Sunteți pe pagina 1din 6

VISUAL C#

CALCULATOR TVA

Student: erban Ovidiu Florin
UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD
FACULTATEA DE STIINE EXACTE
DOMENIUL INFORMATIC
AN: 2
Profesor: Marius-Lucian Tomescu

Cuprins.
VISUAL C# ............................................................................................................................................................. 1
1) Ce este taxa pe valoarea adugat? .......................................................................................................... 2
2) Descrierea proiectului. ................................................................................................................................... 2
3) Descrierea tehnologiilor folosite. .................................................................................................................. 2
- Microsoft Visual Studio profesional 2012 ( Visual C# ) ............................................................................. 2
4) Crearea proiectului in Visual C#. ................................................................................................................. 2
5) Proprietile aplicaiei. .................................................................................................................................... 3
6) Adugarea instrumentelor. ............................................................................................................................ 4
7) Opiunile programului UAV TVA. .................................................................................................................. 6


UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD
FACULTATEA DE STIINE EXACTE
DOMENIUL INFORMATIC

Page 2


1) Ce este taxa pe valoarea adugat?
Taxa pe valoarea adugat (prescurtat TVA, VAT n englez) este un impozit indirect suportat de consumatorul
final al bunului/serviciului respectiv. TVA este un impozit ncasat n cascad de fiecare agent economic care
particip la ciclul economic al realizrii unui produs sau prestrii unui serviciu care intr n sfera de impozitare.
Dup exercitarea dreptului de deducere, agenii economici impozabili care au participat la ciclul economic
vireaz soldul TVA la bugetul de stat.
Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Taxa_pe_valoarea_ad%C4%83ugat%C4%83

2) Descrierea proiectului.
Realizai o aplicaie C# n Windows Form Application astfel: un textbox unde se va introduce preul unui
obiect, un alt textbox(sau numeric up-down) unde se va introduce valoarea TVA-ului n procente, iar ntr-un al
treilea textbox s se afieze(la apsarea butonului CALCULEAZ) preul cu TVA.
3) Descrierea tehnologiilor folosite.

- Microsoft Visual Studio profesional 2012 ( Visual C# )
Visual Studio include un set complet de instrumente de dezvoltare pentru generarea de aplicaii ASP.NET,
Servicii Web XML, aplicaii desktop i aplicaii mobile. Visual Basic, Visual C++, Visual C# i Visual J# toate
folosesc acelai mediu de dezvoltare integrat (IDE) care le permite partajarea instrumentelor i faciliteaz
crearea de soluii folosind mai multe limbaje de programare. Aceste limbaje permit s beneficieze de
caracteristicile .NET Framework care ofer acces la tehnologii cheie care simplifica dezvoltarea de aplicaii
web ASP i XML Web Services cu Visual Web Developer.

4) Crearea proiectului in Visual C#.
Se va accesa meniul FILE selectnd New Project.

Din fereastra New Project selectam Visual C# si dup aceea Windows Form Application.


UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD
FACULTATEA DE STIINE EXACTE
DOMENIUL INFORMATIC

Page 3


5) Proprietile aplicaiei.
In meniul PROJECT selectam
WindowsFormApplication1 pentru a
schimba proprietile noului proiect creat.In csua Assambly name introducem numele proiectului si selectam din csua Target framework .NET
Framework 4.5. .UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD
FACULTATEA DE STIINE EXACTE
DOMENIUL INFORMATIC

Page 4


6) Adugarea instrumentelor.
Instrumentele folosite sunt:
- textBox
- comboBox
- checkBox
- button
- label
- pictureBoxDup ce adugam toate instrumentele necesare crerii aplicaiei dam Click Form pentru a introduce la
Form1_Load.
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
label3.Parent = pictureBox1;
label3.BackColor = Color.Transparent;
textBoxValTVA.Text = "";
textBoxRezultatCuTVA.Text = "";
}UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD
FACULTATEA DE STIINE EXACTE
DOMENIUL INFORMATIC

Page 5


Pentru a extrage TVA-ul din suma selectata dam Click pe butonul Calculeaz si introducem variabilele si
crem calculele necesare.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
double Pret;
double TVA;
double TVA2 = 100;

double PretCuTVA;
double ValoareTVA;

double PretFaraTVA;
double ValoareTVA2;

if (textBoxSuma.Text.Length < 1) return;
try
{
Pret = Convert.ToDouble(textBoxSuma.Text);
}
catch
{
MessageBox.Show("Numar invalid", "Eroare", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error);
textBoxSuma.Text = "";
textBoxSuma.Focus();
return;
}

if (comboBoxTVA.Text.Length < 1) return;
try
{
TVA = Convert.ToDouble(comboBoxTVA.Text);
}
catch
{
MessageBox.Show("Numar invalid", "Eroare", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error);
comboBoxTVA.Text = "24";
comboBoxTVA.Focus();
return;
}

if (checkBoxIncludeTVA.Checked == true)
{
PretFaraTVA = Math.Round(Pret * (TVA2 / (TVA + 100)), 2);
ValoareTVA2 = Math.Round(Pret - PretFaraTVA, 2);
textBoxValTVA.Text = ValoareTVA2.ToString();
textBoxRezultatCuTVA.Text = PretFaraTVA.ToString();
labelSum.Text = "Suma fara TVA";
}
else
{
PretCuTVA = Math.Round(Pret + (TVA / TVA2) * Pret, 2);
ValoareTVA = Math.Round(PretCuTVA - Pret, 2);
textBoxValTVA.Text = ValoareTVA.ToString();
textBoxRezultatCuTVA.Text = PretCuTVA.ToString();
labelSum.Text = "Suma cu TVA";
}

}


UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARAD
FACULTATEA DE STIINE EXACTE
DOMENIUL INFORMATIC

Page 6


7) Opiunile programului UAV TVA.
Programul poate aduga TVA-ul la suma introdusa sau poate calcula TVA-ul la suma introdusa precum si
valoarea TVA-ului.