Sunteți pe pagina 1din 5

Diuretice

1)Substanţe cu efect diuretic prin mecanism extrarenal, sunt:


a) glicozizi cardiotonici
b) teofîlina
c) dextranii
d) acetazolamida
e) hidroclorotiazida

Raspuns:a,b,c

2)Diuretice care reţin potasiul sunt:


a) triamteren
b) hidroclorotiazida
c) spironolactona
d) furosemid
e) acetazolamida

Raspuns:a,c

3)Inhibă reabsorbţia Na+ la nivelul segmentului ascendent al ansei Henle:


a) furosemid
b) acid etacrinic
c) bumetanid
d) clopamida
e) hidroclortiazida

Raspuns:a,b,c

4)Hidroclorotiazida are următoarele efecte:


a) diuretic prin inhibiţia reabsorbţiei Na+ ta segmentul terminal cortical al ansei Henle
b) hipoglicemiant
c) antidiuretic în diabet insipid hipofizar şi nefrogen
d) hipocalcemiant
e) hipolipemiant

Raspuns:a,c

5) Acetazolamida are următoarele indicaţii terapeutice:


a) edeme, pentru acţiunea diuretică
b) ulcer gastric şî duodenal, pentru efectul hiposecretor gastric
c) glaucoma, pentru efectul de scădere a secreţiei de umoare apoasă
d) antidiuretic în diabet insipid
e) anxiolitic, pentru efectul sedativ

Raspuns: a,b,c
6) Spironolactona are următoarele acţiuni:
a) blochează receptorii aldosteronului
b) stimulează reabsorbţia Na+ şi C1‘ lai schimb cu K+ şi H+
c) produce hiperkaliemie
d) efect catabolizant
e) acidifiază urina

Raspuns:a,c

7) Diuretice care produc hipomagneziemie, sunt:


a) triamteren
b) hidroclorotiazida
c) spironolactona
d) furosemid
e) amilorid

Raspuns:b,d

8) Efectele diureticelor (diuretic, natriuretic şi antihipertensiv) sunt antagonizate la


asocierea cu:
a) cardiotonice
b) antiinflamatoare nesteroidiene
c) clorura de amoniu
d) antiinflamatoare steroidiene
e) săruri de litiu

Raspuns:b,d

9) Pentru furosemid, sunt corecte afirmaţiile:


a) inhibă cotransportul Na+/K+/2 CI' la nivelul segmentului ascendent al ansei Henle
b) are durată lungă de acţiune
c) creşte calciuria
d) se administreaza exclusiv oral
e) este indicat în litiaza urinară oxalic

Raspuns:a,c

10) Diureticele tiazidice pot să scadă în sânge:


a) glucoza
b) sodiul
c) potasiul
d) clorul
e) colesterol
Raspuns:b,c,d

11) Diuretice care scad reabsorbţia Na+ la nivelul porţiunii terminale corticale a ansei Henle,
sunt:
a) acetazolamida
b) clopamid
c) clortalidon
d) acid etacrinic
e) indapamid

Raspuns:b,c,e

12)Pot produce hiperkaliemie, diureticele:


a) amilorid
b) furosemid
c) triamteren
d) spironolactona
e) clopamid

Raspuns:a,c,d

13) Pentru furosemid, nu sunt corecte afirmaţiile:


a) inhibă cotransportul Na+/K+/2 CI- în segmentul ascendent al ansei Henle
b) produce hipocalciurie
c) este indicat în edem pulmonar acut, i.v.
d) nu produce dezechilibre hidroelectrolitice
e) produce hiperkaliemie

Raspuns:b,d,e

14) Afirmaţiile corecte pentru spironolactonă, sunt:


a) se biotransformă în compuşi activi
b) are biodisponibilitate crescută (> 75%) per os
c) are efecte secundare de tip aldosteronic
d) scade excreţia K+ şi H+
e) este antagonist competitiv pe receptorii aldosterolului

Raspuns:a,c,d,e

15) Pentru manitol, indicaţiile terapeutice sunt:


a) edem cerebral
b)edeme din hiperaldosteronism primar sau secundar
c) diabet insipid nefrogen
d)glaucom acut congestiv
e) hipercalciuria idiopatică
Raspuns:a,d

16) Pentru vasopresină, sunt corecte afirmaţiile:


a) în diabetul insipid hipofizar este medicaţie de substituţie
b)produce relaxare uterină
c) este contraindicată administrarea în cardiopatie ischemică
d)produce bronhoconstricţie
e) produce vasodilataţie

Raspuns:a,c,d

17) La întreruperea bruscă a tratamentului cronic cu diuretice de ansă poate apare:


a) acidoza hipercloremică
b)retenţie hidrosalină
c) hiperkaliemie
d)edeme
e) hipermagnezemie

Raspuns:b,d

18) Asocierea diureticelor hipokaliemiante cu cele hiperkaliemiante, corectează:


a) acidoza hipercloremică
b)alcaloza hipercloremică
c) kaliemia
d)autolimitarea efectului diuretic
e) natremia

Raspuns:c,d

19) Efectele: diuretic, natriuretic şi antihipertensiv al diureticelor sunt antagonizate de:


a) cardiotonice
b)antiinflamatoare steroidiene
c) antiinflamatoare nesteroidiene
d)antiaritmice
e) săruri de litiu

Raspuns:b,c

20) Hidroclortiazida prezintă următoarele proprietăţi farmacocinetice:


a) absorbţie p.o. bună
b)suferă o metabolizare intensă
c) eliminare renală, ca atare, prin filtrare şi secreţie tubulară
d)T1/2 lung (8-12 ore)
e) potenţă medie (Por ~ 1)
Raspuns:a,c

21) Profilul farmacologic al indapamidului cuprinde următoarele particularităţi faţă de cel


al hidroclortiazidei:
a) eficacitate antihipertensivă superioară
b)epurare nebiotransformat
c) durată medie de acţiune
d)acţiune vasodilatatoare proprie
e) are T1/2 scurt

Raspuns:a,d

22) Furosemidul prezintă următoarele proprietăţi farmacologice:


a) inhibă cotransportul Na+/K+/2Cl- la nivelul segmentului descendent al ansei Henle
b)se leagă în procent mare de proteinele plasmatice
c) epurarea se face predominant prin metabolizare hepatică
d)este un diuretic eficace, chiar şi în cazul unei filtrări glomerulare reduse
e) se redistribuie în spaţiul intercelular

Raspuns:b,d,e