Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXĂ

Nr. mediu de
Nr. elevi rămaşi
Nr. Total absenţe absenţe
Unitatea de învăţământ la sfârşitul
crt. nemotivate nemotivate/
semestrului I
elev
1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SLOBOZIA 453 27855 61,49
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "CONSTANTIN
2 280 9493 33,90
PĂUNESCU", IAŞI
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "MIHAIL KOGALNICEANU",
3 285 8910 31,26
MIROSLAVA
4 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, CIOHORĂNI 185 5447 29,44
5 COLEGIUL TEHNIC "ION HOLBAN", IASI 697 20156 28,92
6 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, DOMNIŢA 414 11794 28,49
7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, LUNCA CETĂȚUII 738 18952 25,68
8 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COZMEȘTI 211 5390 25,55
9 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, MIRONEASA 749 18951 25,30
10 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, MOȚCA 496 12424 25,05
11 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, GRAJDURI 346 8651 25,00
12 LICEUL TEHNOLOGIC, HÎRLĂU 1039 25270 24,32
LICEUL TEHNOLOGIC DE MECATRONICĂ ȘI
13 253 6145 24,29
AUTOMATIZĂRI, IAȘI
14 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, STORNEŞTI 303 7259 23,96
15 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION NECULCE", IAŞI 364 8561 23,52
16 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IACOB NEGRUZZI", TRIFEŞTI 517 11680 22,59
17 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, CRUCEA 498 10882 21,85
18 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ", TÂRGU FRUMOS 611 12883 21,09
COLEGIUL TEHNIC DE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII
19 611 12668 20,73
"GHEORGHE MÂRZESCU", IAŞI
20 LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI BUSUIOC", PAŞCANI 790 16164 20,46
21 ȘCOALA PROFESIONALĂ "STEFAN CEL MARE", COTNARI 380 7706 20,28
22 ȘCOALA GIMNAZIALĂ, GOLĂIEŞTI 434 8700 20,05
COLEGIUL AGRICOL ŞI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ
23 685 13405 19,57
"VASILE ADAMACHI", IAŞI
24 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRU ANGHEL", PROBOTA 394 7358 18,68
25 LICEUL TEHNOLOGIC "HARALAMB VASILIU", PODU ILOAIEI 582 10807 18,57

Str. N. Bălcescu nr. 26, 700117, Iași


Tel: +40 (0)232 26 80 14
Fax: +40 (0)232 26 77 05
www.isjiasi.ro

S-ar putea să vă placă și