Sunteți pe pagina 1din 4

ELEMENTE DE TEORIA GENERALA A DREPTULUI

Dreptul este un ansamblu de reguli de conduita obligatorii ce consfintesc anumite drepturi si obligatii ale oamenilor in relatiile lor
reciproce, a caror respectare este asigurata, la nevoie de catre forta publica.

1.Norma juridica

Este o regula de conduit generala si impersonal, intituita de puterea publica sau recunoscuta de catre aceasta a carei respectare obligatory
este asigurata , la nevoie, de forta coercitiva a statului.

1.2 .Structura si clasificarea normelor juridice

A) Structura logico-juridica (structura interna):

a) ipoteza- stabileste conditiile, imprejurarile sau faptele in prezenta carora se cere o anumita conduita.

b) dipozitia- prevede conduita ce trebuie urmata in prezenta ipotezei date.

c) sanctiunea- indica urmarile nerespectarii dispozitiei normei juridice.

B) Structura tehnico-juridica (structura externa)-se refera la forma de exprimare a continutului si structurii logice a acesteia.

Normele juridice se clasifica astfel:

A) Dupa obiectul pe care-l reglementeaza:


-norme de drept penal
-norme de drept civil
-norme de drept constitutional

B) Dupa forta juridical pe care o au:

-norme din legi,decrete,oug,og,hg

C) Dupa natura conduitei pe care o prescriu:

-norme onerative- prescriu in mod expres obligatia de a savarsi o actiune

- norme prohibitive- interzic savarsirea unei actiuni, unei fapte

-norme permisive – prevad posibilitatea ca subiectul sa-si aleaga singur o conduit

D) Dupa sfera de cuprindere:

-norme generale- contin reglementari generale de drept comun.

-norme speciale – cuprind un domeniu restrains de relatii sau anumite institutii.

- norme de exceptie – se abat de la reglementarea generala.


2.RAPORTUL JURIDIC

Raportul juridic este un raport social, concret-istoric, volitional , reglementat de norma in cadrul caruia participantii se manifesta ca titular de
drepturi si obligatii prin exercitarea carora se realizeaza finalitatea normei juridice.

Trasaturi:

a) Este un raport social-se stabileste de fiecare data intre oameni


b) Este un raport volitional – pentru realizarea acestuia intervin atat vointa statala, cat si vointa subiectilor participant la raportul juridic.
c) Este un raport istoric - este marcat puternic de istoria societatii atat in ceea ce priveste subiectii de drept , cat si drepturile si
obligatiile acestora.
d) Este un raport normativ- aprecierea raportului juridic nu are ca obiect ceea ce exista, ci ceeace trebuie sa existe.

2.2 Obiectul si continutul raportului juridic

Obiectul raportului juridic il reprezinta conduit umana ce se realizeaza de catre subiectii raportului juridic , ca urmare a exercitarii
drepturilor si indeplinirii obligatiilor acestora.
Continutul raportului juridic este alcatuit dein drepturile si obligatiile subiectilor intre care se desfasoara o relatie sociala.

Drepturile subiectilor raportului juridic se clasifica astfel:

A) Dupa criteriul provenientei lor:

a) Drepturi fundamentale(dreptul la viata, dreptule la demnitate.


b) Drepturi care decurg din interventia individului in viata sociala(dreptul la nume)
c) Drepturi care decurg din insasi vointa subiectilor(dreptul de a incheia contracte)
B) Dupa gradul de opozabilitate:

a) Drepturi absolute(drpetul la viata)


b) Drepturi relative-sunt opozabile unei anumite personae)

C) Dupa continutul lor:


a) Drepturi patrimoniale(dreptul la proprietate)
b) Drepturi nepatrimoniale(dreptul la sanatate)

Obligatia este o indatorire a subiectului pasiv al unui raport juridic, pretinsa de subiectul active, de a da, a face , sau anu face ceva,
conduitacare poate fi impusa, incaz de necessitate prin forta coercitiva a statului.

3. ACTUL JURIDIC

Prin act juridic se intelege o manifestare de vointa a uneia sau mai multor personae fizice sau juridice cu intentia de aproduce efecte
juridice , respectiv de a naste , modifica ori stinge un raport juridic concret.

Elementele definitorii ale actului juridic:

a) Prezenta unei manifestari de vointa care sa provina de la un subiect de drept.


b) Manifestarea de vointa trebuie exprimata cu intentia de a se produce efecte juridice.
c) Efectele juridice urmarite pot consta in a da naster , modifica, sau stinge un raport juridic.

Actele juridice:

A) Dupa subdiviziunile dreptului:


a) Acte juridice de drept public – actele facute de organelle statului in exercitiul competentelor lor.
b) Acte juridice de drept privat(civile sau comerciale)
B) Dupa numaul partilor:
a) Acte juridice unilateral-presupun numai manifestarea de vointa a autorului acestora.
b) Acte juridice contractual-presupun manifestarea de vointa a doua parti sau mai multe parti.
C) Dupa efectul lor:
a) Acte juridice constitutive(amanetul , gajul)
b) Acte juridice translative( contractual de vanzare, ,contractual de donatie).
c) Acte juridice declarative(partajul)
D) Dupa modalitatea incheierii lor:
a) Acte juridice strict personale(testamentul)
b) Acte juridice incheiate prin reprezentant( contractual de madat)

3.2 Conditiile actului juridic:

A) capacitatea de a incheia un act juridic- consta in aptitudinea subectului de drept de a fi titular de drepturi si obligatii civile prin incheierea de
acte juridice;

B) Consimtamantul valabil al partii ce se obliga- aceea manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice;

a) sa provina de la o persoana cu discernamant;

b) sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice;

c) sa fie exteriorizat

d) sa nu fie alterat de vreun viciu de consimtamant.

C) un obiect determinat

D) o cauza licita si morala.

4.RASPUNDEREA JURIDICA

Raspunderea juridical este un raport statornicit de lege, de norma juridical, intre autorul incalcarii normelor juridice si stat, reprezentat prin
agentii, autoritati, care pot sa fie instantele de judecata sau alti agenti ai puterii publice.

Conditiile raspunderii juridice:

a) O conduita ilicita;
b) Rezultatul conduitei ilicite;
c) Legatura de cauzalitate intre conduit ilicita si rezultatul produs;
d) Vinovatia
Vinovatia este atitudinea psihica a unei personae fata de fapta socoalmente periculoasa savarsita de ea , precum si de consecintele
acestei fapte.
e) Sa nu existe anumite imprejurari sau cause care inlatura in principiu, raspunderea juridica.

4.2. Formele raspunderii juridice

a) raspunderea penala

b) raspunderea civila

c)raspunderea administrativa

d)raspunderea disciplinara.