Sunteți pe pagina 1din 33

UNIVERSITATEA TEHNICA GH.

ASACHI DIN IASI

FACULTATEA DE MECANICA
BD. D. MANGERON NR. 61, IASI 700050, ROMNIA Tel / Fax: 0040 232 232337; http://www.mec.tuiasi.ro

TESTE
DE

MATEMATIC I FIZIC
PENTRU ADMITERE LA

FACULTATEA DE MECANIC

Autori: Mircea TEFANOVICI Radu STRUGARIU Dorin CONDURACHE

- format electronic -

IAI - 2008

Cuprins
Prefa ta Capitolul 1. Probleme Matematica Capitolul 2. Probleme Fizica 5 7 27

Prefa ta
Prezenta culegere se adreseaza tilor care doresc sa a absolven se pregateasc temei nic n vederea concursului de admitere n nva ta mntul superior.
Avnd n vedere diversitatea datorata tei unui mare numar existen
de manuale alternative, ca o consecin ta am cautat a procesului de reforma din nvaamnt t sa unicam diferitele maniere de prezentare prin alegerea unor probleme pe care le consideram si indispensabile pentru abordarea cu succes a cursurilor de matematica fizica din ciclul intai de la Facultatea de Mecanica a Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi din Ia si. La alcatuirea problemelor s-a avut n vedere o reprezentare corespunzatoare att a par si a aspectelor de ra tionament. Gradul de dicultate al tii de calcul, ct problemelor neind cel al unei olimpiade , acestea vor putea abordate de orice elev sau absolvent cu o pregatire medie a par si care poseda tii teoretice deprinderi de calcul corespunza toare. Problemele sunt prezentate dupa ecare, modelul test, cu cinci raspunsuri dintre care unul singur este corect. Pentru problemele cu un grad mai mare de dicultate, autorii au considerat necesar sa tii pentru rezolvare. dea indica Tinnd cont de faptul ca si la ntocmirea subiectelor prezenta carte va folosita pentru concursul de Gheorghe Asachi din Ia si , invitam tii de liceu sa absolven rezolve testele din acest volum, ada si astfel cuno stin te noi la cele deja existente si implicndu ugndu- se prin aceasta n demersul de evaluare a propriilor competen te.

CAPITOLUL 1

Probleme Matematica
Problema 1.1. S a se rezolve inecua tia: 3 2 1 + . x 2 x + 2 2(x 1) 2 2 (1, 2); c) x 0, [1, 2] (3, ); a) x (, 2); b) x (, 1) 0, 3 3 2 d) x (, 2) 0, (1, 2); e) x (1, 2) (3, ). 3
ie 1.1. Trecnd ntr-un singur membru si aducnd la acela si numitor SoluT 3x(3x 2) se ob tine 0. Se sistematizeaz a semnele factorilor ntr-un tabel. 2(x 2)(x2 4) R aspuns corect d).

Problema 1.2. S a se rezolve inecua tia : a) x (, 2) (0, ); b) x (, 0) (2, ); c) x (, 2) (3, ); d) x (3, ); e) x R. SoluT ie 1.2. Explicitnd |x|, pentru x < 0 inecua tia este vericat a, iar pentru x 0 se ob tin solu tiile x (2, ) . R aspuns corect b). Problema 1.3. S a se ae minimul expresiei : pentru a, b R. 27 9 a) 3; b) ; c) ; d) 1; e) 1. 8 4 E = a 2 + 2b2 3a + 3b, |x| + x < x2 .

2 2 3 3 27 SoluT ie 1.3. Expresia se pune sub forma E = a + 2 b + 2 4 8 27 aspuns corect b). . R 8 Problema 1.4. S a se determine p, q R , dac a func tia f : R R, f (x) = x2 + px + q are maximul egal cu 4 n punctul x = 1. a) p = 2, q = 3; b) p = 1, q = 2; c) p = 3, q = 2; d) p = 2, q = 3; e) p = q = 1.
7

1. PROBLEM E M ATEM ATIC A

SoluT ie 1.4. Maximul func tiei ax2 + bx + c(a < 0) se ob tine pentru x = si este egal cu 4ac b2 . R aspuns corect a). 4a

b 2a

Problema 1.5. S a se determine valorile parametrului m R, astfel nct inegalitatea: (m 1)x 2 (m + 1)x + m + 1 0 s a aib a loc pentru orice x R. 5 5 a) m (, 1) , ; b) m (, 1]; c) m , ; d) m (, 1); 3 3 5 e) m 1, . 3
2 ie 1.5. Trinomul de gradul al doilea ax + bx + c 0 pentru orice x R SoluT 2 n condi tiile a < 0 si = b 4ac 0. R aspuns corect a).

x2 ale Problema 1.6. S a se determine m R , astfel ca r ad acinile x1 si ecua tiei x2 (2m 3)x + m 1 = 0 s a satisfac a rela t ia 3 x 5 x x + 2 x = 0. 1 1 2 2 a) m1 = 2 , m = 3; b) m = 2 7; c) m = 2 , m = 2 ; d) m = 2 5; e) 2 1 , 2 1 2 1 , 2 m1,2 = 5.
ie 1.6. Rela tiile lui Vite pentru ecua tia dat a sunt x1 + x2 = 2m 3 SoluT si x1 x2 = m 1. Se formeaz a un sistem mpreun a cu rela tia dat a. Rezult a x1 = m + 1, x2 = m 4. R aspuns corect b).

Problema 1.7. Se d a ecua tia 4x2 4(m 1)x m + 3 = 0 si se cer valorile lui 3 m astfel nct s a avem 4(x1 + x3 ) = m 1 , unde x si x sunt r ad acinile ecua tiei 1 2 2 date. 4 3 a) m1 = 1, m2 = 2, m3 = ; b) m1 = 1, m2 = 2, m3 = ; c) m1 = 1, m2 = 3 4 3 3 3 2, m3 = ; d) m1 = 1, m2 = 2, m3 = ; e) m1 = 1, m2 = 2, m3 = . 4 4 4 ie 1.7. Rela tiile lui Vite pentru ecua tia dat a sunt S = x1 + x2 = m 1 SoluT 3 m 3 3 3 si P = x1 x2 = . Atunci x1 + x2 = (x1 + x2 ) 3(x1 + x2 )x1 x2 = S 3 3P S = 4 (m 1)(4m2 11m + 12) . R aspuns corect d). 4 Problema 1.8. S a se rezolve ecua tia ira tional a : p 2 1 x + x = 1.

a) x1 = 0, x2 = 1; b) x1 = 1, x2 = 1; c) x1 = 1, x2 = 0; d) x1 = 1, x2 = 2; e) x1 = 0, x2 = 2.
ie 1.8. Domeniul de existen t a al ecua tiei este x [1, 1]. Ridicnd la SoluT p atrat (1 x 0) se ob tine x2 x = 0. R aspuns corect a).

1. PROBLEM E M ATEM ATIC A

a) x (1, 3]; b) x (1, 3); c) x (2, 4); d) x [2, 4]; e) x (1, 4]. SoluT ie 1.9. Se expliciteaz a modulele s i se rezolv a inecua tia n cele trei cazuri. Altfel, inecua tia dat a este echivalent a cu |x 1| |x 2| < |x 1| . R aspuns corect a). Problema 1.10. S a se determine solu tiile reale ale sistemului :
2 x + y 2 + xy = 91 . x + y + xy = 13

Problema 1.9. Rezolva ti n R inecua tia : 2


x
3x + 2
< |1 x| .

2 ie 1.10. Notnd x+y = S, xy = P sistemul devine S P = 91, S + P = SoluT aspuns corect d). 13, de unde S P = 7. Deci S = 10, P = 9. R Problema 1.11. Determina ti valoarea lui x pentru care ex + ex = 2. a) 1; b) 1; c) 2; d) 0; e) 2.
x SoluT ie 1.11. Notnd e = y rezult a ecua tia y +

a) {(2, 1), (1, 2)}; b) {(1, 1)}; c) {(2, 2)}; d) {(1, 9), (9, 1)}; e) {(1, 3), (3, 1)}.

1 = 2 de unde y = 1. R aspuns y

corect d). Problema 1.12. S a se rezolve inecua tia:


x+2 1 > 3x . 3

a) x (4, ); b) x [2, 1); c) x (2, ); d) x (1, ); e) x (0, 10). ie 1.12. Inecua tia se scrie 3 x+2 > 3x de unde x + 2 < x, x 0. SoluT R aspuns corect c). Problema 1.13. S a se rezolve ecua tia : lgx2 + 2lgx = 23. a) x = 10; b) x = 100; c) x = 1000; d) x = 1; e) x = 2. SoluT ie 1.13. Ecua tia se scrie 4lgx = 8. R aspuns corect b). Problema 1.14. S a se rezolve ecua tia: 2log2 (2x 5) = log2 (x 2 8) 11 11 11 11 a) x1 = , x2 = 3; b) x1 = , x2 = 3; c) x1 = , x2 = 3; d) x1 = , x2 = 3 3 3 3 11 3; e) x1 = . 3

10

1. PROBLEM E M ATEM ATIC A

SoluT ie 1.14. Condi tiile de existen t a a logaritmilor sunt 2x 5 > 0 si x2 8 > 2 2 0. Ecua tia devine (2x 5) = x 8. R aspuns corect a). Problema 1.15. S a se rezolve ecua tia: logx2 (x + 2) + logx (x 2 + 2x) = 4. a) x = 1; b) x = 1; c) x = 2; d) x = 4; e) x = 3.
ie 1.15. Condi tii de existen t a x > 0, x 6= 1. Alegnd baza logaritmilor x, SoluT 1 a se ob tine ecua tia logx (x + 2) + 1 + logx (x + 2) = 4, de unde logx (x + 2) = 2 adic 2 2 x + 2 = x . R aspuns corect c).

Problema 1.16. S a se rezolve inecua tia: 3 loga x loga2 x + loga4 x , a > 0, a 6= 1. 4 a) x (a, ); b) x [a, ); c) x a 4 , ; d) x (0, ); e) x (3a, 4a).

ie 1.16. Condi tia de existen t a este x>0. Trecnd to ti logaritmii n baza SoluT 1 1 3 aspuns corect b). a, se ob tine loga x loga x + loga x , de unde loga x 1. R 2 4 4

Problema 1.17. Se consider a expresia E (x) = log4 x + logx 4. 5 Determina ti valorile lui x R astfel nct E (x) < . 2 a) x (1, 2); b) x (0, 1) (2, 16); c) x [1, 2] [16, 32]; d) x (16, ); e) x (1, 2) (20, ).
ie 1.17. Notnd log4 x = y (x > 0) se ob tine y + SoluT

1 5 < . Se aduce la y 2 1 , 2 . acela si numitor, dar se t ine cont de semnul acestuia. Rezult a y (, 0) 2 R aspuns corect b).

Problema 1.18. S a se precizeze n care din mul timile de mai jos se a a toate numerele naturale n care veric a rela tia: a) A1 = N\{1, 2, 3, 4, 7, 9}; b) A2 = N\{2, 3, 4, 5, 6, 9, 30}; c) A3 = (9, 30); d) A4 = {2k + 1, k N}; e) A5 = N\{2, 3, 5, 7, 9, 30}. SoluT ie 1.18. Ecua tia dat a se poate scrie:
n1 n C3 n2 = A2n1

(3n 2)! = 1.Notnd (2n 2)!(2n 1)! membrul stng cu an deducem c a a1 = 1 si pentru n 2, (an )n2 este un s ir strict 7 descresc ator. n plus, a2 = 2, a3 = , a4 = 1 si an < 1 pentru n 5. R aspuns 4 corect e).

1. PROBLEM E M ATEM ATIC A

11

Problema 1.19. S a se rezolve ecua tia: a) x = 3; b) x = 4; c) x = 5; d) x = 2; e) x = 7.


2 2 3Cx +1 + x P2 = 4Ax .

4x(x 1). R aspuns corect a).

ie 1.19. Condi tii x N, x 2. Ecua tia se scrie 3 SoluT

(x + 1)x + 2x = 2

Problema 1.20. C ti termeni care nu con tin radicali sunt n dezvoltarea bi 16 3 4 2 nomului x + x ? a) un termen; b) doi termeni; c) trei termeni; d) nici unul; e) s ase termeni. SoluT ie 1.20. Termenul general al dezvolt arii binomiale este 2 16k k k Tk+1 = C16 x 4 , k {0, 1, . . . , 16}. x 3

Exponentul lui x este un num ar ntreg, dac a 128 5k se divide prin 12. Acest lucru se ntmpl a pentru k = 4 si k = 16. R aspuns corect b). Problema 1.21. Determina ti valoarea celui mai mare coecient binomial al dezvolt arii binomului (a + b)n , dac a suma tuturor coecien tilor binomiali este egal a cu 256. a) 1; b) 8; c) 60; d) 70; e) 28.
0 1 n SoluT ie 1.21. Suma coecien tilor binomiali este Cn +Cn +. . .+Cn = (1+1)n = k 2 = 256 pentru n = 8. Cel mai mare coecient C8 este egal cu 70 pentru k = 4. R aspuns corect d). n

Problema 1.22. S a se g aseasc a primul termen a1 si ra tia r unei progresii aritmetice (an )n1 dac a : a) a1 = 4, r = 3; b) a1 = 4, r = 4; c) a1 = 3, r = 1; d) a1 = 5, r = 2; e) a1 = 2, r = 2. SoluT ie 1.22. Termenul general al unei progresii aritmetice este an = a1 + (n 1)r. Condi tiile date devin a1 r = 7 si 2a1 + 5r = 0. R aspuns corect d). Problema 1.23. Suma a trei numere n progresie aritmetic a este egal a cu 12. Dac a se adaug a acestora, respectiv numerele 1, 2, 11, progresia devine geometric a . S a se ae aceste numere. a) 5,4,7 s i 15,14,13 ; b) 1,4,7 s i 17,4,-9 ; c) 6,8,10 ; d) 1,3,5 s i 17,15,13 ; e) 5,9,13 s i 18,14,10. SoluT ie 1.23. Fie cele trei numere n progresie aritmetic a a r, a, a + r. Din prima condi tie rezult a a = 4, deci numerele sunt 4 r, 4 si 4 + r. A doua condi tie se scrie (5 r)(15 + r) = r2 , de unde r = 3 sau r = 13. R aspuns corect b). a2 a6 + a4 = 7 si a8 a7 = 2a4.

12

1. PROBLEM E M ATEM ATIC A

Problema 1.24. S a se calculeze expresia 1 + a2 + a4 + . . . + a2n 2 E = , 1 + a + a2 + . . . + an 1 pentru a 6= 1. an + 1 an + 1 a2n + 1 a) ; b) ; c) n ; d) a; e) 1. a + 1 a a +1


2 n1 ie 1.24. Suma progresiei geometrice 1+ a + a + . . . + a = SoluT

1. Atunci 1 + a2 + a4 + . . . + a2n2 =

1 a2n , a 6= 1. R aspuns corect a). 1 a2

1 an , a = 6 1 a

Problema 1.25. S a se determine valoarea parametrului real m astfel nct polinomul P (x) = x 4 x 2 + 2x 1 + m s a se divid a cu x + 1. a) 0; b) 1; c) 3; d) 1; e) 1. SoluT ie 1.25. Condi tia este P (1) = m 3 = 0. R aspuns corect c). Problema 1.26. Fie P un polinom cu coecien ti reali. Dac a resturile m p ar tirii lui P la x a si x b, (a = 6 b) sunt egale, s a se determine restul mp ar tirii lui P la polinomul (x a)(x b). a) ax + b; b) bx + a; c) P (a); d) bx + 1; e) x + a. SoluT ie 1.26. Resturile mp ar tirii lui P sunt P (b) = P (a). Teorema mp ar tirii cu rest se scrie P (x) = (x a)(x b)Q(x) + R(x), unde restul R(x) = mx + n. Pentru x = a si x = b se ob tine P (a) = ma + n = P (b) = mb + n, de unde m = 0 si n = P (a). R aspuns corect c). Problema 1.27. Determina ti ordinul de multiplicitate m N al r ad acinii x = 2 a ecua tiei : x 5 5x 4 + 7x 3 2x 2 + 4x 8 = 0. a) 0; b) 1; c) 2; d) 3; e) 4. SoluT ie 1.27. Se aplic a schema lui Horner 1 -5 2 1 -3 2 1 -1 2 1 1 ad acini iar ecua tia x2 + x + 1 nu are r 7 -2 4 -8 1 0 4 0 -1 -2 0 1 0 reale. R aspuns corect d).

Problema 1.28. Determina ti polinomul unitar de grad minim cu coecien ti 13 ra tionali care admiteca r ad acini x1 = 1 + 5 si x2 = . 2i 4 3 2 4 3 a) 13X + 46X 13X + 30X + 100; b) X + 10X X 2 + 5; c) X 4 6X 3 + 17X 2 10X 52; d) 13X 4 46X 3 + 13X 2 + 30X 100; e) X 4 3X 2 + 5X + 6.

1. PROBLEM E M ATEM ATIC A

13

SoluT ie 1.28. x2 = 2 + 3i. Polinomul admite si r ad acinile conjugate x3 = 5, x4 = 2 3i, prin urmare P (X ) = (X x1)(X x2)(X x3)(X x4) = (X 2 2X 4)(X 2 4X + 13). = [X 2 (x1 + x3 )X + x1 x3 ][X 2 (x2 + x4 )X + x2 x4 ]

R aspuns corect c). Problema 1.29. S a se g aseasc a valorile reale ale lui m pentru care num arul M = 3i43 2mi42 + (1 m)i41 + 5

este real (i = 1).

5 a) m = 1; b) m = 2; c) m = ; d) m = 3; e) m = 1. 2
4n ie 1.29. Deoarece i = 1, rezult a i40 = 1, i41 = i, i42 = 1, i43 = i, SoluT deci M = 2m + 5 + i(m 2). R aspuns corect b).

Problema 1.30. S a se determine toate numerele complexe z C care veric a ecua tia |z | z = 1 + 2i. 1 3 3 1 3 a) z = + i; b) z1 = + i, z2 = 2i; c) z1 = 0, z2 = + 2i; d) z = 2i; 2 2 2 2 2 1 e) z1 = 0, z2 = + i. 2 p ie 1.30. Se consider a z = x + iy, deci |z | = x2 + y 2 . Se ob tine sistemul p SoluT x2 + y 2 = 1 + x, y = 2. R aspuns corect d). Problema 1.31. Solu tiile ecua tiei z 2 + (5 2i)z + 5(1 i) = 0 sunt: a) i 3, i 2; b) 3i, 2 i; c) 2i, 3 i; d) 2 i, 3 i; e) 5 2i, 1 i. SoluT ie 1.31. z1,2 = 1 (5 + 2i 1). R aspuns corect a). 2

Problema 1.32. Se consider a ecua tia (2 i)z 2 (7 + 4i)z + 6 + mi = 0, n care z C este necunoscuta, iar m este un parametru real. S a se determine valorile lui m pentru care ecua t ia admite o r a d a cin a real a . 33 33 33 a) m 12, ; b) m = 32; c) m {2, 5}; d) m 12, ; e)m 0, . 5 4 5 SoluT ie 1.32. Ecua tia se scrie (2z 2 7z + 6) i(z 2 + 4z m) = 0, a sadar 2 ecua tiile 2z 7z +6 = 0 si z 2 +4z m = 0 trebuie s a aib a r ad acini comune. Prima 3 ecua tie are r ad acinile z1 = 2 si z2 = . Din a doua ecua tie se ob tine r aspunsul 2 corect d).

14

1. PROBLEM E M ATEM ATIC A

Problema a se calculeze r ad acina p atrat a din num arul complex z = 1.33. S 3 + 4i, (i = 1).
a) 2 + i, 2 i; b) 1 + 2i, 1 + 2i; c) 1 + 2i, 1 2i; d) 2 + i, 2 + i; e) 1 2i, 1 2i.
SoluT ie 1.33. Se consider a z = x + iy, deci x2 y 2 + 2xyi = 3 + 4i, de unde 2 y = . R x2 y 2 = 3 si aspuns corect b). x Problema 1.34. S a se ae pozi tia celui de al treilea vrf al triunghiului echi lateral, stiind c a axele a dou a vrfuri sunt: z1 = 1, z2 = 2 + i. 1 1 1 a) [(3 3) + i(1 + 3)]; b) [(3 + 3) + i(1 3)]; c) 3 + i; d) i; e) [(3 2 2 2 1 3) + i(1 + 3)] si [(3 + 3) + i(1 3)]. 2
ie 1.34. Condi tia este : SoluT

de unde (x 1)2 + y 2 = (x 2)2 + (y 1)2 = 2. R aspuns corect e). Problema 1.35. S a se rezolve ecua tia matriceal a
1 2 3 6 9 8
X
2 3 4 = .
0 1 6 3 4 1 a) X =
1 1
0 1 1
; b) X =
1 1
1 0 1
3 1 2 1 1 1 ; e) X = .
1 2 3
1 1 1

|z z1 | = |z z2 | = |z1 z2 | ,

2 1 1
; c) X =
1 2 1 ; d) X =
1 1 2

a b c . Se ob tin d e f
2 sisteme pentru a, b, c si respectiv d, e, f. Altfel, ecua tia XA = B are solu tia X = BA1 . R aspuns corect e). Se veric a. SoluT ie 1.35. X este o matrice cu 2 linii si 3 coloane

a) x1 = 3, x2 = 7, x3 = 1; b) x1 = 0, x 2 = 1, x3 = 3; c) x1 = 7, x2 = 5, x3 = 5; d) x1 = x2 = 7, x3 = 1; e) x1 = 7, x2 = 3, x3 = 3. SoluT ie 1.36. Dezvoltnd determinantul, se ob tine ecua tia x3 7x2 3x +21 = 0. R aspuns corect e).

Problema 1.36. Care sunt solu tiile ecua tiei 4 x 1 4 1 2 x 2


2
4 1 x

= 0?

1. PROBLEM E M ATEM ATIC A

15

a) x = 1, y = 2, z = 3; b) x = 2, y = 1, z = 1; c) x = 3, y = 2, z = 2; d) x = 1, y = 1, z = 4; e) x = 1, y = 3, z = 2.
ie 1.37. Determinantul sistemului este egal cu 18 6= 0, deci se poate SoluT rezolva prin regula lui Cramer. R aspuns corect a).

Problema 1.37. S a se rezolve sistemul 2x + 3y + z = 11 x + 2y + 3z = 14 .


3x + y + 2z = 11

s a e compatibil. a) 0; b) 1; c) 20; d) 23; e) 8.

Problema 1.38. S a se determine m R astfel ca sistemul: 2x + y = 8


x y = 1

5x + 4y = m

SoluT ie 1.38. Din primele dou a ecua tii se ob tin x = 3 si y = 2, valori care trebuie s a verice si cea de-a treia ecua tie. R aspuns corect d). Problema 1.39. S a se determine m R astfel ca sistemul omogen : 2x + my + z = 0 2x + 2y z = 0
2x y + z = 0

s a e compatibil nedeterminat. a) 0; b) 1; c) 1; d) 2; e) 2.

SoluT ie 1.39. Un sistem omogen este ntotdeauna compatibil, deoarece admite cel pu tin solu tia nul a. Pentru a nedeterminat este necesar ca determinantul sistemului s a e nul. = 4 4m = 0. R aspuns corect c). Problema 1.40. Pe R se consider a legea de compozi tie intern a denit a astfel: S a se determine m astfel nct aceast a lege s a e asociativ a. a) m = 1; b) m = 1; c) m = 2; d) m = 3; e) m = 2. SoluT ie 1.40. Din condi tia de asociativitate (x y ) z = x (y z ), x, y, z R rezult a 4x + 2(m 1)z = 2(m 1)x + 4z. R aspuns corect d). Problema 1.41. n mul timea [0, +) este denit a legea de compozi tie intern a denit a prin: x2 + y 2 + xy + x + y x y = . 1 + x + y Determina ti elementul neutru al acestei legi. 1 a) 1; b) 1; c) ; d) 0; e) 2. 2 x y = 2xy 2x 2y + m, m R.

16

1. PROBLEM E M ATEM ATIC A

SoluT ie 1.41. Elementul neutru e trebuie s a verice x e = e x = x, x x2 + e2 + xe + x + e = x, de unde se ob tine e(e + [0, +). Acest lucru se transcrie 1 + x + e 1) = 0. R aspuns corect b). Problema 1.42. Pe mul timea R se denesc legile de compozi tie intern a si astfel: a, b R : Sistemul a b = 2a + 2b + 2ab + 1, a b = 2a + 2b + ab + 2. (x + y ) 2 = 35 (x y ) 3 = 13

are solu tiile:


a) x = 3, y = 2; b) x = 1, y = 0; c) x = 2, y = 3; d) x = 2, y = 2; e) x = 1, y = 1.
SoluT ie 1.42. Sistemul se transcrie 6x + 6y = 30 si 5x 5y = 5. R aspuns corect a). Problema 1.43. Pe mul timea R a numerelor reale denim legea de compozi tie astfel: x y = (x + y xy + 1), oricare ar x, y R. S a se determine elementele simetrizabile s i simetricul ec aruia dintre acestea. 0 x + 3 2x + 1 a) x R\{1}, x0 =
; b) x R\{1}, x0 =
; c) x R\
1 2 , x =
x 1
x + 1

0 x 2
x + 4 ; d) x R\ 1 2 , x = 2x 1
. 2x 1

ie 1.43. Elementul neutru e se a a din ecua tia x e = 1 SoluT 2 (x + e xe +1) = 0 x, de unde e = 1.Elementul x simetric elementului x satisface x x0 = x0 x = e, x + 3
0 0 tine x0 = adic a 1 , pentru x 6= 1, deci r aspunsul 2 (x + x xx + 1) = 1.Se ob x 1 corect este a).

Problema 1.44. Pe R se dene ste legea de compozi


tie unde a si b sunt parametri reali. Legea dene ste pe R o structur a de grup pentru: a) a = 1, b = 0; b) a = 0, b = 3; c) a = 0, b = 1; d) a = 1, b = 1; e) a = b = 2.
ie 1.44. Din asociativitate se ob tine a2 = a si b2 = b, iar din comutativ SoluT itate (x y = y x, x, y R) rezult a a = b. R aspuns corect d), legea de compozi tie ind adunarea.

x y = ax + by, x, y R

Problema 1.45. Pentru ce valori ale parametrului real intervalul (2, +) este monoid n raport cu legea de compozi tie denit a pe R prin : a) (, 6); b) (6, +); c) = 6; d) = 0; e) (0, +). x y = xy 2x 2y + , x, y R?

1. PROBLEM E M ATEM ATIC A

17

SoluT ie 1.45. Din condi tia de asociativitate se ob tine 4x +( 2)z = ( 2)x + 4z, x, z R. R aspunsul corect este c), elementul neutru ind e = 3 (2, +). Problema 1.46. Fie Z mul timea numerelor ntregi. Se s tie c a mul timile (Z, ) si (Z, ) au structur a de grup n raport cu opera tiile denite prin egalit at ile : x y = x + y + 1, x y = x + y 1. S a se determine a Z astfel nct func tia f (x) = ax + 3 a, f : (Z, ) (Z, ) s a e un izomorsm de grupuri. a) a = 1; b) a = 2; c) a = 3; d) a = 0; e) a = 1. SoluT ie 1.46. Condi tia ce se impune este f (x y ) = f (x) f (y ), x, y Z. Se ob tine a(x + y + 1) + 3 a = (ax + 3 a) + (ay + 3 a) 1. R aspuns corect e). Problema 1.47. Fie inelul (Z, , ) unde: x y = x + y + 2 si x y = xy + 2x + 2y + 2. S a se determine divizorii lui zero n acest inel. a) {2, 2}; b) {0, 1}; c) {2, 4}; d) {2, 4}; e) nu exist a;
ie 1.47. Elementul zero este care satisface x = x + + 2 = x, SoluT deci = 2. Divizorii lui zero () sunt acele numere x, y Z, dar diferite de zero (), care satisfac x y = (zero). Se ob tine xy + 2x + 2y + 2 = 2, adic a (x + 2)(y + 2) = 0. R aspuns corect e).

Problema 1.48. Fie a, b, c R. Pe mul timea R se denesc legile de compozi tie: x y = ax + by 2, x y = xy 2x 2y + c. S a se determine a, b si c astfel nct (R, , ) s a e un inel. a) a = b = c = 1; b) a = b = c = 6; c) a = b = 1, c = 6; d) a = b = c = 3; e) a = b = c = 2. SoluT ie 1.48. Din asociativitatea opera tiei se ob tine a2 x + aby + bz 2a = 2 2 2 ax + abz + b z 2b, x, y, z R, de unde a = a, b = b si a = b. Prin urmare a = b = 1 ( nu pot nuli). Din asociativitatea opera tiei se ob tine 4x + 4y + (c 2)z 2c = (c 2)x + 4y + 4y 2c, x, y, z R. R aspuns corect c). Problema 1.49. Legile x y = x + y 4 si x y = xy 4x 4y + 20 determin a pe R o structur a de corp comutativ. S a se determine elementele neutre ale corpului fa t a de cele dou a legi. a) 4, 5; b) 0, 1; c) 2, 0; d) 1, 1; e) 0, 0.
ie 1.49. Elementul neutru fa t a de legea satisface x = x+ 4 = x, SoluT iar elementul neutru u fa t a de legea satisface x u = xu 4x 4u + 20 = x. R aspuns corect a).

18

1. PROBLEM E M ATEM ATIC A

Problema 1.50. Care sunt solu tiile sistemului: x + 3 2y = 1 x + 4 3y = 2 n Z12 ( inelul claselor de resturi modulo 12)? , y = 7; b) x = c) x = 10, y = 3; d) incompatibil ; e) x = 11, y = 2 . a) x = 2 1, y = 4; SoluT ie 1.50. nmul tind prima ecua tie cu 3, a doua cu 2 si adunndu-le, se ob tine (9 + 8)x + (6 + 6)y = 3 + 4, adic a 5x = 7. Singura solu tie este x = 11. nlocuind n sistem rezult a 2y = 4 si 3y = 6 cu singura solu tie comun a y = 2. Deci r aspunsul corect este e). Problema 1.51. S a se calculeze limita s irului cu termenul general 1 1 1 1 2 ... 1 2 . an = 1 2 2 3 n 1 1 a) 1; b) ; c) 2; d) ; e) 0. 2 3 SoluT ie 1.51. Termenul general se scrie 1 1 1 1 1 1 1 an = 1 + 1 1 + ... 1 1+ 2 2 3 3 n n n 1 n + 1 n + 1 1 3 2 4 = ... = . 2 2 3 3 n n 2n R aspuns corect b). Problema 1.52. S a se calculeze limita s irului cu termenul general 3n an = n! a) 1; b) 0; c) 3; d) 1; e) 2. 3(n + 1) 3 = an < an , pentru n > 2. (n + 1)! n + 1 A sadar sirul este monoton descresc ator. Deoarece este si m arginit 0 < an a2 , 3 sirul are limit a nit a L. Trecnd la limit a n rela tia de recuren t a an+1 = an , n + 1 se ob tine L = 0 L. R aspuns corect b). SoluT ie 1.52. Termenul an+1 = Problema 1.53. S a se calculeze: (2 x 3) lim x7 (x2 49) 1 1 1 1 a) ; b) ; c) ; d) ; e) 0. 56 56 48 48 ie 1.53. Amplicnd frac tia cu 2+ x 3 si apoi simplicnd prin x 7 SoluT 1 . R aspuns corect a). se ob tine (2 + x 3)(x + 7)

1. PROBLEM E M ATEM ATIC A

19

Problema 1.54. S a se determine:


x0

lim x sin

1 x 1
=
|x|
sin 1
|x|
. R aspuns

x
x

a) ; b) +; c) 0; d) 1; e) nu exist a.

corect c).

SoluT ie 1.54. Au loc inegalit at ile 0 x sin

x2 + px 1 x + 1 , unde p R. Sa tiei sa a se determine p astfel nct gracul func admita asimptot dreapta y = x + 1 la +.
a) 1; b) 2; c) 3; d) 1; e) 2; f ) 3.
Problema 1.55. Se considera tia f : R\{1} R, f (x) = func SoluT ie 1.55. Panta asimptotei m = lim mx) = lim (p 1)x 1 = p 1 = 1. R aspuns corect c). x x + 1
x

f (x) = 1, iar n = lim (f (x) x x

a func tia f : (, 0] [4, +) R, f (x) = Problema 1.56. Se consider x2 4x. S a se determine ecua tia asimptotei spre la gracul lui f. a) y = x; b) y = x 2; c) y = x + 2; d) y = x; e) nu exist a. SoluT ie 1.56. Func tia nu are asimptot a orizontal a deoarece r 4 lim f (x) = lim |x| 1 = +. x x x r 4 f (x) = lim 1 = 1. Atunci Panta asimptotei oblice este m = lim x x x x a cu conjugatul x2 4x x). R aspuns corect n = lim (f (x) + x) = 2 (se amplic
x

c).

este continu a pe R dac a:


a) a = b = 0; b) a = 2, b = 0; c) a = 0, b = 1; d) a = 2, b = 1; e) a = b = 1.
SoluT ie 1.57. Limitele laterale ale func tiei n punctele 1 si -1 trebuie s a e egale. R aspuns corect a). Problema 1.58. Se consider a func tia f : (0, ) R, f (x) = (x + 1)lnx. S a se calculeze f 0 (1). a) 1; b) 2; c) 3; d) 0; e) 1.

Problema 1.57. Func tia f : R R, x2 a, x < 1 x b, x[1, 1] f (x) = x2 + a, x > 1

20

1. PROBLEM E M ATEM ATIC A

1 0 SoluT ie 1.58. f (x) = lnx + (x + 1) . R aspuns corect b). x Problema 1.59. S a se determine parametrii reali a si b astfel nct func tia f : R R, denit a prin:
2 x + a, x 2
f (x) = ax + b, x > 2 s a e derivabil a pe R.
a) a = 4, b = 0; b) a = 3, b = 0; c) a R, b = 5; d) a = 3, b R; e) a = 4, b = 1.

ie 1.59. Func tia este necesar s a e continu a n x = 2, de unde a + b = 4. SoluT Din egalitatea derivatelor laterale n x = 2 rezult a a = 4. R aspuns corect a).

Problema 1.60. S a se determine coecientul unghiular al tangentei n punctul (e, e2 ) la gracul func tiei f : (0, +) R, f (x) = lnx + x2 1. 1 1 a) e 1; b) 1 e2 ; c) 1 + 2e2 ; d) + 2e 1; e) 1. e e SoluT ie 1.60. Coecientul unghiular c autat este m = f 0 (e), unde f 0 (x) = 1 + 2x 1. R aspuns corect d). x Problema 1.61. Se consider a func tiile f (x) = x2 si g (x) = x2 + 4x + c, unde c R. S a se ae c astfel nct gracele lui f si g s a aib a o tangent a comun a ntr-un punct de intersec tie a curbelor. 1 a) c = 1; b) c = 2; c) c = ; d) c = 2; e) c = 1. 2 SoluT ie 1.61. n punctul x de intersec tie f (x) = g (x), iar dac a tangenta la grace este comun a f 0 (x) = g 0 (x). Din aceast a ultim a rela tie rezult a x = 1. R aspuns corect b). Problema 1.62. S a se ae solu tia inecua tiei ln(x2 + 1) > x. a) x (0, +); b) x (, 1); c) x (, 0); d) x (1, +); e) x (1, +).

2 SoluT ie 1.62. Fie f (x) = ln(x + 1) x, func tie denit a pe R. Derivata sa 2 2 x ( x 1) 0 este f (x) = 2 1 = < 0, deci f este descresc atoare pe R. Deoarece x +1 (x2 + 1) f (0) = 0, rezult a f (x) > f (0) pentru x < 0. R aspuns corect c).

Problema 1.63. S a se determine valorile parametrului real m pentru care func tia f : R R, f (x) = ln(1 + x2 ) mx este monoton cresc atoare pe R . a) (1, 0]; b) [1, +); c) (, 1] [1, +); d) (, 1]; e) [1, 1].
0 ie 1.63. f (x) = SoluT

2x m 0, x R, adic a mx2 + 2x m x2 + 1 0, x R. Atunci m < 0 si = 4 4m2 0. R aspuns corect d).

1. PROBLEM E M ATEM ATIC A

21

Problema 1.64. S a se ae punctele de extrem local ale func tiei f : R R, 4 2 denit a prin f ( x ) = x 10 x , preciznd natura lor. a) 5 = min, 0 = ; b) 0 = max, 5 = min max, 5 = min ; c) 5 = min, 5 = max; d) 0 = max, 5 = max; e) 5 = max, 0 = min, 5 = min. 0 3 ie 1.64. Din f (x) = 4x 20x = 0 rezult a x1 = 0, x2 = 5 si x3 = 5. SoluT Tabloul de varia tie al func tiei f (x) stabile ste r aspunsul corect a).

Problema 1.65. S a se determine mul timea punctelor de inexiune pentru func tia f : R R, f (x) = x3 3x2 + 5. a) {0, 3}; b) {0}; c) {0, 1}; d) ; e) {1}.
00 SoluT ie 1.65. f (x) = 6x 6 = 0, rezult a x = 1, punct n care f 00 si schimb a semnul. R aspuns corect e).

am propriet at ile: Problema 1.66. Fie f : (0, 1) R si x0 (0, 1). Consider P1 : x0 este punct de extrem local al func tiei f P2 : x0 este punct de inexiune P3 : x0 este punct de ntoarcere al gracului func tiei f P4 : f 0 (x0 ) = 0 Care din urm atoarele implica tii este adev arat a ? a) P1 P4 ; b) P4 P1 ; c) P3 P1 ; d) P3 P2 ; e) P2 P4 .
ie 1.66. R aspuns corect a). SoluT

Problema 1.67. Fie m si M valorile extreme ale func tiei f : R R, f (x) = x 3 + ax + b(a, b R, a < 0). S a se calculeze produsul m M n func tie de a si b. a3 a3 a3 2 2 2 2 2 a) + b ; b) 27 + b ; c) b + 4 ; d) a + b ; e) 1. 3 4 27
0 2

r a SoluT ie 1.67. f (x) = 3x + a = 0, rezult a x1,2 = , puncte n care f 3 are valori extreme. m M = f (x1 ) f (x2 ). R aspuns corect c). Problema 1.68. S a se ae mul timea valorilor lui p R pentru care ecua tia 3x4 + 4x3 24x2 48x + p = 0 are r ad acin a dubl a negativ a. a) {23, 16}; b) {23, 16}; c) {23, 16}; d) {23}; e) {16}.
4 3 0 SoluT ie 1.68. Fie f (x) = 3x + 4x 24x2 48x + p, de unde f (x) = 12(x3 + x2 4x 4). R ad acina dubl a este r ad acin a comun a a ecua tiilor f (x) = 0 si f 0 (x) = 0. Derivata are r ad acini negative x1 = 1 si x2 = 2. Din f (1) = 0 si f (2) = 0 rezult a r aspunsul corect a).

22

1. PROBLEM E M ATEM ATIC A

Problema 1.69. S a se precizeze n care din intervalele de mai jos se a a punctul c din teorema lui Lagrange aplicat a func tiei f : (0, ) R, f (x) = lnx si intervalului 2]. [1, 3 3 7 7 3 a) 1, ; b) , 2 ; c) , ; d) , 2 ; e) (0, 1). 2 2 2 4 4
ie 1.69. Func tia f este continu a pe [1, 2], derivabil a pe (1, 2), f 0 (x) = SoluT 1 1 a c = .Atunci exist a c (1, 2) astfel nct f 0 (c) = f (2) f (1). Rezult . Deoarece x ln2 1 3 tine 2 < 3ln2, de unde c = e2 < 8, prin logaritmare se ob < . R aspuns corect ln2 2 a).

Problema 1.70. Fie f : R R, 2 x + x + 1, x 0 . f (x) = ex , x > 0


Preciza ti care din urm atoarele func tii reprezint a
x3 x2 + + x, x 0 ; F (x) = F1 (x) = 2 3 2
ex , x > 0
x3 x2 + + x, x 0 .
F3 (x) = 2
e3
x 1, x > 0 o primitiv a a func tiei f :
x3 x2 + + x + c, x 0
;
3 2 x e + c, x > 0

a) toate; b) nici una; c) F1 ; d) F2 ; e) F3 .

ie 1.70. f este o func tie continu a, deci admite primitive (func tii deriv SoluT abile F (x), cu F 0 (x) = f (x)). Toate func tiile Fi0 (x) = f (x), pentru x 6= 0(i = 1, 2, 3), dar numai F3 este continu a ( si derivabil a) si n x = 0. R aspuns corect e).

Problema 1.71. Se consider a func tia f : R\{1} R, f (x) =

x3 + 3x2 9x 27 . x2 2x + 1 S a se g aseasc a numerele reale m, n si p astfel nct func tia F : R\{1} R, F (x) = mx3 + nx2 + px x 1

s a e primitiv a pentru f.

9 1 9 a) m = 1, n = 27, p = 9; b) a) m = 1, n = , p = 27; c) m = , n = , p = 27; d) 2 2 2 1 9 1 9 m = , n = , p = 27; e) m = , n = , p = 27; 2 2 2 2


0 0 SoluT ie 1.71. F (x) = f (x), x R\{1}. F (x) =

Identicnd cu f (x) se ob tine r aspunsul corect c).

2mx3 + (n 3m)x2 2nx p . (x 1)2

1. PROBLEM E M ATEM ATIC A

23

Problema 1.72. Calcula ti integrala nedenit a (a, b), unde 0 / (a, b).

x + 1 dx pentru orice x x

1 1 a) 1 + lnx + C ; b) ln |x + 1| + C ; c) x 2 + C ; d) x + ln |x| + C ; e) x + 2 + C. x x Z Z Z 1 1 SoluT ie 1.72. Integrala se scrie 1 + dx = dx + dx. R aspunsul x x corect este d). Problema 1.73. Calcula ti integrala nedenit a Z x e + 2 dx. e2x
x x x
2 2 1 e e e a) + C ; b) arctg arctg + C ; c) arctg + C ; 2 2 2 2 2 2 1 d) arctg e2x + 2 + C ; e) arctg e2x + 2 + C. 2 Z dt t 1 SoluT ie 1.73. Integrala devine + C, unde t = ex . = arctg t2 + 2 2 2 R aspuns corect a). Problema 1.74. S a se calculeze primitivele func tiei: (x) = (x2 2x 1)e , x R a) (x2 2x 1)ex + C ; b) (x2 4x + 3)ex + C ; c) (x2 1)ex + C ; d) (x2 2x 1)ex ; e) (x2 4x 1)ex . R R SoluT ie 1.74. Integrnd prin p a r ti ( f g 0 dx = f g f 0 gdx, cu f (x) = R R g 0 (x) = ex ) se ob tine (x)dx = (x2 2x 1)ex (2x 2)ex dx. x2 2x 1 si Integrnd nc a o dat a prin p ar ti (f (x) = 2x 2 si g 0 (x) = ex ) se ob tine r aspunsul corect b).
x 1 Z 3 Problema 1.75. S a se calculeze I = x 2 + 1 dx.
0

a)

7 5 5 2 ; b) ; c) 5; d) ; e) . 5 2 7 5 5 !
x
2 1 + x
1 . R ie 1.75. I = aspuns corect a). SoluT 5 0 0
2

1 r r r 1 13 28 13 a) ; b) ; c) ; d) 2; e) . 3 3 3 3

Problema 1.76. Fie func tia f : [1, 3] R, f (x) = x2 . S a se determine c (1, 3) astfel nct 3 Z f (x)dx = 2f (c).

24 3 Z 1

1. PROBLEM E M ATEM ATIC A

SoluT ie 1.76.

x2 dx =

x3 3 = 26 = 2c2 . R aspuns corect e). 3 1 3


2 Z 0

Problema 1.77. S a se calculeze integrala I =


0

f (x)dx stiind c a f (0) = 1,

1 x, pentru x [0, 1] . iar f (x) = x 1, pentru x (1, 2] 3 2 a) I = 1; b) I = 2; c) I = 3; d) I = ; e) I = . 2 3 2 Z


x x + C1 , pentru x [0, 1] 2 ie 1.77. f (x) = f 0 (x)dx = ,
SoluT 2 x x + C2 , pentru x (1, 2] 2 tia func tie continu a. Din continuitatea n x = 1 rezult a C2 = C1 + 1, iar din condi 2 x 1 + x , pentru x [0, 1] 2 sadar f (x) = f (0) = 1 rezult a C1 = 1. A . Atunci 2
2 x + x , pentru x (1, 2] 2 1 2 Z Z 2 2 x x 1 + x 2 x + dx + dx. R aspuns corect a). I = 2 2
0 1

Problema 1.78. Calcula ti valoarea integralei: I = a) 8; b) 5; c) 10; d) 9; e) 7.

2 Z

(|x 1| + |x + 1|)dx.

ie 1.78. Explicitnd modulele SoluT x 1, x 1 x + 1, x 1 |x 1| = , |x + 1| = , 1 x, x < 1 x 1, x < 1

rezult a I = c).

Z 1 2

(1 x x 1) +

1 Z

(1 x + x + 1) +

2 Z 1

(x 1 + x + 1). R aspuns corect

Problema 1.79. S a se calculeze integrala: I =

3 1 3 3 a) I = 4ln2; b) I = 4ln2; c) I = + 4ln2; d) I = + 4ln2; e) 2 2 2 2 1 I = + 4ln2. 2

3 Z 2

x2 2x + 5 dx. x 1

1. PROBLEM E M ATEM ATIC A 3 Z 2

25

SoluT ie 1.79. Integrala se scrie I = R aspuns corect d).

4
(x1+ dx =
x 1

3 x2 x + ln |x 1|
2 .
2

Problema 1.80. S a se calculeze I =

1 3 1 3 1 1 1 a) I = ; b) I = ; c) I = + ; d) I = ; e) I = + . 4 2 8 2 8 2 8 2 8 2 0 SoluT ie 1.80. Integrnd prin p ar ti (f (x) = arctgx, g (x) = x, deci f 0 (x) = 2 x 1 , g (x) = ) rezult a 1 + x2 2 1 1 Z x2 1
x
2 I
=
dx
arctgx

2 2
1 + x2 0
0

1 Z 0

xarctgxdx.

=
R aspuns corect a).

1
1 1
Z 1
1
1
1
1
dx =

x

+ arctgx

0 .
2 8 2
1+x 8 2 0 2 0

CAPITOLUL 2

Probleme Fizica

Problema 2.1. Care din urm atoarele arma tii este fals a: A. curba descris a de un mobil n timpul mi sc arii sale se nume ste traiectorie; B. n cazul mi sc arii rectilinii, coordonata x a corpului este distan ta de la originea O pn a la corp; C. legea mi sc arii (ecua tia cinematic a a mi sc arii rectilinii) este x=f(t), unde t este timpul; D. pentru a descrie mi scarea unui corp n plan trebuie s a cunoa stem x = f (t1 ); x = f (t2 ) , unde t1 si t2 sunt dou a momente n timpul mi sc arii; E. mi scarea plan a a mobilului se descompune n dou a mi sc ari rectilinii dup a dou a axe alese. Problema 2.2. Proiec tia unui vector pe o direc tie este: A. maxim a cnd vectorul face un unghi de 0 cu direc tia; B. maxim a cnd vectorul face un unghi de 30 cu direc tia; C. maxim a cnd vectorul face un unghi de 45 cu direc tia; D. maxim a cnd vectorul face un unghi de 60 cu direc tia; E. maxim a cnd vectorul face un unghi de 90 cu direc tia. Problema 2.3. Care este timpul necesar unei b arci pentru a traversa un ru:
a) pe drumul cel mai scurt, t1 ;
b) n timpul cel mai scurt, t2 .
Se dau: viteza rului v, l at imea rului d, viteza b arcii fa t a de ap a u (u>v).
(Aplica tie numeric a d=20 m, u=5 m/s , v=3 m/s). t1 = 5s t1 = 6s t1 = 5s
A. ; B. ; C. t t t2 = 6s
= 4 s = 5 s 2 2 t1 = 6s t1 = 5s D. ; E. . t2 = 7s t2 = 8s Problema 2.4. Indicatorul orelor s i indicatorul minutelor se suprapun perfect la ora 12. S a se determine timpul minim dup a care cele dou a se suprapun din nou. A. t = 3823, 2s; B. t = 4236, 4s; C. t = 4029, 3s; D. t = 3927, 2s; E. t = 12 ore. Problema 2.5. Un tren trece cu viteza v=20m/s paralel cu un zid lung care se a a la o distan t a necunoscut a x. Un c al ator din tren emite un semnal sonor si dup a 3 secunde aude ecoul. Dndu-se viteza sunetului vs = 340 m/s s a se determine distan ta x.
27

28

2. PROBLEM E FIZIC A

A.
B.
C. D. E.

2 2 (v
v
2 ) = 50, 9m; t s t 2 v
2 ) = 5, 09m; x = (vs 2 t p 2 vs v 2 = 509m; x = 2 t p 2 vs + v 2 = 509m; x = 2
x = v0 t = 340 t = 1020m. x =

Problema 2.6. Viteza momentan a a unui punct material are una din urm atoarele caracteristici: A. are aceea si valoare fa t a de orice sistem de referin t a; B. se modic a n timpul mi sc arii, dac a mi scarea este rectilinie uniform a; C. este tangent a la traiectoria urmat a de punctul material; D. este tangent a la punctul material n tot timpul mi sc arii; E. este normal a la raza vectoare momentan a a punctului material. Problema 2.7. Traiectoria unui punct de pe elicea unui avion aat n mi scare rectilinie uniform a, este un punct fa t a de: A. avion; B. un c al ator din avion; C. centrul elicei; D. un observator de pe P amnt; E. alt punct al elicei. Problema 2.8. Care sunt cele dou a unit at i de m asur a necesare pentru a de scrie viteza? A. amperul si metrul; B. metrul si secunda; C. candela si secunda; D. amperul si secunda; E. amperul si candela. Problema 2.9. Asupra unui corp cu masa m = 4 kg ce se deplaseaz a f ar a frecare pornind din repaus si din originea axelor de coordonate, ac tioneaz a for ta variabil a F (t) = (2 + 8t)N , unde t este exprimat n secunde. Viteza corpului la momentul t1 = 6 s de la nceputul mi sc arii este: A. v = 25 m/s; B. v = 39, 8 m/s; C. v = 82 m/s; D. v = 150 m/s; E. v = 39 m/s. Problema 2.10. n mi scarea rectilinie s i uniform variat a, f ar a vitez a ini tial a, distan ta x parcurs a de corp este propor tional a cu: A. v 2 ; B. v ; C. v 3 ; D. v ; E. v 3 . Problema 2.11. Un r inextensibil, de care este atrnat a o bil a de mas a m, este deviat cu unghiul 0 de la vertical a s i apoi este l asat liber. Se cere s a se calculeze tensiunea n r n func tie de unghiul ( < 0 ). A. T = mg (3 cos 2 cos 0 );

2. PROBLEM E FIZIC A

29

B. C. D. E.

T T T T

= mg (cos 2 cos 0 ); = mg (3 cos cos 0 ); = mg (cos cos 0 ); mg = . (3 cos 2 cos 0 )

Problema 2.12. Expresia corect a pentru for ta de iner tie este: A. B. C. D. E. = m a ; p Fi = ; t F i = m a ; Fi = kx; Fi = kx.
F i

Problema 2.13. Un copil aat ntr-un vagon arunc a o minge vertical n sus. n ce condi tii mingea revine n minile sale: A. vagonul se mi sc a uniform rectiliniu; B. vagonul se mi sc a rectiliniu uniform accelerat; C. vagonul se mi sc a rectiliniu uniform ncetinit; D. vagonul se mi sc a uniform circular; E. nici un r aspuns nu este corect. Problema 2.14. Componenta paralel a cu planul nclinat a greut at ii imprim a corpului o accelera tie: F mg sin A. a = = = g sin ; m m B. a = g cos ; C. a = gtg; g ; E. a = g . D. a = sin Problema 2.15. For ta gravita tional a dintre dou a corpuri punctiforme cu masele m2 este dat a de expresia: m1 si m1 m2 A. F = mg ; B. F = k ; r2 m1 m2 m1 m2 C. F = k 2 g ; D. F = k 2 ; r r 2 r . E. F = k m1 m2 Problema 2.16. Un corp aruncat orizontal din vrful unui plan nclinat spre baza sa a c azut pe planul nclinat la distan ta l = 30 m de vrf. Cu ce vitez a ini tial a v0 a fost aruncat corpul? Unghiul de nclinare al planului fa t a de orizontal a este = 30 ; se consider a g = 10 m/s2 . A. v0 = 7, 5 m/s; B. v0 = 15 m/s; C. v0 = 65, 80 m/s; D. v0 = 12 m/s; E. v0 = 30 m/s. Problema 2.17. Teorema de varia tie a energiei cinetice se va scrie: 2 2 mv2 mv1 A. Ec = Ec1 Ec2 sau L = Ec1 Ec2 sau F d = ; 2 2 B. Ec = Ep1 Ec2 ; C. L = Ec Ep ; D. L = Ec = Ep1 Ep2 ;

30

2. PROBLEM E FIZIC A

mv 2 . 2 Problema 2.18. Un corp este aruncat pe vertical a n sus de la suprafa ta al time energia cinetic a a corpului p amntului cu viteza v0 = 10 m/s. La ce n este egal a cu energia sa poten tial a? (se va lua g = 10 m/s2 ) 2 v0 v0 A. h = = 2, 5m; B. h = = 0, 5m; 4g 2g 2v 2 v 2 D. h = 0 = 20m; C. h = 0 = 10m; g g E. h = v0 = 10m. E. L = Problema 2.19. L A. ; t F D. ; v Problema 2.20. n al timea h=7 m fa t a Puterea este egal a cu: mv 2 B. ; C. F t; t L E. . F t Un corp de mas a m=3 kg cade liber dintr-un punct aat la de suprafa ta p amntului. Care este energia poten tial a Ep a h corpului dup a ce a parcurs o distan t a h1 = ? Se consider a g = 10 m/s2 . 3 B. Ep = 70J ; C. Ep = 210J ; A. Ep = 140J ; D. Ep = 315J ; E. Ep = 105J .

Problema 2.21. Preciza ti care dintre arma tiile urm atoare, referitoare la sis temele mecanice, este adev arat a: A. lucrul mecanic al for telor conservative este egal cu diferen ta dintre en ergia cinetic as i cea poten tial a ale acestuia; B. lucrul mecanic al for telor conservative este egal cu varia tia energiei mecanice a acestuia; C. lucrul mecanic al for telor conservative este egal s i de semn opus cu vari a tia energiei mecanice a acestuia; D. lucrul mecanic al for telor conservative este egal cu varia tia energiei poten tiale a acestuia; E. lucrul mecanic al for telor conservative este egal s i de semn opus cu vari a tia energiei poten tiale a acestuia. Problema 2.22. Lucrul mecanic al for tei elastice este: kx2 kx x k A. L = ; B. L = ; C. L = ; 2 2 2 2 kx . D. L = kx; E. L = 2 Problema 2.23. Care din urm atoarele deni tii este incorect a? A. energia cinetic a a unui corp de mas a m, care se a a n mi scare de transla tie cu viteza v, n raport cu un sistem de referin t a iner tial, este egal a cu semiprodusul dintre masa corpului si p atratul vitezei acestuia; B. varia tia energiei cinetice a unui punct material, care se deplaseaz a n raport cu un sistem de referin t a iner tial, este egal a cu lucrul mecanic efectuat de for ta rezultant a care ac tioneaz a asupra punctului material n timpul acestei varia tii; C. lucrul mecanic efectuat de c atre for tele conservative care ac tioneaz a n sistem este egal si de semn opus cu energia poten tial a a acestuia;

2. PROBLEM E FIZIC A

31

D. energia mecanic a, E = Ec + Ep , a unui sistem izolat n care ac tioneaz a for te conservative este constant a, deci energia mecanic a a acestui sistem se con serv a; E. energia este o m arime zic a scalar a ce caracterizeaz a capacitatea unui corp sau a unui sistem de corpuri de a produce lucru mecanic. Problema 2.24. Un corp de mas a m=1kg alunec a un timp de 2 secunde pe un plan nclinat de lungime l=4m, pornind din repaus din punctul de n al time maxim a al planului nclinat. Unghiul dintre planul nclinat si orizontal a este = 30 . Se cere s a se g aseasc a lucrul mecanic efectuat mpotriva for telor de frecare, n timpul coborrii pe planul nclinat s i randamentul planului nclinat. 2l A. Lf = m g sin 2 = 3J ; t B. Lf = ml (g sin l) = 4J ; C. Lf = ml sin J; = 2 2l D. Lf = ml g 2 = 32J ; t 2l E. Lf = ml g sin 2 = 12J . t Problema 2.25. Energia poten tial a a unui resort depinde de: A. lungimea ini tial a a resortului; B. natura materialului din care este realizat resortul; C. sistemul de referin t a ales; D. starea de comprimare sau ntindere; E. p atratul constantei elastice a resortului.

Problema 2.26. Sarcina electric a nu are una din urm atoarele propriet at i: A. produce n jurul s au un cmp electric; B. este ac tionat a de o for t a, dac a se a a n cmp electric; C. este o m arime zic a scalar a; D. poate avea orice valoare numeric a real a; E. se conserv a ntr-un sistem zic izolat electric. Problema 2.27. For ta de atrac tie dintre dou a sarcini punctiforme nc arcate poate calculat a folosind: A. legea a II-a lui Newton; B. legea lui Coulomb; C. legea lui Joule; D. legea lui Ohm; Problema 2.28. Formula legii lui Coulomb este: q1 q2 q1 q2 q1 q2 A. F = r ; B. F = r ; C. F = r ; 3 3 4r 4r 4r2 q1 q2 q1 q2 D. F = r ; E. F = r. r3 r3 Problema 2.29. Un condensator plan nc arcat electric este introdus ntr-un lichid cu permitivitatea electric a relativ a r . Dac a se scoate lichidul dintre ar m aturile condensatorului, atunci intensitatea cmpului electric dintre arm aturile condensatorului: A. scade de 2r ori; B. devine egal a cu zero;

32

2. PROBLEM E FIZIC A

C. D. E.

cre ste de r ori; nu se modic a; cre ste de 2r ori.

Problema 2.30. Tensiunea electric a ntre dou a puncte A si B situate la distan ta d = 10cm ntr-o regiune a spa tiului n care exist a un cmp electric uniform de intensitate E = 104 V /m este U = 500V . Despre orientarea liniilor de cmp fa t a de segmentul AB se poate arma c a: A. sunt perpendiculare pe AB; B. sunt paralele cu AB; C. fac un unghi egal cu cu segmentul AB; 3 D. fac un unghi egal cu cu segmentul AB; 6 E. fac un unghi egal cu 45 cu segmentul AB. Problema 2.31. Care din urm atoarele m arimi este vectorial a: A. poten tialul electric; B. tensiunea electric a; C. intensitatea cmpului electric; D. uxul electric; E. sarcina electric a. Problema 2.32. Specica ti care dintre arma tiile urm atoare este fals a: A. un conductor electrizat, a c arui sarcin a electric a liber a este n repaus, se a a n echilibru electrostatic; B. n interiorul unui conductor aat n echilibru electrostatic intensitatea cmpului electrostatic este nul a; C. conductorii aa ti n echilibru electrostatic se caracterizeaz a prin absen ta sarcinilor electrice libere n interiorul lor; D. vectorul intensitate a cmpului electrostatic si for ta electric a ce se ex ercit a asupra sarcinilor cu care este nc arcat conductorul aat n echilibru electro static sunt tangente la suprafa ta conductorului; E. suprafa ta unui conductor izolat este o suprafa t a echipoten tial a. Problema 2.33. n cazul cmpului electric creat de o sarcin a punctiform a , diferen ta de poten t ial dintre dou a puncte M s i N, U = V V , este dat a de rela t ia: N M Qq 1 Q 1 1 1 A. ; B. ; 4 rM rN rM rN 4q q 1 1 C. QLM N ; D. 2 ; 2 4 rM rN 1 Q 1 . E. 4 rM rN Problema 2.34. S a se determine intensitatea cmpului electric produs de un a 0 = 8, 85 1012 F/m; nucleu de hidrogen la o distan t a a = 5, 3 1011 m. Se d 19 sarcina electric a elementar a q = 1, 6 10 C . A. E = 2, 6 107 V /m; B. E = 5, 1 1011 V /m; 4 C. E = 3, 9 10 V /m; D. E = 2, 8 104 V /m; 4 E. E = 3, 7 10 V /m;

2. PROBLEM E FIZIC A

33

Problema 2.35. Dou a sarcini electrice pozitive q1 = 4q si q2 = 9q se a a una fa t a de alta la distan ta d = 1m. Punctul n care intensitatea cmpului electric produs de cele dou a sarcini se anuleaz a este la distan ta: A. x = 0, 5m ntre sarcini; B. x = 0, 4m de sarcina q1 , ntre sarcini;
2
C. x = m de partea lui q1 , n exterior; 3 D. x = 5m de partea lui q1 , n exterior; E. x = 1m de partea lui q2 , n exterior. Problema 2.36. Lucrul mecanic efectuat la deplasarea sarcinii electrice q = 107 C ntre punctele A si B n cmpul electric creat de sarcina electric a Q = 3 1 F 3 10 C , aat a n punctul O OA = r1 = 0, 3m; OB = r2 = 90cm; 4 = 9 109 m are valoarea: A. L = 0, 1J ; B. L = 2mJ ; C. L = 1J ; D. L = 5J ; E. L = 6J. Problema 2.37. Trei condensatoare, cu capacit at ile de 20F, 40F si 120F sunt conectate n serie. Ce capacitate are gruparea: A. 180F ; B. 120F ; C. 18F ;
1
D. 12F ; E. F. 12 Problema 2.38. Masa de substan t a depus a la catodul unui dispozitiv de elec troliz a este: A. independent a de durata procesului de electroliz a; B. direct propor tional a cu temperatura electrolitului; C. independent a de intensitatea curentului electric din circuit; D. direct propor tional a cu sarcina electric a transportat a prin circuit; E. independent a de natura electronului. a la un voltmetru Problema 2.39. Care este rezisten ta adi tional a Ra conectat de rezisten t a RV , ce m asoar a o tensiune UV , pentru a putea m asura o tensiune U = nUV : nUV A. Ra = U (n 1); B. Ra = ;
Rv
UV (n 1) C. Ra = ; D. Ra = RV (n 1); RV
RV
E. Ra = .
n 1
Problema 2.40. Care este valoarea n Jouli a unui kW h: B. 3, 6 106 J ; C. A. 4, 18 103 J ; 5 D. 2, 9 10 J ; E. 5, 7 104 J. 7, 1 106 J ;

Problema 2.41. Cum se conecteaz a un voltmetru ntr-un circuit electric: A. n serie; B. n paralel; C. avnd n paralel pe el un condensator pentru protec tie; D. lng a sursa electric a; E. n partea opus a sursei electrice.

34

2. PROBLEM E FIZIC A

Problema 2.42. De cte ori scade puterea unui bec electric dac a se reduce la jum atate tensiunea de alimentare (se presupune c a rezisten ta lamentului este R=const.)? A. De dou a ori. B. De patru ori. C. De trei ori. D. Nu scade. E. Cre ste de dou a ori. Problema 2.43. O baterie are t.e.m. de 32V , iar bornele ei se unesc printr un r lung de 3m. n r se produce o c adere de poten tial de 30V si se consum a o putere de 6W. Ce lungime trebuie s a aib a rul ca diferen ta de poten tial ntre capetele lui s a e de 12V? A. 6m; B. 4m; C. 0,5m; D. 0,12m; E. 0,75m. Problema 2.44. Care este expresia for tei electromagnetice? BI A. F = sin ; B. F = BIl sin ; l B BI BIl C. F = sin ; D. F = ; E. F = . lI l sin sin Problema 2.45. Un solenoid cu lungimea l, care are N spire, este parcurs de un curent I. n interiorul solenoidului nu se g ase ste nimic. Induc tia magnetic a B n interiorul solenoidului este: N I Nl NI A. B = 0 ; B. B = 0 r ; C. B = r ; l I l N l; E. B = 0. D. B = 0 2 ; I Problema 2.46. n cazul unui conductor rectiliniu lung, ce rela tie nu este corect a pentru induc tia magnetic a: I I I A. B = k ; B. B = 0 r ; C. B = 0 ; r 2r 2r 0 r I I D. B = 0 ; E. B = . 2r 2r Problema 2.47. For ta Lorentz are expresia: A. F = BIlv ; B. F = qlB sin ; C. F = qvB sin ; q1 q2 D. F = qE ; E. F = . 4r2 Problema 2.48. Prin dou a conductoare paralele de lungime innit a circul a doi curen ti I1 = 1A si I2 = 2A, distan ta dintre ele ind d1 = 10cm. For ta de interac tiune dintre ele (raportat a la unitatea de lungime) este F1 . Dac a intensit at ile curen tilor devin I1 = 6A si I2 = 10A, iar distan ta dintre ele devine d2 = 2cm, F2 atunci for ta de interac tiune pe unitate de lungime va F2 . Raportul n = este: F1 A. n = 150; B. n = 120; C. n = 15; D. n = 12; E. n = 30. Problema 2.49. Un solenoid are N = 100 spire, lungimea l = 5cm si aria c a 0 = 4 107 T m/A, inductan ta solenoidu sec tiunii cilindrice A = 0, 3cm2 . Stiind lui va aproximativ egal a cu: A. 6H ; B. 6, 5H ; C. 7H ; D. 7, 5H ; E. 8H.

2. PROBLEM E FIZIC A

35

Problema 2.50. Un conductor cu lungimea de 1m, parcurs de un curent de 5A, se a a ntr-un cmp de induc tie magnetic a de 1,5T. Direc tia conductorului face cu direc tia liniilor de cmp un unghi de 30 . S a se determine for ta F la care este supus conductorul: A. F = 7N ; B. F = 5, 25N ; C. F = 3, 75N ; D. F = 7, 5N ; E. F = 5N. Problema 2.51. O particul a nc arcat a electric cu sarcina q, care intr a cu viteza v ntr-un cmp magnetic de B , perpendicular pe acesta, descrie o mi scare circular a. Raza traiectoriei si frecven ta mi sc arii circulare sunt date de expresiile: mv 2 qB A. r = v = ; 2qB 2m 2 qB mv v = ; B. r = qB m mv m C. r = v = ; qB qB mv 2 qBm D. r = v = ; B r mv qB E. r = v = . qB 2m Problema 2.52. Un avion zboar a paralel cu suprafa ta p amntului cu viteza v = 1080Km/h. Anvergura aripilor este 12m, iar componenta vertical a a cmpului t a de poten tial apare ntre magnetic terestru este BV = 0, 5 104 T . Ce diferen vrfurile aripilor sale? A. 1V ; B. 103 V ; C. 0, 180V ; D. 0, 4V ; E. 10V.

36

2. PROBLEM E FIZIC A

RASPUNSURI 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 D A A D C C E B E A A C A A D B A A A A E E C E B D 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.50 2.51 2.52 B A C C C D E B B E D D D B B B D B A D C A D C E C