Sunteți pe pagina 1din 1

Societatea Comerciala.Sediul............................

Cod Fiscal.....................
Nr. _____ /____________PROCES VERBALIn urma convocarii din data de _______
trimise prin Posta catre d-nul___________________ pentru rezolvarea dosarului de
personal, in temeiul art. 266 dinCodul Muncii, s-au stabilit urmatoarele:a)
Imprejurarile in care fapta a fost savarsita:- D-nul ____________________ lipseste
nemotivat in perioada de la________panala_________b) Gradul de vinovatie al
salariatului;- S-a incalcat regularoentui -intern privind
__________________________- A sustras / nu a sustras bunuri din cadrul societatii
in valoare totala de____________c) Consecintele abaterii disciplinare:- Contractui
individual de munca a fost suspendat cf. art. 52 alin. 1 lit. "a" din Codul Muncii.-
Salariatui a pricinuit/ nu a pricinuit daune societatii in valoare totala de___________-
A ingreunat/ nu a ingreunat activitatea din cadrul departamentului din care face
parte.d) Comportarea generala in serviciu a salariatului:- Salariatui
___________________________ a avut/ nu a avut un comportament neadecvatin
timpul prestarii serviciului;e) Eventualele sanctiuni disciplinare. suferite anterior
de acesta:- A avut/ nu a avut sanctiuni disciplinare prevazute de art. 264 alin. 1 din
Codul Muncii, iaracestea sunt:Concluzii: La incheierea procesului verbal s-au propus
urmatoarele sanctiuni prevazute inart.264alin. 1:Prezentui proces verbal a fost
intocmit in 2
(doua) exemplare.Intocmit,Comisia:Reprezentantui legal al unitatii: L.S.Data _____
Ora ______Semnatura salariatului convocat:Salariatui are/ nu are obiectiuni