Sunteți pe pagina 1din 1

Caracteristicile informaţiei:

• Acurateţe şi realitate
• Concizie
• Relevanţă
• Consistenţă
• Oportunitate
• Forma de prezentare adecvată
• Cost corespunzător în raport cu valoarea acesteia.

Sistemul informatic de gesiune = Un ansamblu de elemente participante la gestiunea şi prelucrarea datelor şi difuzarea
informaţiilor în interiorul companiei.

Ciclul de viata al unui sistem informatic:


• Planificare
• Analiza sistemului şi stabilirea cerinţelor
• Proiectare
• Codificare
• Integrare şi testare
• Acceptare, instalare, implementare
• Intreţinere

Caracteristcile unor specificaţii de calitate:


• Corecte
• Neambigue
• Complete
• Consistente
• Ordonatedupa stabilitate
• Verificabile
• Modificabile
• Trasabilitate