Sunteți pe pagina 1din 1

Test de evaluare – funcții – nr.1 Test de evaluare – funcții – nr.

1. Se dau funcțiile 3. 1. Se dau funcțiile


𝑓: ℝ → ℝ, 𝑔: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = −2𝑥 + 8, 𝑔(𝑥) = 2𝑥 − 4. 4. 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑔: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 6, 𝑔(𝑥) = −2𝑥 + 2.
a) Calculați 𝑓(5) + 𝑔(−1); a) Calculați 𝑓(4) + 𝑔(−1);
b) Verificați dacă punctele 𝑁(1,6), 𝑃(−1, −6) aparțin b) Verificați dacă punctele 𝑁(1, −4), 𝑃(−1,4) aparțin
graficului funției 𝑓; graficului funției 𝑓;
c) Determinați intersecțiile reprezentărilor geometrice ale c) Determinați intersecțiile reprezentărilor geometrice ale
graficelor celor două funcții cu axele de coordonate; graficelor celor două funcții cu axele de coordonate;
d) Reprezentați în același sistem de axe de coordonate d) Reprezentați în același sistem de axe de coordonate
graficele celor două funcții; graficele celor două funcții;
e) Aflați coordonatele punctului 𝑀 știind că {𝑀} = 𝐺𝑓 ∩ 𝐺𝑔 ; e) Aflați coordonatele punctului 𝑀 știind că {𝑀} = 𝐺𝑓 ∩ 𝐺𝑔 ;
f) Calculați aria triunghiului determinat de graficele celor f) Calculați aria triunghiului determinat de graficele celor
două funcții și axa 𝑂𝑦; două funcții și axa 𝑂𝑦;
g) Determinați coordonatele unui punct de pe graficul g) Determinați coordonatele unui punct de pe graficul
funcției 𝑔 cu proprietatea că abscisa este egală cu dublul funcției 𝑔 cu proprietatea că ordonata este egală cu
ordonatei. dublul abscisei.
2. Fie funcția 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = (1 − √3)𝑥 − √3 . Determinațih) 2. Fie funcția 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = (1 + √3)𝑥 + √3 . Determinați
numerele raționale 𝑎 și 𝑏 pentru care punctul 𝑀(𝑎 + 1, 𝑏√3) numerele raționale 𝑎 și 𝑏 pentru care punctul 𝑀(𝑎 + 1, −𝑏√3)
aparține graficului funcției 𝑓. aparține graficului funcției 𝑓.

Timp de lucru: 50 minute. Timp de lucru: 50 minute.


Toate subiectele sunt obligatorii. Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă 2 puncte din oficiu. Se acordă 2 puncte din oficiu.

S-ar putea să vă placă și