Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea:

Beneficiar:
Obiectivul:

PROCES – VERBAL
DE VERIFICARE A COTEI DE FUNDARE

Incheiat astazi………………………… anul…………………….

Punct de lucru: Alba Iulia, str. Atelierului, nr. 6, jud. Alba .

- Am procedat la verificarea cotei de fundare pentru:


c

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………..aferente obiectivului……………….
…………………………………………….

- Verificarea s-a efectuat pe baza prevederilor proiectului nr. :…………………


Si a planselor de executie cu numarul ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………

rezultand urmatoarele……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..

Numele Prenumele Semnatura

BENEFICIAR: __________
PROIECTANT: __________
EXECUTANT: __________
RTE: __________

S-ar putea să vă placă și