Sunteți pe pagina 1din 3

Ideea acestei rubrici a apărut odată cu compartimentul Natura Moldovei.

Scopul ei este să vă ajute,


dumneavoastră, utilizatorilor site-ului nostru, să vă găsiţi propriul traseu turistic în călătoriile prin
ţara natală sau să o descoperiţi, dacă sînteţi oaspetele nostru. Ne vom strădui să vă propunem
absolut necunoscute, să vă diversificaţi călătoria prin locurile deja cunoscute. Pe această pagină a
site-ului vă veţi putea împărtăşi impresiile de călătorie sau chiar poate să primiţi un sfat sau un
ajutor. Sperăm ca şi dumneavoastră să ne sugeraţi, ce am omis, poate, ce nu am luat în consideraţie,
unde nu am fost şi ce nu v-am povestit. Considerăm necesar să facem cîteva abateri de la temă,
pentru ca traseele noastre să devină comune cu ale dumneavoastră.

Natura este moartă fără om. La începuturile omenirii, pînă omul nu se distanţase de natură şi
constituia un tot întreg cu ea, era o parte integrantă a ei, omul primitiv percepea natura cu totul
altfel, decît noi astăzi. Din atitudinea sa faţă de natură lipsea esteticul, iar corelaţia cu ea era strict
utilitară. Cu cît mai mult omul devenea om, cu atît mai mult se schimba atitudinea sa faţă de natură
şi faţă de fenomenele naturii. Anume omul a început să însufleţească natura, evidenţiindu-se faţă
de ea şi distanţîndu-se din ce în ce mai mult de ea. În rezultat el nu numai că s-a detaşat de ea, ci
a început să i se opună, în cel mai rău caz să dăuneze naturii, dar de facto sie însuşi.

Ceea ce numim noi astăzi turism este o descoperire a timpurilor noi. Acest lucru este nemijlocit
legat de comunicaţii, transport şi într-o măsură mai mare de schimbarea atitudinii omului faţă de
natură. Cu cît mai mult se izola omul, se înrădăcina în lumea sa pătrunsă de tehnicism şi
artificialitate, cu atît mai mare devenea nevoia, măcar pentru scurt timp să se rupă de această
realitate a sa şi astfel să-şi pună gîndurile şi simţămintele în ordine, să-şi dea odihnă de surplusul
de informaţie, de lupta pentru bunuri, cunoştinţe, putere şi bani. Anume natura a devenit acea
„baghetă magică” căutată îndelung. Anume această noţiune de a rămîne singur cu sine şi cu natura
a şi dat naştere noţiunii de turist, astfel a apărut una dintre cele mai puternice industrii − ce a
turismului, care a cuprins astăzi întreaga lume. Dar turismul mai alimentează încă şi năzuinţa de a
păstra natura însăşi de noi înşine, această direcţie a dat naştere turismului ecologic. Dar există şi
un turism strict individual, «aşa-zis primar», ca pasiune, ca hobby, ca necesitate profundă a unor
anumiţi oameni să comunice individual cu natura. Poate acesta este cel mai sincer şi mai profund
sentiment al omului, comparabil doar cu asemenea simţăminte precum prietenia, dragostea faţă de
semenii săi. Turismul are fără îndoială un rol foarte important şi ca mijloc de cunoaştere a lumii
înconjurătoare, a legilor ei, a diversităţii şi a frumuseţii ei, chiar dacă frumuseţea în această lume
o aduce omul însuşi – frumuseţea în afara omului, inclusiv şi cea a naturii, nu ne-o putem imagina.
Moldova. Atît de mică şi atît de diversă, atît de cunoscută şi atît de necunoscută totodată. Nu e nici
un paradox aici, pentru că noi, fiind cetăţeni ai Moldovei, în mare parte ne cunoaştem foarte puţin
ţara natală. Adică uneori considerăm, că o cunoaştem nu rău, pînă cînd odată, ocazional plecăm
din raza oraşului Chișinău, Bălţi, Tiraspol sau Cucuruzeni, Şapte Bani, Ghetlovo undeva la
periferie, la un picnic sau în ospeţie, într-o călătorie sau în turism cu prietenii − iar imediat ce
cotim de pe şoseaua centrală începem să facem propriile noastre descoperi mici, care ne surprind,
însă, plăcut.

Călătorind prin Moldova nu te poţi plictisi pur şi simplu, iată concluzia esenţială pe care o face
oricine, care a călătorit cît de puţin sau a mers măcar un pic mai departe de şoselele centrale şi de
benzinării, departe de civilizaţie şi de locurile cunoscute.

Pe parcursul mai multor veacuri pămîntul moldav a fost vizitat de o mulţime de călători, cercetători
sau de oameni, care erau poate doar în trece pe aici. Fiecare dintre acei, care au lăsat mărturii scrise
despre călătoriile sale pe acest pămînt, nu a putut rezista tentaţiei de a repeta în mai multe rînduri
despre diversitatea şi unicitatea acestui pămînt, despre configuraţia sa geografică „muntoasă” sau
de stepă, despre bogăţia lumii vegetale şi animale, despre fertilitatea lui, despre clima favorabilă,
despre multitudinea şi irepetabilitatea rîurilor, despre poporul ospitalier, despre roadele bogate ale
acestui pămînt şi ce e mai important despre frumuseţea lui schimbătoare şi fermecătoare.
Iată că am şi ajuns la esenţa rubricii noastre – descoperirea frumuseţii acestui pămînt şi a tot ce
este aici. Dar mai ales, trebuie să subliniem importanţa păstrării acestei frumuseţi, a o spori şi a
invita prietenii să o admire, indiferent de faptul unde locuiesc şi ce limbi vorbesc. Moldova este o
ţară frumoasă şi ospitalieră. Haideţi să o facem să devină cunoscută nouă dar mai ales recunoscută.