Sunteți pe pagina 1din 2

De ce se citește Evanghelia la Sfânta

Liturghie?
26 SEPTEMBRIE 2017 ANDREI UNGUREANU TAINE, IERURGII, SLUJBELE
BISERICII

Citirea Sfintei Evanghelii reprezintă arătarea deplină a Mântuitorului propovăduind


mulțimilor. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că auzirea Cuvântului lui Dumnezeu ne
poartă spre Împărăția Cerurilor. El spunea: „Ce lucru poate fi comparat cu Evanghelia?
Dumnezeu este pe pământ, omul în cer, toate s-au unit, îngerii viețuiesc cu oamenii,
oamenii participă la viața îngerilor și a celorlalte puteri cerești”.

Foto: Bogdan Zamfirescu


De la ieșirea cu Sfânta Evanghelie, se realizează în timpul Liturghiei o treptată „arătare” a
Domnului, a prezenței Sale, o epifanie exact cum s-a și întâmplat în revelația (descoperirea)
Cuvântului lui Dumnezeu în lume, astfel încât citirea Sfintei Evanghelii reprezintă arătarea
deplină a Mântuitorului propovăduind mulțimilor.

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că auzirea Cuvântului lui Dumnezeu ne poartă
spre Împărăția Cerurilor. El spunea: „Ce lucru poate fi comparat cu Evanghelia? Dumnezeu
este pe pământ, omul în cer, toate s-au unit, îngerii viețuiesc cu oamenii, oamenii participă la
viața îngerilor și a celorlalte puteri cerești… ” („Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan”). Iar
dacă ne întrebăm de ce se citește Evanghelia în cadrul Sfintei Liturghii, ne răspunde Sfântul
Nicolae Cabasila în tâlcuirea pe care o dă el asupra folosului citirii pericopei evanghelice:
„(citirile din Scriptură) ne pregătesc și ne curățesc mai dinainte, pentru sfințirea cea mare
a Sfintelor Taine”.

Citirea evangheliei de către preot are loc după ce credincioşii au fost îndemnaţi ca să o asculte
„cu înţelepciune, drepţi”. După citirea evangheliei, întreaga comunitate răspunde „Slavă Ţie
Doamne, slavă Ţie!” pentru că odată ce prin Cuvântul Evangheliei ne apropiem de Hristos
Dumnezeu, Care-l rosteşte, nu mai putem spune decât „Slavă Ție Doamne!”.

S-ar putea să vă placă și