Sunteți pe pagina 1din 12

CUPRINS/CONTENTS

SISTEME DE DRENAJ
Sunt utilizate în instalaţii de preluare a apelor de infiltraţie, a apelor din acviferul cu suprafaţa liberă, a apelor din
captări, a levigatului din depozitele de deşeuri, în instalaţii de captare a biogazului din depozitele de deşeuri
menajere.
EN Drainage systems. Are used in facilities of water infiltration, water from the aquifer, the water collection, the
leachate collection from landfills, the capture of biogas from landfill of household waste.

Conducte de drenaj din PVC cu fante....................... pag.2


EN PVC drainage pipes with slots
Conducte de drenaj din HDPE cu fante..................... pag.2
EN HDPE drainage pipes with slots
Conducte gofrate flexibile de drenaj din PVC cu
perforaţii.................................................................. pag.3
EN PVC corrugated flexible drainage pipes with slots
Staţii de pompare ape de drenaj.............................. pag.3
EN Pump stations for drainage water
Geocompozite tridimensionale de drenaj.................... pag.4
EN Three–dimensional drainage geocomposites
Geocompozite tridimensionale de drenaj în şanţ........ pag.5
EN Three–dimensional trench drainage geocomposites

SISTEME DE SEPARARE ŞI FILTRARE


Utilizate ca an velope pentru conductele de drenaj datorită
permeabilităţii şi capacităţii de retenţie a particulelor de sol
în cazul geotextilelor şi ca sisteme de etanşare a depozitelor
de deşeuri şi a diverselor rezervoare pentru lichide, în cazul
geomembranelor şi al geocompozitelor bentonitice.
EN Separation and filtration systems. Nonwoven
geotextiles are used as envelopes for drainage pipes thanks
to their permeability and property to retain soil particles,
geo membranes and bentonite geocomposites are used as
insulation systems in landfills, reservoirs, sealing in various
constructions.

Geomembrane.......................................................... pag.6
EN Geomembranes
Geotextile neţesute.................................................. pag.7
EN Nonwoven geotextiles
Geocompozite bent onitice....................................... pag.9
EN Bentonite geocomposites

SISTEME DE REABILITARE ŞI RANFORSARE


Utilizate la ranforsarea straturilor de fundaţie cu substrat slab în construcţia de drumuri, autostrăzi, drumuri
sisteme de drenaj

temporare, căi ferate, aeroporturi, parcări; la prevenirea eroziunii, a alunecarilor de teren; pentru stabilizarea
versanţilor; la depozite de deşeuri.
EN Rehabilitation and reinforcement systems Are used for reinforcing the weak layers of the foundation in
the construction of roads, highways, temporary roads, railways, airports, parking, to prevent erosion landslides
and to stabilize slopes.

Geotextile ţesute din fibre de PP...................................................................................................... ..pag.10


EN Woven PP geotextiles
Geogrile.............................................................................................................................................. pag.11
EN Geogrids
Geomateriale tridimensionale pentru controlul eroziunii..................................................................pag.12
EN Three – dimensional erosion control geomats

1
SISTEME DE DRENAJ.

Conducte de drenaj/Drainage pipes


Aplicaţii: preluarea apelor de infiltraţie, a apelor din acviferul cu suprafaţa liberă, a apelor din captări, a levigatului din
depozitele de deşeuri, captarea biogazului din depozitele de deşeuri menajere, disiparea în sol a apei meteorice şi a apei
provenite de la microstaţii de epurare.
Avantaje: capacitate de transport a lichidelor cu 20-30% mai mare decât în cazul altor materiale datorită rugozităţii mai
mici; sunt mai puţin influenţate de tasări şi/ sau mişcări ale scoarţei, comparativ cu conductele din beton, argilă; uşor de pus în
operă; posibilitatea mecanizării lucrărilor; masa materialului transportat de 40 ori mai mică; cheltuielile cu
transportul de 4 – 6 ori mai mici decat în cazul ut ilizării altui tip de material (argilă, beton, etc.); durata de
viaţă estimată de cel puţin 50 ani.
EN Applications: used for intercepting infiltration water, aquifer water, drinking water, leachate from
landfills, capturing biogas from domestic waste in landfills, soil dissipation of rain water and water from
clearing seedy domestic stations.
Advantages: flow capacity 20 - 30% bigger than that of other materials thanks to lower
δ
roughness; lower influence under s ettlement; easy to assemble; easy to mechanize works; weight
to carry at site 40 times lower, costs of transportation 4 - 6 times lower; estimated lifetime at least
50 years.
p
Conducte de drenaj din PVC cu fante

DN(mm) Unghi (°) Lungime(m) e(mm) COD

110 x 6 3,2 DR0110X0006*


125 x 6 3,2 DR0125X0006*
DN
160 x 6 4 DR4160X0006*
200 x 6 4,9 DR4200X0006* e
250 x 6 6,2 DR4250X0006*
315 x 6 7,7 DR4315X0006*
1-90°
400 x 6 9,8 DR4400X0006* 2-180°

*Produs pe bază de comandă. 3-270° 4-360°

δ - lăţimea fantei : 0,5; 0,7; 1,5; 2 sau 3mm; p - pasul între fante, de-a lungul conductei: uzual
15mm, unghiul pe care se vor practica fantele: X = 1 pentru 90°, 2 pentru 180°, 3 pentru 270°,
4 pentru 360° Conductele de drenaj se execută în mod uzual la bare de 6m.
EN PVC drainage pipes with slots *Produced only by order. δ - Slots width: 0,5; 0,7; 1,5; 2 or
3mm;p - Step between slots, along the pipeline: usually 15 mm; angle at which slots will be
cut: X = 1 to 90°, 2 to 180°, 3 to 270°, 4 to 360°. Usually, drainage pipes are 6m long.

Conducte de drenaj din HDPE cu fante


Aplicaţii: utilizate în special la colectarea levigatului şi a biogazului în depozitele de deşeuri. d
Avantaje: capacitate de a rezista la încărcări şi şocuri mari caracteristice depozitelor de
deşeuri; se pot realiza cu uşurinţă instalaţii de captare a levigatului sau biogazului cu
configuraţii complexe; păstrarea caracteristicilor hidraulice pe toată durata de viaţă în p
condiţiile unei exploatări corecte; durata de viaţ ă estimată de peste 50 ani.

DN(mm) Unghi (°) Lungime(m) e(mm)

160 x 6 14,6 δ-lăţimea fantei: 4 - 10mm;


180 x 6 16,4 p-pasul între fante, de-a lungul conductei
200 x 6 18,2 de la: 15 - 100mm, unghiul pe care se vor DN
sisteme de drenaj

practica fantele: X = 1 pentru 90°, 2 pentru


225 x 6 20,5
180°, 3 pentru 270°, 4 pentru 360°. e
250 x 6 22,7 Conductele de drenaj se execută uzual la
280 x 6 25,4 bare de 6m.
315 x 6 28,6 2-180°
1-90°

355 x 6 32,2
400 x 6 36,3 3-270° 4-360°

*Produs pe bază de comandă.


EN HDPE drainage pipes with slots
Applications: used mainly to collect the leachate and biogas in landfills. Advantages: able to withstand
the landfills shocks and loadings; installations with complex configurations can be easily made for
capturing leachate or biogas; keeping hydraulic characteristics throughout the lifetime, when properly
used. Estimated lifetime over 50 years.
δ-slots width: 4 - 10mm; p-step between slots along the pipeline: from 15 to 100 mm, angle at which
slots will be cut: X = 1 to 90°, 2 to 180°, 3 to 270°, 4 to 360°. Usually, drainage pipes are 6m long.
*Produced only by order.
2
Conducte gofrate flexibile de drenaj din PVC cu perforaţii

Aplicaţii: se pretează la instalaţii de drenaj de complexitate mică, unde nu sunt implicate încărcărcări mari.
Avantaje: uşor de instalat datorită flexibilităţii şi greutăţii mici; îmbinare simplă cu ajutorul fitingurilor cu clipsare;
pretabile la lucrări complet mecanizate.

Diametru nominal Diametru exterior Diametru interior Suprafaţa Raza de curbură Cantitate
2 o
COD
DN(mm) De(mm) Di(mm) perforată(cm /m) aproximativă la 0 C pe colac (m)
50 50 44 32 200 50 DR105040000
80 80 72 26,3 500 50 DR108040000
100 100 91 24,9 500 50 DR111040000
125 125,5 113 25 500 50 DR112540000
160 159,5 144 41,3 600 50 DR116040000
NOTĂ: pentru detalii vă rugăm consultaţi fişele tehnice

EN PVC corrugated flexible drainage


pipes with slots
Applications: suitable in drainage
installations with small complexity, that
do not involve large loads.
Advantages: easy to install due to the
flexibility and low weight; easy to joint
different parts of the system thanks to the
clip fittings; suitable for fully mechanized
works.
NOTE: for details please view the
technical data sheets DN

Di
Staþii de pompare ape de drenaj

Staþia de pompare subteranã, reprezintã soluþia complet automatizatã, utilizatã ca punct de colectare, recuperare,
pompare ºi ridicare a apelor de drenaj ºi/sau a apelor pluviale, din zonele aflate sub nivelul reþelelor de canalizare.
Produsele respectã cerinþele SR EN 12050-1,2,3 & 4 ºi SR EN 12056-4.
Componentele staþiei de pompare: bazin de recepþie, electropompã, elemente de comandã ºi control.
Avantaje: compactã, etanºã, amprentã minimã pe sol; uşurinþã în instalare; extragere comodă a electropompelor,
pentru întreþinere uşoarã; robinet de reþinere pentru prevenirea refulãrii; multiple posibilitãþi de conectare, dispuse
pe un unghi orizontal maxim de 315°; operare automatã, prin intermediul sistemului de comandã, sau manualã.
Aplicaţii: locuinþe sau grupuri de locuinþe; clãdiri de birouri; spaþii publice; parcãri etc.

tipul staţiei de pompare debit(m 3/h)/H de pompare(m)


o electropompă de la 2m 3/h/H=25m până la 36m 3/h/H=1,4m
două electropompe de la 4m 3/h/H=25m până la 72m 3/h/H=1,4m

EN Pump stations for drainage water


Underground lift pump drainage water stations represent an automatic solution,
used as a point of collecting, recovering, pumping out and ascending drainage
and/or pluvial waters, from areas beneath the level of sewage systems. All the
products are according to SR EN 12050-1, 2, 3 & 4 and SR EN 12056-4. The
sisteme de drenaj

elements of the lift pump station are: receiving basin, electro-pump, command and
controlling elements.
Advantages: compact, perfectly sealed, minimum ground area occupied; easy to
install; easy to extract the pumps, in order to be maintained in perfect condition;
check valve to prevent back flow; multiple ways of connection, for a maximum
angle of 315°; automatic control of the station, through the automatic or manual
control of the station.
Applications: houses or groups of houses; office buildings; public areas; parking
lots etc.

pump station type flow(m 3/h)/H - head(m)


one pump from 2m 3/h/H=25m to 36m 3/h/H=1,4m
3
two pump from 4m /h/H=25m to 72m 3/h/H=1,4m

3
SISTEME DE DRENAJ.
C
A - cotă de la nivelul solului la conducta de alimentare
B - cotă de la nivelul solului la conducta de refulare
D C - distanţă pe orizontală de la staţia de pompare la reţeaua de canalizare
B
D - înălţime totală de pompare
A

EN

A - Bench mark from the ground level to the water supply pipe
B - Bench mark from the ground level to the pressing pipe
C - Horizontal distance from the lift pump station to the sewage system
D - Total lift pump height

Geocompozite tridimensionale de drenaj

Descriere: geocompozit de drenaj tridimensional fabricat din monofilamente extrudate de PP(polipropilenă)


formate din fabricaţie cu inflexiuni piramidale sau cu canale paralele lipite termic cu unul sau două geotextile
neţesute de PP (polipropilenă) (versiunea LC sau LCL ) sau cu un strat de geotextil neţesut de PP (polipropilenă) şi
un strat barieră (versiunea ICL).

tip /type G LC tip /type G LC/LCL tip /type D LC/LCL

Aplicaţii: Funcţii:
Aplications: Functions:
tip sarcină tip sarcină de drenaj
drenaj vertical contact de lucru drenaj orizontal contact lucru drainage
vertical drainage contact load horizontal drainage contact load
type type

ziduri de reţinere rigid drumuri rigid


rigid rigid
<100kPa 50 -100kPa filtrare
moale moale filtration
retaining walls soft roads soft

fundaţii rigid depozite deşeuri moale acoperire


rigid soft <20kPa
<100kPa protecţie
moale moale bază protection
soft soft <800kPa
foundations landfills

tunele rigid terenuri de sport moale


sisteme de drenaj

rigid soft
<200kPa 20kPa
moale moale
tunnels soft sportfields soft

picioarele podurilor rigid grădini de terasă rigid


rigid rigid
<100kPa 20kPa
moale moale
bridge’s abutments soft roof gardens soft

NOTĂ: pentru detalii vă ru găm consultaţi fişele tehnice


NOTE: for details please view technical data sheets

4
Avantaje: este o alternativă cu o greutate mult mai mică a drenajelor tradiţionale cu pietriş; durabilitate şi
performanţe hidraulice excelente; menţinerea în timp a capacităţii de filtrare, evitându-se astfel colmatarea
miezului drenant; miezul drenant este protejat de geotextil; geotextilele de filtrare sunt permeabile atât pentru
gaze cât şi pentru lichide, permiţând astfel colectarea şi transportul în miezul drenant atât a gazelor cât şi a
lichidelor; urmăreşte bi ne la montaj suprafeţe neregulate şi colţuri; uşor şi ieftin de montat; proprietăţi
mecanice şi hidraulice foarte bune; proprietăţi hidraulice foarte bune chiar şi la încărcări mari; geotextilul din
componenţa geocompozitului depăşeşte miezul drenant cu 10 cm pentru realizarea suprapunerii la montaj a
două geocompozite alăturate.

EN Three - dimensional drainage geocomposites


Three-dimensional drainage geocomposites, formed of a three-dimensional geomat made by extruded
monofilaments in polypropylene (PP) set in a cuspated configuration or in a configuration with parallel
channels, jointed by thermobonding with one or two nonwoven geotextiles in polypropylene (PP) (LC or LCL
version), or one nonwoven geotextile in polypropylene (PP) and a barrier layer (version ICL).
Advantages: Provides a lightweight alternative to traditional sand and gravel drains; excellent durability and
hydraulic performance; filtration maintenance properties, thus avoiding drain core clogging; protection of the
drainage core; permeability of gas and liquids crossing the filters; molds to irregular surfaces and corners; easy
and cheap installation; high hydraulic and mechanical properties; continuous flow even under high loads; 10
cm fabric overlap flap.

Geocompozite tridimensionale de drenaj în şanţ

Descriere: geocompozit pentru drenaj vertical în şanţuri, realizat prin lipirea la cald a patru componente
geosintetice: miezul de drenaj realizat din monofilamente extrudate; filtrul din material geotextil neţesut de o
parte şi de alta a miezului de drenaj; geotextilul interior de separaţie.
Avantaje: simplu şi uşor de fixat în şanţ, sistemul de drenaj putând fi acoperit cu uşurinţă; costuri cu punerea în
operă mai mici decât la sistemele convenţionale de drenaj (cu pietriş), preţul pietrişului depinde într-o mare
măsură de costul tra nsportului la şantier; este sigur - muncitorii nefiind nevoiţi să intre în şanţ pentru a face
instalarea; la fabricarea geocompozitului se folosesc cantităţi reduse de resurse naturale; costul transportului
este mai mic decât în cazul folosirii materialelor tradiţionale.

sisteme de drenaj

NOTĂ: pentru detalii vă rugăm consultaţi fişele tehnice

5
SISTEME DE SEPARARE ŞI FILTRARE.

Aplicaţii:
Aplications:
drenaj în şanţuri drenaj în podgorii
drenajul şoselelor drenajul fundaţiilor
înguste şi livezi
drainage in narrow drainage in vine retaining
road drainage
trenches yards and orchards wall drainage

EN Three - dimensional trench drainage geocomposites Geocomposite for


vertical drainage in trenches consisting of four geosynthetic materials: a Funcţii:
draining core in extruded monofilaments, two external geotextile layers with a Functions:
filtration function, one internal geotextile separator layer.
Advantages: quick and easy assembly at the bottom of the trench. The system drenaj filtrare
is laid in the trench simply and rapidl y; installation costs are lower than with drainage filtration
conventional methods (gravel). Inert materials are expensive and prices
depend largely on the logistics of the work site; workers are not required to
enter the trench during installation; "reduced use of increasingly precious
natural resources”; cheaper transportation.

NOTE: for details please view the technical data sheets

Geomembrane

Descriere: este o membrană de culoare neag ră, stabilizată UV, produsă prin extrudarea granulelor de HDPE, cu
grosimi cuprinse între 0,6 si 3 mm, putând avea feţele netede sau texturate, fiind comercializată în suluri cu
lăţimea de 5,1 sau 8 m şi cu lungimea până la 200 m.
Avantaje: geomembrana HDPE este rezistentă la acţiunea majorităţii substanţelor chimice, acizi, baze, săruri, nu
este afectată de mucegai şi microorganisme, nu poate fi penetrată de rădăcinile vegetaţiei din apropierea
acesteia. Geomembrana HDPE nu afectează calitatea apei potabile.
Aplicaţii: etanşarea şi acoperirea depozitelor de deşeuri, a iazurilor de decantare, a rezervoarelor pentru
colectarea apelor uzate din industrie sau agricultură; etanşări ale fundaţiilor rezervoarelor; etanşări ale parcărilor,
ale staţiilor de carburanţi, ale autostrăzilor; izolări pentru prevenirea contaminării apelor subterane; p r o t e c ţ i e
împotriva exfiltraţiilor de apă din lacuri, râuri, canale, rezervoare de apă potabilă şi rezervoare de apă nepotabilă,
din canale de irigaţii, diguri şi baraje; izolarea tunelelor, podurilor şi viaductelor; izolaţii în domeniul construcţiilor;
izolare împotriva umidităţii solului, apei, radonului, metanului, substanţelor uleioase, produselor chimice.
sisteme de drenaj

NOTĂ: Uzual, geomembrană cu ambele feţe netede, la comandă cu striaţii pe o singură faţă sau cu striaţii pe
ambele feţe. Pentru detalii vă rugăm consultaţi fişele tehnice

EN Geomembranes Is a black membrane, stabilised against UV radiation, obtained by extruding HDPE grades.
Geomembrane rolls are 5,1 or 8m wide, 0,6 to 3 mm thick and up to 200 m long. Geomembrane sheets may have
both sides smooth, one side smooth and one side textured or both sides textured.

6
EN Advantages:
geomembranes withstand the effects of chemicals, acid, alkaline and salt solutions. The Geomembrane is not
affected by mildew and micro-organisms. Furthermore, the Geomembrane cannot be penetrated by the roots
of the surrounding vegetation. The quality of the drinking water is not affected by the use of geomembrane.
Applications:
bottom seals for communal landfills; capping of communal landfills; cesspools / tanks used to retain industrial
and agricu lture waste waters; insulation of tanks foundations; insulation of parking lots, petrol stations,
motorways to prevent groundwater contamination; protection against leakage of water from lakes, seas, river
slopes, river canals, drinking water tanks and utility water tanks, irrigation channels, weirs and dams insulation;
insulation of tunnels, bridges, viaducts etc.; insulation for construction industry; insulation against soil
humidity, water, radon, meth an, oil substances, chemical substances.

NOTE: Usually, the geomembrane has both sides smooth, at order geomembrane is available with one side textured
or both sides textured. For details view the technical data sheets

Geotextile neţesute

Descriere: geotextilul neţesut este un material realizat din fibre de PP ( polipropilenă), PET (poliester) sau în
amestec prin tehnologia de împungere a acelor, cu grosimi de la 1,5 la 6,6 mm la 2kPa şi masă specifică de la 130
la 1200 g/m. În funcţie de aplicaţie se pot utiliza: geotextile neţesute fără tratament termic, geotextile neţesute
cu tratament termic, geotextile cu fibre de înaltă rezistenţă, geotextile cu rezistenţă mare la combustie.
Geotextilul neţesut este ambalat în suluri având lungimea desfăşurată de la 60 la 130m, cu lăţimea până la 6,5m.
Avantaje: este rezistent la mucegai, bacterii, soluri acide (PP, PET), soluri alcaline (PP), la majoritatea
substanţelor chimice, rezistent la combustie. Expunerea la razele solare (radiaţia UV) trebuie minimizată pentru a
se evita fotodegradarea. La cerere se pot livra şi geotextile neţesute cu protecţie UV.

Aplicaţii:

Construcţia de drumuri: Funcţie:


Construcţia de străzi, autostrăzi, căi ferate, aeroporturi............................................................ S, R, F, D
Construcţia de drumuri locale, forestiere şi drumuri de acces ................................................... S, R, F, D
Construcţia de parcări, staţii de carburanţi ............................................................................. P, S, F, D
Construcţia de tunele şi poduri .............................................................................................. P, D
Diguri, ramblee .................................................................................................................... D, F, S, R
Stabilizarea şi protecţia pantelor împotriva eroziunii ................................................................ F, P,R
sisteme de drenaj

Amenajări hidrotehnice şi construcţii ecologice:


Acoperire şi drenaj pentru diguri ........................................................................................... D, F, P, R
Cursuri de apă, rezervoare - protecţie împotriva eroziunii ........................................................ F, P
Rezervoare, iazuri de decantare pentru protejarea geomembranelor......................................... P, D, R
Construirea gropilor de gunoi................................................................................................. P, D, S

Construcţii terestre:
Fundaţiile clădirilor sau ale construcţiilor secundare ................................................................ D, F, R
Instalarea sistemelor de acoperişuri ........................................................................................ P, D, F
Izolarea clădirilor industriale şi a altor tipuri de clădiri .............................................................. P, D, F
Drenaj - Strat filtrant pentru sol şi conducte de drenaj.............................................................. D, F

Legendă: P- protecţie, S- separaţie, R- ramforsare, F-filtrare, D-drenaj


NOTĂ: pentru detalii vă rugăm consultaţi fişele tehnice

7
SISTEME DE SEPARARE ŞI FILTRARE.

EN Nonwoven geotextiles Nonwoven geotextiles are made of PP (polypropylene) fibres, PET (polyester) fibres or
both, using the needlepunching technology. Depending on the application you can use one of the nonwoven
geotextile types like nonwoven geotextile without thermical treatment, with thermical treatment, with high strength
fibres or with higher resistivity against combustion. Geotextile sheets are up to 6,5 m wide, 1,5 to 6,6mm thick, areal
weight from 130 to 1200 g/m² and length from 60 to 200 m. Nonwoven geotextiles are delivered in rolls.

Advantages: they are resistant to mildway, bacteria, acidic soils (PP, PET), alkalinic soils (PP), most chemicals and
combustion. Exposure to sunlight (UV radiation) should be minimized in order to avoid photodegradation. We can
supply versions of our geotextiles with enhanced UV protection.

Applications:

Road construction: Functions:


Construction of roads, motorways, railways, airports ...................................................... ......... S, R, F, D
Construction of local communications, forest and access roads....................................... .......... S, R, F, D
Construction of parking lots, petrol stations........................................................ ................... P, S, F, D
Construction of tunnels and bridges................................ .................................... .................. P, D
Embankments, separation of embankments from subsoil ....................................... ................. D, F, S, R
Stabilization and protection of slopes against erosion.......................................... .................... F, P,R

Water and ecological construction


Covers and drainage for dykes............................................................................................... D, F, P, R
Water courses, reservoirs, protection against erosion............................................................... F, P
Reservoirs, sludge beds, geomembranes protection................................................................. P, D, R
Landfill construction............................................................................................................ P, D, S

Terrestrial constructions
Building foundations, supporting constructions..................................................................... D, F, P, R
Installation of roofing systems.............................................................................................. F, P
Insulation of industrial and other buildings............................................................................. P, D, R
Drainage - filtration layer for land drainage and pipes............................................................... P, D, S

Legend: P- protective, S- separative, R- reinforcement, F-filter, D-drainage


NOTE: for details please view the technical data sheets
sisteme de drenaj

8
Geotextile neţesute din fibre de PP pentru aplicaţii gospodăreşti

Aplicaţii: ranforsarea drumurilor, aleilor, căilor de acces, a suprafeţelor teraselor, protecţia nisipului,
gazonului sau a altor suprafeţe sensibile la poluare, separarea straturilor de sol în grădini, protecţia drenajelor şi
a sistemelor de izolare în grădinile cu iazuri. Disponibil în role: 1 x 10m, 1 x 20m, 1 x 50 m, 2 x 25 m.
NOTĂ: pentru detalii vă rugăm consultaţi fişele tehnice

EN Nonwoven PP geotextiles for household applications


Applications: Reinforcement of roads, paths, entries, terrace surfaces. Protection against pollution of sand,
lawn and other sensitive areas. Separation of layers of soil in garden pots.Protection of drainage and
insulation systems in lake gardens. Available in rolls: 1 x 10m, 1 x 20m, 1 x 50 m, 2 x 25 m.

NOTE: for details please view the technical data sheets

Geocompozite bentonitice

Geocompozit format din bentonită sodică între două straturi protectoare de geotextil, cel superior, geotextil
ţesut de înaltă rezistenţă, şi cel de bază, geotextil neţesut.
Avantaje: ciclurile îngheţ - dezgheţ, de uscare - hidratare, tasările inegale, nu afectează performanţele
hidraulice ale geocompozitului bentonitic graţie plasticităţii şi capacităţii de regenerare a bentonitei; u ş u r i n ţ ă
de punere în operă în comparaţie cu argi la compactată; cheltuielile de transport mult diminuate în comparaţie
cu argila, un camion de geocompozit echivalând cu 400 de camioane de argilă; uniformitate a caracteristicilor
pe întreaga suprafaţă a geocompozitului, acesta fiind supus unor controale riguroase de calitate, în comparaţie
cu caracteristicile argilei compactate care depind de omogenitatea materialului, echipamentele folosite, starea
vremii, configuraţia amplasamentului şi factoru l uman; folosire eficientă a volumului excavat, prin folosirea
geocompozitului bentonitic mărindu-se volumul util cu 10%.

sisteme de drenaj

Aplicatii: impermeabilizarea structurilor diverse cum ar fi gropi de deşeuri, iazuri de decantare, rezervoare,
canale, tunele, etc. NOTĂ: pentru detalii vă rugăm consultaţi fişele tehnice

EN Bentonite geocomposites Mechanichally bonded composite, consisting of pulverized granulated bentonite,


embedded and fixed between two layers of geotextile. Advantages: frost-thaw cycles, drying - h ydration
cycles do not affect the hydraulic characteristics of bentonite geocomposite thanks to its plasticity and
regeneration capacity; easy to assemble; cheaper transportation, one geocomposite truck equates with 400
trucks of clay; bentonite geocomposite is a homogeneous material subject to rigorous quality controls in
comparison with compacted clay; using the bentonite geocomposite increases the useful volume of
construction by 10%.
Applications: w aterproofing of different structures like landfills (bottom seals and capping), cesspools, tanks,
channels, tunnels, etc. NOTE: for details please view the technical data sheets

9
SISTEME DE REABILITARE ŞI RAMFORSARE

Geotextile ţesute din fibre de PP

Geotextilul ţesut este de culoare neagră, fabricat printr-un proces special de ţesere a benzilor din fibre de PP
(polipropilenă), fiind caracterizat de o rezistenţă ridicată la rupere atât în direcţie longitudinală cât şi în direcţie
transversală, precum şi de o elongaţie foarte mică. Proprietăţile sale deosebite îl recomandă pentru folosirea în
cele mai diverse lucrări de construcţii. Livrarea geotextilului ţesut se face în suluri având lăţi mea de 5,2 sau
5,25m, lungimea desfăşurată 100m, masa specifică de la 470 la 1600 g/m.
Avantaje: posibilitatea construirii pe suprafeţe foarte abrupte, pe suprafeţe cu substrat slab; reducerea
cantităţii de material de umplutură şi a suprafeţei amenajate; structura ţesută a geotextilului asigură nu numai
separarea umpluturii de substrat şi prevenirea mixării acestora ci permite şi scurgerea apei din amenajare pe
toată durata de viaţă a acesteia; structur a particulară a geotextilului ţesut permite formarea pe suprafaţa lui a
unui filtru natural din particule de sol, care nu se colmatează pentru o durată de timp foarte mare; durată de
viaţă de cel puţin 25 ani.
Aplicaţii: ranforsarea straturilor de fundaţie cu substrat slab pentru construcţia de drumuri, autostrăzi,
drumuri temporare, căi ferate, aeroporturi, parcări; ramforsarea terasamentelor, pantelor, digurilor şi pereţilor
rezervoarelor; constru cţii secundare şi peisagistică; sisteme de drenaj; construcţii hidrotehnice.

NOTĂ: pentru detalii vă rugăm consultaţi fişele tehnice

EN Woven PP geotextiles It is a black woven geotextile, manufactured through special weaving processes from
PP (polypropylene) strip fibres and it is characterized by its high breaking strength at very low elongation. Its
positive properties allow a wide range of applications. Geotextile sheets are 5,2 or 5,25 m wide, areal weight
from 470 to 160 0 g/m² and 100 m long. Woven geotextile are available in rolls.
Advantages: possibility of building very steep surfaces also on bad subsoils; high reduction of used filling
material and reduction of built-up area, woven structure of material ensures not only a separation of a
foundation layer from the subsoil and prevents its mixing but also enables water passing through the whole
construction during its lifetime. The special woven structure of geotextile enables the creation of a natural filter
made from soil particles on its surface, therefore geotextile does not clog for a very long time. Lifetime - at least
25 years.
Applications: reinforcement of foundation layers with weak subsoil for construction of roads, motorways,
temporary roads, railways, airports, parking lots. Reinforcement of embankments, slopes, banks and reservoir
walls; building of supporting constructions and armoured terrestrial bodies, drainage systems , technical water
constructions.
sisteme de drenaj

NOTE: for details please view the technical data sheets

10
Geogrile/Geogrids
Geogrile ţesute din fire de PET cu acoperire de PVC
Este o geogrilă ţesută, neagră, fabricată din fire de PET (poliester) de înaltă tenacitate cu acoperire de PVC.
Dimensiunea ochiurilor matricei este 35 x 35 mm.
Aplicaţii: strat de reazem al încărcărilor la drumuri, căi ferate, zone industriale şi aeroporturi; ramforsarea
terenurilor cu pericol de alunecare; stabilizarea versanţilor; construcţia barierelor împotriva zgomotului;
regenerarea terenurilo r industriale sterile; ramforsarea rambleurilor; protecţie în depozite de deşeuri.

NOTĂ: pentru detalii vă rugăm consultaţi fişele tehnice

EN Woven geogrids made of PET yarns with PVC coating


It is a woven geogrid made of high tenacity PET
(polyester) yarns with PVC coating. Mesh size is 35 x 35
mm. Advantages: increases soil resistance to
landslides, prevents cracks, ensures a high resistance in
contact with the filling material, can be used in projects
even for incohesive soils. Lifetime - at least 25 years.

Applications: load-bearing layers in roads, railways,


industrial areas and airpo rts construction; retaining
walls and extra-steep earthwork slopes; slope
stabiliser; construction of noise barriers; reclamation
of industrial wasteland; earth embankments over piles;
landfills; bridging of underground voids or sinkholes.

NOTE: for details please view the technical data sheets

Geogrile pentru armare asfalt

Este o geogrilă de culoare neagră, realizată din fibre sintetice acoperite de răşini polimerice bituminoase,
pentru a conferi o aderenţă ridicată a geogrilei cu asfaltul şi a straturilor de asfalt între ele, destinată în special
prevenirii apariţiei fisurilor în suprafeţele carosabile, reducerii costurilor de întreţinere şi măririi duratei de viaţă
a acestora.
Avantaje: adeziune ridicată cu asfaltul; rezistenţă la rupere ridicată atât în direcţie longitudinală cât şi in
directie transversală, combinată cu o elongaţie redusă; comportare excelentă la variaţii de temperatură;
rezistenţă de lungă durată a drumului la sarcini dinamice; rezistenţă bună la îmbătrânire.
Aplicaţii: ramforsarea suprafeţei carosabile a străzilor şi aeroporturilor, acoperirea cu asfalt a drumurilor vechi
cu suprafaţă betonată. Lucrări de reparaţii şi intreţinere ale străzilor.

NOTĂ: pentru detalii vă rugăm consultaţi fişele tehnice

sisteme de drenaj

EN Asphalt reinforcement geogrids


It is a black geogrid, made of synthetic fibers with polymeric bitumen coated, in order to realise a good adhesion
of the geogrid and the asphalt and of asphalt layers, designed to prevent surfa ce cracks in roads, to reduce
maintanance costs and increase their lifetime.
Advantages: good adhesion caracteristics with asphalt; high tensile strength in both directions and low
elongation; excellent behavior at temperature variations; long term durability of the road to dynamic loads;
good resistance at ageing.
Applications: road and airport surface reinforcement; overlays to old concrete roads; reconstruction
and maintenance of old road surfaces.

N OTE: for details please view the technical data sheets

11
SISTEME DE REABILITARE ŞI RAMFORSARE
Geomateriale tridimensionale pentru controlul eroziunii
Descriere: este un geomaterial antieroziune fabricat din monofilamente de polipropilenă sau poliamidă
(nylon) care sunt sudate împreună pentru a crea o structură tridimensională. În cazul în care se doreşte o
structură cu o rezistenţă ridicată, se poate folosi geocompozitul armat tridimensional fabricat din
monofilamente de polipropilenă extrudate de jur împrejurul unei geogrile bidimensionale. Indexul alveolar al
acestora depăşeşte 90%. Livrarea geomaterialului tridimensional se face în suluri având lăţimea de 1,95m,
lungimea desfăşurată de până la 52 m, masă specifică de la 450 la 1180 g/m.
Avantaje: indexul alveolar ridicat şi structura sa particulară, proiectată să optimizeze umplerea cu pă mânt,
garantează o bună dezvoltare a rădăcinilor şi o foarte bună creştere a covorului vegetal de la suprafaţa
geomaterialului chiar şi în condiţii dificile, cum ar fi versanţi abrupţi, taluzuri ale râurilor cu viteze ale curenţilor
reduse; durata de viaţă de minim 25 ani.

NOTĂ: pentru detalii vă rugăm consultaţi fişele tehnice

EN Three - dimensional erosion control geomats


It is an anti-erosion geomat made of monofilaments of
polypropylene or polyamide (nylon) which are welded together to
create a three-dimensional structure. Where a high strength
structuture is needed, you can use the three-dimensional
geocomposite made of extruded polypropylene monofilaments
which are welded together, with a double cusp structure and
coupled in the extrusion phase with a high-resistance bi-
dimensional geogrid. The alveolar index of the geomat is over
90%. Geomaterial sheets are 1,95 m wide, areal weight from 450
to 1180 g/m² and up to 52m long. Three-dimensional erosion
control geomats come in rolls.
Advantages: The high alveolar index and its particular structure,
which is designed to optimise the filling process, guarantee perfect
root development and the strong growth of the surface vegetation
even in diffi cult conditions, such as the steep slopes and streams
with a modest current flow. Lifetime - at least 25 years.

controlul Funcţii:
protecţie Functions:
eroziunii
erosion
protection
control

Aplicaţii:
Applications:
sisteme de drenaj

depozite de drumuri şi căi talazuri lacuri


versanţi
deşeuri(acoperire) ferate şi râuri artificiale
landfillds roads river
slopes artificial basins
(capping) and railways banks

NOTE: for details please view the technical data sheets

12