Sunteți pe pagina 1din 3

Transpuneți profilul european de competențe ale profesorului într-o grilă cu doulă coloane!

Prima coloană va conține setul de competențe al


profesorului european, iar în a doua coloană
PROFILUL DE COMPETENȚE AL PROFESORULUI EUROPEAN 1 2 3 4 5
COMPETENȚE DE De a participa la lucrul în grup
ORGANIZARE De a organiza activități cu diferite clase școlare
INSTITUȚIONALĂ De a favoriza stabilirea unor acorduri înăuntrul instituției școlare
De a organiza spațiul, timpul, resursele de care dispune o școală
De a colabora cu alți profesori în realizarea unor proiecte de interes comun
De amenajare a clasei pentru a o transforma într-un mediu plăcut de învățare
COMPETENȚE DE De a gestiona spațiul, timpul, resursele de care dispune și de a le pune în slujba
ORGANIZARE A atingerii scopurilor educaționale
CLASEI DE ELEVI De a corela diferite tipuri de activități și de a le orienta în direcția atingerii scopurilor
educative vizate
De a rezolva problemele și nevoile reale ale elevilor
COMPETENȚE DE de asumare de responsabilități
RELAȚIONARE de a-i forma pe elevi pentru a-și asuma responsabilități
de a pendula cu abilitate între a se concentra pe sarcini și a se concentra pe relațiile cu
elevii
de a provoca motivațiile, interesele de cunoaștere, curiozitatea elevilor
de a favoriza stabilirea unor cu caracter interpersonal între elevi
de a facilita stabilirea unui climat plăcut, stimulativ în sala de clasă
de a interacționa cu ușurință cu colegii săi
de a-și păstra sub control propriul comportament
COMPETENȚE DE de a formula întrebări relevante
COMUNICARE de a formula anumite enunțuri pentru a le face inteligibile pentru elevi
de a purta discuții libere cu elevii
de a se face înțeles
de a selecta secvențe informative și acționale
de a pune în acord poziții aparent contradictorii
de a crea oportunități de feed-back elevilor săi
de a opera cu limbajul non-verbal
de a iniția comportamente conștiente de susținere, dezacord, refuz, legându-le de
scopuri educative clare
de a urmări înțelegerea mesajelor educaționale
COMPETENȚE DE de a identifica nevoile elevilor
PLANIFICARE de a proiecta scopuri pe baza nevoilor descoperite
de proiectare la nivel disciplinar și interdisciplinar
de proiectare la nivel disciplinar și interdisciplinar
de a verifica desfășurarea cursurilor, proceselor și rezultatelor didactice
de a culege date despre desfășurarea procesului
de a evalua justețea acțiunilor planificate și nivelul acceptabil al rezultaelor obținute
de a conecta diferite niveluri ale planificării
de a transfera rezultatele evaluării individuale la nivelul grupului
COMPETENȚE de a utiliza liste de verificare a unor calități/însușiri
PSIHOPEDAGOGICE de a elabora liste de verificare pentru identificarea diverselor modalități și stiluri de
învățare ale elevilor
de a utiliza metodologii,strategii, mijloace didactice adaptate stilurilor de învățare
De a stăpâni diferite modele de învățare
De a utiliza contractul de studii ca un instrument de responsabilizare a elevilor
De a realiza activități complexe, bogate în stimuli precum și diferite situații de instruire
pentru a stimula realizarea obiectivelor în funcție de capacitățile fiecărui elev
COMPETENȚE De a identifica și compara diferite metode didactice
DIDACTICO- De a alege metodele în funcție de stilul de învățare al elevilor
METODOLOGICE De a opera cu diferite metode și strategii pentru a satisface diferite nevoi
de a manageria timpul în funcție de ritmul elevilor
de a identifica și aplica schimbările potrivit itinerariului didactic urmărit
de a utiliza diferite instrumente pentru elevii cu nevoi speciale
de a utiliza capacitățile elevilor pentru a forma altele noi
COMPETENȚE DE De a identifica persoanele cheie într-un anumit context pe care se va putea sprijini în
MANAGEMENT AL realizarea obiectivelor educaționale
RESURSELOR De a gestiona colaborări în afara școlii
EXTERNE De a transfera problemele educaționale la nivel politic
De a interacționa cu specialiști din afara școlii
De a planifica activități educaționale cu parteneri din alte organizații din comunitatea
locală
COMPETENȚE De a reflecta asupra activităților realizate
REFLECTIVE De a folosi propriile greșeli pentru a îmbunătăți activitățile didactice
De a învăța facând
De a analiza procesele parcurse și de a schimba alegerile făcute pe baza datelor
colectate ulterior
COMPETENȚE DE De a percepe dimensiunea europeană a proceselor de predare-învățare
TIP EUROPEAN De a stabili contacte cu alte țări pentru realizarea unor programe de mobilități
De a cunoaște instituțiile europene de refeință din punct de vedere educațional
De a cunoaște programele europene relevante din punct de vedere educațional
De a cunoaște organizarea sistemelor școlare din alte țări europene
De a cunoaște modalitățile de structurare, în alte țări, a disciplinei pe care o predă
precum și a altor domenii
De a compara modele de organizare a sistemelor educaționale din diferite țări
europene
De a utiliza instrumente de reglementare și eficientizare a activităților educaționale
oferite de Comisia Europeană
De a găsi și utiliza instrumente informative pentru a participa la programe europene
De a gestiona experiențele mobilităților la care a participat
De a realiza de ce gestionarea/stăpânirea dimensiunii europene este importantă pentru
activitatea sa didactică
De a identifica dificultățile și obstacolele (de la niv politic, instituțional, econ și cultural)
care stau în calea atingerii dimensiunii europene a predării și învățării
De a realiza legătura dintre contextul european și cel local al proceselor de predare și
învățare
De a opera ca mediator între spațiul european și cel local în timpul proceselor de
predare și învățare