Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a XII-a C

Lucrare scrisa la matematica pe sem. I. Nr. 1

1. Fie  R, , x  y  xy  3 x  3 y  12
a) Calculaţi: x  3 şi 4  x , x  R ;
b) Demonstraţi că mulţimea M = [ 3, � este parte stabilă a lui R în raport cu legea de compoziţie
indusă ;
c) Calculaţi:  2011 o 2010  o..... o2010 o2011 ;

x  y  3
Rezolvaţi sistemul: 
 x  1   y  1  1
d) ;

e) Calculaţi: x  y   x  3 y  3  3 ;
f) Rezolvaţi ecuaţia: x  x  x  67 .
g) Studiati proprietatile legii de compozitie „o”
2
x  x  2, x  1
2. Studiaţi dacă funcţia f: R  R , f(x)=  admite primitive.
(x  1)ln x, x  1
3. Calculaţi :
�2 4x 1 � 30
a) ��3  3 5  � dx , x  0 ; b) � dx , x5 ;
� x x x � x  25
2

Punctaj: 1. 5p. 2. 2p. 3. 2p .iar din oficiu = 1 punct

Clasa a XII-a C.
Lucrare scrisa la matematica pe sem. I. Nr. 2

1. Fie  R, * , x * y  xy  2 x  2 y  6
a) Calculaţi: x * 2 şi 3 * x , x  R ;
b) Demonstraţi că mulţimea M = [ 2, � este parte stabilă a lui R în raport cu legea de
compoziţie indusă ;
c) Calculaţi:  2011 *  2010  * ..... * 2010 * 2011 ;
�x * y  2
d) Rezolvaţi sistemul: � ;
� x  1 *  y  1  0
e) Calculaţi: x * y   x  2   y  2   2 ;
f) Rezolvaţi ecuaţia: x * x * x  68 .
g) Studiati proprietatile legii de compozitie „*”.

x2  3x  2, x  1
2. Studiaţi dacă funcţia f: R  R , f(x)=  admite primitive.
ln x, x  1
1 �x x�
3. Calculaţi : a) �49  x dx , x � 7, 7  b) �
�  21x 4
 4 �dx , x  0 .
2 3 7
�x �
Punctaj: 1. 5p. 2. 2p. 3. 2p .iar din oficiu = 1 punct

S-ar putea să vă placă și