Sunteți pe pagina 1din 124

VIESMANN VITOCAL 300/350

Sisteme de pompe de căldură

Instrucţiuni de proiectare
Mapa Vitotec Documentaţie de proiec-
tare, Registrul 5
A se arhiva în:

VITOCAL 300 Tip BW, WW şi AW & Pompă de căldură pentru apă/apă


(tip WWH=tip BWH plus set de modificare)
până la Temperatură pe tur 55 °C de la 14,1 până la 20,0 kW
Pompă de căldură cu acţionare electrică pentru încălzire & Pompă de căldură pentru aer/apă
şi preparare de apă caldă menajeră (tip AWH) de 9,4 până la 12,8 kW
& Pompă de căldură sol/apă

(tip BW) de 4,8 până la 81,2 kW VITOCAL 300 Tip BWC şi WWC
& Pompă de căldură pentru apă/apă

(tip WW =tip BW plus set de modificare) până la Temperatură pe tur 55 °C


de la 6,3 până la 106,8 kW Pompă de căldură compactă cu acţionare electrică pen-
& Pompă de căldură pentru aer/apă tru încălzire şi preparare de apă caldă menajeră
(tip BW) de 5,4 până la 14,6 kW & Pompă de căldură sol/apă

(tip BWC) de 4,8 până la 10,8 kW


VITOCAL 350 Tip BWH, WWH şi AWH & Pompă de căldură pentru apă/apă

(tip WWC =tip BWC plus set de modificare)


până la Temperatură pe tur 65 °C de la 6,3 până la 14,2 kW
Pompă de căldură cu acţionare electrică pentru încălzire Cu încălzire adăugată cu rezistenţă electrică incorporată
şi preparare de apă caldă menajeră (3/6/9 kW), pompă incorporată pentru circuitul de sol şi
& Pompă de căldură sol/apă grup de elemente de siguranţă incorporat
(tip BWH) de 11,0 până la 17,1 kW

5835 122-8 RO 3/2006


Cuprins

Cuprins
1. Generalităţi cu privire la funcţio- 1. 1 Generalităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
narea pompelor de căldură 1. 2 Recuperarea căldurii cu ajutorul colectorilor amplasaţi în sol . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1. 3 Recuperarea căldurii cu sonde pentru pământ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1. 4 Recuperarea căldurii din apa freatică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1. 5 Recuperarea căldurii din aer (aer din exterior) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2. Informaţii privind produsul 2. 1 Vitocal 300 şi Vitocal 350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8


& Tip BW/BWH şi WW/WWH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
& Tip WW şi BW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
& Tipurile BWC şi WWC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
& Tip AW/AWH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
& Tipuri de automatizări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2. 2 Circuit de încălzire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
& Înălţime de pompare a pompei interne a circuitului de încălzire la tipul BWC/

WWC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
& Sistem de distribuţie Divicon penru circuitul de încălzire pentru pompe de

încălzire (accesoriu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2. 3 Set de accesorii pentru agentul termic primar pentru pompe de căldură . . . . . . . 11
& Set de accesorii pentru agentul termic primar pentru pompe de căldură, tip

BW şi BWH (până la 32,6 kW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11


& Pachet de accesorii pentru agentul termic primar pentru pompe de căldură, tip

BWC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2. 4 Distribuitor de agent primar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
& Colector amplasat în sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
& Dsitribuitor pentru colector (sondă) din sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

3. Indicaţii de proiectare 3. 1 Amplasare şi zgomote. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15


& Condiţii care trebuie îndeplinite de încăperea de amplasare . . . . . . . . . . . . . . . 15
& Măsuri pentru amortizarea fonică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3. 2 Alimentare electrică şi tarife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
& Înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
& Solicitarea instalaţiei electrice de către pompa de căldură . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4. Parametrii instalaţiei 4. 1 Dimensionarea pompelor de căldură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16


& Regim de funcţionare monovalent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
& Mod de funcţionare monoenergetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
& Funcţionare bivalent-paralelă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
& Funcţionare bivalent-alternativă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4. 2 Dimensionarea sursei de căldură pentru pompele de căldură sol/apă . . . . . . . . . 18
& Colector amplasat în sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
& Sondă pentru sol – Sondă cu tub dublu cu profil U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
& Dimensionarea componentelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4. 3 Dimensionarea sursei de căldură pentru pompele de căldură apă/apă . . . . . . . . 28
& Apă freatică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
& Dimensionarea schimbătorului de căldură pentru circuitul intermediar . . . . . . . 29
& Apă de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4. 4 Dimensionarea sursei de căldură pentru pompele de căldură aer/apă . . . . . . . . . 31
& Aer aspirat din exterior - dimensionare bivalentă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
& Aer de ambianţă/aer viciat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4. 5 Circuit de încălzire şi distribuţie de căldură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4. 6 Dimensionarea acumulatorului tampon de agent termic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
& Acumulator tampon de agent termic pentru optimizarea timpului de funcţio-

nare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
& Acumulator tampon de agent termic pentru acoperirea necesarului în perioa-

dele de întrerupere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4. 7 Preparare a.c.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
& Preparare directă a.c.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
& Prepararea directă a.c.m. - Exemplu de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
& Preparare a.c.m. cu ajutorul unui schimbător de căldură extern . . . . . . . . . . . . . 35
& Scheme hidraulice pentru prepararea a.c.m. cu ajutorul unui schimbător de

căldură extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4. 8 Prepararea apei de piscină în combinaţie cu Vitocal 300/350, tip AW/AWH, BW/
BWH şi WW/WWH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4. 9 Răcire „natural cooling“ în combinaţie cu Vitocal 300/350, tip BW/BWH şi WW/
5835 122-8 RO

WWH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
& Descrierea funcţionării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
& Dimensionarea schimbătorului de căldură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
& Răcire cu ventiloconvectoare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2 VIESMANN VITOCAL 300/350


Cuprins (continuare)

&
Răcire cu plafoane de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
&
Sistemul răcire/încălzire prin pardoseală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.10 Răcire „natural cooling“ în combinaţie cu Vitocal 300, tip BWC şi WWC. . . . . . . . 49
4.11 Conectarea instalaţiilor solare termice (nu la Vitocal 300, tip BWC/WWC) . . . . . 51
& Descrierea funcţionării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
& Prepararea de apă caldă menajeră pe baza energiei solare . . . . . . . . . . . . . . . . 51
& Preparare apă piscină cu ajutorul instalaţiei solare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
& Încălzire parţială cu ajutorul instalaţiei solare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

5. Racordare hidraulică pe circuitul 5. 1 Pompă de căldură pentru sol/apă – Funcţionare cu sondă amplasată în sol . . . . 59
primar 5. 2 Pompă de căldură pentru sol/apă – Funcţionare cu colector amplasat în sol . . . . 60
5. 3 Pompă de căldură pentru apă/apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
5. 4 Pompă de căldură pentru aer/apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

6. Racordare hidraulică pe circuitul 6. 1 Descrierea funcţionării componentelor instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64


secundar & Circuit de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
& Acumulator tampon de agent termic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
& Instalaţii fără acumulator tampon de agent termic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
& Preparator instantaneu de agent termic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
& Supapa diferenţială de presiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
6. 2 Tipul instalaţiei 2 – Instalaţie cu regim de funcţionare liniar controlat – Regim
monoenergetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
6. 3 Tipul de instalaţie 3 (a) – Regim monovalent cu acumulator tampon de agent
termic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6. 4 Tipul de instalaţie 3 (b) - Regim monoenergetic cu instalaţie solară, funcţie de
răcire „natural cooling“ şi acumulator tampon de agent termic . . . . . . . . . . . . . . . 73
6. 5 Tip de instalaţie 4 – Funcţionare în regim monoenergetic cu instalaţie solară şi
Vitocell 333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
6. 6 Tipul de instalaţie 5 - Funcţionare în regim monoenergetic - Instalaţie cu regim
de funcţionare liniar controlat cu acumulator tampon de agent termic şi distribui-
tor Divicon pentru circuitul de încălzire pentru pompe de căldură (putere de
încălzire până la 17 kW).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
6. 7 Tipul de instalaţie 6 - Funcţionare în regim bivalent paralel cu cazan de pardo-
seală (temperatura max. pe tur la tipul BW/WW 55 °C, la tipul BWH/WWH 65 °
C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
6. 8 Tipul de instalaţie 7 – Funcţionare în regim bivalent alternativ cu cazan ampla-
sat pe podea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
6. 9 Tipul de instalaţie 8 - Funcţionare în regim bivalent paralel cu aparat mural pe
combustibil lichid/gazos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
6.10 Tipul de instalaţie 9 - Funcţionare în regim bivalent alternativ cu aparat mural
pe combustibil lichid/gazos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
6.11 Tipul de instalaţie 10 – Funcţionare în regim bivalent alternativ cu cazan pe
combustibil solid Vitolig 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

7. Racordare hidraulică pe circuitul 7. 1 Tipul de instalaţie 20 – Funcţionare în regim monovalent cu acumulator tampon
secundar - Instalaţii mari de agent termic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
7. 2 Tipul de instalaţie 21 - Funcţionare în regim bivalent alternativ pentru un sistem
cu conectarea în cascadă a pompelor de căldură, cu cazan până la 225 kW. . . . 105

8. Racordare hidraulică pe circuitul 8. 1 Descrierea funcţionării componentelor instalaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110


secundar - Vitocal 300, tip BWC/ & Circuit de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
WWC & Protecţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
& Preselector hidraulic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
& Instalaţii fără acumulator tampon de agent termic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
& Rezervoare tampon de agent termic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
8. 2 Schema de instalaţie 2 cu un circuit de încălzire direct, preparare de apă caldă
menajeră şi "natural cooling" în circuitul de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
8. 3 Schema de instalaţie 6 (a) cu un circuit de încălzire direct, un circuit de încălzire
cu vană de amestec, preparare de apă caldă menajeră, acumulator tampon de
agent termic şi „natural cooling“ în circuitul de încălzire cu vană de amestec . . . 113
8. 4 Schema de instalaţie 6 (b) cu un circuit de încălzire direct, un circuit de încălzire
cu vană de amestec, preparare de apă caldă menajeră, preselector hidraulic,
generator de căldură extern şi „natural cooling“ în circuitul de încălzire cu vană
de amestec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
& Schema hidraulică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
& Schemă de racordare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5835 122-8 RO

& Aparate necesare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

9. Anexă 9. 1 Normative / directive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117


9. 2 Glosar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

VITOCAL 300/350 VIESMANN 3


Cuprins (continuare)

9. 3 Privire de ansamblu în procesul de proiectare al unei instalaţii de pompe de căl-


dură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
9. 4 Software pentru proiectarea sondelor de căldură şi a câmpurilor pentru sonde
de căldură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
9. 5 Adresele producătorilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

10. Index alfabetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

5835 122-8 RO

4 VIESMANN VITOCAL 300/350


Generalităţi cu privire la funcţionarea pompelor de căldură

1.1 Generalităţi
Date despre generalităţi cu privire la funcţionarea pompelor de căldură, modurile de funcţionare şi recuperarea căldurii se găsesc în
seria de specialitate "Pompe de căldură".
1
1.2 Recuperarea căldurii cu ajutorul colectorilor amplasaţi în sol
În jurul tuburilor în sol nu trebuie sădite plante cu rădăcini foarte Se poate considera o putere de preluare a căldurii (putere de
adânci. Regenerarea solului încălzit se realizează deja începând răcire) de q E = 10 până la 35 Watt pentru fiecare m2suprafaţă a
cu a doua jumătate a perioadei de încălzire prin radiaţie solară şi solului ca valoare medie anuală pentru funcţionare pe timp de un
precipitaţii mai puternice, astfel încât se poate asigura faptul că an (monovalentă) (vezi şi pag. 18).
pentru perioada următoare de încălzire "acumulatorul" sol este În cazul solului foarte nisipos, puterea de preluare a căldurii este
pregătit din nou pentru încălzire. mai redusă. În caz de dubiu se solicită efectuarea unei expertize a
Cantitatea de căldură ce poate fi preluată din sol, depinde de dife- solului.
riţi factori. Ca sursă de căldură este indicat pământul argilos
umectat cu apă în mod corespunzător.

A Pompă de căldură Vitocal 300/350 E Şaht colector cu distribuitor în sol


B Distribuitor de agent termic primar (retur) F Încălzire de temperatură joasă
C Distribuitor de agent termic primar pentru colectorii sau son- G Sondă pentru sol (sondă duplex)
dele amplasate în sol (tur) H Lungimea totală a unui tub nu trebuie să depăşească 100 m
D Colector amplasat în sol

1.3 Recuperarea căldurii cu sonde pentru pământ


Pentru forări de până la 100 de metri adâncime sau foraje la adân- La o instalaţie cu sonde de căldură pentru sol, în condiţii hidrogeo-
cimi mai mari răspunde serviciul de foraj la adâncime. logice normale, se poate porni de la o putere medie a sondelor de
Pentru forări trebuie însărcinată o firmă specializată, cu care să 50W/m (conform VDI 4640).
poată fi încheiat un acord care să asigure o garanţie pentru extra-
geri/alimentări ulterioare (de ex. pe 10 ani). Adresele firmelor care
realizează foraje se pot obţine de la organele competente din ţară
sau la adresa de internet www.viessmann.de urmând link-ul:
Login Marktpartner >Dokumentation (documentaţie) >Weitere
5835 122-8 RO

(altele).

VITOCAL 300/350 VIESMANN 5


Generalităţi cu privire la funcţionarea pompelor de căldură (continuare)

1.4 Recuperarea căldurii din apa freatică

A Pompă de căldură Vitocal 300/350 D Puţ absorbant


B Schimbător de căldură pentru circuitul intermediar E Direcţia de curgere a apei freatice
C Puţ cu pompă cu pompă de aspiraţie F Încălzire de temperatură joasă

Utilizarea apei freatice trebuie aprobată de către organele compe- Dacă valorile limită pentru cupru nu pot fi respectate, trebuie
tente (de obicei Regia de apă). montat un schimbător de căldură din oţel inoxidabil cu filet ca
Pentru utilizarea căldurii trebuie realizat un puţ aspirant şi un puţ schimbător de căldură pentru circuitul intermediar (în general
absorbant sau un puţ drenant. recomandat din cauza calităţilor variabile ale apei) (vezi pag. 29).
În general, calitatea apei trebuie să corespundă valorilor limită Pentru apa din lacuri şi iazuri trebuie proiectat un circuit interme-
menţionate în tabelul următor, diferenţiată în funcţie de materia- diar.
lele folosite în schimbătoarele de căldură oţel inoxidabil (1.4401)
şi cupru. Dacă se respectă aceste valori limită, atunci funcţiona- Indicaţie
rea puţurilor va fi fără probleme. Se umple circuitul intermediar cu amestec de protecţie antiîngheţ
(agent termic, min. –5 °C)

Rezistenţa oţelului inoxidabil (1.4401) şi a cuprului la acţiunea substanţelor/proprietăţilor apei

Substanţă Concentraţie Oţel Cupru Substanţă Concentraţie Oţel Cupru


mg/litru inoxi- mg/litru inoxi-
dabil dabil
⇑ în condiţii normale, rezistenţă bună ⇑ în condiţii normale, rezistenţă bună
⇔ pericol de coroziune, mai ales, dacă există mai multe ⇔ pericol de coroziune, mai ales, dacă există mai multe
substanţe cu ⇔. substanţe cu ⇔.
⇓ nu este indicat. ⇓ nu este indicat.
Elemente organice dacă se poate ⇑ ⇔ Amoniac (NH3) <2 ⇑ ⇑
dovedi 2-20 ⇑ ⇔
Carbonat acid (HCO 3–) < 70 ⇑ ⇔ > 20 ⇑ ⇓
70-300 ⇑ ⇑ Cloruri (Cl –, max. 60 °C) < 300 ⇑ ⇑
> 300 ⇑ ⇔/⇑ > 300 ⇔ ⇔/⇑
Sulfaţi (SO 42–) < 70 ⇑ ⇑ Sulfit de sodiu (SO 3), clor (Cl 2) <1 ⇑ ⇑
70-300 ⇑ ⇔/⇓ 1-5 ⇑ ⇔
5835 122-8 RO

> 300 ⇓ ⇓ >5 ⇔/⇑ ⇔/⇓


Carbonat acid (HCO 3 –)/Sulfaţi < 1,0 ⇑ ⇔/⇓ Fier (Fe), dizolvat < 0,2 ⇑ ⇑
(SO 4 2–) > 1,0 ⇑ ⇑ > 0,2 ⇑ ⇔

6 VIESMANN VITOCAL 300/350


Generalităţi cu privire la funcţionarea pompelor de căldură (continuare)

Substanţă Concentraţie Oţel Cupru Substanţă Concentraţie Oţel Cupru


mg/litru inoxi- mg/litru inoxi-
dabil dabil
⇑ în condiţii normale, rezistenţă bună ⇑ în condiţii normale, rezistenţă bună
⇔ pericol de coroziune, mai ales, dacă există mai multe ⇔ pericol de coroziune, mai ales, dacă există mai multe 1
substanţe cu ⇔. substanţe cu ⇔.
⇓ nu este indicat. ⇓ nu este indicat.
Bioxid de carbon liber, agresiv <5 ⇑ ⇑ Nitraţi (NO3), dizolvaţi < 100 ⇑ ⇑
(CO 2) 5-20 ⇑ ⇔ > 100 ⇑ ⇔
> 20 ⇑ ⇓ Hidrogen sulfurat (H2S) < 0,05 ⇑ ⇑
Mangan (Mn), dizolvat < 0,1 ⇑ ⇑ > 0,05 ⇑ ⇔/⇓
> 0,1 ⇑ ⇔
Aluminiu (Al), dizolvat < 0,2 ⇑ ⇑
> 0,2 ⇑ ⇔

Proprietate Valori limită Oţel inoxi- Cupru


dabil
⇑ în condiţii normale, rezistenţă bună.
⇔ pericol de coroziune, mai ales, dacă există mai multe substanţe cu ⇔.
⇓ nu este indicat.
Duritate totală 4,0-8,5 °dH ⇑ ⇑
Valoarea pH-ului < 6,0 ⇔ ⇔
6,0-7,5 ⇔/⇑ ⇔
7,5-9,0 ⇑ ⇑
> 9,0 ⇑ ⇔
Conductibilitate electrică < 10 µS/cm ⇑ ⇔
10-500 µS/cm ⇑ ⇑
> 500 µS/cm ⇑ ⇓

Indicaţie
Tabelele prezentate nu sunt complete şi sunt doar orientative.

1.5 Recuperarea căldurii din aer (aer din exterior)


Pompele de căldură pentru aer/apă se pot utiliza în prezent, la fel
ca şi pompele de căldură pentru sol şi apă freatică pe durata între-
gului an.
În clădiri construite conform standardelor în vigoare, pompa de
căldură pentru aer/apă poate funcţiona în regim monoenergetic în
combinaţie cu o rezistenţă electrică.
În cazul pompelor de căldură pentru aer/apă, dimensionarea sur-
sei de căldură se stabileşte în funcţie de tipul constructiv şi de
dimensiunea aparatului. Cantitatea necesară de aer este dirijată
de către un ventilator încorporat în aparat, prin canale de aer,
către vaporizator, unde este răcită.
Pompele de căldură tip AWH pot fi folosute monovalent până la –
15 °C. Ele ating chiar şi la o temperatură a aerului din exterior de
–15 °C o temperatură maximă a agentului termic pe retur de 65 °
C.
Orificiile de admisie/evacuare trebuie montate în aşa fel încât să
nu se producă nici un „scurt-circuit de aer“.

A Pompă de căldură Vitocal 300/350


B Canal de admisie
C Canal de evacuare a aerului
D Încălzire de temperatură joasă
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 7


Informaţii privind produsul

2.1 Vitocal 300 şi Vitocal 350


Pompă de căldură cu acţionare electrică pentru încălzire şi prepa-
rare de apă caldă menajeră în instalaţii de încălzire monovalente,
monoenergetice sau bivalente.

Tip BW/BWH şi WW/WWH


& Pompă de căldură pentru sol/apă
de la 4,8 până la 32,6 kW
& Pompă de căldură pentru apă/apă

de la 6,3 până la 43,0 kW


2 Pompă sol/apă şi set de modificare (senzor de debit şi termostat
de protecţie la îngheţ pentru circuitul de apă freatică; set de
livrare la tipul WW/WWH)
Pompă de căldură, tip constructiv compact (de la tipul BW108,
BW216, BWH110, WW108, WW216 şi WWH110 cu limitator pen-
tru curentul de pornire).
Carcasă vopsită cu vopsea pe bază de răşini epoxidice. Silen-
ţioasă şi fără vibraţii datorită compresorului cu două rânduri de rul-
menţi, inclusiv elemente de susţinere fonoabsorbante.
Agent de răcire fără freon, neinflamabil R 407C (amestec de agent
de răcire, compus din 23 % R 32, 25 % R 125 şi 52 % R 134a).
Schimbător de căldură în plăci (1.4401), din oţel inoxidabil, asam-
blat prin lipire cu cupru, pentru circuitul de încălzire şi schimbător
de căldură în plăci (1.4401), din oţel inoxidabil, asamblat prin lipire
cu cupru, pentru circuitul de sol sau apă freatică.
Cu automatizare digitală CD 60, comandată de temperatura exte-
rioară, şi tablou de comandă integrat, rabatabil * 1.

Tip WW şi BW
& Pompă de căldură pentru apă/apă
de la 52,0 până la 106,8 kW
& Pompă de căldură pentru sol/apă

de la 39,6 până la 81,2 kW


Folosirea pompei de căldură sistem apă/apă sărată.
Pompă de căldură, tip constructiv compact, cu limitator pentru
curentul de pornire şi două trepte de compresie de aceeaşi
putere.
Carcasă vopsită cu vopsea pe bază de răşini epoxidice, cu fixare
rapidă cu baionet.
Silenţioasă şi fără vibraţii datorită compresorului cu două rânduri
de rulmenţi, inclusiv elemente de susţinere fonoabsorbante.
Agent de răcire fără freon, neinflamabil R 407C (amestec de agent
de răcire, compus din 23 % R 32, 25 % R 125 şi 52 % R 134a).
Schimbător de căldură în plăci (1.4401), din oţel inoxidabil, asam-
blat prin lipire cu cupru, pentru circuitul de încălzire şi schimbător
de căldură în plăci (1.4401), din oţel inoxidabil, asamblat prin lipire
cu cupru, pentru circuitul de sol sau apă freatică.
Cu automatizare digitală CD 60, comandată de temperatura exte-
rioară, şi două tablouri de comandă integrate, rabatabile * 1.
5835 122-8 RO

*1
Pentru alte date tehnice şi diagrama de putere, vezi Fişa tehnică.

8 VIESMANN VITOCAL 300/350


Informaţii privind produsul (continuare)

Tipurile BWC şi WWC


& Pompă de căldură pentru sol/apă
de la 4,8 până la 10,8 kW
& Pompă de căldură pentru apă/apă

de la 6,3 până la 14,2 kW


Pompă de sol/apă şi set de modificare (senzor de debit şi ter-
mostat de protecţie la îngheţ pentru circuitul de apă freatică; set
de livrare)
Pompă de căldură, tip constructiv compact (de la tipul BWC 108
cu limitator electronic pentru curentul de pornire) cu încălzire elec-
trică suplimentară inclusă, pompă a circuitului de încălzire şi
pompă a circuitului solar.
Carcasă vopsită cu vopsea pe bază de răşini epoxidice. Silen- 2
ţioasă şi fără vibraţii datorită compresorului cu două rânduri de rul-
menţi, inclusiv elemente de susţinere fonoabsorbante.
Agent de răcire fără freon, neinflamabil R 407C (amestec de agent
de răcire, compus din 23 % R 32, 25 % R 125 şi 52 % R 134a).
Schimbător de căldură în plăci (1.4401), din oţel inoxidabil, asam-
blat prin lipire cu cupru, pentru circuitul de încălzire şi schimbător
de căldură în plăci (1.4401), din oţel inoxidabil, asamblat prin lipire
cu cupru, pentru circuitul de sol sau apă freatică. Cu automatizare
digitală CD 70, comandată de temperatura exterioară, şi tablou de
comandă integrat, rabatabil* 1.

Tip AW/AWH
& Pompă de căldură pentru aer/apă
de la 5,4 până la 14,6 kW
Pompă de căldură, tip constructiv compact (de la tipul AW108 şi
AWH110 cu limitator pentru curentul de pornire).
Carcasă vopsită cu vopsea pe bază de răşini epoxidice, cu fixare
rapidă cu baionet.
Silenţioasă şi fără vibraţii datorită compresorului cu două rânduri
de rulmenţi, inclusiv elemente de susţinere fonoabsorbante.
Agent de răcire fără freon, neinflamabil R 407C (amestec de agent
de răcire, compus din 23 % R 32, 25 % R 125 şi 52 % R 134a).
Schimbător de căldură în plăci (1.4401), din oţel inoxidabil, asam-
blat prin lipire cu cupru, pentru circuitul de încălzire.
Cu automatizare digitală CD 60, comandată de temperatura exte-
rioară, şi tablou de comandă integrat, rabatabil* 1.

Tipuri de automatizări
Automatizare digitală CD 60 pentru pompe de căldură, & 1 circuit de încălzire cu vană de amestec şi funcţie de reglare a
comandată de temperatura exterioară răcirii
pentru instalaţii cu pompe de căldură cu funcţie de reglare a răcirii & 1 circuit de încălzire cu vană de amestec şi funcţie de reglare a

"natural cooling" şi a circuitului solar, dispozitiv pentru reglarea circuitului solar


temperaturii pentru două boilere de apă caldă menajeră şi & Funcţia de reglare a răcirii şi funcţia de reglare a circuitului solar

comanda unui generator suplimentar de căldură. Utilizare comandată prin meniu cu afişare textuală şi sistem de
Funcţia de răcire "natural cooling" numai la tipurile BW/BWH/WW/ diagnosticare integrat.
WWH. Cu senzor de temperatură exterioară şi senzor de temperatură pe
Combinaţii posibile ale celor 2 circuite reglabile de utilizatori: retur.
5835 122-8 RO

& 1 circuit de încălzire fără vană de amestec şi 1 circuit de încăl-

zire cu vană de amestec


& 2 circuite de încălzire cu vane de amestec

*1
Pentru alte date tehnice şi diagrama de putere, vezi Fişa tehnică.

VITOCAL 300/350 VIESMANN 9


Informaţii privind produsul (continuare)

Automatizare digitală CD 70 pentru pompe de căldură,


comandată de temperatura exterioară
Pentru instalaţiile de pompe cu funcţie de răcire integrată "natural
cooling", reglare a temperaturii apei pentru un boiler, comanda
încălzirii electrice suplimentare şi automatizare pentru furnizarea
de căldură pentru cel mult 3 consumatori.
Pentru automatizarea unui singur circuit de încălzire fără vană de
amestec şi unui circuit cu vană de amestec şi suplimentar - la utili-
zarea funcţiei de răcire "natural cooling" - a unui circuit de răcire
cu vană de amestec.
Comenzi din meniu, cu texte ajutătoare în funcţie de regimul de
funcţionare, cu afişaj descifrat, cu sistem de diagnosticare şi
mesaje de avarie ca afişaj descifrat.
2 Inclusiv senzor de temperatură exterioară şi senzor de tempera-
tură pe retur.

2.2 Circuit de încălzire

Înălţime de pompare a pompei interne a circuitului de încălzire la tipul BWC/WWC

Caracteristica pompei de circulaţie încorporate

Sistem de distribuţie Divicon penru circuitul de încălzire pentru pompe de încălzire (accesoriu)
Indicaţie Funcţie
Sistemul de distribuţie Divicon pentru circuitul de încălzire poate fi În cadrul regimului de încălzire, se poate racorda în serie pe retu-
folosit pentru tipul BW/WW 104 până la 116 şi tipul AW/AWH. rul circuitului primar, prin intermediul Divicon, un rezervor tampon.
Racordul sistemului Divicon trebuie realizat exclusiv conform tipu- În cazul în care, în timpul funcţionării pompelor de căldură, circui-
lui de instalaţie 5. Pentru alte pompe de circulaţie, vezi Lista de tele de încălzire nu mai utilizează căldură (ventilele termostatice/
preţuri Vitoset, registrul 4.4. distribuitorul pentru încălzire prin pardoseală se închid), atunci se
deschide supapa diferenţială de presiune şi returul circuitului pri-
Distribuitor compact pentru instalaţii monovalente/monoenerge- mar se realizează prin acumulatorul tampon de agent termic spre
tice cu preparare de apă caldă menajeră şi numai în combinaţie pompa de căldură. Cantitatea de apă din acumulatorul tampon de
cu Vitocell 050, tip SVP şi SVW. agent termic este suficientă pentru a asigura durata minimă de
Setul de livrare: funcţionare a pompei de căldură şi pentru a evita o funcţionare
& Pompa circuitului de încălzire (Grundfos UPS 25-60) ciclică.
& Ventil de comutare cu trei căi În timpul preparării de apă caldă menajeră, rezervorul tampon de
& clapetă unisens agent termic se decuplează prin intermediul ventilului cu 3 căi.
& Supapa de siguranţă

& Supapa diferenţială de presiune Instrucţiuni generale pentru instalare şi montaj


& 4 robinete sferice Sistemul Divicon se prinde de perete. Pompa de căldură poată fi
& Manometru legată direct prin intermediul furtunurilor de racordare flexibile.
& Racord pentru vasul de expansiune Racordul posterior permite amplasarea boilerului în partea
& Suport de perete (distanţa de la perete 340 mm) dreaptă sau în partea dreaptă lângă pompa de căldură.
& Termoizolaţie

Sistemul Divicon simplifică montarea instalaţiei de pompe de căl-


dură. Toate elementele constructive necesare sunt cuprinse într-
5835 122-8 RO

un subansamblu.

10 VIESMANN VITOCAL 300/350


Informaţii privind produsul (continuare)

Reprezentare grafică fără termoizolaţie

A Circuitul de încălzire G 1 (tur) K Boiler pentru preparare a.c.m. G 1 (retur)


B Circuitul de încălzire G 1 (retur) L Pompa de căldură G 1 (retur)
C Supapa diferenţială de presiune M Pompa de căldură G 1 (tur)
D Servomotor cu ventil de comutare N Manometru
E Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră DN 20 (tur) O Supapa de siguranţă
F Acumulator tampon de agent termic G1 (tur) P Pompa circuitului de încălzire
G Acumulator tampon de agent termic G1 (retur) R consolă de perete
H Racord pentru vasul de expansiune DN 20

Caracteristica pompei de circulaţie încorporate

2.3 Set de accesorii pentru agentul termic primar pentru pompe de căldură

Set de accesorii pentru agentul termic primar pentru pompe de căldură, tip BW şi BWH (până la
32,6 kW)
5835 122-8 RO

Instrucţiuni generale pentru instalare şi montaj & Ştuţul de evacuare a aerului trebuie să fie deasupra setului de
& Pentru asigurarea unei funcţionări corespunzătoare a separato- accesorii pentru agentul termic primar.
rului de aer, setul de accesorii pentru agentul termic primar tre-
buie montat orizontal.

VITOCAL 300/350 VIESMANN 11


Informaţii privind produsul (continuare)
& Trebuie verificat dacă pompa de circulaţie are suficientă înăl- & Termoizolaţia ermetică la vapori trebuie montată de instalator.
ţime de pompare disponibilă conform caracteristicii de la & Dacă nu este racordat releul de control pentru presiunea apei
pag. 27. sărate, pachetul de accesorii pentru agentul termic primar poate
Pompa trebuie montată în aşa fel încât dispozitivul de intrare a fi instalat şi în şahtul de transfer situat în exterior (protejat la
cablurilor electrice să fie aşezat într-o parte sau lateral; dacă apă).
este necesar, trebuie rotit capul pompei.

A Circuitul de sol G 1¼ (Turul pompei de căldură) K Circuitul de sol G 1¼ (Retur de la pompa de căldură)
B Robinet pentru umplerea şi golirea cazanului L Racord pentru vasul de expansiune
C Supapă de siguranţă (3 bar) M Circuitul de sol G 1¼ (Retur de la pachetul de accesorii pentru
D Robinet sferic agentul termic primar)
E Pompa pentru agentul primar N Manometru
F Separator de aer O gata montat
G Limitator de presiune Nereprezentate în desen: Vas de expansiune posterior (capa-
H Circuitul de sol G 1¼ (Turul pachetului de accesorii pentru citate 25, 30 şi 50 litri)
agentul termic primar)

Pachet de accesorii pentru agentul termic primar pentru pompe de căldură, tip BWC
Instrucţiuni generale pentru instalare şi montaj & Ştuţul de evacuare a aerului trebuie să fie deasupra setului de
& Pentru asigurarea unei funcţionări corespunzătoare a separato- accesorii pentru agentul termic primar.
rului de aer, setul de accesorii pentru agentul termic primar tre- & Termoizolaţia ermetică la vapori trebuie montată de instalator.
buie montat orizontal.
5835 122-8 RO

12 VIESMANN VITOCAL 300/350


Informaţii privind produsul (continuare)

Reprezentare grafică fără termoizolaţie

A Circuitul de sol G 1¼ (Turul pompei de căldură) G Circuitul de sol G 1¼ (Retur la sursa de căldură)
B Robinet pentru umplerea şi golirea cazanului H Manometru
C Supapă de siguranţă (3 bar) K Circuitul de sol G 1¼ (Retur de la pompa de căldură)
D Robinet sferic L gata montat
E Circuitul de sol G 1¼ (Tur de la sursa de căldură) M Racord pentru vasul de expansiune
F Separator de aer

2.4 Distribuitor de agent primar

Colector amplasat în sol


Distribuitor de agent primar pentru colectori amplasaţi în pământ & 2 aerisitoare automate
ai pompei de sol/apă compus din: & 2 robineţi pentru umplere şi golire
& Distribuitor din alamă cu conducte de colectare 2 × G 1¼ (tur şi Distribuitor premontat pe două console fonoansorbante; montabil
retur) pe perete,în şahtul din pivniţă sau în şahtul colector.
& Racorduri pentru tur şi retur pentru 10 circuite de apă sărată

prin racorduri cu inele de strângere pentru PE 20 × 2,0 mm,


montabile separat şi blocabile prin robineţi sferici
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 13


Informaţii privind produsul (continuare)

A Conductă de colectare G 1¼ (tur) D Robinet sferic de umplere şi golire


B Conductă de colectare G 1¼ (retur) E Robineţi sferici de blocare separată a circuitelor
C Racorduri cu inele de strângere pentru PE 20 × 2,0 mm F Consolă fonoabsorbantă

Variante de racordare posibile

RL Retur pentru agentul termic primar


VL Tur pentru agentul termic primar

A Piuliţă olandeză G 2 pentru racord robinet sferic, racorduri cu


elemente de strângere sau alt modul
B Robinet sferic de umplere şi golire

Dsitribuitor pentru colector (sondă) din sol


Distribuitor de agent primar pentru sondele din sol ale pompei de
sol/apă cu:
& Distribuitor din alamă cu conducte de colectare 2 × 1½″ (tur şi

retur)
& Racorduri pentru tur şi retur pentru 4 circuite de agent termic

primar prin racorduri cu inele de strângere pentru PE


32 × 2,9 mm sau PE 25 × 2,3 mm, montabile separat şi blocabile
prin robineţi sferici
& 2 robineţi pentru umplerea şi golirea cazanului

Distribuitorul de agent termic primar se poate monta pe perete, în


şahtul din pivniţă sau în şahtul colector cu ajutorul accesoriilor de
montaj (set de livrare).
5835 122-8 RO

14 VIESMANN VITOCAL 300/350


Informaţii privind produsul (continuare)

C Conductă de colectare G 1½
D Racorduri cu inele de strângere pentru PE 32 × 2,9 mm sau
PE 25 × 2,3 mm
E Capac de închidere 2″ cu dop G ½
F Robineţi sferici de blocare separată a circuitelor

A Piuliţă olandeză G 2 pentru racord robinet sferic, racorduri cu


elemente de strângere sau alt modul
3
B Robinet sferic de umplere şi golire

Variante de racordare posibile

RL Retur pentru agentul termic primar


VL Tur pentru agentul termic primar

RL Retur pentru agentul termic primar


VL Tur pentru agentul termic primar

Indicaţii de proiectare

3.1 Amplasare şi zgomote

Condiţii care trebuie îndeplinite de încăperea de amplasare


Încăperea de amplasare trebuie să fie protejată la îngheţ şi să fie
bine aerisită.
Pentru a evita transmiterea fenomenului sonor, pompa de căldură
nu trebuie amplasată pe suporţi de lemn la mansardă.

Măsuri pentru amortizarea fonică


Tip BW, BWH, WW şi WWH Tip AW şi AWH
Pentru amortizarea fonică, pompa de căldură trebuie dotată cu Pentru amortizare fonică, pompa de căldură trebuie amplasată pe
suporţi fonoabsorbanţi. suporţii fonoabsorbanţi livraţi.
Spaţiul intermediar canal de aer – zid în vederea izolaţiei fonoab-
5835 122-8 RO

sorbante a corpului pompei trebuie realizat de un specialist.

VITOCAL 300/350 VIESMANN 15


Indicaţii de proiectare (continuare)

Valori de referinţă pentru nivelul de presiune acustic conform normativelor în vigoare (în exteriorul clădirii)
Zone/obiecte Valoare de referinţă pentru imisii (nivel de pre-
siune acustic) în dB(A)
pe timpul zilei pe timpul nopţii
Zone cu instalaţii industriale şi locuinţe, în care nu sunt majoritare nici instalaţiile 60 45
industriale nici locuinţele
Zone, în care sunt majoritare locuinţele 55 40
Zone, în care sunt numai locuinţe 50 35
Locuinţe care sunt legate direct la instalaţia cu pompe de căldură 40 30

3.2 Alimentare electrică şi tarife


În unele ţări, conform normativelor în vigoare referitoare la tarife, Serviciul competent trebuie să informeze şi referitor la condiţiile
necesarul de energie pentru funcţionarea pompelor de căldură se de racordare pentru aparatele indicate. Foarte important este
consideră ca fiind necesar de energie pentru gospodărie. Pentru dacă în zona respectivă de alimentare este posibilă funcţionarea
pompele de căldură necesare pentru încălzirea clădirilor este pompei de căldură în regim monovalent şi/sau monoenergetic.
necesară o aprobare a întreprinderii de distribuţie a curentului Pentru proiectare sunt importante informaţiile referitoare la tarifele
electric (EVU). de bază şi la tarifele de consum, posibilităţile de utilizare a curen-
tului pe timp de noapte care este mai ieftin şi eventulalele
perioade de întrerupere.
Dacă aveţi întrebări adresaţi-vă servicului competent.

Înregistrare
Pentru a putea evalua influenţa funcţionării pompei de căldură & Producătorul pompei de căldură
asupra reţelei de alimentare sunt necesare următoarele date: & Tipul pompei de căldură * 1
& Adresa utilizatorului & Putere electrică de racordare în kW * 1
4 & Locul de amplasare al pompei de căldură & Curent maxim de pornire în amperi * 1
& Necesar în funcţie de tarifele generale (gospodărie, agrigultură, & Sarcina maximă de încălzire a clădirii în kW
industrie sau alt necesar)
& Regim de funcţionare proiectat al pompei de căldură

Solicitarea instalaţiei electrice de către pompa de căldură


& Trebuie respectate normele tehnice în vigoare referitoare la Pompele de căldură Viessmann funcţionează cu 400 V~ pentru
racordare, ale serviciului competent pompa de căldură şi 230 V~ pentru circuitul de curent de
& Informaţii referitoare la dispozitivele de măsurare şi de pornire comandă.
se obţin de la serviciul competent. Siguranţa (6,3 A) pentru circuitul de curent de comandă este inte-
& Trebuie să se prevadă un contor separat pentru pompa de căl- grată în panoul de comandă.
dură.

Parametrii instalaţiei

4.1 Dimensionarea pompelor de căldură


Indicaţie
În cazul instalaţiilor cu pompe de căldură monovalente este foarte importantă dimensionarea exactă, deoarece dacă se aleg aparate
prea mari atunci şi costurile vor fi foarte ridicate. Se va evita supradimensionarea!

Mai întâi trebuie determinată sarcina normată de încălzire a clădi- Înainte de a efectua comanda, trebuie să se stabilească sarcina
rii ΦHL. Pentru efectuarea ofertei este suficient să se stabilească normată de încălzire a clădirii, conform DIN EN 12831, la fel ca
necesarul estimativ de căldură. pentru toate sistemele de încălzire şi să se aleagă pompa de căl-
dură corespunzătoare.

Regim de funcţionare monovalent


În cazul regimului de funcţionare monovalent instalaţia cu pompe Pentru a putea măsura puterea termică necesară, trebuie să se ia
de căldură trebuie să acopere ca unic generator de căldură între- în considerare suplimentele pentru perioadele de întrerupere ale
5835 122-8 RO

gul necesar de căldură al clădirii, conform DIN 4701/EN 12831. întreprinderii de distribuţie a curentului electric. Alimentarea cu
energie electrică poate fi întreruptă cel mult 3 × 2 ore într-un inter-
val de 24 de ore.

*1
Vezi Fişa tehnică.

16 VIESMANN VITOCAL 300/350


Parametrii instalaţiei (continuare)

În cazul clienţielor cu contracte speciale, se vor respecta eventual Dimensionare teoretică considerând 3 x 2 ore durate
anumite reglementări. Datorită inerţiei clădirii, la dimensionarea de întrerupere
suplimentelor de putere nu se vor lua în considerare cele 2 ore de Sarcina de încălzire determinată 9 kW.
întrerupere. Perioada maximă de întrerupere 3 x 2 ore la temperatură minimă
Între două perioade de întrerupere, timpul de funcţionare trebuie exterioară conform DIN EN 12831.
să aibă cel puţin aceiaşi durată ca şi timpul de întrerupere prece- La 24 ore rezultă un necesar de căldură pe timpul zilei de:
dent. 9 kW × 24 h = 216 kWh
Pentru a acoperi cantitatea maximă de căldură pe timpul zilei,
Stabilirea estimativă a sarcinii de încălzire luând în datorită perioadelor de întrerupere de 3 x 2 ore sunt disponibile
considerare suprafaţa încălzită numai 18 h/zi. Datorită inerţiei clădirii nu se va ţine cont de cele 2
Suprafaţa încălzită (în m 2) se va înmulţi cu următorul necesar spe- ore.
cific de putere: 216 kWh/(18 + 2)h = 10,8 kW
Din punct de vedere al calculelor, este suficientă o pompă de căl-
Casă cu acumulare de energie 10 W/m 2 dură cu o putere termică de 10,8 kW. La o perioadă maximă de
Casă cu consum redus de energie 40 W/m 2 întrerupere de 3 x 2 ore pe zi, puterea pompei de căldură, ar trebui
Construcţie nouă (termoizolaţie bună) 50 W/m 2 mărită cu 20 % pe zi. Perioadele de întrerupere apar numai în caz
Casă (termoizolaţie normală) 80 W/m 2 de nevoie. Intervalele orare privind întreruperile cu energie le
Casă mai veche (fără termoizolaţie specială) 120 W/m 2 puteţi afla de la întreprinderea distribuţie de care aparţineti.

Putere pentru prepararea de apă caldă menajeră


Exemplu: Pentru construcţia obişnuită de locuinţe se porneşte de la un
La o casă nouă cu termizolaţie bună şi o suprafaţă încălzită de necesar maxim de apă caldă de cca 50 litri/persoană/zi cu o tem-
180 m 2 sarcina de încălzire estimată este de 9 kW. peratură de cca 45 °C
Aceasta corespunde unei sarcini termice suplimentare de aproxi-
mativ 0,25 kW pe persoană la un timp de încălzire de 8 ore.
Această putere se ia în considerare, când suma sarcinii termice
suplimentare este mai mare de 20 % din sarcina de căldură calcu-
lată conform DIN EN 12831.

Necesarul de căldură la o Căldura utilă specifică în Supliment de sarcină termică


temperatură a apei calde de recomandată pentru prepara- 4
45 °C rea de apă caldă menajeră
litri/zi pe persoană Wh/zi pe persoană kW/persoană * 1
Consum redus 15-30 600-1200 0,08-0,15
Consum normal * 2 30-60 1200-2400 0,15-0,30

sau

la o temperatură de referinţă Căldură utilă specifică Supliment de sarcină termică


de 45 °C recomandată pentru prepara-
rea de apă caldă menajeră * 1
Wh/zi pe persoană kW/persoană
Locuinţe cu etaj 30 cca 1200 cca 0,15
(Plata se face în funcţie de con-
sum)
Locuinţe cu etaj 45 cca 1800 cca 0,225
(Plata se face pauşal)
Casă unifamilială * 2 50 cca 2000 cca 0,25
(consum mediu)

Mod de funcţionare monoenergetic


Instalaţia cu pompe de căldură foloseşte pentru încălzire un gene- Pe baza costurilor investiţionale scăzute pentru întreaga instalaţie
rator de căldură alimentat cu curent (de ex. preparator instanta- de pompe de căldură, funcţionarea monoenergetică poate avea
neu de apă caldă). avantaje economice faţă de instalaţia de pompe de căldură mono-
Conectarea se efectuează cu ajutorul automatizării în funcţie de valentă, în special în construcţiile noi.
temperatura exterioară (temperatură bivalentă) şi sarcina termică. La funcţionarea monoenergetică, sursa de căldură (sol, apă, aer)
Temperatura maximă pe tur este de 55 °C la tipul AW, BW/BWC şi poată fi dimensionată la întregul necesar de putere al clădirii, pe
WW/WWC şi 65 °C la tipul AWH, BWH şi WWH. baza timpului de funcţionare mai mare (în comparaţie cu funcţio-
La configuraţiile instalaţiilor tipice, puterea termică a pompei de narea bivalent-alternativă).
căldură se apreciază la cca 70 până la 85 % din sarcina termică
maximă necesară, conform DIN EN 12831 a clădirii. Perioada de
funcţionare a instalaţiei de pompe de căldură este de cca 92 până
la 98 % pe an.
5835 122-8 RO

*1
La timpul de încălzire al boilerului pentru preparare de apă caldă menajeră de 8 h.
*2
În cazul în care necesarul de apă caldă efectiv depăşeşte valorile menţionate, trebuie să se aleagă un supliment de putere mai ridicat.

VITOCAL 300/350 VIESMANN 17


Parametrii instalaţiei (continuare)

Funcţionare bivalent-paralelă
Instalaţia de pompe de căldură este completată la funcţionarea în Din cauza costurilor investiţionale reduse pentru întreaga instala-
regim de încălzire de un generator de căldură suplimentar (cazan ţie de pompe de căldură, funcţionarea bivalentă este recomandată
pe combustibil lichid/gazos) Conectarea se efectuează cu ajutorul în special pentru instalaţiile de cazane existente în clădirile mai
automatizării în funcţie de temperatura exterioară (temperatură vechi şi renovate.
bivalentă) şi sarcina termică necesară. La funcţionarea bivalent-paralelă, sursa de căldură (sol, apă, aer)
Temperatura maximă pe tur este de 55 °C la tipul AW, BW/BWC şi poată fi dimensionată la întregul necesar de putere al clădirii, pe
WW/WWC şi 65 °C la tipul AWH, BWH şi WWH. baza timpului de funcţionare mai mare (în comparaţie cu funcţio-
La configuraţiile instalaţiilor tipice, puterea termică a pompei de narea bivalent-alternativă).
căldură se apreciază la cca 50 până la 70 % din sarcina termică
maximă necesară, conform DIN EN 12831 a clădirii. Perioada de
funcţionare a instalaţiei de pompe de căldură este de cca 75 până
la 92 % pe an.

Funcţionare bivalent-alternativă
Instalaţia de pompe de căldură preia complet încălzirea în regim
de încălzire până la o anumită temperatură exterioară (tempera-
tură de bivalenţă), care în funcţie de caracteristica de încălzire
corespunde unei anumite temperaturi de încălzire pe tur (max.
50 °C). Sub temperatura de bivalenţă pompa de căldură se deco-
nectează şi cazanul pe combustibil lichid/gazos preia alimentarea
cu căldură a clădirii. Decuplarea pompei de căldură respectiv
conectarea cazanului este asigurată de automatizare.
Funcţionarea bivalent-alternativă asigură şi temperaturi maxime
ale sistemului peste 50 °C.
Acest mod de funcţionare este recomandat în special pentru clădi-
rile mai vechi cu sistem convenţional de distribuţie a căldurii şi de
4 predare (corpuri de încălzire).
Deoarece pompe de căldură sistem aer/apă au indici de putere
reduşi la temperaturi exterioare scăzute, recomandăm în acest
caz funcţionarea bivalent-alternativă.
Diagrama arată cu exemple cota asigurată de pompa de căldură
în procente din energia termică anuală (doar încălzire) pentru o
clădire de locuit standard în funcţie de puterea termică aleasă a
pompei de căldură şi a modului de funcţionare ales, bivalent-para-
lel sau bivalent-alternativ.
A Funcţionare bivalent-paralelă
B Funcţionare bivalent-alternativă

4.2 Dimensionarea sursei de căldură pentru pompele de căldură sol/apă

Colector amplasat în sol


Cantitatea de căldură care se poate utiliza şi prin aceasta mări-
mea suprafeţei necesare depinde foarte mult de proprietăţile ter-
mofizice ale solului şi de energia radiată, adicăde con diţiile
climatice.
Proprietăţile termice, cum ar fi puterea volumetrică de căldură şi
conductibilitatea termică, depind foarte mult de compoziţia şi de
proprietăţile solului. Ca mărimi, sunt determinante în primul rând
Transfer de căldură din sol cantitatea de apă, cantităţile de componente minerale, cum ar fi
cuarţ sau feldspat, cât şi cantitatea şi mărimea porilor umpluţi cu
aer.
Pe scurt se poate spune că capacitatea de acumulare şi conducti-
Căldura este preluată prin intermediul colectorilor de suprafaţă bilitatea termică sunt cu atât mai mari cu cât solul este umectat
sau sondelor pentru sol. suficient cu apă şi cu cât cantitatea de componente minerale este
Căldura este transmisă de către sol spre circuitul auxiliar (circuit mai ridicată iar cantitatea de pori este mai redusă.
de sol), care transmite căldura agentului de lucru în pompa de căl- Puterile de extracţie specifice pentru sol se situează între cca 10
dură. şi 35 W/m 2.
În cazul sursei de căldură sol, stratul superior se consideră a fi
q E = 10-15 W/m 2
5835 122-8 RO

până la o adâncime de 1,2 până la 1,5 m. Obţinerea de căldură se Sol nisipos uscat
realizează prin intermediul unui schimbător de căldură care se Sol nisipos umed q E = 15-20 W/m 2
află amplasat pe un teren viran în apropierea clădirii care trebuie Sol argilos uscat q E = 20-25 W/m 2
încălzită. Sol argilos umed q E = 25-30 W/m 2
Sol cu apă freatică q E = 30-35 W/m 2

18 VIESMANN VITOCAL 300/350


Parametrii instalaţiei (continuare)

Astfel se stabileşte suprafaţa necesară de sol, în funcţie de sar- FE = 8400/25 = 336 m 2 suprafaţa solului
cina termică a locuinţei şi de proprităţile solului. Suprafaţa de sol Pentru a extrage căldura din această suprafaţă, trebuie dispuse în
necesară este calculată în funcţie de puterea de răcire ² K a pom- sol, circuitele de tuburi din material plastic în (tub PE PN 10).
pei de căldură: Lungimea fiecărui circuit de tuburi din material plastic trebuie să
Diferenţa dintre puterea termică a pompei de căldură (²WP) şi aibă aceiaşi dimensiune şi să fie prevăzute cu racorduri şi legături
puterea absorbită (P WP). accesibile. Ca lungimi uzuale pentru circuitele formate din tuburi
² K = ² WP – P WP de plastic se utilizează 100 m.
Pentru acest exemplu rezultă la folosirea PE 32 × 2,9 pentru
Exemplu: 336 m 2 sol × 1,5 m tub/m 2 = 504 m tub, aceasta corespunde la 5
Pompa de căldură Vitocal 300 (tip BW110) are o putere de răcire circuite de tuburi fiecare de câte 100 m lungime (vezi pag. 20).
de ² K = 8,4 kW la temperaturi B0/W35 (B0 = temperatuar de Distribuitoarele şi colectoarele trebuie amplasate în aşa fel încât
intrare a apei sărate de 0 °C, W35 = temperatura de ieşire a agen- să fie accesibile pentru reviziile ulterioare, de ex. în şahturi proprii
tului termic de 35 °C). pentru distribuitor în exteriorul casei sau în şahtul ferestrei de la
La o putere specifică de extracţie ³ E de 25 W/m 2 rezultă o supra- pivniţa locuinţei. Fiecare cerc format din tuburi, ar trebui blocat
faţă necesară pentru puterea de extracţie (FE) de separat pe tur şi retur, pentru umplerea şi aerisirea colectorului.
FE = (² K/³ E) m 2

Exemplu de model pentru un şaht colector

A Capacul şahtului 600 mm E Distribuitor de agent termic primar


B Dale de beton F Tuburi colectoare
C Tur pentru agentul termic primar G Balast
D Retur pentru agentul termic primar H Drenaj

Diferitele tuburi montate, componentele diferite de elementele de Conductele trebuie montate cu o uşoară înclinaţie către exteriorul
câmp normale trebuie realizate din materiale rezistente la coro- clădirii, pentru ca şi în timpul precipitaţiilor puternice să se evite
ziune. Conductele de tur şi retur transportă agent termic primar pătrunderea apei. Un drenaj supraordonat face posibilă evacua-
(temperatura apei sărate < temperatura din pivniţă) De aceea con- rea apei de ploaie.
ductele din casă şi care traversează zidurile trebuie termoizolate Dacă se impun condiţii speciale de construcţie împotriva presiunii
împotriva difuziei vaporilor de apă (şi în interiorul construcţiilor apei, este necesară montarea unor treceri prin perete omologate
murale, pentru a evita formarea condensului si prin aceasta a (de ex. de la Firma Doyma).
pagubelor produse de umiditate. Alternativ, pentru evacuarea con-
densului se poate instala un jgheab corespunzător. Pentru umple-
rea instalaţiei se asigură un amestec de apă sărată.
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 19


Parametrii instalaţiei (continuare)

Exemplu de model pentru o trecere prin perete

A Pompă de căldură Vitocal 300/350, tip BW/BWH G Etanşare


B Clădire H Tub de trecere
C Releu de control pentru presiunea apei sărate (opţional) K Pietriş
D Pompa pentru agentul primar L PE 32 × 2,9
E Fundaţie M Sol
F Drenaj

Tabel de dimensionare

4 Pentru dimensionare trebuie să se ia în considerare puterea de răcire la punctul de funcţionare B0/W35.


Suprafaţa necesară de sol F E rezultă din FE = ² K/³ E

Numărul necesar de circuite de tuburi de 100 m lungime în funcţie de FE şi de dimensiunea tuburilor


Dimensiunea tubului PE 20 x 2,0 PE 25 x 2,3 PE 32 x 2,9
Determinarea numărului de circuite de tuburi FE · 3/100 FE · 2/100 FE · 1,5/100

Numărul necesar de tronsoane de tuburi şi distribuitoare sol pentru pompa de agent termic primar/apă, la o putere medie de
extracţie ³ E = 25 W/m 2
Pompă de căldură tip Putere de suprafaţă PE 20 × 2,0 PE 25 × 2,3 PE 32 × 2,9
răcire ²K de sol Numărul Numărul de Numărul Numărul de Numărul Numărul de
necesară necesar de distribui- necesar de distribui- necesar de distribui-
tronsoane toare de sol tronsoane toare de sol tronsoane toare de sol
de tuburi de tuburi de tuburi
PE PE PE
kW m2 de 100 m Nr. de de 100 m Nr. de de 100 m Nr. de
lungime comandă lungime comandă lungime comandă
7143 762 7182 043 7143 763
BW/BWC104 3,7 148 5 1 3 1 3 1
BW/BWC106 5,0 200 6 1 4 1 4 1
BW/BWC108 6,5 260 8 1 6 2 4 1
BW/BWH/BWC110 8,4 336 10 1 7 2 5 2
BW113 11,0 440 13 2 9 3 7 2
BWH113 12,4 508 15 2 10 3 8 2
BW116 12,7 508 15 2 10 3 8 2
BW212 10,0 400 12 2 8 2 6 2
BW216 13,0 520 16 2 11 3 8 2
BW220 16,8 672 20 2 13 4 10 3
BW226 22,0 880 26 3 18 5 14 4
BW232 25,4 1016 30 3 20 5 16 4
WW240 * 1 30,4 1250 – – – – 19 5* 2
WW254 * 1 42,7 1700 – – – – 26 7* 2
WW268 * 1 52,6 2100 – – – – 32 8* 2
WW280 * 1 62,3 2500 – – – – 38 10 * 2

Dimensionarea exactă se realizează în funcţie de proprietăţile solului şi se poate efectua numai la faţa locului.
5835 122-8 RO

*1
Instalare ca pompă de căldură sol/apă.
*2
Deoarece se pot conecta împreună doar max. 4 distribuitoare de agent termic primar, trebuie realizate mai multe suprafeţe de colec-
tori. Proiectarea şi dimensionarea trebuie executate de o firmă de specialitate.

20 VIESMANN VITOCAL 300/350


Parametrii instalaţiei (continuare)

Sunt acceptate următoarele valori pentru pasul de pozare:


& pentru tubul PE 20 × 2,0: cca 0,33 m (3 lfd. m tub/m 2 ),

& pentru tubul PE 25 × 2,3: cca 0,50 m (2 lfd. m tub/m 2 ),

& pentru tubul PE 32 × 2,9: cca 0,70 m (1,5 lfd. m tub/m 2 ),

Lungimea circuitului de tuburi este în acest caz 100 m.

Exemplu:
Pentru date referitoare la diagrama de putere vezi fişele tehnice ale pompei de căldură.
Sarcină termică a clădirii (sarcină termică netto): 4,8 kW
Putere pentru prepararea de apă caldă menajeră 0,75 kW (conform pag. 17: 0,75 kW < 20 % din sarcina termică a clădirii)
pentru
Gospodărie cu 3 persoane:
Perioade de întrerupere: 3 × 2 h/d (se iau în considerare numai 4 h, vezi pag. 16)
Necesarul total de căldură al clădirii: 5,76 kW
Temperatura sistemului (la temp. min. exterioară de – 45/40 °C
14 °C):
Punct de funcţionare al pompei de căldură: B0/W35
Pompă de căldură aleasă: Pompă de căldură sol/apă, tip BW106 cu putere termică de 6,4 kW (inclusiv
supliment de putere pentru perioadele de blocare, fără preparare de apă caldă
menajeră), şi o putere de răcire ² K = 5,0 kW.

Dimensionare colector amplasat în sol


Puterea medie de extracţie specifică ³ E = 25 W/m 2
² K = 5 kW
FE = ²K/³ E = 5000 W/25 W/m 2 = 200 m 2
Numărul X de circuite necesare de tuburi (tub PE 20 × 2,0) de câte 100 m lungime rezultă din
X = FE · 3/100 = 200 m 2 · 3 m/m 2/100 m = 6 circuite de tuburi
S-a ales: 6 circuite de tuburi de 100 m lungime (Ø 20 mm × 2,0 mm cu 0,201 litri/m conform tabelului de la pag. 26)

Cantitate necesară de agent termic


Corespunzător numărului de circuite de tuburi trebuie montat un distribuitor. Conducta de alimentare trebuie să fie dimensionată la o 4
valoare mai mare decât circuitul de tuburi, noi recomandăm PE 32 până la PE 63.
Conducta de alimentare: 10 m (2 × 5 m) cu PE 32 × 3,0 (2,9)

m = Număr de circuite de tuburi × 100 m × Volumul conductei + Lungimea conductei de alimentare × Volumul conductei
= 6 × 100 m × 0,201 litri/m + 10 m × 0,531 litri/m = 120,6 litri + 5,31 litri = 125,91 litri
→ ales 130 litri (incl. cantitatea de agent termic primar din pompa de căldură)

Pierdere de presiune a colectorului amplasat în sol


Agent termic: Tyfocor
Debitul pompei de căldură: 1600 litri/h (vezi Fişa tehnică a pompei de căldură)
Debit per circuit de tuburi = (1600 litri/h)/(6 circuite de 100 m) = 267 litri/h per circuit de tuburi

Δp = Valoare R × lungimea Valoarea R pentru PE 20 × 2,0 la 267 litri/h ≈ 208 Pa/m


tubului (vezi tabelul de la pag. 24)
Valoarea R pentru PE 32 × 3,0 (2,9) la 1600 litri/h ≈ 520,61 Pa/m
(vezi tabelul de la pag. 25)

Δp circuit de tuburi = 208 Pa/m × 100 m = 20800 Pa


Δp conductă de alimentare = 520,61 Pa/m × 10 m = 5206,1 Pa
Δp Pompă de căldură (valoare vezi Fişa tehnică a pompei de căldură) = 9000,00 Pa
Δp = Δp circuit de tuburi + Δp conductă de alimentare + Δp pompă de căldură = 20800 Pa + 5206,1 Pa + 9000,00 Pa = 35006 Pa ≙ 350,06 mbar ≙ 3,5 mWS
Caracteristici ale pompelor pentru circuitul de agent termic primar (din setul de accesorii pentru agentul termic primar) vezi pag. 27.

Sondă pentru sol – Sondă cu tub dublu cu profil U


Pentru suprafeţe de pământ mici şi pentru modernizarea clădirilor
mai vechi, sondele pentru pământ reprezintă o alternativă la
colectorul amplasat în sol. În continuare va fi analizată sonda cu
tub dublu cu profil U.
O altă variantă o reprezintă buclele cu tub dublu cu profil U din
material plastic introduse în puţ. Toate golurile dintre tuburi şi sol
se vor umple cu un bun material termoconductor (bentonit).
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 21


Parametrii instalaţiei (continuare)

În cazul unor asemenea insstalaţii, trebuie informată Regia de


apă despre realizarea unui asemenea proiect de construcţie.
Sondele de căldură pentru sol se montează, în funcţie de model,
cu utilaje de foraj sau cu utilaje de înfigere prin batere. Pentru
aceste tipuri de instalaţii este necesară o aprobare de la organele
competente.
Alte informaţii se pot obţine de la producătorul de sonde ampla-
sate în sol.
Adrese de firme care realizează foraj se pot obţine de la reprezen-
tanţa Viessmann sau de la organele competente din ţară.

Posibile puteri de extracţie specifice pentru sondele de căl-


dură pentru sol (sonde cu tub dublu cu profil U) (conform
VDI 4640 pag. 2)
Suprafaţă de amplasare Putere de extracţie
specifică
Valori generale de referinţă
Suprafaţă de amplasare redusă calitativ
(sediment uscat)
(λ < 1,5 W/(m · K)) 20 W/m
Suprafaţă de amplasare normală din piatră
dură şi
RL Retur pentru agentul termic primar sediment saturat cu apă
VL Tur pentru agentul termic primar (λ < 1,5-3,0 W/(m · K)) 50 W/m
A Suspensie de Bentonit-Zement Piatră dură cu conductibilitate termică ridi-
B Capac de protecţie cată
(λ > 3,0 W/(m · K)) 70 W/m
Amestecul răcit de protecţie antiîngheţ (agent termic primar) Bucăţi de piatră dispuse separat
curge până la nivelul cel mai de jos şi revine la vaporizatorul pom- Pietriş, nisip, uscat < 20 W/m
pei de căldură. Pietriş, nisip, permeabil 55-65 W/m
4 În acest caz preia căldură. Practica arată că, curentul specific de Argilă, lut, umed 30-40 W/m
căldură variază foarte mult şi se află între 20 şi 100 W/m lungime Piatră de var (masivă) 45-60 W/m
de sondă. Gresie 55-65 W/m
Calculat la o valoare medie de 50 W/m, rezultă de ex. pentru o Magmatite acide (de ex. granit) 55-70 W/m
putere de răcire de 6,5 kW o sondă de 130 m sau două sonde de Magmatite bazice (de ex. bazalt) 35-55 W/m
65 m. Gnais 60-70 W/m
Următoarea distanţă trebuie respectată între două sonde ampla-
sate în sol:
& până la 50 m adâncime min. 5 m

& până la 100 m adâncime min. 6 m

Tabel de dimensionare

Bază pentru dimensionare: Indicaţie


Puterea de răcire la punctul de lucru B0/W35. Dimensionarea Reducerea numărului de forări în favoarea adâncimii sondei
exactă se realizează în funcţie de proprietăţile solului şi de stratu- creşte puterea necesară a pompei ca şi pierderea de presiune
rile de apă freatică şi se poate efectua numai la faţa locului de care trebuie învinsă.
către firma de forare.

Dimensionare estimativă: Sonde pentru sol necesare şi distribuitoare de agent termic primar la o putere medie de extracţie
³ E = 50 W/m sondă (conform VDI 4640) pentru 2000 ore de funcţionare
Pompă de căldură tip Debit volumetric pri- Putere de răcire ² K Sonde amplasate în sol pentru Numărul de distribui-
mar PE 32 × 2,9 toare de agent termic
primar
pentru sonde ampla-
sate în sol
PE 32 × 2,9
litri/h kW Număr × lungime în m Nr. de comandă 7143
763
BW/BWC104 1150 3,7 1 × 75 1
BW/BWC106 1600 5,0 1 × 100 1
BW/BWC108 2100 6,5 2 × 65 1
BW/BWH/BWC110 2700 8,4 2 × 85 1
BW113 3600 11,0 3 × 75 2
BW116/BWH113 3900 12,7 3 × 90 2
BW212 3200 10,0 2 × 100 1
5835 122-8 RO

BW216 4200 13,0 3 × 90 2


BW220 5400 16,8 4 × 90 2
BW226 7200 22,0 5 × 88 3
BW232 7800 25,4 5 × 100 3

22 VIESMANN VITOCAL 300/350


Parametrii instalaţiei (continuare)

Pompă de căldură tip Debit volumetric pri- Putere de răcire ² K Sonde amplasate în sol pentru Numărul de distribui-
mar PE 32 × 2,9 toare de agent termic
primar
pentru sonde ampla-
sate în sol
PE 32 × 2,9
litri/h kW Număr × lungime în m Nr. de comandă 7143
763
WW240 * 1 9200 30,4 8 × 91 * 2 –
WW254 * 1 12600 42,7 10 × 102 * 2 –
WW268 * 1 15600 52,6 12 × 105 * 2 –
WW280 * 1 18600 62,3 16 × 94 * 2 –

Exemplu:
Varianta sondă pentru sol ca tub dublu cu profil U
Putere medie de extracţie ³ E = 50 W/m de lungime de sondă
² K = 5,0 kW
Lungimea sondei I = ² K/³ E = 5000 W/50 W/m = 100 m
Tubul ales pentru sondă: PE 32 × 3,0 (2,9) mm cu 0,531 litri/m (conform tabelului de la pag. 26)

Cantitate necesară de agent termic

Dacă numărul de sonde > 1 se va prevedea cu un distribuitor de agent termic primar. Conducta de alimentare trebuie să fie dimensionată
la o valoare mai mare decât circuitul de tuburi, noi recomandăm PE 32 până la PE 63.
Sondă pentru sol ca tub dublu cu profil U, conductă de alimentare: 10 m (2 × 5 m) cu PE 32 × 3,0 (2,9)

m = 2 × Lungimea sondei × 2 × Volumul conductei + Lungime conductă de alimentare × Volumul conductei


= 2 × 100 m × 2 × 0,531 litri/m + 10 m × 0,531 litri/m = 217,7 litri
→ ales 220 litri (incl. cantitatea de agent termic primar din pompa de căldură)

Pierdere de presiune a sondei amplasate în sol 4


Agent termic: Tyfocor
Debitul pompei de căldură: 1600 litri/h (vezi Fişa tehnică a pompei de căldură)
Debitul fiecărui tub cu profil U: 1600 litri/h: 2 = 800 litri/h

Δp = Valoare R × lungimea Valoarea R pentru PE 32 × 3,0 (2,9) la 800 litri/h ≈ 154,78 Pa/m (conform tabelului de la pag. 25)
tubului Valoarea R pentru PE 32 × 3,0 (2,9) la 1600 litri/h ≈ 520,61 Pa/m (conform tabelului de la pag. 25)

Δp Sondă cu tub dublu cu profil U = 154,78 Pa/m × 2 × 100 m = 30956 Pa


Δp conductă de alimentare = 520,61 Pa/m × 10 m = 5206,1 Pa
Δp Pompă de căldură (valoare vezi Fişa tehnică a pompei de căldură) = 9000,00 Pa
Δp = Δp Sondă cu tub dublu cu profil U + Δp Conductă de alimentare + Δp Pompă de căldură = 30956 Pa + 5206 Pa + 9000,00 Pa = 45162 Pa ≙ 451,62 mbar ≙
4,5 mWS
Caracteristici ale pompelor pentru circuitul de sol (din setul de accesorii pentru sol) vezi pag. 27.

Dimensionarea componentelor
Dimensionarea vasului de expansiune cu membrană
pentru circuitul de sol

VA = Volumul total al instalaţiei (agent termic primar) în litri


VN = Volumul nominal al vasului de expansiune cu membrană în litri
VZ = Creşterea volumului în cazul încălzirii instalaţiei în litri
= VA · β
β = Coeficient de dilataţie (β pentru Tyfocor = 0,01)
VV = Coefiecient de siguranţă (agent termic Tyfocor) în litri
= VA × (obturator hidraulic: 0,005), cel puţin 3 litri (conform DIN 4807)
pe = suprapresiune finală admisă în bar
= p si – 0,1 · p si = 0,9 · p si
p si = Presiunea de purjare a supapei de siguranţă = 3 bar
VN =
5835 122-8 RO

p st = Presiunea preliminară a azotului = 1,5 bar

*1
Instalare ca pompe de căldură sol/apă.
*2
Proiectarea şi dimensionarea trebuie executate de o firmă de specialitate. O putere de 20 % este deja inclusă în valorile de referinţă.

VITOCAL 300/350 VIESMANN 23


Parametrii instalaţiei (continuare)

Capacitatea vasului de expansiune cu membrană la colectori amplasaţi în sol (date referitoare la exemplu, la
pag. 21)

VA = Capacitatea colectorului amplasat în sol inclusiv conducta de alimentare + Capacitatea pompei de căldură = 130 litri
V Z = VA · β = 130 litri × 0,01 = 1,3 litri
V V = VA × 0,005 = 130 litri × 0,005 = 0,65 litri → ales 3 litri

Capacitatea vasului de expansiune cu membrană la sonda amplasată în sol (date referitoare la exemplu, la
pag. 23)

VA = Capacitatea colectorului amplasat în sol inclusiv conducta de alimentare + Capacitatea pompei de căldură = 220 litri
V Z = VA · β = 220 litri × 0,01 = 2,2 litri
V V = VA × 0,005 = 220 litri × 0,005 = 1,1 litri → ales 3 litri

Pierderi de presiune

În spaţiile gri din următoarele tabele există o curgere laminară, iar după aceea una turbulentă.
Valoarea R pentru agentul termic Tyfocor (viscozitate cinematică = 4,0 mm 2/s, Densitate = 1050 kg/m3)
Tub PE 20 × 2,0 mm, PN 10
Tub PE 20 × 2,0 mm, PN 10 Debit Valoare R pierdere de presiune/m putere
4 Debit Valoare R pierdere de presiune/m putere litri/h Pa/m
litri/h Pa/m 880 1865,5
100 77,4 900 1940,3
120 92,9 920 2016,4
140 108,4 940 2093,7
160 123,9 960 2172,3
180 139,4 980 2252,1
200 154,9 1000 2333,2
220 170,3 1020 2415,4
240 185,8 1040 2498,9
260 201,3 1060 2583,6
280 216,8 1080 2669,6
300 232,3
320 247,8
340 263,3 Tub PE 25 × 2,3 mm, PN 10
360 278,7 Debit Valoare R pierdere de presiune/m putere
380 294,2 litri/h Pa/m
400 309,7 100 27,5
420 325,2 120 32,9
440 554,6 140 38,4
460 599,5 160 43,9
480 645,8 180 49,4
500 693,7 200 54,9
520 742,9 220 60,4
540 793,7 240 65,9
560 845,8 260 71,4
580 899,4 280 76,9
600 954,4 300 82,3
620 1010,7 320 87,8
640 1068,5 340 93,3
660 1127,6 360 98,8
680 1188,1 380 104,3
700 1249,9 400 109,8
720 1313,0 420 115,3
740 1377,5 440 120,8
760 1443,4 460 126,3
5835 122-8 RO

780 1510,5 480 131,7


800 1578,9 500 137,2
820 1648,6 520 142,7
840 1719,6 540 246,3
860 1791,9 560 262,4

24 VIESMANN VITOCAL 300/350


Parametrii instalaţiei (continuare)

Tub PE 25 × 2,3 mm, PN 10 Tub PE 32 × 2,9 mm, PN 10


Debit Valoare R pierdere de presiune/m putere Debit Valoare R pierdere de presiune/m putere
litri/h Pa/m litri/h Pa/m
580 279,1 1020 236,8
600 296,1 1040 245,0
620 313,6 1060 253,3
640 331,5 1080 261,7
660 349,9 1100 270,2
680 368,6 1120 278,9
700 387,8 1140 287,7
720 407,4 1160 296,6
740 427,4 1180 305,6
760 447,8 1200 314,7
780 468,7 1240 333,3
800 489,9 1280 352,3
820 511,5 1320 371,8
840 533,5 1360 391,7
860 556,0 1400 412,1
880 578,8 1440 433,0
900 602,0 1480 454,2
920 625,6 1520 475,9
940 649,6 1560 498,1
960 674,0 1600 520,6
980 698,8 1640 543,6
1000 723,9 1680 567,0
1020 749,4 1720 590,9
1040 775,3 1760 615,1
1060 801,6 1800 639,8
1080 828,3 1840 664,9
1100 855,3 1880 690,4
1920 716,3 4
1960 742,6
Tub PE 32 × 2,9 mm, PN 10 2000 769,3
Debit Valoare R pierdere de presiune/m putere 2040 796,4
litri/h Pa/m 2080 824,0
300 31,2 2120 851,9
320 33,3 2160 880,2
340 35,4 2200 909,0
360 37,5 2240 938,1
380 39,5 2280 967,6
400 41,6 2320 997,5
420 43,7 2360 1027,8
440 45,8 2400 1058,5
460 47,9 2440 1089,5
480 49,9 2480 1121,0
500 52,0 2520 1152,8
520 54,1 2560 1185,0
540 56,2 2600 1217,6
560 58,3 2640 1250,6
580 60,3 2680 1283,9
600 62,4 2720 1317,6
620 64,5 2760 1351,7
640 66,6 2800 1386,2
660 68,7 2840 1421,1
680 70,7 2880 1456,3
700 122,5 2920 1491,8
720 128,7 2960 1527,8
740 135,0 3000 1564,1
760 141,5
780 148,1
800 154,8 Tub PE 40 × 3,7 mm, PN 10
820 161,6 Debit Valoare R pierdere de presiune/m putere
840 168,6 litri/h Pa/m
860 175,7 1500 165,8
880 182,9 1600 209,6
900 190,2 2000 274,0
5835 122-8 RO

920 197,7 2100 305,5


940 205,3 2300 383,6
960 213,0 2400 389,1
980 220,8 2500 404,2
1000 228,7 2700 479,5

VITOCAL 300/350 VIESMANN 25


Parametrii instalaţiei (continuare)

Tub PE 40 × 3,7 mm, PN 10 Tub PE 50 × 4,6 mm, PN 10


Debit Valoare R pierdere de presiune/m putere Debit Valoare R pierdere de presiune/m putere
litri/h Pa/m litri/h Pa/m
3000 575,4 7200 1000,1
3200 675,6 7800 1257,7
3600 808,3 9200 1568,7
3900 952,2 9300 1596,1
4200 1082,3 12600 2794,8
5200 1589,2 15600 –
5400 1712,5 18600 –
5500 1787,9
6200 2274,2
6300 2340,0 Tub PE 63 × 5,8 mm, PN 10
7200 – Debit Valoare R pierdere de presiune/m putere
7800 – litri/h Pa/m
9200 – 1500 17,8
9300 – 1600 25,3
12600 – 2000 30,1
15600 – 2100 34,0
18600 – 2300 42,7
2400 45,2
2500 48,0
Tub PE 50 × 4,6 mm, PN 10 2700 56,2
Debit Valoare R pierdere de presiune/m putere 3000 63,0
litri/h Pa/m 3200 69,9
1500 56,9 3600 84,9
1600 61,7 3900 102,8
2000 96,0 4200 121,9
2100 102,8 5200 161,7
2300 117,8 5400 187,7
4 2400 128,8 5500 191,8
2500 141,8 6200 227,4
2700 163,7 6300 239,8
3000 189,1 7200 316,5
3200 216,5 7800 367,2
3600 202,8 9200 493,2
3900 315,1 9300 509,6
4200 356,2 12600 956,3
5200 530,2 15600 1315,2
5400 569,9 18600 1808,4
5500 596,0
6200 739,8
6300 771,3

Volum în tuburi (PE-Rohr, PN 10)

Dimensiunile tubului, mm 20×2,0 25×2,3 32×3,0 (2,9) 40×2,3 40×3,7 50×2,9 50×4,6 63×5,8 63×3,6
Ø exterior × grosimea pere-
telui
DN 15 20 25 32 32 40 40 50 50
Volum/m de tub litri 0,201 0,327 0,531 0,984 0,835 1,595 1,308 2,070 2,445
5835 122-8 RO

26 VIESMANN VITOCAL 300/350


Parametrii instalaţiei (continuare)

Caracteristici pompe pentru circuitul de sol

Wilo-TOP-S 30/7 (3 ~ 400 V/50 Hz – R 1¼) Wilo-TOP-S 30/10 (3 ~ 400 V/50 Hz – R 1¼)

Pompa de circulaţie este parte componentă a pachetului de acce- Pompa de circulaţie este parte componentă a pachetului de acce-
sorii pentru agentul termic primar pentru pompele de căldură cu 1 sorii pentru sol pentru pompele până la tipul BW232.
treaptă până la tipul BW113, BWH113 şi pentru pompele de căl- 4
dură în 2 trepte până la tipul BW216.

Caracteristica şi înălţimea de pompare disponibilă a pompei interne a circuitului de sol la Vitocal 300, tip BWC

Tip Înălţime de pompare disponibilă în


m
BWC104 5,4
BWC106 5,2
BWC108 4,9
BWC110 4,6

Wilo-TOP-S 25/7 (1 ~ 230 V/50 Hz)

Suplimente procentuale de putere a pompei la funcţionarea cu Tyfocor

Dimensionare-putere de pompare Indicaţie


² A = ²apă + f Q (în %) Suplimentele conţin doar corecţia pentru agregatul pompei.
Dimensionare-înălţime de pompare Corecţiile pentru caracteristicile instalaţiei respectiv datele insta-
HA = H apă + fH (în %) laţiei se determină cu ajutorul literaturii de specialitate sau al date-
5835 122-8 RO

La indici ridicaţi pentru debitul de pompare ² A şi H A trebuie aleasă lor puse la dispoziţie de producătorul armăturii.
pompa. Agentul termic Viessmann „Tyfocor“ (amestec pregătit pentru tem-
peraturi până la –15 °C) are o concentraţie Tyfocor de 28,6 % (se
calculează cu 30 %).

VITOCAL 300/350 VIESMANN 27


Parametrii instalaţiei (continuare)

Concentraţie etilenglicol % 25 30 35 40 45 50
La o temperatură de funcţionare de 0 °C
– fQ % 7 8 10 12 14 17
– fH % 5 6 7 8 9 10
La o temperatură de funcţionare de
+2,5 °C
– fQ % 7 8 9 11 13 16
– fH % 5 6 6 7 8 10
La o temperatură de funcţionare de
+7,5 °C
– fQ % 6 7 8 9 11 13
– fH % 5 6 6 6 7 9

4.3 Dimensionarea sursei de căldură pentru pompele de căldură apă/apă

Apă freatică
Pompele de căldură pentru apă/apă utilizează capacitatea de căldură din apa freatică sau din apa de răcire.

A Pompă de căldură Vitocal 300/350 G Pompă submersibilă


B Puţ absorbant H Direcţia de curgere a apei freatice
C Puţ cu pompă K Şahtul puţului
D Tub de presiune L Pompa circuitului intermediar
E Tub de transport M Schimbător de căldură pentru circuitul intermediar (vezi
F Supapă unisens pag. 29)

Pompele de căldură pentru apă freatică/apă ating indici de putere Între extracţie (puţ cu pompă) şi recirculare (puţ absorbant) tre-
ridicaţi. Apa freatică dispune pe tot timpul anului de o temperatură buie să se menţină o distanţă de min. 5 m. Puţul cu pompă şi cel
constantă între 7 şi 12 °C. De accea nivelul de temperatură, com- absorbant puţul absorbant trebuie orientate în direcţia de curgere
parat cu alte surse de căldură, trebuie crescut relativ puţin, pentru a apei freatice, pentru a face imposibilă apariţia unui „scurt circuit
a putea fi folosit în scopuri de încălzire. de curenţi“ (vezi figura). Puţul absorbant trebuie astfel realizat,
Este însă recomandabil- acest fapt este valabil numai pentru case încât scurgerea apei să se realizeze sub nivelul apei freatice.
cu unul sau două apartamente -, ca apa freatică să nu fie pompată Cu ajutorul unei pompe de transport se transportă apa freatică
de la adâncimi mai mari de cca 15 m (vezi recomandările pentru spre vaporizatorul pompei de căldură. Acolo se transmite căldura,
măsurători în figura de mai sus). Costurile pentru instalaţia de agentului de lucru respectiv agentului de răcire, care se evaporă.
foraj ar fi în acest caz mult prea ridicate. Apa freatică se răceşte, în funcţie de dimensionare, cu până la
5835 122-8 RO

Pentru instalaţii industriale sau instalaţii mari, se poate fora şi la 5 K, dar proprietăţile sale nu se modifică. În continuare, se trans-
adâncimi mai mari. portă din nou spre apa freatică prin intermediul unui puţ absor-
bant.
În funcţie de calitatea apei poate avea sens realizarea unei sepa-
rări a conductelor între puţ şi pompa de căldură.

28 VIESMANN VITOCAL 300/350


Parametrii instalaţiei (continuare)

Conducta de alimentare şi de evacuare a apei freatice spre Autorizaţie pentru o instalaţie de pompe de căldură
pompa de căldura trebuie protejată la îngheţ şi amplasată cu pentru apă freatică/apă
pantă spre puţ. Proiectul trebuie aprobat de organele abilitate. În Bayern, pentru
instalaţii până la 50 kW se consideră că aprobarea a fost obţinută,
Determinarea cantităţii necesare de apă freatică dacă în decurs de 1 lună nu se respinge cererea.
Debitul volumetric, adică debitul de apă necesar, depinde de pute- Aprobarea poate depinde de anumite restricţii. Dacă pentru clădi-
rea aparatului şi de răcire. rea respectivă există obligativitate de racordare şi utilizare a reţe-
Debitele volumetrice minime necesare se găsesc în fişele tehnice. lei publice, atunci este necesară o aprobare de la organele
Pentru Vitocal 300, Typ WW113, debitul volumetric minim este competente pentru utilizarea apei freatice ca sursă de căldură
de ex. 3,6 m 3/h. Debitele volumetrice crescute determiă o pierdere pentru pompa de căldură.
de presiune internă mai ridicată. Acest lucru trebuie avut în
vedere la dimensionarea pompei.

Dimensionarea schimbătorului de căldură pentru circuitul intermediar


Recomandăm folosirea schimbătorului de căldură în plăci din oţel
inoxidabil, cu filet, din Lista de preţuri Viessmann (producător:
Tranter AG).
În combinaţie cu un schimbător de căldură pentru circuitul inter-
mediar creşte siguranţa în funcţionare a unei pompe de căldură
apă/apă. La o dimensionare corectă a pompei circuitului interme-
diar (accesoriu) şi o instalare optimă a circuitului intermediar se
înrăutăţeşte indicele de putere al unei pompe de căldură apă/apă
cel mult în jurul valorii de 0,4.
Următorul tabel arată cu exemple o repartizare, specifică pentru
pompele de căldură, a schimbătorului de căldură pentru circuitul
intermediar, care este necesar.
A apă
B agent termic primar (amestec de protecţie antiîngheţ) Indicaţie
Se umple circuitul intermediar cu amestec de protecţie antiîngheţ 4
(apă sărată, min. –5 °C)

Lista schimbătoarelor de căldură în plăci pentru pompa de căldură apă/apă (Instalare conform schemei de la pag. 62)
Pompă de căl- Putere de Debit volumetric Pierderi de presiune Schimbător de căldură în
dură răcire plăci
Tip Pe circuitul Pe circuitul Pe circuitul Pe circuitul
primar (apă) secundar primar (apă) secundar
(agent termic (agent termic
primar) primar)
kW m 3/h m3/h kPa kPa Nr. com.
WW104 5,15 1,10 1,18 15 15 7199395
WW106 6,90 1,48 1,58 15 15 7199396
WW108 9,00 1,92 2,07 10 15 7199397
WW110 11,70 2,50 2,69 10 15 7199398
WWH110 11,40 2,50 2,69 10 15 7199398
WW113 15,20 3,25 3,46 20 25 7199399
WWH113 15,90 3,25 3,46 20 25 7199399
WW116 17,80 3,81 4,09 20 25 7199400
WW212 13,80 2,95 3,17 15 20 7199402
WW216 18,00 3,85 4,13 25 25 7199403
WW220 23,40 5,00 5,37 25 30 7199404
WW226 30,40 6,50 6,98 30 35 7199405
WW232 35,60 7,60 8,18 30 40 7199406
WW240 42,80 9,15 9,83 10 15 7199407
WW254 60,00 12,83 13,78 10 15 7199408
WW268 74,00 15,83 16,99 15 15 7199409
WW280 87,80 18,78 20,16 15 20 7199410

Apă de răcire
Dacă se foloseşte apa de răcire provenită din căldura recuperată & Cantitatea de apă disponibilă trebuie să corespundă cel puţin
din industrie ca sursă de căldură pentru o pompă de căldură apă/ debitelor minime ale tronsonului primar al pompei de căldură
apă (parţial valabil şi pentru pompele de căldură sol/apă), trebuie (vezi Fişa tehnică Vitocal 300/350).
respectate următoarele: & Temperatura maximă de intrare pentru pompe de căldură sol/
5835 122-8 RO

& Calitatea apei trebuie să se înscrie în valorile limită din tabelul apă sau apă/apă este de 25 °C. La temperaturi mai ridicate ale
de la pag. 6. În caz contrar trebuie folosit un schimbător de căl- apei reci, temperatura maximă de intrare trebuie limitată la 25 °
dură pentru circuitul intermediar, din oţel inoxidabil (vezi tabelul C cu ajutorul unui aşa numit regulator de temperatură maximă
de la pag. 29). Dimensionarea se realizează la producător.

VITOCAL 300/350 VIESMANN 29


Parametrii instalaţiei (continuare)

(de ex. de la Firma Landis & Staefa GmbH Siemens Building


Technologies) montat pe tronsonul primar al pompei de căldură
prin amestecul apei de retur reci.

A Pompă de căldură Vitocal 300/350 F Regulatorul de temperatură maximă şi ventilul de temperatură


B Pompa pentru agentul secundar maximă (de la instalator)
C Pompa pentru agentul primar G Colector de impurităţi (de la instalator)
D Schimbător de căldură pentru circuitul intermediar (vezi H Recipient de apă
pag. 29) (capacitate de min. 3000 litri, de la instalator)
E Pompă de circulaţie pentru schimbătorul de căldură K Scurgere de preaplin
L Alimentare

5835 122-8 RO

30 VIESMANN VITOCAL 300/350


Parametrii instalaţiei (continuare)

4.4 Dimensionarea sursei de căldură pentru pompele de căldură aer/apă

Aer aspirat din exterior - dimensionare bivalentă

Diagramă de putere Vitocal 300, tip AW108

A Putere termică C Punct de bivalenţă


B Putere electrică absorbită D Sarcină termică

Pe lângă regimul de funcţionare monovalent sau monoenergetic, Dimensionările se realizează conform diagramelor de putere din
pompele de căldură pentru aer/apă pot funcţiona şi bivalent. La Fişa tehnică.
temperatură exterioară scăzută scade puterea termică a pompei
de căldură, concomitent însă, creşte necesarul de căldură. Exemplu:
În cazul în care instalaţiile ar funcţiona monovalent, atunci ar fi Sarcină termică DIN EN 12831: 9 kW
necesare instalaţii foarte mari. Atunci, pentru marea parte a timpu- Temperatura minimă exterioară: –14 °C
lui de funcţionare, pompa de căldură ar fi supradimensionată. Temperatura maximă pe tur: 55 °C
Până la punctul de bivalenţă al instalaţiei (vezi diagrama de S-a ales: Pompă de căldură aer/apă
putere) pompa de căldură preia întreaga sarcină termică nece- Vitocal 300, tip AW108
sară. Sub punctul de bivalenţă, pompa de căldură ridică tempera-
5835 122-8 RO

tura pe retur a sistemului de încălzire, iar al doilea generator de


căldură încălzeşte în continuare. Din diagrama de putere rezultă punctul de bivalenţă -4,5 °C la o
putere de 6,1 kW.

VITOCAL 300/350 VIESMANN 31


Parametrii instalaţiei (continuare)

Aer de ambianţă/aer viciat


Dacă prin procedeul de recuperare a căldurii este folosit aer de & Debitul volumetric existent trebuie să fie de cel puţin 3500 m 3/h.
ambianţă sau aer viciat încălzit (de la aparate sau procese indus- & Temperatura maximă de intrare este de 35 °C în regim de func-
triale) provenit de la aparate de aer condiţionat drept sursă de căl- ţionare permanentă.
dură pentru o pompă de căldură aer/apă, trebuie avute în vedere & Aerul folosit trebuie curăţit (praf, impurităţi etc.) şi nu trebuie să
următoarele: conţină amoniac sau alte substanţe corozive care atacă alumi-
niul.

4.5 Circuit de încălzire şi distribuţie de căldură

4
Adaptarea temperaturilor agentului termic pe tur la temperatura exterioară

A temp. max. a agentului termic pe tur = 90 °C F temp. max. a agentului termic pe tur = 35 °C,
B temp. max. a agentului termic pe tur = 75 °C ideal pentru regim de funcţionare monovalent al pompei de
C temp. max. a agentului termic pe tur = 60 °C căldură
D Condiţionează sisteme de încălzire corespunzătoare pentru G temperatură max. pe tura pompei de căldură tip AW, BW/BWC
regimul de funcţionare bivalent al pompei de căldură sau WW/WWC = 55 °C
E temperatura max. a agentului termic pe tur = 55 °C ≙ din tem- H temperatura max. pe tur a pompei de căldură tip AWH, BWH
peratura max. a pompei de căldură pe tur, în regim monovalent sau WWH = 65 °C
al pompei de căldură

În funcţie de dimensionarea sistemului de căldură, se utilizează La folosirea radiatoarelor sau modernizarea respectiv schimbarea
temperaturi ridicate pe tur pentru agentul termic. cazanelor, poate fi montată o pompă de căldură de tipul AWH,
Pompa de căldură tip AW, BW/BWC sau WW/WWC atinge o tem- BWH sau WWH cu respectarea temperaturii maxime pe tur de
peratură pe tur de max. 55 °C. 65 °C.
Pentru funcţionarea în regim monovalent al pompei de căldură, Cu cât se selectează o temperatură maximă a agentului termic pe
trebuie montat un sistem de încălzire de joasă temperatură cu o tur mai mică, cu atât mai bine se obtimizează parametrii anuali ai
temperatură a agentului termic pe tur ≤ 55 °C. pompei de căldură.

4.6 Dimensionarea acumulatorului tampon de agent termic

Acumulator tampon de agent termic pentru optimizarea timpului de funcţionare


V HP Q WP · (20 până la 25 litri) Exemplu:
Q WP = Putere termică nominală absolută a pompei de căldură Tip BW 110 de Q WP = 10,8 kW
V HP = Volumul acumulatorului tampon de agent termic în litri V HP = 10,8 · 20 litri = 216 litri capacitate
Alegere: Vitocell 050 de 200 litri capacitate

Acumulator tampon de agent termic pentru acoperirea necesarului în perioadele de întrerupere


5835 122-8 RO

Această variantă o prezintă sistemele de distribuţie de căldură O acumulare de 100 % pentru perioadele de întrerupere este posi-
fără acumulare suplimentară (de ex. radiatoare, suflante hidrau- bilă, dar nu recomandată, pentru că acumulatoarele devin prea
lice de aer cald). mari.

32 VIESMANN VITOCAL 300/350


Parametrii instalaţiei (continuare)

cP = capacitate calorică specifică în kWh/(kg · K)


Φ HL = Sarcina termică a clădirii în kW
t Sz = Perioada de întrerupere în h
V HP = Volumul rezervorului tampon de agent termic
în litri
Δϑ = Răcirea sistemului în K

Dimensionare % (cu respectarea suprafeţelor de încălzire existente)

V HP = (Φ HL · tSz)/(c p · Δϑ)

Exemplu:
Φ HL = 10 kW = 10000 W
t Sz = 2 h (max. 3 × pe zi) Δϑ = 10 K
V HP = (10000 W · 2 h)/(1,163 Wh/kg · K · 10 K) =
1720 kg apă ≙ ca. 1720 litri capacitate de acumulare
Alegere: 2 Vitocell 050 cu câte 900 litri capacitate de acumulare

Dimensionare estimativă (cu folosirea răcirii întârziate a clădirii)

V HP = Φ HL · (60 până la 80 litri)

Exemplu:
Φ HL = 10 kW
V HP = 10 · 60 litri = 600 litri capacitate de acumulare
Alegere: Vitocell 050 de 600 litri capacitate

4.7 Preparare a.c.m.


4
Prepararea de apă caldă menajeră presupune alte condiţii decât În cazul pompelor de căldură cu două trepte, pentru preparare de
încălzirea, deoarece prepararea de apă caldă menajeră funcţio- apă caldă menajeră funcţionează doar prima treaptă. La prepara-
nează de-a lungul întregului an cu aproximativ aceleaşi solicitări rea de apă caldă menajeră cu ajutorul unui schimbător de căldură
de căldură şi cu acelaşi nivel de temperatură. extern poate fi conectată treapta a două prin intermediul automati-
La tipul AW, BW/BWC sau WW/WWC temperatura apei din boiler zării.
poate atinge cca 45 °C. La tipul AWH, BWH sau WWH tempera- Recomandări:
tura apei din boiler poate atinge cca 55 °C în partea superioară a Pentru o gospodărie cu 4 persoane trebuie să se aleagă un boiler
boilerului. Temperaturi de alimentare a apei din boiler peste 45 pentru preparare de apă caldă cu capacitate de 300 litri.
respectiv 55 °C pot fi obţinute cu ajutorul unei rezistenţe electrice Pentru o gospodărie cu 5 până la 8 persoane trebuie să se aleagă
suplimentare sau al unui preparator instantaneu de apă caldă un boiler pentru preparare de apă caldă cu capacitate de 500 litri
menajeră racordat. şi încălzire adăugată cu rezistenţă electrică respectiv preparator
La selectarea boilerului pentru preparare de apă caldă menajeră instantaneu de apă caldă menajeră racordat.
trebuie să se ia în considerare suprafaţa de schimb de căldură.
Prepararea de apă caldă menajeră ar trebui să se realizeze de Indicaţie
preferinţă pe timpul nopţii după ora 22:00. Rezistenţa electrică EHO se poate instala numai la apă cu duritate
Avantaje: redusă sau medie până la 14 °dH (treapta de duritate 2).
& Sarcina de încălzire a pompei de căldură stă pe deplin la dispo-

ziţie pentru încălzire pe tot parcursul zilei.


& Tarifele de noapte pot fi folosite mai bine.

& Trebuie evitat consumul şi încărcarea simultane (la folosirea

unui schimbător extern de căldură este posibil, în acest caz, să


nu fie atinse întotdeauna temperaturile de consum necesare)

Preparare directă a.c.m.


Tabel pentru alegerea tipului de preparare a.c.m. (funcţionarea cu sonde amplasate în sol la tipul BW/BWC/BWH, la colectorul
amplasat în sol este valabilă mărimea constructivă ca tip WW/WWC/WWH)
Pompă de căl- Vitocell-V 100, Vitocell-B 100, Vitocell-B 100, Vitocell-B 300, Vitocell-B 300,
dură tip tip CVW, 390 litri, 300 litri, până la 4 500 litri, până la 8 300 litri, până la 4 500 litri, până la 8
până la 4 persoane persoane persoane persoane persoane
AW106 x x x x
AW108 x x x
AW110 x x x
AWH110 x x x x x
5835 122-8 RO

AW113 x x
AWH113 x x x x
BW/BWC104 x x x x x
BW/BWC106 x x x x x
BW/BWC108 x x x x

VITOCAL 300/350 VIESMANN 33


Parametrii instalaţiei (continuare)

Pompă de căl- Vitocell-V 100, Vitocell-B 100, Vitocell-B 100, Vitocell-B 300, Vitocell-B 300,
dură tip tip CVW, 390 litri, 300 litri, până la 4 500 litri, până la 8 300 litri, până la 4 500 litri, până la 8
până la 4 persoane persoane persoane persoane persoane
BW/BWC110 x x x
BWH110 x x x x x
BW113 x x
BWH113 x x x
BW116 x
BW212 * 1 x x x x x
BW216 * 1 x x x x
BW220 * 1 x x x
BW226 * 1 x x
BW232 * 1 x
WW/WWC104 x x x x x
WW/WWC106 x x x x
WW/WWC108 x x x
WW/WWC110 x x x
WWH110 x x x x
WWH113 x x x
WW212 * 1 x x x x
WW216 * 1 x x x
WW220 * 1 x x x

Prepararea directă a.c.m. - Exemplu de instalare


Descrierea funcţionării Dacă valoarea efectivă de la senzorul de temperatură depăşeşte
Prepararea de apă caldă menajeră are prioritate. Solicitarea pen- valoarea reglată la automatizare, prepararea de apă caldă mena-
tru încălzire se realizează prin intermediul senzorului de tempera- jeră se întrerupe.
4 tură din boiler. Opţional, boilerul poate fi echipat cu un senzor de temperatură
secundar. Este posibilă montarea unei rezistenţe electrice.
Aceasta va fi reglată numai pentru primul senzor de temperatură.

Schemă hidraulică cu Vitocell-V 100, tip CVW (până la 16 kW putere admisă a pompei de căldură)

B de la pompa de căldură rW Rezistenţa electrică din partea superioară poate fi reglată


F Apă rece doar cu ajutorul unui termostat intern.
G Apă caldă menajeră Alte detalii vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 35
5835 122-8 RO

*1
Numai la funcţionarea într-o treaptă.

34 VIESMANN VITOCAL 300/350


Parametrii instalaţiei (continuare)

Schemă de racordare

4
| deschisă
~ închisă

Aparate necesare

Poz. Denumire Număr Nr. com.


2 Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire/apă caldă 1 7814924
eE Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră Vitocell-V 100, tip CVW cu o 1 Z002885
capacitate de 390 litri
eZ Senzor pentru temperatura a.c.m. din acumulator 1 7159671
rW Rezistenţă electrică EHO
pentru montaj în partea superioară * 1 1 7265198
pentru montaj în partea inferioară * 1 1 Z002061
rZ Releu contactor 1 7814681
rU Pompă de recirculare 1 vezi lista de preţuri Vitoset

Preparare a.c.m. cu ajutorul unui schimbător de căldură extern


Pompă de căldură tip Preparare de apă caldă menajeră
posibilă
WW113 cu ajutorul unui schimbător de căl-
dură extern
WW116/BW116 cu ajutorul unui schimbător de căl-
dură extern
AW116 cu ajutorul unui schimbător de căl-
dură extern
WW226 cu ajutorul unui schimbător de căl-
dură extern
WW232 cu ajutorul unui schimbător de căl-
dură extern
5835 122-8 RO

*1
Alternativ

VITOCAL 300/350 VIESMANN 35


Parametrii instalaţiei (continuare)

Boilere pentru preparare a.c. Capaci- Putere termică max. Rezistenţă electrică- Apă caldă mena- Domeniu de utili-
m.* 1 tate a pompei de căldură EHO jeră zare
(funcţionare într-o (6 kW) posibil Preparator
treaptă, instantaneu de
Temperatura pe tur apă caldă mena-
55 °C) jeră (pentru apă
litri kW preîncălzită,
de la instalator)
posibil
Vitocell-V 100, tip CVA 300 16 x x până la 4 persoane
500 16 x x până la 8 persoane
Vitocell-V 300,tip EVI, 300 16 x x până la 5 persoane
cu flanşă-capac 500 16 x x până la 8 persoane
Vitocell-L 100,tip CVL 750 32 x x până la 16 per-
soane
1000 32 x x până la 16 per-
soane

Dimensionarea schimbătorului de căldură în plăci Vitotrans 100

Indicaţie
Pierderi de presiune ale schimbătorului de căldură, vezi Fişa tehnică Vitotrans 100.

BW104 până la BW116, BWC104 până la BWC108, BWH110 şi BW212 până la BW232 (cu funcţionare într-o treaptă)
BWH113

A Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră (apă)


A Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră (apă) B Pompă de căldură (agent termic)
B Pompă de căldură (agent termic)

Lista schimbătoarelor de căldură în plăci Vitotrans 100 pentru pompe de căldură sol/apă, temperatura max. pe circuitul primar
15 °C
Pompă de căldură Putere Debit volumetric Pompă de căldură Vitotrans
pentru preparare la B0/W35 la 15 °C pe Boiler pentru prepa- Pompă de căl- pentru preparare a.c. 100
a.c.m. într-o circuitul rare de apă caldă dură (agent ter- m. în două trepte, tip
treaptă, tip primar menajeră mic)
kW kW m 3/h m 3/h Nr. com.
BW/BWC104 4,8 6,5 0,57 0,44 3003 492
BW/BWC106 6,4 8,5 0,74 0,57 3003 492
BW/BWC108 8,3 11,0 0,96 0,74 3003 492
BW/BWH110 10,8 14,5 1,26 0,97 3003 493
BW/BWH113 14,0 19,0 1,65 1,27 3003 493
BW116 16,3 22,0 1,92 1,47 3003 493
BW212 12,8 8,5 0,74 1,14 3003 492
BW216 16,6 11,0 0,96 1,37 3003 492
BW220 21,6 14,5 1,26 1,80 3003 493
BW226 28,0 19,0 1,65 2,86 3003 493
BW232 32,6 22,0 1,92 2,74 BW212/216 3003 493

Lista schimbătoarelor de căldură în plăci Vitotrans 100 pentru pompe de căldură apă/apă, temperatura max. pe circuitul primar
15 °C
Pompă de căldură Putere Debit volumetric Pompă de căldură Vitotrans 100
pentru preparare la W10/W35 la 15 °C pe Boiler pentru prepa- Pompă de căl- pentru preparare a.c.
a.c.m. într-o circuitul rare de apă caldă dură (agent ter- m. în două trepte, tip
treaptă, tip primar menajeră mic)
5835 122-8 RO

kW kW m 3/h m 3/h Nr. com.


WW/WWC104 6,3 6,5 0,57 0,44 3003 492
WW/WWC106 8,4 8,5 0,74 0,57 3003 492

*1
Încălzire adăugată cu ajutorul unei rezistenţe electrice EHO 6 kW sau cu un preparator instantaneu de apă caldă menajeră racordat.

36 VIESMANN VITOCAL 300/350


Parametrii instalaţiei (continuare)

Pompă de căldură Putere Debit volumetric Pompă de căldură Vitotrans 100


pentru preparare la W10/W35 la 15 °C pe Boiler pentru prepa- Pompă de căl- pentru preparare a.c.
a.c.m. într-o circuitul rare de apă caldă dură (agent ter- m. în două trepte, tip
treaptă, tip primar menajeră mic)
kW kW m 3/h m 3/h Nr. com.
WW/WWC108 10,9 11,0 0,96 0,74 3003 492
WW/WWH110 14,2 14,5 1,26 1,00 3003 493
WW/WWH113 18,3 19,0 1,65 1,27 3003 493
WW116 21,5 22,0 1,91 1,50 3003 494
WW212 16,8 8,5 0,74 1,16 3003 492
WW216 21,8 11,0 0,96 1,47 3003 492
WW220 28,4 14,5 1,26 2,00 3003 493
WW226 36,6 19,0 1,65 2,50 WW212 3003 493
WW232 43,0 22,0 1,91 3,00 WW216 3003 494

Lista schimbătoarelor de căldură în plăci Vitotrans 100 pentru pompe de căldură aer/apă, temperatura max. pe circuitul primar
25 °C
Pompă de căldură Putere Debit volumetric Vitotrans 100
pentru preparare la A2/W35 la 25 °C pe Boiler pentru preparare de Pompă de căldură (agent
a.c.m. într-o circuitul apă caldă menajeră termic)
treaptă, tip primar
kW W m3/h m 3/h Nr. com.
AW106 5,4 10,2 0,89 0,89 3003 492
AW108 7,2 13,4 1,17 1,17 3003 492
AW/AWH110 9,3 17,4 1,52 1,52 3003 493
AW/AWH113 12,2 22,8 1,98 1,98 3003 493
AW116 14,6 24,0 2,09 2,09 3003 493

Scheme hidraulice pentru prepararea a.c.m. cu ajutorul unui schimbător de căldură extern
4
Preparare de apă caldă menajeră în sistem de acumulare a.c.m.

Cu

KW Apă rece O Montare sistem de tuburi de min. DN 25


WW Apă caldă menajeră P Tur/retur la tipul BWC înlocuit
Z Racord de circulaţie Alte detalii vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 38
M la circuitele de încălzire
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 37


Parametrii instalaţiei (continuare)

Preparare a.c.m. în sistem de acumulare cu Vitocell-L 100 şi lance de încărcare

KW Apă rece P Tur/retur la tipul BWC înlocuit


4 WW Apă caldă menajeră S Intrare apă caldă de la schimbătorul de căldură
Z Racord de circulaţie Alte detalii vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 38
M la circuitele de încălzire

Prin sistemul de încărcare al boilerului se scoate din boiler în tim- Prin orificiile de ieşire de dimensiuni mari din lancea de încărcare
pul procesului de încărcare (pauză de consum) apa rece cu ajuto- se realizează o stratificare termică mai corectă în boiler datorită
rul unei pompe de încărcare L prin partea inferioară, se vitezelor de ieşire reduse.
încălzeşte în schimbătorul de căldurăi D şi se introduce din nou Apa caldă menajeră poate fi încălzită ulterior cu ajutorul unei
în boiler prin lancea de încărcare R montată în flanşă. rezistenţe electrice EHO (accesoriu) suplimentare.

Schemă de racordare

Aparate necesare

Poz. Denumire Număr Nr. com.


A Pompă de căldură Vitocal 300/350 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
B Pompă pentru agentul secundar în sistemul de acumulare (la tipul BWC în setul 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
de livrare)
C
5835 122-8 RO

Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire/preparare apă caldă menajeră 1 781924
D Schimbător de căldură Vitotrans 100 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
E Limitator de debit volumetric 1 de la instalator
F Ventil cu 2 căi 1 7180573
G Senzor pentru temperatura a.c.m. din acumulator 1 7159671

38 VIESMANN VITOCAL 300/350


Parametrii instalaţiei (continuare)

Poz. Denumire Număr Nr. com.


H Rezistenţă electrică EHO 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
K Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră Vitocell-V 100 sau 300 (vezi tabelul de la pag. 36)
L Pompa de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler 1 7820403 sau
7820404 (vezi pag. 39)
N Releu contactor 1 7814681
R Lance de încărcare 1 Z004280
T Boiler pentru preparare a.c.m. Vitocell-L 100 (750 sau 1000 litri capacitate) 1 vezi Lista de preţuri Viessmann

Caracteristici ale pompei de circulaţie pentru încălzirea apei din acumulator

tip UPS 25-60 B, nr. comandă 7820 403, până la tipul BW/WW113

4
tip UPS 32-80 B, nr. comandă 7820 404, până la tipul BW232 * 1

4.8 Prepararea apei de piscină în combinaţie cu Vitocal 300/350, tip AW/AWH, BW/
BWH şi WW/WWH
Prepararea apei din piscină cu ajutorul Vitocal 300/350 se reali- Prepararea apei din piscină cu pompa de căldură se produce în
zează hidraulic prin comutarea unui ventil de comutare cu 3 căi intervalele de conectare ale automatizării, care trebuie sincroni-
(accesoriu) cu ajutorul automatizării pompei de căldură CD 60. zate cu intervalele de conectare ale automatizării piscinei. Prepa-
rarea de apă pentru piscină trebuie limitată cu ajutorul intervalelor
Indicaţie de conectare ale pompei de căldură la o funcţionare continuă a
Pompele de căldură cu automatizarea CD 70 (Vitocal 300, instalaţiei de filtrare cu pompă.
tip BWC şi WWC) nu sunt dotate pentru această funcţie Pentru intercalarea senzorului de temperatură pentru apa din pis-
cină (senzor aplicat, nr. comandă 9535 163) de la automatizare,
Automatizarea consideră piscina drept al doilea mare boiler pen- automatizarea externă a piscinei pusă la dispoziţie de către insta-
tru preparare a.c.m. lator trebuie să aibă un contact liber de potenţial.
5835 122-8 RO

*1
Încărcarea boilerului numai în treapta întâi a pompei de căldură.

VITOCAL 300/350 VIESMANN 39


Parametrii instalaţiei (continuare)

Schema hidraulică

D pentru preparare de apă caldă menajeră M la circuitele de încălzire


4 H Instalaţie de filtrare cu pompă Alte detalii vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 40
K Piscină

Schemă de racordare

Aparate necesare

Poz. Denumire Număr Nr. com.


A Pompă de căldură Vitocal 300/350 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
B Pompa pentru agentul secundar 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
C Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire - preparare apă piscină/apă 1 7814924
caldă menajeră
E Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire-preparare apă piscină 1 7814924
F Schimbător de căldură 1 de la instalator
G Senzor de temperatură pentru piscină 1 9535163
5835 122-8 RO

H Instalaţie de filtrare cu pompă 1 de la instalator


L Rezervoare tampon de agent termic 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
N Rezistenţă 1 kΩ/0,25 W 1 de la instalator
O Contact extern automatizare piscină 1 de la instalator

40 VIESMANN VITOCAL 300/350


Parametrii instalaţiei (continuare)

Dimensionarea schimbătorului de căldură

Pentru încălzirea apei din piscină cu ajutorul Vitocal 300/350 tre-


buie montate schimbătoare de căldură în plăci din oţel inoxidabil,
cu filet, adecvat pentru apă caldă menajeră (de ex. de la Firma
Tranter AG), în funcţie de valorile cuprinse în următoarele tabele.
Suprafaţa exterioară a piscinei pentru temperaturi medii ale apei
până la 24 °C.

A Piscină (apă din piscină)


B Pompă de căldură (agent termic)

Lista schimbătoarelor de căldură în plăci pentru tipul BW, BWH, WW şi WWH, temperatura max. pe circuitul primar 15 °C, tempe-
ratura pe tur pe circuitul secundar 35 °C
Pompă de căldură Putere cu Debit volumetric
Tip Treapta 1 2 trepte Piscină (apă din piscină) Pompă de căldură (agent termic)
kW kW m 3/h m 3/h
BW/WW104 7,0 – 0,94 0,42
BW/WW106 9,5 – 1,22 0,53
BW/WW108 12,3 – 1,58 0,70
BW/BWH/WW/WWH110 15,8 – 2,09 0,95
BW/BWH/WW/WWH113 20,5 – 2,73 1,20
BW/WW116 24,0 – 3,17 1,40
BW/WW212 9,5 18,8 1,22 1,10
BW/WW216 12,2 24,5 1,58 1,40 4
BW/WW220 16,0 32,0 2,09 1,90
BW/WW226 27,7 41,5 2,73 2,40
BW/WW232 24,0 48,0 3,17 2,80
WW240 29,0 58,0 3,89 3,40
WW254 41,0 82,0 5,40 4,60
WW268 51,0 102,0 6,62 5,80
WW280 60,0 120,0 7,91 6,80

Lista schimbătoarelor de căldură în plăci pentru tipul AW şi Schimbătorul de căldură trebuie dimensionat folosind puterea
AWH, temperatură max. pe circuitul primar 25 °C maximă şi datele privind temperatura la schimbătorul de căldură.
Pompă de căldură Putere
Tip kW Indicaţie
AW106 10,2 La instalare trebuie respectate debitele volumetrice calculate la
AW108 13,4 dimensionare.
AW110 17,4
AWH110 18,0
AW113 22,8
AWH113 24,0
AW116 24,0

4.9 Răcire „natural cooling“ în combinaţie cu Vitocal 300/350, tip BW/BWH şi WW/
WWH

Descrierea funcţionării
În lunile de vară, la pompele de sol/apă şi apă/apă, poate fi folosit La funcţionarea în regim de răcire, pompa de căldură este conec-
nivelul de temperatură al sursei de căldură pentru răcirea clădirii. tată doar pentru prepararea apei calde menajere. Comanda tutu-
La pompele de aer/apă acest lucru nu este posibil pe timpul verii ror pompelor de circulaţie, ventile de comutare şi vane de
in cauza temperaturilor ridicate ale aerului exterior. amestec necesare ca şi înregistrarea temperaturilor necesare şi a
Funcţia „natural cooling“ este o metodă extrem de economică supravegherii punctelor de rouă sunt asigurate de automatizarea
pentru răcirea clădirii, deoarece presupune un consum redus de pompei de căldură.
curent electric pentru pompa de circulaţie pentru captarea „sursei Dacă este depăşită temperatura exterioară sau de ambianţă
de răcire“ sol/apă freatică. reglabilă la automatizare , aşa numita temperatură limită de răcire,
5835 122-8 RO

automatizarea porneşte funcţia de răcire „natural cooling“.

VITOCAL 300/350 VIESMANN 41


Parametrii instalaţiei (continuare)

Pompa primară a pompei de căldură, toate pompele de circulaţie Sarcina de răcire depinde de temperatura interioară, care depinde
şi ventilele de comutare sunt comandate. Nivelul de temperatură de alternanţele din timpul anului. Din experienţă, sarcina de răcire
al sursei de căldură (vara cca 12 până la 8 °C) poate fi folosit pen- este mai mare la începutul decât la sfârşitul verii. În afară de
tru răcirea clădirii prin intermediul unui schimbător de căldură pen- aceasta, variaţia temperaturii interioare depinde de necesarul de
tru separarea sistemlor conectat în serie în circuitul primar. răcire al clădirii. În cazul unor ferestre mari sau datorită unor surse
De regulă funcţia de răcire „natural cooling“ nu poate fi comparată interne, ca lumină sau aparate electrice, temperatura interioară
cu instalaţiile de climatizare sau de apă rece în ceea ce priveşte creşte în timpul anului mai repede decât e cazul la un necesar de
capacitatea. Cu „natural cooling“ nu se realizează dezumidifica- răcire mai redus.
rea. Pentru răcirea clădirii stau la dispoziţie următoarele sisteme:
& Convectoare cu suflantă

& Planşeuri de răcire

& Încălzire prin pardoseală

& Temperarea structurilor masive de beton

Dimensionarea schimbătorului de căldură


Pentru dimensionarea schimbătorului de căldură cu funcţie de
răcire pot fi folosite următoarele tabele. Pentru dimensionarea
corectă a sistemului de răcire recomandăm o calculare a sacinii
de răcire conform VDI 2078.
Pentru pompe de căldură sol/apă până la tipul BW232 şi BWH113,
se montează schimbătoare de căldură în plăci Viessmann
Vitotrans 100.
Pentru pompe de căldură apă/apă recomandăm montarea schim-
bătoarelor de căldură în plăci din oţel inoxidabil, cu filet (vezi Lista
de preţuri Viessmann Vitoset).
La montarea schimbătoarelor de căldură în plăci prezentate tre-
buie avută în vedere o creştere a pierderii de presiune pe tronso-
A Circuitul de sol (agent termic primar) respectiv circuitul de apă nul primar. De accea pompa primară trebuie redimensionată
4 freatică (apă freatică) corespunzător.
B Sistem de răcire (apă)

Lista schimbătoarelor de căldură în plăci Vitotrans 100 pentru pompe de căldură sol/apă
Pompă de căl- Putere de răcire Debit volumetric Pierdere de presiune la schimbă- Schimbător de căl-
dură torul de căldură dură în plăci
Circuitul de sol Sistem de Circuitul de sol Sistem de
(agent termic răcire (apă) (agent termic răcire (apă)
primar) primar)
kW m 3/h m 3/h kPa kPa Nr. com.
BW104 3,7 1,15 0,53 6,63 1,03 3003492
BW106 5,0 1,60 0,60 12,48 1,24 3003492
BW108 6,5 2,10 0,75 7,82 0,86 3003493
BW/BWH110 8,4 2,70 0,95 13,40 1,47 3003493
BW113 11,0 3,60 1,27 11,20 1,30 3003494
BWH113 12,4 3,90 1,50 13,01 2,01 3003494
BW116 12,7 3,90 1,50 13,01 2,01 3003494
BW212 10,0 3,20 1,10 9,18 0,94 3003494
BW216 13,0 4,20 1,40 8,97 0,95 3003495
BW222 16,8 5,40 1,90 14,99 1,59 3003495
BW226 22,0 7,20 2,40 11,17 1,13 2 × 3003494
(paralel)
BW232 25,4 7,70 2,74 13,00 1,52 2 × 3003494
(paralel)
WW240 * 1 30,4 9,20 3,27 30,00 7,00 7199391
WW254 * 1 42,7 12,60 4,60 30,00 7,00 7199392
WW268 * 1 52,6 15,60 5,66 30,00 8,00 7199393
WW280 * 1 62,3 18,60 6,71 25,00 4,00 7199394

Lista schimbătoarelor de căldură în plăci pentru pompa de căldură apă/apă, apă freatică: 10/14 °C, sistem de răcire: 22/12 °C
Pompă de căl- Putere de răcire Debit volumetric Pierderi de presiune Schimbător de căl-
dură Apă freatică Sistem de Apă freatică Sistem de dură în plăci
(apă) răcire (apă) (apă) răcire (apă)
kW m 3/h m 3/h kPa kPa Nr. com.
WW104 5,15 1,11 0,44 26 5 7199411
5835 122-8 RO

WW106 6,90 1,48 0,58 26 6 7199412


WW108 9,00 1,93 0,73 29 5 7199413
WW/WWH110 11,70 2,51 1,00 27 6 7199414

*1
Instalare ca pompe de căldură sol/apă.

42 VIESMANN VITOCAL 300/350


Parametrii instalaţiei (continuare)

Pompă de căl- Putere de răcire Debit volumetric Pierderi de presiune Schimbător de căl-
dură Apă freatică Sistem de Apă freatică Sistem de dură în plăci
(apă) răcire (apă) (apă) răcire (apă)
kW m 3/h m 3/h kPa kPa Nr. com.
WW113 15,20 3,27 1,25 26 4 7199415
WWH113 17,20 3,83 1,50 28 5 7199418
WW116 17,80 3,83 1,50 28 5 7199418
WW212 13,80 2,97 1,16 27 5 7199417
WW216 18,00 3,87 1,46 29 5 7199418
WW220 23,40 5,03 2,00 29 5 7199419
WW226 30,40 6,53 2,50 31 5 7199420
WW232 35,60 7,65 3,00 31 9 7199421
WW240 42,80 9,20 3,70 30 8 7199356
WW254 60,00 12,89 5,17 30 7 7199357
WW268 74,00 15,90 6,37 30 7 7199358
WW280 87,80 18,87 7,56 30 7 7199359

Răcire cu ventiloconvectoare
Dacă pe lângă sistemul de încălzire (încălzire prin pardoseală, Dacă în circuitul de sol nu pot fi excluse temperaturile sub punctul
radiatoare) sunt folosite, pentru regimul de răcire, vara şi ventilo- de îngheţ, regimul de răcire trebuie blocat cu ajutorul unui termos-
convectoare (de la instalator, de ex. Firma GEA), racordarea tat de protecţie antiîngheţ (de la instalator). Ventiloconvectorul tre-
hidraulică a ventiloconvectoarelor se realizează direct prin inter- buie prevăzut cu o scurgere pentru condensul rezultat în regimul
mediul circuitului de sol. Ventiloconvectorul trebuie să fie rezistent de răcire.
la agentul de protecţie antiîngheţ. Nu este necesară o vană de Dimensionarea ventiloconvectoarelor ar trebui să se realizeze cu
amestec pentru circuitul de răcire. combinaţia de temperatură pe tur/retur de cca 12/16 °C. La
această variantă este posibil un regim paralel (încălzire şi răcire).
Răcirea se realizează prin ventiloconvectorul, iar încălzirea cu
ajutorul pompei de căldură. 4
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 43


Parametrii instalaţiei (continuare)

Schema hidraulică

KOA Evacuarea condensului


C la circuitele de încălzire
Alte detalii vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 44

Schemă de racordare
Reglarea funcţiei de răcire se realizează cu ajutorul automatizării cu convector cu suflantă (vezi Indicaţiile producătorului).

Aparate necesare

Poz. Denumire Număr Nr. com.


A Pompă de căldură Vitocal 300/350 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
B Pompa pentru agentul secundar 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
D Pompa pentru agentul primar 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
E Pompă pentru sistemul de răcire 1 de la instalator
F Senzorul de temperatură pe tur la răcire 1 de la instalator
G Convector cu suflantă în funcţie de nece- de la instalator
sar
H Senzor pentru temperatura de ambianţă 1 de la instalator
K Ventil cu 2 căi 1 de la instalator
5835 122-8 RO

44 VIESMANN VITOCAL 300/350


Parametrii instalaţiei (continuare)

Răcire cu plafoane de răcire


Dacă în timpul verii pe lângă sistemul de încălzire (încălzire prin Pentru evitarea formării de condens pe suprafaţa plafonului de
pardoseală, radiatoare) este folosit un plafon de răcire (de la răcire pe turul plafonului de răcire se află un detector de umiditate
instalator) pentru regimul de răcire, racordarea hidraulică a plafo- „natural cooling“ (pentru detectarea punctului de rouă). Astfel
nului de răcire cu circuitul de sol se realizează prin intermediul poate fi împiedicată uşor formarea de condens chiar şi la schim-
schimbătorului de căldură cu funcţie de răcire. Pentru adaptarea bările de vreme de scurtă durată (de ex. furtună).
sarcinii de răcire a încăperilor la temperatura exterioară este Dimensionarea plafoanelor de răcire ar trebui să se realizeze cu
necesară o vană de amestec. Ca şi în cazul unei caracteristici de combinaţia de temperatură pe tur/retur de cca 14/18 °C.
încălzire, puterea de răcire poate fi adaptată sarcinii de răcire în Pentru o funcţionare optimă a răcirii este necesară montarea unei
mod exact în circuitul de răcire cu o caracteristică de răcire, prin telecomenzi în încăperea principală.
intermediul vanei de amestec comandate de la automatizarea
pompei de căldură. Indicaţie
Pentru respectarea criteriilor de confort şi pentru evitarea formării La utilizarea acestei funcţii automatizarea pompei de căldură
de condens trebuie respectate valorile limită privitoare la tempera- poate regla doar un circuit de încălzire cu vană de amestec.
tura suprafeţelor. De accea temperatura suprafeţei plafonului de
răcire nu trebuie să scadă sub 17 °C.

4
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 45


Parametrii instalaţiei (continuare)

Schema hidraulică

RL retur F la circuitele de încălzire


VL tur K plafon de răcire (de la instalator)
E pentru preparare de apă caldă menajeră Alte detalii vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 47
5835 122-8 RO

46 VIESMANN VITOCAL 300/350


Parametrii instalaţiei (continuare)

Schemă de racordare

4
Aparate necesare

Poz. Denumire Număr Nr. com.


A Pompă de căldură Vitocal 300/350 1 vezi Lista de preţuri
Viessmann
B Pompa pentru agentul primar 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
C Pompa pentru agentul secundar 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
D Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire/preparare apă caldă menajeră 1 781924
G Senzor de temperatură exterioară 1 Setul de livrare
H Senzorul pentru temperatura de ambianţă al telecomenzii 1 9532653
L Comutator umiditate „răcire naturală“ 1 7181418
M Senzorul de temperatură pe tur la răcire 1 9535163
N Pompă pentru circuitul de răcire conform dimensionării 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
O Vană de amestec pentru circuitul de răcire 1 vezi Lista de preţuri
Viessmann
P Schimbător de căldură în plăci pentru circuitul de răcire 1 (vezi tabelul de la pag. 42)
R Termostat cu protecţie la îngheţ 1 7179164
S Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire/răcire (sol) 1 7165482
T Releu contactor 1 7814681

Sistemul răcire/încălzire prin pardoseală


Sistemul de încălzire prin pardoseală poate fi folosit atât pentru Pentru evitarea formării de condens pe suprafaţa încălzirii prin
încălzirea cât şi pentru răcirea clădirilor şi a încăperilor. pardoseală pe turul înălzirii prin pardoseală se află un detector de
Conectarea hidraulică a încălzirii prin pardoseală la circuitul de umiditate „natural cooling“ (pentru detectarea punctului de rouă).
sol se realizează prin schimbătorul de căldură. Pentru adaptarea Astfel poate fi împiedicată uşor formarea de condens chiar şi la
sarcinii de răcire a încăperilor la temperatura exterioară este schimbările de vreme de scurtă durată (de ex. furtună).
necesară o vană de amestec. Ca şi în cazul unei caracteristici de Dimensionarea răcirii prin pardoseală ar trebui să se realizeze cu
încălzire, prin intermediul vanei de amestec din circuitul de răcire o combinaţie de temperatură pe tur/retur de cca 14/18 °C.
comandate de automatizarea pompei de căldură, puterea de Pentru aproximarea puterii de răcire posibile prin pardoseală
răcire poate fi adaptată în mod exact la sarcina de răcire cu o poate fi folosit tabelul următor.
caracteristică de răcire. În încăperi cu ferestre mari (atriumuri, hale) razele soarelui cad
Pentru respectarea criteriilor de confort şi pentru evitarea formării adesea direct pe pardoseală. În acest caz puterea de răcire a sis-
5835 122-8 RO

de condens trebuie respectate valorile limită privitoare la tempera- temului din pardoseală poate fi considerat ca având o valoare de
tura suprafeţelor. De accea temperatura suprafeţei încălzirii prin până la 100 W/m 2.
pardoseală în regim de răcire nu trebuie să scadă sub 20 °C.

VITOCAL 300/350 VIESMANN 47


Parametrii instalaţiei (continuare)

Aprecierea puterii de răcire prin pardoseală în funcţie de distanţa de pozare (conductă) şi de pardoseală (temperatura pe tur
presupusă cca 14 °C, temperatura pe retur cca 18 °C; sursă: Firma Velta)
Pardoseală Dale Covor
Distanţă de pozare mm 75 150 300 75 150 300
a conductelor
Putere de răcire la
Diametru de conductă:
– 10 mm W/m 2 45 35 23 31 26 19
– 17 mm W/m 2 46 37 25 32 27 20
– 25 mm W/m 2 48 40 28 33 29 22

Schema hidraulică

RL retur R Încălzire prin pardoseală


VL tur Alte detalii vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 49
5835 122-8 RO

E pentru preparare de apă caldă menajeră

48 VIESMANN VITOCAL 300/350


Parametrii instalaţiei (continuare)

Schemă de racordare

4
Aparate necesare

Poz. Denumire Număr Nr. com.


A Pompă de căldură Vitocal 300/350 1 vezi Lista de preţuri
Viessmann
B Pompa pentru agentul primar 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
C Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire/răcire (sol) 1 7165482
D Pompa pentru agentul secundar 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
F Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire/preparare caldă menajeră 1 7814924
G Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire/răcire 1 vezi Lista de preţuri
Viessmann
H Senzor de temperatură exterioară 1 Setul de livrare
K Comutator umiditate „răcire naturală“ 1 7181418
L Senzorul de temperatură pe tur la răcire 1 9535163
M Pompă pentru circuitul de răcire conform dimensionării 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
N Vană de amestec pentru circuitul de răcire 1 vezi Lista de preţuri
Viessmann
O Schimbător de căldură în plăci pentru circuitul de răcire 1 (vezi tabelul de la pag. 42)
P Termostat cu protecţie la îngheţ 1 7197164
S Telecomandă cu senzor pentru temperatura de ambianţă 1 9532653
T Releu contactor 1 7814681

4.10 Răcire „natural cooling“ în combinaţie cu Vitocal 300, tip BWC şi WWC

Descrierea funcţionării

În lunile de vară nivelul temperaturii pe circuitul primar poate fi La funcţionarea în regim de răcire, pompa de căldură este conec-
folosit la răcirea clădirii. Funcţia de răcire „natural cooling“ poate fi tată doar pentru prepararea apei calde menajere. Dacă tempera-
realizat în două feluri: tura exterioară depăşeşte temperatura limită de răcire reglabilă la
& cu un circuit de încălzire folosit şi pentru încălzire (vezi schema automatizare, automatizarea porneşte funcţia de răcire „natural
instalaţiei 2, 6(a) şi 6(b) de la pag. 111) cooling“. Pompa pentru agentul primar intră în funcţiune, iar prin
& cu un circuit de răcire separat, instalat suplimentar la circuitele intermediul setului de extensie „natural cooling“ sunt comandate
de încălzire (vezi mai jos). În acest caz la automatizarea circui- pompa circuitului de răcire, ventilul de comutare cu 3 căi "încăl-
5835 122-8 RO

tului de răcire trebuie montat un senzor de temperatură de zire/răcire" precum şi supapa de închidere pentru circuitul de sol.
ambianţă separat.

VITOCAL 300/350 VIESMANN 49


Parametrii instalaţiei (continuare)

În continuare setul de extensie „natural cooling“ prelucrează sem- Capacitatea de răcire depinde de temperatura interioară, care
nalele provenite de la senzorul de umiditate şi de la un termostat depinde de alternanţele din timpul anului.
de protecţie antiîngheţ. Vana de amestec pentru circuitul de răcire Pentru răcirea clădirii nu sunt recomandate sistemele cu radia-
este comandat de la automatizare. Schimbătorul de căldură insta- toare. Pentru circuitele de încălzire prin pardoseală este necesar
lat pentru separarea circuitelor de sol/apă transmite temperaturile ca eventualele termostate de ambianţă existente să poată fi des-
joase ale apei sărate la circuitul de încălzire respectiv de răcire. chise manual sau cu servomotoare la folosirea funcţiei de răcire.
De regulă funcţia de răcire „natural cooling“ nu poate fi comparată
cu instalaţiile de climatizare sau de apă rece în ceea ce priveşte
capacitatea.

Schemă hidraulică a unui circuit de răcire separat pentru „natural cooling“

A racord circuit primar (vezi de la pag. 59) E racorduri circuit primar


D distanţa minimă de pozare 500 mm Alte detalii vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 51

Schemă de racordare

| deschisă
~ închisă
5835 122-8 RO

50 VIESMANN VITOCAL 300/350


Parametrii instalaţiei (continuare)

Aparate necesare

Poz. Denumire Număr Nr. com.


1 Pompă de căldură Vitocal 300, tip BWC/WWC 1 vezi Lista de preţuri
Viessmann
qI Comutator de umiditate 1 7181418
wR Schimbător de căldură în plăci Vitotrans 1 vezi Lista de preţuri
Viessmann
wT Termostat de protecţie antiîngheţ 1 7179164
wZ Pompă de circulaţie (pompa circuitului de răcire pentru agentul primar) 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
wU Vană de amestec-3 (circuitul de răcire primar) 1 vezi Lista de preţuri
Viessmann
wI Supapă cu bilă şi motor, cu 2 căi 1 7180573
eQ Pompă de circulaţie (pompa circuitului de răcire pentru agentul secundar) 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
eW Vasul de expansiune cu membrană 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
rE Set de extensie „natural cooling“ 1 7179172
rR Senzor de temperatură pe turul circuitului pentru vană de amestecwU 1 9535163
rT Telecomandă cu senzor pentru temperatura de ambianţă pentru circuitul „natu- 1 9532653
ral cooling“

4.11 Conectarea instalaţiilor solare termice (nu la Vitocal 300, tip BWC/WWC)

Descrierea funcţionării
Cu ajutorul automatizării pompei de căldură poate fi comandată o În cazul unei radiaţii solare puternice, încălzirea tuturor consuma-
instalaţie solară termică pentru prepararea apei menajere, încăl- torilor de căldură la o temperatură reglată mai ridicată poate
zire parţială şi prepararea apei din piscină (la Vitocal 300, tip creşte cota de căldură asigurată prin energie solară. Toate tempe-
BWC/WWC doar în combinaţie cu o automatizare solară supli- raturile la senzori şi valorile reglate pot fi accesate şi reglate de la 4
mentară). Prioritatea la încărcare termică solară poate fi reglată automatizare.
separat de la automatizare. Pentru evitarea loviturilor de berbec în circuitul solar este între-
ruptă funcţionarea instalaţiei solare la temperaturi ale colectorilor
solari > 120 °C.

Prepararea de apă caldă menajeră pe baza energiei solare


Dacă diferenţa de temperatură dintre senzorul de temperatură la Indicaţie
colector şi senzorul de temperatură din boiler depăşeşte valoarea Trebuie respectat numărul de colectori care pot fi racordaţi pre-
reglată, pompa de circulaţie pentru circuitul solar porneşte, iar cum şi suprafaţa de deschidere. Pentru Vitocell-V 100/300, vezi
boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră încălzeşte. Instrucţiunile de proiectare.
Dacă temperatura înregistrată de senzorul din boiler depăşeşte Numărul de colectori care pot fi racordaţi şi suprafaţa de desschi-
valoarea reglată la automatizare, pompa de căldură blochează dere la Vitocell-V 100, typ CVW, în combinaţie cu schimbătorul de
încălzirea apei din boiler. căldură solar:
Încălzirea apei din boiler de către instalaţia solară se realizează la & 5 buc. Vitosol 100

valoarea reglată la automatizare. sau


& 6 m 2 suprafaţă de deschidere Vitosol 200/300
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 51


Parametrii instalaţiei (continuare)

Schemă hidraulică pentru instalaţii până la 16 kW

Varianta cu Vitocell-V 100, tip CVW şi schimbător de căldură solar

EV Supapa de golire Z Racord de circulaţie


KW Apă rece D la circuitele de încălzire
RL retur T Montarea unei rezistenţe electrice alternativ în partea supe-
VL tur rioară sau inferioară
WW Apă caldă menajeră Alte detalii vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 54
5835 122-8 RO

52 VIESMANN VITOCAL 300/350


Parametrii instalaţiei (continuare)

Schemă hidraulică fără limitare de putere (totuşi trebuie respectate indicaţiile de la pag. 33)

Varianta cu Vitocell-V 100/300 şi schimbătorul de căldură în plăci

EV Supapa de golire WW Apă caldă menajeră


KW Apă rece Z Racord de circulaţie
RL retur D la circuitele de încălzire
VL tur Alte detalii vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 54

Schemă de racordare
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 53


Parametrii instalaţiei (continuare)

Aparate necesare

Poz. Denumire Număr Nr. com.


A Pompă de căldură Vitocal 300/350 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
B Pompa pentru agentul secundar 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
C Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire/preparare apă caldă menajeră 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
E Schimbător de căldură în plăci 1 vezi pag. 35
F Pompa de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler 1 vezi pag. 39
G Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră Vitocell-V 100/300 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
H Senzor pentru temperatura apei calde menajere din acumulator (solar) 1 7159671
K Limitator de debit volumetric 1 de la instalator
L Supapă cu bilă şi motor, cu 2 căi 1 7180573
M Senzor pentru temperatura apei calde menajere din acumulator (pompa de 1 7159671
căldură)
N Pompă de circulaţie pentru circuitul solar (Solar-Divicon) 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
O Senzor de temperatură la colector 1 7814617
P Colector solar în funcţie de vezi Lista de preţuri Viessmann
necesar
R Senzor de temperatură exterioară 1 Setul de livrare
V Vitocell-V 100, tip CVW (capacitate de 390 litri) 1 Z002885
W Schimbător de căldură solar pentru montarea la Vitocell-V 100, tip CVW 1 7186663

Preparare apă piscină cu ajutorul instalaţiei solare


Dacă diferenţa de temperatură între senzorul de temperatură din Dacă temperatura efectivă măsurată la senzorul de temperatură
piscină şi senzorul de temperatură la colector depăşeşte diferenţa din piscină atinge temperatura reglată la automatizare, sunt oprite
de temperatură reglată la automatizarea pompei de căldură, pompa de circulaţie şi pompa de filtru de către automatizarea pis-
pompa de circulaţie pentru circuitul solar pentru încălzirea apei cinei.
4 din piscină şi pompa de filtru sunt pornite de către automatizarea
piscinei.

Vitotrans 200, tip WWTE Nr. 3003 453 3003 454 3003 455 3003 456 3003 457 3003 458 3003 459
com.
Vitosol 100 m2 12 20 26 42 68 100 170
Vitosol 200 şi 300 m2 8 14 18 28 44 66 112

5835 122-8 RO

54 VIESMANN VITOCAL 300/350


Parametrii instalaţiei (continuare)

Schema hidraulică

H Piscină
N la circuitele de încălzire
Alte detalii vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 56
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 55


Parametrii instalaţiei (continuare)

Schemă de racordare

Aparate necesare

Poz. Denumire Număr Nr. com.


A Pompă de căldură Vitocal 300/350 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
B Pompa pentru agentul secundar 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
C Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire/piscină 1 7814924
D Schimbător de căldură piscină 1 vezi pag. 41
4 E Schimbător de căldură Vitotrans 200, tip WWT 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
F Instalaţie de filtrare cu pompă de circulaţie 1 de la instalator
G Senzor de temperatură pentru piscină 1 7159671
K Pompă de circulaţie pentru circuitul solar (Solar-Divicon) 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
L Senzor de temperatură la colector 1 7814617
M Colector solar 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
O Senzor pentru temperatura a.c.m. din acumulator 1 7159671
P Releu contactor piscină-pompa de filtru 1 7814681

Încălzire parţială cu ajutorul instalaţiei solare


Încălzirea are loc, când este depăşită diferenţa de temperatură de Încălzirea se opreşte, când diferenţa de temperatură dintre senzo-
pornire dintre senzorul de temperatură la colector şi senzorul de rul de temperatură la colector şi senzorul de temperatură din acu-
temperatură (solar) din acumulatorul tampon de agent termic, mulator (solar) este mai mic decât jumătate din histerezis
reglată la automatizarea pompei de căldură. Atunci încep să func- (standard: 6 K) sau temperatura din acumulator măsurată la sen-
ţioneze pompa de circulaţie pentru circuitul solar şi pompa de cir- zorul de temperatură din partea inferioară a acumulatorului cores-
culaţie pentru încălzirea rezervorului tampon. punde temperaturii reglate.
5835 122-8 RO

56 VIESMANN VITOCAL 300/350


Parametrii instalaţiei (continuare)

Schema hidraulică

B pentru preparare de apă caldă menajeră T cu cel puţin un DN mai mare decât restul conductelor
L la circuitele de încălzire Alte detalii vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 58
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 57


Parametrii instalaţiei (continuare)

Schemă de racordare

Aparate necesare
4
Poz. Denumire Număr Nr. com.
A Pompă de căldură Vitocal 300/350 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
C Pompa pentru agentul secundar 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
D Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire/preparare apă caldă 1 7814924
menajeră
E Pompă de circulaţie pentru încălzirea acumulatorului tampon de agent 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
termic
F Schimbător de căldură în plăci 1 vezi Instrucţiunile de proiectare pentru
instalaţii solare
G Pompă de circulaţie pentru circuitul solar (Solar-Divicon) 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
H Senzor de temperatură la colector 1 7814617
K Colector solar 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
M Rezervoare tampon de agent termic 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
N Senzor pentru temperatura apei calde menajere din acumulator (solar) 1 7159671
O senzorul pentru temperatura apei calde menajere situat în partea infe- 1 7159671
rioară a boilerului (pompa de căldură)
P senzor pentru temperatura apei calde menajere situat în partea supe- 1 7159671
rioară a boilerului (pompa de căldură)
R Limitator de debit volumetric 1 de la instalator
S Releu contactor 1 7814681
5835 122-8 RO

58 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul primar

5.1 Pompă de căldură pentru sol/apă – Funcţionare cu sondă amplasată în sol

Schema hidraulică

Indicaţie
La instalarea pompei de circulaţie pentru circuitul de sol (potrivită pentru apă rece) racordul electric trebuie trebuie adus în „poziţia de
ora 12“ (astfel se evită intrarea condensului).

5
Legendă vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 60

Schemă de racordare
5835 122-8 RO

6 Montarea punţii sau racordarea presostatului de siguranţă


pentru circuitul solar

VITOCAL 300/350 VIESMANN 59


Racordare hidraulică pe circuitul primar (continuare)

Aparate necesare

Poz. Denumire Număr Nr. de comandă pentru pompe de


căldură cu o putere
de la 4,8 până la de la 39,6 până
32,6 kW la 81,2 kW
1 Pompă de căldură Vitocal 300 sau Vitocal 350, pompă de căldură sol/ 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
apă
2 Sondă pentru sol în funcţie de de la instalator
necesar
3 Distribuitori de sol pentru sonde amplasate în sol 1 7143763 de la instalator
4 Set de accesorii pentru sol pentru Vitocal 300/350, tip BW/BWH (set de 1
livrare vezi pag. 11)
– Putere nominală până la 14,0 kW kW: Z002143 –
Pompă pentru agentul primar Wilo TOP S 30/7 şi vas de expansiune
de 25 litri
– Putere nominală până la 16,3 kW kW: Z002144 –
Pompă pentru agentul primar Wilo TOP S 30/7 şi vas de expansiune
de 35 litri
– Putere nominală până la 32,6 kW kW: Z002145 –
Pompă pentru agentul primar Wilo TOP S 30/10 şi vas de expansiune
de 50 litri
sau
Pompa pentru agentul primar, vas de expansiune, separator de aer, – de la instalator
manometru şi supape de siguranţă
sau
Set de accesorii pentru agent termic primar pentru Vitocal 300, tip BWC 1 Z002394 –
(set de livrare vezi pag. 12)
5 Presostat de siguranţă pentru circuitul solar (opţional) 1 9532663
7 Posibilitate de racordare set pentru trecere la comutare 7162386

5.2 Pompă de căldură pentru sol/apă – Funcţionare cu colector amplasat în sol

Schema hidraulică

Indicaţie
5 La instalarea pompei de circulaţie pentru circuitul de sol (potrivită pentru apă rece) racordul electric trebuie trebuie adus în „poziţia de
ora 12“ (astfel se evită intrarea condensului).

5835 122-8 RO

Legendă vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 61

60 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul primar (continuare)

Schemă de racordare

6 Montarea punţii sau racordarea presostatului de siguranţă


pentru circuitul solar

Aparate necesare

Poz. Denumire Număr Nr. de comandă pentru pompe de


căldură cu o putere
de la 4,8 până la de la 39,6 până
32,6 kW la 81,2 kW
1 Pompă de căldură Vitocal 300 sau Vitocal 350, pompă de căldură sol/ 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
apă
2 Colector amplasat în sol în funcţie de de la instalator
necesar
3 Distribuitorul de agent termic primar pentru colectoare amplasate în sol 1 7143762 de la instalator
4 Set de accesorii pentru agentul termic primar pentru Vitocal 300/350, 1
5
tip BW/BWH (set de livrare vezi pag. 11)
– Putere nominală până la 14,0 kW kW: Z002143 –
Pompă pentru agentul primar Wilo TOP S 30/7 şi vas de expansiune
de 25 litri
– Putere nominală până la 16,3 kW kW: Z002144 –
Pompă pentru agentul primar Wilo TOP S 30/7 şi vas de expansiune
de 35 litri
– Putere nominală până la 32,6 kW kW: Z002145 –
Pompă pentru agentul primar Wilo TOP S 30/10 şi vas de expansiune
de 50 litri
sau
Pompa pentru agentul primar, vas de expansiune, separator de aer, – de la instalator
manometru şi supape de siguranţă
sau
Set de accesorii pentru agentul termic primar pentru Vitocal 300, 1 Z002394 –
tip BWC (set de livrare vezi pag. 12)
5 Presostat de siguranţă pentru circuitul solar (opţional) 1 9532663
7 Posibilitate de racordare set pentru trecere la comutare 1 7162386
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 61


Racordare hidraulică pe circuitul primar (continuare)

5.3 Pompă de căldură pentru apă/apă

Schema hidraulică

Indicaţie
La instalarea pompei de circulaţie pentru circuitul de sol (potrivită pentru apă rece) racordul electric trebuie trebuie adus în „poziţia de
ora 12“ (astfel se evită intrarea condensului).

A Direcţia de curgere a apei freatice


Alte detalii vezi pag. 63

Schemă de racordare
5835 122-8 RO

9qP Montarea punţii respectiv a senzorului de debit sau racor-


darea presostatului de siguranţă pentru circuitul solar

62 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul primar (continuare)

Aparate necesare

Poz. Denumire Număr Nr. de comandă pentru pompe de căl-


dură cu o putere
de la 6,3 până la de la 62,0 până la
43,0 kW 106,8 kW
1 Pompă de căldură Vitocal 300 sau Vitocal 350, tip WW/WWH = tip 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
BW/BWH
plus set de modificare (cu termostat de protecţie antiîngheţ qQ şi
qW, câte 1 pentru fiecare treaptă, şi senzor de debit qP)
2 Puţ aspirant în funcţie de de la instalator
necesar
3 Puţ absorbant în funcţie de de la instalator
necesar
4 Pompa pentru agentul primar (pompă de aspiraţie pentru apa în funcţie de de la instalator
freatică) necesar
5 Colector (filtru) de impurităţi 1 de la instalator
6 Dispozitiv de strangulare a debitului (opţional) 1 de la instalator
7 Schimbător de căldură pentru circuitul intermediar 1 vezi pag. 29
8 Set de accesorii pentru sol pentru Vitocal 300/350, tip BW/BWH 1
(set de livrare vezi pag. 11)
Presostat de gaz, separator de aer, ventil de siguranţă (3 bar),
manometru, 2 robineţi de umplere şi golire, îmbinări prin asam-
blare filetată, robineţi de închidere, suport de perete, racord pen-
tru vasul de expansiune,
Pompa pentru agentul primar
– Putere nominală până la 14,0 kW kW: Z002143 –
Pompă pentru agentul primar Wilo TOP S 30/7 şi vas de expan-
siune de 25 litri
– Putere nominală până la 16,3 kW kW: Z002144 –
Pompă pentru agentul primar Wilo TOP S 30/7 şi vas de expan-
siune de 35 litri
– Putere nominală până la 32,6 kW kW: Z002145 –
Pompă pentru agentul primar Wilo TOP S 30/10 şi vas de
expansiune de 50 litri
sau
Pompa pentru agentul primar, vas de expansiune, separator de – de la instalator
aer, manometru şi supape de siguranţă
sau
Set de accesorii pentru sol pentru Vitocal 300, tip WWC (set de 1 Z002394 –
5
livrare vezi pag. 12)
9 Presostat de siguranţă pentru circuitul intermediar (opţional) 1 9532663
sau
qP Releu de control al debitului 1 Setul de livrare
qQqW Termostat de protecţie antiîngheţ câte 1 vapo- Setul de livrare
rizator
qE Posibilitate de racordare set pentru trecere la deconectare 1 7162386
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 63


Racordare hidraulică pe circuitul primar (continuare)

5.4 Pompă de căldură pentru aer/apă

Instalare

Indicaţie
Orificiile de admisie şi evacuare nu trebuie să se afle în imediata
apropiere a încăperilor destinate odihnei. În cazul locuinţelor
amplasate foarte aproape una de alta, trebuie verificată mai întâi
comportamentul la zgomote.
Undele sonore care apar ar trebui de ex. redirecţionate vertical în
sus.

Vedere laterală

A Aer de admisie (de sus)


B Aer evacuat (spre spate)

Aparate necesare

Poz. Denumire Număr Nr. com.


1 Pompă de căldură Vitocal 300, tip AW/AWH 1 vezi Lista de preţuri
Viessmann
AB Canale de aer, coturi, ştuţuri şi grătare de protecţie contra intemperiilor în funcţie de nece- vezi Lista de preţuri
sar Viessmann

Racordare hidraulică pe circuitul secundar

6.1 Descrierea funcţionării componentelor instalaţiei


În continuare sunt prezentate 5 exemple de utilizare monoerner- Indicaţie
getice respectiv monovalente şi 5 bivalente pentru instalaţiile cu Exemplele de utilizare sunt recomandări şi trebuie verificate de
6 pompe de căldură. Toate exemplele de utilizare sunt exemplificate instalator dacă sunt complete şi funcţionale. Pentru proiectarea,
doar cu o pompă de căldură Viessmann. Realizarea instalaţiei de instalarea şi funcţionarea instalaţiei trebuie respectate în special
încălzit este valabilă, cu respectarea caracteristicilor fiecărui tip, normele şi directivele specifice, vezi pag 117.
în mod analog pentru pompele de căldură Viessmann, care sunt
prezentate în tabelul respectiv la „Aparate necesare“. Dacă Electrica nu foloseşte contactele automatizării pentru deco-
nectarea pompei de căldură,trebuie folosit setul (EVU) pentru tre-
cere la deconectare, nr. comandă 7162386.

Circuit de încălzire
Pentru pompele de căldură este necesar un debit minim de agent La sisteme cu volum mare, se poate renunţa la rezervorul tampon,
termic. Valorile indicate în fişa tehnică existentă trebuie neapă- de ex. la o pompă de căldură pentru sol/apă cu regim de funcţio-
rat respectate. nare monovalent în combinaţie cu încălzire prin pardoseală. La
În instalaţiile de încălzire cu radiatoare calculate exact, există de aceste instalaţii de încălzire trebuie instalată o supapă diferenţială
obicei, cantităţi reduse de apă în sistem. La asemenea instalaţii de presiune la distribuitorul circuitului de încălzire al încălzirii prin
trebuie montat un acumulator tampon de dimensiuni corespunză- pardoseală, care se află amplasat la cea mai mare distanţă de
toare, pentru a evita pornirea şi oprirea frecventă a pompei de căl- pompa de căldură, pentru a se putea asigura o cantitate minimă
dură. de apă pompată şi în cazul închiderii unor circuite. La pompele de
5835 122-8 RO

Pompele de căldură se pot deconecta electric în perioadele de


vârf. Din acest motiv, în cazul unui sistem de încălzire (radiatoare)
cu răcire rapidă, volumul acumulatorului tampon trebuie astfel
măsurat, încât cantitatea de căldură acumulată să fie suficientă
pentru perioadele de întrerupere, pentru a evita răcirea clădirii.

64 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

căldură pentru aer/apă, acumulatorul tampon reprezintă însă un


avantaj, deoarece la o temperatură mai ridicată a sursei de căl-
dură, puterea termică creşte şi necesarul de căldură scade. Acu-
mulatorul tampon are şi în acest caz rolul de a asigura cicluri de
funcţionare ale pompei de căldură suficient de lungi şi împiedică
opriri-porniri dese.

Acumulator tampon de agent termic


Pentru a asigura o funcţionare fără deficienţe a pompei de căl- Deoarece puterea termică a pompei de căldură nu este întot-
dură, recomandăm montarea unui rezervor tampon de agent ter- deauna identică cu necesarul de căldură, prin montarea unui
mic. Rezervoarele tampon de agent termic servesc la decuplarea rezervor tampon de agent termic se obţine un regim de funcţio-
hidraulică a debitelor volumetrice în circuitul de pompe de căldură nare echilibrat (durate de funcţionare mai lungi).
şi circuitul de încălzire. Dacă, deexemplu debitul volumetric din Volumul acumulatorului tampon de agent termic ar trebui dimen-
circuitul de încălzire se reduce prin intermediul ventilelor termos- sionat corespunzător (vezi pag. 32).
tatice, atunci debitul volumetric din circuitul pompelor de căldură Datorită volumului mare de apă şi a eventualei blocări separate a
rămâne constant. generatorului de căldură, trebuie prevăzut un al doilea vas de
Avantaje: expansiune sau cu unul mai mare. Asigurarea pompei de căldură
& Acoperirea alimentării în perioadele de întrerupere (ocazionate se realizează conform DIN 12828.
de ELECTRICA)
& debit volumetric de apă constant datorită pompei de căldură

& nu este necesară înlocuirea pompei de circulaţie din instalaţia

de încălzire existentă

Instalaţii fără acumulator tampon de agent termic


Pentru a asigura cantitatea minimă de agent termic, nu trebuie
montată nici o vană de amestec. Pompa dircuitului de căldură tre-
buie să fie realizată în trepte, nu se vor monta pompe cu turaţie
reglată.

Preparator instantaneu de agent termic


Preparatorul instantaneu de agent termic se montează în general
în spatele ventilului de comutare cu 3 căi şi în general în spatele
acumulatorului tampon, dacă există.

Supapa diferenţială de presiune


Pe lângă necesitatea montării unei supape de suprapresiune pen-
tru asigurarea cantităţii minime de apă pompată, pompele de cir-
culaţie ale anumitor producători au nevoie de asemenea de o
supapă de suprapresiune pentru asigurarea unei funcţionări
sigure. Trebuie respectate de asemenea indicaţiile producătorului 6
pompei.

6.2 Tipul instalaţiei 2 – Instalaţie cu regim de funcţionare liniar controlat – Regim


monoenergetic
pentru pompe de căldură tip: BW 104 până la BW 110 şi BWH 110; WW 104 până la WW 110 şi WWH 110

Domeniu de utilizare Circuitul primar al pompei de căldură


Casă unifamilială cu încălzire prin pardoseală şi spaţiu redus în Dacă valoarea efectivă măsurată la senzorul de temperatură pe
încăperea de amplasare. retur (din circuitul de încălzire) al pompei de căldură 1 este mai
mică decât valoarea reglată la automatizare, atunci pornesc
Premise pompa de căldură 1, pompa pentru agentul primar şi pompa
Debitul minim în circuitul de încălzire al pompei de căldură trebuie pentru circuitul secundar.
asigurat cu un ventil de suprapresiune 6 la ultimul circuit de
încălzire sau cu un circuit de încălzire deschis (de ex. la baie,
când utilizatorii sunt de acord).
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 65


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

Circuitul secundar al pompei de căldură Încălzirea de apă menajeră cu pompa de căldură


Pompa de căldură 1 alimentează circuitul de încălzire cu căl- Încălzirea de apă menajeră cu pompa de căldură 1 are, în starea
dură. de livrare, prioritate faţă de încălzire şi se realizează de preferinţă
Prin automatizarea încorporată în pompa de căldură1, se în orele cu tarif redus pe timpul nopţii prin comanda automată.
reglează temperatura pe tur a agentului termic şi prin aceasta cir- Solicitarea de încălzire se realizează prin intermediul senzorului
cuitul de încălzire. Pompa pentru circuitul secundar 2 pompează pentru temperatura apei calde din boiler 7 şi automatizare, care
agentul termic prin intermediul ventilului de comutare cu 3 căi 3 comandă ventilul de comutare cu 3 căi 3. Temperatura pe tur
fie spre boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră 4 fie este crescută de pompa de căldură la valoarea necesară pentru
spre circuitul de încălzire. prepararea apei calde menajere.
Prin intermediul preparatorului instantaneu de apă caldă 5 Încălzirea adăugată a apei calde menajere se realizează prin
(accesorii, de ex. are sens în combinaţie cu pompa de căldură intermediul unei rezistenţe electrice 8 (de ex. rezistenţa electrică
pentru aer/apă) se poate ridica, la nevoie, temperatura pe tur. Pre- EHO). Dacă valoarea efectivă a senzorului pentru temperatura
paratorul instantaneu de apă caldă menajeră 5 serveşte la aco- apei calde din boiler7 depăşeşte valoarea nominală reglată la
perirea sarcinii de încălzire la temperaturi exterioare reduse. automatizare, atunci automatizarea comută, prin intermediul ven-
Debitul din circuitul de încălzire se reglează prin deschiderea şi tilului de comutare cu 3 căi 3, turul circuitului primar pe circuitul
închiderea ventilelor termostatice ale radiatoarelor sau a ventile- de încălzire.
lor de la distribuitorul de căldură prin pardoseală. La capătul ulti-
mului circuit de încălzire trebuie să se prevadă o supapă de
suprapresiune, care să asigure debitul constant în circuitul pom-
pelor de căldură. Dacă valoarea efectivă a temperaturii pe retur
măsurată la senzorul de temperatură pe retur a depăşit valoarea
nominală reglată la automatizare, atunci se deconectează pompa
de căldură 1, pompa pentru agentul primar şi pompa circuitului
intermediar.

6
5835 122-8 RO

66 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

Schema hidraulică

Indicaţie
Componentele menţionate în schema hidraulică şi în lista „Aparate necesare“ trebuie verificate în privinţa utilizării lor pentru puterea pla-
nificată a instalaţiei de pompe de căldură.

A Senzor de temperatură exterioară VL tur


B Circuit de încălzire prin pardoseală WW Apă caldă menajeră
KW Apă rece Alte detalii vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 68
RL retur
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 67


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

Schemă de racordare

Aparate necesare

Poz. Denumire Număr Nr. com.


1 Pompă de căldură Vitocal 300 sau Vitocal 350 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
2 Pompa pentru agentul secundar 1
– Wilo RS 25-70R 7338850
– Grundfos UPS 25-60 7338851
3 Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire/apă caldă 1 7814924
4 Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră 1 vezi pag. 33 şi Lista de preţuri
6 Viessmann
5 Preparator instantaneu de apă caldă menajeră 1
– 3 kW 7174787
– 6 kW 7174786
6 Supapă de preaplin (pentru siguranţa debitului volumetric minim) 1 de la instalator
7 Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei calde menajere 1 7159671
8 Încălzire electrică suplimentară 1
– Rezistenţă electrică-EHO vezi Lista de preţuri Viessmann
– Preparator instantaneu de apă caldă menajeră (pentru apă preîncălzită până de la instalator
la 50 °C)
9 Grup de siguranţă 1 7143779
qP Releu contactor pentru activarea preparatorului instantaneu de apă caldă 1 7814681
menajeră
qQ Releu contactor pentru activarea rezistenţei electrice 1 7814681
qW Posibilitate de racordare set pentru trecere la deconectare 1 7162386
qE Senzor de temperatură exterioară 1 Setul de livrare
5835 122-8 RO

68 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

6.3 Tipul de instalaţie 3 (a) – Regim monovalent cu acumulator tampon de agent ter-
mic
pentru pompe de căldură tip: AW 104 până la AW 116, AWH 110 şi AWH 113; BW 104 până la BW 232, BWH 110 şi BWH 113;
WW 104 până la WW 232, WWH 110 şi WWH 113

Domeniu de utilizare De asemenea, debitul rezultat din dimensionarea pompei circuitu-


Casă unifamilială, casă cu mai multe familii sau sediu de unităţi lui de încălzire7 şi 8 poate diferi de debitul din circuitul pompe-
comerciale cu până la două tipuri de consum diferite. Dimensio- lor de căldură (pompa pentru circuitul secundar 4).
nări diferite ale ambelor circuite de încălzire (de ex. încălzire prin Recomandare: Suma debitelor volumetrice ale pompelor circuitu-
pardoseală 35/28 °C şi circuit de încălzire cu radiatoare 50/45 °C). lui de încălzire 7 şi 8 ar trebui să fie mai mică decât debitul
Cu pompe de căldură cu putere termică nominală până la 8,5 kW volumetric al pompei pentru circuitul secundar 4.
este posibilă varianta E (vezi următoarea schemă hidraulică) cu Pentru a egaliza diferenţa de cantităţi de apă, în paralel cu circui-
Vitocell 050, tip SVW, capacitate 200 litri. Boilerul pentru prepa- tul de încălzire este prevăzut un acumulator tampon de agent ter-
rare a.c.m. trebuie dimensionat conform normelor în vigoare şi mic3. Căldura care nu este preluată de circuitele de încălzire se
necesităţilor existente. acumulează în paralel în acumulatorul tampon de agent termic
3.
Premise Astfel se obţine un regim de funcţionare echilibrat al pompelor de
Debitul minim al pompei de căldură prin acumulatorul tampon de căldură (durate de funcţionare lungi).
agent termic trebuie asigurat de pompa pentru circuitul secundar Dacă la senzorul inferior de temperatură a apei din boiler 9 al
4. Este posibilă utilizarea de pompe ale circuitului de încălzire acumulatorului tampon de agent termic 3 se atinge valoarea
reglate pe baza diferenţei de presiune 7 şi 8. reglată la automatizare, atunci se deconectează pompa de căl-
dură 1. Atunci circuitele de încălzire se vor alimenta cu căldură
Circuitul primat al pompei de căldură de la acumulatorul tampon de agent termic 3. Pompa de căldură
Dacă valoarea efectivă măsurată la senzorul de temperatură din 1 porneşte din nou, de abia după ce se coboară sub valoarea
partea superioară 2 a acumulatorului tampon 3 este mai mică temperaturii nominale la senzorul superior pentru temperatura
decât valoarea reglată la automatizare, atunci pornesc pompa de apei din boiler 2 al acumulatorului tampon de agent termic 3.
căldură 1, pompa pentru agentul primar şi pompa pentru circuitul De asemenea, în cazul perioadelor de întrerupere efectuate de
secundar 4. către ELECTRICA, circuitul de încălzire se alimentează de la acu-
mulatorul tampon de agent termic 3.
Circuitul secundar al pompei de căldură
Pompa de căldură 1 alimentează circuitul de încălzire cu căl- Încălzirea de apă menajeră cu pompa de căldură
dură. Încălzirea de apă menajeră cu pompa de căldură 1 are, în starea
Prin automatizarea încorporată în pompa de căldură1, se de livrare, prioritate faţă de încălzire şi se realizează de preferinţă
reglează temperatura pe tur a agentului termic şi prin aceasta cir- în orele cu tarif redus pe timpul nopţii prin comanda automată.
cuitul de încălzire. Pompa pentru circuitul secundar 4 pompează Solicitarea de încălzire se realizează prin intermediul senzorului
agentul termic prin intermediul ventilului de comutare cu 3 căi 5 pentru temperatura apei calde din boiler qP şi automatizare, care
fie spre boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră 6 fie comandă ventilul de comutare cu 3 căi 5. Temperatura pe tur
spre acumulatorul tampon 3. este crescută de automatizare la valoarea necesară pentru prepa-
Prin pompele circuitelor de încălzire7 şi 8 se transportă canti- rarea apei calde menajere.
tăţile necesare de apă în circuitele de încălzire. Încălzirea adăugată a apei calde menajere se realizează prin
Debitul din circuitul de încălzire se reglează prin deschiderea şi intermediul unei rezistenţe electrice qQ (de ex. rezistenţa electrică
închiderea ventilelor termostatice ale radiatoarelor (sau a ventile- EHO). Dacă valoarea efectivă a senzorului pentru temperatura
lor de la distribuitorul de căldură prin pardoseală) şi/sau printr-o apei calde din boilerqP depăşeşte valoarea nominală reglată la
automatizare externă a circuitului de încălzire. automatizare, atunci automatizarea comută, prin intermediul ven-
tilului de comutare cu 3 căi 5, turul circuitului primar pe circuitul
de încălzire. 6
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 69


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

Schema hidraulică

Indicaţie
Componentele menţionate în schema hidraulică şi în lista „Aparate necesare“ trebuie verificate în privinţa utilizării lor pentru puterea pla-
nificată a instalaţiei de pompe de căldură.
Elementele reprezentate în culoarea gri desemnează alternative sau opţiuni.

A Circuitul de încălzire 1 (circuit de încălzire fără vană de KW Apă rece


amestec) RL retur
B Circuit de încălzire 2 (încălzire prin pardoseală, circuit cu VL tur
vană de amestec) WW Apă caldă menajeră
C Circuit de încălzire fără vană de amestec Alte detalii vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 71
5835 122-8 RO

70 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

Schemă de racordare

| deschisă
~ închisă

Aparate necesare

Poz. Denumire Număr Nr. com.


1 Pompă de căldură Vitocal 300 sau Vitocal 350 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
2 Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei din boiler din acumulatorul tam- 1 7159671
pon (superior)
3 Acumulator tampon de agent termic Vitocell 050, tip SVP (capacitate de 750 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
sau 1000 litri)
4 Pompa pentru agentul secundar 1
– Wilo RS 25-70R 7338850
– Grundfos UPS 25-60 7338851
5 Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire/apă caldă 1
– putere de încălzire până la 18,5 kW 7814924
– putere de încălzire de la 18,5 kW * 1 7165482
6 Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră 1 vezi pag. 33 şi Lista de preţuri 6
Viessmann
Distribuitor Modular-Divicon pentru circuitele de încălzire cu vană de amestec câte 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
cu 3 căi şi
7 Pompa circuitului de încălzire, circuit de încălzire fără vană de amestec
8 Pompa circuitului de încălzire, vană de amestec
9 Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei din boiler din acumulatorul tam- 1 7159671
pon (inferior)
qP Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei calde menajere 1 7159671
qQ Încălzire electrică suplimentară 1
– Rezistenţă electrică-EHO vezi Lista de preţuri Viessmann
– Preparator instantaneu de apă caldă menajeră (pentru apă preîncălzită până de la instalator
la 50 °C)
qW Grup de siguranţă 1 7143779
qE Releu contactor pentru activarea rezistenţei electrice 1 7814681
qR Rampă de distribuţie pentru sistem Modular-Divicon 1 7147860
qZ Servomotorul vanei de amestec, circuitul de încălzire 2 1 7450657
qI Senzor de temperatură pe tur, circuitul de încălzire 2 1 9535163
qO Supapa diferenţială de presiune în funcţie la folosirea sistemului Modular-
5835 122-8 RO

de necesar Divicon, vezi Lista de preţuri


Viessmann
wP Posibilitate de racordare set pentru trecere la deconectare 1 7162386

*1
Pentru o putere de încălzire începând cu 18,5 kW recomandăm folosirea a 2 pompe pentru comutare încălzire/apă caldă. Pentru
aceasta pe lângă o a doua pompă de circulaţie este nevoie şi de un releu contactor, nr. comandă 7814 681.

VITOCAL 300/350 VIESMANN 71


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

Poz. Denumire Număr Nr. com.


wQ Senzor de temperatură exterioară 1 Setul de livrare

6
5835 122-8 RO

72 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

6.4 Tipul de instalaţie 3 (b) - Regim monoenergetic cu instalaţie solară, funcţie de


răcire „natural cooling“ şi acumulator tampon de agent termic
pentru pompe de căldură tip: BW 104 până la BW 232, BWH 110 şi BWH 113; WW 104 până la WW 232, WWH 110 şi WWH 113

Schema hidraulică

Indicaţie
Componentele menţionate în schema hidraulică şi în lista „Aparate necesare“ trebuie verificate în privinţa utilizării lor pentru puterea pla-
nificată a instalaţiei de pompe de căldură.
Pentru domeniul de utilizare, premise de funcţionare şi funcţii este valabilă descrierea tipului de instalaţie 3 (a). Spre completare sunt
valabile datele privind răcirea cu sistemul de încălzire prin pardoseală (vezi pag. 47) şi datele privind prepararea de apă caldă menajeră
cu ajutorul instalaţiilor solare (vezi pag. 51).

6
5835 122-8 RO

A Circuitul cu vană de amestec 2 (încălzire prin pardoseală) C Este posibilă conectarea încă a unui circuit de încălzire (fără
B alternativ în partea superioară sau inferioară vană de amestec, cu pompa circuitului de încălzire racordată
de instalator).

VITOCAL 300/350 VIESMANN 73


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

KW Apă rece WW Apă caldă menajeră


RL retur Alte detalii vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 75
VL tur

Schemă de racordare

6
5835 122-8 RO

| deschisă
~ închisă

74 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

Aparate necesare

Poz. Denumire Număr Nr. com.


1 Pompă de căldură Vitocal 300 sau Vitocal 350 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
2 Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei din boiler din acumulatorul tam- 1 7159671
pon (superior)
3 Acumulator tampon de agent termic Vitocell 050, tip SVP (capacitate de 750 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
sau 1000 litri)
4 Pompa pentru agentul secundar 1
– Wilo RS 25-70R 7338850
– Grundfos UPS 25-60 7338851
5 Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire/apă caldă 1
– putere de încălzire până la 18,5 kW 7814924
– putere de încălzire de la 18,5 kW * 1 7165482
6 Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră Vitocell-V 100, tip CVW (cu o 1 Z002885
capacitate de 390 litri)
8 Distribuitor Modular-Divicon pentru circuitele de încălzire cu vană de amestec câte 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
cu 3 căi şi pompa circuitului de încălzire
9 Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei din boiler din acumulatorul tam- 1 7159671
pon (inferior)
qP Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei calde menajere 1 7159671
qQ Încălzire electrică suplimentară 1
– Rezistenţă electrică EHO, pentru montaj în partea superioară 7265198
– Rezistenţă electrică EHO, pentru montaj în partea inferioară Z002061
qW Grup de siguranţă 1 7143779
qE Releu contactor pentru activarea rezistenţei electrice 1 7814681
qR Rampă de distribuţie pentru sistem Modular-Divicon 1 7147860
qZ Motorul vanei de amestec, circuitul cu vană de amestec 2 1 7450657
qI Senzor de temperatură pe tur, circuitul cu vană de amestec 2 (circuitul de încăl- 1 9535163
zire)
qO Supapa diferenţială de presiune 2 la folosirea sistemului Modular-
Divicon, vezi Lista de preţuri
Viessmann
wP Posibilitate de racordare set pentru trecere la deconectare 1 7162386
wQ Senzor de temperatură exterioară 1 Setul de livrare
Opţiune „natural cooling“
wE Pompa pentru agentul primar 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
wR Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire/răcire 1 7165482
wT Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire/răcire 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
wZ Comutator umiditate „răcire naturală“ 1 7181418
wU Senzorul de temperatură pe tur la răcire 1 9535163
wI Pompă de circulaţie pentru circuitul de răcire 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
wO Vană de amestec pentru circuitul de răcire 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
eP Schimbător de căldură pentru răcire 1 vezi tabelul de la pag. 42
eQ Termostat de protecţie antiîngheţ 1 de la instalator
eW Telecomandă cu senzor pentru temperatura de ambianţă 1 9532653
eE Releu contactor pentru răcirii 1 7814681
Opţinea preparare a.c.m. cu ajutorul instalaţiei solare 6
eU Vitosolic 100 1 7170925
eI Senzor pentru temperatura apei calde menajere din acumulator (solar) * 2 1 7159671
eO Set schimbător de căldură solar * 2 1 7186663
rP Pompă de circulaţie pentru circuitul solar (Solar-Divicon) * 2 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
rQ Senzor de temperatură la colector * 2 1 Set de livrare Vitosolic
rW Colector solar 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
5835 122-8 RO

*1
Pentru o putere de încălzire începând cu 18,5 kW recomandăm folosirea a 2 pompe pentru comutare încălzire/apă caldă. Pentru
aceasta pe lângă o a doua pompă de circulaţie este nevoie şi de un releu contactor, nr. comandă 7814681.
*2
Racordul se face la Vitosolic 100 eU. Pentru mai multe informaţii, vezi Instrucţiuni de montaj şi service pentru Vitosolic 100.

VITOCAL 300/350 VIESMANN 75


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

6.5 Tip de instalaţie 4 – Funcţionare în regim monoenergetic cu instalaţie solară şi


Vitocell 333
pentru pompe de căldură tip: AW 104 până la AW 110 şi AWH 110; BW 104 până la BW 113, BWH 110 şi BWH 113; WW 104 până la
WW 113 şi WWH 110

Domeniu de utilizare Dacă temperatura măsurată la senzorul aplicat 2 amplasat în


Casă unifamilială cu max. 3 până la 4 persoane cu necesar de partea superioară este mai mare decât temperatura nominală
energie redus şi folosirea instalaţiei solare pentru prepararea de reglată la automatizare (încălzirea boilerului Vitocell 333 3 prin
apă caldă menajeră şi încălzire (spaţiu redus în încăperea de intermediul instalaţiei solare este suficientă), atunci nu porneşte
amplasare). Pentru radiatoare nu este optim, deoarece capacita- pompa de căldură 1. Atunci circuitul de încălzire va fi alimentat
tea acumulatorului tampon de agent termic este prea redusă cu căldură de către pompa circuitului de încălzire 8 de la boilerul
(volumul mediu de apă încălzită după o încălzire cca 160 până la Vitocell 3333.
180 litri la cca 42 °C). Debitul din circuitul de încălzire se reglează prin deschiderea şi
închiderea ventilelor termostatice ale radiatoarelor sau a ventile-
Premise lor de la distribuitorul de căldură prin pardoseală. Debitul rezultat
Pentru încălzirea prin pardoseală este absolut necesar circuitul cu din dimensionarea pompei circuitului de încălzire 8 poate diferi
vană de amestec. Pentru încălzirea adăugată a apei calde mena- de debitul circuitului pompei de căldură (pompa pentru circuitul
jere trebuie montată o rezistenţă electrică 9 sau qT. Senzorii de secundar 5). Pentru a egaliza diferenţa de cantităţi de apă, în
temperatură aplicaţi 2 şi 7 pentru înregistrarea temperaturii din paralel cu circuitul de încălzire este prevăzut un boiler Vitocell 333
acumulatorul tampon de agent termic trebuie amplasaţi corect. 3 ca acumulator tampon de agent termic. Căldura care nu este
preluată de circuitul de încălzire se acumulează în paralel în boile-
Circuitul primar al pompei de căldură rul Vitocell 333 3. Astfel se obţine un regim de funcţionare echili-
Dacă valoarea efectivă măsurată la senzorul de temperatură din brat al pompelor de căldură (durate de funcţionare lungi).
partea superioară 2 al boilerului Vitocell 333 3 sau, la solicita- De asemenea, în cazul perioadelor de întrerupere efectuate de
rea de apă caldă menajeră, cea măsurată la senzorul 4 al boile- către ELECTRICA, circuitul de încălzire se alimentează de la
rului Vitocel 333 3 este mai mică decât valoarea reglată la Vitocell 333 3.
automatizare, atunci pornesc pompa de agent primar şi pompa
pentru circuitul secundar 5, iar pompa de căldură 1 porneşte Încălzirea de apă menajeră prin energie solară cu
cu un decalaj. pompa de căldură
Încălzirea de apă menajeră cu pompa de căldură 1, în starea de
Circuitul secundar al pompei de căldură şi al instalaţiei livrare, are prioritate faţă de încălzire.
solare Solicitarea şi terminarea perioadei de încălzire se realizează prin
Pompa de căldură 1 alimentează circuitul de încălzire cu căl- intermediul senzorului pentru temperatura apei menajere din boi-
dură. ler4 şi automatizarea, care comandă ventilul de comutare cu 3
Pompa de căldură 1 este susţinută mai ales în perioada de tre- căi 6 (poziţia „AB – A“) şi care conectează şi deconectează
cere, de către instalaţia solară C, în funcţie de radiaţiile solare. pompa de căldură 1.
Temperatura pe tur a agentului termic din circuitul de încălzire Temperatura pe tur se ridică de către automatizare la valoarea
este reglată de automatizarea montată în pompa de căldură 1 şi necesară pentru încălzirea de apă menajeră.
prin intermediul vanei de amestec cu 3 căi D. La solicitare de căl- Apa menajeră încălzită se acumulează în Vitocell 333 3 într-un
dură prin circuitul de încălzire, acesta este alimentat cu căldură tub de schimb de căldură ondulat din oţel inoxidabil cu diametru
mai întâi de către Vitocell 333 3. mare. Dacă se consumă această rezervă, atunci apa rece se pre-
Dacă valoarea efectivă măsurată la senzorul aplicat amplasat în încălzeşte în partea inferioară a boilerului, pe principiul încălzirii
partea superioară2 al boilerului Vitocell 333 3 este mai mică instantanee prin intermediul apei din rezervorul tampon.
decât valoarea nominală reglată la automatizare, atunci porneşte Încălzirea adăugată la nivelul de temperatură dorit se realizează
pompa de căldură 1. Încălzirea boilerului Vitocell 3333 se reali- prin intermediul apei menţinute în nivelul superior al boilerului
6 zează prin intermediul ventilului de comutare cu 3 căi6 (poziţia Vitocell 333 3.
„AB – B“). Dacă radiaţia solară este suficientă, încălzirea apei menajere se
Pompa pentru agentuls ecundar 5 transportă agentul termic spre poate realiza exclusiv prin intermediul instalaţiei solare. Încălzirea
Vitocell 3333 respectiv în circuitul de încălzire. adăugată a apei calde menajere se poate realiza prin intermediul
Dacă la senzorul aplicat amplasat în partea inferioară 7 al boile- unei rezistenţe electrice 9 (de ex. rezistenţa electrică EHO).
rului Vitocell 333 3 se atinge valoarea nominală care s-a reglat Dacă valoarea efectivă a senzorului pentru temperatura apei
la automatizare, atunci se deconectează pompa de căldură 1. calde din boiler 4 depăşeşte valoarea nominală reglată la auto-
Pompa de căldură 1 porneşte din nou, de abia după ce se matizare, atunci automatizarea comută prin intermediul ventilului
coboară sub valoarea temperaturii nominale de la senzorul aplicat de comutare cu 3 căi 6, turul circuitului primar pe circuitul de
amplasat în partea superioară2 al boilerului Vitocell 333 3. încălzire (poziţia„AB – B“).
5835 122-8 RO

76 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

Schema hidraulică

Indicaţie
Componentele menţionate în schema hidraulică şi în lista „Aparate necesare“ trebuie verificate în privinţa utilizării lor pentru puterea pla-
nificată a instalaţiei de pompe de căldură.

A Circuit de încălzire prin pardoseală KW Apă rece


B Colector solar RL retur
C Vană de amestec cu 3 căi VL tur
D Conductă cu cel puţin un DN mai mare decât restul conducte- WW Apă caldă menajeră
lor, totuşi min. DN 25 Alte detalii vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 78
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 77


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

Schemă de racordare

| deschisă
~ închisă

Aparate necesare

Poz. Denumire Număr Nr. com.


1 Pompă de căldură Vitocal 300 sau Vitocal 350 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
2 Senzor aplicat pentru înregistrarea temperaturii apei din boiler din acumulatorul 1 9535163
tampon (superior)
3 putere de încălzire până la 16 kW:
6 Rezervor-tampon de agent termic cu preparare de apă caldă menajeră Vitocell 1 Z002614
333, tip SVK
4 Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei calde menajere 1 7159671
Teacă de imersie pentru senzorul pentru temperatura apei din boiler 1 7265060
5 Pompa pentru agentul secundar 1
– Wilo RS 25-70R 7338850
– Grundfos UPS 25-60 7338851
6 Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire/preparare apă caldă menajeră (cu 1 7814924
putere de încălzire până la 18,5 kW)
7 Senzor aplicat pentru înregistrarea temperaturii apei din boiler din acumulatorul 1 9535163
tampon (inferior)
8 Distribuitor Modular-Divicon pentru circuitele de încălzire cu vană de amestec câte 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
cu 3 căi şi pompa circuitului de încălzire
Încălzire electrică suplimentară 1
9 – Rezistenţă electrică-EHO 7265198
qT – Preparator instantaneu de apă caldă menajeră (pentru apă preîncălzită până de la instalator
la 50 °C)
qP Grup de siguranţă 1 7143779
qQ Releu contactor pentru activarea rezistenţei electrice 1 7814 681
qZ
5835 122-8 RO

Servomotor de vană de amestec 1 7450657


qU Senzor de temperatură pe tur al circuitului cu vană de amestec 1 9535163
qI Supapa diferenţială de presiune 1 la folosirea sistemului Modular-
Divicon, vezi Lista de preţuri
Viessmann

78 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

Poz. Denumire Număr Nr. com.


qO Posibilitate de racordare set pentru trecere la deconectare 1 7162386
wP Senzor de temperatură exterioară 1 Setul de livrare
Încălzire cu ajutorul colectorului solar
qW Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei calde menajere 1 7159671
qE Solar-Divicon (staţie de pompare pentru circuitul solar) cu pompă de circulaţie 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
pentru circuitul solar
qR Senzor de temperatură la colector 1 7814 617

6.6 Tipul de instalaţie 5 - Funcţionare în regim monoenergetic - Instalaţie cu regim de


funcţionare liniar controlat cu acumulator tampon de agent termic şi distribuitor
Divicon pentru circuitul de încălzire pentru pompe de căldură (putere de încălzire
până la 17 kW).
pentru pompe de căldură tip: AW 104 până la AW 110 şi AWH 110; BW 104 până la BW 113, BWH 110 şi BWH 113; WW 104 până la
WW 113 şi WWH 110

Domeniu de utilizare Debitul din circuitul de încălzire se reglează prin deschiderea şi


Casă unifamilială sau casă mică pentru două familii, cu încălzire închiderea ventilelor termostatice ale radiatoarelor sau a ventile-
prin pardoseală. Funcţionarea în regim monoenergetic este posi- lor de la distribuitorul de căldură prin pardoseală. În sistemul de
bilă. Nu este adecvată pentru alte sisteme de încălzire. distribuţie Divicon pentru circuitul de încălzire 6 este inclusă o
Pompă de căldură cu putere de încălzire până la 17 kW. Unitate supapă de siguranţă, care asigură debitul constant în circuitul
hidraulică prefabricată (sistem de distribuţie Divicon pentru circui- pompelor de căldură. Reglarea trebuie să se efectueze în funcţie
tul de încălzire) pentru montaj optimizat. de pierderea de presiuni a sistemului de distribuţie a căldurii. Acu-
mulatorul tampon de agent termic 7 conectat pe retur pune la
Premise dispoziţie volumul de circulaţie necesar pentru pompa de căldură
Debitul minim al pompei de căldură este asigurat de pompa pentru 1, pentru a putea fi asigurat timpul minim necesar de funcţionare
circuitul secundar 2 şi supapa de preaplin. Circuitele de încălzire a pompei de căldură 1. Dacă valoarea efectivă a temperaturii pe
şi supapa de suguranţă qW trebuie adaptate. retur măsurată la senzorul de temperatură pe retur a depăşit
valoarea nominală reglată la automatizare, atunci se deconec-
Circuitul primar al pompei de căldură tează pompa de căldură 1, pompa pentru agentul primar şi
Dacă valoarea efectivă măsurată la senzorul de temperatură pe pompa circuitului intermediar.
retur al pompei de căldură 1 este mai mică decât valoarea
reglată la automatizare, atunci pornesc pompa de căldură 1, Încălzirea de apă menajeră cu pompa de căldură
pompa pentru agentul primar şi pompa pentru circuitul secundar Încălzirea de apă menajeră cu pompa de căldură 1 are, în starea
2. de livrare, prioritate faţă de încălzire şi se realizează de preferinţă
în orele cu tarif redus pe timpul nopţii prin comanda automată.
Circuitul secundar al pompei de căldură Solicitarea de încălzire se realizează prin intermediul senzorului
Pompa de căldură 1 alimentează circuitul de încălzire cu căl- pentru temperatura apei calde din boiler 8 şi automatizare, care
dură. comandă ventilul de comutare cu 3 căi 3. Temperatura pe tur
Prin automatizarea încorporată în pompa de căldură1, se este crescută de automatizare la valoarea necesară pentru prepa-
reglează temperatura pe tur a agentului termic şi prin aceasta cir- rarea apei calde menajere.
cuitul de încălzire. Pompa pentru circuitul secundar 2 pompează Încălzirea adăugată a apei calde menajere se poate realiza prin
agentul termic prin intermediul ventilului de comutare cu 3 căi 3 intermediul unei rezistenţe electrice 9 (de ex. rezistenţa electrică 6
fie spre boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră 4 fie EHO). Dacă valoarea efectivă a senzorului pentru temperatura
spre circuitul de încălzire. apei calde din boiler8 depăşeşte valoarea nominală reglată la
Cu ajutorul unui încălzitor instantaneu de apă 5 (accesoriu) automatizare, atunci automatizarea comută, prin intermediul ven-
poate fi crescută temperatura pe tur. Încălzitorul instantaneu de tilului de comutare cu 3 căi 3, turul circuitului primar pe circuitul
apă 5 serveşte la acoperirea sarcinii maxime la temperaturi de încălzire.
exterioare reduse (≤ –10 °C).
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 79


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

Schema hidraulică

Indicaţie
Componentele menţionate în schema hidraulică şi în lista „Aparate necesare“ trebuie verificate în privinţa utilizării lor pentru puterea pla-
nificată a instalaţiei de pompe de căldură.

A Circuit de încălzire prin pardoseală VL tur


KW Apă rece WW Apă caldă menajeră
RL retur Alte detalii vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 81
5835 122-8 RO

80 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

Schemă de racordare

Aparate necesare

Poz. Denumire Număr Nr. com.


1 Pompă de căldură Vitocal 300 sau Vitocal 350 1 vezi Lista de preţuri
Viessmann
4 Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră 1 vezi pag. 33 şi Lista de
preţuri Viessmann
5 Preparator instantaneu de apă caldă menajeră 1
– 3 kW 7174787
– 6 kW 7174786 6
6 Sistem Divicon de distribuţie pentru circuitele de încălzire cu: 1 7174782
2 – Pompă pentru agentul secundar (Grundfos UPS 25-60)
3 – Ventil de comutare cu trei căi
qW – Supapa diferenţială de presiune
7 Acumulator tampon de agent termic Vitocell 050, tip SVW (capacitate de 200 litri) 1 3003681
8 Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei calde menajere 1 7159671
9 Încălzire electrică suplimentară 1
– Rezistenţă electrică-EHO * 1 7265198 * 1
– Preparator instantaneu de apă caldă menajeră (pentru apă preîncălzită până la 50 ° de la instalator
C)
qP Releu contactor pentru activarea preparatorului instantaneu de apă caldă menajeră 1 7814681
qQ Releu contactor pentru activarea rezistenţei electrice 1 7814681
qE Posibilitate de racordare set pentru trecere la deconectare 1 7162386
qR Senzor de temperatură exterioară 1 Setul de livrare
5835 122-8 RO

*1
În combinaţie cu Vitocell-B 300, de la instalator.

VITOCAL 300/350 VIESMANN 81


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

6.7 Tipul de instalaţie 6 - Funcţionare în regim bivalent paralel cu cazan de pardo-


seală (temperatura max. pe tur la tipul BW/WW 55 °C, la tipul BWH/WWH 65 °C)
pentru pompe de căldură tip: BW 104 până la BW 232, BWH 110 şi BWH 113; WW 104 până la WW 232, WWH 110 şi WWH 113

Încălzirea încăperii cu ajutorul pompei de căldură Preparare de apă caldă menajeră cu schimbător de căl-
Dacă valoarea efectivă măsurată la senzorul de temperatură din dură extern prin intermediul pompei de căldură
partea superioară 2 a acumulatorului tampon 3 este mai mică Încălzirea de apă menajeră cu pompa de căldură 1 are, în starea
decât valoarea reglată la automatizare, atunci pornesc pompa de de livrare, prioritate faţă de încălzire şi se realizează de preferinţă
căldură 1, pompa pentru agentul primar şi pompa pentru circuitul în orele cu tarif redus pe timpul nopţii prin comanda automată.
secundar 4. Solicitarea de încălzire se realizează prin intermediul senzorului
pentru temperatura apei calde din boiler 8 a boilerului 9 şi
Încălzirea încăperii cu ajutorul cazanului automatizare, care trece ventilul de comutare cu 3 căi qP în pozi-
Solicitarea de căldură pentru încălzirea încăperii se realizează ţia „AB – A“. Pompa pentru agentul secundar 4 porneşte. Tem-
mai întâi cu ajutorul acumulatorului tampon de agent termic 3. peratura pe tur este crescută de automatizare la valoarea
Dacă valoarea efectivă măsurată la senzorul de temperatură din necesară pentru prepararea apei calde menajere. Temperatura
partea superioară 2 a acumulatorului tampon 3 este mai mică apei calde menajere care poate fi atinsă este de cca 45 °C.
decât valoarea reglată la pompa de căldură, atunci pornesc Încălzirea adăugată a apei calde menajere se realizează fie prin
pompa de căldură 1, pompa pentru agentul primar, pompa pen- intermediul unei rezistenţe electrice qQ (de ex. rezistenţa electrică
tru circuitul intermediar şi pompa pentru circuitul secundar 4. EHO). sau printr-un generator de căldură suplimentar (cazan).
Dacă temperatura măsurată la senzorul de temperatură 2 din Dacă valoarea efectivă a senzorului pentru temperatura apei
partea superioară a acumulatorului tampon 3 nu atinge, la sfârşi- calde din boiler 8 depăşeşte valoarea nominală reglată la auto-
tul timpului reglat la pompa de căldură, temperatura reglată tot la matizare, atunci automatizarea trece ventilul de comutare cu 3 căi
pompa de căldură, are loc conectarea în funcţie de sarcină a qP şi pompa de căldură 1 în regimul de încălzire (poziţia „AB –
cazanului C. În acest moment, automatizarea pompei de căldură B“). Pompa de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler qW se
deblochează automatizara circuitului cazanului prin intermediul opreşte, iar ventilul cu 2 căi qE se închide.
unui releu contactor 5, iar ventilul de comutare cu 3 căi 6 trece
în poziţia „AB – A“. Atunci are loc alimentarea cu căldură supli- Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul cazanu-
mentară a încăperii cu ajutorul cazanului conform setării automati- lui
zării circuitului de căldură. Dacă temperatura măsurată la Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul cazanului are loc
senzorul din partea inferioară 7 a acumulatorului tampon de după deblocarea de către automatizarea pompei de căldură.
agent termic 3 are valoarea reglată la automatizarea pompei de Deblocarea se realizează cu ajutorul releului contactor qR, care
căldură, se blochează, prin intermediul releului contactor 5, deblochează senzorul de temperatură qT al cazanului. În cazul în
automatizarea circuitului cazanului şi prin aceasta cazanul. care cazanul este blocat de automatizarea pompei de căldură
Funcţionarea în regim bivalent paralel serveşte la creşterea pute- pentru prepararea de apă caldă menajeră, senzorul de tempera-
rii şi este limitată la o temperatură max. pe tur de 55 °C. Caracte- tură al apei din boiler qT este comutat de către releul contactor qR
ristica cazanului trebuie reglată corespunzător. prin intermediul unei rezistenţe fixe qZ (100 Ω). Este simulată ast-
Ventilul de comutare cu 3 căi 6 trece în poziţia „AB – B“. Pompa fel o temperatură a boilerului mai crescută cu cca 50 K, afişată în
de căldură 1 şi pompa pentru agentul secundar 4 sunt deco- automatizarea Vitotronic de la Viessmann.
nectate de automatizarea pompei de căldură.

6
5835 122-8 RO

82 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

Schema hidraulică

Indicaţie
Componentele menţionate în schema hidraulică şi în lista „Aparate necesare“ trebuie verificate în privinţa utilizării lor pentru puterea pla-
nificată a instalaţiei de pompe de căldură.

A Circuit cu vană de amestec 1 VL tur


B Circuitul cu vană de amestec 2 (încălzire prin pardoseală) WW Apă caldă menajeră
C Cazan pe combustibil lichid/gazos Z Recirculare
KW Apă rece Alte detalii vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 85
RL retur
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 83


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

Schemă de racordare

eW Vitotronic (automatizarea circuitului cazanului) | deschisă


eE la conectare se îndepărtează puntea ~ închisă
5835 122-8 RO

84 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

Aparate necesare

Poz. Denumire Număr Nr. com.


1 Pompă de căldură Vitocal 300 sau Vitocal 350 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
2 Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei din boiler din acumulatorul tam- 1 7159671
pon (superior)
3 Acumulator tampon de agent termic Vitocell 050, tip SVP (capacitate de 750 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
sau 1000 litri)
4 Pompa pentru agentul secundar 1
– Wilo RS 25-70R 7338850
– Grundfos UPS 25-60 7338851
7 Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei din boiler din acumulatorul tam- 1 7159671
pon (inferior)
8 Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei calde menajere (automatizarea 1 7159671
pompei de căldură)
9 Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră 1 vezi pag. 33 şi Lista de preţuri
Viessmann
qP Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire/preparare apă caldă menajeră 1
– putere de încălzire până la 18,5 kW 7814924
– putere de încălzire de la 18,5 kW * 1 7165482
qQ Încălzire electrică suplimentară 1
– Rezistenţă electrică-EHO * 2 (automatizare, de la instalator) vezi Lista de preţuri Viessmann
– Preparator instantaneu de apă caldă menajeră (pentru apă preîncălzită până de la instalator
la 50 °C)
qW Pompă de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler (indicat pentru apa mena- 1 7820403
jeră, pentru schimbător de căldură) sau
7820404
qE Ventil cu 2 căi 1 7180573
eQ Releu contactor pentru activarea încălzirii apei din boiler (schimbător de căl- 1 7814681
dură)
qU Grup de siguranţă 1 7143779
qI Schimbător de căldură Vitotrans 100 1 vezi pag. 36
wP Motorul vanei de amestec, circuitul cu vană de amestec 1 1 7450657
wQ Motorul vanei de amestec, circuitul cu vană de amestec 2 1 7450657
Distribuitor Modular-Divicon pentru circuitele de încălzire cu vană de amestec câte 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
cu 3 căi şi
wW – Pompa circuitului de încălzire, vană de amestec 1
wE – Pompa circuitului de încălzire, circuit cu vană de amestec 2
wR Senzor de temperatură pe tur, circuit cu vană de amestec 1 1 9535163
wT Senzor de temperatură pe tur, circuit cu vană de amestec 2 1 9535163
wZ Rampă de distribuţie pentru sistem Modular-Divicon 1 7147860
wU Supapa diferenţială de presiune 2 la folosirea sistemului Modular-
Divicon, vezi Lista de preţuri
Viessmann
wI Limitator de debit volumetric 1 de la instalator
wO Posibilitate de racordare set pentru trecere la deconectare 1 7162386
eP Senzor de temperatură exterioară (automatizarea pompei de căldură) 1 Setul de livrare
eQ Releu contactor 1 7814681 6
Încălzirea încăperii cu ajutorul cazanului
5 Releu contactor pentru activarea ventilului de comutare cu 3 căi şi pentru deblo- 1 7814 681
carea cazanului
6 Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire pompă de căldură/încălzire cazan 1
– putere de încălzire până la 18,5 kW 7814924
– putere de încălzire de la 18,5 kW 7165482
Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul cazanului
qR Releu contactor pentru activarea încălzirii apei din boiler cu ajutorul cazanului 1 7814681
qT Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei calde menajere (automatizarea 1 7159671
circuitului cazanului)
qZ Rezistenţă fixă 100 Ω/0,25 W 1 de la instalator
qO Pompa de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler (automatizarea circuitului 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
cazanului)
5835 122-8 RO

*1
Pentru o putere de încălzire începând cu 18,5 kW recomandăm folosirea a 2 pompe pentru comutare încălzire/apă caldă. Pentru
aceasta pe lângă o a doua pompă de circulaţie este nevoie şi de un releu contactor, nr. comandă 7814 681.
*2
Numai în combinaţie cu Vitocell-V 100, tip CVA, capacitate de 300 şi 500 litri.

VITOCAL 300/350 VIESMANN 85


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

6.8 Tipul de instalaţie 7 – Funcţionare în regim bivalent alternativ cu cazan amplasat


pe podea
pentru pompe de căldură tip: AW 104 până la AW 116, AWH 110 şi AWH 113

Încălzirea încăperii cu ajutorul pompei de căldură Solicitarea de încălzire se realizează prin intermediul senzorului
Dacă valoarea efectivă măsurată la senzorul de temperatură din pentru temperatura apei calde din boiler 8 a boilerului 9 şi
partea superioară 2 a acumulatorului tampon 3 este mai mică automatizare, care trece ventilul de comutare cu 3 căi qP în pozi-
decât valoarea reglată la automatizare, atunci pornesc pompa de ţia „AB – A“. Pompa pentru agentul secundar 4 porneşte. Tem-
căldură 1 şi pompa pentru circuitul secundar 4. peratura pe tur este crescută de automatizare la valoarea
necesară pentru prepararea apei calde menajere. Temperatura
Încălzirea încăperii cu ajutorul cazanului apei calde menajere care poate fi atinsă este la tipul AW de cca
Solicitarea de căldură pentru încălzirea încăperii se realizează 45 °C, iar la tipul AWH de cca 55 în regim de funcţionare.
mai întâi cu ajutorul acumulatorului tampon de agent termic 3. Încălzirea adăugată a apei calde menajere se realizează fie prin
Dacă temperatura exterioară măsurată la senzorul pentru tempe- intermediul unei rezistenţe electrice qQ (de ex. rezistenţa electrică
ratura exterioară a automatizării pompei de căldură depăşeşte EHO) sau printr-un generator de căldură suplimentar (cazan).
punctul de bivalenţă reglat, automatizarea pompei de căldure Dacă valoarea efectivă a senzorului pentru temperatura apei
trece ventilele de comutare cu 3 căi 6 şi 7 trec în poziţia „AB – calde din boiler 8 depăşeşte valoarea nominală reglată la auto-
A“ prin intermediul unui releu contactor 5. Simultan este deblo- matizare, atunci automatizarea trece ventilul de comutare cu 3 căi
cată automatizarea circuitului cazanului cu ajutorul releului con- qP şi pompa de căldură 1 în regim de încălzire (poziţia „AB –
tactor 5. Pompa de căldură 1 este blocată. Alimentarea cu B“). Pompa de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler qW se
căldură are loc sub punctul de bivalenţă exclusiv prin intermediul opreşte, iar ventilul cu 2 căi qE se închide.
cazanului conform reglajelor automatizării circuitului cazanului.
Dacă temperatura exterioară măsurată la senzorul de temperatură Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul cazanu-
exterioară al automatizării depăşeşte temperatura de bivalenţă lui
reglată (mediu 6 ore), pompa de căldură 1 este deblocată pentru Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul cazanului are loc
alimentarea cu căldură, iar cazanul blocat. Ventilele de comutare după deblocarea de către automatizarea pompei de căldură.
cu 3 căi 6 şi 7 trec în poziţia „AB – B“. Deblocarea se realizează cu ajutorul releului contactor qR, care
deblochează senzorul de temperatură qT al cazanului. În cazul în
Preparare de apă caldă menajeră cu schimbător de căl- care cazanul este blocat de automatizarea pompei de căldură
dură extern prin intermediul pompei de căldură pentru prepararea de apă caldă menajeră, senzorul de tempera-
Încălzirea de apă menajeră cu pompa de căldură 1 are, în starea tură al apei din boiler qT este comutat de către releul contactor qR
de livrare, prioritate faţă de încălzire şi se realizează de preferinţă prin intermediul unei rezistenţe fixe qZ (100 Ω). Este simulată ast-
în orele cu tarif redus pe timpul nopţii prin comanda automată. fel o temperatură a boilerului mai crescută cu cca 50 K, afişată în
automatizarea Vitotronic de la Viessmann.

6
5835 122-8 RO

86 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

Schema hidraulică

Indicaţie
Componentele menţionate în schema hidraulică şi în lista „Aparate necesare“ trebuie verificate în privinţa utilizării lor pentru puterea pla-
nificată a instalaţiei de pompe de căldură.

A Cazane pe combustibil lichid/gazos până la 225 kW VL tur


B Circuit cu vană de amestec 1 WW Apă caldă menajeră
C Circuitul cu vană de amestec 2 (încălzire prin pardoseală) Z Recirculare
KW Apă rece Alte detalii vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 89
RL retur
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 87


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

Schemă de racordare

eE Vitotronic (automatizarea circuitului cazanului) | deschisă


eR la conectare se îndepărtează puntea ~ închisă
5835 122-8 RO

88 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

Aparate necesare

Poz. Denumire Număr Nr. com.


1 Pompă de căldură Vitocal 300 sau Vitocal 350 1 vezi Lista de preţuri
Viessmann
2 Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei din boiler din acumulatorul tam- 1 7159671
pon (superior)
3 Acumulator tampon de agent termic Vitocell 050, tip SVP (capacitate de 750 1 vezi Lista de preţuri
sau 1000 litri) Viessmann
4 Pompa pentru agentul secundar 1
– Wilo RS 25-70R 7338850
– Grundfos UPS 25-60 7338851
8 Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei calde menajere (automatizarea 1 7159671
pompei de căldură)
9 Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră 1 vezi pag. 33 şi Lista de
preţuri Viessmann
qP Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire/preparare apă caldă menajeră 1
– putere de încălzire până la 18,5 kW 7814924
– putere de încălzire de la 18,5 kW* 1 7165482
qQ Încălzire electrică suplimentară 1
– Rezistenţă electrică-EHO* 2 (automatizare, de la instalator) vezi Lista de preţuri
Viessmann
– Preparator instantaneu de apă caldă menajeră (pentru apă preîncălzită de la instalator
până la 50 °C)
qW Pompă de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler (indicat pentru apa 1 7820403
menajeră, pentru schimbător de căldură) sau
7820404
qE Ventil cu 2 căi 1 7180573
eW Releu contactor pentru activarea încălzirii apei din boiler (schimbător de căl- 1 7814681
dură)
qU Grup de siguranţă 1 7143779
qI Schimbător de căldură Vitotrans 100 1 vezi pag. 36
wP Motorul vanei de amestec, circuitul cu vană de amestec 1 1 7450657
wQ Motorul vanei de amestec, circuitul cu vană de amestec 2 1 7450657
Distribuitor Modular-Divicon pentru circuitele de încălzire cu vană de ames- câte 1 vezi Lista de preţuri
tec cu 3 căi şi Viessmann
wW – Pompa circuitului de încălzire, circuit cu vană de amestec 1
wE – Pompa circuitului de încălzire, circuit cu vană de amestec 2
wR Senzor de temperatură pe tur, circuit cu vană de amestec 1 1 9535163
wT Senzor de temperatură pe tur, circuit cu vană de amestec 2 1 9535163
wZ Rampă de distribuţie pentru sistem Modular-Divicon 1 7147860
wU Supapa diferenţială de presiune 2 în cazul instalării
sistemului Modular-Divi-
con, vezi Lista de preţuri
Viessmann
wI Limitator de debit volumetric 1 de la instalator
wO Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei din boiler din acumulatorul tam- 1 7159671
pon (inferior) 6
eP Posibilitate de racordare set pentru trecere la deconectare 1 7162386
eQ Senzor de temperatură exterioară (automatizarea pompei de căldură) 1 Setul de livrare
eW Releu contactor 1 7814681
Încălzirea încăperii cu ajutorul cazanului
5 Releu contactor pentru activarea ventilului de comutare cu 3 căi şi pentru 1 7814681
deblocarea cazanului
67 Ventil de comutare cu trei căi încălzire pompă de căldură/încălzire cazan 2
– putere de încălzire până la 18,5 kW 7814924
– putere de încălzire de la 18,5 kW 7165482
Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul cazanului
qR Releu contactor pentru activarea încălzirii apei din boiler cu ajutorul cazanu- 1 7814681
lui
qT Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei calde menajere (automatizarea 1 7159671
circuitului cazanului)
qZ Rezistenţă fixă 100 Ω/0,25 W 1 de la instalator
qO Pompa de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler (automatizarea circuitu- 1 vezi Lista de preţuri
lui cazanului) Viessmann
5835 122-8 RO

*1
Pentru o putere de încălzire începând cu 18,5 kW recomandăm folosirea a 2 pompe pentru comutare încălzire/apă caldă. Pentru
aceasta pe lângă o a doua pompă de circulaţie este nevoie şi de un releu contactor, nr. comandă 7814 681.
*2
Numai în combinaţie cu Vitocell-V 100, tip CVA, capacitate de 300 şi 500 litri.

VITOCAL 300/350 VIESMANN 89


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

6.9 Tipul de instalaţie 8 - Funcţionare în regim bivalent paralel cu aparat mural pe


combustibil lichid/gazos
pentru pompe de căldură tip: BW 104 până la BW 232, BWH 110 şi BWH 113; WW 104 până la WW 232, WWH 110 şi WWH 113

Circuitul primar al pompei de căldură Încălzirea încăperii cu un aparat mural


Dacă valoarea efectivă măsurată la senzorul de temperatură din Solicitarea de căldură pentru încălzirea încăperii se realizează
partea superioară 2 a acumulatorului tampon 3 este mai mică mai întâi cu ajutorul acumulatorului tampon de agent termic 3 cu
decât valoarea reglată la automatizare, atunci pornesc pompa de respectarea temperaturii pe tur a circuitului de încălzire. Dacă
căldură 1, pompa pentru agentul primar şi pompa pentru circuitul temperatura exterioară rezultată a automatizării pompei de căl-
secundar 4. dură este mai mică decât punctul de bivalenţă reglat al temperatu-
rii exterioare, este activat un releu contactor qQ, care
Circuitul secundar al pompei de căldură deblochează aparatul mural.
Pompa de căldură 1 alimentează circuitul de încălzire cu căl- În acest caz se foloseşte posibilitatea comenzii externe a aparate-
dură. lor murale (se comută puntea conectoare „X6“ la placa electronică
Prin automatizarea încorporată în pompa de căldură1, se VR 20 conform instrucţiunilor de service). Aparatul mural lucrează
reglează temperatura pe tur a agentului termic şi prin aceasta cir- acum după o caracteristică reglată de încălzire, care trebuie să fie
cuitul de încălzire. Pompa pentru circuitul secundar 4 pompează identică cu caracteristica de încălzire a pompei de căldură 1,
agentul termic prin intermediul ventilului de comutare cu 3 căi 5 pentru a se evita temperaturi înalte pe retur. Temperatura max. pe
fie spre boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră 6 fie retur este limitată la 55 °C. Preselectorul hidraulic 9 cu senzor
spre acumulatorul tampon 3. de temperatură qW serveşte drept preselector hidraulic şi trasmi-
Prin pompele circuitelor de încălzire7 şi 8 sunt circulate canti- ţător al valorii reglate pentru aparatul mural.
tăţile necesare de apă în circuitele de încălzire. Preselectorul
hidraulic 9 este alimentat. Încălzirea de apă menajeră cu pompa de căldură
Reglarea debitului din circuitele de încălzire se reglează prin des- Încălzirea de apă menajeră cu pompa de căldură 1 are, în starea
chiderea şi închiderea ventilelor termostatice ale radiatoarelor de livrare, prioritate faţă de încălzire şi se realizează de preferinţă
(sau a ventilelor de la distribuitorul de căldură prin pardoseală) şi/ în orele cu tarif redus pe timpul nopţii prin comanda automată.
sau printr-o automatizare externă a circuitului de încălzire. Solicitarea de încălzire se realizează prin intermediul senzorului
De asemenea, debitul rezultat din dimensionarea pompei circuitu- pentru temperatura apei calde din boiler qR şi automatizare, care
lui de încălzire7 şi 8 poate diferi de debitul din circuitul pompe- comandă ventilul de comutare cu 3 căi 5. Temperatura pe tur
lor de căldură (pompa pentru circuitul secundar 4). este crescută de pompa de căldură la valoarea necesară pentru
Recomandare: prepararea apei calde menajere.
Suma debitelor volumetrice ale pompelor circuitului de încălzire Dacă valoarea efectivă a senzorului pentru temperatura apei
7 şi 8 ar trebui să fie mai mică decât debitul volumetric al pom- calde din boilerqR depăşeşte valoarea nominală reglată la auto-
pei pentru circuitul secundar 4. matizare, atunci automatizarea comută, prin intermediul ventilului
Pentru a egaliza diferenţa de cantităţi de apă, în paralel cu circui- de comutare cu 3 căi 5, turul circuitului primar pe circuitul de
tul de încălzire este prevăzut un acumulator tampon de agent ter- încălzire.
mic3. Căldura care nu este preluată de circuitele de încălzire se
acumulează în paralel în acumulatorul tampon de agent termic Prepararea de apă caldă menajeră cu un aparat mural
3. Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul aparatului mural
Astfel se obţine un regim de funcţionare echilibrat al pompelor de are loc după deblocarea de către automatizarea pompei de căl-
căldură (durate de funcţionare lungi). dură.
Dacă la senzorul inferior de temperatură a apei din boiler qP al Deblocarea se realizează cu ajutorul releului contactor qE, care
acumulatorului tampon de agent termic 3 se atinge valoarea deblochează senzorul de temperatură qZ al automatizării apara-
reglată la automatizare, atunci se deconectează pompa de căl- tului mural. Deblocarea arzătorului se realizează, ca şi la încălzi-
dură 1. Atunci circuitul de încălzire se va alimenta cu căldură de rea încăperii, prin comanda externă. Pentru a asigura comanda
6 la acumulatorul tampon de agent termic 3. Pompa de căldură 1 prioritar liniar controlată a apei calde şi la funcţionarea în regim
porneşte din nou, de abia după ce se coboară sub valoarea tem- bivalent paralel, prepararea apei calde este blocată cu ajutorul
peraturii nominale la senzorul superior pentru temperatura apei unei rezistenţe fixe qT (2 kΩ), deoarece deblocarea trebuie să se
din boiler 2 al acumulatorului tampon de agent termic 3. De realizeze exclusiv prin intermediul pompei de căldură 1. Interva-
asemenea, în cazul perioadelor de întrerupere efectuate de către lele de conectare pentru încălzirea apei din boiler trebuie adaptate
ELECTRICA, circuitul de încălzire se alimentează de la acumula- corespunzător între pompa de căldură 1 şi aparatul mural. Venti-
torul tampon de agent termic 3. lul de comutare cu 3 căi 5 este poziţionat pe regimul de încălzire
la deblocarea preparării apei calde manejere de către aparatul
mural.

Codare necesară la aparatul mural


Pentru „Blocare externă cu pompă interne, oprită“ trebuie respec-
tate indicaţiile din documentaţia aparatului mural.
5835 122-8 RO

90 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

Schema hidraulică

Indicaţie
Componentele menţionate în schema hidraulică şi în lista „Aparate necesare“ trebuie verificate în privinţa utilizării lor pentru puterea pla-
nificată a instalaţiei de pompe de căldură.

A Aparat mural pe combustibil lichid/gazos cu Vitotronic 200 RL retur


B Circuit cu vană de amestec 1 VL tur
C Circuitul cu vană de amestec 2 (încălzire prin pardoseală) WW Apă caldă menajeră
KW Apă rece Alte detalii vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 92
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 91


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

Schemă de racordare

% Conector în arborele de conductori al aparatului mural pe | deschisă


combustibil lichid/gazos cu Vitotronic 200 ~ închisă
aVD Conector în extensia externă H2 pentru aparatul mural pe
combustibil lichid/gazos

Aparate necesare

Poz. Denumire Număr Nr. com.


1 Pompă de căldură Vitocal 300 sau Vitocal 350 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
2 Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei din boiler din acumulatorul tam- 1 7159671
6 pon (superior)
3 Acumulator tampon de agent termic Vitocell 050, tip SVP (capacitate de 750 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
sau 1000 litri)
4 Pompa pentru agentul secundar 1
– Wilo RS 25-70R 7338850
– Grundfos UPS 25-60 7338851
5 Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire/preparare apă caldă menajeră 1
– putere de încălzire a pompei de căldură până la 18,5 kW 7814924
– putere de încălzire a pompei de căldură de la 18,5 kW * 1 7165482
6 Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră 1 vezi pag. 33 şi Lista de preţuri
Viessmann
Distribuitor Modular-Divicon pentru circuitele de încălzire cu vană de amestec câte 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
cu 3 căi şi
7 – Pompa circuitului de încălzire, circuit cu vană de amestec 1
8 – Pompa circuitului de încălzire, circuit cu vană de amestec 2
qP Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei din boiler din acumulatorul tam- 1 7159671
pon (inferior)
qR Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei calde menajere (automatizarea 1 7159671
pompei de căldură)
qU
5835 122-8 RO

Grup de siguranţă 1 7143779


qI Motorul vanei de amestec, circuitul cu vană de amestec 1 1 7450657
qO Motorul vanei de amestec, circuitul cu vană de amestec 1 1 7450657

*1
Pentru o putere de încălzire începând cu 18,5 kW recomandăm folosirea a 2 pompe pentru comutare încălzire/apă caldă. Pentru
aceasta pe lângă o a doua pompă de circulaţie este nevoie şi de un releu contactor, nr. comandă 7814 681.

92 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

Poz. Denumire Număr Nr. com.


wP Senzor de temperatură pe tur, circuit cu vană de amestec 1 1 9535163
wQ Senzor de temperatură pe tur, circuit cu vană de amestec 2 1 9535163
wW Rampă de distribuţie pentru sistem Modular-Divicon 1 7147860
wE Supapa diferenţială de presiune 2 la folosirea sistemului Modular-
Divicon, vezi Lista de preţuri
Viessmann
wR Încălzire electrică suplimentară 1
– Rezistenţă electrică-EHO * 1 (automatizare, de la instalator) 7265198
– Preparator instantaneu de apă caldă menajeră (pentru apă preîncălzită până de la instalator
la 50 °C)
wT Posibilitate de racordare set pentru trecere la deconectare 1 7162386
wZ Senzor de temperatură exterioară (automatizarea pompei de căldură) 1 Setul de livrare
Încălzirea încăperii cu ajutorul aparatului mural pe combustibil lichid/
gazos cu Vitotronic 200
9 Preselector hidraulic 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
qQ Releu contactor pentru deblocarea aparatului mural 1 7814681
qW Senzor pentru temperatura apei calde menajere montat în preselectorul hidrau- 1 7179488
lic
Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul aparatului mural pe combus-
tibil lichid/gazos cu Vitotronic 200
qE Releu contactor pentru activarea încălzirii apei din boiler cu ajutorul aparatului 1 7814681
mural
qT Rezistenţă fixă 2 kΩ/0,25 W 1 de la instalator
qZ Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei calde menajere (automatizarea 1 7179114
aparatului mural)

6.10 Tipul de instalaţie 9 - Funcţionare în regim bivalent alternativ cu aparat mural pe


combustibil lichid/gazos
pentru pompe de căldură tip: AW 104 până la AW 116, AWH 110 şi AWH 113

Canal de aspiraţie a aerului exterior al pompei de căl- Recomandare: Suma debitelor volumetrice ale pompelor circuitu-
dură (primar) lui de încălzire 8 şi 9 ar trebui să fie mai mică decât debitul
Dacă valoarea efectivă măsurată la senzorul de temperatură din volumetric al pompei pentru circuitul secundar 6. Pentru a ega-
partea superioară 2 a acumulatorului tampon 3 sau, în cazul liza diferenţa de cantităţi de apă, în paralel cu circuitul de încălzire
solicitării de apă caldă menajeră, la senzorul de temperatură 4 este prevăzut un acumulator tampon de agent termic3. Căldura
al boilerului 5, este mai mică decât valoarea reglată la automati- care nu este preluată de circuitele de încălzire se acumulează în
zare, atunci pornesc pompa de căldură 1 şi pompa pentru circui- paralel în acumulatorul tampon de agent termic 3. Astfel se
tul secundar 6. obţine un regim de funcţionare echilibrat al pompelor de căldură
(durate de funcţionare lungi).
Circuitul secundar al pompei de căldură Dacă la senzorul inferior de temperatură a apei din boiler qW al
Pompa de căldură 1 alimentează circuitul de încălzire cu căl- acumulatorului tampon de agent termic 3 se atinge valoarea
dură. reglată la automatizare, atunci se deconectează pompa de căl-
Prin automatizarea încorporată în pompa de căldură1, se dură 1. Atunci circuitul de încălzire se va alimenta cu căldură de 6
reglează temperatura pe tur a agentului termic şi prin aceasta cir- la acumulatorul tampon de agent termic 3. Pompa de căldură 1
cuitul de încălzire. Pompa pentru circuitul secundar 6 pompează porneşte din nou, de abia după ce se coboară sub valoarea tem-
agentul termic prin intermediul ventilului de comutare cu 3 căi 7 peraturii nominale la senzorul superior pentru temperatura apei
fie spre boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră 5 fie din boiler 2 al acumulatorului tampon de agent termic 3. În
spre acumulatorul tampon 3. cazul perioadelor de întrerupere efectuate de către ELECTRICA,
Prin pompele circuitelor de încălzire8 şi 9 sunt circulate canti- circuitul de încălzire se alimentează cu căldură de la acumulatorul
tăţile necesare de apă în circuitele de încălzire. În acest moment, tampon de agent termic 3.
sunt alimentate atât acumulatorul tampon de agent termic 3 prin
ventilul de comutare cu 3 căi deschis fără curent qP cât şi prese- Încălzirea încăperii cu un aparat mural
lectorul hidraulic qQ. Solicitarea de căldură pentru încălzirea încăperii se realizează
Reglarea debitului din circuitele de încălzire se reglează prin des- mai întâi cu ajutorul acumulatorului tampon de agent termic 3 cu
chiderea şi închiderea ventilelor termostatice ale radiatoarelor respectarea temperaturii pe tur a circuitului de încălzire. Dacă
(sau a ventilelor de la distribuitorul de căldură prin pardoseală) şi/ temperatura exterioară rezultată a automatizării pompei de căl-
sau printr-o automatizare externă a circuitului de încălzire. dură este mai mică decât punctul de bivalenţă reglat al temperatu-
De asemenea, debitul rezultat din dimensionarea pompelor circui- rii exterioare, este activat un releu contactor qE, care
tului de încălzire8 şi 9 poate diferi de debitul din circuitul pom- deblochează aparatul mural, precum şi ventilul de comutare cu 3
pelor de căldură (pompa pentru circuitul secundar 6). căi qP. În acest caz se foloseşte posibilitatea comenzii externe a
aparatelor murale (se comută puntea conectoare „X6“ la placa
5835 122-8 RO

electronică VR 20 conform instrucţiunilor de service). Acumulato-


rul tampon de agent termic 3 nu mai este alimentat de pompele
circuitului de încălzire 8 şi 9. Aparatul mural funcţionează
acum după caracteristica de încălzire reglată. Deconectarea pom-
*1
În combinaţie cu Vitocell-B 300, de la instalator.

VITOCAL 300/350 VIESMANN 93


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

pei de căldură 1 se realizează de la automatizarea pompei de Prepararea de apă caldă menajeră cu un aparat mural
căldură pe baza parametrilor reglaţi. Temperatura max. pe tur este Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul aparatului mural
limitată în timpul funcţionării de aparatul mural sau de caracteris- are loc după deblocarea de către automatizarea pompei de căl-
tica vanei de amestec. Preselectorul hidraulic qQ cu senzor de dură.
temperatură qR serveşte drept preselector hidraulic şi trasmiţător Deblocarea se realizează cu ajutorul releului contactor qT, care
al valorii reglate pentru aparatul mural. deblochează senzorul de temperatură qZ al automatizării apara-
Temperatura de bivalenţă şi de deconectare trebuie să fie la ace- tului mural. Deblocarea arzătorului se realizează, ca şi la încălzi-
laşi nivel. rea încăperii, prin comanda externă. Pentru a asigura o
temperatură a apei calde peste 45 °C şi la funcţionarea în regim
Încălzirea de apă menajeră cu pompa de căldură bivalent alternativ, prepararea apei calde este blocată respectiv
Încălzirea de apă menajeră cu pompa de căldură 1 are, în starea deblocată cu ajutorul unei rezistenţe fixe qU (2 kΩ). Reglarea
de livrare, prioritate faţă de încălzire şi se realizează de preferinţă funcţiei de preparare de apă caldă menajeră se realizează întot-
în orele cu tarif redus pe timpul nopţii prin comanda automată. deauna prin intermediul pompei de căldură. Intervalele de conec-
Solicitarea de încălzire se realizează prin intermediul senzorului tare pentru încălzirea apei din boiler trebuie adaptate
pentru temperatura apei calde din boiler 4 şi automatizare, care corespunzător între pompa de căldură 1 şi aparatul mural. Venti-
comandă ventilul de comutare cu 3 căi 7. Temperatura pe tur lul de comutare cu 3 căi 7 este poziţionat pe regimul de încălzire
este crescută de pompa de căldură la valoarea necesară pentru la deblocarea preparării apei calde manejere de către aparatul
prepararea apei calde menajere. mural.
Dacă valoarea efectivă a senzorului pentru temperatura apei
calde din boiler4 depăşeşte valoarea nominală reglată la auto- Codare necesară la aparatul mural
matizare, atunci automatizarea comută, prin intermediul ventilului Pentru „Blocare externă cu pompă interne, oprită“ trebuie respec-
de comutare cu 3 căi 7, turul circuitului primar pe circuitul de tate indicaţiile din documentaţia aparatului mural.
încălzire.

6
5835 122-8 RO

94 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

Schema hidraulică

Indicaţie
Componentele menţionate în schema hidraulică şi în lista „Aparate necesare“ trebuie verificate în privinţa utilizării lor pentru puterea pla-
nificată a instalaţiei de pompe de căldură.

A Aparat mural pe combustibil lichid/gazos cu Vitotronic 200 RL retur


B Circuit cu vană de amestec 1 VL tur
C Circuitul cu vană de amestec 2 (încălzire prin pardoseală) WW Apă caldă menajeră
KW Apă rece Alte detalii vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 97
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 95


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

Schemă de racordare

% Conector în arborele de conductori al aparatului mural pe | deschisă


combustibil lichid/gazos cu Vitotronic 200 ~ închisă
aVD Conector în extensia externă H2 pentru aparatul mural pe
combustibil lichid/gazos
5835 122-8 RO

96 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

Aparate necesare

Poz. Denumire Număr Nr. com.


1 Pompă de căldură Vitocal 300 sau Vitocal 350 1 vezi Lista de preţuri
Viessmann
2 Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei din boiler din acumulatorul tampon 1 7159671
(superior)
3 Acumulator tampon de agent termic Vitocell 050, tip SVP (capacitate de 750 sau 1 vezi Lista de preţuri
1000 litri) Viessmann
4 Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei calde menajere (automatizarea pompei 1 7159671
de căldură)
5 Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră 1 vezi pag. 33 şi Lista de preţuri
Viessmann
6 Pompa pentru agentul secundar 1
– Wilo RS 25-70R 7338850
– Grundfos UPS 25-60 7338851
7 Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire/preparare apă caldă menajeră 1
– putere de încălzire până la 18,5 kW 7814924
– putere de încălzire de la 18,5 kW* 1 7165482
Distribuitor Modular-Divicon pentru circuitele de încălzire cu vană de amestec cu 3 câte 1 vezi Lista de preţuri
căi şi Viessmann
8 – Pompa circuitului de încălzire, circuit cu vană de amestec 1
9 – Pompa circuitului de încălzire, circuit cu vană de amestec 2
qW Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei din boiler din acumulatorul tampon 1 7159671
(inferior)
qI Grup de siguranţă 1 7143779
qO Motorul vanei de amestec, circuitul cu vană de amestec 1 1 7450 657
wP Motorul vanei de amestec, circuitul cu vană de amestec 2 1 7450 657
wQ Senzor de temperatură pe tur, circuit cu vană de amestec 1 1 9535163
wW Senzor de temperatură pe tur, circuit cu vană de amestec 2 1 9535163
wE Rampă de distribuţie pentru sistem Modular-Divicon 1 7147860
wR Supapa diferenţială de presiune 2 la folosirea sistemului Modu-
lar-Divicon, vezi Lista de pre-
ţuri Viessmann
wT Încălzire electrică suplimentară 1
– Rezistenţă electrică-EHO* 2 (automatizare, de la instalator) 7265198 * 2
– Preparator instantaneu de apă caldă menajeră (pentru apă preîncălzită până la de la instalator
50 °C)
wZ Posibilitate de racordare set pentru trecere la deconectare 1 7162386
wU Senzor de temperatură exterioară (automatizarea pompei de căldură) 1 Setul de livrare
Încălzirea încăperii cu ajutorul aparatului mural pe combustibil lichid/gazos cu
Vitotronic 200
qP Ventil de comutare cu trei căi încălzire pompă de căldură/încălzire aparat mural 1
– putere de încălzire până la 18,5 kW 7814924
– putere de încălzire de la 18,5 kW 7165482
qQ Preselector hidraulic 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
qE Releu contactor pentru activarea ventilului de comutare cu 3 căi şi pentru deblocarea 1 7814681
aparatului mural 6
qR Senzor pentru temperatura apei calde menajere montat în preselectorul hidraulic 1 7179488
Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul aparatului mural pe combustibil
lichid/gazos cu Vitotronic 200
qT Releu contactor pentru activarea încălzirii apei din boiler cu ajutorul aparatului mural 1 7814681
qZ Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei calde menajere (automatizarea apara- 1 7179114
tului mural)
qU Rezistenţă fixă 2 kΩ/0,25 W 1 de la instalator
5835 122-8 RO

*1
Pentru o putere de încălzire începând cu 18,5 kW recomandăm folosirea a 2 pompe pentru comutare încălzire/apă caldă. Pentru
aceasta pe lângă o a doua pompă de circulaţie este nevoie şi de un releu contactor, nr. comandă 7814 681.
*2
În combinaţie cu Vitocell-B 300, de la instalator.

VITOCAL 300/350 VIESMANN 97


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

6.11 Tipul de instalaţie 10 – Funcţionare în regim bivalent alternativ cu cazan pe com-


bustibil solid Vitolig 100
pentru pompe de căldură tip: AW 104 până la AW 116, AWH 110 şi AWH 113; BW 104 până la BW 232, BWH 110 şi BWH 113;
WW 104 până la WW 232, WWH 110 şi WWH 113

Circuitul primar al pompei de căldură Încălzirea încăperii cu ajutorul cazanului pe combusti-


Dacă valoarea efectivă măsurată la senzorul de temperatură pe bil solid
retur al pompei de căldură 1 este mai mică decât valoarea Dacă se atinge temperatura de 60 °C reglată pentru apa din cazan
reglată la automatizare, atunci pornesc pompa de căldură 1, la regulatorul de temperatură minimă, pompa de căldură 1 este
pompa pentru agentul primar şi pompa pentru circuitul secundar deconectată de releul contactor al comutatorului circuitului cu
2. ELECTRICA qW şi este activată pompa de circulaţie qE a cazanu-
lui pe combustibil solid.
Circuitul secundar al pompei de căldură În acest mod se realizează încălzirea acumulatorului tampon de
Pompa de căldură 1 alimentează circuitul de încălzire cu căl- agent termic 5 cu respectarea condiţiilor pentru creşterea tem-
dură. peraturii pe retur. Reglajul pentru consumatori se realizează mai
Prin automatizarea încorporată în pompa de căldură1, se departe prin automatizarea pompei de căldură.
reglează temperatura pe tur a agentului termic şi prin aceasta cir-
cuitul de încălzire. Pompa pentru circuitul secundar 2 pompează Preparearea de apă caldă menajeră prin intermediul
agentul termic prin intermediul ventilului de comutare cu 3 căi 3 pompei de căldură
fie spre boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră 4 fie Încălzirea de apă menajeră cu pompa de căldură 1 are, în starea
spre acumulatorul tampon 5 respectiv spre circuitele de încăl- de livrare, prioritate faţă de încălzire şi se realizează de preferinţă
zire. în orele cu tarif redus pe timpul nopţii prin comanda automată.
Prin pompele circuitelor de încălzire 6 şi 7 se transportă canti- Solicitarea de încălzire se realizează prin intermediul senzorului
tatea necesară de apă în circuitele de încălzire. pentru temperatura apei calde din boiler qR şi automatizare, care
Reglarea debitului din circuitele de încălzire se reglează prin des- comandă ventilul de comutare cu 3 căi 3. Temperatura pe tur
chiderea şi închiderea ventilelor termostatice ale radiatoarelor este crescută de automatizare la valoarea necesară pentru prepa-
(sau a ventilelor de la distribuitorul de căldură prin pardoseală) şi/ rarea apei calde menajere.
sau printr-o automatizare externă a circuitului de încălzire. Încălzirea adăugată a apei calde menajere se poate realiza prin
De asemenea, debitul rezultat din dimensionarea pompei circuitu- intermediul unei rezistenţe electrice qT (de ex. rezistenţa electrică
lui de încălzire6 şi 7 poate diferi de debitul din circuitul pompe- EHO). Dacă valoarea efectivă a senzorului pentru temperatura
lor de căldură (pompa pentru circuitul secundar 2). apei calde din boilerqR depăşeşte valoarea nominală reglată la
Recomandare: Suma debitelor volumetrice ale pompelor circuitu- automatizare, atunci automatizarea comută, prin intermediul ven-
lui de încălzire 6 şi 7 ar trebui să fie mai mică decât debitul tilului de comutare cu 3 căi 3, turul circuitului primar pe circuitul
volumetric al pompei pentru circuitul secundar 2. Pentru a ega- de încălzire.
liza diferenţa de cantităţi de apă, în paralel cu circuitul de încălzire
este prevăzut un acumulator tampon de agent termic5. Căldura Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul cazanu-
care nu este preluată de circuitele de încălzire se acumulează în lui pe combustibil solid
paralel în acumulatorul tampon de agent termic 5. Astfel se Dacă este atinsă temperatura reglată pentru apa din cazan la
obţine un regim de funcţionare echilibrat al pompelor de căldură automatizarea cazanului pe combustibil solid, se comută supapa
(durate de funcţionare lungi). de reglaj termic qZ a cazanului pe comustibil solid, iar acumulato-
Dacă la senzorul inferior de temperatură a apei din boiler 8 al rul tampon de agent termic 5 este încălzit. Dacă temperatura
acumulatorului tampon de agent termic 5 se atinge valoarea efectivă din acumulatorul tampon 5 atinge temperatura reglată la
reglată la automatizare, atunci se deconectează pompa de căl- termostatul de lucru qU al boilerului, pompa de circulaţie pentru
dură 1. Atunci circuitul de încălzire se va alimenta de la rezervo- încălzirea boilerului qI porneşte încălzirea boilerului 4, până ce
rul tampon de agent termic5. Pompa de căldură 1 porneşte din temperatura apei calde menajere de la termostatul de lucru qO al
6 nou, de abia după ce se coboară sub valoarea temperaturii nomi- boilerului pentru preparare de apă caldă menajeră atinge 4 60 °
nale la senzorul superior pentru temperatura apei din boiler 9 al C. Dacă temperatura efectivă la senzorul de temperatură qR al
acumulatorului tampon de agent termic 5. În cazul perioadelor automatizării pompei de căldură a depăşit valoarea reglată, pre-
de întrerupere efectuate de către ELECTRICA, circuitul de încăl- pararea de apă caldă menajeră cu ajutorul pompei de căldură 1
zire se alimentează cu căldură de la acumulatorul tampon de se blochează.
agent termic 5.
5835 122-8 RO

98 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

Schema hidraulică

Indicaţie
Componentele menţionate în schema hidraulică şi în lista „Aparate necesare“ trebuie verificate în privinţa utilizării lor pentru puterea pla-
nificată a instalaţiei de pompe de căldură.

A Circuit cu vană de amestec 1 KW Apă rece


B Circuitul cu vană de amestec 2 (încălzire prin pardoseală) RL retur
C Cazan cu combustibil solid Vitolig 100 VL tur
D Conductă cu cel puţin un DN mai mare decât restul conducte- WW Apă caldă menajeră
lor, totuşi min. DN 25 Alte detalii vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 101
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 99


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

Schemă de racordare

qW Contact de blocare realizat de ELECTRICA | deschisă


eQ Posibilitate de racordare a dispozitivului de blocare, de către ~ închisă
5835 122-8 RO

serviciul competent

100 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul secundar (continuare)

Aparate necesare

Poz. Denumire Număr Nr. com.


1 Pompă de căldură Vitocal 300 sau Vitocal 350 1 vezi Lista de preţuri
Viessmann
2 Pompa pentru agentul secundar 1
– Wilo RS 25-70R 7338850
– Grundfos UPS 25-60 7338851
3 Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire/preparare apă caldă menajeră 1
– putere de încălzire până la 18,5 kW 7814924
– putere de încălzire de la 18,5 kW * 1 7165482
4 Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră 1 vezi pag. 33 şi Lista
de preţuri Viessmann
5 Acumulator tampon de agent termic Vitocell 050, tip SVP (capacitate de 750 sau 1000 litri) 1 vezi Lista de preţuri
Viessmann
Distribuitor Modular-Divicon pentru circuitele de încălzire cu vană de amestec cu 3 căi şi câte 1 vezi Lista de preţuri
Viessmann
6 – Pompa circuitului de încălzire, circuit cu vană de amestec 1
7 – Pompa circuitului de încălzire, circuit cu vană de amestec 2
8 Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei din boiler din acumulatorul tampon (inferior) 1 7159671
9 Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei din boiler din acumulatorul tampon (superior) 1 7159671
qP Termostat pentru temperatura minimă în cazanul pe combustibil solid 1 de la instalator
qR Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei calde menajere (automatizarea pompei de căl- 1 7159671
dură)
qT Încălzire electrică suplimentară 1
– Rezistenţă electrică-EHO vezi Lista de preţuri
Viessmann
– Preparator instantaneu de apă caldă menajeră (pentru apă preîncălzită până la 50 °C) de la instalator
wP Grup de siguranţă 1 7143779
wQ Motorul vanei de amestec, circuitul cu vană de amestec 1 1 7450657
wW Motorul vanei de amestec, circuitul cu vană de amestec 2 1 7450657
wE Senzor de temperatură pe tur, circuit cu vană de amestec 1 1 9535163
wR Senzor de temperatură pe tur, circuit cu vană de amestec 2 1 9535163
wT Rampă de distribuţie pentru sistem Modular-Divicon 1 7147860
wZ Supapa diferenţială de presiune 2 la folosirea sistemului
Modular-Divicon, vezi
Lista de preţuri
Viessmann
wI Senzor de temperatură exterioară 1 Setul de livrare
wO Bloc de conectori 1 de la instalator
eP Releu contactor pentru activarea rezistenţei electrice 1 7814681
Încălzirea încăperii cu ajutorul cazanului pe combustibil solid Vitolig 100
qQ Releu contactor pentru pornirea/oprirea pompei de căldură prin contactul de blocare realizat 1 7814681
de ELECTRICA
wU Ridicarea temperaturii pe retur cu 1 7159062
qE – Pompă de circulaţie
qZ – supapă de reglaj termic
– clapetă unisens 6
qU Termostat de lucru din acumulatorul tampon de agent termic (superior) pentru pornirea/opri- 1 7151989
rea pompei de circulaţie qI
Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul cazanului pe combustibil solid Vitolig
100
qI Pompa de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler 1 vezi Lista de preţuri
Viessmann
qO Termostat de lucru din acumulatorul tampon de agent termic pentru pornirea/oprirea pompei 1 7151989
de circulaţie qI
5835 122-8 RO

*1
Pentru o putere de încălzire începând cu 18,5 kW recomandăm folosirea a 2 pompe pentru comutare încălzire/apă caldă. Pentru
aceasta pe lângă o a doua pompă de circulaţie este nevoie şi de un releu contactor, nr. comandă 7814 681.

VITOCAL 300/350 VIESMANN 101


Racordare hidraulică pe circuitul secundar - Instalaţii mari

7.1 Tipul de instalaţie 20 – Funcţionare în regim monovalent cu acumulator tampon


de agent termic
pentru pompe de căldură tip: WW/BW 240 până la WW/BW 280

Circuitul primat al pompei de căldură Recomandare: Suma debitelor volumetrice ale pompelor circuitu-
Dacă valoarea efectivă măsurată la senzorul de temperatură din lui de încălzire 5, 6 şi 7 ar trebui să fie mai mică decât debitul
partea superioară 2 a acumulatorului tampon 3 este mai mică volumetric al pompei pentru circuitul secundar 4.
decât valoarea reglată la automatizare, atunci pornesc pompa de Pentru a egaliza diferenţa de cantităţi de apă, în paralel cu circui-
căldură 1, pompa pentru agentul primar şi pompa pentru circuitul tul de încălzire este prevăzut un acumulator tampon de agent ter-
secundar 4. mic3. Căldura care nu este preluată de circuitele de încălzire se
acumulează în paralel în acumulatorul tampon de agent termic
Circuitul secundar al pompei de căldură 3.
Pompa de căldură 1 alimentează circuitele de încălzire cu căl- Astfel se obţine un regim de funcţionare echilibrat al pompelor de
dură. căldură (durate de funcţionare lungi).
Prin automatizarea încorporată în pompa de căldură1, se Dacă la senzorul inferior de temperatură a apei din boiler 8 al
reglează temperatura pe tur a agentului termic şi prin aceasta cir- acumulatorului tampon de agent termic 3 se atinge valoarea
cuitul de încălzire. Pompa pentru agentul secundar 4 pompează reglată la automatizare, atunci se deconectează pompa de căl-
agentul termic în acumulatorul tampon 3. dură 1. Atunci circuitele de încălzire se vor alimenta cu căldură
Prin pompele circuitelor de încălzire5, 6 şi 7 se transportă de la acumulatorul tampon de agent termic 3. Pompa de căldură
cantităţile necesare de apă în circuitele de încălzire. 1 porneşte din nou, de abia după ce se coboară sub valoarea
Reglarea debitului din circuitele de încălzire se reglează prin des- temperaturii nominale la senzorul superior pentru temperatura
chiderea şi închiderea ventilelor termostatice ale radiatoarelor apei din boiler 2 al acumulatorului tampon de agent termic 3.
(sau a ventilelor de la distribuitorul de căldură prin pardoseală) şi/ De asemenea, în cazul perioadelor de întrerupere efectuate de
sau printr-o automatizare externă a circuitului de încălzire. către ELECTRICA, circuitul de încălzire se alimentează de la acu-
De asemenea, debitul rezultat din dimensionarea pompei circuitu- mulatorul tampon de agent termic 3.
lui de încălzire5, 6 şi 7 poate diferi de debitul din circuitul
pompelor de căldură (pompa pentru circuitul secundar 4).

7
5835 122-8 RO

102 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul secundar - Instalaţii mari (continuare)

Schema hidraulică

Indicaţie
Componentele menţionate în schema hidraulică şi în lista „Aparate necesare“ trebuie verificate în privinţa utilizării lor pentru puterea pla-
nificată a instalaţiei de pompe de căldură.

A Circuit cu vană de amestec 1 VL tur


B Circuit cu vană de amestec 2 (încălzire prin pardoseală) WW Apă caldă menajeră
C Circuit de încălzire fără vană de amestec (opţional) Z Recirculare
KW Apă rece Alte detalii vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 104
RL retur 7
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 103


Racordare hidraulică pe circuitul secundar - Instalaţii mari (continuare)

Schemă de racordare

qI Releu contactor la tabloul de comandă


| deschisă
~ închisă

Aparate necesare

Poz. Denumire Număr Nr. com.


1 Pompă de căldură Vitocal 300, tip WW 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
2 Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei din boiler din acumulatorul tampon 1 7159671
(superior)
3 Acumulator tampon de agent termic Vitocell 050, tip SVP (capacitate de 750 sau 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
1000 litri)
4 Pompa pentru agentul secundar 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
Sistem Divicon de distribuţie a circuitului de încălzire cazane de dimensiuni 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
medii şi
5 – Racord pentru circuitul de încălzire cu pompă a circuitului de încălzire, circuit 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
de încălzire fără vană de amestec
6 – Racord circuit încălzire cu pompă a circuitului de încălzire, circuit cu vană de 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
amestec 1, şi vană de amestec cu 3 căi
7 – Racord circuit încălzire cu pompă a circuitului de încălzire, circuit cu vană de 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
amestec 2, şi vană de amestec cu 3 căi
8 Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei din boiler din acumulatorul tampon 1 7159671
(inferior)
9 Grup de siguranţă 1 7143779
7 qP Distribuitor pe tur şi colector pe retur 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
qQ Motorul vanei de amestec, circuitul cu vană de amestec 1 1 7450657
qW Motorul vanei de amestec, circuitul cu vană de amestec 2 1 7450657
qE Senzor de temperatură pe tur, circuit cu vană de amestec 1 1 9535163
qR Senzor de temperatură pe tur, circuit cu vană de amestec 2 1 9535163
qT Supapa diferenţială de presiune 2 de la instalator
qZ Posibilitate de racordare a dispozitivului de blocare prin deconectare de către 1 7162386
ELECTRICA
qU Senzor de temperatură exterioară 1 Setul de livrare
5835 122-8 RO

104 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul secundar - Instalaţii mari (continuare)

7.2 Tipul de instalaţie 21 - Funcţionare în regim bivalent alternativ pentru un sistem


cu conectarea în cascadă a pompelor de căldură, cu cazan până la 225 kW
Pentru instalaţii hoteliere, centre de recreere şi piscine
Pompă de căldură indicate: Tip WW/BW 240 până la WW/BW 280

Circuitul primat al pompei de căldură Instalaţiile de pompe de căldură cu această putere sunt realizate
Dacă valoarea efectivă măsurată la senzorul de temperatură din întotdeauna cu acumulator tampon de agent termic 3, pentru a
partea superioară 2 a acumulatorului tampon 3 este mai mică influenţa perioada de funcţionare şi debitele volumetrice şi a şunta
decât valoarea reglată la automatizare, atunci pornesc pompele perioadele de întrerupere (dimensionare vezi pag. 32). Căldura
de căldură 1, pompele pentru agentul primar şi pompele pentru care nu este preluată de circuitele de încălzire se acumulează în
circuitul secundar 4. paralel în acumulatorul tampon de agent termic 3. Dacă la sen-
zorul inferior de temperatură a apei din boiler 7 al acumulatorului
Circuitul secundar al pompelor de căldură şi al caza- tampon de agent termic 3 se atinge valoarea reglată la automati-
nului zarea pompei 1 , atunci se deconectează pompele de căldură1.
Pompele de căldură 1 alimentează circuitele de încălzire cu căl- Atunci circuitele de încălzire se vor alimenta cu căldură de la acu-
dură. mulatorul tampon de agent termic 3. Pompele de căldură 1 por-
Prin automatizarea încorporată în pompa de căldură1 1 , se nesc din nou, de abia după ce se coboară sub valoarea
reglează temperatura pe tur a agentului termic şi prin aceasta cir- temperaturii nominale la senzorul superior pentru temperatura
cuitul de încălzire. Pompele pentru agentul secundar 4 pom- apei din boiler 2 al acumulatorului tampon de agent termic 3.
pează agentul termic în acumulatorul tampon 3. Instalaţiile de pompe de căldură de acest tip garantează funcţio-
Prin pompele circuitelor de încălzire5 şi 6 se transportă canti- narea la consumul de bază până la punctul de bivalenţă dimensio-
tăţile necesare de apă în circuitele de încălzire. nat. Dacă punctul de bivalenţă este depăşit şi se înregistrează o
Reglarea debitului în circuitele de încălzire se realizează: prin cădere de temperatură în acumulatorul tampon 3 de agent ter-
deschiderea şi închiderea ventilelor termostatice ale radiatoarelor mic, cazanul intra în funcţiune ca a doua sursă de căldură şi asi-
(sau a ventilelor de la distribuitorul de căldură prin pardoseală) şi/ gură acoperirea sarcinii de vârf.
sau printr-o automatizare externă a circuitului de încălzire.
De asemenea, debitul rezultat din dimensionarea pompei circuitu- Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul cazanu-
lui de încălzire5 şi 6 poate diferi de debitul din circuitul pompe- lui
lor de căldură (pompe pentru circuitul secundar 4). Prepararea de apă caldă menajeră se realizează cu ajutorul caza-
Recomandare: Suma debitelor volumetrice ale pompelor circuitu- nului în combinaţie cu boilerul pentru preparare de apă caldă
lui de încălzire 5 şi 6 ar trebui să fie mai mică decât debitul menajeră 8 şi Vitotrans 222 9. Deblocarea se realizează prin
volumetric al pompei pentru circuitul secundar 4. intermediul automatizării Vitotronic a cazanului.

7
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 105


Racordare hidraulică pe circuitul secundar - Instalaţii mari (continuare)

Schema hidraulică

Indicaţie
Componentele menţionate în schema hidraulică şi în lista „Aparate necesare“ trebuie verificate în privinţa utilizării lor pentru puterea pla-
nificată a instalaţiei de pompe de căldură.

7
5835 122-8 RO

A Cazan E Conductă cu cel puţin 1 DN mai mare decât restul conducte-


B Circuit cu vană de amestec 1 lor, max. 1,5 m lungime
C Circuitul cu vană de amestec 2 (încălzire prin pardoseală) KW Apă rece
D Senzor de temperatură exterioară al cazanului T1 Senzor de temperatură
RL retur

106 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul secundar - Instalaţii mari (continuare)

VL tur Z Recirculare
WW Apă caldă menajeră Alte detalii vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 109

Schemă de racordare pentru automatizarea pompei de căldură 1

eP Comanda pompelor de căldură următoare | deschisă


eQ Vitotronic (automatizarea circuitului cazanului) ~ închisă
eW Releu contactor la tabloul de comandă

7
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 107


Racordare hidraulică pe circuitul secundar - Instalaţii mari (continuare)

Schemă de racordare pentru automatizarea primei pompe de căldură care urmează în ordinea de racordare

eW Releu contactor la tabloul de comandă

Schemă de racordare pentru automatizarea celei de-a doua pompe de căldură care urmează în ordinea de racor-
dare

eW Releu contactor la tabloul de comandă


5835 122-8 RO

108 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul secundar - Instalaţii mari (continuare)

Aparate necesare

Poz. Denumire Număr Nr. com.


1 Pompă de căldură Vitocal 300, tip WW max. 3 vezi Lista de preţuri
Viessmann
2 Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei din boiler din primul acumulator tampon 1 7159671
(superior)
3 Acumulator tampon de agent termic Vitocell 050, tip SVP (capacitate de 1000 litri) 2 3003625
4 Pompa pentru agentul secundar 1 vezi Lista de preţuri
Vitoset
Sistem Divicon de distribuţie a circuitului de încălzire cazane de dimensiuni medii şi 1 vezi Lista de preţuri
Viessmann
5 – Racord circuit încălzire cu pompă a circuitului de încălzire, circuit cu vană de amestec 1, 1 vezi Lista de preţuri
şi vană de amestec cu 3 căi Viessmann
6 – Racord circuit încălzire cu pompă a circuitului de încălzire, circuit cu vană de amestec 2, 1 vezi Lista de preţuri
şi vană de amestec cu 3 căi Viessmann
7 Senzor pentru înregistrarea temperaturii apei din boiler din cel de-al doilea acumulator tam- 1 7159671
pon (inferior)
qP Distribuitor pe tur şi colector pe retur 1 vezi Lista de preţuri
Viessmann
qQ Motorul vanei de amestec, circuitul cu vană de amestec 1 1 7450 657
qW Motorul vanei de amestec, circuitul cu vană de amestec 2 1 7450657
qE Senzor de temperatură pe tur, circuit cu vană de amestec 1 1 9535163
qR Senzor de temperatură pe tur, circuit cu vană de amestec 2 1 9535163
qT Supapa diferenţială de presiune 2 de la instalator
wE Grup de siguranţă câte 1 7143779
wZ Releu contactor pentru activarea primei pompe de căldură racordată ulterior 1 7814681
wU Releu contactor pentru activarea celei de-a doua pompe de căldură racordată ulterior 1 7814681
wI Posibilitate de racordare set pentru trecere la deconectare 1 7162386
wO Senzor de temperatură exterioară (pompă de căldură) 1 Setul de livrare
Încălzirea încăperii prin intermediul unui cazan cu putere de până la 225 kW
wP Clapetă de reglaj cu servomotor 1 vezi Lista de preţuri
Vitoset
wQ Clapetă de reglaj cu servomotor 1 vezi Lista de preţuri
Vitoset
wW Grup de siguranţă 1 7143783
wR Releu contactor pentru activarea cazanului 1 7814681
Prepararea de apă caldă menajeră cu ajutorul unui cazan cu putere de până la 225 kW
prin intermediul Vitotrans 222
8 Boiler pentru preparare a.c.m. Vitocell-L 100, tip CVL (500, 750 sau 1000 litri capacitate) 1 vezi Lista de preţuri
Viessmann
9 Vitotrans 222 cu 1 vezi Lista de preţuri
Viessmann
qO Pompă de circulaţie
qI Grup de amestec pentru Vitotrans 222 cu temperatură pe tur reglabilă liniar controlat 1 vezi Lista de preţuri
Viessmann
qZ Senzor pentru temperatura a.c.m. (inferior) (racord la conectorul % automatizării circuitului 1 Set de livrare pentru
cazanului) automatizarea cazanului
qU Senzor pentru temperatura a.c.m. (superior) (racord la conectorul %B automatizării cir- 1 Set de livrare pentru
cuitului cazanului) grupul de amestec
wT Releu contactor pentru activarea preparării apei calde menajere cu ajutorul cazanului 1 7814681

7
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 109


Racordare hidraulică pe circuitul secundar - Vitocal 300, tip BWC/WWC

8.1 Descrierea funcţionării componentelor instalaţiei

Circuit de încălzire
8 Pentru pompele de căldură este necesar un debit minim de agent
termic. Valorile indicate în fişa tehnică existentă trebuie neapă-
rat respectate.
Debitul minim poate fi asigurat fie cu ajutorul unui acumulator tam-
pon de agent termic fie printr-o supapă de suprapresiune. Supapa
de suprapresiune trebuie montată la circuitul de încălzire care se
află la cea mai mare distanţă de pompa de căldură. Astfel este
asigurată o cantitate minimă de apă pompată şi în cazul în care
ventilele termostatice sunt închise.
Circuitele de încălzire prin pardoseală trebuie dotate cu o termo-
cuplă (accesoriu).

Protecţie
Pentru a preveni blocarea pompelor de circulaţie pe perioadele
mai lungi de pauză (standby în timpul concediului, pompe ale cir-
cuitului de încălzire în timpul verii), toate pompele comandate
direct de automatizarea pompei de încălzire sunt pornite zilnic la
ora 13:00 preţ de 10 secunde.

Preselector hidraulic
La folosirea unui preselector hidraulic trebuie să ne asigurăm că Pentru automatizarea pompei de căldură, preselectorul hidraulic
debitul volumetric de pe circuitul primar este mai mare decât debi- reprezintă un acumulator tampon de dimensiuni reduse. De aceea
tul volumetric al pompei de căldură pe circuitul secundar. preselectorul tampon trebuie configurat ca un acumulator tampon
în reglajele automatizării.

Instalaţii fără acumulator tampon de agent termic


Pentru a asigura cantitatea minimă de agent termic, nu trebuie
montată nici o vană de amestec.

Rezervoare tampon de agent termic


Dacă este folosit un acumulator tampon de agent termic, debitul Dacă este folosit un acumulator tampon doar cu un racord de tur
volumetric pe circuitul secundar ar trebui să fie mai mare decât şi retur, acesta trebuie asigurat neapărat.
debitul volumetric pe circuitul primar.

5835 122-8 RO

110 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul secundar - Vitocal 300, tip BWC/WWC (continuare)

8.2 Schema de instalaţie 2 cu un circuit de încălzire direct, preparare de apă caldă


menajeră şi "natural cooling" în circuitul de încălzire

Schema hidraulică 8

A racord circuit primar (vezi de la pag. 59) D Distanţa min. de pozare 500 mm
B Racordul boilerului pentru preparare de apă caldă menajeră Alte detalii vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 112
(vezi de la pag. 34)
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 111


Racordare hidraulică pe circuitul secundar - Vitocal 300, tip BWC/WWC (continuare)

Schemă de racordare

| deschisă
~ închisă
L pompa circuitului de încălzire racordată intern (la montarea
unei termocuple pentru încălzirea prin pardoseală qO trebuie
desfăcută borna 14 şi conectată termocupla în serie.)

Aparate necesare

Poz. Denumire Număr Nr. com.


1 Pompă de căldură Vitocal 300 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
2 Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire/apă caldă 1 7814924
4 Vasul de expansiune cu membrană 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
qW Senzor de temperatură exterioară 1 Setul de livrare
qE Senzor pentru temperatura de ambianţă/telecomanda circuitului de încălzire 1 9532653
racordat direct
qT Supapa diferenţială de presiune 1 de la instalator
qZ Circuit de încălzire racordat direct (circuit de încălzire prin pardoseală) 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
qO Termocuplă (necesară doar pentru circuitul de încălzire prin pardoseală) în funcţie 7151729
de necesar
rO contact liber de potenţial pentru semnalizatorul de avarie (avertizoare acustice Setul de livrare
sau optice, de la instalator)
Opţiune „natural cooling“
qI Comutator de umiditate 1 7181418
wP Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire/răcire 1 7165482
wR Schimbător de căldură în plăci Vitotrans 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
wT Termostat cu protecţie la îngheţ 1 7179164
wZ Pompă de circulaţie (pompa circuitului de răcire pentru agentul primar) 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
conform dimensionării
wU Vană de amestec-3 (circuit de răcire primar) 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
wI Supapă cu bilă şi motor, cu 2 căi 1 7180573
rE Set de extensie „natural cooling“ 1 7179172
rR Senzor de temperatură pe turul circuitului pentru vană de amestec wU 1 9535163
rI
5835 122-8 RO

Pompă de circulaţie (pompa circuitului de răcire pentru agentul secundar) 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
conform dimensionării

112 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul secundar - Vitocal 300, tip BWC/WWC (continuare)

8.3 Schema de instalaţie 6 (a) cu un circuit de încălzire direct, un circuit de încălzire


cu vană de amestec, preparare de apă caldă menajeră, acumulator tampon de agent
termic şi „natural cooling“ în circuitul de încălzire cu vană de amestec
8
Schema hidraulică

A racord circuit primar (vezi de la pag. 34) D Distanţa min. de pozare 500 mm
B Racordul boilerului pentru preparare de apă caldă menajeră Alte detalii vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 114
(vezi de la pag. 34)
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 113


Racordare hidraulică pe circuitul secundar - Vitocal 300, tip BWC/WWC (continuare)

Schemă de racordare

| deschisă
~ închisă
L Termocuplă pentru încălzirea prin pardoseală qO trebuie
conectată în serie cu pompa circuitului de încălzirewW

Aparate necesare

Poz. Denumire Număr Nr. com.


1 Pompă de căldură Vitocal 300 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
2 Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire/apă caldă 1 7814924
4 Vasul de expansiune cu membrană 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
qW Senzor de temperatură exterioară 1 Setul de livrare
qE Senzor pentru temperatura de ambianţă al circuitului de încălzire racordat 1 9532653
direct/telecomandă
qR Senzor pentru temperatura de ambianţă/telecomanda circuitului de încălzire cu 1 9532653
vana de amestec
qT Supapa diferenţială de presiune 1 de la instalator
qZ Circuit de încălzire racordat direct (circuit de încălzire cu radiatoare) 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
qU
5835 122-8 RO

Circuit de încălzire cu vană de amestec (încălzire prin pardoseală) 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
qO Termocuplă (necesară doar pentru circuitul de încălzire prin pardoseală) în funcţie 7151729
de nece-
sar
wQ Pompa circuitului de încălzire racordat direct 1 vezi Lista de preţuri Vitoset

114 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul secundar - Vitocal 300, tip BWC/WWC (continuare)

Poz. Denumire Număr Nr. com.


wW Pompa circuitului de încălzire cu vană de amestec 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
wE Vană de amestec-3 (circuit de încălzire cu vană de amestec) 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
wO Senzor de temperatură pe turul circuitului pentru vană de amestecwE 1 9535163
rO contact liber de potenţial pentru semnalizatorul de avarie (avertizoare acustice Setul de livrare 8
sau optice, de la instalator)
Opţiune „Rezervoare tampon de agent termic“
6 Rezervoare tampon de agent termic 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
7 Senzor de temperatură pentru acumulatorul tampon inferior 1 7159671
8 Senzor de temperatură pentru acumulatorul tampon superior 1 7159671
Opţiune „natural cooling“
qI Comutator de umiditate 1 7181418
wP Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire/răcire 1 7165482
wR Schimbător de căldură în plăci Vitotrans 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
wT Termostat cu protecţie la îngheţ 1 7179164
wZ Pompă de circulaţie (pompa circuitului de răcire pentru agentul primar) 1 vezi Lista de preţuri Vitoset con-
form dimensionării
wU Vană de amestec-3 (circuit de răcire primar) 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
wI Supapă cu bilă şi motor, cu 2 căi 1 7180573
rE Set de extensie „natural cooling“ 1 7179172
rR Senzor de temperatură pe turul circuitului pentru vană de amestec wU 1 9535163

8.4 Schema de instalaţie 6 (b) cu un circuit de încălzire direct, un circuit de încălzire


cu vană de amestec, preparare de apă caldă menajeră, preselector hidraulic, genera-
tor de căldură extern şi „natural cooling“ în circuitul de încălzire cu vană de amestec

Schema hidraulică
5835 122-8 RO

A racord circuit primar (vezi de la pag. 34) C Generator de căldură extern (de ex. aparat mural pe combusti-
B Racordul boilerului pentru preparare de apă caldă menajeră bil gazos)
(vezi de la pag. 34) D Distanţa min. de pozare 500 mm

VITOCAL 300/350 VIESMANN 115


Racordare hidraulică pe circuitul secundar - Vitocal 300, tip BWC/WWC (continuare)

E Preselector hidraulic (debitul volumetric pe circuitul agentului


termic trebuie să fie mai mare decât debitul volumetric al pom-
pei de căldură pe circuitul secundar.)
Alte detalii vezi tabelul „Aparate necesare“ la pag. 116
8

Schemă de racordare

| deschisă L Termocuplă pentru încălzirea prin pardoseală qO trebuie


~ închisă conectată în serie cu pompa circuitului de încălzirewW
C Generator de căldură extern M Alimentarea generatorului de căldură extern (de la instalator)

Aparate necesare
Poz. Denumire Număr Nr. com.
1 Pompă de căldură Vitocal 300 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
2 Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire/apă caldă 1 7814924
4 Vasul de expansiune cu membrană 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
5835 122-8 RO

qW Senzor de temperatură exterioară 1 Setul de livrare


qE Senzor pentru temperatura de ambianţă/telecomanda circuitului de încălzire 1 9532653
racordat direct
qR Senzor pentru temperatura de ambianţă/telecomanda circuitului de încălzire cu 1 9532653
vana de amestec

116 VIESMANN VITOCAL 300/350


Racordare hidraulică pe circuitul secundar - Vitocal 300, tip BWC/WWC (continuare)

Poz. Denumire Număr Nr. com.


qT Supapa diferenţială de presiune 1 de la instalator
qZ Circuit de încălzire racordat direct (circuit de încălzire cu radiatoare) vezi Lista de preţuri Vitoset
qU Circuit de încălzire cu vană de amestec (încălzire prin pardoseală) vezi Lista de preţuri Vitoset
qO Termocuplă (necesară doar pentru circuitul de încălzire prin pardoseală) în funcţie 7151729
de nece-
sar
wQ Pompa circuitului de încălzire racordat direct 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
wW Pompa circuitului de încălzire cu vană de amestec 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
wE Vană de amestec-3 (circuit de încălzire cu vană de amestec) 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
wO Senzor de temperatură pe turul circuitului pentru vană de amestec wE 1 9535163
rO contact liber de potenţial pentru semnalizatorul de avarie (avertizoare acustice 1 Setul de livrare
sau optice, de la instalator)
Opţiune „Preselector hidraulic“ 9
6 Preselector hidraulic 1 vezi Lista de preţuri Vitoset
8 Senzor de temperatură pentru preselector hidrauluc/acumulator tampon 1 7159671
Opţiune „Generator de căldură extern“
3 Termostat de siguranţă 70 ºC pentru comutarea generatorului de căldură extern 2 de la instalator
9 Senzor de temperatură pentru vana de amestec „Generator de căldură extern“ 1 9535163
qP Vană de amestec „Generator de căldură extern“ 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
qQ Senzor de temperatură al apei din cazan pentru generatorul de căldură extern 1 de la instalator
tP Releu contactor pentru comanda generatorului de căldură extern 1 de la instalator
Opţiune „natural cooling“
qI Comutator de umiditate 1 7181418
wP Ventil de comutare cu trei căi pentru încălzire/răcire 1 7165482
wR Schimbător de căldură în plăci Vitotrans 1 vezi Lista de preţuri Viessmann
wT Termostat cu protecţie la îngheţ 1 7179164
wZ Pompă de circulaţie (pompa circuitului de răcire pentru agentul primar) 1 vezi Lista de preţuri Vitoset con-
form dimensionării
wI Supapă cu bilă şi motor, cu 2 căi 1 7180573
rE Set de extensie „natural cooling“ 1 7179172

Anexă

9.1 Normative / directive

Normative şi directive

Pentru proiectarea, instalarea şi funcţionarea instalaţiei trebuie respectate în special următoarele normative şi directive:

Normative şi directive general valabile

BImSchG Legea germană de protecţie a mediului înconjurător (SImSchG) Pompele de căldură sunt „instalaţii“
în accepţia Legii germane de protecţie a mediului înconjurător.
BImSchG face distincţie între instalaţii pentru care este nevoie de aprobare şi cele pentru care nu
este nevoie de aprobare (§§ 44, 22). Instalaţiile pentru care este nevoie de aprobare sunt prezentate
în continuare în dispoziţia 4. din Legea germană de protecţie amediului înconjurător (4. BImSchV).
Pompele de căldură, indiferent de ce tip, nu cad sub incidenţa ei. De aceea pentru pompele de căl-
dură sunt valabile articolele §§ 22 până la 25 din BImSchG, adică ele trebuie concepute şi folosite,
astfel încât să fie limitate la minimum neplăcerile şi deranjul pe care le pot provoca.
TA Lärm Trebuie respectate prevederile tehnice pentru protecţia la zgomot – TA Lärm – pentru limitarea zgo-
motelor produse de instalaţiile de pompe de căldură.
DIN 4108 Protecţia termică în clădirile înalte
DIN 4109 Protecţia fonică în clădirile înalte
VDI 2067 Calcularea rentabilităţii şi consumului instalaţiilor cu consum de căldură, baze tehnice de funcţionare
şi economice
VDI 2081 Reducerea zgomotului în instalaţiile de aerisire
VDI 2715 Reducerea zgomotului la instalaţiile de încălzire cu apă supraîncălzită
VDI 4640 Utilizarea tehnică a suprafeţelor-suport, instalaţii de pompe de căldură cu împământare
Fişa 1 şi 2
EN 12831 Instalaţii de încălzire în clădiri – Procedeul de calculare a sarcinii termice normate.

Dispoziţii pentru circuitele hidraulice


5835 122-8 RO

DIN 1988 Dispoziţii tehnice pentru instalaţiile de apă caldă menajeră


DIN 4807 Vase de expansiune partea V: Vase de expansiune cu membrană pentru instalaţiile de preaparare de
apă caldă menajeră

VITOCAL 300/350 VIESMANN 117


Anexă (continuare)

DVGW Arbeitsblatt W101 Directive pentru protecţia apei


1. Partea: Protecţia apei freatice
DVGW Arbeitsblatt W101 Instalaţii de preparare apă caldă menajeră şi de conducte de apă caldă menajeră;
Măsuri tehnice pentru reducerea pericolului de răspindire a bacteriei legionella
EN 806 Dispoziţii tehnice pentru instalaţiile de apă caldă menajeră
EN 12828 Sisteme de încălzire în clădiri:
Planificarea instalaţiilor de încălzire cu apă caldă

Dispoziţii pentru circuitele electrice

Racordul electric la reţea şi instalaţia electrică trebuie executate respectând normativele VDE (DIN VDE 0100) şi prevederile tehnice ale
ELECTRICA.

9 VDE 0100 Executarea instalaţiilor de curent de înaltă tensiune cu tensiuni nominale peste 1000 V.
VDE 0105 Funcţionarea instalaţiilor de curent de înaltă tensiune
EN 60335-1 şi -40 Siguranţa aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare
(VDE 0700-1 şi -40)
DIN VDE 0730 Partea 1/3.72 Dispoziţii pentru aparate cu acţionare electrică pentru uz casnic

Dispoziţii pentru circuitul agentului frigorific

DIN 8960 Agent frigorific, condiţii


DIN 8975 Instalaţii de răcire, reguli de siguranţă pentru configurare, dimensionare şi amplasare; dimensionare

Norme şi prevederi suplimentare pentru instalaţiilor de pompe de căldură bivalente

VDI 2050 Centrale de încălzire, principii tehnice pentru proiectare şi execuţie

9.2 Glosar

Dezgheţare Putere de răcire


Înlăturarea peliculei de gheaţă din vaporizatorul pompei de căl- Cantitatea de căldură care se poate extrage prin intermediul vapo-
dură pentru aer/apă prin alimentare cu căldură (la pompele de căl- rizatorului dintr-o sursă de căldură.
dură Viessmann dezgheţarea se realizează prin intermediul
circuitului de răcire). Agent frigorific
Substanţă cu temperatură de fierbere, care într-un circuit se eva-
Regim de funcţionare alternativ poră prin preluare de căldură şi prin transferul de căldură se liche-
Acoperirea necesarului de căldură cu ajutorul pompei de căldură fiază.
exclusiv în zilele de încălzire cu sarcină redusă (z.B. la Q N Geb <
50 %). În celelalte zile de încălzire acoperirea necesarului de căl- Circuit
dură se realizează cu ajutorul unui alt generator de căldură. Modificări de stare repetate ale unui agent de lucru prin alimentare
şi predare de energie într-un sistem închis.
Agent de lucru
Noţiune specială pentru agentul de răcire din instalaţiile cu pompe Indice de putere momentan
de căldură. Se calculează ca raport între puterea termică şi puterea electrică
absorbită a compresorului. Indicele de putere momentan poate fi
Indice de putere anual considerat o valoare de moment la un regim de funcţionare defini-
Se calculează ca raport între puterea termică şi puterea electrică tiv. Deoarece puterea termică este întotdeauna mai mare decât
a compresorului pe o anumită perioadă de timp, de ex. un an. Sim- puterea electrică absorbită de către compresor, indicele de putere
bol: ß momentan este întotdeauna > 1.
Simbol: ∊
Încălzire bivalentă
Sistem de încălzire, care acoperă necesarul de căldură al unei Monoenergetic
clădiri prin utilizarea a doi purtători de energie diferiţi (de ex. prin Instalaţie cu pompe de căldură, la care al doilea generator de căl-
pompa de căldură, a cărei capacitate de încălzire este completată dură funcţionează cu acelaşi tip de energie (curent electric).
de un al doilea generator de căldură).
Monovalent
Element de expansiune Pompa de căldură este singurul generator de căldură. Acest mod
Element al pompei de căldură între condensator şi vaporizator şi de funcţionare este indicat pentru toate încălzirile de temperatură
care serveşte la reducerea presiunii condensatorului la o presiune joasă cu temperatură pe tur de max. 55 °C.
a vaporizatorului corespunzătoare presiunii acestuia. Suplimen-
tar, elementul de dilatare reglează cantitatea de agent de lucru natural cooling
care trebuie utilizată în funcţie de solicitarea vaporizatorului. Metodă de economisire de energie pentru răcire cu ajutorul puterii
de răcire a sondelor amplasate în pământ.
5835 122-8 RO

Putere termică
Este puterea termică produsă de pompa de căldură.

118 VIESMANN VITOCAL 300/350


Anexă (continuare)

Înregistrarea puterii nominale Condensator


Puterea electrică max. absorbită a pompei de căldură care se Schimbătorul de căldură al unei pompe de căldură, în care canti-
poate realiza în regim de funcţionare permanent, în anumite con- tatea căldură este transmisă agentului termic prin lichefierea
diţii. Este determinantă numai pentru conectarea electrică la agentului de lucru.
reţeaua de alimentare şi este menţionată de către producător pe
plăcuţa cu caracteristici. Pompă de căldură
Dispozitive tehnice care preiau o cantitate de căldură la o tempe-
Eficienţă energetică normală ratură inferioară (circuitul rece) şi prin intermediul alimentării cu
Se calculează ca raport dintre timpul folosit respectiv consumat şi energie este transmisă la o temperatură mai mare (circuitul cald).
căldura folosită respectiv consumată. La utilizarea „circuitului rece“ se vorbeşte despre dispozitive de
răcire, iar la utilizarea „circuitului cald“ se vorbeşte despre pompe
Funcţionare în paralel de căldură.
Mod de funcţionare al încălzirii bivalente cu pompe de căldură;
acoperirea necesarului de căldură în toate zilele de încălzire prin Instalaţie cu pompe de căldură 9
intermediul pompei de căldură. Numai în puţine zile de încălzire Întreaga instalaţie compusă din instalaţie pentru sursa de căldură
se realizează acoperirea necesarului de vârf „în paralel“ cu pompa şi pompa de căldură.
de căldură prin intermediul altor generatoare de căldură.
Sursa de căldură
Vaporizator Mediu (sol, aer, apă), din care se extrage căldură prin intermediul
Schimbător de căldură al unei pompe de căldură, prin care se pompei de căldură.
extrage o cantitate de căldură prin intermediul vaporizării unui
agent de lucru al sursei de căldură. Instalaţie pentru sursa de cãldură (WQA)
Dispozitiv de captare a energiei dintr-o sursă de căldură şi de
Compresor transport al agentului termic între sursa de căldură şi „circuitul
Dispozitiv pentru transportul mecanic (prin comprimare) al vapori- rece“ al pompei de căldură inclusiv instalaţiile suplimentare.
lor de agent termic (de lucru). Se diferenţiază în funcţie de tipul
constructiv. Agent termic
Agent lichid sau gazos (de ex. apă sau aer), prin intermediul
căruia se transportă căldură.

9.3 Privire de ansamblu în procesul de proiectare al unei instalaţii de pompe de căl-


dură
1. Stabilirea datelor clădirii (ca ajutor, puteţi găsi o „listă pentru 3. Determinarea condiţiilor juridice şi financiare
pregătirea unei oferte pentru pompe de căldură“ la adresa de & Autorizarea pentru sursa de căldură (sondă amplasată în

internet www.viessmann.de: „Login Marktpartner“ > „Dokumen- pământ, puţ)


tation (documentaţie)“ > „Weitere (altele)“ & Posibilităţi de finanţare la nivel naţional sau local

& Determinarea sarcinii termice exacte a clădirii & Tarife la energie şi participarea întreprinderii de distribuţie a

DIN EN 12831: curentului electric din regiune.


& Determinarea necesarului de apă caldă menajeră 4. Determinarea interfeţelor şi a corespondenţelor
& Determinarea tipului de transfer de căldură (radiatoare sau & Sursa de căldură pentru pompa de căldură

încălzire prin pardoseală) & Sursa de căldură pentru instalaţia de încălzire

& Determinarea temperaturilor pe sistemul de încălzire (scop: & Instalaţia electrică (sursa de căldură).

temperaturi scăzute). 5. Contractarea firmei de forare


2. Dimensionarea pompei de căldură & Dimensionarea sondei amplasate în pământ (firma de forare)

& Determinarea modului de funcţionare a pompei de căldură & Încheierea contractului privind serviciile prestate

(monovalent, monoenergetic) (vezi pag. 16 şi 17) & Realizarea operaţiunilor de forare.

& Perioade de întrerupere posibile de către ELECTRICA (vezi 6. Lucrări la instalaţia electrică
pag. 16) & Cerere de instalare a contorului

& Stabilirea şi dimensionarea sursei de căldură (vezi de la & Aşezarea cablurilor de sarcină şi de comandă

pag. 18) & Amenajarea locurilor de amplasare a contoarelor.

& Dimensionarea boilerului pentru prepararea de apă caldă

menajeră (vezi pag. 33).

9.4 Software pentru proiectarea sondelor de căldură şi a câmpurilor pentru sonde de


căldură
Software Metodă Domeniu de utilizare Realizator
EWS Crank-Nicholson, Kelvinsche Model de simulare în sistem Tehnica energetică Huber
Linien-Quellentheorie pentru sol neomogen, sondă cu Zürich/Elveţia
tub dublu cu profil U
EED Funcţia de răspuns („g-Funk- Dimensionarea sondelor indivi- Uni Lund/Suedia
tion“) duale, câmpuri de sonde Uni Gießen/Germania
5835 122-8 RO

NUSOND Simulare 3-D sol program ştiinţific, sonde indivi- Polydynamics Engineering
duale, câmpuri de sonde Zürich/Elveţia
TRADIKON 3 D Simulare 3-D sol program ştiinţific, câmpuri de Uni Gießen/Germania
sonde,
sol cu apă freatică

VITOCAL 300/350 VIESMANN 119


Anexă (continuare)

9.5 Adresele producătorilor


& Întreprinderea de forare
Adresele firmelor care realizează foraje se pot obţine de la orga-
nele competente din ţară sau la adresa de internet www.
viessmann.de urmând link-ul: „Login Marktpartner“ > „Doku-
mentation (documentaţie)“ > „Weitere (altele)“.
& Doyma GmbH & Co.
Durchführungssysteme
Industriestraße 43
D-28876 Oyten
& Frank GmbH
Starkenburgstraße 1
9 D-64546 Mörfelden
& GEA Happel Klimatechnik GmbH
Südstraße 48
D-44625 Herne
& HAKA.GERODUR AG
Giessenstraße 3
CH-8717 Benken
& Landis & Staefa GmbH
Siemens Building Technologies
Hauptverwaltung
Friesstraße 20-24
D-60388 Frankfurt
& Tranter AG
Käthe-Paulus-Straße 9
D-31137 Hildesheim

5835 122-8 RO

120 VIESMANN VITOCAL 300/350


Index alfabetic (continuare)

A I
Acumulator tampon de agent termic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Încălzire parţială cu ajutorul instalaţiei solare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 65, 76, 79, 90, 98, 102, 105 Încălzire prin pardoseală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47, 76
Aerul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Indice de putere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Aerul din exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Indice de putere anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Agent de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Indice de putere momentan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Agent frigorific . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Agent termic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 23, 27, 118 Instalaţie cu regim de funcţionare liniar controlat . . . . . . . . . . . . . 65, 79
Alimentare electrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Instalaţie solară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51, 76
Amortizare fonică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Întreprinderea de distribuţie a curentului electric (EVU) . . . . . . . . . . 16
Amplasare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Investitionskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Apă de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Apa freatică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 28 L
Aumulator tampon de agent termic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Lance de încărcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 9
C M
Calcularea sarcinii de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Mod de funcţionare, monoenergetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Calitatea apei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Monoenergetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Cantitate minimă de apă pompată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Monovalent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Capacitate de căldură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Capacitate de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 N
Caracteristică de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Natural cooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 49, 73, 115, 118
Caracteristici pompe pentru circuitul de sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Nivel de presiune acustică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Cazan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Circuit de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 P
Circuit de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Parametri anuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Circuitul intermediar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Periaode de întrerupere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Colector amplasat în sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 21, 60 Perioadele de întrerupere (ocazinate de ELECTRICA) . . . . . . . . . . . 65
Colector solar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Piedere de presiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Colectori de suprafaţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Pierdere de presiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 24
Compresor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Plafoane de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Condens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 45, 47 Preparare a.c.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Condensator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 & cu ajutorul unui schimbător de căldură extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Conductibilitate termică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 & directă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Contor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Preparare apă caldă menajeră . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49


Costuri investiţionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Preparare apă piscină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 54
Preparare de apă caldă menajeră . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
D & în sistem de acumulare a.c.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Debit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Prepararea de apă caldă menajeră . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 51


Debit minim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65, 69, 79, 110 Prepararea de apă caldă menajeră pe baza energiei solare . . . . 51
Debit volumetric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Preparator instantaneu de agent termic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Dimensionarea sursei de căldură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 28, 31 Preparator instantaneu de apă caldă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Distanţa de pozare Preparator instantaneu de apă caldă menajeră . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
& la colectorii pentru sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Preselector hidraulic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110, 115
& la încălzirea prin pardoseală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Proiectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Distribuitor de agent primar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Punctul de bivalenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Puţ absorbant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 28
E Puţ aspirant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Eficienţă energetică normală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Puţ cu pompă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Energia termică anuală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Puţ drenant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
EVU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Putere de extracţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 22
EVU (Electrica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Putere de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47-48
Putere de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
F Putere termică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-18, 65, 118
Forări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 22 Puterea de preluare a căldurii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Funcţia de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Puterea de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Funcţionare
& bivalent-alternativă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 R
& bivalent-paralelă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Răcirea clădirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Radiatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
G Regia de apă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Generator de căldură extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Regim de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 49
Releu de control pentru presiunea apei sărate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rezistenţă electrică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Rezistenţă electrică EHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 33, 66, 69, 82
5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 121


Index alfabetic (continuare)

S T
Şahturi de distribuţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Temperatura agentului termic pe tur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Sarcina de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 33 Temperatura de alimentare a apei din boiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Sarcină de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 45, 47 Termoizolaţiae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Schimbător de căldură cu funcţie de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . 42, 45, 47 Termoizolaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Schimbător de căldură în plăci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 36, 41-42, 53 Termostatul de protecţie antiîngheţ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Schimbător de căldură pentru circuitul intermediar . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Tipuri de automatizări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Schimbător de căldură solar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Tyfocor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Schimbătorul de căldură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Scurt-circuit de aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 V
Separarea conductelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Valori limită pentru cupru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Separator de aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Vaporizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Separatorul de aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Vasul de expansiune cu membrană . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
9 Set de accesorii pentru apa sărată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Ventiloconvectoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Sistem de distribuţie Divicon pentru circuitul de încălzire . . . . . . . . 10 Volum în tuburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Sistem de încălzire de joasă temperatură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Sistemul răcire/încălzire prin pardoseală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Z
Sondă pentru sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 21 Zgomote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Suplimente de putere a pompei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Sursa de căldură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 18, 119
Sursa de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5835 122-8 RO

122 VIESMANN VITOCAL 300/350


5835 122-8 RO

VITOCAL 300/350 VIESMANN 123


Tipărit pe hârtie ecologică,
albită fără clor

Firma Viessmann îşi rezervă dreptul de a efectua modificări


tehnice!
5835 122-8 RO

Viessmann S.R.L.
RO-507075 Ghimbav
Braşov
E-mail: info-ro@viessmann.com
www.viessmann.com

124 VIESMANN VITOCAL 300/350