n lim 1
u
u
n lim L
3
n
1 n
n
n( )
1
8
12
1 n 2
) 7 n 18 n 12 ( n
lim
3
2
n
> =
+
+ +
=

.
Seria este convergent.

1.2.12 1 n ,
5
1
u ,
2
1
u
n
n 2
n
1 n 2
= =Rezolvare
Avem seria: + + + + + + + =

=
n n 2 2
1 n
n
5
1
2
1
5
1
2
1
5
1
2
1
u
Observm c:
n
1 n 2
n 2
n
n 2
1 n 2
5
2
u
u
;
2
5
2
1
u
u
|
.
|

\
|
= |
.
|

\
|
=

+
. Rezult c irul
k
k
1 k
u
u
)
`

+
are dou
puncte limit ( respectiv 0) deci nu are limit; criteriul raportului nu se poate aplica.
Seria dat se poate scrie:


=

=
+ = |
.
|

\
|
+
1 n
n
1 n 1 n
n n n
5
1
2
1
5
1
2
1
.
Cum


=

= 1 n
n
1 n
n
5
1
,
2
1
sunt convergente cu sumele 1 respectiv
4
1
, rezult c i seria dat
este convergent i are suma
4
5
4
1
1 = + .

1.2.13 0 a , 1 n , a
n
1 n
u
n
n
n
2
> |
.
|

\
| +
= .

Rezolvare
e a
n
1
1 lim a u lim L
n
n
n
n
n
= |
.
|

\
|
+ = =

.

Discuie
Dac: < <
e
1
a 0 serie convergent.
Dac: >
e
1
a serie divergent.


Dac:
n
n
n
e
1
n
1
1 u
e
1
a
2
|
.
|

\
|
+ = = .
Cum: 1 n ) ( e
n
1
1
1 n
> |
.
|

\
|
+
+
, rezult c:
n
n n
e
n
1
1
2
> |
.
|

\
|
+
+
, deci:
n
n
n
1
1
1
u
|
.
|

\
|
+
> . Rezult
c: 0
e
1
n
1
1
1
lim u lim
n
n
n
n
> =
|
.
|

\
|
+


, deci: 0 u lim
n
n


. Seria este divergent.

1.2.14 0 a , a
4 3
4 3
u
n
n
1 n 1 n
n n
n
>
|
|
.
|

\
|
+
+
=
+ +


Rezolvare

4
a
1
4
3
1
4
3
lim
4
a
4 3
4 3
lim a u lim L
1 n
n
n
1 n 1 n
n n
n
n
n
n
=
+ |
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
=
+
+
= =
+

+ +Discuie
Dac: < < 4 a 0 serie convergent.
Dac: > 4 a serie divergent.
Dac:
( ) 1 n 1 n
n
n
4 3
3 n
lim
n
n
n
1 n 1 n
n n
n
e u lim
4 3
4 4 3
u 4 a
+ +

+


+ +
=
(
(

+
+
= = .
Cum: = > >
+


+
+ +
+ +

1 u lim 1 e e 0
4 3
3 n
n
n
0
4 3
3 n
lim
1 n 1 n
n
1 n 1 n
n
n
serie divergent.

1.2.15 ( )
( )
1 n ,
4 2 n
2 n
1 u
n
2
1 n
n

+
+
=Rezolvare
Avnd o serie alternat, aplicm criteriul lui Leibniz:


1
0
Artm c irul

+
+
n
2
4 ) 2 n (
2 n
este descresctor:

( )
( )
1
) 2 n ( 4
3 n 2 n
3 n ) 2 n ( 4
2 n ) 3 n 2 n (
2 n
4 ) 2 n (
4 ) 3 n (
2 ) 1 n (
u
u
2
2
2
2
2
n
1 n
2
n
1 n
<
+
+ +
<
<
+ +
+ + +
=
+
+

+
+ +
=
+
+

2
0
Deoarece 1 n ) ( n 4
2 n
> rezult:
) 2 n ( n
1 n
4 ) 2 n (
2 n
0
2
2
n
2
+
+
<
+
+
< .
Trecnd la limit obinem:
0
) 1 n ( n
1 n
lim
4 ) 2 n (
2 n
lim 0
2
2
n
n
2
n
=
+
+

+
+


deci 0
4 ) 2 n (
2 n
lim
n
2
n
=
+
+

.
Seria dat este convergent. Studiem i seria modulelor:

=
+
+
1 n
n
2
4 ) 2 n (
2 n
, folosind criteriul
raportului:
< =
+
+

+
+ +
+

1
4
1
2 n
4 ) 2 n (
4 ) 3 n (
2 ) 1 n (
lim
2
n
1 n
2
n
seria dat este absolut convergent.

1.2.16 1 n ,
3
1
) 1 ( u
1 n
1 n
n
=


S se afle natura i suma seriei i s se estimeze aproximaia pe care o reprezint suma
primilor zece termeni.

Rezolvare
Verificm condiiile din criteriul lui Leibniz:
1
0
Deoarece
n
1 n
1 n
n
3
1
u ,
3
1
u = =
+

rezult 1 n ) ( u u
1 n n
>
+
deci irul { }
n
n
u este
descresctor.
2
0
0
3
1
lim u lim
1 n
n
n
n
= =Seria este convergent.


Seria modulelor


=

=
=
1 n
1 n
1 n
n
3
1
u fiind seria geometric cu raia ) 1 , 0 (
3
1
q = , este i ea
convergent. Seria alternat este deci absolut convergent. Observm c seria dat este
seria geometric cu raia
3
1
q = deci are suma: 75 , 0
4
3
3
1
1
1
S = =
+
= .
Suma primilor zece termeni este:
749987 , 0
3
1
3
1
3
1
1 S
9 2
10
= + = .
Eroarea fcut la nlocuirea sumei seriei cu
10
S este:
00001693 , 0
3
1
00001271 , 0 S S
10
10
= < = .

1.2.17 1 n ,
n
) 1 (
u
3
1 n
n

=Rezolvare
Fiind o serie alternat, verificm condiiile din criteriul lui Leibniz.
1
0
{ }
n
u este evident descresctor.
2
0
0
n
1
lim u lim
3
n
n
n
= =

seria este convergent.
Seria modulelor

=1 n
3
n
1
fiind seria armonic generalizat cu 1
3
1
< = este divergent.
Seria dat este semiconvergent.

1.2.18 1 n ,
5
1
u ,
4
1
u
1 n 2
n 2
1 n
1 n 2
= =

.

Rezolvare
Avem de fapt seria:
+ + + + +
1 n 2 1 n 5 2 3
5
1
4
1
5
1
4
1
5
1
4
1
5
1
1
deci este o serie alternat.
Studiem monotonia irului { }
n
n
u .


Avem: 1
4
5
5
4
5
u
u
1 n
n
1 n
1 n 2
n 2
1 n 2
> |
.
|

\
|
= =

deci:
n 2 1 n 2
u u >

.
1
5
4
5
1
5
4
u
u
n
1 n 1 n 2
n
1 n 2
n 2
< |
.
|

\
|
= =

+
deci:
1 n 2 n 2
u u
+
< .
Cum irul termenilor { }
n
n
u nu este monoton, nu putem aplica criteriul lui Leibniz.
Observm c seria modulelor termenilor este:
= + + + + + + + + +


1 n 2 1 n 5 2 3
5
1
4
1
5
1
4
1
5
1
4
1
5
1
1 .


=

=

+ = |
.
|

\
|
+ =
1 n 1 n
1 n 2 1 n
1 n
1 n 2 1 n
5
1
4
1
5
1
4
1

Seriile


=

=

1 n
1 n 2
1 n
1 n
5
1
,
4
1
sunt convergente fiind serii geometrice cu raiile
) 1 , 0 (
25
1
q , ) 1 , 0 (
4
1
q
2 1
= = .
Deoarece seria modulelor termenilor este convergent, rezult c seria alternat dat este
absolut convergent.
Propunem cititorului s arate c suma seriei date este
8
9
.

1.2.19 1 n ,
) 5 n 2 ( 11 9 7
) 2 n 3 ( 7 4 1
) 1 ( u
1 n
n

+

=


Rezolvare
Avem o serie alternat n care irul modulelor este cresctor pentru 6 n >
deoarece: 1
7 n 2
1 n 3
u
u
n
1 n
>
+
+
=
+
pentru 6 n > .
Fiind un ir cresctor de numere pozitive, nu poate converge la zero. Condiia necesar de
convergen nefiind ndeplinit, seria este divergent.

1.3
Un utilaj cu valoarea de achiziionare A = 80 000 u.m. necesit cheltuieli de
exploatare anuale de a = 4 200 u.m.


Considernd procentul de dobnd anual p = 5%, s se afle valoarea total a cheltuielilor
necesitate de achiziionarea i exploatarea utilajului, evaluate la momentul achiziionrii
dac:
a) durata de via prevzut a utilajului este n = 20 ani;
b) durata de funcionare a utilajului este nelimitat.

Rezolvare
a) Fie 05 , 0
100
5
i = = dobnda unitar (dobnda dat de 1 u.m. pe un an).
u = 1 + i =1,05 factorul de fructificare.

05 , 1
1
u v
1
= =

factorul de actualizare.
Valoarea cheltuielilor totale evaluate n momentul actualizrii este:
i
v 1
a A
v 1
v 1
av A av av av A C
20 20
20 2

+ =

+ = + + + + = adic:
47 , 235 167
05 , 0
05 , 1 1
200 4 000 80 C
20
=

+ =

u.m.
b) Dac durata de funcionare se consider nelimitat,
avem:
i
a
A
v 1
1
av A av av A C
2
+ =

+ = + + + = (avem o serie geometric


convergent deoarece are raia ) 1 , 0 (
05 , 1
1
v q = = ).
Rezult: 000 164
05 , 0
200 4
000 80 C = + = u.m.

1.4
Probleme propuse

S se stabileasc convergena i s se calculeze suma seriilor de termen general u
n
n
urmtoarele cazuri:

1.4.1 1 n ,
! n
n
u
2
n
=
Indicaie

=
+
=
! ) 1 n (
1
! ) 2 n (
1
! n
n ) 1 n ( n
! n
n
2

=

=

+

=
1 n 2 n 1 n
n
! ) 1 n (
1
! ) 2 n (
1
u
Folosind faptul c e
! n
1
0 n
=

=
rezult c = =

=
e 2 u
1 n
n
suma seriei.

1.4.2 1 n ,
1 n 4
1
u
2
n

= . R.
2
1
S = .

1.4.3 1 n ,
) 2 n ( ) 1 n ( n
3 n 2
u
n

+ +
+
= R.
4
7
S = .

1.4.4 1 n ,
1 n 2 1 n 2
1
u
n

+ +
= R. = S ,
serie divergent.

1.4.5 1 n ,
2
1 n 2
u
n
n

= R. S = 3.

1.4.6 1 n ,
) 1 n 3 ( ) 2 n 3 (
1
u
n

+
= R.
3
1
S = .

1.4.7 1 n ,
2
) 1 (
u
1 n
1 n
n

R.
3
2
S = .

S se studieze natura seriilor de termen general u
n
:

1.4.8 1 n ,
! ) n 2 (
) ! n (
u
2
n
= R. convergent.

1.4.9 1 n ,
n
! n 5
u
n
n
n

= R. divergent.

1.4.10 0 a , 2 n ,
) n ln (
1
u
a
n
> = R. divergent.1.4.11 1 n ,
n
x
cos 1 u
n
= R. convergent.
Indicaie Conform criteriului III de comparaie avem:
) , 0 (
2
x
n
1
n
x
cos 1
lim L
2
2
n
=

=

.

1.4.12 1 n ,
! ! ) n 2 (
! ! ) 1 n 2 (
n
1
u
n

= R. convergent.

1.4.13 1 n ,
1 1 n
1
u ,
1 1 n
1
u
n 2 1 n 2

+ +
=
+
=

R. divergent.

1.4.14 0 a , 1 n ,
6 5
a
u
n n
n
n
>
+
= R.
divergent 5 a
convergent ) 5 , 0 ( a

.

1.4.15 0 a , 1 n ,
n
! n a
u
n
n
n
>

= R.
| ) divergent , e a
convergent ) e , 0 ( a

.


2. Serii de funcii

2.1
S se determine mulimea de convergene C a urmtoarelor serii de puteri:

2.1.1

=1 n
n
n
8 n
x

Rezolvare
Avem:
8
1
8 ) 1 n (
8 n
lim
a
a
lim
1 n
n
n
n
1 n
n
=
+
= =
+

+

, deci:
8
1
R =

= .
Rezult c:
] r , r [ x ) ( convergent uniform serie ) 8 , 0 ( r ) (
divergent serie ) , 8 ( ) 8 , ( x ) (
convergent absolut serie ) 8 , 8 ( x ) (


Pentru x = 8 seria devine

=1 n
n
1
care este divergent.
Pentru x = - 8 seria devine

=

1 n
n
n
1
) 1 ( care este semiconvergent.
Rezult C = [-8,8).

2.1.2

+
1 n
2
n 2 1 n
) 1 n 5 (
x 3


Rezolvare
Avem 1 n ) ( 0 a a ,
) 1 n 5 (
3
a
1 n 2 0
2
1 n
n 2
= =
+
=

.
Aplicnd teorema Cauchy-Hadamard, obinem:
=
+
=
+
= =n
n
n
n
n 2
1 n
lim
n 2
2
1 n
n
n
n
n
n 5
1
1
1
lim
n 5
1
lim 3
) 1 n 5 (
3
lim a lim
n
3 = deci raza de
convergen
3
1
R = .
Pentru
3
1
x = i
3
1
x = obinem seria cu termeni pozitivi

=
+
1 n
2
) 1 n 5 ( 3
1
care este
convergent (se compar cu seria convergent
|
|
.
|

=1 n
2
n
1
. Aplicnd teorema lui Abel
obinem
(

=
3
1
,
3
1
C .

2.1.3 | |

=
+
1 n
n n n
x ) 1 ( 2 n

Rezolvare
1 n 2 a , 3 n 2 a
1 n 2
n 2
n 2
= =

.
1 1 n 2 lim ; 3 3 n 2 lim a lim
1 n 2
n
n 2 n 2
n
n 2
n 2
n
= = =


. (am folosit limita 1 n lim
n
n
=

).
Conform teoremei Cauchy-Hadamard, rezult:
3
1
a lim
1
R
n
n
n
= =

.


Pentru
3
1
x = obinem, seria cu termeni pozitivi | |

=
+
1 n
n
n n
3
1
) 1 ( 2 n unde:

=
=
=
1 k 2 n dac
3
n
k 2 n dac n
u
n
n
.
Deoarece irul
n n
} u { nu tinde la zero, seria este divergent.
Pentru
3
1
x = obinem seria alternat | |

=
+
1 n
n
n n n
3
1
) 1 ( 2 n ) 1 ( n care de asemenea
termenul general nu tinde la zero deci este divergent. Rezult c |
.
|

\
|
=
3
1
,
3
1
C .

2.1.4

=
+
+
1 n
n
n n
) 1 x (
n
) 3 ( 4
.

Rezolvare
Avem o serie Taylor. Notnd y = x + 1, obinem seria de puteri

=
+
1 n
n
n n
y
n
) 3 ( 4
.
Avem: =
+

+
+
= =
+ +

+

n n
1 n 1 n
n
n
1 n
n
) 3 ( 4
n
1 n
) 3 ( 4
lim
a
a
lim
4
4
3
1 4
4
3
1 4
1 n
n
lim
n
n
1 n
1 n
n
=
(
(

|
.
|

\
|
+
(
(

|
.
|

\
|
+

+
=
+
+

adic
4
1
R = .
Pentru
4
1
y = obinem seria cu termeni pozitivi

=

+
1 n
n
n n
4
1
n
) 3 ( 4
pe care o comparm
cu seria

=1 n
n
1
.
Avem: ) , 0 ( 1
4
) 3 ( 4
lim
n
1
u
lim
n
n n
n
n
n
=
+
=

deci seria este divergent.
Pentru
4
1
y = obinem seria alternat

=
+

1 n
n
n n
n
4 n
) 3 ( 4
) 1 ( .


Se verific uor c irul modulelor termenilor este descresctor i tinde la zero deci,
conform criteriului lui Leibniz, seria este convergent. Deoarece seria modulelor termenilor
este cea de mai sus i este divergent, seria alternat este semiconvergent.
Seria de puteri n y are deci mulimea de convergen
(

\
|

4
1
,
4
1
.
Cum x = y - 1 rezult =
(

\
|
=
4
3
,
4
5
C mulimea de convergen a seriei date.

2.1.5 0 b , 0 a ,
b a
x
1 n
n n
n
> >
+

=


Rezolvare

<
=
+
+
= =
+ +

+
b a dac
a
1
b a dac
b
1
b a
b a
lim
a
a
lim
1 n 1 n
n n
n
n
1 n

Deci } b , a { max
1
R =

= .
Pentru } b , a { max R x = = obinem seria cu termeni pozitivi

=
+
1 n
n n
n
b a
R
n care:
0 1
R
b
R
a
1
lim
b a
R
lim u lim
n n
n
n n
n
n
n
n
=
|
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
=
+
=


Pentru x = - R obinem seria alternat

=
+

1 n
n n
n
n
b a
R
) 1 ( unde de asemenea 0 u lim
n
ndeci ambele serii sunt divergente. Rezult c C = (-R, R) unde } b , a { max R = .

2.2
S se dezvolte n serie Mac-Laurin urmtoarele funcii:

2.2.1 > + =

, 1 x , ) x 1 ( ) x ( f .

Rezolvare
f(x) este indefinit derivabil pe ) , 1 ( i avem:

n ) n (
) x 1 ( ) 1 n ( ) 1 ( ) x ( f

+ + = .


) 1 n ( ) 1 ( ) 0 ( f
) n (
+ = .
Seria Mac-Laurin este ) 0 ( f
! n
x
) n (
0 n
n

=
adic:
=
+
+ = + =

=
n
1 n
x
! n
) 1 n ( ) 1 (
1 ) x 1 ( ) x ( f

+
+
+ +

+

+ =
n 2
x
! n
) 1 n ( ) 1 (
x
! 2
) 1 (
x
! 1
1
Se vede uor c seria este convergent pentru x (-1, 1).

Not
a) Dac N obinem binomul lui Newton; de aceea seria se mai numete seria
binomial.
b) Dac = -1 obinem:
+ + + + =
+
n n 3 2
x ) 1 ( x x x 1
x 1
1

c) nlocuind x cu - x, pentru = - 1, obinem:
+ + + + + =

n 3 2
x x x 1
x 1
1


2.2.2
)
`


= 3 ,
2
1
\ : f ,
3 x 5 x 2
1
) x ( f
2
.

Rezolvare
Descompunem f(x) n fracii simple:
(

=
1 x 2
2
3 x
1
7
1
) x ( f
Fie:
) 1 x 2 ( 7
2
) x ( f ,
) 3 x ( 7
1
) x ( f
2 1
+
=

=
Avem:
|
|
.
|

\
|
+ + + + + =

=
n
n
2
2
1
3
x
3
x
3
x
1
21
1
3
x
1
1
3 7
1
) x ( f , serie convergent pentru
1
3
x
< adic 3 x < .
( ) + + + =
+
=
n n n 2 2
2
x 2 ) 1 ( x 2 x 2 1
7
2
x 2 1
1
7
2
) x ( f ,serie convergent pentru 1 x 2 < adic
2
1
x < .
Din ) x ( f ) x ( f ) x ( f
2 1
+ = unde mulimea de convergen a funciei f(x) este pentru
2
1
x < ,
obinem:
(

+ |
.
|

\
|
+ + + |
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
+ =
+
+

n 1 n n
1 n
2
2
x 2 ) 1 (
3
1
x 2
3
1
2
3
1
7
1
) x ( f .

2.2.3 1 x , ) x 1 ln( ) x ( f > + =

Rezolvare
Avem: + + + + =
+
=
n n 3 2
x ) 1 ( x x x 1
x 1
1
) x ( f
convergent pentru 1 x < .
+ + + = = + =

n
x
) 1 (
3
x
2
x
x x d ) x ( f ) x 1 ln( ) x ( f
n
1 n
3 2
, 1 x <

2.2.4
+
= : f ,
x 1
1
) x ( f
2
.

Rezolvare
Din seria binomial pentru = -1 i nlocuind x cu x
2
obinem:
, x ) 1 ( x x 1
x 1
1
n 2 n 4 2
2
+ + + =
+
1 x < .
2.2.5 , x tg arc ) x ( f = : f .

Rezolvare
, x ) 1 ( x x 1
x 1
1
) x ( f
n 2 n 4 2
2
+ + + =
+
= 1 x <
+
+
+ + + =
+
= =
+

1 n 2
x
) 1 (
5
x
3
x
x C
x 1
dx
x tg arc ) x ( f
1 n 2
n
5 3
2
, 1 x < .
Cum f(0) = 0 rezult C = 0 adic

=
+
+
= =
1 n
1 n 2
n
1 n 2
x
) 1 ( x arctg ) x ( f , 1 x < .
2.2.6

= } 1 { \ : f ,
) x 1 (
1
) x ( f
2
.

Rezolvare
Fie: + + + + + =

=
n 2
x x x 1
x 1
1
) x ( g , 1 x < .
+ + + + =

= =
1 n
2
x n x 2 1
) x 1 (
1
) x ( g ) x ( f , 1 x < .

2.2.7
|
.
|

\
|
+ + = x , x 1 x ln ) x ( f
2
.

Rezolvare

2 2 2
x 1
1
x 1
x
1
x 1 x
1
) x ( f
+
=
|
|
.
|

\
|
+
+
+ +
= .
nlocuind n seria binomial x cu x
2
i fcnd
2
1
= , obinem:
( ) +

= + =

4
2
2
2
1
2
x
! 2 2
3 1
x
! 1 2
1
1 x 1 ) x ( f


+
n 2
n
n
x
! n 2
) 1 n 2 ( 5 3 1
) 1 (
convergent pentru 1 x < .
Prin integrare, obinem:
+


+

+ =
5
2
3
X
! 2 2 5
3 1
x
! 1 2 3
1
x C ) x ( f

+
+

+
+1 n 2
n
n
x
! n 2 ) 1 n 2 (
) 1 n 2 ( 5 3 1
) 1 ( pentru 1 x < .
Cum f(0) = 0, rezult C = 0, adic:
1 n 2
x
! n 2
! ! ) 1 n 2 (
) 1 ( x x 1 x ln ) x ( f
1 n 2
n
1 n
n 2
+

+ =
|
.
|

\
|
+ + =
+
=

, 1 x < .

2.3
S se dezvolte funcia
3 x
1
) x ( f , } 3 { \ : f
+
= n serie Taylor n punctul a =
- 2.

Rezolvare
Varianta 1: Avem: ) 2 ( f
! n
) 2 x (
) x ( f
) n (
0 n
n

+
=

=
.

! n ) 1 ( ) 2 ( f
) 3 X (
! n
) 1 ( ) x ( f
! 3 ) 2 ( f
) 3 x (
3 2
) x ( f
2 ) 2 ( f
) 3 x (
2
) x ( f
1 ) 2 ( f
) 3 x (
1
) x ( f
1 ) 2 ( f
3 x
1
) x ( f
n ) n (
1 n
n ) n (
4
3
2
=
+
=
=
+

=
=
+
=
=
+
=
=
+
=
+


Rezult
n
0 n
n
) 2 x ( ) 1 (
3 x
1
) x ( f + =
+
=

=


Varianta 2:
) 2 x ( 1
1
) x ( f
+ +
=
Notnd x + 2 = y observm c pentru x = - 2 avem y = 0.
Vom dezvolta funcia
y 1
1
) y ( f
+
= n serie Mac-Laurin:

=
= + + + =
0 n
n n n n 2
y ) 1 ( y ) 1 ( y y 1 ) y ( f
Revenind la variabila x gsim:

=
+ =
0 n
n n
) 2 x ( ) 1 ( ) x ( f .
2.4
S se dezvolte funcia 1 x 2 x 5 x ) x ( f
2 3
+ = dup puterile binomului x + 1.

Rezolvare

4 n ) ( 0 ) 1 ( f 0 ) x ( f
6 ) 1 ( f 6 ) x ( f
16 ) 1 ( f 10 x 6 ) x ( f
15 ) 1 ( f 2 x 10 x 3 ) x ( f
9 ) 1 ( f 1 x 2 x 5 x ) x ( f
) n ( ) n (
2
2 3
= =
= =
= =
= + =
= + =Rezult:

3 2 2 3
) 1 x (
! 3
6
) 1 x (
! 2
16
) 1 x (
! 1
15
9 1 x 2 x 5 x + + + + + = +
adic:

3 2 2 3
) 1 x ( ) 1 x ( 8 ) 1 x ( 15 9 1 x 2 x 5 x + + + + + = + .

2.5
S se scrie primii patru termeni nenuli din dezvoltarea n jurul originii a funciei
. x cos e ) x ( f
x
=

Rezolvare
Se arat uor c


=

=
= =
0 n
n 2
n
0 n
n
x
! ) n 2 (
x
) 1 ( x cos ,
! n
x
e .
Avem:
|
|
.
|

\
|
+ +
|
|
.
|

\
|
+ + + + = =
! 6
x
! 4
x
! 2
x
1
! 3
x
! 2
x
x 1 x cos e ) x ( f
6 4 2 3 2
x

Se obin de aici primii patru termeni.

2.6
Probleme propuse

S se dezvolte n serie Mac-Laurin funciile:

2.6.1
x 1
x 1
ln ) x ( f

+
= , 1 x < R.

=
+
+
=
0 n
1 n 2
1 n 2
x
2 ) x ( f , 1 x < .

2.6.2
4
x 1
x 1
ln ) x ( f

+
= , 1 x < R.

=
+
+
=
0 n
1 n 2
1 n 2
x
2
1
) x ( f , 1 x < .

2.6.3
2
x 2 x 1
x
) x ( f
+
= ,
)
`

1 ,
2
1
\ x
R.

=
+
+
=
0 n
n
n 1 n
x
3
2 ) 1 ( 1
) x ( f ,
2
1
x < .2.6.4
6 x 5 x
x
) x ( f
2
+ +
= , } 2 , 3 { \ x
R.
n
n n
0 n
1 n
x
3
1
2
1
) 1 ( ) x ( f |
.
|

\
|
=

=
+
, 2 x < .

2.6.5 x cos ) x ( f
3
= , x
R.
n 2
0 n
n 2
n
x
! ) n 2 (
3 3
) 1 (
4
1
) x ( f

=
+
= , x
Indicaie Folosim formula
4
x cos 3 x 3 cos
x cos
3
+
= i dezvoltarea n serie Mac-Laurin a
funciei cos x.
2.6.6 x sin arc ) x ( f = , 1 x <
R.
1 n 2
x
! ! ) n 2 (
! ! ) 1 n 2 (
x ) x ( f
1 n 2
1 n
+

+ =
+
=

, 1 x < .
Indicaie
2
x 1
1
) x ( f

= i folosim seria binomial nlocuind x


cu - x
2
i lund
2
1
= .

2.6.7 S se calculeze t d
t
t cos
I
x
0

= folosind dezvoltarea n serie Mac-Laurin a funciei


de sub integral.
Indicaie: = =


=

= 0 n
1 n 2
n
n 2
0 n
n
! ) n 2 (
t
) 1 (
t
t cos
! ) n 2 (
t
) 1 ( t cos

! ) n 2 ( ) n 2 (
x
) 1 ( I
n 2
1 n
n

=
, 0 x > .

2.6.8 x sin ) x ( f = , x . R.
! ) 1 n 2 (
x
) 1 ( ) x ( f
1 n 2
0 n
n
+
=
+
=

.

2.6.9 x cos ) x ( f
2
= , x R.
! ) n 2 (
x 2
) 1 ( ) x ( f
n 2 1 n 2
0 n
n

=

= , x .Indicaie Folosim formula:
2
x 2 cos 1
x cos
2
+
= i faptul c:

! ) n 2 (
) x 2 (
) 1 ( x 2 cos
n 2
0 n
n

=
= , x .
2.6.10
2
x
e ) x ( f = , x R.

=
=
0 n
n 2
! n
x
) x ( f , x .

S se dezvolte n serie Taylor n jurul punctului a, funciile:

2.6.11
2 x 3 x
1
) x ( f
2
+ +
= , 4 a , } 1 , 2 { \ x = .
R.
n
0 n
1 n 1 n
) 4 x (
3
1
2
1
) x ( f + |
.
|

\
|
=

=
+ +
pentru ) 2 , 6 ( x .

2.6.12
x
e ) 2 x ( ) x ( f + = , x , a = 1
R.
n
0 n
) 1 x (
! n
3 n
e ) x ( f
+
=

=
, x .

2.6.13 ) 1 x 3 ( ln ) x ( f = ,
3
1
x > , a = 1
R.
! n
) 1 x (
2
3
) 1 ( 2 ln ) x ( f
n
n
1 n
1 n

|
.
|

\
|
+ =

,
3
1
x > .

2.6.14
3 x 4 x
1
) x ( f
2
+ +
= , 2 a , } 1 , 3 { \ x =
R.
n
1 n
1 n 1 n
n
) 2 x (
5
1
3
1
) 1 (
2
1
) x ( f
(

=
+ +
.

3. Funcii de mai multe variabile

3.1
Domeniu de definiie. Limite. Continuitate.
Derivate pariale. Difereniabilitate

S se determine domeniul maxim de definiie al funciilor:

3.1.1
2
D : f ,
2 2
y x 4 ) y , x ( f =

Rezolvare
Punem condiia: 4 y x 0 y x 4
2 2 2 2
+ .
Rezult: = + = } 4 y x / ) y , x {( D
2 2 2
mulimea punctelor din interiorul cercului cu
centrul n origine i raz 2, inclusiv punctele de pe frontier.

3.1.2
2
D : f ,
2 2
y x 4
1
) y , x ( f

= .

Rezolvare
Din condiia 4 y x
2 2
< + rezult: = < + = } 4 y x / ) y , x {( D
2 2 2

= punctele din interiorul cercului de mai sus fr punctele de pe frontier.

3.1.3
2
D : f , xy 5
3
x
cos arc ) y , x ( f + =

Rezolvare
3 x 3 1
3
x


0 y
0 x
0 y x sau

0 y
0 x

D este partea haurat din graficul de mai jos:
3.1.4 S se studieze continuitatea funciei:

= +
+
+
=
0 y x dac 0
0 y x dac
y x
xy 6
) y , x ( f
4 4
4 4
4 4
3


Rezolvare
Dac l fixm pe y avem: 0
y x
xy 6
lim
4 4
3
0 x
=
+

i 0 ) y , 0 ( f = deci funcia este continu


n origine n raport cu x; n celelalte puncte este continu fiind funcie elementar.
Dac l fixm pe x avem 0
y x
xy 6
lim
4 4
3
0 y
=
+

i 0 ) 0 , x ( f = deci funcia este continu n raport


cu y din considerente similare.
Funcia nu este continu n (0,0) n raport cu ansamblul variabilelor deoarece n (0,0) limita
nu exist. ntr-adevr pentru irul de puncte |
.
|

\
|
n
a
,
n
1
care converge ctre (0,0) avem:
4
3
a 1
a 6
n
a
,
n
1
f
+
= |
.
|

\
|
deci limita irului valorilor funciei depinde de parametrul a.

3.1.5 Pentru funcia de la 3.1.4 s se calculeze derivatele pariale de ordinul nti n
(0,0).

Rezolvare
0 0 lim
x
0
lim
0 x
) 0 , 0 ( f ) 0 , x ( f
lim ) 0 , 0 ( f
0 x 0 x 0 x
x
= = =

=


0 0 lim
y
0
lim
0 y
) 0 , 0 ( f ) y , 0 ( f
lim ) 0 , 0 ( f
0 y 0 y 0 y
y
= = =

=x 3
-3
y
0


3.1.6 S se calculeze derivatele pariale de ordinul nti n (a, b) folosind definiia pentru:
f(x,y) = sin x + y
2
ln x.

Rezolvare
=

+
=

=
a x
a ln b a sin x ln b x sin
lim
a x
) b , a ( f ) b , x ( f
lim ) b , a ( f
2 2
a x a x
x


a
b
a cos
a x
a ln x ln
lim b
a x
a sin x sin
lim
2
a x
2
a x
+ =

=

.

=

+
=

=
b y
a ln b a sin a ln y a sin
lim
b y
) b , a ( f ) y , a ( f
lim ) b , a ( f
2 2
b y b y
y


( )
a ln b 2
b y
a ln b y
lim
2 2
b y
=

.

3.1.7 S se studieze difereniabilitatea funciei
2
y x ) y , x ( f + = n punctul (1,2).

Rezolvare
Trebuie s avem:
+ + + =
2 2
y x
) 2 y ( ) 1 x ( ) 2 y ( ) 2 , 1 ( f ) 1 x ( ) 2 , 1 ( f ) 2 , 1 ( f ) y , x ( f
) y , x ( unde ) y , x ( este continu pe o vecintate a lui (1,2) i
0 ) 2 , 1 ( ) y , x ( lim
) 2 , 1 ( ) y , x (
= =

.
Avem: 4 ) 2 , 1 ( f , 1 ) 2 , 1 ( f , 5 ) 2 , 1 ( f
y x
= = = .
Rezult:
) y , x ( ) 2 y ( ) 1 x ( ) 2 y ( 4 ) 1 x ( 5 y x
2 2 2
+ + + = + ,
de unde:
2 2
2
) 2 y ( ) 1 x (
) 2 y (
) y , x (
+

= .
Observm c:

2 2
2 2
2 2
) 2 y ( ) 1 x (
) 2 y ( ) 1 x (
) 2 y ( ) 1 x (
) y , x ( 0 + =
+
+

adic:
0 ) y , x ( lim 0 ) y , x ( lim 0
) 2 , 1 ( ) y , x ( ) 2 , 1 ( ) y , x (
=

.Rezult c f(x,y) este difereniabil n (1,2) i avem:
) 2 y ( 4 ) 1 x ( ) 2 , 1 ; y , x ( f d + = .

3.1.8 Pentru funcia 0 y , x , y ln xy ) y , x ( f > < < = , s se arate folosind definiia c:
). 1 , 1 ( f ) 1 , 1 ( f
x y xy
=

Rezolvare
Avem:
1 y
) 1 , 1 ( f ) y , 1 ( f
lim ) 1 , 1 ( f
x x
1 y
xy

.
ns: y ln y
1 x
y ln y y ln xy
lim
1 x
) y , 1 ( f ) y , x ( f
lim ) y , 1 ( f
1 x 1 x
x
=

=


0
1 x
) 1 , 1 ( f ) 1 , x ( f
lim ) 1 , 1 ( f
1 x
x
=

.
Deci: 1 ) 1 y (ln lim
1 y
y ln y
lim ) 1 , 1 ( f
1 y 1 y
xy
= + =

=

.
Similar:
1 x
) 1 , 1 ( f ) 1 , x ( f
lim ) 1 , 1 ( f
y y
1 x
yx

, unde:
x
1 y
y ln y
lim x
1 y
y ln xy
lim
1 y
) 1 , x ( f ) y , x ( f
lim ) 1 , x ( f
1 y 1 y 1 y
y
=

=


1
1 y
y ln y
lim
1 y
) 1 , 1 ( f ) y , 1 ( f
lim ) 1 , 1 ( f
1 y 1 y
y
=

=


Rezult: 1
1 x
1 x
lim ) 1 , 1 ( f
1 x
yx
=

.

Folosind formulele obinuite, s se calculeze derivatele pariale de ordinul nti n raport
cu toate variabilele care intervin pentru funciile urmtoare:

3.1.9
y
x ) y , x ( f = , 0 x > .

Rezolvare

1 y
x
yx ) y , x ( f

= ; x ln x ) y , x ( f
y
y
=

3.1.10
x
) xy 3 ( ) y , x ( f + = , 0 xy 3 > + .


Rezolvare
= + + + + =

) xy 3 ( ln ) xy 3 ( y ) xy 3 ( x ) y , x ( f
x 1 x
x

)] xy 3 ln( ) xy 3 ( xy [ ) xy 3 (
1 x
+ + + + =1 x 2
y
1 x
y
) xy 3 ( x ) xy 3 ( ) xy 3 ( x ) y , x ( f

+ = + + = .

3.1.11
z
y
x ) z , y , x ( f = , 0 y , 0 x > > .

Rezolvare
( ) x ln y z x y ) x (ln x ) z , y , x ( f ; x y ) z , y , x ( f
1 z y
y
z y
y
1 y z
x
z z z

=

= = ;
( ) y ln x ln y x y ) x (ln x ) z , y , x ( f
z y
z
z y
z
z z
=

= .

S se calculeze diferenialele de ordinul nti i doi pentru funciile:

3.1.12 4 xy 5 y x 2 y x 3 ) y , x ( f
4 4 3 2
+ + =
Rezolvare
y 5 y x 8 xy 6 ) y , x ( f
4 3 3
x
+ = ; + = x 5 y x 8 y x 9 ) y , x ( f
3 4 2 2
y

dy ) x 5 y x 8 y x 9 ( dx ) y 5 y x 8 xy 6 ( ) y , x ( f d
3 4 2 2 4 3 3
+ + + = .
( )
4 2 3
x
x
x
y x 24 y 6 f ) y , x ( f
2
=

= ; ( ) 5 y x 32 xy 18 f ) y , x ( f
3 3 2
y
x xy
+ =

=
( ) =

=
2 4 2
y
y
y
y x 24 y x 18 f ) y , x ( f
2

( ) ( ) + + + = dy dx 5 y x 32 xy 18 2 dx y x 24 y 6 ) y , x ( f d
3 3 2 2 4 2 3 2

( )
2 2 4 2
dy y x 24 y x 18 + .

3.1.13
y x
y x
) y , x ( f

+
= n punctul (2,1)

Rezolvare
2
) y x (
y 2
) 1 , 2 ( f
) 1 , 2 (
2
x
=

= ; =

= 4
) y x (
x 2
) 1 , 2 ( f
) 1 , 2 (
2
y

) 1 y ( 4 ) 2 x ( 2 ) 1 , 2 ; y , x ( f d + = .


4
) y x (
y 4
) 1 , 2 ( f
) 1 , 2 (
3 x
2
=

= ; 6
) y x (
) y x ( 2
) 1 , 2 ( f
) 1 , 2 (
3
xy
=

+
= ;
8
) y x (
x 4
) 1 , 2 ( f
) 1 , 2 (
3 y
2
=

= .
Rezult c:
2 2 2
) 1 y ( 8 ) 1 y )( 2 x ( 12 ) 2 x ( 4 ) 1 , 2 ; y , x ( f d + = .

3.1.14 z y x xyz z xy yz x ) z , y , x ( f
2 2 2
+ + + + + = n punctul (1,1,1).

Rezolvare
( ) 5 1 yz z y xyz 2 ) 1 , 1 , 1 ( f
) 1 , 1 , 1 (
2 2
x
= + + + =
( ) 5 1 xz xyz 2 z x ) 1 , 1 , 1 ( f
) 1 , 1 , 1 (
2 2
y
= + + + =
( ) 5 1 xyz 2 xy y x ) 1 , 1 , 1 ( f
) 1 , 1 , 1 (
2 2
z
= + + + =
2 yz 2 ) 1 , 1 , 1 ( f
) 1 , 1 , 1 (
x
2
= = ;
2 xz 2 ) 1 , 1 , 1 ( f
) 1 , 1 , 1 (
y
2
= = ;
2 xy 2 ) 1 , 1 , 1 ( f
) 1 , 1 , 1 (
z
2
= =
( ) 5 z yz 2 xz 2 ) 1 , 1 , 1 ( f
) 1 , 1 , 1 (
2
xy
= + + =
( ) 5 yz 2 y xy 2 ) 1 , 1 , 1 ( f
) 1 , 1 , 1 (
2
z x
= + + =
( ) 5 xz 2 xy 2 x ) 1 , 1 , 1 ( f
) 1 , 1 , 1 (
2
z y
= + + =
Rezult: ) 1 z ( 5 ) 1 y ( 5 ) 1 x ( 5 ) 1 , 1 , 1 ; z , y , x ( f d + + = .
+ + + = ] ) 1 z ( ) 1 y ( ) 1 x [( 2 ) 1 , 1 , 1 ; z , y , x ( f d
2 2 2 2

| | ) 1 z )( 1 y ( ) 1 z )( 1 x ( ) 1 y )( 1 x ( 10 + + + .

3.1.15 S se scrie polinomul Taylor de gradul trei pentru y sin e ) y , x ( f
x
= n punctul
) , 0 ( .

Rezolvare
tim c:
! 3
) , 0 ( f d
! 2
) , 0 ( f d
! 1
) , 0 ( f d
) , 0 ( f ) y , x ( T
3 2
3

+

+ =
Avem: 1 y cos e ) , 0 ( f ; 0 y sin e ) , 0 ( f , 0 ) , 0 ( f
) , 0 (
x
y ) , 0 (
x
x
= = = = =
0 y sin e ) , 0 ( f
) , 0 (
x
x
2
= =

; 1 y cos e ) , 0 ( f
) , 0 (
x
xy
= =

;
0 y sin e ) , 0 ( f
) , 0 (
x
y
2
= =


0 y sin e ) , 0 ( f
) , 0 (
x
x
3
= =

; 1 y cos e ) , 0 ( f
) , 0 (
x
y x
2
= =

;
0 y sin e ) , 0 ( f
) , 0 (
x
xy
2
= =

; 1 y cos e ) , 0 ( f
) , 0 (
x
y
3
= =

.
Rezult: ) y ( ) 0 y )( , 0 ( f ) 0 x )( , 0 ( f ) , 0 ( f d
y x
= + = .
+ + = ) 0 y )( 0 x )( , 0 ( f 2 ) 0 x )( , 0 ( f ) , 0 ( f d
xy
2
x
2
2 ) y ( 2 ) y )( , 0 ( f
2
y
2
= +
+ + = ) y ( x ) , 0 ( f 3 x ) , 0 ( f ) , 0 ( f d
2
y x
3
x
3
2 3

3 3
y
2
xy
) y ( ) y ( 3 ) y )( , 0 ( f ) y ( x ) , 0 ( f 3
3 2
+ = + +
de unde:
=


=
! 3
) y ( ) y ( x 3
! 2
) y ( x 2
) y ( ) y , x ( T
3 2
3

6
) y (
2
x
x 1 ) y (
3 2

+
|
|
.
|

\
|
+ + =

3.1.16 S se arate c dac F (x,y) este o funcie omogen de gradul nti, suma
elasticitilor pariale n raport cu x i y este 1.

Rezolvare
tim c F(x,y) este omogen de gradul nti dac
F(tx,ty) = t F(x,y).
Pentru
x
1
t = rezult: |
.
|

\
|
= |
.
|

\
|
=
x
y
f x
x
y
, 1 F x ) y , x ( F .
Elasticitatea parial a lui F n raport cu x este:
=
(

|
.
|

\
|

|
.
|

\
|
=

=
x
y
f x
x
x
y
f
1
x
) y , x ( F
) y , x ( F
x
) y , x ( F E
x

|
.
|

\
|
|
.
|

\
|

=
(

|
.
|

\
|
+ =
(

|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
|
.
|

\
|
=
x
y
f
x
y
f
x
y
1
x
y
f ln x 1
x
y
x
y
f x
x
y
f
x
y
f
1
'
x
2

Elasticitatea parial a lui F n raport cu y este:


=
(

|
.
|

\
|

|
.
|

\
|
=

=
x
y
f x
y
x
y
f x
y
y
) y , x ( F
) y , x ( F
y
) y , x ( F E
y

'
x
2
2
x
y
f ln x
x
y
x
y
f
x
y
x
y
f
x
y
x
1
x
y
f x
x
y
f x
y
(

|
.
|

\
|
=
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|

= |
.
|

\
|

|
.
|

\
|
= .
Rezult: 1 ) y , x ( F E ) y , x ( F E
y x
= + .
3.1.17 Fie
x
y
1
e y x A ) y , x ( f


= funcia Cobb-Douglas genera-lizat, unde x reprezint
volumul agregat al forei de munc i y volumul agregat al fondurilor de producie.
S se determine elasticitile pariale n raport cu factorii x i y ale acestei funcii de
producie.
Rezolvare
=

=
x
) y , x ( f
) y , x ( f
x
) y , x ( f E
x
x
y
e
x
y x
e x y A
e y x A
x
x
y
2
x
y
1 1
x
y
1
+ =
|
|
.
|

\
|

+ =

=
y
) y , x ( f
) y , x ( f
y
) y , x ( f E
y

x
y
1 e
x
y e y ) 1 ( x A
e y x A
y
x
y
1
x
y
x
y
1
=
(
(


=


cu condiia:
1
x
y
0 + .

Not
1
0
Observm c 1 ) y , x ( f E ) y , x ( f E
y x
= + .
2
0
Funcia Cobb-Douglas generalizat are elasticitile produciei n raport cu factorii ce o
determin lineare n raport cu
x
y
, indicatorul de nzestrare tehnic a muncii.

3.1.18 S se determine elasticitile pariale ale funciei de producie:

=
1
y x A ) y , x ( f .

Rezolvare
Este cazul particular al funciei Cobb-Douglas cu 0 = .


Se va obine: = = 1 ) y , x ( f E , ) y , x ( f E
y x
.
Deci elasticitile n raport cu fora de munc x respectiv fondurile de producie y sunt
constante adic vitezele variaiei relative a produciei pentru o variaie relativ de o unitate
a forei de munc, respectiv a fondurilor de producie sunt constante.

Not
Deoarece f(x,y) este omogen de gradul nti ( ) ) y , x ( f t ) ty , tx ( f = avem:
) y , x ( f E 1 ) y , x ( f E
x y
= .

3.1.19 Fie F(x,y) o funcie de producie omogen de gradul nti.
(x reprezint volumul agregat al forei de munc, y volumul agregat al fondurilor de
producie). S se exprime norma de substituire a factorilor precum i elasticitatea normei
de substituire a factorilor n funcie de indicatorul de nzestrare tehnic a muncii
x
y
.

Rezolvare
F(x,y) omogen de gradul nti |
.
|

\
|
=
x
y
f x ) y , x ( F
(vezi 3.1.16). Viteza de variaie a produciei n raport cu fora de munc (productivitatea
diferenial a muncii) este:
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
=

=
x
y
f
x
y
x
y
f
x
) y , x ( F
) y , x (
x
.
Viteza de variaie a produciei n raport cu fondurile de producie (eficiena diferenial a
fondurilor de producie) este:
|
.
|

\
|
=

=
x
y
f
y
) y , x ( F
) y , x (
y
.
Norma de substituire a funciei este:
|
.
|

\
|
=
|
.
|

\
|

|
.
|

\
|
=
|
.
|

\
|

|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
=

=
x
y
x
y
x
y
f
x
y
f
x
y
f
x
y
f
x
y
x
y
f
) y , x (
) y , x (
) y , x (
y
x
.
Elasticitatea normei de substituire a factorilor este:


=
(
(
(
(
(

|
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|

|
.
|

\
|

|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|

|
.
|

\
|

|
.
|

\
|
= |
.
|

\
|

|
.
|

\
|

= |
.
|

\
|
1
x
y
f
x
y
f
x
y
f
x
y
f
x
y
x
y
f
x
y
f
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
E
2
2
x
y


(

|
.
|

\
|
|
.
|

\
|

|
.
|

\
|

|
.
|

\
|

|
.
|

\
|
=
x
y
f
x
y
f
x
y
x
y
f
x
y
f
x
y
f
x
y
.
Dac definim coeficientul de substituie prin:
y x
F
F
y
F
x
F
2

= se verific imediat c:

= |
.
|

\
|

1
x
y
E
x
y
.

3.1.20 S se calculeze difereniala de ordinul n a funciei:
by ax
e ) y , x ( f
+
= .

Rezolvare
Avem:
by ax
y
by ax
x
be f , e a f
+ +
= = de unde:
) dy b dx a ( e ) y , x ( df
by ax
+ =
+
.
by ax
xy
by ax 2
x
abe f ; e a f
2
+ +
= = ;
by ax 2
y
e b f
2
+
= de unde:
( ) ( )
2 by ax 2 2 2 2 by ax 2
bdy adx e dy b dy dx ab 2 x d a e ) y , x ( f d + = + + =
+ +
.
Observnd c:
by ax k k n ) n (
y x
e b a f
k k n
+
=

( ) n k 0 , n se deduce uor c:
( )
n by ax n
dy b dx a e ) y , x ( f d + =
+
.

3.1.21 S se scrie polinomul Taylor de gradul trei pentru , x ) y , x ( f
y
= 0 y , 0 x > > . S
se calculeze valoarea aproximativ pentru
2 , 1
1 , 1 .

Rezolvare
Avem: 1 x y ) 1 , 1 ( f
) 1 , 1 (
1 y
x
= =

; 0 x ln x ) 1 , 1 ( f
) 1 , 1 (
y
y
= =0 x ) 1 y ( y ) 1 , 1 ( f
) 1 , 1 (
2 y
x
2
= =

; ( ) 1 x ln yx x ) 1 , 1 ( f
) 1 , 1 (
1 y 1 y
xy
= + =

;
0 x ln x ) 1 , 1 ( f
) 1 , 1 (
2 y
y
2
= = ; 0 x ) 2 y )( 1 y ( y ) 1 , 1 ( f
) 1 , 1 (
3 y
x
3
= =

;
1 ) 1 , 1 ( f
y x
2
= ; 0 ) 1 , 1 ( f
2
xy
= ; 0 ) 1 , 1 ( f
3
y
= ; 1 ) 1 , 1 ( f = .
Rezult: = + + + = ) 1 y ( ) 1 x ( 3
! 3
1
) 1 y )( 1 x ( 2
! 2
1
) 1 x (
! 1
1
1 ) y , x ( T
2
3

) 1 y ( ) 1 x (
2
1
) 1 y )( 1 x ( ) 1 x ( 1
2
+ + + = .
Punnd: x = 1,1, y = 1,2 obinem:
1021 , 1 2 , 0 1 , 0
2
1
2 , 0 1 , 0 1 , 0 1 1 , 1
2 2 , 1
= + + + .

3.1.22 Fie funcia |
.
|

\
|
=
x
y
f ) y , x ( F unde funcia f este derivabil.
S se calculeze d F(x,y).

Rezolvare
Avem: dy ) y , x ( F dx ) y , x ( F ) y , x ( dF
y x
+ = .
Notm:
x
y
) y , x ( u = pentru 0 x .
Avem: ) u ( f
x
y
x
u
u
F
) y , x ( F
2
x
=

= .
) u ( f
x
1
y
u
u
F
) y , x ( F
y
=

= .
Rezult: ) u ( f ) dx y dy x (
x
1
) y , x ( dF
2
= .

3.1.23 Fie ) xy (
x 3
y
) y , x ( f
2
+ = unde este o funcie derivabil.
S se arate c: 0 y ) y , x ( f xy ) y , x ( f x
2
y x
2
= + .
Rezolvare
Notm u = xy.
Avem: u y
x 3
y
u
x 3
y
) y , x ( f
2
2
x
2
2
x
+

= +

=


u x
x 3
y 2
u
x 3
y 2
) y , x ( f
y y
+ = + = .
0 y u y x y
3
2
u y x
3
y
y ) y , x ( f xy ) y , x ( f x
2 2 2 2
2
2
y x
2
= + + = + .

3.1.24 Fie funcia:
|
|
.
|

\
|
=
y
x
, xy f ) y , x ( F . S se calculeze ) y , x ( F
xy
.

Rezolvare
Notm: u = xy,
y
x
v = i vom avea ) v , u ( f ) y , x ( F = .
Avem: y u
x
= , x u
y
= , 0 u
2
x
= , 1 u
xy
= , 0 u
2
y
=

y
1
v
x
= ,
2
y
y
x
v = , 0 v
2
x
= ,
2
xy
y
1
v = ,
3 y
y
x 2
v
2
= .

v u x v x u x
f
y
1
f y v f u f ) y , x ( F + = + =
( )
y
v v
2
y u u xy
f
y
1
f
y
1
) f ( y f ) y , x ( F

+ + = .
Deoarece: ( )
uv
2 u
y uv y
u
y
u
f
y
x
f x v f u f f
2 2
= + =

.
( )
2 2
v 2
vu y
v
y vu
y
v
f
y
x
f x v f u f f = + =

, obinem:

2 2
v 3
vu v
2
uv
u
u xy
f
y
x
f
y
x
f
y
1
f
y
x
f xy f ) y , x ( F + + = .
3.2
Probleme propuse

S se calculeze limitele urmtoare:

3.2.1
1 y
3 xy 4
lim
y
5 x +

R. 20

3.2.2
y x
y 2 x 5
lim
2 y
3 x +
+

R.
5
19
3.2.3
1 1 xy
xy
lim
0 y
0 x
+

R. 2

3.2.4
y
xy sin
lim
0 y
3 x

R. 3

3.2.5
y x
y x
lim
2 2
0 y
0 x +
+

R. 0

3.2.6
1 y x
y x 2 x 1
lim
2
2 2
1 y
2 x
+ +
+ + +

R. 2


S se arate c urmtoarele funcii nu au limit n origine:

3.2.7
y x
y x
) y , x ( f

+
= , y x

3.2.8
x 3 y
x 3 y
) y , x ( f
2
2

+
= , x 3 y
2


3.2.9
2 2
y x
xy 5
) y , x ( f
+
=

3.2.10 S se arate c funcia:

= +
+
+ =
0 y x pentru 0
0 y x pentru
y x
xy
) y , x ( f
2 2
2 2
2 2

are derivatele pariale ) 0 , 0 ( f
x
, ) 0 , 0 ( f
y
dar nu este continu n (0,0).

3.2.11 S se arate c funcia: xy ) y , x ( f = are derivatele pariale ) 0 , 0 ( f , ) 0 , 0 ( f
y x
dar nu
este difereniabil n (0,0).


3.2.12 S se arate c funcia:

+
=
) 0 , 0 ( ) y , x ( pentru 0
)} 0 , 0 {( \ ) y , x ( pentru
y x
xy
) y , x ( f
2
2 2

este continu n origine, are derivate pariale n origine, dar nu este difereniabil n
origine.
3.2.13 Fie

=
) 0 , 0 ( ) y , x ( pentru 0
) 0 , 0 ( ) y , x ( pentru
y x
y x
xy
) y , x ( f
2 2
2 2
.
S se arate c ) 0 , 0 ( f ) 0 , 0 ( f
yx xy
.

S se calculeze diferenialele de ordinul unu i doi pentru funciile:

3.2.14 9 y x y x 2 y x 5 ) y , x ( f
2 2 3 3 2
+ = .

3.2.15
|
|
.
|

\
|
+ =
y
x
1 ln ) y , x ( f n punctul (1,1).

3.2.16
yz
x
) z , y , x ( f = , 0 z , 0 y .

S se scrie polinoamele Taylor de gradul doi i trei pentru funciile:

3.2.17 y cos e ) y , x ( f
x
= n (0,0).

3.2.18 y cos x cos ) y , x ( f = n punctul ) , 0 ( .

3.2.19
x
) 1 y ( ) y , x ( f + = n punctul (1,0).

3.2.20 Fie ) cz by ax 1 ln( ) z , y , x ( f + + + =
S se calculeze ) 0 , 0 , 0 ; z , y , x ( f d
n
. R.
n 1 n
) cz by ax ( ! ) 1 n ( ) 1 ( + +


S se determine elasticitile pariale ale funciilor:3.2.21

|
.
|

\
|


=
x
y
1
e y x A ) y , x ( f (cvasi Cobb-Douglas).
R. ) y , x ( f E 1 ) y , x ( f E ;
x
y
) y , x ( f E
x y x
= |
.
|

\
|

+ =

.

3.2.22
3 3
2 2
x y
y x
A
1
) y , x ( f
+
= (Sato).
R. ) y , x ( f E 1 ) y , x ( f E ;
x y
x y 2
) y , x ( f E
x y
3 3
3 3
x
=
+

= .

S se arate c urmtoarele funcii verific identitile scrise n dreptul lor:

3.2.23 ) y , x ( f ) y , x ( f y ) y , x ( f x ;
y x
x
) y , x ( f
y x
2 2
= +
+
=

3.2.24 0 ) y , x ( f x ) y , x ( f y ; ) y x ( tg arc ) y , x ( f
y x
2 2
= + =

3.2.25 ;
x
y
ln ) y , x ( f = 0 ) y , x ( f y ) y , x ( f x
y x
= +

3.2.26 ; ) y x ( f ) y , x ( F
2 2
+ = 0 ) y , x ( F x ) y , x ( F y
y x
= , f fiind funcie derivabil.

3.2.27 ; ) y , x ( f x ) y , x ( F + = x ) y , x ( F y ) y , x ( F x
y x
= , f fiind funcie derivabil.

3.2.28 ; ) z y , y x ( f ) z , y , x ( F =
0 ) z , y , x ( F ) z , y , x ( F ) z , y , x ( F
z y x
= + + unde f este o funcie derivabil.

3.2.29 ) z y x ( tg arc ) z , y , x ( f
2 2 2
+ + = ;
z y x
f xy 2 f z x f z y = +

x z y
f yz 2 f y x f z x = +

y z x
f xz 2 f y x f z y = + .3.2.30 ,
xy
z
xz
y
yz
x
) z , y , x ( f + + = 0 z , y , x ; f f z f y f x
z y x
= + + .


4. Extremele funciilor de mai multe variabile


4.1
Probleme rezolvate

S se afle extremele funciilor:

4.1.1
y
2
x
4
xy ) y , x ( f + + = , 0 y , 0 x .
Rezolvare
I. Aflm punctele staionare:

= =
= =
0
y
2
x ) y , x ( f
0
x
4
y ) y , x ( f
2
y
2
x
1 y , 2 x
0 0
= =
II.
3 y
xy
3 x
y
4
) y , x ( f ; 1 ) y , x ( f ,
x
8
) y , x ( f
2 2
= = =
III. 1
y x
32
) y , x (
3 3
=
IV. ) 1 , 2 ( 0 3 ) 1 , 2 ( > = este punct de extrem local.
Deoarece: ) 1 , 2 ( 0 1 ) 1 , 2 ( f
2
x
> = punct de minim local i 6 ) 1 , 2 ( f ) y , x ( f (min) = = .

4.1.2 20 y 12 x 15 xy 3 x ) y , x ( f
2 3
+ + =

Rezolvare
I.

= =
= + =
0 12 xy 6 ) y , x ( f
0 15 y 3 x 3 ) y , x ( f
y
2 2
x

=
= +

2 xy
5 y x
2 2

Obinem punctele staionare: A (1,2), B (2,1), C (-1,-2), D (-2,-1).


II. x 6 ) y , x ( f
2
x
= , x 6 ) y , x ( f
2
y
= , y 6 ) y , x ( f
xy
=
III. ) y x ( 36 ) y , x (
2 2
= .
IV. 0 108 ) 2 , 1 ( < = , 108 ) 2 , 1 ( = punctele (1,2),
(-1,-2) sunt puncte a.
) 1 , 2 ( 0 12 ) 1 , 2 ( f , 0 108 ) 1 , 2 (
2
x
> = > = punct de minim local.
) 1 , 2 ( 0 12 ) 1 , 2 ( f , 0 108 ) 1 , 2 (
2
x
< = > = punct de maxim local.
Avem: (min) f(x,y) = f(2,1) = -8
(max) f(x,y) = f(-2,-1) = 48.

4.1.3
2 2
) 1 y ( ) 2 x ( ) y , x ( f + = unde 4 y x
2 2
= + .

Rezolvare
Avnd un extrem condiionat considerm funcia:
) 4 y x ( ) 1 y ( ) 2 x ( ) , y , x ( F
2 2 2 2
+ + + = unde este multiplicator al lui Lagrange.
I.

= + =
= + =
= + =

0 4 y x ) , y , x ( F
0 y 2 ) 1 y ( 2 ) , y , x ( F
0 x 2 ) 2 x ( 2 ) , y , x ( F
2 2
y
x
,
1
2
x
+
= ,
1
1
y
+
=
4
5
) 1 (
2
= + .
Pentru
2
5
1
1
= + obinem
5
5 4
5
4
x
1
= = ,
5
5 2
5
2
y
1
= = .
Pentru
2
5
1
2
= + obinem
5
5 4
x
2
= ,
5
5 2
y
2
= .
II. ) 1 ( 2 ) , y , x ( F
2
x
+ = , , ) 1 ( 2 ) , y , x ( F
2
y
+ = 0 ) , y , x ( F
xy
=
III. > + = 0 ) 1 ( 4 ) , y , x (
2
ambele puncte sunt extreme locale.
IV.
|
|
.
|

\
|
> =
5
5 2
,
5
5 4
0 5 ) , y , x ( F
1 1 1
x
2
minim local.
|
|
.
|

\
|
< =
5
5 2
,
5
5 4
0 5 ) , y , x ( F
2 2 2
x
2
maxim local.

4.1.4
2 2
y x ) y , x ( f + = unde 1
3
y
2
x
= +Rezolvare
Fie |
.
|

\
|
+ + + = 1
3
y
2
x
y x ) , y , x ( F
2 2
.
I.

= + =
=

+ =
=

+ =

0 1
3
y
2
x
) , y , x ( F
0
3
y 2 ) , y , x ( F
0
2
x 2 ) , y , x ( F
y
x
13
72
0 1
18 8
6
y ,
4
x
= =

=

Punctul staionar este |
.
|

\
|
13
12
,
13
18
A .
II. 2 ) , y , x ( F
2
x
= , , 2 ) , y , x ( F
2
y
= 0 ) , y , x ( F
xy
=
III. 4 ) y , x ( =
IV. 0
13
12
,
13
18
> |
.
|

\
|
A extrem; > = |
.
|

\
|
0 2
13
12
,
13
18
F
2
x

A punct de minim local i
13
36
) y , x ( f (min) = .

4.1.5
z
2
y
z
x 4
y
x ) z , y , x ( f
2 2
+ + + = , 0 z , 0 y , 0 x > > >

Rezolvare
I.

= =
= =
= =
0
z
2
y
z 2
) z , y , x ( f
0
y
z
x 2
y
) z , y , x ( f
0
x 4
y
1 ) z , y , x ( f
2
z
2
2
y
2
2
x

=
=
=

y z
xz 2 y
x 4 y
3
2 3
2 2

=
=
=

x 2 z
xz 2 x 8
x 2 y
3
2 3

=
=
=

1 z
1 y
2
1
x
0
0
0
.
II.
3
2
x
x 2
y
) z , y , x ( f
2
= ,
2
xy
x 2
y
) z , y , x ( f = , 0 ) z , y , x ( f
xz
=


3
2
y
y
z 2
x 2
1
) z , y , x ( f
2
+ = ,
2
yz
y
z 2
) z , y , x ( f = ,
3 z
z
4
y
2
) z , y , x ( f
2
+ =
III. Calculm derivatele pariale de ordinul doi n |
.
|

\
|
1 , 1 ,
2
1
A :
4 ) A ( f
2
x
= , 1 ) A ( f
xy
= , 0 ) A ( f
xz
= ,
3 ) A ( f
2
y
= , 2 ) A ( f
yz
= , 6 ) A ( f
2
z
=


IV. Fie matricea hessian:
|
|
|
|
.
|

\
|=
) z , y , x ( f ) z , y , x ( f ) z , y , x ( f
) z , y , x ( f ) z , y , x ( f ) z , y , x ( f
) z , y , x ( f ) z , y , x ( f ) z , y , x ( f
) z , y , x ( H
2
2
z
zy zx
yz y yx
xz xy
x

Calculm
|
|
|
.
|

\
|=
6 2 0
2 3 1
0 1 4
) A ( H i minorii principali: 0 4
1
> = ,
0 11
3 1
1 4
2
> =


= , 0 50 ) A ( H
3
> = = .
ntruct toi 0
i
> , i = 1,2,3, punctul |
.
|

\
|
1 , 1 ,
2
1
A este punctul de minim local i
4 1 , 1 ,
2
1
f ) z , y , x ( f (min) = |
.
|

\
|
= .

4.1.6 3 z 2 xy 6 z y x ) z , y , x ( f
2 3 2
+ + + + = .

Rezolvare
I.

= + =
= + =
= + =
0 2 z 2 ) z , y , x ( f
0 x 6 y 3 ) z , y , x ( f
0 y 6 x 2 ) z , y , x ( f
z
2
y
x

Exist punctele staionare: A(0,0,-1), B(-18,6,-1).
II. 2 ) z , y , x ( f
2
x
= , 6 ) z , y , x ( f
xy
= , 0 ) z , y , x ( f
xz
= ,
y 6 ) z , y , x ( f
2
y
= , 0 ) z , y , x ( f
yz
= , 2 ) z , y , x ( f
2
z
= .III. Calculm derivatele pariale de ordinul doi n punctele A i B:
2 ) A ( f
2
x
= , 6 ) A ( f
xy
= , 0 ) A ( f
xz
= ,
0 ) A ( f
2
y
= , 0 ) A ( f
yz
= , 2 ) A ( f
2
z
=
2 ) B ( f
2
x
= , 6 ) B ( f
xy
= , 0 ) B ( f
xz
=
36 ) B ( f
2
y
= , 0 ) B ( f
yz
= , 2 ) B ( f
2
z
= .
IV. Calculm hessianul i minorii principali n fiecare caz:
|
|
|
.
|

\
|
=
2 0 0
0 0 6
0 6 2
) A ( H
) 1 , 0 , 0 ( A , 0 72
, 0 36 , 0 2
3
2 1
< =
< = > =

punct a.
|
|
|
.
|

\
|
=
2 0 0
0 36 6
0 6 2
) B ( H
) 1 , 6 , 18 ( B , 0 72
, 0 36 , 0 2
3
2 1
> =
> = > =

punct de minim local.

4.1.7 z y 2 x 2 ) z , y , x ( f + + = pentru 9 z y x
2 2 2
= + +

Rezolvare
Fie ( ) 9 z y x z y 2 x 2 ) , z , y , x ( F
2 2 2
+ + + + + =

I. Punctele staionare sunt soluiile sistemului:

= + +
= + =
= + =
= + =
9 z y x
0 z 2 1 ) , z , y , x ( F
0 y 2 2 ) , z , y , x ( F
0 x 2 2 ) , z , y , x ( F
2 2 2
z
y
x
2
1
1 4
9
4
1 1 1
2
1
z ,
1
y ,
1
x
2
2 2 2
= =
=

=

Pentru
1 z , 2 y , 2 x
2
1
1 z , 2 y , 2 x
2
1
2 2 2 2
1 1 1 1
= = = =
= = = =
) 1 , 2 , 2 ( B ), 1 , 2 , 2 ( A
puncte staionare.II. = 2 ) , z , y , x ( F
2
x
, 0 ) , z , y , x ( F
xy
= , 0 ) , z , y , x ( F
xz
= ,
= 2 ) , z , y , x ( F
2
y
, 0 ) , z , y , x ( F
yz
= , = 2 ) , z , y , x ( F
2
z
.
III. 1 ) A ( F
2
x
= , 0 ) A ( F
xy
= , 0 ) A ( F
xz
= ,
1 ) A ( F
2
y
= , 0 ) A ( F
yz
= , 1 ) A ( F
2
z
= .
1 ) B ( F
2
x
= , 0 ) B ( F
xy
= , 0 ) B ( F
xz
= ,
1 ) B ( F
2
y
= , 0 ) B ( F
yz
= , 1 ) B ( F
2
z
= .
IV. Avem:
|
|
|
.
|

\
|
=
1 0 0
0 1 0
0 0 1
) A ( H ,
) 1 , 2 , 2 ( A , 0 1
, 0 1 , 0 1
3
2 1
> =
> = > =

punct de minim i 9 ) 1 , 2 , 2 ( f ) z , y , x ( f (min) = = .
|
|
|
.
|

\
|

=
1 0 0
0 1 0
0 0 1
) B ( H ,
) 1 , 2 , 2 ( B , 0 1
, 0 1 , 0 1
3
2 1
< =
> = < =

punct de maxim i 9 ) 1 , 2 , 2 ( f ) z , y , x ( f (max) = =

4.1.8 S se arate c dimensiunile optime ale unui bazin paralelipipedic de volum dat a
3

sunt: baza un ptrat i adncimea egal cu jumtatea laturii bazei.

Rezolvare
Fie x,y,z lungimea, limea, respectiv adncimea bazinului. Suprafaa bazinului va fi
xy ) yz xz ( 2 ) z , y , x ( f + + = , iar volumul 0 a , a xyz
3
> = . Propunem cititorului s afle
extremele funciei f(x,y,z) cu condiia 0 a , a xyz
3
> = , aplicnd metoda multiplicatorilor lui
Lagrange.
Din :
3
a xyz = avem:
xy
a
z
3
= . Trebuie s aflm extremele funciei:
0 y , 0 x , xy
y
1
x
1
a 2 xy
xy
) y x ( a 2
) y , x ( g
3
3
+
|
|
.
|

\
|
+ = +
+
= .
Din:

= + =
= + =
0 x
y
a 2
) y , x ( g
0 y
x
a 2
) y , x ( g
2
3
y
2
3
x
rezult:
2
2 a
z
2 a y , 2 a x
3
0
3
0
3
0
=
= =
.


Avem:
3
3
x
x
a 4
) y , x ( g
2
= ,
3
3
y
y
a 4
) y , x ( g
2
= , 1 ) y , x ( g
xy
= .
1
y x
a 16
) y , x (
3 3
6
=
0 3 1
a 4
a 16
) y , x (
6
6
0 0
> = = > = = 0 2
a 2
a 4
) y , x ( g
3
3
0 0
x
2

(x
0
, y
0
) este punctul de minim local.

4.1.9 O ntreprindere realizeaz produse n cantitile x i y. Cheltuielile totale de
producie sunt y 4 x 4 10 ) y , x ( c + = .
Preurile unitare ale celor dou produse depind de nivelul produciei
astfel: y 2 8 p , x 16 p
2
2
1
= = . S se determine n ce cantiti trebuie s fie fabricate
produsele i la ce preuri astfel nct beneficiul total s fie maxim.

Rezolvare
Beneficiul total este:
= + = ) y , x ( c y p x p ) y , x ( f
2 1

( ) ( ) y 4 x 4 10 y 2 8 y x 16 x
2
+ + = adic:
0 y , 0 x , 10 y 12 x 12 y 2 x ) y , x ( f
2 3
> > + + = .
Avem:

= + =
= + =
0 12 y 4 ) y , x ( f
0 12 x 6 ) y , x ( f
y
x

=
=

3 y
2 x
0
0
punct staionar.
6 ) y , x ( f
2
x
= , 4 ) y , x ( f
2
y
= , 0 ) y , x ( f
xy
= .
0 24 ) 3 , 2 ( > = , ) 3 , 2 ( 0 6 ) 3 , 2 ( f
2
x
< = punct de maxim local.
Rezult:
Beneficiul maxim 24 ) 3 , 2 ( f = = pentru 2 p , 12 4 16 p
2 1
= = = .

4.1.10 O fabric de mobil realizeaz dou produse pentru export cu cheltuieli unitare
fixe de producie de 4 u.m. i 5 u.m. Cererile pe piaa extern ale celor dou produse sunt:
) p p ( 2 x
1 2 1
= , 8 p 10 p 3 x
2 1 2
+ = unde p
1
i p
2
reprezint preurile de vnzare ale
produselor. S se determine preurile p
1
i p
2
astfel nct beneficiul realizat din vnzarea
celor dou produse s fie maxim.Rezolvare
Beneficiul este:
= + =
2 1 2 2 1 1 2 1
x 4 x 4 x p x p ) p , p ( f
40 p 50 p 7 p p 5 p 10 p 2
2 1 2 1
2
2
2
1
+ + = .
Avem:

= + + =
= + =
0 50 p 5 p 20 ) p , p ( f
0 7 p 5 p 4 ) p , p ( f
1 2 2 1 p
2 1 2 1 p
2
1

=
=

3 p
2 p
0
0
2
1

4 ) p , p ( f
2 1
p
2
1
= , 20 ) p , p ( f
2 1
p
2
2
= , 5 ) p , p ( f
2 1 p p
2 1
=
| | 0 55 ) 3 , 2 ( f ) 3 , 2 ( f ) 3 , 2 ( f ) 3 , 2 (
2
p p
p p 2 1
2
2
2
1
> = = ; 0 4 ) 3 , 2 ( f
2
1
p
< = .
Rezult (2,3) este punct de maxim i 28 ) 3 , 2 ( f ) p , p ( f (max)
2 1
= = .
4.2
Probleme propuse

S se afle extremele funciilor:

4.2.1
3 3 2 6 6
y x 4 y 5 y 4 x ) y , x ( f + + = R. (0,0) punct de minim.

4.2.2 5 xy 3 y x ) y , x ( f
3 3
+ + + = R. (0,0) punct a.
(-1,-1) punct de maxim.
4.2.3
( )
2 2
y x
e ) y x ( ) y , x ( f
+
+ = R. |
.
|

\
|
2
1
,
2
1
maxim.
|
.
|

\
|

2
1
,
2
1
minim.

4.2.4 4 y 3 x 2 y x ) y , x ( f
3 2
+ + + = R. nu are puncte staionare.

4.2.5 4 y 3 x 2 y x ) y , x ( f
3 2
+ + = R. (1,1) minim;
(1,-1) punct a.

4.2.6 z 2 x xy z y x ) z , y , x ( f
2 2 2
+ + + = R. |
.
|

\
|
1 ,
3
1
,
3
2
minim.4.2.7 1
3
y
2
x
unde y x ) y , x ( f
2 2
= + + = R. |
.
|

\
|
13
12
,
13
18
minim.

4.2.8 1 y x unde xy ) y , x ( f = + = R. |
.
|

\
|
2
1
,
2
1
maxim.

4.2.9 12 z y x unde z xy ) z , y , x ( f
3 2
= + + = R. (2,4,6) maxim.

4.2.10 Se consider funcia de producie:
y
4
x
2
12 ) y , x ( f = , unde x i y sunt nivelele
factorilor (materii prime, energie etc.).
Dac factorii au costurile unitare 2, respectiv 4 u.m., iar preul unitar al produsului finit este
9 u.m., s se determine structura produciei astfel nct beneficiul s fie maxim.

Indicaie Beneficiul total este:
0 y , 0 x , y 4 x 2
y
36
x
18
108 y 4 x 2 ) y , x ( f 9 ) y , x ( B > > = =
R. (3,3) punct de maxim.


5. Metoda celor mai mici ptrate

5.1
Probleme rezolvate

5.1.1 Producia dintr-o anumit ramur exprimat n milioane lei a nregistrat ntre anii
1994 - 2000 urmtoarea evoluie:

Ani 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
vol. prod. 2,3 6,3 9,2 12,8 24,6 15,9 17,9
S se ajusteze datele dup o dreapt i dup o parabol de gradul doi. S se fac n
ambele cazuri prognoza pentru anul 2001.


Rezolvare
Avem:
i
x
i
y
2
i
x
3
i
x
4
i
x i
x
i
y
2
i
x
i
y
-3
-2
-1
0
1
2
3
2,3
6,3
9,2
12,8
24,6
15,9
17,9
9
4
1
0
1
4
9
-27
-8
-1
0
1
8
27
81
16
1
0
1
16
81
-6,9
-12,6
-9,2
0
24,6
31,8
53,7
20,7
25,2
9,2
0
24,6
63,6
161,1
:0

89

28

0

196

81,4

304,4

a) Ajustarea dup dreapta: y = ax + b
Avem sistemul de ecuaii normale:

= +
= +


= = =
= =
7
1 i
i i
7
1 i
i
7
1 i
2
i
7
1 i
i
7
1 i
i
y x x b x a
y b 7 x a

=
=
4 , 81 a 28
89 b 7

7 , 12 b
9 , 2 a
=
=

Deci: 7 , 12 x 9 , 2 ) x ( f y + = = .
Prognoza pentru 2001 este: 3 , 24 7 , 12 4 9 , 2 ) 4 ( f = + = milioane lei.
b) Ajustarea dup parabola:
+ + = c bx ax y
2

= + +
= + +
= + += = = =
= = = =
= = =
7
1 i
7
1 i
7
1 i
7
1 i
i
2
i
2
i
3
i
4
i
7
1 i
7
1 i
7
1 i
7
1 i
i i i
2
i
3
i
7
1 i
7
1 i
7
1 i
i i
2
i
y x x c x b x a
y x x c x b x a
y c 7 x b x a

= +
=
= +

4 , 304 c 28 a 196
4 , 81 b 28
89 c 7 a 28

1 , 15 x 9 , 2 x 6 , 0 ) x ( f y
1 , 15 c , 9 , 2 b , 6 , 0 a
2
+ + = =
= = =
.
Prognoza pentru 2001 este 3 , 18 1 , 15 4 9 , 2 16 6 , 0 ) 4 ( f = + + = .5.1.2 La un magazin de desfacere a unui anumit produs, procentul de produse nevndute
a sczut ca urmare a mbuntirii calitii produsului conform tabelului:

7
Ani 1994 1995 1996 1997 1998 1999
procent 20 15 12,5 9 8,5 6,2

a) S se determine tendina de scdere a procentului produselor nevndute.
b) S se fac extrapolarea pentru anul 2000.Rezolvare
a) Grafic avem:

Putem considera c se poate face o ajustare dup hiperbola echilater de ecuaie:
x
a
y = .
Parametrul a se determin din ecuaia:


= =
=
6
1 i
i
i
6
1 i
2
i
x
y
x
1
a


i
x

i
y

i
x / 1

2
i
x / 1
i
i
y
x

1
2
3
4
5
6
20
15
12,5
9
8,5
6,2
1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1
1/4
1/9
1/16
1/25
1/36
20
7,5
4,17
2,25
1,70
1,03
: 21

7,121,49

36,65

Avem: 6 , 24 a 65 , 36 a 49 , 1 = = .
x
y
15
20
0
10
5


Curba de ajustare este:
x
6 , 24
) x ( f y = = .
b) Prognoza pentru anul 2000 este: 5 , 3
7
6 , 24
) 7 ( f = = .

5.1.3 Producia unei ntreprinderi (exprimat n uniti valorice convenionale) timp de 9
ani consecutiv, a avut urmtoarea evoluie:

x (anii) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
y (producia) 7 8 10 13 19 29 47 60 82

S se stabileasc funcia de ajustare care d eroarea medie minim i s se fac
prognoza pentru urmtorii trei ani.

Rezolvare
Reprezentnd grafic datele, avem:Se pot considera drept curbe de ajustare: parabola de gradul doi sau trei sau curba
exponenial. Vom calcula dispersia rezidual:
( )
n
y y
D
n
1 i
2
1 i
r

=

= n fiecare caz i vom
alege pentru prognoz curba care d dispersia rezidual minim.
a) Propunem cititorului s fac prognoza dup parabola de gradul doi. Se va obine
curba: 178 , 13 x 24 , 6 x 534 , 1 y
2
+ = i dispersia rezidual 2532 , 2 D
) 1 (
r
= .
b) Ajustarea dup parabola de gradul trei: d ct bt at y
2 3
+ + + = conduce la sistemul de
ecuaii normale:
y
x 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
20
30
40
50
60
80
70
0


= + + +
= + + +
= + + +
= + + +
i i i i i
i
3
i
3
i
4
i
5
i
6
i
i i i i i
i
2
i
2
i
3
i
4
i
5
i
i i i i i
i i i
2
i
3
i
4
i
i i i i
i i
2
i
3
i
y t t d t c t b t a
y t t d t c t b t a
y t t d t c t b t a
y d 9 t c t b t a

unde am fcut translaia: 5 x t
i i
= , 9 , 1 i = .
Avem:

x
i

t
i


y
i
2
i
t
3
i
t
4
i
t
6
i
t

t
i
y
i
2
i
t y
i
3
i
t
i
y
i
y
i
y
i
y
( )
2
i
y
i
y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
7
8
10
13
19
29
47
60
82
16
9
4
1
0
1
4
9
16
-64
-27
-8
-1
0
1
8
27
64
256
81
16
1
0
1
16
81
256
4096
729
64
1
0
1
64
729
4096
-28
-24
-20
-13
0
29
94
180
328
112
72
40
13
0
29
188
540
1312
-448
-216
-80
-13
0
29
376
1620
5248
7,632
7,275
9,068
13,317
20,328
30,407
43,860
60,993
82,112
0,632
0,725
0,932
0,317
1,328
1,407
3,140
0,993
0,112
0,399424
0,525625
0,868624
0,100489
1,763584
1,979649
9,859600
0,986049
0,012544
0 275 60 0 708 9780 546 2306 6516 16,495588

Din sistemul

= +
= +
= +
= +
6516 c 708 a 9780
2306 d 60 b 708
546 c 60 a 708
275 d 9 b 60

Rezult: a = 0,051, b = 1,534, c = 8,494, d = 20,328 i curba:
328 , 20 ) 5 x ( 494 , 8 ) 5 x ( 534 , 1 ) 5 x ( 051 , 0 ) x ( f y
2 3
+ + + = = adic:
. 833 , 9 x 021 , 3 x 769 , 0 x 051 , 0 ) x ( f y
2 3
+ + = =

Not
n tabel am calculat 9 , 1 i , ) x ( f y
i i
= = .
Dispersia rezidual este: . 8328 , 1
9
495588 , 16
D
) 2 (
r
= =

c) Pentru ajustarea dup o curb exponenial considerm:
0 b , a , a b y
x
> =


Avem: a log x b log y log + = .
Notnd: b log B , a log A , y log z = = = rezult ecuaia: z = Ax + B, deci s-a redus la
ajustarea dup o dreapt. Sistemul de ecuaii normale este:

= +
= +


i i i
i i i
2
i
i i
i i
z x x B x A
z B 9 x A

Avem:
Rezult:

= +
= +
42924 , 68 B 45 A 285
96730 , 11 B 9 A 45

613638 , 0 B
14321 , 0 A
=
=
.
Prin antilogaritmare obinem: a = 1,3906; b =4,108 deci curba estex
3906 , 1 108 , 4 ) x ( f y = = .
Dispersia rezidual este: 4225 , 6
9
8026 , 57
D
) 3 (
r
= = .
Se observ c dispersia rezidual minim s-a obinut n cazul ajustrii dup parabola de
gradul trei. n acest caz prognozele pentru urmtorii trei ani sunt:
523 , 107 ) 10 ( f = ; 532 , 137 ) 11 ( f = ; 445 , 172 ) 12 ( f = .

5.2
Probleme propuse

5.2.1 Volumul vnzrilor la un articol n sezoanele toamn-iarn n cadrul unui magazin
de specialitate este:x
i


y
i


z
i


x
i
z
i

2
i
x
i
y
i
y
i
y
( )
2
i
y
i
y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7
8
10
13
19
29
47
60
82
0,84509
0,90309
1,00000
1,11394
1,27875
1,46239
1,67209
1,77815
1,91381
0,84509
1,80618
3,00000
4,45576
6,39375
8,77434
11,70463
14,22520
17,22429
1
4
9
16
25
36
49
64
81
5,71
7,94
11,04
15,36
21,36
29,70
41,31
57,44
79,88
1,29
0,06
1,04
2,36
2,36
0,70
5,69
2,56
2,12
1,6641
0,0036
1,0816
5,5696
5,5696
0,4900
32,3761
6,5536
4,4944
: 45


11,96730

68,42924

285


57,8026


Luna Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Febr. Martie
Vol. vnzri 20 40 50 70 50 30 10

a) S se determine tipul curbei de ajustare cu ajutorul reprezentrii grafice.
b) S se determine trendul vnzrilor n vederea stabilirii stocurilor lunare pentru aceeai
perioad a anului urmtor.
R. 9 , 58 x 8 , 1 x 1 , 5 ) x ( f y
2
+ = =

5.2.2 Producia dintr-o anumit ramur, exprimat n milioane lei, a nregistrat ntre anii
1993-1998 evoluia urmtoare:

Anii 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Mil. lei 36,1 41,5 47,2 53 57,5 62,8

Folosind metoda celor mai mici ptrate, s se fac ajustarea dup o dreapt i s se
calculeze erorile care se comit n fiecare an.
R. 68 , 49 x 68 , 2 ) x ( f y + = = .

5.2.3 La un magazin de desfacere a produselor din piele, n decursul unei perioade de 5
ani, procentul de produse nevndute a sczut odat cu creterea calitii produselor astfel:
20, 18, 14, 10, 6.
a) s se determine tendina general (trendul) de scdere a procentului de produse
nevndute.
b) S se fac o extrapolare pentru al aselea an.
R. 26 , 4 ) 6 ( f ;
x
6 , 25
) x ( f y = = = .

5.2.4 Situaia vnzrilor la un produs alimentar n perioada
1994-2000 este urmtoarea:

Anii 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Vol. vnzri 14,4 11,8 15 18,3 18,8 18,4 20,3

S se fac ajustarea dup funcia exponenial i parabola de gradul doi. S se afle
prognoza pentru anul 2001.
R.
x
081 , 1 22 , 16 ) x ( f y = = ; 145 , 22 081 , 1 22 , 16 ) 4 ( f
4
= =
8 , 16 x 2 , 1 x 01 , 0 ) fx ( y
2
+ + = = ; 4 , 21 ) 4 ( f = .


6. Calcul integral

6.1
Integrale generalizate (improprii)

S se calculeze integralele:

6.1.1

+ +
=
3
) 3 x ( ) 2 x (
x d
I
Rezolvare
= |
.
|

\
|
+

+
=
+ +
=


x d
3 x
1
2 x
1
lim
) 3 x ( ) 2 x (
x d
lim I
A
3
A
A
3
A

=
+
+
=


3
A 3 x
2 x
ln lim
6
5
ln
6
5
ln
3 A
2 A
ln lim
A
=
(


+
+


(integrala este deci convergent).

6.1.2


+
=
2
x 1
x d
I

Rezolvare
| | = |
.
|

\
|

= =
+
=2 2
) A ( arctg A arctg lim
x 1
x d
lim I
A
A
A
2
A


6.1.3

+
=
1
0
2 3
x 4 x
x d
I

Rezolvare


+
=
1
2
0
) 4 x ( x
x d
lim I .

Deoarece: |
.
|

\
|
+
+ =
+
4 x
1
x
1
x
4
16
1
) 4 x ( x
1
2 2
, rezult:
|
.
|

\
|
+ + =
(
(

+
+ =

1
0
1 1 1
2
0
) 4 x ln( x ln
x
4
lim
16
1
4 x
x d
x
dx
x
x d
4 lim
16
1
I =
= |
.
|

\
|

+
=
(


+
=


4 4
ln 4 5 ln lim
16
1
x
4
x
4 x
ln lim
16
1
0
1
0

Integrala este deci divergent.

6.1.4

+
=
1
4
x 1
x d x
I , studiind nti convergena integralei.

Rezolvare
Din: 1
x 1
x
x lim
4
x
=
+


pentru 1 3 > = , rezult c I este convergent.
Avem: ( ) = = =
+
=


1 arctg A arctg lim
2
1
x arctg lim
2
1
x 1
x d x
lim I
2
A
1
A
2
A
A
1
4
A

8 4 2 2
1
= |
.
|

\
|

= .

6.1.5

=
e
1
x ln x
x d
IRezolvare
Funcia
x ln x
1
este integrabil pe orice interval ( | e , 1 ] e , 1 [ + i avem:
| | 2 ) 1 ln( 1 lim 2 x ln lim 2
x ln x
x d
lim I
0
1
e
0
e
1
0
= + = = =

+

+deci integrala este convergent i I = 2.6.1.6


=
4
1
2
) x 4 (
x d
I

Rezolvare
Varianta 1: 1
) x 4 (
1
) x 4 ( lim
2
4 x
=

pentru 1 2 > = deci integrala este


divergent.
Varianta 2: = |
.
|

\
|

=

3
1 1
lim
x 4
1
lim
) x 4 (
dx
lim I
0
1
4
4
1
0
2
0


6.1.7

+
=
3
2
2
6 x x
x d
I

Rezolvare
Varianta 1: 1
) 3 x )( 2 x (
1
) 2 x ( lim
2 x
=
+

pentru = 1
integrala este divergent.
Varianta 2:
= |
.
|

\
|
+

=
+
=

+

+

x d
3 x
1
2 x
1
lim
5
1
) 3 x )( 2 x (
x d
lim I
3
2
0
3
2
0

=
(

+

=
+

=

+
5
ln
6
1
ln lim
5
1
3 x
2 x
ln lim
5
1
0
2
3
0

integrala este divergent.

6.1.8 x d
x
x arctg
I
a
2

= 0 a .

Rezolvare
I. Presupunem 0 a > . Avem: =

|
.
|

\
|
=


x d x arctg
x
1
lim I
A
a
A=
(
(

+
+ =


A
a
2
a
A
A
) x 1 ( x
x d
x arctg
x
1
lim
=
(
(

|
.
|

\
|
+
+ + =


A
a
2
A
x d
x 1
x
x
1
a arctg
a
1
A arctg
A
1
lim
2 2 2
A
a 1
a
ln a arctg
a
1
a 1
a
ln
A 1
A
ln lim a arctg
a
1
+
=
(
(

+
+ =


Integrala este deci convergent.
II. Propunem cititorului s arate c I este divergent pentru
a = 0.

Utiliznd funciile beta i gama s se calculeze integralele:

6.1.9

=
0
x
2
7
x d e x I .

Rezolvare
= |
.
|

\
|
= |
.
|

\
|
= |
.
|

\
|
= |
.
|

\
|
+ =
2
5
2
5
2
7
2
7
2
7
2
9
1
2
7
I
= |
.
|

\
|
= |
.
|

\
|
=
16
105
2
1
2
1
2
3
2
5
2
7
2
3
2
3
2
5
2
7
.

6.1.10 x d e ) 3 x ( I
x 3
3
4

= .

Rezolvare
Facem substituia: y = x 3 y d x d =
Rezult: 24 ! 4 ) 5 ( x d e y I
y
0
4
= = = =

.

6.1.11 x d e x I
2
x
0
11

= .


x 3

y 0


Rezolvare
Din: x
2
= y 2x dx = dy =
2
y d
x d x
60 ! 5
2
1
) 6 (
2
1
y d e y
2
1
I
y
0
5
= = = =

.

6.1.12 x d ) x 1 ( x I
6 3
1
0
14
=

.

Rezolvare
Fie substituia x
3
= y. Rezult: y d x d x 3
2
= =
3
y d
x d x
2
Rezult: = =


= = =

! 11
! 6 ! 4
3
1
) 12 (
) 7 ( ) 5 (
3
1
) 7 , 5 (
3
1
y d ) y 1 ( y
3
1
I
6
1
0
4


6930
1
=

6.1.13

+
=
0
6
x 1
x d
I .

Rezolvare
x
6
= y
= y d x d x 6
5
=
6 / 5
y 6
y d
x d
Rezult:
3
6
sin
6
1
6
5
,
6
1
6
1
y d ) y 1 ( y
6
1
I
0
1
6
5

= |
.
|

\
|
= + =

.

Not
Am folosit funcia beta sub forma:

x 0

y 0
x 0 1
y 0 1

x 0

y 0


y d ) y 1 ( y ) q , p (
) q p (
0
1 p +

+ =

unde
6
5
q ,
6
1
p = =
i proprietatea

=
p sin
) p 1 , p ( cu p (0,1).

6.1.14 x d
x
1
ln I
1 p
1
0

|
.
|

\
|
= .

Rezolvare
Fie
y
e
x
1
= =
y
e x =

dy e dx
y
Rezult:= = =
0
y 1 p
0
y 1 p
) p ( y d e y y d e y I , 0 p > .
6.2
Probleme propuse

S se calculeze integralele:

6.2.1

=
1
0
x d x ln I . R. I = -1.

6.2.2


=
1
0
2
x 1
x d
I . R.
2
I

=

6.2.3


+ +
=
9 x 4 x
x d
I
2
R.
5
I

=

6.2.4


=
2
1
3 2
) 1 x (
x d
I R. 1
) 1 x (
1
) 1 x ( lim
3 2
1 x
=


pentru 3 I ; 1
2
3
= > =

x 0 1


y 0
x
1
ln y =


6.2.5

=
0
x n 2
x d e x I
2
R.

=
+1 n
2
! ! ) 1 n 2 (
I

6.2.6


=
0
2
x
x d e I
2
(integrala Euler-Poison). R.
2
I

=

6.2.7 dx
x 1
x
I
0
q
1 p


+
= , q p , q , p < . R.

=
q
p
sin
q
1

Indicaie x
q
= y

6.2.8

+
=
1
0
1 b 1 a k
K
dx ) x 1 ( x I , > k , 0 b , a .
R. ) b , a (
b a
a
2 b a k
2 a k
1 b a k
1 a k
) b , a k ( I
K

+

+ +
+

+ +
+
= + =
) b , a ( I
0
=
) b , a (
b a
a
I
1

+
= .

6.2.9

+
=
0
2 3
) x 1 ( x
x d
I R. Notm x
2
= y i gsim
3
I

=

6.2.10 dx
) x 1 (
x
I
0
2 4
2

+
= R. Notm x
4
= y i gsim |
.
|

\
|
=
4
5
,
4
3
4
1
I

6.2.11

=
0
x
x d e I
n
R. |
.
|

\
|
=
n
1
n
1
I

6.2.12 dx
x 1
x arctg
I
0
2

+
= R.
8
I
26.2.13

=
2
1
x ln
dx
I R. Divergent

6.2.14

=
2
2 2
) 1 x (
dx
I R. 3 ln
4
1
3
1
I + =

6.2.15 dx
x
1
ln I
1
0

= R. =
2
1
I .
Indicaie


6.3
Integrale duble

S se calculeze integralele duble:

6.3.1

+ =
5
4 y
3
3
2
dx ) y 2 x ( dy I .

Rezolvare
Fie =
|
|
.
|

\
|
+ = + =

4 y
5
2
5
4 y
1
2
2
xy 2
2
x
dx ) y 2 x ( I
y 18 y 2
2
9 y 8 y
) 4 y 5 ( y 2
2
) 4 y ( 25
3
2 4
2
2 2
+
+ +
= + +

=

Rezult: =
+ + +
=

y d
2
9 y 36 y 8 y 4 y
I
3
3
2 3 4

5
252
y 9 y 18 y
3
8
y
5
y
2
1
3
3
2 3 4
5
=
|
|
.
|

\
|
+ + + =y
x
1
ln =


6.3.2

=
a
x sin a
2
0
dy y dx I .

Rezolvare
Fie:
2
x cos a
2
y
y d y I
2 2
x sin a
a 2
a
x sin a
1
= = =


Rezult:
2
a
2
x 2 sin
x
4
a
dx
2
x 2 cos 1
2
a
dx
2
x cos a
I
2
0
2 2
2
0
2
2
0
2 2

= |
.
|

\
|
+ =
+
= =
6.3.3


=
2
x 1
0
2 2
1
0
y d y x 1 x d I .

Rezolvare
Fie

=
2
x 1
0
2 2
y d y x 1 I .

Facem substituia:


Rezult: t d t cos x 1 y d
2
= ,


= = =


2
0
2 2 2
2
0
2 2
1
t d t cos ) x 1 ( t d t cos x 1 t cos ) x 1 ( I
) x 1 (
4 2
t 2 sin
t
2
x 1
t d
2
t 2 cos 1
) x 1 (
2
0
2
2 2
0
2

= |
.
|

\
|
+

=
+
=6 3
1
1
4 3
x
x
4
dx ) x 1 (
4
I
0
1 3
1
0
2

= |
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|

=

.

6.3.4 dy dx y x I
D
2 2

= unde D este triunghiul de vrfuri


0 (0,0), A(1,-1), B(1,1).
y
0
2
x 1
t
0
2


t sin x 1 y
2
=Rezolvare
Reprezentm grafic domeniul D:Rezult c D este simplu n raport cu y i avem:
y d y x dx I
x
x
2 2
1
0


= .
Avem: y d y x I
x
x
2 2
1

=
Facem schimbarea de variabil:


Rezult: t d t cos x y d = ,


2
2
2
2 2
2
2
2
2
2 2
1
x
2 2
t 2 sin
t
2
x
dt ) t 2 cos 1 (
2
x
dt t cos x I

= |
.
|

\
|
+ = + = =Rezult:
6 3
x
2
dx x
2
I
0
1 3
1
0
2

=

=

.

6.3.5 dy dx e I
D
y
x

= unde D este triunghiul curbiliniu limitat de parabola x y


2
= i
dreptele x = 0, y = 1.
y -x x

t -
2


t sin x y =
y
x 0
1
-1
B(1,1)
A(1,-1)
.
.
.
1

Ducnd o paralel la 0y
vedem c y variaz ntre -x i x
(ecuaiile dreptelor 0A, 0B sunt y =
-x respectiv y=x) iar x variaz ntre
0 i 1.


Rezolvare
Grafic avem:


dx e dy I
1
0
y
0
y
x 2

=
Fie ) 1 e ( y e y dx e I
y
0
y
y
x
y
0
y
x
1
2
2
= = =


( ) ( ) = =

= =

2
1
e e y
2
y
y d e y y d y e y I
0
1
y
0
1
y
0
1 2
1
0
y
1
0
y

2
1
2
1
1 e e = + = .

6.3.6 dy dx e I
D

= unde D este limitat de dreapta ce trece prin


A (2,0), B (0,2) i arcul de cerc cu centrul C(0,1) i raza 1.

Rezolvare
Ecuaia dreptei ce trece prin A i B este:
0 2 y x 0
1 2 0
1 0 2
1 y x
= + = .
Ecuaia cercului cu centrul C i raza 1 este: 1 ) 1 y ( ) 0 x (
2 2
= + adic:
0 y 2 y x
2 2
= + . Graficul lui D este domeniul haurat de mai jos:
B(0,1)
A(1,1)
0
x
y
(0,1)
(0,2)
2
0
(1,1)
x
y


Ducnd o paralel la 0x observm c x variaz ntre 2 - y i 2y - y
2
iar y ntre 1 i 2.
Rezult c:

=
2
y y 2
y 2
2
1
dx x y d I
Avem:

( ) ( )
=

= = =

2
y 2 y y 2
2
x
dx x I
2
2
2
y 2
y y 2 2
y y 2
y 2
1
2
2
2
4 y 4 y 3 y 4 y
2 3 4
+ +
=
= + + =

2
1
2 3 4
y d ) 4 y 4 y 3 y 4 y (
2
1
I
10
1
y 4 y 2 y y
5
y
2
1
1
2
2 3 4
5
=
|
|
.
|

\
|
+ + =


6.3.7 dy dx xy I
D

= unde { } 3 x 2 y , x y / ) y , x ( D
2 2
+ = .

Rezolvare
Domeniul D este haurat n graficul de mai jos:
Interseciile curbelor y = x
2
i
y=2x+3 sunt punctele A(-1,1),
B(3,9).
Domeniul este simplu n raport cu 0y.Descompunem integrala astfel:

+

=
3 x 2
x
3
1
2
y d y dx x I .
Avem:
2
x 9 x 12 x 4
2
y
y d y I
4 2
x
3 x 2
2
3 x 2
x
1
2
2
+ +
= = =
+ +


3
160
6
x
2
x 9
x 4 x
2
1
dx ) x x 9 x 12 x 4 (
2
1
I
1
3 6 2
3 4
3
1
5 2 3
=
|
|
.
|

\
|
+ + = + + =


6.3.8 dy dx e y I
D
x
2

= unde { } 0 y , x y x / R ) y , x ( D
2 3 2
=

Rezolvare
Reprezentm nti grafic curbele:
3 3 2
x y x y = = i x y x y
2
= = .

B(3,9)
y=2x+3
A(-1,1)
.
.
x
y
0


Domeniul D este poriunea haurat de mai jos:

Domeniul D este simplu n raport cu ambele axe dar cum funcia
2
x
e nu are primitiv vom
integra nti n raport cu y.
Avem:

=
x
x
1
0
x
3
2
dy y dx e I (intersecia curbelor x y , x y
3
= =
este (1,1)).
Fie:
2
x x
2
y
y d y I
3
x
x
2
x
x
1
3
3

= = =

.
( )
(
(

= =

1
0
1
0
x 3 x x
1
0
3
dx e x dx e x
2
1
dx e x x
2
1
I
2 2 2

Avem:
2
1 e
2
e
dx e x I
0
1 x
1
0
x
2
2
2

= =

.
Pentru

=
1
0
x 3
3
dx e x I
2
facem substituia x
2
= t t d dx x 2 =
Rezult: ( )
2
1
2
1 e e
e e t
2
1
t d e t
2
1
t d e t
2
1
I
0
1
t
0
1
t
1
0
t
1
0
t
3
=
+
=
(
(

= =


Deci:
4
2 e
2
1
2
1 e
2
1
I

=
(

= .

6.3.9 dy dx y x I
D
2

= unde { } 0 y , R y x / ) y , x ( D
2 2 2 2
+ = 0 R > .
x 0 1
t 0 1

x y =
x y =
3
x y =
3
x y =
1 0
1,1
x
y


Rezolvare
Grafic avem:


Varianta 1: Domeniul D este simplu n raport cu ambele axe. Vom integra nti n
raport cu x care variaz ntre
2 2
y R i
2 2
y R pentru y ntre 0 i R.
Avem:=
2 2
2 2
y R
y R
R
0
2
dx x y d y I .

Avem: 0
2
x
I
2 2
2 2
y R
y R
2
1
= =

deci I = 0.

Varianta 2: Transformm domeniul D ntr-un domeniu dreptunghiular D folosind
trecerea de la coordonate carteziene la coordonate polare prin transformarea:

=
=
sin y
cos x
, R 0 , 0
Determinantul funcional al transformrii este:
= + =


=

=

2 2
sin cos
cos sin
sin cos
y y
y x
) , ( D
) y , x ( D
.
Rezult: =

= =


d d
) , ( D
) y , x ( D
sin cos dy dx xy I
D
2 2
D
2

=
|
|
.
|

\
|

|
|
.
|

\
|
= =

0
2
R
0
4
D
2 4
d cos sin d d d cos sin
0
3
sin
5
R
0
3 5
=

=

.

y
x
-R 0 R


6.3.10 y d x d e y x I
2 2
y x
D
2 2 +

+ = unde { } 0 y , x , 4 y x 1 / ) y , x ( D
2 2 2
+ =Rezolvare

Trecem la coordonate polare:
=
=
sin y
cos x
,
2
0
2 1i obinem domeniul
dreptunghiurilor D din graficul urmtor:Avem:

= =

=


2
1
2
D
2
0
2
D
d e d d d e d d
) , ( D
) y , x ( D
e I .
Avem: ( ) =

= =


d e 2 e d ) e ( I
2
1
1
2
2
2
1
2
1

( ) = + =
(
(

=

e 2 e 2 e e 2 2 e e 4 e e 2 e e 4
2 2 2
1
2
1
2
2
e e 2
2
= .
Rezult: ( ) ( ) e e 2
2
d e e 2 I
2
2
0
2

= =

.
6.3.11 dy dx y x I
D
2

= unde
)
`

=
4
1
xy , x y x / ) y , x ( D
2 2
y
x
D
2 0 1
2


1 2
D
0


Rezolvare
Domeniul D este poriunea haurat de mai jos:Domeniul D nu este simplu n raport cu nici o ax. l vom descompune n dou domenii D
1
,
D
2
simple n raport cu oy:
)
`

=
)
`

=
x 4
1
y x ,
4
1
x
2
1
/ ) y , x ( D
x y x ,
2
1
x 0 / ) y , x ( D
2
3
2
2
2 2
1
,
2 1
D D D =
Avem: = + = =

dy dx y x dy dx y x dy x d y x I
2 1
D
2
D
2
D
2= + =
3
2 2
4 / 1
2 / 1
x 4 / 1
x
2
x
x
2 / 1
0
2
dy y dx x dy y dx x
=
|
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
=

dx
2
y
x dx
2
y
x
2
3
2
x
x 4
1
2
4 / 1
2 / 1
2
2 / 1
0 x
x
2
2

( )
224
14 2 15
dx x
16
1
dx x x
2
1
3
4 / 1
2 / 1
6
2 / 1
0
6 4
3

=
(
(

|
.
|

\
|
+ =

.
6.4
Probleme propuse

S se calculeze urmtoarele integrale duble:

6.4.1 dy dx
y x
1
I
D

+
= unde
{ } 3 y 2 , 1 x 0 / ) y , x ( D
2
=
R. 3 ln 6 2 ln 10 .
y=x
2

y=x
|
.
|

\
|
2
1
,
2
1

D
1

3
4
1

2
1

|
|
.
|

\
|
3 3
16
1
,
4
1
x
y
0
D2


6.4.2 dy dx ) y 3 x 2 ( I
D

+ = unde
{ } 0 y , 0 x , 1 y x / ) y , x ( D
2
+ =
R.
6
5
.

6.4.3 dy dx y xy I
D
2

= unde D este triunghiul de vrfuri


0 (0,0), A (10,1) i B (1,1). R. 6.

6.4.4 dy dx
y x
x
I
D
2 2

+
= unde D este segmentul de parabol
limitat de parabola
2
x
y
2
= i dreapta y = x.
R. ln 2.
6.4.5 dy dx y x 1 I
D
2 2

= unde
{ } 1 y x / ) y , x ( D
2 2 2
+ =
R.
3
2
.

6.4.6 dy dx y I
D

= unde D este semicercul de diametru a cu


centrul |
.
|

\
|
0 ,
2
a
C unde 0 y i 0 a > .
R.
12
a
3
.

6.4.7 dy dx ) y x ( I
D
2 2

+ = unde D este domeniul limitat de


circumferina ax 2 y x
2 2
= + .
R.
4
a
2
3
.

6.4.8 dy dx x I
D

= unde D este domeniul mrginit de parabola


1 x y
2
+ = i dreptele y = 2x i x = 0.
R.
12
1
.

6.4.9 dy dx y x I
D
1 q 1 p


= unde
{ } 0 y , 0 x , 1 y x / ) y , x ( D
2
+ = i 1 q , 1 p .
R.
) 1 q p (
) q ( ) p (
+ +

.
6.4.10 dy dx I
D

= unde
{ } ] 1 , 1 [ x , x 1 y 1 x / ) y , x ( D
2 2 2
= .
R.
3
8
.


7. Ecuaii difereniale

7.1
Ecuaii difereniale de ordinul nti

S se integreze urmtoarele ecuaii difereniale:

7.1.1
y
x
y = . S se determine soluia pentru care y(0) = -1.

Rezolvare
Avem o ecuaie diferenial cu variabile separabile n care funcia
y
x
este definit
pe ( ) } 0 { \ .
Avem:
+ = = = =

2
C
2
x
2
y
x d x y d y x d x y d y
y
x
x d
y d
2 2 2
2 2 2
C x y = + .
Aceasta este integrala general a ecuaiei.
Mai putem scrie:
2 2
x C y = unde ) C , C ( x .
Deci curbele integrale sunt semicercuri cu centrul n origine i raz ) 0 C ( C > .


Condiia C 1 1 ) 0 ( y = = (n
2 2
x C y = am fcut x = 0 i y = -1) deci soluia
cutat este ) 1 , 1 ( x , x 1 y
2
= .

7.1.2 y sin x 2 y = .

Rezolvare
= = =

x d x 2
y sin
y d
x d x 2
y sin
y d
y sin x 2
x d
y d

2
x 2
e C
2
y
tg c ln x
2
y
tg ln = + = .
Aceasta este integrala general a ecuaiei.
Dac rezolvm aceast ecuaie n raport cu y obinem:
|
.
|

\
|
=
2
x
e C arctg 2 y aceasta fiind
soluia general a ecuaiei difereniale.

7.1.3
2 2
y x
y x 2
y
+
= .

Rezolvare
Avem o ecuaie diferenial omogen deoarece membrul drept nu se schimb dac
nlocuim pe x i y cu kx i ky.
Notnd t x t y x t y t
x
y
+ = = = .
Ecuaia devine:
2
t 1
t 2
t x t
+
= + care este o ecuaie cu variabile separabile.
Avem:
( ) x
dx
t d
t 1 t
t 1
t 1
t t
x t
2
2
2
3
=

= .
Descompunnd n fracii simple obinem:

t 1
1
t 1
1
t
1
) t 1 ( ) t 1 ( t
t 1
2
+

+ =
+
+
.
Prin integrare avem:
=

+ = + x C ln
t 1
t
ln C ln x ln t 1 ln t 1 ln t ln
2
x C
t 1
t
2
=

.


nlocuind t cu
x
y
obinem: ( )
2 2
y x C y = care este integrala general.

7.1.4 0 y y ) x y ( x
2
= .

Rezolvare
Avem o ecuaie omogen. Fie t x t y x t y t
x
y
+ = = = .
Obinem: = + = + 0 t ) t x t ( ) 1 t ( 0 x t ) t x t ( ) x x t ( x
2 2 2

+ = =

=

C ln x ln t ln t
x
x d
t d
t
1 t
0 t x
x d
t d
) 1 t (

= C x t ln t integrala general a ecuaiei.

7.1.5
2 2
x x
x 2 1
y
x x
x 2 1
y
+
+
=
+
+
.

Rezolvare
Avem o ecuaie diferenial liniar de ordinul nti. Vom integra nti ecuaia
omogen:
( ) + + =
+
+
= =
+
+


C ln x x ln y ln dx
x x
x 2 1
y
y d
0 y
x x
x 2 1
y
2
2 2

( )
2
x x C y + = .
Aplicm metoda variaiei constantei: ( ) ) x 2 1 ( C x x C y
2
+ + + = .
nlocuim y i y obinui n ecuaia iniial:

( ) ( )
+
+
= +
+
+
+ + +
2
2
2
2
x x
x 2 1
x x C
x x
x 2 1
) x 2 1 ( C x x C
( )
( ) 1 x x K y k
x x
1
C
x x
x 2 1
C
2
2 2
2
+ = +
+
=
+
+
=

7.1.6 1 x tg x x tg y y + = + .


y C ln
x
y
=


Rezolvare
Avnd o ecuaie diferenial liniar de ordinul nti, integrm la nceput ecuaia
omogen:

+ = = = + C ln x cos ln y ln x d x tg
y
y d
0 x tg y y x cos C y = .
Prin metoda variaiei constantei, obinem: x sin C x cos C y = .
Rezult:
+ = + = + 1 x tg x x cos C 1 x tg x x tg x cos C x sin C x cos C
+

|
.
|

\
|
= + =

x cos
dx
dx
x cos
1
x C
x cos
dx
dx
x cos
x sin x
C d
2

+ = + + =

K
x cos
x
C K
x cos
dx
x cos
dx
x cos
x
C
x cos K x y + = .

7.1.7 y x y
x
4
y = .

Rezolvare
Este o ecuaie diferenial de tip Bernoulli cu
2
1
= .
mprind cu y obinem: x y
x
4
y
y
=

.
Facem subsituia: x z
x
4
z 2
y 2
y
z y z y z
1
=

= = =

i am obinut o
ecuaie diferenial liniar neomogen.
Ecuaia omogen:
= + = = =
2
x C z C ln x ln 2 z ln dx
x
2
z
z d
0 z
x
4
z 2
= = + + =
x 2
1
C x Cx
x
4
Cx 4 x C 2 x C 2 x C z
2 2 2

|
.
|

\
|
+ = + = =

x ln
2
1
k x z K x ln
2
1
C
x
dx
2
1
dC
2

2
4
x ln
2
1
k x y |
.
|

\
|
+ = .


7.1.8
( )
y 2
x
1 x 2
xy
y
2
=

.

Rezolvare
Avem o ecuaie diferenial de tip Bernoulli cu = -1.
Facem substituia y y 2 z y z y z
2 1
= = =

.
mprim ecuaia dat cu
y 2
1
. Rezult: =

x y
1 x
x
y y 2
2
2

x z
1 x
x
z
2
=

.
Fiind o ecuaie diferenial liniar, integrm nti ecuaia omogen:
( ) + =

= =C ln 1 x ln
2
1
z ln dx
1 x
x
z
z d
0 z
1 x
x
z
2
2 2
1 x C z
2
= .
Aplicm metoda variaiei constantei:

+ =
1 x
x
C 1 x C z
2
2

=
=

+

dx
1 x
x
C d
1 x
x
x d
C d
x 1 x C
1 x
x
1 x
x
C 1 x C
2 2
2
2
2
2

+ = + = 1 x K 1 x z K 1 x C
2 2 2
1 x K 1 x y
2 2 2
+ = . Aceasta este
integrala general a ecuaiei date.

7.1.9 S se identifice funcia de producie omogen de gradul nti F(x,y) tiind c
elasticitatea produciei n raport cu fora de munc este constant.
Rezolvare
Conform exerciiului 3.1.16 avem:
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|

=
x
y
f
x
y
f
x
y
1 ) y , x ( F E
x
unde |
.
|

\
|
=
x
y
f x ) y , x ( F .
Din condiia = ) y , x ( F E
x
rezult: =
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|

x
y
f
x
y
f
x
y
1 .


Notnd: t
x
y
= obinem ecuaia cu variabile separabile:

( )
( )


= = =

t
t d ) 1 (
f
f d
1
t d
f d
) t ( f
t
t f
t f
t 1
|
.
|

\
|
= |
.
|

\
|
= + =


1
1
x
y
C
x
y
f t C ) t ( f C ln t ln ) 1 ( f ln

|
.
|

\
|
=
1
x
y
x C ) y , x ( F (funcie Cobb-Douglas).

7.1.10 S se determine funcia de producie omogen de gradul nti F(x,y) a crei
elasticitate n raport cu fora de munc este:
b
x
y
c
x
y
a
) y , x ( F E
x
+
|
.
|

\
|

= .
Rezolvare
Avem: |
.
|

\
|
=
x
y
f x ) y , x ( F . Notnd t
x
y
=

+

b t
) c t ( a
) t ( f
) t ( f
t 1 =
+
+ +
=

) t ( f
) t ( f d
b t
c a b t ) a 1 (
) t ( f
) t ( f
t

+
+ +
+
=
+
+ +
=

) b t ( t
t d
) ac b (
b t
t d
) a 1 (
) t ( f
) t ( f d
t d
) b t ( t
c a b t ) a 1 (
+ +
+

+
+ + = K ln ) b t ( ln
b
ac b
t ln
b
) ac b (
) b t ( ln ) a 1 ( ) t ( f ln
|
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
= |
.
|

\
|
+ =
+

+
+

+
b
) c b ( a
b
ac b
b
) c b ( a
b
ac b
b
x
y
x
y
K
x
y
f ) b t ( t K ) t ( f
|
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
=
+

+
b
) c b ( a
b
ac b
b
x
y
x
y
x K ) y , x ( F
b
ac
a
b
ac
1
a
) bx y ( y x K ) y , x ( F
+
+ = .

7.2
Probleme propuse

S se integreze urmtoarele ecuaii difereniale de ordinul nti:

7.2.1 ) 1 y ( xy y = . R.
2
x
e C 1
1
y

= .


7.2.2 y tg x y
2
= . R.
3
x
3
e C y cos = .

7.2.3
y
e x y

= . R. y =
|
|
.
|

\
|
+
2
x
C ln
2
.

7.2.4
y x
y 2
y
+
= . R. y C ) x y (
2
= .

7.2.5
x
y
tg
x
y
y + = . R. x C
x
y
sin = .

7.2.6
3
x x xy 2 y = . R.
2
x
e C y
2
x
2
+ = .

7.2.7 1 x y y x + = + . R.
x
C
1
2
x
y + + = .

7.2.8
2
x
e x y 3 y x = + . R.
( )
3
x 2
x 2
C 2 e 1 x
y
2
+
= .

7.2.9 y x xy 2 y
3
= . R.
2
2
2
x
2
2 x
e C y
2
|
|
|
.
|

\
|
+
= .

S se determine funcia de producie omogen de gradul nti F(x,y) pentru care:

7.2.10
x
y
b a ) y , x ( F E
x
+ = . R.
x
y
b
a a 1
e x y A ) y , x ( F

=
(Cobb-Douglas generalizat).
7.2.11
c
x
x
y
b a ) y , x ( F E |
.
|

\
|
+ = . R.
c
x
y
c
b
a a 1
e x y A ) y , x ( F
|
.
|

\
|

=
(cvasi Cobb-Douglas).

7.2.12 Norma de substituire este constanta a.
R. ) ax y ( A ) y , x ( F + = .


Indicaie Conform exerciiului 3.1.19 norma de substituire este:
x
y
x
y
f
x
y
f
) y , x (
|
.
|

\
|

|
.
|

\
|
= unde
|
.
|

\
|
=
x
y
f x ) y , x ( F .

7.3
Ecuaii difereniale cu coeficieni constani omogene

S se determine soluia general a urmtoarelor ecuaii difereniale:

7.3.1 0 y 6 y 11 y 6 y = + .

Rezolvare
Notnd
x r
e y = obinem ecuaia caracteristic:
0 6 r 11 r 6 r
2 3
= + cu rdcinile: r
1
= 1, r
2
= 2, r
3
= 3.
Soluia general este:
x 3
3
x 2
2
x
1
e C e C e C y + + = .


7.3.2 0 y 4 y 12 y 13 y 6 y
) 4 (
= + +

Rezolvare
Ecuaia caracteristic este:
0 ) 2 r ( ) 1 r ( 0 4 r 12 r 13 r 6 r
2 2 2 3 4
= = + + .
Avnd rdcinile duble r
1
= 1, r
2
= 2, lor le corespunde sistemul fundamental de soluii:
x 2 x 2 x x
e x , e , e x , e pe ) , ( .
Soluia general a ecuaiei este:

x 2
4
x 2
3
x
2
x
1
e x C e C e x C e C y + + + = .

7.3.3 0 y 18 y 33 y 32 y 18 y 6 y
) 4 ( ) 5 (
= + + .Rezolvare
Ecuaia caracteristic este:
0 18 r 33 r 32 r 18 r 6 r
2 3 4 5
= + +
cu rdcinile: r
1
= 2 (simpl), 2 i 1 r
3 , 2
= (duble) care implic urmtorul sistem
fundamental de soluii:

x 2 sin e x , x 2 cos e x
x 2 sin e , x 2 cos e
e
x x
x x
x 2
.
Soluia general a ecuaiei difereniale este:
( ) ( ) x 2 sin x C C e x 2 cos x C C e e C y
5 4
x
3 2
x x 2
1
+ + + + = .

7.3.4 0 y y = + .

Rezolvare
Ecuaia caracteristic este:

2
3 i 1
r ,
2
3 i 1
r , 1 r 0 1 r
3 2 1
3

=
+
= = = + .
Soluia general este:

|
|
.
|

\
|
+ + =

x
2
3
sin C x
2
3
cos C e e C y
3 2
2
x
x
1
.

7.3.5 0 y y 2 y
IV
= + .

Rezolvare
( ) ( ) ( ) = = = + 0 1 r 0 1 r 1 r r 0 1 r 2 r
2 2 2 2 2 2 4

1 r , 1 r
2 1
= = rdcini duble ( ) ( )
x
4 3
x
2 1
e x C C e x C C y

+ + + =

7.3.6 0 y 12 y 16 y 7 y = + .

Rezolvare
= + 0 12 r 16 r 7 r
2 3
= = = 2 r r , 3 r
3 2 1

soluia general:
( ) x C C e e C y
3 2
x 2 x 3
1
+ + = .

7.3.7 0 y 4 y 4 y 5 y 4 y
IV
= + + .

Rezolvare
= + + 0 4 r 4 r 5 r 4 r
2 3 4
i r , i r , 2 r r
4 3 2 1
= = = = .
Soluia general este:
( ) x sin C x cos C e x C C y
4 3
x 2
2 1
+ + + = .

7.3.8 0 y 8 y 2 y 2 y
IV
= + .
unde se impun condiiile iniiale: 2 ) 0 ( y , 0 ) 0 ( y ) 0 ( y , 2 ) 0 ( y = = = = .

Rezolvare
Ecuaia caracteristic este:
= + 0 8 r 2 r 2 r
2 3 4
are rdcinile: 2 r r
2 1
= = , i 1 r
4 , 3
= .
Soluia general este:
( ) ( ) x sin C x cos C e e x C C y
4 3
x x 2
2 1
+ + + =

.
Condiiile impuse conduc la sistemul:

= + + +
= +
= + +
= +
2 C 2 C 2 C 12 C 8
0 C 2 C 4 C 4
0 C C C C 2
2 C C
4 3 2 1
4 2 1
4 3 2 1
3 1

care are soluia: 0 C , 1 C , 1 C , 1 C
4 3 2 1
= = = = .
Soluia problemei Cauchy este: x cos e e ) x 1 ( y
x x 2
+ = .
7.4
Ecuaii difereniale cu coeficieni constani neomogene

S se integreze urmtoarele ecuaii difereniale:


7.4.1 1 x y 2 y 2 y
3
+ = + + .

Rezolvare
Soluia general a ecuaiei este:
1 0
y y y + = unde
0
y este soluia general a
ecuaiei omogene iar
1
y o soluie particular a ecuaiei neomogene.
Ecuaia omogen: 0 y 2 y 2 y = + + are ecuaia caracteristic:
0 2 r 2 r
2
= + + cu i 1 r
2 , 1
= , deci: ( ) x sin C x cos C e y
2 1
x
0
+ =

.
Cutm soluia particular
1
y de forma termenului liber:
d x c x b x a y
2 3
1
+ + + = .
Avem: c x b 2 x a 3 y
2
1
+ + = , b 2 x a 6 y
1
+ = .
nlocuind n ecuaia dat obinem:
1 x d 2 x c 2 x b 2 x a 2 c 2 x b 4 x a 6 b 2 x a 6
3 2 3 2
+ = + + + + + + + +
Fcnd identificarea coeficienilor obinem sistemul:

= + +
= + +
= +
=
1 d 2 c 2 b 2
0 c 2 b 4 a 6
0 b 2 a 6
1 a 2

( ) 1 x 3 x 3 x
2
1
y : adic
,
2
1
d ,
2
3
c ,
2
3
b ,
2
1
a : unde de
2 3
1
+ + =
= = = =
.
Rezult:
( ) ( ) 1 x 3 x 3 x
2
1
x sin C x cos C e y
2 3
2 1
x
+ + + + =

.
7.4.2 1 x y 2 y
2
+ = + .

Rezolvare
Ecuaia omogen: 0 y 2 y = + are ecuaia caracteristic: 0 r 2 r
2 3
= + cu
rdcinile: 2 r , 0 r r
3 2 1
= = = deci soluia general a ecuaiei omogene este:
x 2
3 2 1 0
e C x C C y

+ + = .
Cutm soluia particular a ecuaiei neomogene de forma:
( )
2 3 4 2 2
1
x c x b x a c x b x a x y + + = + + = deoarece ecuaia dat a avut ultimul termen
care-l conine pe y .


Avem:
b 6 x a 24 y
c 2 x b 6 x a 12 y
x c 2 x b 3 x a 4 y
1
2
1
2 3
1
+ =
+ + =
+ + =
.
nlocuind n ecuaia iniial obinem:
1 x c 4 x b 12 x a 24 b 6 x a 24
2 2
+ = + + + + , de unde:

= +
= +
=
1 c 4 b 6
0 b 12 a 24
1 a 24
24
9
c ,
24
2
b ,
24
1
a = = =
Rezult:
( ) 9 x 2 x
24
x
e C x C C y
2
2
x 2
3 2 1
+ + + + =

.

7.4.3
x 2
e ) 1 x ( y y + = .

Rezolvare
Ecuaia omogen: 0 y y = are ecuaia caracteristic:
0 1 r
2
= cu 1 r , 1 r
2 1
= = deci:
x
2
x
1 0
e C e C y

+ = .
Cutm soluia particular a ecuaiei neomogene de forma: ) b x a ( e y
x 2
1
+ = .
Avem:
) a 4 b 4 x a 4 ( e y
) a b 2 x a 2 ( e y
x 2
1
x 2
1
+ + =
+ + =
.
Rezult:
) 1 x ( e ) b x a ( e ) b 4 a 4 x a 4 ( e
x 2 x 2 x 2
+ = + + + , adic:
1 x b 3 a 4 x a 3 + = + + .
Dup identificare obinem:
9
1
b ,
3
1
a = = .
Soluia general a ecuaiei va fi:
) 1 x 3 (
9
e
e C e C y
x 2
x
2
x
1
+ + =

.

7.4.4
x
e ) 1 x ( y y + = .
Rezolvare
Ecuaia omogen 0 y y = are ecuaia caracteristic: 0 1 r
2
= cu rdcinile:
1 r , 1 r
2 1
= = deci are soluia general:
x
2
x
1 0
e C e C y

+ = .
Deoarece termenul liber l conine pe
x
e i 1 r
1
= este soluie a
ecuaiei caracteristice, cutm
1
y de forma: ) b x a ( e x y
x
1
+ = adic ) x b x a ( e y
2 x
1
+ = .
Avem:
) a 2 b ax 2 b x a 2 x b x a ( e y
) b x a 2 x b x a ( e y
2 x
1
2 x
1
+ + + + + + =
+ + + =
.
Rezult:
| | ( )
x 2 x 2 x
e ) 1 x ( x b x a e a 2 b 2 x ) b a 4 ( x a e + = + + + + + , adic:
1 x a 2 b 2 x a 4 + = + + , de unde:
4
1
b ,
4
1
a = = .
Soluia general a ecuaiei va fi:
) x x ( e
4
1
e C e C y
2 x x
2
x
1
+ + + =

.

7.4.5
x
e x 3 sin y 10 y 2 y + = + .

Rezolvare
Ecuaia omogen: 0 y 10 y 2 y = + are ecuaia caracteristic: 0 10 r 2 r
2
= +
cu i 1 r
2 , 1
= deci: ( ) x 3 sin C x 3 cos C e y
2 1
x
0
+ = .
Soluia particular este de forma:
x
1
e C x 3 cos B x 3 sin A y + + = .
Avem:
x
1
x
1
e C x 3 cos B 9 x 3 sin A 9 y
e C x 3 sin B 3 x 3 cos A 3 y
+ =
+ =
.
Rezult: + + +
x x
e C 2 x 3 sin B 6 x 3 cos A 6 e C x 3 cos B 9 x 3 sin a 9
x x
e x 3 sin e C 10 x 3 cos B 10 x 3 sin A 10 + = + + + .
Fcnd identificarea obinem:

=
= +
= +
1 C 9
0 B A 6
1 B 6 A
9
1
C ,
37
6
B ,
37
1
A = = = .
Soluia general a ecuaiei neomogene este:
( ) ( )
x
2 1
x
e
9
1
x 3 cos 6 x 3 sin
37
1
x 3 sin C x 3 cos C e y + + + + = .7.4.6
2
x
e 2 y 4 y 4 y
x 2
+ = + .

Rezolvare
Ecuaia omogen are ecuaia caracteristic: 0 4 r 4 r
2
= + cu 2 r r
2 1
= = .
Deci: ( )
x 2
2 1 0
e x C C y + = .
Fie: c x b e x a y
x 2 2
1
+ + = .
Rezult:

( )
( ) 1 x 4 x 2 e a 2 y
b x x e a 2 y
2 x 2
1
2 x 2
1
+ + =
+ + =
.
nlocuind n ecuaia iniial obinem:
( ) ( )
2
x
e 2
c 4 x b 4 e x a 4 b 4 x x e a 8 1 x 4 x 2 e a 2
x 2
x 2 2 2 x 2 2 x 2
+ =
= + + + + + +
.
Dup identificare avem:
8
1
c ,
8
1
b , 1 a = = = .
Rezult: ( ) ) 1 x (
8
1
e x x C C y
x 2 2
2 1
+ + + + = .
7.4.7
x x
e e y y 2 y

+ = + +

Rezolvare
= + + 0 y y 2 y = + + 0 1 r 2 r
2
= = 1 r r
2 1

( )
x
2 1 0
e x C C y

+ = .
Deoarece rdcina dubl 1 r = se afl la un exponent n membrul doi, alegem soluia
particular de forma:
x 2 x
1
e x b e a y

+ = .
Avem:
( )
( ) x 2 2 x x 2 e b e a y
x x 2 e b e a y
2 x x
1
2 x x
1
+ + + =
+ =

.
nlocuind n ecuaia dat avem:
= + + + + + +
x 2 x 2 x x 2 x x
e x b e a ) x x 2 ( e b 2 e a 2 ) 2 x 4 x ( e b e a
x x
e e

+ = .

= + + +
=

1 bx bx 2 bx 4 b 2 bx 4 bx
1 a 4
e
e
2 2 2 x
x

2
1
b
4
1
a
=
=
.
Deoarece:
x 2 x
1
e x
2
1
e
4
1
y

+ = rezult c soluia general este:
x x 2
2 1
e
4
1
e x
2
1
x C C y + |
.
|

\
|
+ + =

.

7.5
Probleme propuse

S se integreze urmtoarele ecuaii difereniale:

7.5.1 14 y 7 y 8 y = +
R. 2 e C e C y
x 7
2
x
1
+ + =

7.5.2
x
e y y = R.
x x
2
x
1
e x
2
1
e C e C y + + =7.5.3
x 2
e x y 6 y y = +
R.
x 2 x 3
2
x 2
1
e
25
1
10
x
x e C e C y |
.
|

\
|
+ + =7.5.4 2 x 10 x 6 y 6 y 5 y
2
+ = +
R.
2 x 3
2
x
2
1
x e C e C y + + =

7.5.5
x 2
e 6 y y = R.
x 2 x
2
x
1
e 2 e C e C y + + =

Bibliografie1. ALLEN, R.G.D Analiza matematic! pentru economi"ti, Bucure!ti,
Editura "tiin#ific$, 1971.
2. ACKOFF, R.L.
SASIENI, M.W.
Bazele cercet!rii opera#ionale, Bucure!ti, Editura
Tehnic$, 1975.
3. ARAM%, L.
MOROZAN, T.
Culegere de probleme de calcul diferen#ial "i integral,
Bucure!ti, Editura Tehnic$, 1964.
4. BELLMAN, R. Introducere n analiza matriceal!, Bucure!ti, Editura
Tehnic$, 1969.
5. BOIARSKI, A.I. Matematica pentru economi"ti, Bucure!ti, Editura
"tiin#ific$, 1963.
6. B%DIU, V.
RAISCHI, C.
!i colectiv
Culegere de probleme de matematici aplicate n
economie, Bucure!ti, Editura A S E., 1986.
7. CENU"%, Gh.
FILIP, A.,
!i colectiv
Matematici pentru economi"ti, Bucure!ti, Editura Cison,
2000.

8. DEMIDOVITCH, B. Recueil dexercises et problmes danalyse
mathmatique, Moscow, Edition Mir, 1972.
9. FILIP, A.
RAISCHI,C.
!i colectiv
Matematici speciale aplicate n economie, Bucure!ti,
Editura A S E., 1980.
10. FILIP, A.
RAISCHI,C.
!i colectiv
Culegere de probleme de matematici aplicate n
economie, Bucure!ti, Editura A S E., 1986.
11. GNTHER, N.M.
CUZMIN, R.O.
Culegere de probleme de matematici superioare,
Bucure!ti, Editura Tehnic$, 1950.
12. G%IN%, S.
CMPU, E.
BUCUR, G.
Culegere de probleme de calcul diferen#ial "i integral,
Bucure!ti, Editura Tehnic$, 1966.

13. KAUFMANN, A. Metode "i modele ale cercet!rii opera#ionale,
Bucure!ti, Editura "tiin#ific$, 1967.
14. LANCASTER, K. Analiza economic! matematic!, Bucure!ti, Editura
"tiin#ific$, 1973.
15. MIHALYI, M.
MOSCOVICI, E.
VRBAN,L.
Culegere de probleme de matematic!, Bucure!ti,
Editura A S E. , 1981.

16. N%DEJDE, I.
ZID%ROIU, C.
!i colectiv
Probleme de cercetare opera#ional!, Bucure!ti, Editura
Academiei, 1971.

17. V%DUVA, I.
!i colectiv
Modele matematice de organizare "i conducerea
produc#iei, Bucure!ti, Editura Didactic$ !i Pedagogic$,
1974.