Sunteți pe pagina 1din 1

Trei motive pentru a dezvolta inteligența emoțională la lideri

Prin definiție, abilitățile de leadership se bazează pe inteligența emoțională. Ca ființe


sociale, orice abilitate de gestionare a lumii emoționale ne aduce un avantaj. Acest lucru este cu atât
mai mult valabil pentru un manager care conduce alți oameni, iar pentru un director de școală încă o
dată în plus, and în vedere că și „obiectul muncii” aparține sferei socialului.

Inteligența emoțională are o componentă genetică reprezentând premisele pe care se


bazează abilitățile viitoare. Empatia, compasiunea, capacitatea de negociere, ca și celelalte abilități
de relaționare se dezvoltă prin exercițiu și prin mecanismele de recompensare ale experienței. Chiar
dacă există niște vârste optime pentru dezvoltarea abilităților emoționale, partea bună este că nu e
niciodată prea târziu pentru a recupera eventualele goluri sau pentru a depăși nivelul atins la un
moment dat.

Pentru a enumera doar trei dintre domeniile în care inteligența emoțională a unui lider îi
aduce beneficii, mă voi referi în continuare la: transmiterea viziunii, rezolvarea problemelor și
autoreglarea emoțională.

Transmiterea viziunii este la fel de3 importantă ca elaborarea ei. Similar unui profesor
pentru care înțelegerea conceptelor nu este echivalentă cu abilitățile pedagogice de a le transmite,
pentru un lider, viziunea pe de-o parte și comunicarea ei și motivarea pentru adoptarea ei pe de altă
parte sunt distincte.

În al doilea rând, rezolvarea problemelor reprezintă o componentă esențială a activității


unui manager. Inteligența emoțională îi permite nu doar identificarea acestor probleme și rezolvarea
lor prin alegerea mijloacelor cele mai eficiente (mediere empatică, negociere sau altele) ci chiar
prevenirea lor prin crearea unui climat optim desfășurării activității sau prin anticiparea dinamicii
sociale.

În ultimul rând, un aspect din nefericire adesea neglijat este necesitatea managerilor de a
se autoregla emoțional. Având în vedere nivelul de stres la care este supus un manager de școală prin
prisma imprevizibilității acțiunilor celor implicați (elevi, părinți, cadre didactice, ca să mă refer doar la
nivelul microstructural), a deciziilor care sunt limitate de reglementări exterioare și a altor numeroși
factori, este vital ca acesta să dispună de mecanisme interioare de gestionare a tumultului emoțional.

Bineînțeles că la această expunere de motive pentru care un lider are nevoie să-și dezvolte
inteligența emoțională se pot adăuga încă multe altele.