Sunteți pe pagina 1din 107

UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT I.F.R./I.D. FACULTATEA DE CONTROLUL ŞI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE SPECIALIZAREA: CONTROLUL ŞI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

Prof.univ.dr.ing. Constantin MANOLE Conf.univ.dr.ing. Marian VINTILĂ

MECANICĂ, REZISTENŢA MATERIALELOR ŞI ORGANE DE MAŞINI

Cod disciplină: G2I22

Pentru uz intern al studenţilor I.F.R.I.D.

Editura Bioterra – Bucureşti 2005 –

103

Bibliografie

[1] Bichir, N. ş.a., Maşini, aparate, acţionări şi automatizări, Manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a, licee industriale şi şcoli profesionale, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1993.

[2] Buzdugan, Gh., Rezistenţa materialelor, Editura Tehnică, Bucureşti, 1970.

[3] Buzdugan, Gh., Rezistenţa materialelor. Culegere de probleme, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1968.

[4] Dordea, R., Măsurări electrice şi electronice, Manual pentru licee cu profil de electrotehnică, matematică-electrotehnică şi fizică-electrotehnică, clasa a XI-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978.

[5] Drobotă, V. ş.a., Organe de maşini şi mecanisme, Manual pentru liceele industriale şi agricole, clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a şi şcoli profesionale, Imprimeria „Oltenia”, Craiova, 1993.

[6]

Ionescu,

I.

ş.a.,

Solicitări

şi măsurări tehnice,

clasa

a

X-a,

Filiera

Tehnologică, Profilul tehnic, Editura Economică-Preuniversitaria, Bucureşti, 2000.

Ispas,

Construcţii, Bucureşti, 1995.

[7[

B.,

ş.a., Rezistenţa materialelor, Universitatea Tehnică de

[8] Nădăşan, Şt., Probleme de rezistenţa materialelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1968.

104

Cuprins

Introducere ……………………………………………………………………

1

Capitolul 1. Noţiuni fundamentale de mecanică, rezistenţa materialelor şi organe de maşini. Solicitări tehnice …………………………………………

3

1.1. Obiectul solicitărilor tehnice ………………………………………………

3

1.2. Bazele solicitărilor tehnice ………………………………………………….

4

1.2.1. Forţe interioare şi exterioare ……………………………………………

4

1.2.2. Solicitări simple şi compuse ……………………………………………

6

1.2.3. Ipotezele de bază în calculul solicitărilor tehnice ………………………

8

1.2.4. Tensiuni …………………………………………………………………

8

1.2.5. Deformaţii ………………………………………………………………

9

1.2.6. Relaţia dintre tensiuni şi deformaţii ………………………………………

11

1.2.7. Rezistenţe admisibile. Coeficienţi de siguranţă …………………………

17

Capitolul 2. Întinderea şi compresiunea ……………………………………

21

2.1. Forţe axiale. Calculul eforturilor în secţiunea transversală a unei bare …….

21

2.2. Tensiuni normale la întindere şi compresiune ……………………………

24

2.3. Secţiune brută, netă şi periculoasă ………………………………………….

28

2.4. Deformaţia unei bare solicitată la întindere sau compresiune ……………

29

2.5. Factori concentratori de tensiuni ……………………………………………

31

Capitolul 3. Forfecarea ………………………………………………………

35

3.1. Definiţie, tensiuni tangenţiale, relaţii de calcul …………………………….

35

3.2. Relaţia dintre tensiuni şi deformaţii la solicitarea de forfecare …………….

36

3.3. Aplicaţii ale forfecării ………………………………………………………

37

3.3.1. Calculul asamblărilor nituite ……………………………………………

37

3.3.2. Calculul asamblărilor sudate ……………………………………………

41

3.3.3. Tăierea tablelor …………………………………………………………

44

Capitolul 4. Momente statice, momente de inerţie şi module de rezistenţă

48

4.1. Momente statice …………………………………………………………….

48

4.2. Momente de inerţie …………………………………………………………

50

4.2.1. Momente de inerţie axiale ………………………………………………

50

4.2.2. Momentul de inerţie polar ………………………………………………

51

4.2.3. Variaţia momentelor de inerţie axiale în raport cu axe paralele ………….

52

105

4.3.1. Module de rezistenţă axiale ………………………………………………

4.3.2. Modulul de rezistenţă polar ………………………………………………

Capitolul 5. Încovoierea barelor drepte ………………………………………

5.1. Definiţie. Ipoteze de calcul. Sarcini şi reacţiuni ……………………………

5.2. Eforturi în barele drepte solicitate la încovoiere. Forţă tăietoare. Moment

încovoietor ………………………………………………………………………

5.3. Trasarea diagramelor de forţe tăietoare şi momente încovoietoare ………

5.4. Tensiuni în barele drepte solicitate la încovoiere. Formula lui Navier ……

5.5. Calculul de dimensionare, verificare şi determinare a momentului capabil

la încovoiere ……………………………………………………………………

5.5.1. Calculul de dimensionare …………………………………………………

5.5.2. Calculul de verificare ……………………………………………………

5.5.3. Calculul sarcinii capabile …………………………………………………

Capitolul 6. Răsucirea …………………………………………………………

6.1. Fenomenul răsucirii. Definiţie, exemple ……………………………………

6.2. Solicitarea la răsucire. Diagrame de momente de răsucire …………………

6.3. Calculul momentelor de răsucire pentru barele drepte aflate în mişcare de

rotaţie uniformă (arbori) ……………………………………………………… 6.4. Tensiuni tangenţiale în barele drepte de secţiune circulară sau inelară solicitate la răsucire …………………………………………………………… 6.5. Deformaţiile barelor drepte de secţiune circulară sau inelară solicitate la

răsucire …………………………………………………………………………

Capitolul 7. Solicitări termice …………………………………………………

7.1. Generalităţi ………………………………………………………………….

7.2. Transmiterea căldurii ……………………………………………………….

7.3. Tensiuni produse de solicitările termice ……………………………………

7.3.1. Tensiuni interne datorate răcirii inegale ………………………………….

7.3.2. Tensiuni produse de variaţiile de temperatură în sistemele cu dilatări

împiedicate ………………………………………………………………………

Bibliografie ……………………………………………………………………

55

56

58

58

60

62

66

71

71

72

72

79

79

79

80

81

84

89

89

90

91

91

94

103