Sunteți pe pagina 1din 200

VIESMANN VITOCAL

Pompe de căldură sol/apă şi apă/apă


cu 1 şi 2 trepte, 5,8 până la 117,8 kW

Instrucţiuni de proiectare

Pompe de căldură cu acţionare electrică pentru încălzire şi VITOCAL 350-G


preparare de apă caldă menajeră în instalaţii de încălzire
monovalente sau bivalente. Tip BW, BWS, WW, BWC, WWC
■ Tip BW, WW, BWC, WWC 351.A
VITOCAL 200-G Pompe de căldură sol/apă şi apă/apă, cu 1 treaptă.
■ Tip BW, WW 351.A+BWS 351.A
Tip BWC,BWC-M Pompe de căldură sol/apă şi apă/apă, cu 2 trepte.
Pompă de căldură sol/apă, cu 1 treaptă,400 V~/230 V~.
VITOCAL 222-G, 242-G
VITOCAL 300-G
Tip BWT,BWT-M
Tip BW, BWS, WW, BWC, WWC Pompă de căldură tip compact, cu boiler pentru preparare de
■ Tip BW, WW, BWC, WWC 301.A apă caldă menajeră integrat,400 V~/230 V~.
Pompe de căldură sol/apă şi apă/apă, cu 1 treaptă.
■ Tip BW, WW 301.A+BWS 301.A VITOCAL 333-G, 343-G
Pompe de căldură sol/apă şi apă/apă, cu 2 trepte.
Tip BWT,BWT-NC
Pompă de căldură tip compact, cu boiler pentru preparare de
apă caldă menajeră integrat,400 V~.
Tp BWT-NC, cu funcţie de răcire „natural cooling“ integrată.

5835 541 RO 5/2011


Cuprins

Cuprins

1. Vitocal 200-G 1. 1 Descrierea produsului ............................................................................................... 6


■ Avantaje ................................................................................................................ 6
■ Stare de livrare ...................................................................................................... 6
1. 2 Date tehnice .............................................................................................................. 7
■ Date tehnice .......................................................................................................... 7
■ Dimensiuni ............................................................................................................ 9
■ Caracteristici tip BWC ........................................................................................... 10
■ Caracteristici tip BWC-M ....................................................................................... 15

2. Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW, 2. 1 Descrierea produsului ............................................................................................... 18


BWC, WWC 301.A06 .. A17 ■ Avantajele tipului BW, BWS, WW ......................................................................... 18
■ Stare de livrare tip BW, BWS, WW ....................................................................... 18
■ Avantaje la tipul BWC, WWC ................................................................................ 19
■ Stare de livrare tip BWC, WWC ............................................................................ 19
2. 2 Date tehnice .............................................................................................................. 20
■ Date tehnice Pompe de căldură sistem sol/apă: Tip BW, BWS şi BWC ............... 20
■ Date tehnice Pompe de căldură sistem apă/apă: Tip WW şi WWC ..................... 22
■ Dimensiuni tip BW, BWS, WW .............................................................................. 24
■ Dimensiuni tipul BWC, WWC ................................................................................ 25
■ Caracteristici tip BW, BWS, WW ........................................................................... 26
■ Caracteristici tip BWC, WWC ................................................................................ 31

3. Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW 3. 1 Descrierea produsului ............................................................................................... 36


301.A21 .. A45 ■ Avantaje ................................................................................................................ 36
■ Stare de livrare ...................................................................................................... 36
3. 2 Date tehnice .............................................................................................................. 37
■ Date tehnice Pompe de căldură sistem sol/apă: Tip BW, BWS ............................ 37
■ Date tehnice Pompe de căldură sistem apă/apă: Tip WW ................................... 38
■ Dimensiuni ............................................................................................................ 40
■ Caracteristici ......................................................................................................... 41

4. Vitocal 350-G, tip BW, BWS, WW, 4. 1 Descrierea produsului ............................................................................................... 44


BWC, WWC ■ Avantajele tipului BW, BWS, WW ......................................................................... 44
■ Stare de livrare tip BW, BWS, WW ....................................................................... 44
■ Avantaje la tipul BWC, WWC ................................................................................ 45
■ Stare de livrare tip BWC, WWC ............................................................................ 45
4. 2 Date tehnice .............................................................................................................. 46
■ Date tehnice Pompe de căldură sistem sol/apă: Tip BW, BWS şi BWC ............... 46
■ Date tehnice Pompe de căldură sistem apă/apă: Tip WW şi WWC ..................... 48
■ Dimensiuni tip BW, BWS, WW 351.A07 ............................................................... 50
■ Dimensiuni tip BW, BWS, WW 351.A18 ............................................................... 51
■ Dimensiuni tip BWC, WWC 351.A07 .................................................................... 52
■ Caracteristici tip BW, BWS, WW ........................................................................... 53
■ Caracteristici tip BWC, WWC ................................................................................ 55

5. Vitocal 222-G 5. 1 Descrierea produsului ............................................................................................... 56


■ Stare de livrare ...................................................................................................... 56
5. 2 Date tehnice .............................................................................................................. 57
■ Date tehnice .......................................................................................................... 57
■ Dimensiuni ............................................................................................................ 60
■ Caracteristici tip BWT ........................................................................................... 61
■ Caracteristici BWT-M ............................................................................................ 64

6. Vitocal 242-G 6. 1 Descrierea produsului ............................................................................................... 67


■ Stare de livrare ...................................................................................................... 68
6. 2 Date tehnice .............................................................................................................. 69
■ Date tehnice .......................................................................................................... 69
■ Dimensiuni ............................................................................................................ 72
■ Caracteristici tip BWT ........................................................................................... 73
■ Caracteristici BWT-M ............................................................................................ 76

7. Vitocal 333-G 7. 1 Descrierea produsului ............................................................................................... 79


■ Stare de livrare ...................................................................................................... 79
7. 2 Date tehnice .............................................................................................................. 81
■ Date tehnice .......................................................................................................... 81
5835 541 RO

■ Dimensiuni ............................................................................................................ 84
■ Caracteristici tip BWT, BWT-NC ........................................................................... 85

2 VIESMANN VITOCAL
Cuprins (continuare)

8. Vitocal 343-G 8. 1 Descrierea produsului ............................................................................................... 88


■ Stare de livrare ...................................................................................................... 89
8. 2 Date tehnice .............................................................................................................. 90
■ Date tehnice .......................................................................................................... 90
■ Dimensiuni ............................................................................................................ 92
■ Caracteristici tip BWT ........................................................................................... 93

9. Boilere pentru preparare a.c.m. 9. 1 Vitocell 100-V, tip CVW ............................................................................................ 96

10. Accesorii pentru instalare 10. 1 Privire de ansamblu Accesorii pentru instalare ......................................................... 99
10. 2 Circuit primar ............................................................................................................ 104
■ Set teci de imersie pentru circuitul primar ............................................................. 104
■ Pachet de accesorii pentru circuit din sol (pompă primară comună) .................... 104
■ Pachet de accesorii pentru circuit din sol (pompe primare montate) .................... 105
■ Presostat pentru circuitul agentului termic primar ................................................. 106
■ Pompă primară ..................................................................................................... 106
■ Distribuitor de agent termic primar pentru colectorii geotermali ............................ 108
■ Distribuitor circuit din sol pentru sondele de sol/ colectoarele din sol ................... 109
■ Agent termic „Tyfocor“ .......................................................................................... 111
■ Instalaţie de umplere ............................................................................................. 111
10. 3 Accesorii hidraulice pentru racordare ....................................................................... 111
■ Module hidraulice .................................................................................................. 111
■ Set de racordare circuit primar/circuit secundar ................................................... 113
■ Set de racordare tur/retur circuit de încălzire ........................................................ 113
■ Set de racordare premontaj .................................................................................. 114
■ Set de racordare recirculare ................................................................................. 114
10. 4 Circuit secundar (circuit de încălzire) ........................................................................ 115
■ Contor de căldură ................................................................................................. 115
■ Unitate de aerisire ................................................................................................. 115
■ Preparator instantaneu de agent termic ................................................................ 116
■ Pompă pentru agentul secundar în sistemul de acumulare a.c.m. ....................... 116
■ Grup de siguranţă ................................................................................................. 118
10. 5 Preparare a.c.m. cu Vitocell 100-V, tip CVW ............................................................ 118
■ Rezistenţă electrică EHE ...................................................................................... 118
■ Set schimbător de căldură circuit solar ................................................................. 118
■ Anod pe curent furnizat de o sursă independentă ................................................ 118
■ Elemente de siguranţă conform DIN 1988 ............................................................ 118
10. 6 Preparare a.c.m. cu schimbător de căldură extern ................................................... 120
■ Pompă de încărcare a acumulatorului .................................................................. 120
■ Supapă cu bilă şi servomotor, cu 2 căi (DN 32) .................................................... 120
10. 7 Preparare a.c.m. cu acumulator integrat .................................................................. 120
■ Elemente de siguranţă conform DIN 1988 ............................................................ 120
■ Anod pe curent furnizat de o sursă independentă ................................................ 120
10. 8 Accesorii pentru montaj ............................................................................................ 121
■ Postament pentru montaj în construcţia nefinisată ............................................... 121
■ Set pâlnie de evacuare ......................................................................................... 121
■ Panouri de mascare .............................................................................................. 121
■ Suport pentru transport ......................................................................................... 121
10. 9 Răcire ....................................................................................................................... 122
■ NC-Box ................................................................................................................. 122
■ Senzor de temperatură aplicat .............................................................................. 123
■ AC-Box .................................................................................................................. 123
■ Accesorii de racordare pentru AC-Box ................................................................. 124
■ Set de racordare ................................................................................................... 124
■ Set de extensie „natural cooling” .......................................................................... 125
■ Ventil de comutare cu 3 căi (R 1¼) ....................................................................... 125
■ Termostat de protecţie la îngheţ ........................................................................... 125
■ Senzor de umiditate .............................................................................................. 125
■ Senzor pentru temperatura de ambianţă pentru circuit de răcire separat ............. 125
■ Convectori cu ventilator ........................................................................................ 125
10.10 Solar pentru Vitocal 242-G, 343-G ........................................................................... 128
■ Colectori solari ...................................................................................................... 128
■ Racord circuit solar ............................................................................................... 128
■ Senzor de temperatură la colector ........................................................................ 128
■ Solar-Divicon,Tip PS10 ......................................................................................... 128
■ Agent termic „Tyfocor LS“ ..................................................................................... 129
5835 541 RO

11. Indicaţii de proiectare 11. 1 Alimentare electrică şi tarife ...................................................................................... 129


■ Procesul de înregistrare ........................................................................................ 129

VITOCAL VIESMANN 3
Cuprins (continuare)

11. 2 Cerinţe pentru amplasare ......................................................................................... 129


■ Montarea Vitocal 200-G, 300-G, 350-G ................................................................ 130
■ Montarea Vitocal 222-G, 242-G, 333-G, 343-G .................................................... 132
■ Volumul minim al încăperii .................................................................................... 133
11. 3 Racorduri electrice pentru încălzire şi preparare a.c.m. ........................................... 134
■ Întreruperea alimentării electrice de către ELECTRICA ....................................... 135
■ Racorduri electrice pentru pompa de căldură treapta 1: Vitocal 200-G, 300-G, 350-
G ........................................................................................................................... 135
■ Racorduri electrice pentru pompa de căldură treapta 2: Vitocal 300-G, 350-G .... 136
■ Conexiuni electrice: Vitocal 222-G, 242-G, 333-G, 343-G .................................... 137
11. 4 Racorduri hidraulice pentru pompa de căldură treapta 1: Vitocal 200-G, 300-G, 350-
G ............................................................................................................................... 138
■ Circuit primar, tip BW, BWC (sol-apă) .................................................................. 138
■ Circuit primar, tip WW, WWC (apă-apă) ............................................................... 139
11. 5 Racorduri hidraulice pentru pompa de căldură cu două trepte, cascadă de pompe
de căldură: Vitocal 300-G, 350-G ............................................................................. 140
■ Circuit primar cu două trepte, tip BW+BWS (sol-apă) .......................................... 140
■ Circuit primar cu două trepte, tip WW+BWS (apă-apă) ........................................ 142
■ Racordarea modelului cu două trepte la exemplele de instalaţie tip BW/WW+BWS 143
■ Racordarea pompelor de căldură în cascadă în exemplele de instalaţii ............... 145
11. 6 Racorduri hidraulice Vitocal 222-G, 242-G, 333-G, 343-G ....................................... 145
■ Tipuri recomandate de pozare a tuburilor flexibile pentru circuitul primar ............ 145
■ Dispunerea tablelor de fixare şi a consolei de racordare ...................................... 145
■ Dispunerea conductei de evacuare pentru supapa de siguranţă .......................... 147
11. 7 Dimensionarea pompei de căldură ........................................................................... 147
■ Regim de funcţionare monovalent ........................................................................ 147
■ Mod de funcţionare monoenergetic ...................................................................... 148
■ Regim de funcţionare bivalent .............................................................................. 148
■ Supliment pentru prepararea a.c.m. în regim de funcţionare monovalent ............ 148
■ Supliment pentru funcţionare redusă .................................................................... 149
11. 8 Surse de căldură pentru pompele de căldură sol/apă .............................................. 149
■ Protecţie la îngheţ ................................................................................................. 149
■ Colector geotermal ................................................................................................ 149
■ Distribuitor necesar de sol şi circuite de tuburi la ³E= 25 W/m2 ............................ 150
■ Sondă geotermală ................................................................................................. 153
■ Sonde geotermale şi distribuitoare de sol la ³E = 50 W/m .................................... 154
■ Vas de expansiune pentru circuitul primar ............................................................ 156
■ Conducte circuit primar ......................................................................................... 156
■ Adaosuri (procentuale) de putere a pompei la funcţionarea cu Tyfocor ............... 158
11. 9 Sursă de căldură pentru pompe de căldură apă/apă ................................................ 158
■ Apă freatică ........................................................................................................... 158
■ Determinarea cantităţii necesare de apă freatică ................................................. 159
■ Autorizaţie pentru o instalaţie de pompe de căldură pentru apă freatică/apă ....... 159
■ Dimensionarea schimbătorului de căldură pentru circuitul primar ........................ 160
■ Apă de răcire ......................................................................................................... 160
11.10 Încălzire/Răcire ......................................................................................................... 161
■ Circuit de încălzire ................................................................................................ 161
■ Distribuţia pentru circuitul de încălzire şi de căldură ............................................. 161
■ Regim de răcire ..................................................................................................... 162
11.11 Instalaţii cu acumulator tampon de agent termic ...................................................... 162
■ Acumulator tampon de agent termic conectat în paralel ....................................... 162
■ Acumulator tampon de agent termic pentru optimizarea timpului de funcţionare . 163
■ Acumulator tampon de agent termic pentru acoperirea necesarului în perioadele
de întrerupere ....................................................................................................... 163
11.12 Caracteristicile apei şi agentul termic ....................................................................... 163
■ Apă menajeră ........................................................................................................ 163
■ Agent termic .......................................................................................................... 163
■ Agent termic pe circuitul solar (cu excepţia Vitocal 222-G, 333-G) ...................... 163
■ Agent termic circuit primar (circuit de sol) ............................................................. 164
11.13 Preparare de apă caldă menajeră ............................................................................ 164
■ Descrierea funcţionării pentru preparare a.c.m. .................................................... 164
■ Racordarea circuitului secundar(racordare conform DIN 1988) ........................... 165
■ Ventil de siguranţă ................................................................................................ 166
■ Racordarea hidraulică simplă a boilerului pentru preparare de apă caldă mena-
jeră ........................................................................................................................ 166
■ Racordare hidraulică simplă sistem de acumulare a.c.m. .................................... 168
11.14 Regim de răcire ........................................................................................................ 172
5835 541 RO

■ Tipuri constructive şi configurare .......................................................................... 172


■ Funcţie de răcire „natural cooling“ ........................................................................ 172
■ Funcţie de răcire „active cooling“ .......................................................................... 174

4 VIESMANN VITOCAL
Cuprins (continuare)

11.15 Încălzirea apei din piscină (cu excepţia Vitocal 200-G) ............................................ 177
■ Racordarea hidraulică a piscinei ........................................................................... 177
■ Dimensionarea schimbătorului de căldură în plăci ............................................... 177
11.16 Racordarea unei instalaţii termice solare (numai pentru Vitocal 300-G, 350-G, 242-
G,343-G) ................................................................................................................... 178
■ Racordarea colectorilor solari la Vitocal 242-G, 343-G ........................................ 178
■ Dimensionarea vasului de expansiune pentru circuitul solar ................................ 179

12. Automatizare pompă de căldură 12. 1 Vitotronic 200, tip WO1B .......................................................................................... 180
■ Structură şi funcţii. ................................................................................................ 180
■ Ceas programator ................................................................................................. 182
■ Setarea programelor de funcţionare ..................................................................... 182
■ Funcţia de protecţie contra îngheţului ................................................................... 182
■ Setarea caracteristicilor de încălzire şi răcire (înclinare şi nivel) .......................... 182
■ Instalaţii de încălzire cu acumulator tampon pentru apa de încălzire sau cu pre-
selector hidraulic ................................................................................................... 183
■ Senzor de temperatură exterioară ........................................................................ 183
12. 2 Date tehnice Vitotronic 200, tip WO1B ..................................................................... 184

13. Accesorii pentru automatizări 13. 1 Prezentare generală Accesorii de automatizări ........................................................ 184
13. 2 Telecomenzi ............................................................................................................. 185
■ Vitotrol 200A ......................................................................................................... 185
13. 3 Senzori ...................................................................................................................... 186
■ Senzor de temperatură aplicat .............................................................................. 186
■ Senzor de temperatură aplicat ca senzor de temperatură pe turul instalaţiei ....... 186
■ Senzor pentru temperatura apei calde menajere din boiler .................................. 186
13. 4 Accesorii de automatizare, general .......................................................................... 187
■ Releu contactor auxiliar ........................................................................................ 187
■ Soclu de montaj pentru unitatea de comandă ...................................................... 187
■ Releu de monitorizare a fazelor ............................................................................ 187
■ Distribuitor de KM-BUS ......................................................................................... 187
13. 5 Reglarea temperaturii apei din piscină ..................................................................... 188
■ Termostat pentru reglarea temperaturii apei din piscină ....................................... 188
13. 6 Extensie pentru automatizare circuit de încălzire pentru circuit de încălzire cu vană
de amestec M2 (comandă directă prin intermediul Vitotronic) .................................. 188
■ Servomotor pentru vana de amestec .................................................................... 188
13. 7 Extensie pentru automatizarea circuitului de încălzire cu vană de amestec M2/M3
(comandă prin intermediul KM-BUS al Vitotronic) .................................................... 188
■ Set de extensie pentru vana de amestec cu servomotor integrat pentru vana de
amestec ................................................................................................................ 188
■ Set de extensie pentru vana de amestec cu servomotor separat ......................... 189
13. 8 Extensie pentru automatizarea circuitului de încălzire, general ................................ 190
■ Termostat de lucru imersat ................................................................................... 190
■ Termostat aplicat .................................................................................................. 190
13. 9 Extensii de funcţii ...................................................................................................... 191
■ Extensie externă H1 .............................................................................................. 191
13.10 Tehnică de comunicare ............................................................................................ 191
■ Vitocom 100, tip GSM ........................................................................................... 191
■ Vitocom 200, tip GP1 ............................................................................................ 192
■ Vitocom 300, tip FA5, FI2, GP2 ............................................................................ 192
■ Modul de comunicare LON ................................................................................... 194
■ Modul de comunicare LON pentru comandă în cascadă ...................................... 194
■ Cablu de legătură LON pentru schimbul de informaţii între automatizări ............. 194
■ Prelungitor pentru cablul de legătură .................................................................... 195
■ Rezistenţă terminală ............................................................................................. 195

14. Index alfabetic .............................................................................................................................................. 196


5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 5
Vitocal 200-G

1.1 Descrierea produsului


Avantaje
1
A Automatizare digitală pentru pompă de căldură Vitotronic 200,
comandată de temperatura exterioară
B Condensator
C Vaporizator
D Compresor Compliant Scroll ermetizat
E Pompă de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler
F Pompă agent primar

■ Costuri de exploatare reduse datorită coeficientului COP înalt (COP ■ Automatizare Vitotronic uşor de utilizat, cu afişaj textual şi grafic,
= Coefficient of Performance) conform EN 14511: până la 4,5 (sol 0 pentru regim de încălzire comandat de temperatura exterioară şi
°C/apă 35 °C). funcţie „natural cooling“.
■ Regim de lucru monovalent pentru încălzire şi preparare de apă ■ Cu posibilitate de montare temporară a unei încălziri electrice supli-
caldă menajeră. mentare, de exemplu pentru uscarea stratului de şapă.
■ Temperaturi tur maxime până la 60 °C. ■ Montaj simplu datorită pompei de circulaţie de înaltă eficienţă inte-
■ Cu nivel redus de zgomot şi de vibraţii datorită construcţiei optimi- grate, pentru circuitul de apă sărată şi de încălzire precum a pompei
zate cu izolaţie fonică - Putere fonică < 45 dB(A). de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler.

Stare de livrare
■ Pompă de căldură completă, tip constructiv compact. ■ Pompă de circulaţie de înaltă eficienţă încorporată (corespunzând
■ Automatizare incorporată pentru pompe de căldură cu senzor de Etichetei energetice A)pentru circuitul de încălzire.
temperatură exterior şi pe retur. ■ Pompa de circulaţie încorporată pentru încălzirea apei din boiler.
■ Limitarea electronică a curentului de pornire (nu la tipul BWC ■ Grup de siguranţă cu supapă de siguranţă, manometru şi aerisitor.
201.A06). ■ Posibilitatea montării unui preparator instantaneu de apă caldă
■ Picioare reglabile fonoabsorbante. menajeră.
■ Pompă de circulaţie de înaltă eficienţă încorporată (corespunzând
Etichetei energetice A) pentru circuitul de apă sărată.
5835 541 RO

6 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 200-G (continuare)

1.2 Date tehnice


Date tehnice
1
Aparate 400 V
Tip BWC 201.A 06 08 10 13 17
Date privind puterea conform EN 14511 (B0/W35 °C, diferenţă
tur-retur 5 K)
Putere calorică nominală kW 5,76 7,63 9,74 13,00 17,20
Putere de răcire kW 4,51 6,01 7,69 10,34 13,66
Putere electrică absorbită kW 1,34 1,74 2,21 2,86 3,81
Indice de putere ∊ (COP) 4,30 4,40 4,41 4,54 4,52
Date privind puterea conform EN 14511 (B0/W35 °C, diferenţă
tur-retur 10 K)
Putere calorică nominală kW 5,87 7,99 9,97 13,66 17,46
Putere de răcire kW 4,66 6,36 7,94 10,99 14,11
Putere electrică absorbită kW 1,30 1,76 2,18 2,87 3,61
Indice de putere ∊ (COP) 4,53 4,55 4,57 4,76 4,84
Apă din sol (circuit primar)
Capacitate l 1,1 1,4 1,9 2,4 3,7
Debit volumetric min. (interval 5 K) l/h 820 1100 1420 1900 2520
Înălţime de pompare disponibilă (la debit volume- mbar 640 640 640 780 740
tric minim)
Temperatura maximă pe tur °C 25 25 25 25 25
Temperatură min. pe tur °C -5 -5 -5 -5 -5
Agent termic (circuit secundar)
Capacitate l 1,1 1,4 1,9 2,4 3,7
Debit volumetric min. (interval 10 K) l/h 520 660 850 1100 1500
Înălţime de pompare disponibilă (la debit volume- mbar 630 600 580 600 545
tric minim)
Temperatura maximă pe tur °C 60 60 60 60 60
Parametri electrici pompă de căldură
Tensiune nominală compresor 3/N/PE 400 V/50 Hz
Curent nominal compresor A 5,5 6,0 8,0 10,0 15,0
Curent pornire compresor A 25,0 14,0 20,0 22,0 25,0
(cu limitarea electronică a curentului de pornire,
nu la tipul BWC 201.A06)
Curent pornire compresor în caz de blocare a A 26,0 35,0 48,0 64,0 75,0
rotorului
Siguranţă compresor A C16A B16A B16A B16A B20A
3 poli 3 poli 3 poli 3 poli 3 poli
Clasă de protecţie I
Parametrii electrici pentru automatizare
Tensiune nominală 1/N/PE 230 V/50 Hz
Siguranţe B16A
Siguranţe 2 x T6,3AH/250 V
Putere electrică max. absorbită W 1000
Putere consumată în regim de lucru W 5
Circuit de răcire
Agent de lucru R 410 A
Cantitate de umplere kg 1,2 1,45 1,7 2,2 2,9
Compresor Tip Scroll Hermetik
Presiunea de lucru admisibilă
Circuit primar bar 3
Circuit secundar bar 3
Dimensiuni
Lungime totală mm 844
Lăţime totală mm 600
Înălţimea totală (panou de comandă deschis) mm 1155
Racorduri
Turul şi returul circuitului primar G 1½
Turul şi returul circuitului de încălzire G 1½
Greutate kg 113 117 129 135 148
Putere acustică (dimensiuni conform EN 12102/
EN ISO 9614-2) Nivelul cumulat estimat de putere
acustică la B0 °C (±3 K)/W35 °C (±5 K)
5835 541 RO

– la puterea calorică nominală dB(A) 43 44 44 44 45

VITOCAL VIESMANN 7
Vitocal 200-G (continuare)

Aparate 230 V
Tip BWC-M 201.A 06 08 10
Date privind puterea conform EN 14511 (B0/W35 °C, diferenţă
tur-retur 5 K)
1 Putere calorică nominală kW 5,61 7,54 9,70
Putere de răcire kW 4,35 5,94 7,61
Putere electrică absorbită kW 1,36 1,72 2,25
Indice de putere ∊ (COP) 4,13 4,39 4,31
Date privind puterea conform EN 14511 (B0/W35 °C, diferenţă
tur-retur 10 K)
Putere calorică nominală kW 5,75 7,57 9,97
Putere de răcire kW 4,53 6,01 7,97
Putere electrică absorbită kW 1,32 1,68 2,14
Indice de putere ∊ (COP) 4,37 4,50 4,65
Apă din sol (circuit primar)
Capacitate l 1,1 1,4 1,9
Debit volumetric min. (interval 5 K) l/h 820 1100 1420
Înălţime de pompare disponibilă (la debit volume- mbar 640 640 640
tric minim)
Temperatura maximă pe tur °C 25 25 25
Temperatură min. pe tur °C -5 -5 -5
Agent termic (circuit secundar)
Capacitate l 1,1 1,4 1,9
Debit volumetric min. (interval 10 K) l/h 520 660 850
Înălţime de pompare disponibilă (la debit volume- mbar 630 600 580
tric minim)
Temperatura maximă pe tur °C 60 60 60
Parametri electrici pompă de căldură
Tensiune nominală compresor 1/N/PE 230 V/50 Hz
Curent nominal compresor A 16,0 17,1 23,0
Curent pornire compresor A <45 <45 <45
(cu limitarea electronică a curentului de pornire,
nu la tipul BWC 201.A06)
Curent pornire compresor în caz de blocare a A 58,0 67,0 97,0
rotorului
Siguranţă compresor A B20A B20A B25A
1 pol 1 pol 1 pol
Clasă de protecţie I
Parametrii electrici pentru automatizare
Tensiune nominală 1/N/PE 230 V/50 Hz
Siguranţe B16A
Siguranţe 2 x T6,3AH/250 V
Putere electrică max. absorbită W 1000
Putere consumată în regim de lucru W 5
Circuit de răcire
Agent de lucru R 410 A
Cantitate de umplere kg 1,2 1,45 1,7
Compresor Tip Scroll Hermetik
Presiunea de lucru admisibilă
Circuit primar bar 3
Circuit secundar bar 3
Dimensiuni
Lungime totală mm 844
Lăţime totală mm 600
Înălţimea totală (panou de comandă deschis) mm 1155
Racorduri
Turul şi returul circuitului primar G 1½
Turul şi returul circuitului de încălzire G 1½
Greutate kg 115 119 131
Putere acustică (dimensiuni conform EN 12102/
EN ISO 9614-2) Nivelul cumulat estimat de putere
acustică la B0 °C (±3 K)/W35 °C (±5 K)
– la puterea calorică nominală dB(A) 43 44 44
5835 541 RO

8 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 200-G (continuare)

Dimensiuni

524
449
1

87
< 42 V 230 V~

E
C
D

1155
B
962
889
792
727
662
576

A
133

496
361
182
125
E D 67

A
230 V~ B
C
< 42 V
844
784

600

A Retur circuit de încălzire şi boiler de preparare a.c.m. D Turul circuitului primar (admisie sol)
B Tur boiler de preparare a.c.m. E Returul circuitului primar (ieşire sol)
C Tur circuit de încălzire
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 9
Vitocal 200-G (continuare)

Caracteristici tip BWC


Tipul BWC 201.A06
1 Parametri de putere
DE Punct de lucru W °C 35
10 F B °C -5 0 2 10 15
G Putere de încălzire kW 4,97 5,76 6,06 7,29 8,30
D Putere de răcire kW 3,72 4,51 4,83 6,08 7,10
8 Putere electrică kW 1,35 1,34 1,33 1,30 1,30
E
absorbită
F Indice de putere ∊ 3,69 4,30 4,56 5,59 6,39
6 G (COP)
A
Punct de lucru W °C 45
4
B °C -5 0 2 10 15
Putere în kW

B G Putere de încălzire kW 4,78 5,51 5,83 7,09 7,97


2 F Putere de răcire kW 3,19 3,95 4,27 5,55 6,44
C E Putere electrică kW 1,72 1,68 1,68 1,66 1,65
D absorbită
0 Indice de putere ∊ 2,79 3,27 3,47 4,28 4,84
-10 -5 0 5 10 15 20 25 (COP)
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C
Punct de lucru W °C 55
B °C 0 2 10 15
8 Putere de încălzire kW 5,29 5,58 6,76 7,56
Indice de putere COP

D
Putere de răcire kW 3,30 3,61 4,83 5,63
6 E Putere electrică kW 2,13 2,12 2,08 2,07
F absorbită
4 G Indice de putere ∊ 2,48 2,63 3,26 3,66
(COP)
2
Punct de lucru W °C 60
0 B °C 2 10 15
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Putere de încălzire kW 5,40 6,52 7,31
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C Putere de răcire kW 3,20 4,37 5,18
Putere electrică kW 2,37 2,31 2,29
absorbită
A Putere de încălzire
Indice de putere ∊ 2,28 2,82 3,19
B Putere de răcire
(COP)
C Putere electrică absorbită
D THV = 35 °C
E THV = 45 ℃
F THV = 55 ℃
G THV = 60 ℃
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire

Indicaţie
■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
schimbătoare de căldură în plăci curate.
Înălţime de pompare disponibilă

800

600

400
A B

200
în mbar

0
0 1 2 3
Debit volumetric în m³/h
5835 541 RO

A Circuitul secundar (Wilo Stratos Para 25/1-7 T3)


B Circuitul primar (Wilo Stratos Para 25/1-7 T3)

10 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 200-G (continuare)

Tipul BWC 201.A08

Înălţime de pompare disponibilă


DE 800
14 1
F 600
G
12 D
400
E A B
10 F
G 200

în mbar
8 0
0 1 2 3
Debit volumetric în m³/h
6
A
A Circuitul secundar (Wilo Stratos Para 25/1-7 T3)
4
G B Circuitul primar (Wilo Stratos Para 25/1-7 T3)
B
Putere în kW

F
2 E Parametri de putere
C D Punct de lucru W °C 35
B °C -5 0 2 10 15
0 Putere de încălzire kW 6,68 7,63 8,10 10,01 11,19
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Putere de răcire kW 5,05 6,01 6,50 8,43 9,63
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C Putere electrică kW 1,76 1,74 1,73 1,70 1,68
absorbită
Indice de putere ∊ 3,81 4,40 4,70 5,91 6,67
D (COP)
8
Indice de putere COP

E Punct de lucru W °C 45
6
B °C -5 0 2 10 15
F Putere de încălzire kW 6,46 7,37 7,81 9,60 10,71
4 G Putere de răcire kW 4,37 5,29 5,74 7,56 8,70
Putere electrică kW 2,25 2,24 2,23 2,19 2,16
2 absorbită
Indice de putere ∊ 2,88 3,30 3,52 4,40 4,95
0 (COP)
-10 -5 0 5 10 15 20 25
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C Punct de lucru W °C 55
B °C 0 2 10 15
A Putere de încălzire Putere de încălzire kW 7,06 7,48 9,15 10,19
B Putere de răcire Putere de răcire kW 4,43 4,85 6,55 7,61
C Putere electrică absorbită Putere electrică kW 2,83 2,82 2,79 2,77
D THV = 35 ℃ absorbită
Indice de putere ∊ 2,49 2,65 3,28 3,68
E THV = 45 ℃
(COP)
F THV = 55 ℃
G THV = 60 ℃ Punct de lucru W °C 60
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire B °C 2 10 15
Putere de încălzire kW 7,23 8,84 9,84
Indicaţie Putere de răcire kW 4,27 5,92 6,95
■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511. Putere electrică kW 3,18 3,14 3,11
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu absorbită
schimbătoare de căldură în plăci curate. Indice de putere ∊ 2,88 2,82 3,16
(COP)
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 11
Vitocal 200-G (continuare)

Tipul BWC 201.A10

Înălţime de pompare disponibilă


18 D 800
1 E
F 600
16 G
D
400
14 E

F 200

în mbar
A B
12 G
0
0 1 2 3 4
10 Debit volumetric în m³/h

8
A Circuitul secundar (Wilo Stratos Para 25/1-7 T3)
A B Circuitul primar (Wilo Stratos Para 25/1-7 T3)
6
Parametri de putere
B Punct de lucru W °C 35
4 G B °C -5 0 2 10 15
F Putere de încălzire kW 8,55 9,75 10,33 12,66 14,11
Putere în kW

C E Putere de răcire kW 6,47 7,69 8,28 10,66 12,14


2 D Putere electrică kW 2,24 2,21 2,20 2,15 2,12
absorbită
Indice de putere ∊ 3,83 4,41 4,71 5,90 6,65
0 (COP)
-10 -5 0 5 10 15 20 25
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C Punct de lucru W °C 45
B °C -5 0 2 10 15
D Putere de încălzire kW 8,20 9,41 9,96 12,14 13,51
8 Putere de răcire kW 5,46 6,83 7,38 9,59 10,98
Indice de putere COP

Putere electrică kW 2,94 2,78 2,77 2,74 2,72


6 E
absorbită
F Indice de putere ∊ 2,79 3,39 3,60 4,44 4,96
4 G (COP)

2 Punct de lucru W °C 55
B °C 0 2 10 15
0 Putere de încălzire kW 9,15 9,64 11,62 12,86
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Putere de răcire kW 5,92 6,43 8,44 9,70
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C Putere electrică kW 3,47 3,46 3,43 3,41
absorbită
Indice de putere ∊ 2,64 2,79 3,40 3,78
A Putere de încălzire (COP)
B Putere de răcire
C Putere electrică absorbită Punct de lucru W °C 60
D THV = 35 ℃ B °C 2 10 15
E THV = 45 ℃ Putere de încălzire kW 9,30 11,25 12,46
Putere de răcire kW 6,10 7,84 8,93
F THV = 55 ℃
Putere electrică kW 3,70 3,76 3,80
G THV = 60 ℃ absorbită
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire Indice de putere ∊ 2,50 2,98 3,28
(COP)
Indicaţie
■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
schimbătoare de căldură în plăci curate.
5835 541 RO

12 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 200-G (continuare)

Tipul BWC 201.A13

Parametri de putere
DE Punct de lucru W °C 35
25 B °C -5 0 2 10 15
1
F
Putere de încălzire kW 11,38 12,95 13,70 16,71 18,60
G Putere de răcire kW 8,71 10,30 11,06 14,09 15,99
20 D Putere electrică kW 2,87 2,85 2,84 2,82 2,80
E absorbită
F Indice de putere ∊ 3,97 4,54 4,82 5,94 6,64
15
(COP)
G

10 Punct de lucru W °C 45
A B °C -5 0 2 10 15
Putere în kW

B G Putere de încălzire kW 10,96 12,46 13,19 16,12 17,95


5 F Putere de răcire kW 7,55 9,07 9,81 12,78 14,64
C E Putere electrică kW 3,67 3,65 3,64 3,59 3,56
D absorbită
0 Indice de putere ∊ 2,99 3,42 3,63 4,50 5,05
-10 -5 0 5 10 15 20 25 (COP)
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C
Punct de lucru W °C 55
B °C 0 2 10 15
8 D Putere de încălzire kW 11,98 12,67 15,43 17,16
Indice de putere COP

Putere de răcire kW 7,67 8,38 11,21 12,98


6 E Putere electrică kW 4,64 4,62 4,54 4,50
F absorbită
4 G Indice de putere ∊ 2,58 2,75 3,41 3,82
(COP)
2
Punct de lucru W °C 60
0 B °C 2 10 15
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Putere de încălzire kW 12,37 15,01 16,65
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C Putere de răcire kW 7,56 10,28 11,98
Putere electrică kW 5,17 5,09 5,03
absorbită
Indice de putere ∊ 2,40 2,96 3,31
A Putere de încălzire
(COP)
B Putere de răcire
C Putere electrică absorbită
D THV = 35 ℃
E THV = 45 ℃
F THV = 55 ℃
G THV = 60 ℃
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire

Indicaţie
■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
schimbătoare de căldură în plăci curate.
Înălţime de pompare disponibilă

800

600

400

A B
200
în mbar

0
0 1 2 3 4 5
Debit volumetric în m³/h
5835 541 RO

A Circuitul secundar (Wilo Stratos Para 25/1-7 T3)


B Circuitul primar (Wilo Stratos Para 25/1-8 T3)

VITOCAL VIESMANN 13
Vitocal 200-G (continuare)

Tipul BWC 201.A17

Înălţime de pompare disponibilă


35
1 D
800

30 E
600
F
G
25 400
D
E
200

în mbar
20 F A B
G
0
15 0 1 2 3 4 5 6 7
Debit volumetric în m³/h
A
10
B G A Circuitul secundar (Wilo Stratos Para 25/1-7 T3)
Putere în kW

B Circuitul primar (Wilo Stratos Para 25/1-8 T3)


F
5 E
C Parametri de putere
D Punct de lucru W °C 35
0 B °C -5 0 2 10 15
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Putere de încălzire kW 14,89 16,98 17,99 22,04 24,56
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C Putere de răcire kW 11,45 13,49 14,50 18,54 21,07
Putere electrică kW 3,70 3,76 3,76 3,76 3,75
absorbită
8 D
Indice de putere ∊
Indice de putere COP

4,02 4,52 4,79 5,87 6,55


E (COP)
6
F
Punct de lucru W °C 45
4 G
B °C -5 0 2 10 15
Putere de încălzire kW 14,36 16,29 17,27 21,20 23,65
2 Putere de răcire kW 10,06 11,93 12,92 16,85 19,31
Putere electrică kW 4,62 4,68 4,68 4,67 4,67
0 absorbită
-10 -5 0 5 10 15 20 25
Indice de putere ∊ 3,10 3,48 3,69 4,54 5,07
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C (COP)

A Putere de încălzire
Punct de lucru W °C 55
B Putere de răcire B °C 0 2 10 15
C Putere electrică absorbită Putere de încălzire kW 15,67 16,59 20,27 22,56
D THV = 35 ℃ Putere de răcire kW 10,29 11,20 14,87 17,16
Putere electrică kW 5,79 5,79 5,81 5,81
E THV = 45 ℃
absorbită
F THV = 55 ℃ Indice de putere ∊ 2,71 2,86 3,49 3,88
G THV = 60 ℃ (COP)
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire
Punct de lucru W °C 60
Indicaţie B °C 2 10 15
■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511. Putere de încălzire kW 16,23 19,68 21,84
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu Putere de răcire kW 10,19 13,65 15,81
schimbătoare de căldură în plăci curate. Putere electrică kW 6,50 6,49 6,49
absorbită
Indice de putere ∊ 2,50 3,03 3,37
(COP)
5835 541 RO

14 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 200-G (continuare)

Caracteristici tip BWC-M


Tipul BWC-M 201.A06
1
DE 800
10 F
G
600
D
8
E
400

Restförderhöhe
F A B
6 G
200

în mbar
A
4
0
G 0 1 2 3
Putere în kW

B F Debit volumetric în m³/h


2
C E
D
0 A Circuitul secundar (Wilo Stratos Para 25/1-7 T3)
-10 -5 0 5 10 15 20 25 B Circuitul primar (Wilo Stratos Para 25/1-7 T3)
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C
Parametri de putere
Punct de lucru W °C 35
8 B °C -5 0 2 10 15
D
Indice de putere COP

Putere de încălzire kW 4,84 5,56 5,91 7,32 8,09


6 E Putere de răcire kW 3,58 4,31 4,66 6,09 6,86
Putere electrică kW 1,35 1,34 1,34 1,33 1,32
F
4 G
absorbită
Indice de putere ∊ 3,58 4,14 4,41 5,51 6,12
2 (COP)

0 Punct de lucru W °C 45
-10 -5 0 5 10 15 20 25 B °C -5 0 2 10 15
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C Putere de încălzire kW 4,61 5,29 5,62 6,97 7,81
Putere de răcire kW 3,04 3,72 4,07 5,44 6,30
Putere electrică kW 1,70 1,68 1,67 1,64 1,62
absorbită
A Putere de încălzire
Indice de putere ∊ 2,72 3,14 3,37 4,25 4,81
B Putere de răcire
(COP)
C Putere electrică absorbită
D THV = 35 ℃
Punct de lucru W °C 55
E THV = 45 ℃ B °C 0 2 10 15
F THV = 55 ℃ Putere de încălzire kW 5,00 5,31 6,53 7,29
G THV = 60 ℃ Putere de răcire kW 2,97 3,29 4,54 5,33
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire Putere electrică kW 2,18 2,17 2,14 2,11
absorbită
Indicaţie Indice de putere ∊ 2,29 2,45 3,07 3,46
■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511. (COP)
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
schimbătoare de căldură în plăci curate. Punct de lucru W °C 60
B °C 2 10 15
Putere de încălzire kW 5,10 6,26 7,03
Putere de răcire kW 2,90 4,01 4,83
Putere electrică kW 2,40 2,41 2,36
absorbită
Indice de putere ∊ 2,13 2,61 2,98
(COP)
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 15
Vitocal 200-G (continuare)

Tipul BWC-M 201.A08

Înălţime de pompare disponibilă


F GD 800
1 14 D
E 600
12
E 400

10
F 200 A B

în mbar
G
8 0
0 1 2 3 4
Debit volumetric în m³/h
6
A

4 A Circuitul secundar (Wilo Stratos Para 25/1-7 T3)


G
B B Circuitul primar (Wilo Stratos Para 25/1-7 T3)
F
Putere în kW

2 E Parametri de putere
C Punct de lucru W °C 35
D
B °C -5 0 2 10 15
0 Putere de încălzire kW 6,48 7,54 7,97 9,65 10,70
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Putere de răcire kW 4,83 5,94 6,37 8,08 9,14
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C Putere electrică kW 1,77 1,72 1,71 1,69 1,68
absorbită
Indice de putere ∊ 3,66 4,39 4,65 5,71 6,37
D (COP)
8
Indice de putere COP

Punct de lucru W °C 45
6 E
B °C -5 0 2 10 15
F Putere de încălzire kW 6,17 7,11 7,51 9,12 10,27
4 G Putere de răcire kW 4,05 5,00 5,42 7,08 8,25
Putere electrică kW 2,28 2,27 2,25 2,20 2,17
2 absorbită
Indice de putere ∊ 2,71 3,14 3,34 4,16 4,73
0 (COP)
-10 -5 0 5 10 15 20 25
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C Punct de lucru W °C 55
B °C 0 2 10 15
Putere de încălzire kW 6,77 7,15 8,65 9,70
A Putere de încălzire Putere de răcire kW 4,05 4,44 5,98 7,08
B Putere de răcire Putere electrică kW 2,92 2,91 2,87 2,82
C Putere electrică absorbită absorbită
D THV = 35 ℃ Indice de putere ∊ 2,31 2,46 3,01 3,44
(COP)
E THV = 45 ℃
F THV = 55 ℃
Punct de lucru W °C 60
G THV = 60 ℃ B °C 2 10 15
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire Putere de încălzire kW 6,50 8,25 9,35
Putere de răcire kW 4,00 5,47 6,39
Indicaţie Putere electrică kW 2,90 3,07 3,18
■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511. absorbită
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu Indice de putere ∊ 2,24 2,67 2,94
schimbătoare de căldură în plăci curate. (COP)
5835 541 RO

16 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 200-G (continuare)

Tipul BWC-M 201.A10

Înălţime de pompare disponibilă


18 800
D 1
E
16 F 600
G
D 400
14
E
F 200

în mbar
12 A B
G
0
0 1 2 3 4
10
Debit volumetric în m³/h

8
A Circuitul secundar (Wilo Stratos Para 25/1-7 T3)
A
B Circuitul primar (Wilo Stratos Para 25/1-7 T3)
6
Parametri de putere
B Punct de lucru W °C 35
G
4 B °C -5 0 2 10 15
F Putere de încălzire kW 8,53 9,70 10,32 12,80 14,07
Putere în kW

C E Putere de răcire kW 6,41 7,61 8,23 10,71 12,10


2 D Putere electrică kW 2,28 2,25 2,25 2,25 2,12
absorbită
Indice de putere ∊ 3,75 4,31 4,59 5,69 6,64
0 (COP)
-10 -5 0 5 10 15 20 25
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C Punct de lucru W °C 45
B °C -5 0 2 10 15
Putere de încălzire kW 8,20 9,24 9,80 12,04 13,44
D Putere de răcire kW 5,53 6,55 7,13 9,45 10,89
8 Putere electrică kW 2,87 2,90 2,88 2,79 2,74
Indice de putere COP

absorbită
6 E Indice de putere ∊ 2,86 3,19 3,42 4,33 4,90
F (COP)
4 G
Punct de lucru W °C 55
2 B °C 0 2 10 15
Putere de încălzire kW 8,99 9,51 11,58 12,87
0 Putere de răcire kW 5,51 6,05 8,23 9,60
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Putere electrică kW 3,75 3,72 3,60 3,52
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C absorbită
Indice de putere ∊ 2,40 2,57 3,24 3,66
(COP)
A Putere de încălzire
B Putere de răcire Punct de lucru W °C 60
C Putere electrică absorbită B °C 2 10 15
D THV = 35 ℃ Putere de încălzire kW 9,00 11,16 12,51
E THV = 45 ℃ Putere de răcire kW 5,00 7,34 8,80
Putere electrică kW 4,00 4,00 3,99
F THV = 55 ℃
absorbită
G THV = 60 ℃
Indice de putere ∊ 2,25 2,79 3,13
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire (COP)

Indicaţie
■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
schimbătoare de căldură în plăci curate.
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 17
Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC 301.A06 .. A17

2.1 Descrierea produsului


Avantajele tipului BW, BWS, WW
A Automatizare digitală pentru pompă de căldură Vitotronic 200,
comandată de temperatura exterioară
B Condensator
C Vaporizator
D Compresor Compliant Scroll ermetizat

■ Costuri de exploatare reduse datorită coeficientului COP înalt (COP ■ Numai la tipul BW, WW:
= Coefficient of Performance) conform EN 14511: până la 4,9 (sol 0 Automatizare Vitotronic uşor de utilizat, cu afişaj textual şi grafic,
°C/apă 35 °C). pentru regim de încălzire comandat de temperatura exterioară şi
■ Regim de lucru monovalent pentru încălzire şi preparare de apă funcţie „natural cooling“ sau „active cooling“.
caldă menajeră. ■ Numai la tipul BW, WW:
■ Temperaturi tur maxime până la 60 °C. Cu posibilitate de montare temporară a unei încălziri electrice supli-
■ Cu nivel redus de zgomot şi de vibraţii datorită construcţiei optimi- mentare, de exemplu pentru uscarea stratului de şapă.
zate cu izolaţie fonică - Putere fonică < 42 dB(A). ■ Model cu 2 trepte (tip BW+BWS, WW+BWS):
■ Cheltuieli de funcţionare reduse în condiţii de eficienţă maximă la Variabilitate ridicată datorită combinaţiei de module chiar şi cu puteri
fiecare punct de lucru datorită sistemului inovator RCD (Refrigerant diferite.
Cycle Diagnostic System), cu ventil electronic de expansiune (EEV). Montaj simplu datorită modulelor mai mici şi mai uşoare.

Stare de livrare tip BW, BWS, WW


■ Pompă de căldură completă, tip constructiv compact. ■ Picioare reglabile fonoabsorbante.
■ Numai la tipul BW, WW: ■ Numai la tipul BWS:
Automatizare integrată a pompei de căldură cu senzor pentru tem- Cablu electric de legătură la treapta 1 (tip BW, WW)
peratura exterioară. ■ Numai la tipul WW:
■ Limitarea electronică a curentului de pornire (cu excepţia tipului BW Set de modificare pompă de căldură apă/apă (compus din senzor
301.A06). de debit şi termostat de protecţie la îngheţ).
5835 541 RO

18 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC 301.A06 .. A17 (continuare)

Avantaje la tipul BWC, WWC


A Automatizare digitală pentru pompă de căldură Vitotronic 200,
comandată de temperatura exterioară
B Condensator
C Vaporizator
D Compresor Compliant Scroll ermetizat
E Pompă de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler
F Pompă agent primar

■ Costuri de exploatare reduse datorită coeficientului COP înalt (COP ■ Automatizare Vitotronic uşor de utilizat, cu afişaj textual şi grafic,
= Coefficient of Performance) conform EN 14511: până la 4,9 (sol 0 pentru regim de încălzire comandat de temperatura exterioară şi
°C/apă 35 °C). funcţie „natural cooling“ sau „active cooling“.
■ Regim de lucru monovalent pentru încălzire şi preparare de apă ■ Cu posibilitate de montare temporară a unei încălziri electrice supli-
caldă menajeră. mentare, de exemplu pentru uscarea stratului de şapă.
■ Temperaturi tur maxime până la 60 °C. ■ Montaj simplu datorită pompei de circulaţie de înaltă eficienţă inte-
■ Cu nivel redus de zgomot şi de vibraţii datorită construcţiei optimi- grate, pentru circuitul de apă sărată şi de încălzire precum a pompei
zate cu izolaţie fonică - Putere fonică < 42 dB(A). de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler.
■ Cheltuieli de funcţionare reduse în condiţii de eficienţă maximă la
fiecare punct de lucru datorită sistemului inovator RCD (Refrigerant
Cycle Diagnostic System), cu ventil electronic de expansiune (EEV).

Stare de livrare tip BWC, WWC


■ Pompă de căldură completă, tip constructiv compact. ■ Pompă de circulaţie de înaltă eficienţă încorporată (corespunzând
■ Automatizare integrată a pompei de căldură cu senzor pentru tem- Etichetei energetice A)pentru circuitul de încălzire.
peratura exterioară. ■ Pompa de circulaţie încorporată pentru încălzirea apei din boiler.
■ Limitarea electronică a curentului de pornire (nu la tipul BWC ■ Grup de siguranţă cu supapă de siguranţă, manometru şi aerisitor
301.A06). (inclus).
■ Picioare reglabile fonoabsorbante. ■ Numai la tipul WWC:
■ Pompă de circulaţie de înaltă eficienţă încorporată (corespunzând Set de modificare pompă de căldură apă/apă (compus din senzor
Etichetei energetice A) pentru circuitul de apă sărată. de debit şi termostat de protecţie la îngheţ).
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 19
Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC 301.A06 .. A17 (continuare)

2.2 Date tehnice


Date tehnice Pompe de căldură sistem sol/apă: Tip BW, BWS şi BWC
Tip BW 301.A. BWS 301.A 06 08 10 13 17
Date privind puterea conform EN 14511 (B0/W35 °C, diferenţă
tur-retur 5 K)
Putere calorică nominală kW 5,94 7,86 10,06 13,14 17,17
Putere de răcire kW 4,71 6,29 8,08 10,54 13,77
Putere electrică absorbită kW 1,32 1,69 2,13 2,79 3,65
Indice de putere ∊ (COP) 4,51 4,65 4,72 4,71 4,70
2 Date privind puterea conform EN 14511 (B0/W35 °C, diferenţă
tur-retur 10 K)
Putere calorică nominală kW 6,13 8,11 10,33 13,38 17,65
Putere de răcire kW 4,95 6,56 8,41 10,96 14,40
Putere electrică absorbită kW 1,27 1,66 2,06 2,601 3,50
Indice de putere ∊ (COP) 4,84 4,88 5,02 5,14 5,05
Apă din sol (circuit primar)
Capacitate l 3,0 3,4 4,0 4,5 5,9
Debit volumetric min. (interval 5 K) l/h 860 1160 1470 1880 2490
Rezistenţă de curgere (la debit volumetric mbar 28 34 36 45 46
minim)
Temperatura maximă pe tur °C 25 25 25 25 25
Temperatură min. pe tur °C -5 -5 -5 -5 -5
Agent termic (circuit secundar)
Capacitate l 2,4 2,9 3,4 4,0 5,2
Debit volumetric min. (interval 10 K) l/h 520 680 880 1080 1490
Rezistenţă de curgere (la debit volumetric mbar 14 29 25 29 41
minim)
Temperatura maximă pe tur °C 60 60 60 60 60
Parametri electrici pompă de căldură
Tensiune nominală compresor 3/N/PE 400 V/50 Hz
Curent nominal compresor A 5,5 6,0 8,0 10,3 15,0
Curent pornire compresor A 25,0 14,0 20,0 22,0 25,0
(cu limitator curent pornire, nu şi la tipul BW/BWS/
BWC 301.A06)
Curent pornire compresor în caz de blocare a A 26,0 35,0 48,0 51,5 75,0
rotorului
Siguranţă compresor A C16A B16A B16A B16A C20A
3 pol 3 pol 3 pol 3 pol 3 pol
Clasă de protecţie I
Parametri electrici automatizare pompă
(numai la tipul BW 301.A)
Tensiune nominală 1/N/PE 230 V/50 Hz
Siguranţe B16A
Siguranţe 2 x T6,3AH/250 V
Putere electrică max. absorbită W 1000
Putere consumată în regim de lucru W 5
Circuit de răcire
Agent de lucru R 410 A
Cantitate de umplere kg 1,55 1,9 2,2 2,6 3,5
Compresor Tip Scroll Hermetik
Presiunea de lucru admisibilă
Circuit primar bar 28
Circuit secundar bar 43
Dimensiuni
Lungime totală mm 844
Lăţime totală mm 600
Înălţimea totală (panou de comandă deschis) mm 1155
Racorduri
Turul şi returul circuitului primar G 1½
Turul şi returul circuitului de încălzire G 1½
Greutate
Pompă de căldură treapta 1 (tip BW 301.A) kg 113 117 129 135 148
Pompă de căldură treapta 2 (tip BWS 301.A) kg 109 113 125 131 144
Putere acustică (dimensiuni conform EN 12102/
5835 541 RO

EN ISO 9614-2) Nivelul cumulat estimat de putere


acustică la B0 °C (±3 K)/W35 °C (±5 K)
– la puterea calorică nominală dB(A) 40 41 41 41 42

20 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC 301.A06 .. A17 (continuare)

Tip BWC 301.A 06 08 10 13 17


Date privind puterea conform EN 14511 (B0/W35 °C, diferenţă
tur-retur 5 K)
Putere calorică nominală kW 5,86 7,74 9,97 12,95 17,00
Putere de răcire kW 4,68 6,28 8,04 10,49 13,66
Putere electrică absorbită kW 1,27 1,64 2,07 2,64 3,60
Indice de putere ∊ (COP) 4,60 4,71 4,81 4,90 4,73
Date privind puterea conform EN 14511 (B0/W35 °C, diferenţă
tur-retur 10 K)
Putere calorică nominală kW 6,09 8,04 10,36 13,50 17,66
Putere de răcire kW 4,93 6,61 8,47 11,05 14,39
Putere electrică absorbită kW 1,24 1,61 2,03 2,64 3,53
Indice de putere ∊ (COP) 4,89 4,99 5,10 5,12 5,02 2
Apă din sol (circuit primar)
Capacitate l 3,0 3,4 4,0 4,5 5,9
Debit volumetric min. (interval 5 K) l/h 860 1160 1470 1880 2490
Înălţime de pompare disponibilă (la debit volume- mbar 660 640 640 770 770
tric minim)
Temperatura maximă pe tur °C 25 25 25 25 25
Temperatură min. pe tur °C -5 -5 -5 -5 -5
Agent termic (circuit secundar)
Capacitate l 3,0 3,5 4,0 4,6 5,7
Debit volumetric min. (interval 10 K) l/h 520 680 880 1080 1490
Înălţime de pompare disponibilă (la debit volume- mbar 640 600 640 570 600
tric minim)
Temperatura maximă pe tur °C 60 60 60 60 60
Parametri electrici pompă de căldură
Tensiune nominală compresor 3/N/PE 400 V/50 Hz
Curent nominal compresor A 5,5 6,0 8,0 10,3 15,0
Curent pornire compresor A 25,0 14,0 20,0 22,0 25,0
(cu limitator curent pornire, nu şi la tipul BW/BWS/
BWC 301.A06)
Curent pornire compresor în caz de blocare a A 26,0 35,0 48,0 51,5 75,0
rotorului
Siguranţă compresor A C16A B16A B16A B16A C20A
3 pol 3 pol 3 pol 3 pol 3 pol
Clasă de protecţie I
Parametrii electrici pentru automatizare
Tensiune nominală 1/N/PE 230 V/50 Hz
Siguranţe B16A
Siguranţe 2 x T6,3AH/250 V
Putere electrică max. absorbită W 1000
Putere consumată în regim de lucru W 5
Circuit de răcire
Agent de lucru R 410 A
Cantitate de umplere kg 1,55 1,9 2,2 2,6 3,5
Compresor Tip Scroll Hermetik
Presiunea de lucru admisibilă
Circuit primar bar 28
Circuit secundar bar 43
Dimensiuni
Lungime totală mm 844
Lăţime totală mm 600
Înălţimea totală (panou de comandă deschis) mm 1155
Racorduri
Turul şi returul circuitului primar G 1½
Turul şi returul circuitului de încălzire G 1½
Greutate kg 123 127 139 145 158
Putere acustică (dimensiuni conform EN 12102/
EN ISO 9614-2) Nivelul cumulat estimat de putere
acustică la B0 °C (±3 K)/W35 °C (±5 K)
– la puterea calorică nominală dB(A) 40 41 41 41 42
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 21
Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC 301.A06 .. A17 (continuare)

Date tehnice Pompe de căldură sistem apă/apă: Tip WW şi WWC

Tip WW 301.A/, BWS 301.A cu „kit reechipare pompă de 06 08 10 13 17


căldură apă/apă“
Date privind puterea conform EN 14511 (W10/W35 °C, dife-
renţă tur-retur 5 K)
Putere calorică nominală kW 7,96 10,46 13,08 17,35 22,69
Putere de răcire kW 6,73 8,87 11,09 14,74 19,09
Putere electrică absorbită kW 1,32 1,71 2,04 2,18 3,87
Indice de putere ∊ (COP) 6,03 6,11 6,12 6,18 5,87
Apă din sol (circuit primar)
Capacitate l 3,0 3,4 4,0 4,5 5,9
2 Debit volumetric min. (interval 4 K) l/h 1530 2000 2570 3300 4450
Rezistenţă de curgere (la debit volumetric mbar 84 91 98 129 143
minim)
Temperatura maximă pe tur °C 25 25 25 25 25
Temperatură min. pe tur °C -5 -5 -5 -5 -5
Agent termic (circuit secundar)
Capacitate l 2,4 2,9 3,4 4,0 5,2
Debit volumetric min. (interval 10 K) l/h 690 900 1170 1450 1990
Rezistenţă de curgere (la debit volumetric mbar 27 36 41 49 58
minim)
Temperatura maximă pe tur °C 60 60 60 60 60
Parametri electrici pompă de căldură
Tensiune nominală compresor 3/N/PE 400 V/50 Hz
Curent nominal compresor A 5,5 6,0 8,0 10,3 15,0
Curent pornire compresor A 25,0 14,0 20,0 22,0 25,0
(cu limitator curent pornire, nu şi la tipul BW/BWS/
BWC 301.A06)
Curent pornire compresor în caz de blocare a A 26,0 35,0 48,0 51,5 75,0
rotorului
Siguranţă compresor A C16A B16A B16A B16A C20A
3 pol 3 pol 3 pol 3 pol 3 pol
Clasă de protecţie I
Parametri electrici automatizare pompă
(numai la tipul WW 301.A)
Tensiune nominală 1/N/PE 230 V/50 Hz
Siguranţe B16A
Siguranţe 2 x T6,3AH/250 V
Putere electrică max. absorbită W 1000
Putere consumată în regim de lucru W 5
Circuit de răcire
Agent de lucru R 410 A
Cantitate de umplere kg 1,55 1,9 2,2 2,6 3,5
Compresor Tip Scroll Hermetik
Presiunea de lucru admisibilă
Circuit primar bar 28
Circuit secundar bar 43
Dimensiuni
Lungime totală mm 844
Lăţime totală mm 600
Înălţimea totală (panou de comandă deschis) mm 1155
Racorduri
Turul şi returul circuitului primar G 1½
Turul şi returul circuitului de încălzire G 1½
Greutate
Pompă de căldură treapta 1 (tip BW 301.A) kg 113 117 129 135 148
Pompă de căldură treapta 2 (tip BWS 301.A) kg 109 113 125 131 144
Putere acustică (dimensiuni conform EN 12102/
EN ISO 9614-2) Nivelul cumulat estimat de putere
acustică la W10 °C (±3 K)/W35 °C (±5 K)
– la puterea calorică nominală dB(A) 40 41 41 41 42
5835 541 RO

22 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC 301.A06 .. A17 (continuare)

Tip WWC 301.A 06 08 10 13 17


Date privind puterea conform EN 14511 (W10/W35 °C, dife-
renţă tur-retur 5 K)
Putere calorică nominală kW 7,86 10,36 13,40 17,13 23,00
Putere de răcire kW 6,70 8,84 11,44 14,56 19,54
Putere electrică absorbită kW 1,25 1,64 2,12 2,77 3,72
Indice de putere ∊ (COP) 6,3 6,33 6,33 6,19 6,19
Apă din sol (circuit primar)
Capacitate l 3,0 3,4 4,0 4,5 5,9
Debit volumetric min. (interval 4 K) l/h 1530 2000 2570 3300 4450
Înălţime de pompare disponibilă (la debit volume- mbar 560 500 750 490 110
tric minim)
Temperatura maximă pe tur °C 25 25 25 25 25 2
Temperatură min. pe tur °C -5 -5 -5 -5 -5
Agent termic (circuit secundar)
Capacitate l 3,0 3,5 4,0 4,6 5,7
Debit volumetric min. (interval 10 K) l/h 690 900 1170 1450 1990
Înălţime de pompare disponibilă (la debit volume- mbar 630 580 614 580 510
tric minim)
Temperatura maximă pe tur °C 60 60 60 60 60
Parametri electrici pompă de căldură
Tensiune nominală compresor 3/N/PE 400 V/50 Hz
Curent nominal compresor A 5,5 6,0 8,0 10,3 15,0
Curent pornire compresor A 25,0 14,0 20,0 22,0 25,0
(cu limitator curent pornire, nu şi la tipul BW/BWS/
BWC 301.A06)
Curent pornire compresor în caz de blocare a A 26,0 35,0 48,0 51,5 75,0
rotorului
Siguranţă compresor A C16A B16A B16A B16A C20A
3 pol 3 pol 3 pol 3 pol 3 pol
Clasă de protecţie I
Parametrii electrici pentru automatizare
Tensiune nominală 1/N/PE 230 V/50 Hz
Siguranţe B16A
Siguranţe 2 x T6,3AH/250 V
Putere electrică max. absorbită W 1000
Putere consumată în regim de lucru W 5
Circuit de răcire
Agent de lucru R 410 A
Cantitate de umplere kg 1,55 1,9 2,2 2,6 3,5
Compresor Tip Scroll Hermetik
Presiunea de lucru admisibilă
Circuit primar bar 28
Circuit secundar bar 43
Dimensiuni
Lungime totală mm 844
Lăţime totală mm 600
Înălţimea totală (panou de comandă deschis) mm 1155
Racorduri
Turul şi returul circuitului primar G 1½
Turul şi returul circuitului de încălzire G 1½
Greutate kg 123 127 139 145 158
Putere acustică (dimensiuni conform EN 12102/
EN ISO 9614-2) Nivelul cumulat estimat de putere
acustică la W10 °C (±3 K)/W35 °C (±5 K)
– la puterea calorică nominală dB(A) 40 41 41 41 42
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 23
Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC 301.A06 .. A17 (continuare)

Dimensiuni tip BW, BWS, WW

524
449

524
449

87
< 42 V 230 V~ < 42 V 230 V~

2 L
E
H C
K D

1155
G B
962

962
792

889
792

792
727

727
662

662
576

576
F 300 A
133

133
496 496
361 361
182 182
125 125
L K 67 E D 67

F A
230 V~ G 230 V~ B
H C
< 42 V < 42 V
844

844
784

784

600 600

stânga tip BWS; dreapta tip BW, WW

A Retur circuit de încălzire şi boiler de preparare F Retur circuit de încălzire şi boiler de preparare a.c.m. tip BWS
a.c.m. tip BW, WW G Tur boiler de preparare a.c.m. tip BWS
B Tur boiler de preparare a.c.m. tip BW, WW H Tur circuit de încălzire tip BWS
C Tur circuit de încălzire tip BW, WW K Turul circuitului primar (admisie sol) tip BWS
D Tur circuit primar (intrare sol) tip BW, WW L Retur circuit primar (ieşire sol) tip BWS
E Retur circuit primar (ieşire sol) tip BW, WW
5835 541 RO

24 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC 301.A06 .. A17 (continuare)

Dimensiuni tipul BWC, WWC

524
449

87
< 42 V 230 V~

2
E
C
D

1155
B
962
889
792
727
662
576

A
133

496
361
182
125
E D 67

A
230 V~ B
C
< 42 V
844
784

600

A Retur circuit de încălzire şi boiler de preparare a.c.m. D Turul circuitului primar (admisie sol)
B Tur boiler de preparare a.c.m. E Returul circuitului primar (ieşire sol)
C Tur circuit de încălzire
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 25
Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC 301.A06 .. A17 (continuare)

Caracteristici tip BW, BWS, WW


Tip BW, BWS, WW 301.A06

DE 800
12
600

Pierdere de presiune
10 F
G 400
8 D A B
2 E 200

în mbar
F
6 G 0
A 0 1 2 3 4 5
Debit volumetric în m³/h
4
G
Putere în kW

B
F A Circuit secundar
2
C E B Circuit primar
D
0 Parametri de putere
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Punct de lucru W °C 35
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C B °C -5 0 2 10 15
Putere de încălzire kW 5,13 5,94 6,30 7,76 8,68
Putere de răcire kW 3,89 4,71 5,08 6,56 7,50
8 D Putere electrică kW 1,33 1,32 1,31 1,29 1,27
Indice de putere COP

absorbită
6 Indice de putere ∊ 3,86 4,51 4,81 6,03 6,86
E
(COP)
4 F
G Punct de lucru W °C 45
2 B °C -5 0 2 10 15
Putere de încălzire kW 4,97 5,69 6,03 7,41 8,33
0 Putere de răcire kW 3,40 4,10 4,46 5,88 6,83
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Putere electrică kW 1,68 1,70 1,69 1,64 1,61
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C absorbită
Indice de putere ∊ 2,95 3,34 3,57 4,51 5,17
(COP)
A Putere de încălzire
B Putere de răcire
Punct de lucru W °C 55
C Putere electrică absorbită
B °C 0 2 10 15
D THV = 35 ℃
Putere de încălzire kW 5,47 5,78 7,03 7,91
E THV = 45 ℃
Putere de răcire kW 3,41 3,74 5,08 5,99
F THV = 55 ℃ Putere electrică kW 2,21 2,19 2,09 2,07
G THV = 60 ℃ absorbită
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire Indice de putere ∊ 2,47 2,65 3,36 3,83
(COP)
Indicaţie
■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511. Punct de lucru W °C 60
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu B °C 2 10 15
schimbătoare de căldură în plăci curate. Putere de încălzire kW 5,61 6,82 7,62
Putere de răcire kW 3,32 4,62 5,45
Putere electrică kW 2,47 2,37 2,34
absorbită
Indice de putere ∊ 2,28 2,88 3,26
(COP)
5835 541 RO

26 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC 301.A06 .. A17 (continuare)

Tip BW, BWS, WW 301.A08

Pierdere de presiune
DE 400
14
200 A

în mbar
F
12 B
G
0
D 0 1 2 3 4
10 E Debit volumetric în m³/h

F 2
8 G A Circuit secundar
B Circuit primar
6
Parametri de putere
A
Punct de lucru W °C 35
4 B °C -5 0 2 10 15
B G Putere de încălzire kW 6,89 7,86 8,35 10,28 11,49
Putere în kW

F Putere de răcire kW 5,29 6,29 6,77 8,72 9,94


2 E Putere electrică kW 1,71 1,69 1,69 1,68 1,67
C D absorbită
Indice de putere ∊ 4,02 4,65 4,94 6,13 6,87
0 (COP)
-10 -5 0 5 10 15 20 25
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C Punct de lucru W °C 45
B °C -5 0 2 10 15
Putere de încălzire kW 6,55 7,42 7,89 9,76 10,93
Putere de răcire kW 4,53 5,42 5,90 7,81 9,00
8 D
Putere electrică kW 2,17 2,15 2,14 2,10 2,08
Indice de putere COP

absorbită
6 E Indice de putere ∊ 3,02 3,45 3,69 4,66 5,27
(COP)
4 F
G
Punct de lucru W °C 55
2 B °C 0 2 10 15
Putere de încălzire kW 7,11 7,54 9,24 10,30
0 Putere de răcire kW 4,61 5,05 6,79 7,88
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Putere electrică kW 2,69 2,68 2,63 2,60
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C absorbită
Indice de putere ∊ 2,65 2,82 3,52 3,96
(COP)
A Putere de încălzire
B Putere de răcire Punct de lucru W °C 60
C Putere electrică absorbită B °C 2 10 15
D THV = 35 ℃ Putere de încălzire kW 7,21 8,92 9,98
E THV = 45 ℃ Putere de răcire kW 4,46 6,20 7,29
Putere electrică kW 2,95 2,92 2,90
F THV = 55 ℃
absorbită
G THV = 60 ℃ Indice de putere ∊ 2,44 3,06 3,45
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire (COP)

Indicaţie
■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
schimbătoare de căldură în plăci curate.
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 27
Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC 301.A06 .. A17 (continuare)

Tip BW, BWS, WW 301.A10

Indicaţie
20 ■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
D schimbătoare de căldură în plăci curate.
18

Pierdere de presiune
E
F 400
16 G
D
200 A

în mbar
14 E
2 B
0
F 0 1 2 3 4 5
12 Debit volumetric în m³/h
G

10
A Circuit secundar
B Circuit primar
8
A Parametri de putere
Punct de lucru W °C 35
6 B °C -5 0 2 10 15
Putere de încălzire kW 8,72 10,06 10,68 13,15 14,88
B
Putere de răcire kW 6,72 8,08 8,71 11,22 12,98
4 G
Putere electrică kW 2,15 2,13 2,12 2,08 2,05
F absorbită
Putere în kW

C E Indice de putere ∊ 4,06 4,72 5,05 6,33 7,28


2 D (COP)

Punct de lucru W °C 45
0 B °C -5 0 2 10 15
-10 -5 0 5 10 15 20 25
Putere de încălzire kW 8,38 9,62 10,20 12,52 14,16
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C
Putere de răcire kW 5,87 7,13 7,72 10,08 11,73
Putere electrică kW 2,69 2,68 2,67 2,62 2,61
D absorbită
8 Indice de putere ∊ 3,11 3,59 3,83 4,77 5,43
Indice de putere COP

(COP)
6 E
Punct de lucru W °C 55
F
4 B °C 0 2 10 15
G
Putere de încălzire kW 9,22 9,74 11,83 13,39
2 Putere de răcire kW 6,10 6,64 8,77 10,36
Putere electrică kW 3,35 3,34 3,29 3,26
absorbită
0
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Indice de putere ∊ 2,75 2,92 3,60 4,11
(COP)
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C
Punct de lucru W °C 60
A Putere de încălzire B °C 2 10 15
B Putere de răcire Putere de încălzire kW 9,41 11,44 12,87
C Putere electrică absorbită Putere de răcire kW 5,95 8,03 9,49
D THV = 35 ℃ Putere electrică kW 3,73 3,67 3,63
E THV = 45 ℃ absorbită
Indice de putere ∊ 2,53 3,12 3,54
F THV = 55 ℃
(COP)
G THV = 60 ℃
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire
5835 541 RO

28 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC 301.A06 .. A17 (continuare)

Tip BW, BWS, WW 301.A13

Parametri de putere
DE Punct de lucru W °C 35
25 B °C -5 0 2 10 15
F Putere de încălzire kW 11,45 13,14 13,91 17,01 19,13
Putere de răcire kW 8,85 10,54 11,33 14,48 16,61
20 G
Putere electrică kW 2,79 2,79 2,78 2,73 2,71
D absorbită
E Indice de putere ∊ 4,10 4,71 5,01 6,24 7,06
15 F (COP)
G
A Punct de lucru W °C 45 2
10 B °C -5 0 2 10 15
G
Putere în kW

B Putere de încălzire kW 11,07 12,65 13,38 16,28 18,32


5 F Putere de răcire kW 7,76 9,36 10,09 13,04 15,10
E Putere electrică kW 3,56 3,55 3,53 3,49 3,46
C
absorbită
D
0 Indice de putere ∊ 3,11 3,57 3,79 4,67 5,29
-10 -5 0 5 10 15 20 25 (COP)
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C
Punct de lucru W °C 55
B °C 0 2 10 15
8 D Putere de încălzire kW 12,22 12,89 15,55 17,44
Indice de putere COP

Putere de răcire kW 8,00 8,69 11,42 13,34


6 E Putere electrică kW 4,54 4,52 4,44 4,41
absorbită
4 F Indice de putere ∊ 2,69 2,86 3,50 3,96
G (COP)
2
Punct de lucru W °C 60
0 B °C 2 10 15
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Putere de încălzire kW 12,51 15,11 16,92
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C Putere de răcire kW 7,75 10,46 12,32
Putere electrică kW 5,12 5,00 4,95
absorbită
Indice de putere ∊ 2,45 3,02 3,42
A Putere de încălzire
(COP)
B Putere de răcire
C Putere electrică absorbită
D THV = 35 ℃
E THV = 45 ℃
F THV = 55 ℃
G THV = 60 ℃
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire

Indicaţie
■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
schimbătoare de căldură în plăci curate.
Pierdere de presiune

400

200 A
în mbar

B
0
0 1 2 3 4 5
Debit volumetric în m³/h

A Circuit secundar
B Circuit primar
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 29
Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC 301.A06 .. A17 (continuare)

Tip BW, BWS, WW 301.A17

Pierdere de presiune
DE 400
30
F 200 A

în mbar
G
25
D B
0
E 0 1 2 3 4 5
20 F Debit volumetric în m³/h
G
2
15 A Circuit secundar
B Circuit primar
A
10 Parametri de putere
B G
°C
Putere în kW

F Punct de lucru W 35
B °C -5 0 2 10 15
5 E
Putere de încălzire kW 14,52 17,17 18,23 22,47 25,24
C D Putere de răcire kW 11,13 13,77 14,83 19,05 21,81
0 Putere electrică kW 3,64 3,65 3,66 3,67 3,70
-10 -5 0 5 10 15 20 25 absorbită
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C Indice de putere ∊ 3,99 4,70 4,99 6,12 6,83
(COP)

8 Punct de lucru W °C 45
D
Indice de putere COP

B °C -5 0 2 10 15
6 E Putere de încălzire kW 14,07 16,57 17,57 21,58 24,15
Putere de răcire kW 9,82 12,31 13,31 17,30 19,91
F
4 Putere electrică kW 4,57 4,58 4,58 4,60 4,56
G
absorbită
2 Indice de putere ∊ 3,08 3,62 3,84 4,69 5,30
(COP)
0
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Punct de lucru W °C 55
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C B °C 0 2 10 15
Putere de încălzire kW 15,92 16,85 20,53 22,90
Putere de răcire kW 10,60 11,53 15,21 17,62
A Putere de încălzire Putere electrică kW 5,72 5,72 5,73 5,68
B Putere de răcire absorbită
C Putere electrică absorbită Indice de putere ∊ 2,78 2,94 3,59 4,03
D THV = 35 ℃ (COP)
E THV = 45 ℃
Punct de lucru W °C 60
F THV = 55 ℃
B °C 2 10 15
G THV = 60 ℃ Putere de încălzire kW 16,40 19,93 22,23
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire Putere de răcire kW 10,48 14,02 16,32
Putere electrică kW 6,37 6,35 6,35
Indicaţie absorbită
■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511. Indice de putere ∊ 2,58 3,14 3,50
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu (COP)
schimbătoare de căldură în plăci curate.
5835 541 RO

30 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC 301.A06 .. A17 (continuare)

Caracteristici tip BWC, WWC


Tip BWC, WWC 301.A06

Înălţime de pompare disponibilă


DE 800
12
600
10 F A B
G 400
D
8 2
E 200

în mbar
F
6 G 0
0 1 2 3
A Debit volumetric în m³/h
4
G
Putere în kW

B
F A Circuitul secundar (Wilo Stratos Para 25/1-7 T3)
2 E B Circuitul primar (Wilo Stratos Para 25/1-7 T3)
C
D
0 Parametri de putere
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Punct de lucru W °C 35
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C B °C -5 0 2 10 15
Putere de încălzire kW 5,06 5,86 6,23 7,69 8,60
Putere de răcire kW 3,86 4,68 5,05 6,53 7,47
8 D Putere electrică kW 1,29 1,27 1,27 1,24 1,22
Indice de putere COP

absorbită
6 Indice de putere ∊ 3,92 4,60 4,92 6,20 7,07
E
(COP)
4 F
G Punct de lucru W °C 45
2 B °C -5 0 2 10 15
Putere de încălzire kW 4,89 5,61 5,95 7,33 8,25
0 Putere de răcire kW 3,36 4,07 4,42 5,85 6,80
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Putere electrică kW 1,64 1,65 1,64 1,59 1,56
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C absorbită
Indice de putere ∊ 2,98 3,39 3,63 4,60 5,29
(COP)
A Putere de încălzire
B Putere de răcire
Punct de lucru W °C 55
C Putere electrică absorbită
B °C 0 2 10 15
D THV = 35 ℃
Putere de încălzire kW 5,38 5,69 6,94 7,83
E THV = 45 ℃
Putere de răcire kW 3,37 3,70 5,05 5,96
F THV = 55 ℃ Putere electrică kW 2,16 2,14 2,04 2,01
G THV = 60 ℃ absorbită
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire Indice de putere ∊ 2,49 2,67 3,40 3,89
(COP)
Indicaţie
■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511. Punct de lucru W °C 60
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu B °C 2 10 15
schimbătoare de căldură în plăci curate. Putere de încălzire kW 5,52 6,73 7,53
Putere de răcire kW 3,28 4,58 5,41
Putere electrică kW 2,41 2,31 2,28
absorbită
Indice de putere ∊ 2,29 2,91 3,30
(COP)
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 31
Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC 301.A06 .. A17 (continuare)

Tip BWC, WWC 301.A08

Înălţime de pompare disponibilă


DE 800
14
600
12 F A B
G 400
D
10
E 200

în mbar
2 F
8 G 0
0 1 2 3 4 5
Debit volumetric în m³/h
6
A
A Circuitul secundar (Wilo Stratos Para 25/1-7 T3)
4 G B Circuitul primar (Wilo Stratos Para 25/1-7 T3)
B
Putere în kW

F
2 E Parametri de putere
C Punct de lucru W °C 35
D B °C -5 0 2 10 15
0 Putere de încălzire kW 6,81 7,79 8,30 10,36 11,41
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Putere de răcire kW 5,26 6,25 6,77 8,84 9,92
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C Putere electrică kW 1,67 1,65 1,65 1,64 1,61
absorbită
Indice de putere ∊ 4,08 4,71 5,03 6,33 7,10
(COP)
8 D
Indice de putere COP

Punct de lucru W °C 45
6 B °C -5 0 2 10 15
E
Putere de încălzire kW 6,48 7,35 7,82 9,69 10,86
F Putere de răcire kW 4,50 5,40 5,88 7,79 8,98
4
G Putere electrică kW 2,12 2,10 2,09 2,04 2,02
absorbită
2
Indice de putere ∊ 3,06 3,50 3,75 4,76 5,38
(COP)
0
-10 -5 0 5 10 15 20 25
Punct de lucru W °C 55
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C
B °C 0 2 10 15
Putere de încălzire kW 7,04 7,47 9,17 10,23
A Putere de încălzire Putere de răcire kW 4,59 5,03 6,77 7,86
B Putere de răcire Putere electrică kW 2,64 2,62 2,58 2,55
C Putere electrică absorbită absorbită
D THV = 35 ℃ Indice de putere ∊ 2,67 2,85 3,57 4,02
(COP)
E THV = 45 ℃
F THV = 55 ℃
Punct de lucru W °C 60
G THV = 60 ℃ B °C 2 10 15
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire Putere de încălzire kW 7,20 8,87 9,91
Putere de răcire kW 4,46 6,19 7,27
Indicaţie Putere electrică kW 2,95 2,88 2,84
■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511. absorbită
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu Indice de putere ∊ 2,45 3,09 3,49
schimbătoare de căldură în plăci curate. (COP)
5835 541 RO

32 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC 301.A06 .. A17 (continuare)

Tip BWC, WWC 301.A10

Înălţime de pompare disponibilă


DE 800
20
600
18
A B
400
F
16 G
200

în mbar
D
E 2
14 0
0 1 2 3 4
F Debit volumetric în m³/h
12
G

10 A Circuitul secundar (Wilo Stratos Para 25/1-7 T3)


B Circuitul primar (Wilo Stratos Para 25/1-7 T3)

8 Parametri de putere
Punct de lucru W °C 35
A
B °C -5 0 2 10 15
6 Putere de încălzire kW 8,62 9,97 10,59 13,06 14,79
B Putere de răcire kW 6,67 8,04 8,67 11,19 12,95
Putere electrică kW 2,10 2,07 2,06 2,01 1,97
4 G absorbită
F Indice de putere ∊ 4,10 4,81 5,15 6,50 7,50
Putere în kW

C
E (COP)
2
D
Punct de lucru W °C 45
B °C -5 0 2 10 15
0 Putere de încălzire kW 8,28 9,53 10,11 12,42 14,06
-10 -5 0 5 10 15 20 25
Putere de răcire kW 5,82 7,08 7,67 10,04 11,70
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C Putere electrică kW 2,65 2,63 2,61 2,56 2,54
absorbită
10 Indice de putere ∊ 3,13 3,63 3,87 4,85 5,54
D (COP)
8
°C
Indice de putere COP

Punct de lucru W 55
E B °C 0 2 10 15
6
Putere de încălzire kW 9,13 9,65 11,74 13,30
F Putere de răcire kW 6,05 6,59 8,73 10,33
4 G Putere electrică kW 3,31 3,29 3,24 3,20
absorbită
2 Indice de putere ∊ 2,76 2,93 3,63 4,16
(COP)
0
-10 -5 0 5 10 15 20 25
Punct de lucru W °C 60
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C B °C 2 10 15
Putere de încălzire kW 9,32 11,35 12,78
Putere de răcire kW 5,89 7,98 9,45
A Putere de încălzire Putere electrică kW 3,69 3,62 3,58
B Putere de răcire absorbită
C Putere electrică absorbită Indice de putere ∊ 2,53 3,13 3,57
D THV = 35 ℃ (COP)
E THV = 45 ℃
F THV = 55 ℃
G THV = 60 ℃
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire

Indicaţie
■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
5835 541 RO

schimbătoare de căldură în plăci curate.

VITOCAL VIESMANN 33
Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC 301.A06 .. A17 (continuare)

Tip BWC, WWC 301.A13

Parametri de putere
DE Punct de lucru W °C 35
25 B °C -5 0 2 10 15
Putere de încălzire kW 11,25 12,95 13,72 16,83 18,94
F
Putere de răcire kW 8,78 10,49 11,28 14,44 16,58
20 G Putere electrică kW 2,65 2,64 2,63 2,56 2,54
D absorbită
E Indice de putere ∊ 4,24 4,90 5,24 6,57 7,45
15 F (COP)
G
2 Punct de lucru W °C 45
10
A B °C -5 0 2 10 15
Putere în kW

G Putere de încălzire kW 10,83 12,43 13,16 16,07 18,11


B
5 F Putere de răcire kW 7,68 9,30 10,04 13,00 15,06
E Putere electrică kW 3,39 3,37 3,36 3,30 3,27
C
absorbită
D
0 Indice de putere ∊ 3,20 3,69 3,93 4,87 5,53
-10 -5 0 5 10 15 20 25 (COP)
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C
Punct de lucru W °C 55
B °C 0 2 10 15
D Putere de încălzire kW 11,95 12,62 15,29 17,20
8
Indice de putere COP

Putere de răcire kW 7,93 8,62 11,37 13,30


Putere electrică kW 4,32 4,30 4,23 4,19
6 E absorbită
F Indice de putere ∊ 2,77 2,94 3,63 4,10
4 (COP)
G
2 Punct de lucru W °C 60
B °C 2 10 15
0 Putere de încălzire kW 12,20 14,84 16,66
-10 -5 0 5 10 15 20 25
Putere de răcire kW 7,68 10,41 12,27
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C Putere electrică kW 4,87 4,76 4,71
absorbită
Indice de putere ∊ 2,51 3,12 3,53
A Putere de încălzire
(COP)
B Putere de răcire
C Putere electrică absorbită
D THV = 35 ℃
E THV = 45 ℃
F THV = 55 ℃
G THV = 60 ℃
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire

Indicaţie
■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
schimbătoare de căldură în plăci curate.
Înălţime de pompare disponibilă

800

600

A B
400

200
în mbar

0
0 1 2 3 4 5 6
Debit volumetric în m³/h
5835 541 RO

A Circuitul secundar (Wilo Stratos Para 25/1-7 T3)


B Circuitul primar (Wilo Stratos Para 25/1-8 T3)

34 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC 301.A06 .. A17 (continuare)

Tip BWC, WWC 301.A17

Înălţime de pompare disponibilă în mbar


DE 1000
30
F 800
G
25 D
600
E
20 F 400 A B
G
2
15 200
A
10 0
0 1 2 3 4 5 6 7
B G
Debit volumetric în m³/h
Putere în kW

F
5 E
C D A Circuitul secundar (Wilo Stratos Para 25/1-7 T3)
B Circuitul primar (Wilo Stratos Para 25/1-8 T3)
0
-10 -5 0 5 10 15 20 25
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C Parametri de putere
Punct de lucru W °C 35
B °C -5 0 2 10 15
8 Putere de încălzire kW 15,20 17,03 18,09 22,33 25,11
D
Indice de putere COP

Putere de răcire kW 11,79 13,66 14,72 18,94 21,70


6 E Putere electrică kW 3,67 3,62 3,63 3,64 3,67
absorbită
F Indice de putere ∊ 4,15 4,70 4,99 6,13 6,85
4
G (COP)
2
Punct de lucru W °C 45
0 B °C -5 0 2 10 15
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Putere de încălzire kW 14,50 16,43 17,42 21,39 24,01
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C Putere de răcire kW 10,27 12,21 13,21 17,20 19,80
Putere electrică kW 4,55 4,53 4,53 4,51 4,52
absorbită
Indice de putere ∊ 3,19 3,62 3,85 4,74 5,31
A Putere de încălzire
(COP)
B Putere de răcire
C Putere electrică absorbită
Punct de lucru W °C 55
D THV = 35 ℃
B °C 0 2 10 15
E THV = 45 ℃
Putere de încălzire kW 15,77 16,69 20,34 22,75
F THV = 55 ℃ Putere de răcire kW 10,51 11,43 15,12 17,52
G THV = 60 ℃ Putere electrică kW 5,66 5,65 5,62 5,63
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire absorbită
Indice de putere ∊ 2,79 2,95 3,62 4,04
Indicaţie (COP)
■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu Punct de lucru W °C 60
schimbătoare de căldură în plăci curate. B °C 2 10 15
Putere de încălzire kW 16,24 19,77 22,08
Putere de răcire kW 10,39 13,93 16,23
Putere electrică kW 6,29 6,28 6,29
absorbită
Indice de putere ∊ 2,58 3,15 3,51
(COP)
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 35
Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW 301.A21 .. A45

3.1 Descrierea produsului


Avantaje
A Compresor Compliant Scroll ermetizat
B Condensator
C Vaporizator
D Automatizare digitală pentru pompă de căldură Vitotronic 200,
comandată de temperatura exterioară

■ Costuri de exploatare reduse datorită coeficientului COP înalt (COP ■ Numai la tipul BW, WW:
= Coefficient of Performance) conform EN 14511: până la 4,8 (sol 0 Automatizare Vitotronic uşor de utilizat, cu afişaj textual şi grafic,
°C/apă 35 °C). pentru regim de încălzire comandat de temperatura exterioară şi
■ Regim de lucru monovalent pentru încălzire şi preparare de apă funcţie „natural cooling“ sau „active cooling“.
caldă menajeră. ■ Model cu 2 trepte (tip BW+BWS, WW+BWS):
■ Temperaturi tur maxime până la 60 °C. Variabilitate ridicată datorită combinaţiei de module chiar şi cu puteri
■ Cu nivel redus de zgomot şi de vibraţii datorită construcţiei optimi- diferite.
zate cu izolaţie fonică - Putere fonică < 44 dB(A). Montaj simplu datorită modulelor mai mici şi mai uşoare.
■ Cheltuieli de funcţionare reduse în condiţii de eficienţă maximă la ■ Posibilă extensia puterii prin cascadare:
fiecare punct de lucru datorită sistemului inovator RCD (Refrigerant 21,2 până la 428,0 kW
Cycle Diagnostic System), cu ventil electronic de expansiune (EEV).

Stare de livrare
■ Pompă de căldură completă, tip constructiv compact. ■ Numai la tipul BWS:
■ Numai la tipul BW, WW: Cablu electric de legătură la treapta 1 (tip BW, WW)
Automatizare integrată a pompei de căldură cu senzor pentru tem- ■ Numai la tipul WW:
peratura exterioară. Set de modificare pompă de căldură apă/apă (compus din senzor
■ Limitarea electronică a curentului de pornire. de debit şi termostat de protecţie la îngheţ).
■ Picioare reglabile fonoabsorbante.
5835 541 RO

36 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW 301.A21 .. A45 (continuare)

3.2 Date tehnice


Date tehnice Pompe de căldură sistem sol/apă: Tip BW, BWS
Tip BW 301.A. BWS 301.A 21 29 45
Date privind puterea conform EN 14511 (0/35 °C, diferenţă
tur-retur 5 K)
Putere calorică nominală kW 21,2 28,8 42,8
Putere de răcire kW 17,0 23,3 34,2
Putere electrică absorbită kW 4,48 5,96 9,28
Indice de putere ∊ (COP) 4,73 4,83 4,60
Date privind puterea conform EN 255 (0/35 °C, diferenţă
tur-retur 10 K)
Putere calorică nominală kW 21,5 29,2 43,5
Putere de răcire kW 17,5 23,8 35,0
Putere electrică absorbită kW 4,33 5,75 9,16
Indice de putere ∊ (COP) 4,97 5,08 4,8
Apă din sol (circuit primar)
Capacitate l 7,3 9,1 12,7
Debit volumetric min. (Δt = 5 K) l/h 3300 4200 6500
Rezistenţa la curgere mbar 90 120 200 3
Temperatura maximă pe tur °C 25 25 25
Temperatură min. pe tur °C –5 –5 –5
Agent termic (circuit secundar)
Capacitate l 7,3 9,1 12,7
Debit volumetric min. (Δt = 10 K) l/h 1900 2550 3700
Rezistenţa la curgere mbar 30 48 60
Temperatura maximă pe tur °C 60 60 60
Parametri electrici pompă de căldură
Tensiune nominală Compresor pompă de căldură treapta 2 V 3/PE 400 V/50 Hz
(tip BWS)
Curent nominal compresor A 16 22 34
Curentul de pornire compresor (cu limitator pentru curentul A <30 41 47
de pornire)
Curent pornire compresor în caz de blocare a rotorului A 95 118 174
Siguranţă compresor A 1xC16A 1xC25A 1xC40A
3 pol 3 pol 3 pol
Clasă de protecţie I I I
Parametrii electrici pentru automatizare
Tensiune nominală automatizare/ electronică V 1/N/PE 230 V/50 Hz
Siguranţe automatizare/circuit electronic 1xB16A
Siguranţă automatizare/circuit electronic A T 6,3 A /250 V
Putere electr. max. absorbită automatizare/circuit electronic W 25 25 25
pompa de căldură treapta 1 (tip BW)
Putere electr. max. absorbită automatizare/circuit electronic 20 20 20
pompa de căldură treapta 2 (tip BWS)
Putere electrică absorbită automatizare/circuit electronic W 45 45 45
treapta 1 şi 2
Tip protecţie IP 20 IP 20 IP 20
Circuit de răcire
Agent de lucru R 410 A
Cantitate de umplere kg 6,5 7,3 10,0
Compresor Tip Scroll, complet ermetizat
Presiunea de lucru admisibilă pe partea de înaltă presiune bar 43 43 43
Presiunea de lucru admisibilă pe partea de joasă presiune bar 28 28 28
Presiunea de lucru admisibilă
Circuit primar bar 3 3 3
Circuit secundar bar 3 3 3
Dimensiuni
Lungime totală mm 1085 1085 1085
Lăţime totală mm 780 780 780
Înălţime maximă (cu carcasa automatizării deschisă) mm 1267 1267 1267
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 37
Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW 301.A21 .. A45 (continuare)

Tip BW 301.A. BWS 301.A 21 29 45


Racorduri
Turul şi returul circuitului primar G 2 2 2
Turul şi returul circuitului de încălzire G 2 2 2
Greutate
Pompă de căldură treapta 1 (tip BW) kg 282 305 345
Pompă de căldură treapta 2 (tip BWS) kg 277 300 340
Putere acustică (dimensiuni conform EN 12102/
EN ISO 9614-2) Nivelul cumulat estimat de putere acustică
la B0 °C (±3 K)/W35 °C (±5 K)
– la puterea calorică nominală dB(A) 42 44 44

Date tehnice Pompe de căldură sistem apă/apă: Tip WW

Tip WW 301.A/, BWS 301.A cu „kit reechipare pompă de 21 29 45


căldură apă/apă“
Date privind puterea conform EN 14511 (10/35 °C, diferenţă
tur-retur 5 K)
Putere calorică nominală kW 28,1 37,1 58,9
Putere de răcire kW 23,7 31,4 48,9
3 Putere electrică absorbită kW 4,73 6,2 10,7
Indice de putere ∊ (COP) 5,94 6,00 5,50
Apă din sol (circuit primar)
Capacitate l 7,3 9,1 12,7
Debit volumetric min. (Δt = 4 K) l/h 5200 7200 10600
Rezistenţa la curgere mbar 200 300 440
Temperatura de intrare max. °C 25 25 25
Temperatura de intrare min. °C -5 -5 -5
Agent termic (circuit secundar)
Capacitate l 7,3 9,1 12,7
Debit volumetric min. (Δt = 10 K) l/h 1900 2550 3700
Rezistenţa la curgere mbar 30 48 60
Temperatura maximă pe tur °C 60 60 60
Parametri electrici pompă de căldură
Tensiune nominală Compresor pompă de căldură treapta 2 V 3/PE 400 V/50 Hz
(tip BWS)
Curent nominal compresor A 16 22 34
Curentul de pornire compresor (cu limitator pentru curentul A <30 41 47
de pornire)
Curent pornire compresor în caz de blocare a rotorului A 95 118 174
Siguranţă compresor A 1xC16A 1xC25A 1xC40A
3 pol 3 pol 3 pol
Clasă de protecţie I I I
Parametrii electrici pentru automatizare
Tensiune nominală automatizare/ electronică V 1/N/PE 230 V/50 Hz
Siguranţe automatizare/circuit electronic 1xB16A
Siguranţă automatizare/circuit electronic A T 6,3 A /250 V
Putere electr. max. absorbită automatizare/circuit electronic W 25 25 25
pompa de căldură treapta 1 (tip WW)
Putere electr. max. absorbită automatizare/circuit electronic 20 20 20
pompa de căldură treapta 2 (tip BWS)
Putere electrică absorbită automatizare/circuit electronic W 45 45 45
treapta 1 şi 2
Tip protecţie IP 20 IP 20 IP 20
Circuit de răcire
Agent de lucru R 410 A
Cantitate de umplere kg 6,5 7,3 10,0
Compresor Tip Scroll, complet ermetizat
Presiunea de lucru admisibilă pe partea de înaltă presiune bar 43 43 43
Presiunea de lucru admisibilă pe partea de joasă presiune bar 28 28 28
Presiunea de lucru admisibilă
Circuit primar bar 3 3 3
Circuit secundar bar 3 3 3
Dimensiuni
Lungime totală mm 1085 1085 1085
5835 541 RO

Lăţime totală mm 780 780 780


Înălţime maximă (cu carcasa automatizării deschisă) mm 1267 1267 1267

38 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW 301.A21 .. A45 (continuare)

Tip WW 301.A/, BWS 301.A cu „kit reechipare pompă de 21 29 45


căldură apă/apă“
Racorduri
Turul şi returul circuitului primar G 2 2 2
Turul şi returul circuitului de încălzire G 2 2 2
Greutate
Pompă de căldură treapta 1 (tip WW) kg 282 305 345
Pompă de căldură treapta 2 (tip BWS) kg 277 300 340
Putere acustică (dimensiuni conform EN 12102/
EN ISO 9614-2) Nivelul cumulat estimat de putere acustică
la W10 °C (±3 K)/W35 °C (±5 K)
– la puterea calorică nominală dB(A) 42 44 44

3
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 39
Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW 301.A21 .. A45 (continuare)

Dimensiuni

< 42 V 230 V~ < 42 V 230 V~

87
400 V~ 400 V~

G F C B

H E D A

1267
1074
1074
988

988
903

903
300

773
773

540 540
270 270
230 230
100 100

H G F E D C B A

< 42 V 230 V~ < 42 V 230 V~


400 V~ 400 V~
1086
1086

1026
1026

780 780

stânga tip BWS; dreapta tip BW, WW

A Retur circuit primar (ieşire sol) tip BW, WW E Retur circuit primar (ieşire sol) tip BWS
B Tur circuit primar (intrare sol) tip BW, WW F Turul circuitului primar (admisie sol) tip BWS
C Tur circuit secundar tip BW, WW G Tur circuit secundar tip BWS
D Retur circuit secundar tip BW, WW H Retur circuit secundar tip BWS
5835 541 RO

40 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW 301.A21 .. A45 (continuare)

Caracteristici
Tip BW, BWS, WW 301.A21

C Putere electrică absorbită


35 D THV = 35 ℃
E THV = 45 ℃
D F THV = 55 ℃
30 E G THV = 60 ℃
F THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire
G
D Indicaţie
25
E ■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
F schimbătoare de căldură în plăci curate.
20 G

Pierdere de presiune
A 200
15
A 3
100

în mbar
B B

10 0
0 1 2 3 4 5 6 7
G Debit volumetric în m³/h
C F
Putere în kW

E
5
D
A Circuit secundar
B Circuit primar
0
-5 0 5 10 15
Temp. apei, resp. temp. soluţiei sărate în °C

8
7 D
6
Indice de putere COP

E
5
F
4
G
3
2
1
0
-5 0 5 10 15
Temp. apei, resp. temp. soluţiei sărate în °C

A Putere de încălzire
B Putere de răcire
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 41
Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW 301.A21 .. A45 (continuare)

Tip BW, BWS, WW 301.A29

C Putere electrică absorbită


45 D THV = 35 ℃
E THV = 45 ℃
D F THV = 55 ℃
40 E G THV = 60 ℃
F THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire
G
D Indicaţie
35
■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
E ■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
schimbătoare de căldură în plăci curate.

Pierdere de presiune
30 F

G 200

25 A
100

în mbar
A
B
3 0
20 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Debit volumetric în m³/h
B
15
A Circuit secundar
B Circuit primar
G
10
F
C E
Putere în kW

D
5

0
-5 0 5 10 15
Temp. apei, resp. temp. soluţiei sărate în °C

8
7 D
6
Indice de putere COP

E
5
4 F
G
3
2
1
0
-5 0 5 10 15
Temp. apei, resp. temp. soluţiei sărate în °C

A Putere de încălzire
B Putere de răcire
5835 541 RO

42 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 300-G, tip BW, BWS, WW 301.A21 .. A45 (continuare)

Tip BW, BWS, WW 301.A45

C Putere electrică absorbită


70 D THV = 35 ℃
D E THV = 45 ℃
E F THV = 55 ℃
60 G THV = 60 ℃
F THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire
G
D Indicaţie
50
E ■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
F schimbătoare de căldură în plăci curate.
40 G

A 700
30
600
B

Pierdere de presiune în mbar


500 3
20 G
F 400
C E
Putere în kW

D 300
10
A
200
B
0 100
-5 0 5 10 15
Temp. apei, resp. temp. soluţiei sărate în °C 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Debit volumetric în m³/h
7
6 D
Indice de putere COP

A Circuit secundar
5 E
B Circuit primar
4 F
G
3
2
1
0
-5 0 5 10 15
Temp. apei, resp. temp. soluţiei sărate în °C

A Putere de încălzire
B Putere de răcire
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 43
Vitocal 350-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC

4.1 Descrierea produsului


Avantajele tipului BW, BWS, WW
A Automatizare digitală pentru pompă de căldură Vitotronic 200,
comandată de temperatura exterioară
B Condensator
C Vaporizator
D Compresor Compliant Scroll ermetizat

■ Costuri de exploatare reduse datorită coeficientului COP înalt (COP ■ Numai la tipul BW, WW:
4 = Coefficient of Performance) conform EN 14511 până la 4,6 (sol 0 Automatizare Vitotronic uşor de utilizat, cu afişaj textual şi grafic,
°C/apă 35 °C). pentru regim de încălzire comandat de temperatura exterioară şi
■ Regim de lucru monovalent pentru încălzire şi preparare de apă funcţie „natural cooling“ sau „active cooling“.
caldă menajeră. ■ Numai la tipul BW, WW:
■ Datorită temperaturilor pe tur de până la 72 °C, adecvat şi pentru Cu posibilitate de montare temporară a unei încălziri electrice supli-
încălzirea radiatoarelor, confort ridicat în ceea ce priveşte apa caldă mentare, de exemplu pentru uscarea stratului de şapă.
menajeră. ■ Model cu 2 trepte (tip BW+BWS, WW+BWS):
■ Cu nivel redus de zgomot şi de vibraţii datorită construcţiei optimi- Variabilitate ridicată datorită combinaţiei de module chiar şi cu puteri
zate cu izolaţie fonică. diferite.
■ Cheltuieli de funcţionare reduse în condiţii de eficienţă maximă la Montaj simplu datorită modulelor mai mici şi mai uşoare.
fiecare punct de lucru datorită sistemului inovator RCD (Refrigerant
Cycle Diagnostic System), cu ventil electronic de expansiune (EEV).

Stare de livrare tip BW, BWS, WW


■ Pompă de căldură completă, tip constructiv compact. ■ Numai la tipul BWS:
■ Numai la tipul BW, WW: Cablu electric de legătură la treapta 1 (tip BW, WW)
Automatizare integrată a pompei de căldură cu senzor pentru tem- ■ Numai la tipul WW:
peratura exterioară. Set de modificare pompă de căldură apă/apă (compus din senzor
■ Limitarea electronică a curentului de pornire. de debit şi termostat de protecţie la îngheţ).
■ Picioare reglabile fonoabsorbante.
5835 541 RO

44 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 350-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC (continuare)

Avantaje la tipul BWC, WWC


A Automatizare digitală pentru pompă de căldură Vitotronic 200,
comandată de temperatura exterioară
B Condensator
C Vaporizator
D Compresor Compliant Scroll ermetizat
E Pompă de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler
F Pompă agent primar

■ Costuri de exploatare reduse datorită coeficientului COP înalt (COP ■ Automatizare Vitotronic uşor de utilizat, cu afişaj textual şi grafic,
= Coefficient of Performance) conform EN 14511 până la 4,6 (sol 0 pentru regim de încălzire comandat de temperatura exterioară şi 4
°C/apă 35 °C). funcţie „natural cooling“ sau „active cooling“.
■ Regim de lucru monovalent pentru încălzire şi preparare de apă ■ Cu posibilitate de montare temporară a unei încălziri electrice supli-
caldă menajeră. mentare, de exemplu pentru uscarea stratului de şapă.
■ Datorită temperaturilor pe tur de până la 72 °C, adecvat şi pentru ■ Comod pentru solicitarea de transport: Cu bilanţ energetic integrat.
încălzirea radiatoarelor, confort ridicat în ceea ce priveşte apa caldă ■ Montaj simplu datorită pompei de circulaţie de înaltă eficienţă inte-
menajeră. grate, pentru circuitul de apă sărată şi de încălzire precum a pompei
■ Cu nivel redus de zgomot şi de vibraţii datorită construcţiei optimi- de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler.
zate cu izolaţie fonică.
■ Cheltuieli de funcţionare reduse în condiţii de eficienţă maximă la
fiecare punct de lucru datorită sistemului inovator RCD (Refrigerant
Cycle Diagnostic System), cu ventil electronic de expansiune (EEV).

Stare de livrare tip BWC, WWC


■ Pompă de căldură completă, tip constructiv compact. ■ Pompa de circulaţie încorporată pentru încălzirea apei din boiler.
■ Automatizare integrată a pompei de căldură cu senzor pentru tem- ■ Grup de siguranţă cu supapă de siguranţă, manometru şi aerisitor
peratura exterioară. (inclus).
■ Limitarea electronică a curentului de pornire. ■ Numai la tipul WW:
■ Picioare reglabile fonoabsorbante. Set de modificare pompă de căldură apă/apă (compus din senzor
■ Pompă de circulaţie de înaltă eficienţă încorporată (corespunzând de debit şi termostat de protecţie la îngheţ).
Etichetei energetice A) pentru circuitul de apă sărată.
■ Pompă de circulaţie de înaltă eficienţă încorporată (corespunzând
Etichetei energetice A)pentru circuitul de încălzire.
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 45
Vitocal 350-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC (continuare)

4.2 Date tehnice


Date tehnice Pompe de căldură sistem sol/apă: Tip BW, BWS şi BWC
Tip BW 351.A. BWS 351.A 07 18
Date privind puterea conform EN 14511 (B0/W35 °C, diferenţă tur-retur 5 K)
Puterea nominală kW 7,35 18,65
Puterea de răcire kW 5,83 14,80
Puterea electrică absorbită kW 1,63 4,14
Indicele de putere ∊ (COP) 4,50 4,51
Date privind puterea conform EN 14511 (B0/W35 °C, diferenţă tur-retur 10 K)
Putere calorică nominală kW 7,55 18,97
Putere de răcire kW 6,05 15,18
Putere electrică absorbită kW 1,60 4,07
Indice de putere ∊ (COP) 4,70 4,66
Apă din sol (circuit primar)
Capacitate l 4,0 7,3
Debitul volumetric min. (interval 5 K) l/h 1100 2770
Rezistenţa la curgere (la debit volumetric min.) mbar 40 60
Temperatura pe tur max. °C 25 25
Temperatura pe tur min. °C –5 –5
Agent termic (circuit secundar)
Capacitate l 3,4 7,3
Debit volumetric min. (interval 10 K) l/h 650 1640
Rezistenţă de curgere (la debit volumetric minim) mbar 14 16
Temperatura maximă pe tur °C 72 72
Parametri electrici pompă de căldură
Tensiune nominală compresor 3/N/PE 400 V/50 Hz
4 Curent nominal compresor A 8,2 21,0
Curentul de pornire compresor (cu limitare a curentului de pornire) A 21,0 28,0
Curent pornire compresor în caz de blocare a rotorului A 51,5 127,0
Asigurare compresor A 1 x B16A cu 3 poli 1 x B25A 3 poli
Parametrii electrici automatizare (numai pentru tipul BW)
Tensiune nominală 1/N/PE 230 V/50 Hz
Siguranţe B16A
Siguranţe 2 x 6,3AH/250 V
Putere electrică max. absorbită W 1000
Putere consumată în regim de lucru W 10
Circuit de răcire
Agent de lucru R134a R134a
Cantitate de umplere kg 2,35 5,95
Presiunea de lucru admisibilă pe partea de joasă presiune bar 21 21
Presiunea de lucru admisibilă pe partea de înaltă presiune bar 25 25
Compresor Tip Scroll Hermetik
Presiunea de lucru admisibilă
Circuit primar bar 3 3
Circuit secundar bar 3 3
Dimensiuni
Lungime totală mm 844 1085
Lăţime totală mm 600 780
Înălţime totală fără unitatea de comandă mm 962 1074
Înălţime totală (unitatea de comandă deschisă, numai tipul BW 351.A07) mm 1155 1267
Racorduri
Turul şi returul circuitului primar G 1½ 2
Turul şi returul circuitului de încălzire G 1½ 2
Greutatea
Pompa de căldură treapta 1 (tipul BW 351.A) kg 136 322
Pompa de căldură treapta 2 (tipul BW 351.A) kg 132 317
Putere acustică (dimensiuni conform EN 12102/ EN ISO 9614-2) Nivelul
cumulat estimat de putere acustică la B0 °C (±3 K)/W35 °C (±5 K)
– la puterea calorică nominală dB(A) 44 48
5835 541 RO

46 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 350-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC (continuare)

Tip BWC 351.A 07


Date privind puterea conform EN 14511 (B0/W35 °C, diferenţă tur-retur 5 K)
Puterea nominală kW 7,33
Puterea de răcire kW 5,85
Puterea electrică absorbită kW 1,59
Indicele de putere ∊ (COP) 4,61
Date privind puterea conform EN 14511 (B0/W35 °C, diferenţă tur-retur 10 K)
Putere calorică nominală kW 7,59
Putere de răcire kW 6,12
Putere electrică absorbită kW 1,58
Indice de putere ∊ (COP) 4,81
Apă din sol (circuit primar)
Capacitate l 4,0
Debitul volumetric min. (interval 5 K) l/h 1100
Înălţimea de pompare disponibilă (la debit volumetric minim) mbar 640
Temperatura pe tur max. °C 25
Temperatura pe tur min. °C –5
Agent termic (circuit secundar)
Capacitate l 3,4
Debit volumetric min. (interval 10 K) l/h 650
Înălţime de pompare disponibilă (la debit volumetric minim) mbar 600
Temperatura maximă pe tur °C 72
Parametri electrici pompă de căldură
Tensiune nominală compresor 3/N/PE 400 V/50 Hz
Curent nominal compresor A 8,2
Curentul de pornire compresor (cu limitare a curentului de pornire) A 21,0
Curent pornire compresor în caz de blocare a rotorului A 51,5
Siguranţă compresor A 1 x B16A cu 3 poli
Parametrii electrici pentru automatizare 4
Tensiune nominală 1/N/PE 230 V/50 Hz
Siguranţe B16A
Siguranţe 2 x 6,3AH/250 V
Putere electrică max. absorbită W 1000
Putere consumată în regim de lucru W 10
Circuit de răcire
Agent de lucru R134a
Cantitate de umplere kg 2,35
Presiunea de lucru admisibilă pe partea de joasă presiune bar 21
Presiunea de lucru admisibilă pe partea de înaltă presiune bar 25
Compresor Tip Scroll Hermetik
Presiunea de lucru admisibilă
Circuit primar bar 3
Circuit secundar bar 3
Dimensiuni
Lungime totală mm 844
Lăţime totală mm 600
Înălţime totală fără unitatea de comandă mm 962
Înălţimea totală (panou de comandă deschis) mm 1155
Racorduri
Turul şi returul circuitului primar G 1½
Turul şi returul circuitului de încălzire G 1½
Greutatea kg 146
Putere acustică (dimensiuni conform EN 12102/ EN ISO 9614-2) Nivelul cumulat estimat de
putere acustică la B0 °C (±3 K)/W35 °C (±5 K)
– la puterea calorică nominală dB(A) 44
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 47
Vitocal 350-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC (continuare)

Date tehnice Pompe de căldură sistem apă/apă: Tip WW şi WWC

Tip WW 351.A/, BWS 351.A cu „kit reechipare pompă de căldură apă/apă“ 07 18


Date privind puterea conform EN 14511 (W10/W35 °C, diferenţă tur-retur 5 K)
Puterea nominală kW 10,22 25,73
Puterea de răcire kW 8,59 21,24
Puterea electrică absorbită kW 1,75 4,6
Indicele de putere ∊ (COP) 5,83 5,59
Apă din sol (circuit primar)
Capacitate l 4,0 7,3
Debitul volumetric min. (interval 4 K) l/h 2000 4870
Rezistenţa la curgere (la debit volumetric min.) mbar 75 115
Temperatura pe tur max. °C 25 25
Temperatura pe tur min. °C 7 7,5
Agent termic (circuit secundar)
Capacitate l 3,4 7,3
Debit volumetric min. (interval 10 K) l/h 900 2200
Rezistenţă de curgere (la debit volumetric minim) mbar 25 27
Temperatura maximă pe tur °C 72 72
Parametri electrici pompă de căldură
Tensiune nominală compresor 3/N/PE 400 V/50 Hz
Curent nominal compresor A 8,2 21
Curentul de pornire compresor (cu limitare a curentului de pornire) A 21,0 28
Curent pornire compresor în caz de blocare a rotorului A 51,5 127
Asigurare compresor A 1 x B16A cu 3 poli 1 x B25A 3 poli
Parametrii electrici automatizare (numai pentru tipul WW)
Tensiune nominală 1/N/PE 230 V/50 Hz
Siguranţe B16A
4 Siguranţe 2 x 6,3AH/250 V
Putere electrică max. absorbită W 1000
Putere consumată în regim de lucru W 10
Circuit de răcire
Agent de lucru R134a R134a
Cantitate de umplere kg 2,35 5,95
Presiunea de lucru admisibilă pe partea de joasă presiune bar 21 21
Presiunea de lucru admisibilă pe partea de înaltă presiune bar 25 25
Compresor Tip Scroll Hermetik
Presiunea de lucru admisibilă
Circuit primar bar 3 3
Circuit secundar bar 3 3
Dimensiuni
Lungime totală mm 844 1085
Lăţime totală mm 600 780
Înălţime totală fără unitatea de comandă mm 962 1074
Înălţimea totală (unitatea de comandă deschisă, doar tipul WW 351.A07) mm 1155 1267
Racorduri
Turul şi returul circuitului primar G 1½ 2
Turul şi returul circuitului de încălzire G 1½ 2
Greutatea
Pompa de căldură treapta 1 (tipul WW 351.A) kg 136 322
Pompa de căldură treapta 2 (tipul BW 351.A) kg 132 317
Putere acustică (dimensiuni conform EN 12102/ EN ISO 9614-2) Nivelul
cumulat estimat de putere acustică la W10 °C (±3 K)/W35 °C (±5 K)
– la puterea calorică nominală dB(A) 44 48
5835 541 RO

48 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 350-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC (continuare)

Tip WWC 351.A 07


Date privind puterea conform EN 14511 (W10/W35 °C, diferenţă tur-retur 5 K)
Puterea nominală kW 10,26
Puterea de răcire kW 8,69
Puterea electrică absorbită kW 1,69
Indicele de putere ∊ (COP) 6,07
Apă din sol (circuit primar)
Capacitate l 4,0
Debitul volumetric min. (interval 4 K) l/h 2000
Înălţimea de pompare disponibilă (la debit volumetric minim) mbar 590
Temperatura pe tur max. °C 25
Temperatura pe tur min. °C 7,5
Agent termic (circuit secundar)
Capacitate l 3,4
Debit volumetric min. (interval 10 K) l/h 900
Înălţime de pompare disponibilă (la debit volumetric minim) mbar 590
Temperatura maximă pe tur °C 72
Parametri electrici pompă de căldură
Tensiune nominală compresor 3/N/PE 400 V/50 Hz
Curent nominal compresor A 8,2
Curentul de pornire compresor (cu limitare a curentului de pornire) A 21,0
Curent pornire compresor în caz de blocare a rotorului A 51,5
Asigurare compresor A 1 x B16A cu 3 poli
Parametrii electrici pentru automatizare
Tensiune nominală 1/N/PE 230 V/50 Hz
Siguranţe B16A
Siguranţe 2 x 6,3AH/250 V
Putere electrică max. absorbită W 1000
Putere consumată în regim de lucru W 10 4
Circuit de răcire
Agent de lucru R134a
Cantitate de umplere kg 2,35
Presiunea de lucru admisibilă pe partea de joasă presiune bar 21
Presiunea de lucru admisibilă pe partea de înaltă presiune bar 25
Compresor Tip Scroll Hermetik
Presiunea de lucru admisibilă
Circuit primar bar 3
Circuit secundar bar 3
Dimensiuni
Lungime totală mm 844
Lăţime totală mm 600
Înălţime totală fără unitatea de comandă mm 962
Înălţimea totală (panou de comandă deschis) mm 1155
Racorduri
Turul şi returul circuitului primar G 1½
Turul şi returul circuitului de încălzire G 1½
Greutatea kg 146
Putere acustică (dimensiuni conform EN 12102/ EN ISO 9614-2) Nivelul cumulat estimat de
putere acustică la W10 °C (±3 K)/W35 °C (±5 K)
– la puterea calorică nominală dB(A) 44
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 49
Vitocal 350-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC (continuare)

Dimensiuni tip BW, BWS, WW 351.A07

524
449

524
449

87
< 42 V 230 V~ < 42 V 230 V~

L
E
H C
K D

1155
G B
962

962
792

889
792

792
727

727
662

662
576

576
F 300 A
133

133
496 496
361 361
4 182 182
125 125
L K 67 E D 67

F A
230 V~ G 230 V~ B
H C
< 42 V < 42 V
844

844
784

784

600 600

stânga tip BWS; dreapta tip BW, WW

A Retur circuit de încălzire şi boiler de preparare F Retur circuit de încălzire şi boiler de preparare a.c.m. tip BWS
a.c.m. tip BW, WW G Tur boiler de preparare a.c.m. tip BWS
B Tur boiler de preparare a.c.m. tip BW, WW H Tur circuit de încălzire tip BWS
C Tur circuit de încălzire tip BW, WW K Turul circuitului primar (admisie sol) tip BWS
D Tur circuit primar (intrare sol) tip BW, WW L Retur circuit primar (ieşire sol) tip BWS
E Retur circuit primar (ieşire sol) tip BW, WW
5835 541 RO

50 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 350-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC (continuare)

Dimensiuni tip BW, BWS, WW 351.A18

< 42 V 230 V~ < 42 V 230 V~

87
400 V~ 400 V~

G F C B

H E D A

1267
1074
1074
988

988
903

903
300

773
773

540 540 4
270 270
230 230
100 100

H G F E D C B A

< 42 V 230 V~ < 42 V 230 V~


400 V~ 400 V~
1086
1086

1026
1026

780 780

stânga tip BWS; dreapta tip BW, WW

A Retur circuit primar (ieşire sol) tip BW, WW E Retur circuit primar (ieşire sol) tip BWS
B Tur circuit primar (intrare sol) tip BW, WW F Turul circuitului primar (admisie sol) tip BWS
C Tur circuit secundar tip BW, WW G Tur circuit secundar tip BWS
D Retur circuit secundar tip BW, WW H Retur circuit secundar tip BWS
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 51
Vitocal 350-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC (continuare)

Dimensiuni tip BWC, WWC 351.A07

524
449

87
< 42 V 230 V~

E
C
D

1155
B 962
889
792
727
662
576

A
133

496
361
4 182
125
E D 67

A
230 V~ B
C
< 42 V
844
784

600

A Retur circuit de încălzire şi boiler de preparare a.c.m. D Turul circuitului primar (admisie sol)
B Tur boiler de preparare a.c.m. E Returul circuitului primar (ieşire sol)
C Tur circuit de încălzire
5835 541 RO

52 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 350-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC (continuare)

Caracteristici tip BW, BWS, WW


Tip BW, BWS, WW 351.A07

D E

Pierdere de presiune în mbar


14 400
F
G 300
12
H
200
10 A B
D
100
E
8
F 0
0 1 2 3 4 5
G
6 Debit volumetric în m³/h
H
A
4 H
A Circuit secundar
G
Putere în kW

B B Circuit primar
F
2 E Parametri de putere
C D Punct de lucru W °C 35
0 B °C -5 0 5 10 15
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Putere de încălzire kW 6,30 7,35 8,66 9,96 10,49
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C Putere de răcire kW 4,81 5,83 7,10 8,38 8,88
Putere electrică kW 1,60 1,63 1,67 1,70 1,74
4
DE absorbită
Indice de putere COP

Indice de putere ∊ 3,93 4,50 5,18 5,85 6,05


(COP)
6
F
Punct de lucru W °C 45
4 G B °C -5 0 5 10 15
H Putere de încălzire kW 6,04 7,07 8,39 9,71 11,03
2
Putere de răcire kW 4,28 5,25 6,53 7,82 9,10
Putere electrică kW 1,89 1,95 2,00 2,04 2,08
0 absorbită
-10 -5 0 5 10 15 20 25
Indice de putere ∊ 3,18 3,62 4,18 4,75 5,31
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C (COP)

Punct de lucru W °C 55
A Putere de încălzire
B °C -5 0 5 10 15
B Putere de răcire
C Putere electrică absorbită Putere de încălzire kW 5,79 6,76 8,04 9,33 10,61
Putere de răcire kW 3,73 4,61 5,83 7,05 8,27
D THV = 35 ℃
Putere electrică kW 2,22 2,31 2,38 2,45 2,52
E THV = 45 ℃
absorbită
F THV = 55 ℃ Indice de putere ∊ 2,59 2,93 3,36 3,79 4,22
G THV = 65 ℃ (COP)
H THV = 72 ℃
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire Punct de lucru W °C 65
B °C -5 0 5 10 15
Indicaţie Putere de încălzire kW 5,60 6,50 7,70 8,90 10,10
■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511. Putere de răcire kW 3,16 3,96 5,08 6,19 7,30
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu Putere electrică kW 2,62 2,72 2,82 2,91 3,01
schimbătoare de căldură în plăci curate. absorbită
Indice de putere ∊ 2,13 2,39 2,71 3,03 3,36
(COP)

Punct de lucru W °C 72
B °C -5 0 5 10 15
Putere de încălzire kW 5,38 6,31 7,43 8,56 9,69
Putere de răcire kW 2,64 3,46 4,48 5,51 6,53
Putere electrică kW 2,95 3,06 3,17 3,28 3,40
5835 541 RO

absorbită
Indice de putere ∊ 1,82 2,06 2,33 2,59 2,85
(COP)

VITOCAL VIESMANN 53
Vitocal 350-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC (continuare)

Tip BW, BWS, WW 351.A18

Pierdere de presiune
D E 300
35 F
G 200
A
30 H
100

în mbar
B

25 0
D 0 1 2 3 4 5 6 7
E Debit volumetric în m³/h
20
F
G A Circuit secundar
15 B Circuit primar
A H
H Parametri de putere
10 Punct de lucru W °C 35
B G
°C
Putere în kW

B -5 0 5 10 15
F
Putere de încălzire kW 16,10 18,66 21,79 24,92 26,66
5 E
Putere de răcire kW 12,34 14,80 17,83 20,86 22,53
C D Putere electrică kW 4,04 4,14 4,26 4,37 4,44
0 absorbită
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Indice de putere ∊ 3,97 4,51 5,10 5,70 6,01
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C (COP)

4 DE Punct de lucru W °C 45
Indice de putere COP

B °C -5 0 5 10 15
6 Putere de încălzire kW 15,51 17,96 21,14 24,31 27,48
Putere de răcire kW 11,14 13,44 16,47 19,50 22,53
F
Putere electrică kW 4,69 4,86 5,01 5,17 5,33
4 G absorbită
H Indice de putere ∊ 3,29 3,70 4,19 4,67 5,16
2 (COP)

0 Punct de lucru W °C 55
-10 -5 0 5 10 15 20 25
B °C -5 0 5 10 15
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C
Putere de încălzire kW 14,99 17,34 20,41 23,49 26,56
Putere de răcire kW 9,94 12,06 14,94 17,82 20,70
A Putere de încălzire Putere electrică kW 5,43 5,68 5,89 6,09 6,30
B Putere de răcire absorbită
C Putere electrică absorbită Indice de putere ∊ 2,75 3,05 3,44 3,83 4,21
D THV = 35 ℃ (COP)
E THV = 45 ℃
Punct de lucru W °C 65
F THV = 55 ℃
B °C -5 0 5 10 15
G THV = 65 ℃ Putere de încălzire kW 14,49 16,72 19,64 22,56 25,48
H THV = 72 ℃ Putere de răcire kW 8,66 10,58 13,23 15,88 18,53
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire Putere electrică kW 6,28 6,60 6,89 7,18 7,47
absorbită
Indicaţie Indice de putere ∊ 2,30 2,53 2,83 3,12 3,41
■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511. (COP)
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
schimbătoare de căldură în plăci curate. Punct de lucru W °C 72
B °C -5 0 5 10 15
Putere de încălzire kW 14,00 16,32 19,10 21,89 24,68
Putere de răcire kW 7,54 9,47 11,95 14,42 16,90
Putere electrică kW 6,95 7,36 7,70 8,03 8,36
absorbită
Indice de putere ∊ 2,01 2,22 2,46 2,71 2,95
(COP)
5835 541 RO

54 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 350-G, tip BW, BWS, WW, BWC, WWC (continuare)

Caracteristici tip BWC, WWC


Tip BWC, WWC 351.A07

Înălţime de pompare disponibilă


D E 800
14 F
600
G
12 H
400

10 A B
D 200

în mbar
E
8 0
F 0 1 2 3 4
Debit volumetric în m³/h
G
6
A H
H A Circuitul secundar (Wilo Stratos Para 25/1-7 T3)
4 B Circuitul primar (Wilo Stratos Para 25/1-7 T3)
B G
Putere în kW

F Parametri de putere
2 E Punct de lucru W °C 35
C D B °C -5 0 5 10 15
0 Putere de încălzire kW 6,29 7,33 8,67 10,01 10,49
-10 -5 0 5 10 15 20 25 Putere de răcire kW 4,84 5,85 7,17 8,48 8,93
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C Putere electrică kW 1,55 1,59 1,62 1,65 1,68
absorbită
4
Indice de putere ∊ 4,03 4,61 5,34 6,08 6,25
DE (COP)
Indice de putere COP

Punct de lucru W °C 45
6 B °C -5 0 5 10 15
F
Putere de încălzire kW 6,01 7,02 8,35 9,69 11,03
4 G Putere de răcire kW 4,29 5,24 6,54 7,84 9,15
H Putere electrică kW 1,85 1,91 1,95 1,99 2,03
2 absorbită
Indice de putere ∊ 3,24 3,67 4,26 4,85 5,44
0 (COP)
-10 -5 0 5 10 15 20 25
Temperatură intrare apă sărată / a.c.m., în °C Punct de lucru W °C 55
B °C -5 0 5 10 15
A Putere de încălzire Putere de încălzire kW 5,77 6,72 8,01 9,29 10,57
B Putere de răcire Putere de răcire kW 3,74 4,61 5,84 7,06 8,29
C Putere electrică absorbită Putere electrică kW 2,18 2,27 2,33 2,39 2,46
D THV = 35 ℃ absorbită
Indice de putere ∊ 2,63 2,96 3,41 3,86 4,30
E THV = 45 ℃
(COP)
F THV = 55 ℃
G THV = 65 ℃ Punct de lucru W °C 65
H THV = 72 ℃ B °C -5 0 5 10 15
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire Putere de încălzire kW 5,57 6,46 7,66 8,86 10,07
Putere de răcire kW 3,17 3,96 5,08 6,20 7,32
Indicaţie Putere electrică kW 2,58 2,69 2,78 2,86 2,95
■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511. absorbită
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu Indice de putere ∊ 2,15 2,40 2,74 3,07 3,41
schimbătoare de căldură în plăci curate. (COP)

Punct de lucru W °C 72
B °C -5 0 5 10 15
Putere de încălzire kW 5,38 6,26 7,38 8,51 9,64
Putere de răcire kW 2,68 3,45 4,48 5,50 6,53
Putere electrică kW 2,90 3,02 3,13 3,23 3,34
absorbită
5835 541 RO

Indice de putere ∊ 1,85 2,07 2,34 2,62 2,89


(COP)

VITOCAL VIESMANN 55
Vitocal 222-G

5.1 Descrierea produsului


A Compresor Compliant Scroll ermetizat
B Pompă secundară (agent termic)
C Pompă primară (sol)
D Ventil de comutare cu 3 căi „încălzire/ preparare apă caldă mena-
jeră“
E Schimbător de căldură pentru încălzirea apei din boiler
F Automatizare digitală pentru pompă de căldură Vitotronic 200,
comandată de temperatura exterioară
G Boiler pentru preparare de a. c. m. cu capacitate de 170 litri

■ Costuri de exploatare reduse datorită coeficientului COP înalt (COP ■ Automatizare Vitotronic uşor de deservit, cu afişare textuală în clar
= Coefficient of Performance) conform EN 14511: până la 4,3 (sol 0 şi grafică.
°C/apă 35 °C). ■ Panoul de comandă al automatizării se poate monta şi pe un soclu
■ Temperaturi tur maxime până la 60 °C. de perete.
■ Confort ridicat de apă caldă menajeră datorită boilerului a.c.m. inte- ■ Livrare pregătită pentru racordare din fabrică.
grat, cu capacitate de 170 litri. ■ Amplasare uşoară datorită suprafeţei reduse de amplasare, înălţimii
■ Preparator instantaneu de agent termic încorporat, de serie. constructive reduse şi carcasei divizabile.
■ Deosebit de silenţios datorită conceptului inovator de izolare fonică ■ Instalare uşoară datorită accesoriilor variabile de racordare.
cu un nivel al puterii acustice de 43 dB (A) la 0/35 °C.

Stare de livrare
■ Pompă de căldură pentru apă sărată/apă pentru încălzire şi prepa- ■ Pompă de circulaţie pentru circuit de încălzire încorporată.
rare de apă caldă menajeră. ■ Preparator instantaneu de agent termic încorporat.
■ Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră din oţel cu emailare ■ Elemente de siguranţă pentru circuit de încălzire.
Ceraprotect încorporat, protejat anticoroziv prin anod din magneziu. ■ Automatizare Vitotronic 200 pentru pompa de căldură, comandată
■ Ventil de comutare încorporat încălzire/preparare apă caldă mena- de temperatura exterioară.
jeră. ■ Conducte de racordare pentru turul şi returul circuitului primar şi
5835 541 RO

■ Pompă de circulaţie pentru circuit de sol, încorporată. secundar.

56 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 222-G (continuare)

5.2 Date tehnice


Date tehnice
Aparate 400 V
Tip BWT 221.A 06 08 10
Date privind puterea la diferenţa între temperatura pe tur şi retur 5 K
(conform EN 14511, B0/W35 °C)
Putere calorică nominală kW 5,9 7,7 10,0
Putere de răcire kW 4,6 6,0 7,8
Putere electrică absorbită kW 1,40 1,87 2,35
Indice de putere ∊ (COP) 4,2 4,2 4,3
Date privind puterea la diferenţa între temperatura pe tur şi retur 10 K
(conform EN 255, B0/W35 °C)
Putere calorică nominală kW 6,2 8,0 10,4
Putere de răcire kW 4,9 6,4 8,3
Putere electrică absorbită kW 1,36 1,77 2,23
Indice de putere ∊ (COP) încălzire 4,5 4,5 4,6
Circuit primar (sol)
Capacitate l 3,3 3,3 3,9
Debit volumetric min. la diferenţa între temperatura pe tur şi l/h 820 1120 1450
retur5 K (a se respecta neapărat)
Pierdere max. de presiune externă (RFH) la debitul volumetric mbar 680 630 590
min.
Temperatura de intrare max. °C 15 15 15
Temperatura de intrare min. °C –5 –5 –5
Circuit secundar (agent termic)
Capacitate, pompă de căldură l 3,3 3,5 3,8
Capacitate, în total l 18,5 18,7 19,0
Debit volumetric min. la diferenţa între temperatura pe tur şi l/h 600 710 910
retur10 K (a se respecta neapărat)
Pierdere max. de presiune externă (RFH) la debitul volumetric mbar 580 580 540
min.
Temperatura maximă pe tur °C 60 60 60
Preparator instantaneu de agent termic
Putere calorică kW 8,8
Tensiune nominală 3/N/PE 400 V/50 Hz
Siguranţe 3×B16A 1 pol
5
Parametri electrici pompă de căldură
Tensiune nominală compresor 3/PE 400 V/50 Hz
Curent nominal compresor A 5,5 6,0 8,0
Curent pornire compresor A 25,0 14,0*1 20,0*1
Curent pornire compresor (cu rotorul blocat) A 26,0 35,0 48,0
Siguranţă compresor A 1×C16A 1×B16A 1×B16A
3 pol 3 pol 3 pol
Tensiune nominală automatizare pompă de căldură/ sistem 1/N/PE 230 V/50 Hz
electronic
Siguranţă automatizare pompă de căldură/ sistem electronic T 6,3 A/250 V
(internă)
Putere electrică absorbită
– Pompă pentru agentul primar în treapta 1/2/3 W 81/113/151
– Pompă pentru agentul secundar în treapta 1/2/3 W 62/92/132
Puterea absorbită de automatizare max. W 1000 1000 1000
Putere nominală automatizare/ sistem electronic W 10 10 10
Circuit de răcire
Agent de lucru R410A R410A R410A
Cantitate de umplere kg 1,8 1,8 2,05
Compresor Tip Scroll, complet ermetizat
Presiunea de lucru admisibilă
– Partea de înaltă presiune bar 43 43 43
– Partea de joasă presiune bar 28 28 28
Acumulator integrat
Capacitate l 170 170 170
Putere de regim la încălzirea apei menajere de la 10 la 60 °C l/h 241 275 309
Indicele de putere NL conform DIN 4708 1,0 1,1 1,3
5835 541 RO

Cantitatea de apă ce poate fi consumată la indicele de putere l/min 14,3 14,8 15,9
indicat NL şi încălzirea apei menajere de la 10 la 45 °C
Temperatură max. admisibilă pentru prepararea de a.c.m. °C 95 95 95
*1 Cu limitator electronic de curent de pornire cu undă plină

VITOCAL VIESMANN 57
Vitocal 222-G (continuare)

Tip BWT 221.A 06 08 10


Dimensiuni
– Lungime totală mm 680 680 680
– Lăţime totală mm 600 600 600
– Înălţime totală mm 1829 1829 1829
Greutate totală kg 250 250 256
Presiunea de lucru admisibilă
Circuit primar (sol) bar 3,0 3,0 3,0
Circuit secundar agent termic bar 3,0 3,0 3,0
Circuit secundar apă rece bar 10,0 10,0 10,0
Racorduri
Tur şi retur circuit primar (sol) mm Cu 28 x 1
Turul şi returul circuitului de încălzire mm Cu 28 x 1
Apă rece, apă caldă RP ¾
Recirculare apă caldă menajeră G 1
Putere acustică (dimensiuni conform EN 12102/
EN ISO 9614-2) Nivelul cumulat estimat de putere acustică la
B0 °C (±3 K)/W35 °C (±5 K)
– la puterea calorică nominală dB(A) 43 43 43

Aparate 230 V
Tip BWT-M 221.A 06 08 10
Date privind puterea la diferenţa între temperatura pe tur şi retur 5 K
(conform EN 14511, B0/W35 °C)
Putere calorică nominală kW 6,0 7,8 10,1
Putere de răcire kW 4,6 6,0 7,9
Putere electrică absorbită kW 1,50 1,86 2,36
Indice de putere ∊ (COP) 4,0 4,2 4,3
Date privind puterea la diferenţa între temperatura pe tur şi retur 10 K
(conform EN 255, B0/W35 °C)
Putere calorică nominală kW 6,2 8,0 10,4
Putere de răcire kW 4,9 6,4 8,3
Putere electrică absorbită kW 1,45 1,77 2,27
Indice de putere ∊ (COP) încălzire 4,3 4,5 4,6
Circuit primar (sol)
Capacitate l 3,3 3,3 3,9
Debit volumetric min. la diferenţa între temperatura pe tur şi l/h 820 1120 1450
5 retur5 K (a se respecta neapărat)
Pierdere max. de presiune externă (RFH) la debitul volumetric mbar 670 640 590
min.
Temperatura de intrare max. °C 15 15 15
Temperatura de intrare min. °C –5 –5 –5
Circuit secundar (agent termic)
Capacitate, pompă de căldură l 3,3 3,5 3,8
Capacitate, în total l 18,5 18,7 19,0
Debit volumetric min. la diferenţa între temperatura pe tur şi l/h 600 710 910
retur10 K (a se respecta neapărat)
Pierdere max. de presiune externă (RFH) la debitul volumetric mbar 580 580 540
min.
Temperatura maximă pe tur °C 60 60 60
Preparator instantaneu de agent termic
Putere calorică kW 8,8
Tensiune nominală 1/N/PE 230 V/50 Hz
Siguranţe 3×B16A 1 pol
Parametri electrici pompă de căldură
Tensiune nominală compresor 1/N/PE 230 V/50 Hz
Curent nominal compresor A 16,0 17,1 23,0
Curent pornire compresor A 45,0 45,0 45,0
Curent pornire compresor (cu rotorul blocat) A 58,0 67,0 98,0
Siguranţă compresor A 1×B16A 1×B20A 1×B25A
1 pol 1 pol 1 pol
Tensiune nominală automatizare pompă de căldură/ sistem 1/N/PE 230 V/50 Hz
electronic
Siguranţă automatizare pompă de căldură/ sistem electronic T 6,3 A/250 V
(internă)
Putere electrică absorbită
5835 541 RO

– Pompă pentru agentul primar în treapta 1/2/3 W 81/113/151


– Pompă pentru agentul secundar în treapta 1/2/3 W 62/92/132
Puterea absorbită de automatizare max. W 1000 1000 1000
Putere nominală automatizare/ sistem electronic W 10 10 10

58 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 222-G (continuare)

Tip BWT-M 221.A 06 08 10


Circuit de răcire
Agent de lucru R410A R410A R410A
Cantitate de umplere kg 1,8 1,8 2,05
Compresor Tip Scroll, complet ermetizat
Presiunea de lucru admisibilă
– Partea de înaltă presiune bar 43 43 43
– Partea de joasă presiune bar 28 28 28
Acumulator integrat
Capacitate l 170 170 170
Putere de regim la încălzirea apei menajere de la 10 la 60 °C l/h 241 275 309
Indicele de putere NL conform DIN 4708 1,0 1,1 1,3
Cantitatea de apă ce poate fi consumată la indicele de putere l/min 14,3 14,8 15,9
indicat NL şi încălzirea apei menajere de la 10 la 45 °C
Temperatură max. admisibilă pentru prepararea de a.c.m. °C 95 95 95
Dimensiuni
– Lungime totală mm 680 680 680
– Lăţime totală mm 600 600 600
– Înălţime totală mm 1829 1829 1829
Greutate totală kg 250 250 256
Presiunea de lucru admisibilă
Circuit primar (sol) bar 3,0 3,0 3,0
Circuit secundar agent termic bar 3,0 3,0 3,0
Circuit secundar apă rece bar 10,0 10,0 10,0
Racorduri
Tur şi retur circuit primar (sol) mm Cu 28 x 1
Turul şi returul circuitului de încălzire mm Cu 28 x 1
Apă rece, apă caldă RP ¾
Recirculare apă caldă menajeră G 1
Putere acustică (dimensiuni conform EN 12102/
EN ISO 9614-2) Nivelul cumulat estimat de putere acustică la
B0 °C (±3 K)/W35 °C (±5 K)
– la puterea calorică nominală dB(A) 46 46 46

5
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 59
Vitocal 222-G (continuare)

Dimensiuni

A
1829
1804

1800

D/E
F
G
665
564
454

600 80 680
500
218
147
69
29

CD E FG
134
159

5 62

230 V~ < 42 V
300 400 V~
B A
387

A Apă caldă menajeră E Tur circuit primar (intrare din sol pompa de căldură)
B Recirculare F Tur circuit secundar (agent termic)
C Apă rece G Retur circuit secundar (agent termic)
D Retur circuit primar (evacuare agent termic primar la pompa de
căldură)

Indicaţie
Pentru racordarea conductelor hidraulice (D până la G), instalatorul trebuie utilizate piese de racordare drepte (set de livrare).
Cu setul de racordare pentru circuitul primar/secundar, trebuie utilizate coturile de racordare livrate împreună cu accesoriile.
5835 541 RO

60 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 222-G (continuare)

Caracteristici tip BWT


Tipul BWS 221.A06

Indicaţie
10 ■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
D schimbătoare de căldură în plăci curate.
9
E
F
8 8
D

Înălţime pompare dispon. în m


7
7
E 6

6 F 5
4
5 3
C
2 A B
4
1
B
0
3 0 1 2 3 4
F Debit volumetric în m³/h
2 E
Putere în kW

A D A Circuit secundar (Wilo RS 15/7-3)


1 B Circuit primar (Wilo RS 25/8-3)

0 Parametri de putere
-5 0 5 10 15 Punct de lucru W °C 35
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C B °C -5 0 10 15
Putere de încălzire kW 5,1 5,9 8,0 9,0
7 Putere de răcire kW 3,7 4,7 6,7 7,7
D
Indice de putere COP

Putere electrică kW 1,5 1,4 1,5 1,4


6 absorbită
5 E Indice de putere ∊ (COP) 3,4 4,2 5,5 6,5 5
4
F Punct de lucru W °C 45
3
B °C -5 0 10 15
2 Putere de încălzire kW 4,8 5,7 7,6 8,5
1 Putere de răcire kW 3,1 4,0 5,7 6,6
-5 0 5 10 15 Putere electrică kW 1,9 1,9 1,9 1,8
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C absorbită
Indice de putere ∊ (COP) 2,5 3,1 4,1 4,8

Punct de lucru W °C 55
A Putere electrică absorbită
B °C 0 10 15
B Putere de răcire
C Putere de încălzire Putere de încălzire kW 5,3 7,2 8,1
D THV = 35 ℃ Putere de răcire kW 3,2 5,0 6,0
Putere electrică kW 2,3 2,3 2,3
E THV = 45 ℃
absorbită
F THV = 55 ℃ Indice de putere ∊ (COP) 2,3 3,1 3,5
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 61
Vitocal 222-G (continuare)

Tipul BWT 221.A08

Indicaţie
12 ■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
D ■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
E schimbătoare de căldură în plăci curate.
F
10 D
8

Înălţime pompare dispon. în m


7
E
8 6
F
5

C 4
6 3
2 A B
B 1
4 0
0 1 2 3 4
A F Debit volumetric în m³/h

2 E
Putere în kW

D
A Circuit secundar (Wilo RS 15/7-3)
B Circuit primar (Wilo RS 25/8-3)

0 Parametri de putere
-5 0 5 10 15 Punct de lucru W °C 35
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C B °C -5 0 10 15
Putere de încălzire kW 6,5 7,7 10,2 11,4
7 D Putere de răcire kW 4,8 6,0 8,5 9,8
Indice de putere COP

6 Putere electrică kW 1,9 1,84 1,8 1,8


5 E absorbită
Indice de putere ∊ (COP) 3,4 4,2 5,6 6,5
4 F
5 3 Punct de lucru W °C 45
2 B °C -5 0 10 15
Putere de încălzire kW 6,2 7,4 9,7 10,9
1 Putere de răcire kW 4,1 5,2 7,4 8,5
-5 0 5 10 15 Putere electrică kW 2,4 2,3 2,3 2,2
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C absorbită
Indice de putere ∊ (COP) 2,6 3,2 4,2 5,0

Punct de lucru W °C 55
A Putere electrică absorbită
B °C 0 10 15
B Putere de răcire
C Putere de încălzire Putere de încălzire kW 7,0 9,2 10,2
D THV = 35 ℃ Putere de răcire kW 4,3 6,5 7,6
Putere electrică kW 2,9 2,8 2,8
E THV = 45 ℃
absorbită
F THV = 55 ℃ Indice de putere ∊ (COP) 2,4 3,2 3,6
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire
5835 541 RO

62 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 222-G (continuare)

Tipul BWT 221.A10

16 8

Înălţime pompare dispon. în m


D 7
14 E 6
F
D 5
12 4
E 3
10 F 2 A B
1
C
8 0
0 1 2 3 4
Debit volumetric în m³/h
6
B A Circuit secundar (Wilo RS 15/7-3)
B Circuit primar (Wilo RS 25/8-3)
4
F
A E
Parametri de putere
Punct de lucru W °C
Putere în kW

35
2 D
B °C -5 0 10 15
Putere de încălzire kW 8,5 10,0 13,2 14,7
Putere de răcire kW 6,2 7,8 11,0 12,6
0 Putere electrică kW 2,4 2,32 2,4 2,2
-5 0 5 10 15 absorbită
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C Indice de putere ∊ (COP) 3,5 4,3 5,6 6,5
7 D
Indice de putere COP

Punct de lucru W °C 45
6 B °C -5 0 10 15
5 E Putere de încălzire kW 8,0 9,5 12,5 13,9
4 F Putere de răcire kW 5,4 6,8 9,5 10,9
Putere electrică kW 3,0 2,9 2,9 2,8
3 absorbită 5
2 Indice de putere ∊ (COP) 2,7 3,2 4,3 5,0
1
-5 0 5 10 15 Punct de lucru W °C 55
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C B °C 0 10 15
Putere de încălzire kW 9,1 11,9 13,2
A Putere electrică absorbită Putere de răcire kW 5,7 8,6 10,0
B Putere de răcire Putere electrică kW 3,6 3,6 3,5
C Putere de încălzire absorbită
D THV = 35 ℃ Indice de putere ∊ (COP) 2,5 3,3 3,8
E THV = 45 ℃
F THV = 55 ℃
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire

Indicaţie
■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
schimbătoare de căldură în plăci curate.
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 63
Vitocal 222-G (continuare)

Caracteristici BWT-M
Tipul BWT-M 221.A06

Indicaţie
10 ■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
schimbătoare de căldură în plăci curate.
9 D
E
8 F 8

Înălţime pompare dispon. în m


D
7
7
6
E
6 5
F
4
5 3
C 2 A B
4
1
B
0
3 0 1 2 3 4
F Debit volumetric în m³/h
2
E
A
Putere în kW

D A Circuit secundar (Wilo RS 15/7-3)


1 B Circuit primar (Wilo RS 25/8-3)

0 Parametri de putere
-5 0 5 10 15 Punct de lucru W °C 35
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C B °C -5 0 10 15
7 Putere de încălzire kW 5,0 6,0 7,9 8,9
D Putere de răcire kW 3,7 4,6 6,5 7,5
6
Putere electrică kW 1,45 1,5 1,5 1,4
Indice de putere COP

5 E absorbită
5 4 Indice de putere ∊ (COP) 3,3 4,0 5,3 6,1
F
3
Punct de lucru W °C 45
2 B °C -5 0 10 15
1 Putere de încălzire kW 4,8 5,7 7,5 8,4
Putere de răcire kW 3,2 4,0 5,6 6,5
0
-5 0 5 10 15 Putere electrică kW 1,9 1,8 1,9 1,8
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C absorbită
Indice de putere ∊ (COP) 2,6 3,1 4,0 4,7

Punct de lucru W °C 55
A Putere electrică absorbită
B °C 0 10 15
B Putere de răcire
C Putere de încălzire Putere de încălzire kW 5,5 7,1 7,9
D THV = 35 ℃ Putere de răcire kW 3,3 5,0 5,8
Putere electrică kW 2,3 2,3 2,3
E THV = 45 ℃
absorbită
F THV = 55 ℃ Indice de putere ∊ (COP) 2,4 3,1 3,5
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire
5835 541 RO

64 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 222-G (continuare)

Tipul BWT-M 221.A08

12 8

Înălţime pompare dispon. în m


D
7
E
F 6
10 D 5
4
E
3
8
F 2 A B
1
C
6 0
0 1 2 3 4
Debit volumetric în m³/h
B
4 A Circuit secundar (Wilo RS 15/7-3)
B Circuit primar (Wilo RS 25/8-3)
F
A Parametri de putere
2 E
Punct de lucru W °C
Putere în kW

D 35
B °C -5 0 10 15
Putere de încălzire kW 6,5 7,8 10,2 11,4
Putere de răcire kW 4,8 6,0 8,5 9,8
0 Putere electrică kW 1,9 1,9 1,8 1,8
-5 0 5 10 15 absorbită
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C Indice de putere ∊ (COP) 3,4 4,2 5,6 6,5
7
Indice de putere COP

D Punct de lucru W °C 45
6
B °C -5 0 10 15
5 E Putere de încălzire kW 6,2 7,4 9,7 10,9
4 Putere de răcire kW 4,1 5,2 7,4 8,5
F
3 Putere electrică kW 2,4 2,3 2,3 2,2
absorbită 5
2 Indice de putere ∊ (COP) 2,6 3,2 4,2 5,0
1
-5 0 5 10 15
Punct de lucru W °C 55
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C
B °C 0 10 15
Putere de încălzire kW 7,0 9,2 10,2
A Putere electrică absorbită Putere de răcire kW 4,3 6,5 7,6
B Putere de răcire Putere electrică kW 2,9 2,8 2,8
C Putere de încălzire absorbită
D THV = 35 ℃ Indice de putere ∊ (COP) 2,4 3,2 3,6
E THV = 45 ℃
F THV = 55 ℃
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire

Indicaţie
■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
schimbătoare de căldură în plăci curate.
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 65
Vitocal 222-G (continuare)

Tipul BWT-M 221.A10

Indicaţie
16 ■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
D schimbătoare de căldură în plăci curate.
14 E
F
D 8

Înălţime pompare dispon. în m


12 7
E
6
10 F 5

C 4
8 3
2 A B
6 1
B 0
0 1 2 3 4
4 Debit volumetric în m³/h
F
A E
Putere în kW

2 D
A Circuit secundar (Wilo RS 15/7-3)
B Circuit primar (Wilo RS 25/8-3)

0 Parametri de putere
-5 0 5 10 15 Punct de lucru W °C 35
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C B °C -5 0 10 15
Putere de încălzire kW 8,5 10,1 13,0 14,8
7 Putere de răcire kW 6,3 7,9 10,7 12,6
D
Indice de putere COP

6 Putere electrică kW 2,4 2,4 2,5 2,3


5 E absorbită
Indice de putere ∊ (COP) 3,6 4,3 5,3 6,3
4
F
5 3 Punct de lucru W °C 45
2 B °C -5 0 10 15
Putere de încălzire kW 8,1 9,7 12,5 14,2
1
-5 0 5 10 15 Putere de răcire kW 5,5 6,9 9,4 11,1
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C Putere electrică kW 3,0 2,9 3,1 2,9
absorbită
Indice de putere ∊ (COP) 2,7 3,3 4,0 4,9
A Putere electrică absorbită
Punct de lucru W °C 55
B Putere de răcire
B °C 0 10 15
C Putere de încălzire
D THV = 35 ℃ Putere de încălzire kW 9,3 12,0 13,3
Putere de răcire kW 5,9 8,5 9,9
E THV = 45 ℃
Putere electrică kW 3,7 3,7 3,7
F THV = 55 ℃ absorbită
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire Indice de putere ∊ (COP) 2,5 3,2 3,6
5835 541 RO

66 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 242-G

6.1 Descrierea produsului


A Compresor Compliant Scroll ermetizat
B Pompă secundară (agent termic)
C Pompă primară (sol)
D Ventil de comutare cu 3 căi „încălzire/ preparare apă caldă mena-
jeră“
E Pompă de încărcare a acumulatorului cu comandă PWM
F Schimbător de căldură solar
G Automatizare digitală pentru pompă de căldură Vitotronic 200,
comandată de temperatura exterioară
H Coloană de încărcare pentru încălzirea apei din boiler
K Sistem de acumulare de apă caldă menajeră cu capacitate de 220
litri

■ Costuri de exploatare reduse datorită coeficientului COP înalt (COP ■ Automatizare Vitotronic uşor de deservit, cu afişare textuală în clar
= Coefficient of Performance) conform EN 14511: până la 4,3 (sol 0 şi grafică.
°C/apă 35 °C). ■ Panoul de comandă al automatizării se poate monta şi pe un soclu
■ Temperaturi tur maxime până la 60 °C. de perete.
■ Confort ridicat de apă caldă menajeră prin sistem de acumulare de ■ Livrare pregătită pentru racordare din fabrică.
apă caldă menajeră integrat, cu capacitate de 220 litri. ■ Amplasare uşoară datorită suprafeţei reduse de amplasare, înălţimii
■ Preparator instantaneu de agent termic încorporat, de serie. constructive reduse şi carcasei divizabile.
■ Deosebit de silenţios datorită conceptului inovator de izolare fonică ■ Instalare uşoară datorită accesoriilor variabile de racordare.
cu un nivel al puterii acustice de 43 dB (A) la 0/35 °C.
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 67
Vitocal 242-G (continuare)

Stare de livrare
■ Pompă de căldură pentru apă sărată/apă pentru încălzire şi prepa- ■ Pompă de circulaţie pentru circuit de sol, încorporată.
rare de apă caldă menajeră. ■ Pompă de circulaţie pentru circuit de încălzire încorporată.
■ Sistem de acumulare de apă caldă menajeră integrat, cu coloană de ■ Preparator instantaneu de agent termic încorporat.
încărcare, schimbător de căldură solar, pompă de încărcare a acu- ■ Elemente de siguranţă pentru circuit de încălzire.
mulatorului şi termoizolaţie, din oţel inoxidabil cu strat de acoperire ■ Automatizare Vitotronic 200 pentru pompa de căldură, comandată
Ceraprotect, protejat contra coroziunii cu anod de magneziu. de temperatura exterioară.
■ Ventil de comutare încorporat încălzire/preparare apă caldă mena- ■ Conducte de racordare pentru turul şi returul circuitului primar şi
jeră. secundar.

6 5835 541 RO

68 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 242-G (continuare)

6.2 Date tehnice


Date tehnice
Aparate 400 V
Tip BWT 241.A 06 08 10
Date privind puterea la diferenţa între temperatura pe tur şi retur 5 K
(conform EN 14511, B0/W35 °C)
Putere calorică nominală kW 5,9 7,7 10,0
Putere de răcire kW 4,6 6,0 7,8
Putere electrică absorbită kW 1,40 1,87 2,35
Indice de putere ∊ (COP) 4,2 4,2 4,3
Date privind puterea la diferenţa între temperatura pe tur şi retur 10 K
(conform EN 255, B0/W35 °C)
Putere calorică nominală kW 6,2 8,0 10,4
Putere de răcire kW 4,9 6,4 8,3
Putere electrică absorbită kW 1,36 1,77 2,23
Indice de putere ∊ (COP) încălzire 4,5 4,5 4,6
Circuit primar (sol)
Capacitate l 2,8 3,1 3,4
Debit volumetric min. la diferenţa între temperatura pe tur şi l/h 820 1120 1450
retur5 K (a se respecta neapărat)
Pierdere max. de presiune externă (RFH) la debitul volumetric mbar 680 630 590
min.
Temperatura de intrare max. °C 15 15 15
Temperatura de intrare min. °C –5 –5 –5
Circuit secundar (agent termic)
Capacitate, pompă de căldură l 3,3 3,5 3,8
Capacitate, în total l 6,2 6,4 6,7
Debit volumetric min. la diferenţa între temperatura pe tur şi l/h 600 710 910
retur10 K (a se respecta neapărat)
Pierdere max. de presiune externă (RFH) la debitul volumetric mbar 580 580 540
min.
Temperatura maximă pe tur °C 60 60 60
Preparator instantaneu de agent termic
Putere calorică kW 8,8
Tensiune nominală 3/N/PE 400 V/50 Hz
Siguranţe 3×B16A 1 pol
Circuit solar
Capacitate l 7,2 7,2 7,2
Parametri electrici pompă de căldură
Tensiune nominală compresor 3/PE 400 V/50 Hz
Curent nominal compresor A 5,5 6,0 8,0
Curent pornire compresor A 25,0 14,0*1 20,0*1
Curent pornire compresor (cu rotorul blocat) A 26,0 35,0 48,0
Siguranţă compresor A 1×C16A 1×B16A 1×B16A 6
3 pol 3 pol 3 pol
Tensiune nominală automatizare pompă de căldură/ sistem 1/N/PE 230 V/50 Hz
electronic
Siguranţă automatizare pompă de căldură/ sistem electronic T 6,3 A/250 V
(internă)
Putere electrică absorbită
– Pompă pentru agentul primar în treapta 1/2/3 W 81/113/151
– Pompă pentru agentul secundar în treapta 1/2/3 W 62/92/132
– Pompă de încărcare a acumulatorului PWM W 31 – 88
Puterea absorbită de automatizare max. W 1000 1000 1000
Putere nominală automatizare/ sistem electronic W 10 10 10
Circuit de răcire
Agent de lucru R410A R410A R410A
Cantitate de umplere kg 1,8 1,8 2,05
Compresor Tip Scroll, complet ermetizat
Presiunea de lucru admisibilă
– Partea de înaltă presiune bar 43 43 43
– Partea de joasă presiune bar 28 28 28
5835 541 RO

*1 Cu limitator electronic de curent de pornire cu undă plină

VITOCAL VIESMANN 69
Vitocal 242-G (continuare)

Tip BWT 241.A 06 08 10


Acumulator integrat
Capacitate l 220 220 220
Putere de regim la încălzirea apei menajere de la 10 la 60 °C l/h 241 275 309
Indicele de putere NL conform DIN 4708 1,0 1,1 1,3
Cantitatea de apă ce poate fi consumată la indicele de putere l/min 16,8 16,8 17,3
indicat NL şi încălzirea apei menajere de la 10 la 45 °C
Suprafaţă max. colector pe direcţia sud (colector plat/ colector m2 5/3 5/3 5/3
cu tuburi)
Temperatură max. admisibilă pentru prepararea de a.c.m. °C 95 95 95
Dimensiuni
– Lungime totală mm 680 680 680
– Lăţime totală mm 600 600 600
– Înălţime totală mm 2075 2075 2075
Greutate totală kg 260 260 266
Presiunea de lucru admisibilă
Circuit primar (sol) bar 3,0 3,0 3,0
Circuit secundar agent termic bar 3,0 3,0 3,0
Circuit secundar apă rece bar 10,0 10,0 10,0
Circuit solar bar 6,0 6,0 6,0
Racorduri
Tur şi retur circuit primar (sol) mm Cu 28 x 1
Turul şi returul circuitului de încălzire mm Cu 28 x 1
Apă rece, apă caldă RP ¾
Recirculare apă caldă menajeră G 1
Turul şi returul circuitului solar DN 20 (sistem modular de conectori)
Putere acustică (dimensiuni conform EN 12102/
EN ISO 9614-2) Nivelul cumulat estimat de putere acustică la
B0 °C (±3 K)/W35 °C (±5 K)
– la puterea calorică nominală dB(A) 43 43 43

Aparate 230 V
Tip BWT-M 241.A 06 08 10
Date privind puterea la diferenţa între temperatura pe tur şi retur 5 K
(conform EN 14511, B0/W35 °C)
Putere calorică nominală kW 6,0 7,8 10,1
Putere de răcire kW 4,6 6,0 7,9
Putere electrică absorbită kW 1,50 1,86 2,36
Indice de putere ∊ (COP) 4,0 4,2 4,3
Date privind puterea la diferenţa între temperatura pe tur şi
retur 10 K (conform EN 255, B0/W35 °C)
Putere calorică nominală kW 6,2 8,0 10,4
Putere de răcire kW 4,9 6,4 8,3
Putere electrică absorbită kW 1,45 1,77 2,27
Indice de putere ∊ (COP) încălzire 4,3 4,5 4,6
6 Circuit primar (sol)
Capacitate l 2,8 3,1 3,4
Debit volumetric min. la diferenţa între temperatura pe tur şi l/h 820 1120 1450
retur5 K (a se respecta neapărat)
Pierdere max. de presiune externă (RFH) la debitul volumetric mbar 670 640 590
min.
Temperatura de intrare max. °C 15 15 15
Temperatura de intrare min. °C –5 –5 –5
Circuit secundar (agent termic)
Capacitate, pompă de căldură l 3,3 3,5 3,8
Capacitate, în total l 6,2 6,4 6,7
Debit volumetric min. la diferenţa între temperatura pe tur şi l/h 600 710 910
retur10 K (a se respecta neapărat)
Pierdere max. de presiune externă (RFH) la debitul volumetric mbar 580 580 540
min.
Temperatura maximă pe tur °C 60 60 60
Preparator instantaneu de agent termic
Putere calorică kW 8,8
Tensiune nominală 1/N/PE 230 V/50 Hz
Siguranţe 3×B16A 1 pol
Circuit solar
5835 541 RO

Capacitate l 7,2 7,2 7,2

70 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 242-G (continuare)

Tip BWT-M 241.A 06 08 10


Parametri electrici pompă de căldură
Tensiune nominală compresor 1/N/PE 230 V/50 Hz
Curent nominal compresor A 16,0 17,1 23,0
Curent pornire compresor A 45,0 45,0 45,0
Curent pornire compresor (cu rotorul blocat) A 58,0 67,0 98,0
Siguranţă compresor A 1×B16A 1×B20A 1×B25A
1 pol 1 pol 1 pol
Tensiune nominală automatizare pompă de căldură/ sistem 1/N/PE 230 V/50 Hz
electronic
Siguranţă automatizare pompă de căldură/ sistem electronic T 6,3 A/250 V
(internă)
Putere electrică absorbită
– Pompă pentru agentul primar în treapta 1/2/3 W 81/113/151
– Pompă pentru agentul secundar în treapta 1/2/3 W 62/92/132
– Pompă de încărcare a acumulatorului PWM W 31 – 88
Puterea absorbită de automatizare max. W 1000 1000 1000
Putere nominală automatizare/ sistem electronic W 10 10 10
Circuit de răcire
Agent de lucru R410A R410A R410A
Cantitate de umplere kg 1,8 1,8 2,05
Compresor Tip Scroll, complet ermetizat
Presiunea de lucru admisibilă
– Partea de înaltă presiune bar 43 43 43
– Partea de joasă presiune bar 28 28 28
Acumulator integrat
Capacitate l 220 220 220
Putere de regim la încălzirea apei menajere de la 10 la 60 °C l/h 241 275 309
Indicele de putere NL conform DIN 4708 1,0 1,1 1,3
Cantitatea de apă ce poate fi consumată la indicele de putere l/min 16,8 16,8 17,3
indicat NL şi încălzirea apei menajere de la 10 la 45 °C
Suprafaţă max. colector pe direcţia sud (colector plat/ colector m2 5/3 5/3 5/3
cu tuburi)
Temperatură max. admisibilă pentru prepararea de a.c.m. °C 95 95 95
Dimensiuni
– Lungime totală mm 680 680 680
– Lăţime totală mm 600 600 600
– Înălţime totală mm 2075 2075 2075
Greutate totală kg 260 260 266
Presiunea de lucru admisibilă
Circuit primar (sol) bar 3,0 3,0 3,0
Circuit secundar agent termic bar 3,0 3,0 3,0
Circuit secundar apă rece bar 10,0 10,0 10,0
Circuit solar bar 6,0 6,0 6,0
Racorduri
Tur şi retur circuit primar (sol) mm Cu 28 x 1 6
Turul şi returul circuitului de încălzire mm Cu 28 x 1
Apă rece, apă caldă RP ¾
Recirculare apă caldă menajeră G 1
Turul şi returul circuitului solar DN 20 (sistem modular de conectori)
Putere acustică (dimensiuni conform EN 12102/
EN ISO 9614-2) Nivelul cumulat estimat de putere acustică la
B0 °C (±3 K)/W35 °C (±5 K)
– la puterea calorică nominală dB(A) 46 46 46
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 71
Vitocal 242-G (continuare)

Dimensiuni

KH A
111
61
2075

2075
2047

D/ E
F
G
665
564
454

600 80 680
500
218
147
69
29

29

CD E FG
134
159

62
H
K
230 V~ < 42 V
300 400 V~
B A
6
387

A Apă caldă menajeră E Tur circuit primar (intrare din sol pompa de căldură)
B Recirculare F Tur circuit secundar (agent termic)
C Apă rece G Retur circuit secundar (agent termic)
D Retur circuit primar (evacuare agent termic primar la pompa de H Tur circuit solar
căldură) K Retur circuit solar

Indicaţie
Pentru racordarea conductelor hidraulice (D până la G), instalatorul trebuie utilizate piese de racordare drepte (set de livrare).
Cu setul de racordare pentru circuitul primar/secundar, trebuie utilizate coturile de racordare livrate împreună cu accesoriile.
5835 541 RO

72 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 242-G (continuare)

Caracteristici tip BWT


Tipul BWS 241.A06

Indicaţie
10 ■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
D schimbătoare de căldură în plăci curate.
9
E
F
8 8
D

Înălţime pompare dispon. în m


7
7
E 6

6 F 5
4
5 3
C
2 A B
4
1
B
0
3 0 1 2 3 4
F Debit volumetric în m³/h
2 E
Putere în kW

A D A Circuit secundar (Wilo RS 15/7-3)


1 B Circuit primar (Wilo RS 25/8-3)

0 Parametri de putere
-5 0 5 10 15 Punct de lucru W °C 35
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C B °C -5 0 10 15
Putere de încălzire kW 5,1 5,9 8,0 9,0
7 Putere de răcire kW 3,7 4,7 6,7 7,7
D
Indice de putere COP

Putere electrică kW 1,5 1,4 1,5 1,4


6 absorbită
5 E Indice de putere ∊ (COP) 3,4 4,2 5,5 6,5
4
F Punct de lucru W °C 45
3
B °C -5 0 10 15
2 Putere de încălzire kW 4,8 5,7 7,6 8,5
1 Putere de răcire kW 3,1 4,0 5,7 6,6
-5 0 5 10 15 Putere electrică kW 1,9 1,9 1,9 1,8
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C absorbită
Indice de putere ∊ (COP) 2,5 3,1 4,1 4,8 6
Punct de lucru W °C 55
A Putere electrică absorbită
B °C 0 10 15
B Putere de răcire
C Putere de încălzire Putere de încălzire kW 5,3 7,2 8,1
D THV = 35 ℃ Putere de răcire kW 3,2 5,0 6,0
Putere electrică kW 2,3 2,3 2,3
E THV = 45 ℃
absorbită
F THV = 55 ℃ Indice de putere ∊ (COP) 2,3 3,1 3,5
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 73
Vitocal 242-G (continuare)

Tipul BWT 241.A08

Indicaţie
12 ■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
D ■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
E schimbătoare de căldură în plăci curate.
F
10 D
8

Înălţime pompare dispon. în m


7
E
8 6
F
5

C 4
6 3
2 A B
B 1
4 0
0 1 2 3 4
A F Debit volumetric în m³/h

2 E
Putere în kW

D
A Circuit secundar (Wilo RS 15/7-3)
B Circuit primar (Wilo RS 25/8-3)

0 Parametri de putere
-5 0 5 10 15 Punct de lucru W °C 35
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C B °C -5 0 10 15
Putere de încălzire kW 6,5 7,7 10,2 11,4
7 D Putere de răcire kW 4,8 6,0 8,5 9,8
Indice de putere COP

6 Putere electrică kW 1,9 1,84 1,8 1,8


5 E absorbită
Indice de putere ∊ (COP) 3,4 4,2 5,6 6,5
4 F
3 Punct de lucru W °C 45
2 B °C -5 0 10 15
Putere de încălzire kW 6,2 7,4 9,7 10,9
1 Putere de răcire kW 4,1 5,2 7,4 8,5
-5 0 5 10 15 Putere electrică kW 2,4 2,3 2,3 2,2
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C absorbită
Indice de putere ∊ (COP) 2,6 3,2 4,2 5,0

6 A Putere electrică absorbită


Punct de lucru W °C 55
B °C 0 10 15
B Putere de răcire
C Putere de încălzire Putere de încălzire kW 7,0 9,2 10,2
D THV = 35 ℃ Putere de răcire kW 4,3 6,5 7,6
Putere electrică kW 2,9 2,8 2,8
E THV = 45 ℃
absorbită
F THV = 55 ℃ Indice de putere ∊ (COP) 2,4 3,2 3,6
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire
5835 541 RO

74 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 242-G (continuare)

Tipul BWT 241.A10

16 8

Înălţime pompare dispon. în m


D 7
14 E 6
F
D 5
12 4
E 3
10 F 2 A B
1
C
8 0
0 1 2 3 4
Debit volumetric în m³/h
6
B A Circuit secundar (Wilo RS 15/7-3)
B Circuit primar (Wilo RS 25/8-3)
4
F
A E
Parametri de putere
Punct de lucru W °C
Putere în kW

35
2 D
B °C -5 0 10 15
Putere de încălzire kW 8,5 10,0 13,2 14,7
Putere de răcire kW 6,2 7,8 11,0 12,6
0 Putere electrică kW 2,4 2,32 2,4 2,2
-5 0 5 10 15 absorbită
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C Indice de putere ∊ (COP) 3,5 4,3 5,6 6,5
7 D
Indice de putere COP

Punct de lucru W °C 45
6 B °C 15 -5 0 10 15
5 E Putere de încălzire kW 14,7 8,0 9,5 12,5 13,9
4 F Putere de răcire kW 12,6 5,4 6,8 9,5 10,9
Putere electrică kW 2,2 3,0 2,9 2,9 2,8
3 absorbită
2 Indice de putere ∊ (COP) 6,5 2,7 3,2 4,3 5,0
1
-5 0 5 10 15 Punct de lucru W °C 55
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C B °C 0 10 15
Putere de încălzire kW 9,1 11,9 13,2
A Putere electrică absorbită Putere de răcire kW 5,7 8,6 10,0
B Putere de răcire Putere electrică kW 3,6 3,6 3,5
C Putere de încălzire absorbită 6
D THV = 35 ℃ Indice de putere ∊ (COP) 2,5 3,3 3,8
E THV = 45 ℃
F THV = 55 ℃
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire

Indicaţie
■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
schimbătoare de căldură în plăci curate.
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 75
Vitocal 242-G (continuare)

Caracteristici BWT-M
Tipul BWT-M 241.A06

Indicaţie
10 ■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
schimbătoare de căldură în plăci curate.
9 D
E
8 F 8

Înălţime pompare dispon. în m


D
7
7
6
E
6 5
F
4
5 3
C 2 A B
4
1
B
0
3 0 1 2 3 4
F Debit volumetric în m³/h
2
E
A
Putere în kW

D A Circuit secundar (Wilo RS 15/7-3)


1 B Circuit primar (Wilo RS 25/8-3)

0 Parametri de putere
-5 0 5 10 15 Punct de lucru W °C 35
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C B °C -5 0 10 15
7 Putere de încălzire kW 5,0 6,0 7,9 8,9
D Putere de răcire kW 3,7 4,6 6,5 7,5
6
Putere electrică kW 1,45 1,5 1,5 1,4
Indice de putere COP

5 E absorbită
4 Indice de putere ∊ (COP) 3,3 4,0 5,3 6,1
F
3
Punct de lucru W °C 45
2 B °C -5 0 10 15
1 Putere de încălzire kW 4,8 5,7 7,5 8,4
Putere de răcire kW 3,2 4,0 5,6 6,5
0
-5 0 5 10 15 Putere electrică kW 1,9 1,8 1,9 1,8
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C absorbită
6 Indice de putere ∊ (COP) 2,6 3,1 4,0 4,7

Punct de lucru W °C 55
A Putere electrică absorbită
B °C 0 10 15
B Putere de răcire
C Putere de încălzire Putere de încălzire kW 5,5 7,1 7,9
D THV = 35 ℃ Putere de răcire kW 3,3 5,0 5,8
Putere electrică kW 2,3 2,3 2,3
E THV = 45 ℃
absorbită
F THV = 55 ℃ Indice de putere ∊ (COP) 2,4 3,1 3,5
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire
5835 541 RO

76 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 242-G (continuare)

Tipul BWT-M 241.A08

12 8

Înălţime pompare dispon. în m


D
7
E
F 6
10 D 5
4
E
3
8
F 2 A B
1
C
6 0
0 1 2 3 4
Debit volumetric în m³/h
B
4 A Circuit secundar (Wilo RS 15/7-3)
B Circuit primar (Wilo RS 25/8-3)
F
A Parametri de putere
2 E
Punct de lucru W °C
Putere în kW

D 35
B °C -5 0 10 15
Putere de încălzire kW 6,5 7,8 10,2 11,4
Putere de răcire kW 4,8 6,0 8,5 9,8
0 Putere electrică kW 1,9 1,9 1,8 1,8
-5 0 5 10 15 absorbită
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C Indice de putere ∊ (COP) 3,4 4,2 5,6 6,5
7
Indice de putere COP

D Punct de lucru W °C 45
6
B °C -5 0 10 15
5 E Putere de încălzire kW 6,2 7,4 9,7 10,9
4 Putere de răcire kW 4,1 5,2 7,4 8,5
F
3 Putere electrică kW 2,4 2,3 2,3 2,2
absorbită
2 Indice de putere ∊ (COP) 2,6 3,2 4,2 5,0
1
-5 0 5 10 15
Punct de lucru W °C 55
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C
B °C 0 10 15
Putere de încălzire kW 7,0 9,2 10,2
A Putere electrică absorbită Putere de răcire kW 4,3 6,5 7,6
B Putere de răcire Putere electrică kW 2,9 2,8 2,8
C Putere de încălzire absorbită 6
D THV = 35 ℃ Indice de putere ∊ (COP) 2,4 3,2 3,6
E THV = 45 ℃
F THV = 55 ℃
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire

Indicaţie
■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
schimbătoare de căldură în plăci curate.
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 77
Vitocal 242-G (continuare)

Tipul BWT-M 241.A10

Indicaţie
16 ■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
D schimbătoare de căldură în plăci curate.
14 E
F
D 8

Înălţime pompare dispon. în m


12 7
E
6
10 F 5

C 4
8 3
2 A B
6 1
B 0
0 1 2 3 4
4 Debit volumetric în m³/h
F
A E
Putere în kW

2 D
A Circuit secundar (Wilo RS 15/7-3)
B Circuit primar (Wilo RS 25/8-3)

0 Parametri de putere
-5 0 5 10 15 Punct de lucru W °C 35
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C B °C -5 0 10 15
Putere de încălzire kW 8,5 10,1 13,0 14,8
7 Putere de răcire kW 6,3 7,9 10,7 12,6
D
Indice de putere COP

6 Putere electrică kW 2,4 2,4 2,5 2,3


5 E absorbită
Indice de putere ∊ (COP) 3,6 4,3 5,3 6,3
4
F
3 Punct de lucru W °C 45
2 B °C -5 0 10 15
Putere de încălzire kW 8,1 9,7 12,5 14,2
1
-5 0 5 10 15 Putere de răcire kW 5,5 6,9 9,4 11,1
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C Putere electrică kW 3,0 2,9 3,1 2,9
absorbită
Indice de putere ∊ (COP) 2,7 3,3 4,0 4,9
A Putere electrică absorbită
6 B Putere de răcire
Punct de lucru W °C 55
B °C 0 10 15
C Putere de încălzire
D THV = 35 ℃ Putere de încălzire kW 9,3 12,0 13,3
Putere de răcire kW 5,9 8,5 9,9
E THV = 45 ℃
Putere electrică kW 3,7 3,7 3,7
F THV = 55 ℃ absorbită
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire Indice de putere ∊ (COP) 2,5 3,2 3,6
5835 541 RO

78 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 333-G

7.1 Descrierea produsului


A Compresor Compliant Scroll ermetizat
B Pompă secundară (agent termic)
Pompă de circulaţie de înaltă eficienţă corespunzând
etichetei energetice A.
C Pompă primară (sol)
Pompă de circulaţie de înaltă eficienţă corespunzând
etichetei energetice A.
D Ventil de comutare cu 3 căi „încălzire/ preparare apă caldă mena-
jeră“
E Schimbător de căldură pentru încălzirea apei din boiler
F Automatizare digitală pentru pompă de căldură Vitotronic 200,
comandată de temperatura exterioară
G Boiler pentru preparare de a. c. m. cu capacitate de 170 litri

■ Costuri de exploatare reduse datorită coeficientului COP înalt (COP ■ Deosebit de silenţios datorită conceptului inovator de izolare fonică
= Coefficient of Performance) conform EN 14511: până la 4,7 (sol 0 cu un nivel al puterii acustice de 38 dB(A) la 0/35 ºC.
°C/apă 35 °C). ■ Automatizare Vitotronic uşor de deservit, cu afişare textuală în clar
■ Temperatură maximă pe tur: 60 ºC. şi grafică.
■ Confort ridicat de apă caldă menajeră datorită boilerului a.c.m. inte- ■ Panoul de comandă al automatizării se poate monta şi pe un soclu
grat, cu capacitate de 170 litri. de perete. 7
■ Preparator instantaneu de agent termic încorporat, de serie. ■ Livrare pregătită pentru racordare din fabrică.
■ Pompă de circulaţie integrată, de înaltă eficienţă cu economisire de ■ Amplasare simplă datorită înălţimii de montaj joase şi carcasei divi-
curent (eticheta energetică A). zibile.
■ Cheltuieli de funcţionare reduse în condiţii de eficienţă maximă la ■ Numai la tip BWT-NC:
fiecare punct de lucru datorită sistemului inovator RCD (Refrigerant Confortabil şi compact datorită funcţiei integrate de răcire NC („natu-
Cycle Diagnostic System), cu ventil electronic de expansiune (EEV). ral cooling“).

Stare de livrare
■ Pompă de căldură pentru apă sărată/apă pentru încălzire şi prepa- ■ Pompă de circulaţie de înaltă eficienţă încorporată (corespunzând
rare de apă caldă menajeră. Etichetei energetice A) pentru circuitul de apă sărată.
■ Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră din oţel cu emailare ■ Pompă de circulaţie de înaltă eficienţă încorporată (corespunzând
5835 541 RO

Ceraprotect încorporat, protejat anticoroziv prin anod din magneziu. Etichetei energetice A)pentru circuitul de încălzire.
■ Ventil de comutare încorporat încălzire/preparare apă caldă mena- ■ Preparator instantaneu de agent termic încorporat.
jeră. ■ Elemente de siguranţă pentru circuit de încălzire.

VITOCAL VIESMANN 79
Vitocal 333-G (continuare)

■ Automatizare Vitotronic 200 pentru pompa de căldură, comandată


de temperatura exterioară.
■ Monitorizarea integrată a fazelor.
■ Conducte de racordare pentru turul şi returul circuitului primar şi
secundar.
■ Numai la tip BWT-NC:
Componente integrate pentru funcţia de răcire „natural cooling“.

7
5835 541 RO

80 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 333-G (continuare)

7.2 Date tehnice


Date tehnice
Tip BWT 331.A 06 08 10
Date privind puterea la diferenţa între temperatura pe tur şi retur 5 K
(conform EN 14511, B0/W35 °C)
Putere calorică nominală kW 5,9 7,9 10,3
Putere de răcire kW 4,7 6,3 8,3
Putere electrică absorbită kW 1,25 1,66 2,21
Indice de putere ∊ (COP) 4,7 4,7 4,7
Date privind puterea la diferenţa între temperatura pe tur şi retur 10 K
(conform EN 255, B0/W35 °C)
Putere calorică nominală kW 6,2 8,1 10,5
Putere de răcire kW 5,0 6,7 8,5
Putere electrică absorbită kW 1,27 1,53 2,12
Indice de putere ∊ (COP) încălzire 4,9 5,3 4,9
Circuit primar (sol)
Capacitate l 3,3 3,9 4,6
Debit volumetric min. la diferenţa între temperatura pe tur şi l/h 860 1160 1520
retur5 K (a se respecta neapărat)
Pierdere max. de presiune externă (RFH) la debitul volumetric mbar 610 620 580
min.
Temperatura de intrare max. °C 25 25 25
Temperatura de intrare min. °C –5 –5 –5
Circuit secundar (agent termic)
Capacitate, pompă de căldură l 3,5 3,8 4,2
Capacitate, în total l 18,7 19,0 19,4
Debit volumetric min. la diferenţa între temperatura pe tur şi l/h 600 710 920
retur10 K (a se respecta neapărat)
Pierdere max. de presiune externă (RFH) la debitul volumetric mbar 600 620 610
min.
Temperatura maximă pe tur °C 60 60 60
Preparator instantaneu de agent termic
Putere calorică kW 8,8
Tensiune nominală 3/N/PE 400 V/50 Hz
Siguranţe 3×B16A 1 pol
Parametri electrici pompă de căldură
Tensiune nominală compresor 3/PE 400 V/50 Hz
Curent nominal compresor A 5,5 6,0 8,0
Curent pornire compresor A 25,0 14,0*1 20,0*1
Curent pornire compresor (cu rotorul blocat) A 26,0 35,0 48,0
Siguranţă compresor A 1×C16A 1×B16A 1×B16A
3 pol 3 pol 3 pol
Tensiune nominală automatizare pompă de căldură/ sistem 1/N/PE 230 V/50 Hz
electronic
Siguranţă automatizare pompă de căldură/ sistem electronic T 6,3 A/250 V
(internă)
Putere electrică absorbită
– Pompă primară (înaltă eficienţă) W 10 – 70
– Pompa secundară (înaltă eficienţă) W 3 – 70
Puterea absorbită de automatizare max. W 1000 1000 1000
Putere nominală automatizare/ sistem electronic W 10 10 10
Circuit de răcire 7
Agent de lucru R410A R410A R410A
Cantitate de umplere kg 2,1 2,35 2,7
Compresor Tip Scroll, complet ermetizat
Presiunea de lucru admisibilă
– Partea de înaltă presiune bar 43 43 43
– Partea de joasă presiune bar 28 28 28
Acumulator integrat
Capacitate l 170 170 170
Putere de regim la încălzirea apei menajere de la 10 la 60 °C l/h 241 275 309
Indicele de putere NL conform DIN 4708 1,0 1,1 1,3
Cantitatea de apă ce poate fi consumată la indicele de putere l/min 14,3 14,8 15,9
indicat NL şi încălzirea apei menajere de la 10 la 45 °C
5835 541 RO

Temperatură max. admisibilă pentru prepararea de a.c.m. °C 95 95 95

*1 Cu limitator electronic de curent de pornire cu undă plină

VITOCAL VIESMANN 81
Vitocal 333-G (continuare)

Tip BWT 331.A 06 08 10


Dimensiuni
– Lungime totală mm 680 680 680
– Lăţime totală mm 600 600 600
– Înălţime totală mm 1829 1829 1829
Greutate totală kg 248 249 256
Presiunea de lucru admisibilă
Circuit primar (sol) bar 3,0 3,0 3,0
Circuit secundar agent termic bar 3,0 3,0 3,0
Circuit secundar apă rece bar 10,0 10,0 10,0
Racorduri
Tur şi retur circuit primar (sol) mm Cu 28 x 1
Turul şi returul circuitului de încălzire mm Cu 28 x 1
Apă rece, apă caldă RP ¾
Recirculare apă caldă menajeră G 1
Putere acustică (dimensiuni conform EN 12102/
EN ISO 9614-2) Nivelul cumulat estimat de putere acustică la
B0 °C (±3 K)/W35 °C (±5 K)
– la puterea calorică nominală dB(A) 38 38 38

Tip BWT-NC 331.A 06 08 10


Date privind puterea la diferenţa între temperatura pe tur şi retur 5 K
(conform EN 14511, B0/W35 °C)
Putere calorică nominală kW 5,9 7,9 10,3
Putere de răcire kW 4,7 6,3 8,3
Putere electrică absorbită kW 1,25 1,66 2,21
Indice de putere ∊ (COP) 4,7 4,7 4,7
Date privind puterea la diferenţa între temperatura pe tur şi retur 10 K
(conform EN 255, B0/W35 °C)
Putere calorică nominală kW 6,2 8,1 10,5
Putere de răcire kW 5,0 6,7 8,5
Putere electrică absorbită kW 1,27 1,53 2,12
Indice de putere ∊ (COP) încălzire 4,9 5,3 4,9
Circuit primar (sol)
Capacitate l 4,7 5,2 5,9
Debit volumetric min. la diferenţa între temperatura pe tur şi l/h 860 1160 1520
retur5 K (a se respecta neapărat)
Pierdere max. de presiune externă (RFH) la debitul volumetric mbar 610 620 580
min.
Temperatura de intrare max. °C 25 25 25
Temperatura de intrare min. °C –5 –5 –5
Circuit secundar (agent termic)
Capacitate, pompă de căldură l 3,2 3,5 3,9
Capacitate, în total l 19,6 19,9 20,2
Debit volumetric min. la diferenţa între temperatura pe tur şi l/h 600 710 920
retur10 K (a se respecta neapărat)
Pierdere max. de presiune externă (RFH) la debitul volumetric mbar 600 620 610
min.
Temperatura maximă pe tur °C 60 60 60
Preparator instantaneu de agent termic
Putere calorică kW 8,8
Tensiune nominală 3/N/PE 400 V/50 Hz
Siguranţe 3×B16A 1 pol
7 Parametri electrici pompă de căldură
Tensiune nominală compresor 3/PE 400 V/50 Hz
Curent nominal compresor A 5,5 6,0 8,0
Curent pornire compresor A 25,0 14,0*1 20,0*1
Curent pornire compresor (cu rotorul blocat) A 26,0 35,0 48,0
Siguranţă compresor A 1×C16A 1×B16A 1×B16A
3 pol 3 pol 3 pol
Tensiune nominală automatizare pompă de căldură/ sistem 1/N/PE 230 V/50 Hz
electronic
Siguranţă automatizare pompă de căldură/ sistem electronic T 6,3 A/250 V
(internă)
5835 541 RO

*1 Cu limitator electronic de curent de pornire cu undă plină

82 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 333-G (continuare)

Tip BWT-NC 331.A 06 08 10


Putere electrică absorbită
– Pompă primară (înaltă eficienţă) W 10 – 70
– Pompa secundară (înaltă eficienţă) W 3 – 70
Puterea absorbită de automatizare max. W 1000 1000 1000
Putere nominală automatizare/ sistem electronic W 10 10 10
Circuit de răcire
Agent de lucru R410A R410A R410A
Cantitate de umplere kg 2,1 2,35 2,7
Compresor Tip Scroll, complet ermetizat
Presiunea de lucru admisibilă
– Partea de înaltă presiune bar 43 43 43
– Partea de joasă presiune bar 28 28 28
Acumulator integrat
Capacitate l 170 170 170
Putere de regim la încălzirea apei menajere de la 10 la 60 °C l/h 241 275 309
Indicele de putere NL conform DIN 4708 1,0 1,1 1,3
Cantitatea de apă ce poate fi consumată la indicele de putere l/min 14,3 14,8 15,9
indicat NL şi încălzirea apei menajere de la 10 la 45 °C
Temperatură max. admisibilă pentru prepararea de a.c.m. °C 95 95 95
Dimensiuni
– Lungime totală mm 680 680 680
– Lăţime totală mm 600 600 600
– Înălţime totală mm 1829 1829 1829
Greutate totală kg 253 254 261
Presiunea de lucru admisibilă
Circuit primar (sol) bar 3,0 3,0 3,0
Circuit secundar agent termic bar 3,0 3,0 3,0
Circuit secundar apă rece bar 10,0 10,0 10,0
Racorduri
Tur şi retur circuit primar (sol) mm Cu 28 x 1
Turul şi returul circuitului de încălzire mm Cu 28 x 1
Apă rece, apă caldă RP ¾
Recirculare apă caldă menajeră G 1
Putere acustică (dimensiuni conform EN 12102/
EN ISO 9614-2) Nivelul cumulat estimat de putere acustică la
B0 °C (±3 K)/W35 °C (±5 K)
– la puterea calorică nominală dB(A) 38 38 38

7
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 83
Vitocal 333-G (continuare)

Dimensiuni

A
1829
1804

1800

D/E
F
G
665
564
454

600 80 680
500
218
147
69
29

CD E FG
134
159

62

230 V~ < 42 V
300 400 V~
B A
387

A Apă caldă menajeră E Tur circuit primar (intrare din sol pompa de căldură)
B Recirculare F Tur circuit secundar (agent termic)
C Apă rece G Retur circuit secundar (agent termic)
D Retur circuit primar (evacuare agent termic primar la pompa de
căldură)

Indicaţie
Pentru racordarea conductelor hidraulice (D până la G), instalatorul trebuie utilizate piese de racordare drepte (set de livrare).
7 Cu setul de racordare pentru circuitul primar/secundar, trebuie utilizate coturile de racordare livrate împreună cu accesoriile.
5835 541 RO

84 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 333-G (continuare)

Caracteristici tip BWT, BWT-NC


Tip BWT, BWT-NC 331.A06

Indicaţie
10 ■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
D schimbătoare de căldură în plăci curate.
9
E
8 F 8
D

Înălţime pompare dispon. în m


7
7 E 6
F 5
6
4
5 3
C 2
4
A B
1
B
0
3 0 1 2 3 4
Debit volumetric în m³/h
2 F
A
Putere în kW

E
D A Circuit secundar (Wilo Tec 15/7-3)
1 B Circuit primar (Wilo Para 25/1-7)

0 Parametri de putere
-5 0 5 10 15 Punct de lucru W °C 35
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C B °C -5 0 10 15
Putere de încălzire kW 4,9 5,9 8,0 8,9
8 Putere de răcire kW 3,7 4,7 6,8 7,8
Indice de putere COP

D Putere electrică kW 1,3 1,25 1,3 1,2


7
absorbită
6 Indice de putere ∊ (COP) 3,7 4,7 6,3 7,2
E
5
4 F Punct de lucru W °C 45
B °C -5 0 10 15
3
Putere de încălzire kW 4,6 5,6 7,5 8,4
2 Putere de răcire kW 3,2 4,1 5,9 6,7
-5 0 5 10 15
Putere electrică kW 1,6 1,6 1,6 1,5
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C
absorbită
Indice de putere ∊ (COP) 2,8 3,4 4,8 5,5
A Putere electrică absorbită
Punct de lucru W °C 55
B Putere de răcire
B °C 0 10 15
C Putere de încălzire
D THV = 35 ℃ Putere de încălzire kW 5,2 7,0 7,9
Putere de răcire kW 3,3 5,2 6,1
E THV = 45 ℃
Putere electrică kW 2,0 1,9 1,9
F THV = 55 ℃ absorbită
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire Indice de putere ∊ (COP) 2,6 3,6 4,2
7
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 85
Vitocal 333-G (continuare)

Tip BWT, BWT-NC 331.A08

Indicaţie
14 ■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
schimbătoare de căldură în plăci curate.
12 D
E
8
F

Înălţime pompare dispon. în m


D 7
10
6
E
5
8 F
4
3
C
6 2 A B
1
B 0
4 0 1 2 3 4
Debit volumetric în m³/h
A F
Putere în kW

2 E
D A Circuit secundar (Wilo Tec 15/7-3)
B Circuit primar (Wilo Para 25/1-7)

0 Parametri de putere
-5 0 5 10 15 Punct de lucru W °C 35
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C B °C -5 0 10 15
Putere de încălzire kW 6,6 7,9 10,6 11,7
8 Putere de răcire kW 5,0 6,3 9,1 10,2
Indice de putere COP

D Putere electrică kW 1,75 1,66 1,7 1,7


7
absorbită
6 Indice de putere ∊ (COP) 3,8 4,7 6,2 7,1
E
5
Punct de lucru W °C 45
4 F
B °C -5 0 10 15
3 Putere de încălzire kW 6,4 7,6 10,2 11,2
2 Putere de răcire kW 4,4 5,5 7,9 8,9
-5 0 5 10 15 Putere electrică kW 2,2 2,2 2,2 2,1
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C absorbită
Indice de putere ∊ (COP) 2,8 3,4 4,7 5,3

Punct de lucru W °C 55
A Putere electrică absorbită
B °C 0 10 15
B Putere de răcire
C Putere de încălzire Putere de încălzire kW 7,2 9,4 10,5
D THV = 35 ℃ Putere de răcire kW 4,6 6,9 8,0
Putere electrică kW 2,8 2,7 2,7
E THV = 45 ℃
absorbită
F THV = 55 ℃ Indice de putere ∊ (COP) 2,5 3,4 3,9
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire

7
5835 541 RO

86 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 333-G (continuare)

Tip BWT, BWT-NC 331.A10

Indicaţie
16 ■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
D
schimbătoare de căldură în plăci curate.
14 E
F
D 8

Înălţime pompare dispon. în m


12 7
E
6
F
10 5

C 4
8 3
A B
2
6 1
B
0
0 1 2 3 4
4 Debit volumetric în m³/h
F
A E
Putere în kW

2 D A Circuit secundar (Wilo Tec 15/7-3)


B Circuit primar (Wilo Para 25/1-7)

0 Parametri de putere
-5 0 5 10 15 Punct de lucru W °C 35
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C B °C -5 0 10 15
Putere de încălzire kW 8,8 10,3 13,5 14,9
8 Putere de răcire kW 6,7 8,3 11,4 12,9
Indice de putere COP

7 D Putere electrică kW 2,2 2,19 2,2 2,1


absorbită
6 Indice de putere ∊ (COP) 3,9 4,7 6,1 7,1
E
5
4 F Punct de lucru W °C 45
B °C -5 0 10 15
3
Putere de încălzire kW 8,4 9,9 12,9 14,3
2 Putere de răcire kW 5,9 7,3 10,1 11,4
-5 0 5 10 15
Putere electrică kW 2,8 2,8 2,8 2,7
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C
absorbită
Indice de putere ∊ (COP) 3,0 3,6 4,6 5,4
A Putere electrică absorbită
Punct de lucru W °C 55
B Putere de răcire
B °C 0 10 15
C Putere de încălzire
D THV = 35 ℃ Putere de încălzire kW 9,5 12,0 13,3
Putere de răcire kW 6,2 8,9 10,2
E THV = 45 ℃
Putere electrică kW 3,5 3,4 3,3
F THV = 55 ℃ absorbită
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire Indice de putere ∊ (COP) 2,7 3,6 4,0

7
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 87
Vitocal 343-G

8.1 Descrierea produsului


A Compresor Compliant Scroll ermetizat
8 B Pompă secundară (agent termic)
Pompă de circulaţie de înaltă eficienţă corespunzând
etichetei energetice A.
C Pompă primară (sol)
Pompă de circulaţie de înaltă eficienţă corespunzând
etichetei energetice A.
D Ventil de comutare cu 3 căi „încălzire/ preparare apă caldă mena-
jeră“
E Pompă de încărcare a acumulatorului cu comandă PWM
F Schimbător de căldură solar
G Automatizare digitală pentru pompă de căldură Vitotronic 200,
comandată de temperatura exterioară
H Coloană de încărcare pentru încălzirea apei din boiler
K Sistem de acumulare de apă caldă menajeră cu capacitate de 220
litri

■ Indici de putere ridicaţi: Coeficient COP conform EN 14511 de 4,7 ■ Noua automatizare Vitotronic cu afişaj textual, uşor de utilizat.
(sol 0 ºC/apă 35 ºC) (COP = Coefficient of Performance). ■ Panoul de comandă al automatizării se poate monta şi pe un soclu
■ Temperatură maximă pe tur: 60 ºC. de perete.
■ Confort ridicat de apă caldă menajeră prin sistem de acumulare de ■ Livrare pregătită pentru racordare din fabrică.
apă caldă menajeră integrat, cu capacitate de 220 litri. ■ Amplasare simplă datorită înălţimii de montaj joase şi carcasei divi-
■ Cheltuieli de funcţionare reduse în condiţii de eficienţă maximă la zibile.
fiecare punct de lucru datorită sistemului inovator RCD (Refrigerant ■ Cele mai ridicate capacităţi de pompare şi costuri reduse de func-
Cycle Diagnostic System), cu ventil electronic de expansiune (EEV). ţionare.
■ Deosebit de silenţios datorită conceptului inovator de izolare fonică
cu un nivel al puterii acustice de 38 dB(A) la 0/35 ºC.
5835 541 RO

88 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 343-G (continuare)

Stare de livrare
■ Pompă de căldură pentru apă sărată/apă pentru încălzire şi prepa- ■ Preparator instantaneu de agent termic încorporat.
rare de apă caldă menajeră. ■ Elemente de siguranţă pentru circuitul de încălzire.
■ Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră din oţel cu emailare ■ Automatizare Vitotronic 200 pentru pompa de căldură, comandată 8
Ceraprotect încorporat, protejat anticoroziv prin anod din magneziu. de temperatura exterioară.
■ Ventil de comutare încorporat încălzire/preparare apă caldă mena- ■ Monitorizarea integrată a fazelor.
jeră. ■ Conducte de racordare pentru turul şi returul circuitului primar şi
■ Pompă de circulaţie de înaltă eficienţă încorporată (corespunzând secundar.
Etichetei energetice A) pentru circuitul de apă sărată.
■ Pompă de circulaţie de înaltă eficienţă încorporată (corespunzând
Etichetei energetice A) pentru circuitul de încălzire.
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 89
Vitocal 343-G (continuare)

8.2 Date tehnice


Date tehnice
8
Tip BWT 341.A 06 08 10
Date privind puterea la diferenţa între temperatura pe tur şi retur 5 K
(conform EN 14511, B0/W35 °C)
Putere calorică nominală kW 5,9 7,9 10,3
Putere de răcire kW 4,7 6,3 8,3
Putere electrică absorbită kW 1,25 1,66 2,21
Indice de putere ∊ (COP) 4,7 4,7 4,7
Date privind puterea la diferenţa între temperatura pe tur şi retur 10 K
(conform EN 255, B0/W35 °C)
Putere calorică nominală kW 6,2 8,1 10,5
Putere de răcire kW 5,0 6,7 8,5
Putere electrică absorbită kW 1,27 1,53 2,12
Indice de putere ∊ (COP) încălzire 4,9 5,3 4,9
Circuit primar (sol)
Capacitate l 3,3 3,9 4,6
Debit volumetric min. la diferenţa între temperatura pe tur şi l/h 860 1160 1520
retur5 K (a se respecta neapărat)
Pierdere max. de presiune externă (RFH) la debitul volumetric mbar 610 620 580
min.
Temperatura de intrare max. °C 25 25 25
Temperatura de intrare min. °C –5 –5 –5
Circuit secundar (agent termic)
Capacitate, pompă de căldură l 3,5 3,8 4,2
Capacitate, în total l 6,4 6,7 7,1
Debit volumetric min. la diferenţa între temperatura pe tur şi l/h 600 710 920
retur10 K (a se respecta neapărat)
Pierdere max. de presiune externă (RFH) la debitul volumetric mbar 600 620 610
min.
Temperatura maximă pe tur °C 60 60 60
Preparator instantaneu de agent termic
Putere calorică kW 8,8
Tensiune nominală 3/N/PE 400 V/50 Hz
Siguranţe 3×B16A 1 pol
Circuit solar
Capacitate l 7,2 7,2 7,2
Parametri electrici pompă de căldură
Tensiune nominală compresor 3/PE 400 V/50 Hz
Curent nominal compresor A 5,5 6,0 8,0
Curent pornire compresor A 25,0 14,0*1 20,0*1
Curent pornire compresor (cu rotorul blocat) A 26,0 35,0 48,0
Siguranţă compresor A 1×C16A 1×B16A 1×B16A
3 pol 3 pol 3 pol
Tensiune nominală automatizare pompă de căldură/ sistem 1/N/PE 230 V/50 Hz
electronic
Siguranţă automatizare pompă de căldură/ sistem electronic T 6,3 A/250 V
(internă)
Putere electrică absorbită
– Pompă primară (înaltă eficienţă) W 10 – 70
– Pompa secundară (înaltă eficienţă) W 3 – 70
– Pompă de încărcare a acumulatorului (PWM) W 31 – 88
Puterea absorbită de automatizare max. W 1000 1000 1000
Putere nominală automatizare/ sistem electronic W 10 10 10
Circuit de răcire
Agent de lucru R410A R410A R410A
Cantitate de umplere kg 2,1 2,35 2,7
Compresor Tip Scroll, complet ermetizat
Presiune de lucru admisibilă
– Partea de înaltă presiune bar 43 43 43
– Partea de joasă presiune bar 28 28 28
5835 541 RO

*1 Cu limitator electronic de curent de pornire cu undă plină

90 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 343-G (continuare)

Tip BWT 341.A 06 08 10


Acumulator integrat
Capacitate l 220 220 220
Putere de regim la încălzirea apei menajere de la 10 la 60 °C l/h 241 275 309
Indicele de putere NL conform DIN 4708 1,5 1,5 1,6
8
Cantitatea de apă ce poate fi consumată la indicele de putere l/min 16,8 16,8 17,3
indicat NL şi încălzirea apei menajere de la 10 la 45 °C
Suprafaţă max. colector pe direcţia sud (colector plat/ colector m2 5/3 5/3 5/3
cu tuburi)
Temperatură max. admisibilă pentru prepararea a.c.m. °C 95 95 95
Dimensiuni
– Lungime totală mm 680 680 680
– Lăţime totală mm 600 600 600
– Înălţime totală mm 2075 2075 2075
Greutate totală kg 258 259 266
Presiune de lucru admisă
Circuit primar (sol) bar 3,0 3,0 3,0
Circuit secundar agent termic bar 3,0 3,0 3,0
Circuit secundar apă rece bar 10,0 10,0 10,0
Circuit solar bar 6,0 6,0 6,0
Racorduri
Tur şi retur circuit primar (sol) mm Cu 28 x 1
Turul şi returul circuitului de încălzire mm Cu 28 x 1
Apă rece, apă caldă RP ¾
Recirculare apă caldă menajeră G 1
Turul şi returul circuitului solar DN 20 (sistem modular de conectori)
Putere acustică (dimensiuni conform EN 12102/
EN ISO 9614-2) Nivelul cumulat estimat de putere acustică la
B0 °C (±3 K)/W35 °C (±5 K)
– la putere calorică nominală dB(A) 38 38 38
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 91
Vitocal 343-G (continuare)

Dimensiuni

8
KH A
111
61
2075

2075
2047

D/ E
F
G
665
564
454

600 80 680
500
218
147
69
29

29

CD E FG
134
159

62
H
K
230 V~ < 42 V
300 400 V~
B A
387

A Apă caldă menajeră E Tur circuit primar (intrare din sol pompa de căldură)
B Recirculare F Tur circuit secundar (agent termic)
C Apă rece G Retur circuit secundar (agent termic)
D Retur circuit primar (evacuare agent termic primar la pompa de H Tur circuit solar
căldură) K Retur circuit solar

Indicaţie
Pentru racordarea conductelor hidraulice (D până la G), instalatorul trebuie utilizate piese de racordare drepte (set de livrare).
Cu setul de racordare pentru circuitul primar/secundar, trebuie utilizate coturile de racordare livrate împreună cu accesoriile.
5835 541 RO

92 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 343-G (continuare)

Caracteristici tip BWT


Tipul BWS 341.A06

Indicaţie
8
10 ■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
D schimbătoare de căldură în plăci curate.
9
E
8 F 8
D

Înălţime pompare dispon. în m


7
7 E 6
F 5
6
4
5 3
C 2
4
A B
1
B
0
3 0 1 2 3 4
Debit volumetric în m³/h
2 F
A
Putere în kW

E
D A Circuit secundar (Wilo Tec 15/7-3)
1 B Circuit primar (Wilo Para 25/1-7)

0 Parametri de putere
-5 0 5 10 15 Punct de lucru W °C 35
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C B °C -5 0 10 15
Putere de încălzire kW 4,9 5,9 8,0 8,9
8 Putere de răcire kW 3,7 4,7 6,8 7,8
Indice de putere COP

D Putere electrică kW 1,3 1,25 1,3 1,2


7
absorbită
6 Indice de putere ∊ (COP) 3,7 4,7 6,3 7,2
E
5
4 F Punct de lucru W °C 45
B °C -5 0 10 15
3
Putere de încălzire kW 4,6 5,6 7,5 8,4
2 Putere de răcire kW 3,2 4,1 5,9 6,7
-5 0 5 10 15
Putere electrică kW 1,6 1,6 1,6 1,5
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C
absorbită
Indice de putere ∊ (COP) 2,8 3,4 4,8 5,5
A Putere electrică absorbită
Punct de lucru W °C 55
B Putere de răcire
B °C 0 10 15
C Putere de încălzire
D THV = 35 ℃ Putere de încălzire kW 5,2 7,0 7,9
Putere de răcire kW 3,3 5,2 6,1
E THV = 45 ℃
Putere electrică kW 2,0 1,9 1,9
F THV = 55 ℃ absorbită
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire Indice de putere ∊ (COP) 2,6 3,6 4,2
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 93
Vitocal 343-G (continuare)

Tipul BWT 341.A08

Indicaţie
14 ■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
8 ■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
schimbătoare de căldură în plăci curate.
12 D
E
8
F

Înălţime pompare dispon. în m


D 7
10
6
E
5
8 F
4
3
C
6 2 A B
1
B 0
4 0 1 2 3 4
Debit volumetric în m³/h
A F
Putere în kW

2 E
D A Circuit secundar (Wilo Tec 15/7-3)
B Circuit primar (Wilo Para 25/1-7)

0 Parametri de putere
-5 0 5 10 15 Punct de lucru W °C 35
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C B °C -5 0 10 15
Putere de încălzire kW 6,6 7,9 10,6 11,7
8 Putere de răcire kW 5,0 6,3 9,1 10,2
Indice de putere COP

D Putere electrică kW 1,75 1,66 1,7 1,7


7
absorbită
6 Indice de putere ∊ (COP) 3,8 4,7 6,2 7,1
E
5
Punct de lucru W °C 45
4 F
B °C -5 0 10 15
3 Putere de încălzire kW 6,4 7,6 10,2 11,2
2 Putere de răcire kW 4,4 5,5 7,9 8,9
-5 0 5 10 15 Putere electrică kW 2,2 2,2 2,2 2,1
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C absorbită
Indice de putere ∊ (COP) 2,8 3,4 4,7 5,3

Punct de lucru W °C 55
A Putere electrică absorbită
B °C 0 10 15
B Putere de răcire
C Putere de încălzire Putere de încălzire kW 7,2 9,4 10,5
D THV = 35 ℃ Putere de răcire kW 4,6 6,9 8,0
Putere electrică kW 2,8 2,7 2,7
E THV = 45 ℃
absorbită
F THV = 55 ℃ Indice de putere ∊ (COP) 2,5 3,4 3,9
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire
5835 541 RO

94 VIESMANN VITOCAL
Vitocal 343-G (continuare)

Tipul BWT 341.A10

Indicaţie
16 ■ Datele pentru COP au fost calculate conform EN 14511.
■ Caracteristicile de putere sunt valabile pentru aparate noi cu
8
D
schimbătoare de căldură în plăci curate.
14 E
F
D 8

Înălţime pompare dispon. în m


12 7
E
6
F
10 5

C 4
8 3
A B
2
6 1
B
0
0 1 2 3 4
4 Debit volumetric în m³/h
F
A E
Putere în kW

2 D A Circuit secundar (Wilo Tec 15/7-3)


B Circuit primar (Wilo Para 25/1-7)

0 Parametri de putere
-5 0 5 10 15 Punct de lucru W °C 35
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C B °C -5 0 10 15
Putere de încălzire kW 8,8 10,3 13,5 14,9
8 Putere de răcire kW 6,7 8,3 11,4 12,9
Indice de putere COP

7 D Putere electrică kW 2,2 2,19 2,2 2,1


absorbită
6 Indice de putere ∊ (COP) 3,9 4,7 6,1 7,1
E
5
4 F Punct de lucru W °C 45
B °C -5 0 10 15
3
Putere de încălzire kW 8,4 9,9 12,9 14,3
2 Putere de răcire kW 5,9 7,3 10,1 11,4
-5 0 5 10 15
Putere electrică kW 2,8 2,8 2,8 2,7
Temperatura de intrare a apei sărate, în °C
absorbită
Indice de putere ∊ (COP) 3,0 3,6 4,6 5,4
A Putere electrică absorbită
Punct de lucru W °C 55
B Putere de răcire
B °C 0 10 15
C Putere de încălzire
D THV = 35 ℃ Putere de încălzire kW 9,5 12,0 13,3
Putere de răcire kW 6,2 8,9 10,2
E THV = 45 ℃
Putere electrică kW 3,5 3,4 3,3
F THV = 55 ℃ absorbită
THV Temperatura pe turul circuitului de încălzire Indice de putere ∊ (COP) 2,7 3,6 4,0
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 95
Boilere pentru preparare a.c.m.

9.1 Vitocell 100-V, tip CVW


Pentru prepararea apei calde menajere împreună cu pompe de ■ Temperatura pe turul circuitului solar până la 140 ℃
căldură până la 16 kW şi colectori solari, de asemenea adecvat pentru ■ Presiunea de lucru pe circuitul primar până la 10 bar
cazane şi încălziri cu căldură de la distanţă. ■ Presiunea de lucru pe circuitul solar până la 10 bar
■ Presiune de lucru pe circuitul secundar până la 10 bar
Indicat pentru instalaţiile următoare:
■ Temperatura apei calde menajere până la 95 °C
■ Temperatura agentului termic pe tur până la 110 ℃

Capacitate boiler l 390


Nr. înregistrare DIN 9W173-13MC/E
9
Putere de regim 90 °C kW 109
la încălzirea apei calde menajere de la l/h 2678
10 la 45°C şi temperatura agentului termic pe tur 80 °C kW 87
de ... la debitul de agent termic menţionat mai jos l/h 2138
70 °C kW 77
l/h 1892
60 °C kW 48
l/h 1179
50 °C kW 26
l/h 639
Putere de regim 90 °C kW 98
la încălzirea apei calde menajere de la l/h 1686
10 la 60℃ şi temperatura agentului termic pe tur 80 °C kW 78
de ... la debitul de agent termic menţionat mai jos l/h 1342
70 °C kW 54
l/h 929
Debit de agent termic pentru puterile de regim specificate m3/h 3,0
Debit de consum l/min 15
Cantitatea de apă ce poate fi consumată
fără circulaţie de agent termic
– Apa din boiler încălzită la 45 °C, l 280
Apa cu t = 45 °C (constant)
– Apa din boiler încălzită la 55 °C, l 280
Apa cu t = 55 °C (constant)
Timp de încălzire
la racordarea unei pompe de căldură cu putere termică nominală de
16 kW
şi o temperatură a agentului termic pe tur de 55 sau 65 °C
– La încălzirea a.c.m. de la 10 la 45 °C min. 60
– La încălzirea a.c.m. de la 10 la 55 ℃ min. 77
Puterea max. racordabilă a unei pompe de căldură kW 16
la temperatura agentului termic pe tur 65 °C şi temperatura apei calde
55 °C la debitul de agent termic indicat
Suprafaţa maximă de apertură pentru care se poate racorda setul de
schimbător de căldură solar (accesorii)
– Vitosol-F m2 11,5
– Vitosol-T m2 6
Indice de putere NL în combinaţie cu o pompă de căldură
Temperatura de alimentare a apei în boiler 45 °C 2,4
50 °C 3,0
Pierderi de căldură prin stand-by q BS kWh/24 h 2,78
(parametru normat conform DIN V 18599)
Dimensiuni
Lungime (7) – cu termoizolaţie mm 850
– fără termoizolaţie mm 650
Lăţime totală – cu termoizolaţie mm 918
– fără termoizolaţie mm 881
Înălţime – cu termoizolaţie mm 1629
– fără termoizolaţie mm 1522
Dimensiune la raba- – fără termoizolaţie mm 1550
tare
Greutate totală cu termoizolaţie kg 190
Greutate totală (în stare încărcată) kg 582
5835 541 RO

cu rezistenţă electrică
Capacitate agent termic l 27
Suprafaţă de schimb de căldură m2 4,1

96 VIESMANN VITOCAL
Boilere pentru preparare a.c.m. (continuare)

Capacitate boiler l 390


Racorduri
Tur şi retur agent termic R 1¼
Apă rece, apă caldă R 1¼
Set schimbător de căldură solar R ¾
Recirculare R 1
Rezistenţă electrică Rp 1½

Indicaţie privind puterea de regim


La proiectarea cu puterea de regim indicată, respectiv determinată,
trebuie prevăzută pompa de circulaţie corespunzătoare. Puterea de
regim indicată se atinge numai dacă puterea calorică nominală a caza-
nului ≥ puterea de regim. 9

WW1

Z
ELH1 HV
SPR1
1629

1458
1522

ELH2/R
1089

WW2 SPR2
1014

969

850
849

650
SPR2
591

HR
422

399
349

KW/E

455
881
107

918

E Golire SPR1 Senzor pentru temperatura a.c.m. din acumulator, pentru


ELH1 Ştuţ pentru rezistenţa electrică reglarea temperaturii din acumulatorul de a.c.m.
ELH2 Gaură flanşă pentru rezistenţa electrică SPR2 Senzor de temperatură pentru set schimbător de căldură
HR Retur circuit primar solar
HV Tur circuit primar WW1 Apă caldă menajeră
KW Apă rece WW2 Apă caldă de la set schimbător de căldură solar
R Gură de vizitare şi de curăţare cu flanşă-capac Z Recirculare

Indice de putere NL
Conform DIN 4708, fără limitare a temperaturii pe retur. Încălzirea a.c.m. de la 10 la 45 °C fără limitarea temperaturii pe
Temperatura de alimentare a apei în boiler Tsp= temperatura de ali- retur.
mentare cu apă rece +50 K +5 K/–0 K
Capacitate de încălzire în timp
Indice de putere NL pentru temperatura agen- scurt(l/10 min.) pentru temperatura agentului
tului termic pe tur termic pe tur
90 °C 16,5 90 °C 540
80 °C 15,5 80 °C 521
70 °C 12,0 70 °C 455

Indicaţie cu privire la indicele de putere NL Consum maxim (în 10 minute)


Indicele de putere NL se modifică în funcţie de temperatura apei de Prin raportare la indicele de putere NL.
alimentare a boilerului Tsp. Cu circulaţie de agent termic.
Încălzirea a.c.m. de la 10 la 45 °C.
Valori de referinţă
■ Tsp = 60 °C → 1,0 × NL Consum maxim (l/min) pentru temperatura
agentului termic pe tur
■ Tsp = 55 °C → 0,75 × NL
90 °C 54
■ Tsp = 50 ℃ → 0,55 × NL
80 °C 52
■ Tsp = 45 ℃ → 0,3 × NL 70 °C 46
5835 541 RO

Capacitate de încălzire în timp scurt (în 10 minute)


Prin raportare la indicele de putere NL.

VITOCAL VIESMANN 97
Boilere pentru preparare a.c.m. (continuare)

Rezistenţe la curgere
100
80
1000
60
800 50
600 40
500
30
400

Rezistenţa la curgere în mbar


300 20

200
9
10
8
100
6
80 5
60 4
50
3
40

1000

2000

3000
4000
5000
500
600
800
30
Debitul apei menajere în l/h
Rezistenţa la curgere în mbar

20
Rezistenţa la curgere pe circuitul secundar

10
8
6
5
4
3
10000
1000

2000

3000
4000
5000
6000
8000
500
600
800

Debitul de agent termic în l/h

Rezistenţa la curgere pe circuitul primar

5835 541 RO

98 VIESMANN VITOCAL
Accesorii pentru instalare

10.1 Privire de ansamblu Accesorii pentru instalare


Accesorii Nr. com. Vitocal
200-G 222-G 242-G 300-G, tip 333-G 343-G 350-G, tip
BW, BWC BW BW, BWC (1
(1 treaptă) (1 treaptă) treaptă)
BW+BWS BW+BWS BW+BWS (2
(2 trepte) (2 trepte) trepte)
301.A06 ... 301.A21 ...
A17 A45
Circuit primar (circuit de sol), vezi de la pag. 104
Set de teci de imersie (pri- 7460 714 BW+BWS
mar) (2 trepte)
Pachet de accesorii sol Z008 587 X X X X*2 X X BWC
(până la 13,0 kW), fără (1 treaptă)
pompă de circulaţie Z008 584 BW BW
(1 treaptă) (1 treaptă)
BW+BWS
(2 trepte)
Pachet de accesorii sol Z008 593 BW BW
(până la 13,0 kW), cu (1 treaptă) (1 treaptă) 10
pompă de circulaţie de BW+BWS
înaltă eficienţă (2 trepte)
Pachet de accesorii sol Z008 590 BW BW
(până la 13,0 kW), cu (1 treaptă) (1 treaptă)
pompă de circulaţie stan- BW+BWS
dard (2 trepte)
Pachet de accesorii sol Z008 588 X X*2 BWC
(până la 25,8 kW), fără (1 treaptă)
pompă de circulaţie Z008 585 BW BW BW
(1 treaptă) (1 treaptă) (1 treaptă)
BW+BWS
(2 trepte)
Pachet de accesorii sol Z008 594 BW BW BW
(până la 25,8 kW), cu (1 treaptă) (1 treaptă) (1 treaptă)
pompă de circulaţie de BW+BWS
înaltă eficienţă (2 trepte)
Pachet de accesorii sol Z008 591 BW BW BW
(până la 25,8 kW), cu (1 treaptă) (1 treaptă) (1 treaptă)
pompă de circulaţie stan- BW+BWS
dard (2 trepte)
Pachet de accesorii sol Z008 586 BW+BWS BW BW
(până la 37,0 kW), fără (2 trepte) (1 treaptă) (1 treaptă)
pompă de circulaţie
Pachet de accesorii sol Z008 592 BW+BWS BW BW
(până la 37,0 kW), cu (2 trepte) (1 treaptă) (1 treaptă)
pompă de circulaţie stan-
dard
Pachet de accesorii sol Z008 589 BW+BWS
(până la 37,0 kW), fără (2 trepte)
pompă de circulaţie
Presostat de gaz 9532 663 X X X X X X X X
Pompă de circulaţie de 7452 617 BW BW+BWS
înaltă eficienţă pentru cir- (1 treaptă) (2 trepte)
cuitul de sol (până la BW+BWS
10 kW) (2 trepte)
Pompă de circulaţie de 7454 536 BW BW+BWS
înaltă eficienţă pentru cir- (1 treaptă) (2 trepte)
cuitul de sol (de la 11 până BW+BWS
la 17,0 kW) (2 trepte)
Pompă de circulaţie stan- Z007 441 X
dard pentru circuitul de sol
(până la 25,8 kW)
Pompă de circulaţie stan- Z007 442 X
dard pentru circuitul de sol
(până la 37,0 kW)
5835 541 RO

*2 La tipul BW, BWS posibil numai dacă pompa primară este montată la Vitocal.

VITOCAL VIESMANN 99
Accesorii pentru instalare (continuare)

Accesorii Nr. com. Vitocal


200-G 222-G 242-G 300-G, tip 333-G 343-G 350-G, tip
BW, BWC BW BW, BWC (1
(1 treaptă) (1 treaptă) treaptă)
BW+BWS BW+BWS BW+BWS (2
(2 trepte) (2 trepte) trepte)
301.A06 ... 301.A21 ...
A17 A45
Distribuitorul de agent ter- 7143 762 X X X X BW X X X
mic primar pentru colec- (1 treaptă)
toare amplasate în sol
(alamă)
Distribuitor de sol pentru
colectorii geotermali/son-
dele geotermale (nichelat):
– Distribuitor de sol 7373 332 X X X X X X X X
PE 25 x 2,3 pentru 2 cir-
cuite de sol
– Distribuitor de sol 7373 331 X X X X X X X X
PE 25 x 2,3 pentru 3 cir-
10 cuite de sol
– Distribuitor de sol 7182 043 X X X X X X X X
PE 25 x 2,3 pentru 4 cir-
cuite de sol
– Distribuitor de sol 7373 330 X X X X X X X X
PE 32 x 2,9 pentru 2 cir-
cuite de sol
– Distribuitor de sol 7373 329 X X X X X X X X
PE 32 x 2,9 pentru 3 cir-
cuite de sol
– Distribuitor de sol 7143 763 X X X X X X X X
PE 32 x 2,9 pentru 4 cir-
cuite de sol
Agent termic „Tyfocor“ 9532 655 X X X X X X X X
30 litri
Agent termic „Tyfocor“ 9542 602 X X X X X X X X
200 litri
Staţie de umplere 7188 625 X X X X X X X X

5835 541 RO

100 VIESMANN VITOCAL


Accesorii pentru instalare (continuare)

Accesorii Nr. com. Vitocal


200-G 222-G 242-G 300-G, tip 333-G 343-G 350-G, tip
BW, BWC BW BW, BWC (1
(1 treaptă) (1 treaptă) treaptă)
BW+BWS BW+BWS BW+BWS (2
(2 trepte) (2 trepte) trepte)
301.A06 ... 301.A21 ...
A17 A45
Accesorii pentru racordarea hidraulică, vezi de la pag. 111
Modul hidraulic 1, fără Z009 547 BW+BWS
pompe de circulaţie (2 trepte)
Modul hidraulic 1, cu 4 Z009 557 BW+BWS
pompe de circulaţie de (2 trepte)
înaltă eficienţă
Modul hidraulic 1, cu 4 Z009 552 BW+BWS
pompe de circulaţie stan- (2 trepte)
dard
Modul hidraulic 2, fără Z009 548 BW+BWS
pompe de circulaţie (2 trepte)
Modul hidraulic 2, cu 3 Z009 558 BW+BWS
pompe de circulaţie de (2 trepte) 10
înaltă eficienţă
Modul hidraulic 2, cu 3 Z009 553 BW+BWS
pompe de circulaţie stan- (2 trepte)
dard
Modul hidraulic 3, fără Z009 549 BW+BWS
pompe de circulaţie (2 trepte)
Modul hidraulic 3, cu 2 Z009 559 BW+BWS
pompe de circulaţie de (2 trepte)
înaltă eficienţă
Modul hidraulic 3, cu 2 Z009 554 BW+BWS
pompe de circulaţie stan- (2 trepte)
dard
Modul hidraulic 4, fără Z009 550 BW
pompe de circulaţie (1 treaptă)
Modul hidraulic 4, cu 2 Z009 560 BW
pompe de circulaţie de (1 treaptă)
înaltă eficienţă
Modul hidraulic 4, cu 2 Z009 555 BW
pompe de circulaţie stan- (1 treaptă)
dard
Modul hidraulic 5, fără Z009 551 BW
pompă de circulaţie (1 treaptă)
Modul hidraulic 5, cu 1 Z009 561 BW
pompe de circulaţie de (1 treaptă)
înaltă eficienţă
Modul hidraulic 5, cu 1 Z009 556 BW
pompe de circulaţie stan- (1 treaptă)
dard
Sistem de racordare circuit 7418 109 X X
primar/circuit secundar 7419 752 X X
Sistem de racordare tur cir- 7417 920 X X X X
cuit de încălzire/retur circuit
de încălzire
Set de racordare premon- Z007 792 X X X X
taj/a.c.m.
Sistem de racordare recir- 7417 928 X X X X
culare
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 101


Accesorii pentru instalare (continuare)

Accesorii Nr. com. Vitocal


200-G 222-G 242-G 300-G, tip 333-G 343-G 350-G, tip
BW, BWC BW BW, BWC (1
(1 treaptă) (1 treaptă) treaptă)
BW+BWS BW+BWS BW+BWS (2
(2 trepte) (2 trepte) trepte)
301.A06 ... 301.A21 ...
A17 A45
Circuit secundar (circuit secundar), vezi de la pag. 115
Contor pentru cantitatea de 7452 605 X
căldură (debit volumetric 7457 119 X X
nominal 1,5 m³/h)
Contor pentru cantitatea de 7454 410 X
căldură (debit volumetric
nominal 2,5 m³/h)
Unitate de aerisire 7426 042 X
Preparator instantaneu de Z009 563 BW BW
agent termic (1 treaptă) 351.A07
BW+BWS (1 treaptă)
(2 trepte)
10 Z009 562 X BWC BWC
(1 treaptă) 351.A07
(1 treaptă)
Pompă de circulaţie Wilo 7338 850 X X BW+BWS
(2 trepte)
Pompă de circulaţie Grund- 7338 851 X X BW+BWS
fos (2 trepte)
Pompă de circulaţie Laing 7374 788 X X BW+BWS
(2 trepte)
Grup de siguranţă 7143 779 BW X BW
(1 treaptă) (1 treaptă)
BW+BWS BW+BWS
(2 trepte) (2 trepte)
Prepararea de a.c.m. cu Vitocell 100-V, tip CVW, vezi de la pag. 118
Rezistenţă electrică EHE 7247 972 X X
pentru capacitatea boileru-
lui 390 l, montaj la partea
superioară
Rezistenţă electrică EHE Z004 955 X X
pentru boiler cu o capaci-
tate de 390 l, montaj jos
Set schimbător de căldură 7186 663 X X X
solar
Anod pe curent furnizat de Z004 247 X X X
o sursă independentă
Elemente de siguranţă 7180 662 X X
Prepararea a.c.m. cu schimbător de căldură extern (sistem de acumulare a.c.m.), vezi de la pag. 120
Pompă de circulaţie pentru 7820 403 X X BW+BWS
încărcarea acumulatorului 351.A18
Grundfos UPS 25-60 B (2 trepte)
Pompă de circulaţie pentru 7820 404 X X BW+BWS
încărcarea acumulatorului 351.A18
Grundfos UPS 25-80 B (2 trepte)
Ventil cu bilă cu 2 căi, cu 7180 573 X X BW+BWS
servomotor 351.A18
(2 trepte)
Prepararea a.c.m. cu boiler pentru preparare de a. c. m. încorporat, vezi de la pag. 118
Elemente de siguranţă 7180 662 X X X X
Anod pe curent furnizat de 7182 008 X X X X
o sursă independentă
Accesorii pentru montaj, vezi de la pagina 118
Postament pentru montaj în 7417 925 X X X X
construcţia nefinisată
Set pâlnie de evacuare 7176 014 X X X X
Panouri de mascare 7417 924 X X –
5835 541 RO

7419 881 X – X
Suport pentru transport 7469 270 X X X X

102 VIESMANN VITOCAL


Accesorii pentru instalare (continuare)

Accesorii Nr. com. Vitocal


200-G 222-G 242-G 300-G, tip 333-G 343-G 350-G, tip
BW, BWC BW BW, BWC (1
(1 treaptă) (1 treaptă) treaptă)
BW+BWS BW+BWS BW+BWS (2
(2 trepte) (2 trepte) trepte)
301.A06 ... 301.A21 ...
A17 A45
Pentru răcire, vezi de la pag. 122
NC Box fără vană de ames- Z009 564 X BW, BWC BW, BWC
tec (1 treaptă) 351.A07
(1 treaptă)
7462 052 X X X X
NC Box cu vană de ames- Z009 565 X BW, BWC BW, BWC
tec (1 treaptă) 351.A07
(1 treaptă)
7462 054 X X X X
Senzor de temperatură 7183 288 X X X BW, BWC X X X X
aplicat (1 treaptă)
AC-Box 7245 606 BW, BWC BW, BWC
(1 treaptă) 351.A07 10
(1 treaptă)
Accesorii de racordare AC 7452 606 BWC BWC
Box (1 treaptă) 351.A07
(1 treaptă)
Set de racordare pentru 7180 574 BW BW
AC-Box (1 treaptă) 351.A07
(1 treaptă)
Set de extensie „natural 7179 172 X BW+BWS
cooling“ 351.A18
(2 trepte)
Ventil de comutare cu 3 căi 7165 482 X BW+BWS
(R 1¼) 351.A18
(2 trepte)
Termostat de protecţie la 7179 164 X BW+BWS
îngheţ 351.A18
(2 trepte)
Comutator umiditate 24 V 7181 418 BW, BWC X X
(1 treaptă)
Senzor de temperatură 7408 012 X X X BW, BWC X X X X
cameră (1 treaptă)
Convector cu ventilator Z004 926 X X X X X X X X
V202H
Convector cu ventilator Z004 927 X X X X X X X X
V203H
Convector cu ventilator Z004 928 X X X X X X X X
V206H
Convector cu ventilator Z004 929 X X X X X X X X
V209H
Soclu pentru instalarea pe 7267 205 X X X X X X X X
pardoseală a convectoare-
lor cu ventilator
Filtru de aer pentru convec- 7248 521 X X X X X X X X
tor cu ventilator V202H
Filtru de aer pentru convec- 7248 522 X X X X X X X X
tor cu ventilator V203H
Filtru de aer pentru convec- 7248 523 X X X X X X X X
toarele cu ventilator V206H
şi V209H
Solar, vezi începând de la pag. 118
Set de racordare pentru cir- 7180 574 X X
cuitul solar
Senzor de temperatură la 7814 617 X X
colector (Pt500)
Solar-Divicon, tip PS10 7188 391 X X
Agent termic „Tyfocor LS“ 7159 727 X X
5835 541 RO

25 litri
Pentru altele, vezi de la pag. 118
Trusă de service 7334 502 X X X

VITOCAL VIESMANN 103


Accesorii pentru instalare (continuare)

10.2 Circuit primar


Set teci de imersie pentru circuitul primar
Nr. de comandă 7460 714 Componente:
Pentru sistemul de ţevi pentru circuitul primar, pus la dispoziţie de către ■ Fiting cu racord R1¼ (2 bucăţi)
instalator. ■ Teacă de imersie pentru senzori de temperatură (tur şi retur)

Indicaţie
Senzorii de temperatură sunt incluşi în setul de livrare al pompei de
căldură.
12
5

25
0

10
Pachet de accesorii pentru circuit din sol (pompă primară comună)
■ Set de racordare premontat pentru instalaţii cu pompă comună de Putere termică nominală ≤ 13,0 kW > 13,0 kW > 25,8 kW
circulaţie (pompă primară) pe returul circuitului primar. pompă termică ≤ 25,8 kW ≤ 37,0 kW
■ Adecvat pentru agentul termic Viessmann „Tyfocor“ pe bază de eti- Vas de expansiune 25 l 35 l 50 l
lenglicol (vezi cap. „Agenţi termici“). Cu pompă de circulaţie Z008 593 Z008 594 —
Wilo de înaltă eficienţă,
Componente: tip Stratos Para 25/1-11,
■ Capac de aerisire 230 V~, (termoizolaţie
■ Supapă de siguranţă (3 bar) etanşă la difuziunea vapo-
■ Manometru rilor pentru pompă de cir-
■ Robineţi pentru umplere şi golire (2 bucăţi) culaţie pusă la dispoziţie
■ Elemente de asamblare filetate pentru montarea pompei pentru de către instalator) şi set
agentul primar de racordare G1½
■ Robineţi de închidere Cu pompă de circulaţie
■ Suport pentru montaj mural Wilo standard, termoizo-
■ Termoizolaţie (rezistentă la difuzia vaporilor) laţie (etanşă la difuziunea
■ Vas de expansiune vaporilor de apă), releu
■ În funcţie de numărul de comandă, cu sau fără pompă de circulaţie contactor şi set de racor-
dare G2:
Pompe de căldură cu 2 trepte: – Tip TOP S 30/7, 400 V~ Z008 590 Z008 591 —
■ 1. şi treapta 2 cu aceeaşi putere calorică nominală:
– Tip TOP S 30/10, — — Z008 592
Un pachet de accesorii comun pentru sol.
400 V~
■ 1. şi treapta 2 cu putere calorică nominală diferită:
Câte un pachet de accesorii pentru sol, pentru treapta 1 şi 2.
Caracteristicile pompelor de circulaţie
Vezi capitolul „Pompa primară“.
Putere termică nominală ≤ 13,0 kW > 13,0 kW > 25,8 kW
pompă termică ≤ 25,8 kW ≤ 37,0 kW
Vas de expansiune 25 l 35 l 50 l
Nr. com. Pachet de accesorii sol
Fără pompă de circulaţie Z008 584 Z008 585 Z008 586
(set de racordare pentru
pompă de circulaţie G2,
pusă la dispoziţie de către
instalator)
5835 541 RO

104 VIESMANN VITOCAL


Accesorii pentru instalare (continuare)

670 86
E D

G 1¼
G 1¼

192
F A

C B N B

360

H G B
G 1¼
G 1¼

10

192
K M

L C

A Turul circuitului primar (admisie sol pompa de căldură) F Turul circuitului primar (admisie sol pachet de accesorii sol)
B Robinet sferic G Manometru
C Robinet de umplere şi golire H Supapă de siguranţă (3 bar)
D Racord pentru presostat K Returul circuitului primar (ieşire sol pachet de accesorii sol)
(Presostat de gaz: nr. de comandă: 9532 663, neadecvat pentru L Racord pentru vasul de expansiune
agent termic pe bază de carbonat de caliu) M Returul circuitului primar (ieşire sol pompă încălzire)
E Vas de aer N Pompă agent primar

Instrucţiuni de instalare şi de montaj ■ Se verifică dacă este suficientă înălţimea de pompare disponibilă la
■ Pentru asigurarea unei funcţionări corespunzătoare a vasului de aer, pompa de circulaţie (vezi caracteristicile).
setul de accesorii pentru agentul termic primar trebuie montat ori- Montaţi piesa de introducere a tubului înspre jos, stânga sau dreapta
zontal. şi, la nevoie, rotiţi capul pompei.
■ Se montează ştuţurile de evacuare a aerului deasupra pachetului de ■ Dacă nu este racordat releul de control pentru circuitul din sol,
accesorii de sol. pachetul de accesorii pentru agentul termic primar poate fi instalat
şi în şahtul de transfer situat în exterior (protejat la apă).

Pachet de accesorii pentru circuit din sol (pompe primare montate)


■ Set de racordare premontat pentru instalaţii cu pompă de circulaţie ■ Suport pentru montaj pe perete
montată în pompa de căldură (pompă primară). ■ Termoizolaţie (etanşă la difuziunea vaporilor de apă)
■ Adecvat pentru agentul termic Viessmann „Tyfocor“ pe bază de eti- ■ Vas de expansiune
lenglicol (vezi cap. „Agenţi termici“).
Putere termică nominală ≤ 13,0 kW > 13,0 kW > 25,8 kW
Componente: pompă termică ≤ 25,8 kW ≤ 37,0 kW
■ Vas de aer Vas de expansiune 25 l 35 l 50 l
■ Supapă de siguranţă (3 bar) Nr. com. Pachet de accesorii sol
■ Manometru Z008 587 Z008 588 Z008 589
■ Robineţi pentru umplere şi golire (2 buc.)
■ Robineţi de închidere
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 105


Accesorii pentru instalare (continuare)

360 86
E D
G 1¼

192
F A

C B

360

H G B
G 1¼
G 1¼

10
192

K M

L C

A Turul circuitului primar (admisie sol pompa de căldură) F Turul circuitului primar (admisie sol pachet de accesorii sol)
B Robinet sferic G Manometru
C Robinet de umplere şi golire H Supapă de siguranţă (3 bar)
D Racord pentru presostat K Returul circuitului primar (ieşire sol pachet de accesorii sol)
(Presostat de gaz: Nr. comandă: 9532 663, neadecvat pentru L Racord pentru vasul de expansiune
agent termic pe bază de carbonat de caliu) M Returul circuitului primar (ieşire sol pompă încălzire)
E Vas de aer

Instrucţiuni de instalare şi de montaj ■ Verificaţi ca pompa de circulaţie să dispună de o înălţime de pom-


■ Pentru asigurarea unei funcţionări corespunzătoare a vasului de aer, pare disponibilă suficientă (vezi caracteristicile pentru pompa pri-
setul de accesorii pentru agentul termic primar trebuie montat ori- mară incorporată pentru tipul BWC/WWC: Pompă de circulaţie stan-
zontal. dard Wilo, tip TOP S 25/7, 230 V~).
■ Se montează ştuţurile de evacuare a aerului deasupra pachetului de ■ Dacă nu este racordat releul de control pentru circuitul din sol,
accesorii de sol. pachetul de accesorii pentru agentul termic primar poate fi instalat
şi în şahtul de transfer situat în exterior (protejat la apă).

Presostat pentru circuitul agentului termic primar


Nr. de comandă 9532 663

Indicaţie
Nu se utilizează în combinaţie cu agent termic pe bază de carbonat
de potasiu.

Pompă primară
Pentru montare pe returul circuitului primar (returul de sol)

Componente: Putere termică nominală ≤ 25,8 kW > 25,8 ≤ 37,0 kW


■ Pompă de circulaţie 400 V~ pompă termică
■ Termoizolaţie (etanşă la difuziunea vaporilor de apă) Nr. com. Pompă de circulaţie
■ Releu contactor Pompă de circulaţie Wilo Z007 441 —
standard, tip TOP S 30/7,
400 V~
Pompă de circulaţie Wilo — Z007 442
5835 541 RO

standard, tip TOP S


30/10, 400 V~

106 VIESMANN VITOCAL


Accesorii pentru instalare (continuare)

Caracteristici ale pompei de circulaţie Wilo standard Caracteristici ale pompei de circulaţie Wilo de înaltă eficienţă
Numai în combinaţie cu un pachet de accesorii sol (extern)
Tip TOP S 30/7,400 V~
Tip Stratos Para 25/1-11,230 V~, la reglare la presiune constantă
( )
8

7 12

Înălţime de pompare
10
6 8
m 6
5 ax
.( 4
1
Înălţime de pompare în m

4 (2 ) 2

în m
m 0
3 in. ) 0 1 2 3 4 5
(3 Cantitate pompată în m³/h
2 )

1 160
140 max. 10
0 120 10 m
8m
0 1 2 3 4 5 6 7 8 100 6m
Debit pompat în m³/h Putere în W
80 4m
60
Putere electrică absorbită: 65 până la 200 W
40 2m
20
0
0 1 2 3 4 5
Tip TOP S 30/10,400 V~
Cantitate pompată în m³/h

12
11
10
9
8 m
ax
7 . (1
Înălţime de pompare în m

6 )
5 (2
m
in. )
4 (3
3 )
2
1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Debit pompat în m³/h

Putere electrică absorbită: 130 până la 395 W

Pentru montaj în pompa de căldură

Putere termică nominală ≤ 10 kW > 10 ≤ 17 kW


pompă termică
Nr. com. Pompă de circulaţie
Pompă de circulaţie Wilo 7452 617 —
de înaltă eficienţă, Stra-
tos Para 25/1-7, 230 V~
Pompă de circulaţie Wilo — 7454 536
de înaltă eficienţă, Stra-
tos Para 25/1-8, 230 V~
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 107


Accesorii pentru instalare (continuare)

Caracteristici ale pompei de circulaţie Wilo de înaltă eficienţă Tip Stratos Para 25/1-8,230 V~, la reglare la presiune constantă
( )
Tip Stratos Para 25/1-7,230 V~, la reglare la presiune constantă
( )
8

7 7

6 6
Înălţime de pompare în m

Înălţime de pompare în m
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cantitate pompată în m³/h Cantitate pompată în m³/h
10 140
120
60 100
Putere în W

80
60
Putere

40
40
în W

0 20
0 1 2 3 4 0
Cantitate pompată în m³/h 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cantitate pompată în m³/h

Indicaţie
Pentru funcţionare cu apă/Tyfocor trebuie avute în vedere suplimen-
tele de putere a pompei (vezi pag. 158).

Distribuitor de agent termic primar pentru colectorii geotermali


(putere termică nominală a Vitocal:max. 37,1 kW) ■ 2 aerisitoare automate
■ 1 robinet de umplere şi de golire pentru fiecare conductă colectoare
Nr. de comandă 7143 762
Distribuitor de agent termic primar din alamă, premontat pe două con- Pe un tur şi un retur pot fi racordate până la 4 distribuitoare de agent
sole fonoabsorbante. Se poate monta pe peretele casei, în şahtul de primar.
subsol sau în şahtul colector.

Componente:
■ 2 conducte de colectare pentru tur şi retur
■ Racorduri pentru tur şi retur pentru 10 circuite de agent primar, robi-
neţi sferici şi racorduri cu inele de strângere (PE 20 × 2,0)
5835 541 RO

108 VIESMANN VITOCAL


Accesorii pentru instalare (continuare)

670 33
545
1¼"
52

200
55
1¼"

63

A Conductă de colectare G 1¼ (tur) D Robinet sferic de umplere şi golire


B Conductă de colectare G 1¼ (retur) E Robineţi sferici de blocare separată a circuitelor
10
C Racorduri cu inele de strângere pentru PE 20 × 2,0 mm F Consolă fonoabsorbantă

Tipuri de racordare

VL

1 2 3 4 5 6 7 8 910
RL

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
RL Retur agent primar
VL Tur agent primar

A Tur agent primar


B Retur agent primar

Distribuitor circuit din sol pentru sondele de sol/ colectoarele din sol
Racorduri cu inele de Număr circuite sol Nr. com. Racorduri cu inele de Număr circuite sol Nr. com.
strângere strângere
PE 25 x 2,3 2 7373 332 PE 32 x 2,9 2 7373 330
3 7373 331 3 7373 329
4 7182 043 4 7143 763

Distribuitor circuit din sol pentru sondele de sol/ colectoarele din sol
Distribuitor de sol nichelat. Montabil pe peretele casei, în şahtul de
subsol sau în şahtul colector.

Componente:
■ Conducte colectoare pentru tur şi retur, separat
■ Racorduri de tur şi retur pentru 2, 3 sau 4 circuite de sol, robinete
sferice şi racorduri cu inele de strângere (PE 25 × 2,3 sau
PE 32 × 2,9)
■ Accesorii de montaj
■ 2 robineţi pentru umplere şi golire

Pe un tur şi un retur pot fi racordaţi până la 4 distribuitori de apă sărată.


Distribuitoarele de agent primar pentru 2, 3 sau 4 circuite de sol se pot
combina la alegere.
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 109


Accesorii pentru instalare (continuare)

C Conductă de colectare G 1½
175 D Racorduri cu inele de strângere pentru PE 32 × 2,9 mm sau
PE 25 × 2,3 mm
E Capac de închidere 2″ cu dop G½
F Robineţi sferici de blocare separată a circuitelor
B
Tipuri de racordare
A C
E
VL
1 2 3 4
≈ 80

RL

˜
4 3 2 1
80 D
Exemplu pentru 4 circuite de agent primar

Distribuitor agent primar pentru 2 circuite


10 RL Retur agent primar
VL Tur agent primar
255

VL

B
A C 1 2 3 4 5 6 7 8

E
4 3 2 1 8 7 6 5
RL
F
≈ 130

Exemplu pentru 8 circuite de agent primar

80 RL Retur agent primar


D VL Tur agent primar

Distribuitor agent primar pentru 3 circuite

335
≈ 130

80

Distribuitor agent primar pentru 4 circuite

A Piuliţă olandeză G 2 pentru racord robinet sferic, racord cu inele


5835 541 RO

de strângere sau alt modul


B Robinet sferic de umplere şi golire

110 VIESMANN VITOCAL


Accesorii pentru instalare (continuare)

Agent termic „Tyfocor“


■ 30 l în recipient de unică folosinţă Amestec gata preparat verde deschis pentru circuitul primar, până la
Nr. de comandă 9532 655 –15 °C, pe bază de etilenglicol cu inhibitori pentru protecţie împotriva
■ 200 l în recipient de unică folosinţă coroziunii.
Nr. de comandă 9542 602

Instalaţie de umplere
Nr. de comandă 7188 625 ■ Furtun pe partea de aspiraţie (0,5 m)
Pentru umplerea circuitului primar. ■ Furtun de racordare (2 bucăţi, câte 2,5 m)
■ Ladă de transport (cu posibilitate de utilizare ca recipient de spălare)
Componente:
■ Pompă cu rotor autoamorsantă (30 l/min)
■ Filtru de impurităţi pe partea de aspiraţie

10.3 Accesorii hidraulice pentru racordare


Module hidraulice
■ Set de conectare hidraulică, prefabricat. ■ Racord pentru alte conducte 1¼ AG (cu filet exterior), puse la dis-
10
■ Pentru instalaţii monovalente/monoenergetice cu preparare apă poziţie de către instalator
caldă menajeră cu sau fără acumulator de apă caldă. ■ Suport pentru montaj pe perete
■ Cu posibilitate de utilizare ca modul de cuplare în instalaţii casca- ■ Termoizolaţie
date. ■ Element de închidere
■ Ţevi de legătură
Componente: ■ Supapă de siguranţă (3 bar, 1 buc.)
■ Sistem de racorduri pentru circuitul primar ■ Manometru (1 buc.)
■ Sistem de racorduri pentru circuitul de încălzire ■ În funcţie de nr. de comandă, cu sau fără pompă de circulaţie
■ Sistem de racorduri pentru apa caldă menajeră

Module hidraulice pentru pompe de căldură cu o treaptă

Modul hidraulic 4 Modul hidraulic 5


Încălzire X X
Preparare de apă caldă menajeră X —
Nr. de comandă modul hidraulic
Fără pompă de circulaţie Z009 550 Z009 551
Cu pompă de circulaţie Wilo de înaltă efi- Z009 560 Z009 561
cienţă, tip Stratos Para (1 - 7 m), 230 V~ cu 2 pompe de circulaţie cu 1 pompă de circulaţie
Pompă de circulaţie Wilo standard, tip Z009 555 Z009 556
RS 25/70 R, 230 V~ cu 2 pompe de circulaţie cu 1 pompă de circulaţie

Caracteristicile pompelor de circulaţie


Vezi capitolul „Pompa secundară“.
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 111


Accesorii pentru instalare (continuare)

210 362
H
H
G
F
F
A
E
E

683
657
532
B
B
417
232

C
167
117

D 366
600
10
A Supapă de siguranţă (3 bar) E Tur boiler de preparare a.c.m.
B Turul circuitului primar (admisie sol pompa de căldură) F Retur circuit de încălzire / boiler de preparare a.c.m.
C Returul circuitului primar (ieşire sol pompă încălzire) G Manometru
D Teacă de imersie H Tur circuit de încălzire

Indicaţie
Toate ştuţurile hidraulice de racordare G 1½.

Module hidraulice pentru pompe de căldură cu două trepte

Modul hidraulic 1 Modul hidraulic 2 Modul hidraulic 3


1. Treapta 3 2. Treapta 3 1. Treapta 3 2. Treapta 3 1. Treapta 3 2. Treapta 3
Încălzire X X X X X X
Preparare de apă caldă mena- X X X — — —
jeră
Nr. de comandă modul hidraulic
Fără pompă de circulaţie Z009 547 Z009 548 Z009 549
Cu pompă de circulaţie Wilo de Z009 557 Z009 558 Z009 559
înaltă eficienţă, tip Stratos cu 4 pompe de circulaţie cu 3 pompe de circulaţie cu 2 pompe de circulaţie
Para (1 - 7 m), 230 V~
Pompă de circulaţie Wilo stan- Z009 552 Z009 553 Z009 554
dard, tip RS 25/70 R, 230 V~ cu 4 pompe de circulaţie cu 3 pompe de circulaţie cu 2 pompe de circulaţie

Caracteristicile pompelor de circulaţie


Vezi capitolul „Pompa secundară“.
5835 541 RO

112 VIESMANN VITOCAL


Accesorii pentru instalare (continuare)

700 362
H G
H
G
F
F
A
E
E
683
657
532

B
B
417
232

C
167
117

D
366 100 366
1300 10

A Supapă de siguranţă (3 bar) E Tur boiler de preparare a.c.m.


B Turul circuitului primar (admisie sol pompa de căldură) F Retur circuit de încălzire / boiler de preparare a.c.m.
C Returul circuitului primar (ieşire sol pompă încălzire) G Manometru
D Teacă de imersie H Tur circuit de încălzire

Indicaţie
Toate ştuţurile hidraulice de racordare G 1½.

Set de racordare circuit primar/circuit secundar

Vitocal 222-G/333-G Vitocal 242-G/343-G


Nr. comandă 7418 109 Nr. comandă 7419 752

Constând din:
■ Conducte prefabricate pentru racordarea ştuţurilor de tur şi de retur
ale circuitului primar (sol)
■ Conducte prefabricate pentru racordarea ştuţurilor de tur şi de retur
ale circuitului secundar (agent termic)
■ 4 tuburi flexibile termoizolate DN 25, cu posibilitate de scurtare
■ Table de fixare

Set de racordare tur/retur circuit de încălzire


Numai în combinaţie cu set de racordare circuit primar/secundar,
Nr. de comandă 7418 109 sau 7419 752.
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 113


Accesorii pentru instalare (continuare)

Nr. comandă 7417 920

Componente:
■ 2 robinete de închidere cu aerisitor manual.
■ Teu pentru racordarea unui vas de expansiune pe circuitul primar.
■ Teu pentru racordarea elementului de siguranţă (set de livrare).

Set de racordare premontaj


Nr. comandă Z007 792

Componente:
A Racord de apă rece cu elemente de siguranţă conform
DIN 1988 inclusiv teu pentru racordarea unui vas de expansiune
10 de pe circuitul secundar.
B Racord de apă caldă cu termoizolaţie
C Consolă de racordare (pentru montaj sub tencuială sau aparent).

Set de racordare recirculare


Nr. comandă 7417 928

Componente:
■ Pompă de recirculare.
■ Sistem de conducte cu termoizolaţie.

5835 541 RO

114 VIESMANN VITOCAL


Accesorii pentru instalare (continuare)

10.4 Circuit secundar (circuit de încălzire)


Contor de căldură
Pentru montaj în pompa de căldură. Date tehnice
Contor pentru cantita-
Nr. com. Debit nominal în m3/h tea de căldură cu debit
7452 605 1,5 volumetric nominal
7457 119 1,5 1,5 m3/h 2,5 m3/h
7454 410 2,5 Lungime cablu m 1,5
Tip protecţie IP 54 în temeiul EN
Componente: 60529, de asigurat prin
■ Element de măsurare a volumului cu piesă de racordare, pentru montaj pe/în
înregistrarea debitului. Temperatură de ambianţă admisi-
■ Senzor de temperatură Pt1000, cuplat la contorul pentru cantitatea bilă
de căldură, lungimea cablului de conectare 1,5 m. – la funcţionare °C 5 până la 55
– la depozitare şi transport °C -20 până la +70
Tipul senzorului Pt1000
Presiune de lucru max. bar 10 10
Diametru nominal DN 15 20
Filetul racordului îmbinării filetate G ¾ 1 10
Lungime de montaj 110 130
Debit volumetric max. l/h 3000 5000
Debit volumetric min.
– Montaj pe orizontală l/h 30 50
– Montaj pe verticală l/h 60 100
Valoarea de pornire (la montajul l/h 10 16
pe orizontală)
Diagrama cu pierderile de presiune Putere calorică măsurabilă max. kW 313 523
Durata de funcţionare a bateriei cca 10 ani

1,0
/h

/h


1,5

2,5

0,5
0,4
0,3

0,2

0,1
Pierdere de presiune în bar

0,05
0,04
0,03

0,02

0,01
0,2 0,4 0,6 1 1,5 2,5 4 5 6
0,3 0,5 1,2 2 3
Debit volumetric în m³/h

Unitate de aerisire
Nr. comandă 7426 042
Pentru montaj lateral la modulele hidraulice.
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 115


Accesorii pentru instalare (continuare)
105

19
G 1½

30

Preparator instantaneu de agent termic


10
■ Tip BW/WW
Nr. comandă Z009 563 70
■ Tip BWC/WWC
Nr. comandă Z009 562 60
Pentru montare la pompa de căldură, cu posibilitate de cuplare elec-
trică şi hidraulică (la utilizarea în cascade de pompe de căldură, montaj
numai la unitatea conducătoare). 50
Pierdere de presiune în mbar

Indicaţie
40
La tipurile BWS, nu poate fi montat un preparator instantaneu de agent
termic.
30
Componente:
■ Termostat de siguranţă
■ Modul de comandă 20
■ Termoizolaţie
■ Numai la tipul BW/WW: Set de racordare hidraulică 10

0
0 1 2 3
Debit volumetric în m³/h
A

Pierdere de presiune

Date tehnice
Tensiune nominală 3/N/PE 400 V/50 Hz
sau
1/N/PE 230 V/50 Hz
Curent de comutare max. 4(2) A
Putere nominală 3 trepte 3/6/9 kW
Siguranţe 3xB16A-1 pol

Pompă pentru agentul secundar în sistemul de acumulare a.c.m.


Pompa pentru agentul secundar în siste- Grundfos, tip UPS 25-60, 230 V~ Nr. comandă 7338
mul de acumulare a.c.m.(încălzire şi prepa- 851
rare a.c.m.) Laing EC Vario 25/180 G (clasa B), 230 V~ Nr. comandă 7374
Pompă de circulaţie Wilo standard, tip RS Nr. comandă 7338 788
25/6-3, 230 V~ 850
(numai pentru Vitocal cu o putere termică
nominală de până la 28,8 kW)
Pompa pentru agentul secundar în siste-
5835 541 RO

mul de acumulare a.c.m.(încălzire)

116 VIESMANN VITOCAL


Accesorii pentru instalare (continuare)

Caracteristici ale pompei de circulaţie Wilo standard Caracteristici Laing

Tip RS 25/6-3,230 V~ Tip E4/E6 Vario 25/180,230 V~

Înălţime de pompare în m
6 6
E6 vario
5
5 4
Înălţime de pompare în m

3 E4 vario
4
2
3 ma 1
(2) x.( 0
1) 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
2 mi
n.( Debitul în m³/h
3)
1
Putere electrică absor-
0 bită:Tip E4 9 până la 35 W,tip E6 9 până la 63 W
0 1 2 3 4
Cantitate pompată în m³/h
Tip E4/E6 Auto 25/180,230 V~
10
70 6
Înălţime de pompare în m
max(1) 5
E6 auto
60 4
(2) 3 E4 auto
50 2
40 1
min(3) 0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
30 Debitul în m³/h
20
Putere în W

Putere electrică absor-


10 bită:Tip E4 9 până la 35 W,tip E6 9 până la 63 W

0
0 1 2 3 4 Caracteristici ale pompei de circulaţie Wilo de înaltă eficienţă
Cantitate pompată în m³/h Numai în combinaţie cu modul hidraulic.

Tip Stratos Para 25/1-7 în cazul reglării la presiune constantă


Caracteristici Grundfos ( )

Tip UPS 25-60,230 V~


7
6
Înălţime de pompare în m

6.0
Înălţime de pompare în m

3
5
5.0
2 UPS 25-60 4
4.0
3.0 1 3

2.0 2
1.0 1
0 0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 0 1 2 3 4
Debitul în m³/h Cantitate pompată în m³/h

Putere electrică absorbită: 45 până la 90 W

60
Putere

40
în W

0
0 1 2 3 4
Cantitate pompată în m³/h
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 117


Accesorii pentru instalare (continuare)

Grup de siguranţă
Nr. de comandă 7143 779

Componente:
■ Supapă de siguranţă R ½ (presiune de purjare 3 bar)
■ Manometru
■ Aerisitor automat cu dispozitiv automat de blocare
■ Termoizolaţie

144
80 2
23

10
10.5 Preparare a.c.m. cu Vitocell 100-V, tip CVW
Rezistenţă electrică EHE
Nr. de comandă Z004 955 Date tehnice
■ Pentru montaj în flanşa-capac în zona inferioară a Vitocell 100-V, Putere kW 2 4 6
tip CVW cu o capacitate a boilerului 390 litri. Tensiune nominală 3/N/PE 400 V/50 Hz
Tip protecţie IP 54
Nr. comandă 7247 972 Curent nominal A 8,7 8,7 8,7
■ Pentru montaj la ştuţul de racordare în zona superioară a Timp de încălzire de la 10 la
Vitocell 100-V, tip CVW cu o capacitate a boilerului 390 litri. 60 °C
– Rezistenţă electrică jos h 8,5 4,3 2,8
■ Rezistenţa electrică se poate instala numai la apă cu duritate foarte – Rezistenţă electrică sus h 4,0 2,0 1,3
redusă până la medie, până la 14 °dH (treapta de duritate 2, până Capacitate ce poate fi încălzită cu
la2,5 mol/m3). rezistenţa electrică
■ Sarcina de încălzire este selectabilă: 2, 4 sau 6 kW. – Rezistenţă electrică jos l 294
– Rezistenţă electrică sus l 136
Componente:
■ Termostat de siguranţă.
■ Termostat de lucru.

Indicaţie
Pentru comanda rezistenţei electrice prin intermediul pompei de
căldură este necesar un releu, nr. de comandă 7814 681.

Set schimbător de căldură circuit solar


Nr. comandă 7186 663 Câmpul colector max. racordabil:
Pentru racordarea colectorilor solari la Vitocell 100-V, tip CVW ■ 11,5 m2 Vitosol 200-F/300-F
■ 6 m2 Vitosol 200-T/300-T

Anod pe curent furnizat de o sursă independentă


Nr. de comandă Z004 247
■ Nu necesită întreţinere
■ În locul anodului de magneziu livrat

Elemente de siguranţă conform DIN 1988


■ 10 bar: Nr. comandă 7180 662 ■ Ştuţ pentru racordarea manometrului
■ a6 bar: Nr. comandă 7179 666 ■ Supapă de siguranţă cu membrană
■ DN 20/R 1
■ Putere calorifică max.: 150 kW
5835 541 RO

Componente:
■ Robinet de închidere
■ Clapetă unisens şi ştuţ pentru verificare

118 VIESMANN VITOCAL


Accesorii pentru instalare (continuare)

10
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 119


Accesorii pentru instalare (continuare)

10.6 Preparare a.c.m. cu schimbător de căldură extern


Pompă de încărcare a acumulatorului
Pentru prepararea apei calde menajere prin intermediul unui Tip UPS 32-80 B, 230 V~
schimbător de căldură cu plăci.
■ Grundfos UPS 25-60 B
Nr. de comandă 7820 403 9
UPS 32-80 B
■ Grundfos UPS 32-80 B 8
Nr. de comandă 7820 404
7
Curbe caracteristice
6
Tip UPS 25-60 B, 230 V~ 5

Înălţime de pompare în m
4
6,0 3
Înălţime de pompare în m

3
5,0 2
UPS 25-60B
4,0 2

3,0 1
10 1

2,0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1,0
Cantitate pompată în m³/h
0
0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Putere electrică absorbită: 135 până la 225 W
Cantitate pompată în m³/h

Putere electrică absorbită: 45 până la 90 W

Supapă cu bilă şi servomotor, cu 2 căi (DN 32)


Nr. comandă 7180 573

Pentru prepararea a.c.m. cu sistem de acumulare a.c.m., cu posibili-


tatea de utilizare ca robinet de închidere.
■ Cu acţionare electrică (230 V~)
■ Racord R 1¼

10.7 Preparare a.c.m. cu acumulator integrat


Elemente de siguranţă conform DIN 1988
■ 10 bar: Nr. comandă 7180 662
■ a6 bar: Nr. comandă 7179 666
■ DN 20/R 1
■ Putere calorifică max.: 150 kW

Componente:
■ Robinet de închidere
■ Clapetă unisens şi ştuţ pentru verificare
■ Ştuţ pentru racordarea manometrului
■ Supapă de siguranţă cu membrană

Anod pe curent furnizat de o sursă independentă


Nr. de comandă 7182 008
■ Nu necesită întreţinere
■ În locul anodului de magneziu livrat
5835 541 RO

120 VIESMANN VITOCAL


Accesorii pentru instalare (continuare)

10.8 Accesorii pentru montaj


Postament pentru montaj în construcţia nefinisată
Nr. comandă 7417 925

■ Cu înălţime reglabilă, pentru înălţimi ale şapei de 10 până la 18 cm.


■ Pentru amplasarea pompelor de încălzire compacte pe pardoseală
0 76
60 0
nefinisată, adecvat pentru montaj la perete.
■ Cu termoizolaţie.

Indicaţie
În cazul montării la perete, trebuie folosită plintă între podestul con-
strucţiei nefinisate şi perete pentru izolare fonică.

Set pâlnie de evacuare 10


Nr. comandă 7176 014

Pâlnie de evacuare cu sifon şi rozetă.

Panouri de mascare
■ Pentru închiderea spaţiului dintre pompa compactă de căldură şi
perete, 8 cm lăţime.
■ 4 buc., culoare antracit.

Vitocal 222-G/242-G Vitocal 242-G/343-G


Nr. comandă 7414 924 Nr. comandă 7419 881

Suport pentru transport


Nr. comandă 7469 270
Cu posibilitate de utilizare în cazul unui aparat divizat.
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 121


Accesorii pentru instalare (continuare)

10.9 Răcire
NC-Box
■ Fără vană de amestec
Nr. comandă Z009 564

74
Nr. comandă 7462 052 580 510
■ Cu vană de amestec

53
Nr. comandă Z009 565 A BC
Nr. comandă 7462 054
■ Capac de acoperire pentru NC-Box, vitoargintiu
Nr. comandă 7288 973

420
Unitate prefabricată cu sau fără vană de amestec, pentru realizarea
funcţiei de răcire „natural cooling“. Funcţia de răcire acţionează opţio-
nal asupra unui circuit de încălzire/răcire sau a unui circuit de răcire
separat. D
Pentru racordare instalaţii de încălzire în pardosea, încălzire cu con-
vectori cu ventilator sau plafoane de răcire. G
Putere max. de răcire 5 kW (în funcţie de pompa termică şi sursa de F E 72

53
10 răcire utilizată). 57 241
177 335
Componente: 311 370
■ Schimbător de căldură în plăci 340 500
■ Ventil antiîngheţ 370 517
■ Termostat de protecţie la îngheţ
■ Senzor de umiditate „natural cooling“
■ Pompă circuit de răcire
202

241
■ Ventil de comutare cu trei căi (încălzire/ răcire)
■ Comanda funcţiei „natural cooling“
■ Carcasă EPP termoizolată, fonoizolată, antidifuzivă
■ Numai la NC Box fără vană de amestec: 82
– Robinet de închidere cu 2 căi 194
■ Numai la NC Box cu vană de amestec: 269
– Pompă pentru circuitul de sol
– Vană de amestec cu 3 căi, cu servomotor

A Retur circuit de încălzire/ răcire sau circuit de răcire separat


B Tur circuit de încălzire/ răcire sau circuit de răcire separat
C Turul circuitului primar (admisie sol NC-Box)
D Retur circuit secundar către pompa de căldură
E Tur circuit secundar către NC-Box
F Turul circuitului primar (ieşire sol NC-Box)
G Orificiu pentru cablurile electrice

Indicaţie privind puterea de răcire


Puterea de răcire estimată depinde de dimensionare şi tipul sursei de
căldură.
Puterea de răcire este maximă la încheierea perioadei de răcire. În
funcţie de cantitatea de căldură din sol, scade puterea de răcire.
5835 541 RO

122 VIESMANN VITOCAL


Accesorii pentru instalare (continuare)

Date tehnice Indicaţie


Puterea de răcire estimată în funcţie de ■ NC Box se poate utiliza doar până la o putere termică nominală de
puterea pompei termice max. 17,2 kW.
16 kW cca 5,00 kW ■ Pompe de căldură cu 2 trepte:
8 kW cca 2,50 kW În combinaţie cu o pompă de căldură cu 2 trepte, NC Box nu poate
4 kW cca 1,25 kW fi montată direct peste pompele de căldură. Deasupra pompelor de
Temperatura admisibilă a mediului căldură se montează racordurile hidraulice dintre pompele de
ambiant căldură.
la funcţionare +2 până la +30 ℃
la depozitare şi transport -30 până la +60 ℃
Dimensiuni
Lungime totală 520 mm
Lăţime totală 580 mm
Înălţime totală 420 mm
Greutate
NC Box fără vană de amestec 25 kg
NC Box cu vană de amestec 28 kg
Racorduri
Turul circuitului primar (intrare şi ieşire sol G 1½
NC-Box)
Turul şi returul circuitului de încălzire/ G1 10
răcire, circuit de răcire separat
Turul şi returul circuitului secundar către G1
pompa de căldură

Senzor de temperatură aplicat


Nr. de comandă 7183 288 Date tehnice
Pentru înregistrarea temperaturii pe tur sau pe retur. Lungimea cablului 5,8
m, pregătit pentru conectare
Tip de protecţie IP 32 conform EN 60529,
de realizat prin instalare/
42

40

montaj
Tipul senzorului Viessmann Ni500
76

Temperatură admisă a mediului


ambiant
– la funcţionare 0 până la +120 °C
– la depozitare şi transport -20 până la +70 °C

AC-Box
Nr. comandă: 7245 606 Componente:
■ Schimbător de căldură în plăci
Unitate prefabricată cu sau fără vană de amestec, pentru realizarea ■ Ventile de comutare
funcţiei de răcire „active cooling“. Funcţia de răcire acţionează opţional ■ Termostat de protecţie la îngheţ
asupra unui circuit de încălzire/răcire sau a unui circuit de răcire sepa- ■ Pompă circuit de răcire
rat. ■ Comanda funcţiei „natural cooling“
Pentru racordarea, de exemplu, a plafoanelor de răcire sau a convec- ■ Carcasă termoizolată, fonoizolată, antidifuzivă
torilor cu ventilator.
Putere max. de răcire 13 kW (în funcţie de pompa de căldură şi de
sursa primară utilizată).

Indicaţie
■ Pentru a asigura preluarea capacităţii de răcire, circuitul de răcire nu
dispune de vană de amestec. Din acest motiv, nu se recomandă
utilizarea în combinaţie cu un circuit de încălzire prin pardoseală.
■ AC Box se poate utiliza doar până la o putere termică nominală de
max. 17,0 kW. Pentru puteri termice nominale mai mari, toate com-
ponentele necesare (cu schimbător de căldură în plăci dimensionat
corespunzător) pentru circuitul de încălzire/ răcire sau circuitul de
răcire separat, trebuie montate de către instalator.
5835 541 RO

■ AC-Box trebuie montată numai în partea stângă lângă pompa de


căldură.

VITOCAL VIESMANN 123


Accesorii pentru instalare (continuare)

D Retur circuit de încălzire/ răcire sau circuit de răcire separat


E Tur circuit de încălzire/ răcire sau circuit de răcire separat
F Turul circuitului primar (admisie sol AC-Box)
G Returul circuitului primar (ieşire sol AC-Box)
H Returul circuitului primar (ieşire sol pompă încălzire)
K Turul circuitului primar (admisie sol pompa de căldură)

Date tehnice
Dimensiuni
966
949

Lungime 717 mm
Lăţime 350 mm
Înălţime 973 mm
Greutate proprie (fără încărcătură) cca 80 kg
Temperatura admisibilă a mediului
ambiant
la funcţionare +2 până la +30 ℃
la depozitare şi transport -30 până la +60 ℃
Presiune de testare max. 4,5 bar
Racorduri
Turul şi returul circuitului primar (intrare G1 ¼
350
10 şi ieşire sol AC-Box)
61,4

110 130 Consumator (răcire) G1 ¼


A
Conductă agent primar spre pompa de G1¼
B căldură
75

Racord agent primar spre pompa de Sistem modular de conec-


C
căldură tori DN 20
155

D Ventile cu 2 căi
Tensiune de lucru (regim AC) 230 V/50 Hz
E H
941

75

Putere electrică absorbită 1,5 W


75

F Tip protecţie IP 54
75

G K Ventil cu 3 căi
Tensiune de lucru (regim AC) 230 V/50 Hz
Putere electrică absorbită 5W
125

Tip protecţie IP 20
Timp de deschidere 10 s
350 Timp de închidere 4s
Pompe de circulaţie
Tensiune de lucru (regim AC) 230 V/50 Hz
Putere (pt. fiecare pompă) max. 150 W
A Orificii pentru cablurile electrice
Trepte de viteză 3
B Tur circuit secundar către AC-Box
Conectarea la reţea 1/N/PE 230 V/50 Hz
C Retur circuit secundar către pompa de căldură

Accesorii de racordare pentru AC-Box


Nr. comandă 7452 606
Sistem prefabricat de conducte pentru conectare la pompa de căldură
cu AC-Box.
Pentru amplasarea AC-Box în partea stângă lângă pompa de
căldură.

Componente:
■ Conducta de tur şi de retur a circuitului de încălzire/răcire sau circuit
de răcire separat
■ Conducta de tur şi de retur de la circuitul primar (intrare/ieşire sol)
■ Termoizolaţie (etanşă la difuziunea vaporilor de apă)
■ Fitinguri conducte spre AC Box, resp. pompa termică
■ Aerisitoare (câte 1 pe conductă)

Set de racordare
Nr. comandă 7180 574
Pentru racordarea directă la aparat. Componente:
■ 2 nipluri cu filet interior R ¾ şi garnituri inelare.
5835 541 RO

124 VIESMANN VITOCAL


Accesorii pentru instalare (continuare)

Set de extensie „natural cooling”


Nr. de comandă 7179 172 ■ Sistem electronic pentru prelucrarea semnalelor şi comanda funcţiei
Componente: de răcire „natural cooling“
■ Conector cu fişă
■ Accesorii de montaj

Ventil de comutare cu 3 căi (R 1¼)


Nr. comandă 7165 482
■ Cu acţionare electrică (230 V~)
■ Racord R 1¼

Termostat de protecţie la îngheţ


Nr. de comandă 7179 164
Întrerupător de siguranţă pentru protecţia contra îngheţului a
schimbătorului de căldură-răcire.

Senzor de umiditate 10
Nr. de comandă 7181 418
■ Senzor pentru determinarea punctului de rouă
■ pentru evitarea formării condensului

Senzor pentru temperatura de ambianţă pentru circuit de răcire separat


Nr. comandă 7408 012 Senzorul pentru temperatura de ambianţă se conectează la automa-
Montare în spaţiul de răcire la un perete interior, pe partea opusă unor tizare.
corpuri de încălzire/răcire. Nu se va instala pe etajere, în nişe, în ime-
diata apropiere a uşilor sau în apropierea surselor de căldură (de
exemplu radiaţie solară directă, şemineu, televizor etc.).

Racordare:
■ Cablu bifilar cu secţiunea conductorului de 1,5 mm2, din cupru.
□ 80
■ Lungimea cablului de la telecomandă max. 30 m.
■ Cablul nu se va poza împreună cu cablurile de 230/400 V.

Date tehnice
Clasă de protecţie III
Tip protecţie IP 30, conform EN 60529
de realizat prin construcţie/
montaj
Tipul senzorului Viessmann Ni500
20

Temperatură de ambianţă admisibilă


– la funcţionare 0 până la +40 °C
– la depozitare şi transport −20 până la +65 °C

Convectori cu ventilator
■ Cu supapă de reglaj cu 3 căi
■ Cu schimbător de căldură cu 4 conductori, pentru încălzire şi răcire
■ Pentru montaj pe perete

Ventiloconvector Tip V202H V203H V206H V209H


Z004 926 Z004 927 Z004 928 Z004 929
Soclu pentru amplasare pe pardoseală 7267 205
Filtru de aer (5 buc.) 7428 521 7428 522 7428 523
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 125


Accesorii pentru instalare (continuare)

Date tehnice

Ventiloconvectoare Tip V202H V203H V206H V209H


Putere de răcire kW 2,0 3,4 5,6 8,8
Putere calorică kW 2,0 3,7 5,3 9,4
Conectarea la reţea 1/N/PE 230 V/50 Hz
Putere consumată ventilator
la turaţia V1 W 45 57 107 188
la turaţia V2 W 37 47 81 132
la turaţia V3 W 27 39 64 112
la turaţia V4 W 19 36 55 101
la turaţia V5 W 16 33 41 90
Ventil de răcire
kv m3/h 1,6 1,6 1,6 2,5
Racord R 1/2 R 1/2 R 1/2 R 3/4
Ventil de încălzire
kv m3/h 1,6 1,6 1,6 1,6
Racord R½ R½ R½ R½
Racordul de evacuare a condensului Ø mm 18,5 18,5 18,5 18,5
Servomotor termic
10 Temperatura max. a mediului ambiant °C 50 50 50 50
Temperatură max. adm. agent termic °C 110 110 110 110
Putere electrică absorbită W 3 3 3 3
Curent nominal mA 13 13 13 13
Greutate kg 20 30 39 50

Turaţia ventilatorului presetată din fabrică

Dimensiuni

a 231
b 204
73

170 90
c
100

Vedere din faţă şi laterală

A Soclu (accesoriu)

Tip Dimensiune în mm
a b c
V202H 768 762 478
V203H 1138 1132 478
V206H 1508 1502 478
V209H 1508 1502 578
5835 541 RO

126 VIESMANN VITOCAL


Accesorii pentru instalare (continuare)

a
220 220
a a
b b
b
c

f
e

e
d

d
c

c
100

g g

100

100
h h

Fixare pe perete (vedere din faţă)


Poziţia racordurilor hidraulice (vedere laterală din ambele părţi)
10
A Ieşire aer
B Sus A Dreapta
C 4 orificii de fixare 7 8 mm B Stânga
D Jos C Racord retur încălzire
E Pardoseală D Racord retur răcire
F Intrare aer E Racord tur încălzire
F Racord tur răcire
Tip Dimensiune în mm
a b c d Tip Dimensiune în mm
V202H 500 430 360 150 a b c d e f g h k
V203H 870 430 360 150 V202H 98 56 237 254 390 408 147 189 518
V206H 1240 430 360 150 V203H 98 56 237 254 390 408 147 189 518
V209H 1240 530 365 157 V206H 98 56 237 254 390 408 147 189 548
V209H 83 40 235 246 495 506 145 188 618
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 127


Accesorii pentru instalare (continuare)

10.10 Solar pentru Vitocal 242-G, 343-G


Colectori solari
Vezi lista de preţuri Viessmann

Suprafaţa maximă de captare care poate fi racordată


■ 4,6 m2 Vitosol 200-F/300-F
■ 3 m2 Vitosol 200-T/300-T

Racord circuit solar


Nr. comandă 7180 574
Pentru racordarea directă la aparat. Componente:
■ 2 nipluri cu filet interior R ¾ şi garnituri inelare.

Senzor de temperatură la colector


Nr. comandă 7814 617 Temperatură de ambianţă admisibilă
10 Senzor de temperatură imersat pentru montare în colectorul solar. – la funcţionare −20 până la +200 ℃
Prelungirea cablului de conectare de către instalator: – la depozitare şi transport −20 până la +70 ℃
■ Cablu cu 2 fire, lungimea cablului max. 60 m la o secţiune a con-
ductorului de 0,5 mm2, din cupru
■ Cablul nu poate fi pozat împreună cu cablurile de 230/ 400-V

Lungime cablu 2,5 m


Tip protecţie IP 32 în temeiul EN 60529,
de realizat prin montaj pe/
în
Tipul senzorului Viessmann Pt500

Solar-Divicon,Tip PS10
Nr. comandă 7188 391

Staţie de pompare pentru circuitul de colectori C


D
■ Cu pompă de circulaţie cu 3 trepte pentru curent alternativ, Grundfos
Solar 25-60. E
■ Pentru suprafeţe de apertură de până la 40 m2 la Vitosol 200-F, 200- F
T şi 300-T. G
(Informaţiile referitoare la suprafaţa de apertură se referă la „insta-
laţiile Low Flow“ şi depind de rezistenţa instalaţiei; vezi documentaţia H
de proiectare pentru colectorii solari.)
A B
Montaj

Schema hidraulică
C
40
60
80 40
60
80 A Sistem Solar-Divicon
20
0
100
120
20
0
100
120
B Indicator de debit
C Elemente de siguranţă cu racord pentru vasul de expansiune
D Racord pentru vasul de expansiune
E Robinet de închidere
380

F Termometru
G supapă unisens
H Pompă circuit solar

Date tehnice
B
Pompă de circulaţie (Grundfos 25-60)
A – Tensiune nominală V~ 230
240 – Putere absorbită la treptele I/II/III W 40/60/75
– Cantitate maximă pompată m3/h 1,4
5835 541 RO

– Înălţime max. de pompare m 5,8


A Sistem Solar-Divicon Indicator de debit l/min 2 până la 12
B Indicator de debit Supapă de siguranţă bar 6
C Elemente de siguranţă cu racord pentru vasul de expansiune Volum de lichid l 0,30

128 VIESMANN VITOCAL


Accesorii pentru instalare (continuare)

Temperatură max. de lucru °C 120 Caracteristicile pompei de circulaţie


Presiune de lucru max. bar 6
Racorduri (cu inele de strângere Ø):
– Circuit solar (conducta pentru circuitul mm 22 Tip PS 10 resp. P 10
solar, din oţel inoxidabil) 7
– Vas de expansiune mm 22
6

Înălţime de pompare în m
5
A
4
B
3
2
1
0
0 0,5 1,0 1,5
Cantitate pompată în m³/h

0 8,3 16,7 25
Cantitate pompată în l/min

A Caracteristica de rezistenţă Solar-Divicon


B Înălţime de pompare disponibilă

Agent termic „Tyfocor LS“


Nr. de comandă: 7159 727 11
■ Amestec pregătit pentru temperaturi până la –28 °C
■ 25 litri în recipient de unică folosinţă

Indicaţii de proiectare

11.1 Alimentare electrică şi tarife


În unele ţări, conform normativelor în vigoare referitoare la tarife, nece- Pentru proiectare sunt importante şi informaţiile referitoare la tarifele
sarul de energie pentru funcţionarea pompelor de căldură se consi- de bază şi tarifele de consum, la posibilităţile de utilizare a curentului
deră ca fiind necesar de energie pentru gospodărie. Pentru pompele mai ieftin pe timp de noapte şi la eventualele perioade de întreru-
de căldură necesare la încălzirea clădirilor este nevoie de o aprobare pere.
a furnizorului de energie electrică. Dacă aveţi întrebări, adresaţi-vă furnizorului de energie electrică al
Utilizatorul trebuie să solicite de la furnizorul de energie electrică infor- clientului.
maţii referitoare la condiţiile de racordare pentru aparatele cu specifi-
caţiile indicate. Foarte important este dacă în zona respectivă de ali-
mentare este posibilă funcţionarea pompei de căldură în regim mono-
valent şi/sau monoenergetic.

Procesul de înregistrare
Pentru a putea evalua influenţa funcţionării pompei de căldură asupra ■ Producătorul pompei de căldură
reţelei de alimentare, sunt necesare următoarele date: ■ Tipul pompei de căldură
■ Adresa utilizatorului ■ Puterea electrică racordată în kW (din tensiunea nominală şi curen-
■ Locul de amplasare a pompei de căldură tul nominal)
■ Necesarul în funcţie de tarifele generale ■ Curentul max.de pornire în A
(gospodărie, agricultură, industrie sau alt necesar), ■ Sarcina termică max. a clădirii în kW
■ Regimul de funcţionare proiectat al pompei de căldură

11.2 Cerinţe pentru amplasare


■ Încăperea de amplasare trebuie să fie uscată şi protejată la îngheţ. ■ Măsură de protecţie fonică:
■ Nu se montează în încăperi locuite şi nici direct lângă, deasupra sau – Instalarea pompei termice pe podeste sau socluri fonoizolante
dedesubtul spaţiilor de odihnă sau a dormitoarelor. (vezi capitolul următor).
■ Se vor respecta distanţele minime de amplasare şi volumul minim – Reducerea suprafeţelor neizolate fonic, mai ales pe pereţi şi tavan.
5835 541 RO

al încăperii (vezi capitolul următor). Tencuiala cu granulaţie mare este un absorbant fonic mai bun
decât faianţa.

VITOCAL VIESMANN 129


Indicaţii de proiectare (continuare)

– În cazul în care nivelul de zgomot admis este deosebit de mic se – Pentru evitarea consensului, conductele şi componentele de pe
va aplica în plus pe pereţi şi tavan un material fonoabsorbant (din circuitul primar trebuie termoizolate etanş la difuziunea vaporilor
magazinele de specialitate). de apă.
– Pentru a evita propagarea zgomotelor în structură, aparatul nu – Pentru accesoriile pentru agent termic primar de la instalator şi
trebuie amplasat pe planşeuri de lemn la mansardă. vasele de expansiune se vor prevedea spaţii de montaj cores-
– Uşile încăperii de amplasare trebuie să fi executate cel puţin con- punzătoare.
form clasei E1 de protecţie contra emisiilor. Aceasta se obţine în
cele mai multe cazuri prin montarea uşilor din plăci aglomerate
termoizolante.
■ Racordurile hidraulice:
– Pompa termică se va racorda flexibil şi fără tensiuni de întindere
(de exemplu, utilizând accesoriile Viessmann pentru pompe de
căldură).
– Conductele şi subgrupele se vor monta cu dispozitive de prindere
fonoizolante.

Montarea Vitocal 200-G, 300-G, 350-G


Distanţe minime de amplasare

Indicaţie A
Dacă distanţa dintre pompa termică şi peretele din spate este de peste
80 mm se vor monta dispozitive de susţinere a cablurilor pentru a evita B ≥ 400
întinderea acestora.

= 100

≥ 1500
A
11
B ≥ 400

Tip BWS+BW/WW
≥ 1500

A ■ Cu modul hidraulic (accesoriu, montajul deasupra pompei de


căldură:
340 mm
■ Fără modul hidraulic:
În funcţie de instalarea de către instalator şi condiţiile de insta-
lare.
Tip BW, WW, BWC, WWC B ■ Cu AC-Box (accesorii, montaj în partea stângă lângă pompa de
căldură):
≥ 400 mm (+ lăţimea AC-Box)
■ Fără AC-Box:
≥ 100 mm

Se va asigura un spaţiu liber pentru lucrările de instalaţie şi de între-


ţinere.
La utilizarea AC-Box (accesoriu), vezi pag. 175.

Indicaţii
■ Tipul BWS (treapta 2) se află întotdeauna în partea stângă a tipului
BW/WW (treapta 1).
■ Racordurile hidraulice dintre cele două pompe de căldură se efec-
tuează deasupra celor două pompe de căldură (set de racordare,
accesoriu sau de către instalator).
■ NC-Box (accesoriu) nu poate fi amplasat direct deasupra pompelor
de căldură (pentru NC-Box, vezi pag. 122).
■ La utilizarea AC-Box (accesoriu), vezi pag. 174.
5835 541 RO

130 VIESMANN VITOCAL


Indicaţii de proiectare (continuare)

Podest fonoizolant (exemplu de instalaţie aliniată în partea


stângă)

≥ 100
AB C D A DE FG

A H

K
≥ 810

Părţi componente podest


≥ 660
A Bandă fonoizolantă
B Şapă beton
C Strat fonoizolant, de ex. 40 mm izolaţie PU / 20 mm PST 20/22
Tip BW, BWC, WW, WWC D Strat final
E Şapă
F Strat izolant
A Bandă fonoizolantă min. 10 mm G Strat etanşant de bitum
H Muchia superioară a pardoselii finisate
K Marginea superioară a pardoselii nefinisate
A
Podestul va trebui să reziste la sarcini de max. 300 kg. Se vor monta
la nevoie armături suplimentare. Pentru amortizarea zgomotelor de 11
structură se vor aplica straturi izolante adecvate.
≥ 810

≥ 660
≥ 1360

Tip BW/BWS, WW

A Bandă fonoizolantă min. 10 mm


5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 131


Indicaţii de proiectare (continuare)

Montarea Vitocal 222-G, 242-G, 333-G, 343-G


Înălţimea minimă a încăperii

! ?

h
11
h
a

A A
B B

! Fără set de racordare pentru premontaj C Consolă de racordare din setul de racordare pentru premontaj
? Cu set de racordare pentru premontaj a Înălţime pompă de căldură aparat compact
A Pompă de căldură aparat compact h Înălţimea minimă a încăperii
B Muche superioară pardoseală finisată sau muche superioară
podest în construcţie nefinisată

Dimensiune a în mm Înălţimea minimă a încăperii recomandată h în mm


! fără set de racordare ? cu set de racordare
Vitocal 222-G, 333-G 1829 2000 2100
Vitocal 242-G, 343-G 2075 2250 2350
5835 541 RO

132 VIESMANN VITOCAL


Indicaţii de proiectare (continuare)

Distanţe minime Vitocal 242-G, 343-G

Vitocal 222-G, 333-G

Puncte de presiune

a 505 mm
b 505 mm
c 714 mm
Ød d 64 mm

Indicaţie
A se respecta sarcina pe pardoseală admisibilă şi poziţionarea pe ori-
zontală a aparatului. În cazul în care denivelările pardoselii trebuie 11
c

compensate cu ajutorul picioarelor de reglaj (max. 10 mm), sarcina de


a

presiune trebuie repartizată uniform pe acestea.

A Rost de separare cu fâşii termoizolante de contur în structura


pardoselii

Greutăţi totale cu a.c.m. în [kg]


Vitocal 222-G Vitocal 242-G Vitocal 333-G Vitocal 343-G
Tip BWT 221.A Tip BWT 241.A Tip BWT 331.A Tip BWT-NC 331.A Tip BWT 341.A
A06 432 491 433 435 492
A08 432 491 433 438 492
A10 439 498 440 446 500

Fiecare dintre punctele de contact (cu o suprafaţă individuală de 3217 mm2) este încărcat cu max.125 kg.

Volumul minim al încăperii


Volumul minim al încăperii de amplasare depinde de cantitatea de mmax
umplere şi de compoziţia agentului frigorific, în conformitate cu
Vmin =
G
EN 378.
Vmin Volum minim al încăperii în m3
mmax cantitate max. de umplere cu agent frigorific, în kg
G Valoare-limită practică conform EN 378, în funcţie de compoziţia
agentului frigorific

Agent de răcire Valoarea-limită practică în kg/m3


R 407 C 0,31
5835 541 RO

R 410 A 0,44
R 134 A 0,25

VITOCAL VIESMANN 133


Indicaţii de proiectare (continuare)

Indicaţie
În cazul amplasării mai multor pompe de căldură într-o încăpere, tre-
buie adăugat volumul minim de spaţiu pentru fiecare aparat în parte.

Cu agentul frigorific utilizat şi din cantităţile de umplere, rezultă volumele minime ale încăperilor următoare:
Vitocal Agent de răcire Cantitate de umplere Volumul minim al
încăperii
în litri în m3
200-G
BWC 201.A06 R 410 A 1,20 3
BWC 201.A08 R 410 A 1,45 3
BWC 201.A10 R 410 A 1,70 4
BWC 201.A13 R 410 A 2,20 5
BWC 201.A17 R 410 A 2,90 7
300-G 1 treaptă
BW, BWC 301.A06 R 410 A 1,55 4
BW, BWC 301.A08 R 410 A 1,90 4
BW, BWC 301.A10 R 410 A 2,20 5
BW, BWC 301.A13 R 410 A 2,60 6
BW, BWC 301.A17 R 410 A 3,50 8
BW 301.A21 R 410 A 6,50 15
BW 301.A29 R 410 A 7,30 17
BW 301.A45 R 410 A 10,00 23
300-G 2 trepte
BW+BWS 301.A06 R 410 A 3,10 7
BW+BWS 301.A08 R 410 A 3,80 9
BW+BWS 301.A10 R 410 A 4,40 10
BW+BWS 301.A13 R 410 A 5,20 12
BW+BWS 301.A17 R 410 A 7,00 16
11 BW+BWS 301.A21 R 410 A 13,00 30
BW+BWS 301.A29 R 410 A 14,60 33
BW+BWS 301.A45 R 410 A 20,00 45
350-G 1 treaptă
BW, BWC 351.A07 R 134 A 2,35 9
BW 351.A18 R 134 A 5,95 24
350-G 2 trepte
BW+BWS 351.A07 R 134 A 4,70 19
BW+BWS 351.A18 R 134 A 11,90 48
222-G
BWT, BWT-M 221.A06 R 410 A 1,80 4
BWT, BWT-M 221.A08 R 410 A 1,80 4
BWT, BWT-M 221.A10 R 410 A 2,20 5
242-G
BWT, BWT-M 241.A06 R 410 A 1,80 4
BWT, BWT-M 241.A08 R 410 A 1,80 4
BWT, BWT-M 241.A10 R 410 A 2,20 5
333-G
BWT, BWT-NC 331.A06 R 410 A 2,10 5
BWT, BWT-NC 331.A08 R 410 A 2,35 5
BWT, BWT-NC 331.A10 R 410 A 2,70 6
343-G
BWT 341.A06 R 410 A 2,10 5
BWT 341.A08 R 410 A 2,35 5
BWT 341.A10 R 410 A 2,70 6

11.3 Racorduri electrice pentru încălzire şi preparare a.c.m.


■ Se respectă normele tehnice referitoare la racordare ale furnizorului Circuitul de curent de comandă necesită o alimentare de la reţea cu
de energie electrică. 230 V~.
■ Informaţiile referitoare la dispozitivele de măsurare şi de pornire se Siguranţa circuitului de curent de comandă (6,3 A) se află în automa-
obţin de la serviciul competent. tizarea pompei de căldură.
■ Trebuie să se prevadă un contor separat pentru pompa de căldură.
Pompele de căldură Viessmann sunt acţionate cu 400 V~ (în unele ţări
sunt disponibile şi modele pentru 230 V).
5835 541 RO

134 VIESMANN VITOCAL


Indicaţii de proiectare (continuare)

Întreruperea alimentării electrice de către ELECTRICA


Există posibilitatea de a solicita furnizorului de energie electrică deco- În aceste cazuri, nu este permisă întreruperea alimentării electrice a
nectarea compresorului şi a preparatorului instantaneu de apă caldă automatizării pompei de căldură.
menajeră (dacă este disponibil). Furnizorul de energie electrică poate
solicita posibilitatea acestei opriri pentru punerea la dispoziţie a unui
tarif redus.

Racorduri electrice pentru pompa de căldură treapta 1: Vitocal 200-G, 300-G, 350-G

C C

D D
O
E K K
G
L L
F M F M
N N
H H
B A B A

Tip BW, WW Tip BWC, WWC

A Pompă de căldură A Pompă termică (cu pompe de recirculare integrate, pentru circui-
B Boiler pentru preparare a.c.m. tele primare şi secundare, cu ventil de comutare pentru preparare 11
C Senzor exterior de temperatură, cablu senzor (2 x 0,75 mm2) a.c.m.)
D Pompă de circulaţie apă potabilă, cablu alimentare (3 x B Boiler pentru preparare a.c.m.
1,5 mm2) C Senzor exterior de temperatură, cablu senzor (2 x 0,75 mm2)
E Pompă de recirculare circuit primar (agent primar), cablu alimen- D Pompă de circulaţie apă potabilă, cablu alimentare (3 x
tare (3 x 1,5 mm2 sau 1,5 mm2)
la pompa de circulaţie cu protecţie termică 5 x 1,5 mm2) F Senzor pentru temperatura a.c.m. din acumulator, cablul senzo-
La utilizarea unei pompe de 400 V~, aceasta trebuie conectată rului (2 x 0,75 mm2)
prin intermediul unui releu contactor. H Preparator instantaneu de agent termic (accesoriu)
F Senzor pentru temperatura a.c.m. din acumulator, cablul senzo- K Contor electric/alimentare casă
rului (2 x 0,75 mm2) L Cablu de racordare la reţea pentru compresor, 400 V~ (5 x
G Pompă pentru agent secundar, cablu alimentare (3 x 1,5 mm2) 2,5 mm2, în funcţie de tipul pompei de căldură (max. 30 m))
Pentru acumulatorul tampon de agent termic, circuite de încălzire M Cablu de alimentare de la reţea pentru automatizarea pompei de
cu vană de amestec, generatoare de căldură externe sunt nece- căldură, 230 V~, 50 Hz (5 x 1,5 mm2 cu deconectare EVU)
sare pompe de circulaţie suplimentare. N Cablu de alimentare de la reţea, 400 V~ pentru preparatorul
H Preparator instantaneu de agent termic (accesoriu) instantaneu de agent termic (accesorii, 5 x 2,5 mm2, comandă de
K Contor electric/alimentare casă la automatizarea pompei de căldură)
L Cablu de conectare la reţea pentru compresor, 400 V~
(5 x 2,5 mm2, în funcţie de tipul pompei de căldură (max. 30 m) Tip WW, WWC: Se va ţine cont de următoarele componente supli-
M Cablu de alimentare de la reţea pentru automatizarea pompei de mentare:
căldură, 230 V~, 50 Hz (5 x 1,5 mm2 cu deconectare EVU) ■ Pompă pentru puţ (la utilizarea unei pompe de puţ de 400 V~,
N Cablu de alimentare de la reţea, 400 V~ pentru preparatorul aceasta trebuie conectată prin intermediul unui releu contactor.)
instantaneu de agent termic (accesorii, 5 x 2,5 mm2, comandă de ■ Senzor de debit
la automatizarea pompei de căldură) ■ Termostat de protecţie la îngheţ
O Pompă de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler (pe circuitul ■ Schimbător de căldură cu separarea circuitelor
primar), cablu alimentare (3 x 1,5 mm2)
Indicaţie
La instalarea unor altor acumulatoare-tampon de agent termic, circuite
de încălzire cu vană de amestecare, generatoare externe de căldură
(cu gaz/motorină/lemne) etc. se va ţine cont, la proiectare, de cablurile
de alimentare, de comandă şi de conectare a senzorilor.
Secţiunile conductorilor cablurilor de alimentare de la reţea trebuie
verificate şi, după caz, mărite.
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 135


Indicaţii de proiectare (continuare)

Racorduri electrice pentru pompa de căldură treapta 2: Vitocal 300-G, 350-G

E
K
G N
H L O
F P
Q
O M R
C B A

Tip BWS+BW/WW

A Pompă de căldură, tip BW, WW L Pompă pentru agent secundar, cablu alimentare (3 x 1,5 mm2)
B Pompă de căldură, tip BWS La pompa de căldură cu două trepte, sunt necesare două pompe
C Boiler pentru preparare a.c.m. pentru agentul secundar (una pentru fiecare treaptă, vezi
D Senzor exterior de temperatură, cablu senzor (2 x 0,75 mm2) pag. 143).
E Pompă de circulaţie apă potabilă, cablu alimentare (3 x Pentru acumulatorul tampon de agent termic, circuite de încălzire
1,5 mm2) cu vană de amestec, generatoare de căldură externe sunt nece-
F Senzor pentru temperatura a.c.m. din acumulator, cablul senzo- sare pompe de circulaţie suplimentare.
rului (2 x 0,75 mm2) M Preparator instantaneu de apă caldă menajeră (accesoriu, montaj
G Pompă de recirculare circuit primar (agent primar), cablu alimen- numai la tipul BW, WW)
11 tare (3 x 1,5 mm2 sau N Contor electric/alimentare casă
la pompa de circulaţie cu protecţie termică 5 x 1,5 mm2) O Cablu de racordare la reţea pentru compresor, tip BWS 400 V~
La utilizarea unei pompe de 400 V~, aceasta trebuie conectată (5 x 2,5 mm2, în funcţie de tipul pompei de căldură (max. 30 m))
prin intermediul unui releu contactor. P Cablu de racordare la reţea pentru compresor, tip BW/WW,
La pompa de căldură cu două trepte, se poate utiliza fie o pompă 400 V (5 x 2,5 mm2, în funcţie de tipul pompei de căldură (max.
primară comună pentru ambele trepte, fie o pompă primară sepa- 30 m))
rat pentru fiecare treaptă. Q Cablu de alimentare de la reţea pentru automatizarea pompei de
H Cabluri electrice de legătură între pompa de căldură pentru căldură, 230 V~, 50 Hz (5 x 1,5 mm2 cu deconectare EVU)
treapta 1 şi 2 (set de livrare) R Cablu de alimentare de la reţea, 400 V pentru preparatorul instan-
K Pompă de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler (pe circuitul taneu de agent termic (accesorii, 5 x 2,5 mm2, comandă de la
primar), cablu alimentare (3 x 1,5 mm2) automatizarea pompei de căldură)
La pompa de căldură cu două trepte, pot fi utilizate două pompe
de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler (una pentru fiecare
treaptă, vezi pag. 143).

Tip WW: Se va ţine cont de următoarele componente suplimentare: ■ Termostat de protecţie la îngheţ
■ Pompă pentru puţ (la utilizarea unei pompe de puţ de 400 V~, ■ Schimbător de căldură cu separarea circuitelor
aceasta trebuie conectată prin intermediul unui releu contactor.)
■ Senzor de debit
5835 541 RO

136 VIESMANN VITOCAL


Indicaţii de proiectare (continuare)

Conexiuni electrice: Vitocal 222-G, 242-G, 333-G, 343-G


C Pompă circuit solar, cablu de alimentare (3 x 1,5 mm2)
D Senzor de temperatură colector, cablu senzor (2 x 0,75 mm2)
E Pompă recirculare a.c.m., cablu de alimentare (3 x 1,5 mm2)
F Cablu de alimentare de la reţea pentru automatizarea pompei de
căldură (5 x 1,5 mm2cu deconectare de către ELECTRICA)
G Cablu de alimentare reţea (tarif special/curent de sarcină), vezi
tabelul următor
H Alimentarea preparatorului instantaneu de agent termic (acceso-
riu), cablu de alimentare (5 x 2,5 mm2)
K Contor electric/alimentare casă
L Telecomandă Vitotrol 200, cablu de alimentare (2 x 0,75 mm2)
M Contact „natural cooling“, la comanda încălzirii prin pardoseală cu
conectare centralizată, cablu de alimentare (5 x 1,5 mm2)

Pentru racordul conductelor puse la dispoziţie de către instalator în


interiorul aparatului, se va ţine cont de o lungime a cablului de
1800 mm de la elementul de ghidare şi până la racordul electric.

Indicaţie
În cazul unei echipări suplimentare sau la instalarea altor accesorii, de
Vitocal 222-G, 333-G fără colectori solari ex. acumulator tampon de agent termic, trebuie avute în vedere la
proiectare cablurile suplimentare necesare pentru alimentare,
comandă şi senzori.

Cablu de alimentare de la reţea compresor,400 V


Secţiunea necesară a cablului pentru o lungime a cablului de 25 m
– Grupa de sarcină A*3 5 x 4 mm2
11
– grupa de sarcină B*4 5 x 2,5 mm2
Siguranţă în amonte Z 16 A

Cablu de alimentare de la reţea compresor,230 V


Secţiunea necesară a cablului pentru o lungime a cablului de 25 m
– Grupa de sarcină A*3 3 x 6 mm2
– Grupa de sarcină B*4 3 x 4 mm2
Siguranţă în amonte Z 25 A

Vitocal 242-G, 343-G cu colectori solari

A Pompă de căldură aparat compact


B Senzor de temperatură exterioară, cablul senzorului
(2 x 0,75 mm2)
5835 541 RO

*3 Pozarea în pereţi termoizolaţi, evacuare redusă de căldură.


*4 Pozarea pe sau în pereţi cu o bună evacuare a căldurii sau în pământ.

VITOCAL VIESMANN 137


Indicaţii de proiectare (continuare)

11.4 Racorduri hidraulice pentru pompa de căldură treapta 1: Vitocal 200-G, 300-G, 350-
G
Circuit primar, tip BW, BWC (sol-apă)

21
P --2/X3.8;3.9--

20
P1
P1

1
22

27

15 6 7 4
--KM-BUS--

11

2
--X3.8;3.9--
--230V--

Indicaţie
Este reprezentată pompa de tip BWC, la care pompele de circulaţie
sunt montate şi racordate din fabricaţie (pompa primară qT, pompa
secundară 6, pompa de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler
6, preparatorul instantaneu de agent termic6, opţional).
La tipul BW, din fabricaţie nu sunt încorporate niciun fel de pompe de
circulaţie.

Aparate necesare
Poz. Denumire
1 Pompă de căldură
2 Automatizarea pompei de căldură
qT Pompă agent primar
wP Pachet de accesorii pentru agentul primar
wQ Presostat circuit primar
wW Distribuitori de agent primar pentru sonde/colectori pentru sol
wU Sonde/colectori pentru sol
5835 541 RO

138 VIESMANN VITOCAL


Indicaţii de proiectare (continuare)

Circuit primar, tip WW, WWC (apă-apă)

21
P --2/X3.8;3.9--

20
--2/X3.3;3.4--

P1
P1

22
23 1

24 --2/X3.8;3.9--
19

15 6 7 4
27 28
--KM-BUS--

---------
--2/211.1--

26 2
11
--X3.8;3.9--
--X3.3;3.4--

--230V--
--211.1--

Indicaţie
Este reprezentată pompa de tip WWC, la care pompele de circulaţie
sunt montate şi racordate din fabricaţie (pompa primară qT, pompa
secundară 6, pompa de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler
6, preparatorul instantaneu de agent termic6, opţional).
La tipul WW, din fabricaţie nu sunt încorporate niciun fel de pompe de
circulaţie.

Aparate necesare
Poz. Denumire
1 Pompă de căldură
2 Automatizare pompă de căldură
qT Pompă agent primar
qO Termostat de protecţie la îngheţ pe circuit primar
wP Pachet de accesorii pentru agentul primar
wQ Presostat circuit primar
wW Schimbător de căldură cu separarea circuitelor, circuitul primar
wE Senzor de debit circuit de puţuri (la conectare se demontează puntea)
wR Colector de impurităţi
wZ Pompă pentru puţ (pompă de aspiraţie pentru apa freatică, se conectează printr-un releu contactor cu siguranţă, pus la dis-
poziţie de către instalator, 230 V~/400 V~)
wU Puţ de aspiraţie
wI Puţ filtrant
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 139


Indicaţii de proiectare (continuare)

11.5 Racorduri hidraulice pentru pompa de căldură cu două trepte, cascadă de pompe de
căldură: Vitocal 300-G, 350-G
Circuit primar cu două trepte, tip BW+BWS (sol-apă)
Două pompe pentru agentul primar

21 16
P --2/X3.8;3.9-- --F2--

20

P1

P1
--F3-- --2/224.2-- --2/211.1--
25 15
17
P1

P1

22

27
11
9 1
--KM-BUS--
--F2--
--F3--

2
--X3.8;3.9--

--224.2--
--230V--
--211.1--

Aparate necesare
Poz. Denumire
1 Pompă de căldură pentru treapta 1
2 Automatizarea pompei de căldură
9 Pompă de căldură pentru treapta 2
qT Pompă de căldură pentru treapta 1 din pompa pentru agentul primar
qZ Senzor de temperatură pe turul circuitului primar
qU Senzor de temperatură pe returul circuitului primar
wP Pachet de accesorii pentru agentul primar
wQ Presostat circuit primar
wW Sonde/colectori pentru sol pentru distribuitorul de agent termic primar
wT Pompă de căldură pentru treapta 2 din pompa pentru agentul primar
wU Sonde/colectori pentru sol

O pompă comună pentru agentul primar

Indicaţie
În cazul în care pompele de căldură pentru treapta 1 şi 2 (tip BW+BWS)
se instalează cu puteri nominale diferite, trebuie utilizate două pompe
pentru agentul primar datorită debitelor volumetrice diferite.
5835 541 RO

140 VIESMANN VITOCAL


Indicaţii de proiectare (continuare)

21 16
P --2/X3.8;3.9-- --F2--

20

--F3--
17

P1

P1
P1

P1
--2/211.1--

22 15

27

9 1

--KM-BUS--
--F2--
--F3--

2
11
--X3.8;3.9--

--230V--
--211.1--

Aparate necesare
Poz. Denumire
1 Pompă de căldură pentru treapta 1
2 Automatizare pompă de căldură
9 Pompă de căldură pentru treapta 2
qT Pompă comună pentru agentul primar
qZ Senzor de temperatură pe turul circuitului primar
qU Senzor de temperatură pe returul circuitului primar
wP Pachet de accesorii pentru agentul primar
wQ Presostat circuit primar
wW Distribuitor circuit din sol al sondelor de sol/ colectoarelor din sol
wU Colectoare pentru sonde de sol
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 141


Indicaţii de proiectare (continuare)

Circuit primar cu două trepte, tip WW+BWS (apă-apă)


Două pompe pentru agentul primar

21 16
P --2/X3.8;3.9-- --F2--

20

P1

P1
--F3-- --2/224.2-- --2/211.1--
--2/X3.8;3.9--

25 15
17
P1

P1
P1
P1

22
23

24 --2/X3.8;3.9--
19

9 1
--KM-BUS--

11 ---------
--2/211.1;224.2--

--F2--
--F3--

27 26 28 2
-3.4/X3.8;3.9--
--X3.8;3.9--

--224.2--
--230V--
--211.1--

Aparate necesare
Poz. Denumire
1 Pompă de căldură pentru treapta 1
2 Automatizare pompă de căldură
9 Pompă de căldură pentru treapta 2
qT Pompă pentru agentul primar pentru pompa de căldură pentru treapta 1
qZ Senzor de temperatură pe turul circuitului primar
qU Senzor de temperatură pe returul circuitului primar
qO Termostat de protecţie la îngheţ pe circuit primar
wP Pachet de accesorii pentru agentul primar
wQ Presostat circuit primar
wW Schimbător de căldură circuit primar
wE Senzor de debit circuit de puţuri (înaintea conectării a se demonta puntea)
wR Colector de impurităţi
wT Pompă pentru agentul primar pentru pompa de căldură pentru treapta 2
wZ Pompă pentru puţ (pompă de aspiraţie pentru apa freatică, se conectează printr-un releu contactor cu siguranţă, pus la dis-
poziţie de către instalator, 230 V~/400 V~)
wU Puţ de aspiraţie
wI Puţ filtrant

O pompă comună pentru agentul primar

Indicaţie
În cazul în care pompele de căldură pentru treapta 1 şi 2 (tip BW şi
BWS) se instalează cu puteri nominale diferite, trebuie utilizate două
pompe pentru agentul primar datorită debitelor volumetrice diferite.
5835 541 RO

142 VIESMANN VITOCAL


Indicaţii de proiectare (continuare)

--2/X3.8;3.9--
16
P 21 --F2--

20

--F3--
--2/X3.8;3.9--

P1

P1
P1

P1

P1
17
P1
--2/211.1--

22
23
15
24 --2/X3.8;3.9--
19

9 1

--------- --KM-BUS--
--2/211.1;224.2--

11
--F2--
--F3--

27 26 28 2
--X3.8;3.9--

--224.2--
--230V--
--211.1--

Aparate necesare
Poz. Denumire
1 Pompă de căldură pentru treapta 1
2 Automatizare pompă de căldură
9 Pompă de căldură pentru treapta 2
qT Pompă comună pentru agentul primar
qZ Senzor de temperatură pe turul circuitului primar
qU Senzor de temperatură pe returul circuitului primar
qO Termostat de protecţie la îngheţ pe circuit primar
wP Pachet de accesorii pentru agentul primar
wQ Presostat circuit primar
wW Schimbător de căldură circuit primar
wE Senzor de debit circuit de puţuri (înaintea conectării a se demonta puntea)
wR Colector de impurităţi
wZ Pompă pentru puţ (pompă de aspiraţie pentru apa freatică, se conectează printr-un releu contactor cu siguranţă, pus la dis-
poziţie de către instalator, 230 V~/400 V~)
wU Puţ de aspiraţie
wI Puţ filtrant

Racordarea modelului cu două trepte la exemplele de instalaţie tip BW/WW+BWS


Indicaţie
■ O pompă de căldură cu 2 trepte constă din pompa de căldură pentru
treapta 1 (tip BW sau WW) şi pompa de căldură pentru treapta 2 (tip
BWS).
■ Returul boilerului pentru preparare de apă caldă menajeră se racor-
dează numai la pompa de căldură treapta 1.
5835 541 RO

■ Schema parţială poate fi integrată în exemplele de instalaţii prin


intermediul interfeţelor marcate.

VITOCAL VIESMANN 143


Indicaţii de proiectare (continuare)

C H

10 6
--2/224.3-- --2/211.2--

--2/224.5--

--2/211.4--
11 5
------ ------
16
P1
--2/F2--

P
P1

--2/F3-- 25 15
-- --
--2/224.2--

--2/211.1--

17 12

--2/F0--
3
11

9 1 13
--KM-BUS--

--145--
--145--
--145--
--F2--
--F0--

--F3--

2 8
--224.5--
--224.2--
--224.3--
--X3.8;3.9--

--230V--
--211.1--

--211.4--
--211.2--

C Interfaţă pentru circuitul de răcire separat sau circuitul de P Interfaţă pentru circuitul primar
încălzire/răcire W Interfaţă pentru boilerul de preparare a.c.m.
H Interfaţă pentru circuitele de încălzire sau spre acumulatorul tam-
pon de agent termic

Aparate necesare
Poz. Denumire
Generator de căldură
1 Pompă de căldură pentru treapta 1
2 Automatizarea pompei de căldură
3 Senzor de temperatură exterioară
5 Pompă de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler (pe circuitul primar) pompă de căldură treapta 1
6 Pompă pentru agentul secundar în sistemul de acumulare a.c.m. pompă de căldură pentru treapta 1
9 Pompă de căldură pentru treapta 2
qP Pompă pentru agentul secundar în sistemul de acumulare a.c.m. pompă de căldură pentru treapta 2
qQ Pompă de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler (pe circuitul primar) pompă de căldură treapta 2
qW Grup de siguranţă
qE Vas de expansiune
qT Pompă de căldură pentru treapta 1 din pompa pentru agentul primar
5835 541 RO

qZ Senzor de temperatură pe turul circuitului primar


qU Senzor de temperatură pe returul circuitului primar
wT Pompă de căldură pentru treapta 2 din pompa pentru agentul primar

144 VIESMANN VITOCAL


Indicaţii de proiectare (continuare)

Racordarea pompelor de căldură în cascadă în exemplele de instalaţii


Pompele de căldură în cascadă constau dintr-un aparat conducător şi ■ Până la max 3 pompe conduse la racordarea prin KM-BUS în com-
pompe conduse. binaţie cu extensia externă H1.
Fiecare pompă condusă are o automatizare a pompei de căldură. ■ Până la max. 4 pompe conduse la racordarea prin LON.
Aparatul conducător şi pompele conduse pot avea 2 trepte fiecare.
Aparatul condus conduce funcţionarea pompelor de căldură în cadrul În automatizările pompelor de căldură trebuie să fie montate
cascadei. următoarele module de comunicare (accesorii):
– Modulul de comunicare LON pentru cascadă în aparatul con-
ducător.
– Modulul de comunicare LON în pompele conduse

11.6 Racorduri hidraulice Vitocal 222-G, 242-G, 333-G, 343-G


Tipuri recomandate de pozare a tuburilor flexibile pentru circuitul primar
La utilizarea setului de racordare pentru circuitul primar/secundar, vezi
pag. 113.

11

! Pozare spre stânga sus Indicaţie


? Pozare spre dreapta jos Din cauza flexibilităţii tuburilor flexibile, pozarea lor poate fi adaptată
§ Pozare spre stânga jos individual la situaţia existentă în spaţiul de amplasare.

Dispunerea tablelor de fixare şi a consolei de racordare


Consolă de racordare pentru montaj sub tencuială Element compo-
nent al setului de
racordare pre-
montaj/ apă
menajeră, vezi
pag. 114.
Table de fixare: Elemente compo-
nente ale setului
de racordare pen-
tru circuitul pri-
mar/secundar,
vezi pag. 113.
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 145


Indicaţii de proiectare (continuare)

Tip de pozare ! Tip de pozare ? şi §

54
0 54
140

140
70

70
150

150
41 41
6 6
66

10 38
0 2

10 66
0
a

670

11
670

38
2
45
3

a
53
≈1400

≈1400
1

45
3
53
570

570
1
459

459

A Proiecţia pe perete a dimensiunilor aparatului K Proiecţia pe perete a racordurilor aparatului tur şi retur circuit pri-
B Racord apă rece mar (sol)
C Racord recirculare L Table de fixare cu bride pentru tuburile flexibile tur şi retur circuit
D Racord a.c.m. (apă caldă) primar (sol)
E Racord retur circuit secundar (agent termic)
F Racord tur circuit secundar (agent termic) Dimensiune a în mm
G Table de fixare cu bride pentru tuburile flexibile tur şi retur circuit Vitocal 222-G, 333-G 1860
secundar (agent termic) Vitocal 242-G, 343-G 2110
H Proiecţia pe perete a racordurilor aparatului tur şi retur circuit
secundar (agent termic)
5835 541 RO

146 VIESMANN VITOCAL


Indicaţii de proiectare (continuare)

Dispunerea conductei de evacuare pentru supapa de siguranţă


Pentru evacuarea de la supapa de siguranţă A de pe circuitul primar
trebuie montată o conductă de evacuare.

11.7 Dimensionarea pompei de căldură


Indicaţie
În cazul instalaţiilor cu pompe de căldură monovalente este foarte importantă dimensionarea exactă, deoarece dacă se aleg aparate prea mari,
costurile vor fi foarte ridicate. Din acest motiv, se va evita supradimensionarea!

Se va calcula mai întâi sarcina normată ΦHL de încălzire a clădirii. Înainte de a efectua comanda, trebuie să se stabilească sarcina nor-
Pentru consilierea clientului şi realizarea ofertei, este suficientă, în mată de încălzire a clădirii, conform EN 12831, la fel ca pentru toate 11
majoritatea cazurilor, un calcul aproximativ al sarcinii de încălzire. sistemele de încălzire şi să se aleagă pompa de căldură cores-
punzătoare.

Regim de funcţionare monovalent


În cazul regimului de funcţionare monovalent, pompa de căldură tre- Dimensionare teoretică considerând o perioadă de întrerupere de
buie să acopere ca unic generator de căldură întregul necesar de 3 × 2 ore
căldură al clădirii, conform EN 12831. Exemplu:
Clădire nouă cu termoizolaţie corespunzătoare (50 W/m2) şi o supra-
La dimensionarea pompei de căldură, trebuie avute în vedere faţă de încălzire de 170 m2
următoarele: ■ Sarcina de încălzire calculată estimativ: 8,4 kW
■ Se va ţine cont de suplimentele pentru perioadele de întrerupere ■ Perioada maximă de întrerupere 3 × 2 ore la temperatură minimă
pentru sarcina de încălzire a clădirii. ELECTRICA poate întrerupe exterioară conform EN 12831
alimentarea cu tensiune a pompelor de căldură pentru maximum
3 × 2 ore într-un interval de 24 de ore. La 24 de ore rezultă un necesar de căldură pe timpul zilei de:
Suplimentar, se va ţine cont de reglementările individuale pentru cli- ■ 8,4 kW ∙ 24 h = 202 kWh
enţii cu contracte speciale.
■ Datorită inerţiei clădirii, nu se va lua în consideraţie un timp de între- Pentru a acoperi cantitatea maximă de căldură pe timpul zilei, datorită
rupere de 2 ore. perioadelor de întrerupere, pentru funcţionarea pompei sunt disponi-
bile numai 18 ore pe zi. Datorită inerţiei clădirii, nu se va ţine cont de
Indicaţie 2 ore.
Între două perioade de întrerupere, timpul de funcţionare trebuie să ■ 202 kWh /(18 + 2) h = 10,1 kW
aibă cel puţin aceeaşi durată ca şi timpul de întrerupere precedent.
La o perioadă maximă de întrerupere de 3 x 2 ore pe zi, puterea pom-
Stabilirea estimativă a sarcinii de încălzire luând în considerare pei de căldură trebuie mărită cu 20 % pe zi.
suprafaţa încălzită Adesea, perioadele de întrerupere sunt declanşate numai în caz de
Suprafaţa încălzită (în m2) se va înmulţi cu următorul necesar specific nevoie. Orele de întrerupere le puteţi afla de la furnizorul de energie
de putere: electrică de care aparţineţi.

Casă cu acumulare de energie 10 W/m2


Casă cu consum redus de energie 40 W/m2
Construcţie nouă (conform EnEV) 50 W/m2
Casă (an de construcţie înainte de 1995 cu termoizo- 80 W/m2
laţie normală)
Casă veche (fără termoizolaţie) 120 W/m2
5835 541 RO

VITOCAL VIESMANN 147


Indicaţii de proiectare (continuare)

Mod de funcţionare monoenergetic


Instalaţia de pompe de căldură este asistată în regim de încălzire de Comanda are loc prin automatizarea pompei de căldură. Preparatorul
un preparator instantaneu de agent termic. Circuitul suplimentar se instantaneu de agent termic poate fi deblocat în mod special pentru
realizează prin intermediul automatizării, în funcţie de temperatura încălzire şi pentru prepararea ulterioară de apă caldă menajeră.
exterioară (temperatură bivalentă) şi sarcina de încălzire. Dacă a fost deblocat prin parametru, automatizarea pompei de căldură
porneşte, în funcţie de solicitarea de căldură, treptele 1, 2, sau 3 ale
Indicaţie preparatorului instantaneu de apă caldă menajeră. Imediat ce a fost
De regulă, cota de curent consumat de preparatorul instantaneu de atinsă temperatura maximă pe turul circuitului secundar, automatiza-
apă agent termic nu este calculat cu tarife speciale. rea pompei de căldură opreşte preparatorul instantaneu de apă caldă
menajeră.
Dimensionarea la configuraţia tipică a instalaţiei: Parametrul „treaptă la întreruperea alimentării electrice de către
■ Puterea calorică a pompei de căldură se dimensionează la cca. 70 ELECTRICA“ limitează treapta de putere a preparatorului instantaneu
până la 85 % din necesarul max. de putere de încălzire a clădirii, în de apă caldă menajeră pe durata întreruperii alimentării electrice de
temeiul EN 12831. către ELECTRICA.
■ Cota de lucru a pompei de căldură din timpul de lucru anual este de Automatizarea pompei de căldură opreşte preparatorul instantaneu de
cca. 95 %. apă caldă menajeră pentru câteva secunde chiar înaintea pornirii com-
■ Perioadele de blocare nu trebuie luate în considerare. presorului, pentru a putea limita întreaga putere electrică absorbită. În
continuare, fiecare treaptă este pornită succesiv la un interval de
Indicaţie 10 s.
Dimensionarea mai redusă a pompei de căldură comparativ cu modul În cazul în care, cu preparatorul instantaneu de apă caldă menajeră
de funcţionare monovalent, are drept consecinţă o creştere a timpului pornit, diferenţa dintre temperatura pe tur şi pe retur în circuitul secun-
de funcţionare. Pentru a-l compensa, trebuie crescută sursa de dar nu va creşte cu min. 1 K într-un interval de 24 h, atunci automati-
căldură la pompele de căldură sol/apă. zarea pompei de căldură indică un mesaj de avarie.
În cazul unei instalaţii cu sondă geotermală, valoarea de referinţă pen-
tru energia anuală de extracţie nu va depăşi 100 kWh/m ∙ a.

Preparator instantaneu de agent termic


În turul circuitului primar se poate integra un preparator instantaneu
11 de apă caldă menajeră ca şi sursă de căldură suplimentară. Prepara-
torul instantaneu de apă caldă menajeră este montat în aparat şi este
conectat şi asigurat prin intermediul unei racordări separate la reţea.

Regim de funcţionare bivalent


Generator extern de căldură Generatorul de căldură extern poate fi deblocat în mod suplimentar
Automatizarea pompei de căldură permite funcţionarea bivalentă a pentru prepararea de apă caldă menajeră.
pompei de căldură cu un generator de căldură extern, de ex. cazan pe
combustibil lichid. Indicaţie
Generatorul de căldură extern este conectat hidraulic astfel, încât Automatizarea pompei de căldură nu are funcţii de siguranţă pentru
pompa de căldură să poată fi utilizată şi pentru ridicarea temperaturii generatorul de căldură extern. Pentru a putea evita temperaturile prea
pe retur a cazanului. Separarea circuitelor se realizează cu ajutorul ridicate pe turul şi returul pompei de căldură la o funcţionare defec-
unui preselector hidraulic sau cu ajutorul unui acumulator tampon de tuoasă, trebuie prevăzute termostate de siguranţă pentru decuplarea
agent termic. generatorului de căldură extern (prag de conectare 70 °C).
Pentru a realiza funcţionarea optimă a pompei de căldură, este nece-
sară conectarea generatorului de căldură extern printr-o vană de
amestec în turul circuitului primar. O reacţie rapidă este atinsă prin
comanda directă a acestei vane de amestec prin automatizarea pom-
pei de căldură.
Dacă temperatura exterioară (valoarea medie pe termen lung) se află
sub temperatură de bivalenţă, atunci automatizarea pompei de
căldură porneşte generatorul de căldură extern. În cazul unei solicitări
de căldură direct de la consumatori (de ex. în cazul protecţiei la îngheţ
sau al unei defectări a pompei de căldură), generatorul de căldură
extern porneşte şi la o valoare peste temperatura de bivalenţă.

Supliment pentru prepararea a.c.m. în regim de funcţionare monovalent


Indicaţie Pentru casele obişnuite se porneşte de la un necesar maxim de apă
În regim de funcţionare bivalent a pompei de căldură, sarcina încălzire caldă de cca 50 litri de persoană şi pe zi cu o temperatură de circa
la dispoziţie este de obicei atât de ridicată încât nu trebuie avut în 45 ºC.
vedere acest supliment. ■ Aceasta corespunde unei puteri termice suplimentare de aproxima-
tiv 0,25 kW pe persoană la un timp de încălzire de 8 h.
■ Această putere se ia în considerare, când suma sarcinii termice
suplimentare este mai mare de 20 % din sarcina de căldură calculată
conform EN 12831.
5835 541 RO

148 VIESMANN VITOCAL


Indicaţii de proiectare (continuare)

Necesarul de apă caldă la o tem- Căldură utilă specifică Supliment de sarcină termică
peratură a.c.m. 45 °C recomandat pentru prepararea
de apă caldă menajeră*5
în l/d şi persoană în Wh/d şi persoană în kW/persoană
Necesar redus 15 până la 30 600 până la 1200 0,08 până la 0,15
Necesar normal*6 30 până la 60 1200 până la 2400 0,15 până la 0,30

sau
Temperatură de referinţă 45 °C Căldură utilă specifică Supliment de sarcină termică
recomandat pentru prepararea
de apă caldă menajeră*5
în l/d şi persoană în Wh/d şi persoană în kW/persoană
Locuinţă cu etaj 30 cca. 1200 cca. 0,150
(Plata se face în funcţie de con-
sum)
Locuinţă cu etaj 45 cca. 1800 cca. 0,225
(Plata se face pauşal)
Casă unifamilială*6 50 cca. 2000 cca. 0,250
(necesar mediu)

Supliment pentru funcţionare redusă


Deoarece automatizarea pompei de căldură dispune de un limitator Ambele funcţii trebuie activate în automatizare. În cazul în care se
de temperatură pentru funcţionarea redusă, se poate renunţa la supli- renunţă la suplimentele menţionate datorită funcţiilor de reglare acti-
mentul pentru funcţionare redusă conform EN 12831. vate, acest lucru trebuie trecut în procesul verbal la predarea instalaţiei
Prin optimizarea pornirii automatizării pompei de căldură, se poate operatorului instalaţiei.
renunţa şi la suplimentul pentru încălzire din regimul de funcţionare Dacă sunt luate în considerare suplimentele în ciuda opţiunilor de
redusă. reglare menţionate, acestea trebuie calculate conform EN 12831.
11
11.8 Surse de căldură pentru pompele de căldură sol/apă
Protecţie la îngheţ
Pentru funcţionarea fără perturbaţii a pompei de căldură, în circuitul Indicaţie
primar trebuie introduşi agenţi de protecţie la îngheţ pe bază de glicol. La alegerea agentului de protecţie la îngheţ este obligatorie respec-
Aceştia trebuie să asigure o protecţie la îngheţ de până la min. tarea prescripţiilor autorităţii care a dat avizul de utilizare.
-15 °C şi să conţină inhibitori adecvaţi pentru protecţia contra coroziu-
nii. Amestecurile gata preparate asigură o distribuire uniformă a con- În cazul în care autoritatea respectivă nu permite utilizarea inhibitorilor
centraţiei. pentru protecţia contra coroziunii, pentru protecţia împotriva îngheţului
Pentru circuitul primar recomandăm agentul termic Viessmann „Tyfo- se pot lua următoarele măsuri:
cor“ pe bază de etilenglicol (amestec gata preparat, pentru temperaturi ■ folosirea unui separator schimbător de căldură suplimentar (sau a
până la -15 °C, verde deschis). unui circuit de puţuri în cazul pompelor de căldură apă/apă).
■ lungirea sondei şi umplerea cu apă.

Colector geotermal
Proprietăţile termice ale stratului de sol superior, cum ar puterea volu- ²K este diferenţa dintre puterea termică a pompei de căldură (²WP) şi
metrică de căldură şi conductibilitatea termică, depind foarte mult de puterea absorbită (PWP).
compoziţia şi de proprietăţile solului.
Pe scurt, capacitatea de acumulare şi conductibilitatea termică sunt Distribuitor şi colector
cu atât mai mari, cu cât solul este mai umed şi concentraţia compo- Distribuitoarele şi colectoarele trebuie amplasate în aşa fel, încât să
nentelor minerale (cuarţ sau feldspat) este mai ridicată cu cât porozi- fie accesibile pentru reviziile ulterioare, de ex. în şahturi proprii pentru
tatea este mai redusă. distribuitor, în exteriorul casei sau în luminatorul ferestrei de la subsolul
Puterile de extracţie specifice qE pentru sol se situează între circa 10 casei.
şi 35 W/m2. Fiecare circuit trebuie să poată fi blocat separat pe tur şi retur, pentru
umplerea şi aerisirea colectorului.
Sol nisipos uscat qE = 10–15 W/m2
Sol nisipos umed qE = 15–20 W/m2
Sol argilos uscat qE = 20–25 W/m2
Sol argilos umed qE = 25–30 W/m2
Sol cu apă freatică qE = 30–35 W/m2

Din aceste date se poate determina suprafaţa necesară de sol în func-


ţie de sarcina termică a casei şi de puterea de răcire ²K a pompei de
5835 541 RO

căldură.
²K=²WP– PWP
*5 La o perioadă de încălzire a boilerului pentru preparare de apă caldă menajeră de 8 h.
*6 În cazul în care necesarul de apă caldă efectiv depăşeşte valorile menţionate, trebuie să se aleagă un supliment de putere mai ridicat.

VITOCAL VIESMANN 149


Indicaţii de proiectare (continuare)

C Fundaţie
A D Drenaj

1,2 - 1,5 m
E Etanşare
B F Tub de căptuşire
1.500 mm
G Pietriş
C H PE 32 × 3,0 (2,9)
K Sol
D
F E F
Toate conductele montate, fitingurile ş.a.m.d. trebuie realizate din
materiale rezistente la coroziune. Conductele de tur şi retur transportă
agent termic primar rece (temperatură agent primar < temperatura din
G subsol). Pentru a evita formarea condensului si apariţia coroziunii,
H conductele din casă şi cele care traversează zidurile (şi în interiorul
construcţiilor murale), trebuie termoizolate antidifuziv. Alternativ, pen-
tru evacuarea condensului se poate instala un jgheab. Pentru umple-
Exemplu de model pentru un şaht colector rea instalaţiei se asigură un amestec gata preparat de agent termic
primar.
Pentru ca şi în timpul precipitaţiilor puternice să se evite pătrunderea
A Capac de vizitare 7 600 mm apei, conductele trebuie montate cu o uşoară înclinaţie către exteriorul
B Dale de beton clădirii. Un drenaj amplasat în faţă face posibilă evacuarea apei de
C Turul circuitului primar ploaie.
D Returul circuitului primar Dacă se impun măsuri speciale de protecţie împotriva apei sub pre-
E Distribuitor de agent termic primar siune, este necesară montarea unor piese omologate de trecere prin
F Tuburi colectoare perete (de ex. de la firma Doyma).
G Balast
H Drenaj Dimensionare estimativă
Baza de dimensionare este puterea de răcire ²K a pompei de căldură
la punctul de lucru B0/W35.
Suprafaţa necesară FE=²K/³E (putere medie de extracţie în funcţie de
11 sol).

Numărul necesar de circuite de tuburi de 100 m lungime în funcţie de


2° FE şi de dimensiunea tuburilor:
■ Cu PE 20 × 2,0:
circuite de tuburi de 100 m lungime = FE· 3/100
■ Cu PE 25 × 2,3:
circuite de tuburi de 100 m lungime = FE· 2/100
■ Cu PE 32 × 3,0 (2,9):
circuite de tuburi de 100 m lungime = FE· 1,5/100

Dimensionarea exactă se realizează în funcţie de proprietăţile solului


şi se poate efectua numai la faţa locului.

Exemplu de model pentru o trecere prin perete

A Spre pompa de căldură


B Clădire

Distribuitor necesar de sol şi circuite de tuburi la ³E= 25 W/m2

Distanţe de pozare admise la 100 m lungime:


PE 20 × 2,0 cca 0,33 m (3 m liniari tub/m2)
PE 25 × 2,3 cca 0,50 m (2 m liniari tub/m2)
PE 32 × 2,9 cca 0,70 m (2 m liniari tub/m1)
5835 541 RO

150 VIESMANN VITOCAL


Indicaţii de proiectare (continuare)

Dimensionare estimativă pentru 100 m lungime


Vitocal ²K FE PE 20 × 2,0 PE 25 × 2,3 PE 32 × 2,9
(rotunjit) Circuite de Distribuitor de Circuite de Distribuitor de Circuite de Distribuitor de
tuburi agent termic tuburi agent termic pri- tuburi agent termic pri-
primar mar mar
kW m2 Nr. com. Nr. com. Nr. com.
200-G
BWC 201.A06 4,5 180 5 1 x 7143 762 4 1 x 7182 043 3 1 x 7373 329
BWC 201.A08 6,1 244 7 1 x 7143 762 5 1 x 7373 331 4 1 x 7143 763
1 x 7373 332
BWC 201.A10 7,7 308 9 1 x 7143 762 6 2 x 7373 331 5 1 x 7373 329
1 x 7373 330
BWC 201.A13 10,4 416 12 2 x 7143 762 8 2 x 7182 043 6 2 x 7373 329
BWC 201.A17 13,7 548 16 2 x 7143 762 11 2 x 7182 043 8 2 x 7143 763
1 x 7373 331
300-G 1 treaptă
BW, BWC 301.A06 4,7 188 6 1 x 7143 762 4 1 x 7182 043 3 1 x 7373 329
BW, BWC 301.A08 6,3 252 8 1 x 7143 762 5 1 x 7373 331 4 1 x 7143 763
1 x 7373 332
BW, BWC 301.A10 8,1 324 10 1 x 7143 762 6 2 x 7373 331 5 1 x 7373 329
1 x 7373 330
BW, BWC 301.A13 10,6 424 13 2 x 7143 762 8 2 x 7182 043 6 2 x 7373 329
BW, BWC 301.A17 13,8 552 17 2 x 7143 762 11 2 x 7182 043 8 2 x 7143 763
1 x 7373 331
BW 301.A21 17 700 21 3 x 7143 762 14 2 x 7182 043 12 4 x 7373 329
2 x 7373 331
BW 301.A29 23,3 940 28 4 x 7143 762 19 pusă la dispoziţie 14 1 x 7143 763
de instalator 2 x 7373 329
BW 301.A45 34,2 1370 41 pusă la dispozi- 27 pusă la dispoziţie 21 pusă la dispoziţie 11
ţie de instalator de instalator de instalator
300-G 2 trepte
BW+BWS 301.A06 9,4 376 11 2 x 7143 762 8 2 x 7182 043 6 2 x 7373 329
BW+BWS 301.A08 12,6 504 15 2 x 7143 762 10 2 x 7182 043 8 2 x 7143 763
1 x 7373 332
BW+BWS 301.A10 16,2 648 19 2 x 7143 762 13 2 x 7182 043 10 2 x 7373 329
3 x 7373 331 2 x 7373 330
BW+BWS 301.A13 21,2 848 25 3 x 7143 762 17 3 x 7182 043 13 1 x 7143 763
1 x 7373 331 3 x 7373 329
1 x 7373 332
BW+BWS 301.A17 27,6 1104 33 4 x 7143 762 22 4 x 7182 043 17 3 x 7143 763
2 x 7373 331 1 x 7373 329
1 x 7373 330
BW+BWS 301.A21 34 1360 41 pusă la dispozi- 27 pusă la dispoziţie 20 pusă la dispoziţie
ţie de instalator de instalator de instalator
BW+BWS 301.A29 46,6 1870 56 pusă la dispozi- 37 pusă la dispoziţie 28 pusă la dispoziţie
ţie de instalator de instalator de instalator
BW+BWS 301.A45 68,4 2740 82 pusă la dispozi- 55 pusă la dispoziţie 41 pusă la dispoziţie
ţie de instalator de instalator de instalator
350-G 1 treaptă
BW, BWC 351.A07 5,9 240 8 1 x 7143 762 5 1 x 7373 331 4 1 x 7143 763
1 x 7373 332
BW 351.A18 14,8 600 18 2 x 7143 762 12 4 x 7373 331 9 1 x 7143 763
1 x 7373 329
1 x 7373 330
350-G 2 trepte
BW+BWS 351.A07 11,8 480 15 2 x 7143 762 10 2 x 7182 043 7 1 x 7143 763
1 x 7373 332 1 x 7373 329
BW+BWS 351.A18 29,6 1200 36 4 x 7143 762 24 6 x 7182 043 18 pusă la dispoziţie
de instalator
222-G
BWT, BWT-M 4,6 200 6 1 x 7143 762 4 1 x 7182 043 3 1 x 7373 329
221.A06
BWT, BWT-M 6 250 8 1 x 7143 762 5 1 x 7373 331 4 1 x 7143 763
221.A08 1 x 7373 332
BWT, BWT-M 7,8 330 10 1 x 7143 762 7 2 x 7373 331 5 1 x 7373 329
5835 541 RO

221.A10 1 x 7373 330

VITOCAL VIESMANN 151


Indicaţii de proiectare (continuare)

Vitocal ²K FE PE 20 × 2,0 PE 25 × 2,3 PE 32 × 2,9


(rotunjit) Circuite de Distribuitor de Circuite de Distribuitor de Circuite de Distribuitor de
tuburi agent termic tuburi agent termic pri- tuburi agent termic pri-
primar mar mar
kW m2 Nr. com. Nr. com. Nr. com.
242-G
BWT, BWT-M 4,6 200 6 1 x 7143 762 4 1 x 7182 043 3 1 x 7373 329
241.A06
BWT, BWT-M 6 250 8 1 x 7143 762 5 1 x 7373 331 4 1 x 7143 763
241.A08 1 x 7373 332
BWT, BWT-M 7,8 330 10 1 x 7143 762 7 2 x 7373 331 5 1 x 7373 329
241.A10 1 x 7373 330
333-G
BWT, BWT-NC 4,7 200 6 1 x 7143 762 4 1 x 7182 043 3 1 x 7373 329
331.A06
BWT, BWT-NC 6,3 250 8 1 x 7143 762 5 1 x 7373 331 4 1 x 7143 763
331.A08 1 x 7373 332
BWT, BWT-NC 8,3 330 10 1 x 7143 762 7 2 x 7373 331 5 1 x 7373 329
331.A10 1 x 7373 330
343-G
BWT 341.A06 4,7 200 6 1 x 7143 762 4 1 x 7182 043 3 1 x 7373 329
BWT 341.A08 6,3 250 8 1 x 7143 762 5 1 x 7373 331 4 1 x 7143 763
1 x 7373 332
BWT 341.A10 8,3 330 10 1 x 7143 762 7 2 x 7373 331 5 1 x 7373 329
1 x 7373 330

Indicaţie
La un tur sau retur pot fi conectate max. 4 distribuitoare de sol. Dacă
11 sunt necesare mai mult de 4 distribuitoare de sol, sunt necesare mai
multe circuite de sonde geotermale. Proiectarea şi dimensionarea dis-
tribuitoarelor solare şi a circuitelor cu sondă geotermală trebuie efec-
tuată de către o firmă de specialitate (de. ex. Viessmann Geothermie,
birou de proiectare).

Exemple de calcul pentru dimensionarea sursei de căldură

Alegerea pompei de căldură

Sarcină termică clădire (sarcină termică netă): 4,8 kW


Adaos pentru prepararea de apă caldă menajeră pen-
tru 0,75 kW (vezi cap. „Supliment pentru prepararea a.c.m.“: 0,75 kW < 20 % din sarcina
Familie de 3 persoane termică a clădirii)
3 × 2 h/d (sunt luate în consideraţie numai 4 h, vezi cap. „Regimul de funcţionare
Perioade de întrerupere monovalent“)
Necesarul total de căldură al clădirii 5,76 kW
Temperatura sistemului (la temp. min. exterioară de –
14 °C) 45/40 °C
Punct de lucru al pompei de căldură B0/W35

pompa de căldură cu puterea de încălzire de 5,9 kW (inclusiv supli-


ment de putere pentru perioadele de întrerupere, fără preparare de
apă caldă menajeră), putere de răcire ²K= 4,7 kW corespunde puterii
necesare.

Dimensionarea colectorului geotermal


Puterea medie de extracţie specifică ³E= 25 W/m2
²K = 4,7 kW
FE=²K/³E = 4700 W/25 W/m2 = 188 m2
Numărul X de circuite necesare de tuburi (tub PE 25 × 2,3) de câte
100 m lungime rezultă din:
X = FE· 2/100 = 200 m2· 2 m/m2/100 m = 4
Se alege: 4 circuite de tuburi de câte 100 m lungime (Ø 25 mm × 2,3 mm mit 0,327 l/m)
5835 541 RO

152 VIESMANN VITOCAL


Indicaţii de proiectare (continuare)

Cantitate necesară de agent termic (VR)


Se va lua în considerare volumul colectorului geotermal inclusiv al
conductei, plus volumul armăturilor şi al pompei de căldură.
Corespunzător numărului de circuite de tuburi se vor prevedea distri-
buitoare.
Datorită puterii de răcire reduse şi lungimii de legătură o conductă din
PE 25 × 2,3 este suficientă.
Conductă de alimentare: 10 m (2 × 5 m) cu PE 32 × 3,0 (2,9)

VR = Număr de circuite de tuburi × 100 m × volumul conductei + lungimea conductei de alimentare × volumul conductei
= 4 × 100 m × 0,327 litri/m + 10 m × 0,531 litri/m = 130,8 litri + 5,31 litri = 136 litri
Se alege: 200 litri (inclusiv agentul termic în armături şi a pompei de căldură)

Pierdere de presiune a colectorului geotermal

Debit volumetric pompe de căldură de 5,9 kW: 860 l/h


Debit volumetric pro circuit de tuburi = (860 litri/h)/(4 circuite de câte 100 m) = 215 l/h pro circuit de tuburi
Δp= Valoare R × lungime tub

Valoare R (valoarea rezistenţei) pentru PE 25 × 2,3 şi 32 × 3,0 (2,9)


(vezi tabelele „Pierderea de presiune“ pentru conducte):
■ La 215 l/h ≈ 59 Pa/m
■ La 860 l/h = 176 Pa/m

Δpcircuit de tuburi = 59 Pa/m × 100 m = 5900 Pa


Δpconductă admisie = 176 Pa/m × 10 m = 1760 Pa
Δpadmis = 66000Pa = 660 mbar (înălţime de pompare disponibilă la debit minim)
Δp = Δpcircuit de tuburi+Δpconductă de alimentare = 5900 Pa + 1760 Pa = 7670 Pa ≈ 77 mbar
11
Rezultat:
Întrucât Δp = Δpcircuit de tuburi+Δpconductă de alimentare nu depăşeşte valoarea
pentruΔpadmis, colectorul geotermal proiectat poate fi exploatat cu o
pompă de căldură cu o putere termică nominală de 5,9 kW.

Sondă geotermală
■ Până la o adâncime de 50 m: min. 5 m
■ Până la o adâncime de 100 m: min. 6 m
RL În cazul unor asemenea instalaţii, trebuie informată la timp Regia de
apă despre realizarea unui asemenea proiect de construcţie.
VL Sondele geotermale se montează, în funcţie de model, cu utilaje de
foraj sau cu utilaje de înfigere prin batere. Pentru aceste tipuri de
instalaţii este necesară o aprobare de la organele competente.
Mai multe informaţii oferă producătorii sondelor geotermale (vezi
„Adresele producătorilor“ în anexă).
Vă recomandăm să realizaţi dimensionarea completă în funcţie de
condiţiile regionale şi lucrările de foraj prin Viessmann Deutschland
GmbH, departamentul Geotermie.

Puteri posibile de extracţie specifice qE pentru sonde cu tub


dublu cu profil U (conform VDI 4640, pagina 2)
Suprafaţă de amplasare Putere de extrac-
ţie
specifică qE în W/
m
Valori generale de referinţă
Suprafaţă de amplasare de calitate redusă 20
RL Returul circuitului primar (sediment uscat)
VL Turul circuitului primar (λ < 1,5 W/(m · K))
A Suspensie de ciment cu bentonit Suprafaţă de amplasare normală, din piatră 50
B Capac de protecţie dură şi
sediment saturat cu apă
Pentru suprafeţe de pământ mici şi pentru modernizarea clădirilor mai (1,5 ≤ λ ≤ 3,0 W/(m · K))
vechi, sondele geotermale reprezintă o alternativă la colectorul geo- Piatră dură cu conductibilitate termică ridicată 70
termal. În continuare va fi analizată sonda cu tub dublu cu profil U. (λ > 3,0 W/(m · K))
5835 541 RO

O altă variantă o reprezintă buclele cu tub dublu cu profil U din material Bucăţi de piatră dispuse separat
plastic introduse în puţ. Toate golurile dintre tuburi şi sol se vor umple Pietriş, nisip (uscat) < 20
cu un bun material termoconductor (bentonit). Pietriş, nisip (permeabil) 55-65
Vă recomandăm următoarea distanţă între 2 sonde geotermale: Argilă, lut (umed) 30-40

VITOCAL VIESMANN 153


Indicaţii de proiectare (continuare)

Suprafaţă de amplasare Putere de extrac- Dimensionarea exactă se realizează în funcţie de proprietăţile solului
ţie şi de straturile de sol permeabile şi se poate efectua numai la faţa
specifică qE în W/ locului de către firma de forare.
m
Piatră de var (masivă) 45-60 Indicaţie
Gresie 55-65 Reducerea numărului de foraje în favoarea adâncimii sondei creşte
Magmatite acide (de ex. granit) 55-70 puterea necesară a pompei, precum şi pierderea de presiune care
Magmatite bazice (de ex. bazalt) 35-55 trebuie rezolvată.
Gnais 60-70
Indicaţie privind regimul de funcţionare bivalent-paralel şi
Dimensionare estimativă monoenergetic
Baza de dimensionare este puterea de răcire ²K a pompei de căldură În regimul bivalent-paralel şi monoenergetic se va ţine cont de sarcina
suplimentară la care este supusă sursa de căldură (vezi „Dimensio-
la punctul de lucru B0/W35.
narea“). Ca valoare orientativă, la instalaţiile cu sondă geotermală,
Lungimea necesară a sondelor l =²K/³E (³E=putere de extracţie medie
puterea anuală de extracţie nu va depăşi limita de 100 kWh/m ∙ a .
în funcţie de sol).

Sonde geotermale şi distribuitoare de sol la ³E = 50 W/m

Dimensionare estimativă a sondei geotermale conform VDI 4640 pentru 2000 de ore de funcţionare
Vitocal ²K PE 32 × 2,9
Lungime totală a con- Sonde de sol Distribuitor de agent termic
ductei primar
kW m Lungime în m Nr. com.
200-G
BWC 201.A06 4,5 90 1 x 90 1 x 7373 329
BWC 201.A08 6,1 122 1 x 122 sau 2 x 66 1 x 7143 763
BWC 201.A10 7,7 154 1 x 77 1 x 7373 329
1 x 7373 330
11 BWC 201.A13 10,4 208 2 x 104 sau 3 x 70 2 x 7373 329
BWC 201.A17 13,7 274 3 x 92 2 x 7143 763
300-G 1 treaptă
BW, BWC 301.A06 4,7 94 1 x 94 1 x 7373 329
BW, BWC 301.A08 6,3 126 1 x 126 sau 2 x 65 1 x 7143 763
BW, BWC 301.A10 8,1 162 2 x 81 1 x 7373 329
1 x 7373 330
BW, BWC 301.A13 10,6 212 2 x 106 sau 3 x 71 2 x 7373 329
BW, BWC 301.A17 13,8 276 3 x 92 2 x 7143 763
BW 301.A21 17 340 3 x 114 sau 4 x 85 4 x 7373 329
BW 301.A29 23,3 466 5 x 94 1 x 7143 763
2 x 7373 329
BW 301.A45 34,2 684 7 x 98 pusă la dispoziţie de instalator
300-G 2 trepte
BW+BWS 301.A06 9,4 188 2 x 94 2 x 7373 329
BW+BWS 301.A08 12,6 252 3 x 84 2 x 7143 763
BW+BWS 301.A10 16,2 324 4 x 81 2 x 7373 329
2 x 7373 330
BW+BWS 301.A13 21,2 424 5 x 85 1 x 7143 763
3 x 7373 329
BW+BWS 301.A17 27,6 552 6 x 92 3 x 7143 763
1 x 7373 329
1 x 7373 330
BW+BWS 301.A21 34 680 7 x 98 pusă la dispoziţie de instalator
BW+BWS 301.A29 46,6 932 10 x 94 pusă la dispoziţie de instalator
350-G 1 treaptă
BW, BWC 351.A07 5,9 118 1 x 118 sau 2 x 59 1 x 7143 763
BW 351.A18 14,8 296 3x 100 1 x 7143 763
1 x 7373 329
1 x 7373 330
350-G 2 trepte
BW+BWS 351.A07 11,8 236 3 x 80 1 x 7143 763
1 x 7373 329
BW+BWS 351.A18 29,6 592 6 x 100 pusă la dispoziţie de instalator
222-G
BWT, BWT-M 221.A06 4,6 92 1 x 92 1 x 7373 329
5835 541 RO

BWT, BWT-M 221.A08 6 120 1 x 120 sau 2 x 60 1 x 7143 763


BWT, BWT-M 221.A10 7,8 156 2 x 80 1 x 7373 329
1 x 7373 330

154 VIESMANN VITOCAL


Indicaţii de proiectare (continuare)

Vitocal ²K PE 32 × 2,9
Lungime totală a con- Sonde de sol Distribuitor de agent termic
ductei primar
kW m Lungime în m Nr. com.
242-G
BWT, BWT-M 241.A06 4,6 92 1 x 92 1 x 7373 329
BWT, BWT-M 241.A08 6 120 1 x 120 sau 2 x 60 1 x 7143 763
BWT, BWT-M 241.A10 7,8 156 2 x 80 1 x 7373 329
1 x 7373 330
333-G
BWT, BWT-NC 331.A06 4,7 94 1 x 94 1 x 7373 329
BWT, BWT-NC 331.A08 6,3 126 1 x 126 sau 2 x 65 1 x 7143 763
BWT, BWT-NC 331.A10 8,3 166 2 x 85 1 x 7373 329
1 x 7373 330
343-G
BWT 341.A06 4,7 94 1 x 94 1 x 7373 329
BWT 341.A08 6,3 126 1 x 126 sau 2 x 65 1 x 7143 763
BWT 341.A10 8,3 166 2 x 85 1 x 7373 329
1 x 7373 330

Distribuitor de sol pentru pompă de căldură cu 2 trepte (BW


+BWS)
Proiectarea şi dimensionarea distribuitoarelor solare pentru sonde
geotermale trebuie efectuată de către o firmă de specialitate (de ex.
Viessmann Geothermie, birou de proiectare).

Exemple de calcul pentru dimensionarea sursei de căldură

Alegerea pompei de căldură 11


Sarcină termică clădire (sarcină termică netă): 4,8 kW
Adaos pentru prepararea de apă caldă menajeră pen-
tru 0,75 kW (vezi cap. „Supliment pentru prepararea a.c.m.“: 0,75 kW < 20 % din sarcina
Familie de 3 persoane termică a clădirii)
3 × 2 h/d (sunt luate în consideraţie numai 4 h, vezi cap. „Regimul de funcţionare
Perioade de întrerupere monovalent“)
Necesarul total de căldură al clădirii 5,76 kW
Temperatura sistemului (la temp. min. exterioară de –
14 °C) 45/40 °C
Punct de lucru al pompei de căldură B0/W35

pompa de căldură cu puterea de încălzire de 5,9 kW (inclusiv supli-


ment de putere pentru perioadele de întrerupere, fără preparare de
apă caldă menajeră), putere de răcire ²K= 4,7 kW corespunde puterii
necesare.

Dimensionarea sondei geotermale ca tub dublu cu profil U


Putere medie de extracţie ³E = 50 W/m pe lungime de sondă
²K = 4,7 kW
Lungime sondă L =²K/³E = 4700 W/50 W/m = 94 m ≈ 100 m
Tubul ales pentru sondă: PE 32 × 3,0 (2,9) cu 0,531 l/m

Cantitate necesară de agent termic (VR)


Se va lua în considerare volumul sondei geotermale inclusiv al con-
ductei, plus volumul armăturilor şi al pompei de căldură.
În cazul numărului de sonde > 1 se vor prevedea distribuitori. Con-
ducta de alimentare trebuie să fie dimensionată la o valoare mai mare
decât circuitul de tuburi, noi recomandăm PE 32 până la PE 63.
■ Sondă geotermală ca tub dublu cu profil U
■ Conductă de alimentare: 10 m (2 × 5 m) cu PE 32 × 3,0 (2,9)

VR = 2 × Lungime sondă L × 2 × Volum conductă + Lungime conductă de alimentare × Volum conductă


= 2 × 100 m × 2 × 0,531 l/m + 10 m × 0,531 l/m = 217,7 l
Se alege: 220 litri (inclusiv agentul termic în armături şi a pompei de căldură)
5835 541 RO

Pierdere de presiune la sonda geotermală


Agent termic: Tyfocor
Debit volumetric pompe de căldură de 5,9 kW: 860 l/h
Debit volumetric pro conductă cu profil U: 860 l/h : 2 = 430 l/h

VITOCAL VIESMANN 155


Indicaţii de proiectare (continuare)

Δp= Valoare R × lungime tub

Valoare R (valoarea rezistenţei) pentru PE 32 × 3,0 (2,9)(vezi tabelele


„Pierderea de presiune“ pentru conducte):
■ La 430 l/h ≈ 44 Pa/m
■ La 860 l/h = 176 Pa/m

Δpsondă cu tub dublu cu profil U = 44 Pa/m × 2 × 100 m = 8800 Pa


Δpconductă admisie = 176 Pa/m × 10 m = 1760 Pa
Δpadmisibil = 66000 Pa = 660 mbar (rezistenţă ext. la curgere max., pe circuitul primar)
Δpsondă cu tub dublu cu profil în U+Δpconductă de admisie = 8800 Pa + 1760 Pa = 10560 Pa ≈ 106 mbar

Rezultat:
Întrucât Δp = Δpsondă cu tub dublu U+Δpconductă de alimentare nu depăşeşte
valoarea pentru Δppermis, sonda geotermală proiectată poate fi exploa-
tată cu o pompă de căldură cu o putere termică nominală 5,9 kW.

Vas de expansiune pentru circuitul primar


Pentru o lungime a conductei de alimentare de până la 20 m şi o La lungimi mai mari este necesar un calcul detaliat.
dimensionare de până la PE 40, este suficient un vas de expansiune
cu capacitate de 25 l.

VA = Volumul total al instalaţiei (agent termic primar), în litri


VN = Volumul nominal al vasului de expansiune, în litri
VZ = Creşterea volumului în cazul încălzirii instalaţiei, în litri
= VA · β
11 β = Coeficient de dilataţie (β pentru Tyfocor = 0,01)
VV = Cameră de siguranţă (agent termic Tyfocor), în litri
= VA × (obturator hidraulic: 0,005), cel puţin 3 litri (conform DIN 4807)
pe = Suprapresiune finală admisă, în bar
= psi – 0,1 · psi = 0,9 · psi
psi = presiunea de purjare a supapei de siguranţă = 3 bar
VN = VZ + VV
· (Pe + 1)
Pe – P st

pst = presiunea preliminară a azotului = 1,5 bar

Capacitatea vasului de expansiune pentru colector geotermal


VA = capacitatea colectorului geotermal inclusiv conducta de alimentare + capacitatea pompei de căldură = 130 l
VZ= VA·β = 130 l × 0,01 = 1,3 l
VV= VA× 0,005 = 130 l × 0,005 = 0,65 l → capacitate aleasă 3 l

1,3 litri + 3,0 litri


VN = · (2,7 bar + 1) = 13,25 litri
2,7 bar – 1,5 bar

Capacitatea vasului de expansiune pentru sondă geotermală


VA = capacitatea colectorului geotermal inclusiv conducta de alimentare + capacitatea pompei de căldură = 220 l
VZ= VA·β = 220 l × 0,01 = 2,2 l
VV= VA× 0,005 = 220 l × 0,005 = 1,1 l → capacitate aleasă 3 l

2,2 litri + 3,0 litri


VN = · (2,5 bar + 1) = 15,17 litri
2,7 bar – 1,5 bar

Conducte circuit primar


Pierderi de presiune pentru conducte PE, PN 10 cu Tyfocor gri curgere laminară
albă curgere turbulentă
Valoare R (valoarea rezistenţei):
■ Valoare R = pierdere de presiune/m conductă
■ Valorile R indicate sunt valabile pentru agentul termic Tyfocor:
5835 541 RO

– Viscozitate cinematică = 4,0 mm2/s


– Densitate = 1050 kg/m3

156 VIESMANN VITOCAL


Indicaţii de proiectare (continuare)

Debit volume- Valori R în Pa/m pentru conducta PE Debit volume- Valori R în Pa/m pentru conducta PE
tric în litri/h 20 × 2,0 mm 25 × 2,3 mm 32 × 2,9 mm tric în litri/h 20 × 2,0 mm 25 × 2,3 mm 32 × 2,9 mm
100 77,4 27,5 –
120 92,9 32,9 – 1680 – – 567,0
140 108,4 38,4 – 1720 – – 590,9
160 123,9 43,9 – 1760 – – 615,1
180 139,4 49,4 – 1800 – – 639,8
200 154,9 54,9 – 1840 – – 664,9
220 170,3 60,4 – 1880 – – 690,4
240 185,8 65,9 – 1920 – – 716,3
260 201,3 71,4 – 1960 – – 742,6
280 216,8 76,9 – 2000 – – 769,3
300 232,3 82,3 31,2 2040 – – 796,4
320 247,8 87,8 33,3 2080 – – 824,0
340 263,3 93,3 35,4 2120 – – 851,9
360 278,7 98,8 37,5 2160 – – 880,2
380 294,2 104,3 39,5 2200 – – 909,0
400 309,7 109,8 41,6 2240 – – 938,1
420 325,2 115,3 43,7 2280 – – 967,6
440 554,6 120,8 45,8 2320 – – 997,5
460 599,5 126,3 47,9 2360 – – 1027,8
480 645,8 131,7 49,9 2400 – – 1058,5
500 693,7 137,2 52,0 2440 – – 1089,5
520 742,9 142,7 54,1
2480 – – 1121,0
540 793,7 246,3 56,2
2520 – – 1152,8
560 845,8 262,4 58,3
2560 – – 1185,0
580 899,4 279,1 60,3
2600 – – 1217,6
600 – 296,1 62,4
2640 – – 1250,6
620 – 313,6 64,5
2680 – – 1283,9 11
640 – 331,5 66,6
2720 – – 1317,6
660 – 349,9 68,7
2760 – – 1351,7
680 – 368,6 70,7
2800 – – 1386,2
700 – 387,8 122,5
2840 – – 1421,1
720 – 407,4 128,7
2880 – – 1456,3
740 – 427,4 135,0
2920 – – 1491,8
760 – 468,7 141,5
2960 – – 1527,8
780 – 489,9 148,1
3000 – – 1564,1
800 – 511,5 154,8
820 – 533,5 161,6
Debit volume- Valori R în Pa/m pentru conducta PE
840 – 566,0 168,6
tric în litri/h 40 × 3,7 mm 50 × 4,6 mm 63 × 5,8 mm
860 – 578,8 175,7
1500 165,8 56,9 17,8
880 – 602,0 182,9
1600 209,6 61,7 25,3
900 – 625,6 190,2
2000 274,0 96,0 30,1
920 – 649,6 197,7
2100 305,5 102,8 34,0
940 – 674,0 205,3
2300 383,6 117,8 42,7
960 – 698,8 213,0
2400 389,1 128,8 45,2
980 – 723,9 220,8
2500 404,2 141,8 48,0
1000 – 749,4 228,7 2700 479,5 163,7 56,2
1020 – 775,3 236,8 3000 575,4 189,1 63,0
1040 – 801,6 245,0 3200 675,6 216,5 69,9
1060 – 828,3 253,3 3600 808,3 202,8 84,9
1080 – 855,3 261,7 3900 952,2 315,1 102,8
1100 – – 270,2 4200 1082,3 356,2 121,9
1120 – – 278,9 5200 1589,2 530,2 161,7
1140 – – 287,7 5400 1712,5 569,9 187,7
1160 – – 296,6 5500 1787,9 596,0 191,8
1180 – – 305,6 6200 2274,2 739,8 227,4
1200 – – 314,7 6300 2340,0 771,3 239,8
1240 – – 333,3 7200 – 1000,1 316,5
1280 – – 352,3 7800 – 1257,7 367,2
1320 – – 371,8 9200 – 1568,7 493,2
1360 – – 391,7 9300 – 1596,1 509,6
1400 – – 412,1 12600 – 2794,8 956,3
1440 – – 433,0 15600 – – 1315,2
1480 – – 454,2 18600 – – 1808,4
5835 541 RO

1520 – – 475,9
1560 – – 498,1
1600 – – 520,6
1640 – – 543,6

VITOCAL VIESMANN 157


Indicaţii de proiectare (continuare)

Volum pe conducte PE, PN 10

Ø exterior conductă × DN Volum pe fiecare m de


grosime perete tub
mm l
20 × 2,0 15 0,201
25 × 2,3 20 0,327
32 × 3,0 (2,9) 25 0,531
40 × 2,3 32 0,984
40 × 3,7 32 0,835
50 × 2,9 40 1,595
50 × 4,6 40 1,308
63 × 5,8 50 2,070
63 × 3,6 50 2,445

Adaosuri (procentuale) de putere a pompei la funcţionarea cu Tyfocor


Indicaţie Indicaţie
Pentru caracteristicile pompelor de circulaţie, vezi capitolul „Pompa Adaosurile conţin doar corecţia pentru pompele de circulaţie. Corec-
pentru agentul primar“. ţiile pentru caracteristicile instalaţiei, respectiv datele instalaţiei se
determină cu ajutorul literaturii de specialitate sau al datelor puse la
Dimensionare-debit de pompare dispoziţie de producătorul armăturii.
²A = ²apă + fQ (în %) Agentul termic Viessmann „Tyfocor“ (amestec pregătit pentru tempe-
Dimensionare-înălţime de pompare raturi până la –15 °C) are o concentraţie de etilenglicol de 28,6 % (se
HA = Hapă + fH (în %) calculează cu 30 %).
Se va alege pompa cu indici ridicaţi pentru debitul de pompare ²A şi
11
HA.

Concentraţie etilenglicol % 25 30 35 40 45 50
La o temperatură de funcţionare de 0 °C
– fQ % 7 8 10 12 14 17
– fH % 5 6 7 8 9 10
La o temperatură de funcţionare de
+2,5 °C
– fQ % 7 8 9 11 13 16
– fH % 5 6 6 7 8 10
La o temperatură de funcţionare de
+7,5 °C
– fQ % 6 7 8 9 11 13
– fH % 5 6 6 6 7 9

11.9 Sursă de căldură pentru pompe de căldură apă/apă


Pentru funcţionarea ca pompă de căldură apă/apă este necesar un set
de reechipare (vezi Lista de preţuri Viessmann).

Apă freatică
Pompele de căldură apă/apă utilizează capacitatea de căldură din apa freatică sau din apa de răcire.
5835 541 RO

158 VIESMANN VITOCAL


Indicaţii de proiectare (continuare)

F E C F

D
cca. 1,3 m
A
G -11,0 m
-12,0 m O
-14,0 m H min. 5 m -14,0 m
-15,0 m -15,0 m
K
-16,0 m

-20,0 m
-21,0 m M
L
-23,0 m
-24,0 m

A Senzor de debit circuit de puţuri H Supapă unisens


B Pompă pentru agentul primar (integrată în funcţie de tip) K Pompă pentru puţ
C Spre pompa de căldură L Puţ aspirant
D Termostat de protecţie la îngheţ pentru circuitul primar M Direcţia de curgere a apei freatice 11
E Schimbător de căldură pentru circuitul primar N Puţ absorbant
F Şahtul puţului O Tub de presiune
G Tub de transport

Pompele de căldură apă/apă ating indici de putere ridicaţi. Tempera- ■ Datorită caracteristicilor variabile ale apei, se recomandă în general
tura apei freatice se menţine de-a lungul întregului an la o valoare realizarea unei separări a conductelor între puţ şi pompa de căldură
aproximativ constantă de 7 până la 12 °C. De aceea, nivelul de tem- (vezi documentaţia de proiectare separată „Principiile de bază ale
peratură al sursei de căldură apă freatică trebuie ridicat uşor numai funcţionării pompelor de căldură“).
pentru încălzire (în comparaţie cu alte surse de căldură). ■ Conducta de alimentare şi de evacuare a apei freatice spre pompa
Apa freatică este răcită cu pompa de căldură până la 5 K (în funcţie de căldura trebuie protejată la îngheţ şi amplasată cu pantă spre puţ.
de dimensionare), dar proprietăţile sale nu se modifică.
■ Datorită costurilor pentru instalaţia de foraj se recomandă ca, pentru
case cu una sau două familii, apa freatică să nu se pompeze de la
adâncimi mai mari de cca. 15 m (vezi figura de mai sus). Pentru
instalaţii industriale sau instalaţii mari, poate fi necesară forarea şi
la adâncimi mai mari.
■ Între extracţie (puţ aspirant) şi recirculare (puţ absorbant) trebuie să
se menţină o distanţă de min. 5 m. Pentru a evita un „scurtcircuit de
curenţi“ este necesară orientarea puţurilor aspirante şi absorbante
în direcţia de curgere a apei freatice. Puţul absorbant trebuie astfel
realizat, încât evacuarea apei să se realizeze sub nivelul apei frea-
tice.

Determinarea cantităţii necesare de apă freatică


Debitul volumetric necesar de apă freatică depinde de capacitatea La dimensionarea pompelor primare trebuie avut în vedere că debitele
pompei de căldură şi de răcirea apei freatice. volumetrice crescute conduc la o pierdere ridicată de presiune
Debitele volumetrice minime se regăsesc în Datele tehnice ale pompei internă.
de căldură (de ex. debitul volumetric minim pentru Vitocal 300-G,
D
tip WW 301.A14 = 3,7 m3/h).

Autorizaţie pentru o instalaţie de pompe de căldură pentru apă freatică/apă


Proiectul trebuie aprobat de „autorităţi“. În Bavaria, pentru instalaţii Aprobarea poate depinde de anumite restricţii.
până la 50 kW se consideră că aprobarea a fost obţinută, în cazul în
care în decurs de 1 lună nu se respinge cererea.
Dacă pentru clădirea respectivă există obligativitate de racordare şi
5835 541 RO

utilizare a reţelei publice, atunci este necesară o aprobare de la orga-


nele competente pentru utilizarea apei freatice ca sursă de căldură
pentru pompa de căldură.

VITOCAL VIESMANN 159


Indicaţii de proiectare (continuare)

Dimensionarea schimbătorului de căldură pentru circuitul primar


Indicaţie
10 °C 8 °C Circuitul primar se umple cu amestec de protecţie antiîngheţ (apă
sărată, min. –5 °C)

A B Prin utilizarea unui schimbător de căldură în circuitul primar creşte


siguranţa în funcţionare a unei pompe de căldură apă/apă. La o dimen-
sionare corectă a pompei circuitului primar şi o instalare optimă a cir-
6 °C 4 °C
cuitului primar se reduce indicele de putere al unei pompe de căldură
apă/apă cel mult în jurul valorii de 0,4.
Recomandăm folosirea schimbătorului de căldură în plăci din oţel ino-
xidabil, îmbinat cu şuruburi, din Lista de preţuri Viessmann pentru
A Apă Vitoset (producător: Tranter AG), vezi următorul tabel de alegere.
B Agent termic primar (amestec de protecţie antiîngheţ)

Lista de schimbătoare de căldură în plăci (schimbător de căldură cu separare) pentru pompele termice apă/apă

Vitocal Putere de Debit volumetric Pierdere de presiune Schimbător de


răcire Circuit de Circuit primar Circuit de Circuit primar căldură cu plăci
puţuri (apă) (sol) puţuri (apă) (sol) (cu şuruburi)
kW m3/h m3/h m3/h kPa Nr. com.
300-G 1 treaptă
WW, WWC 301.A06 6,8 1,46 1,56 15 15 7248 331
WW, WWC 301.A08 8,8 1,89 2,02 15 15 7248 332
WW, WWC 301.A10 12,5 2,68 2,87 15 15 7248 336
WW, WWC 301.A13 15,1 3,24 3,47 15 20 7248 334
WW, WWC 301.A17 20,0 4,29 4,59 20 25 7248 338
11 WW 301.A21 23,7 5,09 5,44 20 25 7248 338
WW 301.A29 31,4 6,74 7,21 25 30 7248 339
WW 301.A45 48,9 10,49 11,23 20 30 7199 407
300-G 2 trepte
WW+BWS 301.A06 13,6 2,92 3,12 15 20 7248 334
WW+BWS 301.A08 17,6 3,77 4,04 20 20 7248 335
WW+BWS 301.A10 25,0 5,37 5,74 25 30 7248 339
WW+BWS 301.A13 30,2 6,48 6,94 25 30 7248 339
WW+BWS 301.A17 40,0 8,58 9,19 25 30 7164 661
WW+BWS 301.A21 47,4 10,17 10,88 20 30 7199 407
WW+BWS 301.A29 62,8 13,48 14,42 20 30 7199 409
WW+BWS 301.A45 97,8 20,99 22,46 20 30 7199 410
350-G 1 treaptă
WW, WWC 351.A07 8,8 1,89 2,02 15 15 7248 332
350-G 2 trepte
WW+BWS 351.A07 17,6 3,77 4,04 20 20 7248 335

Tipuri BWC
Debitul volumetric şi pierderea de presiune în circuitul primar sunt asi-
gurate de pompele de circulaţie integrate, în măsura în care suma
pierderilor de presiune de la schimbătorul de căldură pentru circuitul
primar şi sistemul de conducte nu depăşeşte rezistenţa externă
maximă la curgere a pompei de căldură (vezi „Date tehnice“).

Apă de răcire
La utilizarea apei de răcire din căldură recuperată industrial ca sursă ■ Cantitatea de apă disponibilă trebuie să corespundă cel puţin debi-
de căldură pentru o pompă de căldură apă/apă, trebuie avute în telor minime ale tronsonului primar al pompei de căldură (vezi Date
vedere următoarele: tehnice).
■ Calitatea apei trebuie să se situeze între valorile limită valabile pen- ■ Temperatura maximă de intrare pentru pompe de căldură apă/apă
tru schimbătoarele de căldură în plăci din oţel inoxidabil, asamblate este de 25 °C. La temperaturi mai ridicate ale apei de răcire, tem-
prin lipide cu cupru sau sudate (vezi tabelul din „Principii de bază“). peratura maximă de intrare trebuie limitată la 25 °C cu ajutorul unui
■ În cazul în care calitatea apei se situează în afara acestor valori- aşa-numit regulator de temperatură maximă (de ex. de la Firma
limită, trebuie utilizat un schimbător de căldură pentru circuitul pri- Landis & Staefa GmbH Siemens Building Technologies) montat pe
mar, din oţel inoxidabil (vezi tabelul de la pagina 160). Dimensiona- tronsonul primar al pompei de căldură prin amestecul apei de retur
rea se realizează la producătorul schimbătorului de căldură. reci.
5835 541 RO

160 VIESMANN VITOCAL


Indicaţii de proiectare (continuare)

Indicaţie
Este posibilă şi utilizarea de apă de răcire în combinaţie cu o pompă
de căldură sol/apă. În acest caz, temperatura maximă de intrare tre-
buie limitată analog la pompa de căldură apă/apă, la 25 °C.

B D

A F
C

VL

RL
E

RL H

G
K

A Scurgere de preaplin F Spre pompa de căldură 11


B Alimentare G Schimbător de căldură pentru circuitul primar (pag. 160)
C Colector de impurităţi (de la instalator) H Pompă de circulaţie (≙ pompă de puţuri)
D Regulator de temperatură maximă şi ventil de temperatură K Recipient de apă
maximă (de la instalator) (capacitate min. 3000 litri, de la instalator)
E Pompă agent primar

11.10 Încălzire/Răcire
Circuit de încălzire
Debit volumetric minim Indicaţie
Pompele de căldură necesită un debit volumetric minim de agent ter- Nu este necesară o pompă de circulaţie suplimentară.
mic (vezi Date tehnice), care trebuie respectat obligatoriu. Pentru a
asigura un debit volumetric minim, la instalaţiile fără acumulator tam- Sisteme cu cantităţi mari de apă
pon de agent termic trebuie montată o supapă diferenţială de presiune La sistemele cu cantităţi mari de apă (de ex. încălziri prin pardoseală)
sau un preselector hidraulic. La utilizarea unei supape diferenţiale de se poate renunţa la un acumulator tampon de agent termic. La aceste
presiune, în cazul pompelor de înaltă eficienţă, trebuie setată „auto- instalaţii de încălzire, trebuie racordată o supapă diferenţială de pre-
matizarea la presiune constantă “. siune la distribuitorul circuitelor de încălzire ale încălzirii prin pardo-
seală, care se află la cea mai mare distanţă de pompa de căldură.
Preselector hidraulic Astfel este asigurat debitul volumetric minim de apă pompată chiar şi
La folosirea unui preselector hidraulic, trebuie să ne asigurăm că debi- în circuitele de încălzire închise.
tul volumetric de pe circuitul primar este mai mare decât debitul volu- În combinaţie cu un circuit de încălzire prin pardoseală trebuie instalată
metric al pompei de căldură pe circuitul secundar. o termocuplă pentru limitarea temperaturii maxime (accesoriu, nr.
Pentru a evita intrarea pe avarie, volumul minim comandă 7151 728 sau 7151 729).
la preselectorul hidraulic trebuie să fie de 3 litri pentru fiecare kW de
putere termică nominală. Instalaţii fără rezervor tampon pentru apă de încălzire
Automatizarea pompei de căldură tratează un preselector hidraulic la Pentru a putea asigura debitul volumetric minim de agent termic (vezi
fel ca pe un mic acumulator tampon de agent termic. De aceea pre- Date tehnice), nu se va monta nici o vană de amestec în circuitul de
selectorul tampon trebuie configurat ca acumulator tampon de agent încălzire.
termic în reglajele automatizării.

Distribuţia pentru circuitul de încălzire şi de căldură


În funcţie de dimensionarea sistemului de încălzire, sunt necesare Cu cât se selectează o temperatură maximă a agentului termic pe tur
temperaturi ridicate pe tur diferite pentru agentul termic. mai mică, cu atât mai bine se optimizează parametrii anuali ai pompei
Pompele de căldură ating o temperatură max. admisă pe tur de de căldură.
5835 541 RO

60 ºC.
Pentru a facilita funcţionarea în regim monovalent a pompei de
căldură, trebuie montat un sistem de încălzire de joasă temperatură
cu o temperatură a agentului termic pe tur ≤ 60 ºC.

VITOCAL VIESMANN 161


Indicaţii de proiectare (continuare)

90

80 E
A
70
65
60 B
C F
50
Temp. pe tur în °C

40
D
30
20
10
+18 +14 +10 +2 0 -2 -10 -14
Temperatura exterioară tA în °C

A Temperatura max. a agentului termic pe tur = 75 ºC E Condiţionează sistemele de încălzire adecvate pentru regimul de
B Temperatura max. a agentului termic pe tur = 60 ºC funcţionare bivalent al pompei de căldură
C Temperatura max. a agentului termic pe tur = 55 ºC, premisă F Temperatura max. pe tur la pompa de căldură, de ex. = 60 ºC
pentru funcţionarea în regim monovalent a pompei de căldură
D Temperatura max. a agentului termic pe tur = 35 ºC, ideală pentru
funcţionarea în regim monovalent a pompei de căldură

Regim de răcire
11 Regimul de răcire este posibil fie cu unul dintre circuitele de încălzire Regim de răcire comandat de temperatura exterioară
disponibile, fie cu un circuit de răcire separat (de ex. plafoane de răcire În regim de funcţionare de răcire comandat de temperatura exterioară,
sau ventiloconvectoare). valoarea nominală a temperaturii pe tur rezultă din valoarea nominală
respectivă a temperaturii de ambianţă şi temperatura exterioară efec-
Indicaţie tivă (valoarea medie pe termen lung), în baza caracteristicii de răcire.
În cazurile următoare, pentru regimul de funcţionare pe răcire trebuie Nivelul şi înclinaţia acestora sunt reglabile.
să existe şi să fie activat un senzor de temperatură de ambianţă:
■ Regim de răcire comandat de temperatura exterioară cu influenţa Regim de răcire comandat de temperatura de ambianţă
ambianţei Valoarea nominală a temperaturii pe tur rezultă din diferenţa dintre
■ Regim de răcire comandat de temperatura de ambianţă valoarea nominală a temperaturii de ambianţă şi valoarea efectivă a
■ „active cooling“ acesteia.
Pentru circuitul de răcire separat trebuie să fie disponibil întotdeauna
un senzor de temperatură de ambianţă.

11.11 Instalaţii cu acumulator tampon de agent termic


Acumulator tampon de agent termic conectat în paralel
Sisteme cu cantităţi de apă reduse Datorită volumului mare de apă şi a eventualei blocări separate a
Pentru a putea evita conectarea şi deconectarea prea frecventă a generatorului de căldură, trebuie prevăzut un al doilea vas de expan-
pompei de căldură, în cazul sistemelor cu cantităţi de apă reduse (de siune sau unul mai mare.
ex. instalaţii de încălzire cu radiatoare) este necesară încorporarea
unui acumulator tampon de agent termic. Indicaţie
Debitul volumetric al pompei pentru agentul secundar trebuie să fie
Avantajele unui acumulator tampon de agent termic: mai mare decât cel al pompelor circuitului de încălzire.
■ Acoperirea necesarului în perioadele de întrerupere stabilite de
ELECTRICA: Asigurarea pompei de căldură se realizează conform EN 12828.
în perioadele de vârf de sarcină, pompele de căldură pot fi deco-
nectate de la reţeaua de energie electrică, în funcţie de tarif, de către
ELECTRICA. Un acumulator tampon de agent termic alimentează
circuitele de încălzire şi pe durata acestei perioade de întrerupere.
■ Debit volumetric constant datorită pompei de căldură:
acumulatoarele tampon de agent termic servesc la decuplarea
hidraulică a debitelor volumetrice în circuitul secundar şi circuitul de
încălzire. Dacă de exemplu debitul volumetric din circuitul de
încălzire se reduce prin intermediul ventilelor cu termostat, atunci
debitul volumetric din circuitul secundar rămâne constant.
5835 541 RO

■ Prelungirea timpului de funcţionare a pompei de căldură

162 VIESMANN