Sunteți pe pagina 1din 3

Comunicat de presă

Fracțiunea PSRM a înregistrat în Parlament un proiect de


declarație a organului legislativ

05.02.2018

Fracțiunea PSRM a înregistrat la 2 februarie în parlament un


proiect de Declarație a organului legislativ. Prezentăm textul integral al
documentului.

DECLARAŢIA PARLAMENTULUI
Parlamentul Republicii Moldova condamnă categoric adoptarea de
către unii aleși locali a aşa-numitelor „declaraţii privind unirea”. Aceste
declaraţii anticonstituţionale şi ilegale urmăresc drept scop lichidarea
statalităţii Republicii Moldova prin fuziunea ei cu România.
Acţiunile în cauză sînt un element al campaniei propagandiste fără
precedent, lansate de forţele unioniste pe teritoriul ţării noastre pe
parcursul ultimelor luni. Această campanie, absolut contrară voinței
poporului nostru, este desfăşurată deschis şi fără stînjeneală în
instituțiile publice din Moldova. Ne referim, în mod special, la
instituţiile de învăţămînt (şcoli, colegii, universităţi), unde prin lege e
interzisă organizarea oricăror activități cu caracter politic.
Una din acţiunile ilegale de acest gen, din cadrul campaniei
propagandistice, a fost recenta tentativă de a incendia drapelul de stat al
ţării noastre, arborat în interiorul Arcului de Triumf, din Piaţa Marii
Adunări Naţionale.
Noi, deputaţii Parlamentului Republicii Moldova, sîntem indignaţi
de faptul că a lipsit un răspuns rapid și adecvat din partea
autorităţilor şi instituţiilor publice competente la astfel de acţiuni
barbare, istituții care au obligaţia directă să apere Constituţia ţării,
securitatea statului şi a societăţii, să asigurare ordinea publică în ţară.
Parlamentul Republicii Moldova condamnă în mod categoric atît
acţiunile ilegale ale primarilor şi ale consilierilor locali din mai multe
localităţi, cît şi inerţia, neglijenţa în serviciu sau, poate chiar, intenţia rea
din partea SIS, MAI, a Procuraturii Generale, Cancelariei de Stat,
Guvernului şi ale altor autorităţi, obligate direct să contracareze astfel de
acţiuni.
Menţionăm că persoanele ce comit astfel de fapte, încalcă grav
prevederile articolelor 1-3, 10, 41, 54, 56 ale Constituției Republicii
Moldova; ale articolului 8 al Legii Guvernului; ale articolelor 1, 4, 7, 17
ale Legii privind Serviciul de Informaţii şi Securitate şi alte legi
naţionale.
Parlamentul Republicii Moldova face apel către Guvern şi
autorităţile pe care le-am enumerat să dea, în cel mai scurt timp, un
răspuns adecvat la aceste fărădelegi şi să lanseze procedura de atragere
la răspundere a tuturor celor vinovaţi de comiterea acestor acţiuni
antistatale. Cerem, de asemenea, să fie traşi la răspundere reprezentanţii
organelor de securitate și de drept pentru îndeplinirea necorespunzătoare
a obligațiunilor de serviciu.
Parlamentul Republicii Moldova face apel către toate partidele
politice din ţară să-şi desfăşoare activitatea în strictă corespundere cu
Constituţia, cu legislaţia Republicii Moldova şi normele democratice
unanim recunoscute.
Parlamentul Republicii Moldova face apel către cetăţenii ţării să
reacționeze prompt și să-şi asume răspunderea pentru destinul statului,
pe care l-am moştenit de la marii noştri predecesori, face chemare la
unitate și consolidare pentru contracararea acestor acţiuni antistatale.
Doar într-un stat independent, suveran şi integru, poporul nostru,
poporul Republicii Moldova se poate păstra ca o comunitate unică și
inconfundabilă.