Sunteți pe pagina 1din 20

EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI GRADUL II (REGLEMENTĂRI TEHNICE).

Enunt Varianta a Varianta b Varianta c

Utilizarea conductelor metalice pentru nu este permisă


este recomandată este permisă condiţionat
apă drept conductoare de protecţie: I7/ Art. 5.5.3.2

tensiunea foarte joasă de protecţie


TFJP reprezintă abrevierea pentru: tensiunea foarte joasă de securitate tensiunea foarte joasă pentru panouri
I7:2011/Art. 5

Amplasarea instalaţiilor electrice de


joasă tensiune pe trasee comune cu
trebuie evitată
acelea ale altor instalaţii sau utilaje care este interzisă este opţiunea proiectantului
I7:2011/Art. 3.0.3.4
ar putea să le pericliteze în funcţionare
normală sau în caz de avarie:

distanţa determinată de condiţiile


distanţa cea mai scurtă de-a lungul împiedicării apropierii periculoase de
distanţa cea mai scurtă în aer liber, fără
izolaţiei, între două părţi neizolate sub părţile sub tensiune ale personalului de
interpuneri de alte materiale izolate, între
Distanţa de conturnare reprezintă: . tensiune sau între acestea şi părţi legate exploatare sau ale utilajelor de
două părţi neizolate sub tensiune sau
la pământ exploatare şi de reparaţii, cu respectarea
între acestea şi părţi legate la pământ
PE102:1986/Art.1.2.1 lit. j normelor de protecţie a muncii în vigoare
pentru instalaţii electrice.

În amplasamente cu risc de incendiu


datorita prafului şi /sau fibrelor,
temperatura la suprafaţa corpurilor de 115º C
200º C 80º C
iluminat, în caz de defect, trebuie să fie I7:2011/Art. 4.2.3.2.14
limitată la:

În cazul în care alimentarea


consumatorului se face din cofretul de 3% pentru receptoarele din instalaţiile
5% pentru receptoarele din instalaţiile
branşament de joasă tensiune, valorile electrice de lumină şi 5% pentru restul
10% pentru toate tipurile de receptoare electrice de lumină şi 12% pentru restul
căderilor de tensiune, în regim normal de receptoarelor (forţă etc.)
receptoarelor (forţă etc.)
funcţionare faţă de tensiunea nominală a I7:2011/Art. 5.2.5.1
reţelei, trebuie să fie de cel mult:
În cazul instalaţiilor electrice de
alimentare a motoarelor electrice,
pierderea de tensiune la pornire, faţă de
12%
tensiunea nominală (dacă nu se dispune 20% 25%
I7:2011/Art. 5.2.5.3
de alte date specificate de producătorul
motorului etc.), trebuie să fie cel mult
egală cu:

În mod special se prevăd conductoare


din cupru la circuitele electrice pentru
2
alimentarea de sisteme şi instalaţii de 2 2
10 mm
16 mm 25 mm I7:2011/Art. 5.1.5.2 lit. a)
prevenire şi stingere a incendiilor, atunci
când secţiunea conductoarelor din
aluminiu ar rezulta mai mică de:

În spaţiile de producţie pot fi amplasate de tip închis


numai de tip capsulat întotdeauna, necondiţionat, de tip deschis
instalaţii electrice de joasă tensiune : PE102:1986/Art. 2.5

În spaţiile de producţie pot fi amplasate de tip capsulat


numai de tip închis întotdeauna, necondiţionat, de tip deschis
instalaţii electrice de joasă tensiune : 102:1986/Art. 2.5

în care se efectuează diverse operaţii


în care accesul este permis numai
sau procese tehnologice, accesibil şi
Încăpere sau spaţiu de producţie se care serveşte exclusiv pentru procese persoanelor autorizate pentru exploatarea
persoanelor neinstruite în exploatarea
numeşte acea încăpere sau spaţiu: tehnologice electrice. instalaţiilor electrice şi care au
instalaţiilor electrice
responsabilitate în acest sens
101:1985/Art. 1.2.3 lit. a)
La alegerea soluţiilor de realizare a se va avea în vedere posibilitatea
nu se va prevedea utilizarea conductoarelor reglementările tehnice nu fac referire în
instalaţiilor de conexiuni şi distribuţie de utilizării conductoarelor neizolate
neizolate acest caz la tipul conductoarelor
joasă tensiune: 102:1986/Art. 4.8.3
La alimentarea motoarelor de joasă
20 A/mm2 pentru conductoare de
tensiune, densitatea maximă de curent
35 A/mm2 pentru conductoare de aluminiu 50 A/mm2 pentru conductoare de cupru aluminiu
admisă în regim de scurtă durată la
I7:2011/Art. 5.2.4.1.3 lit.c
pornire este de:
La alimentarea motoarelor de joasă
35A/mm2 pentru conductoare de
tensiune, densitatea maximă de curent 2 16 A/mm2 pentru conductoare de
35 A/mm pentru conductoare de aluminiu cupru
admisă în regim de scurtă durată la aluminiu
I7:2011/Art. 5.2.4.1.3 lit.c
pornire este de:
La realizarea tablourilor şi barelor de
30 mm
distribuţie de joasă tensiune, distanţa de 40 mm 50 mm
I7:2011/Art. 5.3.3.19.1
conturnare trebuie să fie de cel puţin:

Legăturile conductoarelor izolate se


acoperă cu material electroizolant (de ex.
întotdeauna
tub varniş, bandă izolantă, capsule numai dacă sunt accesibile opţional
I7:2011/Art. 5.2.6.7
izolante etc):

parte conductoare accesibilă a unui


echipament, care poate fi atinsă şi care
Masă (a unui echipament sau element de elemente conductoare din instalaţie aflate elemente izolante din instalaţie aflate în în mod normal nu se află sub tensiune,
construcţie) reprezintă: sub tensiune legătură cu pământul dar care poate fi pusă sub tensiune în
urma unui defect a zolaţiei de bază.
I7:2011/Cap. 2

Protecţia circuitelor împotriva


supracurenţilor electrici, care se prevede de regulă numai a conductorului în
întotdeauna numai a conductorului în
pe toate conductoarele de fază, trebuie să neapărat a tuturor conductoarelor active care este detectat supracurentul
care este detectat supracurentul
producă deconectarea: I7:2011/Art. 4.3.4.1.1

Protecţia motoarelor electrice împotriva


care poate fi temporizată în anumite
întreruperii sau scăderii tensiunii de
întotdeauna rapidă întotdeauna temporizată cazuri
alimentare şi restabilirea ei ulterioară
I7:2011/Art. 5.3.1.7.3
este o protecţie:

dacă o întrerupere a sursei de


alimentare sau o scădere a tensiunii
Protecţia motoarelor electrice împotriva
poate produce o condiţie periculoasă,
întreruperii sau scăderii tensiunii de
la motoarele cu puteri peste 5 kW o deteriorare a maşinii sau afectarea la motoarele cu puteri peste 10 kW
alimentare şi restabilirea ei ulterioară se
activităţii în curs de desfăşurare
prevede:
I7:2011/Art. 5.3.1.7.3
Protecţia unui motor trifazat împotriva pe toate conductoarele de fază şi pe pe toate conductoarele de fază
pe două conductoare de fază
suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută: conductorul neutru I7:2011/Art. 5.3.1.7.2.1

Protecţia unui motor trifazat împotriva


pe toate conductoarele de fază
suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută: pe un conductor de fază pe două conductoare de fază
I7:2011/Art. 5.3.1.7.2.1

contact electric al persoanelor sau al


contactul nemijlocit sau prin intermediul
Se consideră atingere indirectă: contactul persoanelor sau animalelor animalelor cu părţile conductoare
unui element conductor al persoanelor sau
domestice sau de crescătorie cu părţi ale accesibile puse sub tensiune ca urmare
animalelor domestice sau de crescătorie cu
unei instalaţii electrice a unui defect.
părţi active ale unei instalaţii electrice
I7:2011/Cap.2

Se poate renunţa, în anumite condiţii, la


prevederea unui dispozitiv de protecţie
împotriva suprasarcinilor la reţelele IT,
de curent diferenţial rezidual
în cazul în care fiecare circuit neprotejat de protecţie împotriva scurtcircuitelor de protecţie împotriva supratensiunilor
I7:2011/Art. 4.3.2.3.1
împotriva suprasarcinilor este protejat
printr-un dispozitiv:

Secţiunile conductoarelor de fază


tipului circuitului de alimentare (aerian sau căderii de tensiune
trebuie să fie corespunzătoare din punct secţiunii conductorului de protecţie
subteran) I7:2011/Art. 5.2.4.1.3
de vedere al:
stabilităţii termice în regim de lucru
Secţiunile conductoarelor de fază
tipului circuitului de alimentare (aerian sau permanent sau intermitent al
trebuie să fie corespunzătoare din punct secţiunii conductorului de protecţie
subteran) receptoarelor
de vedere al:
I7:2011/Art. 5.2.4.1.3
Valoarea curentului maxim admisibil
într-un conductor în regim permanent de tipul receptorului alimentat lungimea circuitului secţiunea conductorului
lucru se stabileşte în funcţie de:
Valoarea curentului maxim admisibil
într-un conductor în regim permanent de lungimea circuitului materialul conductorului tipul receptorului alimentat
lucru se stabileşte în funcţie de:
Valoarea curentului maxim admisibil
într-un conductor în regim permanent de modul de montare tipul receptorului alimentat lungimea circuitului
lucru se stabileşte în funcţie de:
Valoarea curentului maxim admisibil
într-un conductor în regim permanent de tipul receptorului alimentat natura izolaţiei conductorului lungimea circuitului
lucru se stabileşte în funcţie de:

între conductoarele active şi


În instalaţiile de joasă tensiune aferente numai între conductoarele active luate 2 conductorul de protecţie conectat la
numai între două conductoare active
clădirilor, rezistenţa electrică a izolaţiei câte 2 reţeaua de legare la pământ
trebuie măsurată: I7:2011/Art. 8.1.1.3.3

tensiunea foarte joasă pentru circuite tensiunea foarte joasă de securitate


Abrevierea TFJS înseamnă: tensiune foarte joasă de protecţie
subterane I7:2011/Cap. 2

Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de simultaneitatea sarcinilor în regim


numai de sarcinile în regim normal de
de protecţie în cazul motoarelor se face numai de sarcinile de pornire normal şi de pornire
funcţionare
ţinându-se seama: I7:2011/Art. 5.3.1.2

Alegerea corpurilor de iluminat şi a natura izolaţiei conductoarelor de cerinţele luminotehnice


condiţiile de iluminare naturală
surselor de lumină se face în funcţie de alimentare I7:2011/Art. 5.4.16

Alegerea corpurilor de iluminat şi a destinaţiile încăperilor şi a construcţiei natura izolaţiei conductoarelor de


condiţiile de iluminare naturală
surselor de lumină se face în funcţie de I7:2011/Art. 5.4.16 alimentare

dintr-o singură sursă de alimentare,


Alimentarea receptoarelor cu rol de întotdeauna din două surse de alimentare din una sau din două surse, conform
în anumite cazuri
securitate la incendiu trebuie asigurată: independente opţiunii consumatorului
I7:2011/Art. 7.22.1

Alimentarea transformatorului de sonerie direct din tabloul de distribuţie numai dintr-un circuit de iluminat
numai dintr-un circuit de prize
sau soneriei de 220 V se face: . I7:2011/Art. 5.4.13 normal

Alimentarea transformatorului de sonerie numai dintr-un circuit de iluminat dintr-un circuit de prize
numai direct din tabloul de distribuţie
sau soneriei de 220 V se face: . normal I7:2011/Art. 5.4.13

Alimentarea transformatorului de sonerie dintr-un circuit de iluminat normal


numai direct din tabloul de distribuţie numai dintr-un circuit de prize
sau soneriei de 220 V se face: . I7:2011/Art. 5.4.13

Amplasarea aparatelor cu ulei în este interzisă


este permisă în anumite condiţii este permisă, dar nu se recomandă
interiorul tablourilor electrice: I7:2011/Art. 5.3.3.18
Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi
receptoarelor electrice în locuri în care ar
este interzisă
putea fi expuse direct la apă, ulei, se admite se admite condiţionat
I7:2011/Art. 5.1.6.11
substanţe corozive, căldură sau şocuri
mecanice:

Amplasarea instalaţiilor electrice de


este interzisă, cu unele excepţii nu există în prescripţiile energetice o
conexiuni şi distribuţie în interiorul este permisă întotdeauna
PE102:1986/Art. 2.7 prevedere în acest sens
încăperilor de cabluri:
Amplasarea instalaţiilor electrice sub
este total interzisă
conducte sau utilaje pe care poate să se admite întotdeauna se admite condiţionat
I7:2011/Art. 3.0.3.5
apară condens:

punctul de delimitare între


Branşamentul electric este partea din
distribuitor şi consumator,
instalaţia de distribuţie a energiei firida de branşament coloana electrică
reprezentat de bornele contorului
electrice cuprinsă între linia electrică şi:
SR234:2008/Art. 3.1.3

Conform PE 102/86, ca elemente de aparate debroşabile


numai siguranţe fuzibile orice tip de întreruptor
separare în zonele de lucru se folosesc: PE102:1986/Art. 3.7

Conform PE 102/86, ca elemente de siguranţe fuzibile


orice tip de întreruptor numai aparate debroşabile
separare în zonele de lucru se folosesc: PE102:1986/Art. 3.7

Căile de curent ce nu se pot realiza în


execuţie etanşă, în încăperi şi în spaţii Cu
Al otel
din exterior cu mediu corosiv, pot fi I7:2011/Art. 5.1.7.2 lit. b)
realizate întotdeauna din:
trebuie legate prin conductoare de
Carcasele bateriilor de condensatoare de trebuie legate la pământ numai în
protecţie la pământ nu trebuie să fie legate la pământ
j.t.: anumite situaţii
PE102:1986/Art. 4.7.5
delimitate astfel încât persoanele sunt
delimitate astfel încât nici o parte aflată sub
protejate, prin masuri luate la montaj
tensiune nu poate fi atinsă, iar învelişul la care echipamentul este complet închis
sau în exploatare, numai împotriva
Celule de tip deschis sunt cele: metalic al celulei protejează persoanele în carcase de protecţie, etanşe faţă de
atingerii accidentale a părţilor sub
împotriva efectelor termice ale arcului aerul atmosferic
tensiune
electric
PE101:1985/Art. 1.2.1 lit. d)
Circuitele de joasă tensiune de curent nu pot fi grupate pe acelaşi panou
se recomandă să fie grupate pe acelaşi este interzisă gruparea pe acelaşi panou
alternativ, de curent continuu sau de (dulap), necondiţionat
panou (dulap) (dulap)
tensiuni diferite PE102:1986/Art. 4.4.7
Circuitele de joasă tensiune de curent este admisă gruparea pe acelaşi panou
este interzisă gruparea pe acelaşi panou se recomandă să fie grupate pe acelaşi
alternativ, de curent continuu sau de (dulap), în anumite condiţii
(dulap) panou (dulap)
tensiuni diferite PE102:1986/Art. 4.4.7
Coloanele electrice colective pot 20 de apartamente
10 apartamente 30 de apartamente
alimenta cel mult: SR234:2008/Art. 4.1.10
trebuie sa aibă aceeaşi secţiune pe toata
pot avea doua secţiuni dacă lungimea pot avea doua secţiuni dacă lungimea
Conductoarele coloanelor electrice: lungimea lor
coloanelor depăşeşte 20m coloanelor depăşeşte 10m
SR234:2008/Art. 5.2.1
Conductorul (bara) fazei S, va fi vopsită galbenă
roşie albastră
cu culoarea: PE101:1985/Art. 6.8.7 lit. b)
Conductorul de protecţie al coloanelor în cazul firidelor de branşament, la bara doar dacă secţiunea conductorului nu are
numai dacă secţiunea conductorului este
electrice individuale trebuie să fie legat de legare la pământ 2 valoare constantă pe toată lungimea
mai mică de 10 mm
la pământ: PE155:1992/Art. 3.2.3 coloanei
în cazul tablourile de distribuţie ale
Conductorul de protecţie al coloanelor consumatorilor, la borna de legare la doar dacă secţiunea conductorului nu are
numai dacă secţiunea conductorului este
electrice individuale trebuie să fie legat pământ de pe rama metalică a valoare constantă pe toată lungimea
mai mică de 10 mm2
la pământ: tablourilor coloanei
PE155:1992/Art. 3.2.3
în circuitele monofazate cu trei
în circuitele monofazate cu două conductoare şi în circuitele polifazate ale în circuitele monofazate cu trei
Conductorul neutru (N) trebuie să aibă conductoare, indiferent de secţiunea căror conductoare de fază au secţiunea conductoare şi în circuitele polifazate
aceeaşi secţiune cu conductorul de fază: conductoarelor indiferent de secţiunea conductoarelor de
mai mică sau egală cu 25 mm2 Cu sau 35
I7:2011/Art. 5.2.4.6.1 fază
mm2 Al

în circuitele monofazate cu trei


în circuitele monofazate cu trei conductoare conductoare şi în circuitele polifazate în circuitele monofazate cu trei
Conductorul neutru (N) trebuie să aibă şi în circuitele polifazate ale căror ale căror conductoare de fază au conductoare şi în circuitele polifazate
aceeaşi secţiune cu conductorul de fază: conductoare de fază au secţiunea mai mică secţiunea mai mică sau egală cu 16 indiferent de secţiunea conductoarelor de
sau egală cu 25 mm2 Cu sau 35 mm2 Al mm2Cu sau 25 mm2Al fază
I7:2011/Art. 5.2.4.6.1

la borna conectata la partea filetata a


Conductorul neutru se leagă la dulia
la borna din interior la oricare dintre borne duliei
lămpii:
I7:2011/Art. 5.4.19
Partea conductoare accesibilă a unui
Conform I 7, parte activă a unei instalaţii echipament electric sau a unui element conductorul neutru (N)
conductorul PEN
este: de construcţie care poate fi atinsă, dar I7:2011/Cap. 2
care în mod normal nu este sub tensiune

conductor sau parte conductoare Partea conductoare accesibilă a unui


Conform I 7, parte activă a unei instalaţii destinată să fie pusă sub tensiune în echipament electric sau a unui element
conductorul PEN
este: funcţionare normală de construcţie care poate fi atinsă, dar
I7:2011/Cap. 2 care în mod normal nu este sub tensiune

parte conductoare a unui echipament,


care poate fi atinsă, şi care nu este în
partea izolantă accesibilă a unui element de
Conform I 7, parte conductoare mod normal sub tensiune, dar care elemente conductoare din instalaţie aflate
construcţie care poate fi atinsă, şi care
accesibilă este: poate ajunge sub tensiune în cazul sub tensiune
poate ajunge sub tensiune în caz de defect
unui defect al izolaţiei de bază.
I7:2011/Cap. 2

Coridorul de acces din faţa sau din


spatele unui tablou se prevede cu o
lăţime de cel puţin … măsurată între 0,8 m
0,5 m 1m
punctele cele mai proeminente ale I7:2011/Art. 5.3.3.24
tabloului şi elementele neelectrice de pe
traseu
Corpurile de iluminat care se instalează
în depozite cu materiale combustibile, prevăzute cu glob, respectiv cu difuzor
echipate cu lămpi fluorescente prevăzutecu grătar protector
categoria BE 2, trebuie să fie I7:2011/Art. 5.4.19
întotdeauna:
Corpurile de iluminat echipate cu lămpi dispozitiv pentru îmbunătăţirea
cu descărcări se prevăd în orice tip de grătar protector factorului de putere legătura la un conductor de protecţie
încăpere cu: I7:2011/Art. 5.4.19

Culoarea verde-galben pentru izolaţia


de protecţie şi de neutru (PEN)
conductoarelor si cablurilor se foloseşte faza neutru de lucru
I7:2011/Art. 5.1.4.3.1 lit. b)
pentru marcarea conductorului de:

Culorile lămpilor care indică poziţia verde pentru poziţia deschis


alb pentru poziţia deschis albastru pentru poziţia închis
aparatului de conectare trebuie să fie: I7:2011/Art. 4.9.10
Culorile lămpilor care indică poziţia alb pentru poziţia închis
albastru pentru poziţia închis alb pentru poziţia deschis
aparatului de conectare trebuie să fie: I7:2011/Art. 4.9.10

Dacă din verificarea la stabilitatea


termică la scurtcircuit nu rezultă o
aluminiu cu secţiunea minimă de 150 oţel cu secţiunea minimă de 150 mm2
secţiune mai mare, bara de nul din aluminiu cu secţiunea minimă de 100 mm2 2
mm PE102:1986/Art. 4.8.10
interiorul tabloului de distribuţie de joasă
tensiune se va realiza din:

Dacă într-un amplasament se exercită se aleg astfel încât să fie satisfăcute


nu sunt condiţionate dacă există acceptul în spaţiul respectiv nu se pot monta
mai multe influenţe externe, condiţiile cele mai dezavantajoase.
beneficiarului echipamente electrice
caracteristicile echipamentelor electrice: I7:2011/Art. 3.0.2.5

Dacă protecţia motoarelor contra


suprasarcinilor este realizată cu toate conductoarele active
conductorul neutru toate conductoarele de fază
întrerupere, dispozitivul de comutaţie I7:2011/Art. 5.3.1.7.2.1
trebuie să întrerupă obligatoriu:
puterii absorbite, care se poate
determina în funcţie de puterea totală
Dimensionarea branşamentelor se puterilor instalate ale aparatelor
instalată şi de un coeficient de criteriilor constructive
efectuează pe baza: electrocasnice existente la consumator
simultaneitate
PE155:1992/Art. 2.1.1

Dimensionarea conductoarelor de simultaneitatea sarcinilor în regim


numai de sarcinile în regim normal de
circuitelor de alimentare în cazul numai de sarcinile de pornire normal şi de pornire
funcţionare
motoarelor se face ţinându-se seama: I7:2011/Art. 5.3.1.2

Dispozitivele pentru suspendarea


de 5 ori greutatea corpului de
corpurilor de iluminat (cârlige, bolţuri, de 3 ori greutatea corpului de iluminat
peste 5 kg iluminat, dar nu mai puţin de 10 kg
dibluri, etc) se aleg astfel încât să suporte utilizat
I7:2011/Art. 5.4.21
fără deformări:
Dispunerea barelor colectoare în în plan orizontal, iar în cazuri bine
în plan vertical, iar în cazuri bine
tablourile de joasă tensiune se în plan vertical motivate în plan vertical
motivate, în plan orizontal
recomandă să se facă: PE102:1986/Art. 4.8.10
Distanţa între nivelul pardoselii şi partea
0,4 - 0,5 m
inferioară a firidelor de branşament 0,3 m 1m
SRE234:2008/Art. 5.1.20
trebuie să fie de:
între părţile conductoare rigide aflate
între partile conductoarelor flexibile sub
Distanţa minimă de izolare în aer Ao între părţile conductoare rigide aflate sub sub tensiune si elementele legate la
tensiune si alte părţi sub tensiune sau
reprezintă distanţa minima: tensiune si aparţinând unor faze diferite pământ
legate la pământ
PE101:1985/Art. 5.2.2
Este admisă racordarea prin prize la
2 kW I7/Art.
circuitul de alimentare al receptoarelor 0,5 kW 1 kW
5.3.2.3
electrice cu putere nominală până la:

instalaţii din încăperi din categoriile celor


Este obligatorie protecţia la suprasarcini
cu risc de incendiu sau de explozie instalaţii de comandă instalaţii de semnalizare
pentru:
I7:2011/Art. 4.3.2.2.1
faptul că prevederea respectivă
faptul că respectarea unei astfel de
Expresia ,,de regulă" folosită într-o obligativitatea strictă a respectării prevederii trebuie să fie aplicată în majoritatea
prevederi trebuie justificată întotdeauna
reglementare tehnică indică: în cauză cazurilor
în proiect
PE132:2003/Art. 1.2.4
faptul că nerespectarea unei astfel de
Expresia ,,de regulă" folosită într-o obligativitatea strictă a respectării prevederii faptul că prevederea respectivă poate fi prevederi trebuie justificată
reglementare tehnică indică: în cauză aplicată în anumite cazuri întotdeauna în proiect
PE132:2003/Art. 1.2.4
Fiecare conductor conectat la bara trebuie să poată fi deconectat
nu este obligatoriu să poată fi deconectat trebuie să poată fi deconectat uşor, fără
principală de legare la pământ la tabloul individual
individual utilizarea unei scule
general: I7:2011/Art.5.5.2.3
Îmbinarea tuburilor de protecţie a
interzisă admisă doar pentru tuburi cu diametru
conductoarelor electrice la trecerile prin admisă
I7:2011/Art. 5.2.12.3.4 mai mic de 16 mm
elemente de construcţie este:

sunt pentru TFJS sau TFJP cu o


În anumite condiţii, în volumul ,,0" din sunt pentru TFJS sau TFJP cu o tensiune sunt pentru TFJS sau TFJP cu o tensiune
tensiune nominală care nu depăşeşte
încăperile cu băi sau cu duşuri pot fi nominală care nu depăşeşte 24 V tensiune nominală între 12 V şi 24 V tensiune
12 V tensiune alternativă
instalate receptoare electrice dacă: alternativă alternativă
I7:2011/Art. 7.1.5

În camerele de copii din creşe, grădiniţe,


spitale de copii, prizele trebuie montate
peste 1,5 m
pe pereţi la următoarele înălţimi peste 1m peste 2m
I7:2011/Art. 5.4.25
măsurate de la axul aparatului la nivelul
pardoselii finite:

În cazul consumatorilor racordaţi direct


la reţeaua de joasa tensiune a
4 kW
distribuitorului, pornirea directa a 3 kW 5,5 kW
I7:2011/Art. 5.3.1.3 lit. a)
motoarelor monofazate se admite pentru
o putere de până la:
În cazul consumatorilor racordaţi direct
la reţeaua de joasă tensiune a
5,5 kW
distribuitorului, pornirea directă a 4 kW 7,5 kW
I7:2011/Art. 5.3.1.3 lit. a)
motoarelor trifazate se admite pentru o
putere de până la:
În cazul în care funcţionarea în paralel a
se prevăd blocaje corespunzătoare
două sau a mai multor surse este reglementările în vigoare nu fac referire
pentru împiedicarea conectării în paralel se montează indicatoare de securitate
interzisă, pentru a se evita această la o astfel de situaţie
PE102:1986/Art. 3.2
schemă:

În cazul în care funcţionarea în paralel a în cazuri extreme, când nu se pot


opţional, se prevăd blocaje corespunzătoare
două sau a mai multor surse este realiza blocaje, se admite montarea de
pentru împiedicarea conectării în paralel sau se montează indicatoare de securitate
interzisă, pentru a se evita această indicatoare de securitate
se montează indicatoare de securitate
schemă: PE102:1986/Art. 3.2

În cazul în care temperatura minimă este


se admite dacă se prevede o încălzire
sub valorile stabilite de norme, montarea se admite în cazul în care aparatele au
locală nu se admite
aparatelor înglobate în echipamentul de ulei
PE102:1986/Art. 2.12
joasă tensiune :
În clădirile de locuit se prevăd în fiecare prize după necesităţi
cel mult două prize cel puţin trei prize
încăpere: I7:2011/Art. 5.4.24
este admisă în cazul în care
În conformitate cu prevederile normelor
este recomandată (pentru utilizarea exploatarea instalaţiilor electrice se
tehnice, montarea unor instalaţii cu nu este recomandată
corespunzătoare a spaţiului încăperii) face de către aceeaşi organizaţie
tensiuni diferite în aceeaşi încăpere:
PE101:1985/Art. 5.1.21

În încăperi de locuit şi similare se


recomandă ca traseele tuburilor circa 0,3 m
1m 0,5 m
orizontale pe pereţi să fie distanţate faţă I7:2011/Art. 5.2.12.2.4
de plafon la:
În încăperi în care se impun condiţii
speciale de protecţie datorită de tip special (de ex. cu obturatori)
trifazate montate aparent
utilizatorilor (copii, bolnavi mintal etc.), I7:2011/Art. 5.4.29
prizele trebuie să fie
În încăperi în care se impun condiţii
prevăzute cu dispozitive de protecţie
speciale de protecţie datorită
trifazate diferenţială ≤ 30 mA montate aparent
utilizatorilor (copii, bolnavi mintal etc.),
I7:2011/Art. 5.4.29
prizele trebuie să fie
În încăperile de producţie electrică,
este obligatorie prevederea iluminatului se poate prevedea iluminat natural
conform prescripţiilor energetice se admit luminatoare
natural I7:2011/Art. 5.1.13
aplicabile:
În încăperile de producţie electrică,
este obligatorie prevederea iluminatului nu se admit luminatoare
conform prescripţiilor energetice nu se poate prevedea iluminat natural
natural I7:2011/Art. 5.1.13
aplicabile:
În instalaţiile de joasă tensiune, distanţa
de izolare în aer între părţile sub tensiune
cel puţin 50 mm
neizolate ale tabloului şi elemente de 75 mm 100 mm
I7:2011/Art. 5.3.3.19.3
construcţie (uşi pline, pereţi) trebuie să
fie de:
se utilizează de regulă echipament de tip reglementările nu fac precizări privind
nu se poate utiliza echipament de tip
În instalaţiile de tip interior: interior tipul de echipament ce se montează în
exterior
PE102:1986/Art. 2.12(4) astfel de instalaţii
în anumite situaţii se poate utiliza reglementările nu fac precizări privind
se utilizează numai echipament de tip
În instalaţiile de tip interior: echipament de tip exterior tipul de echipament ce se montează în
interior
PE102:1986/Art. 2.12(4) astfel de instalaţii

În instalaţiile electrice pentru şantiere de


construcţii şi de demolare, rezistenţa de
maximum 4 Ω
dispersie a prizei de pământ şi rezistenţa maximum 1Ω minimum 4Ω
I7:2011/Art. 7.4.34
conductoarelor de protecţie până la
receptor trebuie să fie de

În locuinţe se prevede câte un circuit de


2 kW
priză separat pentru receptoare cu puteri 2,5 kW 3 kW
I7:2011/Art. 5.3.2.3
de peste:

Încadrarea în clasele de reacţie la foc şi


reglementărilor specifice
rezistenţă la foc a materialelor se face în PE 102 normativului I 7
I7:2011/Art. 3.0.2.2
conformitate cu prevederile:

Instalarea bateriilor de condensatoare de în dulapuri speciale


în orice spaţiu în exterior
joasă tensiune poate fi făcută: I7:2011/Art. 7.21.13

Instalarea bateriilor de condensatoare de în încăperi separate


în exterior în orice spaţiu
joasă tensiune poate fi făcută: I7:2011/Art. 7.21.13

Instalarea conductoarelor electrice în este interzisă este admisă numai pentru conductoare de
este admisă
tuburi sau ţevi montate în pământ: I7:2011/Art. 5.2.12.1.4 cupru
Întrerupătoarele, comutatoarele şi
(0,6-1,5) m de la axul aparatului
butoanele de lumină se montează, faţă de 1m de la axul aparatului 1,5 m de la axul aparatului
I7:2011/Art. 5.4.22
nivelul pardoselii finite, la înălţimea de:

Întrerupătoarele, comutatoarele, şi numai pe conductoarele de fază


numai pe conductorul de nul pe fază sau pe nul, nu are importanţă
butoanele de lumină trebuie montate: I7:2011/Art. 5.4.22
Întreruperea conductorului de protecţie nu este permisă de regula nu este permisă, cu excepţia
este permisă
prin aparate de conectare: 102:1986/Art. 4.5.3 anumitor cazuri

La circuitele electrice pentru alimentarea


receptoarelor de importanţă deosebită
cupru
(receptoare din blocul operator al aluminiu cupru sau aluminiu
I7:2011/Art. 5.1.7.2 lit. a)
spitalelor, iluminat de siguranţă, etc)
materialul conductoarelor este:

La consumatorii alimentaţi din posturi de


20 % din puterea transformatoarelor
transformare proprii, puterea celui mai 30 % din puterea transformatoarelor din
10 % din putere transformatoarelor din post din post
mare motor alimentat pe j.t., care post
I7:2011/Art. 5.3.1.4
porneşte direct, nu va depăşi:

stabilităţii termice în regim de lucru


La instalaţiile electrice de forţă secţiunile
permanent sau intermitent al tipului circuitului de alimentare (aerian
conductoarelor de fază trebuie să fie secţiunii conductorului de protecţie
receptoarelor sau subteran)
corespunzătoare din punct de vedere al:
I7/Art. 5.2.4.1.3 lit. a)

La instalaţiile electrice de forţă secţiunile stabilităţii termice în regim de scurtă


tipului circuitului de alimentare (aerian
conductoarelor de fază trebuie să fie durată la pornire. secţiunii conductorului de protecţie
sau subteran)
corespunzătoare din punct de vedere al: I7:2011/Art. 5.2.4.1.3 lit. c)

atât atunci când uşile tabloului sunt


La instalaţiile electrice interioare de
numai atunci când uşile tabloului sunt numai atunci când uşile tabloului sunt închise, cât şi atunci când sunt
joasă tensiune, marcările panourilor
închise deschise deschise.
trebuie să fie vizibile:
PE102:1986/Art. 4.9.2 lit. b)

La realizarea planşeelor în coridoarele nu se admit denivelări


se admit denivelări de maxim 5% se admit denivelări de maxim 10%
încăperilor de producţie electrică: PE101:1985/Art. 5.1.16
La realizarea tablourilor şi barelor de
distribuţie de j.t., distanţa minimă de
izolare în aer între piesele fixe sub 15 mm
10 mm 20 mm
tensiune ale diferitelor faze, precum şi I7:2011/Art. 5.3.3.19.1
între acestea şi părţi metalice legate la
pământ trebuie să fie de cel puţin:

La stabilirea numărului de circuite pentru 3 kW pe un circuit monofazat şi 8 kW pe


1 kW pe un circuit monofazat şi 5 kW 5 kW pe un circuit monofazat şi 10 kW
iluminat normal se recomandă de a nu se un circuit trifazat
pe un circuit trifazat pe un circuit trifazat
depăşi o putere totală instalată de: I7:2011/Art. 5.4.5

Legarea conductoarelor din cupru la


aparate, maşini, elemente metalice fixe,
se face (de regulă) prin strângere 10 mmp
16 mmp 6 mmp
mecanică cu şuruburi în cazul I7:2011/Art. 5.2.6.11
conductoarelor cu secţiuni mai mici sau
egale cu:
cu ajutorul şuruburilor, clemelor sau
Legăturile barelor se execută: numai prin sudare numai cu ajutorul şuruburilor prin sudare
I7:2011/Art. 5.2.6.10
prin sudare sau prin înşurubări cu
Legăturile conductoarelor de protecţie numai prin înşurubări, cu contrapiuliţe şi contrapiuliţe şi inele de siguranţă
numai prin sudare
trebuie executate: şaibă elastică (şaibă elastică)
I7:2011/Art. 5.2.6.12
Legăturile conductoarelor din aluminiu prin cleme speciale, prin presare cu
pentru îmbinări sau derivaţii trebuie să se prin răsucire şi matisare scule speciale sau prin sudare prin lipire cu cositor
facă: I7:2011/Art. 5.2.6.8

Legăturile electrice între conductoare


în interiorul tuburilor sau ţevilor de în interiorul golurilor din elementele de numai în doze sau cutii de legătură
izolate pentru îmbinări sau derivaţii se
protecţie construcţie I7:2011/Art. 5.2.12.3.6
fac:
Măsurile pentru evitarea contactului
atât la montarea aparentă cât şi la
direct cu materialul combustibil al numai la montarea aparentă a elementelor numai la montarea sub tencuială a
montarea îngropată
echipamentelor electrice cu grad de de instalaţii electrice elementelor de instalaţii electrice
I7:2011/Art. 3.0.3.8
protecţie inferior IP54 se aplică:
Montarea dozelor de trecere este
obligatorie în cazul în care lungimea 15 m
10 m 20 m
coloanelor în linie dreapta, pe orizontală, PE155:1992/Art. 3.2.10
depăşeşte:
Montarea liberă a conductoarelor se admite condiţionat
este interzisă este la latitudinea beneficiarului
electrice pe clădiri, la exterior: I7:2011/Art. 5.2.9.1
se face interpunând materiale
Montarea pe materiale combustibile a incombustibile între acestea şi
echipamentelor electrice cu grad de este strict interzisă este admisă fără restricţii materialul combustibil sau elementele
protecţie inferior IP54: de distanţare I7:2011/Art.
3.0.3.8
este interzisă numai în cazul în care
Montarea siguranţelor de j.t.pe este interzisă
este întotdeauna permisă conductorul de protecţie este folosit şi
conductoarele instalaţiei de protecţie: I7:2011/Art. 5.3.4.5.1.2
drept conductor neutru nul
Montarea tuburilor de protecţie a trebuie evitată; se poate face excepţie
conductoarelor electrice de j.t. pe este strict interzisă este admisă fără restricţii pentru tuburi metalice
pardoseala combustibilă a podurilor: I7:2011/Art. 5.2.12.2.5
Montarea, pe conductoarele de protecţie,
interzisă
a unor elemente care pot produce permisă în anumite condiţii la latitudinea consumatorului
PE102:1986/Art. 4.5.3
întreruperea circuitului este:

de regulă, cu dispozitive de protecţie


Motoarele electrice alimentate prin
numai cu dispozitiv de protecţie la numai cu protecţie la suprasarcini, pentru la scurtcircuit şi dispozitive de
circuite separate trebuie prevăzute pe
scurtcircuit, pentru puteri mai mici de 5 kW puteri mai mici de 5 kW protecţie la suprasarcină
toate fazele:
I7:2002/Art. 5.4.8
se recomandă să nu se prevadă
Pe circuitele secundare ale este obligatoriu să se prevadă protecţia la nu există în prescripţiile energetice o
protecţia la suprasarcina
transformatoarelor de curent: suprasarcină prevedere în acest sens
I7:2011/Art. 4.3.2.1
se permite renunţarea la protecţia la
Pe circuitele secundare ale este obligatoriu să se prevadă protecţia la nu există în prescripţiile energetice o
scurtcircuit
transformatoarelor de curent: suprasarcină prevedere în acest sens
I7:2011/Art. 4.3.3.1.3.1
Pentru asigurarea selectivităţii, între
curenţii nominali ai fuzibilelor a două doua trepte
o treapta trei trepte
siguranţe consecutive , diferenţa trebuie I7:2011/Art. 4.3.7.1
să fie de cel puţin:
aceeaşi secţiune ca şi conductorul de
Pentru circuite monofazate, conductorul aceeaşi secţiune ca şi conductorul de fază aceeaşi secţiune ca şi conductorul de
fază, numai pentru conductoare de
neutru (N) va avea: I7:2011/Art. 5.2.4.6.1 fază, numai pentru conductoare de cupru
aluminiu

Pentru motoarele monofazate, protecţia obligatoriu pe conductorul de fază opţional pentru motoare mai mici de 1,1
obligatoriu pe conductorul neutru
contra suprasarcinilor se face: I7:2011/Art. 5.3.1.7.2.1 kW
Pentru un circuit trifazat cu patru
conductoare de aluminiu cu secţiunea 2
25 mm
conductoarelor de fază de 35 mm2, 16 mm2 35 mm2
I7:2011/Anexa. 5.32-1 pct. 2.1
conductorul neutru are secţiunea minimă
de:

Pentru verificarea rezistenţei de izolaţie a


pardoselii trebuie efectuate cel puţin trei
măsurări în acelaşi amplasament; una din cca. 1 m I7:2011/Art.
cca. 0,5 m cca. 2 m
aceste măsurări se efectuează la o 6.11
distanţă de orice conductor extern
accesibil din amplasament de:

încăperi cu cadă de baie fixă (cadă de


Prevederile pentru instalaţii electrice în baie) sau duş şi zonelor învecinate,
încăperi cu cadă de baie sau duş pentru duşurile de urgenţă utilizate în industrie
încăperi cu cadă de baie sau duş din conform recomandărilor sandardului SR
tratament medical sau laboratoare.
normativul I 7 se aplică pentru: HD 60364 – 7 – 701.
I7:2011/Art. 7.1.1

Prevederile normativului I 7 – 2011 se


clădirilor cu funcţiuni agroindustriale şi
aplică la proiectarea, execuţia şi depozitelor de materiale pirotehnice şi
agrozootehnice minelor şi carierelor
exploatarea instalaţiilor electrice explozive
I7:2011/Art. 1.1 lit. d)
aferente:
Prevederile normativului I 7 – 2011 se
protecţiei clădirilor împotriva
aplică la proiectarea, execuţia şi depozitelor de materiale pirotehnice şi
minelor şi carierelor trăsnetelor
exploatarea instalaţiilor electrice explozive
I7:2011/Art. 1.1
aferente:
Prizele cu tensiunea de 230 V sunt cu contact de protecţie
în construcţie capsulată în execuţie sub tencuială
întotdeauna: I7:2011/Art. 5.4.8
Protecţia la supracurenţi a bateriilor de
siguranţe fuzibile
condensatoare de joasă tensiune se întreruptoare manuale separatoare
PE102:1986/Art. 4.7.2
realizează prin :

Protecţia la supracurenţi a bateriilor de întreruptoare automate care permit


condensatoare de joasă tensiune se întreruptoare manuale separatoare întreruperea curenţilor capacitivi
realizează prin : PE102:1986/Art. 4.7.2
pot fi asigurate printr-un singur
Protecţia la suprasarcini şi protecţia la trebuie asigurate prin dispozitive de trebuie asigurate printr-un singur
dispozitiv de protecţie
scurtcircuit protecţie separate dispozitiv de protecţie
I7:2011/Art. 4.3.1.2
Protecţia motoarelor împotriva
încălzirilor anormale trebuie să fie
asigurată, de regulă, pentru fiecare motor 0,5 kW
2 kW 3 kW
a cărui putere nominală este mai mare I7:2011/Art. 5.3.1.7.2
de:

Puterea instalată pe un circuit monofazat


2 kW
de prize din clădirile de locuit şi social - 1 kW 1,5 kW
I7:2011/Art. 5.4.7
culturale este de:

Puterea reactivă a bateriei de


condensatoare în cazul compensării cel mult 90% din puterea de mers în
cel mult 70% din puterea de mers în gol a cel mult 80% din puterea de mers în gol
locale (individuale) la receptoare de gol a receptorului
receptorului a receptorului
putere mare (motor asincron, I7:2011/Art. 7.21.9
transformator) trebuie să compenseze:

linia electrică aeriană sau subterană şi


Racordul electric este partea din firida de branşament şi coloană sau coloana electrică şi bornele contorului
firida de branşament
branşament cuprinsă între: colonele electrice montat la consumator
SR234:2008/Art. 3.1.51
0,5 % pentru racordurile electrice
Racordurile şi coloanele electrice se 10 % pentru racordurile electrice
subterane, respectiv 1% pentru 5 % pentru racordurile electrice
dimensionează astfel încât să fie subterane, respectiv 5% pentru
racordurile electrice aeriene şi pentru subterane, pentru racordurile electrice
îndeplinite condiţiile de cădere de racordurile electrice aeriene şi pentru
coloanele electrice colective sau aeriene şi pentru coloanele electrice
tensiune. Acestea nu trebuie să coloanele electrice colective sau
individuale colective sau individuale
depăşească: individuale
SR234:2008/Art. 4.1.6
Ramificaţiile din distribuţiile cu
conductoarele electrice din traseul principal să solicite cu tracţiune redusă să nu solicite la tracţiune conductoare
conductoare electrice libere montate pe
să poată suporta eforturile de tracţiune conductoarele electrice din traseul electrice din traseul principal
izolatoare în interiorul clădirilor se
suplimentare principal I7:2011/Art. 5.2.10.9
fixează astfel încât:

numai cu dispozitiv de control


utilizarea unui anumit tip de reţea (ca
permanent al izolaţiei conductorului
fără a fi necesară luarea unor măsuri schemă de protecţie) şi eventual
Reţeaua de tip IT se utilizează: neutru faţă de pământ şi/sau declanşarea
anumite prevederea unor protecţii sunt opţiuni ale
automată în caz de defect
proiectantului
I7:2011/Art. 3.3.2.9

Rezistenţa de izolaţie a unui circuit (de


joasă teniune) cu tensiune nominală > mai mare sau egala cu 1 MΩ
mai mică de 0,5 MΩ mai mare sau egala cu 2 MΩ
500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să I7:2011/Art. 8.1.1.3.3
aibă o valoare:
Schema de legare la pământ de tip TN-S,
reglementările nu fac precizări privind
în care un conductor de protecţie distinct la ultimul tablou spre consumator
cazurile în care se utilizează acest tip de numai în reţelele cu tensiune peste 500 V
este utilizat pentru întreaga schemă, se I7:2011/Art. 3.3.2.4
schemă
utilizează:
Schema de legare la pământ de tip TN-S,
când trebuie separate PE şi N pentru reglementările nu fac precizări privind
în care un conductor de protecţie distinct
asigurarea funcţionării protecţiei numai în reţelele cu tensiune peste 500 V cazurile în care se utilizează acest tip de
este utilizat pentru întreaga schemă, se
I7:2011/Art. 3.3.2.4 schemă
utilizează:
Se admit doze comune pentru circuitele dacă acestea funcţionează la aceeaşi
dacă puterea instalată pe fiecare circuit
de iluminat normal, de prize, de comandă tensiune întotdeauna
nu depăşeşte 2 kW
şi de semnalizare: I7:2011/Art. 5.4.2

Se admite alimentarea a mai multor


receptoare electrice de forţă de aceeaşi
natură şi destinaţie (de ex. motoare) prin 15 kW
8 kW 10 kW
acelaşi circuit de j.t. prevăzut cu I7:2011/Art. 5.3.1.1
protecţie comună la scurtcircuit, dacă
puterea totală instalată nu depăşeşte:

contactul persoanelor sau animalelor


contactul direct al persoanelor sau al contactul persoanelor sau animalelor
domestice sau de crescătorie cu mase puse
Se consideră atingere directă: animalelor cu părţi active domestice sau de crescătorie cu părţi ale
accidental sub tensiune datorită unui defect
I7:2011/Cap. 2. unei instalaţii electrice
electric

Se prevede accesul pe la ambele capete


pe coridoarele din dreptul tablourilor de 10 m I7:2011/Art.
3m 5m
distribuţie formate din mai multe panouri 5.3.3.29
având o lungime mai mare de:

Se recomandă ca legăturile pentru


curenţi din interiorul tablourilor de joasă 100 A
50 A 75 A
tensiune să fie realizate din bare pentru PE102:1986/Art. 4.4.6
curenţi mai mari de:

Se recomandă ca montarea instalaţiilor


în încăperi separate nu există în prescripţiile energetice o
electrice de interior cu tensiunea până la în aceeaşi încăpere
PE102:1986/Art.2.6 astfel de recomandare
şi peste 1000V să fie amplasate:
Secţiunea minimă admisă a
conductorului de fază pentru circuitul 2,5 mm2 cupru 2 2 2
1,5 mm cupru, 2,5 mm aluminiu 4 mm aluminiu
unui receptor electrocasnic monofazat cu I7:2011/Anexa 5.32-1 pct. 2.1
putere de peste 2 kW este de:

Secţiunea minimă admisă pentru


conductoare de fază din circuite pentru 2,5 mm2 cupru 2 2 2
1,5 mm cupru, 2,5 mm aluminiu 4 mm aluminiu
prize monofazate în instalaţiile electrice I7:2011/Anexa 5.32-1 pct. 1.2
din interiorul clădirilor este de:

Secţiunile transversale ale coloanelor


electrice colective din blocurile de 3 x 70 + 35 mmp
3 x 50 + 25 mmp 3 x 95 +50 mmp
locuinţe nu trebuie să depăşească, în SR234:2008/Art. 4.1.11
cazul utilizării aluminiului:

conductoarele de alimentare să fie legate conductoarele de plecare spre


Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie conductoarele de alimentare să fie legate
la şuruburile de contact interioare consumatori să fie legate la şuruburile de
montate în aşa fel încât: la duliile filetate
I7:2011/Art. 5.3.4.3.1.2 contact

atât la curenţi de suprasarcină cât şi


Sigutanţele fuzibile sunt dispozitive care
numai la curenţi de suprasarcină numai la curenţi de scurtcircuit la curenţi de scurtcircuit
protejează:
I7:2011/Art. 4.3.1.2

legarea directă a maselor la punctul de


izolarea tuturor părţilor active faţă de legarea directă la pământ a unui punct
alimentare legat la pământ; curent
Simbolul literar I utilizat pentru notarea pământ, sau legarea la pământ a unui activ – neutrul, în cazul în care acesta
alternativ, punctul de legare la pământ
schemei de legare la pământ de tip IT are punct printr-o impedanţă de valoare este accesibil sau a unui conductor de
este în mod normal punctul neutru; iar în
următoarea semnificaţie: foarte mare. fază, în cazul în care neutrul nu este
cazuri speciale, punctul de legare la
I7:2011/Art. 3.3.2.1 accesibil;
pământ poate fi un conductor de fază.

legarea directă la pământ a unui


punct activ – neutrul, în cazul în care
Simbolul literar T utilizat pentru notarea izolarea tuturor părţilor active faţă de
legarea directă la pământ a maselor acesta este accesibil sau a unui
schemei de legare la pământ de tip IT are pământ, sau legarea la pământ a unui punct
instalaţiei conductor de fază, în cazul în care
următoarea semnificaţie: printr-o impedanţă de valoare foarte mare
neutrul nu este accesibil
I7:2011/Art. 3.3.2.1
legarea directă la pământ a unui
legarea direct la pământ a maselor punct activ – punctul neutru, în cazul
Simbolul literar T utilizat pentru notarea izolarea tuturor părţilor active faţă de
instalaţiei, independent de eventuala în care acesta este accesibil sau a unui
schemei de legare la pământ de tip TN pământ, sau legarea la pământ a unui punct
legare la pământ a unui punct al conductor de fază, în cazul în care
are următoarea semnificaţie: printr-o impedanţă de valoare foarte mare.
alimentării pnctul neutru nu este accesibil
I7:2011/Art. 3.3.2.1

Sistemele de bare colectoare precum şi


faza L1 - roşu închis, faza L2 - galben,
derivaţiile acestora, din tablourile faza L1 - negru, faza L2 - verde galben, faza L1 - roşu închis, faza L2 - negru,
faza L3 - albastru închis
electrice de joasă tensiune se marchează faza L3 - roşu închis faza L3 - galben
I7:2011/Art. 5.1.4.4
prin vopsire, astfel:
3cm de locurile din materiale
Sistemele de jgheaburi (SJ) şi tuburi 1 cm de locurile din materiale 14 cm de locurile din materiale
combustibile a uşilor şi ferestrelor şi de
profilate (STP) se recomandă să fie combustibile a uşilor şi ferestrelor şi de 5 combustibile a uşilor şi ferestrelor şi de
10 cm de pardoseală
montate la distanţe de minim: cm de pardoseală 20 cm de pardoseală
I7:2011/Art. 5.2.12.4.4
Supunerea legăturilor electrice la eforturi este permisă în cazul conductoarelor de este interzisă
este permisă întotdeauna
de tracţiune: cupru I7:2011/Art. 5.2.6.6
Tabloul de distribuţie de j.t. trebuie perfect vertical şi bine fixat nu există recomandări speciale cu privire
în plan orizontal
montat: I7:2011/Art. 5.3.3.33 la modul de montare
Tablourile de distribuţie din locuinţe se
pot instala astfel încât înălţimea laturii de 2,5 m
2m 2,3 m
sus a tablourilor faţă de pardoseala finită I7:2011/Art. 5.3.3.21
să nu depăşească:

în construcţie deschisă sau închisă, în


funcţie de condiţiile de influenţe
Tablourile de distribuţie se vor executa: numai în construcţie deschisă numai în construcţie închisă (protejată)
externe şi grad de protecţie
I7:2011/Art. 5.3.3.5

Tuburile şi ţevile metalice sau din aparent sau îngropat, în anumite


material plastic din instalaţiile electrice numai aparent numai îngropat condiţii
de j.t. se instalează: I7:2011/Art. 5.2.12.2.1
Verificarea aparatelor şi a căilor de
curent la scurtcircuit se face în
PE 101 PE 102 PE 103
conformitate cu prevederile prescripţiei
tehnice:

S-ar putea să vă placă și