Sunteți pe pagina 1din 1

EVALUARE INIŢIALĂ

Limba şi literatura română


Clasa a VII-a

Partea I (48 de puncte)

Citeşte textul :
Un fluture, cu aripi de umbră şi mătasă
Stropite-n două locuri cu carmin,
Din zboru-i frânt şi plutitor se lasă
Pe vârful unui spin.

Şi florile se-nalţă-ntr-un picior


Să-l poată contempla mai bine,
Cum doarme-n pragul clipei care vine
Cu aripile desfăcute-n viitor.
(George Topârceanu, Lumină)

A. 1. Transcrie, din text, un adjectiv provenit din verb la participiu. 6 puncte


2.Desparte în silabe cuvintele: frânt, contempla, desfăcute.
6 puncte
3.Explică folosirea cratimei în structura desfăcute-n viitor . 6 puncte
4.Precizează valoarea morfologică şi cazul pentru fiecare dintre cuvintele din text:
mătasă, unui spin, desfăcute. 6 puncte
5.Construieşte un enunţ în care substantivul florile să aibă funcţia sintactică de
complement direct. 6 puncte

B. 1. Transcrie, din text, un vers care să conţină o personificare. 6 puncte


2.Selectează, din text, o structură care reprezintă o imagine vizuală.
6 puncte
3.Stabileşte felul rimei din a doua strofă a textului citat.
6 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)


Redactează o compunere de 8-10 rânduri (aproximativ 80-100 de cuvinte), în care să
folosesti 5 cuvinte alese de tine din textul dat la Partea I, pe care le vei sublinia. Dă un
titlu sugestiv acestei compuneri.

Redactare: 12 puncte (respectarea normelor de ortografie, de punctuaţie şi de exprimare,


respectarea limitelor de spaţiu indicate)