Sunteți pe pagina 1din 2

PLANIFICARE ANUALĂ

clasa a XI-a
Semestrul Unitatea de învăţare Nr. ore Săptămâna Observaţii
Să ne amintim! 7 I-II
Fundamente ale culturii romane 5 III-V
Perioada veche 9 V-VII
Semestrul I Perioada modernă 12 VIII-XI
Criticismul junimist 6 XII-XIII

Evaluare semestrială 3 XIV


Curente literare in sec. al XIX-lea si 3 XV
inceputul sec. al XX-lea
Realismul 9 XVI-XVII-XVIII

Realismul 12 XIX-XXII
Simbolismul 12 XXIII-XXV

Semestrul al II-lea
Să ştii mai multe, să fii mai bun!” *3 XXVI

Prelungiri ale romantismului si ale 3 XXVII


clasicismului
Perioada interbelica 15 XXVIII-XXXIV
Evaluare semestrială 3 XXIX
Recapitulare 6 XXXV-XXXVI
Unitatea școlară: Liceul Tehnologic Iancu Jianu
Aviz director
Anul școlar: 2014-2015
Disciplina: Limba și literatura română
Profesor: Munteanu Nicolae
Clasa: a XI-a
Curriculum aplicat: T.C. 3 ore/ săptămână; Total ore/ an: 108
Manual: Grupul Editorial ART
Aviz șef de catedră