Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare scrisa la matematica pe semestrul al-II-lea clasa a-XI-a C .

1. În reperul cartezian xoy se considera punctele O(0,0) si 𝐴𝑛 (𝑛, 𝑛 + 2), ∀𝑛 ∈ 𝑁 .


a) Sa se determine ecuatia dreptei 𝐴0 𝐴1 .
b) Sa se demonstreze ca punctele 𝐴0 , 𝐴1 , 𝐴2 𝑠𝑢𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑙𝑖𝑛𝑖𝑎𝑟𝑒 .
c) Sa se arate ca aria triunghiului O𝐴𝑛 𝐴𝑛+1 nu depinde de numarul natural n .

2𝑥 − 5𝑦 + 4𝑧 = 0
2 Se considera sistemul de ecuatii {−3𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = −1 , cu a∈ 𝑍 . Se noteaza cu A
2𝑥 − 𝑧 = 𝑎
matricea sistemului.
a) Sa se calculeze determinantul matricei A .
b) Pentru a=1 sa se rezolve sistemul .
c) Sa se determine cea mai mica valoare a numarului natural a pentru care solutia
sistemului este formata din trei numere naturale .

𝑒𝑥
3 Se considera functia f : [0,1]→ 𝑅 , 𝑓(𝑥) = .
𝑥+2
a) Sa se calculeze 𝑓 ′ (𝑥) , 𝑥 ∈ [0,1].
b) Sa se arate ca f este functie crescatoare pe [0,1] .
3 1
c) Sa se demonstreze ca ≤ ≤ 2 , 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑜𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑥 ∈ [0,1].
𝑒 𝑓(𝑥)

4 Se considera functia f :R→ 𝑅 , 𝑓(𝑥) = {1 𝑥+ √𝑥 , 𝑥 ≥ 0 .


𝑒 ,𝑥 < 0
a) Sa se studieze continuitatea functiei f in punctul 𝑥0 = 0 .
b) Sa se determine ecuatia asimptotei catre −∞ la graficul functiei f .
c) Sa se demonstreze ca functia f este concava pe intervalul (0,+∞) .

Nota.Punctaj : 1.2,25p. 2.2,25p. 3.2,25p. 4.2,25p. din oficiu 1p.