Sunteți pe pagina 1din 1

Colegiul Tehnic “Elie Radu”, Ploieşti

Concursul de matematică “Elie Radu”

Ploieşti, 03.12.2011
ELIE RADU (1853-1931)
Clasa a XII-a Pedagog, academician şi inginer român

I. Pentru problemele 1-6 precizaţi varianta de răspuns corectă:


1. (10p) Pe mulţimea 𝑅 se consideră legea 𝑥 ∗ 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 ∀x,y ∈ 𝑅, ∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅 . 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖 𝑆 = 𝑎 +
𝑏 𝑑𝑎𝑐𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎.
a) S=0 ; b) S∈ {0,1} ; c) S∈ {0,2} ; d) S∈ {0,1,2} ; e) alt raspuns..
2. (10p) Fie 𝑓: 𝑅 → 𝑅, o functie de doua ori derivabila pe R.Stiind ca𝑓 ′ (0) = 𝑓 ′ (1) = 0, 𝑓 ′′ (𝑥) ≥ 0 si f(1)=1,
1 1
atunci produsul P=f(1)∙ 𝑓(2) ∙ ⋯ ∙ 𝑓 (2011) este:
1 1
a) 2011! ; b) 2011!
; c) 2012
; d) 1 ; e) alt răspuns .

2 𝑥 3
3. (10p) Se da matricea A=(𝑥 −1 𝑥 ). Pentru ce valori ale parametrului real m,matricea A este
1 2 𝑚
inversabila pentru orice x∈ 𝑅?
1 1
a) m∈ (−∞, 2) ∪ (2, +∞); 𝑏) 𝑚 ∈ [2 , 2]; c)m∈ 𝑅; 𝑑) m∈ ∅; e) alt raspuns.

4. (10p). Se dau functiile f,g : R →(R, f(x)=sinx si g(x)=arcsin(sinx). Sa se calculeze


2𝜋
I=∫0 max(𝑓(𝑥), 𝑔(𝑥)) 𝑑𝑥 .

𝜋2 𝜋2 𝜋2
a) I= 4 ; 𝑏)𝐼 = 4
− 2; 𝑐)𝐼 = 2
; 𝑑)𝐼 = 1; 𝑒)𝐼 = 0 . .
𝑥+𝑦
5 (10p).Fie (G,∗) 𝑔𝑟𝑢𝑝 𝑢𝑛𝑑𝑒 𝐺 = (−1,1)𝑠𝑖 𝑥 ∗ 𝑦 = 1+𝑥𝑦
, ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝐺. Sa se determine a∈ 𝑅 𝑎𝑠𝑡𝑓𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑡
𝑎𝑥−1
f(x)= 𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑒 𝑢𝑛 𝑖𝑧𝑜𝑚𝑜𝑟𝑓𝑖𝑠𝑚 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑢𝑟𝑖𝑙𝑒 (𝑅+ ,∙)𝑠𝑖 (𝐺,∗).
𝑥+1

a).a=0; b) a=1; c) a∈ 𝑅; 𝑑) а ∈ ∅; 𝑒)𝑎𝑙𝑡 𝑟𝑎𝑠𝑝𝑢𝑛𝑠.

6(10p)Se considera functia f:R→ 𝑅, 𝑓(𝑥) = 𝑥 + √|1 − 𝑥 2 |. Punctul 𝑥0 = 1 este pentru functia f :

a)punct critic;b)punct de intoarcere;c)punct unghiular;d)punct de inflexiune;e)alt raspuns.

II. Pentru urmatoarele probleme se cer rezolvarile complete:


𝑥 𝑦
̂
.1.(15p.)Fie M={(−𝑦 𝑥 ) | 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑍3 } si G={A∈ 𝑀| det(𝐴) = 1.}

a) Determinati numarul elementelor multimii M.b) Determinati multimea G .c) Aratati ca (G,∙) este
grup,unde “∙ "este inmultirea matricelor. d) Aratati ca (G,∙) ≅ (𝑍4 , +).

2. (15p.) Demonstrati ca functia f:R→ 𝑅 , 𝑓(𝑥) = max{3𝑥 , 2𝑥 + 1} admite primitive si determinati primitivele
sale.