Sunteți pe pagina 1din 113
ORGASMUL MULTIPLU IN CUPLU Mantak Chia Douglas Abrams Maneewan Chia Rachel Carlton Abrams ORGASMUL MULTIPLU IN CUPLU Taduceve si Cava inant: Patricia Cihodare Tetmorelactare: Ovid Burana Gopert: Gabrieta Popa Golsborator: Mikaela Dasicomis, Mi ‘a, Calin Bu nea Moca ta Con Desericrea CIP a Bibliotecii Nationale a Romani COrgasmmul muleiplu in cupla / Mattak Chia, Maneewan Ghia, Donglas Abvams Arava, Rachel Carlton Aaa trad. Patricia Gihodara- Bucuresti: Sapientia, 2001 pean ISBN 970955246 1.Ghia Mana TL. ChiaMancewan MIL Arava, Douglas Abrams IW. Anwva, Rachel Carlton \V.Ghhodtaru, Patricia (trad) 613.88 Copyright © 2000 by Mantak Ghia, Mancevsii Chia, Donglas Abrams & Rachel Carton Abrams ~ Cops © 2001 altura Sapient Toate drepunile asupraversiunii roma Fear Sapientia Biiewest esta acest Incr apart Penth relat suplimentare contaetati Universal Tao Center World Headquarters 274-(1 Moo 7, Luang, ‘Nua, Doi Saker, Chiang Mai 50220, ‘Thailand, Tel: (66) (58) 495.596 t0 9 [North America Fax: (1)(212)5048116 Enrope Fax: (81) (20)5241374 Asia Fa: (66) (53) 495 852-8 Hina nivershaotuuiersaao.com, Website: ymasiers an coun CUVANT INAINTE “Cod cave mu sie nines tm fabeste ninco.) 01 c5t nad led ermoastere este inerennt na lacr Cn atie mai mare este bine Paracel eMautak Chia angie Abrams Ara - Oneal? imipnscnnAceaa vant un sueesenorintn hive tes al 18 nde in ame 90.009 aemplate (del moment pare sa. 190) Ect mor ‘Tape! acest eit a detrainat pe aon sk consaeeo nrae erapetive taste aura sean capt, Onna ap tn empl aboxdeata, aan de elementele“chnee” ae une sextet aspecte mal prof: ae uorbeste despre pteea de Ineresel eno de cater cat evar, en mip ‘nascar. cs Romina demons en ido ard ae seahorse rapt leas de a.o gra sam personas eaten eis fos pen ‘chonalcomuntealeettl poten ransfornd spite Des a pia vedere aente spect pa separate de sexta 5 indepedente dees pent tas af denver (i ‘chutctepropiue prin weatatele aac de praca cea a enews tegen a pare sale component epic cei reg Inch de tr nomena coneeptiy atl scat eee ex Avro desprerlulseaaltat personal echinleact avo dese aime nse degrada, dacs cach fee sv 6 anaemic intregului atunci construtia va dinu, va fi vezistent sLarmonioasi ‘Analogic vorbind, daci dispunem de sufieients encegie sitali $1 ceatoare, dach energia sexual nu este irosts prin acte amoroase hhecontrolate si nic nt ext blocaté de stresar sexual, persoana va fi puterni s robust va dipane ce o mai mare energie, vaavea un stl tie vat, de exprimare side relationare firese si armonios vai eapabili i druiaecd 9 sh primeasc fericie, atingind si pistrand mai merew 0 stare de echlibru si implnire prin iubire; Din ce in ce mai multi oament sjung astivi ok imtuiased influent ‘sexualiti asupraviei psihice (simu numa). Este vorba inside mat ‘mult dec deo simpli intifie: mai curind putem vorbi despre trezirea in constinti a unor adevaruri etern umane, adeviruri prezente de mi de ani in tradiile spiritual ale Orientului si care acum reinted in sceni, reafirmandui valoarea inestimabilé pentru evoluia inte “Taoismul cunoast si el 0 asemenea “revenire in sceni, altar de multe alte curente spirituale orientale autentice. Tehnicile sale, ‘deosebit de valoroase pentru armonia corporali, mental, afectiva si spiritual au fost adaptate si aplicate Win vai sexual, pentru ad red acestetafrumusetea, iubirea si sensul spiritual. Lucritle ui Mantak CGhiaseriseimpreuni cusotiasa, Maneewan Chia sicu Douglas Abrams ‘Arava, aliturt de sota lui, Rachel Carlton Arava, read la luring tchnicile taoiste strivechi, adaptindue Ths spritului occidental pentru afi mai wyor infeese, asimilate sitranspuse in peactci. Aceasta pentru ci, spun auloi, a sost remea sine intelegem profunzimile fingei ss ntegrim energie psbice care tevid aie, le accepim si sh ni le asumim ca resurse bogate de viati autenticd, vibrant, Spiritual Pentru ci este mai mult decdt necesar si schimbsim ceva in viata noastra sexual, si o readucem la ceea ce este ea de fapt: Forts ‘ital care ne permite si primim sisi druim fercire, putereade intra in comuniune profiund8 ew celal, de 2 cunoaste prin iubire, arta ide acces etre origin finfei noasre sale intregblui Univers, Continenta sexual ~ sexualitatea viitorului Ii lucrarea Sex ssexualiate, aparutd in anul 1994, Masia Mandru Ungureanu citesza rispunsul dat de o femeie la intrebarea “Cum se Aesixoard relatile dumneavoasirisexuale?. Fl sun asfel:“O foarte ‘curt faz8 de seri stimulare,intromisie, citeva misc copulatori sitongasm, de cele mai multe ori pentru el si, foarte rar, pentru mine, ‘rise dar adevarat, Realitatea sexual a zilelor noastee este foarte clar (Orgasm mpi in cup surprins’ in acest ablou, iar motivul principal al aceste str de eran ‘te ignorarea, ipsa de preocupare side cunoastere a domeniuli sexual yi afecti al personalitti noasre. [La rindul stu, dr David Reuben (autorul crit Tor ce ati dorit st st despre sex, dar nu at indriznit St intrebat) citeazirispunsuri ale femeilor care a relatat ci, desi pot atinge orgasm atunei cand fae ddragoste, rman adesea cu sensaia c “ceva alipsit”, Acel ceva, spune Reuben, ete chiar acel erotism sublimat spiritual pe care multi oameni nna cunosc si, in consecinta mail pot impart cu ubitul(a).Conclacia {ui Reuben este "Din multe puncte de vedere am rimasniste barbar' ddeoarece civilizatia ogcidental.a dezbracat sexu de tot ceea ce avea el cxential. Aceasia duce a adevarate drame paihice, cel putin jumatate dintre pacientit care tau solicitas ajutorul acuzind printre cauzele talburarior loro viari sexual care nuit malyumeste. Efectele sunt absenta sentimentului de implinire interioaré st exterioar iolarea de celal ipsa de comunicare atenticd gin cazuri mai grave, har tulburiri pace Tuoismul are © viziune mult mai sinitoas sexual in wat. Altar de tants, el propane © perspec holsttasupra sexaliumane, care semaktata ha const tn seop momentan, um actresizat in patna timp liver pe eae svemladsporiicinagittele nowste vet de oeldental conde explorare a propre inte sa celia ochuare im dota Unt tsene.-hbirea erotic spune Erich Fromm, arco premic a iubese din esenta fines mete ssn persoana cea In een itl sie In sent, toate fnfele mene sunt entice. Nov suntem tot parte din Unk suntem Una” Aceatexperien a Una it no to poate ft ma wor dobsndté intram cupl pine Iabite ce ‘spit anaes eee propa a sere ere In acest fel sex devine suportalhubi ease de manifextare Edm poate sm trebles fe separa de abe bina mu dep dle ek dre poate brn din erga semua Se poste ampli, ‘into scomanica dori: Sexul na depinde devarea debe Adareste profund umantcat sprain de en Este grew ins ac mu chiar mposib spun aoiti, ca valentele supetoare ale sexi i Be valonfiateatunet cid dupa eters Inte bart acl aoa epuzat nga tba eee Sepurir orga de glaculare exe deca cena» coneepa tabs aspen sexual De fp, est vorba despre constemaren diferente fundamental dintre ongan = caret nate tn crete 9 Oras mpl in cup 8 8 Orgasni muipla in cpl implicd moelificar in intreaga fina (accelerarea Hmm cardiae sa ‘elu espirator,contracti in intreaga zona pelian ind compan eee ee eee Sperm Aducereaaccstui flex sub controll const sal oinel SE En a Eee cas eee aera mesucg tao oe poe Seoniuiet tote wal” adie ogn pone odes Eee Se die tp pou ar cin prepenininiees orpure mule? Sunt sana a ere taut tea wae oe ae as tage we isaac ipso acpesedee ac nauc cual lente en gr sr pecs pl ee eae eee SECT ahd eben enc cet cprinena ee a eee at ernst csccia "Omni alexi a a. (Ge Sree tn ins de set gla eens cepirnae =] Sa a ee a ee ce ence posi conten ota nik at etenate 9th sfeciune eapacitatea Sega 2 conserva energia Sexts me din ce in ce mai rafinate de energie: atiudine -mentali spiritual] inseamad insi mai mule deci o simpli retente a ‘Care sant insi motivele pentru care barbatal tebuie si urmareasci INU cjaculeze atunci cind face dragoste? ltd citeva dintre motivele ‘are afecteazi cel mai grav sindtatea si echilibralfzie si psihic al Darbatului, precum si bunal mers, armonia si nivelal de profunzime al relate de cup Din punt de vedere al sindtiFizice si psihice: + Imeeiat dupsieiculare apare o sare general de viguire fic’. ‘mai putin rsimgta de ner, dar ac ea, descircarea ejaculatorie slabiciune general care este bine ‘cunoscuti tueurorbarbatilor Zi schimb,acteleamoroase cu continent nus numai ci pistreazh intactd vitalitates, dar chiar 0 fixed i 0 _amplilcd. Biba continentiseremarca print fort fied erescuta printro mai mare reistent la solicitirile viet so stare general de tigoare si prospetime. Starea de obosealipsicd, de somnolemt, lisa clartiii mental, 4 discerndmintului, pierderea wepeats 3 memoriei we asociag’ de ssemenea cu pierderea potentialull sexual, ele manifestandise in ailele urmatoare actului sexual cu descAreare. Barbuti-care fc dragoste cu continenté relateaza mu numai absenta acestor stiri penibie. i chiar sporiea vigilentei,diminuarca nevoil de a dorm, amplificrea Imeligentei sia pulerti de diseriminare mentals, imbunditires ‘considerabiti 4 memoriei a. Mitcea Eliade relateazh in Memonile sale, ci, in urma practicilor tantrce (care implica, printe altel, 1 acte amoroase cu continent) realizate de el in Himalaya, ajunsese ss hu maiabiinevoie decit de dows ore de somn pe noapte, perforant 1a care el raise inci din vremea adolescent! Din punct de vedere relational: ‘jacularea are cel maiadesea loc multprea repede pentru ca femeia sf ating orgasm. Actal amoros eu continenta remeediagi cu succes aceasta situati, accentuand dimensiunea comtemplativi a sexualitti sl oferind femeii trepte superioare de extaz amoros. absenta postludialuz dupa pierderea simantei birbatal isi pierde Interesul pentru femee, astfel incit mangiierile tandre de “dupa cuvintele drigistoase i alte manifestiriafectuoase ~atat de adorate ‘de femeie ~lipsese cel mai adesea cu desvarsie, In schimb, atunci ‘nd irbatulcontrolexz potential sexta, dragostea sa pentraiubitt si modurile creative de manifestare ale acesteia se amplified si se ruantenzi. Comunicarea intr cei dos bits devine cel mai adesea comuniune sufleweasc’ 6 spititvalsprofunds: aeeste atibute specie masculine, Pe de ‘a cum arati si tantrismal, birbatul care efaculeazé poate ‘event chiar subordonat femeii si dependent de aceasta, astfel neat relatia nu mai este © interactiune armonioas’ intre doua fiimte independente si putern inatoare celei dint in conditile controlului perfect al energie’ sexuale birbatul nu va experimenta insi aceasta scene a energiei yang, iar relia dintre cel doi ubit se 10 Organ muha in‘cuphy ‘a manifesta prin interactiuni armonioase, care iau, in functie de situate, fie Forma jocului pin de spontaneitate si creativtae, fie a raporturilor interindividuale pline de responsabilitate si maturtate; ‘a cum veti descoper sn prezenta lucrare, aotti recomand conectarea energie! sexuale cea anim Dacd bdrhatuleaculeazd, tenergia sexuald nu rai poate ajunge la inima cise iroseste. In toc si fie transformatain energie aiubiri, ea este pierduti pentru otdeauna, ‘Actul amoros se desfisoard astfe! doar la nivel sexual, planul afectiv find secituit prin perderea potential vial. n cazcontrar.insi,cind ambi ubit conserva energia sexvall, aceasta a alimenta svasustin, mod fires si armonior, iMbirea reciproci a celor doi; ‘datorts duratel scurte a actului amoros a sider nivelui ener- gti I care se desvoard el, birbacul si femeia nu mat pot integra disclele syperioare ale sexuaizigéapropierea sulleteasc communi afeetiva, mental s spiritual, contemplatia si medditayia. Aceste nvele pot fi experimentate doar atunci cind energia sexual este controlat Fafinat isublimaté prin procedee specific. Studi stintiice mameroase (intre care unele sunt ctate gi in prezentalucrare) au atestat fatal ch ongasme mpc se vorbste despre comtinenta sexual und afl “Dack barb nu ma clea un ‘ormai f conceput copig™ Unul dice cle ma framoaterlspunsur ‘Ste oft de Osho in lara Sex # spraconstng “Capit otf ‘Rtas pe hime side eltre un drabmacharin (peroan’ ce 2 ains pevectunea in conten seen. a tel 9 8 Coal proccniorva men ono dmensiune Contnentete sing tmediu care permite realzares acest procs ov dsceramant Cid hung? la starea de supraconstint prin sex, ind i dabindtconoul ‘Sopra sow, cand a atm stares de commune cD opi Gu fan produs adevirat, ela f cu adevrato crea! (.) Om tro. nseut din brafmachara va ave ui tat eer Ea aca Tongentate de neimaginy, Sndaten sya excelent Eta eb de bl: Formas figuras or 6 ca acl ale une! satu maietuoa Dinchacmana arom eters dose Bunt bites a framusetea st aspra, acestea sr consi ciracterl sh, Ha ‘iat plenar Se vu nase pin de apa cre iin Multiplele benetici pe care te are continents vxvalé pent (Orgasm mulipln in cup u ‘indtatea fizicd, pshic, elationala spiritual a omuluio consacrica © autenticdsexualitate a vitoruli, des icinile cise afl in recut indepirat al planete, in taditile orientale strech Metoda cea mai simpla: PRACTICA Des exist numeroasetehnici yoga taoiste prin intermedi cirora aceste dei pot prinde vali, devenind experienti efectiva,insisicarten pe care oaveti acum in mana consttuie un raspuns detalat la aceasta Fnurebare. Alituri de Orgasmul multiply masculin ea constituie-un hid valoros pentru cei care se iubese si dorese si fac din iubirea lor tun instrument de crestere side uansformare interioara pe drurmul Cte desivarsrea latent in fecaredintre noi. Fava ofera recomandarh ‘tchnici care va vor permite: iva culivatidorinja erotic’ isi vi celebragipasiunes skarmonizafi nevoile masculine feminine, adesea diferte, pentr ‘© mai profunds sasfactiesexuali si comuniuine sufleteasc, ‘i experimentai orgasme multiple mai lang, mai intense ss le ispnditi in intregul corp: ‘si canalizati energia sexual pentru avd imbunita sindtatea, av stimula creativtatea sia vi reste longevitaten ‘i tril) orgasme “trup i sufler”, astfel inet in cele din urma si atingeti o profunda comuniume sifleteasca st spiritual. Pentruaceasaesteinsinecesat si fe depasite dou dintre obstacolele care se interpun cel mai freevent in cal implinirt prin iubire: + ignorant: in celebra sa lucrare Arta de 2 iubi, Erich Proms ne indeamna si devenim constien} de faptul ci ubinea este 0 art, el ‘cum sia tr este ort. "Procesulinvtiii une’ arte we poate imps dou parti: una, mic nu trebule safe pentru That presus decatacea art Acest fuer este adevarat pentru uric, pentru medicin’, pentru timpliie si, deopotrvd, pentru ibire, Poate i iciseascunde rispunsl la intrcharea: de ce oameniiculturii noastre incearct anit de rar i invete aceastl arte In chudsexccurilor Jor evident in iuda profindet lor insetir de igbire, aproape oriee Orgasm multiply in cup este atit de rspindith in zlele noastre, incit idees deschiderti suflevesti fata de 0 fiinta stirneste uneori lumerie,ilaritate sau chiar activeazd mecanisme defensive ca in faa unui real pericol. Omul occidental, pierdut in anonimatal marlor crave, se izleazi de ceil, se inchide fn cuirasasinguriti, ratind ate! sansa de a atinge implinirea prin deschidere si comuniune ‘sufletease cu o alti fit. HS. Kaplan definea intimitatea drept “o caltate particulari a doua persoane de a fi aproape sub aspect “motional”, Ea presupune, dei, fi jmprewnsintr-un spatial nimi Alcilduri sufletest, al cautiri de sine in fnta celilalt prin iubie, presupune deschiderea totaa i Imbogitirea propriel fiinge prin omuniunea un alt univers uman. Dar cum se poate invita arta de a iubi?Frich Fromm rispunde tot printro intrebare: "Se poate invita ceva despre practica unei arte, altfel decit practicind-o?” Réspunsul cel mai complet il putett ala, deci, numai prin experimentarea directa a ceca ce este seris alc. ‘Autor craeti Orgasm mulpla incuplu cieara nenumarate studi realizate pe barbs femei care au doveditcS SE POATE, dar supremil sGitutor este doar propria experiei iar proprile rezultate obyinute intreaga tari ise vor rispindl apoi fn intreags humésin herarea citat ‘deja, Osho imagina astfel vitorul umagititi in condiile im care din ‘ce in ce mai multi oameni vor atinge controlul perfect al energici sexual: “In zai care copi vor infor din brahmacharyaumanitatea vafiatitde minunard, atit de frumoasi, de puternicd, tit de bund, de ‘energica 9 de inteligentA, incit cunoasterea Sinelui Suprem, a ‘Constintel Universal nu va mai i departe pentru nimeni. ” Va fi foarte dificil sii convingi pe oamenii acelor timpur, spune in ‘ontinuare Osho, eau existatcindva oameni cake procreau print sexualitate vulgaris i intlnirea dinte ef nu era mai mult decit un simplu contact fisc. “Exist un mod spiritual de a aborda sexvalitatea Pentru omenire ar putea incepe astfel 9 nov vat.” ‘Sperm cRaceast carte va consul pentru tof ce care o vor parcurge: tun minunat prile} de a experimenta in eupliy SEXUALITATEA VITTORULUT - CONTINENTA SEXUALA -, de atinge implinivea prin iubire side a construi un vitor mai nobil, maf elevat, un vitor al subi. PREFATA \Vivom spune pentruinceputcate ceva despre autor acest crt pentru a intelege mai bine continutal ei, precum 3 nenumaratele Denefict ale actu amoros ew ongasme multiple. Mal inti va voi potest cum am ajuns 8 scriem aceasta carte impreund cu Mantaksi Maneewan Chia, deoarece pin cel moment noi nun propusesem niciodat sscriem o carte despresex. ‘Am descoperit sexualtatea ost atuncicind Rachel intat lo scoali medical, iar Doug muncea 10 ore pe ti. Am fost un nhumaide fapeul ci actele noastre amoroase era mult mai plicute si rmaiprofunde,ci side energia mult amplifies pe care oaveam acum ladlspozte pentru munca pent intreaga noasta vat Sevualttea tis care mai este numiti si “Arta Dormitoruu este tratjieveche de ine mide ani care ofero cunoagtere prof ‘orgasmelor multiple masculine, preci siarmltoraltor secrete ale implinr sexuale. Ea a fost eevoltatd pentru a aja cuplurile si ‘experimentezeacteamoroase mult mai pleat sctomal mare fort dlevindecare, Date find pudoareasi informatie gresierefertoarela semuitate cu care eimai mul inte nom fost eresci Arta Taoist \Dommitoruluiaconsiuitoadevirattrevelaie. Am citt cine deja existentereferitoare la sexualitatea taoist impreuni cu mai mali prieteni care au sp ck pracca prea si fe tminunati, dar nu prea tau cumide unde si inceapa. Din nefeicire nu exsa nil o carte care si explicebirbatilorsfemeilorobisite asemeni oui de unde et inceapi penta a deven multiorgasmic s cum si experimenteze apectee vindecitoure, intim emotionale $1 profund spriualeale atu amoros. nel din urm’, dupa ce mull Pricteni neu cerutaccasta am fostde acd sriem oastel de carte Dupi parcurgerea unei bogate bibliografit 1 dupa indehungate ‘cercetirt a devenitelar pentru noi ck Mantak Chis Maneewan Chia ‘rau cei mai autentici profesori si acestei tradi, avind o viune practcé, Mantak Chia a studiat imp de mii ani cu maest avis, asimilind infelepeiunea sexual pe eae ela aGinato, transformand-o iran sistem bine inchegat pe car la nuit Dragostea Vindecitoare (Healing Love), Beneficile acest sistem sunt stato mai mare putere Mu 0 cape de vindecare siomai mare iubire cit si mai multi plicere gi pasiune. El a predat aceste nofiuni Ia mii de oameni din intreaga lume, a ntrenat sute de profesori si este considerat ca find cet mai mare profesor al lumii de sexwalitate taoisti ca gide alte practic taoiste cum arf ai eb, chi kung sale, Amallat curd c& macs aoiterau el insiy medici care austudiat rispunsul sexual cu multi rigoare si inspiratic. Eram interesai de benefiaile concrete pe care eititorii modem: lear putea obgine in propriie lor dormitoare. Am dorit si punem alituri injelegerea si {ehnicile toiste rafinate timp de mil de ani de cei care leau practicat ‘eu cele mai recente cercetiistimifice. "Am deci i seriem in primul ‘numité “Orgasmu! multiply masculin” (st ‘Maltiorgasmic Mann. tr), deoarece Cea mai mare parte a puterit Dragostei Vindecitoare depinde de capacitatea birbatului de ai caliva sexualitatea gid a deven muliongasmic.Carteaaatinsocoardt sensibildgia fst cit de mii de btrbati din intreaga lume in mai mult de 12imbi ei ‘Discutind despre aceasti prin carte eu mal multi cititori din {ntreaga tard am fost intrebati cind vom scrie o carte despre cupluri care si ajute nu doar birbagi, ci si femelle, sf integreze Dragostea Vindecatoare in vietile lor. in cele din urmd, dupa cativa ani si ‘nenumarateschie am scris cartea Orgasniil muliply in cuphy (thal in limba engleri: The Multiongasmic Couple). Speram am fcut “drepiate acestei radii prezentand cistorilor moderniinjelepciunea ‘onal de care avem atita nevoie in acest le de confuzie carmala. Fie ca tuiiubita ta (sa viitoarea iit) si gist fericirea x impinirea pe eare noi leam descoperit in aceasti practci extrem de puternica $iprofundi a Dragostei Vindecioar. Carlton Abrams ‘Rachel Carlton Abrams ‘Santa Graz, California 17 aprile 2000 INTRODUCERE esi poate prea uimitor pentru cei mai multi oameni, att femeil, cit birtati potavea ongasme multiple. in aceasti care, atat barbatal ‘its iubita lu, pot invita cum si experimenteze orgasme multiple ale Intregului corp. Tots acesta este doar inceputul cunoasteri sexuale pe care vo prezentim, Atunei cind, impreund cu iubita, vet devent ‘multiorgasmic vetiexperimenta o plicere eu mist mai mare. Vet reusi de asemenea si vi armonizati newile sexuale si =i ajunget Jmpreuni lanivele mult mai plenare de intimitate side extaz Orgasme multiple pentru fof/barbatii Putini oameni stiu c& birbati potavea orgasme multiple, Desiacest fapea fost eunoseut inci de acum citera mit de aniin Orient sia fost confirmat in Occident de Allred Kinsey si de alt! sexologi incd din ani ‘40, el rimine Inc3 o sunpriei pentru cei mai mult bib ‘pentru cele mai multe ferei, in prima noastré carte, Orgasmul mutipla masculin, am trecut in revistd cele mai recente dovezi stinifce si am prezentat tehnici siravechi pentru aajuta brbati si devind multiorgasmic. Am urmarit sifurnizim birbatior un manual pentruo experient mai sinitoass ‘mai satisficdtoare asexualititilor Inaceasti carte am urmarit oferim ccuplurilor un ghid sau ceea ce moist numeau"o carte de dormitor” pentru a aprofunda capacitatea ambilor parteneri de a experimenta plicerea, sindtateasintimitatea Orgasme multiple pentru roatefemeile Des faptl cd femeite pot avea ongasme multiple ese bine cunoscut ‘mai multe 50% dinte femei nu au ant niciodata ongasme multiple sa ‘nau orgasmein mod regula In aceast cane vom arta aturorfemellor cum pot deveni multiorgasmice, iar celorcare sunt deja multiongasmice le vom arita cum sisi intensifice sisisi exspansioneze orgasm. Armonizarea doringel sexuale Actul amoros in care ambi bit trlesc orgasme multiple permite cuplutui si ating’ nenumirate culmi ale plicerit orgasmice. De 16 Orga mpl in capt asemenea, el permite birbayilorsifemeilor sii armonizeze rimmurile sidorintele sexual aleseadiferite aste!incit sail o vatdamoroasi implinid si profund intima. Dar plicerea sexuala,indiferent cit de fantastcheste, constimie doar inceputl ‘Sindtatea fizics,intimitatea emotionald sicrestere spiritual ‘Aceast carte are la bazi mii de ani de cunoastere sexual’ si propune si.arate cuplurilor cum is pot utiliza energia sexual pent 4 cultiva toate celelalte aspect sinitatea fick intimiatea emotions oi unter di | inaceast carte vom arta cuplunior cums reunifice Seeste aspecte pentru a atinge un nivel de sindtate, intimitate gi ‘comuniuine spirituala pe care rulfi dintre noi nu le-am erezut hiciodati posible Pierderea infelepciunil sexuale fn lumea moderna noi am pierdut cea mai mare parte a intetepeiuniisexuale. Traim in timpuri de mare libertate sexual, dar si de mare confuzie sexuala. Sexualitatea este folosita pretutindeni pentru a ne starni simurile, dar ceea ce rimane in turma ei este doar o enorma rusine. Multi cititori sar putea si se sma jenati doar pentru simplul fapt cia ales aceasta carte despre sexualtate (orgasme muldple,nimic mai rmult!) dM ibratie. Acesta ste un fapt de inteles din moment ce cea mai mare parte dintre bisercile,sinagogile si moscheele noastré privescsexul prin lentika gust a iii sia moralitii. Cei mai mul dintre noi suntem Ksath sine sim{im profund speriati, dacd nu chiar doborsti de rusine, ‘elativ la nevoile si dorintele noastre sexvate. ‘Cei mai multi oameni petrec ani intregiincercind sti depigeasct rusinea ssisidescapere plicerea sexual. Chiar gameniicuatitudini Sinitouse fata de sexualitate considera inca dificil i vorbeascicuiubita despre ceea cesi dorese din punct de vedere sexual. Sar putea si (i sine mange umeri dar Ong pti capa Descoperirea injelepciuntl sexuale Inaceasti carte prezentim intelepeiunea sexu trail tot. La origine, taoisth a fost un grup de catittor spiritual din Ci antic (in jurul anului 500%.Hr) ear gra consacrat vette pente inelegesinitateasspiritualtatea. In aceasti care vom nur rata ‘aoista “Dragostea Vindecitoate”,deoarece actal amoros cra prvi 2.0 modalitateputernics deane vindeea pe nol ingine spe celle Ea a mai fost numita “Kung Fu Sexual” Kung-Fu inseam’ prs simplu pracied. Dec, “Kung Fu Sexual” iaseamnd pur si spl “practica sexuali" (pitet fins sigur mu vet sparge nicl 0 declarat ci sunt multiorgasmice in anu 1970 nuimarul femeilor multiorgasmice creseuse la ‘nunai 16%" Chiarsastzi, mut ‘mai putine femei decit ne-am COngaemel multipin cupha 69 astepta sunt multiorgasmice. Conerar eredingei populare numai 15 1205 dinerefemei au orgasme muleple” “Mult mai recent, un chestionar anonim a fst trimis a 805 fem eu studi superioare aritanduse asfel ed 43% dintre persoanele care a rispuns au experimentat orgasme muliple™, Cum de sunt aceste femeiatitde norocoase? (Ceanume fac ALTFEL femeile multiorgasmice? Acelasistudiu a patruns mai in profunzime chutind si identifice twasiturile care diferentiaz’ femelle multiongasmice de cele care a doar orgasme simple. Decoperitile at aritat ce anume fac altel femelle rmultiorgasmice. Sunt mai deschise ft de autostimulare:femeile multiongasmice sunt mult mai dispuse ise autostimuleze siau devenit orgasmice lao ‘rst timpurie- Desi acest faptar putea fatribuit unui impuls sexual Snnscut mult mai mare este foarte probabil ca aceste femei sf erescut nurun mediu care a fost deschis a3 de explorarea sexual sau a avut pur sisimplu noroculs ating orgasmul de timpiri in vag. femeie cu orgasme multiple pe care am intervievato pentru aceasta parte, dezoltase un foarte mare atagament pentru dus dupa ce prima -stexperienti orgasmici\a fost wait aici pe cnd era copil. Ea nia mat refuzat niciodati si mai facd baie dup acest incident. Acesteexperiente timpuri ale ogasmului conditioneaz& corpus se adapteze la orgasme. Desi nu ne putem intoarce pentru a ne schimba experientele din copiirie putem si incepem acum si ave ‘mai multe orgasme, ceea ce neva conditiona corpus o fac iar sit Corput lucreazi dups obiynuinte. Nu ne gandim cum se conduce o ‘masini atunei cind suntem fa volan sat ce migcair facem atunci cand ne spilim pe dinji seara inainte de a merge Ia eulcare Orice comportament care intratinteum tiparest identi. Prin experientt noi ne dezoltim cli neuronale prin care corpul nostra ste cums ‘opereze. Ongasmul mu face exceptie de la accastéreguld. Cu cat mai -multe aveti, cu ate mai multe vet putea avea. Asi cunose zonele erogene: femeile multiorgasmice sunt mult mai deschise ati de explorarea sexual Aceasta nu inseamna ci femelle cu orgasme multiple trebuie si fie neapirat interesate de jucitiile sexuale sau dependente de sex. Inseamn pur ssimplu ca sian explorat (sau au permis iubitul lor siile exploreze) domeniul sexual. Ele cunosc locurile de pe corpil 0 Oryasmul mulupla in eupty lor care le fac si lesine de plicere, precum si pe acelea cate le aes cntede plicere, Pe misuri ce vet realiza exeritile din accast carte sivi vet descoperi zonele erogene, vets cum si autosatistaceg sh ‘cum Si ajuat pe partenersivasatistaca ‘Se autostimuteazi fizic si mental: femeile multiorgasmice ish © stimuleazcitorisl in timpulactalui amoros sail pun pe tbitul lor Si facd. Deoarece clitorisul este organuil sexual ch ‘mai multe femei, este absolut vital sl stimulim noi ppunein pe iubitul nostru SH simuleze daci urmatim si ajungem ka orgasm, Femeile cu orgasme muldple sunt mult mai dispuse si foloseasc simularea vaginal anunc cind se autostimuleaza sat cnd fac dragoste ‘cu iubital. Nu numai ci ele is optimizeaz’ stimularea citoridiana, i isi optimizeazd stimularea tuturor zonelor sensible De asemenea, ele cauta si primesestimuliri in zona sfircurilor sist ‘mentin mintea “stirnita" utlizand fantezi sexual, filme erotice | Cer ceea ce doresc:femeile cu orgasme multiple sunt capabile i ‘earl ceea ce dorese sau si direcioneze mana, sexu saa gura ubitult acolo unde vor ele. Ele sunt multmai dspuse si primeasei isi acorde sex oral, De asemenea, ele ij stimuleaz% sau il pun pe partener si le stimuleze mai multe zone erogene simultan.Ele combina si adapteazi stimularea, imbind stimularea sircurilor eu stimularea ctoridian’ si stimularea clitoridiand cu stimularea profanda-saginala sa a unetului G, Astfel, nu mai este un mister de ce aZeste femei reusese si aibi orgasme multiple. Ele ii stimuleazt mult mai freevent Fecare zon sensibili sau iubiti care dorese si fac acest lucr. i, ce spuneti? Folosind micile “wucuri” ale acestor femei muliorgasmice, precum si deprinderle deja dobindite, urmitorit oud pas vi vor jut save orgasme mulipe ort de cite or le et dori Dac doriisd vet orgasme mulipecuiubitl este dee bund ‘Si incurajat si teas acest program de nou past Daca ct deja aceste citeva pagin, iubitul va fi mult mai mult decét un simpluasisent. Noua pasi catre orgasmul multiplu pentru orice femeie Pasul I: Trebuie s8 crezi Orgasmele nu apar inte picioare, ci intre urechi, Stim c& este adevarat, deoarece chiar si persoanele paraplegice care nu au seneapi in zona de sub abdomen experimenteaz totusi orgasmol prin stimularea altor pirti ale corpului (de exemplu, prin stimulares piepealui sau a gatului), Malte femei care considera ca nu pot aves ‘orgasme multiple descoperd ci acesta nu este cazul lor atu cand, “accidental” au un al doilea orgasm, Trebusie si credetic& pute avea ‘mai mult decit un orgasm gi si chutati in mod constient orgasmele multiple. Desi sar putea si fie nevoie de ceva timp pentru cexperimenta pentru prima dati orgasmele multiple, reine cca cit faceti mai multe in aceasti directie, cur atit mai mare este probabilitatea ca data viltoare si aveqi un orgasim multipla Pasul 2: Folositi-va imaginagia Imaginatia unei femei este clementul fundamental al doringel e. Deci, mu uitai si 0 folosif. Retinetit Cu eat v4 Siitimatexciat, cu att mai mul energie sexta vet seu aat ‘mai uyor viva fish vet ongasme multiple. Amexplorat ceanume vi stimuleaa in pra partea acest capitol ‘No ital shutlizatiacum aceastamtocunoastere Pate antipaetal amoros prin atingeri sexual tachinante sau prin siraar prelungite {in timpul ile, Putt de asemenea sarangi loc in cae vet ace dragoste prin jocuri de lumini st parfumuri care vi stimulears sindurle senate. Dacanurmite momente din vise par mai erotce, fotositte acolo, in acea cipal Uncor,o intlniresurpriea de dup amiacd cubital poate fimult ma stsbcitoare dest sexulsommoros deseara act place, explratliteraturasafilmele erotice.imprtsivea acestora ci iubitl poate fun foarte frumos preludi pent acta anvoros. Gu cit mai puternicis mas bogats este viata dumnesvoasted magna, cu att mai capabil ve fdeaampliia excita anc ind eidor Desi fantezia este o parte importants actluiamoros, vse in legitar cual persoandin afaride ubicl dumneavoasta in timp, 2 Orgaeria mulkpta in cup ce facet dragoste cu e/ va por distrage de laschimbaul de energie care are loc intre voi. Actulamoros taoist exemphifca combinarcasubsilia tenergilor sexuale a celor doi pentru ai reinnoi unul altwia forta fincas spiritual, Daca in plan mental nu sunteti eu iubitul, acest Schimb nu poate svea loc. Aceasta nu inseamna totus cn putet sa fanuavayi deloc in timpul actului amoros, ci doar ed trebule si fi prezenti frie si emotional alituri de iubit. De exemplo, vi puteti Jmagina cd suntetamando singuri pe una inte plajee ferbing ale Insulelor Carabe deci cd suntet in dormitorul propri, Pasul 3: Zonele placerii Femelle cu ongasme multiple ii amplificd excitatiastimalindusi diferte zone ale pice. Unele dintre acestea(cltorisul, punctul G) suntatitde importante incitvor fi discutae in detalu ceva mai jos. Vath {descopett deja proprile puncte ierbinj in explorarea corporal de 1a inceputul capitol DDaciatingerea lobului urechiivannebuneste sau mangiierea pti \terioarea bratelor vi face svi contorsionay de plicere, mangitatile Jn timpul sedingei de autostimulare sau inctagl diseret pe tubital ‘dumnesvoasris faci aceasta Supa wor aldegetelor este uh minut _Preambulal stimulirilor mult mai intense care vor urma. ‘Malte femei considera stimularea sfircurilor extrem de excitants De fapt, unele femei pot ajunge la orgasm doarsprin stimularea sfarcurilor Daci sunteti una dintreacele femei care adr stimularea sfarcurilor aceasta va constitu o sursiextraordinara de amplificare a energiei sexuale. VA puteti stimula proprile sfireuri in timpul ocultiviri sau in impul aetuluiamoros. Cei mai multi barbativor considera i este foarte erotic si vi priveasci autostimulind Femelle diferd foarte mult una de cealalt in ceea ce priveste sensbiltateasfircurlors modu in care dorescxfiemngaiate. Unele femei prefera intotdeauma oatingere usoara,asemieni unei pene; ate femei considera ci este foarte erotic casiniisi le fie strinsi in pale, lar sfarcurile si le fie supte ujor si rotite Ja general, cele mai multe ‘femei preferdatingerile usoare atuncicind sunt mai pusin ecitate si stingerile mai imtense auunci cind sunt mai puternie excite ‘Uneor, stimularea inte-un moment nepottivit sau intraun mod nnepotrivit poate duce la durere sau respingere. Este foarte important ‘is aria partenerului cum war place fii mangaata, si dati un Ongena muipta in cup ; feed-back continua place. Daci vi numarati printce femeile care nu au erbal sau non-verbal in legiturd cu ceea ce vi suri prea sensible retinet ci, asemeni oricdrei piri a corpului, en cit init primese mai mult atenie cu atat mai sensibili vor deven Reinet toate tipurie de stimulare sexual vi vor amplificaenergia sexual sau ching’ $i vor face vi fie mai usor si patrundeti inal doilea, al weilea sau chiar al patrulea orgasm, Pasul 4: Calea lim! Daci vibratoarele sunt cel mai usor mod pentru femei de a avea ‘orgasm in impul autostimuliri sexul oral este probabil cea mai ugoari ‘ale pentru femei de avea orgasm atunei cid sunt cu iubitul Este ‘greu si trecem cu vederea plicerea intensi conferité de stimularea Vi pregiteste ef pe amindoi penruactulamoros "Va p re camera pentru actul amoros, Exact in acelasi f eae pregateste pentru o cing romantick Exists un den si olumins discret. Or leret. Orice persoan are propriul stu sit tstetic reeritor la ceea ce este romantic i hednitor.dar este bineciey sigurali ci sicamera dumneayeunied Mentineti elementete care vi data rlacart i hrineste cop de gen ern art cea sau spree TV sn pat Mou e aes Bang Numinatul exe de asemenea sential, Desi multe persoane aleg si faci dragoste pe intuneri f v¢ Dragostea Vindec i 120 Orgasm mili cup preferabil una discret. In timpul DragosteiVindecitoare, cuplurile si focalizcacaatentia asupra ochilor $1 corpulat cella. Este mai {eu fi plenar prezent cit sa ubitaatune cind bbs ups 1 (sa ea) prin intaneric Aprinderes lumanailor este un rial wor si freevent utilzat care poate pregitcorpul pentru a fae dragoste, Lumina hamandrilor ne permite sine priv unl in ochiicelalts sine bucurdm de Tinie Sicurbele formelor noastre magnitice. Lumina lumanaeilor este de a generoasd care imblnzeste forme si ascunde utile noastre, Dragostea asemenea oh eventualele imperfectiuni pe care Fe au cor Vindecitoare este focalizati pe schimbul subtil de energie; ea transcende obsesile legate de imaginea corpului cares consuma pe cei mai multi oameni moderni. Fiecare corp, indiferent de forma si _mirimea hi poate ro suri de act amoros energie siextatic Sa invagim circuitele corpului pat citsin fara lui este vitalimportants Aingeteareiprocd at pentrua ne anmoniza sane produce reciproc plicere. Desi atingetea este instinctual, cei mai multi cameni nu scum side ce atingerea este att de important si nu se ating nicidecum suficient tune’ cd ne atingem reciproc. un hopmon numit oxitocind se clibereaztin fxn nostrusingyn, ceca ce amphi afectvitatea noastré eciptoci,diminueazi stress creste prodictia de htwmoni sexual [La feme’ atingerea amplifics capacitatea de a espande sexual, iar la Dirbuai ea creyte sensibilitatea penis se ATINGERILE AFECTUOASE ELIBEREAZA UN HORMON NUMIT (OXITOCINA CARE NE AMPLIFICA IUBIREA. RASPUNSUL SEXUAL St ‘SENSIBILITATEA SEXUALA, Orgasm up in cup m1 Fird atinger freevente pline de afectiune, femele tind sé devind eprimate si neinteresate de atingerea sexual, iar bibs tind i devin’ mai agresiv si neimteresat de atingeri nesexuale ~atingerile Sexuale find pentru ei o soluie pentru dizarmonta marital Fapt ddeane gine de mani side ne euprinde in bra nu sunt stisfctoare ddoar din punct de vedere emotional, ci sunt de asemenea esentale din punct de vedere fziologic Jn plus, hormonii nostri creeazi bucle de feed-back, ccea ce insearmni ci, cu cit ai multavef, ct att doritimai mult: De accea, cu Atsuntem atinsimai mult, ewatit ne bactrim mai mult de atingere cucit mai mult ficem dragoste cut devenimn dragoste, Din nefercire, bucla de feed-back negativi este la fel de puternici, acestafiind motivul pentru care cuplurile intra in cercurivicioase ale scparirii in care nu seating unl pe cella i nu fae dragoste. Din acest motiveste important ati atingei reciproc, chiar ddaci nu dort si fit sexual Merita de asemenea si facem exces in directia actului amoros presupundnd ci nuexisti nici un motivs\ nu faeem aceasta (obeoxeals huintr aici). Deoarece suntem creatur ale obisnuingel, daci facem ‘eva astizi este mult mai probabil cd vom face acel ceva si maine. in ‘aul sexulu, obisnuinga, cag hormonii, ne potineuraja. Pista buck, feec-backslui orienta in directiacoreeta ai deschig spre aface Atingerea ta este electrics Pentru ois atingerea nu era pur sisimplu o problema de contact fiie stu de react chimied. Asa cum aritam in eapitolul 3, onfortn mediciniichineze, noi suntem plini cle energie electromagnetic cae circu pe ci specifice, numite meridiane, pind in fiecare color al corpului nostri. Putem sischimbsim aceasta energiecu partenerul(a) prin aingere. Virfurle degetelor, buzele, mba s organele genitale sunt cele mai puternice ci prin care putem schimba aceasti energie cou celialt Cand atngetiiubieal(a) focalicaivt supra mainiorslimaginat cnergiaiubitoare curgind prin virfurile degetelor in eorpul iubitei su iubitulu. Retineg! Chil nostu urmeaed mintea, Adingerea atingcre, dar oatingere extaticiivindecitoare neces atentesubire Atingerile ca de fulg Auingerea seal este suprafaia iubiti( li) tezind teint nervoase st aductnd energa im acea 20nd. Jnerum masy 0 presinnte tai mare ta ibitei i) in ip ceauingeiteusoare vor tezi pea, placa msc Pentntaatinge senzvato femere, birtsul irbuics retind cenerga ef rebuie adustedtre organele genitae dela extrcmititi Ela reba sirinceapa eu mainile si picioarele es sh urce de-a tungul bratelors Picioarelor. Apoi,el poate incepe din zona capu ‘up. Numa le va putea atinge direct. Uslizind metaforele taoistilor, Yael este visi poate minngiia ce ainconjurat de cdteva or organele genital el ssement ape, deci eltrebuie cad din indimi cobordndl pe formele rotunde ae femeii cite punicusl cel mai de jos, vaginal Apase adn Jotdeatna in local cel mai de jos. Perini aatinge senzual an hitb emesis tebuie st retina chenengia. Ji sexual treed fe extras cin zea penis stadusi fn festa! oypu. Din acest moti, ea poate incepe din zona penis ATINGEREA SENZUALA ASEMENI UNUL FULG CARE PLUTESTE, USOR PE SUPRAFATA PIELII TREZESTE. TERMINATIILE NERVOASE. ‘SU ADUCE ENERGIE IN AGEA ZONA atingandd usor, dar Fir ase focaliza pe smmulatea hi divect Ea nu trebutie sid easc si Inteteascdfoeul, ct sf mentind unl moenit Daci ese excita prea tare, va exploda svaejacla Ridicand energaa i inbi sexual din zona genital a barat ate adace cise brate are, extrigindo apoi de aici, auc sive cap. Aceasta va indeparta ener de in zona pep i ele hai sexual sii va nium mai an comtroal ej, ajnwhl de asemeniea st experimenteze orgasine ale intregulu corp, Desigur, daca el are dificult de erectie, energia webnie ads site penis (reineti! Cand batbatul se inte pep gravitate se te, forta de pune erectii, deoarece singele ise din penis. Dich mentinerea erect’ constitue o problema pentru el, este mia bine barbatus nse intind pe spate astfel ineat forta de gravitate st aduci singele fn penis sin si indeparteze de el. Poritia sera. kgennnehi sau incins deasupra iubites sunt smule mai indicate pet hharbatol pentm basbatal care doreste si objint san sf menting 6 erectie) Partile corpului in Occidemt,tinelem sine gandim la oameni ca niste masini iar pntile corpurilor noasire sunt separate asemeni pirtlos tel main Cand atingem corpulinbtei sau iubiea este important she atin imeridianele, circu prin compsicade fapt unhirit st eaten sexta a partenerei sa partenerubi sim nar si stimuli ansait pparteacorpuli. Ca alte cuvint, cea mai mare plcere poate fprowocat atingand anumite terminatii nervoase dit en si picioare, div sfareuri saw organe genital, dar acest ers stunt conectati pit Fetea cu restul corpului. Urnaarii si aplcati perspectiva holstiea ‘energetica asupra corp vi partenerei(lui) chiar acd wrmarit si va ‘afinatideprindereade a tea\ annie piri ale corp 1 Dragostes Vinndectoarefecare atingere constzue parte ani itn babe lence. Inarmonizares reciprocslaptal dea te tne de ndinisau de a ni buzele intra situ senual stat la fel de importante ea acnilamorospr Desi sugestil are rmieaz sunt barate pe observaistrivechi st pe neraliza, Tt stub ‘oper propnite modui de axa produce pliceve unl stult modeme, ele sunt, desig, dow lila, propmile preferinte legate de modal in care va place 3 vse pe poate acorda timpul necesar pentru a explora peisajului erotic al celuilalt Este rotdeauna cel mai bine si memnoragi Buzele si limba ‘Cei mai multi cameniincep instinct prin ase sia, armonizandugt {ovina imparting reciprocrespiagia.Limbasi buzele pot ofer adesea pliceri nesfaryite pe misura ce gure se contopesc din ce in ce mai profand. Conform taoistilor, buzele si limba constituie dou dintre are se poate schimba energie, atfelineat et prineipalele canal p Fecomandau sarutul profund si descoperit independent de francesi) Cand a atingeti burele ew ale Celuilat wimiteties energia citre el (ca) si beti de asemenca din Taoist considera salva este tn elixir suprem, un cocktail dttor de viati. Dar amintiivi ck ambi partenerttrebuic xb ie de acord ssupra cantitii de saliva ce trebuie si fie inghigt de ware. Multor Puteg intotdeauna si Dhiba e place mai multi sis decat femeit cereti partenerei i va sirute asa cum dorestest fie siratat Pietea capului Zona capului este coroana corpului si de asemenca 0 culme energetica. Puteti 8 cc tribuig la stimularea varfului capulu partenerei(lui) si si aducett cnergia aici zgiriind usor sealpu ppartenerei, casi cum ati mangdia o piscd. De aici putetiincepe s aduceti energia catre in jos pe Canalul Anterior al corpului ppartenerei(i) coborind cu mangiierile saw sirutiile pe parte palais (lu Urechile Conform medicine chineze, pe sapraata recor se ses Coloana vertebral ol principal pe care puteyi conduce energia din zona genitali cdire creer, In timp ce v3 imbritisai partenerul va foarte mult ajutat daca ivy mngdia usorcoloana vertebral pent Tajuta sisi rice enengia Mainile 51 Mii ‘mai excitante parti ale corpulti nostru. Mavimea si forma degetclor les picioarele noastre fae parte dintre cele mai sensibile si ‘de la maini side a piioare le face perfecte pentru ale linge sau a le suge, ceea ce vd va aduce iubitul si iubita in virtejuri plicere ‘Sirutarea si linsul palit iubitului su iubitei si zone interioare 8 bbratelor poate f extrem de excitanta, Bratele $1 coapsele Bratele si coapsele rispund minunat la atingeri uyoare ea de fay iar partea interioard a coapsclor este extrem de sensibild ka ating usoare gla mingdierea cu limba, pe masura ceva apropiatiincet zona genital 126 Orga mapa in cuply ‘Santi (ai el, dar si ai lui Miser spirale in jurul sinilor, in cercur din ceTa ce mai mich duc energiacitresfareur, Rotiren di thufel incat sh atinget sfarcurile ceuilat generar chicare poate mplifice siimularea parteneruks (ei). In final, prindeti sfarcurile ppartenerului saa partenetel intre degetul mare si clelate degete gi Fotij sor sfircurle inte ele («ar putea si dort si incepert doar cu ‘unl dintre ele) ‘Desi sfircurile sunt, cu sigurant, cea mai senzitiva parte a sanilor tunel feme, celor mai multe feme le place si le fie atinsé si masatd intreaga suprafatiasi i focaliza asuprasfarcuilor ‘Femeiledifera foarte multin ceea ce priveste intensitatea stinmulait pe eate odorese s din punct de vedere al forte cw care le place sile Fie strinsi snii si sfarcurile. In general, cu eit mai exciatd este 0 femete, cutive restint ca fad mai plicucio stinulare mai puternicd, ‘ceca ce constitu unl dintre movivele pentru care celor mai multor Yemei le place ostimulare mai intensia sfircurlor ceva mai trzi in imped unui pretudia prehingit sau al actului amoros. ‘Shniissfareurile birbatilor sunt mult mai putin proeminente sin general mult ini pudin sensibile decitalefereilor. Aceasta a condus Ih eredinga gresiti cf sfarcurile birbatilor nu sunt sensibile. Mul Ditbati descoperd insi ch sFarcurile lor sunt foarte sensbile si chiar devin erecte, in timp ce alfiau nevoie de ostimulige regulaté pente ‘atrea acest terminati nervoase. infin, unl birbati nu se incAlzese hiciodati Ia stimularea srcurilor si prefer’ ca partenera lor si se indrepte cite alte puncte mult mai sensible “Asa cum aratam anterior limbs esto conduct extraordinari pent chisi nus exist’ un mod mai bun de a teri sfarcurile partenereitui) ‘eedt ct limba, Folosiea limb sia gurit pentru a stimula sfarcurile ‘ste evident pentru mul amen, date find instinctele noasre legate ide hriivea asin, ‘Exist un innghi al exeitatiei comturat de sircuri (atta bb cits la femei) side onganele genitale. Simulind sfarcurle unelfemei (sa ale unui barbat) stinulat adesea s organele genital in acelas timp sat ‘cl putin generati un gen de doring care is cere imediat implinire, Organele Et genitale Gitovsul femes are ceamai mare’ din corp si, datoritd acest sensibilitgi amplificae, el trebuie si fie oncentratie de terminagiinerese (Orgasm meuipty i ep 1 ‘siaduce doringa a punctl de erbere, ‘outesns Tal occ gener snap rang easind mic spat ato penance pepo ka ac fost denernena kinesin onal ean tec “ein Apr ncreacininghaguporctateeenee etm ica emda we Siotacsdnsse paicas nadeawaprenonses Netoeaes Sess wer gna iubiethutnacnas ving peeee ee ‘ane ns vt In cadets make esa ae Citi el petra ange perl Ae iaentinppcnuaahngloegamssiopacuisrncertce Cher tr cae st de aga ws ata eek | or currorisut 12s orgs soup in cpt Jn mod epetat femelle au demonstrat cd ajung la orgasm ta fel de repesl casihirhati in timpul autos stemalnd ctor GGreyeala pe care o fac foarte multe cuplur este presupunerea ci. femeie ns rcbuie ise ating’ in timpul atl sexual aa clitoral nu teebtie fie stmt in timp aul amoros. ‘isbat pate inva foarte mul despre merlin care i plac une fem sbi ie stimulateitoraul, daca ea exte dipshit arate. Ea poate incepe prin a se autora lisa pe partener sisi pund ‘degetele peste ale c, penta sit local i presitnea cared plac. De asemenet, ais poate pune degetele peste ae hi, orienting cate locurle“erbing”saritand intensitatea presiun pe care 0 doret. Tn timpalaetlsi amoroseli poste ange clitoris spate intensifien cexctata tmlareaOdat.ce cuplurile vat acest mod de Scimularea in pal actlsismororele mse wor mai ing de saisfactia emi sa daca fost bine pentru ex Autostimularea in doi Mut oameni se simt rusinai sise autostimuleze atunct cand sunt singurica si nu mai vorbim de cazul cine sunt ev iubita. Lisa spusek autostimularea este un peat sit onssine, jar neva dase autostimul Jn faa inbitei (ui) poate f yocant’ saujenant. Este dificilsi depisim. ani de condijionare social referitoare la imastusbare. Daci vi simi jenat, primul cru pe eare tebuie si aflatrestec& mu suntetsingural ‘care fice aceasta Aldoilea este 4 rusingarefertoare la autostiare nu este natural. Perspectiva puritan asopra sexualitigi este doar tuna dintre multiplele perspective asupra sexualittii umane. Pena ‘ois, care privesesexualvatea ca parte esentialia sexuaitiivumane, Imasturbarca este numitd cultiare solo sau exerci genital. Acest exercitiu este prvitca parte escntialé a cultivn sindtiu sexuale sia Sindhi le ansambla a intregului comp. , De asemenea, atostimularea neste specifics sau persoanelorsingure. Asociatia Medicali Americand explicai Iucrare-luman Sexuality (Sexualizatea umara) ci masturba ceva obisnuitatitin rindul birbatilor itsialfemeiior de tote iar femeile tind si se masturbeze mai mult pe mistri ce in ‘varsti. Unul dinte sti sugerenza ci 70% dintre bisbagi si femelle sitoritesudiate se autostimuleacs®, Multe persoane consider’ ci daca jubita(ul) se autostimuleart aceasta reprezint 0 critic la adresa lor sau ered c2 nu sunt doit, -_ Autostimularea nu ia locul actulu sexual realizat eu wn partener mai curind poate fio valoroasi completare. Un studi realizat la Universitatea din Chieago a deseaperit ca persoanele cate fi sei mod regulat eu in partener se autostimuleaz care nu fac aceasta" Char sei care nu resin nici ojend si se autostimuleze ciel sun singuri sunt adesea reticengi si se autostimueze in fata pastenerul sau partenerei, Adesea ne simtim valnerabili cand ne alostimuen in fata partenerului, exprimandwne ate dorintele, Desi aceasta pte inspaimantitor, ointimitateautentica (sexual ude orice alti se hazeara pe acest tip de “wulnerabilitate”, Daca va putetiineteaja reciproc si fiji vulnerabili” sv puteidevalui dorinyle in dormniton vet fi mult mai dispusi si vi deschidet inimile unul fata ele celatae in celelalte domenti ale relate Ghidavea mains parteneralii (ei) in timpal aenilui amotes constiniie ma dintrecele mai efieicte modalities cura Si deevitie p mile rine. Dat an. fortati inate a elfea) fc prewar (a} pein aceasta, wales daca sini vezislent din parte faicei). Nu putes fi fortis fiun uuerabii, Constrirea nel rela iubitoare, de spin seciproc. de intinitate sexual si emotional est Celina bum mod de a vata nl pe cela sv ez iain donor ‘Unele persoane se por st amenintate de fap c&iubitatul) se anvontintleneintimmpal acta sexta, Sar ptea ca ele resin ck ‘anferi plavere partenerulai este exetusiv rola sresponsabilitatea lor Si si resimta cisconfort si neplacere atic end acest rol este “eerut Cecelia”. Desi dorinta dea olen plicere parteneruhui(e) este 0 dorinnd nobil.adevirnt ese cfccare este responsabi pent proptial ‘aang, Nicputens sdb cuir organ pentna simple mori et Corgis apace in proprial nostra creer EROTISMUL “DIGITAL” Auwuci cau harbatl ii introdice eegetele in vaginal iubite’ elt poate stil prnctl state puncteale placer evo mai mare precizie ecat poate lace cu penisil inate de asi penetra iubita, bixbatal tuebuie ses plimbe degetete pe buzele ei vagal, jucinduese cuele ‘veltonsul panacanal ea este nba ata, Ore mai ria Sidilatacieste, cw atit wai pleats iva penetrareact degen Daci iueste-complt lubrfiata birbatil pate folosi saliva sau ule eavearesi va ge degetl ca lbrifiant sat poate incerea sexul oral (evi mai jos). cee ceva adice lt suprafat lubrifianit et natural I flan de said, cet nai nt Tub stn ueinile naturale: sa Tubtifianit bavati pe ap. Niciodta we wtlizatt vaselind, lei parfinnate sat logit eae pot iit sag, Antti cecil Fup eanciven si mu tielie mize ei prezersanw. dierent ce tnctodi de lubfiere mizai lubrfiercaeste important. Dackfemea este “useata”explorinile cele mai bine intentionate ale barat Sor aces se sin epic sadesea chiar sist ren Tn plus fath ce v8 hubrfia partenera, un alt motiy pet cane barhatul trebnie si fie incer in penetrare este cH va treba si ‘consttiasei”antieiparea i. Asa cat went mal sus. sae este Inaiineet elect yang sein ibat poate ave nana mai ince lya aduce dorinta partenetc, foarte rapid, la panctalde-fierbeve Jaime cand et ova panne, ea va fi afin mai ees in plus, pamctal G (alte oritoare atnge orgasm Punctele A,B, C31 G Punctal G et e deschicerea saga pe peretele a : rein petal este plasat undeva ee ora Hl Sora. Aces pctete nt et ewe si sprnent ef femeile (5) malts batbati) cumonteate de ant ia Orgasm mulipta in expla ‘sreme acest punc. Taoist mumea Pers Neagr. Dey wate femelle a tun astel de punet, el este inci unul dint punctele controversate, Aeoarece unekefemet rau descoperi iar altele nu (ine) Este important si cunoasteyi teva eruri de bari despre punctl Ginainte ea partenerul s4inceapa sl exploreze: ‘Punctul G este cel mai faimos punet de plicere din vaginul unei femei, da, de asemenea, iecare femeie are proprilesale puncte unice de plicere. Se pare c& punctal G exe pur si simpli un nervi care, atuni nd este atin, devine extrem de sensi alte “buchete” de neri pe care le puteti descoperi. Mult mai recent Punctele “X iY" au fost descoperite pe partea dreapti si pe partea stingi a punctului G, la aceeasiadncime (cam la 2.5 ~ 5.5 em in interior). Sui recente sugereaz ci clitorsul, care se considera cha fost cndvao micéstructur.acorpulueste de fapt mult mai mare sick nervi si coboard in peretivaginull “Taoist cunosteau importanta stimuli aceste pti vaginal g au deseris un ine al plicerit exact la intrarea in vagin cam la aceeatt adncime. Acesta este motivul pentru care ei accentuauimportanta Penetrrilorsuperfcale dreaptastangasjossus (veri "lngurubarea ic, mai jos). Unete femei descriu puncte foarte plicue stu ate a ora 43181 ceasului, cam la jumatate peretilor vaginal. Alte femei deseriu e& resimt o mare plicere in fundul sacul vaginal, desea localizat mai sus sau (atu cand suit intinse pe spate), mal Jos de cervix. Dac barbatl isi plimbi un deget saiPdoua in jurul ‘aginulu si exploreazi, vet descoperiimpreuni tiramurile plicert propri si unice S& gisim calea... Descoperirea punctulul G .CULMILE PLACERIT cind ferneia nu este exctati punctal G este dificil de descoperit, desi putet sé simiti adesea piele ineretia sau o zoni.cevamaitare. BANI DE BUZUNAR el se poate dilata, atunci cn este stimulat pnd la mirimea une! monezisau chiar mabmare - CAND FEMEIA ESTE EXCITATA: este cel mai bine si stimulat punctul G atunci cand femeia este deja excita sxe apropie de or ‘ALERTA VEZICH URINARE: unele femei resimt un anumit Orgasm mubiplain cup 133 dlisconfort sau chiar impulsul de urina atunci cand le este stimulst ppunctul G. Aceasta este normal sse poate datora apropierii punctlat G de uretrasivezica urinariafemei. Daca partenenal face misedrile ‘mai usor si stimuleaza ew ribdare acest punct, disconfortul se va \wansforma in plicere. Daci femeia este ingrijorati de aceasta newoie parent de aurina, ea fi poate golivezica mat inti sau poat ‘isi seas singura punctal in intimitatea ba, DOI NERVI SUNT MAI BUNI DECAT UNULSINGUR: conform studilorfiziologice, de la vagin 3 clitoris pornese dou diferite. Un barat poate si stimulezesimtltan punctl G i clitoris ‘bite, ceea ce poate duce la orgasme extrem de intense inacelai timp, este importants retneti cd unele ferme nu au unl ‘sau mai multe puncte speciale mai sensbile deci tele. Femeile mu Uwebuie si se simti fortate si descopere diferite puncte si, daca cexplorarea devotatd nu dezvaluie nici o comoar’ ascunsé, aminttev &, pentru cele mai multe femei,ntregul vagin este oladi de comori ale placerii in plus, in timpul penetrrit en degetul (ca sin eazul Penetririefective) barbatul trebuie i aba pris nu loveasc cervix {emeli, ceea ce ii poate provoca dureri. Cervixul este situat it rofunzimea yaginulu dar localzarea ui variazd de la femeie la ferneie sichiar pe perioada ciclului menstrual, Drept urmare, mand inceata sitandra este intotdeauna cel mai ban sat. Organete LU gentale Ase cum am mentions, energa yang uch din zona onganeor senile Aste atne| ind emeaecal eave webu crag enerla din ona genitals sho aden etl corel Mang wo ona pean apo apn ener sean inseguleorpplimbnd or frie degettor inne pn prea ints spate ator Cina nl rag conser enegia sexual organeleaproape enc nsona pean dec fste mporant st rp teas energie date de vain ine orp pen et vides ves eos arecescxaltes asin pind ade repedes mal babatvordorst rece cata reed la sumulres genta. De cseimportants recone ae dving naturals i pote ‘vai asc un og mtn sscrsexpaont dacdvaconsacraoanimiti pron de inp penta lapanenerya seul in nuegul cor. Bneyiayany ent coplochs odd te

S-ar putea să vă placă și