Sunteți pe pagina 1din 7

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

SPECIALIZAREA MATEMATICĂ INFORMATICĂ – Linia de studiu română


PROGRAMAREA SESIUNII - 22 ianuarie -11 februarie 2018

ANUL I - GRUPA 311


Nr. Denumirea disciplinei Forma de Examinator Data si ora Sala
Crt. verificare examenului
1 Algebra 1 (Algebră liniară) scris Conf.dr. Pelea 03.02.2018, ora 8 2/I
Cosmin 02.02.2018, ora 8 2/I
2 Logică matematică Scris Prof.dr. Marcus 20.01.2018
Andrei
3 Analiză matematică 1 Scris Lect.dr. Grad 27.01.2018, ora 11 2/I
(Analiza pe R) Anca 26.01.2018, ora 14 6/II
4 Geometrie 1 (Geometrie scris Lect.dr. Văcăreţu 09.02.2018, ora 8 2/I
analitică) Daniel 08.02.2018, ora 8 2/I
5 Fundamentele programării Scris Prof.dr. Diosan 15.01.2018, ora 8
Laura
6 Comunicare şi dezvoltare Scris Conf.dr. Motogna 19.01.2018, ora 10
profesională în informatică Simona
7 Matematica de bază scris Conf.dr. Groșan ____
Teodor
ANUL I - GRUPA 312
Nr. Denumirea disciplinei Forma de Examinator Data si ora Sala
Crt. verificare examenului
1 Algebra 1 (Algebră liniară) scris Conf.dr. Pelea 01.02.2018, ora 11 2/I
Cosmin 26.01.2018, ora 8 5/I
2 Logică matematică Scris Prof.dr. Marcus 20.01.2018
Andrei
3 Analiză matematică 1 Scris Lect.dr. Grad Anca 26.01.2018, ora 14 6/II
(Analiza pe R) 09.02.2018, ora 14 6/II
4 Geometrie 1 (Geometrie scris Lect.dr. Văcăreţu 08.02.2018, ora 8 2/I
analitică) Daniel 06.02.2018, ora 8 6/II
5 Fundamentele programării Scris Prof.dr. Diosan 15.01.2018, ora 8 2/I
Laura
6 Comunicare şi dezvoltare Scris Conf.dr. Motogna 19.01.2018, ora 10
profesională în informatică Simona
7 Matematica de bază scris Conf.dr. Groșan ____
Teodor

ANUL I - GRUPA 313


Nr. Denumirea disciplinei Forma de Examinator Data si ora examenului Sala
Crt. verificare
1 Algebra 1 (Algebră liniară) scris Conf.dr. Pelea 01.02.2018, ora 11 2/I
Cosmin 26.01.2018, ora 8 5/I
2 Logică matematică Scris Prof.dr. Marcus 20.01.2018
Andrei
3 Analiză matematică 1 Scris Lect.dr. Grad Anca 26.01.2018, ora 14 6/II
(Analiza pe R) 09.02.2018, ora 14 6/II
4 Geometrie 1 (Geometrie scris Lect.dr. Văcăreţu 08.02.2018, ora 8 2/I
analitică) Daniel 06.02.2018, ora 8 6/II
5 Fundamentele programării Scris Prof.dr. Diosan 15.01.2018, ora 8 2/I
Laura
6 Comunicare şi dezvoltare Scris Conf.dr. Motogna 19.01.2018, ora 10
profesională în informatică Simona
7 Matematica de bază scris Conf.dr. Groșan ____
Teodor

ANUL I - GRUPA 314


Nr. Denumirea disciplinei Forma de Examinator Data si ora examenului Sala
Crt. verificare
1 Algebra 1 (Algebră liniară) scris Conf.dr. Pelea 03.02.2018, ora 8 2/I
Cosmin 02.02.2018, ora 8 2/I
2 Logică matematică Scris Prof.dr. Marcus 20.01.2018
Andrei
3 Analiză matematică 1 Scris Lect.dr. Grad Anca 27.01.2018, ora 11 2/I
(Analiza pe R) 26.01.2018, ora 14 6/II
4 Geometrie 1 (Geometrie scris Lect.dr. Văcăreţu 09.02.2018, ora 8 2/I
analitică) Daniel 08.02.2018, ora 8 2/I
5 Fundamentele programării Scris Prof.dr. Diosan 15.01.2018, ora 8
Laura
6 Comunicare şi dezvoltare Scris Conf.dr. Motogna 19.01.2018, ora 10
profesională în informatică Simona
7 Matematica de bază scris Conf.dr. Groșan ____
Teodor

ANUL II - GRUPA 321


Nr. Denumirea disciplinei Forma de Examinator Data si ora Sala
Crt. verificare examenului
1 Metode avansate de Scris+ Lect.dr. Cioban _____
programare Vasile
practic
2 Analiză matematică 3 Scris Conf.dr. Trif Tiberiu 09.02.2018, ora 17 6/II
(Calcul integral în R^n) 2/I
10.02.2018, ora 11
3 Geometrie 3 (Curbe şi scris Conf.dr. Blaga Paul 17.01.2018
suprafeţe)
4 Ecuații diferențiale Scris Prof.dr. Petrusel 27.01.2018, ora 8 5/I
Adrian
02.02.2018, ora 8 6/II
5 Baze de date Scris Lect.dr. Ciuciu Ioana 23.01.2018, ora 11 C310
22.01.2018, ora 11 C310
6 Arhitectura sistemelor Scris Conf.dr. Andreica 02.02.2018, ora 8 C335
de calcul Anca
26.01.2018, ora 8 C 335
7 Limba engleză oral Lect.dr. Medan _____
Rodica
8 Limba franceză scris Prof. Macaria Iulia _____

ANUL II - GRUPA 322


Nr. Denumirea disciplinei Forma de Examinator Data si ora Sala
Crt. verificare examenului
1 Metode avansate de Scris+ Lect.dr. Cioban _____
programare Vasile
practic
2 Analiză matematică 3 Scris Conf.dr. Trif Tiberiu 10.02.2018, ora 11 2/I
(Calcul integral în R^n) 6/II
09.02.2018, ora 17
3 Geometrie 3 (Curbe şi scris Conf.dr. Blaga Paul 17.01.2018
suprafeţe)
4 Ecuații diferențiale Scris Prof.dr. Petrusel 02.02.2018, ora 8 6/II
Adrian
27.01.2018, ora 8 5/I
5 Baze de date Scris Lect.dr. Ciuciu Ioana 22.01.2018, ora 11 C310
23.01.2018, ora 11 C310
6 Arhitectura sistemelor Scris Conf.dr. Andreica 26.01.2018, ora 8 C335
de calcul Anca
02.02.2018, ora 8 C335
7 Limba engleză oral Lect.dr. Medan _____
Rodica
8 Limba franceză scris Prof. Macaria Iulia ______
ANUL II - GRUPA 323
Nr. Denumirea disciplinei Forma de Examinator Data si ora Sala
Crt. verificare examenului
1 Metode avansate de Scris+ Lect.dr. Cioban _____
programare Vasile
practic
2 Analiză matematică 3 Scris Conf.dr. Trif Tiberiu 09.02.2018, ora 17 6/II
(Calcul integral în R^n) 2/I
10.02.2018, ora 11
3 Geometrie 3 (Curbe şi scris Conf.dr. Blaga Paul 17.01.2018
suprafeţe)
4 Ecuații diferențiale Scris Prof.dr. Petrusel 27.01.2018, ora 8 5/I
Adrian
02.02.2018, ora 8 6/II
5 Baze de date Scris Lect.dr. Ciuciu Ioana 23.01.2018, ora 11 C310
22.01.2018, ora 11 C310
6 Arhitectura sistemelor Scris Conf.dr. Andreica 02.02.2018, ora 8 C335
de calcul Anca
26.01.2018, ora 8 C 335
7 Limba engleză oral Lect.dr. Medan _____
Rodica
8 Limba franceză scris Prof. Macaria Iulia _____

ANUL II - GRUPA 324


Nr. Denumirea disciplinei Forma de Examinator Data si ora Sala
Crt. verificare examenului
1 Metode avansate de Scris+ Lect.dr. Cioban Vasile _____
programare practic
2 Analiză matematică 3 Scris Conf.dr. Trif Tiberiu 10.02.2018, ora 11 2/I
(Calcul integral în R^n) 6/II
09.02.2018, ora 17
3 Geometrie 3 (Curbe şi scris Conf.dr. Blaga Paul 17.01.2018
suprafeţe)
4 Ecuații diferențiale Scris Prof.dr. Petrusel Adrian 02.02.2018, ora 8 6/II
27.01.2018, ora 8 5/I
5 Baze de date Scris Lect.dr. Ciuciu Ioana 22.01.2018, ora 11 C310
23.01.2018, ora 11 C310
6 Arhitectura sistemelor Scris Conf.dr. Andreica Anca 26.01.2018, ora 8 C335
de calcul C335
02.02.2018, ora 8
7 Limba engleză oral Lect.dr. Medan Rodica _____
8 Limba franceză scris Prof. Macaria Iulia ______
ANUL III - GRUPA 331
Nr. Denumirea disciplinei Forma de Examinator Data si ora Sala
Crt. verificare examenului

1 Statistică matematică Scris Lect.dr. Roşca Natalia 10.02.2018 ora 11 6/II


08.02.2018, ora 11 6/II
2 Limbaje formale și tehnici Scris Conf.dr. Motogna 23.01.2018, ora 8 6/II
de compilare Simona 25.01.2018, ora 8 6/II
3 Analiză complexă Scris Prof.dr. Kohr Gabriela 02.02.2018, ora 8 5/I
26.01.2018, ora 11 5/I
4 Ecuaţii cu derivate Scris Prof.dr. Precup Radu 28.01.2018, ora 8 2/I
parţiale 02.02.2018, ora 11 5/I
5 Software matematic Practic Conf.dr. Trâmbiţaş Radu ____
6 Metodologia Scris Prof.dr. Precup Radu ____
documentării și elaborării
unei lucrări științifice
7 Astronomie Scris Conf.dr. Blaga Cristina ____

8 Grafica pe calculator Scris Lect.dr. Prejmerean ____


Vasile
9 Interacțiunea om- Scris Lect. Dr. Guran Adriana ____
calculator

ANUL III – GRUPA 332


Nr. Denumirea disciplinei Forma de Examinator Data si ora Sala
Crt. verificare examenului

1 Statistică matematică Scris Lect.dr. Roşca Natalia 10.02.2018 ora 11 6/II


08.02.2018, ora 11 6/II
2 Limbaje formale și tehnici Scris Conf.dr. Motogna 23.01.2018, ora 8 6/II
de compilare Simona 25.01.2018, ora 8 6/II
3 Analiză complexă Scris Prof.dr. Kohr Gabriela 02.02.2018, ora 8 5/I
26.01.2018, ora 11 5/I
4 Ecuaţii cu derivate Scris Prof.dr. Precup Radu 28.01.2018, ora 8 2/I
parţiale 02.02.2018, ora 11 5/I
5 Software matematic Practic Conf.dr. Trâmbiţaş ____
Radu
6 Metodologia Scris Prof.dr. Precup Radu ____
documentării și elaborării
unei lucrări științifice
7 Astronomie Scris Conf.dr. Blaga Cristina ____

8 Grafica pe calculator Scris Lect.dr. Prejmerean ____


Vasile
9 Interacțiunea om- Scris Lect. Dr. Guran Adriana ____
calculator
ANUL III - GRUPA 333
Nr. Denumirea disciplinei Forma de Examinator Data si ora Sala
Crt. verificare examenului

1 Statistică matematică Scris Lect.dr. Roşca Natalia 05.02.2018, ora 11 6/II


08.02.2018, ora 11 6/II
2 Limbaje formale și Scris Conf.dr. Motogna 24.01.2018, ora 14 6/II
tehnici de compilare Simona 29.01.2018, ora 8 6/II
3 Analiză complexă Scris Prof.dr. Kohr Gabriela 30.01.2018, ora 8 2/I
25.01.2018, ora 8 5/I
4 Ecuaţii cu derivate Scris Prof.dr. Precup Radu 10.02.2018, ora 8 6/II
parţiale 28.01.2018, ora 8 2/I
5 Software matematic Practic Conf.dr. Trâmbiţaş ____
Radu
6 Metodologia Scris Prof.dr. Precup Radu ____
documentării și
elaborării unei lucrări
științifice
7 Astronomie Scris Conf.dr. Blaga Cristina ____

8 Grafica pe calculator Scris Lect.dr. Prejmerean ____


Vasile
9 Interacțiunea om- Scris Lect. Dr. Guran Adriana ____
calculator
ANUL III - GRUPA 334
Nr. Denumirea disciplinei Forma de Examinator Data si ora Sala
Crt. verificare examenului

1 Statistică matematică Scris Lect.dr. Roşca Natalia 05.02.2018, ora 11 6/II


08.02.2018, ora 11 6/II
2 Limbaje formale și Scris Conf.dr. Motogna 24.01.2018, ora 14 6/II
tehnici de compilare Simona 29.01.2018, ora 8 6/II
3 Analiză complexă Scris Prof.dr. Kohr Gabriela 30.01.2018, ora 8 2/I
25.01.2018, ora 8 5/I
4 Ecuaţii cu derivate Scris Prof.dr. Precup Radu 10.02.2018, ora 8 6/II
parţiale 28.01.2018, ora 8 2/I
5 Software matematic Practic Conf.dr. Trâmbiţaş ____
Radu
6 Metodologia Scris Prof.dr. Precup Radu ____
documentării și
elaborării unei lucrări
științifice
7 Astronomie Scris Conf.dr. Blaga Cristina ____

8 Grafica pe calculator Scris Lect.dr. Prejmerean ____


Vasile
9 Interacțiunea om- Scris Lect. Dr. Guran Adriana ____
calculator

S-ar putea să vă placă și