Sunteți pe pagina 1din 1

1. Calculati volumul unui tetraedru regulat care are apotema 4√3 cm.

2. Calculati sinusul unghiului dreptelor SA si SC in piramida patrulatera regulata SABCD, care are
diagonala bazei 6 cm si volumul 60.
3. O piramida triunghiulara regulata are inaltimea bazei 3√3 m si inaltimea 11 m. Calculați aria lateral, aria
totală și volumul.
4. Aflati aria lateral, aria totală și volumul a unei piramide patrulatere regulate, care are latura bazei 10 cm si
apotema 14 cm.
5. Aflati muchia laterala a unei piramide hexagonale regulate, care are latura bazei 12 cm si inaltimea 2 cm.
6. Aflati inaltimea unei piramide patrulatere regulate care are aria totala 736 si latura bazei 16.
7. Aflati muchia laterala a unei piramide triunghiulare regulate, care are latura bazei 9 cm si inaltimea 7 cm.
8. Aflati inaltimea unei piramide patrulatere regulate care are aria laterala 1140 si diagonala bazei 30√2.
9. Calculati inaltimea unei piramide patrulatere regulate care are aria totala 108 si latura bazei 6.
10. Calculati muchia laterala a unei piramide triunghiulare regulate, care are latura bazei 18 cm si inaltimea 2
cm.
11. Calculati aria totala și volumul a unui tetraedru regulat care are muchia 8 cm.
12. Aflati aria totală și volumul unui tetraedru regulat care are apotema 10√3 cm.
13. Calculati muchia laterala a unei piramide hexagonale regulate, care are apotema bazei 2√3 cm si
inaltimea 12 cm.
14. Calculati aria lateral, aria totală și volumul unei piramide hexagonale regulate, care are apotema bazei
7√3 cm si inaltimea 5 cm.
15. Aflati aria laterala, aria totală și volumul a unei piramide triunghiulare regulate, care are latura bazei 16 m
si apotema 14 m.
16. Calculati aria laterala, aria totală și volumul a unei piramide triunghiulare regulate, care are latura bazei
17 cm si apotema 17 cm.
17. Calculati inaltimea unei piramide patrulatere regulate care are aria totala 756 si diagonala bazei 14√2.
18. Calculati aria laterala, aria totală și volumul a unei piramide patrulatere regulate, care are latura bazei 7
cm si apotema 19 cm.
19. Calculati volumul unui tetraedru regulat care are muchia 14 cm.
20. Calculati volumul unui tetraedru regulat care are apotema 2√3 m.
21. Calculati sinusul unghiului dreptelor SB si SD in piramida patrulatera regulata SABCD, care are
diagonala bazei 5 cm si volumul 50.
22. O piramida triunghiulara regulata are apotema bazei 11 m si apotema 61 m. Calculati sinusul unghiului
format de o fata laterala cu planul bazei.
23. Aflati sinusul unghiului dreptelor SB si SD in piramida patrulatera regulata SABCD, care are perimetrul
bazei 8√2 cm si volumul 24.
24. O piramida patrulatera regulata are diagonala bazei 96√2 m si apotema 50 m. Aflati sinusul unghiului
format de o fata laterala cu planul bazei.

S-ar putea să vă placă și