Sunteți pe pagina 1din 2

Proiecte Programare Orientata Obiect

Depunerea proiectului (indiferent de punctajul obtinut) reprezinta conditie de intrare in


examen. Plagierea proiectului in proportie mai mare de 30% conduce la anularea intregului
punctaj (lucrare + proiect) de la seminar.
Conditii realizare proiect:

proiectul reprezinta o aplicatie executabila (meniul este optional) care testeaza conceptele
C++ implementate;
proiectul trebuie sa ruleze si sa nu genereze exceptii de executie (atentie la memory-leaks
si la valori gestionate prin mai multi pointeri);
codul sursa al proiectul trebuie sa fie scris fara erori de compilare;
proiectul este dezvoltat in Visual Studio, NetBeans sau Eclipse (NU se accepta Borland
C);
proiectul se realizeaza individual;
proiectul implementeaza clase diferite intre care exista relatii de tip is-a sau has-a;
NU se folosesc variabile globale sau functii globale;
toate entitatile folosite au asociata o clasa; NU exista clase generice ce definesc
functii/metode fara o legatura logica cu entitatea definita de clasa;
forma finala a proiectele se preda in ultima saptamana;
proiectul se realizeaza pe durata semestrului fiind stabilite la seminar conditii si termene
intermediare ce trebuie respectate; fiecare faza intermdiara este evaluata si reprezinta
pondere din nota finala a proiectului (vezi final document); predarea proiectului doar la
final se evalueaza cu 20%.

Proiectul este predat in format arhivat (.zip) pana la data stabilita. Arhiva contine:
1. Fisierele
sursa
al
programului.
Denumirea
fiecarui
fisier
sablonul
[Proiect][grupa][Nume_prenume]_Denumire_particulara_fisier
[Proiect][1038][Popescu_Alex]_Clasa_Student.cpp)

urmareste
(de.
ex.

Denumirea arhivei are forma: [Proiect][grupa][Nume_prenume] - [Denumire proiect] (Exemplu:


[Proiect][1066][Popescu Alexandru] - [Operatia de inserare in structuri de date]).
Depunerea proiectelor se face prin intermediul unei platforme virtuale ce va face si o verificare
anti-plagiarism a codului sursa. Conturile de utilizator vor fi comunicate la seminar.
Specificatii proiect MediaPlus:

aplicatia de tip Consola realizata in C++ trebuie sa permita gestiunea fisierelor multimedia
(.mp3, .wav, .jpg sau .png) din anumite locatii de pe HDD;
locatiile (directoarele monitorizate) sunt salvate intr-un fisier text aflat in locatia
executabilului; aplicatia trebuie sa permita prin functiile meniului adaugarea de locatii noi
sau stergerea unora existente (se sterge doar referinta catre directorul monitorizat dar nu
si directorul in sine);
utilizatorul are posibilitatea sa vizualizeze in consola directoarele monitorizate si poate
alege unul dintre ele pentru vizualizarea continutului multimedia (toate fisierele ce trec de
filtrul extensiei);

extensia fisierelor multimedia este stocata intr-un fisier text sau binar de configurare; prin
optiunea de vizualizare continut sunt afisate in consola doar fisierele din directorul
monitorizat ce au una din extensiile cerute (obligatoriu in lista de extensii exista .mp3);
utilizatorul poate prin optiunile meniului sa editeze lista de extensii urmarite;
utilizatorul are posibilitatea sa selecteze un fisier multimedia din lista vizualizata pentru al sterge, a-l copia in alt fisier (in acelasi director) sau pentru a-l rula (pentru fisierele .mpp
sau .mpg se poate utiliza VLC media player lansat din linia de comanda)
doar pentru fisierele .mp3 utilizatorul poate edita tag-ul ID3 ce cotine informatii
suplimentare cu privire la resursa audio

Termene:

06.11.2014 Stabilirea si crearea claselor de lucru impreuna cu membri aferenti (crearea


claselor, stabilirea legaturilor dintre clase, implementarea legaturilor, crearea
constructorilor si destructorilor, crearea functiilor de acces, crearea altor functii membre
necesare). Observatie: Toate sirurile de caractere, respectiv toti vectorii vor fi alocati
dinamic;

21.11.2014 Supraincarcarea a cel putin 5 operatori necesari claselor definite.


Redefinirea claselor, acolo unde este necesar, folosind relatiile de incluziune si derivare;

05.12.2014 Folosirea de clase abstracte, functii virtuale si functii virtuale pure. Salvarea
directoarelor monitorizate si a extensiilor gestionate in fisiere text/binare supraincarcand
operatorii corespunzatori;

16.01.2015 Sustinerea finala a proiectului.

Resurse:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bb762164%28v=vs.85%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa364418%28v=vs.85%29.aspx
http://id3lib.sourceforge.net/api/index.html
https://github.com/larsbs/id3v2lib