Sunteți pe pagina 1din 4

Nume si prenume

Grupa

Seria :

Examen la Finante

Art. 71. (1) Pentru următoarele fapte, studenţii vor fi exmatriculaţi fără drept de reînmatriculare în
Academia de Studii Economice din Bucureşti
a) substituirea de persoană la evaluare;
c) încercarea de promovare prin fraudă a examenelor sau a altor evaluări;
f) complicitate la tentativa promovării frauduloase a evaluărilor.
« Regulament ASE privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licenta .»

1. In privinta resurselor unei intreprinderi se pot afirma urmatoarele:


1. Reprezinta veniturile generate pe parcursul unui exercitiu financiar;
2. Sunt impozitate la sursa;
3. Cuprind capitalurile proprii si datoriile companiei;
4. Cuantumul acestora este stabilit prin legea finantelor publice;
5. Pot creste prin apelarea la emisiunea de actiuni cu noi aporturi in numerar.
Identificati combinatia completa, cu toate raspunsurile CORECTE:
a) 1+4; b)2+3+4; c) 3+5; d)2+4+5; e)1+2+4.

2. Functiile finantelor publice sunt:


1. Functia de repartitie;
2. Functia de reproductie sociala;
3. Functia de control;
4. Functia de prioritizare;
5. Functia de echilibrare.
Gasiti combinatia CORECTA:
a) 1+3; b)3+4; c)1+5; d)2+4; ; e)2+3.

3. Referitor la bugetul public se pot face urmatoarele afirmatii:


a) Reprezinta un plan financiar;
b) Fundamentarea acestuia incepe cu cheltuielile publice;
c) Fundamentarea acestuia incepe cu veniturile publice;
d) La nivelul acestuia veniturile se depersonalizeaza;
e) Cheltuielile aferente se stabilesc ca natura si volum in functie de prioritati.
Gasiti varianta FALSA.

4. Subiectul impozitului se refera la:


a) Materia impozabila;
b) Sursa de plata a impozitului;
c) Platitorul impozitului;
d) Creanta fiscala;

1
e) Natura impozitului.
Identificati varianta ADEVARATA.

5. Referitor la dubla impunere juridica internationala, se pot face precizarile urmatoare:


1. Reprezinta impunerea simultana a veniturilor unui contribuabil de catre autoritati
fiscale din doua tari diferite;
2. Aplicarea conventiilor de evitare a dublei impuneri juridice internationale
diminueaza presiunea fiscala la care este supus contribuabilul;
3. Conventiile de evitare a dublei impuneri juridice internationale au impact asupra
nivelului impozitului pe venit suportat de catre contribuabil in tara sursa;
4. Reprezinta dubla impunere a unui venit in cadrul circuitului pe care acesta il are
intr-o economie;
5. Conventiile de evitare a dublei impuneri juridice international se impart in scutiri
si creditari.
Aflati combinatia completa si CORECTA:
a) 2+3+4; b) 1+2+5; c)1+5; d)1+3; e)1.

6. Echilibrul financiar al unei firme se poate analiza prin prisma:


a) Lichiditatii curente;
b) Ratei solvabilitatii;
c) Rentabilitatii financiare;
d) Situatiei nete;
e) Trezoreriei nete.
Gasiti raspunsul FALS.

7. Datoriile de exploatare cuprind:


a) Clientii creditori, furnizorii si depozitele bancare;
b) Furnizorii, datoriile catre stat si salariati;
c) Stocurile, furnizorii si creantele;
d) Investitiile financiare pe termen scurt, imobilizarile necorporale si provizioanele pe
termen scurt;
e) Disponibilitatile.
Identificati raspunsul CORECT.

8. In ceea ce priveste o investitie, in evaluarea acesteia se tine de cont de criterii precum:


1) Rata interna de rentabilitate;
2) Rentabilitatea economica;
3) Valoarea actualizata neta;
4) Indicele de profitabilitate;
5) Rentabilitatea financiara.
Gasiti combinatia cu toate raspunsurle GRESITE:
a) 1+2+3; b) 1+3+4; c)2+5; d1+2+5; e)2+3+4+5.

9. Anuitatea reprezinta:
a) sold credit nerambursat+dobanda;

2
b) penalitati de intarziere +credit;
c) rata +dobanda;
d) rata + sold credit nerambursat;
e) rata aferenta perioadei de gratie + dobanda.
Identificati varianta ADEVARATA.

10. Excedentul brut al exploatarii reprezinta:


a) Rezultatul exploatarii, neinfluentat de politica de investitii si cea de finantare a firmei;
b) Diferenta intre cheltuielile de exploatare si amortizare;
c) Suma intre profitul net, amortizare si dobanzi;
d) Beneficiul luat in considerare la evaluarea proiectelor de investitii;
e) Sursa de plata a cheltuielilor de exploatare.
Gasiti raspunsul CORECT.

RASPUNSURI GRILE (cu MAJUSCULE!!!)


1. 11.
2. 12.
3. 13.
4. 14.
5. 15.
6. 16.
7. 17.
8. 18.
9. 19.
10. 20.
20 GRILE*0,2PUNCTE=4PUNCTE

Aplicatia 1. Referitor la veniturile publice ale unui stat se cunosc urmatoarele:


-veniturile bugetului de stat 23490;
-veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat 13560;
-veniturile institutiilor publice finantate integral sau partial din fonduri proprii
10800;
-veniturile bugetelor locale 19788;
-veniturile bugetului pentru somaj 5860.
Cunoscand faptul ca 10% din sumele de mai sus reprezinta subventii primite de la
alte bugete, 5% reprezinta imprumuturi publice, 8% reprezinta rate de rambursat
in contul imprumuturilor publice, 16% reprezinta transferuri de la alte bugete, 2%
reprezinta dobanzi aferente datoriei publice si 1% reprezinta active financiare, sa
se calculeze nivelul veniturilor publice consolidate la nivelul bugetelor asigurarilor
sociale ( cumulat).

Aplicatia 2. O companie are un capital social format din 250.000 de actiuni, fiecare
cu o valoare nominala de 1,5 lei, pentru care pretul pietei este de 5 lei/actiune.
Societatea hotaraste incorporarea unor rezerve in suma de 30000lei. Sa se
calculeze:
a) marimea dreptului de atribuire;

3
b) daca un actionar detine 30% din companie, cate actiuni noi va primi?

Aplicatia 3. O societate pe actiuni are un capital social format din 210.000 de


actiuni, fiecare cu o valoare nominal de 1,5 lei. Societatea hotaraste emisiunea de
actiuni noi, pentru a obtine finantarea necesara unei investitii, in suma de 45000 de
lei. La data realizarii emisiunii, pretul actiunilor pe piata era de 3,2 lei/actiune. Sa
se calculeze:
a) marimea dreptului preferential de subscriere;
b) daca un actionar detine 10% din actiunile firmei, cate actiuni noi poate cumpara
la pret preferential si care va fi costul investitiei sale?
c) daca un actionar detine 7000 de actiuni vechi si doreste sa intre in proprietatea a
7000 de actiuni noi, care va fi efortul sau financiar? Care va fi ulterior procentul de
actiuni detinut de catre acesta in firma?
d) daca un actioner detine 2800 de actiuni vechi si doreste sa achizitioneze 100 de
actiuni noi, care va fi efortul sau financiar? Care va fi ulterior procentul de actiuni
detinut de catre acesta in firma?

Aplicatia 4. Pentru o investitie se cunosc urmatoarele:


- Beneficiii anuale constante in suma de 15000um;
- Valoarea reziduala 1000um;
- Investitia initiala 30000um;
- Durata de exploatare a investitiei 3 ani
- Rata de actualizare 12%
Sa se calculeze si sa se interpreteze VAN, IP, TR si RIR.